1955

הממשלה השישית (26/09/1955 – 03/11/1955)

פרוטוקול ישיבה יז/התשטו של הממשלה – ח' בטבת התשט"ו – 2.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשטו של הממשלה – י' בטבת התשט"ו – 4.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשטו של הממשלה – י"א בטבת התשט"ו – 5.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשטו של הממשלה – ט"ו בטבת התשט"ו – 9.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשטו של הממשלה – י"ז בטבת התשט"ו – 11.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשטו של הממשלה – י"ז בטבת התשט"ו – 11.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשטו של הממשלה – כ"ב בטבת התשט"ו – 16.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשטו של הממשלה – כ"ה בטבת התשט"ו – 19.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשטו של הממשלה – כ"ט בטבת התשט"ו – 23.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשטו של הממשלה – ז' בשבט התשט"ו – 30.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשטו של הממשלה – י"א בשבט התשט"ו – 3.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשטו של הממשלה – י"ד בשבט התשט"ו – 6.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כ"ט / תשט"ו של הממשלה י"ז שבט תשט"ו – 9.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשטו של הממשלה – כ"א בשבט התשט"ו – 13.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשטו של הממשלה – כ"ח בשבט התשט"ו – 20.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשטו של הממשלה – ה' באדר התשט"ו – 27.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשטו של הממשלה – י"ב באדר התשט"ו – 6.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשטו של הממשלה – י"ט באדר התשט"ו – 13.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשטו של הממשלה – כ"ו באדר התשט"ו – 20.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשטו של הממשלה – ד' בניסן התשט"ו – 27.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשטו של הממשלה – השלמה (סעיף 309) – ו' בניסן התשט"ו – 29.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשטו של הממשלה – ו' בניסן התשט"ו – 29.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשטו של הממשלה – י"א בניסן התשט"ו – 3.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשטו של הממשלה – י"ב בניסן התשט"ו – 4.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשטו של הממשלה – כ"ה בניסן התשט"ו – 17.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מא / תשט"ו של הממשלה כ' באייר תשט"ו – 24.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשטו של הממשלה – ו' באייר התשט"ו – 28.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשטו של הממשלה – ט' באייר התשט"ו – 1.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשטו של הממשלה – ט"ז באייר התשט"ו – 8.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשטו של הממשלה – י"ז באייר התשט"ו – 9.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/תשטו של הממשלה – כ"ג באייר התשט"ו – 16.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מז / תשט"ו של הממשלה א' בסיון תשט"ו – 22.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשטו של הממשלה – ח' בסיוון התשט"ו – 29.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשטו של הממשלה – ט"ו בסיוון התשט"ו – 5.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשטו של הממשלה – כ"ב בסיוון התשט"ו – 11.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשטו של הממשלה – כ"ד בסיוון התשט"ו – 14.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשטו של הממשלה – כ"ט בסיוון התשט"ו – 19.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשטו של הממשלה – ו' בתמוז התשט"ו – 26.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשטו של הממשלה – ט' בתמוז התשט"ו – 29.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשטו של הממשלה – י"ג בתמוז התשט"ו – 3.7.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשטו של הממשלה – כ' בתמוז התשט"ו – 10.7.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשטו של הממשלה – כ"ז בתמוז התשט"ו – 17.7.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשטו של הממשלה – ה' באב התשט"ו – 24.7.55 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/תשטו של הממשלה – י"ב באב התשט"ו – 31.7.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשטו של הממשלה – י"ט באב התשט"ו – 7.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשטו של הממשלה – כ"ג באב התשט"ו – 11.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשטו של הממשלה – כ"ו באב התשט"ו – 14.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשטו של הממשלה – ג' באלול התשט"ו – 21.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשטו של הממשלה – י' באלול התשט"ו – 28.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשטו של הממשלה – י"ב באלול התשט"ו – 30.8.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשטו של הממשלה – י"ד באלול התשט"ו – 1.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשטו של הממשלה – י"ז באלול התשט"ו – 4.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה סח/התשטו של הממשלה – כ"ד באלול התשט"ו – 11.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשטז של הממשלה – ג' בתשרי התשט"ז – 19.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשטז של הממשלה – י"ז בתשרי התשט"ז – 3.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשטז של הממשלה – כ"ג בתשרי התשט"ז – 9.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשטז של הממשלה – ל' בתשרי התשט"ז – 16.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשטז של הממשלה – ז' בחשוון התשט"ז – 23.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ו / תשט"ז של הממשלה י"ד חשון תשט"ז – 30.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשטז של הממשלה – יז בחשוון התשט"ז – 2.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשטז של הממשלה – י"ח בחשוון התשט"ז – 3.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה ט / תשט"ז של הממשלה כ"א חשון תשט"ז – 6.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשטז של הממשלה – כ"ג בחשוון התשט"ז – 8.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשטז של הממשלה – כ"ח בחשוון התשט"ז – 13.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשטז של הממשלה – ל' בחשוון התשט"ז – 15.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשטז של הממשלה – ה' בכסלו התשט"ז – 20.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשטז של הממשלה – ח' בכסלו התשט"ז – 23.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשטז של הממשלה – י"ב בכסלו התשט"ז – 27.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשטז של הממשלה – י"ד בכסלו התשט"ז – 29.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשטז של הממשלה – י"ט בכסלו התשט"ז – 4.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשטז של הממשלה – י"ט בכסלו התשט"ז – 3.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה י"ט / תשט"ז של הממשלה כ"ו בכסלו תשט"ז – 11.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשטז של הממשלה – ג' בטבת התשט"ז – 18.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשטז של הממשלה – ו' בטבת התשי"ז – 21.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשטז של הממשלה – י' בטבת התשט"ז – 25.12.55 כאן