26 במאי 1948

 

 

 

 

הצעת להקמת "ועדת מומחים בדבר עוז הרוח" מטעם ד"ר א.א. וינברג,  26.5.1948

ליום הקודם             ליום הבא