אפריל 2023

.1 | 1,169 תיקים - 213,404 עמודים - 18 לאפריל 2023

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
נפ-3/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. נוצרים יוונים ונוצרים לטינים. עמוד 229 עד עמוד 375 בקובץ. [בעמ' 332 ו- 538 אישורי ועדות המפקד וראשי העדות].
נפ-10/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. נוצרים ארמנים ונוצרים יונים. עמוד 146 עד 287 בקובץ. [בעמ' 56+55 אישור ועדת המפקד  נכבדים וראשי העדות].
נפ-12/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. נוצרים ארמנים קתולים  נוצרים פרוטסטנטים  נוצרים פרוטסטנטים פנטקוסטאלים  נוצרים קופטים ונוצרים קתולים. בספר מצוינים בתים רבים ריקים ואין ציון רבעים. עמוד 351 עד 391 בקובץ.
נפ-15/1 01/01/1900 ירושלים  (הנפה והעיר)  מר ג'יריס ספר זרים. יהודים (ראה פירוט בטבלת המוסדות העדתיים בירושלים בספרו של יונתן פגיס). מוסלמים  נוצרים ונוצרים יוונים (ראה פירוט בטבלת המוסדות העדתיים בירושלים  בספרו של יונתן פגיס). עמוד 530 עד סוף הקובץ.
נפ-16/1 01/01/1900 ירושלים  וירושלים הנפה ספר זרים. מוסלמים (בעליי אזרחויות מגוונות)  מוסלמים הודים  מוסלמים מוגרבים  מוסלמים סודנים דרוושים  נוצרים (בעלי אזרחויות מגוונות). עמוד 1 עד 119 בקובץ.
נפ-19/1 01/01/1900 ירושלים ספר זרים. מוסלמים אוזבקים. ספר רישום מוסלמים כושים (עבדים?)  מוסלמים צוענים ומוסלמים קופטים. עמוד 334 עד 364 בקובץ.
נפ-26/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. מוסלמים. עמוד 121 עד 265 בקובץ.
נפ-28/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. מוסלמים  מוסלמים מוגרבים. עמוד 308 עד 444 בקובץ.
נפ-31/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. מוסלמים. עמוד 157 עד 178 בקובץ.
נפ-36/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. יהודים מוגרבים. בעמ' 98 אישור ועדת המפקד ונציגי העדה מ1889- על 719 נפש. עמוד 79 עד 141 בקובץ.
נפ-41/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. יהודים ספרדים. עמוד 445 עד סוף הקובץ הראשון  עמוד 1 עד 24 בקובץ השני.
נפ-51/1 01/01/1900 ירושלים ספר רישום. יהודים אשכנזים חסידים (עותק במיקרופילם בלבד  מקביל בחלקו ל – 62 א' ול- 62). יהודים אשכנזים פרושים (מספור הבתים זהה למספור הבתים בספרים 62 א' ו- 62). עמוד 1 עד 151 בקובץ.
נפ-67/1 01/01/1900 בדו  בית אג'זא  בית דקו  בית סוריכ  בית ע'ור אלפוקא  בית עור אלתחתא  בית ענאן  טירה  שביבה. ספר רישום. מוסלמים. עמ' 300 עד 415 בקובץ.
נפ-69/1 01/01/1900 ביתין  ברקא  גבע  חזמא  מח'מס  ענאתא ספר רישום. מוסלמים. עמ' 552 עד 587 בקובץ הראשון. עמ' 1 עד 58 בקובץ השני.
נפ-77/1 01/01/1900 ביר נבאלא  בית אכסא  ביתוניא  ביתין  ברקא  ג'בע  ג'דירה  ג'יב  חזמא  כפר עקב  מח'מס  נבי סמואל  ענאתא  קלנדיה  ראם  ראמאללה  רפאת ספר יסוד (ישן)  מוסלמים. ספר רישום מוסלמים ענאתא וקלנדיה. בביתוניא  ברקא  ראם  ראמאללה ורפאת זכרים בלבד. עמוד 546 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 150 בקובץ השני.
נפ-83/1 01/01/1900 אבו גוש (ענב)  דיר איוב  ח'רבת אלעמור  סירס  עמואס  ספר רישום. מוסלמים. בסריס זכרים בלבד. עמוד  195 עד 285 בקובץ.
נפ-85/1 01/01/1900 בית לקיא  בית סירא  בית תול  ח'רבת אלמצבאח  יאלו ספר רישום. מוסלמים. עמוד 425 עד 529 בקובץ.
נפ-86/1 01/01/1900 ביתלו  ג'מאלה  ג'ניה  דיר עמאר  ראס כרכר ספר רישום  מוסלמים. עמוד 530 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 34 בקובץ השני.
נפ-88/1 01/01/1900 בית נקובה  דיר יסין  לפתא  נטאף  צובא קטנה  קלוניה  קסטל ספר רישום. מוסלמים. עמוד 236 עד 357 בקובץ.
נפ-89/1 01/01/1900 אבו דיס  אלטור  יריחו  עזריה  עיסאויה ספר רישום. מוסלמים. עמוד 358 עד 458 בקובץ.
נפ-91/1 01/01/1900 בית צפאפה  בתיר  ולג'ה  מלחה ספר רישום  מוסלמים. עמוד 39 עד 137 בקובץ.
נפ-101/1 01/01/1900 יברוד  סלואד  עין סיניא ספר רישום  מוסלמים. עמ' 200 עד 303 בקובץ.
נפ-106/1 01/01/1900 ירושלים  (הנפה) ספר לידות  ספר פטירות  ספר צבא  ספר רישום מחודש. מוסלמים ונוצרים (בני עדות נוצריות שונות). עמוד 321 עד 364 בקובץ.
נפ-107/1 01/01/1900 ביר זית  ביר מעין  גפנא  עאבוד ספר רישום. ביר זית  נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים. ביר מעין  נוצרים פרוטסטנטים. ג'פנא  נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים קוויקרים. עאבוד  נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים. עמ' 365 עד 462 בקובץ.
נפ-108/1 01/01/1900 בית רימא  דיר אבו משעל  דיר גסאנה  דיר נט'אם  נבי צאלח  עאבוד ספר רישום. מוסלמים. עמ' 464 עד סוף הקובץ.
נפ-111/1 01/01/1900 ברהאם  ג'יביא  דיר אלסודאן  כפר עין  ערורה  קאראת בני זיד ספר רשום. מוסלמים. עמ' 185 עד 275 בקובץ.
נפ-112/1 01/01/1900 ג'לג'יליה  עבוין  עג'ול  עטארה ספר רישום. מוסלמים. עמ' 276 עד 370 בקובץ.
נפ-114/1 01/01/1900 ח'רבת אבו פלאח  מזרעה אשרקיה  עין יברוד ספר רישום. מוסלמיםץ עמ' 570 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 81 בקובץ השני.
נפ-119/1 01/01/1900 דיר אבזיע  כפר נעמה  עין עריכ  עין קיניא  צפא ספר רישום. מוסלמים. עמ' 28 עד 131 בקובץ.
נפ-133/1 01/01/1900 בירה  דיר דבואן ספר רישום. מוסלמים. עמוד 441 עד 539 בקובץ.
נפ-121/1 01/01/1900 מאללהרא  עין עריכ  ראמאללה ספר רישום. מאללהרא  נוצרים לטינים. עין עריכ  נוצרים יוונים ונוצרים לטינים. ראמאללה  נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים אפיסקופלים  נוצרים פרוטסטנטים קוויקרים  נוצרים קתולים. עמ' 279 עד 404 בקובץ.
נפ-124/1 01/01/1900 סנג'יל  תרמסעיא ספר רישום. מוסלמים. עמ' 70 עד 157 בקובץ.
נפ-129/1 01/01/1900 ביר נבאלא  ביתוניא  ג'יב  כפר עקב  נבי סמואל  רפאת. ספר רישום. מוסלמים. עמוד 1 עד 105 בקובץ.
נפ-132/1 01/01/1900 דיר ג'ריר  כפר מאלכ  רמון ספר רישום. מוסלמים. עמוד 326 עד 440 בקובץ.
נפ-134/1 01/01/1900 אבו קש  אבו שח'ידם  ביר זית  דורה אלקרע  מזרעה אלקבליה  סרדה ספר רישום. מוסלמים. עמוד 540 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 42 בקובץ השני.
נפ-137/1 01/01/1900 אום צפא  כובר  מזארע אנובאני  מזארע דיר חמזה  מזארע פלאחין ספר רישום. מוסלמים. עמ' 232 עד 327 בקובץ.
נפ-140/1 01/01/1900 בית לחם ספר רישום. נוצרים ארמנים  נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים  קופטים  נוצרים קתולים. עמוד 566 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 120 בקובץ השני.
נפ-93/1 01/01/1901 ביר נבאלא  בירה  בית אכסא  בית חנינא  ביתוניא  ביתין  ברקא  ג'דירה  ג'יב  כפר עקב  נבי סמואל  ענאתא  קלנדיה  ראם  ראמאללה  רפאת  שעפאת ספר יסוד (ישן)  מוסלמים. בבירה נוצרים יוונים. ספר רישום מוסלמים בביתין  שעפאת. בביתוניא  ביתין  ענאתא  ראם  ראמאללה  רפאת  שעפאת זכרים בלבד. עמ' 259 עד 421 בקובץ.
נפ-2/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. נוצרים לטינים.  עמ' 98 עד 228 בקובץ.
נפ-4/1 01/01/1905 ירושלים  ערב חירי ספר טיוטה. ירושלים. נוצרים יוונים ונוצרים קתולים. ערב חירי  מוסלמים. עמוד 376 עד סוף הקובץ הראשון. המשך בעמוד 1 עד 12 בקובץ השני.
נפ-5/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. נוצרים יוונים. עמוד 13 עד 188 בקובץ.
נפ-6/1 01/01/1905 ירושלים  מר סבא ספר יסוד. ירושלים. נוצרים יוונים (מצוינים מספרי הגושים והחלקות של הבתים כולל הנזירים)  ונוצרים יוונים פרובוסלווים (נזירות פרבוסלוויות. מצוינים מספרי הגושים והחלקות של הבתים). מר סבא. נוצרים יוונים. עמוד 189 עד 326 בקובץ.
נפ-7/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. נוצרים יוונים. אין ציון תת-רבעים ואין ציון תאריכי ביצוע המפקד. עמוד 327 עד 479 בקובץ.
נפ-8/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים ונוצרים קתולים. עמוד 480 עד סוף הקובץ הראשון  עמוד 1 עד 34 בקובץ השני.
נפ-9/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים ונוצרים קתולים. הרישום בספר הזה מרושל בדרך-כלל. עמוד 35 עד 145 בקובץ.
נפ-11/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה וספר יסוד. נוצרים לטינים. ספר טיוטה נוצרים מרונים ונוצרים קתולים. עמוד 288 עד 350 בקובץ.
נפ-13/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. סורים (הנקראים גם אשורים)  נוצרים ארמנים  נוצרים כלדים קתולים  נוצרים סורים קתולים  נוצרים קופטים. עמוד 392 עד 508 בקובץ.
נפ-14/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. נוצרים פרוטסטנטים. מימין למספרי הבתים מצוינים מספרי הבתים מהמפקד הקודם. עמוד 509 עד 529 בקובץ.
נפ-17/1 01/01/1905 ירושלים וירושלים הנפה ספר טיוטה. מוסלמים מוגרבים  מוסלמים סודנים  נוצרים ארמנים קתולים  נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים מרונים  נוצרים קתולים. מוסלמים ונוצרים בנפה. בספר רשומים גם אזרחים זרים ופקידי ממשלה. עמוד 120 עד 193 בקובץ.
נפ-18/1 01/01/1905 ירושלים  ירושלים הנפה. ספר טיוטה. מוסלמים  מוסלמים אפגנים  מוסלמים הודים  מוסלמים צוענים  מוסלמים קופטים. בנפה מוסלמים. בספר רשומים גם אזרחים זרים ופקידי ממשלה. עמוד 194 עד 333 בקובץ.
נפ-20/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים  מוסלמים צוענים (צוענים מעדת נצראללה בן עלי)  מוסלמים קופטים (קופטים מעדת שיח' אבראהים). עמוד 365 עד 408 בקובץ.
נפ-21/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 409 עד סוף הקובץ.
נפ-22/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. מוסלמים. עמוד 1 עד 212 בקובץ.
נפ-25/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. מוסלמים מוגרבים. מעמוד 498 בקובץ. המשך בקובץ השני בתיק מעמוד 1 עד 120.
נפ-27/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים  מוסלמים מוגרבים. רישום לקוי – אין הערות ותוספות. עמוד 266 עד 307 בקובץ.
נפ-29/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים מוגרבים. עמוד 445 עד סוף הקובץ.
נפ-30/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 1 עד 156 בקובץ.
נפ-32/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 179 עד 303 בקובץ.
נפ-33/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. מוסלמים. עמוד 304 עד 460 בקובץ.
נפ-34/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 461 עד סוף הקובץ הראשון  עמוד 1 עד 30 בקובץ השני.
נפ-35/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים מוגרבים  נוצרים קופטים. עמוד 31 עד 78 בקובץ.
נפ-37/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים מוגרבים. עמוד 142 עד 256 בקובץ.
נפ-40/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים בוכרים  יהודים גרוזינים  יהודים מוגרבים  יהודים ספרדים  יהודים תימנים. עמוד 329 עד 444 בקובץ.
נפ-42/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 25 עד 172 בקובץ.
נפ-43/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 173 עד 284 בקובץ.
נפ-44/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים גרוזינים  יהודים ספרדים  יהודים תימנים. עמוד 285 עד 444 בקובץ.
נפ-45/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים כורדים  יהודים ספרדים  יהודים תימנים. עמוד 445 עד סוף הקובץ הראשון  עמוד 1 עד 15 בקובץ השני.
נפ-47/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 102 עד 225 בקובץ.
נפ-48/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים ספרדים. עמוד 226 עד 403 בקובץ.
נפ-49/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 404 עד 476 בקובץ.
נפ-50/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים. עמוד 477 עד סוף הקובץ.
נפ-52/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 153 עד 289 בקובץ.
נפ-55/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים  עמודים בקובץ 1-130
נפ-56/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים
נפ-57/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים  בקובץ בעמודים 234-364
נפ-58/1 01/01/1905 ירושלים ספר טיוטה. יהודים.  בקובץ בעמודים 365-399
נפ-61/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים. עמ' 1 עד 103 בקובץ.
נפ-63/1 01/01/1905 ירושלים ספר יסוד. יהודים . עמ' 387 עד 504 בקובץ.
נפ-64/1 01/01/1905 ירושלים  מוצא תחתית (קאלוניה) ספר יסוד. ירושלים יהודים. מוצא תחתית (קאלוניה) יהודים אשכנזים. עמ' 505 עד 578 בקובץ.
נפ-65/1 01/01/1905 ירושלים ספר מח'תאר. יהודים. מע' 579 עד 709 בקובץ הראשון .מע' 1 עד 72 בקובץ השני.
נפ-65/2 01/01/1905 ירושלים ספר מח'תאר. יהודים מוגרבים. עמ' 73 עד 137 בקובץ.
נפ-66/1 01/01/1905 אבו דיס  בית תול  סלואן  עיסאויה  קטנה ספר טיוטה. מוסלמים. בסלואן יהודים תימנים ומוסלמים. עמ' 138 עד 299 בקובץ.
נפ-68/1 01/01/1905 בית אג'זא  בית דקו  בית עור אתחתא  בית ענאן  קביבה ספר יסוד. מוסלמים. מע' 416 עד 551 בקובץ.
נפ-70/1 01/01/1905 בדו  בית סוריכ  בית סירא בית ע'ור אלפוקא  טירה  ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 59 עד 204 בקובץ.
נפ-71/1 01/01/1905 ביר נבאלא  ג'דירה  כפר עקב  נבי סמואל  קלנדיה  ראם  רפאת ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 205 עד 316 בקובץ.
נפ-72/1 01/01/1905 אשוע  בית לקיא  בית סוריכ  בית סירא  בית ע'ר אלפוקא  דיר איוב  הרטוב (ערתוף)  טירה  יאלו  ערתוף   צרעה  ספר טיוטה. מוסלמים  בהרטוב (ערתוף) יהודים ספרדים.עמ' 317 עד 509 בקובץ.
נפ-73/1 01/01/1905 אלטור  יריחו  סלואן  עזריה  קבו  ספר טיוטה. מוסלמים. ביריחו יהודים  מוסלמים  מוסלמים כושים. ספר פקידי ממשלה ביריחו מוסלמים.עד' 510 עד 585 בקובץ הראשון.עמ' 1 עד 140 בקובץ השני.
נפ-74/1 01/01/1905 הרטוב (ערתוף)  סלואן. ספר יסוד. הרטוב (ערתוף) יהודים ספרדים  סלואן יהודים תימנים. עמ' 141 עד 186 בקובץ.
נפ-75/1 01/01/1905 אבו גוש (ענב)  בית נקובה  דיר יסין  מוצא תחתית (קאלוניה)  סריס  צובא  קלוניה  קסטל ספר טיוטה. מוסלמים. במוצא תחתית (קאלוניה) יהודים אשכנזים.עמ' 187 עד 351 בקובץ.
נפ-76/1 01/01/1905 ביר נבאלא  ביתוניא  ביתין  ג'בע  ג'דירה  חזמא  כפר עקב  מח'מס  ענאתא  קלנדיה  ראם  רפאת ספר טיוטה. מוסלמים. עמ' 352 עד 545 בקובץ.
נפ-78/1 01/01/1905 בתיר   ח'רבת אללוז ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 151 עד 249 בקובץ.
נפ-79/1 01/01/1905 בית צפאפה  ולגה ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 250 עד 394 בקובץ.
נפ-80/1 01/01/1905 עין כארם  שרפאת ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 396 עד 539 בקובץ.
נפ-81/1 01/01/1905 בית סאחור  עין כארם ספר יסוד. בית סאחור. נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים  נוצרים קתולים. עין כארם  נוצרים יוונים  נוצרים לטינים. עמוד 539 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 55 בקובץ השני.
נפ-82/1 01/01/1905 אבו דיס  צור באהר ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 56 עד 194 בקובץ.
נפ-84/1 01/01/1905 ג'ורה  מלחה  צאטעף ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 286 עד 424 בקובץ.
נפ-87/1 01/01/1905 בית לקיא  בית ע'ור אלתחתא  ג'ניה  דיר אביזע  ח'רבת אלמצבאח  כפר נעמה  צפא  ראס כרכר. ספר טיוטה. מוסלמים. בראס כרכר. ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 35 עד 235 בקובץ.
נפ-90/1 01/01/1905 ביתוניא  ביתין  ברקא  סלואד ספר טיוטה. מוסלמים. עמוד 459 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 38 בקובץ השני.
נפ-92/1 01/01/1905 קבאב ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 138 עד 258 בקובץ.
נפ-96/1 01/01/1905 ח'רבת אלעמור  עמואס  קטנה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 48 עד 188 בקובץ.
נפ-97/1 01/01/1905 ג'בע  חזמא  מח'מס  ענאתא ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 189 עד 310 בקובץ.
נפ-94/1 01/01/1905 סלואן  עיסאויה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 422 עד 560 בקובץ.
נפ-98/1 01/01/1905 בירה  צור באהר ספר טיוטה. בירה מוסלמים  נוצרים יונים  נוצרים פרוטסטנטים. צור באהר מוסלמים. עמ' 311 עד 457 בקובץ.
נפ-99/1 01/01/1905 בית צפאפה  בתיר  ולג'ה  ח'רבת אללוז  שרפאת ספר טיוטה. מוסלמים. עמ' 458 עד סוף הקובץ הראשון ועמ' 1 עד 51 בקובץ השני.
נפ-100/1 01/01/1905 דיר יסין  לפתא ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 52 עד 199 בקובץ.
נפ-102/1 01/01/1905 ח'רבת אבו פלאח  יברוד  תרמסעיא ספר יסוד  מוסלמים. עמ' 304 עד 446 בקובץ.
נפ-103/1 01/01/1905 סלואד ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 447 עד סוף הקובץ.
נפ-104/1 01/01/1905 ראמאללה ספר טיוטה. נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים אפיסקופלים  נוצרים פרוטסטנטים קוויקרים  נוצרים קתולים. עמ' 1 עד 202 בקובץ.
נפ-105/1 01/01/1905 כפר מאלכ  עין יברוד ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 203 עד 320 בקובץ.
נפ-109/1 01/01/1905 בירה  טיבה  כפר מאלכ ספר יסוד. בירה  נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים. טיבה  מוסלמים  נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים  נוצרים פרוטסטנטים קוויקרים  נוצרים קתולים. כפר מאלכ  נוצרים לטינים. עמ' 1 עד 110 בקובץ.
נפ-110/1 01/01/1905 ביר זית  ביתלו  סרדה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 111 עד 184 בקובץ.
נפ-113/1 01/01/1905 ג'לג'יליה  דיר אלסודאן  ח'רבת אבו פלאח  סנג'יל  תרמסעיא ספר טיוטה. מוסלמים. עמ' 371 עד 569 בקובץ.
נפ-115/1 01/01/1905 ג'לג'יליה  עבוין  ערורה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 82 עד 227 בקובץ.
נפ-116/1 01/01/1905 דיר דבואן ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 228 עד 354 בקובץ.
נפ-117/1 01/01/1905 ביתוניא  ברקא ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 355 עד 489 בקובץ.
נפ-118/1 01/01/1905 דיר אבזיע  כפר נעמה  עין עריכ  עין קיניא  ראס כרכר ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 490 עד סוף הקובץ הראשון ועמ' 1 עד 27 בקובץ השני.
נפ-120/1 01/01/1905 ראמאללה ספר יסוד. נוצרים יוונים. עמ' 132 עד 278 בקובץ.
נפ-122/1 01/01/1905 כפר עין  עג'ול  עטארה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 406 עד 531 בקובץ.
נפ-123/1 01/01/1905 אבו קש  אבו שח'ידם  דורה אלקרע  מזרעה אלקבליה ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 532 עד סוף הקובץ הראשון ועמ' 1 עד 69 בקובץ השני.
נפ-125/1 01/01/1905 ביר זית  ג'ניה  ראמאללה ספר יסוד. ביר זית נוצרים יוונים  נוצרים לטינים  נוצרים פרוטסטנטים. ג'ניה  נוצרים יוונים. ראמאללה  נוצרים לטינים. עמ' 158 עד 268 בקובץ.
נפ-126/1 01/01/1905 ג'מאלה  גניה  דיר עמאר  צפא ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 269 עד 380 בקובץ.
נפ-127/1 01/01/1905 מזארע אנובאני  מזארע דיר חמזה  קראת בני זיד ספר יסוד. מוסלמים. עמ' 381 עד 496 בקובץ.
נפ-128/1 01/01/1905 עאבוד ספר יסוד. נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים. עמ' 497 עד סוף הקובץ.
נפ-130/1 01/01/1905 ג'פנא  עין עריכ  שפנא ספר יסוד. ג'פנא  נוצרים יווונים  נוצרים לטינים  נוצרים קתולים. עין עריכ  נוצרים יוונים ונוצרים לטינים. שפנא  נוצרים  פרוטסטנטים אפיסקופלים. עמוד 106 עד 193 בקובץ.
נפ-131/1 01/01/1905 אום צפא  ברהאם  ג'יביא  דיר אבו משעל  דיר אלסודאן  דיר נט'אס  כובר  כובר  נבי צאלח ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 194 עד 325 בקובץ.
נפ-136/1 01/01/1905 סלואד  סנג'יל  עין סיניא ספר יסוד. מוסלמים. עמוד 102 עד 231 בקובץ.
נפ-138/1 01/01/1905 בית לחם ספר יסוד. נוצרים יוונים. עמוד 328 עד 455 בקובץ.
נפ-139/1 01/01/1905 בית לחם ספר יסוד. נוצרים ארמנים  נוצרים לטינים  קופטים. עמוד 456 עד 565 בקובץ.
נפ-141/1 01/01/1905 בית לחם ספר יסוד. נוצרים פרוטסטנטים  נוצרים קתולים  נוצרים יוונים. עמוד 121 עד 256 בקובץ.
נפ-142/1 01/01/1905 בית ג'אלא ספר יסוד. נוצרים יוונים. עמוד 257 עד 388 בקובץ.
נפ-143/1 01/01/1905 בית לחם ספר טיוטה. נוצרים לטינים. עמוד 389 עד סוף הקובץ.
נפ-144/1 01/01/1905 ארטאס  בית לחם  בית סאחור  ח'דר ספר טיוטה. מוסלמים. עמוד 1 עד 152 בקובץ.
נפ-135/1 01/01/1907 יברוד  סלואד  עין יברוד  עין סיניא ספר טיוטה. מוסלמים. בעין יברוד  זכרים בלבד. עמוד 43 עד 101 בקובץ.
פ-1951/7 01/01/1914 כרוז בערבית כרוז בערבית (עותומני).
נפ-38/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים מוגרבים. עמוד 257 עד 277 בקובץ.
נפ-39/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים בוכרים  יהודים גרוזינים  יהודים מוגרבים  יהודים ספרדים. עמוד 278 עד 328 בקובץ.
נפ-46/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים ספרדים. עמוד 16 עד 101 בקובץ.
נפ-54/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים. עמוד 452 עד סוף הקובץ.
נפ-59/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים  עומדים בקובץ 400-518
נפ-60/1 01/01/1915 ירושלים ספר יסוד. יהודים.  בקובץ – מעמוד 519 ועד הסוף.
ג-7510/18 25/10/1917 המחלקה המוסלמית והדרוזית חומר חוקי על העדה המוסלמית וסמכויות בתי הדין המוסלמים – פקודות  תקנות  צויום  הצעות חוק (כולל סיכומי פגישות בנדון)
פ-3139/31 01/01/1923 תג'ר ציונה מכתב של ידידה בצראוי אל ציונה תג'ר. מכתב תנחומים של ציונה תג'ר למשפחתה של חברתה ידידה.
גל-64266/13 01/06/1925 הלואה וחסכון כפר סבא בעמ תקנון  פרוטוקול מישיבת הנהלה והמועצה
ג-9958/1 01/01/1927 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – מכתבי אלישבע קפלן – שימשו רקע לספר ההנצחה ללוי אשכול מכתביה של אלישבע קפלן ללוי שקולניק (אשכול) אשר שימשו כחומר רקע בחיבור הספר "לוי אשכול – ראש הממשלה השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1969-1895)".
פנק-1467/1 01/01/1933 ק  4074 ראשון לציון   יבנה ק 4074 ראשון לציון   יבנה
גל-2528/15 07/05/1933 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין מהשנים 1933-1939 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 38001 עד 38025.
פ-6257/12 19/08/1934 אברמסקי שמעון בתיק מידע וידיעות על אברמסקי שמעון.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/19 15/08/1936 יהושע זטלר בתיק חקירות יעקב פוליאקוב  אפרים זטלר  יעקב הרשמן  יעקב מיכאלוב ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-64059/3 01/09/1937 שמיר קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ תקציבים והלוואות ומאזנים
פנק-1501/1 01/01/1938 ק  4230 סכנין ק 4230 סכנין
פנק-1505/2 01/01/1938 ק  4252 כבול ק 4252 כבול
פ-2563/7 13/01/1938 מחלקת העתיקות – פרסומים ותצלומים. התכתבות בין אליעזר סוקניק למנהל מחלקת העתיקות של ממשלת א"י בנוגע לקבלת תצלומים ופרסומים ארכיאולוגיים ממחלקת העתיקות (רבעון וספרי מוצגים  ארכיאולוגיים) עבור האוניברסיטה העברית
גל-2528/6 17/03/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30001 עד 30025.
פ-928/12 12/12/1938 קרן קיימת לישראל – הסדר קרקעות בתיק – התכתבויות עם עורך הדין יעקב סולומון – עורך דין שפעל בארץ ישראל בתקופת המנדט ובהמשך במדינת ישראל. ייפוי כוח  כתבי בוררות  פסקי-דין והתכתבות בענין בוררות בסכסוכי קרקעות  הסדר סכסוכים ורישום פסקי-דין במשרד סידור הקרקעות; פינויי אוהלים במסגרת תיקי הוצאה לפועל; אדמות אל-מנשייה – התיישבות.
מפה-5051/1 01/08/1939 ( אזור אגרובנק וסביבה – תרשים תכנית אזורית לכבישים ) Agrobank & Neighbourhood – Regional Outline Road Scheme תרשים של תכנית תכנון אזורי לכבישים באזור אגרובנק ( חולון ) וסביבה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות תכנון עירוני של יפו ובת-ים  כבישים הקיימים והמיועדים לסלילה  גבולות חלוקה לגושים בחולון ( חלקית ); כולל בתי-ים  יפו  מקוה ישראל  חולון ושכונותיה ( חלקית )  אל-קריה אל-עראביה  סקנת דרויש וכו'  אזור חולות בדרום חולון; על-גבי התכנית – סימני עפרון ( גבולות שונות בחולון ) סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל הערה: התכנית עובדה ממקורות שונים ונועדה לשימוש לצרכי תכנון עירוני כללי בלבד נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/ /39; מס' אסמכתא Ref. Number Z/728/36; שורטט ע"י A. Kahane; חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall ב- 28.8.39
גל-2528/19 16/08/1939 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1939 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 38401 עד 38425  24175.
