1970

פרוטוקול ישיבה כח/תשל של הממשלה – כ"ו בטבת התש"ל – 4.1.70 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשל של הממשלה – כ"ו בטבת התש"ל – 4.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/תשל של הממשלה – כ"ח בטבת התש"ל – 6.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשל של הממשלה – ד' בשבט התש"ל – 11.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשל של הממשלה – י"א בשבט התש"ל – 18.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשל של הממשלה – ט"ו בשבט התש"ל – 22.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשל של הממשלה – י"ח בשבט התש"ל – 25.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשל של הממשלה – כ"ב בשבט התש"ל – 29.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשל של הממשלה – כ"ה בשבט התש"ל – 1.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/תשל של הממשלה – כ"ז בשבט התש"ל – 3.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשל של הממשלה – ב' באדר א' התש"ל – 8.2.70 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשל של הממשלה – ב' באדר א' התש"ל – 8.2.70 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשל של הממשלה – ד' באדר א' התש"ל – 10.2.70 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ/תשל של הממשלה – 15/02/1970 – ט' אדר א' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מא/תשל של הממשלה – 22/02/1970 – ט"ז אדר א' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מב/תשל של הממשלה – 01/03/1970 – כ"ג אדר א' תשל כאן
סטנוגרמה ישיבה מג/תשל של הממשלה – 08/03/1970 – ל' אדר א' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מד/תשל של הממשלה – 11/03/1970 – ג' אדר ב' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מה/תש"ל של הממשלה – 15/03/1970 – ז' אדר ב' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מו/תשל של הממשלה – 22/03/1970 – י"ד אדר ב' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מז/תשל של הממשלה – 29/03/1970 – כ"א אדר ב' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מח/תשל של הממשלה – 02/04/1970 – כ"ה אדר ב' תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה מט/תשל של הממשלה – 05/04/1970 – כ"ח אדר ב תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נ/תשל של הממשלה – 12/04/1970 – ו' ניסן תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"א/תש"ל של הממשלה – י"ג ניסן תש"ל – 19/04/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ב/תש"ל של הממשלה – י"ז ניסן תש"ל – 23/04/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ג/תש"ל של הממשלה – כ"ז ניסן תש"ל – 03/05/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה נד/תשל של הממשלה – 06/05/1970 – ל' ניסן תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נה/תשל של הממשלה – 17/05/1970 – י"א אייר תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נו/תשל של הממשלה – 24/05/1970 – י"ח אייר תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נז/תשל של הממשלה – 27/05/1970 – כ"א אייר תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נח/תשל של הממשלה – 31/05/1970 – כ"ה אייר תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ט/תש"ל של הממשלה – ג' סיוון תש"ל – 07/06/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס/תש"ל של הממשלה – י' סיוון תש"ל – 14/06/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"א/תש"ל של הממשלה – י"ד סיוון תש"ל – 18/06/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה סב/תש"ל של הממשלה – י"ז בסיון התש"ל – 21.6.70 כאן
סטנוגרמה ישיבה סג/תשל של הממשלה – 25/06/1970 – כ"א סיוון תש"ל כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשל של הממשלה – כד בסיוון התשל – 28.6.70 כאן
סטנוגרמה ישיבה סה/תשל של הממשלה – 05/07/1970 – א' תמוז תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ו/תש"ל של הממשלה – ח' תמוז תש"ל – 12/07/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה סז/תשל של הממשלה – 19/07/1970 – ט"ז תמוז תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ח/תש"ל של הממשלה – כ"ב תמוז תש"ל – 26/07/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה סט/תשל של הממשלה – 29/07/1970 – כ"ה תמוז תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה ע/תשל של הממשלה – 30/07/1970 – כ"ו תמוז תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה עא/תשל של הממשלה – 31/07/1970 – כ"ז תמוז תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ב/תש"ל של הממשלה – כ"ט תמוז תש"ל – 02/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה עג/תשל של הממשלה – 04/08/1970 – ב' אב תש"ל כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ד/תש"ל של הממשלה – ה' אב תש"ל – 07/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ה/תש"ל של הממשלה – ז' אב תש"ל – 09/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ו/תש"ל של הממשלה – י"ד אב תש"ל – 16/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ז/תש"ל של הממשלה – כ"א אב תש"ל – 23/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ח/תש"ל של הממשלה – כ"ח אב תש"ל – 30/08/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ט/תש"ל של הממשלה  – ל' אב תש"ל – 01/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ/תש"ל של הממשלה- ה' אלול תש"ל – 06/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"א/תש"ל של הממשלה – ט' אלול תש"ל – 10/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"ב/תש"ל של הממשלה – י"ב אלול תש"ל – 13/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"ג/תש"ל של הממשלה – י"ט אלול תש"ל – 20/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"ד/תש"ל של הממשלה – כ"א אלול תש"ל – 22/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"ה/תש"ל של הממשלה – כ"ו אלול תש"ל – 27/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה פ"ו/תש"ל של הממשלה – כ"ח אלול תש"ל – 29/09/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה א/תשל"א של הממשלה  – ד' תשרי תשל"א – 04/10/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ב/תשל"א של הממשלה – י"א תשרי תשל"א – 11/10/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ג/תשל"א של הממשלה – י"ט תשרי תשל"א – 19/10/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ד/תשלא של הממשלה – כ"ה תשרי תשל"א – 25/10/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ה/תשל"א של הממשלה – ב' חשוון תשל"א – 01/11/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ו/תשל"א של הממשלה – ט' חשוון תשל"א – 08/11/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ז/תשל"א שלהממשלה  – ט"ז חשוון תשל"א – 15/11/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ח/תשל"א של הממשלה – י"ז חשוון תשל"א – 16/11/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט/תשלא של הממשלה – 22/11/1970 – כ"ג חשוון תשל"א כאן
סטנוגרמה ישיבה י/תשל"א של הממשלה – א כסליו תשל"א – 29/11/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"א/תשל"א של הממשלה – ג' כסלו תשל"א – 01/12/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ב/תשל"א של הממשלה – ח' כסליו תשל"א – 06/12/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ג/תשל"א של הממשלה – ט"ו בכסלו תשל"א – 13/12/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ד/תשל"א של הממשלה – כ"ב כסלו תשל"א – 20/12/1970 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט"ו/תשל"א של הממשלה – ל' כסלו תשל"א – 28/12/1970 כאן