גישיבות הוועדה 7 באוגוסט – 18 לאוקטובר 1967

ג.1 | ישיבת ועדת שרים לעניין מרי אזרחי בשטחים, (שמונתה לפי החלטת הממשלה ביום 27.7.67 להלן: ועדת מרי אזרחי), 7.8.67 (בשעה 19:00).

בישיבה נדונו שלושה נושאים: 1. מהות השביתה הכללית שפרצה במזרח ירושלים וצעדי תגובה ישראליים: הוחלט על מספר מעצרים, סגירת אזהרה של מספר חנויות, נטילת רישיון מקו אוטובוס ערבי שהושבת. 2. היה ערעור על החלטה קודמת של הממשלה לאפשר חזרתם של תושבי הגדה שברחו לירדן, וזאת לנוכח ההסתה הירדנית נגד ישראל. הוחלט להחזיר את הדיון לממשלה. 3. לקראת פתיחת שנת הלימודים התלבטו בוועדה מה לעשות עם ספרי הלימוד הקיימים, שבהם יש תכנים אנטי-ישראליים קשים, ובכלל לפי איזו תוכנית ללמד, והאם ללמד עברית במזרח ירושלים. הוחלט לבדוק את הספרים הקיימים במגמה לאפשר את השימוש בהם לאחר צינזור של קטעים בעייתיים במיוחד. על משרד החינוך הוטל להכין תוכנית לימודים לשנה הקרובה. לעניין מזרח ירושלים הוחלט להטמיע את תוכנית הלימודים של המגזר הערבי בישראל. לימוד עברית יהיה רשות, אפילו במזרח ירושלים מפאת חוסר מורים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.2 | ישיבת קבינט בטחוני עם ועדת מרי אזרחי, 14.8.1967

לנוכח התגברות והתרחבות ההתנגדות בשטחים הוחלט להותיר על כנם את ספרי הלימוד הקיימים שם, לאחר צנזורה להוצאת קטעים עוינים במיוחד. תיבחן אפשרות לדחות את פתיחת שנת הלימודים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.3 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 14.8.1967.

שר הביטחון דיין הביא הצעה להקים בסיסים צבאיים והאחזויות נח"ל על גב ההר בגדה, כולל סלילת כבישים אליהם, וכן בגולן. חלק מן השרים התנגדו להחלטה כזאת לפני שיהיה דיון ממצה על עתיד שלטון ישראל בשטחים. הוועדה לא הצליחה להגיע להסכמה, וההחלטה נדחתה עד אחרי קיום הדיון העקרוני בממשלה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.4 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 20.8.1967

הועדה דנה בעיקר במצב החמור של היהודים במצרים, ועל אפשרויות שונות להיעזר בגורמים בין-לאומיים לזרז את יציאתם. היה גם דיון קצר שבסופו הוחלט להקים ועדת משנה שתעסוק ברצונו של איסר הראל לפרסם ספר על פרשת אייכמן, ודיון קצרצר על מספרי תושבי הגדה המערבית השבים אליה מהגדה המזרחית.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.5 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 24.8.1967

עיקר הדיון התמקד במצב הצבאות אחרי המלחמה. ראש אגף המודיעין סקר את מהלכי ההיערכות וההצטיידות המהירים שבהם צבאות ערב ביצעו מאז המלחמה; הרמטכ"ל סקר את היערכות צה"ל ואת ניסיונות ההצטיידות שלו כולל בקליטת ציוד שלל; ומנכ"ל משרד הביטחון פתח דיון בקשיים הפוליטיים למצוא מוכרי נשק באירופה וההשעיה המתמשכת באספקת נשק אמריקאי.

היה עוד דיון באפשרות שאיסר הראל יפרסם ספר על פרשת אייכמן. לבסוף היה דיון כיצד לכנות את ירושלים בשידורי ישראל בערבית; הוחלט להיוועץ עם מומחים.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.6 | ישיבת ועדת מרי אזרחי, 3.9.1967

דיון בדרכי הענישה נגד מפקחי חינוך במזרח ירושלים שמסיתים נגד הצעדים הישראליים. לבסוף הוחלט להגלותם זמנית מירושלים, בתוך ישראל.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.7 | ישיבת ועדת מרי אזרחי , 8.9.1967

דיון במכלול המורכב של סוגיות הקשורות למערכת החינוך בגדה המערבית ובירושלים המזרחים: למי יש אילו סמכויות, מה יש לדרוש מן המורים, מי מעסיק את המורים, מה מעמד מורה לא ירושלמי המלמד במזרח ירושלים, ועוד.

דיון קצר מאוד באפשרות לחלק רובים לדרוזים בגולן.

דיון בהסדרי הכניסה והאחריות על הר הבית.

הוחלט לאחר דיון על הגליית מסיתים נוספים.

דיון ראשוני על רצונם של ערבים בשטחים לדון ישירות עם ממשלת ישראל.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.8 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 13.9.1967

דיון באי-הבהירות שקיימת בין ישראל מצרים והאו"ם היכן עובר הקו בין הכוחות ביציאה הדרומית מן התעלה ולמי מותר לשוט היכן. הוחלט להודיע לגנרל אוד בול על הקו כפי שישראל מבינה אותו.

דיון במצב יהודי ארצות ערב ובמיוחד מצרים. נשקלה האפשרות לקשר בין שחרור שבויים מצריים לבין התרת הוצאת יהודי מדינות ערב.