מפה-5090/1 01/09/1939 ( אגרובנק והסביבה – תרשים תכנית אזורית של כבישים ) Agrobank and Neighbourhood – Regional Outline Road Scheme תרשים תכנית תכנון אזורי של כבישים באזור אגרובנק ( חולון ) והסביבה על-גבי נייר שקוף לבן ( החלק המזרחי ); סומנו הכבישים הקיימים והמיועדים להרחבה  מידות; מסילת ברזל  החלוקה למגרשים ( חלקית  ללא מספרים )  אתרים הערה: התכנית עובדה ממקורות שונים ומשתמשת לצרכי תכנון עירוני כללי בלבד סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של תכנון  כבישים נתונים – ( מס' התכנית Plan Number TP/266/39; מס' אסמכתא Ref. Number Z/728/36; תאריך 24.9.39; שורטט ע"י A. Kahane ); חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall ב- 28.8.39
גל-1221/4 08/10/1939 ועד החנוך בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים הקשורים לועד החינוך: הזמנות לישיבות ועד החינוך  התקנות למספרי התלמידים והשעות בכיתה בבית הספר העממי  שעות הוראה בכיתות מעוטות תלמידים  שעות הוראה בבתי ספר בלתי מודרגים  ימי חופשה של שנת הלימודים  מינוי מנהל מחלקת החינוך  זרמים חדשים בחינוך האנגלי  בית הספר וההורים  פרוטוקולים מישיבות ועד החינוך  הצעות למבנה בית הספר התיכוני  חוקה למערכת החינוך של כנסת ישראל ועוד.
גל-2528/23 15/10/1939 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין מהשנים 1939-1940 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 38701 עד 38725.
גל-2528/16 28/11/1939 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנים 1939-1946 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 38751 עד 38775  37924  37925.
פ-6257/25 31/01/1940 יוסף סיטנר (הגלילי) פרטי מידע על יוסף סיטנר (הגלילי) ותמצית חקירתו על-ידי אנשי הש"י' (שירות הידיעות של ההגנה); דרכי החקירה  ידיעות נוספות שנאספו והודאות; המצב ביישוב העברי – סקירה; קטע עיתונות מתוך עיתון 'המשקיף' על ביצוע מאסרים חשובים בארץ ישראל ומצרים על רצח הלורד מוין  שהיה השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה. הודאתו המפורטת של רפאל סדובסקי;  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
מ-1727/66 18/02/1940 Pinchas Zamorsky of Nes Ziona- Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פנחס זמורסקי  נס ציונה.
מ-1727/67 22/03/1940 בקשה לרשיון לנשיאת נשק – Application for a licence to carry a firearm הודעה על גניבת רובה של הגשש אבו אל רוז- Abu El Ruz.
מ-1727/64 16/04/1940 Captain Williams of Qastina Camp – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קפטן ויליאמס  מחנה קסטינה.
מ-1727/63 19/04/1940 Alexander George Torr (Major) of Qastina Camp – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלכסנדר ג'ורג' תור  מחנה קסטינה.
מ-1727/65 30/04/1940   Captain Douglas Norman Stewart of Rehovot- Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קפטן דוגלאס נורמן סטיוארט  רחובות.
פ-6253/17 02/05/1940 קשרי האצ"ל / לח"י עם המודיעין בתיק מידע בנוגע לקשרי האצ"ל/לח"י עם המודיעין הבריטי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-1164/24 12/05/1940 סמינרים תכנית לימודים כרך ב' התכתבות עם המפקחת על גני הילדים בעניין עבודת הוועדה לעיבוד תכנית לימודים בבתי מדרש לגננות  תכנית הלימודים (לוח השעות) בסמינרים לגננות ולמורים לפי מקצועות  סיכומים מישיבות המחלקה  פתיחת סמינר למורים בחיפה ועוד.
מ-1727/70 12/05/1940 Pritaz Ltd of Tel Aviv – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – "פריתז"  אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע"מ  תל אביב.
מ-1727/71 24/05/1940 Ashrai-Haklai Ltd of Ein Gannim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – "אשראי חקלאי"  אגודה שיתופית עין גנים בע"מ.
פ-6257/10 05/07/1940 שרצר אבא בתיק ידיעות ומידע על אבא שרצר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-1164/51 01/01/1941 סמינרים למורים התכתבות בנוגע למשכורות  תנאי העסקה והכשרות של מורים  מועמדים להוראה בבית מדרש להוראה
פ-1029/18 01/01/1941 משרד החוץ התיק  כולל  תמונות  בלבד  וראוי  לחשיפה.
מ-1727/142 25/04/1941  Local Committee Hertslya-Hof Yam – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד המושבה הרצליה-חוף ים.
פ-6257/20 06/02/1942 אפרים זטלר בתיק תמצית חקירתו של אפרים זטלר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/24 10/02/1942 סבוראי משה לח"י בתיק – תיאור רציחתו של אברהם (יאיר) שטרן); תמצית חקירתו של יעקב הרטמן  בין השאר – שאלות על משה סבוראי שהיו שהאשימו אותו בגרימת מותו של מנהיג לח"י  אברהם שטרן  חקירתו של יעקב מיכאלוב; בחקירה – גם על הפילוג בין האצ"ל ללח"י.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6256/8 10/02/1942 הרשמן יעקב בתיק תמצית חקירתו של יעקב הרשמן.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/16 05/04/1942 לח"י "התעמלן" בתיק מידע לגבי אנשי לח"י  תאורו של התעמלן  הוראות להתנהגות  הודעות ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/7 29/04/1942 חן חנצינסקי טוביה חקירות ואיסוף מידע על חן חנצינסקי טוביה  איש לח"י  וחשודים אחרים. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
מפה-5258/1 01/05/1942 ( ארץ-ישראל – הרצליה – גליון )   Palestine – Herzliya – Sheet 13-17 מפה טופוקדסטרית מנדטורית של אזור הרצליה והסביבה – עותק ( צפונית לאזור פתח-תקוה ); סומנו גבולות הערים  כפרים  מחוזות  מס' גושים וגבולותיהם  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' )  ישובים  כפרים  כבישים ( כולל תוספת 1942 ); כולל הרצליה  אל-חירם  רשפון  רמת-השרון  רעננה  רמתיים וכו'; כולל ים התיכון למטה בימין – מפתח גושים של הרצליה שלא מופיעים במפה נ"ל סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – פורסם בראשונה ב- 1929 ממפות מדידות ( Plane Table ); גידולי הדרים תוקנו ל- 1934; שורטט מחדש ממפות גושים בקנה-מידה גדול ב- 1938; הודפס ע"י מחלקת המדידות ( Survey of Palestine ) ב- 1938; הודפס מחדש עם תיקונים למאי 1942
מפה-5255/1 01/05/1942 ( ארץ-ישראל – הרצליה – גליון )   Palestine – Herzliya – Sheet 13-17 מפה טופוקדסטרית מנדטורית של אזור הרצליה והסביבה – עותק ( צפונית לאזור פתח-תקוה ); סומנו גבולות הערים  כפרים  מחוזות  מס' גושים וגבולותיהם  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' )  ישובים  כפרים  כבישים ( כולל תוספת 1942 ); כולל הרצליה  אל-חירם  רשפון  רמת-השרון  רעננה  רמתיים וכו'; כולל ים התיכון למטה בימין – מפתח גושים של הרצליה שלא מופיעים במפה נ"ל סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – פורסם בראשונה ב- 1929 ממפות מדידות ( Plane Table ); גידולי הדרים תוקנו ל- 1934; שורטט מחדש ממפות גושים בקנה-מידה גדול ב- 1938; הודפס ע"י מחלקת המדידות ( Survey of Palestine ) ב- 1938; הודפס מחדש עם תיקונים למאי 1942
פ-6261/12 10/06/1942 יעקב שפירא בתיק ידיעות אודות יעקב שפירא  גרשון מרדכי  שלמה קלינסקי ואנזלם לוסטיג'. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פנק-2105/3 01/01/1944 ק  6754 שפרעם (צפון חיפה) ק 6754 שפרעם (צפון חיפה)
פ-6261/13 14/04/1944 רחל דרורי דיזנפלד (אצ"ל) בתיק ידגיעות אודות רחל דרורי דיזנפלד  מעצריה ופעילותה במסגרת האצ"ל. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/12 01/05/1944 יעקב מרידור תיק יעקב מרידור – חקירות  שמות נחקרים  שיחה עם רעננה מרידור  רשימת יהודים אשר נמצאים בארגונים בלתי לגאליים  רישומי שיחות  מות המפקד דוד רזיאל ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-1290/9 01/11/1944 קורס להכשרה פדגוגית למורים וגננות בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לקורס להכשרה פדגוגית למורים וגננות: קורסים לגננות  ימי עיון למורים ולמנהלים  קורסים להשתלמות מורים בתקופת החופש הגדול  קורס פדגוגי להכשרת גננות ומורים ועוד.
פ-6253/6 01/12/1944 פעילות אצ"ל ולח"י במצריים בתיק – פעילות אצ"ל ולח"י במצרים; רשימת חשודים בצי מצרים ופרטיהם; רשימות אנשים לבירור וחקירה; רשימות אנשים שנפתחו להם תיקים בבולשת ומעקב הבולשת אחריהם; הערות ממקרה הרצח של הלורד מוין; הודאתו המפורטת של רפאל סדובסקי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/13 07/12/1944 ד"ר אריה אלטמן אסיפה רביזיוניסטית בחיפה  ויזה לאנגליה לד"ר אלטמן  רשימת מועמדים לקונגרס לוועידה העולמית  הרכב הועדה הפוליטית של הצה"ר  רשימת עצורים בארץ  ויזות לרביזיוניסטים לאמריקה  המחנה הרביזיוניסטי באמריקה ועוד  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/13 18/12/1944 חנצ'ינסקי טוביה מעקב ואיסוף מידע על טוביה חנצ'ינסקי  פעיל באצ"ל  אשתו ומקורבים להם החשודים בהשתייכות לאצ"ל או לח"י.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פנק-1574/5 01/01/1945 ק  4679 יבנה (רמלה) ק 4679 יבנה (רמלה)
פ-6254/2 11/01/1945 יצחק ברמן מעקב ואיסוף מידע על עורך דין יצחק ברמן (על פי הידיעות השתייך לחוגים ימניים ונאסר בעבר  לאחר מכן עבד בשירות השלטונות הבריטיים כפקיד בבולשת הבריטית בתורכיה) ואחרים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-1164/20 24/01/1945 סמינרים פקוח התכתבות עם מוסדות ללימוד מורים וגננות  פיקוח על הסמינרים למורים
פ-6257/18 29/06/1945 אריה קוריצקי לח"י בתיק ידיעות ומידע על אריה קוריצקי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-14162/1 01/10/1945 פריון העבודה תזכיר ייסוד מכון לחקר המשקיות ופריון העבודה בתעשיה ובמלאכה  קטעי עתונים בנושא. התכתבות בנושאים נתונים על חלק שכר-העבודה בפריון מפעלי מתכת בארץ ישראל  תשלום על חקר פריון העבודה  דו"ח על חקירת פריון העבודה בתעשיה
פ-6257/16 09/11/1945 גרובר משה בתיק מידע וידיעות הקשורות למשה גרובר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/5 01/01/1946 בלומנפלד פאול בתיק – תיאור שמו ומשלח ידו של החייל פאול בלומנפלד ופרטים נוספים על האיש; דו"חות על אופן גיוס חיילים יהודים על-ידי לשכת הגיוס של הסוכנות.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/14 03/04/1946 גרוס מרים בתיק מידע וידיעות על מרים גרוס.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-70264/9 11/06/1946 אל חיריה אל חיריה
פ-6261/11 28/06/1946 ליאון יהודה אברהם נעים בתיק ידיעות אודות ליאון יהודה אברהם נעים. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/5 15/08/1946 ימיני יצחק מעקב ואיסוף מידע על יצחק ימיני  פעיל באצ"ל.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-49939/9 23/11/1946 קיבוץ בית אורן פרוטוקולים מישיבות האספה הכללית של האגודה  התכתבויות עם משרד העבודה  טפסי עדכון נתונים של האגודה  דו"חות ביקור באגודה ועוד.
ג-7510/19 13/12/1946 המחלקה המוסלמית והדרוזית סידורי עניני הקרקעות  לוחות זכויות בקרקעות בבעלות מחולקת ורישומי הקרקעות (מחוז לוד  תת-מחוז רמלה)
גל-49912/7 19/12/1946 קבוצת חול קואופרטיב לאספקת חול התכתבויות  דו"חות וזכרוני דברים בנושא תהליך פירוק האגודה  פרוטוקולים מאסיפות שנתיות ועוד.
גל-2390/22 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – צפת – ג'אמע אל אחמר תצלומים מהמסגד האדום בצפת (אל ג'אמע אל אחמר)
חצ-2278/11 01/01/1947 תעודות שונות
מפה-3043/1 01/01/1947 מפה מס'   1   Post Office & Army Telephone Routs מפת קוי טלפון ( פתוחים ותת-קרקעיים ) בארץ-ישראל מגבול הצפון עד באר-שבע ערב סיום המנדט הבריטי; כולל ים המלח  ים כנרת  אגם חולה; סומנו גבולות הבינלאומיים וגבולות החלוקה בפינה שמאלית עליונה – מפת דרום הארץ סימני 2 סוגים של קוי טלפון  של נקודות ישוב בסיס המפה – חסר
ג-4727/16 01/01/1947 הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל – ועדת המשנה מס' 6 – מונחים משפטיים הצעות חוק  צווים משפטיים  רשימות מונחים משפטיים והתכתבות בנושא
פ-6261/14 10/01/1947 שמואל צפניה בתיק ידיעות אודות שמואל צפניה ופעילויות שונות של מחתרת הלח"י. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
חצ-2273/17 01/02/1947 Ben-Gurion  David
ג-522/31 01/05/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – יהודי אלמוני
פ-6261/8 13/05/1947 פעולות נגד אנשי אצ"ל בתיק – תיאור ופירוט פעולות הכאה כנגד 14 אנשי אצ"ל ושמותיהם.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-1955/21 01/06/1947 יהודי תימן תזכיר (באנגלית) שהוגש לוועדת האו"ם החוקרת את המצב בארץ ישראל – בעניין יהודי תימן וזיקתם לארץ ישראל.
טס-3000/123 30/08/1947 בריטניה- מתן אות כבוד לנציג כורי הפחם של בריטניה מראש העיר ברקינג (כיום בתחום לונדון).
ג-4733/34 01/12/1947 עיתונות חוקת הבחירות לועידה של הפועל המזרחי בא"י  קטעי עתונות בנושאים שונים בין היתר עניני משפט  התקפות ערבים  פעילות המנדט הבריטי  העיר ירושלים  החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל ועוד.
ג-271/14 01/01/1948 תקציב מחלקת הנסיעות התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תקציב מחלקת הנסיעות (בתיק רק תקן המחלקה).
ג-271/10 01/01/1948 פגישות הוראות וחוזרים ממנהל החשבונות התכתבות מהמושל הצבאי בעניין סדרי החשבונות במחלקות השונות במשרדי הממשלה  ופגישות מזכירי נכספים ומנהל החשבונות.
גל-1164/59 01/01/1948 סמינרים תקציב התכתבות בנושאים: גרעון בתקציב סמינרים  שכר לימוד  משכורות לעובדי הוראה  הצעות לכיסוי הגרעון  תקציב בתי המדרש למורים
א-69/10 01/01/1948 תיק ללא שם יומן של פנחס רוזן (?) ובו מחשבות  רעיונות והגיגים בנוגע לפרשת לבון  על דיין ועוד.
גל-9225/24 01/01/1948 בינוי ממשלתי – בנינים תחת פקוחו של אפוטרופס על הרכוש הנטוש – מחוז ירושלים בינוי ממשלתי – בנינים תחת פקוחו של אפוטרופס על הרכוש הנטוש – מחוז ירושלים.
ג-2770/15 01/01/1948 אגף התכנון – ועדה לקביעת שטחי שיפוט של הרשויות המקומיות דוח ופרוטוקול מישיבה לקביעת תחומי שיפוט הרצליה  כפר שמריהו וחוף השרון
גל-3576/9 01/01/1948 התיקיון האישי של בקי – מפקד התעשיה סקרים סטטיסטיים: מפקד התעשייה 1949-1951 שאלוני מידע על המפעלים והוראות למילויים  רישום כוח אדם 1950-נתונים על מספר המפרנסים  סיכום המפעלים ומספר העובדים בהם לפי ענפים (חקלאות  חרושת  מסחר  תחבורה ועוד)  המבנה המקצועי של הישוב – מקצוע אישי לפי מין וקבוצת גיל. נתונים סטטיסטיים על רמת החיים (צריכת מזונות לנפש לחודש בחלוקה למקומות ועוד). מצורף פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא המבנה הכלכלי של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל 1948-1949.
ג-3329/13 01/01/1948 חוק הצנזורה. התכתבויות בנוגע לחומרים ונשואים המחויבים בהגשה לצנזורה צבאי מוקדמת לפני פרסומם גילויי פשעי שנאה שליחת מכתבים מחוץ לארץ- הגשה לצנזורה חוק הצנזורה
ל-1275/47 01/01/1948 רצח – רחובות תיק משטרת ישראל  רצח  יהודים  דבורה ויינר  יעקב שמשלביץ'  משה רכטמן  מונית  גדרה  גבעת ברנר  רחובות  חיילים בריטים  דו"ח פתולוג.
גל-111/29 07/04/1948 משפ' כיאט חיפה נזקי מלחמה ותביעות נזקי רכוש
חצ-371/4 01/05/1948 . Israeli Flag  Emblem  I
פ-6259/8 02/05/1948 לס שמעון התיק אודות לס שמעון – פרשת משלוח דואר לירושלים  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
א-7912/20 16/05/1948 החלטות הממשלה הזמנית – 16.5.1948 – 7.3.1949 פרוטוקולים של החלטות ממשלה.
חצ-179/5 06/06/1948 קונסול צרפת בישראל דיווחים על שיחות עם קונסול הכללי הצרפתי  תביעות צרפתיות בעניין מוסדות חינוך ודת צרפתיים הנמצאים בישראל   הקונסול הצרפתי בחיפה ובירושלים  תומכי וישי לשעבר כנציגי צרפת בישראל
ג-6836/6 01/07/1948 לשכת השר בכור שטרית – היתרי יציאה מהארץ תזכירים והתכתבות בנושאים : חוק לתיקון תקנות שעת חרום (יציאה לחו"ל) תשכ"ב-1961  תקנות הדרכונים. הצעת חוק -הצעת תזכיר לתיקון חוק תקנות שעת חרום. היתרי יציאה מהארץ.
חצ-5881/5 01/07/1948 משה  שרת – מכתבים לפי סדר א-ב
גל-20871/3 13/07/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – דוד לכנר המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – דוד לכנר
ג-269/6 01/08/1948 יהלומים התכתבות עם המשרד למסחר  תעשיה ואספקה והסוכנות היהודית בעניין פיתוח תעשיית יהלומים בירושלים.
ג-269/7 01/08/1948 סרטי קולנוע התכתבות עם משרד הפנים ומשרדי עו"ד לויצקי בעניין חברת ירושלים להסרטת סרטים בע"מ.
ג-269/28 01/08/1948 תמיכה כספית לבתי הספר התיכוניים התכתבות עם הועד הלאומי מחלקה לפיתוח ירושלים של סוכנות היהודית בעניין הקצבות לבתי-ספר התיכוניים  תזכירים ושאלונים מלאים על מצבם של בתי הספר התיכוניים בירושלים.
ג-269/21 01/08/1948 חברת החשמל תזכירים על חברת חשמל והשרות הציבורי בירושלים  בע"מ התכתבות בענייני קביעת והעלאת תעריפי החשמל לצורך התאמתם לתעריפי חברת החשמל לישראל  זיכיון החשמל בירושלים  אספקת חשמל לנווה שאנן  אישור להקמת מתח גבוה בקסטל-סובה  חשבון עבור התקנת קוים לשעת חירום  חוות דעת של ועדה מיוחדת על מחירי החשמל (מוגשת למושל הצבאי בירושלים).
ג-269/23 01/08/1948 נשר – טקסי ושרות מכוניות התכתבות עם משרד התחבורה (המפקח על התעבורה בדרכים) בעניין החזרת מכוניות השייכות לקואופרטיב "נשר" בירושלים המשרתות בתל-אביב בשירות הצבא.
ג-333/19 01/08/1948 קדמה מכתב של שר התחבורה בתשובה לשאילתא בענין "קדמה"
ג-2189/42 01/08/1948 הנהלה – פסולת עורות והצעות למזון לעופות התכתבויות בנושא פיקוח על פסולת עורות  מזון לעופות  הגבלת המרעה בארץ; דו"חות חודשיים על מחלות מדבקות בבעלי חיים ועוד.
ג-271/1 01/09/1948 תקציב – משמר העם התכתבות מפקדת משמר העם עם המושל הצבאי בעניין תקציב למשמר-העם.
ג-271/2 01/09/1948 תקציב- תיקונים בית הסוהר המרכזי התכתבות ממפקדת מחוז ירושלים עם המושל הצבאי בעניין הוצאות תיקונים באגף בית-הסוהר המרכזי.
ג-271/5 01/09/1948 תקציב – מחלקת השיכון התכתבות בעניין הצעת תקציב למחלקת השיכון המושל הצבאי.
ג-271/7 01/09/1948 תקציב – מינהל התכנון מחוז ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב למנהל התכנון מחוז ירושלים.
ג-271/8 01/09/1948 תקציב – שלטון צבאי מרחב דרום התכתבות בעניין תקציב השלטון הצבאי בירושלים מרחב דרום.
ג-271/9 01/09/1948 תקציב – שלטון צבאי מרחב צפון  גידורים וביצורים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב שלטון צבאי מרחב צפון – גדרות.
ג-271/11 01/09/1948 תקציב – משרד הפנים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב משרד הפנים.
ג-269/4 01/09/1948 מפקח על אגף הסחורות והמלאי התכתבות אגודה שיתופית "בעלי ארצנו" עם ממונה על מחוז ירושלים  בענייני העברת בית-חרושת "חרשי ברזל" מירושלים לתל-אביב  אספקת עור עליון לנעליים ועוד.
ג-269/5 01/09/1948 ענפי הכלכלה – בעיות כלליות התכתבויות עם המושל הצבאי (מפקח על המזונות) בענייני ועדות לפיתוח כלכלי של ירושלים  תיקון המצב הכלכלי בירושלים  ארגון הסיטונאים בירושלים  הקמת רפת פרות חולבות  מכירת ריבות ומיצים בירושלים  תכנית על הקמת בית-חרושת לביסקוויטים בחיפה ועוד.
ג-269/14 01/09/1948 יצרני יין התכתבות גזבר המשנה והממונה על המכס והבלו עם יצרני היין בירושלים בעניין קטיפת הענבים בכפרים הנטושים (מוצא וחברון) בסביבות ירושלים.
ג-269/15 01/09/1948 מניעת רווחים מופקעים צו ותקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים) (עם תיקונים).
ג-269/17 01/09/1948 בתי-חרושת למרגרינה התכתבות ביח"ר של האחים ליננברג עם משרד מסחר התעשייה והאספקה  על ייצור מרגרינה.
ג-269/19 01/09/1948 חברת שיכון למלאכה בע"מ התכתבות החברה שיכון למלאכה בע"מ עם משרד המסחר התעשייה והאספקה בעניין הקצבה עבור החברה.
ג-269/26 01/09/1948 מסחר פנים כללי הצעות ארגון סוחרי ירושלים למשרד המסחר והתעשייה בעניין הבראת המסחר בירושלים  מסחר פנים.
ג-269/34 01/09/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – רפואה התכתבות מוועדת המשנה העליונה לשחרורים וחופשות מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה – רפואה
חצ-2342/12 01/09/1948 פראג – מברקים נכנסים ויוצאים
ג-271/17 01/10/1948 משטרת ירושלים- כספים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב למשטרת ירושלים.
ג-269/8 01/10/1948 קניות – צבא  משטרה ומוסדות התכתבות עם מחלקת האספקה במשרדי המושל הצבאי  בענייני הסדר קבלות להעברת הזמנות לתעשייה ולמלאכה בירושלים לצורך ייצור (תוצרת צנע "לכל") רשימת מוצרים שאפשר לקבל בירושלים לצרכי צבא.
ג-269/29 01/10/1948 סידור לצילומים בקשר לרישום התושבים התכתבות בעניין סידור לצילומים בקשר לרישום התושבים.
ג-269/43 01/10/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – שונות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס מפעלי תעשייה – שונות
גל-1290/2 01/10/1948 הקורס הגבוה למדעי היהדות קורס עליון להשתלמות ולהעמקה בלימודי היהדות  פרוטוקולים מישיבות הועד המפקח על הקורס  פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל של האיגוד העולמי לחינוך העברי בגולה  הסתדרות המורים בארץ ישראל – סניף חיפה – "עלון הסניף" – כסלו תש"ט – גיליון א'  חוזרי מנכ"ל המשרד  רשימת המורים שסיימו את הקורס בבית המדרש למורים-ות ולגננות ע"ש לוינסקי בתל אביב  דו"ח על הקורס של עיריית חיפה – המחלקת לתרבות  סמינריון ללימודי היהדות – לוח השיעורים  "הד החינוך" – שבועון הסתדרות המורים העברים בישראל (4.11.1953)  מכתביו של דוד לוין  יו"ר הסתדרות המורים  הקורס גבוה ללימודי היהדות בירושלים – קווי יסוד לפעולת הקורס  רשימת הציונים לתלמידי הקורס בתל אביב – מחזור תשט"ו  קורס דו-קיצי ללימודי היהדות (תלמוד  אגדה  פרשנות  דרשנות וכו')  ימי עיון למורים בבתי ספר שומרי מסורת ועוד.
ג-793/52 11/10/1948 סמינרים ( הקצבות ) התכתבות בין מחלקה לתקן המשכורת ומורים למפקח על זרם העובדים  לסמינרים; תקציב בתי-המדרש למורי-עם לשנת תש"י  רשימה וריכוז ההכנסות וההוצאות בבתי-המדרש למורים ולגננות 10.49 – 9.1950  נתונים על המורים והגננות ומקצועותיהם ועוד
גל-40400/16 14/10/1948 תיק אישי – שטיינברג יעקב  התכתבות בנוגע לבקשה לקבלת חניך לעבודה וקבלתו של יעקב למשרד לנפגעי מלחמה
גל-2386/8 29/10/1948 המחלקה המוסלמית – הקדשות – תקוני מ.ע.צ (מחלקת עבודות ציבוריות) התכתבויות בנושא תיקונים במסגדים
ג-269/27 01/11/1948 מסחר חוץ (יבוא ויצוא) התכתבות עם משרד המסחר התעשייה בעניין יבוא חלקי מכונות תפירה  רישיונות יבוא לסוחרי ירושלים  אספקת חלב לירושלים.
ג-269/32 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – מתכת התכתבות מוועדת המשנה העליונה לשחרורים מהצבא בעניין בקשות לשחרור מגיוס של עובדי מפעלי תעשיה – מתכת.
ג-305/78 01/11/1948 אוסקר פולרר בתיק רק מכתב בענין סיום לימודיו בחו"ל של א. פולר
ג-269/33 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – טקסטיל התכתבויות מהוועדה העליונה לחופשות שחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדיה מפעלי תעשייה – טקסטיל.
ג-269/35 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – עור ונעליים התכתבות מוועדת המשנה העליונה לשחרורים וחופשות מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה – עור ונעליים.
ג-269/36 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – יהלומים התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור עובדי מפעלי תעשיה – יהלומים.
ג-269/37 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – לבנים  רעפים וחומרי בניין התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – לבנים  רעפים וחומרי בניין.
ג-269/38 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – חשמל התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – חשמל.
ג-269/39 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – מזון התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – מזון.
ג-269/40 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – מאפיות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – מאפיות.
ג-269/42 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – דפוס וצינקוגרפיה התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – דפוס וצינקורפיה
ג-269/44 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – קואופרטיבים – "חלמיש" התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות שחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה קואופרטיבים – "חלמיש".
ג-269/46 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – בתי-מלאכה – מסגריות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – בתי מלאכה (מסגריות).
ג-269/47 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – גראז'ים – אופנועים התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – גראז'ים (אופנועים).
ג-269/49 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – בתי-מלאכה – סנדלריות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה בתי מלאכה (סנדלריות).
ג-269/50 01/11/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – בתי-מלאכה – מכבסות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – בתי מלאכה (מכבסות).
ג-3278/12 05/11/1948 טלפון (משרד העליה המחוזי) חיפה התכתבות שירותי העליה והתאזרחות של מחוז חיפה בנוגע לקבלת מכשיר טלפון
ג-271/18 01/12/1948 תקציב – מחלקת האספקה התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב ותקן למחלקת האספקה (למחצית הראשונה של שנת 1949).
