1957

הרמטכ"ל משה דיין בפינוי שארם א-שייח', 1957

פרוטוקול ישיבה ל/התשיז של הממשלה – ד' בשבט התשי"ז – 6.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשיז של הממשלה – י"א בשבט התשי"ז – 13.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשיז של הממשלה – י"ח בשבט התשי"ז – 20.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשיז של הממשלה – כ' בשבט התשי"ז – 22.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשיז של הממשלה – כ"ה בשבט התשי"ז – 27.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשיז של הממשלה – ב' באדר התשי"ז – 3.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשיז של הממשלה – ה' באדר התשי"ז – 6.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשיז של הממשלה – ט' באדר התשי"ז – 10.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשיז של הממשלה – י' באדר התשי"ז – 11.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשיז של הממשלה – י"ג באדר התשי"ז – 14.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מ / תשי"ז של הממשלה ט"ז באדר א' תשי"ז – 17.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשיז של הממשלה – י"ז באדר התשי"ז – 18.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשיז של הממשלה – כ"א באדר התשי"ז – 22.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשיז של הממשלה – כ"ג באדר התשי"ז – 24.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשיז של הממשלה – כ"ד באדר התשי"ז – 25.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשיז של הממשלה – כ"ה באדר התשי"ז – 26.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשיז של הממשלה – כ"ה באדר התשי"ז – 26.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מז / תשי"ז של הממשלה כ"ו באדר א' תשי"ז – 27.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשיז של הממשלה – כ"ח באדר התשי"ז – 1.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשיז של הממשלה – כ"ט באדר התשי"ז – 2.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשיז של הממשלה – ל' באדר התשי"ז – 3.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשיז של הממשלה – ב' באדר התשי"ז – 5.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נב / תשי"ז של הממשלה ז' באדר ב' תשי"ז – 10.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשיז של הממשלה – ח' באדר ב' התשי"ז – 11.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשיז – המשך (סעיף 380. ההתנקשות בד"ר י. קסטנר) – ח' באדר ב' התשי"ז – 12.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נד / תשי"ז של הממשלה י"ד באדר ב' תשי"ז – 17.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נה / תשי"ז של הממשלה כ"א באדר ב' תשי"ז – 24.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נו / תשי"ז של הממשלה כ"ח באדר ב' תשי"ז – 31.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נז / תשי"ז של הממשלה ו' בניסן תשי"ז – 7.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשיז של הממשלה – ו' בניסן התשי"ז – 14.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשיז של הממשלה – כ"ז בניסן התשי"ז – 28.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ס / תשי"ז של הממשלה ו' באייר תשי"ז – 7.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשיז של הממשלה – י"א באייר התשי"ז – 12.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשיז של הממשלה – י"ח באייר התשי"ז – 19.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשיז של הממשלה – י"ט באייר התשי"ז – 19.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשיז של הממשלה – כ' באייר התשי"ז – 21.5.57 כאן
פרוטוקול סה / תשי"ז של הממשלה כ"ה באייר תשי"ז – 26.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סו / תשי"ז של הממשלה ג' בסיון תשי"ז – 2.6.1957 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשיז של הממשלה – י' בסיוון התשי"ז – 9.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה סח / תשי"ז של הממשלה י"ז בסיון תשי"ז – 16.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ע / תשי"ז של הממשלה כ"ד בסיון תשי"ז – 23.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עא/התשיז של הממשלה – א' בתמוז התשי"ז – 30.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עב / תשי"ז של הממשלה ח' בתמוז תשי"ז – 7.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עג/התשיז של הממשלה – י' בתמוז התשי"ז – 9.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עד / תש"ז של הממשלה ט"ו בתמוז תשי"ז – 14.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עה /התשיז של הממשלה – כ"ב בתמוז התשי"ז – 21.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עו/התשיז של הממשלה – א' באב התשי"ז – 29.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עח/התשיז של הממשלה – ז' באב התשי"ז – 4.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עז/התשיז של הממשלה – ז' באב התשי"ז – 4.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה עט /התשיז של הממשלה – י"ד באב התשי"ז – 11.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פ/התשיז של הממשלה – כ"א באב התשי"ז – 19.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פא/התשיז של הממשלה – כ"ח באב התשי"ז – 25.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פב / תשי"ז של הממשלה ה' באלול תשי"ז – 1.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פג/התשיז של הממשלה – י"ב באלול התשי"ז – 8.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פד/התשיז של הממשלה – י"ט באלול התשי"ז – 16.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה פה/התשיז של הממשלה – כ"ו באלול התשי"ז 22.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשיח של הממשלה – ד' בתשרי התשי"ח – 29.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיח של הממשלה – י"א בתשרי התשי"ח – 6.10.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיח של הממשלה – כ"ה בתשרי התשי"ח – 20.10.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ד / תשי"ח של הממשלה ב' בחשון תשי"ח – 27.10.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשיח של הממשלה – ט' בחשוון התשי"ח – 3.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיח של הממשלה – ט"ז בחשוון התשי"ח – 10.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיח של הממשלה – כ"ג בחשוון התשי"ח – 17.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשיח של הממשלה – א' בכסלו התשי"ח – 24.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיח של הממשלה – ח' בכסלו התשי"ח – 1.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשיח של הממשלה – ח' בכסלו התשי"ח – 1.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיח של הממשלה – ט"ו בכסלו התשי"ח – 8.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשיח של הממשלה – כ"ב בכסלו התשי"ח – 15.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה יב / תשי"ח של הממשלה כ"ב בכסלו תשי"ח – 15.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיח של הממשלה – כ"ט בכסלו התשי"ח – 22.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה טו / תשי"ח של הממשלה א' בטבת תשי"ח – 24.12.57 כאן
בבדיקה – פרוטוקול ישיבה טז/התשיח של הממשלה – ז' בטבת התשי"ח – 31.12.57 כאן