אמנהלת העם – 1948

 

מנהלת העם (12/04/1948 – 14/05/1948)

פרוטוקול ישיבת ה"יוד גימל" – ט' בניסן התש"ח – 18/04/1948-  ישיבת הפתיחה של מנהלת העם כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – יב בניסן התשח – 21/04/1948 כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – טז בניסן התשח – 25/04/1948 כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – יז בניסן התשח – 26/04/1948 כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – כד בניסן התשח – 03/05/1948 כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – כה בניסן התשח – 04/05/1948 כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – כו בניסן התשח – 05/05/1948 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – כו בניסן התשח – 05/05/1948 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – ג' באייר התשח – 12/05/1948 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – ג' באייר התשח – 12/05/1948 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבה של מנהלת העם – ד' באייר התשח – 13/05/1948 כאן