ג-269/2 01/12/1948 חוזרים והוראות משרד האוצר. מסמכי חוזרים והוראות ממשרד האוצר בעניין האיסור על שימוש בטלפון ממשלתי לשיחות פרטיות לחו"ל  תפיסת נכסים בבעלות המדינה על ידי מחלקות ממשלתיות או רשויות מקומיות  פיטורי עובדים ממשרדי ממשלה לצורך מתן עדיפות להעסקת חיילים משוחררים  סידורי הובלת מטענים ע"י שירות רכבות או מכונות משא  הסדרת מעמדם של עובדי משרד המושל הצבאי.
ג-269/45 01/12/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – בתי-מלאכה – מתכת (עדינה) התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – בתי מלאכה (מתכת עדינה).
ג-269/48 01/12/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – בתי-מלאכה – טקסטיל התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – בתי מלאכה (טקסטיל).
ג-269/51 01/12/1948 בקשות לשחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשיה שונים והתכתבות בנדון – מספרות התכתבות מוועדת המשנה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא בעניין שחרור מגיוס עובדי מפעלי תעשייה – מספרות.
גל-64007/1 31/12/1948 קופת תגמולים של פקידי א.ב.ג וחליפה אגודה שתופית בעמ מאזנים כספיים של האגודה השיתופית: קופת תגמולים של פקידי א.ב.ג וחליפה  שככל הידוע כבר אינה קיימת.
ג-271/3 01/01/1949 תקציב – מחלקת הדלק  תחבורה  חשמל התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תקציבים למחלקת הדלק  תחבורה וחשמל.
ג-271/4 01/01/1949 תקציב – מחלקת הדלק  1949 התכתבות ממחלקת הדלק והתחבורה שע"י המושל הצבאי בעניין פעולות מחלקת הדלק והצעת תקציב למחלקה.
ג-271/6 01/01/1949 תקציב – המפקח על מחירים ואספקה התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תקציב למפקח על המחירים והאספקה.
ג-3959/14 01/01/1949 שטח שיפוט – מגדל התכתבות המחלקה לשלטון עצמי
ג-4979/7 01/01/1949 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – דו"ח התקדמות הבניה טבלאות התקדמות עבודה של המחלקה לתכנון בנייני מגורים
חצ-366/1 01/01/1949 Acheson  Dean
פר-107/24 01/01/1949 ארגון המדינה תזכירים והצעות חוברת ה' תש"ט אשר ויטא היועץ המדעישל ועדת החוקה בנוגע לצורת הממשל והיחסים בין הארגונים השונים של המדינה
חצ-2548/17 01/01/1949 מנגנון הפיקוח
ג-778/21 06/01/1949 אגף החינוך –  קורסים למורים – הדרכה ציבורית בתיק מכתב מהמפקח על בתי-הספר התיכוניים למנהל מחלקת החינוך בוועד הלאומי בנוגע לארגון סמינרים למורים.
ג-305/32 09/01/1949 משפחת חפץ בתיק רק שני מכתבים בענין מתן סיוע כלכלי לבני משפחת חפץ הנכים; התכתבות הדדית בין בכור שלום שטרית  שר המיעוטים לבין אליהו אלישר  נשיא העדה הספרדית בירושלים בניסיון לסייע למשפחה.
גל-17098/27 01/02/1949 הועדה הבינמשדית לטיפול במצב האבטלה בנצרת דו"ח משרד העבודה והבינוי  חוות-דעת והמלצות הועדה.
חצ-368/41 01/02/1949 Embassies & Legations  Italy
ג-269/31 01/03/1949 בתי דפוס התכתבות עם משרד מסחר ותעשיה בעניין תמיכה כספית לבית הדפוס "האמן" שנפגע מהפיצוץ ברחוב בן יהודה.
גל-1300/12 01/03/1949 ישיבות תרבות תורנית פירוט מצב הישיבות בירושלים ותקציבן.
ג-843/37 08/03/1949 בית-הספר הימי ליד הטכניון העברי חיפה חוזרי מנכ"ל המשרד ובית-הספר הימי ליד הטכניון למנהלי בתי-הספר התיכוניים בדבר פתיחת קורס חד-שנתי לשייט ולהכשרת קציני סיפון; חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך והמפקח על בתי-הספר התיכוניים לבית-הספר הימי בנוגע לפיקוח על בית הספר  תקציב בית הספר ורישום תלמידים; דו"ח ביקור בבית-הספר 8-9.3.49 ועוד.
ג-269/24 01/04/1949 המלצות על נסיעות לחוץ-לארץ התכתבות עם משרד המסחר והתעשייה ירושלים בעניין יהודה פרידמן מבעלי בית החרושת ש. פרידמן בע"מ המבקש חופשה מהשירות במפקדת עמ"ל בעבור למידה ורכישת ציוד לבית החרושת.
חצ-2494/1 01/04/1949 דוחות הצירות – פראג
ג-4723/5 01/05/1949 מחלקה למועצות דתיות – תל-חנן התכתבות וטפסים בנוגע לפעילות ולנושאי תקציב וכספים של המועצה הדתית תל חנן
גל-17112/20 01/05/1949 חזרת פקידים ערבים לארץ בתיק רק מכתב אחד בענין בקשת חברת "האחים סטיל ושות' בע"מ" מחיפה להחזיר את פקידיה לארץ.
ג-793/54 22/05/1949 [ סמינרים – הוצאת תלמידים לעבודת הוראה ] חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך למפקחים הראשיים ולבתי-המדרש למורים וגננות בעניין הוצאת מורים לעבודת הוראה בבתי הספר  חוזר אגף החינוך לבתי-המדרש למורים וגננות  הזמנות לישיבות וכנסים.
ג-1975/66 26/05/1949 תיקים סגורים שיכוני עולים – במועצות מקומיות – כללי  רעננה בתיק התכתויות בין ראש מועצת רעננה אל הסוענות היהודית ומשרד הפנים בעניין קליטת העולים במחנה רעננה  דיור לעולים  תעסוקה  רווחה וכן בנוגע לקשיים שנובעים מהיקפי העולים הנשלחים לעיר ומהקושי בקליטתם.
ג-2330/6 01/06/1949 רעננה – קרקע ומדידות התכתבות ודוחות בנושאים: דיון בנושא בניית שיכון עולים עקב חוסר מקומות תעסוקה  ויכוח על גודל הדירות שמיועדות לעולים ולותיקים  תכנית שיכון בצפון רעננה  תכנון שיכון עבור תושבי מעברת חוף השרון ע"י בני ציון  הפקעת קרקע  הקצאת מגרשים למוסדות ציבור  תרשימים
גל-1655/17 09/06/1949 אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  התכתבויות וחלפית מסמכים ממשרד החינוך בנושא המפעל אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו: מחירי כרכי אנציקלופדיה  קטע מתוך אנציקלופדיה (כרך ב')  רכישות כרכי אנציקלופדיה  השאלת האנציקלופדיה  הוצאה מן המחסן  שוברי דרישה כניסה יציאה  קבלה  חשבונות  סעיף תקציב "מפעלי ספרות" ועוד.
גל-2981/21 13/06/1949 פתיחת איטליז טריפה באר-שבע ועכו התכתבות משרד הדתות עם רבני עכו בנוגע לאטליז המוכר בשר טרפה
ג-2769/19 26/06/1949 אגף התכנון – סטטיסטיקה שיכון ודיור בתיק התכתבויות ומסמכים הנוגע לחישוב אומדנים  רשימת רשיונות לבתי עסק  בקשות לקבלת חומר סטטיסטי  דו"ח חודשי על הישובים שהוקמו בחודש מאי 1950  הרכב האוכלוסיה בבתי עולים בשנת 1950  גופי וחברות שיכון  מספרים על התפתחות הבניה בשנת 1949 בבת ים  רשימת הישובים החדשים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 1950  קטע מתזכיר חברת הכשרת היישוב על פעולות החברה לשנת 1949 והסיכויים לעתיד  מידע על היקף הבניה הפרטית ודירות חדשות  רשימת מקומות העבודה ומספר היחידות  רשימת הישובים החדשים שהוקמו בחודש נובמבר 1949 ועוד.
חצ-523/20 01/07/1949 דוחו"ת פראג
גל-2379/8 31/07/1949 המחלקה המוסלמית – וקף מסגד במשמר השבעה התכתבויות בנושא ניהול המסגד במשמר השבעה והשכרת המבנה למפ"ם  פינוי מסיגי גבול  שימוש במסגד כבית כנסת באזור ועוד.
חצ-2522/21 01/09/1949 רכש בצרפת
חצ-2494/13 01/09/1949 יומן הצירות – פראג
גל-69734/4 09/09/1949 עתונות דהוד עואד כורי עתון בשם אל ואסיט בתיק התכתבות בנוגע לבקשת דהוד כורי להוציא עיתון כלכלי  מתן רשיון וביטולו אחר כך בשל אי הפצת העיתון בפועל.
ג-2315/5 01/10/1949 חיפה – סכסוכי קרקע התכתבות ודוחות בנושאים: הפקעת קרקעותלמעברות ליד חיפה  סכסוך על בעלות הקרקע.
גל-111/12 01/10/1949 כהן שרה רח' אל-מאמון 6 חיפה התכתבות בנוגע לבקשת פיצויים
גל-1686/12 04/10/1949 בית-הספר החינוך בשיבת ציון ראשון לציון בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבית ספר החינוך בשיבת ציון ראשון לציון: גביית תשלומים  שינויים במצבת המורים  תקציבים  משכורות מורים  פתיחת בית ספר של זרם העובדים בראשון לציון  הקצבה לשירות וצרכי לימוד  תשלום עבור תיקונים בבית ספר ועוד.
גל-5102/85 11/10/1949 קלרוין יוסף בקשתו לחדר נוסף לצרכי עבודה  בדירה שהוקצבה לו ע"י המפקח לנכסי נפקדים במחוז ירושלים.
ג-6159/16 19/10/1949 לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה ליבר ישראל. מכתבים לשרת העבודה ושר הסעד בנוגע לתעסוקה לעולים
ג-4980/18 25/10/1949 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – דו"ח חודשי דו"חות חודשיים ושבועיים על פעולות המחלקה לתכנון ופיתוח  משרד העבודה ועוד.
ג-6185/24 03/11/1949 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – באר-שבע התכתבות בין עיריית באר שבע למשרד העבודה בנוגע לאספקת מים לבאר שבע  כולל למעברת באר שבע.
גל-63921/17 07/11/1949 מפלסים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ בתיק רישומי משכונות ושיבעודים של מפלסים – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית.
גל-1164/23 18/11/1949 סמינרים תכנית לימודים כרך א' סיכומי ישיבות והתכתבויות בעניין תכנית הלימודים בסמינרים למורים וגננות – התכתבות בעניין העברת מידע למשרד החינוך הבריטי (באמצעות המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ) על תכנית הלימודים במוסדות להכשרת מורים וגננות בארץ. סיכום ישיבת מחלקה בעניין תכניות לימוד ובחינות בסמינרים  מערכת השעות ועוד.
גל-2377/27 28/11/1949 המחלקה המוסלמית – הקדשות – מג'דל גד התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף.
ג-793/44 01/12/1949 סמינרים – עובדי המוסד התכתבות בין אגף החינוך למפקחים על בתי-הספר  למרכז הסתדרות המורים; תקנות בתי-המדרש למורים  תזכיר לקביעת תנאי העבודה של מורי בתי-המדרש למורים ולגננות; רשימות מורים כלליים המתאימים להוראה בבתי-המדרש  סמינרים ובבית-הספר לדוגמא  לוח השעות בסמינרים למורים ( לפי מקצועות )
ג-793/48 01/12/1949 סמינרים- בחינות התכתבות בין הסמנכ"ל ומזכירות המשרד למפקחים על בתי-הספר ולבתי-הספר בענין הבחינות ופיקוח על הבחינות; הודעות האגף לבתי-המדרש למורים ולבתי-הספר התיכוניים  הוראות ונוהלים לגבי הבחינות בסמינרים ובבתי-המדרש; סיכומי תוצאות הבחינות  לוחות בחינות וטפסים
חצ-2494/2 01/12/1949 דוחות הצירות – פראג
ג-4177/16 07/12/1949 חטיבת-מזון – טיב הלחם כרך א' התכתבות משרד האספקה והקיצוב בנוגע לטיב הלחם
גל-20466/8 01/01/1950 לשכה ראשית – ארץ ישראל  מיון הקרקעות וחלוקתן לשטחים התפוסים ע"י ישראל  הלגיון הערבי והמצרים לשכה ראשית – ארץ ישראל  מיון הקרקעות לעיבוד וחלוקתן לשטחים התפוסים ע"י ישראל  הלגיון הערבי והמצרים
חצ-2342/14 01/01/1950 פראג – מברקים יוצאים
חצ-2342/15 01/01/1950 פראג – מברקים נכנסים
ל-2183/26 01/01/1950 הברחת מכתבים תיק משטרת ישראל  הברחות מכתבים  פקודת הדואר.
ל-122/4 01/01/1950 מטה נפת פתח-תקוה הברחות "חוקיות" תיק משטרת ישראל  הברחות חוקיות  נפת פתח תקווה  בקר  משרד החקלאות  מחלת הפה והטלפיים  שעורה  גרעינים  דו"ח חודשי.
ל-2299/49 01/01/1950 המטה הארצי – אנשי צבא מוחזקים תיק משטרת ישראל  אנשי צבא מוחזקים  אבטחת ישובים  שמירה  צבא  משטרה.
ל-25/16 01/01/1950 מחוז תל אביב- מסתננים תיק משטרת ישראל  מסתננים  מטה מחוז תל אביב  דו"ח על הסתננויות  פעולות איבה  שטח צבאי  מאסר  גרוש מסתננים  מחנה קטרה  מצרים  הרוג  אלמוני  פורצים   תפיסה והחרמת מטבע זר.
ג-2327/21 01/02/1950 קרית בנימין וקרית נחום מאוחדים – סכסוכי קרקע תשלום פיצויים לקיבוץ  אושה עבור קרקע שהוקצתה לבניית שיכון עבור עולי תימן
חצ-1859/10 01/02/1950 רכוש גרמני
ג-793/37 05/02/1950 סמינרים – לימודים פדגוגיים ועבודה מעשית מכתב בעניין בקשת מידע על פעילות ועדות המשנה ללימודים פדגוגיים ולהדרכה מעשית (מסמך יחיד).
גל-390/13 27/02/1950 כביש אבו-סמרה-אימרה מפות  התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה של שר העבודה  על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
גל-2377/19 06/03/1950 המחלקה המוסלמית – הקדשות מג'דל גד התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף.
חצ-2494/3 01/04/1950 דוחות הצירות – פראג
גל-1716/8 10/04/1950 בנינים מגשימים התכתבות בנוגע לבניית בית ספר בסביון  סיוע בתקציב למועצה מקומית מפעלות אפק  מגשימים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
גל-1339/3 20/04/1950 הסתדרות הפועלים המזרחי הסכם בין המחלקה להשכלה במשרד החינוך ובין המרכז לתרבות של הסתדרות הפועל המזרחי (המדור להתיישבות העובדת) בדבר שיתוף פעולה בתחום ההשכלה למבוגרים ביישובי עובדים של הפועל המזרחי (ימי עיון  הרצאות  קורסים קצרים ועוד). דוחות כספיים ודוחות על פעילויות התרבות הנערכות במשקים ובגרעיני ההכשרה של הפועל המזרחי   הקצבות משרד החינוך לפעילות התרבותית ביישובי העובדים.
ג-4144/3 04/05/1950 חטיבת-מזון – תלונות מחוז חיפה כרך א' התכתבות הוראות נוהל לחוזרים מחוץ לארץ
ג-4391/1 25/05/1950 פניות שונות כרך א' דו"ח על קליטת עולים (בעיקר מארצות האיסלאם)  שיכון  דיור ותעסוקה.
ג-799/12 28/06/1950 יומן – כ"ח באייר תש"י 10.8.1950 – ו' באלול תש"י  23.8.50 בתיק התכתבויות בנושאים שונים: גליונות מפקד של גני ילדים  רישום ילדים למוסדות חינוך  פתיחת מוסדות חינוך  טפסי רישום  רישום נערים עובדים  הצעה להקמת המדור ללימוד חובה  סקירה על הפעולות בקשר לחוק לימוד חובה תש"ט-1949  חוק לימוד חובה תש"ט-1949  רשות חינוך מקומית במחנה עולים  מוסדות סגורים  תקנות להגשת בקשה להכרה במוסד חינוכי  סדרי עבודה  הרישום במעברות  רשימת המעברות השייכות לקק"ל  רשימת מוסדות חינוך של עליית הנוער ועוד.
ג-7073/16 13/07/1950 ישראל – גנזך המדינה – עבודה מיוחדת רשימת חברי מועצת הארכיונים שנשלחו להם מנויים ב-19.12.1955  ועדת הארכיונים – דו"ח מס' 1  ראשי פרקים להצעות הועדה  פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לענייני ארכיונים מיום 25.3.1956  פרוטוקולים מישיבות נציגי הארכיונים בארץ  תקנון האיגוד הארכיוני בישראל  פעולות לקראת שעת חירום – הבטחת תעודות ומסמכים כספיים ע"י צילום ועוד.
ג-4391/2 19/07/1950 פניות שונות כרך ב' פניות אזרחים לשרי השיכון והעבודה.
גל-1145/9 20/07/1950 מירון בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למירון: הרשמה לגני ילדים  משכורות לגננות  דוחות לרישום חינוך חובה  תוצאות רישום לשנת הלימודים תשי"ב  רישום נערים עובדים  רשימת ישובי עולים של הפועל המזרחי  דו"ח על רישום למוסד חינוך יסודי ועוד.
גל-21271/33 01/08/1950 חקיקה ראשית – מעמד ההסתדרות הציונית העולמית (תיקון) – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל חקיקה ראשית – מעמד ההסתדרות הציונית העולמית (תיקון) – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
גל-1148/36 14/09/1950 בית אורן התכתבויות ודו"ח על רישום למוסדות חינוך בקיבוץ בית אורן (זרם העובדים)  פתיחת בית ספר מוכר לנערים עובדים  רשימות תלמידים.
ג-7509/18 01/10/1950 חוג ביקור עולים  ארגון נשי "הפועל המזרחי" לעזרה בצרכים דתיים לעולים פנית גב' לאה ברמן למשרד על התארגנות החוג; התכתבות בנדון
ג-6181/68 02/10/1950 לשכת המנכ"ל – כביש אבו-סמרה  אימרה  (מרחבים)  כביש הרעב. הרחבת כביש מרחבים (הרעב) – התכתבות בעניין ופנייה לפיטורי פועלים מבאר שבע ולהעסקת עולים במקומם.
ג-4110/9 30/10/1950 חטיבת-מזון – תלונות ובקשות קהל – מחוז הצפון חלוקות מזון והקצבות מזון רישום חלוקות מזון ורישיונות; תלונות על אופן חלוקת המזון חלק מהמסכים בערבית
ל-2190/22 01/01/1951 הריגת 3 שומרים ליד בן שמן תיק משטרת ישראל  הריגת 3 שומרים  מוחזקים  בן שמן  אגף החקירות  עורך דין  הסוכנות היהודית  פטרולים  ועדת חקירה  דו"ח מיוחד  מסתננים  נשק.
גל-66879/27 17/01/1951 חוק בתי קברות צבאיים אכרזה על שירות על שירות צבאי חוק בתי קברות צבאיים אכרזה על שירות על שירות צבאי
ג-866/24 20/01/1951 משק ילדים "מוצא" ירושלים בתיק תשובת משק ילדים "מוצא" ירושלים למשרד המפקחים תל-אביב בנוגע לבקשתם לקבלת דו"ח לחלוקת עבודה ומערכת שעות. בנוסף  בתיק מכתב בית-הספר גב-ים ב' – בית-ספר "מזרחי" בקרית-ים למפקח הראשי על בתי-הספר של המזרחי בנוגע לבחינות לסטיפנדיות בשנת תשי"ב.
מפה-2506/1 01/03/1951 ( ישראל ) – רוחמה – גליון   10/8 – 12 בתיק מפה של איזור רוחמה
ג-4177/17 08/04/1951 חטיבת-מזון – טיב הלחם כרך ב' התכתבות על טוב הלחם  צריכת סוגי הלחם לנפש
חצ-2343/1 01/06/1951 פראג – מברקים נכנסים
ג-4422/13 17/07/1951 פניות מאורגנות שונות פניות בנושא שיכון ופירוט מדיניות השיכון העממי.
ג-7510/7 04/09/1951 ספרי יהדות תימן ספרי-תורה וספרי-קודש במחסני הסוכנות היהודית ביפו- רשימת הספרים; התכתבות הרב גמליאל עם גורמים שונים בנדון
ג-815/36 16/09/1951 שדות-עם (בית-ליד) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים ומפקחים שונים לבית-ספר מזרחי בלוד (בית-ליד)  לבית-הספר  להסתדרות הפועל המזרחי ומרכז העולמי של המזרחי בנושאים שונים: מספר תלמידים בבית הספר  פתיחת כיתות  תקנים (תלמידים  כיתות  שעות)  דו"חות על ביקורים בשיעורים  חוג לתלמוד  ספרי לימוד  משכורות למורים ועוד.
ג-2314/34 19/09/1951 חולון – אחזקת השיכון (תיקונים) התכתבות ודוחות בנושאים: ליקויי בנייה  תלונות נגד חברת הבניה וקבלת פיצויים.
חצ-2548/11 01/10/1951 בעיית מרוקו בתיק התכתבות בנושאים: ראיון עם נציג מפלגת האיסתיקלאל בפריס  תזכיר מפלגת האיסתיקלאל שהוגש לממשלת צרפת ובו התנאים להסדר בעיית מרוקו הצרפתית  דוח על פעולות שגרירות ישראל בוושינגטון בענייני מרוקו  הסכסוך המרוקני בין צרפת וספרד  נאום המושל הצרפתי במרוקו  החרם הערבי ועוד
גל-49066/27 13/11/1951 אגודות עותמאניות – בית-כנסת עולי סוריה והלבנון חיפה מחיקת אגודה עותמאניות – בית-כנסת עולי סוריה והלבנון חיפה.
חצ-2530/12 01/12/1951 מועצת הבטחון
חצ-2522/25 01/12/1951 תעשיה צבאית התיק   הוא  מהשנים  הראשונות  של  המדינה  והוא  מעיד  על  הבעיות  ועל  הרמה  הנמוכה של  המפעלים  והן  על  הקשרים  הלא  מחמיאים  ביניהם  למשרדי  הממשלה  לרבות  משרד  החוץ.
גל-3966/20 03/12/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים רוגלית (עדולם 12) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא אישור תכניות בניה: תרשימים  תכניות מפורטות מס' ג/102 לשנת 1951 למושב עובדים רוגלית (עדולם 12) ועוד.
גל-2950/6 01/01/1952 מוסלמים – זהוי המקומות המקודשים רשימות של נכסי דת ונכסי ווקף התכתבויות שוטפות
גל-1245/30 01/01/1952 בי"ס לתפירה מועצת הפועלות
גל-3078/8 01/01/1952 מחוז ירושלים – צריף הכנסת  גן הכנסת כרך א' מחוז ירושלים – צריף הכנסת  גן הכנסת כרך א'
גל-3078/9 01/01/1952 מחוז ירושלים – צריף הכנסת  גן הכנסת כרך ב' מחוז ירושלים – צריף הכנסת  גן הכנסת כרך ב'
פ-6246/1 01/01/1952 תמונות צבא  חתונה  תעודת נישואין  טיול לצפון תצלומים מתקופת צעירותם של אהרון ואלישבע ברק – צבא  חתונה  טיול לצפון  מפגש מחזור כתתי  הזמנה לחתונה  תעודת נישואין ועוד.
מפה-5289/1 01/01/1952 ארץ-ישראל – רמלה -גליון 9.  Palestine – Ramle – Sheet 9 בתיק מפת כבישים של איזור ירושלים כולל סימוני תחום שביתת הנשק. קנ"מ מפה 1:100 000
ל-2270/12 01/01/1952 המטה הארצי – פסקי-דין – ביקורת על המשטרה תיק משטרת ישראל  חטיבת חופים וגבולות  בית משפט  עדויות  גשש  גניבה  ציון לשבח  ביקורת על המשטרה  דולרים  פנקס כיס  זיוף.
ג-4145/10 27/02/1952 חטיבת-מזון – תלונות קהל מחוז תל-אביב כרך א' תלונות בנוגע להפקעות מחירי מזון; הקצבות מזון; טיב המזון; רישיונות ייצור מזון; פיקוח
גל-1164/22 23/03/1952 סמינרים דו"ח דוח על בתי המדרש למורים בבית הכרם
גל-14942/5 27/03/1952 כשרות באניות השגחת כשרות באניות פרוטוקול המחזור הראשון לכנס משגיחים באניות נוסעים
ג-4544/41 30/03/1952 הלשכה הראשית – פקוח על טיב הלחם התכתבות בנוגע לפיקוח על טיב הלחם ותלונות על טיב הלחם
גל-124/25 07/04/1952 אליהו הנביא תביעת פיצויים לנזקי מלחמה (מטלטלי בית)  דחיית התביעה ע"י מנהל הארנונה.
ג-2626/59 11/04/1952 מועצה מקומית טירה חוק הרשויות המקומיות  מועצה מקומית טירה.
ג-784/11 08/05/1952 בית ליד – כללי הודעות משרד המפקחים למשרד הסעד  לויצ"ו ולגורמים אחרים על הביקורים בגן במחנה בית-ליד ועל סגירתו.
גל-2394/8 29/05/1952 המחלקה המוסלמית – זיהוי המקומות המקודשים של המוסלמים – מחוז דרום התכתבויות בנושא ניהול והשכרת מסגדים ונכסי ווקף; רשימות מקומות מקודשים למוסלמים  זיהוי מקומות קדושים  שרטוטים של חלקות ועוד.
גל-64186/7 13/07/1952 החקלאי כפר אהרון אגודה חקלאית שתופית בעמ בתיק התכתבויות של האגודה החקלאית כפר אהרון. פרוטוקולים  בחירות לועד האגודה  דוחות ופירוק האגודה.
ג-1799/21 19/08/1952 אגף הטקסטיל והעור – ניצול פסולת צמר  עור מכתב אחד אל משרד התעשייה והמסחר מאת ישכרה חברה להשקעות בע"מ
גל-126/8 28/08/1952 בית כיאט  חיפה תשלום פיצוי על נזקי מלחמה
חצ-2342/18 01/11/1952 פראג – מברקים יוצאים
חצ-2511/15 01/11/1952 רכוש יהודי ללא יורשים – אוסטריה
גל-3952/43 06/11/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – רגבה בתיק – אישור תכנית בנייה לאגודה השיתופית החקלאית – רגבה; תשריט לתכנית בינוי ערים מפורטת לרגבה – מחוז הגליל; תכנית לבניין ערים מפורטת לכפר השיתופי – רגבה.
ג-421/10 01/12/1952 לשכת ההעברה – השבעת הנשיא פרוטוקול מישיבת הועדה המטפלת בטקס הצהרת הנבחר (6.12.52)  תכנית הטקס  הצהרת אמונים של הנשיא הנבחר  התכתבות בנדון.
גל-2822/12 01/01/1953 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. נימוקי השופטים למתן הפרסים לזוכים בתחומים: מדעי היהדות  ספרות תורנית  מדעי הרוח  ספרות עברית  חקר החינוך  מדעי החברה  מדעי המשפט  מדעים מדויקים  מדעי הטבע ומדעי הרפואה.
גל-72991/3 01/01/1953 CAESAREA 2 דוח קידוח
גל-72991/2 01/01/1953 CAESAREA 1 דוח קידוח
גל-72993/1 01/01/1953 CARMEL 1 דוח קידוח
גל-72992/3 01/01/1953 CANUSA 1-10 דוח קידוח
גל-5102/120 08/01/1953 טיסונה אברהם בתיק בקשה לסיוע בדיור ציבורי.
ג-4415/6 26/01/1953 חוזים – שיכון שוטרים חוזים לשיכון ציבורי לשוטרים.
פר-98/6 11/02/1953 דברי הכנסת תקופון כרך 15 חוברות א-כ"ג (מושב שלישי) ישיבות ש"ו-תי"ג של הכנסת השניה כ"ד חשון -ד ניסן תשי"ד ירושלים
גל-7641/27 04/03/1953 לשכת השר – סקירה על המצב במשק קיבוץ שמיר.  בתיק – סקירה על הקשיים בהם נתונה החקלאות בלל ובקיבוץ שמיר – בפרט – סקירה מפורטת; הכנסות ומאזנים.
ג-17076/38 05/03/1953 תיקים סגורים של ועדות מקומיות – ועד מקומי ציפורי – שטח שיפוט בתיק התכתבות בנוגע לשיוך ציפורי וסוללים למועצה האזורית נהלל (עמק יזרעאל)
גל-64241/7 22/04/1953 שמיר קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ רישום שיעבודים (הלוואת הקיבוץ מבנק ישראל לחקלאות בע"מ).
ג-7884/21 27/04/1953 חוליות תכנון לשעת חרום – חולייה ד' (אנרגיה  דלק  ומים לשעת חרום) התכתבות בנושא ריכוז פעילות חוליות חשמל  מים ודלק
ג-4421/27 01/05/1953 שיכון עולי בטבריה  קטמון א' פיתוח תשתיות בשיכון עולים קטמון ובשיכון עולים בטבריה.
