בישיבות הוועדה 3 לינואר – 5 ליוני 1967

ב.1 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 3 בינואר 1967

הישיבה עסקה בעיקר בתקריות גבול באיזור כורזים והאון, בתגובה הישראלית הנכונה על הירי הסורי, ומעמדת משקיפי האו"ם.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.2 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 7 בינואר 1967

בישיבה דנו בהמשך התקריות על גבול ישראל סוריה ובהתרחבותן, כולל בחידוש שבו הסורים פותחים באש באיזור אחד לנוכח לפעילות המתבצעת באיזור אחר. הוחלט להשעות את החריש באיזור אלמגור; להמשיך במדיניות של תגובה בכלי נשק מקבילים למה שהסורים משתמשים; ולא לפנות למועצת הביטחון של האו"ם.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.3 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 9 בינואר 1967

בישיבה דנו בהמשך התקריות על גבול ישראל סוריה ובהתרחבותן, כולל בחידוש שבו הסורים פותחים באש באיזור אחד לנוכח לפעילות המתבצעת באיזור אחר. הוחלט להשעות את החריש באיזור אלמגור; להמשיך במדיניות של תגובה בכלי נשק מקבילים למה שהסורים משתמשים; ולא לפנות למועצת הביטחון של האו"ם.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.4 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 12 בינואר 1967

בישיבה נדונו המשך ההסלמה בתקריות בגבול ישראל סוריה. הרמטכ"ל יצחק רבין ביקש אישור להסלים את תגובות צה"ל כאשר יש לכך הצדקה מבצעית, לנוכח ההרגשה שהסורים אינם מתרשמים מן הפעילות שננקטה קודם. לאחר דיון בקשתו לא אושרה וההוראות הקיימות נותרו.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.5 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 15 בינואר 1967

דיון בהצעתו של ראש משקיפי האו"ם הגנרל אוד בול להגיע להידברות עם הסורים בהקשר של הסלמה במתיחות לאורך הגבול, ולנוכח פעולת מיקוש רצחנית במושב דישון ויריות על דייגים בכנרת. לאחר התלבטות אישרה הוועדה את הכוונה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.6 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,19 בפברואר 1967

הוועדה דנה בדרך התגובה על פירסום בניו יורק טיימס שטען למעורבות ישראלית ברצח הפוליטיקאי המרוקאי מהדי בן ברקה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.7 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,20 בפברואר 1967

הוועדה המשיכה לדון בדרך התגובה על פירסום בניו יורק טיימס שטען למעורבות ישראלית ברצח הפוליטיקאי המרוקאי מהדי בן ברקה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.8 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,16 במרץ 1967

הועדה דנה, ולא החליטה, בתכנית לסגור את המכללה לביטחון לאומי.

עיקר הדיון כלל דיווח על תקרית מאותו בוקר שבו חדרה חוליה מירדן, תקפה מתקן ליד העיר ערד ונפגעה על-ידי צה"ל בדרכה חזרה לירדן. הוועדה הניחה שהמעשה היה ביוזמה סורית, והיה דיון ב מצב המשא ומתן להפסקת אש עם סוריה באמצעות האו"ם. כן נדונו אפשרויות הצטיידות מארה"ב למניעת הסתננויות.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.9 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,3 באפריל 1967

דיון בעקרונות להתנהגות ישראל לנוכח פעילות עוינת בגבולות ובתוך המדינה, בהנחה שלא מדובר באירועים מזדמנים אלא במצב קיומי.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.10 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,9 באפריל 1967

דיון ביום הקרבות עם חיל האוויר הסורי ב-7 באפריל 1967.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.11 | ישיבת ועדת השרים לביטחון,11 באפריל 1967 - ישיבת בוקר

השרים התלבטו האם לנצל את רושם הפלת ששת המטוסים הסורים כמה ימים קודם על-מנת להבהיר את נחישותה של ישראל לעבד חלקות חקלאיות על הגבול הסורי, או שמא דווקא לרסן את העיבוד בתקווה לשמירה על השקט. הדיון הועבר לממשלה כולה בשבתה כוועדת שרים, לקראת הערב באותו התאריך.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.12 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 11 באפריל 1967 - ישיבת אחר הצהרים

השרים דנו בתבונה של עיבוד שדות על הגבול הסורי לאחר הפלת ששה מטוסים סוריים כמה ימים קודם: שמא נכון לנצל את המכנה שניתנה לסורים, או שמא דווקא להימנע מעיבוד שטחים שידוע שהסורים יורים עליהם. הישיבה התקיימה במקביל לעבודה בחלק מן השדות. לא התקבלה החלטה עקרונית.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.13 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 10 במאי 1967

