1960

צילום סמוי של אדולף אייכמן לפני לכידתו, 1960

פרוטוקול ישיבה יג/תשכ של הממשלה – ג' בטבת התש"כ – 3.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/תשכ של הממשלה – י' בטבת התש"כ – 10.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/תשכ של הממשלה – י"ז בטבת התש"כ – 17.1.60 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה טז/תשכ של הממשלה – י"ז בטבת התש"כ – 17.1.60 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יז/תשכ של הממשלה – כ"ד בטבת התש"כ – 24.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/תשכ של הממשלה – כ"ו בטבת התש"כ – 26.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/תשך של הממשלה – ב' בשבט התש"ך – 31.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/תשכ של הממשלה – ג' בשבט התש"כ – 1.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/תשכ של הממשלה – ט' בשבט התש"כ – 7.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/תשכ של הממשלה – ט"ז בשבט התש"כ – 14.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/תשכ של הממשלה – כ"ג בשבט התש"כ – 21.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/תשכ של הממשלה – ל' בשבט התש"כ – 28.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/תשכ של הממשלה – ז' באדר התש"כ – 6.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/תשכ של הממשלה – י"ד באדר התש"כ – 13.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשכ של הממשלה – כ"א באדר התש"כ – 20.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/תשכ של הממשלה – כ"ב באדר התש"כ – 21.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/תשכ של הממשלה – כ"ח באדר התש"כ – 27.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/תשכ של הממשלה – ו' בניסן התש"כ – 3.4.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/תשכ של הממשלה – כ"ז בניסן התש"כ – 24.4.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשכ של הממשלה – ו' באייר התש"כ – 3.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/תשכ של הממשלה – י"א באייר התש"כ – 8.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/תשכ של הממשלה – י"ח באייר התש"כ – 15.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשכ של הממשלה – כ"ה באייר התש"כ – 22.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/תשכ של הממשלה – כ"ו באייר התש"כ – 23.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/תשכ של הממשלה (ישיבה משותפת עם הנהלת הסוכנות היהודית) – כ"ט באייר התש"כ – 26.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/תשכ של הממשלה (ישיבה משותפת עם הסוכנות היהודית) – כ"ט באייר התש"כ – 26.5.60 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה לח/תשכ של הממשלה – ג' בסיוון התש"כ – 29.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/תשכ של הממשלה – י' בסיוון התש"כ – 5.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/תשכ של הממשלה – י"ז בסיוון התש"כ – 12.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/תשכ של הממשלה – כ"ד בסיוון התש"כ – 19.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/תשכ של הממשלה – כ"ה בסיוון התש"כ – 20.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/תשכ של הממשלה – כ"ח בסיוון התש"כ – 23.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/תשכ של הממשלה – א' בתמוז התש"כ – 26.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/תשך של הממשלה – ח' בתמוז התש"ך – 3.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/תשכ של הממשלה – ט"ו בתמוז התש"כ – 10.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/תשכ של הממשלה – כ"ב בתמוז התש"כ – 17.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/תשכ של הממשלה – כ"ה בתמוז התש"כ – 20.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/תשכ של הממשלה – כ"ט בתמוז התש"כ – 24.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/תשכ של הממשלה – ז' באב התש"כ – 31.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/תשך של הממשלה – י"ד באב התש"ך – 7.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/תשכ של הממשלה – י"ז באב התש"כ – 10.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/תשכ של הממשלה – כ"א באב התש"כ – 14.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/תשכ של הממשלה – כ"ח באב התש"כ – 21.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/תשכ של הממשלה – ה' באלול התש"כ – 28.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/תשכ של הממשלה – י"ב באלול התש"כ – 4.9.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/תשכ של הממשלה – י"ט באלול התש"כ – 11.9.60 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/תשכ של הממשלה – כ"ו באלול התש"כ – 18.9.60 כאן
פרוטוקול ישיבה א/תשכא של הממשלה – ה' בתשרי התשכ"א – 26.9.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/תשכא של הממשלה – י"א בתשרי התשכ"א – 2.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/תשכא של הממשלה – כ"ה בתשרי התשכ"א – 16.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכא של הממשלה – כ"ו בתשרי התשכ"א – 17.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכא של הממשלה – ב' בחשוון התשכ"א – 23.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכא של הממשלה – ט' בחשוון התשכ"א – 30.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכא של הממשלה – י' בחשוון התשכ"א – 31.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכא של הממשלה – ט"ז בחשוון התשכ"א – 6.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכא של הממשלה – כ"ג בחשוון התשכ"א – 13.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכא של הממשלה – א' בכסלו התשכ"א – 20.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכא של הממשלה – ג' בכסלו התשכ"א – 22.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכא של הממשלה – ח' בכסלו התשכ"א – 27.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/תשכא של הממשלה – ט"ו בכסלו התשכ"א – 4.12.60 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכא של הממשלה – כ"ב בכסלו התשכ"א – 11.12.60 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכא של הממשלה – כ"ב בכסלו התשכ"א – 11.12.60 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכא של הממשלה – כ"ט בכסלו התשכ"א – 18.12.60 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכא של הממשלה – כ"ט בכסלו התשכא – 18.12.60 (אחרי הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכא של הממשלה – ו' בטבת התשכ"א – 25.12.60 (אחרי הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יח/תשכא של הממשלה – ו' בטבת התשכ"א – 25.12.60 כאן