אפריל 2022

.1 | 2,089 תיקים - 182,249 עמודים - 13 לאפריל 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק  + קישור תיאור
פ-2474/131 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [טיוטות מכתבים בתפזורת]
פ-2848/3 1/1/1910 כתב יד תורני (דרשות?) כתב יד תורני מאוסף יד יצחק בן צבי
פ-2481/3 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – העתקה של קטעי תעודה בתולדות היישוב חומר מחקר של מלאכי
פ-2476/27 3/28/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.א. לוברסקי מכתב אל מלאכי לפריז (בדרכו לניו יורק)
פ-2476/46 5/3/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תעודות אישיות בתיק תעודות מקצועיות שונות של מלאכי.
פ-2476/37 1/1/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלומית לוין ובחורות אחרות מכתבים אל מלאכי
פ-2476/25 1/1/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רחל יעקבסון ואביה מ. יעקבסון (קרוביו של מלאכי) מכתבים אל מלאכי
פ-2476/35 1/1/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רוז אייזר מכתבים אל מלאכי
פ-2476/19 3/17/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה סופר בתיק התכתבות עם מלאכי (בן דודו). הזמנה לחתונה של משה סופר ומכתבים אחרים של בני המשפחה.
פ-2082/3 1/1/1917 רשימות רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנוגע למחקר על הקבוצות  היחסים עם קופת פועלי ארץ ישראל  המשרד הארץ ישראלי ויק"א ועוד.
פ-2082/13 6/19/1917 סקירה מאת רחל ינאית בן-צבי. סקירה בנוגע למצב הפועלים והפועלות בכנרת בשנת 1917.
פ-2476/34 7/16/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רחל גודבלט
פ-2931/11 1/1/1918 כנס עולי יוון בבית הנשיא. נאום רחל ינאית בן-צבי בכנס. דרישה להעלות את שארית יהודי סלוניקי ויוון לארץ ישראל להצילם  לבנות ולהבנות
פ-2476/28 1/1/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים אליעזר הלוסדורף (?) גלויה אל מלאכי מלונדון
פ-2476/33 1/1/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ביילא (כהן) טמקין וחיים לייב טמקין מכתבים אל מלאכי ואל אחיו אברהם יעקב אנגלמן
פ-2476/36 1/1/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לואיז מלמד מכתבים אל מלאכי
פ-2931/3 2/2/1918 מכתבים ממשה סמילנסקי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים ממשה סמילנסקי אל רחל ינאית בן-צבי.
פ-3129/13 6/2/1918 מאמר בשם "הדרך מירושלים ליריחו" מאת שמואל בן-זאב. בתיק מאמר בכתב יד  "הדרך מירושלים ליריחו" מאת שמואל בן-זאב.
פ-2082/29 9/10/1918 טיוטת סדר היום של ישיבת מרכז מפלגת העבודה טיוטת סדר היום של ישיבת מרכז מפלגת העבודה.
פ-2476/30 11/7/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף סופר מכתב אל בן אחותו אברהם יעקב אנגלמן
פ-2815/1 1/1/1919 חקלאות ובוטניקה. ספרים וחוברות בעברית  אנגלית וגרמנית בנושאי חקלאות  התיישבות חקלאית  גידולי חקלאות שונים  בעלי חיים וכדומה שיצאו לאור מטעם ארגונים כגון "U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE"  "הסוכנות היהודית – מחלקת ההדרכה"  "המחלקה לחקלאות וליעור – ממשלת פלשתינה" ועוד. בתיק גם חוברת בכתב יד בנושאי בוטניקה.
פ-2815/5 1/1/1919 חקלאות ובוטניקה. בתיק ספרים וחוברות בעברית  אנגלית וגרמנית בנושאי חקלאות  התיישבות חקלאית  גידולי חקלאות שונים  בעלי חיים וכדומה שיצאו לאור מטעם ארגונים כגון "U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE"  "הסוכנות היהודית – מחלקת ההדרכה"  "המחלקה לחקלאות ולייעור – ממשלת פלשתינה" ועוד.
פ-2106/3 1/1/1919 יומני משרד של רחל ינאית בן-צבי יומני משרד של רחל ינאית בן-צבי. ביומנים חומר אישי ורשמי.
פ-2931/9 1/9/1919 מכתבים ממשה סמילנסקי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים ממשה סמילנסקי אל רחל ינאית בן-צבי.
פ-2104/16 4/1/1919 קטע עיתונות. דף מעיתון "חדשות מהארץ" ובו מאמרים מאת משה סמילנסקי  אז"ר (א. ז. רבינוביץ) ועוד.
פ-2931/19 1/1/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. רשימות ופתקיות מאת רחל ינאית בן-צבי בנושאים שונים כגון נסיעת יצחק בן-צבי לארץ ישראל  חברות במשק הפועלות  נטיעות בירושלים ועוד.
פ-2931/21 1/1/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. חיבורים אודות ארגון ועד ההגנה הראשון בירושלים  חורבות שומרון  פועלי ציון ועוד. התאריך משוער.
גל-4995/9 1/1/1920 מס רכוש ירושלים – רשימות שומה ורשימות שומה נוספות – בית-הדין העירוני מס רכוש ירושלים – רשימות שומה ורשימות שומה נוספות – בית-הדין העירוני
גל-4995/10 1/1/1920 מס רכוש ירושלים – רשימות שומה ורשימות שומה נוספות – רשימת ספרים מקצועיים שבמשרד ממונה על המחוז מס רכוש ירושלים – רשימות שומה ורשימות שומה נוספות – רשימת ספרים מקצועיים שבמשרד ממונה על המחוז
גל-4989/24 1/1/1920 מס רכוש ירושלים – פניות נישומים – מס רכוש עירוני מסמכים שונים מס רכוש ירושלים – פניות נישומים – מס רכוש עירוני מסמכים שונים
פ-2847/15 1/1/1920 החברה הבין לאומית של רוקחים מדופלמים בירושלים החברה הבין לאומית של רוקחים מדופלמים בירושלים
פ-2476/47 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבויות  כרטיסי ביקור  כרטיסי ברכה והזמנות בתיק ברכות  כרטיסי ביקור וגלויות. חלקן בכתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2478/14 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רוז אייזנר מכתבים אל מלאכי
פ-2478/53 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כרטיסי ביקור  כרטיסי ברכה ושנות טובות מאת שונים
פ-2478/64 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פ[רישמן?]
פ-2481/4 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון
פ-2481/6 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מחברות עם כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון
פ-2481/9 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד שונים וחומרי מחקר של מלאכי בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון
פ-2481/11 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד  טיוטות וחומרי מחקר של מלאכי בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון
פ-2478/50 5/14/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ברנשטיין
פ-2476/6 7/29/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שיינע רחל ויספיש ומשפחתה (אחותו של מלאכי) בתיק חילופי מכתבים של רפאל מלאכי עם אחותו ומשפחתה. בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2476/26 12/29/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. יעבקסון  מכתב אל מלאכי לירושלים
פ-2476/29 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חינה אבנקוק מכתבים אל מלאכי על החינוך העברי בקליוולנד ועלית כמה ממכריה לארץ ישראל
פ-2476/31 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רחל גרזובסקי; חיה וחנה ?
פ-2478/30 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבויות עם שונים
מ-1184/2 10/30/1921 Egyptian Labour General מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים הכוללים התכתבויות ורשימות בנוגע לכוח עבודה מצרי  והצורך בכוח עבודה בארץ  כולל מכתבים מההסתדרות הציונית והסתדרות העובדים  כולל שמות
פ-2476/2 11/21/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Rosa Lisinsky
מ-1260/7 2/6/1922 Mrs. Rosa Ginzberg – רוזה גיצברג התכתבות ביו עו"ד רוזה גינצברג (לימים: רוזה גינוסר) עם שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל בנוגע  לבקשתה לשמש כעורכת דין בארץ.
פ-2476/10 6/18/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף גטלר
מ-1184/19 10/4/1922 Employment of Women labour in Palestine מסמכי מחלקת ההגירה של ממשלת המנדט הבריטי: עבודת נשים נערות וילדות  מסמכים של תנועת הפועלות  והפועל הצעיר  מכתבים של עדה פישמן מימון ואיטה ילין  מכתבים של מרגרט ניקסון המפקחת הבריטית על הרווחה  דוח על תעסוקת חלוצות  מכתב של פרדריק קיש  מנהל המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית בנושא תעסוקת נשים בישוב היהודי  התכתבויות על הגירה וסרטיפיקטים עם קצין ההגירה הראשי של  המנדט הבריטי אלברט מונטיפיורי היימסון
מ-1184/5 12/8/1922 Illegal Foreign Labour in Palestine מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות בנוגע למגוון נושאים  כולל כוח עבודה זר (חוקי ולא חוקי) בארץ והתנחלויות מצריות בארץ. וכן אודות עלייה לארץ של יהודים ושאינם יהודים (באופן חוקי ולא חוקי) ממדינות הסמוכות לארץ. כולל נתונים ורשימות שמות  גם של אנשים שגורשו.
גל-3958/83 1/1/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חרם שרטוט
מ-1184/6 2/8/1923 Temporary Admission of Foreign Labour (Section 14 of the Regulations under the I.O. (1925) מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות בנוגע לאישור זמני לעובדים זרים לעבוד בארץ. בעיקר במלונות (מלון המלך דוד)  יהודים ושאינם  התנגדות הסתדרות העובדים מחשש לפגיעה בבעלי מקצוע בארץ  כולל רשימות  בלי שמות.
פ-2104/5 7/8/1923 מכתב מנלי מוסנזון אל רחל ינאית. מכתב בנוגע להוצאת כתב עת על תרומת נשים בארץ ישראל.
פ-2478/65 8/11/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דהוד אל קובשי" (פסבדונים)
מ-1184/1 8/27/1923 Egyptian Labour General מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת עם הרשויות במצרים אודות העסקת מצרים בישראל כולל פילוח.
פ-2478/55 9/15/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זלמן רייזיג (?)
מ-1184/4 11/16/1923 Importation of Contemporary Foreign Labour Jerusalem District מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת בנוגע לעובדים זרים בארץ.
פ-2476/39 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיה אנג'ל התכתבות עם מלאכי
פ-2478/54 8/13/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב זלמן רייזין
פ-2478/5 9/16/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס הכהן מורדל מכתב אל מלאכי
פ-2476/38 1/1/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבי בחורות שונות אל מלאכי
פ-2478/34 1/1/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד ילין מכתבים אל מלאכי
גל-63890/1 1/1/1925 שיבת ציון אגודה שתופית בעמ
גל-64004/8 4/1/1925 קרדיט למלאכה אגודה קואופרטיבית ארץ ישראלית בתל אביב בעמ
גל-63890/6 4/23/1925 הלואה וחסכון מזכרת בתיה עקרון אגודה הדדית בעמ
גל-64001/12 5/1/1925 קפת מלוה וחסכון של העובדים בתל אביב בעמ
פ-2095/8 1/1/1926 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש בנושאים אישיים.
פ-2476/43 1/1/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לנשף לכבוד יום הולדת ה-50 של ש. גרינבלוי
פ-2815/6 10/1/1926 חקלאות ובוטניקה. בתיק צילום ספר אודות גידול פירות בקליפורניה בשם "CALIFORNIA FRUITS" מאת EDWARD J. WICKSON  שנת 1926
פ-2118/9 12/1/1926 פתקית שכתבה רחל ינאית בן-צבי. פתקית אודות יוסף ברסלבי. התאריך משוער.
פ-2087/10 1/1/1927 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתב בנושאים אישיים. התאריך הינו משוער.
פ-2478/18 1/1/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סימון (שמואל) מילר מכתבים אל מלאכי
גל-64001/7 1/1/1927 הלואה וחסכון חקלאי מרחביה אגודה הדדית בעמ
גל-63890/2 1/1/1927 נחליאל אגודה הדדית לרכישת מגרשים ובנין בתים בארץ ישראל בעמ
פ-4799/4 12/1/1927 המרכז לפעולה בתפוצות
גל-64001/9 3/1/1928 הלוואה וחסכון חקלאי שתופי תל עדשים בעמ
פ-2163/2 3/16/1928 התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין ישראל שוחט. התכתבות בנוגע להעלאת זכרונות מתקופת ארגון "השומר".
גל-63890/4 4/1/1928 חברת תל פאר חברה הדדית ליסוד כפר גנים חיפה בעמ מיזוג של שתי אגודות שיתופיות חיפאיות – תל פאר לייסוד כפר גנים ותל עמל (שכונת תל עמל)
פ-2478/4 4/29/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים נחמן ביאליק מכתב בנוגע לאגרות י. ל. גורדון
פ-2478/58 8/13/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. ליטוין
פ-2478/17 10/20/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה שליט
פ-2931/16 4/11/1929 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים.
גל-64000/8 8/1/1929 הלואה וחסכון חקלאי באר טוביה אגודה הדדית בעמ
פ-2478/60 8/20/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים מיכל מיכלין
מ-1184/7 9/9/1929 Admission of (Egyptian) Labour for the Celeilifary? Fair force units in Palestine מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות אודות כוח אדם ממצרים בשירות הביטחון הבריטי  כולל רשימות ושמות  בנוסף תכתובות בנוגע לכוח אדם זר שנמצא בארץ.
פ-2084/29 11/8/1929 מכתבים מדואר ירושלים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע למשק הפועלות.
גל-64001/2 12/1/1929 מרכז מסחרי אגודה הדדית בעמ
גל-64000/7 12/1/1929 פאר השרון שכונת עובדים על יד חיפה אגודה שתופית בעמ
פ-2125/9 1/1/1930 מאמר שכתב יצחק בן-צבי בנושא אחדות העבודה. בתיק גם הצהרה מטעם חברי "אחדות העבודה".
פ-2084/12 1/1/1930 מכתב ממיכאל אסף לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע למצב הכלכלי של ועדת התרבות של ההסתדרות. התאריך הינו משוער.
מ-869/55 1/1/1930 Scohen L.A .
מ-869/56 1/1/1930 Gaertner Paul
מ-869/53 1/1/1930 Ader Abraham
מ-869/54 1/1/1930 Ludwig Victor
מ-869/58 1/1/1930 Bauch Haim
מ-869/59 1/1/1930 Rabins Baruch
מ-869/57 1/1/1930 Bader Simon
מ-869/62 1/1/1930 Cohen Yehuda
מ-869/63 1/1/1930 Arnstein Haim
מ-869/60 1/1/1930 Menis Mordechai
מ-869/61 1/1/1930 Habinian Ambor H. Ltd.
מ-869/66 1/1/1930 Pinhas N.N.
מ-869/64 1/1/1930 Cohen Israel
מ-869/65 1/1/1930 Kupperstock Eliezer
מ-869/11 1/1/1930 Kunitz H. and Bushitz Sh.
מ-869/132 1/1/1930 Davidovitz Zeev
מ-870/113 1/1/1930 Societies – The Syrian Club  Haifa
מ-869/12 1/1/1930 Bukhman Paul and Salinlein Fritz
מ-869/133 1/1/1930 Miars Shimon
מ-870/114 1/1/1930 Societies – Arab Mukhtars Association  Haifa
מ-869/9 1/1/1930 Nakhshon Ltd.
מ-869/130 1/1/1930 Mehadeb Moshe
מ-870/111 1/1/1930 Societies – אגודת הנאמנים של קופת התגמולים לעובדי קרת  חיפה
מ-869/10 1/1/1930 Nassar Hotels Ltd.
מ-869/131 1/1/1930 Mizrahi Shlomo
מ-870/112 1/1/1930 Societies – Moslem Brothers
מ-869/15 1/1/1930 Sharput Ltd.
מ-869/136 1/1/1930 Ben Benjamin David
מ-869/16 1/1/1930 Netz Ltd.
מ-869/13 1/1/1930 Lidji Joseph Raphael
מ-869/134 1/1/1930 Lesner Jitzhak
מ-870/115 1/1/1930 Societies – אגודת הקומיסיונרים בארץ ישראל  חיפה
מ-869/14 1/1/1930 The "Mast" Building Partnership
מ-869/135 1/1/1930 Haoved Bakery
מ-870/116 1/1/1930 Societies – קרן סקצית המלצרים ע"י אגודת העובדים בבתי אוכל ומלון ע"י מועצת פועלי חיפה
מ-869/18 1/1/1930 Nin Noun A. and Co.
מ-869/139 1/1/1930 Kipius Eliahu
מ-869/19 1/1/1930 Eiger JitzhaK
מ-869/140 1/1/1930 Dery Gracia
מ-869/137 1/1/1930 Ady Aharon
מ-869/17 1/1/1930 The Neu British Pharmacy
מ-869/138 1/1/1930 Boms Menahem
מ-869/22 1/1/1930 Goldenberg Ben-Zion
מ-870/3 1/1/1930 Jarjoure Amin
מ-869/23 1/1/1930 Atid Co. Ltd.
מ-870/4 1/1/1930 Bahbut Mordechai
מ-869/20 1/1/1930 Barzilai Dov and Shragai
מ-870/1 1/1/1930 Naim Shimon and Jacob
מ-869/21 1/1/1930 Tishler Zahava and Abraham
מ-870/2 1/1/1930 Eisen Israel
מ-869/26 1/1/1930 Katz Arthur
מ-869/24 1/1/1930 Eliahu David
מ-870/5 1/1/1930 Nadim Shukry Bahouth
מ-869/25 1/1/1930 Lurie B. Ltd.
מ-870/6 1/1/1930 Said Elias Bahbouth
מ-870/7 1/1/1930 Moradian Jacob
מ-869/29 1/1/1930 Bershadsky Bross.
מ-870/10 1/1/1930 Naif Yudeh Bahbouth
מ-869/30 1/1/1930 Rosenblum M. Ltd.
מ-870/11 1/1/1930 Moadian Eugenie
מ-869/27 1/1/1930 Zukerman Bros.
מ-870/8 1/1/1930 Emile Wassef Bahouth
מ-869/28 1/1/1930 Fishbaum L .
מ-870/9 1/1/1930 Cohen Sara
מ-869/33 1/1/1930 Mirobsky I.D.
מ-870/14 1/1/1930 Habib Nicolas Chammashi
מ-869/34 1/1/1930 Jurkevitz Jacob
מ-870/15 1/1/1930 Hussein Mohamed Kazak
מ-869/31 1/1/1930 Astry Ch. J.
מ-870/12 1/1/1930 Hussein Ali el Haj Salameh
מ-869/32 1/1/1930 Gottfried J.  Lurie B. and Eliahu Bros.
מ-870/13 1/1/1930 Bizhara Maroun Ra'ad
מ-869/35 1/1/1930 Cohen Michel and Mandlsys D.
מ-870/16 1/1/1930 Ne'met Allah Joseph Salameh
מ-869/36 1/1/1930 Gomperts F.   Haifa
מ-870/17 1/1/1930 Nader Elias
מ-869/37 1/1/1930 Alcalay Nisim and Sons
מ-870/18 1/1/1930 Bashir Da'abaj el Mughrabi
מ-869/40 1/1/1930 Driyon Nathan
מ-870/21 1/1/1930 Subhi Said Tokay
מ-869/41 1/1/1930 Lew Esther
מ-870/22 1/1/1930 Gendelman  Weiz and Mizrahi
מ-869/38 1/1/1930 Lichtenstein Gershon
מ-870/19 1/1/1930 Yussra Hej Abdel Rahim and Ramez Daud Muhamadeh
מ-869/39 1/1/1930 Glaser A.
מ-870/20 1/1/1930 Hussein Ibrahim Irkan
מ-869/44 1/1/1930 Braha Itzhak
מ-870/25 1/1/1930 Abdul Karim Zantout
מ-869/45 1/1/1930 Abadi Pnina
מ-870/26 1/1/1930 Mohamad Ayoub Ja'coub
מ-869/42 1/1/1930 Meshi Nathan
מ-870/23 1/1/1930 The Council for Eastern Haifa
מ-869/43 1/1/1930 Steinlauf Emile
מ-870/24 1/1/1930 Mifleh Hussein Zeid
מ-869/46 1/1/1930 Restaurant Shikmona
מ-869/47 1/1/1930 Hass Shiffon Ltd.
מ-869/48 1/1/1930 Diskin Issak .ltd.
מ-869/51 1/1/1930 Kingsway Photo House
מ-869/52 1/1/1930 Braun Kurt
מ-869/49 1/1/1930 Reikhtman and Sons.
מ-869/50 1/1/1930 Goldman Simha
מ-869/88 1/1/1930 Shidlover Jehiel
מ-870/69 1/1/1930 Gilfix Eliezer
מ-869/89 1/1/1930 Arab Motor Co.
מ-870/70 1/1/1930 Satte Mary Farah
מ-870/67 1/1/1930 Jahja Hafez Sarras
מ-869/87 1/1/1930 Imperial Chemical Industries Levant Ltd. Haifa
מ-870/68 1/1/1930 H. Q. E. F. I. Levant
מ-869/92 1/1/1930 Kobelsky M. and Son Ltd.
מ-870/73 1/1/1930 Azzam Joseph
מ-869/93 1/1/1930 Galgal General Transport Co. Ltd. .
מ-870/74 1/1/1930 Chaker I.H.
מ-869/90 1/1/1930 Delbourgo T.V. and Son
מ-870/71 1/1/1930 Mustafa Abdul Hamid Abu Nail
מ-869/91 1/1/1930 Fisher  Morgan and Co. Ltd.
מ-870/72 1/1/1930 The Electric and Sanitary Supplies Co.
מ-869/96 1/1/1930 Mizrahi N. and M.
מ-869/94 1/1/1930 Park Hotel
מ-870/75 1/1/1930 Societies – General Instructions
מ-869/95 1/1/1930 Kaplan Bros. Ltd.
מ-870/76 1/1/1930 Societies – General Instructions
מ-870/77 1/1/1930 Societies – The Palestinian Hikers Society "Hovevey Hateva"  Haifa
מ-869/99 1/1/1930 Kitai S. and Kamieniecki  Advocats
מ-870/80 1/1/1930 Societies – Moslem Brothers Association  Haifa
מ-869/100 1/1/1930 Hevrat Zraim Eretz Israelite Ltd.
מ-870/81 1/1/1930 Societies – Haifa Philharmonic Society
מ-869/97 1/1/1930 Stelzer Z.
מ-870/78 1/1/1930 Societies – Arab Teachers Society
מ-870/79 1/1/1930 Societies – Arab landlords Association
מ-869/103 1/1/1930 Zeeb Jacob
מ-870/84 1/1/1930 Societies – Motor Sports Club  Haifa
מ-869/104 1/1/1930 Goldman Menahem ben Hanoch
מ-870/85 1/1/1930 Societies – Marjion Society
מ-869/101 1/1/1930 Navy Army  Air Force Institute
מ-870/82 1/1/1930 Societies – ארגון הקונדיטורים בחיפה והסביבה
מ-869/102 1/1/1930 Patra Haifa
מ-870/83 1/1/1930 Societies – Carmelia Sporting Club
מ-869/105 1/1/1930 Steel Bros. and Co. Ltd.
מ-870/86 1/1/1930 Societies – Haifa Urban Taxi Drivers Association
מ-869/106 1/1/1930 Levinson Moshe
מ-870/87 1/1/1930 Societies – בית הכנסת המרכזי  קרית חיים
מ-869/107 1/1/1930 Bank Kupat Am Ltd.
מ-870/88 1/1/1930 Societies – אגודת בית הכנסת  קרית ביאליק
מ-869/110 1/1/1930 The Levant Bonded ware Houses Co. Ltd.
מ-870/91 1/1/1930 Societies – האגודה הארץ ישראלית לתעשיית גומי
מ-869/111 1/1/1930 Wahrhaftig N.
מ-870/92 1/1/1930 Societies – אגודת עץ חיים
מ-869/108 1/1/1930 Agricultural Engineering Co. of Palestine and T. T.
מ-870/89 1/1/1930 Societies – Union of Arab Omnibus Owners
מ-870/90 1/1/1930 Societies – אגודת ביקור חולים  חיפה
מ-869/114 1/1/1930 Machlis M.A.
מ-870/95 1/1/1930 Societies – אגודת בית ספר תיכון חדרה
מ-869/115 1/1/1930 Jehudai Jehude
מ-870/96 1/1/1930 Societies – Egyption Freternal Brotherly Society
מ-869/112 1/1/1930 Gia" Partnership, ,לא דרושה בדיקה, ,2022-03-24 14:01:52.000,2022-03-25 06:07:06.167
מ-870/93 1/1/1930 Societies – Youngmen Club in Tira Village
מ-869/113 1/1/1930 Guzman S.
מ-870/94 1/1/1930 Societies – Arab Union Club
מ-869/116 1/1/1930 Carmeli Zwi – Cafe Katzka
מ-869/117 1/1/1930 Musly Nissim
מ-870/98 1/1/1930 Societies – אגודת המודדים המוסמכים בארץ ישראל
מ-869/118 1/1/1930 Shemesh Eros.
מ-870/99 1/1/1930 Societies – St. Peter's Benevolent Society of Jish in Haifa
מ-870/97 1/1/1930 Societies – National Actions and Musical Society  Haifa
מ-869/121 1/1/1930 Darji Eliahu
מ-870/102 1/1/1930 Societies – "Advice on Well-doing and Restraint from Evil" Society  Acre
מ-869/1 1/1/1930 Kilherman Marko
מ-869/122 1/1/1930 Levy Rahamim Shabatai
מ-870/103 1/1/1930 Societies – ארגון של בעלי מלונות  מסעדות ובתי קפה בחיפה והסביבה
מ-869/119 1/1/1930 Fargium Aharon
מ-870/100 1/1/1930 Societies – Nadi el Nahda el Massihi Club  Shar Amr.
מ-869/120 1/1/1930 Klug Max
מ-870/101 1/1/1930 Societies – (?) … הדר הכרמל
מ-869/4 1/1/1930 Dresner Anabel
מ-869/125 1/1/1930 Fuerst Heinrich
מ-870/106 1/1/1930 Societies – Arab Orthodox Renaissance Society  Haifa
מ-869/5 1/1/1930 Ungar Aharon and Weiss Otto
מ-869/126 1/1/1930 Birnbaum Dov
מ-869/2 1/1/1930 Khayat Susette
מ-869/123 1/1/1930 Motsali Shlomo
מ-870/104 1/1/1930 Societies – Moslem Brothers
מ-869/3 1/1/1930 Samuel Albert A.
מ-869/124 1/1/1930 Weiss Abraham
מ-870/105 1/1/1930 Societies – Lebanese Scouts  Haifa
מ-869/6 1/1/1930 Moslow Abraham and Fenster Lion
מ-869/7 1/1/1930 Gurstein Arie and Shechter Oscar
מ-869/128 1/1/1930 Eliahu Ady
מ-870/109 1/1/1930 Societies – אגודת בעלי בתי מרקחת  חיפה
מ-869/8 1/1/1930 Kamel Rahel Bito
מ-869/129 1/1/1930 Jehushua Ady
מ-870/110 1/1/1930 Societies – חברת תורת אמת  חיפה
מ-870/107 1/1/1930 Societies – אגודת "המגן"  קרית מוצקין
מ-869/127 1/1/1930 Kompanictz Nahum
מ-870/108 1/1/1930 Societies – Arab Youth Club
מ-870/30 1/1/1930 Elkaim Aron and Sara
מ-870/27 1/1/1930 Mohd and Abdul-Hamid Meihon
מ-870/28 1/1/1930 Ahmad Salim el Abtah
מ-870/33 1/1/1930 Heirs of the Late Sheikh Mohd Murad
מ-870/34 1/1/1930 Sabbagh Jacob
מ-870/31 1/1/1930 Kaltom Mazliah
מ-870/32 1/1/1930 Bishara Yiries Nei'meh
מ-870/35 1/1/1930 Dr. Akileh Ali
מ-870/36 1/1/1930 Baruch Jitzhak David
מ-870/37 1/1/1930 Goldberg Efraim
מ-870/40 1/1/1930 Haalba Joseph George
מ-870/41 1/1/1930 Sambar H.D.
מ-870/38 1/1/1930 Subhieh bint Ibrahim Sulaibi
מ-870/39 1/1/1930 Cohen Meir
מ-870/44 1/1/1930 Khalil Ahmad Odeh el Hawari
מ-870/45 1/1/1930 Badiah Shibli Geadeh
מ-870/42 1/1/1930 Atallah Ibrahim
מ-870/43 1/1/1930 Bahjat Rashid Bilati
מ-870/46 1/1/1930 Wadi Bros
מ-870/47 1/1/1930 Germain Adele
מ-869/67 1/1/1930 Cohen Sitt Ezra
מ-870/48 1/1/1930 Khayat Victor and Fred
מ-869/70 1/1/1930 Lautman A.F.O.D.
מ-870/51 1/1/1930 Collage des Freres Haifa
מ-869/71 1/1/1930 Eres Ltd.
מ-870/52 1/1/1930 Mufleh Hussein Zeid
מ-869/68 1/1/1930 Pooper Otto
מ-870/49 1/1/1930 Khayat Jullie
מ-869/69 1/1/1930 Levy Bros.
מ-870/50 1/1/1930 Bark Reuben
מ-869/74 1/1/1930 Ganon Isaac
מ-870/55 1/1/1930 Abdul Karim Jad of Beizan
מ-869/75 1/1/1930 Fellman  Lway and Co.
מ-870/56 1/1/1930 Mahmoud Khab'l Kataifany
מ-869/72 1/1/1930 Banna and Abyad
מ-870/53 1/1/1930 Mohd Sleiman el Haj Mohd
מ-869/73 1/1/1930 Cegla J. and Co. Ltd.
מ-870/54 1/1/1930 The British Institute Haifa
מ-869/76 1/1/1930 Pel transport Ltd.
מ-869/77 1/1/1930 Saker Ltd .
מ-870/58 1/1/1930 Weisman Sara
מ-869/78 1/1/1930 Karnak National Touristiane Transport
מ-870/59 1/1/1930 Shams Eddin Ragheb el Khaldi
מ-870/57 1/1/1930 Wieszorek Wladyslaw Walter
מ-869/81 1/1/1930 Shemuel Arochas
מ-870/62 1/1/1930 Djevahirdjian Khathig
מ-869/82 1/1/1930 Morens Itzhak
מ-870/63 1/1/1930 Asad Elias
מ-869/79 1/1/1930 Boghossian Bros.
מ-870/60 1/1/1930 Messr. "Bahhage"
מ-869/80 1/1/1930 Ein-Hakeshet Ltd.
מ-870/61 1/1/1930 Isbir Ibrahim Hamdi
מ-869/85 1/1/1930 Samsonoff Moses
מ-870/66 1/1/1930 Ali Mahmoud Es. Saleh
מ-869/86 1/1/1930 Danon Eliahu
מ-869/83 1/1/1930 Shobal Zalman
מ-870/64 1/1/1930 Halag Emil Khabl
מ-869/84 1/1/1930 Orbach Arieh
מ-870/65 1/1/1930 Abboud Jamil and Elias S.
פ-2476/40 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חינה איבנצ'יק מכתבים אל מלאכי
פ-2476/48 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Anna Sussman
פ-2478/42 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. גרסון מכתב אל מלאכי
פ-2163/6 1/6/1930 מכתב מנתן ביסטריצקי ליצחק בן-צבי. מכתב בנוגע להוצאת חוברת אודות חברי ארגון "השומר" המיועדת לבני נוער.
גל-64254/4 2/28/1930 קרית שאול אגודה הדדית בעמ רישום משכנתא
פ-2478/32 3/25/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק דוד בלומנטל
פ-289/27 1/1/1931 ג'ורג' ו'דיע צלאח – מקרקעין בראמאללה (1944) תביעת אבראהים שיבלי עקל נגד יורשי ניקולא עקל לשלם פיצויים בגין הפרת הסכם מכירת חלקת קרקע  תביעה שהגישו הנתבעים בקשר לפרשה ועוד.
פ-2478/2 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יקותיאל יהודה לאופלד גרינוואלד  מכתבים אל מלאכי
פ-2478/37 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים דוד נוסבוים (משורר עברי)
פ-2478/52 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל אפרים טיקטין מכתבים אל מלאכי
פ-2478/3 1/31/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליהו זאב הלוי לוין – אפשטיין
פ-4833/5 5/1/1931 התכתבויות – לשכת ראש הממשלה
פ-2955/9 6/1/1931 קונגרס ציוני 1935 לוצרן בתיק מסמכים בנוגע לקונגרס הציוני ה 19 שהתקיים ב 1935 בלוצרן  שוויץ. בין המסמכים פרוטוקולים של ועדת השבעה  חוברות  שהוצאו לרגל הקונגרס בנוגע להתפתחויות בארץ  ספנות עברית  העברת רכוש יהודי גרמניה לארץ ישראל  נאומי הרב מאיר ברלין  המצב הדתי ביישוב  הקמת יישובים בארץ ישראל  חקלאות ועוד.
פ-2084/30 10/23/1931 מכתב מהועד הלאומי אל משק הפועלות בירושלים. מכתב בנוגע לתשלום מס הערכה.
פ-2476/17 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף סופר (דוד של מלאכי)
פ-2478/27 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי מכתבים אל מלאכי
פ-2105/11 1/16/1932 מכתב מאליהו אילת לרחל ינאית ויצחק בן-צבי. מכתב בנושא שהותו של אליהו אילת בבירות.
פ-2478/66 1/31/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישעיהו פרס
פ-2478/25 2/15/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דניאל פרסקי
פ-2478/67 4/12/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אידה לוי
פ-2478/39 8/30/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד
פ-2478/9 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין מכתבים אל מלאכי
פ-2478/59 1/11/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. לוונבך
פ-2960/20 2/11/1933 החלוץ בפולין פרוטוקולים מועידת "החלוץ"  מכתבים ואגרות של הסתדרות התנועה בפולין ושל ארגונים שונים השייכים לתנועה בנושא הכשרה ועלייה.
גל-2524/7 3/14/1933 תעודת נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1933 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 4601-4625.
מ-1182/43 3/31/1933 Immigrants from Germany Geleral Fills מסמכי ממשלת המנדט- הגירה מגרמניה לישראל. כולל נתונים  רשימות  אשרות  והתכתבות עם הסוכנות היהודית.
פ-2121/22 6/1/1933 מכתב ממניה שוחט אל יצחק בן-צבי מכתב בנוגע לתשלומים עבור הוועד הלאומי.
מ-1182/64 8/1/1933 Admission of book-Binders מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים בנוגע לאשרות הכניסה לכורכי ספרים.
גל-2524/5 10/24/1933 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1933-1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 6651 עד 6675.
פ-2478/45 11/15/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מנחם מנדל אפשטיין
פ-2478/48 12/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ח.ל. מולוד
פ-2478/36 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמיה שמואל ליבוביץ מכתבים אל מלאכי
פ-2478/62 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ מכתבים אל מלאכי
פ-2478/68 2/25/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמיה שמואל ליבוביץ
פ-2478/44 3/3/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יעקב שונצן (?)
גל-2524/8 3/11/1934 תעודת נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 6701 עד 6725.
פ-2958/10 3/29/1934 החלוץ בפולין התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא פעילויות "החלוץ" באירופה
גל-2524/9 5/3/1934 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 6726 עד 6750.
גל-47111/23 6/16/1934 בריכת שחיה – בת גלים בקשה שהוגשה ע"י האגודה לפתוח שכונת בת גלים בע"מ  לבניית בריכת שחייה וחיזוק הטריבונות בבניין "הקזינו" בבת גלים אשר בחיפה.
גל-2524/10 8/3/1934 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 9601 עד 9625.
פ-2123/6 1/1/1935 מכתב ממניה שוחט ליצחק בן-צבי. מכתב ממניה שוחט ליצחק בן-צבי.. מכתב בענינים אישיים.
פ-2478/21 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. חריף מכתבים אל מלאכי
גל-63972/13 1/1/1935 אגודה צרכנית יצרנית שתופית גבעת חן בעמ
פ-2084/27 1/8/1935 מכתב מ"ועד הקהילה העברית" בחיפה לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לקליטת נערה במשק הפועלות.
פ-2478/47 1/10/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלום שפיגל
גל-63997/8 4/1/1935 תגמולים אגודה שתופית של פקידי עירית תל אביב בעמ
גל-63972/3 9/1/1935 עמיר קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בע"מ
גל-63999/3 12/1/1935 התקוה אגודה שתופית להובלה בארץ ישראל בעמ
גל-64010/2 12/1/1935 אגודה צרכנית יצרנית שתופית נטעים בע"מ
גל-63972/10 12/1/1935 גן חיים ארגון פועלים להתישבות שתופית בעמ
פ-2478/26 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל שוחט מכתבים אל מלאכי
פ-2478/6 3/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם רגלסון
גל-63997/3 3/1/1936 קואופרטיב לנגרות ארז חיפה בעמ
גל-63992/3 4/1/1936 חניתה קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63997/6 5/1/1936 מים אגודה שתופית להשקאה בעמ
גל-63997/2 5/1/1936 הקרח מחלקי קרח בפתח תקווה אגודה שתופית הדדית בעמ
פ-2478/20 7/7/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ד. בלומנטל
גל-63992/1 9/1/1936 חניתה קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ בתיק יש תיעוד גם על קבוצת "שמרון" אשר ממנה הגיעו חלק ממתיישבי חניתה.
גל-63992/11 12/1/1936 שכונת העובדים ירושלים אגודה שתופית בעמ
גל-64009/17 12/1/1936 רמתים אגודה שתופית חקלאית כללית בע"מ
גל-64009/16 12/1/1936 אגודה צרכנית יצרנית שתופית הדר בעמ
גל-64009/12 12/1/1936 אגודה הדדית להספקת מים כפר גנים בעמ
גל-64009/1 12/1/1936 פוליקליניקה עממית אגודה שתופית בתל אביב בעמ
פ-3141/43 1/1/1937 בירגר הלל תיק באנגלית מ-1937 – בירגר הלל
גל-63943/1 1/1/1937 מוצא עילית מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2478/28 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג מכתבים אל מלאכי
פ-2478/63 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אברהם ב. ריינס
גל-63941/4 1/1/1937 יצרני הדר ראשון לציון אגודה שיתופית בע"מ
גל-63943/3 1/1/1937 כפר גבתון ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2476/51 1/26/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הדסה רובינשטיין
פ-2478/22 1/26/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. בן־שחר
פ-2478/43 3/8/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Meyer Maxman
פ-2172/17 5/25/1937 מכתב מליזי הנדס אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב באנגלית בענין תיאום פגישה עם יו"ר "COUNCIL FOR THE AMELIORATION OF THE LEGAL POSITION OF THE JEWESS". בתיק גם מאמר ביידיש מאת ליזי הנדס בנושא מעמד האשה. סימול נוסף של התיק: A116/71
גל-63941/6 6/1/1937 בן שמן מושב עובדים קואופרטיבי אגודה שיתופית בע"מ
פ-2105/20 6/7/1937 מכתבים מאליהו אילת אל רחל ינאית ויצחק בן-צבי. בתיק מכתבים ובהם תיאור המצב הביטחוני-פוליטי בארץ ישראל.