השרים דנו בהמשך החבלות והתקריות לאורך הגבול הסורי וגם מכיוון לבנון בהכוונה סורית. האירוע החמור ביותר היה מיקוש הכביש הראשית בין טבריה לראש פינה. הרמטכ"ל דיווח גם על פעולות חדירה לעומק ישראל, המבוצעות על-ידי פלסטינים המופעלים על-ידי הצבא הסורי. לאור התמשכות התקריות וחוסר הקונצנזוס הישראלי באשר לצורת התגובה הרצויה, עסקו בצה"ל בגיבוש תוכניות למבצע צבאי מיוחד. התוכניות הוצגו בישיבה אך לא הוכנסו לפרוטוקול. לא היתה החלטת להפעיל את המבצע.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.14 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 17 במאי 1967

דיון ראשון של הוועדה לאחר הכנסת כוחות מצריים לסיני. הישיבה הוקדשה בעיקר להבנת המצב: מה קורה בסיני, מה כוונות מדינות ערב ובריה"מ, כיצד האו"ם והמעצמות מבינות את מה שקרה, מה פוטנציאל ההצטיידות בנשק מעבר לקיים. ההנחה היתה עדיין שמדובר במפגן כוח, לא בהכנות למלחמה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.15 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 21 במאי 1967 -ישיבת בוקר

רוב הדיון עסק בהבנת המצב לאור פינוי כוח האו"ם מסיני. לא נתקבלו החלטות, ונקבע דיון המשך לאותו ערב.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.16 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 21 במאי 1967 -ישיבת אחר הצהרים - מורחבת

לוועדה הצטרפו שרים נוספים. היה דיון במוכנות משק לשעת חירום (מל"ח) וביכולת העורף לעמוד במלחמה. לאחר מכן ניסו השרים לגבש עמדה בעניין כוונות המצרים, תגובת ישראל, ועמדות המעצמות והאו"ם. חלק מן השרים סברו שסיכויי המלחמה גברו. הוחלט שבמקרה של תקיפה אוירית מצרית צה"ל יגיב בעוצמה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.17 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 23 במאי 1967

הוועדה קיבלה דיווחים מן הצבא ומשר החוץ אודות המצב לאחר חסימת מיצרי טיראן. בדיון היו הבדלי גישה באשר לצורך להגיב צבאית או להמתין להישגים דיפלומטיים. לבסוף הוחלט שישראל רואה בסגירת המיצרים מעשה תוקפני, אולם להמתין יומיים שייוחדו לפעילות דיפלומטית.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.18 | ישיבת ממשלה כועדת השרים לביטחון, 26 במאי 1967

בעקבות הכנסת כוחות מצריים נוספים לסיני התלבטו השרים האם הגיע העת לפעולה צבאית או שמא יש להמתין על-מנת לחזק את דימוי ישראל בעיני האמריקאים, אולם לא הגיעו לקונצנזוס, וההחלטה נדחתה לדיון הבא. לאחר מכן התקיים דיון באפשרות להרחיב את הממשלה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.19 | ישיבת לילית של הממשלה כועדת השרים לביטחון, 27 במאי 1967

ישיבה לילית ארוכה (שמונה שעות). פניות מראשי מדינות לישראל לרסן עצמה. הממשלה ידעה שמלחמה כנראה בלתי נמנעת, אך לא היתה מסוגלת להתאחד סביב החלטה האם הגיע הזמן לפתוח בה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.20 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 1 ביוני 1967

ישיבה שעסקה בעיקר בסקירת המצב. חברי הכנסת בגין ודיין הצטרפו לראשונה, עדיין כחברי כנסת ולא כשרים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.21 | ישיבת ועדת השרים לביטחון עם פורום מטכ"ל , 2 ביוני 1967

חברי המטכ"ל הבטיחו לחברי הממשלה שהם בטוחים ביכולות צה"ל, ודרשו להבין למה הממשלה ממתינה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.22 | ישיבת ועדת השרים לביטחון, 4 ביוני 1967 - בוקר

הוועדה דנה בהחמרת המצב ובכורח להקדים מכה צבאית. הוחלט להמשיך את הדיון אחר הצהריים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.23 | ישיבת ממשלה כועדת השרים לביטחון, 4 ביוני 1967 - אחר הצהרים

לאחר התלבטויות עד הרגע האחרון, החליטה הממשלה ברוב גדול אך ללא קונצנזוס, על תקיפה ותחילת מלחמה.

לסטנוגרמה המלאה כאן