10 ביוני 1948

 

 

 

 

 

לצפייה בדף "יזכור" של חלל צה"ל אהרון-דוד שפרינצק

 

ליום הקודם             ליום הבא