גל-64009/10 9/1/1937 אשראי וחסכון ירושלים אגודה שתופית בעמ
גל-63940/5 10/1/1937 בית משותף מסדה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63972/9 12/1/1937 קבוצת בנאים חיפה פלס אגודה שתופית בעמ
פ-2476/52 12/9/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה וורטמן
מ-492/9 1/1/1938 JERUSALEM WATER SUPPLY  VOL 1
פנק-1491/4 1/1/1938 ק  4187 דיר חנה (צפון עכו) ק 4187 דיר חנה (צפון עכו)
פ-2478/35 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אסתר צוויג מכתבים אל מלאכי
גל-63941/2 2/1/1938 פהג אגודה שיתופית לשווק פרי הדר נתניה בע"מ
גל-63940/12 3/1/1938 מעונתי בתל אביב אגודה שיתופית בע"מ
גל-49084/24 4/25/1938 אגודות עותמאניות – אגודת בית-המדרש ברחוב בוגרשוב התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  בחירת חברי האגודה  תקנות האגודה  ייסוד האגודה.
גל-67490/32 4/26/1938 החברה העברית לגננות החברה העברית לגננות
גל-63940/11 5/1/1938 אגודת המים השיתופית בכפר ברנדס בע"מ
מ-1812/48 8/28/1938  Abramowitz Zvi of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – צבי אברמוביץ  ראשון לציון.
מ-1812/57 8/31/1938  Giler Emanuel of Ekron – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עמנואל גילר  עקרון.
מ-1812/45 9/13/1938  Slobodsky Eugen of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אוגן סלובודסקי  ראשון לציון.
מ-1812/50 9/13/1938 Committee of Beit Hanan – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיון לנשיאת נשק – בית חנן.
פ-2478/13 9/13/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. רזניק מכתב אל מלאכי
מ-1812/47 9/18/1938  Steinshneider Karl of Huldah – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קרל שטינשנידר  חולדה.
מ-1812/61 9/23/1938  Shwartzbord Dov of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – דב שורצברוד  נס ציונה.
מ-1812/62 9/23/1938 Gammer Zelig of Nes Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – זליג גאמר  נס ציונה.
מ-1812/51 9/25/1938 Rothler Herman of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – הרמן רוטלר  גדרה.
מ-1812/59 9/29/1938  Ish-Hurwitz Shlomo of Ekron – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שלמה איש-הורוביץ  עקרון.
מ-1812/54 10/2/1938 Beer Yaaqov Committee of the Settlement – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיונות לנשיאת נשק – הרצל קרנדל  מאיר בן שלום  באר יעקב.
מ-1812/55 10/2/1938  Steinhardt Zeev of Netaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – זאב שטיינהרדט  נטעים.
מ-1812/56 10/2/1938 Wolfenson Shalom of Netaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שלום וולפנזון  נטעים.
מ-1812/66 10/2/1938 Davidson Isaac of Netaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק דוידסון  נטעים.
מ-1812/58 10/3/1938 Goori Isaac of Ekron – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק גורי  עקרון.
מ-1812/60 10/3/1938 Oylo Baruch of Gdera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אוילאו ברטולד  גדרה.
מ-1812/65 10/4/1938  Lechter David of Gan Shelomo – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – דוד לכטר  קבוצת שילר – גן שלמה.
מ-1812/53 10/11/1938  Hurwitz Amiel of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עמיאל הורוביץ  גדרה.
מ-1812/67 10/11/1938 Wintergreen Pinchas of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פנחס וינטרגרון  רחובות.
גל-63940/13 12/1/1938 אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בכפר יונה בע"מ
מ-1812/46 12/31/1938  Roffman Matityahu of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מתתיהו רופמן  רחובות.
מ-1812/64 12/31/1938 Ben Zeev Shmuel of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שמואל בן זאב  ראשון לציון.
מ-1812/49 1/3/1939  Shkolnik Zeev of Ekron – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – זאב שקולניק  עקרון.
א-7913/37 2/12/1939 חומר של צבי מימון בתיק התכתבויות בענייני ספרות וספרים  לימוד עברית בארץ ישראל ובגולה  סקירה על ממצאים ארכיאולוגיים  התכתבויות עם ראשי ההנהגה בארץ וחידושים בשפה העברית.
פ-2121/27 5/1/1939 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" מאת מניה שוחט בשם "משה וילבושביץ בן השבעים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63940/9 9/1/1939 צור משה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63992/7 9/1/1939 קרית שמריהו אגודה הדדית לשכון במפרץ חיפה בעמ
גל-63940/7 11/1/1939 קופת יקנעם אגודה שיתופית לאשראי חקלאי בע"מ
גל-49829/58 12/1/1939 אגודות עותמאניות – אגודת מתפללי בית-הכנסת "נחלת יצחק" ת"א בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2476/58 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם ראב  מכתב פרטי אל מלאכי
פ-2478/15 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ד. איזנשטין מכתבים אל מלאכי
גל-63940/4 2/1/1940 שכונת פועלים ע"ש משה בילינסון אגודה שיתופית בע"מ
גל-63989/3 3/1/1940 גמנסיה קדמה אגודה שתופית בעמ
גל-49084/16 3/28/1940 אגודות עותמאניות – "אהבת חסד" ליד בית-הכנסת "אהל רבקה" במרכז המסחרי בת"א מיסודו של ה"ה יוסף צבי זילברשטיין התכתבויות בנוגע לאגודה: בחירת ועד  פרוטוקול האגודה  תקנות האגודה  ייסוד האגודה.
גל-49089/22 6/2/1940 אגודות עותמאניות – אגודת "חיי עולם" בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-63989/2 7/1/1940 ים סוף אגודה שתופית לתעשית כפתורי וחפצי צדף בירושלים בעמ
פ-2476/49 7/29/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Doppelt (?) Szther
גל-63989/6 9/1/1940 מבטח עוז אגודה שתופית לבטוח הדדי של בתים בתל אביב והסביבה בפני סכנות המלחמה בעמ
פ-2478/11 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. רבידוביץ' מכתבים אל מלאכי
מ-1812/52 1/3/1941 Beer Yaacov – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרישיונות לנשיאת נשק – בנימין פרידה  חנניה יצחקי  הרצל קרנדל  שמריהו כהן מבאר יעקב.
פ-2085/2 6/2/1941 מכתב מיעקב אחוה לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו רשימת המשתתפים בועידה החקלאית הראשונה.
פ-2478/41 10/27/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. גלן (מזכיר מחנה עברי "אחיעבר" – מסדר בני־ציון) מכתב אל מלאכי בדבר גילוי המצבה לאהרן פרנקל חבר המחנה
גל-63989/7 12/1/1941 בית ישורון בתל אביב אגודה שתופית בעמ
פ-2478/16 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבריאל פריאל מכתבים אל מלאכי
גל-63994/11 3/1/1942 האוסם אגודה צרכנית שתופית ירושלים בעמ
פ-2120/28 4/19/1942 נאום מניה שוחט. נאום שנישא בועידה החמישית של ההסתדרות בנושא עליית יהודים לארץ ישראל.
גל-63994/4 9/1/1942 אגרא חבצלת השרון אגודה שתופית יצרנית חקלאית בעמ
גל-63994/13 10/1/1942 אגודה צרכנית שתופית ברמת גן בעמ
פ-2478/49 10/23/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר שמעון ברנשטיין בנושא א.ב גולדברג
גל-63994/15 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית במעונות פועלים על יד רמת גן בעמ
גל-63994/12 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית מקרית מוצקין בעמ
גל-63994/10 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית של עובדי מוסדות לאומיים בירושלים בעמ
גל-63994/20 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית עליה בתל אביב בעמ
גל-63994/19 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית בנחלת יצחק בעמ
גל-63994/18 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית בשכונת התקוה בתל אביב בעמ
גל-63994/2 12/1/1942 קואופרטיב האורג בנס ציונה בעמ
גל-63994/6 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית בעפולה בעמ
גל-63994/7 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית כללית של העובדים בירושלים בעמ
גל-63994/8 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית בבת ים בעמ
פ-2478/8 12/7/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה שוחט מכתב אל מלאכי
פ-2478/7 12/9/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה חריף מכתב אל מלאכי
פ-1965/7 1/1/1943 יצחק בן-צבי – נאום מהי שנת התשג ליהדות" – טיוטת נאום של יצחק בן-צבי -בעניין משפט רייכלין וסרקין (משפט צבאי שנערך בשנת 1943)
פ-2478/24 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה הללס
גל-63994/25 3/1/1943 אגודה צרכנית שתופית של שוטרי תל אביב בעמ
מ-5131/22 5/25/1943 [דוגמאות של תיקי רישוי עסקים] רישוי עסקים-טפסי בקשה לרשיון ורישיונות לפתיחת חנויות מכולת ועוד.
פ-2478/12 10/3/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' יהודה  מכתב אל מלאכי
גל-63994/1 11/1/1943 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שתופית פרדס חנה בעמ
גל-63994/9 12/1/1943 אגודה צרכנית שתופית של חברי ועובדי המקשר בירושלים בעמ
פ-2478/33 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ מכתבים אל מלאכי
פ-2478/57 2/7/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב י. גבריאל
תת-17/5 3/16/1944 המפקח על התעשיות הכבדות והמנהל על הייצור המלחמתי – דו"חות הערכה שנתיים לעובדים דו"חות הערכה שנתיים לעובדי המפקח על התעשיות הכבדות והמנהל על הייצור המלחמתי (CONTROLLER OF HEAVY INDUSTRIES AND DIRECTOR OF WAR PRODUCTION).
פ-4108/4 5/16/1944 דוד הורוביץ – Private File (פרטי) מאמרים באנגלית ובעברית מאת ראש המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית דוד הורוביץ בנוגע לכלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
פ-2478/56 8/3/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף וילפנד
פ-2478/31 10/29/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "התקופה" מכתבים אל מלאכי בחתימת אהרון צייטלין ויצחק זילברשלג
גל-63997/10 11/1/1944 בית אורן קבוצת הבחרות הסוציאליסטית להתישבות שתופית בעמ
גל-49841/39 12/28/1944 אגודות עותמאניות – חברה קדישא וחסד של אמת בני-ברק מסמכים ממשרד המשפטים בעניין תיקי אגודות עות'מניות שנמחקו  רישום אגודת חברה קדישא וחסד של אמת בבני ברק.
פ-2087/9 1/1/1945 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתב בנוגע לשליחותו של יצחק בן-צבי בלונדון. התאריך הינו משוער.
גל-15529/12 1/1/1945 תיקי נישומים של אישים ידועי שם – ליבוביץ ישעיהו תיקי נישומים של אישים ידועי שם – ליבוביץ ישעיהו
פ-2084/46 1/1/1945 מאמר בשם "קליטת העליה" מאמר שהתפרסם בחוברת "מפעלי תנועת הפועלות" בנושא הועידה הששית של ההסתדרות.
פ-2174/16 1/1/1945 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכר משה פלינקר  נער מהולנד שנמלט לבלגיה עם משפחתו ונספה בשואה. התאריך משוער.
פ-2470/10 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ
פ-2478/46 2/20/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. קומארובסקי
פ-2478/23 3/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה שטרקמן
גל-63998/9 9/1/1945 משואות קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ
גל-63994/14 12/1/1945 אגודה צרכנית שתופית של עובדי הדסה ירושלים בעמ
פ-2602/4 1/1/1946 חומר של יצחק רפאל מולכו – [קורות חיים] – מסמכים בתפזורת שבעה עותקים מקורות חייו של יצחק מלכו. הגיע בתפזורת וללא תאריך  אך מתוארך לפי התוכן.
פ-2604/9 1/1/1946 חומר של יצחק רפאל מולכו – [חברת מידלנד בע"מ] הודעה בעברית ובאנגלית על רישום החברה על פי פקודת החברות 1929-36. בנוסף  בתיק קבלות של יצחק רפאל מלכו – נוגה פילם.
גל-63937/23 1/1/1946 מעונות פועלים ד אגודה שיתופית תל אביב בע"מ
גל-63937/15 1/1/1946 המחבר אגודה שיתופית בירושלים בע"מ
פ-4108/5 2/26/1946 דוד הורוביץ – Private File (פרטי) מאמרים באנגלית ובעברית מאת ראש המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית דוד הורוביץ בנוגע לכלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
גל-49086/60 3/1/1946 אגודות עותמאניות – שכונת גבעת נוער בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
גל-63937/13 4/1/1946 מעונות פועלים ד אגודה שיתופית תל אביב בע"מ
גל-63937/11 4/1/1946 שיכון אזרחי בנתניה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63993/10 5/1/1946 שעווניה קואופרטיב של חיילים משוחררים צפת בעמ
פ-2478/29 7/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. גרפשטיין טיוטת מכתב מלאכי אליו בדבר שובו של ש. הלליס לא"י
גל-63937/20 7/1/1946 יעל קואופרטיב להובלה של חיילים עברים משוחררים אגודה שיתופית בע מ
גל-64005/12 9/1/1946 היוצרים קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
פ-2170/14 1/1/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "לא יוכלו לנו" בנושא ארגון "ההגנה".
טס-3000/138 1/1/1947 בריטניה-ילדים בריטיים מתארחים במחוז גלוסטרשיייר במלחמת העולם השניה ילדים שפונו מאזורים עירוניים שונים בבריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה מתארחים במחוז גלוסטרשייר (מערב אנגליה  גובל בוויילס).  הם משוכנים בבית בפנטנלי קורט  שהיה שייך לדיק וויטנגטון  ראש העיר הנודע של לונדון מהמאה ה 15. בתצלום: הילדים שוכבים במיטותיהם בבית שמשמש להם כהוסטל.
גל-63937/22 1/1/1947 מגינים קבוצת הנוער העובד להתישבות שיתופית בע"מ
גל-49829/46 1/12/1947 אגודות עותמאניות – ישיבת שפת אמת ת"א תיק של משרד המשפטים על אגודות עות'מאניות- ישיבת שפת אמת בת"א- המכיל מכתבים בנידון להליכי מחיקת האגודה  מסמכים בנוגע ליסוד האגודה ועוד'.
פ-2478/40 1/29/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראובן ואלינרוב (?)
גל-49839/39 5/9/1947 אגודות עותמאניות – ארגון עולי סלונים בארץ-ישראל התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  פרוטוקול האגודה  הרכב ועד ההנהלה  ייסוד האגודה  תקנות האגודה.
גל-63991/17 6/1/1947 קופת התגמולים לעובדי שכון אגודה שתופית בעמ
גל-63992/8 9/1/1947 בית אורן קבוצת הבחרות הסוציאליסטית להתישבות שתופית בעמ
גל-64005/7 9/1/1947 כפר קיש מושב שתופי להתישבות בעמ
גל-64000/3 9/1/1947 יציב אגודה חקלאית שתופית לשיווק אספקה ואשראי בבאר טוביה בעמ
גל-63972/6 9/1/1947 דליה קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
פ-2478/61 11/11/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אלמליח
גל-63997/1 12/1/1947 קופת חרדי פולניה בארץ ישראל אגודה שתופית בעמ
גל-64004/3 12/1/1947 קופה חקלאית ראשון לציון אגודה הדדית לאשראי וחסכון בעמ
פ-2470/2 12/9/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ישראל פורת מכתבים מהרב ישראל פורת לאליעזר רפאל מלאכי בענייני מחקר התלמוד והוצאת ספקים; בתיק גם מכתב  אחד מהרב פרופ' ישראל אפרת למלאכי בנוגע לספרים שמלאכי שלח אליו מפרי עטו (עמוד 4).
פ-2478/51 12/30/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל מירסקי
פ-2155/9 1/1/1948 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "הרהורים" אודות הקשיים בעבודה החקלאית בחוות הלימוד.
גל-17021/21 1/1/1948 לשכות עבודה לערבים לשכות עבודה לערבים – קטעי עתונות והתכתבות
גל-674/25 1/1/1948 לשכת המנהל – רכוש ערבי – כללי ענייני דואר וחבילות דואר ומיסי בלו
גל-3052/2 1/1/1948 מחוז ירושלים – בנין אליזבט  מחסני משרד הבריאות מחוז ירושלים – בנין אליזבט  מחסני משרד הבריאות
ל-2161/15 1/1/1948 תנועת לוחמי חרות ישראל
גל-3791/85 1/1/1948 סרטים – שגעון בנות הטפש עשרה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון בנות הטפש עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/59 1/1/1948 סרטים – הקמצן בקשת "גנרל וורלד פילים- סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקמצן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/71 1/1/1948 סרטים – טרזן בעמק הזהב בקשת "סרטי נח-גנרל וורלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן בעמק הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/52 1/1/1948 סרטים – גלים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/67 1/1/1948 סרטים – ידידים שכאלה בקשת "סינימה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידים שכאלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/14 1/1/1948 סרטים – נקמה בין הערביים בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמה בין הערביים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/41 1/1/1948 סרטים – לאנה מלכת האמזונות בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאנה מלכת האמזונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/55 1/1/1948 סרטים – קומפניירוס בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומפיינרוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/95 1/1/1948 סרטים – אהבה על גלגלים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה על גלגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/39 1/1/1948 סרטים – שמש של אושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמש של אושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/58 1/1/1948 סרטים – מי הוא הרי קלרמן? בקשת "סרטי נח- גנרל וורלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי הוא הרי קלרמן?" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/65 1/1/1948 סרטים – תמונתו של דוריאן גריי בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמונתו של דוריאן גריי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-49054/7 1/1/1948 מפקד לאוכלוסין תש"ח התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם  תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
גל-63937/18 1/1/1948 שכונת פועלים חקלאיים ב ברחובות אגודה שיתופית בע"מ
פ-2470/21 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2474/2 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ניסן טורוב
פ-2474/36 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי צנציס 
פ-2474/37 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ד. ריינס
פ-2474/40 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. אופטושו
פ-2474/17 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ה. ברמן 
פ-2474/105 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. ויינרייך 
פ-2474/120 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש.מ. בלומנפלד
פ-2474/121 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מיכאל
פ-2474/122 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אהרן כץ 
פ-2474/124 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב מלאכי אל שוחט  
חצ-8341/2 1/1/1948 ביקור של חיים ויצמן בארה"ב התכתבויות של חיים ויצמן עם נשיא ארה"ב הארי טרומן וגורמי ממשל
ג-278/53 1/11/1948 מחלקת קביעת מחירים התכתבות עם הועדה הארצית לקביעת מחירים ועם בתי-חרושת  יצרנים וסוחרים.
פ-2478/38 2/4/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל פייגין מכתב אל מלאכי
פ-2470/76 2/13/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמן מייזיל
פ-2476/56 3/8/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שרגא פ. בלאק (?)
פ-2470/8 3/29/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שרגא פ. בלוק
גל-63937/25 4/1/1948 מכורה קבוצת בני עקיבא להתיישבות שיתופית בע"מ אין זה היישוב "מכורה" בבקעת הירדן
ג-846/43 4/5/1948 סמינר גבעת-השלושה חילופי מכתבים בין יחידות המשרד ומפקחים שונים לבית-המדרש למורים ( -ות ) ולגננות של זרם העובדים ע"י גבעת-השלושה; רשימות התלמידים בסמינר  רשימות הציונים של התלמידים  הצעה למערכת השעות במגמה הריאלית של הסמינר בגבעת-השלושה ועוד
פ-2470/37 4/6/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה כהנא שפירא
ג-9036/22 5/1/1948 מזכירות הממשלה – משלוח חומר לשרים ופקידים שמשתתפים בישיבות הממשלה מכתבי לוואי לדברי השרים בישיבות ממשלה (המועברים אליהם)  תזכיר השר פ. ברנשטיין על הקו הפוליטי  קטעי סטנוגרמות  חלקם עם תיקוני שרים
פ-2470/7 5/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דב ברנרד ויינרוב מכתב דב ברנרד ויינרוב אל מלאכי בצירוף כתב יד של מלאכי עם הערך "אברמוביץ  דובר" שנועד לאנציקלופדיה בהוצאת "מסדה" (?)
פ-687/5 5/11/1948 מדיניות הנפט של מדינת ישראל מסמכים בנושא רשיונות לחיפוש נפט  בעיות הנוגעות לבתי הזיקוק בחיפה  קשרים עם בריטניה בענייני נפט; תזכיר בנושא תעשיית הנפט בישראל; הסכם יחסי מסחר עם הונגריה; הסכם בין בנק אנגלו-פלשתינה לבנק ההולנדי ועוד.
ג-3811/1 5/16/1948 קטעי עתונות – המלחמה היהודית-ערבית – סקירות כלליות קטעי עיתונות העוסקים במלחמת העצמאות הכוללים סקירות כלליות ברובן על מערכות המלחמה בחזיתות השונות בשלבי הפלישה של צבאות ערב (מצרים  ירדן  עיראק  סוריה ו"צבא ההגנה" של קאוגג'י וקרבות "עשרת הימים" (כולל התייחסות ספציפית לכיבוש לוד ורמלה במבצע "דני" ולכיבוש שפרעם ונצרת במבצע "דקל") ומעט גם בחידוש הקרבות באוקטובר-נובמבר 1948 וכן שתי ההפוגות שבין הקרבות.
ג-5393/4 5/26/1948 צבא הגנה לישראל החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חוץ ובטחון בענינים צבאיים; נאומים  הודעות ומכתבים של שר הבטחון דוד בן-גוריון בעניני צבא; נוהל משרדי בצה"ל 12.8.53  הצעת הוראות פיקוד עליון – פעילות ציבורית בצבא; חומר בנוגע לביקור הרמטכ"ל משה דיין בארה"ב 7.54 (הודעה רשמית  נאומו )  מאמרי חוץ על צה"ל; הזמנות  תכניות  התכתבות בעניני צה"ל  מכתבי לואי וכו' ( כולל רשימת האחזויות נח"ל 1954 )
ג-277/23 6/1/1948 משטרה צבאית  מגרש הרוסים התכתבות בין המושל הצבאי למפקד המשטרה הצבאית במגרש הרוסים והתכתבות פנימית של המשטרה הצבאית-פקודות קבע למשטרה הצבאית באזור צפון ירושלים  הוראות שמירה  דו"חות יומיים של המשטרה הצבאית.
חצ-1868/4 6/1/1948 הסגר ערבי – תביעות גוגנהיים
גל-63937/14 6/1/1948 המחבר אגודה שיתופית בע"מ
ג-278/59 6/10/1948 בנין ג'נרלי ובנינים אחרים חלוקת חדרים ושיכון משרדים.
גל-3792/1 6/27/1948 סרטים – היריה הגורלית בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היריה הגורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5807/1 7/18/1948 המחלקה לעדות נוצריות – קציני קשר – ד"ר יהושע פראוור. התכתבות בין ד"ר יהושע פראוור – קצין קשר לכנסיה הנוצרית  יעקב הרצוג  מנהל המחלקה לעדות נוצקיות יעקב הרצוג  מזכיר המחלקה שאול קולבי  פרופ' משה דוד קסוטו וגורמים נוספים בנוגע לקשרים בין ישראל לוותיקן ולממסדים של כנסיה הקתולית (הלטינית) והכנסיה היוונית-אורתודוקסית בישראל  הטיפול בכנסיות ומוסדות נוצריים בירושלים הישראלית (מנזר נוטרדאם דה ז'רוזלם וכנסיות ומנזרים בעין כרם) ועוד
גל-9237/13 8/8/1948 בינוי ממשלתי – בית הדואר – זכרון יעקב בינוי ממשלתי – בית הדואר – זכרון יעקב
ג-287/15 9/1/1948 קשרים עם הקונסול היווני בקשות הקלות לנתינים יוונים בעניני תנועה אספקה ותעסוקה ולאשרות כניסה לישראל. בתיק גם: תביעה לשמירה על הקונסוליה לאחר איומי "חזית המולדת" ולאחר רצח ברנדוט.
גל-63993/6 9/1/1948 מבטחים קבוצת הנוער הציוני להתישבות שתופית בעמ
ג-273/53 9/7/1948 בקשות לפינוי הצבא מבנין ג'נרלי מכתב המושל הצבאי אל שר הבטחון – דוד בן גוריון – בדבר אי שיתוף פעולה מצד קצין הדיור.
ג-6174/1 9/23/1948 לשכת המנכ"ל – לשכות העבודה – ארגון מרכז הלשכות התכתבות בעניין פעילות לשכות העבודה.
פ-2104/4 10/1/1948 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל יהודית שמחונית. מכתב ובו הצעה להקמת פלוגה חקלאית במסגרת חיל הנשים בצה"ל.
פ-2478/19 11/3/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. חכם
ג-772/5 11/28/1948 גני-ילדים מזרם "המזרחי" – פיקוח התכתבות בין המחלקה לגני-ילדים במשרד החינוך  מנכ"ל משרד החינוך  המפקחת על גני-ילדים מזרם "המזרחי"  אגודת גני-ילדים "אהל יעקב" וגורמים נוספים בנוגע לפיקוח על גני-הילדים של "המזרחי" ועוד'.
ג-272/17 12/9/1948 הריסת קירות הלבנים בבנין ג'נרלי מכתב מאת המהנדס המחוז על ביצוע הריסת קירות הלבנים בבנין ג'נרלי.
פ-2087/7 12/21/1948 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתב בנושאים אישיים.
ג-2092/3 12/21/1948 באר שבע בתיק התכתבויות בנוגע לחוק עזר בדבר מודעות ושלטים בעיריית באר שבע.
גל-19706/9 1/1/1949 לשכה ראשית – שטחים שנמכרו לקרן הקיימת לישראל באזור השרון. תיק של משרד הבינוי והשיכון בנוגע לשטחים שנמכרו לקרן הקיימת לישראל באזור השרון (נפת יפו בלבד).
גל-17006/13 1/1/1949 מוכתרים וועדות כספיות התכתבות בענין מינויים ופיטורים של מוכתרים והתשלומים להם
גל-9238/4 1/1/1949 בינוי ממשלתי – בית הדואר הראשי ירושלים כרך א' בינוי ממשלתי – בית הדואר הראשי ירושלים כרך א'
גל-9238/5 1/1/1949 בינוי ממשלתי – בית הדואר הראשי ירושלים כרך ב' בינוי ממשלתי – בית הדואר הראשי ירושלים כרך ב'
גל-9249/12 1/1/1949 בינוי ממשלתי – אולפן שרות הרדיו ומשרד הביקורת תל-אביב בינוי ממשלתי – אולפן שרות הרדיו ומשרד הביקורת תל-אביב
גל-3065/3 1/1/1949 מחוז ירושלים – תחנת משטרה עין-כרם מחוז ירושלים – תחנת משטרה עין-כרם
חצ-64/1 1/1/1949 Secret Correspondence כולל מגעים והסכמים עם ירדן; דו"ח מודיעיני הנוגע לשיחות עם נספחים אמריקנים
חצ-2220/13 1/1/1949 וושינגטון – מברקים גאס (GASS)
פ-2470/11 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' א. ש. יהודה
פ-2474/31 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עקיבא סרולמן 
פ-2474/38 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר טוביה אשכנזי
פ-2474/99 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אהרן קירשנבוים 
פ-2474/103 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. פרידלנד 
פ-2474/104 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ש. פיטליק 
פ-2474/125 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מ. וואכסמן
פ-2474/126 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. קופרסטוק 
פ-2474/127 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים פעט 
ג-5420/17 1/1/1949 פקודת בריאות העם פקודת בריאות העם ( תיקון ) 1949 – הצעה; חוק לתיקון פקודת בריאות העם ( תקנות בענין צרכי מאכל ) 1949 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( רישום לידות שאירעו בחוץ לארץ ) 1954 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים; חוק ( רישום אימוץ  אישורי לידה ) 1955 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  הודעה על הורדת הצעת החוק מסדר-היום של הממשלה 6.1.57; התכתבות בנדון
פ-2470/4 1/16/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל פיטליק (Pitlik)
חצ-3067/12 2/1/1949 I.L.O
גל-63937/17 2/1/1949 עין זיתים קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-2934/3 2/27/1949 פורים התכתבויות בנושא פעילויות ואירועים לרגל חג פורים ביישובי עולים בהשתתפות משרד הדתות.
גל-1677/36 3/9/1949 תלמוד תורה אהל יעקב רחוב המליץ תקינה  הוראה  ביקורת על מורים בבית הספר אוהל יעקב בתל אביב
פ-2470/54 3/9/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עקיבא סרולמאן
פ-2470/56 3/15/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בנימין ל. גורדון
ג-4790/40 3/30/1949 הרב שמחה בונם אורבך שדה יעקב חליפת מכתבים מהמשרד לענייני דתות בעניין כהונת הרב שמחה בונם אורבך (לשעבר רב בשדה יעקב) כרב ביישוב טבעון.
חצ-7101/2 4/1/1949 משה"ח – הסכם בין ירדן לישראל על שביתת-נשק כללית תזכירים  הסכמים  כתבי-אמנה ונספחים  בנוגע להסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן  תכנית ליווי להר הצופים  דו"ח נציג האו"ם בהר-הצופים מ-  18.1.58   מפות ההסכמים גליונות צפוני ודרומי ואיזור ירושלים (5.1949)
ג-334/68 4/1/1949 בית-חרושת "מנור" התכתבות בענין קבלת חשמל לתעשיה
ג-514/36 4/1/1949 מקרי מוות בליתי טבעי – דבורה קזאק מקרי מוות בליתי טבעי – דבורה קזאק ועוד.
חצ-3082/1 4/1/1949 ירושלים
פ-2470/40 5/20/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם ש. שוורץ
גל-1171/3 6/7/1949 ישובי עולים כלל התכתבות בנוגע להקמת בתי תרבות בשיכונים החדשים לעולים (שיכוני עמידר  הסוכנות מחלקת השיכון ועוד)  פעילויות תרבות ותקציב המדור לישובי עולים  רשימת בתי התרבות והרכזים בשיכוני העולים  רשימת ישובי עולים ומעברות (1950-1951) ועוד.
ג-3331/21 6/12/1949 האשמות נגד משטרת חיפה. האשמות נגד משטרת חיפה.
ג-4730/21 6/20/1949 הרב יהודה פנחס זרביב ירושלים מכתב  שממוען לשר הדתות הרב י. ל. מימון בנוגע לסיוע כספי לרב פנחס יהודה זרביב
גל-1674/41 6/30/1949 גן ילדים אהל יעקב רחוב אבן גבירול תיק של משרד החינוך לגבי גן ילדים "אהל יעקב" ברחוב אבן גבירול בירושלים המכיל התכתבויות בעניינים שונים הנוגעים לגן.
פ-2103/14 7/8/1949 קטע עיתונות. כתבה מאת י. מסטבוים שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "עין כרם וכפר הנוער" אודות פועלה של רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10711/3 7/12/1949 [ועדה לבדיקה כלכלית של תכניות מינהל התכנון] דו"ח הועדה לבדיקה כלכלית של מנהל התכנון  טיוטת חוק להפצת התעשייה.
גל-5937/7 8/10/1949 אגף היבוא והשירותים המסחריים – יבוא קמח אגף היבוא והשירותים המסחריים – יבוא קמח.
פ-2470/63 8/17/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דניאל פרסקי
פ-2470/67 8/31/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו
פ-2470/65 9/13/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. ריבלין
פ-2470/60 10/13/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר בוריס קאדר
ג-4730/43 10/28/1949 ספריה הפועל המזרחי התכתבות בין משרד הדתות המחלקה למועצות דתיות עם המועצה הדתית בישוב צפריה  ספריה    הצעת תקציב  דו"חות על פעילות המועצה הדתית ועל מקבלי השכר במועצה  אישור מינויו של הרב מנחם זאב שטרן לרב המושב
חצ-3082/2 11/1/1949 ירושלים
גל-63937/24 11/1/1949 יניב אגודה חקלאית שיתופית לשיווק אספקה ואשראי בכפר גבתון בע"מ
חצ-5937/24 12/1/1949 Material on Israel – Egypt Border Situation סקירות
גל-64004/7 12/1/1949 קופה חקלאית ראשון לציון אגודה הדדית לאשראי וחסכון בעמ
ג-2309/23 12/18/1949 באר שבע – חשבונות השיכון התכתבות ודוחות בנושאים: תכנון מפעל המים לבאר שבע  מחירי המים לבניה  עבודות אספקת מים לשכונה ג'  אספקת מים לבאר שבע  הגרלות משתכנים.
פ-2470/58 12/21/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פיליפ צ'ניץ
פ-2107/13 1/1/1950 טיוטת מכתב מרחל ינאית אל יצחק שפירא טיוטת מכתב בנושא הועידות החקלאיות. התאריך משוער.
פ-2102/55 1/1/1950 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר השבוע" מאת ברכה חבס בשם "אחד ודורו – חייו ודרכו של דוד בן-גוריון". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2121/20 1/1/1950 פתקיות שכתב יצחק בן-צבי רשימות בענינים אישיים.
ל-2/21 1/1/1950 מטה נפת חדרה – המפלגה הקומוניסטית
גל-14825/5 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – אפל – אקש עולים ממדינות: גרמניה  אלג'יר  טורקיה  מצרים  מרוקו  פולין  הודו  עיראק  רומניה  איראן  לוב  יוגוסלביה  רוסיה  ברזיל וכורדיסטאן
גל-14825/6 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ארא – ארי עולים ממדינות: עיראק  פולין  לוב  צרפת  טורקיה  תימן – שאלוני רישום לעולה – 1949.
גל-14822/2 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברנ – ברס עולים ממדינות: הונגריה  עיראק  צרפת  רומניה  פולין  טורקיה  לוב. – שאלוני רישום לעולה – 1950.
גל-14822/3 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברפ – בתק עולים ממדינות: רוסיה  רומניה  הונגריה  גרמניה  תימן  מרוקו ופולין
גל-14831/2 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – בעב – בר עולים ממדינות: רומניה  עיראק  איראן  אלג'יר  פולין ומצרים
גל-14831/3 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברא – ברג עולים ממדינות: פולין  רומניה  בולגריה ועוד
גל-14831/4 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברג – ברה עולים ממדינות: פולין  לוב  רומניה  הונגריה  טוניס  מרוקו ועיראק
גל-14831/5 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברר – ברונ עולים ממדינות: רומניה  אנגליה  פולין  איראן  עיראק  טוניס
גל-14831/6 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברו – ברכ עולים ממדינות: פולין  רומניה  רוסיה  מצרים ובולגריה
גל-12351/20 1/1/1950 כבישים: נהריים – גשר – אשדות יעקב כבישים: נהריים – גשר – אשדות יעקב
חצ-175/2 1/1/1950 אישים יהודים בתפוצות
גל-14822/5 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – גגב – גוט עולים ממדינות: פולין  לבנון  סוריה  מרוקו  תימן  טוניס  עיראק  מצרים  כורדיסטאן ורומניה
גל-14822/6 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה –  גוט – גוי עולים ממדינות: טוניס  לוב  הונגריה ורומניה
גל-14825/3 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – אמנ – אנש רשימות עולים ממדינות: עיראק  טוניס  מרוקו  מצרים  תימן  פולין  אוסטריה  הונגריה  יוגוסלביה ורומניה
פ-2470/42 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס ווכטר
פ-2474/20 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף הרשברג
פ-2474/21 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליעזר שינדלר 
פ-2474/26 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון מילנר
פ-2474/45 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים בלוק 
פ-2474/46 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. איוונסקי 
פ-2474/49 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. אפלבוים
פ-2474/53 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב גרשון שיין
פ-2474/92 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. דווידוביץ 
פ-2474/115 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר נחמה ה. אדלרבלום
פ-2474/110 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהודה יקותיאל  גרית וואלד 
פ-2474/111 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. ארנסט
גל-14825/2 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – אלס – אמי בתיק שאלוני רישום לעולים ממדינות: עיראק  מצרים  לוב  איראן  מרוקו  טריפולי  פולין  רומניה ובולגירה
גל-14822/4 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – גאב – גבר בתיק תעודות רישום לעולים ממדינות: מצרים  איראן  הולנד  לוב  אנגליה  עיראק  מרוקו  איטליה  טורקיה  אוסטריה  פולין ותימן
גל-14822/1 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – ברכ – ברנ עולים ממדינות: יוון  טורקיה  לוב  טוניס  מצרים  עיראק  רומניה  פולין  הונגריה  הולנד וארגנטינה
גל-14825/1 1/1/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – אלי – אלנ בתיק שאלוני רישום עולים ממדינות: עיראק  הודו  לוב  איראן  מרוקו  רומניה  טוניס  טריפולי  כורדיסטאן. שנת 1950. ה
ג-2173/39 1/9/1950 הנהלה – טחנות קמח מכתב ממפעל הקמח "ברבנדר" (Brabender) מדיסבורג  גרמניה  למשרד החקלאות  של ישראל בנוגע ציוד בדיקה למכון מחקר חיטה של החברה (כנראה בהקשר של מכירה שלו לישראל) ומזכר נלווה.
ג-4150/10 1/9/1950 חטיבת-מזון – קמח הקצבות וחלוקה כרך א' התכתבות בין ד"ר יעקב פיקר  סגן מנהל אגף המזון  בצשרד התמ"ס  מפקחי מזון  חברת "אסם" וגורמים נוספים בנוגע לאספקת קמח וקיצוב קמח (במסגרת מדיניות הקיצוב) לערים שונות (ירושלים  חיפה ועוד) ולכפרי המגזר הערבי.
ג-2093/37 1/12/1950 מרום הגליל בתיק התכתבות בנוגע לחוק עזר בדבר שימור רחובות.
ג-864/21 1/20/1950 גני-ילדים אהל-יעקב הודעת המפקח הראשי על בתי-ספר של המזרחי למנכ"ל משרד החינוך בנושא.
ג-3324/40 1/28/1950 שאילתות חבר-הכנסת מיקוניס. שאילתות חבר-הכנסת מיקוניס.
פ-2103/5 2/1/1950 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "חרבו של קולונל מרגולין נמסרה למועדון "מנורה"" אודות הגדודים העבריים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2157/9 2/7/1950 משרד איזורי תל-אביב סקירה על הביקורת בלשכת הבריאות המחוזית בתל-אביב  ביקורת תעודות לידה  רשימה על הפרשים בציוד רפואי  מחיקות מספר המלאי  התאמת תאריכי הרשיון  ביקורת פנקסים וספרי קבלות ובדיקת דמי מחזור.
ג-4059/26 2/13/1950 חטיבת-מזון – קמח בשר תיק של חטיבת המזון במשרד הכלכלה ובתעשייה בעניין יבוא קמח בשר
גל-6324/17 2/19/1950 העובד הדתי ( סיעה בהסתדרות ) עלוני-מידע  כרזות  לוחות השנה והתכתבות בנוגע להווי הדתי בהסתדרות.
ג-3319/56 2/20/1950 עצורים אדמיניסטרטיביים. עצורים אדמיניסטרטיביים.
ג-776/23 2/21/1950 אגף התרבות – המחלקה להנחלת הלשון – לשכת התרבות  מחוז הצפון – בית-עולים – בת-גלים התכתבות בנוגע לפעילויות תרבות בבית עולים בשכונת בת-גלים בחיפה  ריהוט וציוד בבית העולים  שכר עובדים  העברת פעילות התרבות בבית העולים ממשרד החינוך לידי מחלקת התרבות של עיריית חיפה.
גל-17108/9 3/1/1950 רשיונות שהיה זמניים לערבים מהשטחים המפורזים התכתבות בענין בקשה של משרד החקלאות להעניק רשיונות לערבים העובדים בשטחים המפורזים.
חצ-2578/17 3/1/1950 יחסי ברזיל – לבנון
פ-2470/43 4/10/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Yulius K. Greenstone
גל-49808/38 4/11/1950 אגודות עותמאניות – מרכז החינוך החרדי בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2474/74 4/14/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. גרינסטון 
פ-2470/41 4/20/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה א. שולווייס (?)
ג-4150/12 4/30/1950 חטיבת-מזון – טחנות קמח כרך א' התכתבות בין שר האספקה והקיצוב דב יוסף  ד"ר יעקב פיקר  סגן מנהל אגף המזון  בצשרד התמ"ס  מפקחי מזון וגורמים נוספים בנוגע לייצור קמח במטחנות קמח ואספקת קמח.
