1952

הממשלה הרביעית (22/12/1952 – 26/01/1954)

פרוטוקול ישיבה טז/התשיב של הממשלה – ח' בטבת התשי"ב – 6.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשיב של הממשלה – ט"ו בטבת התשי"ב – 13.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשיב של הממשלה – כ"ב בטבת התשי"ב – 20.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשיב של הממשלה – כ"ט בטבת התשי"ב – 27.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשיב של הממשלה – א' בשבט התשי"ב – 28.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשיב של הממשלה – ב' בשבט התשי"ב – 29.1.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשיב של הממשלה – ז' בשבט התשי"ב – 3.2.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשיב של הממשלה – י"א בשבט התשי"ב – 7.2.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשיב של הממשלה – י"ד בשבט התשי"ב – 10.2.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשיב של הממשלה – כ"א בשבט התשי"ב – 17.2.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשיב של הממשלה – כ"ח בשבט התשי"ב – 24.2.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשיב של הממשלה – ה' באדר התשי"ב – 2.3.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/ תשי"ב של הממשלה י"ב אדר תשי"ב – 9.3.52 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשיב של הממשלה – כ"ו באדר התשי"ב – 23.3.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשיב של הממשלה – ה' בניסן התשי"ב – 31.3.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשיב של הממשלה – י"א בניסן התשי"ב – 6.4.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשיב של הממשלה – כ"ה בניסן התשי"ב – 20.4.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשיב של הממשלה – ג' באייר התשי"ב – 27.4.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשיב של הממשלה – ט' באייר התשי"ב – 4.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשיב של הממשלה – ט"ז באייר התשי"ב – 11.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשיב של הממשלה – כ"ג באייר התשי"ב – 18.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשיב של הממשלה – א' בסיוון התשי"ב – 25.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לח /התשיב של הממשלה – ב' בסיוון התשי"ב – 26.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/תשיב של הממשלה – ח' בסיון התשי"ב – 1.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשיב של הממשלה – ט"ו בסיוון התשי"ב – 8.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשיב של הממשלה – כ"ב בסיוון התשי"ב – 15.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשיב של הממשלה – כ"ה בסיוון התשי"ב – 18.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשיב של הממשלה – כ"ט בסיוון התשי"ב – 22.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשיב של הממשלה – ג' בתמוז התשי"ב – 26.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשיב של הממשלה – ו' בתמוז התשי"ב – 29.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשיב של הממשלה – י' בתמוז התשי"ב – 3.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשיב של הממשלה – י"ג בתמוז התשי"ב – 6.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשיב של הממשלה – כ' בתמוז התשי"ב – 13.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשיב של הממשלה – כ' בתמוז התשי"ב – 13.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשיב של הממשלה – כ"ז בתמוז התשי"ב – 20.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשיב של הממשלה – ה' באב התשי"ב – 27.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשיב של הממשלה – י"ב באב התשי"ב – 3.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשיב של הממשלה – י"ט באב התשי"ב – 10.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשיב של הממשלה – כ"ג באב התשי"ב – 14.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשיב של הממשלה – כ"ו באב התשי"ב – 17.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשיב של הממשלה – ג' באלול התשי"ב – 24.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשיב של הממשלה – י' באלול התשי"ב – 31.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשיב של הממשלה – י"ד באלול התשי"ב – 4.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשיב של הממשלה – י"ז באלול התשי"ב – 7.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשיב של הממשלה – י"ח באלול התשי"ב – 8.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשיב של הממשלה – כ"ד באלול התשי"ב – 14.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשיג של הממשלה – ד' בתשרי התשי"ג – 23.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיג של הממשלה – י"א בתשרי התשי"ג – 30.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיג של הממשלה – כ"ג בתשרי התשי"ג – 12.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשיג של הממשלה – כ"ה בתשרי התשי"ג – 14.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשיג של הממשלה – ל' בתשרי התשי"ג – 20.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיג של הממשלה – ז' בחשוון התשי"ג – 26.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיג של הממשלה – י"א בחשוון התשי"ג – 30.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/תשיג של הממשלה – י"ד בחשוון תשי"ג – 2.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיג של הממשלה – כ"א בחשוון התשי"ג – 9.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה י/תשיג של הממשלה – כ"ח בחשוון התשי"ג – 16.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיג של הממשלה – ה' בכסלו התשיג – 23.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיג של הממשלה – י"ב בכסלו התשי"ג – 30.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשיג של הממשלה – ט"ו בכסלו התשי"ג – 3.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיג של הממשלה – ט"ו בכסלו התשי"ג – 3.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשיג של הממשלה – י"ט בכסלו התשי"ג – 7.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשיג של הממשלה – א' בטבת התשי"ג – 19.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/התשיג של הממשלה המועמדת  – ד' בטבת התשי"ג – 22.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשיג של הממשלה – ו' בטבת התשי"ג – 24.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/תשיג של הממשלה – ו' בטבת התשי"ג – 24.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשיג של הממשלה – י' בטבת התשי"ג – 28.12.52 כאן