בישיבות הוועדה 6 ליוני – 19 ליולי 1967

ב.1 | ועדת שרים לבטחון, 6 ביוני 1967 - מכאן ואילן צורפו בגין, יוסף ספיר ודיין

דיון אופורי בהתקדמות המלחמה. שיא האופוריה של כל הסטנוגרמות. כולל דיון האפשרות לכבוש את העיר העתיקה בירושלים. הוחלט לאשר כיבוש רכס הגדה המערבית, לכתר את העיר העתיקה אך לא לכבוש אותה אלא עם שר הביטחון יחליט אחרת לפני הנסיבות, לאשר כיבוש שארם-א-שייח, ליפות כוחו של שר הביטחון לדון עם אונר"א על המשך סיוע הארגון לאוכלוסיית עזה, ובגבול סוריה לא לעבור את קו הגבול הבין-לאומי.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.2 | ועדת שרים לבטחון, 7 ביוני 1967

דיווחים מן החזיתות, תוך תחושת בהילות של השגת יעדים לפני כניסת הפסקת אש המוכתבת על-ידי מועצת הביטחון, למקרה שהצדדים האחרים יכבדו אותה. הוחלט להודיע למועצת הביטחון שישראל מקבלת את הפסקת האש אם כל הצדדים יקבלו אותה. במקביל הוחלט, ברוב קולות אבל לא בקונצנזוס, לזרז את הגעת כוחות צה"ל לגבול הבין-לאומי מול סוריה (כלומר לבטל את השטחים המפורזים ולעלות על חצי תל עזזיאת); להגיע עד הירדן; ולדון בתוכנית לכיבוש הגולן אם ייראה בכך צורך.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.3 | ועדת שרים לביטחון, 8 ביוני 1967

דיווח מן האו"ם, שם מצרים סוריה ועירק לא קיבלו את הפסקת האש. רוב הדיון הוקדש לגבול הסורי. השרים שמעו נציגים של יישובי קו הגבול שדרשו במפגיע שצה"ל ישחרר אותם מן היום הסורי. האוירה בדיון היתה שהשרים נטו להבין את הדרישה אך לא לקבל אותה. לא נתקבלו החלטות.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.4 | ועדת השרים לביטחון, 9 ביוני 1967 (בוקר)

דיון מתוח בעניין הקרבות מול הסורים, סמכויות הועדה מול סמכויות שר הביטחון, הסכנה להיתפס כמפירים הפסקת אש מול הצורך לפגוע בסורים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.5 | ועדה מצומצמת של 5 שרים, ערב שבת 9 ביוני 1967 (ערב). תמצית הדיון, לא סטנוגרמה.

מירוץ נגד השעון להספיק להשלים משימות מול הסורים לפני כניסת הפסקת האש. הוחלט להודיע לאו"ם שהסורים מרחיבים את החזית; וכן להתכנס עם שחר למחרת להמשך הדיון.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.6 | ועדת השרים לביטחון, 10 ביוני 1967, 4:30 בבוקר. תמצית, לא סטנוגרמה.

המשך המירוץ נגד השעון מול הסורים. כמו-כן, דיון בבקשת האו"ם לקבל בחזרה את המבנה בארמון הנציב.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.7 | ועדת השרים לביטחון, מוצ"ש 10 ביוני 1967 (תמצית, לא סטנוגרמה)

דיון בסיום הקרבות. דיווח על לחץ בין-לאומי גדול להפסיק את הקרבות. נטיית השרים אכן להפסיק. במהלך הישיבה נודע שכוחות צה"ל שעלו לרמה מצפון ומדרום חברו במרכז, ובכך לא היתה יותר שום סיבה להמשיך בלחימה. תחילת דיון בגורל השבויים של כל הצדדים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.8 | ועדת השרים לביטחון, מוצאי חג שבועות 14 ביוני 1967. דיון ארוך.

סיכום של גדעון רפאל ואבא אבן של הפעילות באו"ם בעת המלחמה. לאחר מכן דיון בסוגיות העתיד המיידי והרחוק יותר. הוחלט: ועדה מצומצמת תנסה לנסח כללים של עמדה ישראלית לגבי השטחים (סטנוגרמה הבאה); לאחד את ירושלים; לשקם את הרובע היהודים אף שטרם ברור מה לעשות עם התושבים הערבים; לדחות את הסיכום בעניין סמכות השרים להכריז הכרזות על עתיד השטחים; לא להחזיר בינתיים את ארמון הנציב לאו"ם; שר החוץ ולא רה"מ יעמוד בראש משלחת ישראל לדיוני האו"ם.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.9 | ועדת משנה של ועדת השרים לביטחון, 15 ביוני 1967, (בוקר)

ישיבה ראשונה בסידרה של ישיבות שנועדו לנסח עמדה ישראלית לגבי עתיד השטחים. באופן כללי היתה הסכמה שסיני והגולן יוחזרו תמורת שלום מלא; שירושלים לא תחולק שוב; שעזה כנראה תישאר בישראל אבל לא היתה הסכמה מה לעשות עם הפליטים שבה, ולא היתה הסכמה בעניין הגדה. תבנית זאת נשארה, בעיקרה, בכל סידרת הישיבות, בפורומים הולכים ומתרחבים מתת ועדה ועד הממשלה כולה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.10 | ועדת השרים לביטחון, 15 ביוני 1967 (אחה"צ)

דיון קצר בגורל שבויי המלחמה ובאיחוד ירושלים. אחר-כך דיון ארוך בטיוטת תת הוועדה שניסתה לקבוע באותו בוקר את העקרונות המדיניים לגבי עתיד השטחים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.11 | ועדת השרים לביטחון, 28 ביוני 1967

עיקר הדיון היה בניסיונות בריה"מ לשקם את צבא מצרים. הדיון כלל גם התייחסות לשיקום צה"ל. קראת הסוף היה דיון קצר יחסית על המצב בגדה המערבית. לא התקבלו החלטות.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.12 | ועדת שרים לביטחון, 17 ביולי 1967

דיון קצר בשאיבת נפט במפרץ סואץ. לאחר מכן דיון ארוך למדי בזכויות השייט של סירות של מצרים ושל ישראל בתעלת סואץ, לאחר תקריות אש בעניין זה. השרים לא היו תמימי דעים בעניין זה, ואולם לבסוף החליטו לא להשיט סירות ישראליות בתעלה, ולא לירות על סירות מצריות העושות כן.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ב.13 | ועדת שרים מורחבת לביטחון, 19 ביולי 1967

דיון חוזר בנושאי הדיון בוועדה יומיים קודם בגלל ערעורים עליה, בעיקר בעניין שיט סירות בתעלת סואץ. לבסוף הוחלט לא לשנות את ההחלטה הקודמת ואף להעביר אותה לאו"ם. לאחר מכן דיון נוקדני בסירוב הירדני לאפשר לפליטים שמעוניינים לחזור לגדה המערבית למלא טופס רישום רשמי של מדינת ישראל. לאחר שחלק מן השרים אמרו שמדובר בהתעקשות קטנונית, הוחלט להציע לצלב האדום שהוא ידפיס טפסים עם לוגו משלו.

לסטנוגרמה המלאה כאן