ג-2710/24 5/15/1950 אגף התכנון – סלמה התכתבות בנוגע להרחבת אדמת השיכון בסביבת סלמה
פ-2470/6 5/17/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Ernestine Baum (Blumensohn)
ג-3139/19 5/21/1950 באר שבע התכתבות בין מנהל מחלקת רישום והסדר קרקעות  משרד האפוטרופוס לנכסי נפקדים וגנזך משרד ראש הממשלה בעניין איתור ספר המיסים של באר שבע ורישום קרקעות בבאר שבע.
גל-3956/2 6/14/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – ניצנים תיק של אגף התכנון במשרד הפנים המכיל אישורי תכניות בנייה מכל הארץ- הדרום- ניצנים.
פ-2470/89 6/27/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה חכם
חצ-3073/3 7/1/1950 קוריאה  Relief
ג-3323/23 7/31/1950 שאילתת חבר-כנסת יעקב גיל. שאילתת חבר-כנסת יעקב גיל.
ג-2762/1 8/14/1950 אגף התכנון – מקומות קדושים והיסטוריים התכתבות אודות מקומות קדושים והיסטוריים.
גל-1803/12 8/16/1950 גבעת השלושה בתיק רשימות שלילדי עולים בחינוך היסודי בגבעת השלושה ועוד התכתבויות בנושא
גל-3253/1 8/23/1950 בלאושטיין יעקב – כרך א' התכתבויות עם יעקב בלאושטיין  יו"ר הועד היהודי-אמריקני בנושא תרומתו למגבית היהודית המאוחדת ולמוסדות שונים וקשריו לישראל.
ג-4730/40 9/5/1950 בתי כנסת עם אישורים התכתבות בנוגע לבקשות של בתי כנסת  קהילות  בתי מדרש ורבני ערים לקבלת ספרי תורה  סיסורים וספרי קודש מאוספים של משרד הדתות שניצלו מהנאצים פניית הרב שאול מונק מכפר אתא  פניית הרב הראשי הראשון לציון בן ציון מאיר חי עוזיאל למען בית כנסת בשכונת פג'ה בפתח תקווה  פנית הרב ברוך ישר הרב הראשי של עכו  פניית הרב של גבעתיים הרב שמואל הלוי רובינשטיין  פניית הרב של ראשון לציון הרב חיים דוד הלוי  פניית הרב פרץ אריאל רב שכונת שיך מוניס   פניית הרב אהרן קלר הרב של נהריה
פ-2476/53 9/28/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Adler blum  Nina H.
פ-2470/81 10/9/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי
ג-2324/20 11/7/1950 עקור (עקרון) – החזקת השיכון מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה בעניין החזקת השיכון בכפר עקרון (ישוב עברי בעקיר) (כיום קריית עקרון)  בניית גשרון בין הצריפים  תיקון צריפים  דו"ח על מצב הצריפים.
גל-49085/38 11/16/1950 אגודות עותמאניות – "אלתירא" אגודה לחקר תולדות יהודי רוסיה ואוקראינה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-4125/27 11/20/1950 חטיבת-מזון – יבוא מאורוגאי  פרגוואי התכתבויות בין משרד החוץ (האגף הכלכלי)  משרד החקלאות (אגף המזון) ומשרד המסחר והתעשייה (חטיבת המזון ואגף היבוא) בנוגע ליבוא בשר מאורגוואי ומארגנטינה  אפשרות לרכישת בשר קפוא מאורגוואי באשראי  הצעה ליבוא סחורות מפרגוואי וליבוא בשר איילים מאורוגואי לניסיון.
גל-49085/40 11/22/1950 אגודות עותמאניות – "עופר" אגודת בעלי מוניות  חיילים משוחררים ונכי מלחמת השיחרור  יפו בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-18932/12 11/30/1950 הצעות חוקי הגנת ילדים חוק אימוץ ועוד.
ג-3331/60 12/11/1950 שביתת הסנדלרים בחיפה. שביתת הסנדלרים בחיפה.
גל-18932/3 12/16/1950 חוקי ילדים ונוער – פרוטוקולים פרטי-כל של ישיבות הועדה המיעצת לחוקי ילדים. חוק אימוץ ילדים.
גל-9249/4 1/1/1951 בינוי ממשלתי – הזמנת צריפים בשביל בתי-חולים מפינלד כרך א' בינוי ממשלתי – הזמנת צריפים בשביל בתי-חולים מפינלד כרך א'
גל-12390/15 1/1/1951 כבישים: מעגן לדייג ונמל במכמורת כבישים: מעגן לדייג ונמל במכמורת
ג-4150/13 1/1/1951 חטיבת-מזון – טחנות קמח כרך ב'
פ-2470/59 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זלמן בן טובים
פ-2474/4 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ישראל פורת
פ-2474/54 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב י.מ. מרגליות 
ג-4611/8 1/4/1951 לשכת השר פנחס לבון – קמעונאי מכולת תיק של משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לקמעונאי מכולת ברחבי הארץ.
גל-18932/10 1/15/1951 פרוטוקולים והצעות חוקי ילדים ונוער הועדה המייעצת לחוקי ילדים ונוער- חוק אימוץ
ג-4606/27 1/20/1951 לשכת השר פנחס לבון – תוצרת בשר כשרות התכתבויות בעניין יבוא בשר וכשרות בשר-שאילתא של חבר הכנסת ורהפטיג לשר החקלאות בנוגע להפצת שימורי בשר טרף מיובא  ע"י הצרכניות  במסגרת המזון המוקצב כולל בישובי עולים דתיים  הוצאות הכשרות של הבשר בארגנטינה  בעיית כשרות הבשר המיובא ממקסיקו  חלוקת בשר לזכאים לתוספת מזון  דרישת עיריות ירושלים ופתח תקוה לאספקת בשר כשר לכלל האוכלוסיה  חלוקת ביצים כתחליף לבשר בירושלים ועוד. סיכום פגישה בין הרב טכורש עם שר החקלאות לבון בעניין יבוא בשר וכשרותו.
ג-6056/14 1/21/1951 לשכת השר והמנכ"ל – יום העצמאות תשי"א תיק בעניין חגיגת יום העצמאות ה-25 למדינת ישראל (תשי"א)המכיל הצעת תוכנית ראשונית לחגיגות  סיכומי ישיבות ועדת חגיגות יום העצמאות ועוד'.
פ-2476/14 1/21/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שאשקע [מוינעשטער ?] בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
גל-49808/37 1/25/1951 אגודות עותמאניות – ארגון מפוני העיר העתיקה בירושלים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-6324/5 1/31/1951 כפר-אתא – המועצה הדתית התכתבויות בענייני הרכב המועצה  נציגות במועצה  הקצבה למועצה הדתית ועוד.
חצ-2574/5 2/1/1951 יהודי ברזיל
גל-49066/14 2/28/1951 אגודות עותמאניות – בית הכנסת בעיר התחתית חיפה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
גל-63820/6 3/1/1951 העובד אגודה שתופית של סנדלרים לצרכנות בחיפה בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע ל-"העובד" אגודה שתופית של סנדלרים לצרכנות בחיפה בע"מ  תקנון האגודה ורשימת המייסדים שלה.
ג-2324/21 3/6/1951 עקור (עקרון) – מוסדות ציבור התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבנייה והקמה של מוסדות ציבור: הלוואות לבניית כיתות ובתי ספר  הקמת מועדון נוער  הקמת מבנים לגני ילדים  הקמת בתי כנסת  בניית טיפת חלב  לשכת הסעד  תכניות של בתי ספר  הקצאת שטח להקמת מבני ציבור ומסחר ועוד.
ג-2319/49 3/13/1951 כפר ענה – הזמנת תכנון אספקת מים לשיכון בכפר ענה וסקיה על ידי מקורות  תכנון עבודות מים  פתיחת סניפי מגן דוד ירוק במעברות ועוד.
פ-5839/3 3/15/1951 שירותו של משה ישי ברומא. התכתבות בין משה ישי  ציר מדינת ישראל  לבין אנשים פרטיים בעניינים אישיים ונציגי מוסדות שונים ציר ישראל ברומא התכתבויות דוחות וסיכומי פגישות. מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
ח-1430/21 3/28/1951 קישון – אלונים תשובת הקיבוץ למכתב " מקורות " (מסמך בודד )
גל-1152/10 4/8/1951 ערוגות (מושב עובדים עקור החדשה) חינוך חובה  רישום תלמידים למסגרות חינוך
ג-2324/17 4/8/1951 עקור (עקרון) – מים התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למים: חיבור מים לשיכון עולים בעקור  העברת מים  הזמנות עבודה  הסדר רשת המים  חיבור למים  הסדר זכויות המים  זכויות וחובות הקשורות באספקת מים  הזמנה לתכנון עבודות מים בשיכון עולים ועוד. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49085/59 4/29/1951 אגודות עותמאניות – אגודה למען נדחי ישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-2083/10 5/29/1951 מרום הגליל התכתבויות בנוגע לחוק עזר מס עסקים במועצה האזורית מרום הגליל  הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים  הודעה בדבר אגרת בקשה לבית הדין למס עסקים  חוק עזר למועצה האזורית מרום הגליל בדבר מס עסקים מקומי.
ג-514/35 7/1/1951 מקרי מוות בליתי טבעי – יצחק לוקר
פ-5839/2 7/5/1951 שירותו של משה ישי ברומא. התכתבות בין צירות ישראל ברומא לבין מחלקת הכספים בתיק – תעודות על שירותו של משה ישי  ציר ישראל ברומא. התכתבות בין צירות ישראל ברומא לבין מחלקת הכספים בירושלים בעניינים כספיים אישיים של הציר; בתיק – גם עניינים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט. מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
פ-2308/32 7/10/1951 מכתב מיוסף אריכא  מזכיר ועדת שמות היישובים לד. שפריר. מכתב מיוסף אריכא  מזכיר ועדת שמות היישובים לד. שפריר מהנהלת נוה עובד בתל אביב בנוגע להנצחת שמות דוד רמז וצבי לופט. ואפשרות להנצחת רמז בשם שכונה בזכרון יעקב
פ-5839/4 8/8/1951 שירותו של משה ישי כציר מדינת ישראל ברומא. דו"חות והתכתבות דוחות של ציר ישראל ברומא; מפגש עם שגרירי מדינות; יהדות איטליה; מקומות קדושים; ארגון המזון ועוד. מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
פ-2470/38 8/14/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עמיאל רייכרסון
פ-2750/1 8/27/1951 כפר הנוער עין כרם כפר הנוער עין כרם. מסמכי חשבונות של כפר הנוער עין כרם: קבלות  רשימת הוצאות  תשלומי משכורות וכדומה.
פ-2474/55 8/30/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פ. גרינצווייג 
גל-49066/24 9/11/1951 אגודות עותמאניות – אגודה למען בית-הכנסת הספרדי בחווסה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-49065/19 9/21/1951 אגודות עותמאניות – "ניב" אגודה למען מכון לחרשים – אילמים  חיפה מיסודו של ד"ר א. צליוק בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2119/8 9/23/1951 מכתב ממשה אטיאס לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לתשלום מס השעשועים של חניכי "כפר הנוער עין כרם".
פ-5839/1 10/8/1951 שירותו של משה ישי ברומא. התכתבות בין נציגי משרד החוץ בירושלים לבין משה ישי  ציר מדינת ישראל ברומא בתיק – על תקופת שירותו של משה ישי  ציר ישראל ברומא; התכתבויות עם נציגי משרד החוץ בירושלים; עניינים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט.  מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
חצ-2545/2 11/1/1951 תביעות פרטיים וקבוצות מגרמניה
ג-2095/41 11/6/1951 מועצה אזורית מרום הגליל – אספקת חומרים מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות המקומיות ואכיפת חוקים – מרום גליל  הקצבת פחים וצמיגים למו"ה מרום גליל.
גל-49833/37 11/29/1951 אגודות עותמאניות – מכון להפצת תרבות עברית במזרח הקרוב בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-5839/6 12/23/1951 שירותו של משה ישי כציר ברומא בתיק – על שירותו של משה ישי  ציר ישראל ברומא. דו"ח אל מנהל מע"ר [מחלקת מערב אירופה] על מצבם של יהודי איטליה;  מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
פ-2105/33 1/1/1952 קטע עיתונות כתבה מאת ד. דיוקנאי בשם "ראשים בישראל – אליהו אילת" אודות תפקידו של אילת כשגריר ישראל באנגליה.
ג-6056/16 1/1/1952 לשכת השר והמנכ"ל – יום העצמאות תשל"ד תיק על חגיגות יום העצמאות התשל"ד המכיל לוח זמנים ליום הזיכרון ויום העצמאות (כפי שהתקיימו בשנים עברו) והצעה בנידון לשנת תשל"ד.
פ-2474/8 1/1/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יודל מרק 
פ-2175/44 1/18/1952 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר השבוע" מאת א"ח אלחנני בשם "הנשיא יצחק בן-צבי". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4150/11 1/22/1952 חטיבת-מזון – קמח הקצבות וחלוקה כרך ב' שימוש בקמח לאפיית לחם כמויות והקצבות
ג-4057/16 2/7/1952 חטיבת-מזון – כשרות בקשה לרישיון ליבוא בשר  שחיטת בשר בארגנטינה
ג-4540/25 2/11/1952 הלשכה הראשית – כשרות במזון כשרות בחו"ל ; שחיטה; הלכה; יבוא מזון; הקצבות
חצ-349/30 3/1/1952 דוחו"ת הנציגות – הרליץ  א'.
פ-2131/5 5/28/1952 מכתב ממ. קובלסקי  מנהל חנות לכלי נגינה  לכפר הנוער בעין כרם. מכתב בנוגע לחוב על תיקון כינור.
גל-48754/7 6/3/1952 [בטחון] חלק א'  המשך בתיק 8 צרכי ביטחון ליישובים
ג-4730/41 6/5/1952 לתת פניות של אזרחים למשרד הדתות בבקשה לתת להם ספרי קודש ותפילין  פנייה לקבלת תפילין לילדי תימן שבמושב זנוח
ג-4494/27 6/20/1952 הלשכה הראשית – חב' ברנע התכתבויות בין חברת 'ברנע' לתיירות אל משרד המסחר והתעשייה; סקירה על חברת 'ברנע' לתיירות; ייסוד עיר תיירות – 'ברנע'.
גל-2040/20 7/17/1952 . באר-שבע משק המים בבאר שבע-סיכומי ישיבות והתכתבויות בין עיריית באר שבע  מינהל המים ומקורות בעניין אספקת המים לבאר שבע  חישוב מחירי המים לעיר (תעריף לתושבים  משקי עזר  חקלאות ותעשיה)  תשלום העיריה למקורות עבור זכויות המים  הנהגת מדי מים בעיר  תצרוכת המים (עליה בתצרוכת  חריגת מפעלי תעשיה מההקצבות השנתיות  תוספת מכסת מים לעירייה)  דו"ח הועדה לחקירת מצב אספקת המים של עיריית באר שבע והצעות לשיפורו  בקשה לנציגות עיריית באר שבע בועדה לחלוקת מים בנגב  מחיר אספקת החשמל לעיר  סיכום פגישה בין שר החקלאות לעיריית באר שבע על בעיות המים בעיר  ביקור מנהל מדור משק המים בנציבות במחלקת המים של עיריית באר שבע וחוות דעתו על מפעל המים ועוד.
ג-5423/12 9/1/1952 חוק אימוץ  ילדים חוק אימוץ ילדים 1952 – זכרונות-דברים מישיבות ועדת השרים לעניני חוקים  החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק 1957 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים  תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק 1958 – הצעת חוק; חוק 1959 – הסתייגויות  הצעת חוק
חצ-355/12 9/1/1952 חידוש המלחמה  ב'.
חצ-349/32 9/1/1952 דוחו"ת הנציגות – הרליץ  ג'.
תת-32/13 9/18/1952 חומר חנה אבן-טוב מכתב של חנה אבן-טוב בנוגע להעברת אגף התיכנון ממשרד רה"מ למשרד הפנים  דו"ח על ביקורה הלימודי בארה"ב בקשר לבעיות המינהל הציבורי (ביקורה במוסדות שונים כולל משרדי נציבות שרות המדינה  הארכיון הלאומי וספרית הקונגרס בוושינגטון).
חצ-2948/18 10/1/1952 ירדן – מעבר לירדן (שער מנדלבאום)
פ-2470/85 10/3/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צ'רלס בלומנטל
חצ-2578/21 11/1/1952 יחסי ברזיל – מצרים
ג-2324/19 11/13/1952 עקור (עקרון) – חלוקת דירות התכתבות בנוגע להקצאת מגרש לשיכון בשטח נוה עובד  קבלת דיור בצריפים  רשימת משפחות שכניסתם לדירות אושרה  תאור טכני של הצריפים  קבלת מבנים ציבוריים
גל-49067/16 11/20/1952 אגודות עותמאניות – איגוד החיילים המשוחררים בישראל  ועד נכי מלחמת העולם השניה – מתנדבי הישוב בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-4541/14 12/4/1952 הלשכה הראשית – יבוא קמח התכתבות בין שר המסחר והתעשיה דב יוסף ואנשי משרדו (מנהל מחלקת יבוא מזון מיעאל פלגי ואחרים)  מנכ"ל משר החקלאות חיים גבתי התאחדות בעלי התעשייה וגורמים נוספים בנוגע ליבוא קמח לישראל ובנושאים הקשורים לכך.
פ-2474/7 12/8/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ז.מ. בלומנטל
פ-2474/5 12/14/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב י.מ. פלדמן
גל-6039/12 12/23/1952 תיקי מחלקת הקמחים חומר על ביקורו של פרופ' מילנר בארץ  פרוטוקולים מישיבות  דו"ח  התכתבות המלצות.
ל-1/11 1/1/1953 נפת נמל חיפה – מבצע "זאב" – שילומים
גל-12377/10 1/1/1953 כבישים: כביש גישה לישובי רסקו כבישים: כביש גישה לישובי רסקו
פ-2474/3 1/1/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל זניטצר
ג-3327/34 1/1/1953 מקרקעין בטבריה העתיקה. מקרקעין בטבריה העתיקה.
פ-2474/10 1/11/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה ויינרב
פ-2474/11 1/20/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ש. נובל 
פ-2470/46 1/21/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה נובל
גל-1245/47 1/22/1953 תערוכה פדגוגית התפלגויות תלמידים מקום המדינה לפי מין בתי ספר מקצועיים; חוזרים ופרוטוקולים בבתי ספר מקצועיים
ג-5381/4 3/1/1953 בורג יוסף  שר הדאר [ תיק אישי ]
פ-2476/4 3/5/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליהו זלמן ווייספיש (בן אחות של מלאכי) בתיק מכתבים של מלאכי עם בן אחותו  אליהו זלמן ווייספיש. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
גל-13836/12 4/1/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית בית-שאן כרך ב' מחוז הצפון – מועצה אזורית בית-שאן כרך ב'
פ-2175/48 4/19/1953 קטעי עיתונות. כתבות מאת רחל ינאית בן-צבי. כתבה באנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE JERUSALEM POST" בשם "VISIONS OF PAST AND FUTURE" וכן כתבה ביידיש שהתפרסמה בעיתון "THE PIONEER WOMAN" ובו קריאה של רחל ינאית לחברות הארגון.
ג-2104/24 5/4/1953 ועדות – קביעת גבולות בתיק רק הודעה שכל החומר הועבר לתיקים: 600119  600119/5  600119/13.
גל-14931/11 5/29/1953 ישובי עולים חדשים בתיק התכתבויות בנגע לשרותי הדת ביישובי עולים.
גל-49835/26 7/6/1953 אגודות עותמאניות – מוסד ד"ר יוליאן ד. לוינסון למחקר הפיגור השכלי סניף ישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-4499/8 7/23/1953 הלשכה הראשית – ועדות הכנסת התכתבויות בנוגע לועדה לטיפול בבעיות הירידה מהארץ  סיכום שבועי מדיוני ועדות הכנסת  תזכיר מאת מרכז הקואופרציה בנוגע להצעה להרחבת התעסוקה במפעלים קואופרטיביים מסוימים במידה ויינתן להם אשראי מתאים ועוד.
גל-13841/1 9/1/1953 מחוז הצפון – כביש עין זיתים – עלמה כרך א' מחוז הצפון – כביש עין זיתים – עלמה כרך א'
גל-3668/30 10/23/1953 הועד המנהל להקמת מוסד חינוכי בתיק חברות בוועד המנהל להקמת מוסד חינוכי חקלאי ימי  פרוטוקולים של  ישיבות הועד המנהל של המוסד החינוכי חקלאי ימי קריית נוער
פ-2474/6 11/1/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ח. הריס
גל-49069/10 12/23/1953 אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת הרב ברוך מרקוס  חיפה אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת הרב ברוך מרקוס  חיפה.
ג-4064/4 1/1/1954 חטיבת-מזון – חברת אילת
גל-1813/10 1/1/1954 המועצה לתרבות ואומנות רשימת נציגי המועצה העליונה לתרבות  התכתבויות על ישיבות המועצה העליונה לתרבות
ג-2963/17 1/1/1954 המפרץ הפרסי – PERSIAN GULF קטעי עתונות ונתונים מתוך עתון על קידוח נפט בים במפרץ הפרסי.
גל-49105/57 1/1/1954 אגודות עותמאניות – בית תלמוד "עין העדה" ובית-ספר מקצועי וחקלאי ביטול ומחיקת אגודת מקצועית עין העדה
ג-4730/37 2/9/1954 שרות לאומי עתונות קטעי עתונות  בנושא גיוס בנות דתיות לצה"ל ושירות לאומי לבנות. דיווחים על הפגנות בארץ ובחו"ל  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
ג-4079/5 3/1/1954 חטיבת-מזון – דו"חות פרופ' מילנר – F.A.O התכתבויות וחליפת מסמכים מחטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפעילותו של טכנאי המזון ד"ר מקס מילנר (Max Milner)  אשר שימש כיועץ לחטיבת המזון מטעם ארגון המזון והחקלאות: משק הקמח  קניית חיטה בארצות הברית  המלצותיו בשטח הטחינה  סיכום עבודתו בארץ ועוד.
גל-49066/45 3/22/1954 אגודות עותמאניות – :"יד לבנים" – ארגון משפחות שכולות בתיק התכתבויות של האגודה
פ-2000/67 4/27/1954 יצחק בן-צבי – H.A. Masovetsky (ח. א. מזובצקי) מכתב מהחזן חיים ארי' מזובצקי לנשיא בן-צבי בו הוא מתאר את התרגשותו בעת ששימש כחזן בנוכחות הנשיא בן-צבי בבית-הכנסת ברחביה  מביע את תקוותו שיוכל לחזור מארה"ב לארץ לצמיתות ומבקש מבן-צבי שיכתוב לו כמה מילות עידוד לפני נסיעתו לארצות-הברית  מכתב תשובה מבן-צבי המודה לו על מכתבו ועל פועלו כחזן בבית-הכנסת ברחביה.
פ-5839/7 4/27/1954 שירותו של משה ישי כציר ברומא. ענייני רכישת הבית למשרד הצירות ברומא  כולל תכנית של המבנה התכתבות בנושא רכישת בית לציר ישראל ברומא  מקורו של התיק בארכיון האישי של משה ישי השמור בארכיון הציוני המרכזי (A421). התיק הועבר לארכיון המדינה בשנת 2022 על פי בקשת גנזת המדינה.
גל-49103/55 5/7/1954 אגודות עותמאניות – "פוליו" – חבר הפעילים לעזרת נפגעי שיתוק ילדים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-53389/38 5/31/1954 גבעת ברנר – מוסדות ציבור פינוי מרפאה במעברת ברנר  הפעלת גן ילדים בשיכון כפר עקרון  בתי כנסת במעברת גבעת ברנר
פ-2470/33 6/25/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים ליסיצקי
א-7070/24 7/1/1954 פרשה – פרשת לבון צילומי מכתביו של בנימין גיבלי ראש אמ"ן לרמטכ"ל משה דיין מ- 11-7.54; חילופי מכתבים בין דוד בן-גוריון לגדעון האוזנר  נתן רוטנשטרייך ואח'; התכתבות עם ל. אשכול; רישומי שיחות  סקירות עתונות ורדיו ערביים בנדון; עמודים מספרו של חגי אשד "מי נתן את ההוראה?"  קטעי-עתונות
גל-5910/19 7/1/1954 ניצנים מיפוי ותכנון בניצנים.
גל-54174/33 7/14/1954 קלנסואה (באזור המשולש) – תכנון. התכתבות ודוחות בנושא בניית שיכונים חדשים לתושבי הכפר.
ג-2051/37 7/19/1954 ביקורת – מרום הגליל תיק של משרד הפנים המכיל ביקורת על הפעולות הכספיות של המועצה האזורית מרום הגליל.
גל-5909/14 7/24/1954 ניצנים הסדרי בניה בניצנים.
חצ-3041/1 8/1/1954 ירושלים
גל-13828/9 11/1/1954 מחוז הצפון – חוות נסיונות פרונה מחוז הצפון – חוות נסיונות פרונה
גל-49837/24 11/25/1954 אגודות עותמאניות – קפה להלואות ע"ש קדושי רקישוק בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-2333/46 12/1/1954 סלמה – סכסוכי קרקע הערכת מחיר של שטח קרקע  הצעת מחיר לבעל הקרקע
גל-18775/6 12/9/1954 בית-ספר לנערים-עובדים נירים בית-ספר לנערים עובדים נירים-התכתבות בין הנהלת בית הספר בקיבוץ נירים למשרד החינוך בעניין תקן בית הספר (אישור הקצבה רטרואקטיבי).
ג-2254/105 12/20/1954 ליברמן הלל (רב) תשובת הלשכה לרב הלל ליברמן בעניין ההקצבות לחינוך העצמאי.
ג-4199/5 1/1/1955 סחר-חוץ – אורוגוואי כרך א' ענייני סחר  תשלומים וכלכלה עם אורגוואי
ג-4199/6 1/1/1955 סחר-חוץ – אורוגוואי כרך ב'
גל-1515/24 1/1/1955 אהל יעקב כרך ב' דוח תלמידים בית הספר אוהל יעקב תל אביב
גל-1256/14 1/1/1955 תרבות תורנית אגודת ישראל פיקוח על פעילות תורנית- משרד החינוך פיקוח על מגידי  שיעורים בישיבות
גל-12378/5 1/1/1955 כבישים: תכנית לסלילת כבישים כבישים: תכנית לסלילת כבישים
פ-2175/47 1/1/1955 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "מן החריש ועד הגורן" שהתפרסם בקובץ מאמרים בשם "ההתיישבות בגליל התחתון – חמישים שנות קיומה".
פ-2474/39 1/1/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה קרוניץ
גל-67515/5 3/21/1955 חברה קדישא אחוזה  יפו מכתב מעורך דין בנוגע לרישום האגודה
גל-49820/10 4/10/1955 אגודות עותמאניות – בית-ספר למלאכה ואמנות לנכה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-3325/14 6/7/1955 שאילתת חבר-הכנסת משרה סנה. שאילתת חבר-הכנסת משרה סנה.
פ-2478/10 8/4/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גצל קרסל מכתבים מההיסטוריון והביביליוגרף גצל קרסל (1911 – 1986) אל אליעזר רפאל מלאכי בעניינטי מחקר היסטורי וביבליוגרפי.
פ-2474/12 10/30/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ז. בלטברג 
פ-2103/9 11/1/1955 קטע עיתונות. כתבה בשפה ההולנדית מאת אריק גוטגטראו אודות רחל ינאית בן-צבי.
גל-1515/39 11/1/1955 יסודי התורה רח' יונה הנביא כרך ב' דו"חות מספרי תלמידים  בבית הספר החרדי "יסודי התורה" בתל אביב.
פ-2103/10 11/21/1955 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "הדור" בשם "שבועות האמהות וקריאתן לנשי העולם" מאת י. כפרי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-1515/38 12/4/1955 יסודי התורה רח' יונה הנביא כרך א' דו"חות מורים חודשיים עם שמות המורים בבית הספר החרדי "יסודי התורה" בתל אביב.
גל-49838/39 12/15/1955 אגודות עותמאניות – בית אליהו גולומב – בית ההגנה תקנון  האגודה "בית אליהו גולומב – בית ההגנה"  הודעה על יסודה ואישור לכך מטעם הממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים.
גל-17020/22 1/1/1956 סעד למיעוטים  כרך ב' – (המשך מתיק 21) סעד למיעוטים  כרך ב' – המשך מתיק – 21 דו"ח על בעיות סוציאליות והתכתבות בנושא המשך בתיק 23
גל-1515/23 1/1/1956 אהל יעקב כרך א' דוחות מורים – שעות הוראה ותקינה- 1957 בית הספר אוהל יעקב תל אביב
חצ-5952/5 1/1/1956 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – תזכירים  טיוטות מאמרים  התכתבות תזכירים  מאמרים והתכתבות עם נציגויות בחו"ל ומדינאים זרים בענינים מדיניים שונים
פ-2474/33 1/1/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ב. מנדלבוים 
פ-2474/14 1/1/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב א. מנדלבוים 
ג-4543/5 1/4/1956 הלשכה הראשית – טחנות קמח כרך ב' התכתבות בין אגף המזון  טחנות קמח  התאחדות בעלי התעשייה וגורמים נוספים בנוגע לייצור הקמח במטחנות הקמח בישראל ובנושאים הקשורים לכך.
פ-2103/16 1/29/1956 קטע עיתונות מאמר בשפה הצרפתית שהתפרסם בעיתון "L'INFORMATION D'ISRAEL" אודות רחל ינאית בן-צבי.
פ-2474/9 1/30/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר הרי אלקין
ג-5361/1 3/1/1956 בובות בקשות מחו"ל למשלוח בובות למזכרת; תשובות המשרד
חצ-9921/4 3/1/1956 התכתבות של אליאס ששון התכתבות ודיווחים
גל-49838/58 3/8/1956 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת לעולי ג'רבה והסביבה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
גל-14834/10 7/1/1956 תערוכת "האטום לצרכי שלום" בבית-דגון מכתבים יוצאים מא. צ. פרופס (יו"ר התערוכה) רשימת ההקצבות  הוראות לתשלומי החשבונות  הזמנות  שכירת עובדים וכו'
פ-2169/42 7/26/1956 מכתב ממשה טאוב אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב תודה בשפה הצרפתית ממשה טאוב לרחל ינאית בן צבי
פ-2118/12 10/1/1956 מכתב מש"י עגנון אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא ספר זיכרון לעלי בן-צבי ז"ל ובנושאים אישיים.
פ-2169/4 12/9/1956 מכתב מרוז אייזיקס לרחל ינאית בן-צבי. מכתב תודה על משלוח אבנים מהנגב שנשלחו עבורה על ידי בית הנשיא וכן דברים בענינים פוליטיים.
פ-2470/73 12/14/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק קורנפלד־דגני חזן קהילת "אהל שלום"  יורק  פנסילבניה
גל-7483/13 1/1/1957 ועדת הקריה בירושלים
פ-2474/108 1/1/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר י. אלפנביין 
פ-4109/12 1/9/1957 ריכוז עבודותיה של ד"ר פני גינור (דולברג) (המשך מתיק מס' 11) סקירות כלכליות ומאמרים בעברית ואנגלית מאת ד"ר פני גינור (דומברג) בנושאים כלכליים שונים: מאזן התשלומים  השפעת יבוא הון על מבנה המשק  יבוא ויצוא מוצרים  הסכם השילומים והשפעתו על המחירים בישראל  ענייני עבודה ושכר בישראל לעומת מדינות אחרות.
פ-2079/45 2/2/1957 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "נשקו לטוריה" בנושא קבלת הפנים של הנשיא ורעיתו בבית הנשיא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49812/38 3/29/1957 אגודות עותמאניות – ברית הנכים נפגעי הנאצים בישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2120/18 5/7/1957 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "על המשמר" מאת נחמה גנוסר בשם "השומרת (שיחה עם מניה שוחט)".
פ-2169/20 6/1/1957 מכתב מגב' בנציון הלפר לרחל ינאית בן-צבי. מכתב תודה בשפה האנגלית על מתנה שקיבלה מרחל ינאית בן-צבי.
פ-2169/24 6/19/1957 מכתב מ"הסתדרות עברית  דרום אפריקה" לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לייעוד עין כרם כמקום מוסד לימודי לנוער.
פ-2169/5 7/13/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נאנסי בינדר. התכתבות בנוגע לסבתה של נאנסי בינדר ולביקורה של נאנסי בינדר בבית הנשיא.
חצ-2084/13 8/1/1957 פליטים ערבים כרך ו'
פ-4109/13 8/9/1957 ריכוז עבודותיה של ד"ר פני גינור (דולברג) (המשך מתיק מס' 12) סקירות כלכליות  מאמרים ודו"חות בעברית ואנגלית מאת ד"ר פני גינור (דומברג) בנושאים כלכליים שונים: שיכון לעולים  מימון החקלאות  ענף הלול  ענף הפרדסנות  ההתישבות העובדת  המדיניות המוניטרית  התפתחות האשראי ואמצעי התשלום.
פ-2118/3 10/2/1957 מכתב מיוסף קלוזנר אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו איחולים לשנה החדשה.
פ-2169/61 10/6/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גב' לויטס. התכתבות בשפה האנגלית ובה ברכות שונות.
פ-2476/32 10/9/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים  כרטיסי ברכה  איחולים לשנה טובה וכו' בתיק ברכות שונות שנשלחו למלאכי.
פר-444/2 11/1/1957 תכנית- אב למערכת רישום ממלכתית מרכזית של עיסקות מטבע חוץ בישראל תכנית- אב למערכת רישום ממלכתית מרכזית של עיסקות מטבע חוץ בישראל שנכתבה ע"י ד"ר נ. לוי האגף למטבע חוץ וי. וינברג מהמרכז למיכון משרדי.
ג-4585/20 12/2/1957 חטיבת התעשיה – פתוח עקרון פיתוח כפר עקרון  הפניית תעשייה לעקרון  רשימת העסקים בכפר עקרון ועוד
גל-49089/20 12/5/1957 אגודות עותמאניות – אוגדה לעידוד ולסיוע לנכים כלליים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-17078/10 1/1/1958 חרבת ימה – כרך א' התכתבות בעניני הכפר השוטפים (הכפר בשרון המרכזי  "המשולש"). ההתכתבות כוללת מכתבים של תושבי הכפר  בתיק גם סקירה כללית על הכפר. (המשך בתיק 11)
גל-12392/12 1/1/1958 כבישים: נצרת – עפולה – בית-שאן – נווה-איתן – מעוז-חיים כבישים: נצרת – עפולה – בית-שאן – נווה-איתן – מעוז-חיים
פ-2474/24 1/1/1958 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ש. רבידוביץ
פ-2169/25 1/20/1958 מכתב מגב' פרוית  נשיאת "פדרציה מרכזית של מועדון הנשים". מכתב בשפה האנגלית ובו רשמים מביקורה בישראל ובבית הנשיא.
גל-49808/32 1/27/1958 אגודות עותמאניות – אגודת ניזוקי הרכוש במלחמת השיחרור הליך מחיקת אגודה שיתופית ניזוקי הרכוש במלחמת השיחרור תקנות האגודה
חצ-264/15 2/1/1958 ספרים יוונים על ישראל והיהדות
ג-2028/29 3/12/1958 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב פרוטוקולים מישיבות מועצת עיריית תל-אביב-דיונים והחלטות המועצה בנוגע לתקציב  קבלת הלוואות  שיעורי מיסים ואגרות  תשתיות כבישים וביוב  אישורי חוזים והעברות קרקע (השכרת דירות וחנויות  חכירת קרקע ע"י העיריה)  חוקי עזר עירוניים  תכנון ובנייה בעיר (בית חולים  יד לבנים  מוסדות ציבור  תרבות ועוד)  קליטת עליה  חגיגות העשור  נטיעת עצים  הענקת אזרחות כבוד של העיר  הכרזת רחובות כרחובות ציבוריים  מבנים מסוכנים  תושבי יפו  פיתוח יפו  נקיון העיר  ענייני כוח אדם בעירייה ועוד.
פ-2169/35 3/16/1958 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל סליה סימון. מכתב תודה בשפה האנגלית על מתנה מאפגניסטן.
גל-45483/32 4/1/1958 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – קצווי הכרך התכתבויות ומענה לבקשות וערעורים
פ-2121/18 4/2/1958 מכתב מישראל שוחט לשאול אביגור. מכתב ובו ביקורת כלפי יחסו של שאול אביגור לחברי ארגון "השומר" ולמשטרה.
גל-49089/38 4/20/1958 אגודות עותמאניות – אגודת שיכון מפוני שכונת הקווקזים ביד אליהו בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2102/54 5/1/1958 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "HADASSAH NEWSLETTER" בשם "ARAB STATESMAN – CITIZEN OF ISRAEL" אודות יצחק ורחל ינאית בן-צבי.
חצ-3748/17 6/1/1958 המפרץ הפרסי.
ג-4561/27 6/23/1958 חטיבת התעשיה – מקס מילנר מומחה או"ם מומחה לטחינה ולאפייה
ג-2633/11 7/16/1958 בחירות ומינויים – מועצה מקומית איכסאל התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למועצה המקומית איכסאל (אכסאל): אישים המוצעים לכהן כחברי מועצה ואישור מינויים.
חצ-5952/7 8/1/1958 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם מנכ"ל משרד החוץ התכתבות עם מנכ"ל המשרד בענינים מדיניים שונים  כולל האיחוד הסורי-מצרי  בעיית תעלת סואץ וכו'
גל-49840/75 8/25/1958 אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי לוצק בישראל מחיקת אגודה שיתופית עותמנית
חצ-5952/8 9/1/1958 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדיניים שונים התכתבות בענינים שונים  כולל ביקור העתונאים הבריטים במחנות פליטים בארץ וכו'
גל-9236/13 10/1/1958 בינוי ממשלתי – תוכנית להקמת תחנת שידור על ידי קדימה – עין שריד כרך א' בינוי ממשלתי – תוכנית להקמת תחנת שידור על ידי קדימה – עין שריד כרך א'
ג-2095/17 10/9/1958 מועצה אזורית – מרום הגליל – שירותים ציבוריים מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות המקומיות ואכיפת חוקים במועצה האזורית מרום גליל  תלונה נגד "תנובה" ו" המשביר" ועוד.
גל-3863/8 10/14/1958 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – אום-אל-פחם תכניות להקמת מועדון לנוער ובניית שיכון למגורים
חצ-2084/10 11/1/1958 פליטים ערבים כרך ג'
ג-12649/4 11/20/1958 מועצת הארכיונים העליונה פרוטוקולים מישיבות  סקירות ודו"ח מועצת הארכיונים העליונה.
