24 במאי 1948

דיווח על פעולת המדפיס הממשלתי מיד עם הכרזת העצמאות לרבות הדפסה ופרסום של העיתון הרישמי- עמוד 250-252

 

 

 

 

 

 

 

 

ליום הקודם             ליום הבא