7 ביוני 1948

 

פ-4247-29 – מכתב במהרב הראשי יצחק הרצוג למפקד מחוז ירושלים (דוד שאלתיאל), המתלונן על אספקת בשר טרף לחיילים בירושלים,  7.6.1948

 

 

ליום הקודם             ליום הבא