1965

הפגנת "חרות" נגד כינון יחסים עם גרמניה, 18/03/1965

פרוטוקול ישיבה כא/התשכה של הממשלה – כ"ט בטבת התשכ"ה – 3.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכה של הממשלה – ז' בשבט התשכ"ה – 10.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשכה של הממשלה – י"ד בשבט התשכ"ה – 18.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשכה של הממשלה – כ"א בשבט התשכ"ה – 25.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשכה של הממשלה – כ"ח בשבט התשכ"ה – 31.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/תשכה של הממשלה – ה' באדר א' התשכ"ה – 7.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשכה של הממשלה – י"ב באדר א' התשכ"ה – 14.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/תשכה של הממשלה – י"ט באדר א' התשכ"ה – 21.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכה של הממשלה – כ"ו באדר א' התשכ"ה – 28.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכה של הממשלה – כ"ח באדר א' התשכ"ה – 2.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכה של הממשלה – ג' באדר התשכ"ה – 7.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשכה של הממשלה – י' באדר התשכ"ה – 14.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/תשכה של הממשלה – י"ז באדר ב' התשכ"ה – 21.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/תשכה של הממשלה – כ"ד באדר ב' התשכ"ה – 28.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשכה של הממשלה – ג' בניסן התשכ"ה – 5.4.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשכה של הממשלה – ט' בניסן התשכ"ה – 11.4.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכה של הממשלה – כ"ג בניסן התשכ"ה – 25.4.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכה של הממשלה – ל' בניסן התשכ"ה – 2.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשכה של הממשלה – ג' באייר התשכ"ה – 5.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשכה של הממשלה – ז' באייר התשכ"ה – 9.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/תשמא של הממשלה – ח' באייר התשמ"א – 10.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכה של הממשלה – י"ד באייר התשכ"ה – 16.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשכה של הממשלה – כ"א באייר התשכ"ה – 23.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/תשכא של הממשלה – כ"ח באייר התשכ"א – 30.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכה של הממשלה – י"ג בסיוון התשכ"ה – 13.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכה של הממשלה – כ' בסיוון התשכ"ה – 20.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכה של הממשלה – כ"ז בסיוון התשכ"ה – 27.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכה של הממשלה – ד' בתמוז התשכ"ה – 4.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכה של הממשלה – ז' בתמוז התשכ"ה – 7.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכה של הממשלה – י"א בתמוז התשכ"ה – 11.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכה של הממשלה – י"ח בתמוז התשכ"ה – 18.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכה של הממשלה – כ"ה בתמוז התשכ"ה – 25.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/תשכה של הממשלה – ג' באב התשכ"ה – 1.8.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשכה של הממשלה – י"ז באב התשכ"ה – 15.8.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשכה של הממשלה – כ"ד באב התשכ"ה – 22.8.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשכה של הממשלה – א' באלול התשכ"ה – 29.8.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשכה של הממשלה – ח' באלול התשכ"ה – 5.9.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשכה של הממשלה – ט"ו באלול התשכ"ה – 12.9.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/תשכה של הממשלה – ט"ו באלול התשכ"ה – 12.9.65 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשכה של הממשלה – כ"ב באלול התשכ"ה – 19.9.65 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשכו של הממשלה – ז' בתשרי התשכ"ו – 3.10.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשכו של הממשלה – כ"ח בתשרי התשכ"ו – 24.10.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכו של הממשלה – ה' בחשוון התשכ"ו – 31.10.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכו של הממשלה – י"ב בחשוון התשכ"ו – 7.11.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכו של הממשלה – י"ט בחשוון התשכ"ו – 14.11.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכו של הממשלה – כ"ו בחשוון התשכ"ו – 21.11.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכו של הממשלה – ד' בכסלו התשכ"ו – 28.11.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכו של הממשלה – י"א בכסלו התשכ"ו – 5.12.65 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכו של הממשלה – י"ח בכסלו התשכ"ו – 12.12.65 כאן
פרוטוקול ישיבה י/תשכו של הממשלה – כ"ה בכסלו התשכ"ו – 19.12.65 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכו של הממשלה – ג' בטבת התשכ"ו – 26.12.65 כאן