כאשר תבקש/י תיק שטרם נסרק, הנה חלק מן הפעולות שנעשה:

 • נאתר את התיק המבוקש באחד מאתרי הגניזה שלנו, ונשלח אותו לסריקה;
 • נבצע בדיקות על הקובץ הסרוק ונטען אותו למערכת הממוחשבת של הארכיון;
 • נבצע בדיקה לקראת חשיפה ונוודא שאין בו מידע שעלול למנוע את פתיחתו לעיון;
 • נבצע חשיפה ונסתיר מידע מסווג ביטחונית ורגיש מבחינת צנעת הפרט כפי שמחייב אותנו החוק;
 • נבצע העשרה של שם התיק ונתאר את תוכנו, כדי להקל על מציאתו בעתיד;
 • נעלה את הקובץ לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה;
 • נוציא אליך הודעה על סיום הטיפול בבקשתך, ואם התיק מאושר לעיון נצרף אליה קישור לקובץ הסרוק שלו.

When you apply for an un-scanned file, here are some of the steps we will take:

 • We will locate the requested file at one of our generic sites and submit it for scanning;
 • We will perform statistical checks on the scanned file and download it to the computerized ISA's system;
 • We will conduct a pre-exposure check and ensure that it does not contain information that may prevent it from being opened;
 • We will declassify the file and if needed black out classified and sensitive information as required by law;
 • We will enrich the name of the file and describe its contents to make it easier to find in the future;
 • We will upload the scanned file to the ISA website;
 • We will notify you of the completion of your request and if declassification is approved, we'll attach a link to the file you have requested.