פ-941/17 18/10/1953 סקירה על צה"ל (כנראה של בן-גוריון) מסמך "18 הנקודות" של ראש הממשלה דוד בן-גוריון  שהתקבל ע"י הממשלה ב-18.10.1953.
ג-7884/11 01/11/1953 כוננות לשעת חירום – חולייה (בריאות) הודעה בדבר מינוי לוועדה הרפואית לשעת חירום
גל-63885/46 12/11/1953 עדנים מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ רישום שיעבודים
ג-7376/13 13/11/1953 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – כוננות לשעת חירום מסמכים ודוחות של המועצה העליונה להסדר כח-אדם – כוננות לשעת חירום הפעלת המועצה העליונה לכוננות לשעת חירום  מפקד כח אדם במפעלים חיוניים  טבלה למיון מקצועות  נתונים סטטיסטיים  כוח אדם בהוראה לשעת חירום  נוהל ריתוק משקי בזמן מלחמה  ועדות לתאום שירות מילואים  דחיית שירות מסיבות משקיות
גל-42764/17 07/01/1954 תיקי חברות לא פעילות – דיור למשוחררי מלחמה בתיק התכתבויות בנוגע לחברת דיור למשוחררי מלחמה בע"מ. פרוטוקולים  מאזנים  דוחות ודיונים לגבי מכירת חלק החברה שבבעלות המדינה לסוכנות היהודית.
גל-130/28 10/01/1954 שטרנין אפרים  חדרה בתיק התכתבות בנוגע לפנייה בעניין פיצוי לנפגע פעולות איבה.
חצ-187/5 20/01/1954 שיחות מר אבני – גם סקרים על העתונות והפעילות המדינית בצרפת. סקירות  שבועיות על "השבוע המדיני בצרפת"  ישראל בעיתונות הצרפתית  ביקור ראש ממשלת צרפת ברומא  יהדות אירופה
גל-14165/11 01/03/1954 חוזה לרכישת מכון מים בין עיריית תל-אביב לאגודה שיתופית "הדר יוסף" חוזה לרכישת מכון מים בין עיריית תל-אביב לאגודה שיתופית "הדר יוסף"
גל-71022/3 04/03/1954 בית קברות נטוש צפת התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לצפת: חילול בית הקברות המוסלמי  מגרש הספורט על אדמות ווקף ליד "מלבן"  מכתביהם של פסח בן אורי וצופיה שפיגלר  פרטי-כל מישיבת הועדה לברור תלונת המועצה הדתית המוסלמית  בדבר פגיעה בשטח בית קברות מוסלמי בצפת  דו"ח ביקור בצפת (פברואר 1965)  פניית איגוד אנשי הדת המוסלמים בישראל  נתונים על מבנים נטושים בעיר  המסגד האדום ועוד.
גל-6349/2 01/04/1954 מושב אליפלט התכתבות  דוחות הכנסות והוצאות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דוחות ביקור
פר-649/6 15/04/1954 משלחת ישראל  קלן בתיק דוח משלחת ישראל על ביצוע תקופתי של הסכם השילומים
חצ-2211/11 01/05/1954 וושינגטון – מברקים נכנסים ויוצאים – אבן
גל-48754/11 17/06/1954 הסכמים   חוזים – חלק א' בתיק אישורים של מועצה האזורית בני שמעון בדבר תשלום מיסים של היישובים באיזור בגין עיבוד קרקעות בשטחי המועצה.
גל-3569/15 04/07/1954 סטטיסטיקה של בריאות – התכתבות בעניני סטטיסטיקה של בריאות – כללי. כרך א' התכתבות בנושאים: נתונים על פטירות ממחלת הסרטן  ועדה לחקר מחלות כרוניות בישראל
גל-2045/8 20/09/1954 . "שמיר"  מעין דופילה  קבוץ השומר הצעיר  דואר ראש פינה סיכומי ישיבות והתכתבויות בעניין הספקת המים למשק שמיר – החמרה בהספקת המים בעקבות הטיית מי מעיין דופילה על ידי הסורים  הצעות לפתרון הבעיה. מצורפות מפות ושרטוטים.
גל-71022/8 26/10/1954 בית קברות נטוש יבנה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לאתרים ביבנה: תיקון מסגד אבו הורירה  קבר רבן גמליאל  דו"ח סיור בבתי הקברות בנס ציונה וביבנה  תכנית שתילה בגן הציבורי ע"י הקבר של רבן גמליאל ועוד.
גל-3560/27 01/11/1954 סטטיסטיקה של בריאות – בריאות – כרך ב' התכתבות בקשר לסטטיסטיקה של בריאות
חצ-272/1 23/12/1954 מבצע "אלכס"(משפט אלכסנדריה) התכתבות על קשרי הוותיקן – ישראל  פעולות לשחרורם של 13 יהודים שנאסרו במצרים באשמת ריגול לטובת ישראל  פסקי הדין במשפט קהיר וביצועם
פ-1981/6 01/01/1955 יצחק בן-צבי – " פון הילצערנם צריף ביז צום בית הנשיא" (מצריף העץ אל בית הנשיא) – מאמר מאת א.ש. יוריס המאמר פורסם בעתון "דאס ווארט" באוטווה (קנדה). עוד בעיתון כתבה על יצחק בן-צבי  הסטודנט מקושטא  ועוד כתבה תחת הכותרת – האם בתי הספר היומיים טובים לחינוך היהודי?
ג-2833/58 02/03/1955  שטוץ יהודה יוליוס (קבוצת נכי מלחמה ליבוא מספוא) התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע ליהודה יוליוס שטוץ וי. י. שטוץ וקבוצת נכי מלחמה ליבוא מספא תבואות  מזון ומוצרים תעשייתים בע"מ: מסיבת עיתונאים בו הוקמה החברה  אישור על הייותו של שטוץ נכה מלחמת העולם השנייה  תזכיר – גלוי דעת  תכנית לייצוא 60 מיליון ביצים  תזכיר על הקמת שרשת מפעלים – קרית בן-גוריון בנגב ועוד.
ג-2585/3 01/04/1955 מכרז תענך התכתבות עם הסוכנות היהודית המחלקה הטכנית בנוגע להקמת 580 יחידות מגורים בחבל תענך
גל-3569/14 03/04/1955 סטטיסטיקה של בריאות – ועדה לסטטיסטיקה של תנועת האוכלוסיה והבריאות.- כרך ב' התכתבות בנוגע לועדה הלאומית לסטטיסטיקה של תנועת האוכלוסיה והבריאות  רשמים רפואיים
גל-44877/7 20/04/1955 הנהלת הרשות – פתח תקוה – מחצבות אגף העתיקות – רישיונות חציבה
ג-2833/6 29/04/1955 כהן אסתר בתיק פניה של משפחת כהן ללשכת הסעד וללשכת ראש המשלה בבקשה לסיוע במציאת מוסד טיפולי לביתם החולה. כהן אסתר ז"ל.
גל-5909/44 15/05/1955 שדה משה בתיק תכנית מפורטת למושב עובדים מס' ד/256 – שדה משה.
גל-1287/10 31/05/1955 הועדה לעניני תודעה יהודית בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לוועדה לענייני תודעה יהודית: הקמת ועדות  החלטות הועדה  כנס מפקחים  תפקידי הועדה  אישים שהוצע לפנות אליהם בעניין התודעה היהודית-הישראלית  פרוטוקולי ישיבות הועדה לתודעה היהודית הישראלית  מינוי חברי הועדה  הרכב הועדה  התודעה היהודית הישראלית בתכנית הלימודים של בית הספר היסודי – הצעות ועדת המשנה  השרשתו של הנוער הישראלי בעבר העם  השרשת הנוער במורשת ההיסטורית של האומה  הגברת זיקתו המוסרית של הנוער ליהדות העולמית  ידיעת העם ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-1219/8 01/06/1955 ברכות והזמנות לשר ברכות  הזמנות וחומר נוסף שנשלחו לשרי החינוך והתרבות בן-ציון דינור וזלמן ארן  כגון: כנס פדגוגי מוקדש לחינוך היהודי בתפוצות  כינוס האחד עשר לידיעת הארץ  אגודת בתי יתומים ויתומות תל אביב  חגיגות שמשון  "אורות" – להקה דרמטית ירושלמית  הזמנות מארגונים שונים ורשויות מקומיות שונות ותכנית סיורי השר בהן ובמוסדות החינוך והתרבות בהן  הזמנות להרצאות ישיבות  כנסים  אירועים ועוד.
ג-3738/56 20/06/1955 ביח'ר 'אור-יש' התכתבות בנוגע לייצוא נורות
גל-6362/18 26/08/1955 בתי-כנסת בבאר-שבע זכרונות-דברים מהפגישות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  הסכמים עם " עמידר " על שימוש במבנים לבתי-הכנסת  שאלונים להרשמת בתי-כנסת תשריטים; התכתבות וכו'
גל-1541/3 15/09/1955 המרכז לתרבות של הפועל המזרחי (תפ"מ) הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל – המרכז לתרבות: הצעה לקיום פעולה תרבותית ברחבי תל אביב  הקצבה לסמינריון ללימודי יהדות ביישובי עולים  תכניות לימודי פעילות תורנית  פעולות התקיימו בבית התרבות של המושב מירון  רשימת המועמדים לסמינר ללימודי קודש – חברים במושבי הפועל המזרחי  דו"חות תקופתיים על פעולות תרבות שהתקיימו במסגרת הסמינריון ללימודי היהדות ביישובי הפועל המזרחי  תכנית הסמינריון למגידי שיעורים בתורה בישובי עולים  פרטיו של יפת מעטוף – מועמד לקורס מגידי שיעורים  בקשות להקצבות לפעולות שונות  סקירה מביקור של נתן גרדי ואברהם קופמן באזור "עזתה" ב-19.9.1957  דו"חות על שיעורים במסגרת בית ספר ללימודי יהדות  לצעירים  פרטי-כל מפגישת רכזי תרבות אזוריים שליד המועצות האזוריות  סיכום מבצע מסיבות שבועות-עשור ב-35 ישובי עולים מח' עד ט"ז בסיון  הקצבות ל"מדרשה הנודדת" ועוד.
א-7088/16 01/11/1955 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – ראובן שילוח – מכתביו לטדי קולק בדבר המצב במזרח התיכון ר. שילוח – מכתביו לטדי קולק אודות המצב במז"ת
גל-1267/3 01/11/1955 בית מדרש לצעירים וללמודי היהדות – כרך ב' בקשות מרשויות מקומיות וגורמים אחרים למימון תכניות  הרצאות ופעילויות של תרבות תורנית: פירוט התכניות  מועדיהן  פתיחת מרכז אזורי להשכלת מבוגרים בבאר שבע ע"י המרכז להשכלת העם  עזרא ונחמיה – חוג לתורה  מדע ובעיות המדינה  חוג הנוער הדתי האקדמאי  דו"ח על הרצאת ד"ר נחמה ליבוביץ ב-5.6.1956  פירוט הרצאות ושיעורים בנושאים שונים שהועברו ברחבי הארץ  מכתביו של אליעזר אליגון ועוד
גל-3569/16 02/11/1955 סטטיסטיקה של בריאות – התכתבות בעניני סטטיסטיקה של בריאות – כללי. התכתבות רוברטו בקי הסטטיסטיקן הראשי  עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל "רפואה"
חצ-2542/7 03/11/1955 יחסי ישראל – צפון אפריקה בתיק התכתבות עם ד"ר עמנואל כהן המזכיר הכללי של "ברית עולמית  תנועת החירות" בדבר תעמולה אנטי ישראלית באפריקה הצפונית  התכתבות בדבר מדיניות משרד החוץ כלפי מגע עם מדינאים מרוקאים ותוניסאים  הפלגת אניות ישראליות לצפון אפריקה ועוד.
חצ-325/22 01/12/1955 מתנדבים לצה"ל ושת"מ
ג-6275/71 01/01/1956 ח"כ כץ יעקב
ג-10509/27 01/01/1956 גלאי בנימין פניות ציבור – מכתבים אל ראש הממשלה
גל-1284/4 09/01/1956 ברכות והזמנות לשר ברכות  הזמנות וחומר נוסף שנשלחו לשר החינוך והתרבות זלמן ארן  כגון: חנוכת הקרונוע הראשון של רכבת ישראל  דיוני החוג הרעיוני המרכזי בבית המדרש ע"ש ברל כצנלסון – "מדינת ישראל סוציאליסטית"  אבטלה וסידורי עבודה בלשכות העבודה הכלליות – ריכוז הנתונים ביולי 1956  "מה מנגב" – תקנות האגודה  ישיבת הפתיחה החגיגית של א.ס.א – איגוד ספורט אקדמאי  תקנון המועדון הישראלי ליחסים בינלאומיים  הועידה הארצית ה-11 של ההסתדרות הכימית בישראל – כימיה אורגנית וביוכימיה  הזמנות מרשויות מקומיות שונות ותכנית סיורי השר בהן ובמוסדות החינוך והתרבות בהן  הזמנות להרצאות ישיבות  כנסים  אירועים ועוד.
גל-2749/9 10/01/1956 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גבולות  התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא גבולות מוניציפליים: זיכרון דברים  פרוטוקולים  סיכומי דיון  דו"ח ועדה לעתיד מוניציפלי של אזור תענך וישובים אחרים חסרי מעמד מוניציפלי  גבולות עמק-יזרעאל  דיוני הועדה לישובים חסרי מעמד מוניציפלי  רשימה כללית של ישובים חסרי סטטוס מוניציפלי  דיוני הועדה לישובים חסרי מעמד מוניציפלי ועוד.
חצ-2525/12 01/02/1956 עליה מאלג'יריה
חצ-2520/10 22/02/1956 יהדות אלג'יר  בתיק התכתבות וכרוזים בנושאים הבאים: כרוז חזית השחרור הלאומית האלג'יראית הקורא ליהודי אלג'יריה לנקוט עמדה במערכה המתנהלת על ידי המורדים נגד צרפת  תזכיר שליחי הסוכנות היהודית על המצב באלג'יריה  עצומה מיהודי קונסטנטין המבקשת ממשלת ישראל לנקוט בצעדים לעלייתה המיידית לישראל.
ג-12754/1 26/02/1956 הצעות לפתרון בעיית שיכון כרך א' הצעות לפתרון בעיית שיכון והצעה לשיכון אקדמאים.
ג-4214/18 21/05/1956 סחר-חוץ – מאפיות התכתבויות משרד המסחר והתעשייה בנוגע למחירי הלחם והקמח  יצוא ועוד
גל-73389/22 04/06/1956 מעברת חיריה אספקת שירותים למעברת חיריה
ג-2834/22 15/07/1956 צציק אברהם בתיק פניה של אברהם צציק לסיוע מראש בהממשלה בן גוריון ומכתב תודה.
גל-1267/2 19/09/1956 בית מדרש ללמודי היהדות – כרך א' בקשות מרשויות מקומיות וגורמים אחרים למימון תכניות  הרצאות ופעילויות של תרבות תורנית: פירוט התכניות  מועדיהן  נספח לביטול ההצעות על ההקצבות לשעורי תורה  סיכום ישיבה בנושא המפעלים התרבותיים תורניים בי"ב בסיון תשי"ז – תל אביב  תכניות חוג הנוער הדתי  בית גדעון – קורס ללימודי יהדות – מחזור הרצאות – עזרא ונחמיה ועוד.
ג-4405/8 03/12/1956 דו"ח חלוקת מקומות קליטה מהסוכנות היהודית – כרך א' דו"ח חלוקת מקומות קליטה על ידי הסוכנות היהודית  חיסול מעברות  תקציב הסוכנות היהודית  מחיר ממוצע לדירות שיכון עולים  תכניות קליטה  דו"חות על איכלוס  תחזיות קליטה  פיזור העלייה  התכתבויות ועוד'.
גל-3566/15 01/01/1957 סטטיסטיקה של בריאות – ועדה לסטטיסטיקה של תנועת האוכלוסיה והבריאות. בתיק התכתבויות ופרוטוקולים והחלטות של הועדה הלאומית לסטטיסטיקה של תנועת האוכלוסה והבריאות וכן של ועדת התיאום שבין משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לאופן רישום נתוני בריאות  אופן רישום הודעות פטירה  איסוף נתונים סטטיסטיים ועוד.
גל-3560/28 01/01/1957 סטטיסטיקה של בריאות – מחקר על רישום הסרטן בארץ. התכתבויות בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדור בריאות בהנהלת גרטרוד קלנר  למשרד הבריאות  מנהלי בתי חולים  האגודה למלחמה בסרטן  האגודה הישראלית לקרנות מחקר ואחרים  בנוגע לביצוע מחקר סטטיסטי המתבסס על רישום מקרי הסרטן בארץ. תוכנית לרישום מקרי הסרטן  איסוף מידע מבתי חולים וקופות חולים  מימון ביצוע הרישום והמחקר-הקצבות משרד הבריאות וגופים נוספים  טיפול בבקשות חוקרים ומרכזים רפואיים בחו"ל לקבלת מידע ונתונים על מחלת הסרטן בארץ  סיוע לחוקרים בארץ  פרסום מאמרים  רישום מרכזי לסרטן במשרד הבריאות (1961)  הקמת ועדת סרטן בין-מוסדית וסיכומים מישיבותיה  דוחות ולוחות סטטיסטיים (מקרי מוות מסרטן בישראל בשנים 1950-1957) ועוד.
ג-4404/10 01/01/1957 שכירות וחלוקת דירות השיכונים – כללי – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים רכישת דירות לשיכון עולים  סיכום השיחה בעניין חלוקת שיכונים חדשים בין עולים ודיירי מעברות  פרוטוקולים מישיבות הועדה לקביעת גובה שכר דירה ופיקדונות – 14.2.1957  תחזית למסירת דירות לפי חודשים  דירות עבור עולים מהמעמד הבינוני  הערכת מחירי יחידות דיור  נוהל העברת דירות ל"עמידר"  עמידר – החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ – המחלקה למכירת נכסים – מחירון רשימה 1ב'  חוזה שכירות  רשימת העולים עבורם הוצאו אישורים לשיכונים שונים במסגרת מפעל חסכון לבניין לעולה  הבטחת דיור למורים בדימונה  אופקים ושדרות ועוד.
חצ-2959/11 01/01/1957 מצרים – פדאיון בתיק התכתבות ודיווחים בדבר פעילות פדאיון נגד ישראל ממצרים ומירדן.
ג-4339/13 13/01/1957 תיקי ישובים – אור-עקיבא – תכנון ובצוע טיפוסי דירות; תשתיות בניית יחידות דירות
ג-2256/166 17/05/1957 יעקב (ג'ק) כהן  מכתב מאדם בשם יעקב (ג'ק) כהן לרה"מ דוד בן-גוריון שבו הוא מציג את עצמו כמעסה (מסאז'יסט) מומחה ומציע  לרה"מ עיסוי ללא תשלום  העתק מכתב תודה קצר מלשכת ראש הממשלה.
גל-3966/21 18/06/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים עדולם (מרכז גושי ב') התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא אישורי תכניות בניה: תרשים  מחוז ירושלים תכנית מפורטת עדולם מרכז גושי ב' מס' יג/103.
ג-2005/37 24/06/1957 מועצה אזורית הגליל העליון – תקציב 1957/8 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא התקציב של המועצה האזורית הגליל העליון לשנת 1957/58.
גל-13835/14 01/07/1957 מחוז הצפון – כביש גישה להחושלים (עמיעד) מחוז הצפון – כביש גישה להחושלים (עמיעד)
ג-2333/52 28/07/1957 עדולם – תכנון וביצוע הקמת כפרים בחבל עדולם  התחלת עבודות של סולל בונה באזור עדולם ובאזור הגליל.
גל-1596/9 05/08/1957 ברכות והזמנות לשר ברכות  הזמנות וחומר נוסף שנשלחו לשרי החינוך והתרבות זלמן ארן אבא אבן  כגון: הזמנות להרצאות ישיבות  כנסים ואירועים מארגונים שונים  ישיבה דפלטבוש  דין וחשבון על פעולות הועד הירושלמי של התאחדות עולי ברית המועצות בענייני עליה  קליטה  הסברה וארגון  החברה הנומיסטית לישראל  הליגה האספרנטיסטית בישראל – מסיבה חגיגית מוקדשת ליום הולדת ה-110 של אליעזר זמנהוף ז"ל  סמינריון לבעיות חברה ומדינה לקציני המשטרה וסמליה – שלב א' – מחזור ט"ז (נ"ג) – אוגוסט-ספטמבר 1960 – מחנה אלנבי תלפיות  הרב ד"ר יעקב נאכט – קווים לדמותו/ אידוב כהן  מכתבו של יוסף אחאי  מועדון "נוה אביב" (ישראל אמריקה)  הזמנות מרשויות מקומיות שונות ותכנית סיורי השר בהן ובמוסדות החינוך והתרבות בהן ועוד.
ג-4404/11 01/09/1957 שכירות וחלוקת דירות בשיכונים – כללי – כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לנושאים: דיור למורים בעיירות פיתוח  הערכת מחירי יחידות דיור  תחזית למסירת דירות לפי חודשים  דירות לצה"ל בנצרת  בבאר שבע ובאשקלון  נוהל העברת דירות  בתים קליפורניים  בתי אבות  פרוטוקולים מישיבות הועדה לשיכון מהתאריכים 11.12.1957 ו-16.4.1958  דיור למדריכים במשקי העזר  דירות עבור עובדי מדינה  רשימת היחידות הפנויות ליום 31.12.1957  דו"ח על הבניה מתקציב 55/56 ליום 1.9.1957
גל-3966/24 14/10/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים עדולם  4 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא אישור תכניות בניה: תרשימים  מפות  מחוז ירושלים תכנית מפורטת למושב עובדים מס' יג/106 (עדולם 4) תכליל.
גל-3966/18 03/12/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים עדולם אישורי תכניות בנייה בעדולם
גל-105/17 22/12/1957 קיבוץ שמיר ע'י עו'ד ברגמן רח' הרצל 33 חיפה ערעור מס' 114/58  הודעת ערעור של הנציג המשפטי של קיבוץ שמיר מתנועת "הקיבוץ הארצי"  ישיבות של ועדת הערעורים לפי תקנות הארנונה לתשלום פיצויים והעתקי מכתבים ממנהל משרד הארנונה לתשלום פיצויים למזכירות קיבוץ שמיר בעניין בקשת הפיצויים מטעם הקיבוץ בשל פעולת החבלה שבוצעה במתקן מכון המים של הקיבוץ ע"י הצבא הסורי או מסתננים ומניעת גישה לאנשי הקיבוץ אל המתקן (כדי לתקן אותו) הממוקם ליד גבול שביתת הנשק עם סוריה בעקבות ירי מכיוון הסורים.
גל-1744/11 01/01/1958 ראיונות ופגישות עם השר מכתבים שונים לשר החינוך אבא אבן.
גל-12350/4 01/01/1958 כבישים: אחוזה – עוספייה – דאליית אל-כרמל – אבן-יצחק – רגבים – גבעת-עדה כבישים: אחוזה – עוספייה – דאליית אל-כרמל – אבן-יצחק – רגבים – גבעת-עדה
רש-5401/10 01/01/1958 נחל אורן – דוח אגני הקוות קטנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנושא דו"ח אגן הקוות קטנים לעונת 1958/59 – נחל אורן: מפות  סקרים  תנודת המפלסים והשאיבות בבארות ודי פלח והסביבה  ביבליוגרפיה ועוד.
ג-4411/24 01/01/1958 חברת אפרידר ניהול חברת השיכון אפרידר.
ג-4405/9 02/02/1958 דו"ח חלוקת מקומות קליטה מהסוכנות היהודית – כרך ב' הסוכנות היהודית לארץ ישראל – מחלקת הקליטה – אגף הדיור – תכניות קליטה מאוניות ואווירונים לפי חודשים  סכום עליה לפי ארץ מוצא בחודשים ינואר-ספטמבר 1960  תאריך למסירת דירות לעולים ל-31/5/1962  העליה לפי חודשים – מפסר נפשות – 1.4.1962 – 30.6.1962 (3 חודשים) ועוד.
גל-71011/9 25/06/1958 בית שערים – שיח' אבריק – נטוש + בסה בית קברות נטוש התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למקאם אל שיך בריק  מסגדים בכפר הנטוש אל-בסה-שלומי ומכתבו של סא"ל (במיל') יהודה לבנוני בנוגע למצב הכנסייה בכפר אל-בסה.
גל-1030/36 15/07/1958 מושב מגשימים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למושב מגשימים: מעמד היישוב לצורך חישוב שכר לימוד מדורג  חישוב שכר לימוד  בקשות אישור לשכר לימוד מדורג  זכאים לשכר לימוד מדורג ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2039.
חצ-3113/14 28/09/1958 מרוקו – עליה וקליטה בתיק התכתבויות וסקירות על המצב במרוקו ועל מצב היהודים במרוקו: על איסור על הגירת יהודים ממרוקו לישראל  הודעות לאזרחים בישראל על עליית משפחתם ממרוקו ועוד.
חצ-335/12 01/12/1958 יהודי צפון אפריקה ג'
גל-6048/3 29/12/1958 חטיבת מזון – מומחה לתזונה פרופ' לפקובסקי התכתבויות ודו"חות בנושא מחקרים בתחום התזונה ומדיניות התזונה  חומר מקצועי ועוד.
גל-1212/10 01/01/1959 תרבות תורנית – משמרת הצעירה של הפועל המזרחי המשמרת הצעירה של המפלגה הדתית-לאומית המזרחי – הפועל המזרחי: התכנית לסמינר של המשמרת הצעירה ליישובי עולים וההתיישבות החדשה  דו"ח כללי על מצב המשמרת – כסלו תש"ך  מכתביהם של דניאל ורמוס וזבולון המר  תמיכה במת"ח (מפעל תיכוניים חינם)  דו"חות שבועיים על הפעולות במרכזים תורניים ביישובים שונים  גליונות פיקוח וביקורת על שיעורי מפעלי מת"ח  סמינריון קיץ תשכ"ד באבן שמואל  ספריות תורניות  סמינריון "המדינה בתפיסת היהדות" ועוד.
ג-2087/34 11/01/1959 שדרות – חוק עזר היטל עינוגים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא היטל עינוגים בשדרות: פקודת המועצות המקומיות חוק עזר לשדרות בדבר היטל עינוגים.
ג-7443/1 01/02/1959 ברית-המועצות  יהדות ברית-מועצות: בריה"מ והמזה"ת – חלק א' חומר מדיני  צבאי וכלכלי שקשור לברית-המועצות ונשלח לעיון השר גלילי – סקירות  מאמרים  חומר-רקע  עלוני-מידע וכתבי-עת  קטעי-עתונות ועוד
גל-5716/10 06/02/1959 דשנים – חברת דשנים בתיק פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של חברת דשנים.
ג-1237/7 01/03/1959 Development of selected industries – collection and utilization of waste materials מחקרי דשנים וזבל אורגני
ג-12754/2 02/04/1959 הצעות לפתרון בעית שיכון. כרך ב' הצעות לפתרון בעיות שיכון  התכתבויות בנושא ודף מידע של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל
חצ-297/9 27/05/1959 נסיעות ד"ר שנער ארצה התכתבות בין ד"ר שנער למזכירתו ולחברי המשלחת בנושאים מינהלתיים ואחרים של משלחת ישראל בגרמניה: מכתבים שנשלחו לד"ר שנער בדואר הדיפלומטי (דיפ) בהיותו בישראל  עדכונים על נושאים שטופלו  הנחיות ועוד
גל-6329/5 24/06/1959 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  התכתבות; דיווחים על שירותי הדת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות; דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – שלומי
גל-5717/8 14/10/1959 דשנים – חברת דשנים – יצור במתקנים בתיק התכתבויות ודוחות של היצור במתקנים השונים וכן התכתבויות בנוגע למכירת מפעל פיגמנט בע"מ.
ג-3296/22 27/10/1959 פניות ציבור- בוטון .ס. – S.de Botton בתיק – פניות ציבור אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון. פנייתו של שאול בוטון  יהודי שהתנצר  המבקש להעיד חלק מרכושו לרשות מדינת ישראל לצרכי בניינה ופיתוח  באמצעות הקרן הקיימת לישראל.
גל-71011/6 22/11/1959 אכזיב בתי קברות נטוש בתיק התכתבויות של המחלקה המוסלמית עם מועצה אזורית סולם צור (מטה אשר)  עם הקאדי של בית הדין השרעי בעכו  עם אלי אביבי מאכזיב וגורמים נוספים בנוגע לשיפוץ  תחזוקה ושיקום המסגד באכזיב וכן התכתבויות בגין תלונות בנוגע לעבודות חפירה וחילול קברים בבית הקברות העתיק באכזיב.
ג-4965/2 16/12/1959 משנה למנכ"ל מילמן – התכתבות עם המכון  I.B.M מפעל החיבכון לבניין ריכוז דוחות; עבודות מיכון; נתונים סטטיסטיים – חוסכי מפעל החיסכון
ג-3895/6 01/01/1960 קטעי עתונות – תקופת המנדט קטעי עתונות המתייחסים לאירועים שקראו בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל.
