גמועצת המדינה הזמנית 1948 – 1949

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ז' באייר התש"ח 16.5.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י' אייר התש"ח 19.5.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ה באייר התש"ח 3.6.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י בסיוון התש"ח 17.06.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט"ז בסיוון התש"ח 23.6.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"ז בסיוון התש"ח 24.6.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ד בסיוון התש"ח 1.7.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ח בסיוון התש"ח 5.7.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית א' בתמוז התש"ח 8.7.1948 

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ח' בתמוז התש"ח 15.7.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט"ו בתמוז התש"ח 22.7.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ב תמוז התש"ח 29.7.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ט בתמוז התש"ח 5.8.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"א באב התש"ח 16.8.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ח באב התש"ח 2.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ה' באלול התש"'ח 9.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"ב באלול התש"ח 16.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"ט באלול התש"ח 23.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ג באלול התש"ח 27.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ו באלול התש"ח 30.9.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ד' בתשרי התש"ט 7.10.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"ג בתשרי התש"ט 14.10.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ה בתשרי התש"ט 28.10.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ב' בחשוון התש"ט 4.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט' בחשוון התש"ט 11.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט"ז בחשוון התש"'ט 18.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ג בחשוו התש"ט 25.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ג בחשוון התש"ט 25.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ל' בחשוון תש"ט 2.12.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ז' בכסלו התש"ט 9.12.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"ד בכסלו התש"ט 16.12.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"א בכסלו התש"ט 23.12.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ח בכסלו התש"ט 30.12.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ד' בשבט התש"ט 3.2.1949

ישיבת מועצת המדינה הזמנית י"א בשבט התש"ט 10.2.1949