המה יש בארכיון המדינה על עליית יהודי תימן:

תיקי משרד ראש הממשלה עוסקים בעלייה ובקליטת העולים בארץ במחנות העולים וביישובי העולים. בתיקי משרד החוץ – סקירות על מצבם של היהודי בתימן, והתכתבות בדבר המגעים להעלאתם לישראל. כמו כן שמור בארכיון המדינה עותק דיגיטלי של ארכיונו האישי של ישראל ישעיהו, ארכיוני ועדות החקירה השונות בעניין היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן  – ועדת בהלול-מינקובסקי (הועדה המשטרתית), וועדות החקירה הממלכתיות: ועדת שלגי וועדת כהן-קדמי, שתיקיהן עולים עתה לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה. בארכיון המדינה שמור גם ארכיונו האישי של הנשיא השני, יצחק בן-צבי, הכולל מחקרים שערך על יהודי ארצות האיסלאם וביניהם גם על יהודי תימן. בסוף שנת 1949 סייר בן-צבי במחנה חאשד בעדן, ואת התרשמותו ממצב היהודים שם סיכם בדו"ח מפורט (עמודים 40 – 47 בתיק) אל הנהלת ארגון הג'וינט. בארכיון המדינה שמורים גם תצלומים של יהודי תימן, בעיקר בארכיונו של הצלם זולטן קלוגר.

%d7%91%d7%95%d7%9c0001

בול "מרבד הקסמים", 1970, מאוסף בולי הדואר של ארכיון המדינה