1962

\

אדולף אייכמן לפני הוצאתו להורג, 1962

פרוטוקול ישיבה יח/התשכב של הממשלה – ב' בשבט התשכ"ב – 7.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה יט /התשכב של הממשלה – ט' בשבט התשכ"ב – 14.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכב של הממשלה – ט"ז בשבט התשכ"ב – 21.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשכב של הממשלה – כ"ג בשבט התשכ"ב – 28.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכב של הממשלה – ל' בשבט התשכ"ב – 4.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשכב של הממשלה – א' באדר א' התשכ"ב – 5.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשכב של הממשלה – ה' באדר א' התשכ"ב – 9.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשכב של הממשלה – ז' באדר א' התשכ"ב – 11.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשכב של הממשלה – י"ד באדר א' התשכ"ב – 18.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשכב של הממשלה – כ"א באדר א' התשכ"ב – 25.2.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשכב של הממשלה – כ"ח באדר א' התשכ"ב – 4.3.62 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכב של הממשלה – ה' באדר ב' התשכ"ב – 11.3.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכב של הממשלה – י"ב באדר ב' התשכ"ב – 18.3.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכב של הממשלה – י"ד באדר ב' התשכ"ב – 20.3.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשכב של הממשלה – י"ט באדר ב' התשכ"ב – 25.3.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשכב של הממשלה – כ"ה באדר ב' התשכ"ב – 1.4.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשכב של הממשלה – ד' בניסן התשכ"ב – 8.4.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשכב של הממשלה – י"א בניסן התשכ"ב – 15.4.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשכב של הממשלה – כ"ה בניסן התשכ"ב – 29.4.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכב של הממשלה – ב' באייר התשכ"ב – 6.5.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכב של הממשלה – ט' באייר התשכ"ב – 13.5.62 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשכב של הממשלה – ט"ז באייר התשכ"ב – 20.5.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשכב של הממשלה – כ"ג באייר התשכ"ב – 27.5.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשכב של הממשלה – כ"ה באייר התשכ"ב – 29.5.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכב של הממשלה – א' בסיוון התשכ"ב – 3.6.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשכב של הממשלה – ח' בסיוון התשכ"ב -10.6.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשכב של הממשלה – ט"ו בסיוון התשכ"ב – 17.6.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכב של הממשלה – כ"ב בסיוון התשכ"ב – 24.6.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכב של הממשלה – כ"ט בסיוון התשכ"ב – 1.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכב של הממשלה – ו' בתמוז התשכ"ב – 8.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכב של הממשלה – י"ג בתמוז התשכ"ב – 15.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכב של הממשלה – כ' בתמוז התשכ"ב – 22.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכב של הממשלה – כ"ז בתמוז התשכ"ב – 29.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכב של הממשלה – ה' באב התשכ"ב – 5.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכב של הממשלה – י' באב התשכ"ב – 10.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשכב של הממשלה – י"ב באב התשכ"ב – 12.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשכב של הממשלה – י"ט באב התשכ"ב – 19.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשכב של הממשלה – כ"ב באב התשכ"ב – 22.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשכב של הממשלה – כ"ו באב התשכ"ב – 26.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשכב של הממשלה – ג' באלול התשכ"ב – 2.9.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשכב של הממשלה – י' באלול התשכ"ב – 9.9.62 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשכב של הממשלה – י"ז באלול התשכ"ב – 16.9.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשכב של הממשלה – כ"ד באלול התשכ"ב – 23.9.62 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשכב של הממשלה – כ"ז באלול התשכ"ב – 26.9.62 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשכג של הממשלה – י"ב בתשרי התשכ"ג – 10.10.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשכג של הממשלה – כ"ג בתשרי התשכ"ג – 21.10.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכג של הממשלה – ל' בתשרי התשכ"ג – 28.10.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכג של הממשלה – ז' בחשוון התשכ"ג – 4.11.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכג של הממשלה – י"ד בחשוון התשכ"ג – 11.11.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכג של הממשלה – כ"א בחשוון התשכ"ג – 18.11.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכג של הממשלה – כ"ח בחשוון התשכ"ג – 25.11.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכג של הממשלה – ה' בכסלו התשכ"ג – 2.12.62 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכג של הממשלה – י"ב בכסלו התשכ"ג – 9.12.62 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכג של הממשלה – י"ט בכסלו התשכ"ג – 16.12.62 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכג של הממשלה – כ"ו בכסלו התשכ"ג – 23.12.62 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכג של הממשלה – ג' בטבת התשכ"ג – 30.12.62 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשכג של הממשלה – ד' בטבת התשכ"ג – 31.12.62 כאן