28 במאי 1948

 

 

 

 

 

לצפייה בדף "יזכור" של חלל צה"ל עמירם אריכא

 

 

 

ליום הקודם             ליום הבא