1974

עודכן לאחרונה 19.9.2023

\

שם הישיבה קישור
סטנוגרמה מישיבה מה/שלד של הממשלה – ז' בטבת תשל"ד – 01/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלד של הממשלה – י"ב בטבת תשל"ד – 06/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלד של הממשלה – י"ט בטבת תשל"ד – 13/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלד של הממשלה – כ' בטבת תשל"ד – 14/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלד של הממשלה – כ"א בטבת תשל"ד – 15/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלד של הממשלה – כ"ג בטבת תשל"ד – 17/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלד של הממשלה – כ"ו בטבת תשל"ד – 20/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלד של הממשלה – ה' בשבט תשל"ד – 27/01/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלד של הממשלה – י"א בשבט תשל"ד – 03/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלד של הממשלה – י"ח בשבט תשל"ד – 10/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלד של הממשלה – כ"ה בשבט תשל"ד – 17/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלד של הממשלה – כ"ח בשבט תשל"ד – 20/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלד של הממשלה – ב' באדר תשל"ד – 24/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלד של הממשלה – ו' באדר תשל"ד – 28/02/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלד של הממשלה – ט' באדר תשל"ד – 03/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה ס/שלד של הממשלה – י"א באדר תשל"ד – 05/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלד של הממשלה – י"ד באדר תשל"ד – 08/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלד של הממשלה – ט"ז באדר תשל"ד – 10/03/1974 (בשעה 09:30) כאן
סטנוגרמה מפגישה של חברי הממשלה המיועדת (הממשלה ה-16) – ט"ז באדר תשל"ד – 10/03/1974 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה סג/שלד של הממשלה – כ"א באדר תשל"ד – 15/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סד/שלד של הממשלה – כ"ג באדר תשל"ד – 17/03/1974 כאן
סטנוגרמה ישיבה סה/שלד של הממשלה – א' בניסן תשל"ד – 24/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סו/שלד של הממשלה – ח' בניסן תשל"ד – 31/03/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סז/תשלד של הממשלה – י' בניסן תשל"ד – 02/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סח/שלד של הממשלה – י"ג בניסן תשל"ד – 05/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה סט/שלד של הממשלה – י"ז בניסן תשל"ד – 09/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עא/שלד של הממשלה – י"ט בניסן תשל"ד 11/04/1974 (בשעה 15:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה ע/שלד של הממשלה – י"ט בניסן תשל"ד – 11/04/1974 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה עב/שלד של הממשלה – כ' בניסן תשל"ד 12/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עג/שלד של הממשלה – כ"ב בניסן תשל"ד – 14/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עד/שלד של הממשלה – כ"ו בניסן תשל"ד – 18/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עה/שלד של הממשלה – כ"ט בניסן תשל"ד – 21/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עו/שלד של הממשלה – ו' באייר תשל"ד – 28/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עז/שלד של הממשלה – ח' באייר תשל"ד – 30/04/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עח/שלד של הממשלה – י' באייר תשל"ד – 02/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה עט/שלד של הממשלה – י"ג באייר תשל"ד – 05/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פ/שלד של הממשלה – ט"ו באייר תשל"ד – 07/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פא/שלד של הממשלה – כ' באייר תשל"ד – 12/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פב/שלד של הממשלה – כ"א באייר תשל"ד – 13/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פג/שלד של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ד – 15/05/1974 (בוקר) כאן
סטנוגרמה מישיבה פד/שלד של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ד – 15/05/1974 (בשעה 13:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה פה/שלד של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ד – 15/05/1974 (בשעה 22:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה פו/שלד של הממשלה – כ"ה באייר תשל"ד – 17/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פז/שלד של הממשלה – כ"ז באייר תשל"ד – 19/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פח/שלד של הממשלה – ג' בסיוון תשל"ד – 24/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה פט/שלד של הממשלה – ה' בסיוון תשל"ד – 26/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה צ/שלד של הממשלה – ז' בסיוון תשל"ד – 28/05/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה צא/שלד של הממשלה – ח' בסיוון תשל"ד – 29/05/1974 (בשעה 07:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה צב/שלד של הממשלה – ח' בסיוון תשל"ד – 29/05/1974 (בשעה 18:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה צג/שלד של הממשלה – י"ב בסיוון תשל"ד – 02/06/1974
