1959

הממשלה התשיעית (17/12/1959 – 02/11/1961)

פרוטוקול ישיבה טז/תשיט של הממשלה – כ"ד בטבת התשי"ט – 4.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/תשיט של הממשלה – ב' בשבט התשי"ט – 11.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/תשיט של הממשלה – ט' בשבט התשי"ט – 18.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/תשיט של הממשלה – ט"ז בשבט התשי"ט – 25.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/תשיט של הממשלה – כ' בשבט התשי"ט – 29.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/תשיט של הממשלה – כ"ג בשבט התשי"ט – 1.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/תשיט של הממשלה – ל' בשבט התשי"ט – 8.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/תשיט של הממשלה – ז' באדר א' התשי"ט – 15.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/תשיט של הממשלה – י"ד באדר א' התשי"ט – 22.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/תשיט של הממשלה – כ"א באדר א' התשי"ט – 1.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/תשיט של הממשלה – כ"ח באדר א' התשי"ט – 8.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשיט של הממשלה – ה' באדר ב' התשי"ט – 15.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/תשיט של הממשלה – י"ב באדר ב' התשי"ט – 22.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/תשיט של הממשלה – י"ג באדר ב' התשי"ט – 23.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/תשיט של הממשלה – י"ט באדר ב' התשי"ט – 29.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/תשיט של הממשלה – כ"ו באדר ב' התשי"ט – 5.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשיט של הממשלה – ד' בניסן התשי"ט – 12.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/תשיט של הממשלה – ו' בניסן התשי"ט – 14.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/תשיט של הממשלה – י"א בניסן התשי"ט – 19.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשיט של הממשלה – כ"ה בניסן התשי"ט – 3.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/תשיט של הממשלה – ב' באייר התשי"ט – 10.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/תשיט של הממשלה – ט' באייר התשי"ט – 17.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/תשיט של הממשלה – ט"ז באייר התשי"ט – 24.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/תשיט של הממשלה – כ"ג באייר התשי"ט – 31.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/תשיט של הממשלה – א' בסיון התשי"ט – 7.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/תשיט של הממשלה – ח' בסיון התשי"ט – 14.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/תשיט של הממשלה – ט"ו בסיוון התשי"ט – 21.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/תשיט של הממשלה – כ"ב בסיון התשי"ט – 28.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/תשיט של הממשלה – כ"ג בסיוון התשי"ט – 29.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/תשיט של הממשלה – כ"ד בסיוון התשי"ט – 30.6.59 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבה מו/תשיט של הממשלה – כ"ד בסיוון התשי"ט – 30.6.59 (בצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה מז/תשיט של הממשלה – כ"ט בסיוון התשי"ט – 5.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/תשיט של הממשלה – ו' בתמוז התשי"ט – 12.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/תשיט של הממשלה – י"ג בתמוז התשי"ט – 19.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/תשיט של הממשלה – ט"ו בתמוז התשי"ט – 21.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/תשיט של הממשלה – כ' בתמוז התשי"ט – 26.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/תשיט של הממשלה – כ"ז בתמוז התשי"ט – 2.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/תשיט של הממשלה – כ"ט בתמוז התשי"ט – 4.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/תשיט של הממשלה – ה' באב התשי"ט – 9.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/תשיט של הממשלה – י"ב באב התשי"ט – 16.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/תשיט של הממשלה – י"ט באב התשי"ט – 23.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/תשיט של הממשלה – כ"ו באב התשי"ט – 30.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/תשיט של הממשלה – ג' באלול התשי"ט – 6.9.59 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/תשיט של הממשלה – י' באלול התשי"ט – 13.9.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/תשיט של הממשלה – י"ז באלול התשי"ט – 20.9.59 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/תשיט של הממשלה – כ"ד באלול התשי"ט – 27.9.59 כאן
פרוטוקול ישיבה א/תשיט של הממשלה – ה' בתשרי התש"ך – 7.10.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/תשכ של הממשלה – י"ב בתשרי התש"כ – 14.10.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/תשך של הממשלה – כ"ג בתשרי התש"ך – 25.10.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/תשך של הממשלה – ז' בחשון התש"ך – 8.11.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/תשכ של הממשלה – י"ד בחשוון התש"כ – 15.11.59 כאן
פרוטקול ישיבה ו/תשכ של הממשלה – כ"א בחשון התש"כ – 22/11/1959 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/תשכ של הממשלה – כ"ח בחשוון התש"כ – 29.11.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/תשכ של הממשלה – כ"ט בחשוון התש"כ – 30.11.59 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/תשכ של הממשלה – ה' בכסלו התש"כ – 6.12.59 כאן
פרוטוקול ישיבה י/תשכ של הממשלה – י"ב בכסלו התש"כ – 13.12.59 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/תשכ של הממשלה – י"ט בכסלו התש"כ – 20.12.59 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/תשכ של הממשלה – כ"ו בכסלו התש"כ – 27.12.59 כאן