1977

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו.

סטנוגרמה מישיבה יט/שלז של הממשלה – י"ב בטבת תשל"ז – 02/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלז של הממשלה – ט"ו בטבת תשל"ז – 05/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלז של הממשלה – י"ט בטבת תשל"ז – 09/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלז של הממשלה – כ"ו בטבת תשל"ז – 16/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלז של הממשלה – ד' בשבט תשל"ז – 23/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלז של הממשלה  – י"א בשבט תשל"ז – 30/01/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלז של הממשלה – י"ח בשבט תשל"ז – 06/02/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלז של הממשלה – כ"ה בשבט תשל"ז – 13/02/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלז של הממשלה  – ב' באדר תשל"ז – 20/02/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלז של הממשלה – ט' באדר תשל"ז – 27/02/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלז של הממשלה – י"ח באדר תשל"ז – 08/03/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלז של הממשלה – כ"ד באדר תשל"ז – 14/03/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלז של הממשלה – א' בניסן תשל"ז – 20/03/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלז של הממשלה – ח' בניסן תשל"ז – 27/03/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלז של הממשלה – כ"ד בניסן תשל"ז – 12/04/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלז של הממשלה  – כ"ט בניסן תשל"ז – 17/04/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלז של הממשלה – ו' באייר תשל"ז – 24/04/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלז של הממשלה – י"ג באייר תשל"ז – 01/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלז של הממשלה  – כ' באייר תשל"ז – 08/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלז של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ז – 11/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלז של הממשלה – כ"ז באייר תשל"ז – 15/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלז של הממשלה – ט' בסיוון תשל"ז – 26/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלז של הממשלה – י"ב בסיוון  תשל"ז – 29/05/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלז של הממשלה – י"ט בסיוון תשל"ז – 05/06/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלז של הממשלה  – כ"ד בסיוון תשל"ז – 10/06/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלז של הממשלה – כ"ו בסיוון תשל"ז – 12/06/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלז של הממשלה – ג' בתמוז תשל"ז – 19/06/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלז של הממשלה  – י' בתמוז תשל"ז – 26/06/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלז של הממשלה  – י"ז בתמוז תשל"ז – 03/07/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלז של הממשלה – כ"ז בתמוז תשל"ז – 13/07/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלז של הממשלה  – ה' באב תשל"ז – 20/07/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלז של הממשלה  – י"ב באב תשל"ז – 27/07/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלז של הממשלה  – ט"ז באב תשל"ז – 31/07/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלז של הממשלה  – כ"ג באב תשל"ז – 07/08/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלז של הממשלה  – כ"ז באב תשל"ז – 11/08/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלז של הממשלה  – ל' באב תשל"ז – 14/08/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלז של הממשלה  – ז' באלול תשל"ז – 21/08/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלז של הממשלה  – י"ד באלול תשל"ז – 28/08/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלז של הממשלה – כ"א באלול תשל"ז – 04/09/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלז של הממשלה  – כ"ח באלול תשל"ז – 11/09/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלח של הממשלה  – ו' בתשרי תשל"ח – 18/09/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלח של הממשלה  – י"ג בתשרי תשל"ח – 25/09/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלח של הממשלה  – כ' בתשרי תשל"ח – 02/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלח של הממשלה  – כ"ט בתשרי תשל"ח – 11/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלח של הממשלה  – ד' בחשוון תשל"ח – 16/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלח של הממשלה  – י"א בחשוון תשל"ח – 23/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלח של הממשלה  – י"ב בחשוון תשל"ח – 24/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלח של הממשלה  – ט"ז בחשוון תשל"ח – 28/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלח של הממשלה  – י"ח בחשוון תשל"ח – 30/10/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלח של הממשלה  – כ"ה בחשוון תשל"ח – 06/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלח של הממשלה  – א' בכסלו תשל"ח – 11/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלח של הממשלה  – ג' בכסלו תשל"ח – 13/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלח של הממשלה  – ח' בכסלו תשל"ח – 18/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלח של הממשלה – י' בכסלו תשל"ח – 20/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלח של הממשלה – י"ד בכסלו תשל"ח – 24/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלח של הממשלה  – י"ז בכסלו תשל"ח – 27/11/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלח של הממשלה  – כ"ד בכסלו תשל"ח – 04/12/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלח של הממשלה  – ב' בטבת תשל"ח – 12/12/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלח של הממשלה  – ח' בטבת תשל"ח – 18/12/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלח של הממשלה  – י"ב בטבת תשל"ח – 22/12/1977 כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלח של הממשלה  – י"ז בטבת תשל"ח – 27/12/1977 כאן