%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9dבהתאם להחלטת ממשלה מס' 2040 מיום 13.11.16 בנושא חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת
היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948 , ייתן ארכיון המדינה מענה לפונים בהתאם להחלטה זו.
ארכיון המדינה נערך ליישום החלטת הממשלה באופנים הבאים:
1. הנגשת כל המסמכים שאושרו לפרסום במסגרת החלטת הממשלה והצגת בדרך נוחה באתר ארכיון המדינה.
2. מתן מענה מהיר לפונים בנושא מסמכים שפורסמו לעיון הציבור הרחב באופן חלקי מטעמי הגנת הפרטיות, אולם אושרו
לעיון מלא בפני קרובי משפחה או מי מטעמם. צוות מתוגבר של עובדי ארכיון המדינה נערך לתת מענה מקצועי ומהיר לכל פנייה בכל הקשור לתיקים אלו.

ניתן לפנות לארכיון המדינה באמצעות ה"צור קשר" באתר.
שירותי ייעוץ טלפוני יינתנו בטלפון 02-5680680 , בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00

קבלת קהל:
שעות קבלת קהל בארכיון המדינה ימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00 . יש לתאם הגעה מראש.
כתובתנו: ארכיון המדינה, רחוב א.ש. הרטום 14, ירושלים. בניין RAD קומה 1.

אנו נעשה את מרב המאמצים לטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי ולשביעות רצונכם.