1966

הממשלה השלוש עשרה (12/01/1966 – 17/03/1969)

פרוטוקול ישיבה יב/התשכו של הממשלה – י' בטבת התשכ"ו – 2.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/תשכו של הממשלה – י"ז בטבת התשכ"ו – 9.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/התשכו של הממשלה המיועדת – כ' בטבת התשכ"ו – 12.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכו של הממשלה – כ"ד בטבת התשכ"ו – 16.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/תשכו של הממשלה – ב' בשבט התשכ"ו – 23.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכו של הממשלה – ט' בשבט התשכ"ו – 30.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכו של הממשלה – י' בשבט התשכ"ו – 31.1.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשכו של הממשלה – ט"ז בשבט התשכ"ו – 6.2.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכו של הממשלה – כ"ג בשבט התשכ"ו – 13.2.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכו של הממשלה – ל' בשבט התשכ"ו – 20.2.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשכו של הממשלה – ל' בשבט התשכ"ו – 20.2.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכו של הממשלה – א' באדר התשכ"ו – 21.2.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשכו של הממשלה – י"ד באדר התשכ"ו – 6.3.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשכו של הממשלה – כ"א באדר התשכ"ו – 13.3.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשכו של הממשלה – כ"ח באדר התשכו – 20.3.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשכו של הממשלה – ו' בניסן התשכו – 27.3.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשכו של הממשלה – י"ג בניסן התשכ"ו – 3.4.66 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכו של הממשלה – כ"ז בניסן התשכ"ו – 17.4.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכו של הממשלה – ו' באייר התשכ"ו – 26.4.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכו של הממשלה – י"א באייר התשכ"ו – 1.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשכו של הממשלה – י"ח באייר התשכ"ו – 8.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשכו של הממשלה – כ"ה באייר התשכ"ו – 15.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשכו של הממשלה – ג' בסיוון התשכ"ו – 22.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשכו של הממשלה – י' בסיוון התשכ"ו – 29.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשכו של הממשלה – י"ז בסיוון התשכ"ו – 5.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכו של הממשלה – כ"ד בסיוון התשכ"ו – 12.6.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכו של הממשלה – א' בתמוז התשכ"ו – 19.6.66 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשכו של הממשלה – ח' בתמוז התשכ"ו – 26.6.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשכו של הממשלה – ט"ו בתמוז התשכ"ו – 3.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשכו של הממשלה – כ"ב בתמוז התשכ"ו – 10.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשכו של הממשלה – כ"ט בתמוז התשכ"ו – 17.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכו של הממשלה – כ"ט בתמוז התשכ"ו – 17.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשכו של הממשלה – ז' באב התשכ"ו – 24.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכו של הממשלה – י"ד באב התשכ"ו – 31.7.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכו של הממשלה – כ"א באב התשכ"ו – 7.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/התשכו של הממשלה (פגישה עם הנשיא) – כ"ג באב התשכ"ו – 9.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכו של הממשלה – כ"ח באב התשכ"ו – 14.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכו של הממשלה – ל' באב התשכ"ו – 16.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכו של הממשלה – ה' באלול התשכ"ו – 21.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכו של הממשלה – י"ב באלול התשכ"ו – 28.8.66 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכו של הממשלה – י"ט באלול התשכ"ו – 4.9.66 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכו של הממשלה – כ' באלול התשכ"ו – 5.9.66 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשכו של הממשלה – כ"ו באלול התשכ"ו – 11.9.66 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשכז של הממשלה – ד' בתשרי התשכ"ז – 18.9.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשכז של הממשלה – כ"ה בתשרי התשכ"ז – 9.10.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכז של הממשלה – ב' בחשוון התשכ"ז – 16.10.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכז של הממשלה – ט' בחשוון התשכ"ז – 23.10.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכז של הממשלה – ט' בחשוון התשכ"ז – 23.10.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכז של הממשלה – ט"ז בחשוון התשכ"ז – 30.10.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכז של הממשלה – כ"ג בחשוון התשכ"ז – 6.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכז של הממשלה – כ"ג בחשוון התשכ"ז – 6.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכז של הממשלה – ל' בחשוון התשכ"ז – 13.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכז של הממשלה – ז' בכסלו התשכ"ז – 20.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכז של הממשלה – י"ד בכסלו התשכ"ז – 27.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכז של הממשלה – י"ד בכסלו התשכ"ז – 27.11.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשכז של הממשלה – כ"א בכסלו התשכ"ז – 4.12.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכז של הממשלה – כ"ח בכסלו התשכ"ז – 11.12.66 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכז של הממשלה – ה' בטבת התשכ"ז – 18.12.66 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכז של הממשלה – י"ב בטבת התשכ"ז – 25.12.66 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכז של הממשלה – י"ד בטבת התשכ"ז – 27.12.66 כאן