ג-6277/11 01/01/1960 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ כץ יעקב
ג-6383/7 01/01/1960 יחסי ישראל – גרמניה. כרך א'
ג-6383/9 01/01/1960 יחסי ישראל – גרמניה. כרך ג'
ג-6383/10 04/01/1960 יחסי ישראל – גרמניה. כרך ד' התכתבות על נושא הפיצויים מגרמניה  נוסח ברכות לאישים בגרמניה לרגל יום הולדתם  אליפות אירופה בכדורעף בהשתתפות גרמניה המזרחית  משא ומתן להקמת יחסים דיפלומטיים עם גרמניה  הלווית קנצלר גרמניה לשעבר קונראד אדנאואר  פגישת ראש הממשלה לוי אשכול עם שגריר גרמניה  תוכן מכתבים של העיתונאי אקסל שפרינגר אל קנצלר גרמניה קיזינגר ולקרדינל ביאה ברומא  ביקור בישראל של קנצלר גרמניה לשעבר לודביג הרארד
ג-7088/8 21/02/1960 סקר על הארכיונים ההסטוריים בישראל מינוי ועדת סקר לבחינת הסידורים הנהוגים בארכיונים ההיסטוריים (החזקת החומר  שימור ושיקום  היקף החומר הארכיוני והאוספים  רישום וקטלוג  כוח אדם  מבנים ועוד)  הנחיות ושאלונים לעריכת הסקר  דו"ח והמלצות הוועדה  התכתבות הגנז עם ארכיונים שונים בנוגע לממצאי הסקר ועוד.
גל-6127/3 31/03/1960 חטיבת תעשיה – מחקרים – מחקר על התישנות הלחם התכתבות בנוגע לביצוע מחקר בנושא מניעת התיישנות של לחם ושמירה על טריותו – תכנית מחקר  תקציב וציוד נדרש  חשבונות  דו"חות מדעיים וכספיים.
ג-1922/13 27/04/1960 הגליל העליון – תקציב 1960/61 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תקציב המועצה האזורית הגליל עליון לשנת 1960/61.
גל-56784/10 15/06/1960 שטח שיפוט עין מאהל בתיק התכתבויות בנוגע לשטחי שיפוט של עין מאהל.
טס-3025/579 01/08/1960 גנזך המדינה צריף הגנזך בקריה בירושלים.
חצ-2030/17 01/09/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – חומר רקע לפעולות מש"ב
חצ-306/4 01/09/1960 ישראליים בניגריה
ג-4422/23 17/10/1960 בית ליד התכתבויות בנוגע לבנייה בבית ליד וסיכום על פיזור האוכלוסייה בבית ליד והעברתם לשיכון במקומות אחרים במסגרת פרוייקט חיסול המעברות;
חצ-1902/18 01/11/1960 מבקר המדינה – חשבונות מש"ב
ג-3729/10 02/12/1960 יוניצף -תכנית גוגנהיים – שרותי סעד לנוער – פנטומימה התכתבויות וחליפת מסמכים בין הלשכה לסיוע טכני ליוניצ"ף (קרן החירום הבין-לאומית של האומות המאוחדות לילדים) בנוגע לנושאים: REQUEST for UNICEF Assistance to A Training Programme of Child Welfare Personnel (בקשה לסיוע יוניצ"ף בתכנית להכשרת עובדי סעד לילדים) שאושרה ב-1961  בקשה להרחבתה ב-1965  הסכם בין ממשלת ישראל ליוניצ"ף  פרטי התכנית  קבלת מכוניות מטעם הארגון  פירוט הסיוע שישראל קיבלה במסגרת התכנית  תכנית הופעות פנטומימה ועוד.
גל-6314/13 12/12/1960 שירותי דת בישובים וישובי עולים התכתבויות בין מועצה אזורית לכיש  המחלקה לישובי עולים במשרד הדתות והוועד הדתי במושב נהורה בעניין שרותי הדת במושב (שיפוץ בית הקברות  שחיטה כשרה  מקוה טהרה  הקמת בית כנסת ועוד) והקצבות משרד הדתות. דוחות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים.
פ-3090/6 01/01/1961 ביבליוגרפיה תקופת החשמונאים. בעקבות המכבים – מבחר ביבליוגרפי.
גל-935/12 03/01/1961 יוניצ"ף – פרויקט התזונה בבלי – פרוטאינים התכתבות עם ארגון יוניצ"ף – קרן הילדים של האו"ם. בתיק התכתבות על השתלמות בעזרת מלגות של יוניצ"ף ועל מחקר על חלבונים (פרוטאינים). UNICEF – United Nations Children's Fund (המשך מתיק 11)
גל-8180/4 01/02/1961 הנהלה – יערות הכרמל. התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הכרזה על יערות הכרמל כאזור יער שמור.
ג-4412/9 31/03/1961 חברת עמידר כרך ט' מסמכי ניהול תקציבי  עמידר.
גל-1744/7 01/04/1961 עניני השר כרך ב' מכתבים לשר החינוך אבא אבן.
חצ-259/9 12/04/1961 מדיניות ובטחון התכתבות בדבר שיחות על בעיות המזרח התיכון עם אישים טורקיים יחסי טורקיה – ברית המועצות  יחסי טורקיה – אפגניסטאן  יחס ארצות הברית ובריטניה לישראל  כנס מדינות קזבלנקה בקהיר
גל-3539/7 01/05/1961 מפקדי אוכלוסין ודיור – תיק עבודה בתיק פרסומי בטאון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שנת 1966)  הודעות רשמיות של נציבות שרות המדינה  תעריפי שכר עובדים לשנים 1961-1962  כמו כן בתיק תכניות  הגדרות  הסברים ונתונים מספריים של מפקד האוכלוסין והדיור לשנת 1961.
פ-2699/23 23/05/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין הצייר יצחק פרנקל. התכתבות קצרה עם הצייר
גל-11843/8 01/06/1961 מחלקת מבנים – לשכת הבריאות החדשה באר-שבע תכנון לשכת הבריאות החדשה באר-שבע.
גל-2947/10 08/06/1961 מחלקה מוסלמית ודרוזית – ענייני מוסלמים כרך ב' עניינים שוטפים של המחלקה המוסלמית   משכורות  תקציבים ומעמד אנשדי דת  עתירות לבג"צ בנושאים  שונים.
ג-2609/1 14/07/1961 אישי – מאיר מאיר התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לנושאים: משכורתו  בקשה לשינויים בתקן רכב המשרד  חוזהו במסגרת המועצה הציבורית לטלביזיה ועוד.
חצ-1906/15 01/08/1961 תקציב מש"ב כרך א'
פר-703/36 11/09/1961 תולדות יהודי מרוקו בתיק פרסום בנושא "תולדות יהודי מרוקו". למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו לפנות לארכיון המדינה.
גל-18803/44 20/10/1961 קיבוץ בית-אורן בתיק מידע לגבי תקנים של גני ילדים.
ג-9519/60 29/10/1961 ועדת העורכים של העיתונים היומיים בישראל  תל-אביב – רחוב קפלן 4 בית סוקולוב  תל-אביב בשנת 1944-1943 הוקמה "ועדת התגובה" מטעם העיתונים היומיים ומטרתה תגובה משותפת בעניינים מדיניים ומניעת פרסום מזיק ליישוב היהודי. משנת 1948 נקראה הועדה "ועדת העורכים" ועבדה בשיתוף פעולה עם הצבא.  החומר הארכיוני כולל 25 תיקי ישיבות סגורות של הוועדה עם נציגי ממשלה וביטחון (שלא נועדו לפרסום); ותיקים עניניים בענייני צנזורה.
גל-1744/8 03/11/1961 ברכות והזמנות לשר ברכות  הזמנות וחומר נוסף שנשלחו לשר החינוך והתרבות אבא אבן  כגון: רשימת התלמידים והתכנית הכללית של הסמינר לקואפרציה חקלאית לבני אפריקה דוברי צרפתית  תכנית הועידה הארצית ה-5 הלשכה הצעירה ישראל  הועידה העולמית הכ' של המזרחי והפועל המזרחי  טקסי נטיעת עצים ביערות לכבוד לינדון ג'ונסון (Johnson)  הקולונול ארביי (Arvey) וכו'  הזמנה למושב הראשון של המועצה העולמית לציון מעשיהם של חסידי האומות על יד הקונגרס היהודי העולמי  הזמנות מרשויות מקומיות שונות ותכנית סיורי השר בהן ובמוסדות החינוך והתרבות בהן ועוד.
חצ-1902/14 01/12/1961 נסיעותיו של אהרון רמז  מנהל מש"ב.
גל-15533/7 01/01/1962 מחלקת כשרות – כשרות (דוגמא). (ניסן תשכ"ב) התיק מכיל חוברות של המועצות הדתיות בתל אביב וברחובות לגבי הכנות הכשרות לחג הפסח.
חצ-259/4 01/01/1962 מדיניות ובטחון
חצ-757/10 10/01/1962 יחסים מדיניים: ישראל – גרמניה ב' בתיק מכתבים ודוחות בנושאים שונים:  סיכום דיון שהתקיים בכנסת בנושא ביקור אורחים גרמניים בבתי ספר בישראל  כינון יחסים דיפלומטים בין ישראל לגרמניה  שיחות של השגריר עם אנשי ממשל בגרמניה.
חצ-475/7 01/02/1962 שיתוף פעולה בינלאומי – תקציב מש"ב כרך א'
ג-12757/2 01/03/1962 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – דו"חות משתכנים מכתבים מאזרחים לשר יוספטל  אודות קשייהם בתשלומי משכנתא.
גל-73319/2 20/03/1962 קרקעות חלקה: 151 גוש: 6962 דרומית לנמל תל אביב תבעה על קרקע בבית המשפט המחוזי בתל אביב – חלקה 151  גוש 6962 . התובעת – עירית תל-אביב הטוענת כי החלקה שייכת לעיריה לצרכי ציבור  והנתבעת מדינת ישראל אשר גם היא תובעת את החלקה.
ג-2685/16 08/04/1962 הגליל העליון – תקציב רגיל 1962/63 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תקציבי המועצה האזורית הגלילי העליון לשנת 1962/63.
ג-2691/7 02/05/1962 תקציב רגיל – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית גליל עליון בענייני תקציב (אישור תקציב  מיסים  תקציב תרבות וחינוך  הלוואות לישובים  תכנון חקלאי  ייסוד אגודת מים אזורית ועוד).
גל-1744/10 25/05/1962 זכרון דברים מפגישות השר זכרון דברים מפגישות שר החינוך אבא אבן.
גל-2947/11 31/05/1962 מחלקה מוסלמית ודרוזית – ענייני מוסלמים כרך ג' חומר כללי שוטף  מכתבים   פניות למחלקה המוסלמית
חצ-1901/16 01/06/1962 ארגון מש"ב
גל-56790/4 01/06/1962 שטח שיפוט ראמה שטחי שיפוט של רשויות מקומיות
חצ-3048/6 01/06/1962 יחסים עם גרמניה בתיק התכתבות בדבר פיצויים מגרמניה  שיחות עם הנרי קיסינג'ר בדבר יחסי ישראל-גרמניה  פניות מוסדות ישראליים ויהודיים אל אישים וגופים גרמניים לקבלת תמיכות.
גל-2390/3 25/06/1962 המחלקה המוסלמית – מצב המקומות הקדושים של העדה המוסלמית התכתבויות ודו"חות בנושא מצב המקומות הקדושים למוסלמים  סיכומי הרצאות בנושא ניהול משרדי ארגון ושיטות
חצ-1902/19 01/07/1962 לשכת מש"ב בחיפה כרך ב'
חצ-1902/21 01/07/1962 נסיעות אנשי מחלקת מש"ב כרך א'
ג-4405/10 26/07/1962 דו"ח חלוקת מקומות קליטה מהסוכנות היהודית – כרך ג' הסוכנות היהודית לארץ ישראל – מחלקת הקליטה – אגף הדיור – תכניות קליטה מאוניות ואווירונים לפי חודשים  דו"ח קליטה ארעי – יולי 1962 ועוד.
גל-2212/11 03/10/1962 משרד הפנים תכנון ובנייה ייצוג משרד הפיתוח במועצה הארצית לתכנון חוק שיקום ופיתוח שכונות נחשלות מקומות קדושים- הסדר יציאת נוצרים לירדן
גל-7252/2 09/10/1962 אגף המזון – ריבופלבין התכתבויות של אגף יבוא מזון בנוגע ליבוא אבקת ריבופלאבין-ויטמין B2  מדנמרק והובלתו באנייה (שטרי מטען  ביטוח  חשבונות).
ג-4440/13 10/10/1962 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – שיכון בניה פירוט מדיניות השיכון והדיור.
גל-1572/4 30/10/1962 המרכז לתרבות – "הפועל המזרחי" הסתדרות הפועל המזרחי בישראל – המרכז לתרבות – המחלקה להתישבות מושבית: דו"חות פעולות תרבות תורנית בקרב הנשים במושבי עולים ובאזורי פיתוח לפי חודשים  דו"חות הוצאות אישיות של מרכזת הפעולות  שרה יתום  חשבון התשלומים למרצים בשבתות וערבי עיון ובסמינר התורני  דו"ח הוצאות תשלומים לביקורי בני ישבת הדרום בישובי עולים לפי חודשים  שמות חברות שהשתתפו בחוגי פרשת השבוע  דו"חות שבועיים על הפעולות במרכזים תורניים ישוביים  רשימות חניכים שהשתתפו בקורסים למדריכי ספורט בשילוב פעולות תורניות ועוד.
חצ-1902/20 01/12/1962 נסיעות אנשי מחלקת מש"ב כרך ב'
גל-2936/12 02/12/1962 ועד התימנים בתיק התכתבויות בנושאים הקשורים לועד התימנים: בחירת רבנים והזמנות עלייה לרגל.
ג-4441/5 17/12/1962 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – הועדה הציבורית לבדיקת חוק הגנת הדייר – פניות מהציבור – 1 פניות ציבור שנשלחו בקשר לדיוני הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר: אחוד הסוחרים בישראל  ועדת השכונות של תל אביב  מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל  רשימת הצעות כלליות לגבי חוקי הגנת הדייר עם שם הפונה ומהות הפניה  תזכיר על תחולת חוקי הגנת הדייר על בתים חדשים/ ר. טוויג  עו"ד  תזכיר על מושכרים פנויים או מתפנים ותחולת חוקי הגנת הדייר עליהם  למה אנו מפגינים – הודעת ועדת הפעולה הארצית של התאחדות בעלי בתים להופעתם בפני ראש הממשלה בירושלים ועוד. בנוסף  בתיק פרוטוקולים מישיבות מס' 26-19 של הועדה.
גל-1381/13 27/12/1962 עזבונות ומתנות התכתבויות בנושא עזבון וירושה.
חצ-1902/17 01/01/1963 לשכת מש"ב בחיפה כרך א'
חצ-259/1 01/01/1963 מדיניות ובטחון חוק ומשפט
גל-73296/3 08/01/1963 עיריית חולון חוזה בין העיריה לבין החברה לפתוח תל גיבורים בעמ להקמת בית מלון גושים: 6995  6997  7059  7056 בתיק התכתבויות בנוגע לחוזה בין עיריית חולון לחברת לפיתוח תל גיבורים בעניין הקמת מלון ומבני מגורים בעיר.
גל-2376/5 14/02/1963 המחלקה המוסלמית – וקף – אזור המרכז והדרום סיכומי סיורים בנכסי ווקף  התכתבויות בנושא שיפוץ מסגדים ומקומות קדושים ועוד.
גל-935/11 18/03/1963 יוניצ"ף – פרויקט התזונה בבלי – פרוטאינים התכתבות עם ארגון יוניצ"ף – קרן הילדים של האו"ם. בתיק פרוייקט התזונה של בבלי. המחקר על 3 מדינות אפריקאיות בסיוע יוניצ"ף על תזונה ושפורה במדינות אלו  הכנת תפריטים לשיפור התזונה  והעברת הידע הנרכש למדינות אלו. ד"ר שרה בבלי – אחראית על פרוייקט התזונה של UNICEF במשרד החינוך והתרבות. UNICEF – United Nations Children's Fund (המשך מתיק 10 ובתיק 12)
ג-6356/8 29/03/1963 פרשת "שלום" (צים) התכתבות בנושא התקנת שני מטבחים (כשר וטרף) באוניה "שלום"  חוות דעת  החלטת ממשלה ופרוטוקול והחלטת ועדת השרים לענייני סדרי המטבח באוניה "שלום"   מכירת חלקה של הממשלה בבעלות על האוניה לחברת צים
גל-12291/8 03/05/1963 מוסדות דת – משרד השיכון בקשות סיוע לבנייית בתי כנסיות
חצ-1900/8 01/08/1963 כללי חומר בענין מומחי מש"ב בחו"ל. השתתפות ישראל בכנסי מספוא ומרעה בין לאומיים  סיוע ישראלי לארצות מתפתחות   מועצת תנועות הנוער בישראל כרך ה'
חצ-1900/13 01/09/1963 נוהלי עבודה במחלקת מש"ב
חצ-1903/7 01/10/1963 אסיה – כללי סקירה בענין פעילות מש"ב  מומחי מש"ב פעולות הסיוע הישראלי
חצ-983/2 01/10/1963 יחסי ישראל – דרום-אפריקה בתיק התכתבות בדבר יחסי ישראל – דרום אפריקה  הצבעת ישראל בוועידת F.A.O  תגובות מדינות אפריקה על החלטת ישראל להחזרתו של הציר מפרטוריה  ועוד.
פר-98/5 21/10/1963 דברי הכנסת תקופון הכנסת החמישית מושב שלישי (ישיבות רפ"ג-שצ"ב) כרכים 38 -40 ג בחשון-ט באלול תשכ"ד ירושלים
ג-2620/21 21/10/1963 תקציב רגיל – הגליל העליון מועצה אזורית גליל עליון  תקציב רגיל – הצעת תקציב לשנת הכספים 1963/64 (אומדני תשלומים ותקבולים)  לוח משכורות  ציוד  החזקת בניינים  הכנסות ממיסים  שרותים מקומיים וממלכתיים ועוד.
חצ-475/6 01/11/1963 שיתוף פעולה בינלאומי – חוזרים ונוהלי מש"ב.
חצ-1916/13 01/12/1963 פעילות מש"ב – כללי – קורסים שונים בארצות מתפתחות קורס אנשי בטחון   קורסי הדרכה חקלאות וכו' כרך א'
חצ-3532/4 01/01/1964 גרמניה- יחסים עם ישראל
חצ-3536/17 01/01/1964 גרמניה וישראל – הנציגויות
חצ-3511/14 01/01/1964 אמריקה הלטינית – עניינים יהודיים
חצ-475/8 01/01/1964 שיתוף פעולה בינלאומי – תקציב מש"ב כרך ב
חצ-1917/5 01/01/1964 רפואה – כללי פעילות מש"ב בתחום הרפואה וכו'.
גל-2386/5 01/01/1964 המחלקה המוסלמית – הרצאות מחמוד אלמאדי התיק מכיל: הרצאות מחמוד אלמאדי לגבי הצהרת הנדוניה והוראות נלוות ועוד.
חצ-3545/11 05/01/1964 ונצואלה – יהודים ואנטישמיות בתיק התכתבות בנושאים הקשורים לקהילה היהודית בוונצואלה ועוד: תלונת יהודי קרקאס-ונצואלה על יחס המוסדות בישראל כלפיהם  פעילות ארגונים יהודיים למען ישראל  מכירת נשק לוונצואלה  אנטישמיות והמעורבות המצרית  סחיטת כספים מיהודים  השתלבות הקהילה היהודית בחיי המדינה  מינוי נציג קרן קיימת לישראל בוונצואלה  סקירה על החינוך היהודי בקרקאס  קטעי עיתונים
חצ-3525/20 22/01/1964 ברזיל – ביקורי ישראלים  בתיק התכתבות בדבר ביקורי עיתונאים  מנהלי חברות  אנשי ציבור ישראלים ואחרים בברזיל לצורך ביקורים רשמיים  השתתפות בכנסים  ועדות  ועוד. בתיק גם קטעי עיתונות.
חצ-1917/9 01/02/1964 חינוך – כללי פעילות מש"ב בתחום החינוך בארצות מתפתחות וכו'.
חצ-3537/8 06/02/1964 גרמניה – הנציגות בישראל בתיק התכתבות בנושאי מברקי ברכה לגורמים שונים בגרמניה ועוד.
נ-88/25 18/03/1964 איזנשטדט שמואל התכתבויות אישיות עם פרופסור שמואל אייזנשטדט ואלמנתו  סיוע במחקרים והוצאת ספרים ועוד.
חצ-1919/7 01/04/1964 כללי פעילות מש"ב בארצות מתפתחות  שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני  חילופי משלחות  שיתוף פעולה באנרגיה אטומית וכו'. כרך ב'
חצ-1917/4 01/08/1964 רפואה – כללי פעילות מש"ב בתחום הרפואה וכו'
גל-56784/9 01/10/1964 שטח שיפוט עילבון (1) בתיק התכתבויות  תכניות  שרטוטים ופרוגרמות לקביעת שטחי השיפוט של מועצה מקומית עילבון.
פ-4879/7 01/10/1964 הביקור באפריקה – 1966 תוכנית הביקור  דפי עזר  הכנות לביקור שבוטל ב- 1964
גל-7960/22 08/11/1964 בית הספר החקלאי יד נתן עכו כרך ב' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבית הספר החקלאי יד נתן בעכו: מעמדם של בוגרי בית הספר  מסלולי לימוד ועוד.
חצ-3528/28 11/11/1964 גרמניה – על יחסים עם ישראל התכתבות על כינון יחסים בין ישראל וגרמניה  השפעת ארצות הברית על מדיניות גרמניה כלפי ישראל  גרמניה ומדינות המזרח התיכון: כלכלה ואספקת נשק  יחסי ישראל טורקיה ועמדת ארצות הברית  קטעי עיתונים
חצ-2124/22 01/12/1964 יחסי ישראל-גרמניה המערבית תדרוך שגריר בנושא יחסי ישראל – גרמניה  התיישנות פשעי הנאצים בגרמניה ובאוסטריה  סיוע לישראל  לקט "כניעת בון לסחטנות קהיר ותגובות ירושלים בראי עתונות העולם"  יחסים דיפלומטיים עם בון – נאום ראש הממשלה לוי אשכול בכנסת
רש-1556/3 23/12/1964 אגף העתיקות – אשדוד – סקירות סקר מקדמי של החברה לחקר קרקעית הים של ישראל בנושא הימצאותם האפשרית של שברי ספינות בחופי ישראל  התכתבויות  סיכומי ישיבות והצעות מחקר בנושא חפירות ארכיאולוגיות באזור אשדוד.
גל-48109/18 01/01/1965 שמיר / עמיר (כרך ב') שמיר / עמיר (כרך ב')
חצ-3532/8 01/01/1965 גרמניה- יחסים עם ישראל
חצ-3537/7 01/01/1965 גרמניה – הנציגות בישראל
גל-48214/5 01/01/1965 מגשימים מגשימים
גל-48215/15 01/01/1965 בית אורן בית אורן
חצ-2900/12 01/01/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – נסיעות מנהל מש"ב
גל-48306/14 01/01/1965 תל גיבורים תל גיבורים
חצ-1916/18 01/01/1965 פעילות מש"ב – כללי תוכניות הקורסים השונים וכו'. כרך א'
חצ-2897/8 01/01/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב  מחלקת הדרכה – כללי חוברת לגדנ"עים  חומר על גידול כבשים  חוברות  קורס גדנ"ע וכו' כרך ה'
ג-4441/2 01/01/1965 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר – כרך ב' פרוטוקולים מישיבות 13-4 של הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר  תזכירים וחוות דעת כגון: העלאת דמי השכירות של החנויות  סקירה כללית – מפקד התעשיה והמלאכה בתל אביב-יפו – 1962  סיכומים בשטח השכירות המוגנת במדינה והצורך הדחוף בתיקונים/ נתן נביז'סקי – חבר הועד הפועל והמרכז של התאחדויות בעלי הבתים  סקר של 33 בתים מוגנים ברמת גן- נערך על פי שאלונים של התאחדות בעלי הבתים  תזכיר ארגון הגנת הדייר אודות שינויים בחוקי הגנת הדייר ועוד.
גל-5909/12 09/02/1965 שדרות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בשדרות: תרשים  ד/181 ב' – תיקון לתכנית מתאר שדרות שינוי יעוד מאיזור מגורים לשטח מסחרי.
חצ-1916/15 01/03/1965 פעילות מש"ב – כללי – קורסים שונים וכו'.
חצ-3015/2 01/03/1965 מש"ב – המחלקה לשתוף בינלאומי
חצ-3537/5 27/03/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבות על הקמת שגרירות גרמניה בישראל ועל חלופי שגרירים בין המדינות  אי נגינת ההמנון הגרמני בבית הנשיא  קטעי עיתונים
חצ-3015/3 01/04/1965 מש"ב – תכניות משותפות עם האו"ם
ג-4441/1 01/04/1965 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר – כרך א' פרוטוקולים מישיבות 3-1 של הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר  העתקי פניות ציבור – התאחדות בעלי בתים חדרה  התאחדות בעלי בתים ראשון לציון  שכר דירה בנכסי עמידר  הצעה לפתרון בעית הגנת הדייר/ ד"ר משה לנדאו  הסתדרות נשי מזרחי באמריקה – המועצה הישראלית     מינוי הועדה – ילקוט הפרסומים – הרכב ועדה ציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר ועוד.
ג-10551/49 12/04/1965 פרופ' ליברמן שאול (רב) ביקור הרב פרופ' ליברמן בארץ
גל-4922/27 16/05/1965 שדרות – מים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא אספקת מים בשדרות: טופס מין תקציבי  תכנית אב לאספקת מים  הזמנות  קווי המים על ידי הבריכה החדשה  תכנית אספקת המים תקציב משוער  פקודת עבודה  סיכום ישיבה  חיבור מים  קו מים באיזור בתעשייה   צינורות מים  מפעל ניר וקרטון בשדרות ועוד.
חצ-8225/5 01/07/1965 ארה"ב. אישים. ארתור גולדברג .כרך א'  מדיניות החוץ של אמריקה  נאום על הסכסוך במזרח התיכון   קטעי עיתונים
חצ-3516/17 12/08/1965 דרום אפריקה – סקירות. בתיק סקירות על דרום אפריקה  דיווחים על תאונת רכבת בה נהרגו 87 אפריקאים  פתיחת תחנת שידור בדרום אפריקה  כוחו של צבא דרום אפריקה
גל-49259/5 13/08/1965 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – חברת כנען בתיק נתוני גידול ההדרים בפרדס של חברת כנען בנהריה.
חצ-8272/5 12/11/1965 יגאל אלון. כרך א' מאמרי עיתונות על יגאל אלון ופעילותו המדינית  תכנית "אלון" וראיונות עמו
ג-4441/3 01/12/1965 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר – תיק השר (כרך ג') פרוטוקולים מישיבות 18-14 של הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר וחוק הגנת הדייר  תשי"ד-1954 ותקנותיו.
חצ-475/14 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי כרך א'
חצ-2900/3 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מחקר על מדיניות מש"ב
חצ-2900/10 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – סקירות על פעולות מש"ב
ג-5170/7 01/01/1966 עניני דת מוסלמים (כרך ב') סקירות ופרסומים של לשכת העיתונות הממשלתית דוח ועדת הבדיקה לנסיבות השריפה במסגד אל אקצה בשנת 1969
ג-4638/6 01/01/1966 אגף התקציבים – מש"ב כרך א' התיק עוסק בתקציבים למשרדי הממשלה השונים  תקצוב תכנון ומימוש תוכניות שונות של שיתופי פעולה בינלאומיים  קורסים והכשרות.
ג-4638/7 01/01/1966 אגף התקציבים – מש"ב כרך ב' התיק עוסק בענייני תקציב למשרדי ממשלה שונים  פרסומי תפקידים ומשרות  תקציבי תוכניות סיוע למדינות אמריקה הלטינית והמדינות המתפתחות באפריקה וכו'.
חצ-5959/6 01/01/1966 יחסים עם גרמניה תזכירים  סקירות  התכתבות כולל שיחות של שר החוץ עם שטראוס  ברנדט  קיסינג'ר
חצ-3983/33 01/01/1966 אלגי'ריה – עניני פנים
חצ-4014/3 01/01/1966 גרמניה – חימוש
א-7405/1 01/01/1966 לשכת השר ישראל גלילי – המזרח התיכון הערבי – תיק יסוד – 1967-1966 בתיק הנחיות לנציגויות ישראל לניהול תיקי יסוד בנציגויות ישראל  קטעים מראיונות שפורסמו בעיתונות עם חוסיין מלך ירדן  עיקרי נאום של נשיא סוריה נור אד-דין אלאתאסי והתבטאויות סוריות בנושא המלחמה בישראל והפת"ח  קטעים מנאומים של נאצר נשיא מצרים  הסכם ההגנה המשותף בין סוריה ומצרים וכדומה
חצ-4064/4 18/01/1966 קובה – משרד החוץ בתיק התכתבות על מצבו של משרד החוץ של קובה   חילופי שגרירים  נציגות בעולם  על שגרירות סין בקובה בעקבות המתיחות בין קובה לסין  פגישות עם שגרירים קובנים ועוד
חצ-4010/5 23/01/1966 יחסי ישראל – גרמניה מזרחית בדרג ממשלתי התכתבות על מדיניות ישראל כלפי גרמניה המזרחית: חברות באו"ם  קשרים והצבעות במוסדות ובוועידות בין לאומיות  חוק האזרחות
חצ-2900/7 01/02/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – נסיעות אנשי מש"ב
חצ-2900/8 01/02/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תקציב מש"ב
ג-10544/100 19/02/1966 אולגה רדו פרידמן מכתב באנגלית מאזרחית בשם אולגה רדו-פרידמן (Olga Rado-Freudman) לרעיית ראש הממשלה מרים אשכול עם טענות בקשר לקשיים  שבהם נתקלים יהודים שעלו לישראל ממערב אירופה וכמה טיוטות תשובה מאמנון בן-יוחנן מלשכת ראש הממשלה המתייחס לטענותיה בהקשר של הקשיים שבהם עומדת מדינת ישראל כמדינה קולטת עליה.