ג-10418/15 11/23/1958 ויקטור ופרד כיאט ויקטור ופרד כיאט
חצ-580/2 12/1/1958 התכתבות ד"ר שנער -משרד החוץ
גל-49090/25 12/23/1958 אגודות עותמאניות – ועד בית-הכנסת של האדמו"ר מסדיגורה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-1230/5 1/1/1959 סולל בונה תל-אביב סולל בונה תל-אביב. כרך א'
גל-13918/5 1/1/1959 העתקי מכתבים יוצאים כרך א'
גל-1256/12 1/1/1959 תרבות תורנית ארגון נוער דתי אקדמאי פעילויות תורניות- משרד החינוך חוברות
גל-9239/11 1/1/1959 בינוי ממשלתי – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחרים בארץ. כרך א' בינוי ממשלתי – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחרים בארץ. כרך א'
גל-12381/24 1/1/1959 כבישים: כביש זמרת – שובה כבישים: כביש זמרת – שובה
גל-13831/15 1/1/1959 מחוז הצפון – קבר הרשב"י במירון כרך א' מחוז הצפון – קבר הרשב"י במירון כרך א'
גל-13831/16 1/1/1959 מחוז הצפון – קבר הרשב"י במירון כרך ב' מחוז הצפון – קבר הרשב"י במירון כרך ב'
גל-64024/4 1/1/1959 אגודה צרכנית יצרנית שתופית עקיר החדשה בעמ פירוק אגודה שיתופית עקיר פרוטוקולים ומאזנים 59-61
גל-13918/6 2/1/1959 העתקי מכתבים יוצאים כרך ב'
גל-6039/13 2/17/1959 תיקי מחלקת הקמחים חומר על ביקורו של פרופ' מילנר בארץ. תיק של משרד המסחר והתעשייה. בתיק – נתונים על דוח למבדקה למצרכי מזון.
גל-49841/85 3/2/1959 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) לזכר קהילת סלונים התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  ייסוד האגודה  תקנון האגודה.
חצ-2084/11 4/1/1959 פליטים ערבים כרך ה'
גל-12271/33 4/13/1959 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – טירת צבי רשיון קבורה למועצה דתית טירת צבי
גל-21283/2 6/1/1959 חקיקה ראשית – חוק אימוץ ילדים התיק עוסק בפרוטוקול סטינוגראפי של ישיבת הכנסת השלישית המדבר ודן בנושא הצעת חוק אימוץ ילדים תשי"ט 1959 והגדרותיו. בתיק ניתן למצוא ניסוח הוועדה ( ועדת שירותים ציבוריים)   הערות להצעת חוק אימוץ ילדים   רשימת הסתגויות   חוק הירושה   תגובת שר המשפטים לדיוני הצעת החוק בקריאה ראשונה ועוד.
ג-2146/3 6/22/1959 ועדת בינוי ערים מחוזית  תל-אביב – פרוטוקולים תיק של משרד הפנים המכיל פרוטוקולים של דיוני ועדת בינוי ערים מחוזית  תל אביב
גל-9232/21 8/1/1959 בינוי ממשלתי – ביה"ס החקלאי כדורי- פנימיה לבחורים – כפר תבור כרך ג' בינוי ממשלתי – ביה"ס החקלאי כדורי- פנימיה לבחורים – כפר תבור כרך ג'
ג-9519/6 8/31/1959 בית ביאליק  תל-אביב רישומים מביקורי נציגי גנזך המדינה בבית ביאליק ובבית האשה ע"ש מניה ביאליק  מסמכי רישום ארכיון בית ביאליק בפנקס הארכיונים הפרטיים.
גל-6217/18 9/7/1959 לשכה ראשית – הסכם עם מישל רדזינסקי הסכם להקמת מפעל טקסטיל בעפולה
פ-2174/23 10/1/1959 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר איתן אליהו. דברים שהתפרסמו בחוברת "איתן אליהו – לזכרו" מאת רחל ינאית בן-צבי בשמה ובשם הנשיא יצחק בן-צבי.
פ-2123/4 11/1/1959 קטע עיתונות. כתבה בשם "מניה שוחט לגבורות" מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" אודות מאסרה של מניה שוחט ברוסיה ואסיפת ארגון "השומר" הראשונה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2084/14 11/1/1959 פליטים ערבים כרך ז'
גל-8577/14 11/4/1959 רשימות הרבנים  דיינים וישיבות 2. רשימות הרבנים  דיינים  בתי-כנסת ובתי-דין.
גל-49090/41 11/4/1959 אגודות עותמאניות – ארגון עולי נובו-דבור בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-18465/9 11/9/1959 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – יונה הנביא. דו"חות מספרי תלמידים  בבית הספר ממלכתי "יונה הנביא" בתל אביב.
חצ-2613/21 1/1/1960 פליטים ערבים-כרך א'
גל-17020/23 1/1/1960 סעד למיעוטים כרך ג'  (המשך מתיק  22) סעד למיעוטים כרך ג' – המשך מתיק 22 התכתבות  עלונים של המרכז לעיוור בישראל  זכרון-דברים מישיבה במשרד הסעד  ועוד
גל-1256/7 1/1/1960 תרבות תורנית העובד הדתי
ג-6944/10 1/1/1960 חוק אימוץ ילדים.
חצ-243/7 1/1/1960 יהדות ברזיל
א-3085/30 1/1/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  הערותיו של הנאשם  בכתב יד  על המאמר ב-"Life" והערות נוספות על המאמר ת/48 – הערותיו של הנאשם בדפוס ובכתב יד  על הקטעים ממסך זאסן (סאסן) שפורסמו במגזין לייף לאחר לכידת אייכמן:שמשו כמוצגים של התביעה: ת/48  ת/49  ת/50  ת/51
ג-6339/26 1/1/1960 העולם הזה תיק חסר
ג-6307/3 1/1/1960 עירית גבעתיים
ג-6307/39 1/1/1960 מועצה אזורית – מרום הגליל
ג-6403/23 1/1/1960 אילנשיל פוליו
ג-6323/48 1/1/1960 גנזך המדינה – בנין ג'נרלי
ג-6270/9 1/1/1960 בורג יוסף
פ-2694/4 1/1/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – אדוארד ויס (גרמנית) פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – אדוארד ויס (גרמנית) בנושא חינוך
חצ-5951/10 1/1/1960 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני למשה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל התכתבות גם בנוגע להעלתו בדרגה וחידוש תפקידו וסמכויותיו כיועץ המדיני
חצ-5953/2 1/1/1960 יועץ מדיני ד"ר ליאו כהן – פליטים יהודים בארצות ערב ובעיותיהם דו"חות  סקירות  התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל
פ-2474/61 1/1/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלך רביטש (ראוויטש) מכתב משותף אל יעקב פט. מלך רביטש וזאנוול דיאמנט
פ-2122/4 1/29/1960 מכתב מיצחק בן-צבי לישראל שוחט. מכתב אודות הקמת הועד הארצי של ארגון "ההגנה".
פ-2102/52 2/1/1960 קטע עיתונות כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בחוברת "WOMEN'S LEAGUE FOR ISRAEL" בשם "ISRAEL'S FIRST LADY HONORS OUR TEL AVIV HOME". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2102/53 2/12/1960 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "על המשמר" בשם "פרקי צמיחתה של אישיות" מאת רבקה גורפיין אודות ספרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-1781/9 4/1/1960 המועצה לתרבות ואומנות סיכום ישיבות הנהלה של המועצה לתרבות ואומנות במשרד החינוך  שאלון לגילוי ועידוד בעלי כשרונות בספרות ובאומנות אצל עולים חדשים  החלטות בעניינים של ציור ופיסול  כשרונות צעירים  מוזיאונים  חוגים לאומנות  ביקורי תלמידים במוסדות אומנות ותרבות
פ-2910/36 5/13/1960 קטע עיתונות. כתבה מאת חיים שורר בשם "מפגישות ירושלים" שהתפרסמה בעיתון "דבר" אודות ילדותה של רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49091/18 5/18/1960 אגודות עותמאניות – "אטיבה" – אגודה לטיפול בילד המפגר בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
גל-9237/19 6/1/1960 בינוי ממשלתי – תחנת שידור – קדימה (עין שריד) כרך ג' בינוי ממשלתי – תחנת שידור – קדימה (עין שריד) כרך ג'
חצ-8234/6 7/1/1960 ארה"ב.ניכסון. כרך א'
פ-2103/19 7/8/1960 קטעי עיתונות. מאמרים שהתפרסמו בעיתון "דבר" על ידי מחברים שונים במלאת תשעים שנה למקוה ישראל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49815/8 8/21/1960 אגודות עותמאניות – ישיבת "היכל צבי" בנשיאות הכבוד של כב' האדמו"ר מקלויזנבורג בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2726/19 8/31/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין א רוזנמן. התכתבות בנוגע לעליה על הקרקע במושב אבן מנחם.
פ-2102/51 9/1/1960 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "HADASSAH NEWSLETTER" בשם "THEY ALL STUDY THE BIBLE" (כולם למדו תנ"ך) אודות יצחק ורחל בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-448/15 9/1/1960 המפרץ והנסיכויות
ג-4345/4 10/31/1960 תיקי ישובים – באר-שבע – קרקע כרך ד' בתיק – תכנון שכונה חדשה בבאר שבע – התכתבות; שיכונים לדוגמא – מגרש להקמת בית; הזמנות עבודה – מדידות בשיכון  גינון ופיתוח וחידוש צירי רחובות בבאר שבע – התכתבויות; הקצאת שטחים בבאר שבע לבנייה; תשריט לתכנית העמדת בתים; פקודות עבודה; תכניות למרכז שכונתי ואולם התעמלות בבאר שבע; תכנית לבניית יחידות דיור בבאר שבע; בנייה בבאר שבע במסגרת קרן ורבורג; פיתוח ובנייה משותפת בבאר שבע – התכתבות; הקצאת שטח לטובת בנייה עבור תושבי המעברה; הקצאת מגרשים לטובת מוסדות ציבור; הקצאת שטח לטובת מגורים בבאר שבע ד'; הקצאת מגרשים לבנייה פרטית בבאר שבע – התכתבות; תכנון שכונות נוספות בבאר שבע – התכתבות.
פ-2118/15 11/20/1960 מכתב ממרדכי יגאל אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע ל"אגודת השומרים".
חצ-2613/22 12/1/1960 פליטים ערבים כרך ג'
פ-2752/24 12/14/1960 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל ס' אפלבאום  מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל ס' אפלבאום  מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה בנוגע לתמונה של משפחת קופלר.
גל-2128/7 1/1/1961 המחלקה הערבית – רשימות עובדי מדינה ערביים רשימות עובדי המדינה הערבים לפי סדר א'-ב' של מקום עבודתם.
גל-17016/7 1/1/1961 בית-ספר ביר-סיקה בית-ספר ביר-סיקה – התכתבות
גל-4662/11 1/1/1961 ועדת הקריה
חצ-761/2 1/1/1961 בתי קברות והר הצופים ב'.
ג-6322/18 1/1/1961 גנזך המדינה – המושבה הגרמנית
פ-2692/8 1/1/1961 מכתב מהנהלת הגמנסיה העברית על שם ליסין בברזיל אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא ביקור תלמידי הגמנסיה בישראל. התאריך משוער.
ג-2075/23 1/1/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה
גל-9237/20 1/1/1961 בינוי ממשלתי – תחנת שידור – קדימה (עין שריד) כרך ד' בינוי ממשלתי – תחנת שידור – קדימה (עין שריד) כרך ד'
פ-2741/12 1/6/1961 מכתב אל רחל ינאית בן-צבי מיעל כהן (מורה בבית ספר ממלכתי באשקלון). מכתב אישי בנוגע ליעל נכדתה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2149/26 2/2/1961 כתב מינוי של חבר הנאמנים של "קרן הספריות של בית הנשיא". כתב מינוי של חבר הנאמנים של "קרן הספריות של בית הנשיא".
גל-60778/16 2/5/1961 מרום הגליל – נוהל הרשות חליפת מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין נוהל רשות במועצה אזורית מרום גליל  ביטוח רכוש המועצה  שכר ראש המועצה  היעדרות חברים מישיבות המועצה  בקשה לקיום ישיבת בעניין מושב דלתון.
פ-2693/16 2/5/1961 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – רחל סרי. פניות אזרחים נזקקים לרחל ינאית  אשת הנשיא – רחל סרי.
פ-2752/8 2/5/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – עזריאל קאופמן התכתבות אודות מחקרו בנושא פועלי ציון.
ג-2078/29 3/12/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל אביב פרוטוקולים מישיבות מועצת העירייה בנושא תקציב  חוקי עזר עירוניים  מערכת החינוך  תשתיות ושירותים ועוד.
חצ-2613/24 4/1/1961 פליטים ערבים כרך ה'
פ-2606/4 4/3/1961 חומר של יצחק רפאל מולכו – אוצר יהודי ספרד (ג') התכתבות יצחק רפאל מלכו עם גורמים שונים על כרכי ספריו "אוצר יהודי ספרד"  התכתבות על פרסום מודעות בספרים  כתיבת מאמרים  שליחת ספרים  מכתבי תודה וברכה. התכתבות עם הספרייה הלאומית וגנזך המדינה על הפקדת הספרים
פ-2606/2 4/3/1961 חומר של יצחק רפאל מולכו – אוצר יהודי ספרד (א') התכתבות יצחק רפאל מלכו עם גורמים שונים על כרכי ספריו "אוצר יהודי ספרד"  התכתבות על פרסום מודעות בספרים  כתיבת מאמרים  שליחת ספרים  מכתבי תודה וברכההתכתבות עם פרופסור יהודה רצהבי  קבלות על משלוח ספרים
פ-2606/3 4/11/1961 חומר של יצחק רפאל מולכו – אוצר יהודי המזרח (ב') בתיק התכתבויות בנוגע לספרו של יצחק רפאל מולכו – אוצר יהודי המזרח. התכתבויות מול ההוצאה לאור  בקשור מגורמים שונים לקבלת עותקים מהפרסום וכן תגובות והערות שקיבל מולכו על פרסומו.
פ-2910/6 4/21/1961 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון היידי "די פרעסע" בשם "יצחק און רחל בן-צבי שלאגן זייערע ערשטע ווארצלען אין ארץ ישראל".
פ-2707/28 5/24/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין "הועדה הבינמשרדית לניהול נצרת עלית". מכתבים בנושא קביעת סטטוס של עיר לנצרת עילית בעקבות מכפלת תושביה היהודים.
חצ-2614/1 6/1/1961 פליטים ערבים כרך ו'
ג-9520/21 6/5/1961 העברה  משרד נאמנות בע"מ – רחוב הירקון 49  תל-אביב. החברה נוסדה בשנת 1934 על ידי הסוכנות היהודית ובנק אנגלו פלשתינה (בנק לאומי לישראל בע"מ) כדי להעביר את רכוש יהודי גרמניה לארץ ישראל ופעלה עד לפרוץ המלחמה. החברה היתה הכלי הבלעדי להעברת כסף מגרמניה לארץ ישראל באותה תקופה ואפשרה עליית אלפי משפחות מגרמניה לארץ. החומר הארכיוני כולל פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים  התכתבות  ותיקי טרנספרנטים בנוגע לפעילות החברה. החומר שמור בארכיון הציוני.
פ-2741/8 7/20/1961 גלויה ממרים כרמון לרחל ינאית בן-צבי ובה רשמים מטיול באירופה.
חצ-2614/2 8/1/1961 פליטים ערבים כרך ז'
חצ-2614/3 9/1/1961 פליטים ערבים כרך ח'
גל-11829/13 9/1/1961 מחלקת מבנים – תחנת שידור ע"י קדימה  עין-שריד מחלקת מבנים – תחנת שידור ע"י קדימה  עין-שריד
פ-2120/15 9/22/1961 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "אידישער קעמפער" בשם "ווידער וועגן מאניא שוחט" (שוב אודות מניה שוחט) מאת ברוך צוקרמן.
חצ-2614/4 10/1/1961 פליטים ערבים כרך ט'
חצ-2614/5 11/1/1961 פליטים ערבים כרך י'
גל-13967/7 11/1/1961 החינוך הערבי – כללי דו"חות  קטעי עתונות  פרוטוקולים והתכתבות בענין. (המשך בתיק מספר 8)
פ-2149/13 11/17/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מיכאל דשא. התכתבות אודות פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא".
פ-2126/4 11/30/1961 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לזלמן וחוה אלון. מכתבים אודות פעילותה של מניה שוחט.
חצ-2614/7 12/1/1961 פליטים ערבים כרך י"א
פ-2691/9 12/8/1961 מכתב לרחל ינאית מאת רחל ויוסף הלר. במכתב ברכות וענינים אישיים.
פ-2121/23 12/19/1961 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליוסף חריט מכתב אודות מניה שוחט.
חצ-244/8 1/1/1962 יהדות ברזיל כרך א'
פ-2741/6 1/1/1962 מכתב מצביה כצנלסון אל רחל ינאית בן-צבי (ידידת עלי בן-צבי ממחנות העולים). מכתב ובו בקשה לאירוח ילדי בית הספר משדות ים בבית הנשיא.
פ-2927/29 1/1/1962 מניה שוחט סקירה מאת אירמה לנדהיים על פגישה של מניה שוחט עם הברון אגמונד דה-רוטשילד בשנת 1905.
פ-2153/9 1/2/1962 הצעה לתכנון עתידי של כפר הנוער עין כרם מאת רחל ינאית בן-צבי. הצעה שהוגשה למרדכי איש-שלום  ראש עירית ירושלים.
א-7795/5 2/1/1962 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – 1. פרס 2. תורכיה 3. יגוסלביה – 8
גל-3253/2 2/4/1962 בלאושטיין יעקב – כרך ב' תכתובות של משרד החוץ בנוגע לביקורו של בלאושטיין יעקב בישראל.
פ-2176/10 3/3/1962 מכתב מסינדי גלוקמן אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב באנגלית אודות תרומתה של סינדי גלוקמן לקרן בית הנשיא.
פ-2102/65 3/16/1962 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל נחום הורביץ. מכתב בנוגע לתאריך שגוי שנכתב על מצבתו של ישראל שוחט.
ג-2687/7 3/23/1962  מרום הגליל – תקציב רגיל 1962/63 מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין התקציב השנתי של המועצה האזורית מרום גליל.
פ-2693/10 3/28/1962 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – רות סידור. פניות אזרחים נזקקים לרחל ינאית  אשת הנשיא – רות סידור.
ג-2695/16 4/1/1962 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – תל אביב פרוטוקולים של רשויות מקומיות – תל אביב.
פ-2690/4 4/5/1962 מכתב מאמליה וינטר נשיאת "תנועת האשה הדתית לאומית" אל רחל ינאית. במכתב הזמנה לאירוע חנוכת הבית של "מרכז הדרכה לאמהות על שם פני ברודי".
חצ-2067/12 8/1/1962 ברזיל – יחסים עם מצרים
חצ-2067/14 8/1/1962 ברזיל – חרם ערבי – כללי
פ-2752/29 8/16/1962 גלויה מיהודה קגן אל רחל ינאית בן-צבי ובה בקשת חתימתה גלויה מיהודה קגן אל רחל ינאית בן-צבי ובה בקשת חתימתה.
פ-2691/11 9/19/1962 מכתב רחל ינאית לאביגדור המאירי. במכתב ברכות וענינים אישיים.
פ-2752/16 9/26/1962 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל רחל קפלן. מכתב בענינים אישיים ובנוגע להנצחת אבנר קפלן  בנה שנפל.
פ-2691/10 10/30/1962 מכתב רחל ינאית להלוי שושנה. במכתב ברכות וענינים אישיים.
פ-2476/16 11/6/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב סופר בתיק טיוטות מכתבים בכתב יד של מלאכי אל יעקב סופר  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
ג-6839/49 11/8/1962 לשכת השר בכור שטרית – כפר נס עמים תזכירים והתכתבות בנוגע להקמת הכפר "נס-עמים". מכתב לראש הממשלה  דוד בן-גוריון  מאת שר הסעד ד"ר יוסף בורג בנוגע להקמת הכפר.
פ-2759/19 11/13/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גבריאל ניימן  תלמיד לשעבר בחוות הלימוד. התכתבות אודות פרס שקיבל באוניברסיטת תל-אביב. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2032.
ג-4407/3 12/16/1962 רישום בספרי אחוזה העברת יחידות דיור לרשות הון חוץ-התכתבות ופרוטוקולים מישיבות בעניין מכירת יחידות דיור למשקיעי חוץ (יחידות משיכוני עולים בכפר אתא  אשקלון  אשדוד ועכו)  רשימת היחידות למכירה להון חוץ בערים שונות  רישום חלוקה  חכירות ומשכנתאות של שיכונים ציבוריים בספרי האחוזה.
חצ-3461/18 1/1/1963 ברזיל – עיתונאים  כללי
פ-2127/7 2/10/1963 מכתב ממרים ברנשטיין-כהן לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא פגישותיה של מרים ברנשטיין-כהן עם יהושע ושושנה בוכמיל.
פ-2693/14 2/17/1963 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – שרה לוי. פניות אזרחים נזקקים לרחל ינאית  אשת הנשיא – שרה לוי.
א-189/2 4/1/1963 דו"ח הועדה הציבורית לשכר עובדי המדינה והרשויות המקומיות (דו"ח הורביץ) וועדות שרים לענייני שכר דו"ח הועדה הציבורית לשכר עובדי המדינה והרשויות המקומיות (דו"ח הורביץ) וועדות שרים לענייני שכר
פ-2175/45 4/3/1963 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר שהתפרסם בחוברת לזכר עמי אסף  ובו דברים שנישאו בכנס לחינוך החקלאי.
פ-2910/25 4/19/1963 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "במקום שעומדים שנים חסר השלישי" שהתפרסמה בעיתון "דבר" במלאת 20 שנה למרד גטו ורשה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-7064/4 5/1/1963 סיכומי עליה וקליטה – עשר חוברות. תיק של שמרד העליי והקליטה המכיל סיכומי עליה וקליטה- עשר חוברות.
פ-2476/50 5/5/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הענע ראב  בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
גל-6218/13 5/28/1963 לשכה ראשית – חברת מבני מלאכה בע"מ טיוטת הצעה להחלטת ממשלה – ייסוד חברה ציבורית מבנה מלאכה ותעשייה תקנות התאגדות
גל-12380/8 7/1/1963 כבישים: צומת ראם – רמלה – פתח-תקווה – חדרה  קטע מחוז תל-אביב כבישים: צומת ראם – רמלה – פתח-תקווה – חדרה  קטע מחוז תל-אביב
גל-3429/15 7/11/1963 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – נוהלים תיק של משרד הבינוי  והשיכון על הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום המכיל נוהלי עבודה של הרשות  נוהל התחייבויות כספיות ומעקב  נוהל ארגון מערכת רשומות  התחייבויות כספיות ועוד'.
חצ-242/3 8/1/1963 ארגונים יהודיים – ברזיל ענינים יהודיים
פ-2476/13 9/25/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים ולאה סופר בתיק מכתבים בכתב ידו של מלאכי אל אפרים ולאה סופר.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2154/14 11/1/1963 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק שפירא. מכתב תגובה על כתבת יצחק שפירא בנושא שהתפרסמה בעיתון "דבר" ואודות ביקורה של רחל ינאית בן-צבי ברוסיה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-241/12 11/1/1963 קהילות יהודיות ברזיל
חצ-307/11 12/1/1963 אביעזר שלוש
חצ-3525/2 1/1/1964 ברזיל – מדינות אחרות
חצ-3525/7 1/1/1964 ברזיל – מדינות מזרח התיכון
חצ-3525/10 1/1/1964 ברזיל – הסברה
חצ-3525/12 1/1/1964 ברזיל – מגביות
חצ-3525/13 1/1/1964 ברזיל – מוסדות יהודיים
חצ-3525/19 1/1/1964 ברזיל – עליה
חצ-3535/3 1/1/1964 גרמניה – ישראל – המדענים במצרים
פ-2104/12 1/1/1964 תעודת הוקרה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי מטעם משרד הביטחון. תעודת הוקרה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי מטעם משרד הביטחון.
גל-11844/18 1/1/1964 מחלקת מבנים – בית-חולים צהלון יפו מחלקת מבנים – בית-חולים צהלון יפו
חצ-241/9 1/1/1964 קהילות יהודיות ברזיל
ל-2688/20 1/1/1964 פושעי מלחמה נאצים
פ-2476/21 1/1/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תמונות אישיות ואחרות בתיק תמונות שונות שנשלחו אל מלאכי
פ-2474/113 1/1/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. ויסוצקי 
ג-7458/7 1/1/1964 נוה-יעקב. בתיק – סקירה מאת מנהל מקרקעי ישראל בנוגע לחיבור שכונת נווה יעקב לירושלים; תיקון לתכנית המתאר ירושלים – פירוט התכנית ושלבי הביצוע; תשריטי מפות של תכנית המתאר ומקרא.
ג-3199/28 3/15/1964 מרום הגליל – תקציב 64/65 מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין תקציב המועצה האזורית מרום גליל  פירוט וסיכום מרכיבי התקציב השנתי.
פ-2476/15 3/24/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיה ואליהו שלמה בתיק טיוטות מכתבים בכתב יד של מלאכי אל חיה ואליהו שלמה  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
חצ-748/10 4/1/1964 המפרץ הפרסי
חצ-3518/17 4/22/1964 אפריקה – סיוע לתנועת מחתרת דרום אפריקה. מהתיק הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה בשל מידע שעלול לפגוע ביחסי חוץ של מדינת ישראל. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2056. מברקים ודיווחים ממשרד החוץ
חצ-241/7 5/1/1964 יהדות ברזיל
פ-2154/15 5/29/1964 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליהודה סקולצקי. מכתב אודות תסיסת הנוער היהודי בקהיר עקב המאורעות בירושלים.
גל-5910/20 7/16/1964 ניצנים תכנון בניה בניצנים.
פ-2103/6 7/25/1964 קטע עיתונות כתבה בשפה היידיש שהתפרסמה בעיתון "דער טאג – מארגען זשורנאל" (היום-עיתון המחר) מאת א. אלפערין בשם "וואס שרייבען די ישראל = צייטונגען?" (מה כותבת העיתונות הישראלית?) ובה דברים אודות יוזמת רחל ינאית בן-צבי להקמת "קרית נוער". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-46533/12 8/1/1964 הנהלה – הסדר מקרקעין  באר שבע הסדרי מקרקעין
גל-8175/4 9/1/1964 הנהלה – מועצת המים הארצית  תכנית מפעלי נחל מנשה. דו"חות מספרי תלמידים  בבית הספר החרדי "יסודי התורה" בתל אביב. של חברת "מקורות"  שהוכנה ותוכננה ע"י חברת תה"ל (תכנון המים לישראל).
גל-42612/1 9/9/1964 נצרת – שטח שיפוט שטח שיפוט עיריית נצרת- תזכיר בדבר סיפוח שטחים לנצרת ונימוקים לסיפוח  פרוטוקולים מישיבות ועדת גבולות-שטח שיפוט עיריית נצרת (נצרת ונצרת עילית). מצורפת מפה (הצעה לסיפוח שטחים נוספים לשטח המוניציפלי של נצרת).
גל-49818/55 10/8/1964 אגודות עותמאניות – קרן ההשכלה הדרוזית בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2195/9 10/17/1964 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. מכתב מזלמן שז"ר (כנשיא המדינה) אל רחל ינאית אודות ענינים מדיניים.
גל-2016/4 10/18/1964 . מפעל נחלי מנשה כרך א' תכנית נחלי מנשה – התנגדויות ובחינת התכנית "נחלי מנשה"  פרוטוקולים מישיבות ועדת משנה של מועצת המים  הפקדת תכנית "מפעל נחלי מנשה"  דו"ח הועדה לשמיעת התנגדויות ולבחינת תכנית מפעל  פרוטוקולים לשמיעת התנגדויות  פירוט ההתנגדויות שהוגשו לתכנית "נחלי מנשה"  קרקע – מפעלי מנשה  אישור תכנית "נחלי מנשה" ועוד
גל-59719/4 10/20/1964 מפעל נחל מנשה ראה גם תיק 2413-28 תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים למפעל המים באזור נחל מנשה לשנים 1983/84 מטעם חברת "מקורות" והתכתבות של ראשי נציבות המים (הנציבים מנחם קנטור  מאיר בן-מאיר  וצמח ישי בזה אחר זה) וגורמים נוספים בנושא.
חצ-1452/25 11/1/1964 משתלמים ומומחים ב- ILO
גל-49216/18 11/4/1964 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – יודפת תיק של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על הישוב יודפת המכיל ניתוחים כלכליים של ענף הצאן בישוב  סיכומי ביקור  השקעות במכון וציוד חקלאי  הדברה ועוד'.
חצ-241/8 12/1/1964 קהילות ישראל ברזיל
חצ-1452/20 12/1/1964 ILO
חצ-3525/15 1/1/1965 ברזיל – מתנות
חצ-3582/30 1/1/1965 פרגואי – יהודים פרגואי – יהודים
פ-2111/3 1/1/1965 יומני משרד של רחל ינאית בן-צבי יומנים בנושא פעילותה של רחל ינאית בן-צבי.
ג-7064/6 1/1/1965 סיכומי עליה וקליטה – שתים עשרה חוברות. תיק של משרד העלייה והקליטה המכיל סיכומי עלייה וקליטה- שתים עשרה חוברות.
חצ-28/13 1/1/1965 ארגון העבודה הבינלאומי כללית – I.L.A – International Labour office התכתבות  דיווחים  מברקים ופרסומים של ועדת ארגון העבודה הבינלאומי  סמינר או"ם להכשרת עובדים סוציאליים  פרישת אלבניה מהארגון ועוד.
חצ-582/9 1/1/1965 קלן – ביקור ולטר אולבריכט  קנצלר מזרח גרמניה במצרים התכתבות בין המשרד לנציגות דיווחים משגרירות ישראל העולם על הביקור וסקירות העתונות העולמית. כרך א'
גל-1029/19 3/8/1965 ביה"ס ימי זבולון ת-א התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבית הספר הימי זבולון: אובדן כרטיסי סקר  שכר לימוד  מידע על תלמידים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2035.
ג-3230/23 3/28/1965 מרום הגליל בתיק תקציב רגיל לשנים 1965-1966  תקציב פיתוח לשנים 1965-1966 ופירוט תיקונים בתקציב.
גל-49817/39 4/14/1965 אגודות עותמאניות – חוגי חן למשנת חב"ד (ע"ש הרב אברהם יהודה חן ז"ל) בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2107/26 4/27/1965 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "קריאה להדליק ביום הזיכרון "נר הגבורה והזיכרון"". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2079/29 4/27/1965 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "למרחב" בשם "נר הגבורה בכל בית ביום הזיכרון לחללי צה"ל" בנוגע להחדרת חשיבות יום הזיכרון על ידי רחל ינאית בן-צבי.
מגע-25/52 5/1/1965 אגודת הסולידריות הנשית הערבית – אל-בירה אגודת הסולידריות הנשית הערבית – אל-בירה
ג-3195/19 5/16/1965 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב.
ג-6585/20 8/23/1965 מולדת פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים.
גל-42610/10 9/1/1965 נצרת – שטח שיפוט התכתבות בנוגע להרחבת שטח שיפוט של נצרת ומשא ומתן עם נצרת עילית
פ-2476/9 10/4/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ש. גשורי
ג-3074/26 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'112 בתיק פרוטוקול ממהלך הבחירות לכנסת השישית ותוצאותיהן בקלפי מספר 11  קרית חיים.
ג-3074/25 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'10 תיק של הכנסת המכיל פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן באזור קלפי מס' 10 (מתוך תיקי בחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית)
ג-3074/3 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'438 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באזור קלפי מס'438
ג-3074/2 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'437 תיק של הכנסת המכיל פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן באזור קלפי מס' 437 (מתוך תיקי הבחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית)
ג-3067/23 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'429 בתיק פרוטוקול ממהלך הבחירות לכנסת השישית ותוצאותיהן בקלפי מספר 429001  אלוני אבא
ג-3067/20 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'425 הבחירות לכנסת השישית: פרוטוקול קלפי 4250001 אזור נתניה – מושב משמרת. מסמכי הקלפי  שמות חברי ועדת הקלפי לפי מפלגות והמשקיפים  תוצאות ספירת הקולות  צילום של מעטפות פסולות בחתימת יו"ר ועדת הקלפי  פתקים כפולים שהיו במעטפות הפסולות  פרוטוקול מנין הקולות  פרוטוקול הפתקים הפסולים
ג-3067/32 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'439 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'439
ג-3074/33 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'19 בתיק פרוטוקול ממהלך הבחירות לכנסת השישית ותוצאותיהן בקלפי מספר 19  קרית חיים.
ג-3074/45 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'052 תיק של הכנסת המכיל פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן באזור קלפי מס' 052 (מתוך תיקי בחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית)
ג-3074/110 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'148 בתיק פרוטוקול ממהלך הבחירות לכנסת השישית ותוצאותיהן בקלפי מספר 148  עין הוד.
ג-3075/57 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'303 הבחירות לכנסת השישית: פרוטוקול קלפי 303 באיזור 4000 – חיפה  מסמכי הקלפי  שמות חברי ועדת הקלפי לפי מפלגות והמשקיפים  תוצאות ספירת הקולות
ג-3067/63 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'473 בחירות לכנסת השישית- פרוטוקול הצבעה
ג-3072/116 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'86 פרוטוקול של ועדת קלפי בירושלים ם ממהלך הבחירות לכנסת השישית ותוצאותיהן. בתיק גם רשימות בכתב יד של תוצאות הבחירות בקלפיות נוספות בכמה שכונות בירושלים (עמוד 12) וביישובים כפריים במועצה האזורית מטה יהודה (עמוד 13).
ג-3072/113 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'82 הבחירות לכנסת השישית: פרוטוקול קלפי 82 באיזור ירושלים. מסמכי הקלפי  שמות חברי ועדת הקלפי לפי מפלגות והמשקיפים  תוצאות ספירת הקולות  גיליון מניין הקולות
ג-3067/89 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'496 תיק של הכנסת המכיל פרוטוקול ממהלך הבחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית ותוצאותיהן באיזור קלפי מס' 496.
ג-3067/90 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'497 הבחירות לכנסת השישית: פרוטוקול קלפי 0497-001  באיזור עמק יזרעאל  כפר טייבה העמק. בתיק מסמכי הקלפי  שמות חברי ועדת הקלפי לפי מפלגות והמשקיפים  תוצאות ספירת הקולות  גיליון מניין הקולות  פרוטוקול פסילת קולות
ג-3067/114 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'514 בחירות לכנסת השישית- עין ראפה
ג-3067/115 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'515 הבחירות לכנסת השישית: פרוטוקול קלפי 0515-001 באיזור בחירות השרון – שבות עם. מסמכי הקלפי  שמות חברי ועדת הקלפי לפי מפלגות והמשקיפים  תוצאות ספירת הקולות  גיליון מניין הקולות
א-7923/5 11/23/1965 עותקים עודפים (19) פרוטוקולי ישיבות עם מפ"ם בנוגע למשא ומתן להרכבת הקואלציה לאחר הבחירות הכלליות של שנת 1965  קליטת עליה עם אליהו דובקין  על רכוש וקרקעות הפליטים הערבים ממלחמת העצמאות עם איסר הראל  פניות ציבור  חברת מקורות  סכסוך עבודה בנמל אשדוד (המשך בתיק 6).
חצ-10339/12 12/1/1965 טכסי הלוויה ואבל – שגריר ישראל בדנמרק – יהודה הרי לוין מכתבי תנחומים  ספר תנחומים וצילומים מטקס האשכבה בבית הכנסת בקופנהאגן.
א-7923/4 12/21/1965 עותקים עודפים דצמבר 1965 (20) המשך מתיק 3 פרוטוקולי ישיבות עם מפלגות שונות להרכבת קואליציה לאחר הבחירות הכלליות של שנת 1965.
גל-11854/18 1/1/1966 מחלקת מבנים – בית-ספר לדייג וספנות במכמורת מחלקת מבנים – בית-ספר לדייג וספנות במכמורת
גל-11846/23 1/1/1966 מחלקת מבנים – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחידים של הדואר מחלקת מבנים – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחידים של הדואר
פ-2167/8 1/1/1966 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לפנחס ספיר. מכתב בנוגע לתיפקודו של פנחס ספיר כשר אוצר.
חצ-443/17 1/1/1966 המפרץ והנסיכויות
חצ-4049/5 1/1/1966 ברית-המועצות – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4004/25 1/1/1966 ברזיל – עליה וקליטה
ל-2693/4 1/1/1966 נעדרים ילדי תימן ועדת חקירה לגילוי ילדי תימן. ועדת בהלול-מינקובסקי משנת 1968. ועדת חקירה המפרטת את חקירת המשטרה בנוגע להעלמות מאות מילדי תימן. בדו"ח סקירה אודות על הילדים שהוגשה תלונה על העלמותם.
ל-2693/5 1/1/1966 ועדת חקירה לגלוי ילדי תימן חברים דוח הועידה 1. בהלול עו"ד פרקליט מחוז חיפה והצפון 2. ר. מינקובסקי רב פקד מטה ארצי משטרת ישראל תיק משטרת ישראל   דו"ח ועדת חקירה בהלול מינקובסקי. ועדה לגילוי ילדי תימן. מחנות עולים  היעלמות ילדים  בתי חולים  קבורה.
ל-2698/7 1/1/1966 הפעלת משטרה בשטחים הכבושים (כרך א') תיק משטרת ישראל  דיונים  בתי סוהר בגדה  עצורים ואסורים בשטחים  התארגנות משטרת ישראל  בטחון פנים  פת"ח  תקיפות  רשיונות רכב  רישוי רכבים  מפקד האוכלוסין 1967  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  הגדה המערבית  רמת הגולן  רצועת עזה  סיני  נהלי החקירה של משטרת ישראל בשטחים  פיקוח על הדיג  תאונות דרכים  רשות תרגום ממשלתית  נקודת ביקורת גבול ירדן
ל-2698/8 1/1/1966 הפעלת משטרה בשטחים הכבושים (כרך ב') תיק משטרת ישראל  פקודת התארגנות  הפעלת משטרת ישראל בשטחים המוחזקים  רצועת עזה  רמת הגולן  הגדה המערבית  תחנות משטרה  נפות  כוח אדם  רכב  קשר  בתי סוהר  הגבלת מהירות  חוק התעבורה  בדיקת צרכי בתי סוהר  פיקוח על הדייג  טיפול בתאונות דרכים  ליווי עצורים
ג-10687/13 1/19/1966 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רישום כאגודה עותמנית פרוטוקולים מישיבות האגודה ובחירת ההנהלה  הודעה על ייסוד האגודה ועוד.
ג-3224/19 1/22/1966 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב כרך ב' המשך פרוטוקולים של מועצת עיריית תל אביב ועדות מכרזים  תשתיות  תקציב  תוכניות אב  פיתוח כבישים
פ-2167/1 2/23/1966 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ל"הנהלת החברה לחקירה א"י ועתיקותיה". מכתב תודה על הענקת "תואר כבוד של החברה לחקירת א"י ועתיקותיה" לרחל ינאית.
חצ-6545/18 3/1/1966 וושינגטון – המזרח התיכון  – עניני מצרים וסוריה.
חצ-4004/19 3/1/1966 ברזיל – יהדות
גל-49818/13 3/31/1966 אגודות עותמאניות – קרן "אהל רבקה" ע"ש רבקה לנדאו ז"ל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
מגע-25/25 4/1/1966 אגודת הצדקה הערבית – ירושלים אגודת הצדקה הערבית – ירושלים  פרוטוקולים ועוד.
פ-2175/58 4/10/1966 קטע עיתנות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "למרחב" בשם "דף מן הימים ההם"  אודות פעילים פוליטים באירופה (כולל פעילות יצחק בן-צבי).
פ-2476/45 4/18/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לכינוס העשירי של האקדמיה העברית שבו הרצה מלאכי על "שד"ל והישוב בארץ ישראל"
ג-3641/34 5/10/1966 מרום הגליל – תקציב רגיל מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין תקציב המועצה מרום גליל.
