1951

הממשלה השלישית (08/10/1951 – 22/12/1952)

פרוטוקול ישיבה כד/התשיא של הממשלה – כ"ה בטבת התשי"א – 3.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשיא של הממשלה – כ"ט בטבת התשי"א – 7.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשיא של הממשלה – י"א בשבט התשי"א – 18.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשיא של הממשלה – ט"ז בשבט התשי"א – 23.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כח /התשיא של הממשלה – י"ח בשבט התשי"א – 25.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כט /התשיא של הממשלה – כ"ה בשבט התשי"א – 1.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשיא של הממשלה – ב' באדר א' התשי"א – 8.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשיא של הממשלה – ט' באדר א' התשי"א – 15.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשיא של הממשלה – ט"ז באדר א' התשי"א – 22.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשיא של הממשלה – כ"ג באדר א' התשי"א – 1.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשיא של הממשלה – ל' באדר א' התשי"א – 8.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשיא של הממשלה – ז' באדר ב' התשי"א – 15.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשיא של הממשלה – י"ד באדר ב' התשי"א – 22.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשיא של הממשלה – י"ט באדר ב' התשי"א – 27.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשיא של הממשלה – כ"א באדר ב' התשי"א – 29.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשיא של הממשלה – כ"ח באדר ב' התשי"א – 5.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשיא של הממשלה – ה' בניסן התשי"א – 11.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשיא של הממשלה – י"ב בניסן התשי"א – 18.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשיא של הממשלה – כ"ו בניסן התשי"א – 2.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשיא של הממשלה – ג' באייר התשי"א – 9.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשיא של הממשלה – י"א באייר התשי"א – 17.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשיא של הממשלה – י"ג באייר התשי"א – 19.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשיא של הממשלה – ט"ו באייר התשי"א – 21.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשיא של הממשלה – ט"ז באייר התשי"א – 22.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשיא של הממשלה – י"ח באייר התשי"א – 24.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשיא של הממשלה – כ"ה באייר התשי"א – 31.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשיא של הממשלה – ט' בסיוון התשי"א – 13.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נא /התשיא של הממשלה – ט"ז בסיוון התשי"א – 20.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נב /התשיא של הממשלה – כ"ג בסיוון התשי"א – 27.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נג /התשיא של הממשלה – ל' בסיוון התשי"א – 4.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשיא של הממשלה – ז' בתמוז התשי"א – 11.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשיא של הממשלה – י"ד בתמוז התשי"א – 18.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשיא של הממשלה – כ"א בתמוז התשי"א – 25.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשיא של הממשלה – כ"ח בתמוז התשי"א – 1.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשיא של הממשלה – ו' באב התשי"א – 8.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשיא של הממשלה – י"ב באב התשי"א – 14.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשיא של הממשלה – כ' באב התשי"א – 22.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשיא של הממשלה – כ"ז באב התשי"א – 29.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשיא של הממשלה – ד' באלול התשי"א – 5.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשיא של הממשלה – י"א באלול התשי"א – 12.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשיא של הממשלה – ט"ז באלול התשי"א – 17.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשיא של הממשלה – י"ח באלול התשי"א – 19.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשיא של הממשלה – כ"ה באלול התשי"א – 26.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשיב של הממשלה – ד' בתשרי התשי"ב – 4.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/התשיב של הממשלה – ז' בתשרי התשי"ב – 7.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיב של הממשלה – י"א בתשרי התשי"ב – 11.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיב של הממשלה – י"ז בתשרי התשי"ב – 17.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשיב של הממשלה – כ"ד בתשרי התשי"ב – 24.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשיב של הממשלה – כ"ה בתשרי התשי"ב – 25.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיב של הממשלה – כ"ח בתשרי התשי"ב – 28.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיב של הממשלה – ה' בחשוון התשי"ב – 4.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשיב של הממשלה – י"ב בחשוון התשי"ב – 11.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיב של הממשלה – י"ט בחשוון התשי"ב – 18.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשיב של הממשלה – כ"ו בחשוון התשי"ב – 25.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיב של הממשלה – ג' בכסלו התשי"ב – 4.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/תשי"ב של הממשלה י בכסלו תשי"ב – 9.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשיב של הממשלה – י"ז בכסלו התשי"ב – 16.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיב של הממשלה – כ"ד בכסלו התשי"ב – 23.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשיב של הממשלה – ב' בטבת התשי"ב – 31.12.51 כאן