הוחלט לאשר הקמת שתי היאחזויות נח"ל בסיני, ולדחות את הדיון בהקמת היאחזויות בגוש עציון.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.9 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 15.9.1967

דיון נוסף בהתנהלות כלי שיט באיזור הפתח הדרומי של תעלת סואץ. הוחלט לבסוף להבהיר לאו"ם שישראל עומדת על זכותה להשיט כלים במפרץ סואץ עד לפורט תאופיק בקצה התעלה. אחר-כך היה דיון על פעילות עויינת בגדה וצעדים בהתמודדות מולה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.10 | ישיבה משותפת של ועדת שרים לביטחון ושל ועדת המרי אזרחי, 21.9.1967

סקירות של ראשי המערכת הביטחונית וצה"ל, לנוכח פעילות עויינות בירושלים ובגדה, והמשך התקריות האלימות לאורך תעלת סואץ. דיון בהצעות שר הביטחון לנקיטת אמצעים נגד העיר שכם, המסתמנת כמובילת המרי נגד שלטון ישראל. דיון על האפשרות לגרש את הקאדי א-סייח, שנראה כראש המסיתים נגד ישראל בירושלים – הוחלט לגרשו לירדן. לסיום היה עוד דיון קצר בספרו של איסר הראל על פרשת אייכמן.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.11 | ישיבת ועדת שרים לביטחון וועדת המרי האזרחי, 27.9.1967

סקירה של ראשי הצבא בעניין ציוד השלל שנפל בידי צה"ל, ערכו והטיפול בו. סקירה על מצב הביטחון בשטחים, כולל דיון על ספרי הלימוד שהכנתם עדיין לא הסתיימה. הוחלט לקצר את תקופת הגלייתו של אנואר אל-חטיב בהנחה שהדבר יסייע לקדם את פתיחת בתי הספר בגדה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.12 | ישיבה משותפת של ועדת השרים לביטחון וועדת מרי אזרחי, 1.10.1967

סקירה של עזר וייצמן על מסע הרכש הביטחוני לארה"ב שחזר מנו, ודיון. מצב החימוש בצה"ל חמור, והאמריקאים מתמידים בעיכוב מכירת נשק לישראל. סקירה של שר החינוך ארן בעניין בתי הספר בשטחים שהולכים ונפתחים אך עדיין יש שם בעיות רבות של חוסר במורים ועוד.

דיון ארוך בקשירת חילופי שבויי ישראל ומצרים, עם שחרור אסירי "הפרשה" ושחרור יהודי מצרים, למול לחץ הורי השבויים הישראליים לשחרר את בניהם. הוחלט להמשיך לקשור את הנושאים במשך שלושה חודשים.

הוחלט לבטל חלק מהגבלות התנועה שעדיין חלות על ערבי ישראל. הוחלט להקל על תנועת נוצרים לבית לחם לקראת חג המולד. שר הביטחון דיווח בקצרה שיש תיאום טוב בין צה"ל לבין המשטרה.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.13 | ישיבת קבינט שרים לביטחון, 2.10.1967

בלילה הקודם היתה חדירה מירדן ותקיפה נגד היישוב חמדיה עם הרוג ישראלי אחד. הקבינט דן בחלופות תגובה שונות ובעיותיהן, הוחלט לא להגיב צבאית נגד ירדן; להגיש תלונה באו"ם; להסמיך את רה"מ ושר הביטחון להגיב אם תהיה פעולה נוספת.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.14 | ישיבת קבינט שרים לביטחון וועדת מרי אזרחי, 11.10.1967

סקירת המשטרה על התגברות מעשי החבלה מן השטחים והמשאבים הנדרשים להתמודדות, כולל דיון ממוקד ברצח שני תושבי רמאללה בידי שני שומרי משמר הגבול.

דיווח על ניסיונות רכש צבאי מאירופה וארה"ב. הוחלט לנסות לרכוש נשק באמצעות בלגיה. הוחלט גם להקים ועדת משנה של שרים שתעסוק בנושא הצינור מאילת.

לסטנוגרמה המלאה כאן

ג.15 | ישיבת ועדת שרים לביטחון, 18.10.1967

סקירה של מצב הכוחות ישראל-מצריים. סיכום של השר דיין: מפתיע כמה מהר המצרים השתקמו, ואין לפסול מתקפה שלהם להשגת יעדים מוגבלים. דיון נוסף על רכש מטוסים, ועל עלויות שיקום טנקים.

השר אלון הציג צורך להדפיס מפות חדשות של ישראל, והשרים דנו ארוכות כיצד לסמן אילו קווי גבול ואיך לקרוא להם. הוחלט שכותרת המפה תהיה ישראל, כותרת משנה "קווי הפסקת האש 11.6.67, לא יודפסו קוי שביתת הנשק – אבל בהעדר הסכמה מלאה הדיון הועבר לדיון בממשלה כולה.

היה דיון בשטחים נטושים בעלי פוטנציאל חקלאי בבקעת הירדן. הוחלט לעבד אותם. דיון קצר בהפקעת מחירים לשיקום מצבות בהר הזיתים. דיון קצרצר ללא החלטה בסלילת כביש לאורך צפון ים המלח, וגם לגוש עציון.

השר אבן דיווח שהאמריקאים מוכנים לבטל את השעיית מכירת הנשק, אם התניה שישראל תסכים למכירת נשק לירדן. הוחלט להציע לאמריקאים נוסחת פשרה. דנו למי להעניק את אות מלחמת ששת הימים מעבר לחיילי צה"ל, והקימו ועדת שרים להכריע.

לסטנוגרמה המלאה כאן