סטנוגרמה מפגישה של חברי הממשלה המיועדת (הממשלה ה-17) – י"ג בסיוון תשל"ד – 03/06/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה צד/שלד של הממשלה – י"ד בסיוון תשל"ד – 04/06/1974
סטנוגרמה מישיבה צה/שלד של הממשלה – ט"ז בסיוון תשל"ד – 06/06/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה צו/שלד של הממשלה – י"ט בסיוון תשל"ד – 09/06/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה צז/שלד של הממשלה – כ"ד בסיוון תשל"ד – 14/06/1974
סטנוגרמה מישיבה צח/שלד של הממשלה – כ"ח בסיוון תשל"ד – 18/06/1974
סטנוגרמה מישיבה צט/שלד של הממשלה – כ"ט בסיוון תשל"ד – 19/06/1974
סטנוגרמה מישיבה ק/שלד של הממשלה – ג' בתמוז תשל"ד – 23/06/1974
סטנוגרמה מישיבה קא/שלד של הממשלה – ה' בתמוז תשל"ד – 25/06/1974
סטנוגרמה מישיבה קב/שלד של הממשלה – ו' בתמוז תשל"ד – 26/06/1974
סטנוגרמה מישיבה קג/שלד של הממשלה – י' בתמוז תשל"ד – 30/06/1974
סטנוגרמה מישיבה קד/שלד של הממשלה – י"א בתמוז תשל"ד – 01/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קה/שלד של הממשלה – ט"ו בתמוז תשל"ד – 05/07/1974
סטנוגרמה מישיבה קו/שלד של הממשלה  – י"ז בתמוז תשל"ד – 07/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קז/שלד של הממשלה – י"ז בתמוז תשל"ד – 07/07/1974 (בשעה 20:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה קח/שלד של הממשלה – כ"ב בתמוז תשל"ד – 12/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קט/שלד של הממשלה – כ"ד בתמוז תשל"ד – 14/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קיא/שלד של הממשלה – ב' באב תשל"ד – 21/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קיב/שלד של הממשלה – ז' באב תשל"ד – 26/07/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קיג/שלד של הממשלה – י"ד באב תשל"ד – 02/08/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קיד/שלד של הממשלה – ט"ז באב תשל"ד – 04/08/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קטו/שלד של הממשלה – כ"ג באב תשל"ד – 11/08/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קטז/שלד של הממשלה – ל' באב תשל"ד – 18/08/1974
סטנוגרמה מישיבה קיז/שלד של הממשלה – ז' באלול תשל"ד – 25/08/1974
סטנוגרמה מישיבה קיח/שלד של הממשלה – י"ד באלול תשל"ד – 01/09/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קיט/שלד של הממשלה – כ"א באלול תשל"ד – 08/09/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קכ/שלד של הממשלה – כ"ח באלול תשל"ד – 15/09/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה קכא/שלד של הממשלה – כ"ט באלול תשל"ד – 16/09/1974
סטנוגרמה מישיבה א/שלה של הממשלה – ו' בתשרי תשל"ה – 22/09/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלה של הממשלה – י"ג בתשרי תשל"ה – 29/09/1974
סטנוגרמה מישיבה ג/שלה של הממשלה – ט"ז בתשרי תשל"ה – 02/10/1974
סטנוגרמה מישיבה ד/שלה של הממשלה – כ"א בתשרי תשל"ה – 07/10/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלה של הממשלה – כ"ה בתשרי תשל"ה – 11/10/1974
סטנוגרמה מישיבה ו/שלה של הממשלה – כ"ו בתשרי תשל"ה – 12/10/1974
סטנוגרמה מישיבה ז/שלה של הממשלה – כ"ט בתשרי תשל"ה – 15/10/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלה של הממשלה – ד' בחשוון תשל"ה – 20/10/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלה של הממשלה  – י"א בחשוון תשל"ה – 27/10/1974 כאן
סטנוגרמה ישיבה י/תשל"ה של הממשלה – י"ג חשוון תשל"ה – 29/10/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלה של הממשלה – י"ח בחשוון תשל"ה – 03/11/1974 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלה של הממשלה – י"ח בחשוון תשל"ה – 03/11/1974 (בשעה 15:00)
סטנוגרמה מישיבה יג/שלה של הממשלה – כ"ג בחשוון תשל"ה – 07/11/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלה של הממשלה – כ"ג בחשוון תשל"ה – 08/11/1974
סטנוגרמה מישיבה טו/שלה של הממשלה – כ"ד בחשוון תשל"ה – 09/11/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלה של הממשלה – כ"ה בחשוון תשל"ה – 10/11/1974
סטנוגרמה מישיבה יז/שלה של הממשלה – כ"ט בחשוון תשל"ה – 14/11/1974
סטנוגרמה מישיבה יח/שלה של הממשלה – ג' בכסלו תשל"ה – 17/11/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלה של הממשלה – י' בכסלו תשל"ה – 24/11/1974
סטנוגרמה מישיבה כ/שלה של הממשלה – י"ז בכסלו תשל"ה – 01/012/1974 (בשעה 10:00)
סטנוגרמה מישיבה כא/שלה של הממשלה – י"ז בכסלו תשל"ה – 01/12/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלה של הממשלה – כ"ד בכסלו תשל"ה – 08/12/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלה של הממשלה – א' בטבת תשל"ה – 15/12/1974
סטנוגרמה מישיבה כד/שלה של הממשלה – א' בטבת תשל"ה – 15/12/1974 (בשעה 15:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלה של הממשלה – ח' בטבת תשל"ה – 22/12/1974 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלה של הממשלה – ט"ו בטבת תשל"ה – 29/12/1974 כאן