חצ-2900/6 01/03/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – ארכיב מש"ב
חצ-1516/18 01/03/1966 משמר הנשיא – צ'אד זהו  תיק  רציני  ומרשים  ב-326 העמודים  שלו.  הקצינים  מישראל  השקיעו  השקעה  מצוינת  ולמרות  התאונות  והפציעות  ניתן  בהחלט  לשבח  משרד    הביטחון   ואת  צבא  ההגנה לישראל  פעילותם  החשובה.
גל-935/10 29/03/1966 יוניצ"ף – פרויקט התזונה בבלי – פרוטאינים התכתבות עם ארגון יוניצ"ף – קרן הילדים של האו"ם. בתיק נושאים שונים  המופרדים ע"י חוצצים UNICEF – United Nations Children's Fund (המשך בתיק 11)
גל-4894/1 06/04/1966 חוק התכנון והבניה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לחוק התכנון והבניה: תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר  תנאיו ואגרות) (הוראה מיוחדת) תשל"א-1970  מינוי חברים למועצה הארצית לתכנון ובניה  אגרות בניה למתן היתרי בניה  תקנות בדבר התקנות סידורים מיוחדים לנכים בבנייני ציבור  דברי הסבר ביחס להצעת משרד הפנים לתקנות בניה ארציות  חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 3) 1969- ענייני מניעת שריפות  ייקור הוצאות הבנייה  תקנות בדבר היתר לעבודה מצומצמת  רישום שטחים למטרות ציבוריות  תזכיר הצעת חוק מרכז הבנייה תשכ"ח-1968  הצעת חוק התכנון והבנייה – תקופת מעבר לקביעת קרקע חקלאית- תשכ"ח 1968  תקנות בדבר עבודה או שימוש הטעונים היתר למטודולוגיה  של התכנון המרחבי  חוק התכנון והבניה (תיקון) תשכ"ו-1966 ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-4922/30 20/04/1966 שדרות – ביצוע התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ובניה בשדרות: טופסי מיון תקציבי  חוזים  צו תחילת עבודה  מכרז לבית ספר בשדרות  שינוי חוזים  הוצאות מכרז לעבודות פיתוח  חשבון סופי  בית ספר מקיף ועוד.
חצ-2907/6 01/05/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – רישום משימות מש"ב בישראל.
א-7437/1 01/05/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מדיני – כללי (5) מברקים  התכתבות  אגרות ניירות עמדה ודיווחים בנושאים שונים כולל יחסי ישראל ברית-המועצות  המצב בגבול הצפון  תימן ועוד.
ג-4441/6 01/05/1966 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – הועדה הציבורית לבדיקת חוק הגנת הדייר – פניות מהציבור – 2 פניות ציבור שנשלחו בקשר לדיוני הועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר: התאחדות הסוחרים הכללית בישראל  התארגנות הדיירים משלמי דמי מפתח  תקון החוק המזכה את הדיירים ששילמו דמי מפתח להנחה משכר דירה/ נתן נביאז'סקי – חבר הועדה  שיטות חדשות לקביעת דמי השכירות בנכסים המוגנים/ ל. בן-בשט – שמאי מקרקעין  התאחדות בעלי הבתים ברמת גן והסביבה ועוד. בנוסף  בתיק פרוטוקולים מישיבות מס' 24 ו-30-27 של הועדה.
גל-4922/29 16/05/1966  שדרות – חשמל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא פיתוח תשתיות חשמל בשדרות: בית ספר מקיף בשדרות הזמנת חיבור  תאורת רחובות  אולמי התעמלות ועוד.
חצ-2898/8 01/06/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – הועדה לעניני מש"ב
חצ-4059/18 01/06/1966 צילון – אורחים  משלחות פרלמנטריות
א-7405/3 19/06/1966 לשכת השר ישראל גלילי – המזרח התיכון הערבי – תיק יסוד א 1967-1966 בתיק סקירות מדיניות של מחלקת החקר של משרד החוץ שהוגשו לישראל גלילי.
גל-2214/8 06/07/1966 דשנים – המועצה לפיתוח דשנים התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למועצה לפיתוח דשנים: פוטנציאל יצוא דשנים מישראל – י. ארמן – מאי 1966  תמציות הידיעות החשבות מעלון המועצה  פיתוח יצוא דשנים מישראל אל ארצות אמריקה הלטינית באמצעות הדרכה חקלאית – קורס לטכנאי דישון  דו"חות חודשיים  ידיעות חשובות מעולם הדשנים  מאמרים מקצועיים ועוד.
ג-5170/6 19/07/1966 עניני דת מוסלמים (כרך א') פרסום ידיעות לעיתונות של לע"מ וביניהן הודעות חוקטעי עיתונות בעניין שריפת מסגד אל אקצא בשנת 1969
חצ-3983/34 01/08/1966 אלגי'ריה – איגודים
ג-6689/1 25/09/1966 לשכת רה"מ אשכול – שאול אביגור התכתבויות בין רא/ש הממשלה לוי אשכול לשאול אביגור בנושא מצב האבטלה בארץ ועוד.
גל-17951/12 30/09/1966 תקציב בתי מדרש התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לבתי מדרש למורים: הצעת תקציב פיתוח לבתי מדרש למורים לשנת 1967/68  ניתוח השתנות ההוצאה לתלמיד בסמינר עם גידול מספר התלמידים בכיתה  אומדן צרכים בעובדים ובתקציבים נוספים למערכת הכשרת מורים והשתלמותם לשנת תש"ל  תקציב המחלקה להכשרת מורים לשנת 1972-1971  הצעה – הוראות בענייני כספים לבתי מדרש ממשלתיים למורים וגננות  שיטת תקציב חדשה לאחזקת הסמינרים  היחידה לארגון ושיטות – בדיקת התקשרויות הכספיות בין המשרד ובין המוסדות להכשרת עובדי הוראה  המכון להכשרה ולהשתלמות של עובדי חינוך והוראה – מאזן ליום 31 באוגוסט 1977  הצעת "נוהל – סמינרים" ועוד.
גל-13008/6 02/10/1966 החינוך דתי (כרך א') החינוך הדתי:  מבנה המחוזות – מינוי מפקח לכל מחוז  מעמד החינוך הדתי במסגרת ארגון מחדש; תקציבי פיתוח ההסכם הקואליציוני עם המפד"ל חינוך דתי לילדים; שמירת שבת תנועות נוער ועוד
ג-6587/12 17/10/1966 . עמיעד בתיק – פרוטוקול ועדת השיפוט של משק עמיעד בשבתה על תכנית השימושים ופירוט מקורות המימון של משק עמיעד לשנים תש"ל-תשל"ד – פרטי השימושים – בתחומי החקלאות  ענפי עזר והשקעות הון – נתונים; סיכום ועדת שיפוט – איזור הגליל – קרית שמונה – נובמבר 1967; סיכומי מאזנים למשק עמיעד; נתוני הכנסות לפי ענפי החקלאות לשנת תשכ"ז; פירוט תכנית השקעות יצרניות.
גל-3566/16 01/01/1967 סטטיסטיקה של בריאות – בריאות כללי. בתיק התכתבויות של הלשכה המרככזית לסטטיסטיקה עם מוקדי בריאות שונים בארץ  בנוגע לנתונים הנדרשים לצורך הכנת דוחות סטטיסטיים בתחום הבריאות  עלויות ותקציבים לכיסוי ההוצאות הכרוחות בהכנת דוחות אלו ועוד.
גל-11881/20 01/01/1967 מחלקת מבנים – מעון "בני-ציון" ראש-העין מחלקת מבנים – מעון "בני-ציון" ראש-העין
חצ-4369/8 01/01/1967 ידיעות לנציגויות ישראל בחו"ל
חצ-8013/1 01/01/1967 משה דיין. כרך ב' התכתבות על הקרבות בסיני  כתבות בעיתונים ותמצית ראיונות עם שר הביטחון משה דיין  תשובות השר לשאילתות בכנסת
חצ-4034/4 03/01/1967 ישראל – הסברה ישראלית בתיק התכתבות בנושאים שונים: מבצע הסברה של משרד החוץ  קיום פעולות הסברה בחו"ל  פעולות הסברה בקרב סטודנטים ערבים באירופה ובארצות הברית  לקט האשמות נגד מדינות ערב  תדרוך מדיני – הסברתי לראשי נציגויות ישראל  בחו"ל ועוד
א-7405/4 12/01/1967 לשכת השר ישראל גלילי – המזרח התיכון הערבי – תיק יסוד  1967 ב בתיק סקירות של מחלק החקר במשרד החוץ
ג-6692/6 01/03/1967 לשכת רה"מ לוי אשכול – מצב החימוש באזור פירוט הנשק שירדן קיבלה  פעולות וניסיונות חבלה ומיקושים  השיחות עם הסורים בתיווך האו"ם  משא ומתן עם ארצות הברית על אמצעים נגד הסתננות והנשק שישראל מקבלת מארצות הברית.
חצ-475/15 01/04/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי כרך ב'
ג-3557/14 28/04/1967 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – צליינים כללי התכתבות פנימית במשרד הדתות סביב ענייני המקומות הקדושים לנצרות בירושלים לפני ואחרי מלחמת ששת הימים.
חצ-4089/12 01/07/1967 מסמכים שונים בעניין המקומות הקדושים כרך ב' התכתבות פנימית וחיצונית במשרד החוץ בנוגע למעמד במקומות הקדושים ליהדות  לנצרות ולאסלאם בירושלים (בעיר העתיקה ובירושלים המזרחית בכלל) ברחבי יהודה ושומרון (הגדה המערבית) לאחר מלחמת ששת הימים  בדגש על האתרים הנוצריים והמגעים עם הותיקאן בעניינם.
חצ-3992/17 01/08/1967 דרום אפריקה דיווח על שיחות עם אנשי ציבור ועורכי עיתונים  התנדבות בישראל  הצבעות ישראל באו"ם בנושא האפרטהייד
א-7178/3 18/09/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל (המשך מתיק 2) סיכומים מישיבות ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים על-ידי צה"ל + נספחים  המלצות למדיניות כלכלית לטווח הקצר עבור השטחים המוחזקים (הוגש לוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים)  נוהלי תנועה דרך גשרי הירדן  תקציב המינהל האזרחי1968/1969  מפקד האוכלוסין תשכ"ז – 1967.
חצ-2914/8 01/10/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – הסברה כרך א'
פ-4068/6 01/10/1967 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם ישעיה ברלין  הרב פרופ' שאול ליברמן וג'ייקוב מ. לואי) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים.
חצ-475/16 01/11/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי כרך ג'
חצ-2915/15 01/12/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי מרצה בקורס בינלאומי להדרכה חקלאית  קורסים לארצות מתפתחות  סיוע במינהל עתונות וכו'.
חצ-8368/19 01/01/1968 קפריסין – מש"ב.
חצ-4392/8 01/01/1968 תיק ללא שם התכתבות בעניני מילגות או"ם לקורסים של מש"ב  התישבות כפרית ועירונית  ביטוח משתלמים זרים ועוד.
חצ-2922/16 01/01/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – אסיה – כללי מאמר על סיוע ישראל לאסיה  מימון נסיעות אנשי מדע לאסיה  מפעלי מש"ב בארצות דרום מזרח אסיה וכו'.
חצ-2918/3 01/01/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי שחרור ממקום עבודה  פטור ממכס  מומחי מש"ב גליון הערכת עובדים וכו כרך ג'
גל-13935/27 01/01/1968 טלויזיה בערבית התכתבות בענין הודעות מוקדמות על אירועים הקשורים באוכלוסיה הערבית  לשכת תל-אביב
ג-3657/17 01/01/1968 פרוטוקול מישיבות מועצה – טירה התיק מכיל: פרוטוקולים  תקציבים  מכרזים ועוד.
גל-12416/45 01/01/1968 כבישים: תווי כבישים  הסדר קרקעות כבישים: תווי כבישים  הסדר קרקעות
חצ-6594/4 01/01/1968 פליטים פלשתינאים – תוכנית דטוויילר דיווחים  התכתבות  הצעות  שרטוטים
א-7550/1 01/01/1968 ענינים מדיניים  שטחים ענינים מדיניים  שטחים – מצע מפלגת העבודה לקראת בחירות 1969  קטעים מנאומים בדיון המדיני  סיכומי צוות תשובה על התפתחויות בשטחים  הודעות ראש- הממשלה גולדה מאיר בכנסת
ג-6430/1 01/01/1968 פיחות  שער הלירה התכתבות בנושא
גל-3523/10 30/01/1968 אגף האכלוס – הממונה על הרכוש – דיווח עמידר – כרטסת  דיווח   I.B.M בתיק דוחות והתכתבויות בנוגע להתקדמות הבנייה והאכלוס ברחבי הארץ.
גל-12287/4 01/02/1968 תגובות ומכתבים למערכת כתבות בעיתונות ישראלית- תגובות השמצות  הדת היהודית בישראל  מקומות קדושים; קבורה; זמני ביקור באתרים קדושים באזור יהודה ושומרון
א-204/5 01/02/1968 נספחי ממשלה 391 – 411 נספחים מישיבות ממשלה.
גל-13093/4 29/02/1968 חגיגות יום העצמאות 1968 (כרך ב') סיכומי ישיבות והתכתבויות בנוגע לתכנון וארגון אירועים ופעילויות לימודיות-חינוכיות במערכת החינוך לכבוד שנת ה-20 למדינה – תכניות לימוד  הכנת פרסומים (ילקוט ספרותי  שירונים ועוד) וחוברות לבתי הספר בנושא הישגי המדינה (ביטחון  עלייה  פיתוח וכו')  חומר הדרכה לנוער לקראת יום העצמאות  חלוקת גליון חג מיוחד של עיתוני הילדים לתלמידים  השתלמות ומדריכים למורים וגננות  תערוכת החינוך המרכזית ב"מרכז תרבות עמים לנוער" לציון הישגי החינוך מגיל הגן ועד להשכלה הגבוהה  תערוכות אמנות (ציורי ילדים  אלבום הדפסי חיתוכי עץ  בול חינוך ועוד)  שידורי רדיו וטלויזיה לבתי הספר  קישוט מוסדות חינוך  טכסים מיוחדים ליום העצמאות במוסדות החינוך  אירוח תלמידים ביחידות צה"ל  חידונים ותחרויות (הודעות לזוכים בתחרות משדרים לבתי הספר)  תקציב לפעולות תרבות ואמנות לציון 20 שנה למדינה ועוד. בתיק חוזר מנכ"ל בנושא פעילות המשרד לציון שנת ה-20   תדריך לבתי הספר העל יסודיים הדתיים לפעולות לימוד ועיון לשנת ה-20 למדינה.
חצ-6593/22 01/06/1968 לבנון דיווחים וסקירות
חצ-8194/6 01/08/1968 ניגריה-כללי. כרך ב'
חצ-4794/22 01/11/1968 סיוע טכני דו"ח של מנהל מש"ב בנושא ועידה בינלאומית בעניין סיוע טכני למדינות מתפתחות בתחום הקואופורציה  סדר יום של הועידה ועוד.
ג-7092/21 31/12/1968 הדרכה ופיקוח – משרד האוצר נוהל רשומות במשרד האוצר; השתלמות עובדי התיקיונים במשרד האוצר הפקדת תיקים בגנזך המדינה; ביעור תיקים
חצ-268/3 01/01/1969 התכתבות מדינית
ג-6478/13 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – בקשות מיוחדות
ג-6899/3 01/01/1969 יחסי ישראל צרפת התכתבות בנושאים: מות נשיא צרפת דה-גול  יחסי ישראל צרפת ועוד
גל-46501/8 18/03/1969 קטעי עיתונות (ראיונות) – רה"מ גולדה מאיר ראיונות לעיתונות של ראש הממשלה גולדה מאיר (עברית ואנגלית).  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4392/17 01/04/1969 סטודנטים ומשתלמים אקדמאים התכתבות בעניני תקציב מש"ב  מילגות ומענק ספרים למשתלמים בודדים באוניברסיטה העיברית.
חצ-2914/9 01/05/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – הסברה כרך ב'
חצ-2918/2 01/06/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – מש"ב – כללי תנאי שרות   ימי עיון לנשים  ספרות מקצועית וכו'. כרך ב'
גל-45156/13 01/06/1969 גשרים על נחל הדס בכביש אלישמע עדנים גשרים על נחל הדס בכביש אלישמע עדנים
גל-8603/22 06/06/1969 בית ספר הריאלי דרך דליה 15-17 בתיק בקשה  תכניות ואישור לבניית אולם ספורט לבית הספר הריאלי בחיפה.
חצ-8225/6 04/07/1969 ארה'ב. אישים. ארתור גולדברג. כרך ב' בתיק קטעי עיתונות העוסקים בארתור גולדברג שגריר ארצות הברית באו"ם ונושאי ארצות הברית – ישראל
גל-14021/13 14/08/1969 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – ירושלים גונן בתיק התכתבויות ושרטוטים של תכנון שיכון ציבורי בירושלים  שכונת גונן. גוש 30199
גל-51059/1 01/09/1969 תבורי קריסטל תבורי קריסטל  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-6897/15 01/10/1969 יחסי ישראל דרום אפריקה התכתבות בנושאים שונים כגון: ביקורים
גל-804/9 01/01/1970 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קופים. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קופים.
חצ-4384/11 01/01/1970 תקציב מש"ב 1970 – 1971
חצ-4385/4 01/01/1970 מש"ב ירושלים. כרך א'
חצ-4385/5 01/01/1970 מש"ב ירושלים. כרך ב'
חצ-4378/9 01/01/1970 הסברה התכתבות בענין הדפסת החוברת "שלום"  פרסומי מש"ב  חוברת על עשר שנות פעולות הדרכה  יום עיון למדריכים ומרצים של רשויות מש"ב  חומר על עבודות פיתוח של מפעלים ישראליים בחו"ל ועוד.
חצ-4381/4 01/01/1970 השוק המשותף כללי התכתבות בעניני משא-ומתן בין השוק המשותף לבין מש"ב  שיתוף פעולה עם השוק  סיוע לגאבון (שיתוף פעולה ישראל-קרן הפיתוח של השוק)  מילגות השוק  תכנית הקורסים ל – 1971 ועוד.
ח-1600/19 01/01/1970 הסוכנות היהודית לארץ ישראל – עליות חדשות – הצעה לבדיקה ולביצוע בשנים 1971-1972 סקירה של הסוכנות היהודית (מחלקת התיישבות) לגבי ישובים שהוקמו מאז מלחמת ששת הימים והצעה להקמת ישובים חדשים ברמת הגולן  בקעת הירדן  רצועת עזה וסיני.
גל-45147/19 01/01/1970 כביש גישה לערב אל שיבלי כביש גישה לערב אל שיבלי
גל-7431/20 01/01/1970 כפר ברה
חצ-4791/16 01/01/1970 סרט מש"ב חיפה
חצ-4619/31 01/01/1970 קובה – תיק הנציגות הישראלית דיווחים  התכתבות בענין ארועים דיפלומטיים  מסיבות  מינהלה.
חצ-4428/12 01/02/1970 תורכיה – מומחי מש"ב
חצ-4564/28 04/02/1970 אתיופיה- הנציגות בישראל עניני מנהלה  משכן השגרירות ואבטחה. בתיק התכתבות על מעמד הקונסוליה האתיופית בירושלים  שמירה על הקונסוליה האתיופית בירושלים  שגרירות אתיופיה בירושלים  אבטחת הנסיכה האתיופית בביקורה בירושלים  חוב ארנונה של הקונסוליה לעיריית ירושלים
חצ-4409/12 01/03/1970 וולטה עילית – מומחי מש"ב
חצ-4385/6 01/06/1970 מש"ב ירושלים. כרך ג'
גל-60963/19 12/06/1970 הועדה לבדיקת מעמסה בשירותי המבחן בתיק התכתבות בנושא בדיקת מעמסה בשירותי המבחן.
גל-57060/4 01/07/1970 סליגסברג המכללה של הדסה שכר מורים ; הסכם בין מדינת ישראל למפעלי הדסה לחינוך בית הספר להנדסאים בבית הספר סליגסברג מכללה ללימודים טכניים של הדסה
ג-6689/51 10/08/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – תקנות שעת חרום החלטות ממשלה בנושא תפקידי וסמכויות ועדת המל"ח העליונה; רשימת תקנות שעת חירום ועוד.
גל-2391/8 12/08/1970 המחלקה המוסלמית – דו"חות על המחלקה כרך א' סקירות על פעולות המחלקה
חצ-4550/20 01/11/1970 ארצות-הברית – אזרחות כבוד של מדינת טקסס לראש הממשלה 2 מכתבים
ג-10775/1 01/11/1970 התבטאויות ערביות – 1972-1970 תמלילי נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת בפני מועצת האומה (רדיו קהיר  20.5.1971)  נאום הנשיא סאדאת לאומה (רדיו קהיר  7.3.1971)  נאום הנשיא סאדאת בעצרת העם בעיר טנטא  מברקים מנציגויות משרד החוץ בנוגע להתבטאויות בכירים ערבים ועוד (המשך בתיק מס' 2).
חצ-6854/11 01/12/1970 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  תמליל מסיבת- עתונאים  נאומים  תזכירים וכו' (כולל סקירה על עמדת ארה"ב כלפי הסדר לפתיחת תעלת סואץ)
פ-4068/28 01/12/1970 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם מבקר המדינה יצחק ארנסט נבנצאל  פרופ' בנימין אקצין  הרב פרופ' שאול ליברמן ואדמונד דה-רוטשילד  נכדו של "הנדיב") בנוגע לפעילות ועדת הפרס לזכרו של השר משה חיים שפירא ונושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק מסמך אנליזה באנגלית בנושא העיתונות הבריטית מאת ט. פריטל ור. ג'ונס.
חצ-4385/3 01/01/1971 מש"ב – הסברה ופרסומים
חצ-4385/7 01/01/1971 מש"ב ירושלים. כרך ד'
חצ-4385/9 01/01/1971 נוהל מש"ב.
גל-4083/48 01/01/1971 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מש"ב – מלגות המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מש"ב – מלגות
גל-13906/18 01/01/1971 אחמדיה – קטע מעתון בערבית
חצ-7311/5 01/01/1971 ארה"ב
גל-3428/2 01/01/1971 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – גבעת עמל ב' הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – גבעת עמל
גל-3989/5 05/01/1971 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הזמנות וסדרי יום ירושלים סדר יום ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים אישור פרוטוקולים; תוספות בנייה; מבני ציבור; שינוי ייעוד מבנים; חריגו בנייה ועוד
חצ-6810/8 01/02/1971 לשכת המנכ"ל – כמוס – מברקים שיחות עם אנשי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  התעלה  שליחות יארינג – דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל וכו' ( כולל טיוטות הסכם לפתיחת התעלה; תרשומת משיחת וילים רוג'רס עם גולדה מאיר  אבא אבן  משה דיין  יגאל אלון )
חצ-4794/27 01/02/1971 נמלים – כללי התכתבות בין מש"ב  רשות הנמלים וסולל בונה בנוגע לארגון קורסים וכנסים בינלאומיים במינהל הנמלים  נוסח של שתי הרצאות של מנכ"ל עבודות חוץ ונמלים בסולל בונה במסגרת כנסים בינלאומיים בנושא הקבלנות הישראלית בחו"ל ועוד.
חצ-6855/3 01/03/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תמליל מסיבת-עתונאים  החלטות  נאומים וכו' (כולל מזכר על פתיחת תעלת סואץ – תיאור עמדות הצדדים והצעות להסדר מ- 25.3.71)
חצ-6855/4 01/04/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  ניירות-עבודה וכו' (כולל הצעות להסדר לפתיחת התעלה וטבלת ההשוואות בין עמדות הצדדים מ- 19.4.71)
חצ-7311/7 01/04/1971 היוזמה האמריקאית יוזמת ארצות הברית להסדר בין מצרים וישראל  עמדת ישראל ליוזמה
גל-2394/12 22/04/1971 המחלקה המוסלמית – זיהוי המקומות המקודשים של צפת וטבריה כרך א' התכתבויות בנושא זיהוי קברים מוסלמיים בצפת ומכירת נכסי ווקף ע"י עמידר
חצ-4392/2 01/05/1971 מועמדים כללי התכתבות עם מועמדי מש"ב לשליחויות לתקופות ארוכות
חצ-6855/5 01/05/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  סקירות  ניירות-עבודה וכו' (כולל רישום שיחת ויליים רוג'רס בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת ב- 5.5.71)
חצ-6855/6 01/05/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב הערכת מצב יחסי מצרים ברית המועצות; מאמצים אמריניים להשגת פתרון ביו מצרים וישראל פרסום אמריקני על תעלת סואץ דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירת עתונות וכו'
חצ-6800/13 01/06/1971 לשכת המנכ"ל – לקראת ביקור סיסקו עניני מצרים  ירושלים  יחסי ישראל-ארה"ב – דיווחים מנציגויות; סקירה
גל-58684/23 08/08/1971 חולון-גושים:7171 7164 7163 7161 6996 בתיק התכתבויות תכניות ואישורים לתוכנית בניין ערים (תב"ע) חולון  שכונת עם. תכנית ח/227 גושים:7171 7164 7163 7161 6996
א-4236/3 01/09/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; סיכומי שיחות  עלוני-מידע וכו' ( כולל נקודות משיחות אבן – רוג'רס 14-13.10.71 )
חצ-265/9 27/10/1971 אמריקה יחסים בטחוניים ומדיניים בתיק סיכומי פגישות עם קונסולים ויועצים מדיניים של ארצות הברית  צ'ילה ועם שגריר טורקיה בפורטוגל  התכתבות בדבר יחסי תורכיה ישראל  סקירת רקע על גישתו של ממשל ניקסון להסדר ישראלי-ערבי וקטעי עיתונות.
חצ-4794/20 01/11/1971 הצעה לפרויקטים הצעה לפרויקט של מחלקת מש"ב לפיתוח חקלאי מטעם יוסף שערי (בעברית ובאנגלית)  קורות חיים של שערי  מכתב של שערי למש"ב בנוגע לפרויקט.
חצ-5302/32 01/01/1972 אירופה המערבית – מועצת אירופה – כללי כרך א'
חצ-5303/10 01/01/1972 אירופה המערבית – הקהילה האירופית כרך א'
חצ-5294/8 01/01/1972 ארצות הברית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א'
גל-2398/9 01/01/1972 המחלקה המוסלמית – מוסלמים שיפוץ ותחזוקת מבני דת תוספות יוקר מענקים לאנשי דת
חצ-4791/4 01/01/1972 פעולות מש"ב
גל-454/12 01/01/1972 מדריך כשרות הדפסת מדריכי כשרות ; הוראות לציבור מפעלים מייצרי מזון כשר בפיקוח הרבנות
חצ-4789/6 01/01/1972 פעולות מש"ב
חצ-7312/6 01/01/1972 הנחיות מדיניות – ארה"ב דיווחים על שיחות עם גונאר יארינג המתווך מטעם האו"ם בסכסוך הישראלי – ערבי  והתכתבות בנושא ההסדר בתעלת סואץ  משא ומתן בין ישראל למדינות ערב  עמדת ישראל לגבי גבולותיה
חצ-4815/17 01/01/1972 קורס רפואה ציבורית – כללי תזכירים  התכתבות  דו"חות וחליפת מברקים בין מש"ב לנציגויות ישראל במדינות שונות בנוגע לקורס ובנוגע להשתתפות נציגים ממדינות זרות בקורס. (המשך בתיק 18).
חצ-4788/5 01/01/1972 מש"ב ירושלים (כרך א')
חצ-4788/6 01/01/1972 מש"ב ירושלים (כרך ב')
א-7404/2 01/01/1972 לשכת השר ישראל גלילי – יארינג ינואר 1972-מרס 1973 מברקים פרוטוקולי פגישות בנוגע לשיחות יארינג.
ג-6693/40 01/01/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מחבלים בלוד
א-7044/13 01/01/1972 פסגת מוסקבה פסגת מוסקבה – פרסומים  העתק מברק ותזכיר בקשר להודעות הפומביות וכן סיכום ועידת הפסגה במוסקבה בנושא המזרח-התיכון  סיכומי ארצות הברית וברית המועצות בנושא המזרח התיכון ;  העקרונות המנחים ; הסכסוך הישראלי ערבי והסוגיה הפלסטינית עמדות הצדדים
חצ-6808/16 17/01/1972 לשכת המנכ"ל – מזתי"ם ( מז"ת ) סקירות על המדינות בתחום המחלקה ( לפי הארצות ) לקראת צאתו של שה"ח ( אבא אבן ) לעצרת או"ם
חצ-5302/22 01/02/1972 אירופה המערבית – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-266/9 01/02/1972 יחסים מדיניים ובטחוניים בתיק דיווחים של הקונסול הכללי באינסטבול על שיחות עם הקונסול הכללי של רומניה  התכתבות על ביקור בישראל של סגן ראשון לשר החוץ הרומני ועל ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר ברומניה וההצהרה המשותפת של ראשי הממשלות  דיווח על ביקור ראש ממשלת יוגסלביה ושר החוץ הבולגרי בתורכיה  ועוד.