גל-60614/4 5/20/1966 באר שבע דואר מרכזי בדרך הנשיאים בבאר שבע  הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
גל-60612/2 6/1/1966 באר שבע שינוים לתוכנית מאושרת
פ-2195/10 6/14/1966 התכתבות רחל ינאית בן-צבי לז' דה-ליאון התכתבות בין רחל ינאית לבין ז' דה-ליאון אודות רשימות שכתב.
ג-3224/18 6/19/1966 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב פרוטוקולים של ישיבות המועצה- תל אביב ועדות מכרזים  אישורי תכנון ובנייה  הנצחות  תקציב ועוד
גל-4892/7 6/24/1966 מוסדות  קרית מטרסדורף התכתבות בנוגע להלוואות ולמשכנתאות
גל-13005/8 9/1/1966 ועדת החינוך של הכנסת (כרך א') התכתבויות בין שרי החינוך אלון וידלין לועדת החינוך של הכנסת.
גל-18043/8 9/8/1966 החברה הישראלית להיסטוריה מסמכים ממשרד החינוך בעניין החברה הישראלית להיסטוריה  ייסוד חברת "הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי"  תקציבים ממשרד החינוך  מסמך ממחלקת הקשר במשרד החוץ בעניין קרן התרבות צרפת ישראל  מסמך מלשכת ראש העיר ירושלים טדי קולק בעניין קרן החינוך  ועוד.
חצ-443/11 10/1/1966 איראן – אנרגיה אטומית בתיק הושחר חומר המוגבל לעיון הציבור כולל חומר של הוועדה לאנרגיה אטומית
גל-11872/1 1/1/1967 בית חולים "צהלון" יפו בית חולים "צהלון" יפו. כרך 6
גל-7487/9 1/1/1967 ועדת הקריה בירושלים
גל-11857/22 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בינעירונית עפולה מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בינעירונית עפולה
גל-11860/15 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-ספר לדייג במכמורת מחלקת מבנים – בית-ספר לדייג במכמורת
גל-11862/13 1/1/1967 מחלקת מבנים – בנין שמידט ירושלים מחלקת מבנים – בנין שמידט ירושלים
גל-11881/29 1/1/1967 מחלקת מבנים – מוסד לילדים מפגרים שער-מנשה מחלקת מבנים – מוסד לילדים מפגרים שער-מנשה
גל-11886/15 1/1/1967 מחלקת מבנים – מעגן לדייג ונמל במכמורת מחלקת מבנים – מעגן לדייג ונמל במכמורת
חצ-8178/2 1/1/1967 פליטים מברקים
פ-2195/15 1/1/1967 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. מכתב מרחל ינאית אל אסתר מרכוס (אשתו של ש"י עגנון) בענינים אישיים.
ג-3772/19 1/2/1967 מרום הגליל בתיק תקציב רגיל לשנת הכספים 1967-68 ובקשה להעברה מסעיף אחד לאחר.
פ-2107/9 1/12/1967 מכתב מקדיש לוז  יושב ראש הכנסת  אל רחל ינאית בן-צבי. במכתב הזמנה למסיבת ציון יום השנה לכינון הכנסת.
פ-2175/3 1/12/1967 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "דיבת הארץ" שהתפרסם בעיתון "דבר" אודות המגמה האנטי-ישראלית בקרב העיתונות בארץ. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2107/10 1/15/1967 מכתב מלוי אשכול אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו הבעת תודה מצד לוי אשכול על ספרי יצחק בן-צבי שנשלחו אליו.
פ-2080/5 2/7/1967 מכתב מאהרון ידלין  סגן שר החינוך והתרבות  לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע למינוייה של רחל ינאית בן-צבי לראש המועצה הציבורית לחינוך חקלאי.
פ-2107/14 3/14/1967 מכתב מיוסף אריכא אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב אודות ספרו של יוסף אריכא "יום ולילה".
גל-4927/19 3/24/1967 קרית עקרון – תכנון מסמכים מהתיקיון המרכזי ממשרד הבינוי והשיכון בעניין תכנון פיזי לקריית עקרון  תכנון בניין המועצה המקומית.
חצ-6476/8 5/1/1967 תמיכה לא-יהודית בישראל ערב מלחמת ששת-הימים ובעקבותיה מכתבים והודעות תמיכה במדינת ישראל (בספרדית) שנשלחו לשגרירות ע"י ארגונים לא-יהודים ואנשים פרטיים שאינם יהודים ערב מלחמת ששת-הימים (בתקופת ההמתנה)  בזמן המלחמה ובעקבותיה  בצירוף קטעי עיתונות ומסמכים נוספים לחלקם.
פ-2175/5 6/1/1967 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "כיבוש הארמון" שהתפרסם בכתב העת "דבר הפועלת" אודות מלחמת ששת הימים.
פ-4793/9 6/7/1967 מלחמת ששת הימים  ירושלים בתיק: הודעה לעיתונות מיום 7.6.1967 בנושא : ירושלים; מכתב של ד"ר עוזי אורנן  הליגה לכפיה דתית בישראל   הדן בכיבוד רגשותיו של הציבור הלא אורתודוכסי ברחבת הכותל; דו"ח מישיבה בלשכת שר הדתות מיום 7.8.67 שפורים ברחבת הכותל המערבי; זכרון דברים – סיור ע"י הכותל המערבי 7.8.67; העברת מטה המשטרה לירושלים; העברת פיקוד המרכז לירושלים; רחבת הכותל המערבי – 28.8.1967; מכתבו של  א. שמעוני  המפקח על הבנקים בעניין הלוואות במזרח ירושלים מכתב של הירדנים בענין הפקעות בירושלים; מכתב של אילת השחר הראובני בענין מפעל עבודת חייהם של  הוריה  חוקרי צמחי התנ"ך והתלמוד הידועים אפרים וחנה הראובני; ארגון הקבלנים והבונים בירושלים – תזכיר שהוגש לראש הממשלה ולשרים; מכון הרמב"ם לתרבות תורנית ולעזרה הדדית – מכתב אל ראש הממשלה לוי אשכול – הוצאת גיליון "ישורון".     ​
גל-11878/2 7/1/1967 מחלקת מבנים – מגרש מע"צ בשי'ך ג'ראח מחלקת מבנים – מגרש מע"צ בשי'ך ג'ראח
גל-13011/8 8/27/1967 החינוך הערבי (כרך ח') עובדים ישראלים בחינוך וארכיאולוגיה בשטחים המוחזקים-חינוך ערבי בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים (יהודה ושומרון  רצועת עזה  רמת הגולן  מזרח ירושלים)  סיכומי פגישות והתכתבויות בעניין כוח אדם ישראלי להפעלת החינוך בשטחים (מפקחים  עובדי מינהל ועוד)  תוספת משרות ותקנים  משרות במוזיאון רוקפלר  תקציב החינוך בשטחים  מבנה הלשכה לענייני חינוך במפקדת צה"ל ביהודה ושומרון  עובדי אגף העתיקות (ארכיאולוגים) ועוד.
גל-3247/27 8/28/1967 וייזל אליעזר  תכתובות של אלי ויזל מפריס ללשכת ראש הממשלה
גל-11856/34 9/1/1967 מחלקת מבנים – מוסד לבני מיעוטים "אחוה" עכו מחלקת מבנים – מוסד לבני מיעוטים "אחוה" עכו. כרך 3
גל-11879/37 10/1/1967 מחלקת מבנים – פקיד שומה מזרח ירושלים מחלקת מבנים – פקיד שומה מזרח ירושלים
גל-5740/15 11/1/1967 מפעלי ים-המלח כולל פריקלאס ים-המלח – זיכיון מפעל ים המלח תיקון שטר זכיון ים המלח  תיקון לחוק זכיון ים המלח  חילופי מכתבים בין חברת מפעלי ים המלח ומשרד האוצר על תנאי הזיכיון  סוגיית הקמת בתי מלון בשטח  תשלום תמלוגים
פ-2117/4 12/1/1967 קטע עיתונות כתבת ביקורת על "ספר הגדודים העברים" מאת פליה יצחקי שהתפרסמה בעיתון "על המשמר". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2923/6 12/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – ביקור אישים מאורוגואי בישראל – כללי פרופ' אנטוניו פרנג'לה  הזמנת שר החקלאות של אורוגואי  ביקור ד"ר אקילס לאנסה
גל-18769/18 12/4/1967 גן-ילדים שכונה ד' סביון בבעלות עירית באר-שבע התכתבות משרד החינוך בעניין פתיחת גן ילדים שאינו רשמי בבאר שבע  שכונה ד' סביון.
גל-11863/35 1/1/1968 מחלקת מבנים – בית-ספר לדיג במכמורת כרך א' מחלקת מבנים – בית-ספר לדיג במכמורת כרך א'
גל-11871/7 1/1/1968 מחלקת מבנים – תכנון מרכזיות טלפונים של הדואר מחלקת מבנים – תכנון מרכזיות טלפונים של הדואר
גל-12417/27 1/1/1968 כבישים: בעמק בית-שאן כבישים: בעמק בית-שאן
גל-12410/21 1/1/1968 כבישים: אודים – בני-דרור – עין-שריד כבישים: אודים – בני-דרור – עין-שריד
גל-12412/37 1/1/1968 כבישים: רוויה – שדה תרומות כבישים: רוויה – שדה תרומות
חצ-6594/5 1/1/1968 המפרץ הפרסי דיווחים
חצ-307/1 1/1/1968 יחסי מסחר ישראל-ניגריה (כולל חוזים)
גל-12415/24 1/1/1968 כבישים: גשרים – תל-אביב – רמלה – לוד – אוטוסטרדה – נחלים כביר נטיף שפיר – כרך ב' כבישים: גשרים בכביש תל-אביב – רמלה – לוד. כרך ב'
חצ-443/18 1/1/1968 המפרץ הנסיכויות ודרום ערב
טס-3001/183 1/24/1968 טס_3001_183-684 מצוף מהצוללת 'דקר' שנמצאה לחופי רצועת עזה  צפונית לחאן יונס.
ג-3782/20 3/31/1968 מרום הגליל בתיק שינויים והעברות מסעיפים לתקציב הרגיל לשנים 1968-1969  תקציב רגיל מאושר לשנת 1968-1969  הצעת תקציב לשנים 1968-1969  תקציב סעד.
חצ-4294/1 5/1/1968 שטחים מוחזקים
פ-2175/19 5/10/1968 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מאת רחל ינאית בן-צבי  בשם "בצפון ירושלים" ובה תיאור מצעד יום העצמאות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-11836/11 5/31/1968 מחקלת מבנים – בית-ספר לדייג "מבואות-ים" במכמורת ביצוע עבודות שונות בבית הספר לספנות ודייג במבואות ים-בניית בית מלאכה  תוספת כתה ומגדל תצפית.
גל-11863/36 6/1/1968 מחלקת מבנים – בית-ספר לדיג במכמורת  מבואות-ים מכמורת כרך ב' מחלקת מבנים – בית-ספר לדיג במכמורת  מבואות-ים מכמורת כרך ב'
ג-6433/7 6/1/1968 עליה וקליטה – עליה כללי התכתבות בקשר להצעות לחברי הועדה לעניני עליה וקליטה  טיפול בקליטת עולים  תנועת צעירים לעליה והתנחלות בארץ-ישראל  ציוד לעולים  עליית צפון אפריקה ועוד.
פ-2476/42 7/11/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רחל ריבלין (אשתו של יוסף יואל) בתיק מכתבים ששלחה רחל רבלין למלאכי.
חצ-2923/2 9/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – אורוגואי – כללי אישרור הסכמים עם אורוגואי  תוכניות סיוע של מדינות אחרות לאורוגואי ועוד. כרך ב'
א-7430/9 10/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים בנושאים שונים (ממויינים לתיוק) יחסי ישראל-ארה"ב  יהודי ערב  אנטישמיות  רכש ועוד.
חצ-8118/15 11/1/1968 ברזיל. סקירת רקע כללית סקירות
חצ-3877/19 12/1/1968 חילוץ האניות מתעלת סואץ כרך ב'
גל-18770/1 12/6/1968 גן-ילדים ממלכתי שכונה ד' גן-נרקיס באר-שבע התכתבות משרד החינוך בעניין פתיחת גן ילדים ממלכתי רשמי בשכונה ד' בבאר שבע  גן נרקיס.
חצ-6606/7 1/1/1969 המפרץ הפרסי דיווחים  הערכות מצב  החלטות
ג-4310/18 1/12/1969 באר שבע בתיק תמצית תקציב עיריית באר שבע לשנת הכספים 1969-1970  תקציב מאושר לשנים 1969-1970  הצעת תקציב 1969-1970.
א-7306/18 1/13/1969 סוכנות יהודית התכתבויות בנוגע לסוכנות היהודית: הרחבת הסוכנות היהודית  ייצוג הסוכנות בוועדות המשותפות לממשלה ולסוכנות היהודית.
פ-2107/20 2/4/1969 מכתב מיהודה בורלא אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא חשיבות המולדת לעם היהודי.
גל-3430/22 3/1/1969 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – שאלונים שיקום עירוני  סקר העדפות דיור במשכנות עוני-מטרת הסקר  מדריך לפוקד והוראות למראיין  דוגמאות שאלונים לתושבים: הרכב חברתי ומצב כלכלי של התושבים  העדפותיהם לגבי גודל ומיקום הדירה בעתיד  שביעות רצון מהדיור הנוכחי ומהשכונה  הרגלי חיים (קניות  נסיעות) ועוד.
טס-3001/314 3/28/1969 שוטרים מפנים נשים ערביות מבית קברות מוסלמי שוטרים ישראלים מפנים נשים ערביות מבית קברות מוסלמי  הנשים הגיעו כדי להניח זרי פרחים על קברו של קאסם תמימי  שנכלא בחשד לחבלה ומת בכלא.
ג-3791/10 4/1/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מרום הגליל פרוטוקולים של ישיבות המועצה כח אדם ושכר  מקבלי אות ששת הימים  פיתוח תשתיות ועוד
גל-2856/15 4/7/1969 תזמורת המשטרה. תזמורת המשטרה.
ג-3793/28 5/18/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב כרך א' פרוטוקולים מישיבות המועצה – עיריית תל-אביב
א-7440/6 6/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תכנית לישוב 50.000 פליטים באזור אל-עריש.
גל-45146/36 7/1/1969 כביש גישה למכמורת כביש גישה למכמורת
חצ-2923/3 9/1/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – אורוגואי – כללי הסכם לשיתוף פעולה טכני מדעי עם אורוגואי  הקמת אוניברסיטה בצפון אורוגואי וכו'. כרך ג'
חצ-8316/4 9/11/1969 תכנית שלום-ירדן תכנית חוסיין. כרך א' קטעי עיתונות ומברקי משרד החוץ בנוגע לתכנית חוסיין הסדר מדיני באזור
ג-13093/6 10/1/1969 סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים העליונה לענין ירושלים
גל-45153/8 11/1/1969 גשר ביילי על הירדן בשפך הירדן לכנרת (בכביש 4/6) גשר ביילי על הירדן בשפך הירדן לכנרת (בכביש 4/6)
חצ-3222/3 12/1/1969 ישראל – ברזיל – יחסים כלכליים.
גל-8193/6 12/1/1969 משטרה הצעת חוק לתיקון פקודת משטרת ישראל  חוברת הסברה על פעילות משטרת ישראל  והפרסום "מבנתרחש בעולם המשטרה" מטעם מחלקת ההבברה שלה  פרוטוקולים מישיבת ועדת אירועי "שבוע המשטרה"  מזכרים בנוגע לאירועים אלה ולאירועים לציון כ"ה למשטרת ישראל ותכתבות בין המשטרה בראשות המפכ"ל שאול רוזליו למרכז ההסברה בראשות יהודה אילן.
גל-21369/13 12/1/1969 יעוץ משפטי – בזיון – כנסת יעוץ משפטי – בזיון – כנסת
ג-3793/27 12/14/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב כרך ב' פרוטוקולים מישיבות מועצת העירייה בנושא הקמת ושיפוץ מבני ציבור  פיתוח תשתיות  שירותי העירייה  נציגות בועדות המועצה  חוקי עזר  תקציב העיריה  מתן אזרחות כבוד לאברהם שלונסקי וחנה רובינא  הספדים לנתן אלתרמן וש"י עגנון ועוד.
חצ-4549/4 1/1/1970 ארצות-הברית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי על האוניה "ליברטי"
פ-2107/11 1/1/1970 טיוטת מכתב מרחל ינאית אל אבא אבן. טיוטת מכתב בנושא בעיית הפליטים הערביים. התאריך משוער.
פ-2104/11 1/1/1970 תעודה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי מטעם "ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. תעודת כבוד על היותה בין מייסדי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
חצ-4375/5 1/1/1970 I.L.O – ארגון העבודה הבינלאומי התכתבות בענין הזמנת הנציג האזורי של .I.L.O בארץ  מרכז השתלמות בטורינו  שנת התעסוקה העולמית  שיתוף בינלאומי בנושאי כח אדם  בעיות סוציאליות ובעיות בתעשית המתכת בארצות מתפתחות ועוד.
גל-13906/23 1/1/1970 אולפן עקיבא
גל-12684/43 1/1/1970 תיקי בניה – מרכז טלפונים זכרון יעקב 11301/36 37 בניית מרכזיית טלפונים
חצ-447/4 1/1/1970 המפרץ והנסיכויות
חצ-4567/15 1/1/1970 ברזיל – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל וארצות ערב.
חצ-4567/29 1/1/1970 ברזיל – יהדות.
חצ-4567/30 1/1/1970 ברזיל – מגביות.
פ-2175/17 2/17/1970 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" מאת רחל ינאית בן-צבי  בשם "דעתו הפרטית של המזכיר הכללי" ובה תגובת רחל ינאית לדעתו של אריה לובה אליאב  אודות הקמת מדינה פלשתינאית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4611/40 3/1/1970 פנמה – יהודים ויהדות.
גל-43405/2 4/3/1970 הרשות לפיתוח ותכנון – מרעה ויעור תכנון מרעה ויעור.
חצ-4437/1 5/1/1970 בחירות ב-ILO כרך א'
גל-59719/5 5/22/1970 מפעל נחל מנשה תוכניות מאושרות + תשרטים וגם תרשים סביבה תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
גל-45146/42 7/1/1970 כבישי גישה בני דרור כבישי גישה בני דרור
ג-6910/5 7/1/1970 גיור החזרת נדחי ישראל ליהדותם פניות רבנום בנושאים: טיפול בגיור ובמשפחות מעורבות
א-7056/1 8/19/1970 יומני ראש הממשלה 1970
חצ-4567/31 10/1/1970 ברזיל – מגביות פרטיות בתיק רק מברק אחד
גל-8274/5 11/1/1970 מנהל אזרחי התכתבויות וחליפת מסמכים מרשות שמורות הטבע  בנוגע לפיתוח תשתיות תיירות במרחב שלמה (דרום חצי האי סיני): סיכומי ישיבות של הועדה לתיאום הפיתוח במרחב שלמה  האנייה "הי דרומה"  העסקת בדואים  סמכויות אנשי מנהל אזרחי ואנשי רשות שמורות הטבע  שיכונים באבו רודס – עלון מס' 1  הקמת מזנונים בדואים במרחב שלמה/ אדיר שפירא  דיווח ולקחים מהפעילות האזרחית במרש"ל במשך פסח תשל"ב  דו"ח על המתרחש באופירה (פברואר 1973)  פרטיכל ועדת מכרזים למרחב שלמה (1.7.1973)  סיכום פעילות ראש השנה 1973 ועוד.
גל-3792/89 11/25/1970 סרטים – מרד הנמרים בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד הנמרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/4 12/14/1970 סרטים – המלחמה לחיים ולמות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלחמה לחיים ולמוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4420/5 1/1/1971 פרגוואי – קורס נייד (מקומי)
גל-4083/14 1/1/1971 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – זיהום אויר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – זיהום אויר
חצ-447/5 1/1/1971 המפרץ והנסיכויות
א-7030/3 1/1/1971 בנימין הלוי – אלי ויזל מברקים  תמלילי ראיונות  קטעי-עתונות  פרוטוקולים – ראיון אבא אבן לדיויד פרוסט – פושעים נאצים  תגובת אלי ויזל והצעת חבר-הכנסת בנימין הלוי בנדון
גל-8196/2 1/4/1971 חתנ"ס – החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ולמבוגרים) בע"מ משרד החינוך- פרוטוקול דיון בנושא תכנון תקציב 74-75 מרכז ההסברה- משימות הסברה לשנת 1972-1973 רשות הספורט והחינוך הגופני- נושאים ותחומי פעולה ; מבנה ארגוני חטיבת תרבות נוער ספורט והסברה
גל-3789/56 1/18/1971 סרטים – אחד ועוד אחד בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחד ועוד אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3789/57 1/18/1971 סרטים – אסמאעיל יסין במעצר (בבית הסוהר) בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסמאעיל יסין במעצר" בישראל: הבקשה  ותקציר הסרט.
גל-3789/58 1/18/1971 סרטים – המתמרדת בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתמרדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-45146/41 2/1/1971 כבישי גישה לעין שריד (עין ורד) כבישי גישה לעין שריד (עין ורד)
גל-49820/46 2/16/1971 אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת "נצח ישראל" אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת "נצח ישראל".
גל-3790/32 2/23/1971 סרטים – בודד הוא הגבר בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודד הוא הגבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/94 3/2/1971 סרטים – המופע הגדול של אלביס בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המופע הגדול של אלביס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/41 3/4/1971 סרטים – רחמנות לא אבקש בקשת "הנדם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחמנות לא אבקש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/66 3/5/1971 סרטים – סמים ונשים בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמים ונשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-3790/51 3/25/1971 סרטים – הרכבת בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/55 3/29/1971 סרטים – בית התלמידות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית התלמידות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3790/56 3/29/1971 סרטים – שכונת המשקים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכונת המשקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-20991/2 4/1/1971 מחוז תל-אביב – מרכז – תיקי כבישים עורקיים ואזוריים – כביש רמלה-לוד-פתח-תקוה (כולל צומת סגולה) מחוז תל-אביב – מרכז – תיקי כבישים עורקיים ואזוריים – כביש רמלה-לוד-פתח-תקוה (כולל צומת סגולה)
ג-12759/16 4/11/1971 מרום הגליל בתיק תקציב רגיל מאושר לשנים 1971-1972  בקשת העברה מסעיף תקציבי אחד לאחר  הצעת תקציב לשנים 1971-1972.
גל-3790/70 4/18/1971 סרטים – רק אותך אוהב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רק אותך אוהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/17 4/20/1971 סרטים – הצלחתו של לא יוצלח בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלחתו של לא יוצלח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/72 4/24/1971 סרטים – קטמנדו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קטמנדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/79 4/25/1971 סרטים – ידידות מסוכנת בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידות מסוכנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/86 4/28/1971 סרטים – הזכות לאהוב בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזכות לאהוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/2 4/28/1971 סרטים – שדים בקרב בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שדים בקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/92 4/28/1971 סרטים – במעגל הנקמות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל הנקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/96 4/28/1971 סרטים – הפנתרה העירומה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפנתרה העירומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3791/1 4/28/1971 סרטים – הבריחה בעמק המוות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה מעמק המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-13005/10 5/4/1971 ועדת החינוך של הכנסת (כרך ג') התכתבויות ומסמכים בנוגע לועדת החינוך של הכנסת.
גל-3790/100 5/5/1971 סרטים – פלגש לסוף שבוע בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלגש לסוף שבוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/19 5/5/1971 סרטים – במהירות מסחררת בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במהירות מסחררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/44 5/5/1971 סרטים – צעירים וסוערים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים וסוערים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/98 5/9/1971 סרטים – ארמון המראות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון המראות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/102 5/12/1971 סרטים – חלום האביב בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חום אביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/101 5/16/1971 סרטים – בלדה לגברים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/103 5/16/1971 סרטים – הנאהבים ברומא בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאהבים ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/6 5/20/1971 סרטים – ביתי יקירתי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי יקירתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/15 5/21/1971 סרטים – הספירה לאחור בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הספירה לאחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/21 5/23/1971 סרטים – הקונפורמיסט בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקונפרמיסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/4 5/25/1971 סרטים – סבאטה סולח והורג בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סבאטה סולח והורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/7 5/25/1971 סרטים – ספורי ביאטריס פוטר בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורי ביאטריס פוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/8 5/25/1971 סרטים – קוראים לי טריניטי בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי טריניטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/9 5/26/1971 סרטים – השיר הנצחי בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיר הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/17 5/27/1971 סרטים – הנקמניות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנקמניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/24 5/27/1971 סרטים – כואבים אוהבים בקשת "סינמה איטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כואבים ואוהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/10 5/27/1971 סרטים – שכנים במלון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכנים במלון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/12 5/27/1971 סרטים – פאוס הקטן והאוסי הגדול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קופוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאוס הקטן והאוסי הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/16 6/2/1971 סרטים – השוער בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/55 6/2/1971 סרטים – נקמתו של מנטזה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתו של מטנזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/34 6/2/1971 סרטים – ברח ג'נג'ו  סרטנה בא בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברח סג'נג'ו  סרטנה בא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/60 6/3/1971 סרטים – מצעד הסרט המצוייר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד הסרט המצוייר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/34 6/3/1971 סרטים – מחול הקנאה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול הקנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-49080/52 6/8/1971 אגודות עותמאניות – כולל "דרכי  תשובה" דמונקאטש בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה ופירוקה.
גל-3791/39 6/9/1971 סרטים – הפראים בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפראים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/22 6/10/1971 סרטים – כילונה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כילונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/25 6/10/1971 סרטים – אהובתי יפתי בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובתי יפתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/20 6/11/1971 סרטים – איש קטן גדול בקשת "גנרל פילמס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש קטן גדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/42 6/11/1971 סרטים – שבע פעמים… (ביום) (אדם וחוה) בקשת "שטינר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבע פעמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
א-7913/70 6/11/1971 העלאת עצמות העולים שנפטרו במחנה המעצר הבריטי במאוריציוס – 20.6.1971 פניית בקשה לשר המשטרה  שלמה הלל בנושא
גל-3791/23 6/13/1971 סרטים – המכונית שלי בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכונית שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/26 6/13/1971 סרטים – זר בפסו – ברבו בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר בפסו – ברבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/28 6/14/1971 סרטים – עבדים לגוף היפה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עבדים לגוף היפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/24 6/15/1971 סרטים – הלוחם הגידע בקשת עלי פרתיך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם הגידע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/43 6/15/1971 סרטים – ואלדז מגיע בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ואלדז מגיע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/35 6/15/1971 סרטים – השוטר אזולאי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוטר אזולאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/31 6/16/1971 סרטים – כל אם מלאך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל אם מלאך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/32 6/16/1971 סרטים – טריסטאנה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טריסטאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/33 6/16/1971 סרטים – העריק והאהבה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העריק והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/29 6/19/1971 סרטים – נערים ונערות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערים ונערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3791/67 6/20/1971 סרטים – הפרשים (הדהירה לתהילה) בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/36 6/20/1971 סרטים – הפרוצה והשוטר בקשת "סרטי נח – גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרוצה והשוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/55 6/21/1971 סרטים – צעירים ומורדים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים ומורדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/23 6/22/1971 סרטים – שחר של אהבה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחר של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/38 6/22/1971 סרטים – הבית בו שכנה האימה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית בו שכנה האימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/40 6/23/1971 סרטים – החתול במגפיים אדומים בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתול במגפים האדומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/41 6/24/1971 סרטים – קשת האש בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשת האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/46 6/25/1971 סרטים – הרפתקאות ילדי החוף בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות ילדי החוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/57 6/27/1971 סרטים – הפשיטה על רומל בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפשיטה על רומל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/45 6/28/1971 סרטים – שבעה ימים בגן עדן בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה ימים בגן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/50 6/30/1971 סרטים – הלחישה שבלב בקשת "סרטי נח – גלובוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלחישה שבלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/54 6/30/1971 סרטים – הסרסור והחובבת בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסרסור והחובבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/47 7/2/1971 סרטים – מחצית הדרך לאושר בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחצית הדרך לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/49 7/3/1971 סרטים – פישקה במילואים בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פישקה במילואים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/48 7/4/1971 סרטים – שיחיה באש בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיחיה באש" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/51 7/4/1971 סרטים – מוניק בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוניק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/68 7/6/1971 סרטים – השוד המוקלט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד המוקלט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/61 7/6/1971 סרטים – הבעלים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבעלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/76 7/6/1971 סרטים – מפנה בחיים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפנה בחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/53 7/6/1971 סרטים – גבור המחתרת בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור המחתרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/56 7/6/1971 סרטים – הנבל בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/59 7/7/1971 סרטים – הנסיך הנוכל בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך הנוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/73 7/7/1971 סרטים – האיש הרע רוכב בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש הרע רוכב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/52 7/7/1971 סרטים – נערת האושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת האושר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/58 7/11/1971 סרטים – אהבה בסמטאות בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסמטאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/70 7/12/1971 סרטים – בילי ג'אק בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בילי ג'אק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/66 7/12/1971 סרטים – ניוק הפיל היתום בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניוק הפיל היתום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3791/63 7/12/1971 סרטים – האלמוני מונציה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלמוני מונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/62 7/12/1971 סרטים – מצרה לצרה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצרה לצרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/64 7/18/1971 סרטים – הכנר והילד בקשת "מפיצים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנר והילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/65 7/18/1971 סרטים – קנאת האשה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנאת אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/69 7/19/1971 סרטים – מי הוא ג'ון בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי הוא ג'ון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/74 7/20/1971 סרטים – התקפת הגודזילות בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ""התקפת הגודזילות בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/75 7/20/1971 סרטים – השוטר בדימוס בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוטר בדימוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/71 7/21/1971 סרטים – הפנתרים מהונג-קונג בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפנתרים מהונג-קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/83 7/22/1971 סרטים – הידידה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הידידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/77 7/25/1971 סרטים – יצורים שהעולם שכח בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצורים שהעולם שכח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/79 7/26/1971 סרטים – סודה של נערת טלפון בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/81 7/26/1971 סרטים – השדים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/80 7/27/1971 סרטים – הבריחה מכוכב הקופים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה מכוכב הקופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/82 7/29/1971 סרטים – הצמאות לאהבה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצמאות לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/78 7/30/1971 סרטים – משחקים אירוטיים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקים אירוטיים" ("שירת היהלום האדום"  "איזה מין פרופסור") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-3791/84 8/3/1971 סרטים – שלוש נשים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/86 8/3/1971 סרטים – שביל השטן בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שביל השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/87 8/3/1971 סרטים – ההרפתקאה הגדולה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההרפתקאה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/98 8/5/1971 סרטים – אהבה סוערת בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה סוערת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/26 8/5/1971 סרטים – מהרג'ה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהרג'ה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/88 8/8/1971 סרטים – אהבה שמחה ונעורים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה שמחה ונעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/89 8/8/1971 סרטים – הרג הנשים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרג הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/90 8/8/1971 סרטים – השועל והזיקית בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השועל והזיקית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/37 8/8/1971 סרטים – ציד המדענים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורשן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ציד המדענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/91 8/11/1971 סרטים – נשוי בעל כורחו בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשוי בעל כורחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/92 8/11/1971 סרטים – תנו לי מחסה בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תנו לי מחסה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/102 8/11/1971 סרטים – בודדים בערבה בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודדים בערבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/93 8/12/1971 סרטים – חבורת הרוצחים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הרוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/94 8/12/1971 סרטים – הראש בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/100 8/12/1971 סרטים – אהו כאנום (בעלה של גב' אהו) בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהו כאנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/95 8/13/1971 סרטים – ללא יעד בקשת "א. קומדור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא יעד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/96 8/15/1971 סרטים – כנופית ההפקר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית ההפקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/97 8/15/1971 סרטים – מצעד השוטים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד השוטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/4 8/15/1971 סרטים – לטיגו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לטיגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/104 8/16/1971 סרטים – יום הזעם והנקם בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הזעם והנקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/105 8/17/1971 סרטים – שעת הנקמה בקשת וולטר פרל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעת הנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/10 8/17/1971 סרטים – מחפשים את צ'רלי בקשת "תל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחפשים את צ'רלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/101 8/18/1971 סרטים – עיר הממזרים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר הממזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/103 8/18/1971 סרטים – הכומר הנוקם בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכומר הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/107 8/18/1971 סרטים – לפשע נולד בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לפשע נולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/108 8/18/1971 סרטים – יוליוס קיסר בקשת "שבעה כוכבים מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוליוס קיסר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/99 8/19/1971 סרטים – רומנסיה של גונב סוסים יהודי בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומנסיה של גונב סוסים יהודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/109 8/23/1971 סרטים – הבית בצל העצים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית בצל העצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/111 8/23/1971 סרטים – איחולים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איחולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן. כמו כן  בתיק נסרק בטעות עלון הסרט "אייבנהו".   העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/110 8/24/1971 סרטים – אייבנהו בקשת "לפיד פילם – יבוא והפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אייבנהו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  עלון הסרט "אייבנהו" נסרק בטעות בתיק גל-3791/11 – איחולים (סיגנטורה 000edt8).
גל-3791/112 8/24/1971 סרטים – רקיע אדום עם שחר בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רקיע אדום עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/2 8/25/1971 סרטים – ליל הנישואין בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל הנישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/106 8/27/1971 סרטים – רשת הנשים בקשת פרל וולטר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשת הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/3 8/29/1971 סרטים – האשה האלמונית בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה האלמונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/5 8/31/1971 סרטים – המקשר בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/11 9/1/1971 סרטים – תהפוכות בקשת "תל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תהפוכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/6 9/2/1971 סרטים – הרשעים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרשעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/7 9/2/1971 סרטים – גבורים ונשים בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברים ונשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/8 9/2/1971 סרטים – בת השייך בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת השייך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/9 9/2/1971 סרטים – אכסניית האושר בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אכסניית האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/12 9/3/1971 סרטים – הקלפן והיצאנית בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקלפן והיצאנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/29 9/3/1971 סרטים – איש האומגה בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש האומגה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/13 9/5/1971 סרטים – בתולה ושמה ג'וליו בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה ושמה ג'וליו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-6056/15 9/8/1971 לשכת השר והמנכ"ל – יום העצמאות תשל"ב-תשל"ג תיק של לשכת השר ומנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בעניין חגיגות יום העצמאות ה-25 ללמדינת ישראל (תשל"ב-תשל"ג) המכיל תוכניות תנועה  הכנות  החלטות של ועדת החגיגות ועוד'.
