1956

הממשלה השביעית (03/11/1955 – 07/01/1958)

פרוטוקול ישיבה כג/התשטז של הממשלה – י"ז בטבת התשט"ז – 1.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשטז של הממשלה – י"ז בתמוז התשט"ז – 1.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשטז של הממשלה – כ"ד בטבת התשט"ז – 8.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשטז של הממשלה – ב' בשבט התשט"ז – 15.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשטז של הממשלה – ב' בשבט התשט"ז –  15.1.56 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשטז של הממשלה – ט' בשבט התשט"ז – 22.1.56 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשטז של הממשלה – ט' בשבט התשט"ז – 22.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשטז של הממשלה – ט"ז בשבט התשט"ז – 29.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לא / תשט"ז של הממשלה ט"ז בשבט תשט"ז – 29.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשטז של הממשלה – י"ז בשבט התשט"ז – 30.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשטז של הממשלה – י"ח בשבט התשט"ז – 31.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשטז של הממשלה – י"ח בשבט התשט"ז – 31.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשטז של הממשלה – כ"ג בשבט התשט"ז – 5.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשטז של הממשלה – כ"ד בשבט התשט"ז – 6.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשטז של הממשלה – כ"ו בשבט התשט"ז – 8.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשטז של הממשלה – ל' בשבט התשט"ז – 12.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשטז של הממשלה – ז' באדר התשט"ז – 19.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשטז של הממשלה – י"ד באדר התשט"ז – 26.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשטז של הממשלה – כ"א באדר התשט"ז – 4.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשטז של הממשלה – כ"א באדר התשט"ז – 4.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשטז של הממשלה – כ"ח באדר התשט"ז – 11.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשטז של הממשלה – ב' בניסן התשט"ז – 14.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשטז של הממשלה – ו' בניסן התשט"ז – 18.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשטז של הממשלה – י"ג בניסן התשט"ז – 25.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשטז של הממשלה – כ"ז בניסן התשט"ז – 8.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשטז של הממשלה – ב' באייר התשט"ז – 13.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשטז של הממשלה – ח' באייר התשט"ז – 19.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשטז של הממשלה – י"א באייר התשט"ז – 22.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשטז של הממשלה – י"ח באייר התשט"ז – 29.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשטז של הממשלה – כ"ה באייר התשט"ז – 6.5.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשטז של הממשלה – ג' בסיון התשט"ז – 13.5.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשטז של הממשלה – י' בסיוון התשט"ז – 20.5.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשטז של הממשלה – י"ז בסיוון התשט"ז – 27.5.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/תשטז של הממשלה – כ"ד בסיון התשט"ז – 3.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשטז של הממשלה – א' בתמוז התשט"ז – 10.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/תשטז של הממשלה – ח' בתמוז התשט"ז – 17.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשטז של הממשלה – ט' בתמוז התשט"ז – 18.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשטז של הממשלה – ט' בתמוז התשט"ז – 18.6.56 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשטז של הממשלה – כ"ב בתמוז התשט"ז – 1.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשטז של הממשלה – כ"ט בתמוז התשט"ז – 8.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשטז של הממשלה – ג' באב התשט"ז – 11.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשטז של הממשלה – ז' באב התשט"ז – 15.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשטז של הממשלה – י"ד באב התשט"ז – 22.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשטז של הממשלה – כ"א באב התשט"ז – 29.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה סח/התשטז של הממשלה – כ"ח באב התשט"ז –  5.8.56 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה סט/התשטז של הממשלה – כ"ח באב התשט"ז –  5.8.56 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה עא/התשטז של הממשלה – ה' באלול התשט"ז – 12.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה עב/התשטז של הממשלה – י"ב באלול התשט"ז – 19.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה עד/התשטז של הממשלה – כ"ב באלול התשט"ז – 29.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה עה/התשטז של הממשלה – כ"ו באלול התשט"ז – 2.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשטז של הממשלה – ד' בתשרי התשי"ז – 9.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיז של הממשלה – ו' בתשרי התשי"ז – 11.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיז של הממשלה – י"א בתשרי התשי"ז – 16.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשיז של הממשלה – כ' בתשרי התשי"ז – 25.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה עג/התשיז של הממשלה – י"ט באלול התשט"ז – 26.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשטז של הממשלה – כ"ה בתשרי התשי"ז – 30.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיז של הממשלה – ב' בתשרי התשי"ז – 7.10.56 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיז של הממשלה – ב' בחשוון התשי"ז – 7.10.56 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשיז של הממשלה – ה' בחשוון התשי"ז – 10.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיז של הממשלה – ט' בחשוון התשי"ז – 14.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשיז של הממשלה – ט"ז בחשוון התשי"ז – 21.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיז של הממשלה – כ"ג בחשון התשי"ז – 28.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיז של הממשלה – כ"ד בחשוון התשי"ז – 29.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיז של הממשלה – כ"ה בחשוון התשי"ז – 30.10.56 – פרוטוקול ריק כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיז של הממשלה – כ"ט בחשוון התשי"ז – 3.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשיז של הממשלה – ג' בכסלו התשי"ז – 7.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשיז של הממשלה – ד' בכסלו התשי"ז – 8.11.56 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשיז של הממשלה – ד' בכסלו התשי"ז (אחר הצוהריים) – 8.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשיז של הממשלה – ז' בכסלו התשי"ז – 11.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשיז של הממשלה – י"א בכסלו התשי"ז – 15.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשיז של הממשלה – י"ד בכסלו התשי"ז – 18.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשיז של הממשלה – כ"א בכסלו התשי"ז – 25.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשיז של הממשלה – כ"ד בכסלו התשי"ז – 28.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשיז של הממשלה – כ"ח בכסלו התשי"ז – 2.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשיז של הממשלה – ה' בטבת התשי"ז – 9.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשיז של הממשלה – י"ב בטבת התשי"ז – 13.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשיז של הממשלה – י"ט בטבת התשי"ז – 23.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כ"ז / תשי"ז של הממשלה כ' בטבת תשי"ז – 24.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשיז של הממשלה – כ"ו בטבת התשי"ז – 30.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשיז של הממשלה – כ"ז בטבת התשי"ז – 31.12.56 כאן