חצ-6856/3 01/03/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות וכו' (כולל קטעים מדוח ויליים רוג'רס לקונגרס ב-7.3.72 אודות מז"ת מ- 22.3.72)
חצ-5302/29 01/04/1972 אירופה המערבית – כללי בתיק נושאים כמו: האסיפה המיעצת של מועצת אירופה והפרלמנט האירופי כנס האיגוד ללמוד בעיות אירופה  דו"ח צ'אביניון בנוגע להכנת ועדת ה- 9 האירופית יחסים בין אירופה המערבית לארצות-הברית
חצ-5303/11 01/04/1972 אירופה המערבית – הקהילה האירופית
חצ-5302/33 01/05/1972 אירופה המערבית – מועצת אירופה – כללי בתיק התכתבות ודו"חות בנושאים שונים כמו: הופעות בפני מועצת אירופה בקורי חברי מועצת אירופה בישראל כרך ב'
חצ-6808/10 01/05/1972 לשכת המנכ"ל – הלוחמה בטרור – הפעילות המדינית דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  התכתבות  חומר האו"ם בנדון וכו'
חצ-6810/1 05/05/1972 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה – ( לפי ארצות וערים )  אותיות א' – ב' דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ח; הודעות  סקירות  התכתבות
חצ-7312/7 01/06/1972 הנחיות מדיניות – ארה"ב בתיק הנחיות ותדרוכי הסברה לשגרירויות ישראל בנושאים שונים
חצ-5302/17 01/07/1972 אירופה המערבית – משרדי חוץ – מינויים במשרדי החוץ של מדינות אירופה המערבית
חצ-5302/27 01/07/1972 אירופה המערבית – עניני פנים בתיק רשימת שמות נושאי תפקידים באירופה המערבית
א-7054/14 31/07/1972 חומר שאמור היה להכנס תיק "מגעים עם מצרים" התכתבות בענין מרק האלטר שהתנדב לשמש מתווך בין ישראל ומצרים – 31.7.1972 ו- 11.8.1972
ג-5005/7 01/08/1972 עוספייה בתיק – התכתבויות בנוגע לתקציב המועצה המקומית עוספיא; הצגת תקציב מאושר לשנים 1972-1973 אל ממונה מחוז הצפון במשרד הפנים; מתן מענק לאיזון תקציב לשנים 1972-1973; דו"ח מצב כספי במועצה המקומית; אישור תקציב מאושר למקומה לשנים 1972-73 – פירוט תקבולים ותשלומים; נתוני שכר לעובדי המועצה המקומית בעוספיא.
חצ-5333/5 01/08/1972 גרמניה המערבית – פח"ע – פעילות חבלנית עוינת – רצח הספורטאים הישראלים באולמפיאדת מינכן
א-7056/9 05/09/1972 מינכן הודעה לעיתונות בנושא הקמת צוות לבדיקת סדרי האבטחה באולימפיאדת מינכן; דיווח של מדינת בוואריה בנושא אמצעי הבטחון במשחקים האולימפיים  הודעת ממשלת ישראל על התקיפה  התכתבויות של ראש הממשלה גולדה מאיר עם הקנצלר ווילי ברנדט  קטעי עיתונות ועוד. חלק מהמסמכים הוצאו ידנית מסיבות בטחוניות.
גל-17959/20 01/10/1972 חוקת העבודה לעובדים במוסדות חינוך בתיק חוקת העבודה לעובדים במוסדות חינוך חקלאיים ופנימייתיים ובה מידע בנושאים שונים: תוקף החוקה  נציגות העובדים ודרכי משא ומתן  סדרי קבלת עובדים והשתלמויות  שכר ומשכורת  תוספות ותשלומים שונים  זמני עבודה וחופשות  משמעת  פרישה מן העבודה וזכויות פרישה ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-20493/5 25/12/1972 אגף הבנינים – מחוז הדרום – אתרים הסטוריים – איזור הנגב. אגף הבנינים – מחוז הדרום – אתרים הסטוריים – איזור הנגב. הקמת מוזיאון מע"צ  גידור אתר היסטורי בירוחם
חצ-8177/2 01/01/1973 סאדאת – כרך א' סקירות  מברקים והתבטאויות של סאדאת
חצ-8193/3 01/01/1973 אפריקה- מז"ת. כרך ה' קטעי עיתונות   סקירות ומברקים בנוגע למדיניות האפריקנית כלפי ישראל במסגרת מלחמת יום הכיפורים והחלטת מדינות אפריקניות לניתוק היחסים עם מדינית ישראל
חצ-8298/4 01/01/1973 צרפת- מז"ת. כרך ז' יחסי ישראל צרפת
חצ-270/10 01/01/1973 ארצות ערב (ירדן לבנון סודאן סוריה לוב עיראק תוניס מצרים + צ'אד)
א-372/7 01/01/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – אפריקה אפריקה – מברקים דו"חות וקטעי עתונות ובענין קשרי ישראל עם מדינות אפריקה כולל חוף השנהב  אתיופיה  אוגנדה  ועוד. המשך בתיק 8
חצ-6857/1 01/01/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; נאומים  סיכומי ורישומי שיחות וכו' (כולל בקשת ישראל לסיוע המיוחד של ארה"ב בשנת התקציב 1974)
חצ-8335/4 02/01/1973 אירן- מז"ת. כרך ד' מברקים ודיווחים משגרירות טהרן בנוגע ליחסים בין איראן לברית המועצות  אירופה  הודו
חצ-8201/5 02/01/1973 ניגריה- מז"ת. כרך א' הכתבות על עמדת ניגריה בנושא ישראל והמזרח התיכון  עובדות על ניגריה – מדריך ליצואן   קטעי עיתונים
ג-6489/10 04/01/1973 נסיעת ראש הממשלה גולדה מאיר לארה"ב התכתבות בנוגע לנסיעה  הוצאות ראש הממשלה בניו יורק  קטעי עיתונות ועוד
חצ-8259/7 04/01/1973 יגאל אלון- סגן ראש הממשלה ושר החוץ . כרך ד' קטעי עיתונות
א-112/1 01/02/1973 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – פרשת פאן-אמריקן פרשת פאן-אמריקן – התכתבות  דו"חות וחוות דעת משפטיות בנוגע לתביעת חברת פאן-אמריקן את חברת הביטוח לוידס ומנהל התעופה הפדרלי של ארה"ב לאור השמדת מטוס של החברה בקהיר על-ידיי מחבלים. במשפט נשמע עדויות של ישראלים.
גל-5288/23 12/02/1973 אופירה – תכנון מרחב שלמה התכתבות בנוגע לתכנון במרחה שלמה.
א-7055/8 28/02/1973 תיק עבודה – צילומי דו"חות וסיכומי שיחות של רה"מ בוושינגטון; צילום דיווח על שיחת הפרידה של רוג'רס מרבין; צילום מכתב תיק עבודה – צילומי דו"חות וסיכומי שיחות של רה"מ בוושינגטון; צילום דיווח על שיחת הפרידה של רוג'רס מרבין; צילום מכתב רוג'רס לרבין בו הוא מודיע רשמית על ההחלטה לעזור לישראל ביצור מטוסי מיראז'.
חצ-8114/2 01/03/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך ב' סקירות  קטעי עיתונות ומברקים  על יחס ארצות הברית לערביי ארץ ישראל
גל-5868/7 19/03/1973 אישורי תכניות בניה – מחוז הצפון – קיבוץ עמיעד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא אישורי תכניות בניה בקיבוץ עמיעד: תרשימים  תכנית מפורטת מס' ג/1757.
חצ-6857/2 01/04/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  סקירות וכו'
חצ-8114/3 03/04/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך ג' קטעי עיתונות  מברקי משרד החוץ וסקירות
חצ-8298/5 10/04/1973 צרפת- מז"ת. כרך ח' יחסי ישראל צרפת
חצ-8235/4 01/05/1973 ארה"ב.שר החוץ רוג'רס. כרך ד' בתיק קטעי עיתונות  דברי שה"ח רוג'רס בתדרוך לעיתונאים  קטע שקשור למזרח התיכון מהודעת רוג'רס בוועדת החוץ של בית הנבחרים  דברי רוג'רס בהופעתו בפני ועדת החוץ של בית הנבחרים ועוד
חצ-8136/1 01/05/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך א' ועידת פסגה רוסיה ארה"ב קטעי עיתונות ומברקי משרד החוץ
א-7052/2 01/05/1973 דיונים בנושאים שונים. מברקים בין דיניץ לגזית – (המשך לתיק מס' 1 ולנושאים שדנו בו) – התיחסות לפרשת ווטרגייט והשלכותיה על קיסינג'ר וישראל ; לקראת הפסגה-ארה"ב- בריה"מ ; פנטומים לסעודיה ונשק לכווית.
חצ-6857/3 16/05/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  נאומים וכו' (כולל דו"ח על פסגת ברז'נב-ניקסון ב- 18-25.6.73). הוצאו תעודות מסיבות בטחוניות עד 2024.
חצ-8298/6 01/06/1973 צרפת- מז"ת. כרך ט' יחסי ישראל צרפת
גל-17951/5 15/06/1973 בנינים לבתי מדרש התכתבויות וחליפת מסמכים של המחלקה להכשרת עובדי הוראה  בנוגע להקמת בתי מדרש להכשרת עובדי הוראה: מבנים טרומיים בסמינרים  הסכם בדבר הקמת בית מדרש למורים ע"ש חטיבת הנשים ע"י הסוכנות היהודית לארץ ישראל – קרן החנוך לישראל  רשימת הסמינרים וכתובתם בשנת תשל"ה  סיכום דיון בנושא שכירת מבנים בסמינרים  רשימת פרוייקטים לקרן החינוך ליום 1.6.1976  זכרון דברים מישיבות של "ועדת הסמינרים"  דיור לסמינרים  הצעת "נוהל – סמינרים"  פיחתוח ואחזקה במוסדות להכשרת עובדי הוראה  השלמת פרוייקטים לקראת שנת הלימודים תשמ"ב ועוד.
א-8219/12 18/06/1973 חומר מדיני ועידת הפסגה השנייה בין ברז'נייב וניקסון
א-7046/10 19/06/1973 מברקים (נוב.1973-אפר.1974) מברקים (נוב.1973-אפר.1974) – מגעים עם קיסינג'ר  רכש  כוונות מצרים לחדש לחימה  השיט בבאב-אל-מנדב  מעבר האניה באר-שבע  הסכם הפרדה עם סוריה. בתיק גם העתק מכתב על פגישת השר-החוץ עם סנטור ג'קסון בענין בריה"מ והמזרח-התיכון (18.3.1974)  סוריה נפט  ארצות-הברית – עניני פנים
חצ-8132/4 01/07/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך א' קטעי עיתונות ומברקי משרד החוץ
א-7244/7 01/07/1973 רה"מ גולדה מאיר – [ הצעות להסדר עם מדינות ערב ] דיווחי נציגויות למשרד החוץ  דיווחים והוראות משרד החוץ לנציגות וושינגטון; תזכירים
חצ-5303/2 01/08/1973 אירופה המערבית – מועצת אירופה – כללי בתיק התכתבות בנושא ביקור ראש הממשלה בשטרסבורג   מדינות ערב. כרך ה'
חצ-3922/1 01/08/1973 ניגריה – תיק ניתוק. עוסק  בניתוק  היחסים  הדיפלומטיים  עם ישראל כתוצאה  ממלחמת  יום  כיפור
א-7118/14 03/08/1973 רה"מ גולדה מאיר – מברקים נכנסים דיווחים מהשגריר שמחה דיניץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה מרדכי גזית וכו'
גל-2494/15 12/08/1973 ניר עקיבא התכתבויות ממשרד הדתות בנוגע לרב יצחק גבאי רב מושב ניר עקיבא
ג-2558/3 13/08/1973 החברה הממשלתית לתיירות – פרוייקט טבריה התכתבויות וסיכומי ישיבות בנוגע לפרויקט לפיתוח התיירות בטבריה – מימון הפרוייקט  שותפות הממשלה והעירייה בפיתוח טבריה  פיתוח חוף טבריה והעיר העתיקה  סקירת משרד האוצר על הפעולות שבוצעו ע"י החברה הממשלתית לתיירות בקשר לפרויקט (קבלת החלטות  בדיקות כלכליות  מסקנות ועוד).
חצ-8322/8 15/08/1973 נורבגיה- מז"ת. כרך ד' מברקים קטעי עיתונות וסקירות על נורווגיה ויחסי החוץ שלה
חצ-8132/5 23/08/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך ב' קטעי עיתונות  דוחות ומברקים בנוגע לפתרון היחסים במזרח התיכון
א-7091/1 26/08/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דף יומי – עיקרי ידיעות עיקרי ידיעות של יחידה 550 על מדינות ערב ומדינות מזרח אירופה.
חצ-8747/1 29/08/1973 ניתוק היחסים עם ישראל. בתיק התכתבויות  בנוגע לניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל ע"י מדינות רבות באפריקה : ניגריה – עמדתה לגבי פעילות כלכלית ומסחרית עם חברות ישראליות  יציאת עובדי השגרירות מניגריה  תמצית ישיבות מועצת הביטחון בנושא; סנגל – יחסי ישראל סנגל לאחר הניתוק   סקירה  על יחסי ישראל-אפריקה  ניתוק היחסים של סיארה ליאונה ועוד
חצ-8076/1 30/08/1973 שרי חוץ נורדיים. מפגשים מפגשים של ארגונים נורדיים  כנס שרי החוץ הנורדיים ויחסם לבעיות במזרח התיכון
חצ-8747/9 10/09/1973 ניתוק היחסים עם ישראל. בתיק התכתבויות ומברקים בנוגע לניתוק היחסים הדיפלומטים עם ישראל ע"י רוב מדינות אפריקה כולל מסמך סיכום של המדינות הבלתי מזדהות  ועידת הבלתי מזדהות  מסמך לקראת המושב הכ"ח של עצרת האו"ם ועוד
א-7092/3 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 3.10.73 – 4
חצ-8298/7 03/10/1973 צרפת- מז"ת. כרך י' יחסי ישראל צרפת
חצ-8156/8 06/10/1973 מלחמת יום כיפור – משקיפים  כח- חרום של האו"ם. מלחמת יום כיפור – משקיפים  כוח- חרום של האו"ם
חצ-8159/4 06/10/1973 מלחמת יום-כיפור – ארה"ב. כרך א' התקשורת בארצות הברית בנוגע למלחמת יום כיפור
חצ-8173/3 06/10/1973 מלחמת יום -כיפור – ראש הממשלה. כרך א' הסברה ותרגום קטעים מנאומי ראש הממשלה גולדה מאיר בקשר למלחמת יום כיפור
חצ-8156/4 07/10/1973 מלחמת יום-כיפור. החלטת מועב"ט  338 (כולל דיונים מיום פרוץ הקרבות עד הפסקת אש ע"י סוריה). מלחמת יום-כיפור. החלטת מועב"ט  338 (כולל דיונים מיום פרוץ הקרבות עד הפסקת אש ע"י סוריה).
חצ-8159/2 08/10/1973 מלחמת יום-כיפור- בריה"מ. כרך א' בתיק התכתבויות הקשורות לברית המועצות בנוגע למלחמת יום כיפור – אמצעי התקשורת של ברית המועצות ומזרח אירופה על המאורעות במזרח התיכון ערב מלחמת "יום הכיפורים" ואחריה
חצ-8132/6 09/10/1973 ארה"ב- מז"ת. כרך ג' מברקי משרד החוץ  קטעי עיתונות
חצ-8154/6 11/10/1973 מלחמת יום-כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית". אותיות י'-ל'. דיווחים על המצב במזרח התיכון; תמיכת יפן בהחלטת  242 של מועצת הביטחון; בקשת סיוע מיפן משגרירי מדינות ערב; תמצית נאומו של שר החוץ של ירדן באו"ם; פרסומי חקר – עמדות מדינות ערב ואחרות ביחס למלחמה; הודעת המלך חוסיין במסיבת עיתונאים ביחס לבעיה הפלסטינית ולמלחמה; סקירה על מעורבות ירדן במלחמה; סקירה על המצב בשטחים.
א-7092/10 15/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים מאת נציגויות ישראל בחו"ל למשרד החוץ וממשרד החוץ לנציגויות; בדיווחים – על יחסי ישראל -אפריקה ועל חלק ממדינות אפריקה המעוניינות בניתוק היחסים עם ישראל בשל תוקפנותה של ישראל במדינה אפריקנית – מצרים; לחץ ערבי הולך וגובר על מדינות אפריקה להביא לניתוק היחסים עם ישראל; דיווחים על מצבם של יהודי סוריה ופנייה לרב הראשי רומא ונשיא הקהילה היהודית בבקשה לנקוט פעולה אצל ממשלת סוריה על מצבם של יהודי סוריה והפעלת ממשלות צרפת  ספרד ואיטליה לבל תפגע ביהודים ודרשת פעולת הצלב האדום לאוכלוסייה אזרחית שנפגעה מהמלחמה; דו"ח מדובר צה"ל על הנעשה בחזית הדרום ובחזית הצפון; נקודות בתעמולה המצרית והסורית במהלך המלחמה – 14-15 באוקטובר.
טס-3009/304 15/10/1973 מלחמת יום הכיפורים ראש הממשלה  גולדה מאיר  מבקרת פצועים בבית החולים ע"ש שיבא  ליד תל אביב;   מקביל לתמונה 302
טס-3009/385 18/10/1973 שר הבטחון  משה דיין ואלוף אריאל שרון מבקרים בגדה המערבית של תעלת סואץ במהלך מלחמת יום הכיפורים משה דיין  שר הביטחון  אלוף במיל' אריאל שרון בביקור בגדה המערבית בתעלת סואץ.
טס-3009/386 19/10/1973 מלחמת יום הכיפורים חייל צה"ל נותן לחברו נשק מסוג עוזי – כחלק מצוות חיל רגלים שלחמו ברמת הגולן.
טס-3009/387 19/10/1973 מלחמת יום הכיפורים צוות רגמים קופצים מרכבם כדי לתפוס מחסה בבונקר בשעת הפגזה סורית כבדה  במהלך מלחמת יום הכיפורים.
גל-57150/11 22/10/1973 חוק  התגמולים לנפגעי פעולות התנדבות בתיק התכתבויות ומסמכים בנושא ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חרום-תזכיר הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות התנדבות  סיכום ישיבה של המטה הארצי של המרכז להתנדבות לעבודה  אגרת למעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי.
חצ-6860/12 23/10/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; ניירות-עמדה של ישראל והצעות ארה"ב בנושא המגעים עם מדינות ערב  חילופי שבויים וכו'  מזכרי הבנה לקראת ועידת ז'נבה  בעניין הפסקת האש ועוד.
חצ-8156/5 23/10/1973 מלחמת יום-כיפור – החלטת מועבי"ט  339 מלחמת יום-כיפור – החלטת מועבי"ט  339
חצ-8156/6 24/10/1973 מלחמת יום-כיפור – החלטת מועבי"ט  340 מלחמת יום-כיפור – החלטת מועבי"ט  340
חצ-8156/9 24/10/1973 מלחמת יום כיפור – מזכ"ל האו"ם (כולל דיונים דובר האו"ם  שליחים מיוחדים התיק מכיל דיונים באו"ם   סיכומי פגישות  הודעות דובר האו"ם  תמצית ישיבת מועצת הביטחון  מברקים של מנכ"ל מועצת הביטחון ועוד
טס-3009/446 29/10/1973 מלחמת יום הכיפורים 'תמונה משפחתית' שנלקחה ליד העיר סואץ; בתצלום – צוותים רפואיים ישראלים ומצרים עובדים ביחד.
חצ-10305/1 01/11/1973 מברקים חלק א'  המשך בתיק 2
חצ-5978/7 01/11/1973 מרדכי גזית – תאריכים תכניות ביקורים של קיסינג'ר במזרח התיכון בשנים 1975-1973
חצ-8173/4 03/11/1973 מלחמת יום -כיפור – ראש הממשלה. כרך ב' בתיק כתבות ונאומים של ראש הממשלה גולדה מאיר בקשר למלחמת יום כיפור
גל-59506/1 08/11/1973 שעת חירום הערכות שרותי הסעד לשעת חרום-הפעלת לשכות הסעד בשעת חרום (הכנת "תיק חרום" עם נהלים וחומר עזר  תדריך לעובדי סעד במסגרת מרכזי פינוי ומרכזי קליטה  ארגון משק לשעת חרום במוסדות ומעונות משרד הסעד (מיגון  כוח אדם  הקצאת רכב  מזון  ציוד ועוד)  ארגון הלשכות המחוזיות ומידע לשעת חרום-רשימת מפעלי עבודה שיקומיים ומפעלי תעסוקה לנוער  מעונות יום לבעלי צרכים מיוחדים  מעונות לקשישים  אגודות למען העיוור ועוד במחוזות השונים  שלוחות המשרד הראשי בשעת חרום ועוד. חוזר משרד החינוך בענין סדרי העבודה של מורים במוסדות החינוך בשעת חרום (נובמבר 1973) ועוד.
חצ-8271/4 11/11/1973 דברי ראש הממשלה גולדה מאיר בעניני מלחמת יום כיפור. כרך ג' מברקים ממחלקת הקשר  הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה
גל-57134/4 19/11/1973 שעת חירום הכשרה נהגים הסכם בנוגע להשתלמויות בנהיגה ברכב כבד.
גל-57134/5 20/11/1973 הכשרת עובדי ענף המלונאות שעת חרום הכשרת עובדי ענף המלונאות בשעת חרום – זיכרון דברים בדבר כוח אדם בשעת החירום הנוכחית (מלחמת יום הכיפורים) בענף המלונאות.
חצ-8153/2 22/11/1973 מלחמת יום כיפור – תיק כללי כולל מדינות ערב. כרך ג' קטעי עיתונות בנושא השיחות עם מצרים בקילומטר ה-101  תקריות אש  סקירות בנושא עמדות מדינות ערב לאחר המלחמה ופסגת אלג'יר ועוד
חצ-10305/2 01/12/1973 מברקים חלק ב' – המשך מתיק 1   המשך בתיק 3
חצ-10305/3 01/12/1973 מברקים חלק ג' – המשך מתיק 2
חצ-10767/5 01/12/1973 ספר תנחומים לזכרו של רה"מ דוד בן גוריון ז"ל – 2 דצמבר 1973 + תצלומים מאזכרה בבית כנסת בפריס. תצלומים משגרירות ישראל בפאריס; מברקי תנחומים לזכרו של ראש הממשלה המנוח דוד בן-גוריון; בתיק – גם תצלומים של ראש הממשלה דוד בן-גוריון.
טס-3010/284 01/12/1973 יחסי חוץ יהודה כגן  'המרגל' שחזר לארץ לאחר שישב בכלא הרוסי במשך 10 שנים  שב לעסקיו כירקן בתל אביב.
טס-3010/286 01/12/1973 ישראל-דת השומרונים חוגגים את חג-הפסח.
א-7064/10 01/12/1973 משא ומתן ישראל-מצרים והסכם הפרדת הכוחות דיווחים מהשגריר שמחה דיניץ למנכ"ל משרד רה"מ מרדכי גזית; נוסח ההסכם  מזכר הבנה עם ארה"ב בנדון וכו'
גל-12488/8 09/12/1973 מכונים וארגונים תורניים כרך ב'
גל-57134/2 13/12/1973 שעת חירום שירות תעסוקה בתיק מסמכים בנושא סיכום ישיבת ועדה בין משרדית לענייני תעסוקה   נכי מלחמה ובני משפחות של נספים בשרות המדינה  שלטון מקומי ומוסדות ציבור. תקנות להעסקת נכים.
חצ-10/9 19/12/1973 יחסי ישראל דרום אפריקה התכתבות על  שינוי לרעה ביחסה של דרום אפריקה לישראל ושינויים בסגל משרד החוץ שלה  הזמנת שגריר ישראל לנשף בארגון קרן הצלב הדרומי  הצהרת נשיא דרום אפריקה יאקובס יוהנס פושה בפתיחת הפרלמנט והתייחסותו לישראל  סקירה על ישראל  דרום אפריקה ומדינות אמריקה הלטינית  חילופי שגרירי ישראל בנציגות בדרום אפריקה והעלאת דרג הנציגות של ישראל  שיתופי פעולה בנושאי מדע ומחקר  בתיק תעודות חסויות בכפוף לפרט 5(ב) לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010 והן ייבדקו שנית בשנת 2025
גל-59505/19 20/12/1973 סיוע למשפחות מגוייסים שירות סוציאלי למשפחות המגויסים למילואים-סיוע למשפחות המגויסים באמצעות לשכות משרד הסעד  בעיות המתעוררות בלשכות בעקבות מצב החרום  דוגמאות שאלון לבקשת עזרה בבית של חייל מגויס (עזרה לילדים  עוזרת בית  סיוע לבן משפחה חולה וכו') ודוגמאות מכתבי תשובה של המחלקה הסוציאלית  חוברת פרויקט מחקר (ד"ר עמנואל ולד  מוסד ון ליר) בנושא אדם וחברה בשעת חרום-"משאל דלפי" על בעיות חברתיות שהתעוררו או הוחמרו עקב המלחמה והערכות הממשל והחברה בישראל לטיפול בהן.
טס-3010/289 23/12/1973 ישראל-דת 1)סוליימן עבדול  נגר בן-22 עובד בנגרות. 2) הובלת נפט על-ידי חמורים במקומות צרים בהם כלי תחבורה אינם יכולים לעבור.
חצ-8103/2 26/12/1973 יהודי ערב. כרך ב' קטעי עיתונות  מברקי וסקירות משרד החוץ על סבלם של יהדות סוריה.
גל-57134/6 27/12/1973 חוק שירות עבודה בשעת חירום: גיוס סטודנטים שרות לאומי לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במערכת החינוך-עבודת סטודנטים במערכת החינוך למילוי מקומם של נושאי תפקידים שמגויסים לשרות מילואים בצה"ל. דו"ח מסכם של הצוות המשותף למשרדי העבודה והחינוך לענין עבודת סטודנטים במסגרת של שרות לאומי  אישור בתי הספר כמפעל חיוני לענין החוק  פרוטוקול ישיבה במשרד החינוך בנושא (פברואר 1974).
ג-6515/23 01/01/1974 תרומות – כללי התכתבות עם מזכירות קיבוץ שמיר ועם תורמים מחו"ל
גל-45115/8 01/01/1974 כביש גישה לערב אל-שיבלי כביש גישה לערב אל-שיבלי
ג-5307/22 01/01/1974 פרוטוקולים מישיבות המועצה – ירכא התיק מכיל: פרוטוקולים מישיבות המועצה ועוד.
חצ-266/12 01/01/1974 יחסים מדיניים א'
א-7031/5 01/01/1974 שיחות שר החוץ מברקים על שיחות עם הנרי קיסינג'ר וסנטורים שונים על יהדות ברית-המועצות; רכש  אסטרטגיה  נפט  רכבת- אוירית וכן שיחות נציגים אחרים של ישראל
חצ-7106/15 01/01/1974 חומר אישי – גדעון  רפאל – הסכמי ישראל-מצרים – הסכם ראשון  1.74; הסכם שני  1.9.75 נוסח הסכם הפרדת הכוחות ישראל מצרים ; תגובות בעיתונות בקהיר ; מאמר- סיכויים וסיכונים בהסכם  מכתבי מזכ"ל או"ם לרה"מ  מזכר הבנה עם ארה"ב;  נוסח הסכם הפרדת הכוחות  תזכירים  ראיונות  קטעי-עתונות
חצ-6816/11 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
א-7051/15 01/01/1974 שיחות דיניץ מברק על שיחותיו של שגריר ישראל בארצות הברית שמחה דיניץ  עם הנרי קיסינג'ר בנוגע לנושאים: רכש נשק  פרטים על שיחות האמריקאים עם המצרים והירדנים  ההתקפות על קיסינג'ר בעיתונות  נעדרי צה"ל במצרים  יהדות סוריה  משבר הנפט ועוד.
גל-3995/5 02/01/1974 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ירושלים – הזמנות וסדרי יום סדרי היום לישיבות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז ירושלים וועדת המשנה שלה: מרחב תכנון מקומי מטה יהודה ומרחב תכנון מקומי ירושלים – אישור פרוטקולים  בקשות  המלצות הועדה המקומית ועוד.
א-110/14 13/01/1974 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – מערכות שעת חירום במדינה דו"חות על המשק לשעת חירום  חקיקה והצעות לסדר היום בנושא כינון מערכות לשעת חירום ועוד.