גל-3792/15 9/9/1971 סרטים – זמנים חדשים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זמנים חדשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/14 9/12/1971 סרטים – חסמבה ונערי ההפקר בקשת "סרטי "טיב" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חסמבה ונערי ההפקר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-12855/44 9/12/1971 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – די זהב. פיתוח ותכנון עיר במודיעים מכתב אודות מידיה ומודיעין שכתב רחבעם זאבי
גל-3794/18 9/15/1971 סרטים – איזה מין כומר בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה מין כומר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-3792/16 9/15/1971 סרטים – צלילי האושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלילי האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/18 9/22/1971 סרטים – ריו לובו בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריו לובו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/11 9/23/1971 סרטים – עין תחת עין בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עין תחת עין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/28 9/23/1971 סרטים – מלוכלכים נולדו בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלוכלכים נולדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/46 9/23/1971 סרטים – ידע הבשרים בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידע הבשרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/19 9/24/1971 סרטים – זרע אנדרומדה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרע אנדרומדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/21 9/24/1971 סרטים – גופך המתוק לרצח בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גופך המתוק לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/20 9/26/1971 סרטים – תהפוכות החשק בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תהפוכות בחשק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/35 9/28/1971 סרטים – פולחן האלימות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פולחן האלימות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/52 9/28/1971 סרטים – הקרב בארץ האש בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב בארץ האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/22 9/30/1971 סרטים – אנחנו לא זורעים את הקוצים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנחנו לא זורעים את הקוצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/30 10/1/1971 סרטים – זכריה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זכריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/33 10/1/1971 סרטים – הורד ראשך  גבר בקשת יצחק גדעניאן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הורד ראשך  גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/25 10/3/1971 סרטים – בעיותיו של גבר בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעיותיו של גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/32 10/6/1971 סרטים – מלודי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/37 10/6/1971 סרטים – אשת הנקמות בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשת הנקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/36 10/13/1971 סרטים – וידוי מאונס בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידוי מאונס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/31 10/14/1971 סרטים – נקמת המרגל בקשת ולטר פרל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת המרגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/27 10/14/1971 סרטים – חצי חצי בקשת "א.ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חצי חצי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/43 10/14/1971 סרטים – קאובוי להשכיר בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".קאובוי להשכיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/44 10/14/1971 סרטים – מלון פלזה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלון פלזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/39 10/17/1971 סרטים – קולה המוזר של מאדאם וורד בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קולה המוזר של מאדאם וורד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/105 10/18/1971 סרטים – אהבה וחבלה בקשת "סרטי שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה וחבלה" ("תופת הגיהנום")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/42 10/19/1971 סרטים – פחד עיוור בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פחד עיוור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/34 10/20/1971 סרטים – בלש ושמו שאפט בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלש ושמו שאפט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/47 10/24/1971 סרטים – מכונת האהבה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכונת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/48 10/24/1971 סרטים – המעגל הסגור בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעגל הסגור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/49 10/24/1971 סרטים – התאפקות בקשת "יוניטד ארטיסטס א  ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאפקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/50 10/24/1971 סרטים – הבארון האדום בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבארון האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/51 10/24/1971 סרטים – דקמרון בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דקמרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/57 10/24/1971 סרטים – יום א' הארור בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום א' הארור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/67 10/24/1971 סרטים – כנר על הגג בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנר על הגג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/92 10/25/1971 סרטים – עשה לי אהבה בקשת "סרטי שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשה לי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/98 10/25/1971 סרטים – רציחות ללא מניע בקשת "מטרו-גולדוין מאיר – סרטי נח" ו"יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רציחות ללא מניע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/53 10/26/1971 סרטים – המרדף האחרון בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרדף האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/76 10/26/1971 סרטים – אלבטרוס בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלבטרוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/31 10/26/1971 סרטים – סיפור אחד של פשע בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור אחד של פשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/56 10/31/1971 סרטים – אך! איזו מלחמה נחמדה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אך! איזו מלחמה נחמדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/71 10/31/1971 סרטים – בית נוטף דם בקשת "תל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית נוטף דם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7030/4 11/1/1971 בנימין הלוי – אלי ויזל (ראה תיק 3) – צילומים נוספים של חלק מהמסמכים (נובמבר 1971- מרץ (1972
גל-3792/54 11/3/1971 סרטים – שכח את האשה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכח את האשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/58 11/3/1971 סרטים – רשימות הלסטרים בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשימת הלסטרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/59 11/3/1971 סרטים – נשואין בהרצה בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשואין בהרצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/60 11/5/1971 סרטים – האשה באדום בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה באדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/72 11/8/1971 סרטים – מגעים בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/61 11/9/1971 סרטים – נשים מזהב בקשת עלי פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים מזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/62 11/9/1971 סרטים – לילה אחד בקשת עלי פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/63 11/9/1971 סרטים – דברים שאין לקנותם בקשת עלי פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דברים שאין לקנותם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/65 11/11/1971 סרטים – אל פורו בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל פורו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/66 11/12/1971 סרטים – מיסטי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורשן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיסטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/68 11/15/1971 סרטים – יהלומים לנצח בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/69 11/15/1971 סרטים – פארס בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פארס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/75 11/15/1971 סרטים – הקוף והטלויזיה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוף והטלוויזיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/74 11/16/1971 סרטים – כץ וקרסו בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כץ וקרסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/79 11/16/1971 סרטים – החטופה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החטופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/80 11/16/1971 סרטים – גבר ללא מצפון בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ללא מצפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/6 11/16/1971 סרטים – הקשר הצרפתי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר הצרפתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/42 11/16/1971 סרטים – קוטש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוטש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/81 11/18/1971 סרטים – המקצוען בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקצוען" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/93 11/18/1971 סרטים – הבדרנית בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבדרנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/77 11/19/1971 סרטים – אפריקה הסוערת בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפריקה הסוערת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/86 11/20/1971 סרטים – הגן של פינצ'י קונטיני בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגן של פינציי קונטיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/99 11/20/1971 סרטים – קאטלו בקשת "ייצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאטלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/85 11/23/1971 סרטים – ליל הכלולות בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל הכלולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/87 11/24/1971 סרטים – שדרות רום בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שדרות רום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/82 11/24/1971 סרטים – אקדח הנקמות בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדח הנקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/83 11/24/1971 סרטים – שמש אדומה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמש אדומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/84 11/25/1971 סרטים – סאקו וונצטי בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאקו וונצטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/91 11/25/1971 סרטים – הומר בקשת "סרטי נח – גנרל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הומר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/2 11/25/1971 סרטים – מה קרה בדנוויף בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה קרה בדנוויץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/94 11/28/1971 סרטים – משחקי נוכלים בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי נוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/5 11/28/1971 סרטים – התקוה שבנקמה בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקוה שבנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/88 11/29/1971 סרטים – בגלל קפה קטן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בגלל קפה קטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/90 11/30/1971 סרטים – המכתב האחרון בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכתב האחקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4555/20 12/1/1971 אמריקה (יבשת) – יהדות. בתיק גם דו"ח מביקור הרב ש. אפרתי  ראש מחלקת הכשרות הארצית בארגנטינה  ברזיל וארצות-הברית בנושא השחיטה הכשירה
גל-3793/14 12/1/1971 סרטים – שירי החיים בקשת "רענן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירי החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/96 12/2/1971 סרטים – הנסיכה בעור החמור בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה בעור החמור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/97 12/5/1971 סרטים – אבק שריפה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבק שריפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/1 12/5/1971 סרטים – ג'ו קוקר  הכלבים השוטים והאנגלים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ו קוקר  הכלבים השוטים והאנגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/100 12/9/1971 סרטים – משחקיה של זי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקיה של זי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/23 12/10/1971 סרטים – גבר אירוטי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר אירוטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/101 12/12/1971 סרטים – האל סולח  אני לא בקשת "סרטי אחים ששון בעע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האל סולח  אני לא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/102 12/12/1971 סרטים – החטא בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/18 12/14/1971 סרטים – לך חבר ונקום בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לך חבר ונקום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/3 12/15/1971 סרטים – לבי למענך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לבי למענך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/103 12/17/1971 סרטים – הנס בקשת אחמד אל חאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/104 12/17/1971 סרטים – מוקד החטאים בקשת אחמד אל חאפז חסונה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוקד החטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/7 12/19/1971 סרטים – מות ביגואר האדום בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מות ביגואר האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון/התמונות מופיע/ות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/8 12/19/1971 סרטים – ניקולאס ואלכסנדרה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניקולאס ואלכסנדרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/12 12/19/1971 סרטים – הרי המזוהם בקשת "וורנר-פוקס מפצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרי המזוהם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/9 12/22/1971 סרטים – אמי ואני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".אמי ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/10 12/22/1971 סרטים – עיר הערפדים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר הערפדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/13 12/22/1971 סרטים – תפוש לי מרגל בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תפוס לי מרגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/11 12/26/1971 סרטים – יורמוצ'אק בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יורמוצ'אק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/19 12/28/1971 סרטים – רוצה כל כך להאמין בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצה כל כך להאמין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/21 12/28/1971 סרטים – זה קורה רק לאחרים בקשת "סינמה אינטרשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קורה רק לאחרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/22 12/28/1971 סרטים – השועל עם זנב הקטיפה בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השועל עם זנב הקטיפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-6856/1 12/29/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב הבהרות לקראת משא ומתן על הסדר התעלה פגישת השגריר רבין והשגריר ברבור שאלת סיוע צבאי לישראל ומאמציה של ארצות הברית להגיע להסדר בין ישראל ומצרין דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; ניירות-עבודה  סיכומי שיחות
גל-3794/63 12/30/1971 סרטים – חופן דינמיט בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופן דינמיט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/24 12/30/1971 סרטים – צוק בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/17 12/31/1971 סרטים – מישהו מאחורי הדלת בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מישהו מאחורי הדלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-7199/31 1/1/1972 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הועדה לחקר זיהום המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הועדה לחקר זיהום
חצ-5235/1 1/1/1972 נושאים שונים בתחום זכויות האדם כרך א'
חצ-4819/19 1/1/1972 אורוגוואי – כללי (כרך א')
חצ-4819/20 1/1/1972 אורוגוואי – כללי (כרך ב')
חצ-4819/21 1/1/1972 אורוגוואי – מומחים
פ-2079/30 1/1/1972 מכתב מרחל ינאית בן-צבי למרדכי ניומן. קטע ממכתב תנחומים על מות רחל ניומן.
חצ-8025/1 1/1/1972 חוזרי הסברה ללא מספרים (לקט עתונות מאסיה  אפריקה  אמריקה הלטינית ועתונות ערבית בישראל) סקירה תקשורתית
חצ-5393/7 1/1/1972 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך א'
גל-3793/15 1/5/1972 סרטים – שתי נשים וגבר בקשת אחמד עבדל חאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי נשים וגבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/25 1/6/1972 סרטים – גבורת השבעה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורת השבעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/27 1/7/1972 סרטים – קראו לי קינג בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קראו לי קינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/26 1/7/1972 סרטים – האני קולדר בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האני קולדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/16 1/9/1972 סרטים – הכל בגלל חנפי בקשת אחמד עבדל חאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל בגלל חנפי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/43 1/10/1972 סרטים – הטירונים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/44 1/10/1972 סרטים – כלבי הקש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלבי הקש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/45 1/12/1972 סרטים – בלדה לג'ו היל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לג'ו היל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/46 1/12/1972 סרטים – IGOROTA בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "IGROTA" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/47 1/12/1972 סרטים – הקאובוי האחרון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקאבוי האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/28 1/12/1972 סרטים – זכרונות לבי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זכרונות לבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/33 1/17/1972 סרטים – היהלומן הערום בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היהלומן הערום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/29 1/17/1972 סרטים – ג'אני אנג'אני בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'אני אנג'אני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/30 1/21/1972 סרטים – הרפתקאותיו של דון ג'ואן בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות דון ג'ואן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/32 1/23/1972 סרטים – הנמרים של צ'רצ'יל בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמרים של צ'רצ'יל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/36 1/27/1972 סרטים – בעל על תנאי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל על תנאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-6856/2 2/1/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  ניירות-עבודה  סיכומי ורישומי שיחות וכו' (כולל תזכיר – סיכום על שיחות עם ג'ורג' סיסקו מ- 2.2.72) יוזמות שלום בסכסוך הישראלי ערבי מצד רצות הברית החלטה 305 של הממשלה בדבר שיחות קרבה בין ישראל ומצרים
גל-3793/20 2/1/1972 סרטים – הגלולה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגלולה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/38 2/1/1972 סרטים – החתול בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-54774/3 2/1/1972 ברזיל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי האוצר  בנוגע לברזיל: תערוכת הכ"ה – תערוכת ישראל 73 – תערוכת התעשייה והמשק  חגיגה מרכזית לקונסול הכבוד ליאון פפר בהגיעו לגיל שבעים  פרויקט גידול בקר  הפיחות הזוחל בברזיל והישגיו הכלכליים  הסכם מסחרי והסכם תשלומים עם ברזיל  חומר רקע על ברזיל ועל הקהילה היהודית בה  דו"חות סיכום פעילות הקונסוליה הכללית בסאו פאולו מאת הקונסול הכללי צבי חזן  ביטוח סיכוני סחר חוץ לברזיל
גל-3793/41 2/2/1972 סרטים – הג'וב בלבן בקשת "וורנר-פוקס יצרני סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הג'וב בלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/48 2/2/1972 סרטים – באלאדי מאמא בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלאדי מאמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/51 2/2/1972 סרטים – קן הזמיר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קן הזמיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/78 2/3/1972 סרטים – מרי מלכת הסקוטים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי מלכת הסקוטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/50 2/3/1972 סרטים – פאצ'ו בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פצ'או" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/40 2/6/1972 סרטים – לה מאנס בקשת "סרטי נח-גנרל ווורלד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לה מאנס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/49 2/6/1972 סרטים – זנב העקרב בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זנב העקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/98 2/9/1972 סרטים – קברט בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קברט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/52 2/9/1972 סרטים – צייד האדם בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צייד האדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/53 2/14/1972 סרטים – הכמהים לאהבה בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכמהים לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/54 2/14/1972 סרטים – שערוריה באוטובוס בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה באוטובוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/65 2/15/1972 סרטים – כולם היו בני בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כולם היו בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/7 2/17/1972 סרטים – בודדה בכרך בקשת "סינימה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודדה בכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/56 2/17/1972 סרטים – במלכודת סוחרי הנשים בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת סוחרי הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/61 2/20/1972 סרטים – גודזילה חוזר שנית בקשת "מונדיאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גודזילה חוזר שנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/62 2/20/1972 סרטים – אדמירל יממוטו בקשת "מונדיאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדמירל יממוטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/64 2/20/1972 סרטים – זעם הנשרים הטורפים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הנשרים הטורפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/51 2/20/1972 סרטים – בית ספר לסקס בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית ספר לסקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/57 2/21/1972 סרטים – החתול בעל 9 הזנבות בקשת "סרטי נח-גנרל וורלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתול בעל 9 הזנבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/60 2/22/1972 סרטים – ג'ק הגדול בקשת "סרטי נח – גנרל וורלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ק הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/63 2/22/1972 סרטים – השיטה ההולנדית בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיטה ההולנדית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/67 2/28/1972 סרטים – בסבך הנקמה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסבך הנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/68 2/28/1972 סרטים – הזוכים המאושרים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזוכים המאושרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/72 3/2/1972 סרטים – השכונה העליזה בקשת יצחק גידניאן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השכונה העליזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/73 3/6/1972 סרטים – כנופית האחים רוט בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופית האחים רוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/74 3/7/1972 סרטים – פרפרית הלילה בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרפרית הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/75 3/7/1972 סרטים – כוח גברא בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוח גברא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/84 3/7/1972 סרטים – אהבה נוסח קופנהגן בקשת "מונדיאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה נוסח קופנהגן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3793/69 3/8/1972 סרטים – הפראים הנודדים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפראים הנודיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/77 3/9/1972 סרטים – פרח אחד ושני גננים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרח אחד ושני גננים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/81 3/9/1972 סרטים – שושנים קוצים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנים וקוצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/83 3/10/1972 סרטים – הבית האדום בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/70 3/12/1972 סרטים – טרזן בעמק המוות בקשת "סרטי נח-גנרל וורלד פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן בעמק המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/79 3/13/1972 סרטים – נחצ'ה והגנרל בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נחצ'ה והגנרל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/82 3/14/1972 סרטים – היהלום הלוהט בקשת "וורנר-פוקס יצרני סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היהלום הלוהט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/86 3/14/1972 סרטים – וילרד בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וילרד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/88 3/14/1972 סרטים – קראו לי השד השחור בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קראו לי השד השחור" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/89 3/14/1972 סרטים – גודזילה נגד הדורה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גודזילה נגד הדורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/92 3/15/1972 סרטים – הארטיסטים בצבא בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".הארטיסטים בצבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/85 3/15/1972 סרטים – השוד האלגנטי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד האלגנטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/98 3/16/1972 סרטים – הסנדק בקשה חברת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" להרשות להציג במדינת ישראל את הסרט "הסנדק": תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  ההיתר שניתן  עלון הפרסום לסרט  קטעי עיתונות ועוד.
גל-3541/2 3/16/1972 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – קטעי עתונות: מחירים למ"ס- הודעות לעיתונות  מדדים  תפוקות  ייצוא  צריכה פרטית  בנייה
גל-3793/80 3/19/1972 סרטים – טרזן והמהפכה בג'ונגל בקשת "סרטי נח-גנרל וורלד פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן והמהפכה בג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/87 3/19/1972 סרטים – אני אוהב אותך רוזה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אוהב אותך רוזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/91 3/20/1972 סרטים – ג'ון מטקסס בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ון מטקסס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/90 3/22/1972 סרטים – יום אחד בחיי איוון דניסוביץ בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום אחד בחיי איוון דניסוביץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/94 3/23/1972 סרטים – יצרים עמוקים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצרים עמוקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/93 3/24/1972 סרטים – הפורצים מהונג-קונג בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפורצים מהונג-קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3793/96 3/27/1972 סרטים – מרק ברווזים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרק ברווזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/45 3/28/1972 סרטים – המערבולת בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המערבולת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/97 3/31/1972 סרטים – דלאל המצריה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דלאל המצריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/95 4/2/1972 סרטים – חבר שלי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבר שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3793/99 4/9/1972 סרטים – גנוואר בקשת "הנדספבע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנוואר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/3 4/12/1972 סרטים – מלך הפזמונים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הפזמונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/4 4/12/1972 סרטים – בטחי בי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בטחי בי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/1 4/12/1972 סרטים – תאורמה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תארומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/17 4/12/1972 סרטים – גרנד הוטל בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גרנד הוטל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/5 4/12/1972 סרטים – מטרה קלה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטרה קלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/6 4/12/1972 סרטים – בכוח השביתה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השביתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/2 4/16/1972 סרטים – האלמנה קידר בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלמנה קידר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/70 4/16/1972 סרטים – הפורצים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפורצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/14 4/20/1972 סרטים – מעולם לא שכחתיך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעולם לא שכחתיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/15 4/20/1972 סרטים – הכל למען בני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל למען בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/10 4/25/1972 סרטים – אנדז בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנדז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/9 4/26/1972 סרטים – הכומר והאקדוחן בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכומר והאקדוחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/8 4/27/1972 סרטים – טוגי בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טוגי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
א-7312/7 5/1/1972 תוכנית לפיתוח אזרחי במרחב שלמה תוכנית לפיתוח אזרחי במרחב שלמה. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3794/12 5/3/1972 סרטים – הפנטומסים בג'ונגל בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפנטומסים בג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/13 5/3/1972 סרטים – שתי דפיקות לב בקשת ""רול" יצרני סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי דפיקות לב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/56 5/4/1972 סרטים – הבוקרים בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוקרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/44 5/5/1972 סרטים – מפתח לקשר בקשת "סינימה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפתח לקשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/16 5/7/1972 סרטים – שמך בליבי לנצח בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמך בלבי לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/20 5/7/1972 סרטים – הארגון בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארגון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/21 5/7/1972 סרטים – אדמת שאטו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדמת שאטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/22 5/7/1972 סרטים – שובו של סבאטה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובו של סבאטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/104 5/7/1972 סרטים – WHAT'S THE MATTER WITH HELEN בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "WHAT'S THE MATTER WITH HELEN" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-54774/11 5/8/1972 אורוגוואי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי האוצר בנוגע לאורגוואי: נייר רקע כלכלי על חילופי הסחורות בין המדינות  שאלות מדיניות ומצב הסכם התעופה  הסכם לקניית בשר מאורוגוואי  הסכם תשלומים עם הבנק המרכזי של אורוגוואי ומכתבים מדיפלומטים אורוגוואים המשרתים בישראל.
גל-3794/19 5/11/1972 סרטים – הבודד בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/23 5/15/1972 סרטים – אבו ליל בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבו לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/24 5/15/1972 סרטים – אהבה ותמורה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ותמורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/25 5/15/1972 סרטים – בן אפריקה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן אפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/26 5/15/1972 סרטים – הרפתקאות פלפלה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות פלפלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/27 5/15/1972 סרטים – גורל אהבתי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורל אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/28 5/17/1972 סרטים – אשה שכולה אש בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה שכולה אש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/105 5/17/1972 סרטים – THE GREAT NORTHFIELD MINNESOTA RAID בקשת "סינמה אינטרנשיונל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "THE GREAT NORTHFIELD MINNESOTA RAID" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/34 5/18/1972 סרטים – המציאות במערומיה בקשת "גלפנד חיים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המציאת במערומיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/29 5/21/1972 סרטים – ללא רחמים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/30 5/21/1972 סרטים – היפיהפיה והגנב בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפיהפיה והגנב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/41 5/21/1972 סרטים – 2000 שנה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "2000 שנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/74 5/21/1972 סרטים – ידידים לנצח בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/33 5/22/1972 סרטים – רוחות סתיו בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוחות סתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3794/48 5/23/1972 סרטים – אלופי האולימפיאדה בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי האולימפיאדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/31 5/24/1972 סרטים – אנו אנשים טובים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנו אנשים טובים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/55 5/24/1972 סרטים – דמות האהבה בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/37 5/25/1972 סרטים – סזרג'וק בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סזרג'וק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/32 5/26/1972 סרטים – פטפוטים על הנילוס בקשת "עלי פריטח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטפוטים על הנילוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/36 5/26/1972 סרטים – בית חולים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית חולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/43 5/26/1972 סרטים – העין הציבורית בקשת "סינימה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העין הצבורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/50 5/27/1972 סרטים – אהובה על כולם בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובה על כולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/76 5/28/1972 סרטים – 4 זבובים על קטיפה אפורה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "4 זבובים על קטיפה אפורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/90 5/28/1972 סרטים – בית מטבחיים 5 בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית מטבחיים 5" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/38 5/29/1972 סרטים – במעגל השקרים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל השקרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/40 5/29/1972 סרטים – גבורת הגלדיאטורים בקשת "ציון פילים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורת הגלדיאטורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/42 5/31/1972 סרטים – כולם בכיס הקטן בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כולם בכיס הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/46 5/31/1972 סרטים – אימת העכביש השחור בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט אימת העכביש השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-3144/14 6/1/1972 גולדה מאיר – משה סורוקה  מאמר של פרופ' משה פריבס  בנושא מיזוג שירותי בריאות עם חינוך רפואי. התכתבות בנוגע למשה סורוקה. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3794/47 6/4/1972 סרטים – פרנזי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרנזי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/49 6/4/1972 סרטים – מורטדלה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורטדלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/51 6/5/1972 סרטים – ארי הלילה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארי הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/57 6/6/1972 סרטים – משפחת האקדחנים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת האקדחנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/58 6/6/1972 סרטים – פסטיבל בנגלדש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסטיבל בנגלדש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/59 6/6/1972 סרטים – שגעון הגדלות בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון הגדלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/54 6/7/1972 סרטים – אפראד בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפראד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/60 6/7/1972 סרטים – שושנת אהבה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנת אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/73 6/8/1972 סרטים – 24 שעות של מתח בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "24 שעות של מתח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/61 6/9/1972 סרטים – הפיל האפריקאי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפיל האפריקני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/68 6/9/1972 סרטים – כנופית העקומים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית העקומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3794/70 6/9/1972 סרטים – ספורה של גרושה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורה של גרושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/71 6/9/1972 סרטים – בלדה לאופנוען בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לאופנוען" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/64 6/10/1972 סרטים – חתולים בצמרת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתולים בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/53 6/11/1972 סרטים – הנווד בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנווד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/62 6/11/1972 סרטים – מה נשמע דוק? בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה נשמע דוק?" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/72 6/11/1972 סרטים – נער ושמו צ'ארלי בראון בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נער ושמו צ'ארלי בראון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/65 6/14/1972 סרטים – LION HEART בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "LION HEART" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/66 6/14/1972 סרטים – המסתתרים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסתתרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/78 6/21/1972 סרטים – אוהבת להרגיש בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוהבת להרגיש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/79 6/21/1972 סרטים – רחוב הדמעות בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב הדמעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/80 6/21/1972 סרטים – המתבגרים בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתבגרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/82 6/21/1972 סרטים – ההתקשרות המקודשת בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההתקשרות המקודשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/75 6/22/1972 סרטים – הבריחה אל השמש בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה אל השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/84 6/25/1972 סרטים – גברים במלכודת בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברים במלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/83 6/26/1972 סרטים – עזית של הצנחנים בקשת "סרטי לירן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עזית של הצנחנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  בעמ' 2 – 8 הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2042.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/85 6/27/1972 סרטים – המנדרין בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנדרין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/86 6/28/1972 סרטים – נורית בקשת "אריה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/87 6/28/1972 סרטים – מעל עץ תלוי בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעל עץ תלוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/88 7/2/1972 סרטים – אדי הבלש בקשת "א.ד. מטלון ו/ות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי הבלש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/89 7/2/1972 סרטים – הצגת הקלנוע האחרונה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצגת הקולנוע האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/91 7/2/1972 סרטים – המרוץ לחיים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ לחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/96 7/2/1972 סרטים – מים כחולים ומות לבן בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מים כחולים ומוות לבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/97 7/2/1972 סרטים – האהבה והחיות בקשת לורנס לויס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהבה והחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/94 7/3/1972 סרטים – הפרידה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/106 7/3/1972 סרטים – !HAIL  HERO בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "!HAIL HERO" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/100 7/5/1972 סרטים – הבוס הסיציליאני בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוס הסיציליאני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/103 7/8/1972 סרטים – מה מעיק על פורטנוי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה מעיק על פורטנוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/99 7/9/1972 סרטים – מסתורי הלילה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסתורי הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/102 7/9/1972 סרטים – ג'רמיה ג'ונסון בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'רמיה ג'ונסון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3794/92 7/10/1972 סרטים – בלי דמעות בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלי דמעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/93 7/10/1972 סרטים – בית כלא לנערות בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית כלא לנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/101 7/12/1972 סרטים – חטיפת בואינג 707 בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפת בואינג 707" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/4 7/18/1972 סרטים – המיטה המעופפת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המיטה המעופפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/2 7/23/1972 סרטים – ממשיכים לקרוא לי טריניטי בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ממשיכים לקרוא לי טריניטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/3 7/29/1972 סרטים – אהבה ומוות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".אהבה ומוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/47 8/17/1972 סרטים – ללא מעצורים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא מעצורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/48 8/17/1972 סרטים – כבוש כוכב הקופים בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבוש כוכב הקופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/34 8/31/1972 סרטים – דג'ורדו בקשת "ציון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דג'ורדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-5393/9 9/1/1972 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
גל-3795/38 9/5/1972 סרטים – אורות החג בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורות החג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/39 9/5/1972 סרטים – אהבה כשמש במים צוננים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה כשמש במים צוננים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/40 9/5/1972 סרטים – נקמת הבן בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/43 9/11/1972 סרטים – הביצה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/44 9/11/1972 סרטים – מקבט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקבט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/49 9/13/1972 סרטים – הסנדלר העליז בקשת "אריה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסנדלר העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/58 9/17/1972 סרטים – צ'רלסטון בלו בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'רלסטון בלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/50 9/21/1972 סרטים – המפוזר בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפוזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/54 9/22/1972 סרטים – האמיץ בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/62 9/22/1972 סרטים – אהבה בדרך זרועה בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בדרך זרועה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/63 9/22/1972 סרטים – העיר השלווה בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיר השלווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/67 9/24/1972 סרטים – הבולשת בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראטל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבולשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/68 9/24/1972 סרטים – פליני-רומא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פליני-רומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/55 9/25/1972 סרטים – לא ביום ולא בלילה בקשת "נ.ב.נ.ב הפקות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לא ביום ולא בלילה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/56 9/25/1972 סרטים – כומר אירוטי בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כומר אירוטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/57 9/26/1972 סרטים – הנסיכה דרקולה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה דרקולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/61 9/26/1972 סרטים – אלוהים סלח לאקדחי בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלוהים סלח לאקדחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/60 9/28/1972 סרטים – שחק אותה סם בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחק איתה סם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/66 9/28/1972 סרטים – אן באן בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אן באן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/73 9/28/1972 סרטים – בא ונעלם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בא ונעלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/74 9/28/1972 סרטים – אנטוני וקליאופטרה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנטוני וקליאופטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/75 9/28/1972 סרטים – הלילה הנצחי בקשת "פורום-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/71 10/2/1972 סרטים – אהבה בצל הפחד בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בצל הפחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/70 10/3/1972 סרטים – הניידת המעופפת בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הניידת המעופפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/72 10/8/1972 סרטים – הסקרן בקשת "ציון פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסקרן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/84 10/10/1972 סרטים – הכפילה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכפילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/89 10/16/1972 סרטים – האגרוף האכזר בקשת "פרידמן סוזמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרוף האכזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/85 10/19/1972 סרטים – מאפיוזו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאפיוזו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/90 10/19/1972 סרטים – סלמוניקו בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלמוניקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/4 10/26/1972 סרטים – שוד הטלפונים הגדול בקשת "סרי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הטלפונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/93 10/30/1972 סרטים – הצד השני – TAKE 2 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצד השני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/3 10/31/1972 סרטים – שבע דקות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבע דקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3792/64 11/2/1972 סרטים – בתו של מקנה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של מקנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/94 11/5/1972 סרטים – דקמרון מס' 2 בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דקמרון מס' 2" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  כרזת הסרט "סלמוניקו"  אשר נסרקה בטעות בתיק זה  מופיע בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/39 11/12/1972 סרטים – חוזה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/5 11/12/1972 סרטים – נישואים קולקטיביים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נישואים קולקטיביים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/6 11/12/1972 סרטים – שוד הכלבים המופלאים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הכלבים המופלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/7 11/13/1972 סרטים – מחיר החטא בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר החטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/45 11/19/1972 סרטים – מעשיות קנטרברי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעשיות קנטרברי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-3796/13 11/20/1972 סרטים – המקצועי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקצועי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-49826/29 11/20/1972 אגודות עותמאניות – איגוד נכי מחנות הנאצים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-3796/19 11/22/1972 סרטים – סוד הקסם הבורגני בקשת "וורנר-פוקס יצרני סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוד הקסם הבורגני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/29 11/23/1972 סרטים – הבו נשים לסנטור בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבו נשים לסנטור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/14 11/23/1972 סרטים – האלוף בעל זרוע אחת בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף בעל זרוע אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/17 11/23/1972 סרטים – מסמכי המאפיה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסמכי המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/18 11/24/1972 סרטים – החוטפים והנערות בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפים והנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/20 11/28/1972 סרטים – לילות בוקצ'יו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות בוקצ'יו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/33 12/10/1972 סרטים – סלוטר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/34 12/10/1972 סרטים – לאלימות נולד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאלימות נולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/30 12/11/1972 סרטים – המפתח הוא הפחד בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפתח הוא הפחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/37 12/13/1972 סרטים – הזמנה לרצח בקשת "א.ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמנה לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/51 12/25/1972 סרטים – הבית ברחוב שלוש בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית ברחוב שלוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-5246/12 1/1/1973 ארגון נשים דמוקרטיות
גל-8202/10 1/1/1973 מצעד צה"ל – תשל"ג – תיק כרטיסים יוצאים כרטיסים יוצאים למצעד.
גל-8202/11 1/1/1973 מצעד צה"ל – תשל"ג – דוגמאות כרטיסים תכניות תכנית לוח האירועים  תכנית מצעד צה"ל  דוגמאות להזמנה למצעד.  ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-8202/12 1/1/1973 מצעד צה"ל – תשל"ג – דוגמאות לכרטיסי הזמנה לחברי-כנסת  שרים ועוד. דוגמאות לכרטיסי הזמנה לחברי-כנסת  שרים ועוד למצעד צה"ל. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7312/6 1/1/1973 תכנית אב לפיתוח מרחב שלמה בתיק תכנית אב לפיתוח מרחב שלמה. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3796/72 1/3/1973 סרטים – דו קרב בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו-קרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-6059/16 1/18/1973 לשכת השר והמנכ"ל – יום זכרון כללי למלחמת הקוממיות תיק של משרד התחבורה והביטחון בדרכים על יום הזיכרון הכללי לגיבורי מלחמת הקוממיות המכיל התכתבויות בנוגע להצבת אבוקות זיכרון במבנים המרכזיים של המשרד.
ג-5278/7 2/13/1973 באר שבע התכתבויות בנושא הכנת ואישור תקציב העירייה  הצעת תקציב 1973/74 ותקציב מאושר לשנת 1973.
גל-46501/10 5/1/1973 נאומים וראיונות של ראש הממשלה גולדה מאיר נאומים וראיונות של ראש הממשלה גולדה מאיר – חלק ב'.
גל-3213/14 6/1/1973 פרסומים – דו"חות פעילות של מרכז ההסברה ואגפיו. (כרך ב') דו"חות פעילות של מרכז ההסברה ואגפיו.
חצ-5393/11 8/1/1973 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ד'
חצ-5334/17 9/1/1973 גרמניה המערבית – נספח עבודה.
חצ-5238/5 10/7/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ג סיכומי ישיבות של אנשי משרד החוץ והתכתבות וחילופי מברקים בין אנשי משרד החוץ (רברהם קדרון  מרדכי קדרון  סיני רום  משה מלמד אחרים)  הצלב האדום וגורמים נוספים בנוגע לנפילת שבויי צה"ל בידי בשבי מצרים ובסוריה במלחמת יום הכיפורים  מצב השבויים ותחילת המגעים המדיניים למען שחרורם.
חצ-5238/6 10/28/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ד' התכתבות וחילופי מברקים בין אנשי משרד החוץ (מרדכי קדרון  יעקב דורון  משה מלמד  ויקטור אלישר ואחרים)  הצלב האדום וגורמים נוספים בנוגע למצב השבויים הישראלים במצרים ובסוריה שנשבו במלחמת יום הכיפורים ותחילת המגעים המדיניים למען שחרורם.
חצ-5239/2 11/27/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ו התכתבות וחילופי מברקים בין אנשי משרד החוץ (מרדכי קדרון  שבתאי רוזן  יעקב דורון  משה מלמד ואחרים)  היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר וגורמים נוספים בנוגע למצב השבויים הישראלים בסוריה שנשבו במלחמת יום הכיפורים והמגעים המדיניים למען שחרורם.
חצ-5237/5 12/9/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ה' סיכומי ישיבות פנימיות במשרד החוץ  עם הורים של שבויים ונעדרים ממלחמת יום הכיפורים  התכתבות בין שר החוץ אבא אבן נ היועץ המשפטי לממשלה   אנשי משרד החוץ (מרדכי קדרון  משה מלמד  משה רביב  סיני רום  גבריאל גבריאלי  בנעד אביטל  יוסף תקוע  אבנר אדן  אורי בר-נור) ואחרים) בנוגע למצב השבויים בסוריה והמגעים המדיניים להחזרתם ולאיתור הנעדרים בחזית מצרית וכן בנוגע לתלונות ישראל על רצח שבויים ישראלים בסוריה.
חצ-4901/8 1/1/1974 אורוגוואי – חקלאות (כרך ב')
חצ-4901/9 1/1/1974 אורוגוואי – משתלמים
חצ-4901/10 1/1/1974 אורוגוואי – נוער
חצ-4901/5 1/1/1974 אורוגוואי – כללי (כרך ב')
חצ-4901/6 1/1/1974 אורוגוואי – מומחים
חצ-4901/7 1/1/1974 אורוגוואי – חקלאות (כרך א')
חצ-4901/4 1/1/1974 אורוגוואי – כללי (כרך א')
גל-13859/16 1/1/1974 עניני כנסת – ממשלה גיור – "ענייני גיור ושאלת מיהו יהודי" ענייני גיור ושאלת מיהו יהודי
חצ-8305/11 1/1/1974 בריטניה – מז"ת. כרך ו' המרכז לתיעוד  קטעי עיתונות
א-7752/12 1/1/1974 קלטת קול – ראיונות עם יצחק רבין ונציג קפריסאי על חלוקת קפריסין – דיווח על פליטים בקפריסין ריאיון של ראש הממשלה יצחק רבין באנגלית: אני מאמין בהתחייבות מצרית לא ללכת למלחמה לא להשתמש באיום של שימוש בכוח יכול להביא לשלום. התחייבות שתוביל לשלום אמיתי שתי המדינות. כאשר מצרים תעשה את ההתחייבות מול ישראל  ישראל תעשה את ההתחייבות מול מצרים   כאשר מצרים תהיה מוכנה לסיים את העימות מול ישראל זה היה פריצת דרך אמיתית  התחייבות שלא תהיה יותר מלחמה מול ישראל. סוף למלחמה.  ללא תנאים אז יהיה אפשר לדבר על סיני על תעלת סואץ…  (עד 03:39)
פ-2175/9 1/25/1974 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר"  ובה מוותרת רחל ינאית בן-צבי על מחצית מכספי הפנסיה שמופרשים אליה מתוקף היותה אשת נשיא לשעבר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7617/1 4/1/1974 לשכת השר – ועדת שרים לעניני ירושלים – החלטות. החלטות הוועדה להתיישבות בראשות ישראל גלילי  אזור ענתות וכביש גישה לכפר שילוח
א-7098/11 4/24/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים עד השעיית השיחות במרס  1975 דיווחים מנציגות וושינגטון למשרד החוץ ולשכת ראש-הממשלה; ניירות-עבודה  סקירות  עלוני-מידע וכו' חלק א' בתיק הושחרו מסמכי מוסד המוגבלים לעיון הציבור עד שנת 2064
א-7076/1 5/2/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק א' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
ג-13093/9 5/19/1974 ישיבות ועדת השרים לענין ירושלים ועדת שרים לענייני ירושלים – סטנוגרמות בנושא כביש כפר השילוח – הימנעות מחפירה בכביש והתחלת פעולות לסלילת כביש בתוואי חדש
פ-2175/20 6/1/1974 קטע עיתונות. כתבה באנגלית שהתפרסמה בעיתון "PIONEER WOMAN" מאת רחל ינאית בן-צבי  בשם "A LETTER TO MY HAVEROT" ובה פניית רחל ינאית אל חברות ארגון ה"פיוניר וומן" בארה"ב ובקנדה.
חצ-10301/14 7/1/1974 ראיונות סאדאת לעתונות הערבית
גל-45111/15 7/1/1974 כבישי גישה – מועצה אזורית בית-שאן כבישי גישה – מועצה אזורית בית-שאן
גל-3794/95 7/2/1974 סרטים – משהו גדול בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משהו גדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-8296/17 7/29/1974 ועדה לתאום מרש"ל (מרחב שלמה)-פרוטוקולים תיק של המשרד להגנת הסביבה על הועדה לתאום הפיתוח במרש"ל (מרחב שלמה) המכיל פרוטוקולים של סיכומי ישיבות הועדה; התכתבויות.
א-7083/6 10/1/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע וכו'
ג-6872/1 10/1/1974 לשכת ראש הממשלה – יצחק רבין – נושאים שונים פרוטוקולים מישיבות ועדת שרים לעניני כלכלה  התכתבות בנוגע לפטירתו של נשיא המדינה זלמן שזר  מאה שנים להולדתו של חיים וייצמן  קיבוץ שמיר  הצעת חוק רשות ממלכתית להתנחלות תשל"ד-1974 ועוד.
ג-14538/1 10/1/1974 משרד השיכון – תכנית פיתוח השיכון 1975-1979/1980 תכנית פיתוח השיכון 1975-1979/1980
ג-14538/3 10/1/1974 משרד השיכון – תכנית פיתוח השיכון 1975-1979/1980 – נספח מפות 2 תוכניות פיתוח שיכון כולל מפות מצורפות מרכז שפלה ודרום
גל-2980/1 10/15/1974 בית-קברות לעולי קפריסין מסמכים ומפות מהמשרד לענייני דתות בעניין חלקת חללי קפריסין בבית העלמין בחיפה.
ג-14538/5 12/1/1974 משרד השיכון  המינהל לבניה הכפרית וישובים חדשים – תכנית פיתוח ובניה בתיק – תכנית פיתוח ובנייה מאת משרד השיכון  מינהל הבנייה הכפרית ויישובים חדשים – דצמבר 1974. בתכנית – נתוני בנייה לפי גופים התיישבותיים  נתוני בנייה במושבים הצעירים  פעולות משרד השיכון במושבים הוותיקים  הבנייה ביישובנם קטנים לטובת קליטת עולים ובניית מוסדות חינוך.
פ-2966/3 12/22/1974 תזכירים פנימיים תיק מאוסף פרופ' חיים בן-שחר המכיל תזכירים פנימיים של הועדה לרפורמה במיסוי.
גל-12480/16 1/1/1975 מוסדות גור (ירושלים)
חצ-6712/10 1/1/1975 סוריה דיווחים  סקירות  קטעי-עתונות
גל-13038/1 4/14/1975 טיולים במוסדות חינוך (כרך א') הוראות בטיחות לטיולים במערכת החינוך-מינוי ועדה לבחינת הוראות נהלי הבטיחות בטיולים וסיכומי דיונים של הוועדה  התכתבויות וחוזרים של משרד החינוך בנושא נהלי בטיחות בטיולים (הוראות בטיחות בשטח-כניסה למערות  רחצה במים  מגע בבעלי חיים  לינה  מזון ושתיה  לבוש  משקל נשיאת ציוד  תנאי מזג אויר  מיקום החניה  הסעת תלמידים  מלווים  אבטחה ושימוש בנשק  תברואה  עזרה ראשונה ועוד)  הכנת תכנית טיולים שנתית ע"י מוסדות החינוך  מסלולי טיול ואתרים מאושרים  הוראות לשמירה על בריאות הילדים מטעם משרד הבריאות  הפעלת מרכזי יעוץ ותיאום לטיולים  דוגמאות טפסים (אישור הורים  טופס טיולים). הלכות בטיחות בטיולים (ע"פ המלצות הוועדה  1975)-נוסח לפרסום בחוזר מנכ"ל. מצורף תדפיס הוראות לטיולים שפורסם בשנת 1934 ע"י מחלקת החינוך של כנסת ישראל.
פ-2476/44 4/20/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ברית ראשונים: ארגון עסקנים ציונים ותיקים מכתב ברכה למלאכי בהגיעו לגבורות. בחתימת נפתלי וינברג  יעקב הרוזן ונחום סנפירי
חצ-6820/8 6/10/1975 לשכת המנכ"ל – ארה"ב – מז"ת דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות וכו' ( כולל רישום של נאום רה"מ בועדת חוץ של סנאט ארה"ב ב- 12.6.75 )
חצ-5845/5 7/1/1975 ארגון נשים דמוקרטיות
א-7541/12 7/1/1975 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – מיכאל קומיי: פגישות  .1-10
חצ-7032/4 8/1/1975 שיחות קיסינג'ר –  26.8.75 – 22.8.75
חצ-6813/6 8/1/1975 לשכת המנכ"ל – הסכם סיני דיווחים מנציגויות  ממשרד החוץ לחוץ לארץ ( כולל הסכם הפרדת כוחות עם מצרים מ-1.9.75; מזכר הבנה עם ארה"ב )
א-7017/6 9/1/1975 יומן ראש הממשלה לענייני רווחה חברתית פגישות עם ראש הממשלה בנושאים רווחה חברתית במגזר הערבי  נפגעי פעולת מחבלים בקרית שמונה ועוד. מהתיק הוצאו למעטפה תעודות בודדות בהן מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה בנושא ארצות ערב. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2045.
