1967

הכותל המערבי, העיר העתיקה, ירושלים, 1967

פרוטוקול ישיבה יח/התשכז של הממשלה – י"ט בטבת התשכ"ז – 1.1.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכז של הממשלה – כ"ו בטבת התשכ"ז – 8.1.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכז של הממשלה – ד' בשבט התשכ"ז – 15.1.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשכז של הממשלה – י"א בשבט התשכ"ז – 22.1.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכז של הממשלה – י"ח בשבט התשכ"ז – 29.1.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשכז של הממשלה – כ"ה בשבט התשכ"ז – 5.2.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשכז של הממשלה – ב' באדר התשכ"ז – 12.2.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשכז של הממשלה – ב' באדר התשכ"ז – 12.2.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כו /התשכז של הממשלה – ט' באדר התשכ"ז – 19.2.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשכז של הממשלה – ט"ז באדר התשכ"ז – 26.2.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשכז של הממשלה – כ"ג באדר התשכ"ז – 5.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכז של הממשלה – ל' באדר התשכ"ז – 12.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכז של הממשלה – ל' באדר התשכ"ז – 12.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכז של הממשלה – ז' באדר התשכ"ז – 19.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשכז של הממשלה – י"ד באדר התשכ"ז – 26.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשכז של הממשלה – ט"ז באדר התשכ"ז – 28.3.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשכז של הממשלה – כ"א באדר התשכ"ז – 2.4.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשכז של הממשלה – כ"ח באדר התשכ"ז – 9.4.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לו /התשכז של הממשלה – ו' בניסן התשכ"ז – 16.4.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכז של הממשלה – ז' בניסן התשכ"ז – 17.4.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכז של הממשלה – י"ג בניסן התשכ"ז – 23.4.67 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשכז של הממשלה – כ"ז בניסן התשכ"ז – 7.5.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/תשכז של הממשלה – ו' באייר התשכ"ז – 16.5.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשכז של הממשלה – י"א באייר התשכ"ז 21.5.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכז של הממשלה – י"ח באייר התשכ"ז – 28.5.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשכז של הממשלה – כ"א באייר התשכ"ז – 31.5.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשכז של הממשלה – כ"ב באייר התשכ"ז – 1.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכז של הממשלה – כ"ה באייר התשכ"ז – 4.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכז של הממשלה – כ"ו באייר התשכ"ז – 5.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכז של הממשלה – ג' בסיוון התשכ"ז – 11.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכז של הממשלה – י' בסיוון התשכ"ז – 18.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכז של הממשלה – י' בסיוון התשכ"ז – 18.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכז של הממשלה – י"א בסיוון התשכ"ז – 19.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכז של הממשלה  – ועדת ניסוח – י"א בסיוון התשכ"ז – 19.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכז של הממשלה – י"ז בסיוון התשכ"ז – 25.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכז של הממשלה – י"ח בסיוון התשכ"ז – 26.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשכז של הממשלה – י"ט בסיוון התשכ"ז – 27.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשכז של הממשלה – כ"א בסיוון התשכ"ז – 29.6.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/תשכז של הממשלה – כ"ד בסיוון התשכ"ז – 2.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשכז של הממשלה – א' בתמוז התשכ"ז – 9.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשכז של הממשלה – ב' בתמוז התשכ"ז – 10.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשכז של הממשלה – ג' בתמוז התשכ"ז – 11.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשכז של הממשלה – ח' בתמוז התשכ"ז – 16.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשכז של הממשלה – ט"ו בתמוז התשכ"ז – 23.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשכז של הממשלה – י"ט בתמוז התשכ"ז – 27.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשכז של הממשלה – כ"ב בתמוז התשכ"ז – 30.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשכז של הממשלה – כ"ג בתמוז התשכ"ז – 31.7.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשכז של הממשלה – כ"ט בתמוז התשכ"ז – 6.8.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשכז של הממשלה – ז' באב התשכ"ז – 13.8.67 – המשך כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשכז של הממשלה – ז' באב התשכ"ז – 13.8.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשכז של הממשלה – י"ד באב התשכ"ז – 20.8.67 –  המשך כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשכז של הממשלה – י"ד באב התשכ"ז – 20.8.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשכז של הממשלה – כ"א באב התשכ"ז – 27.8.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סח/התשכז של הממשלה – כ"ח באב התשכ"ז – 3.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה סט/התשכז של הממשלה – ה' באלול התשכ"ז – 10.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ע/התשכז של הממשלה – י"ב באלול התשכ"ז – 17.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה עב/התשכז של הממשלה – י"ט באלול התשכ"ז – 24.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה עא/התשכז של הממשלה – י"ט באלול התשכ"ז – 24.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה עג/התשכז של הממשלה – כ"ב באלול התשכ"ז – 27.9.67 כאן
פרוטוקול ישיבה עד/התשכז של הממשלה – כ"ו באלול התשכ"ז – 1.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשכח של הממשלה – ז' בתשרי התשכ"ח – 8.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשכח של הממשלה – י"א בתשרי התשכ"ח – 15.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכח של הממשלה – י"ג בתשרי התשכ"ח – 17.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכח של הממשלה – י"ח בתשרי התשכ"ח – 22.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכח של הממשלה – כ"ה בתשרי התשכ"ח – 29.10.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכח של הממשלה – ב' בחשוון התשכ"ח – 5.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכח של הממשלה – ד' בחשוון התשכ"ח – 7.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכח של הממשלה – ח' בחשוון התשכ"ח – 8.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשכח של הממשלה – ט' בחשוון התשכ"ח – 12.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכח של הממשלה – ט"ז בחשוון התשכ"ח – 19.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכח של הממשלה – כ"ג בחשוון התשכ"ח – 26.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכח של הממשלה – כ"ה בחשוון התשכ"ח – 28.11.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשכח של הממשלה – א' בכסלו התשכ"ח – 3.12.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכח של הממשלה – ח' בכסלו התשכ"ח – 10.12.67 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכח של הממשלה – ט"ו בכסלו התשכ"ח – 17.12.67 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכח של הממשלה – כ"ב בכסלו התשכ"ח – 24.12.67 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכח של הממשלה – כ"ט בכסלו התשכ"ח – 31.12.67 כאן