1950

הממשלה השניה (30/10/1950 – 08/10/1951)

 

פרוטוקול ישיבה יט/התשי של הממשלה – י"ד בטבת התש"י – 3.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשי של הממשלה – כ' בטבת התש"י – 9.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשי של הממשלה – כ"א בטבת התש"י – 10.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשי של הממשלה – כ"ח בטבת התש"י – 17.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשי של הממשלה – כ"ח בטבת התש"י – 17.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשי של הממשלה – ז' בשבט התש"י – 25.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשי של הממשלה – י"ד בשבט התש"י – 1.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשי של הממשלה – ט"ו בשבט התש"י – 2.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשי של הממשלה – כ"א בשבט התש"י – 8.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשי של הממשלה – כ"ב בשבט התש"י – 9.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשי של הממשלה – כ"ח בשבט התש"י – 15.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשי של הממשלה – ד' באדר התש"י – 21.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשי של הממשלה – ה' באדר התש"י – 22.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשי של הממשלה – י"א באדר התש"י – 28.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשי של הממשלה – י"ב באדר התש"י – 1.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשי של הממשלה – י"ט באדר התש"י – 8.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשי של הממשלה – כ"ה באדר התש"י – 14.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשי של הממשלה – כ"ו באדר התש"י – 15.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשי של הממשלה – כ"ו באדר התש"י – 15.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשי של הממשלה – ד' בניסן התש"י – 22.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשי של הממשלה – י"א בניסן התש"י – 29.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשי של הממשלה – כ"ה בניסן התש"י – 12.4.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשי של הממשלה – ב' באייר התש"י – 19.4.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשי של הממשלה – ט' באייר התש"י – 26.4.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשי של הממשלה – י' באייר התש"י – 27.4.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשי של הממשלה – ט"ז באייר התש"י – 3.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשי של הממשלה – כ"ג באייר התש"י – 10.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשי של הממשלה – א' בסיוון התש"י – 17.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשי של הממשלה – ח' בסיוון התש"י – 24.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשי של הממשלה – ט"ו בסיוון התש"י – 31.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשי של הממשלה – כ"ב בסיוון התש"י – 7.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשי של הממשלה – כ"ט בסיוון התש"י – 14.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשי של הממשלה – ו' בתמוז התש"י – 21.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשי של הממשלה – י"ג בתמוז התש"י – 29.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשי של הממשלה – י"ז בתמוז התש"י – 2.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשי של הממשלה – כ' בתמוז התש"י – 5.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/תש"י של הממשלה – כ"ז בתמוז תש"י – 12.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשי של הממשלה – ה' באב התש"י – 19.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשי של הממשלה – י"ב באב התש"י – 26.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשי של הממשלה – כ' באב התש"י – 3.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשי של הממשלה – כ"ג באב התש"י – 6.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשי של הממשלה – כ"ו באב התש"י – 9.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשי של הממשלה – ל' באב התש"י – 13.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשי של הממשלה – ה' באלול התש"י – 21.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשי של הממשלה – י' באלול התש"י – 23.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשי של הממשלה – י"ז באלול התש"י – 30.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשי של הממשלה – י"ח באלול התש"י – 31.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשי של הממשלה – כ"ב באלול התש"י – 4.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשי של הממשלה – כ"ה באלול התש"י – 7.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשיא של הממשלה – ג' בתשרי התשי"א – 14.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיא של הממשלה – ח' בתשרי התשי"א – 19.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיא של הממשלה – י"ג בתשרי התשי"א – 24.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשיא של הממשלה – כ"ד בתשרי התשי"א – 5.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשיא של הממשלה – כ"ח בתשרי התשי"א – 9.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיא של הממשלה – א' בחשוון התשי"א – 12.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיא של הממשלה – ה' בחשוון התשי"א – 16.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשיא של הממשלה – י"ג בחשוון התשי"א – 24.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיא של הממשלה – י"ד בחשוון התשי"א – 26.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשיא של הממשלה – י"ט בחשוון התשי"א – 30.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיא של הממשלה – כ"ב בחשוון התשי"א – 2.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיא של הממשלה – כ"ו בחשוון התשי"א – 6.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשיא של הממשלה – ו' בכסלו התשי"א – 15.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיא של הממשלה – י"ג בכסלו התשי"א – 22.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשיא של הממשלה – י"ז בכסלו התשי"א – 26.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשיא של הממשלה – כ' בכסלו התשי"א – 29.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשיא של הממשלה – כ"ב בכסלו התשי"א – 1.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יח /התשיא של הממשלה – כ"ג בכסלו התשי"א – 2.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה יט /התשיא של הממשלה – כ"ה בכסלו התשי"א – 4.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשיא של הממשלה – כ"ז בכסלו התשי"א – 6.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשיא של הממשלה – ד' בטבת התשי"א – 13.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשיא של הממשלה – י"א בטבת התשי"א – 20.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשיא של הממשלה – י"ח בטבת התשי"א -27.12.50 כאן