גל-13038/2 10/1/1975 טיולים במוסדות חינוך (כרך ב') הוראות בטיחות לטיולים במערכת החינוך-הלכות בטיחות בטיולים (1975)-נוסח לפרסום בחוזר מנכ"ל (2 עותקים  כולל עותק עם תיקונים). המשך מתיק גל-13038/1.
חצ-8554/19 10/1/1975 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-10687/17 11/30/1975 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רישום כאגודה עותמנית האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל.
גל-18618/1 1/1/1976 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז ירושלים. מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז ירושלים (חוברת): הצעה אופרטיבית לחלוקת תפקידים בין משרד החינוך ובין עיריית ירושלים לפי ועדת קוברסקי ובין משרד החינוך והרשויות המקומיות לפי ועדת זנבר.
פ-2119/9 2/18/1976 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל אטיאס. מכתב בנוגע לכתיבת דברים לזכר משה אטיאס.
גל-21282/18 4/1/1976 חקיקה ראשית – חוק הנאמנות תשל"ד – 1974 חקיקה ראשית – חוק הנאמנות תשל"ד – 1974
חצ-6707/21 4/1/1976 ביקור אלון [בארה"ב במאי 1976]
גל-3734/1 4/3/1976 באר שבע עיריית באר שבע  הצעת תקציב לשנת הכספים 1976-תקציב עזר  מלוות  תשלומים (חינוך  עבודות פיתוח  שירותים עירוניים  משכורות ועוד)  תקבולים (השתתפות הממשלה  מיסוי והכנסות שונות)  שירותים מקומיים-השוואה לשנים 1974-1975  אומדן הוצאות והכנסות לשנת 1976/7  תקציב רגיל מאושר ועוד.
א-279/15 6/1/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מטוס אייר-פרנס מברקים בענין ההתרחשויות במהלך חטיפת מטוס אייר-פרנס לאנטבה.
גל-22662/35 6/1/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת אישור תוכנית על-ידי הוועדה המחוזית באישור שא הפנים  תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת.
ג-14538/11 7/1/1976 תכנית מיתאר ארצית לדרכים – מס' ת/מ/א 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים
א-107/12 7/12/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – מצרים – הפרות הסכם הביניים סטנוגרמות מישיבות ממשלה
א-272/1 9/1/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – או"ם (כרך ב') מברקים בענין דיונים והחלטות בנושא המזרח-התיכון  ארגון אונסק"ו ועוד. (המשך בתיק 2)
גל-48483/12 10/12/1976 משרד החוץ + הבינון והשיכון הזמנה להדפסת מפת ישראל  שיכון ובינוי – תכנית הסברה  מספור דרכים במפה  הדפסת "מגילת העצמאות" והמחיר  הסברה בארה"ב  פרסומים בלועזית  ארועי 200 שנה לארה"ב בישראל  רשימת השגרירים והנציגויות בארץ ובחו"ל  כרזות
ג-10907/15 10/28/1976 ההסתדרות הציונית העולמית – מאמרים התכתבות ההסתדרות הציונית העולמית  המחלקה ליחסי חוץ-הצעה להגברת התיאום בעבודת ההסברה של ההסתדרות הציונית העולמית  הרצאה בנושא הסברה ישראלית מאת פרופ' בנימין אקצין בכנס אגודות הידידות ישראל והעמים (1976)  פעולות הוועדה לענייני הסברה מדינית (1970-1973)  פעולות הסברה בחוגי עיתונות ובקרב נוצרים למען ישראל.
חצ-6863/7 12/1/1976 השר יגאל  אלון – ארה"ב – בועז מגעים עם ארה"ב – דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל מהתיק הוצאו מספר מסמכים העוסקים בנושאי רכש אמל"ח. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2027.
גל-12914/3 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ראש הממשלה לשעבר דוד בן-גוריון ז"ל.
גל-4066/8 1/10/1977 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות- קרית-עקרון פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית קרית עקרון וועדותיה השונות: אישור הרכב ועדות העירייה  החלטות ועדת המכרזים  פסק בוררין בנדון הערכת הפיצויים בפרדס "חוסכי עקיר"  הסכם חיבור המועצה המקומית מזכרת בתיה למערכת הביוב המרכזית של קרית עקרון ועוד.
ג-6120/1 2/4/1977 שר התחבורה – תיק אישי לשר הצעה להפסיק את פעולת הוועדה להגברת פריון הייצור והייעול במשק  סיכום הרצאות במוסד ון ליר  ברכות ותודות לשר יעקבי  הזמנות לארועים שונים.
גל-12856/4 2/28/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב יהונתן. התכתבות בנוגע למושב שיתופי להתיישבות חקלאית ברמת הגולן
גל-12851/17 5/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שכונת מונטפיורי תל-אביב. פניות לשיקום שכונת מונטיפיורי בתל אביב
גל-12850/8 6/3/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ערים – ירושלים. כרך ב' התכתבויות עם ראש עיריית ירושלים טדי קולק ועם גורמים שונים בנושא מעמדה של ירושלים   פיתוח  בנייה ושיקום שכונות  ייהוד ירושלים  העברת מוסדות ההסתדרות הכללית לירושלים ועוד.
גל-12853/12 6/7/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מעלה יוסף. פניות לראש הממשלה יצחק רבין בנוגע למצבם הקשה של יישובי מעלה יוסף ובקשה להתערבות וסיוע.
גל-12855/33 6/15/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נוה אטיב. סיכום דיון של גורמים ממ/שלתיים בנוגע לפיתוח המושב השיתופי נווה אטי"ב במורשות החרמון  העתק התכתבות בין מזכירות המושב למנהל מחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית (הסוכנות היהודית) רענן ויץ בנוגע לטיפול החטיבה להתיישבות במושב  מכתבים ממזכירות המושב ומעו"ד המייצג את המושב ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין ותשובות קצרות מהלשכה בנושאים הקשורים למושב: הזמנת רה"מ בגין לביקור במושב  טעננה על הוצאת שם רע לתושבי המושב ע"י מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות אבי ברוק ותלונה על חוסר במים במושב.
גל-58723/8 11/1/1977 תכנית לאירועי שנת השלושים לעצמאות ישראל תכנית לאירושי שנת השלושים לעצמאות מדינת ישראל
פ-2476/7 11/9/1977 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י' ברזילי
גל-12853/2 11/21/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קצרין. ביקור ראש הממשלה בקצרין; פניות ועד היישוב לראש הממשלה לפתח את היישוב
חצ-11161/8 1/1/1978 קהיר – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי מברקי משרד החוץ
חצ-7281/2 1/1/1978 תורכיה – קשרים בדרג ממשלתי
חצ-7281/10 1/1/1978 תורכיה – דוחות והערכות מצב
פ-2476/18 1/18/1978 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד סופר (בן דודו של מלאכי) בתיק חילופי מכתבים עם דוד סופר.
חצ-8443/8 3/1/1978 זכויות אדם.
חצ-8224/7 3/1/1978 ארה"ב.סנטור יעבץ
גל-12855/28 3/30/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – כפר יובל. התכתבויות בנושא הקמת "בית הבנים" בכפר יובל להנצחת ההרוגים בהתקפת מחבלים ביישוב ובנושא השקעה בענף הלול.
גל-12853/5 4/20/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אפרת. התכתבות בין רה"מ מנחם בגין ואנשי לשכתו למשה משוקוביץ' מ"אפרת -האגודה השיתופית "אפרת – אגודה שיתופית לפיתוח ולהתיישבות בע"מ"  המהנדס דוד צוקר ויונתן סנדלר  מזכיר גרעין "בני עקיבא" מדרום אפריקה להתיישבות באפרת  בנוגע לתוכניות להקמת העיר אפרת וטקס העליה לקרקע במקום שבמסגרתו הוקמה ישיבת "שבות ישראל (באחד המכתבים מוזכר הערב שלמה ריסקין מוועד העולים בארצות הברית הפועלים למען הקמת אפרת). בתיק רשימת חברי הגרעין מדרום אפריקה  להתיישבות באפרת (עמודים 34 – 35) ומגילת רות עם תרגום לאנגלית ששלח מושקוביץ' לרה"מ בגין מטעם האגודה להקמת אפרת (עמודים 6 – 7).
גל-3791/3 5/17/1978 סרטים – בין שתי נשים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין שתי נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/30 6/19/1978 סרטים – הקרקס בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-8279/9 7/1/1978 ארה"ב.אישים.סנטור יעבץ
גל-12851/3 7/16/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – סנהדריה המורחבת. העתק מכתב מוועד השכונה סנהדריה המאוחדת בירושלים שנשלח לראש עיריית ירושלים הכולל דיווח על רשימת נבחרי ועד השכונה  העתק מכתב מלשכת ראש הממשלה למזכיר ועד השכונה המאשר בתודה את קבלת העתק המכתב.
טס-162/13 9/1/1978 נשיא המדינה- מורים מצטיינים. תאריך: 6.9.78. צליינים. תאריך: 10.9.78. המשך חיילות מתנדבות. תאריך: 19.9.78.
טס-162/14 9/1/1978 נשיא המדינה- קבלת אופירה נבון. תאריך: 10.9.78. רופאים אורולוגים. תאריך: 27.9.78.
פ-2910/17 9/25/1978 רחל ינאית בן-צבי – חיבור. דברים שהתפרסמו בעיתון "דבר" בשם "מנחם בגין ראש ממשלת ישראל ונירון קיסר רומא".
חצ-6835/10 10/11/1978 לשכת המנכ"ל – יחסי ישראל – ארה"ב – כללי טיוטות הסכם שלום עם מצרים  הצעות לתיקונים  התכתבות בנושא; רישומי וסיכומי שיחות ודיונים; החלטות הממשלה  חילופי מכתבים בין רה"מ ( מנחם בגין) לנשיא ( אנואר סאדאת ) וכו'
גל-3792/73 11/18/1978 סרטים – סיפור נאהבים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור נאהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3792/78 11/21/1978 סרטים – האוהל האדום בקשת "סינמה אינטרנשיונל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוהל האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-10929/7 12/19/1978 [ראש הממשלה מנחם בגין  ראיונות מורחבים] תמלול ראיון עם ראש הממשלה מנחם בגין ע"י סילביה גזל  טיוטת המבוא לספר "מנחם בגין" מאת הארי הורביץ  נאומו של מנחם בגין לרגל קבלת פרס נובל לשלום  ראיון לתקשורת הצרפתית ועוד.
טס-162/51 1/1/1979 נשיא המדינה- המשך המועצה הציבורית למורשת יהדות המזרח.
גל-22663/6 1/1/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת
א-4175/4 1/1/1979 המנכ"ל אליהו בן אלישר – פרוטוקולים מפגישות אתרטון – בן-אלישר פרוטוקולים (באנגלית) מפגישות המנכ"ל בן-אלישר עם אלפרד אתרטון  עוזר מזכיר המדינה האמריקני לענייני המזרח הקרוב ודרום אסיה (בהשתתפות פרופ' יצחק זמיר  היועץ המשפטי לממשלה) בנוגע למו"מ בין ישראל למצרים על הסכם השלום.
גל-12889/27 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות העולם אנטישמיות. כרך א' התכתבויות בין יחיאל קדישאי  מנהל לשכת ראש הממשלה לבין מנשה ח' אלישר  מנהל לשכת המסחר  ירושלים בנוגע לאירועי אנטישמיות בעולם; פניות ציבור לראש הממשלה מנחם בגין בנושא אנטישמיות  וכן קטעי עיתונות בנושא.
גל-12890/13 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות העולם אנטישמיות. פנייתו של גדליה שליסל אל ראש הממשלה מנחם בגין בה מתלונן על אנטישמיות בעולם.
גל-12889/28 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות העולם אנטישמיות. כרך ב' פניות ציבור לראש הממשלה מנחם בגין בנושא אנטישמיות; רשימת אירועי אנטישמיות בארץ ובעולם.
א-4109/1 1/3/1979 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 257 עד  296 החלטות ממשלה  מינויים  סקירה על קרן התנדבות לביטחון ישראל  חוק העמותות  קליטת פליטים מויאטנם
גל-15200/14 1/7/1979 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי  חוזה תכנון כבאות אש לבניית בתי חולים ביהודה ושומרון  לוחות זמנים לבנייה בבית החולים ברמאללה  רצועת עזה תכנית אב לבתי חולים  בית חולים בחברון. בית חולים רפידיה  בית חולים בית ג'אלה
טס-162/60 2/1/1979 נשיא המדינה-ברית יוצאי מרוקו ברית יוצאי מרוקו.
גל-12856/30 2/11/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ישוב אפרת. התכתבות בין משה מושקוביץ' מהחברה לפיתוח הרי יהודה אל ראש הממשלה מנחם בגין בו הראשון מביע הערכתו ותודתו בנוגע לסיום המוצלח בעזרתו על הקמת היישוב אפרת בגוש עציון.
חצ-8464/10 3/1/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי. מברקים ודיווחים מנציגויות ישראל וממשרד החוץ
טס-162/74 3/1/1979 נשיא המדינה- נשים דיפלומטיות לגברת נבון.
טס-162/91 3/1/1979 נשיא המדינה- משלחת מבנצר (גברת כהן).
גל-59785/6 3/11/1979 מחצבות  נשר מפעל מלט ישראליים בע"מ גוש 17147  11774   11896 (חרייבה) ראה תכנית ג/619   ג/619 ב' (טפול קודם 2320-36) תוכניות מאושרות + פרוטוקולים  בקשות לרשיון.
טס-162/78 4/1/1979 נשיא המדינה- פרס נמיר.
טס-162/72 4/1/1979 נשיא המדינה- שבוע איינשטיין. תאריך: 20.3.79. משלחת ממכסיקו. תאריך: 5.4.79.
טס-162/73 4/1/1979 נשיא המדינה- סד/415 1 יריד הספרים הבינלאומי. תאריך: 23.4.79. פרס ברגמן – מקבלי הפרס: המנחה קורא את שמות הזוכים את תחום עיסוקם ותיאור תמציתי את נושא מחקרם: פרופסור עמוס אופנהיים  פרופסור בלום פרופסור לינה בן-דור  גור גרטי  שריג  דורסט  דר חיים שטיין סרצקי דר ששון וצ'יוידלי. גיל מבוטניקה  אינקה דור מיכה הלר  סומר  הגברת חני ברגמן מציגה פרוייקט ל דברי הנשיא יצחק נבון: מדבר על סוגי פערים – הפערים המוכרים הם פערים סוציאליים או כלכליים אך יש עוד סוגי פערים כמו למשל פער בין היודעים והעושים יש שצוברים ידע ובימינו זה הולך וגובר ויש שעושים אילו היה מפגש תדיר יותר ביניהם מדינת ישראל ודאי היתה נשכרת מכך. ישגם פער בין אנשי מדעי הטבע לבין אנשי מדעי החברה מדגים כיצד מילים דומות אומרות דברים שונים לעוסקים בתחומי לימוד שונים. פרופסור ארנסט ברגמן היה מהמעטים שידעו לשלב בין הפערים הנ"ל. סד/415 2 פרס זיו. תאריך: 25.4.79.
טס-162/75 4/1/1979 נשיא המדינה- ערב הזז. תאריך: 25.3.79. ארגון שירותי המתנדבות. תאריך: 3.4.79.
טס-162/76 4/1/1979 נשיא המדינה- מלרה העצמאות. תאריך: 3.4.79. אנשי האינטרנציונל הצעיר. תאריך: 4.4.79.
טס-162/77 4/1/1979 נשיא המדינה- חברי מועצת ירוחם.
טס-162/92 4/1/1979 נשיא המדינה- ארץ-ישראל יפה.
טס-162/79 4/1/1979 נשיא המדינה- מפגש אנשי עליה ב'.
טס-162/80 4/1/1979 נשיא המדינה- חוג תנ"ך.
טס-162/81 4/1/1979 נשיא המדינה- בית שלום עליכם.
טס-162/82 4/1/1979 נשיא המדינה- אנשי טלויזיה מחו"ל. תאריך: 20.4.79. אנשי טלויזיה מחו"ל. תאריך: 22.4.79. ארמנים. תאריך: 23.4.79.
טס-162/83 5/1/1979 נשיא המדינה- חתני חידון תנ"ך עולמי לנוער. ילדי יורדים.
טס-162/84 5/1/1979 נשיא המדינה- ילדי יורדים.
טס-162/93 5/1/1979 נשיא המדינה- ותיקי דפנה. תאריך: 26.4.79. ארוחת צהרים לאסירי ציון. תאריך: 2.5.79.
טס-162/94 5/1/1979 נשיא המדינה- ילדי.
טס-162/95 5/1/1979 נשיא המדינה- איכות הסביבה.
טס-162/97 5/1/1979 נשיא המדינה יצחק נבון ועדי שכונות.
טס-162/85 5/1/1979 נשיא המדינה- מוזיאון ישראל. תאריך: 3.5.79. ראשי משלחת הפועל: 8.5.79.
טס-162/86 5/1/1979 נשיא המדינה- ועדות החנינה.
טס-162/87 5/1/1979 נשיא המדינה- השכלה גבוהה בישראל.
טס-162/88 5/1/1979 נשיא המדינה- השכלה גבוהה בישראל.
טס-162/89 5/1/1979 נשיא המדינה- חברה ישראלית. תאריך: 15.5.79. עתונאי מארה"ב. תאריך: 21.5.79.
טס-162/90 5/1/1979 נשיא המדינה- בונדס.
טס-162/96 5/1/1979 נשיא המדינה- הסתדרות הרופאים. תאריך: 21.5.79. בוגרי הפנימיה הצבאית. תאריך: 22.5.79.
ג-13096/15 5/9/1979 דיון בעניני קליטה ישיבה בלשכת ראש הממשלה בענייני קליטה-הצעת ראש הממשלה בגין להקמת רשות ממלכתית לקליטת עליה  עמדות משרד הקליטה (שר הקליטה דוד לוי) והסוכנות היהודית.
חצ-8308/8 5/10/1979 תאילנד- מז"ת ביקור שר החוץ בתאילנד
חצ-6897/2 6/1/1979 השר משה דיין – אוטונומיה פרטי-כל מישיבות ועדת האוטונומיה 11-12.6.79; .25-26.6  תת-ועדה טכנית .19-20.6; ניירות-עבודה  דיווחים וכו'
טס-162/100 6/1/1979 נשיא המדינה- כנס ארצי של נשים אקדמאיות גברת נבון.
טס-162/101 6/1/1979 נשיא המדינה- כנס סמינר אמריקאי.
טס-162/102 6/1/1979 נשיא המדינה- פרס התעשיין המצטיין. מדרכי תנועות הנוער 1.
טס-162/103 6/1/1979 נשיא המדינה- מדריכי תנועות הנוער 2.
טס-162/104 6/1/1979 נשיא המדינה- מדריכי תנועות הנוער 3.
טס-162/106 6/1/1979 נשיא המדינה- קבלת כנס למכון לחקר פסיכולוגי גברת נבון 2.
טס-162/107 6/1/1979 נשיא המדינה- שנת הילד הבינלאומי מעשה טוב לזולת גברת נבון.
טס-162/108 6/1/1979 נשיא המדינה- קבלת כנס למכון לחקר פסיכולוגי גברת נבון 1.
גל-22656/24 6/10/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר הנוער ניצנים תיק של משרד הפנים המכיל תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) של כפר הנוער ניצנים.
גל-12855/51 7/19/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב בקעות. פניות בנושא טיפול בקליטת שידורי טלוויזיה בבקעות ומצבו הכספי של המושב.
פ-2079/57 12/1/1979 מכתב מהוצאת יד יצחק בן-צבי למנויי הסדרה "קתדרה". מכתב בנושאים טכניים.
א-4109/6 12/4/1979 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 445 עד  484 הצעות חוק  קרן התנדבות לביטחון ישראל  תיקון לחוק יד יצחק בן צבי  דוח הוועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה
גל-45351/33 1/1/1980 מדרך 5532 מק"מ 1 מדרך 553 כביש עין-שריד – עין-ורד – קטע מחוז תל-אביב מדרך 5532 מק"מ 1 מדרך 553 כביש עין-שריד – עין-ורד – קטע מחוז תל-אביב
חצ-8796/15 1/1/1980 אורוגואי – קשרים מדיניים בדרג ממשלתי.
גל-22661/33 1/1/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת
גל-12851/8 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שכונת גילה. פיתוח יחידות דיור בשכונת גילה בירושלים
גל-12890/4 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הנצחת זכר חסידי אומות העולם. הנצחת זכר חסידי אומות העולם; הענקת תעודת הוקרה מאת יד ושם לרגינה וולצ'ינסקה-קולצ'יק בעבור הצלת יהודים מלחמת העולם השנייה; פניות ציבור לראש הממשלה מנחם בגין; פניות ציבור לראש הממשלה מנחם בגין לטובת הקורה לגבי ג'ודי פלד-קאר על פעילותה האנושית למען הצלתם של יהודי סוריה.
גל-12890/20 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפגש עולמי משואה לתקומה בארץ. פניות ציבור לראש הממשלה מנחם בגין בנושא אנטישמיות וזיכרון השואה; מפגש עולמי של יהודים ניצולי שואה – תכנית הכנס לוח זמנים.
גל-3289/13 1/27/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – תל-אביב-יפו פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – תל-אביב-יפו.
גל-51916/2 2/1/1980 באר שבע שכונה ג' – ד – תוכניות עבודה פרוייקט שיקום השכונות בבאר שבע-תכנית עבודה לטווח הקצר (פברואר 1980)  שכונה ג'. סקירה כללית  מטרת התכנית  המערך הפיזי והחברתי של השכונה  דרכי שיקום ופרוייקטים פיזיים לטווח הקצר  כח אדם ותקציבים לביצוע הפרוייקטים ועוד. תכנית שיקום של שכונה ד' צפון (מאי 1980)-סקירה על השכונה (אוכלוסיה  שירותים-חינוך  בריאות ועוד)  שיקום פיזי וחברתי (פרוייקטים לגילאים השונים)  תקציב ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-4109/7 2/27/1980 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 485 עד  529 הצעות חוק: חוק לתיקון פקודת הרוקחים  הצעת חוק בתי קברות צבאיים  תיקון לחוק הארכיונים  הצעת חוק המפלגות  צמצום צריכת אנרגיה
גל-592/4 3/27/1980 סרטים – שוטטות בקשה לרישיון הצגת הסרט "שוטטות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה  מכתביהם של פעיל זכויות האזרח יונתן דנילוביץ' והאגודה לשמירת זכויות הפרט בנושא  והרישיון שניתן. התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-6898/2 7/1/1980 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים; דו"חות משיחות מו"מ לאוטונומיה וועדות שונות ב-7.80; רישומי וסיכומי שיחות  תזכירים  ניירות-עבודה וכו'
גל-2541/3 9/4/1980 ברכות לרגל המינוי ברכות למינויו של גדליה שרייבר חצפקיד מנכ"ל משרד הדתות ומכתבי תשובה של שרייבר לברכות  מכתבים של ראשי קהילות  חסידויות  מועצות דתיות ואנשים פרטיים  ברכות ששלח גליה שרייבר לזוכים באות יקיר העיר ירושלים ביניהם כתריאל טכורש    הזמנה לטקס  נאום האפיפיור יוחנן פאולוס השני בפני יהודי גרמניה  מכתב ברכה מהרב משה צבי נריה בתפקידו כראש אולפנת כפר פינס  ברכה לחג מראש בית הדין העליון בעזה  ברכת הרב יעקב אריאל ראש ישיבת כפר מימון(יש פנייה להטלת פיקוח וביקורת יעילה במשרד)  ברכת שמחה רז למינוי   לוח זמני הדלקת נרות שבת לשנת תשמ"א  ברכת ראש עירית ירושלים טדי קולק (עמוד 656)  חלק מן המכתבים מתייחס לחשדות לשחיתות במשרד הדתות בשנת 1980
גל-12856/5 9/15/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב גיתית. פניות לראש הממשלה ממושבים בבקעת הירדן
חצ-6898/5 10/1/1980 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  היעוץ המשפטי  סקירות; דו"חות על שיחות האוטונומיה 16-18.11  12-15.10.80 ( כולל סקירת ר. לפידות על מו"מ לאוטונומיה מ-28.12.80 )
גל-12856/6 2/19/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב דלתון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע למושב דלתון: כוונה להקים התיישבות לילדי הדרוזים על אדמת מושב דלתון ועצומה של חברי מושב הטוענים לרמיסת זכויותיהם שלא מיוצגות בוועד המושב. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2052.
א-4109/11 3/25/1981 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 673 עד  700 מכתבים אל חברי הממשלה
חצ-8899/19 5/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
גל-12855/30 7/23/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שאר ישוב. פניות לראש הממשלה בנושא הביטחון ביישוב שאר ישוב
א-4087/1 8/10/1981 סדרי יום ממשלה (הממשלה ה – 19). כרך א' תיק בנושא "סדרי יום הממשלה"
א-4087/17 8/16/1981 מכתבים של חברי הממשלה (הממשלה ה – 19) ממכתב מס'  272-1. כרך א' מכתבים אל חברי הממשלה בנושאים שונים – הצעות החלטה לוועדת השרים לענייני כלכלה  חומר לוועדת השרים לענייני חקיקה  הארכת מינויו של רשם מאגרי המידע – הצעה להחלטה  נסיעות שרים לחוץ לארץ  מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הביטחון ועוד
ג-8163/17 9/1/1981 יד ושם טקסים ממלכתיים ברחבי הארץ לזכר יום השואה והגבורה; טקס לציון 50 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה – התכתבויות; קבלת דגל השואה באמצעות חקיקה – התכתבות; מינויו של ד"ר יוסף בורג ליו"ר המועצה של 'יד ושם'; הענקת אזרחות הכבוד של מדינת ישראל לראול וולנברג.
גל-42610/12 10/1/1981 נצרת – שטח שיפוט התכתבות בנוגע  לתחום שיפוט וגבולות עיריית נצרת
חצ-9349/1 1/1/1982 ארה"ב – מדיניות חוץ התכתבות  דיווחים משגרירות ישראל בוושינגטון
חצ-6898/8 1/1/1982 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  דו"ח ר. לפידות על דיוני האוטונומיה 10-16.12.81; היעוץ המשפטי וכו' ( כולל רישום שיחת צוות האוטונומיה עם אלכסנדר הייג 28.1.82 )
חצ-8806/19 1/1/1982 אמריקה הלטינית – יהודים.
חצ-8808/23 1/1/1982 ברזיל – קשרים במישור הדתי.
חצ-8813/20 1/1/1982 פרגואי – יהודים.
חצ-8814/15 1/1/1982 קובה – קשרים עם מדינות ערב.
פ-5435/25 1/19/1982 דוד קמחי – הסכם השלום עם לבנון (1983) + טיוטות – ניירות – מזכרים המו"מ להסכם שלום בין ישראל ללבנון כולל טיוטות ההסכם.
חצ-9346/14 3/1/1982 יחסי ארה"ב-מזרח-תיכון התיק חסוי בשל מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או ביחסי החוץ שלה. התיק ייבדק שנית בשנת 2033.
גל-12856/15 5/18/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב ניר חן. מכתב ממזכיר תנועת המושבים למושב ניר חן בנושא טיפול במושבים במצוקה.
פ-2082/7 6/1/1982 רשימת מספר הדונמים והנפשות של הכפרים בגליל רשימת מספר הדונמים והנפשות של הכפרים בגליל. התאריך הינו משוער.
גל-42587/3 7/19/1982 קטעים של פרוטוקולים – ועדה מחוזית תל-אביב תיק של משרד הפנים המכיל קטעים של פרוטוקולים של הועדה המחוזית תל-אביב (יולי 82'- מאי 83')
גל-49206/2 8/29/1982 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – נתיב השיירה דיונים בין חקלאיים בנתיב השיירה.
חצ-7019/7 1/1/1983 מנכ"ל  דוד  קמחי – מו"מ ישראל – לבנון פרטי-כל וסיכומי ישיבות המליאה  ועדות-משנה בחאלדה ונתניה  שיחות; נספחים ( כולל טיוטת הסכם עם לבנון )
גל-21842/4 1/1/1983 יעוץ משפטי – שעות עבודה ומנוחה תשמ"ג יעוץ משפטי – שעות עבודה ומנוחה תשמ"ג
גל-48751/5 1/1/1983 [חוות דעת משפטיות עבור משטרת ישראל] חוות דעת משפטיות עבור משטרת ישראל
גל-51916/4 3/1/1983 באר שבע שכונה ד' צפון – תוכניות שיקום באר שבע שכונה ד' צפון (שיקום והתחדשות)-תכנית פעולה לשנת 1983-1984. פרוטוקולים מישיבות ועדת ההגוי  דו"ח ביצוע והפעלה לשנת 1982/3 והצעת תקציב לשנת 1983/4. סקירת הפרוייקטים השונים בתחומי החינוך והרווחה ועוד.
א-4087/21 4/27/1983 מכתבים של חברי הממשלה (הממשלה ה – 19) ממכתב מס'  272-1. כרך ה' מכתבים אל חברי הממשלה – הצעת החלטה בעניין הגדלת הון מניות חברת קרתא בע"מ  הצעת החלטה בדבר עידוד תחבורה ציבורית בערים  הצעת החלטה לוועדת השרים לענייני כלכלה  מינוי חבר ברשות שדות התעופה ועוד
חצ-7033/1 5/1/1983 דוד קמחי – הסכמי לבנון הסכם שלום עם לבנון ( אנגלית  עברית  צרפתית ); נספח בטחוני; מזכר הבנה עם ארה"ב בנדון וכו'
גל-42587/2 6/20/1983 קטעים של פרוטוקולים – ועדה מחוזית תל-אביב פרוטוקולים – ועדה מחוזית תל-אביב.
גל-14144/12 6/26/1983 יועצת למעמד האישה שמחה אתיה וניצה שפירא – נשים מוכות יום עיון בנושא נשים מוכות בישראל – טיוטת נאום היועצת  פרוטוקול מסדנאות שירות טיפול ויעוץ  טיפול בגברים מכים  יעוץ משפטי  טיפול משטרתי. בתיק גם דברי ברכה של מנכ"ל משרד רה"מ מתיתיהו שמואלביץ' (עמודים 57 – 59).
גל-14792/30 7/24/1983 סרטים – נגוע בקשת "סרטי כסלו בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נגוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-4092/8 10/12/1983 מכתבים אל חברי הממשלה. מכתב 1 – 45 דין וחשבון על פעילות רשות החברות הממשלתיות לשנת 1982-83  מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  חוק שירות המדינה (גמלאות)  מינוי חבר למועצת המים ועוד
חצ-8830/11 1/1/1984 פרגואי – יהודים.
ג-9612/3 1/1/1984 אנטישמיות חוברות הדרכה על טרור אנטי יהודי בפרו; אירועי אנטישמיות ברחבי העולם. אנטישמיות – בכתבות ודיווחים.
חצ-8818/5 4/1/1984 ברזיל – יהדות.
חצ-8820/15 4/1/1984 אורוגואי – יהודים.
גל-14796/33 5/1/1984 סרטים – המפתח בקשת "סרטי שפירא בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפתח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התומנה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2618/4 7/16/1984 לשכת השר יוסף שפירא – הסוכנות היהודית עליה  התיישבות  ציונות  קליטה  דוח נתוני עליה -1984 תוכנית לשיקום מושבי עולים
ג-18008/7 8/1/1984 כנס לציון 40 שנה לתבוסתה של גרמניה הנאצית התכתבויות הנוגעות לכנס לציון 40 שנה לתבוסתה של גרמניה הנאצית  הצעת תקציב ומימון לטובת הכנס; ארגון הכנס העולמי לציון 40 לתבוסתה של גרמניה הנאצית שאורגן בחסות משרד ראש הממשלה התכתבויות  פירוט ותכנית הכנס וטיוטת ההסכם.
חצ-6835/4 8/9/1984 לשכת המנכ"ל – ארה"ב – שיחות מדיניות בדרג בין-משרדי רישומי וסיכומי שיחות עם מדינאים ודיפלומטים אמריקאיים; דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות ( כולל רישום שיחת שה"ח ( יצחק שמיר ) עם ג'ורג' שולץ )
א-4391/1 9/16/1984 ראש הממשלה שמעון פרס- בריטניה המשך בתיק מס' 2 נושאים לשיחה עם שר החוץ הבריטי
גל-14139/29 11/1/1984 רה"מ שמעון פרס – הכנס ה-40 לתבוסת גרמניה הנאצית כנס ה-40 לתבוסת גרמניה הנאצית. תכנית האירוע וסדר יום; ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון 40 שנה לתבוסת גרמניה הנאצית; ענייני תקציב לטובת הכנס; .
גל-14798/27 11/11/1984 סרטים – זעם ותהילה הסרט " זעם ותהילה"  במאי: אבי נשר  ישראל  1984. תקציר הסרט בעברית ובאנגלית  בקשת המפיצים להצגת הסרט  מתן היתר על ידי המועצה להצגת הסרט (בהגבלת גיל). פרוטוקול מישיבת המליאה (19.11.84) לגבי הצגת סרטים ומחזות עם סצנות מיניות.
ג-9051/19 11/29/1984 הצעות חוק – חוק יסוד הכנסת תזכיר חוק יסוד הכנסת  טיוטה והצעה לתיקון החוק
א-4391/3 11/30/1984 רה"מ פרס – בריטניה (המשך מתיק מס' 2) מברקי משרד החוץ
גל-13238/5 12/26/1984 הערבה התיכונה תיק של משרד הפנים בעניין תקציבים רגילים של רשויות מקומיות. התיק מכיל נתוני והצעת תקציב של המועצה האזורית הערבה התיכונה.
גל-45289/8 1/1/1985 כביש חוצה שומרון א. מצומת כפר קאסם עד מזרחה לגבול המכון. ב. חוצה שומרון כביש חוצה שומרון א. מצומת כפר קאסם עד מזרחה לגבול המכון. ב. חוצה שומרון
גל-14139/35 1/1/1985 רה"מ שמעון פרס – הנצחת זכר חסידי אומות העולם הנצחת זכר חסיד אומות עולם – הכרה בארכיהגמון שפטיצקי כחסיד אומות עולם וההתלבטות כי עמד בראש הכנסייה היוניאטית-האוקראינית שרבים מחבריה רצחו רבבות של יהודים.
א-4391/4 2/1/1985 רה"מ פרס – בריטניה (המשך בתיק מס' 5) מברקי משרד החוץ
א-4396/2 3/1/1985 ראש הממשלה שמעון פרס – או"ם המשך בתיק מס' 1
גל-13234/4 5/23/1985 באר שבע התכתבות בנושא הכנת ואישור תקציב העירייה  הצעת תקציב ותקציב מאושר לשנת 1985.
א-4391/6 7/4/1985 ראש הממשלה שמעון פרס- בריטניה (המשך מתיק מס' 5) מברקי משרד החוץ משגרירות לונדון
חצ-8838/11 9/1/1985 אמריקה הלטינית – יהודים.
א-4404/13 10/1/1985 רה"מ פרס – נסיעת ראש הממשלה לארה"ב – אוקטובר 1985
ג-9522/3 10/4/1985 בנק איגוד לישראל בע"מ – רחוב אחוזת בית 6  תל-אביב. רישום מסמכי בעלי ערך לשמירה לצמיתות  תיאור החומר הארכיוני: חוברת שפורסמה על ידי בנק ישראל ובה פירוט הבנקים והאגודות השיתופיות לאשראי שפעלו כמוסדות בנקאיים בין השנים 1979-1903; מסמכים של האגודה הארצישראלית (P.C.); חומר פרטי של ד"ר גרינוולד  המשמש חבר בדירקטוריון הבנק. מסמכי בנק לאומי (כולל מסמכי בנק איגוד לישראל שהיו בשליטת בנק לאומי) עד לשנת 1940  מופקדים בארכיון הציוני המרכזי.
א-4393/1 3/1/1986 ראש הממשלה שמעון פרס – גרמניה המערבית מברקי משרד החוץ
חצ-9768/5 4/1/1986 אורוגואי – יהודים
חצ-9771/6 4/1/1986 ברזיל – יהודים
חצ-9771/8 4/1/1986 ברזיל – ארגונים יהודיים
חצ-9777/5 4/1/1986 פרגואי – יהודים
חצ-9762/13 4/1/1986 אמריקה הלטינית – יהודים
חצ-9770/11 4/1/1986 ברזיל – אגודות ידידות רשמיות
חצ-9383/13 4/1/1986 . הצלב האדום – ועידת ג'נבה מברקי משרד החוץ  הכנות לקראת הועידה הבינלאומית של הצלב האדום
א-4393/3 5/1/1986 רה"מ פרס – גרמניה המערבית המשך מתיק מס' 2  מברקי משרד החוץ
ג-9514/44 9/26/1986 ארכיון כפר-חיטים מסמך מהמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות לראש המועצה האזורית גליל תחתון בעניין "כפר חיטים" – שיפוץ ושימור המבנים.
גל-13243/8 10/27/1986 מגדל שמס בתיק שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1985 והצעת תקציב.
גל-2630/4 11/21/1986 לשכת השר יוסף שפירא – התכתבות עם השר המר מכתב מהשר יוסף (יוסקה שפירא) מהמפד"ל (לשעבר מסיעת "מורשה") לראש סיעתו זבולון המר בענייני חינוך בעיירות פיתוח  ההתיישבות ביהודה ושומרון ועניינים מפלגתיים   העתק מכתב קצר משפירא לרה"מ יצחק שמיר עם בקשה לדון בישיבת הממשלה לדון בנושא: מכירת נשק לאיראן והשלכותיה (בקשה על דעת השר המר).
גל-23807/5 12/1/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת נשים דמוקרטיות
גל-19032/18 2/1/1987 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת  אישור תכנית ע"י הוועדה המחוזית באישור שר הפנים  טבלת אזורים  שטחים מינמלים ובניה מקסימלית המותרת.
ג-9659/7 5/18/1987 נספחים ועדת שרים לחקיקה נספחים של ועדת שרים לחקיקה: חוק העונשין  הצעת חוק לעידוד טוהר המדיות בשירות הציבורי  חוק לתיקון דיני גמלאות  הצעת חוק מניעת זיהום מימי החופים  חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לעובדים)  חוק שירותי הדת היהודיים  חוק לטיפול בחולי נפש  חוק החברות הממשלתיות  הצעת חוק למניעת מפגעים  חוק לתיקון פקודת הרוקחות  חוק תעסוקת נכים  שינוי מדרגות מס רכישה על דירות  חוק הסעד  חוק לקליטת עלייה  חוק פיצויי פיטורין  חוק ערי פיתוח  חוק שיפוט בתי דין רבניים  חוק יסוד: הכנסת ועוד.
