1964

הממשלה השתים עשרה (22/12/1964 – 12/01/1966)

פרוטוקול ישיבה יז/התשכד של הממשלה – כ' בטבת התשכ"ד – 5.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשכד של הממשלה – כ"ז בטבת התשכ"ד – 12.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכד של הממשלה – ה' בשבט התשכ"ד – 19.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכד של הממשלה – י"ב בשבט התשכ"ד – 26.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשכד של הממשלה – י"ט בשבט התשכ"ד – 2.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכד של הממשלה – כ"ו בשבט התשכ"ד – 9.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשכד של הממשלה – ג' באדר התשכ"ד – 16.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשכד של הממשלה – י' באדר התשכ"ד – 23.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשכד של הממשלה – י"ז באדר התשכ"ד – 1.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשכד של הממשלה – כ"ד באדר התשכ"ד – 8.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשכד של הממשלה – ב' בניסן התשכ"ד – 15.3.64 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשכד של הממשלה – ב' בניסן התשכ"ד – 15.3.64 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכד של הממשלה – ו' בניסן התשכ"ד – 19.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכד של הממשלה – ט' בניסן התשכ"ד – 22.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכד של הממשלה – כ"ג בניסן התשכ"ד – 5.4.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשכד של הממשלה – ל' בניסן התשכ"ד – 12.4.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשכד של הממשלה – ז' באייר התשכ"ד – 19.4.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשכד של הממשלה – יד באייר התשכד – 24.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשכד של הממשלה – כ"א באייר התשכ"ד – 3.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשכד של הממשלה – כ"ח באייר התשכ"ד – 10.5.64  (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה לו/תשכד של הממשלה – כ"ח באייר התשכ"ד – 10.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכד של הממשלה – ז' בסיוון התשכ"ד – 18.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/תשכד של הממשלה – י"ג בסיון התשכ"ד – 24.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה לט /התשכד של הממשלה – כ' בסיוון התשכ"ד – 31.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשכד של הממשלה – כ"ז בסיוון התשכ"ד – 7.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשכד של הממשלה – ד' בתמוז התשכ"ד – 14.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכד של הממשלה – ח' בתמוז התשכ"ד – 18.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשכד של הממשלה – י"ח בתמוז התשכ"ד – 28.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכד של הממשלה – כ"ה בתמוז התשכ"ד – 5.7.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכד של הממשלה – ג' באב התשכ"ד – 12.7.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכד של הממשלה – י"א באב התשכ"ד – 20.7.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכד של הממשלה – י"ז באב התשכ"ד – 26.7.64 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכד של הממשלה – כ"ד באב התשכ"ד – 2.8.64 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכד של הממשלה – א' באלול התשכ"ד – 9.8.64 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכד של הממשלה – ח' באלול התשכ"ד – 16.8.64 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכד של הממשלה – ט"ו באלול התשכ"ד – 23.8.64 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשכד של הממשלה – כ"ב באלול התשכ"ד – 30.8.64 כאן
פרוטוקול ישיבה א'תשכה של הממשלה – ז' בתשרי התשכ"ה – 13.9.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/תשכה של הממשלה – כ"ח בתשרי התשכ"ה – 4.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכה של הממשלה – ה' בחשוון התשכ"ה – 11.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכה של הממשלה – י"ב בחשוון התשכ"ה – 18.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכה של הממשלה – י"ט בחשוון התשכ"ה – 25.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכה של הממשלה – כ"א בחשוון התשכ"ה – 27.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכה של הממשלה – כ"ו בחשוון התשכ"ה – 1.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכה של הממשלה – ג' בכסלו התשכ"ה – 8.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכה של הממשלה – ה' בכסלו התשכ"ה – 10.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכה של הממשלה – י' בכסלו התשכ"ה – 15.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכה של הממשלה – י"ז בכסלו התשכ"ה – 22.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכה של הממשלה – כ"ד בכסלו התשכ"ה – 29.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשכה של הממשלה – א' בטבת התשכ"ה – 6.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכה של הממשלה – ח' בטבת התשכה – 13.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכה של הממשלה – ט' בטבת התשכ"ה – 14.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/תשכה של הממשלה – י"א בטבת התשכ"ה – 16.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכה של הממשלה – ט"ו בטבת התשכ"ה – 20.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשכה של הממשלה – י"ז בטבת התשכ"ה – 22.12.64 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכה של הממשלה – י"ז בטבת התשכ"ה – 22.12.64 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכה של הממשלה – כ"ב בטבת התשכ"ה – 27.12.64 כאן