31 במאי 1948

 

 

 

 

ליום הקודם             ליום הבא