חצ-9771/3 7/1/1987 ברזיל – עניני פנים
גל-51916/10 9/1/1987 באר שבע שכונה ד' מרכז – תוכניות שיקום תכנית וחומר רקע
גל-23803/16 10/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ברזיל
גל-22596/5 11/1/1987 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מגדל שמס' תכנית בניה ושרטוטים
גל-2633/8 11/1/1987 לשכת השר יוסף שפירא – מגשימים – תנועה התכתבות השר בנוגע לעידוד העלייה מדרום אפריקה באמצעות תנועת מגשימים  רשימת חברי המועצה הציבורית של תנועת המגשימים
גל-2624/3 11/19/1987 לשכת השר יוסף שפירא – גליל וגולן (לפי האותיות) פניות והעתקי פניות של נציגי ישובים בגליל ובגולן  לשר יוסף שפירא  בנוגע לבקשות סיוע כלכלי למושבים ולהתיישבויות באזור הגליל והגולן (קרית חינוך מעלות  מושב קשת  מושב עלמה  התיישבות בגוש שגב ועוד).
גל-2658/16 11/25/1987 לשכת השר יצחק פרץ – שאילתות בנושא דמוגרפיה סיכום החלטות מישיבות חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית; שאילתות שונות שהופנו לשר הפנים  חומר רקע בנושא הפלות ודמוגרפיה.
חצ-9412/18 12/17/1987 נמיביה – מדיניות החוץ – 1
גל-2658/14 2/27/1988 לשכת השר יצחק פרץ – יהודה ושומרון תזכיר בנושא מצב המושב מבוא חורון   הגדרת בקעת הירדן כאזור עימות  הערות לסיכום תחקיר של אלוף פיקוד מרכז עמרם מצנע בנושא "אירוע ביתא"  עלון היישוב קרני שומרון.
ג-9054/2 3/1/1988 הצעות חוק – חוק ביטוח בריאות טיוטת חוק ביטוח בריאות
גל-51916/12 5/16/1988 באר שבע שכונה ד' מרכז – תוכניות שיקום באר שבע שכונה ד' מרכז – תוכניות שיקום.
חצ-9412/20 12/1/1988 נמיביה – מדיניות החוץ – 3 מברקי משרד החוץ
גל-45464/19 1/1/1989 כביש מס' 5532 מק"מ 1 מדרך 553 כביש עין שריד – עין ורד – קטע מחוז תל-אביב כביש מס' 5532 מק"מ 1 מדרך 553 כביש עין שריד – עין ורד – קטע מחוז תל-אביב
גל-3096/5 1/1/1989 לשכת השר א.ח. שאקי – זכויות האדם טיוטות הצעת חוק זכויות אדם וזכויות הפרט
ג-9612/29 1/1/1989 המאבק נגד האנטישמיות בעולם בעת החדשה בתיק – קלטת VHS – כנראה מתייחסת לאנטישמיות (הכיתוב על גבי הקלטת בצרפתית); עוד בתיק על המאבק נגד אנטישמיות בעולם בעת החדשה – מאמרים בנושאים שונים: תעמולה ערבית ומיתוסים אנטי-יהודים  הוותיקן והעם היהודי ועוד; דברי נשיא המדינה חיים הרצוג בנושא.
גל-3100/11 5/16/1989 לשכת השר א.ח. שאקי – הקדשים – עדה ספרדית בצפת ובמירון טיוטות הסכם בין משרד הדתות לנאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק צפת ובמירון  פרוטוקול מישיבת חבר הנאמנים  התכתבויות בנושא שכירת מתחם קבר הרשב"י.
ג-7384/2 7/1/1989 סגן השר בנימין נתניהו – ענינים מדיניים – שינוי החלטת האו"ם "ציונות-גזענות". התכתבויות הנוגעות להחלטת האו"ם שנתקבלה ב-1975 המשווה את הציונות לגזענות (החלטה 3379)  ומציאת דרכים לביטול החלטה זו.
חצ-9412/22 8/1/1989 נמיביה – מדיניות החוץ – 5 דיווחים ממברקי משרד החוץ ומועצת הביטחון של האו"ם
ג-10950/3 9/1/1989 נציבות שירות המדינה – תקשי"ר ( תקנון שירות המדינה ) חלק א' תקשי"ר – תקנון שירות המדינה.
ג-10950/4 9/1/1989 נציבות שירות המדינה – תקשי"ר ( תקנון שירות המדינה ) חלק ב' תקשי"ר – תקנון שירות המדינה.
ג-7393/4 10/2/1989 סגן השר בנימין נתניהו – ביקורים בארץ – אורחי סגן השר. רשימות מוזמנים  סידורי שולחנות  אישורי השתתפות  חומר רקע ועוד
ג-7385/8 11/1/1989 סגן השר בנימין נתניהו – כנס הסברה 17-19.12.89. כנס הסברה באירופה  דצמבר 1989 – סיכומי ההרצאות והדיונים מכנס ההסברה בז'נבה; סקירת סגן שר החוץ בוועדת המשנה לוועדת חוץ וביטחון בנושא אתגרי ההסברה הישראלית לאור השינויים בזירה הבין-לאומית.  הוצאו תעודות הנוגעות לענייני חוץ וביטחון – ממ"ד וועדת המשנה לחוץ וביטחון (חסוי ל-50 שנה) ייבדק בשנית ב-2040
ג-8163/18 11/1/1989 יד ושם דגל השואה – בקשה להכרה ממלכתית; טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – שעת הטקסים – החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים; ראול ולנברג – סקירה – סיפור מעורבותו של ראול ולנברג בחיי יהודי הונגריה בתקופת השואה ופעילותו להצלתם  פרשת היעלמותו של ולנברג והצעות לפתרון התעלומה  ביקורי בני נוער באושוויץ.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לענייני ביטחון – (עמודים: 26-33) כן הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים – תצלומים: (עמודים: 44-45  58  60)
גל-21851/7 12/1/1989 יעוץ משפטי – חוק הרשויות המקומיות יעוץ משפטי – חוק הרשויות המקומיות
גל-50287/4 1/1/1990 הצעות תכנון התכתבות בנושאים: הספקת מים לקצרין  עבודות ייעוץ לנציבות המים  התפלת מי נחל תנינים ועוד
חצ-9250/22 1/1/1990 נמיביה – יחסים כלכליים סקירה כלכלית
חצ-10188/11 1/1/1990 ברית-המועצות
ג-9612/20 1/1/1990 אנטישמיות  גזענות וזכויות אדם אוסף מסמכים וקטעי עיתונות על נושא האנטישמיות ברחבי העולם; גזענות וזכויות אדם; תזכיר לראש המחלקה להסברה להסית החלטה 3379 של האו"ם שקבעה כי הציונות היא גזענות; סקירת תקשורת: ברית-המועצות – ישראל בנושא עלייה ואנטישמיות; סקירת תקשורת: גם בנושא ברית-המועצות – ישראל – המזרח התיכון ואנטישמיות; אירועי אנטישמיות בעולם וסיקור עוין בתקשורת העולמית.
רש-1688/15 1/3/1990 מפות פרוייקטים – חוף גינוסר  טבריה  חיפה  גליל  סוסיא  קיבוץ איילון. בתיק תכניות  שרטוטים והצעות לפיתוח אתרי תיירות. מספר מפות/תכניות 15
גל-48557/15 2/1/1990 הכנסת התכתבויות בעניין הוצאת ספר על מבחר דיוני הכנסת  קבלת מבקרים בכנסת  תיקון חסינות חברי כנסת ועוד. העברת חומר לשרת החינוך-פרסום של מרכז ההסברה על הכנסת ה-13 והממשלה  קווי יסוד של מדיניות הממשלה  הסכמים קואליציוניים בין מפלגת העבודה למפלגות אחרות  עמדות מפלגת העבודה בנושא שלום שוויון ובנושאים חברתיים  פסיקת בג"צ בעניין סדרי עבודתה של הכנסת (טיפול בהצעת חוק)  דברי הנשיא חיים הרצוג למועדון המסחרי והתעשייתי ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-7349/7 3/1/1990 לשכת השר דוד לוי – שוטף – שר החוץ  העתקי מכתבים יוצאים לג' בייקר  שר החוץ אחרים  מדינאים ודיפלומטים זרים  אישים ומוסדות  מסמכים המצ"ב  הסכמים  מכתבי מינוי וכו'. כרך ג'
גל-14960/3 4/4/1990 הפדרציה הציונית בארה"ב –  Paul Falcks (פול פלאקס) – סגן הנשיא התכתבות בין מנהל לע"מ (לשכת העיתונות הממשלתית)  ד"ר יוסי אולמרט  לפול פלאקס  סגן נשיא הפדרציה הציונית בארה"ב  בעניני פירסומים הקשורים בישראל ושיתוף הפעולה עם הלשכה.  בתיק גם מכתב משגריר יפן בישראל בעניין סיום כהונתו כשגריר (עמוד 9).
חצ-7349/2 7/1/1990 לשכת השר דוד לוי – ארצות הברית  דיווחים מנציגות  משרד הבטחון  סיכומי שיחות  סקירות  חילופי מכתבים עם ראשי הממשל ארצות הברית (כולל סיכומי ביקור שר החוץ בארצות הברית 3-12/1990 ושיחות עם ג' בייקר ב- 5/9/1990)  (כרך ב')
גל-21833/3 7/1/1990 יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים
חצ-7349/3 9/1/1990 לשכת השר דוד לוי – ארצות הרית  דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות  נאומים  חילופי מכתבים עם ג' בייקר וכו'. כולל רישום שיחת שר החוץ עם ג' בייקר ב- 26/09/1990. (כרך ג')
גל-50286/20 1/1/1991 הצעות תכנון הצעות תכנון פרוייקטים שונים לדוגמה: התפלת מי נחל תנינים  תשלובת הקישון  הספקת מים לרמת בית שמש
גל-45466/17 1/1/1991 מדרך 4 להסתעפות כרם מהר"ל – עופר מדרך 4 להסתעפות כרם מהר"ל – עופר
גל-23159/1 3/20/1991 יועץ כלכלי אילן פלאטו – הפרטה דו"ח עסקאות בינלאומיות במגזרי התקשורת  תעופה  חשמל ואנרגיה; דו"חות על חברות המועמדות להפרטה והתכתבויות בנושא  החלטות ועדת השרים לענייני הפרטה  הליכי חקיקה בנושא הפרטת חברות ממשלתיות  תכניות עבודה להפרטה; תכנית לליברליזציה והפרטה בענף התקשורת ועוד.
ג-13810/29 4/26/1991 ברנובר ירמיהו התכתבויות עם פרופ' ירמיהו ברנובר בנוגע לפיתוח קשרים עם תעשיות ומוסדות מחקר שימושי ברוסיה
גל-20631/27 1/1/1992 לשכת השר מיכה חריש – בלגיה.
א-7708/27 1/1/1992 לשכת רה"מ יצחק רבין – פורום לאנטישמיות. סיכום דיון בנושא האנטישמיות והמאבק בה; נושא האנטישמיות בשיחות ראש הממשלה בעת ביקורו ברוסיה; תופעות אנטישמיות ושאלות הסברה וחינוך.
גל-21833/4 3/1/1992 יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים
גל-58595/6 11/1/1992 אלקנה תקציב פתוח דוח תקציב
גל-21750/2 12/1/1992 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – חוקה לישראל לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – חוקה לישראל
גל-21723/5 1/1/1993 בג"צ התנועה למען איכות השלטון בישראל בענין המשך כהונתו (אי השעייתו) של אריה דרעי כשר פנים בג"צ התנועה למען איכות השלטון בישראל בענין המשך כהונתו (אי השעייתו) של אריה דרעי כשר פנים
גל-40631/23 1/21/1993 שימוש הקרקע ברכס שלמון (שורק) ליד הישוב עמינדב הרחבת שטח הקבורה בירושלים וקביעת מיקומו-התכתבויות בעניין בעיית הקבורה בירושלים והצעת חלופות לפתרון הבעיה  השוואה בין רכס שורק לרכס לבן מבחינת שיקולים תכנוניים-סביבתיים  התנגדות תושבי מושבי אורה ועמינדב למיקום בית הקברות בסמוך אליהם (ברכס לבן) והצעתם למיקום בית הקברות בהר שלמון  התנגדות ועד מושב עמינדב לתכנית "פארק נופי ירושלים" של הקרן הקיימת ברכס שורק-שלמון  פנייתם למשרד הכלכלה לאישור תכנית בית העלמין בהר שלמון וביטול תכנית הרכס הלבן ועוד. יום עיון של מינהל תכנון במשרד הפנים בנושא תמ"א 19 לבתי עלמין בירושלים.
גל-21734/2 3/1/1993 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – דף לפרקליט לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – דף לפרקליט
גל-19943/6 3/3/1993 מינהל מקרקעי ישראל ( ממ"י ) – 3 פרטי-כל מישיבות משותפות עם משרד התיירות  החלטות ההנהלה המצומצמת  דיווחים; בקשות להקצאת קרקע והקמת הפרוייקטים והחלטות ועדת הבקורת.
חצ-10911/15 6/1/1993 מחלקת ההדרכה – עותק דוח סיום תפקיד שלמה דיין- השגריר בנפאל
גל-21846/8 6/1/1993 יעוץ משפטי – פקודת מס הכנסה יעוץ משפטי – פקודת מס הכנסה
גל-21742/1 8/1/1993 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – ועדת שרים לענייני מלחמה בסמים לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – ועדת שרים לענייני מלחמה בסמים
גל-48565/15 12/12/1993 . קשרים עם פרגואי פנייה
חצ-11195/2 1/1/1994 קשתו"מ – בלגיה- קשרי והסכמי מדע
גל-21692/15 1/6/1994 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – ועדת שרים לעניני ירושלים התכתבות  סדרי יום בנושאים: מערכת החינוך במגזר הערבי  מצב הביטחון בירושלים
גל-41426/5 3/20/1994 שיקום שכונות פיסי – התכתבות עם לשכת מנכ"ל ולשכת השר התכתבויות עם מנהל אגף שיקום שכונות פיזי  סיכומי דיונים וסיכומי ישיבות הנהלה מורחבת בנושא שיקום שכונות-הוספת שכונות נוספות לפרויקט השיקום  שיקום שכונות חברתי  בנייה ושיווק יחידות דיור  שיפוץ בתי קשישים  בנייה בשיטת בנה ביתך  שיקום פיזי במושבים הכלולים בשיקום החברתי  אכלוס עולים חדשים בערי הפריפריה  מעורבות עמידר בשיקום שכונות  השלמות פיתוח ותכנון  תכניות עבודה ותקציב  הורדת מחירי הדיור ועוד. יישום החלטות ממשלה. מינוי ועדה ליישום מסקנות דוחות מבקר המדינה  סיכומי סיורים של השר והמנכ"ל.
גל-21858/4 5/1/1994 יעוץ משפטי – חסינות חברי כנסת יעוץ משפטי – חסינות חברי כנסת
גל-21692/16 9/1/1994 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – ועדת שרים להאצת הבנייה פרוטוקולים
גל-44926/3 12/14/1994 מחוז מרכז: המחלקה הטכנית – תכניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) התיק של המחלקה הטכנית של מחוז מרכב במשרד הבינוי והשיכון מכיל תוגניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ). (תרש"צ 3/42/7 עד תרש"צ 3/42/9 – יהוד  תרש"צ 3/43/19 – קרית אונו).
חצ-11195/9 1/1/1995 קשתו"מ – בלגיה- קשרי והסכמי תרבות
גל-52371/9 1/1/1995 ועדת שרים להאצת הבניה פרוטוקולים מישיבות מזכירות הממשלה בנוגע לשיכון  בבית שאן  ועדת שרים להאצת הבנייה למגורים  פיתוח מערכת החינוך בישובי קו העימות בצפון
גל-23164/1 1/3/1995 יועץ כלכלי אילן פלאטו – מנהלת מטרופולין תל-אביב טיוטת מחקר היתכנות למטרו במטרופולין תל אביב – הערכת מערכות להסעת המונים בערים ברות השוואה  סקר של מכון גיאוקרטוגרפיה בנושא שיפורים אפשריים בתחבורה הציבורית  סיכומי דיונים בנושא הקמת מנהלת לפיתוח המערכת ועבודתה.
ג-9512/2 1/4/1995 מינוי הגנז ייפוי כוחו של משה מוסק לפעול כממלא מקום הגנז וכגנז בעת שהותו של הגנז אביתר פריזל בחו"ל.
גל-55250/11 1/27/1995 ניתוח עיסוקים ושיטת שכר עיבוד ניתוחי נתונים והצעות בנושא שיטת שכר עידוד במשרדי ממשלה.
גל-23164/2 2/12/1995 יועץ כלכלי אילן פלאטו – מנהלת מטרופולין תל-אביב סיכומי דיונים ופגישות של מנהלת מטרופולין תל אביב-יפו עם ראשי ערים וגורמים נוספים בנושא הקמת מערכת להסעת המונים  סיכומי ביקורים בחו"ל  דו"חות ביצוע  אמנת ייסוד המנהלת ועוד.
גל-61879/12 6/1/1995 תוכניות פיתוח איזור נמל אשדוד. שיח והתכתבויות בענין תוכנית פיתוח איזור נמל אשדוד.
רש-1758/10 1/1/1996 אבו גוש ועין כרם-תוכניות אבו גוש ועין כרם  תוכניות ותשריטים-אבו גוש  מרכז הכפר  גוש 29523.  אזור תכנון עין כרם-תוכניות מס' 2610  2715. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-11294/30 1/1/1996 קשתו"מ – בלגיה- קשרי והסכמי מדע
ג-11310/4 6/17/1996 המנכ"ל אביגדור ליברמן – חב"ד בתיק – פניות והתכתבויות ללשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה – אביגדור ליברמן; פעילויות חב"ד לצה"ל; כניסת שליחי חב"ד למחנות צה"ל – התכתבות; עמותת 'צעירי אגודת חב"ד – המרכז' – רישום ברשם העמותות; דו"ח כספי של של העמותה לשנת 1995 – מאזן והוצאות פעילות;
ג-10611/2 6/20/1996 לשכת השר דן מרידור – סיכומי דיונים בתיק – סיכומי דיונים בנושאים שונים ועניינים שוטפים; נקודות לדיון בין ראש עירית בית שמש לבין שר האוצר דן מרידור בנוגע לפיתוחה של העיר והכרתה כפרוייקט לאומי; הצגת פרוגרמה רב-שנתית לשנים 1996-1998 במסגרת שיקום שכונות לשר השיכון בעניין; סוגיית אדמות בית ג'מאל – סיכום ישיבה; נתונים תקציביים ומאזני גבייה – עירית בית שמש; הרחבת מרחב תכנון בית שמש; סיכום סיור שר הבינוי והשיכון בעיר בית שמש; בקשת ראש מועצת בקעת הירדן להגדלת אוכלוסיית הבקעה – סיכום פגישה עם שר האוצר מרידור בעניין; סיכום פגישת שר האוצר מרידור עם שר הכלכלה הפלסטיני במסגרת חידוש המגעים והמשך ההידברות בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית; הרפורמה בשירות המדינה – דו"ח מצב; מתן אשראי לענף הבנייה – סיכום דיון; הפרטת בזק – סיכום דיון; התערבות בשוק ההון – סיכום;
ג-13811/55 6/23/1996 וולמן יהודה התכתבות בנוגע להתחייבויות הממשלה לגולן
ג-13808/11 7/15/1996 אבן ישראל עדין שריפת בית הכנסת במוסקבה. תכתובת עם רה"מ נתניהו
ג-12688/6 9/1/1996 יד ושם הקמת צוות בינמשרדי בנושאים: דרכי הציון של יום הניצחון וההנצחה של גבורת הלוחם היהודי בראשות משרד החינוך והתרבות ומרכז ההסברה; גיבוש הצעות מפורטות בעניין תוכנם של הטקסים לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית – הצעה להחלטה; בקשה למתן מעמד ממלכתי לטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה. על העם היהודי ויחסו לחסידי אומות העולם.
ג-12790/2 12/9/1996 חקיקה – הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים ודו"ח נאמן בעניין הגיור הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים
ג-12656/17 12/30/1996 ועדת שרים למגזר הלא יהודי מכיל מסמך אחד הקשור לוועדת השרים למגזר הלא יהודי
גל-62133/5 7/27/1997 התחדשות ערים – מרכזי ערים סיכומי ישיבות של ועדת מרכזי ערים (התחדשות עירונית)  הצעה למיון שכונות וטבלאות ותרשימי הערכה מטעמה  סקירה מטעם אגף התקציבים בנוגע לסיור לימודי בנושא שיקום מרכזי ערים בעולם   מזכר בין משרדי של מינהל מקרקעי ישראל והעתקי מכתבים מהאגף חתכנון ובינוי ערים במשרד השיכון לאגף התקציבים בנוגע לפעילות הוועדה.
ג-12793/6 5/1/1998 חקיקה – חוק משק הגז הטבעי חקיקה – חוק משק הגז הטבעי
ג-10964/15 6/1/1998 יועץ לתקשורת בר-אילן – תיק אנטישמיות דו"ח אירועי אנטישמיות – אפריל 1999; מאבק בגילויי אנטישמיות וגזענות; ביטויי אנטישמיות בעיתונות הערבית.
גל-59846/29 6/21/1999 לב המפרץ בע"מ שדרות ההסתדרות חיפה – 1363/99 בקשה להיתר בניה תחנת הרכבת לב המפרץ – חיפה  אשר הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה של מחוז חיפה: הבקשה  התכנית  פרוטוקולים מישיבות הועדה והחלטת הועדה. בעמ' 2 הושחר מספר תעודת זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והוא מוגבלים לעיון עד לשנת 2069.
גל-59846/29 6/21/1999 לב המפרץ בע"מ שדרות ההסתדרות חיפה – 1363/99 בקשה להיתר בניה תחנת הרכבת לב המפרץ – חיפה  אשר הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה של מחוז חיפה: הבקשה  התכנית  פרוטוקולים מישיבות הועדה והחלטת הועדה. בעמ' 2 הושחר מספר תעודת זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והוא מוגבלים לעיון עד לשנת 2069.
ג-15030/9 7/1/1999 חוק משק הגז הטבעי 1 חוק משק הגז הטבעי 1
גל-42048/4 8/4/1999 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות חדשות של רדיו קול ישראל מהתאריכים: 4/8/1999 – 6/8/1999. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-11880/27 10/10/1999 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – פרוטוקולים ועדת שרים לענין התישבות ביש"ע (יהודה שומרון ועזה) פרוטוקולים מוועדות שרים לעניין ההתיישבות ביהודה  שומרון וחבל עזה
גל-62131/2 10/12/1999 התחדשות עירונית התחדשות עירונית – ישיבות ועדת היגוי פרוטוקולים קריטריונים; מתחמים באזור המרכז (ראשון לציון  פתח תקווה  יהוד תל אביב ועוד) פינוי בינוי; היטלי השבחה; פינוי דיירים סרבנים ועוד
ג-12862/10 10/12/1999 ארוחות רשמיות עם רה"מ אהוד ברק לוח זמנים לאירוח אישים בארוחות רשמיות  תכנית ביקורים ממלכתיים בישראל
ג-11882/14 11/7/1999 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – ועדת משנה לענין המגזר הבדואי – סדר יום סדרי יום והחלטות של ועדת המשנה לענייני הבדואים
ג-11880/30 11/7/1999 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – פרוטוקולים ועדת משנה לעניני הבדואים פרוטוקולים ועדת המשנה לענייני הבדואים
ג-15030/10 12/1/1999 חוק משק הגז הטבעי 2 חוק משק הגז הטבעי 2
ג-13511/12 12/29/1999 בילסקי משה מסמך בודד
ג-17019/13 1/26/2000 פולין – ישראל הסכמים לקידום והגנה הדדית של השקעות – פולין  רומניה  קפריסין  קוריאה  סלובקיה  ארמניה  תאילנד  אל סלבדור  קרואטיה  ובלרוס
ג-11882/36 2/7/2000 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – ועדת שרים לענין איקרית ובירעם – סדר יום סדרי יום לוועדת השרים
גל-54716/20 3/1/2000 אתרי התיישבות והתקומה הציונית עלון הקרן הקיימת לישראל – אתרי התיישבות והתקומה הציונית   "ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה" – באדיבות קק"ל
ג-9574/7 5/1/2000 לשכת השר מלכיאור – אנטישמיות תכתובות מלשכת השר לענייני חברה ותפוצות מיכאל מלכיאור בנוגע לאנטישמיות בעולם והטיפול בו.
ג-15032/6 5/7/2000 חוק שירות המדינה (גימלאות) – הכרה בתוספת קבועה 1 חוק שירות המדינה (גמלאות) – הכרה בתוספת קבועה 1
ג-13588/5 10/5/2000 תכנית רב שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי תכנית רב-שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי; עיקרי התכנית  מרכיבים כלכליים  תעסוקה; תחומי הפעולה בתכנית לפיתוח המגזר הערבי; רשימת אתרים המוצעים לבחינה כאזורי תעשייה בצפון;
ג-12624/2 2/1/2001 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – הריפורמה בשירות הציבורי . תיק מזכירות הממשלה (2001) שעניינו הרפורמה בשירות הציבורי (2001)
ג-13418/15 3/1/2001 The Anti-Defamation League – הליגה נגד השמצה ADL חילופי דברים בין ראש הממשלה אריאל שרון לבין AIJAC.
ג-15030/11 6/13/2001 חוק משק הגז הטבעי 3 חוק משק הגז הטבעי 3
ג-12639/3 8/24/2001 מסמכים שמורים – חומר רקע לסקירת יועץ ראש הממשלה לעניני ערבים בועדת אור. סקירה של היועץ לענייני ערבים שהוצג בפני ועדת אור
ג-12625/15 10/1/2001 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – אנטישמיות בצרפת . הקמת פורום בין-לאומי למאבק באנטישמיות; דיונים על האנטישמיות החדשה אל מול הישנה; לקט מברקים של משרד החוץ בנוגע לאנטישמיות בצרפת. אירועים אנטישמיים בצרפת.
ג-12626/35 3/1/2002 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – מנהיגות וניהול שינוי במשרדי ממשלה . תיק מזכירות הממשלה שעניינו תכניות של אוניברסיטת הווארד לשיפור מנהיגות
ג-12626/29 8/1/2002 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – המועצה הציבורית – המכון הישראלי לדימוקרטיה . תיק מזכירות הממשלה (2002) שעניינו ימי עיון של המכון הישראלי לדמוקרטיה
ג-15040/36 9/1/2002 חוק לטיפול בחולי נפש חוק לטיפול בחולי נפש
ג-14281/1 10/1/2002 הליגה נגד השמצה ADL הליגה נגד השמצה – סקירה על הארגון; פרוטוקול הפגישה בין משלחת הליגה נגד השמצה בפגישה לבין ראש הממשלה אריאל שרון.
ג-12770/3 1/1/2003 אנטישמיות – חלק א' הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות – הערכה שנתית לשנת 2003. מצגת לישיבת הממשלה וצפי לשנת 2004; פנייתו של ניסים זווילי שגריר ישראל בצרפת אל שר החוץ סילבן שלום בנוגע לפרסומים המגיעים מישראל המתייחסים לאנטישמיות בצרפת ודאגה ליחסים בין שתי המדינות. האלימות נגד הקהילה היהודית בשנת 2003 – סקירה; בג"צ 316/03 – הקרנת הסרט 'ג'נין ג'נין'; הצעות סיכום בנושא גילויי אנטישמיות בעולם; כנס אבש"א [ארגון לביטחון ושיתוף-פעולה באירופה] לנושא האנטישמיות בוינה; דו"ח אירועים אנטי-יהודיים והמאבק בהם.   חשיפה – הוצאו תעודות הנוגעות לענייני צנעת הפרט. כן הוצאו תעודות הנוגעות לענייני חוץ (חסוי ל-25 שנה – ייבדק בשנית ב-2029 כן הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (מוסד) – 90 שנה.
גל-54716/13 2/1/2003 התיישבות יחידים טיוטת ספר "התיישבות יחידים: מחוז צפון ומחוז דרום" בהוצאת ועדת השרים נגב-גליל.
ג-13568/8 3/10/2003 תוכנית החומש למגזר הערבי בתיק – תכנית חומש למגזר הערבי לשנים 2001-2005 – סיכום ביצוע התכנית לשנים 2001-2002 – רקע  עיקרי ההחלטה  פירוט ביצוע משרדי הממשלה השונים ועוד; ריכוזי תקציב התכנית הרב-שנתית למגזר הערבי; פערים בין החלטת הממשלה לבין תקציב המשרדים לתכנית החומש לפיתוח המגזר הערבי; טבלאות מעקב אחר ביצוע תקציבי התכנית הרב-שנתית של המגזר הערבי; טבלת ריכוז תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות.
ג-12770/5 4/1/2003 אנטישמיות – חלק ג' הצהרות של הקהילה האירופית כנגד אנטישמיות; התכתבויות בין שר התפוצות  נתן שרנסקי בעניין המאבק באנטישמיות. הצהרתו של שר החוץ האירי ונשיא ארגון ה-OSCE – הארגון לביטחון ולשיתוף-פעולה באירופה בנושא. סמינר 'היום הלאומי נגד אנטישמיות' ותגובות שגרירים ברחבי העולם לנושא; סקירה מאת יפה נקר על גילויי אנטישמיות ואנטי-ציונות ברחבי העולם בתקופת האינתיפאדה בישראל בין השנים 2004-2000; ציון המאבק באנטישמיות – דיון במליאת הכנסת והחלטת ממשלה בעניין; החלטה על יום שחרור אושוויץ ויום השואה באירופה כיום המאבק של מדינת ישראל באנטישמיות  גם בתכניות בלימודים.
גל-51759/8 8/19/2003 התכתבות עם שוקי אמרני- מחוז מרכז בתיק התכתבויות עם שוקי אמרני בנושאים שונים כגון: בנייה בלתי חוקית  התנהלותן של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה  עובדי מיקרו חוץ  נייר עמדה בנושא "שטחים גליליים"  תכניות עבודה  הזנחה והיעדר משאבים בערים המעורבות רמלה ולוד ועוד
ג-17918/17 9/21/2003 אנשים עם מוגבלות זקנים ונכים דוח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה
ג-12770/1 11/1/2003 חומר על אנטישמיות – לפי מדינות – א' – ב' – חלק א' הצהרות של הקהילה האירופית כנגד אנטישמיות; התכתבויות בין שר התפוצות  נתן שרנסקי בעניין המאבק באנטישמיות. הצהרתו של שר החוץ האירי ונשיא ארגון ה-OSCE – הארגון לביטחון ולשיתוף-פעולה באירופה בנושא. סמינר 'היום הלאומי נגד אנטישמיות' ותגובות שגרירים ברחבי העולם לנושא; סקירה מאת יפה נקר על גילויי אנטישמיות ואנטי-ציונות ברחבי העולם בתקופת האינתיפאדה בישראל בין השנים 2004-2000; ציון המאבק באנטישמיות – דיון במליאת הכנסת והחלטת ממשלה בעניין; החלטה על יום שחרור אושוויץ ויום השואה באירופה כיום המאבק של מדינת ישראל באנטישמיות  גם בתכניות בלימודים.
ג-12770/2 11/1/2003 חומר על אנטישמיות – לפי מדינות – א' – ב' – חלק ב' קטעי עיתונות מעיתון 'הארץ' – הנוגעים לאירועי אנטישמיות במדינות העולם (צ'כיה  צרפת).
ג-13496/6 1/1/2004 פורום נגד אנטישמיות הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות; צוות היגוי להגדרת 'מיהו אנטישמי'.   חשיפה – הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שמות של עובדים ב'מוסד'  'נתיב') – סגור ל-90 שנה. הושחרו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (דוחות מודיעין  מוסד – סגור ל-90 שנה) – עמודים: 45-52 כן הושחרו תעודות הנוגעות ל'נתיב'  – עמודים: 46  51 (סגור ל-30 שנה)
ג-12770/4 2/1/2004 אנטישמיות – חלק ב' ציון יובל ל'יד ושם' – הצעה להחלטה; חילופי מכתבים בין שגריר ישראל בצרפת ניסים זווילי לבין מישל רוקר  לשעבר ראש ממשלת צרפת על המאבק באנטישמיות; מאמרים שונים בנושא האנטישמיות והמאבק בה; הצעה דחופה לסדר היום של הכנסת בנושא הסרט: 'הפסיון של ישו' להקרנה בארץ ומחייב את התייחסותה הדחופה של הכנסת. כחלק במאבק באנטישמיות – רעיון לשילוב ניצולי שואה במאבק באנטישמיות באירופה.  חשיפה – הושחרו רפטים הנוגעים לזכויות יוצרים (עמודים 160-164) – מאמר של פרופ' אן בייפסקי – Anne Bayefsky תחת הכותרת: The UN and the Jews
ג-12854/5 5/1/2004 ההינתקות – חוק יישום תכנית ההינתקות התשס"ה – 2004  (התנתקות מחבל עזה וגוש קטיף) החוק ליישום תכנית ההתנתקות
ג-12854/4 6/6/2004 ההינתקות – חלוקת אחריות ביישום ההינתקות (המועצה לבטחון לאומי – פנימי) (התנתקות מחבל עזה וגוש קטיף) חלוקת האחריות ביישום תכנית ההתנתקות
ג-17302/8 9/26/2004 מפעל הפיס תיק של משרד ראש הממשלה על מפעל הפיס המכיל את דיוני ישיבות והחלטות הועדה לבחינה מחדש של סיוע המדינה למוסדות ציבור וכן בדיקה של תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה בעניין מפעל הפיס וביקורת מטעם משרד האוצר.
ג-14247/6 1/1/2005 פרסומים בנושא אנטישמיות פרסומים בנושא אנטישמיות.
ג-14247/2 3/1/2005 תפוצות  תגלית  רכוש יהודי "ביחד"  מימ'ד  מזכירות הממשלה  פרוטוקולים  תנופה  אנטישמיות התכתבויות בנוגע לאנטישמיות בעולם  הקמת ועדת היגוי לפורום יהודי עולמי; החלטות ועדת העלייה  הקליטה והתפוצות בין היתר בנושאים של אתגרי העם היהודי ודרכי התמודדות; על הקשר החינוכי עם התפוצות; הצעה למיזוג פרוייקט 'תגלית' ופרוייקט 'מסע'; החלטת ממשלה בנושא ייצוג המדינה בלוויית חללי פח"ע וביקור אבלים אצל משפחות שכולות בימי האבל; סיכומי פגישות עם סגן שר החינוך מיכאל מלכיאור.
גל-51759/12 5/23/2005 התכתבות עם שלמה דולברג – מנהל מינהל המים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים אוסקר אבורזק  בנוגע לממונה על מינהל המים: הקמת תאגידי מים וביוב ברשויות מקומיות שונות  תיאור תפקידו  סיכום ישיבת קרן השיקום  פנסיה תקציבית לעובדי המים והביוב בעיריית רמלה  שימוש בסמל המדינה בכרטיס ביקורו של דולברג ועוד.
ג-14751/46 8/20/2006 תנועה למען איכות השלטון בישראל התכתבות בין אנשי משרד ראש הממשלה (המנכ"ל רענן דינור  מזכיר הממשלה עובד יחזקאל  היועמ"ש של המשרג שלומית ברנע פרגו ואחרים)  עו"ד רן נזרי מלשכת היועץ המשפטי לממשלה  השר לבטחון פנים אבי דיכטר  התנועה לאיכות השלטון בראשות עו"ד אליעד שרג א וגורמים נוספים בנוגע לטענות התנועה על שחיתות שילטונית או מינהל לא תקין בתחומים שונים: בדיקת התנהלות  הממשלה בראשות אהוד אולמרט בניהול מלחמת לבנון השניה  הצעה להקמת ועשת בדיקה ממשלתית לגבי התביעה בתיק של השר חיים רמון   הצעה להביא לסיום כהונתו של השר דניאל פרידמן  השעייתו של ח"כ צחי הנגבי מתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון   מינויו של אילן פרנקו לתפקיד סמפכ"ל המשטרה  התנגדות הממשלה להצעת חוק בעניין זכויות עובדים ועוד.
גל-54789/3 10/22/2006 מצגת פרוייקט קבוצת ים תטיס נמל אשדוד שני עותקים של מצגת פרויקט "ים תטיס" שהוצגה בפני מנכ"ל משרד האוצר  יוסי בכר.
ג-15113/6 12/17/2006 ארכיון המדינה דפי תיאורי סרטים המופקדים בגנזך המדינה (ארכיון המדינה)  פרוטוקול מישיבת מועצת הארכיונים העליונה  פרוטוקול מישיבת ועדת מכרז לפרסום חוברת לזכר גנז המדינה לשעבר אברהם אלסברג  מזכרים משפטיים  התכתבות וחילופי אי-מיילים בין לשכת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה   אנשי הגנזך (גנז המדינה יהושע פרוינדליך  עדינה דרור  אילנה בודובסקי  אסף טרטינסקי ואחרים)  עו"ד תמיר אפורי מפרקליטות המדינה ונציגי אגפים אחרים במשרד המשפטים  לשכת החשב הכללי במשרד האוצר וגורמים נוספים בעניינים משפטיים ואחרים הקשורים לפעילות הגנזך: נהלי ביעור חומרים ארכיונים בגנזך המדינה  זכויות יוצרים לגבי סרטי קולנוע (כולל יומני קולנוע) המופקדים בגנזך  חשיפת חומרים ארכיונים המופקדים בגנזך ובארכיון צה"ל לעיון הציבור  עיון בתיקי בתי המשפט  הוצאת ספרים להנצחת נשיאים וראשי ממשלה ע"י הגנזך ועוד. בתיק צילום של סקירה משנת 1936 מתוך תיק ארכיוני  בנושא תושבים יהודים בחיפה שהתגוררו בגירות בבעלות ערבית  כולל רשימת השמות  שנשלחה ללשכה המשפטית ע"י עיריית חיפה (עמודים 159 – 161).
ג-14289/7 1/1/2007 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
ג-14747/21 3/7/2007 מפעל הפיס התכתבות בין מנכ"ל משרד רה"מ רענן דינור  היועמ"ש של המשרד שלומית ברנע פרגו  יו"ר המועצה לישראל יפה אברהם כ"ץ-עוז  ראש עיריית כרמיאל עדי אלדר  יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס שמעון כצנלסון וגורמים נוספים (כולל עצומות) בנוגע לפעילות מפעל הפיס וההליכים למינוי יו"ר חדש למפעל הפיס (כולל מינוי אוהד מראני ורוני מילוא  לוועדת האיתור ליו"ר הדירקטוריון)..
נ-1035/4 7/1/2007 מחלקה מדינית – תיק מדינות – פרגוואי
נ-1002/9 8/23/2007 פעילות ציבורית – קשר עם אישים – הרב שמואל רבינוביץ (רב הכותל) קשר התכתבות בין הרב שמואל רבינוביץ לנשיא המדינה שמעון פרס.
נ-1005/21 1/10/2008 פעילות ציבורית – קשר עם אישים – ויזל אלי התכתבות אישית בין הנשיא שמעון פרס לאלי ויזל.
ג-14800/68 11/10/2008 Biden Joseph R העתק מכתב מראש הממשלה אהוד אולמרט לסנטור ג'וזף (ג'ו) ביידן  לרגל בחירתו לתפקיד סגן נשיא ארצות הברית
נ-1013/4 12/3/2008 טקס פתיחת מוזיאון בית ביאליק בתיק התכתבות ומידע לקראת טקס פתיחת מוזיאון בית ביאליק במעמד נשיא המדינה.
פ-2481/5 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר – כולל הפרושים העתקת קטע מכתב מירושלים שבין החותמים עליו אברהם אייזנשטיין  יצחק דב הלוי  שמואל סלאנט