1975

סטנוגרמה מישיבה כז/שלה של הממשלה – כ"ז בטבת תשל"ה – 05/01/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלה של הממשלה – כ"ז בטבת תשל"ה – 05/01/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלה של הממשלה – כ"ט בטבת תשל"ה – 12/01/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלה של הממשלה – ז' בשבט תשל"ה – 19/01/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלה של הממשלה – י"א בשבט תשל"ה – 26/01/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלה של הממשלה – כ"ב בשבט תשל"ה – 02/02/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלה של הממשלה – כ"ח בשבט תשל"ה – 09/02/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלה של הממשלה – ה' באדר תשל"ה – 16/02/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלה של הממשלה – י"ב באדר תשל"ה – 23/02/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלה של הממשלה – י"ב באדר תשל"ה – 23/02/1975 בשעה 21:00 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלה של הממשלה – י"ט באדר תשל"ה – 02/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלה של הממשלה – כ"ג באדר תשל"ה – 06/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלה של הממשלה – כ"ו באדר תשל"ה –  09/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלה של הממשלה – כ"ח באדר תשל"ה – 11/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלה של הממשלה – ד' בניסן תשל"ה – 16/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלה של הממשלה – ז' בניסן תשל"ה – 19/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלה של הממשלה – ח' בניסן תשל"ה – 20/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלה של הממשלה – ט' בניסן תשל"ה – 21/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלה של הממשלה – י"א בניסן תשל"ה – 23/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלה של הממשלה – י"ח בניסן תשל"ה – 30/03/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלה של הממשלה – כ"ה בניסן תשל"ה – 06/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלה של הממשלה – כ"ה בניסן תשל"ה – 06/04/1975 בשעה 15:30 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלה של הממשלה – ב' באייר תשל"ה – 13/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלה של הממשלה – ט' באייר תשל"ה – 20/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלה של הממשלה – ט"ז באייר תשל"ה – 27/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלה של הממשלה – י"ז באייר תשל"ה – 28/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלה של הממשלה – י"ח באייר תשל"ה – 29/04/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלה של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ה – 04/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלה של הממשלה – כ"ד באייר תשל"ה – 05/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלה של הממשלה – כ"ו באייר תשל"ה – 07/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלה של הממשלה – א' בסיוון תשל"ה – 11/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלה של הממשלה – ח' בסיוון תשל"ה – 18/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלה של הממשלה – ט"ו בסיוון תשל"ה – 25/05/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ס/שלה של הממשלה – כ"ב בסיוון תשל"ה – 01/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלה של הממשלה – כ"ג בסיוון תשל"ה – 02/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלה של הממשלה – כ"ט בסיוון תשל"ה – 08/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סג/שלה של הממשלה – כ"ט בסיוון תשל"ה – 08/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סד/שלה של הממשלה – ו' בתמוז תשל"ה – 15/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סה/שלה של הממשלה – ח' בתמוז תשל"ה – 17/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סו/שלה של הממשלה – י"ג בתמוז תשל"ה – 22/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סז/שלה של הממשלה – כ' בתמוז תשל"ה – 29/06/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סח/שלה של הממשלה – כ"ה בתמוז תשל"ה – 04/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה סט/שלה של הממשלה – כ"ז בתמוז תשל"ה – 06/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ע/שלה של הממשלה – ה' באב תשל"ה – 13/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עא/שלה של הממשלה – י"ב באב תשל"ה – 20/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עב/שלה של הממשלה – י"ב באב תשל"ה – 20/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עג/שלה של הממשלה – י"ט באב תשל"ג – 27/07/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עד/שלה של הממשלה – כ"ז באב תשל"ה – 04/08/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עה/שלה של הממשלה – ג' באלול תשל"ה – 10/08/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עו/שלה של הממשלה – ז' באלול תשל"ה – 14/08/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עז/שלה של הממשלה – י' באלול תשל"ה – 17/08/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עח/שלה של הממשלה – י"ז באלול תשל"ה – 24/08/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה עט/שלה של הממשלה – כ"ה באלול תשל"ה – 01/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלו של הממשלה – ה' בתשרי תשל"ו – 10/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלו של הממשלה – י"א בתשרי תשל"ו – 16/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלו של הממשלה – ט"ז בתשרי תשל"ו – 21/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלו של הממשלה – כ"ב בתשרי תשל"ו – 27/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלו של הממשלה – כ"ג בתשרי תשל"ו – 28/09/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלו של הממשלה – ל' בתשרי תשל"ו – 05/10/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלו של הממשלה – ז' בחשוון תשל"ו – 12/10/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלו של הממשלה – י"ד בחשוון תשל"ו – 19/10/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלו של הממשלה – כ"א בחשוון תשל"ו – 26/10/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלו של הממשלה – כ"ח בחשוון תשל"ו – 02/11/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלו של הממשלה – ה' בכסלו תשל"ו – 09/11/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלו של הממשלה – י"ב בכסלו תשל"ו – 16/11/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלו של הממשלה – י"ט בכסלו תשל"ו – 23/11/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלו של הממשלה – כ"ו בכסלו תשל"ו – 30/11/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלו של הממשלה – כ"ז בכסלו תשל"ו – 01/12/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלו של הממשלה – ג' בטבת תשל"ו – 07/12/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלו של הממשלה – י' בטבת תשל"ו – 14/12/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלו של הממשלה – י"ז בטבת תשל"ו – 21/12/1975 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלו של הממשלה – כ"ד בטבת תשל"ו – 28/12/1975 כאן