ב14 במאי 1948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליום הבא