גל-57009/7 15/01/1974 הועדה לוויסות כח אדם במשק לשעת חרום הועדה לוויסות ומיצוי כח אדם במשק בשעת חרום-בחינת המקורות לכח אדם לענפי המתכת  החשמל והאלקטרוניקה ובחינת התמריצים הרצויים לקראת משיכתו להכשרה מקצועית בענפים אלה (נוער  עולים חדשים  נשים  מובטלים ועוד).
חצ-5806/13 31/01/1974 כח החרום של האום כרך א' מעמד כוח החרום של האו"ם
חצ-6857/8 01/02/1974 השר אבא  אבן – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ אבא אבן  בנוגע לנושאים: הצהרת ארה"ב על חרם הנפט והסכסוך הישראל-ערבי  מצבה הכלכלי של ארצות הברית  סיכומי שיחות דיניץ – קיסינג'ר  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים  "התזכיר "האפור" – נטל הוצאות המלחמה  בעית מאזן התלשומים ובעיות המשק הנובעות מהן כרקע לבקשת הסיוע של ישראל לשנת התקציב האמריקאית 1975  חזות קודרת בפי אנשי מכון סטאנפורד למחקרים אסטרטגיים  נשק אמריקני לירדן   שיחת רה"מ – קיסינג'ר (27.2.1974) ועוד.
חצ-7289/12 01/03/1974 התכתבות מצרים – ברית המועצות מברקים  דוחות  סקירות
גל-2398/10 18/03/1974 המחלקה המוסלמית – מוסלמים  כרך ב' התכתבויות שוטפות בנוגע לניהול המחלקה לעדות מסולמיות בשמדר הדתות מכתבים לסמנכ"ל המשרד ולמנהל המחלקה המוסלמית  עתירות לבג"צ   מינויי קאדים  בתי דין שרעים.
חצ-8061/7 01/04/1974 דו"ח אגרנט – דוח ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים. כרך א' בתיק מסקנות ועדת אגרנט באנגלית ובעברית.
א-7076/9 01/04/1974 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – שרים – כללי ולשכות השרים בתל-אביב הצעת החלטה על בקורי שרים במדינות זרות ורישומי נסיעת השרים 4.76-4.75; תקנים של לשכות השרים בתל-אביב ופרטי-כל מישיבת ועדת השרים בנושא ביטולן
גל-57134/11 01/04/1974 חוק חיילים משוחררים ( שעת חירום)  מרכז לתיאום הטיפול בחייל המשוחרר זכויות חיילי המילואים המשוחררים-מסמך פרויקט של הקבוצה הירושלמית לתכנון לאומי בנושא זכויות חיילים משוחררים לאחר מלחמת אוקטובר 1973  חוק החיילים המשוחררים 1973  סיכום ישיבת מנכלי"ם ונציגי משרדים בראשות מנכ"ל משרד העבודה בנושא ביצוע חוק חיילים משוחררים ופעולות המרכז לתאום הטיפול בחייל המשוחרר  חומר רקע על המרכז  ישיבות המרכז  סיוע משפטי לנפגעי מלחמה  טיוטת הדו"ח הסופי של הסקר על המרכזים לטיפול בחיילים משוחררים (יוני 1974)  סיום פעולת המרכזים. מצורפת חוברת זכויות החייל המשוחרר מטעם המרכז בתחומי הלימודים  הכשרה מקצועית  שיכון ותעסוקה.
חצ-6857/10 02/04/1974 השר אבא  אבן – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ אבא אבן  בנוגע לנושאים: סיכום פגישת קיסינג'ר – דיין בנוגע לניסוח הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה  סיכום פגישה עם הרולד סאנדרס (Harold H. Saunders)  שיחת ליפסט – ג'קסון  דיווחים על הליך חקיקת תיקון ג'קסון -ואניק  יהודי סוריה – איגרת למזכיר המדינה  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים  היכן יהיה קו הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה (נסיגה רק עד לישובים) ועוד.  דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  התכתבות וכו'
חצ-4882/2 01/05/1974 ענייני מנהלה של של מדור תקציבים תזכירים והתכתבות בנוגע לתקציבים וחשבונות הקשורים לפרסומים שונים של מש"ב  להשתתפות בסיוע בטחון  לשלוחת המשטרה ולפעולות ארגוניות. העתקי הצעות לתקציב בנושא.
חצ-5255/6 02/05/1974 לשכת השר אבא אבן – סוריה – הפרדת כוחות – שיחות עם קיסינג'ר בתיק רישומי שיחות ראש הממשלה גולדה מאיר עם הנרי קיסינג'ר ומשלחותיהם כרך1  בנושא הפרדת הכוחות עם סוריה  נושא השבויים והנעדרים  כפרי הדרוזים ברמת הגולן   סוגיית העיר קונייטרה ועוד
ג-6467/5 15/05/1974 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מחבלים במעלות בתיק מברקים מרחבי העולם אל ראש הממשלה על הזעזוע מהפיגוע במעלות  הודעת הממשלה בכנסת על ההתרחשויות במעלות מאת גרשון אבנר ועוד
גל-59832/10 22/05/1974 פארק הכרמל רשות שמורות הטבע תכניות מאושרות + פרוטוקולים; הודעה בדבר בקשה לתכנית יערות הכרמל שפורסם בילקוט הפרסומים; החלטת הוועדה המחוזית בנוגע לפארק הכרמל; בקשת רשות שמורות הטבע להקמת גדר חי-בר בפארק הכרמל – תרשים העמדת גדר בפארק.
חצ-8274/3 01/06/1974 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ז'
חצ-6857/12 10/06/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ יגאל אלון  בנוגע לנושאים: השלב הבא במו"מ להסדר בין ישראל למצרים לפי קיסינג'ר  עלייה מברית המועצות לישראל  נקודות לקראת השיחות עם הנשיא ניקסון ופמלייתו  ממשל ניקסון – 1969 – 1974   הסכם ארה"ב – סעודיה: הערכה  דברי סיסקו בועדת החוץ של בית הנבחרים על חוק סיוע החוץ  היבטים ביחסי ארה"ב – ערב (מבלי להתייחס ישירות לסכסוך ערב – ישראל)  התבטאויות ניקסון מביקורו במצרים  תזכירים על ביקורו של ניקסון במצרים  סעודיה  סוריה וירדן  הודעה משותפת לרגל ביקור הנשיא ניקסון בישראל  סטנוגרמות מפגישות העבודה בין הנשיא ניקסון ופמלייתו וראש הממשלה רבין ופמלייתו  התבטאויות על סיוע באנרגיה גרעינית למצרים ולישראל  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים ועוד.
גל-12488/9 19/06/1974 מכונים וארגונים תורניים כרך ג' תקצוב ארגונים תורניים.
חצ-7336/6 28/06/1974 ארה"ב – מצרים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת צפון אמריקה במשרד החוץ  בנוגע ליחסי ארצות הברית – מצרים: אספקת נשק למצרים  מאזן ההישגים המעשיים  מעמד סאדאת וההישגים המדיניים  מצרים  סוריה ומלחמה בישראל (לדברי סאדאת בכווית 29.2.1976)  שיחות אשר בן-נתן בקפיטול להדגשת החומרה באספקת נשק אמריקני למצרים ולהביע את התנגדותה התקיפה של ישראל לכך  ביקור סאדאת בסעודיה  הנסיכויות וכווית  ביטול חוזה הידידות עם ברית המועצות  הממשלה החדשה במצרים ועוד.
פ-801/8 01/08/1974 מוסדות בחוץ לארץ התכתבות עם מוסדות לא יהודיים שונים כגון: THE UNIVERSITY OF ROCHESTER  KURDISTAN DEMOCRATIC PARTY ומשרד החוץ בנושאים: בקשות להיפגש עם גולדה מאיר והזמנות לאירועים שונים
גל-17984/5 01/09/1974 ועדת הקבע ליד המזכירות הפדגוגית על יסודי. התיק עוסק בוועדות חינוך לגילאים שונים במזכירות הפדגוגית  מעקב אחר ניצול התקציב  סיכום ישיבות  פיקוח במוסדות החינוך וכו'.
חצ-7081/10 16/11/1974 משנה למנכ"ל ח. בר-און – הסכם " בועז " – הסכמי ביניים עם מצרים רישומי וסיכומי פגישות; התכתבות עם הנציגות
גל-16968/4 01/01/1975 תוכנית עבודה ותקציב לשנת 1975 תכנית עבודה ותקציב לשנת 1975. סיכום שנת 1974. תקציב  ריכוז הוצאות והכנסות.
חצ-4895/4 01/01/1975 פעילות מש"ב – כללי תזכירים והתכתבות בנושאים : כנס השלום  חוברת פרסומים מטעם מש"ב  חידוש ההסברה לאפריקה.
חצ-265/8 07/01/1975 ארה"ב בתיק התכתבות בנושאים שונים: הקונגרס האמריקאי וטורקיה  פעולות הסברה של שגרירות ארצות הברית באנקרה-טורקיה  הפסקת הסיוע הצבאי האמריקאי לטורקיה  יחסי תורכיה – ישראל  סקירה על ארצות הברית  דיווח על מפגש קיסנגר – גרומיקו  העימות בין הקונגרס לממשל על רקע דעיכת המאבק בדרום מזרח אסיה  קטעי עיתונות  ועוד
חצ-7106/16 08/01/1975 חומר אישי – גדעון  רפאל – שליחות קיסינג'ר    3.75 הודעות לשכת רה"מ ושגרירות לונדון בענין השיחות  תדרוך השגריר בוושינגטון שמחה דיניץ  קטעי-עתונות מסעותיו של קיסינג'ר במזרח התיכון להשכנת שלום והסכם בר קיימא
א-7414/4 01/02/1975 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – אוגוסט 1974-אפריל  – 1975 (המשך מתיק 3) – מברקים  טיוטת מברק  פרוטוקול שיחות בנושאים: רכש ישראלי בארה"ב  יחסי ארה"ב-ישראל  המשא-ומתן לקראת ועידת ג'נבה ועוד.
חצ-6813/9 12/03/1975 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מממ"ד; סיכומי שיחות וכו'
חצ-6859/6 16/03/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות; רישומי שיחות בנושא המגעים עם מצרים  הסיוע האמריקאי ועוד (כולל רישומי שיחות רה"מ  שה"ח ואח' עם הנרי קיסינג'ר ב- 18-20.3.75)
גל-2683/6 19/05/1975 כללי – מזון – עניני שבוע המזון הישראלי השלישי בתיק התכתבויות  תכניות  שיווק  פרסום  תקציבים ומידע בנוגע לתערוכת שבוע המזון הישראלי שמתקיים בתל אביב.
א-4129/2 05/06/1975 לשכת השר יוסף בורג – המקומות הקדושים מקומות קדושים – אתרים דתיים וגופים דתיים בירושלים ביהודה ושומרון
גל-22710/13 21/07/1975 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גני יוחנן בתיק – תכנון ובינוי ערים – גני יוחנן; מרחב תכנון מקומי – לודים – גני יוחנן – תשריט האיזור; אישור התכנית על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה באישור שר הפנים – מטרת התכנית: איחוד חלקות וחלוקתן מחדש  שינוי ייעוד וקביעת איזורים שונים במושב גני יוחנן; שינוי התכנית והחלטת הוועדה המחוזית להפקידה.
ג-6736/34 01/08/1975 יחסי ישראל – גרמניה (כרך ו') חתימות של אזרחים המבקשים לקבל פיצויים מגרמניה.  חשיפה – הושחרו פרטים לצנעת הפרט.
גל-17984/6 19/08/1975 ועדת הקבע ליד המזכירות הפדגוגית על יסודי. מבנה הוועדה לחינוך על-יסודי ( ועדות משנה  ועדות משימתיות  ועדות ציבוריות ועוד) ודו"ח הוועדה לשנת 1978  תזכירים בנושא: בתי ספר אקסטרניים (1977)  כולל מסקנות ועדת יונאי   בתי ספר ארציים (1975)  סימול מוסדות חינוך  מערך בחינות הבגרות  תכניות לימודים מיוחדות בבתי ספר על-יסודיים (1981)  פיקוח על בתי ספר ועוד.
א-7022/9 01/09/1975 סוריה מברקים סיקורים וכתבות בענין יהודי סוריה; קובאנים בסוריה; ביקור הנשיא חאפז אל-אסד בצרפת; המצב בגולן; ביקור אסד בביירות; גישתו של אסד להסכם סיני ספט.1975-אפר. .1976
פ-3094/15 22/09/1975 גב' פייגלמן בתיק – התכתבות בין טוניה פייגלמן לשמען רובינשטיין  ארכיונאי יד בן-צבי בנוגע להפקדת החומר הארכיוני של בעלה יצחק פייגלמן ביד בן-צבי; מכתביה של טוניה פייגלמן  פעילותה הציבורית והאינטלקטואלית שזוכים להד גם מהרשויות בקנדה. בתיק – גם תעודות באידיש.
גל-22909/32 01/10/1975 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ערב אל שיבלי ועדת תכנון ובנייה – ערב אל שיבלי
חצ-7290/14 11/11/1975 ישראל – ארה"ב בתיק התכתבויות בנושאים שונים: החלטת האו"ם על הציונות והצהרות הנשיא פורד וסנטורים באו"ם על ההחלטה  סיוע צבאי לישראל ועדות מזכיר המדינה בפני הוועדה לסיוע חוץ בוועדת ההקצבות של בית הנבחרים בנושא המזרח התיכון  פרסום הנחיות הנשיא פורד למשרדי הממשלה  עדות מזכיר המדינה הנרי קינסג'ר בפני ועדת ההקצבות של הסנאט על מצב המשא ומתן בין ישראל וסוריה  כינוס ועידת ג'נבה ועוד.
גל-12973/7 01/01/1976 ארגון ומינהל המזכירות הפדגוגית (כרך ז') התיק עוסק בענייני פנים של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך – המטרות של המזכירות  ועדות חינוך בגילאים שונים  זכויות וחובות תלמידים  נהלי משרד החינוך במוסדות החינוך וכו'.
חצ-269/9 01/01/1976 התכתבות מדינית
ג-6774/27 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מעפילי אונית רפיח
גל-12489/1 15/03/1976 שיעורי תורה כרך א' התכתבויות בנוגע לתקציבי ישיבות ערב.
גל-52908/18 05/04/1976 טיבי גרוס בתיק התכתבות בנושא מבחנים סוף שנתיים מקצועיים.
ג-6742/6 31/05/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – דיווחים שונים אל ראש הממשלה פניית רמ"ח היסטוריה אורי אלגום  לקבלת דברי הרמטכ"ל מסטנוגרמות ישיבות הממשלה במלחמת יום הכיפורים  דיווחים מהעצרת ה-31 של האומות האמוחדות  ערביי ישראל  רשימת מוזמנים ממשטרת ישראל לפגישה עם ראש הממשלה ועוד.
גל-2314/5 13/10/1976 שבוע תכשיטים התכתבות בעניין שבוע התכשיטים בירושלים (1977)  קשרים עם תכשיטנים בחו"ל וארגון ביקורם לאירוע בישראל.
א-8192/3 01/01/1977 רה"מ מנחם בגין – גרמניה המערבית מברקים והתכתבות עם משרד החוץ בנושאים: פגישה עם שגריר גרמניה המערבית שיץ  שיחת השגריר מרוז עם הקנצלר שמידט (המשך בתיק מס' 4)
גל-8376/7 01/01/1977 כנס הראל – משתתפי פלמ"ח (פלוגת מחץ) רשימות של מפקדים ואנשים שהיו בחטיבת הראל  והתכתבות בנוגע לכנס חטיבת הראל בעשור לשחרור ירושלים (המשך בתיק מס' 8)
גל-8376/8 01/01/1977 כנס הראל – משתתפי פלמ"ח (פלוגת מחץ) (המשך מתיק מס' 7). פרטים על המשתתפים בכנס הראל  התכתבות עם הוועדה הבינמשרדית לציון עשור לאיחוד ירושלים בנושא התארגנות לכנס חטיבת הראל
גל-8372/5 01/01/1977 הראל (חטיבה) הזמנות  קטעי עיתונות והתכתבות עם עיריית ירושלים בנושא כנס חטיבת הראל לדורותיה בעשור לשחרור ירושלים
גל-12886/5 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-צרפת. כרך א'
גל-4077/4 11/03/1977 עוספייה בתיק – תקציב מאושר עבור המועצה המקומית עוספייא לשנת 1977; נתונים כספיים על תקבולים ותשלומים; שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1977 – התכתבויות; דיווח בדבר השתתפות משרד הפנים בתקציב רגיל לשנת זו; אישור תקציב המועצה המקומית עוספייא.
גל-17981/2 04/04/1977 המזכירות הפדגוגית. פרוטוקולים מישיבות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית  חוזרים  סקירות והתכתבויות בין חברי המזכירות הפדגוגית  עובדי משרד החינוך ואנשי חינוך בנוגע לתכניות לימוד  השתלמויות למורים ומפקחים  חינוך חברתי-ערכי  הצעות לפעילות המזכירות הפדגוגית בתשל"ח בתחום המדידה וההערכה החינוכית  הצעה לציון ימים מיוחדים ונושאים בתכנית הלימודים ועוד. תכנית העבודה של המזכירות הפדגוגית בתשל"ח  נושאי ישיבות ועדת הקבע  הרכב המזכירות הפדגוגית  הפעולה הפדגוגית במחוז ירושלים ועוד. בתיק סקירה על דפוסי ההתפתחות הגופנית  הנפשית והחברתית של ילדים ומתבגרים.
פ-6181/3 11/05/1977 יום העצמאות ויום איחוד ירושלים הזמנת הגב' מרים אשכול לאירועי יום העצמאות ויום איחוד ירושלים  טקסי חלוקת פרסי ישראל  אירועי יום השואה והגבורה ועוד
תת-10/24 29/05/1977 כתב-מינוי של חנוך קלעי לחבר מליאת רשות השידור מ-29.5.77 בתיק – כתב מינויו  בכפוף לחוק רשות השידור והמלצת הממשלה של חנוך קלעי להיות חבר במליאת רשות השידור.
א-7085/5 01/06/1977 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני מברקים וחומר שוטף כללי מדיני
רש-1209/12 26/06/1977 ניטור סביבתי – בית אורן – ביוב חליפת מסמכים ממשרד להגנת הסביבה בנושא ניטור סביבתי בקיבוץ בית אורן: תשריטים  תכניות.
חצ-6862/1 01/07/1977 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות וכו'
חצ-6862/3 01/08/1977 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  סקירות  היעוץ המשפטי וכו' ( כולל סיכומי דיונים במשה"ח לקראת העצרת ה-ל"ב של האו"ם ב-26-29.7.77 מ- 19.8.77 )
גל-22911/23 01/08/1977 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הצפון – קיבוץ מגידו התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בקיבוץ מגידו: תרשימים   מחוז הצפון מרחב תכנון "יזרעאלים" תכנית בנין ערים מפורטת מס'2739 קיבוץ מגידו.
חצ-6862/5 01/09/1977 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות וכו' (כולל רישומי שיחות שה"ח עם סיירוס ואנס ב- 26 30.9.77).
א-4172/11 01/10/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – מסע  שר החוץ משה דיין סטנוגרמה של נאום שר החוץ משה דיין במליאת הכנסת  טיוטת החלטת ממשלה  מאמר עיתונות מאת יואל מרקוס וחילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) ובאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע לחידוש ועידת ז'נבה לשלום ובנושאים מדיניים נוספים.
חצ-8935/17 01/11/1977 גרמניה – ביקור שר החוץ משה דיין בגרמניה בתיק תיעוד על הכנת ביקור שר החוץ משה דיין ברפובליקה הגרמנית: מידע על מדינאיים גרמניים שייפגשו עמו  נקודות לשיחה  סקירה על הרפובליקה הגרמנית. תכנית ביקור לשר החוץ ותכנית ביקור לגב' דיין. בתיק גם עדכון נציגויות ישראל על ביקור סאדאת בישראל  הצהרת שרי החוץ של 9 המדינות בדבר הסדר שלום בסכסוך הישראלי – ערבי  פעולות החרם הערבי בגרמניה
א-4172/16 01/11/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת פרוטוקולים (באנגלית ועברית) מפגישות של רה"מ מנחם בגין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ועם שר החוץ האמריקני סיירוס ואנס  הצעה מטעם ממשלת ישראל לשלטון עצמי (אוטונומיה) לפלסטינים ביהודה ושומרון וברצועת עזה וחילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון)  האו"ם (ניו-יורק) ואירופה למשרד החוץ בנוגע למו"מ בין ישראל למצרים ועוד.
גל-13283/25 19/12/1977 אמל"ט – אמריקה הלטינית נתוני סחר של ישראל עם מדינות העולם  ביקור מתוכנן של נציג משרד האוצר להשקעות באמל"ט במדינות האיזור  עניינים מסחריים עם ברזיל וארגנטינה. חרם ערבי.
רש-1151/5 01/01/1978 תיקי שמורות ואתרים – פארק הירקון (ספרור  עד 430) רשות שמורות הטבע – שיקום נחל הירקון
חצ-266/1 01/01/1978 מדיני א'
גל-2469/25 01/01/1978 מירון המועצה הדתית מירון: פרוטוקול  אומדן כספי לשנת 1978/79  סיכום דו"ח כספי לשנת 1978/79 ועוד.
חצ-266/3 01/01/1978 סקירות והערכות מצב – טורקיה בתיק התכתבות בדבר מהומות דמים בדרום מזרח טורקיה  השתלטות אניית חיל הים על אנייה טורקית  אנית מחבלים בנמל אילת  טורקיה ומדינות ערב  הקמת ממשלה חדשה (ממשלת אג'ויט) בטורקיה והמאבק מפלגתי הפנימי  מדיניות הממשלה בנושא המזרח התיכון ועוד
א-7767/3 01/01/1978 . קמפ-דיוויד התיק  עוסק  בהסכמי  קמפ  דיוויד  1978 וכולל  סקירות  של  דב  שפי  של  משה  דיין ועוד. הכל  ברמה  שמאפשרת  לחשוף  את  התיק.
גל-12876/25 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית ובקנדה. כרך ב'
חצ-6865/7 01/03/1978 השר משה דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  תזכירים וכו' ( כולל רישום שיחת רה"מ ושה"ח עם הנשיא ג'מי קרטר  סיירוס ואנס ואח' ב- 21.3.78 )
ג-13460/23 19/03/1978 שמעון פרס אישור קבלת פנייה
ג-10271/12 03/05/1978 מכתבים שנשלחו לספריית היכל שלמה מכתבים שנשלחו לספריית היכל שלמה.
גל-58523/3 01/06/1978 איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא איגוד ערים לאיכות הסביבה: תכנית יזומה להקמת אגוד ערים לאיכות הסביבה באזור חיפה  החלפת מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעיריית חיפה  הפעלת יחידה סביבתית  אגוד ערים כוללני  תקציב האיגוד  תחנת ניטור  רכישת מכשירים אוגרי נתונים למערכות נטור אויר  מערך ניטור זיהום אויר  השתתפות הרשויות בתקציב האיגוד ועוד.
גל-59783/1 31/07/1978 אגף נכסי העירייה עבור בן חיים החלוץ 63 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים הקמת קיוסק
חצ-6866/9 02/08/1978 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים משגרירות ישראל בוושינגטון  משרד החוץ לחו"ל  רישומי פגישות כולל פגישות ראש הממשלה בגין עם אתרטון ומזכיר המדינה ואנס על המשא ומתן עם מצרים והמצב בלבנון; ההזמנה לוועידת קמפ דייוויד; שיחות הכנה עם האמריקנים.
גל-70191/1 09/08/1978 protestant פרוטסטנטים מידע וקטעי עיתונות על קהילות פרוטסטנטיות  נאומים בכנסים  הזמנות להרצאות בנושא ועוד.
רש-1151/6 04/10/1978 תיקי שמורות ואתרים – פארק הירקון (ספרור   עד 430) תוכנית שיקום נחל הירקון מסקנות מעבודת צוות מחקר שיקום הנחל; תוכניות מחקר ומעקב; בדיקות בקטריולוגיות פיתוח למטרות קיט ונופש ; הכרזת שמורת טבע
גל-59723/24 18/10/1978 תוכנית ביוב קיבוץ בית אורן 4 תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים  מפרטים; תכנית מתאר מקומית לייעוד שטח לגן לאומי ושמורות טבע בהר הכרמל ועוד.
חצ-6915/1 01/03/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי מברקים ממשרד החוץ לנציגויות בחו"ל ומהנציגויות למשרד בנושא המו"מ המדיני עם מצרים. סיכומי ישיבות שר החוץ עם המנכ"ל אלי רובינשטיין וסיכום פגישתו של שר החוץ עם עמיתו ההולנדי ון דר קלאו ועוד (המשך בתיק מס' 2).
גל-18050/7 01/03/1979 הועדה לבירור נושא הערוץ השני בטלויזיה. הפעלתו של הערוץ השני דין וחשבון והמלצות שהוגשו לוועדת השרים ובו היבטים כלכליים  משפטיים  תרבותיים ועוד; השוואה למדינות נוספות וארגוני השידור שם
א-4174/11 01/03/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – ביקור נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר בישראל פרוטוקולים מפגישות בין רה"מ מנחם בגין למזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס ובין שרי ממשלת ישראל בראשות רה"מ מנחם בגין לנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ותמליל משיחת טלפון בין בגין לקרטר (הפגישות והשיחה התקיימו במהלך ביקורו של קרטר בישראל).
א-4156/6 01/03/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המו"מ על חוזה השלום  עם מצרים – ביקור רה"מ בארה"ב דו"ח התפתחויות במו"מ בין ישראל למצרים (כולל טיוטת חוזה השלום  טיוטת המכתב המשותף בנוגע להפעלת האוטונומיה המינהלית ביהודה  שומרון ועזה) וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למו"מ על חוזה השלום (כולל התייחסות לשיחת רה"מ מנחם בגין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר  דברי בגין בתכנית טלויזיה  והודעת הבית הלבן).
חצ-6869/2 01/06/1979 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות וכו'
גל-4705/10 26/06/1979 עוספייה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב המועצה המקומית עוספיה: תקציב המועצה המקומית לשנת 1979-1980  תקציב מאושר לשנת 1979  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1979  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב הרגיל לשנת 1979  עבודות פיתוח לשנת 1979  הצעת תקציב לשנת 1979 ועוד.
חצ-8907/8 01/09/1979 ביקור שר החוץ ברפ"ג (גרמניה המערבית). בתיק תמליל של ראיון של שר החוץ ששודר בתכנית "מבט"  מסגרת לכריתת חוזה שלום בין ישראל ומצרים  חוזה השלום חתום  עיקרי ראיון בטלוויזיה הגרמנית של גנשר שר החוץ של גרמניה ביחס למדיניות גרמניה במזרח התיכון ויחסה לישראל  סקירות על גרמניה
חצ-8907/9 01/09/1979 ביקור שר החוץ ברפ"ג (גרמניה המערבית). בתיק התכתבויות בנושאים שונים: סקירה על עיקרי פעילויות של שגרירויות ישראל באירופה בנושאים שונים  ייצוג אש"ף במדינות מערב אירופה  היוזמה האירופית בנושא הסכסוך ישראלי-ערבי  הכנות לביקור שר החוץ בגרמניה המערבית  סקירה על יחסי ישראל – גרמניה המערבית  מדיניות גרמניה המערבית במזרח התיכון וכדומה  תכנית הביקור     בתיק  תעודות המוגבלות לעיון בכפוף לפרט 5(ב) לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010 למשך 50 שנה וייבדקו שנית בשנת 2030
גל-22918/8 02/10/1979 מחוז – הצפון – תחנת דלק בעמיעד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בעמיעד: תרשימים  מחוז הצפון מרחב תכנון מקומי – הגליל העליון תכנית מפורטת מס' 3773 תחנת דלק עמיעד.
חצ-8796/1 01/01/1980 אורוגואי – נציגות ישראל. בתיק התכתבות בנושאים מנהליים ובנושא תקציב  אירוח בבית השגריר ועוד.
גל-22920/18 01/05/1980 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – כביש פרוד – עמיעד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנית מס' 4066 הרחבת כביש פרוד עמיעד ממזרח לצומת חנניה.
חצ-9450/30 01/05/1980 ארה"ב Specter Arlen (ספקטר) התכתבות בדבר ביקורים בישראל של הסנטור  Specter Arlen (ספקטר) בשנים 1980 – 1993: הכנות לביקור  תכנית ביקור  חומר רקע  סיכום ביקור
חצ-8899/6 26/06/1980 גרמניה מזרחית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. בתיק התכתבויות בדבר יחסי ישראל – גרמניה המזרחית: מגעים עם שגריר גרמניה המזרחית  דו"ח מפגישה של פעילים יהודיים עם איש שגרירות מזרח גרמניה בוושינגטון  הוראות משרד החוץ האוסרות מגעים עם נציגי מזרח אירופה  ניהול דיאלוג מבוקר ושיחות אקראיות עם שגרירי גרמניה המזרחית  הענקת אשרות כניסה לישראל לאזרחי גרמניה המזרחית.
גל-2553/3 04/08/1980 תיק כללי כרך ג' התכתבויות כלליות בנושאים שוטפים
גל-71011/17 26/08/1980 בתי קברות יד אליעזר – נס ציונה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בית קברות ביד אליעזר (סרפנד אל-חרב לשעבר): מפה  חלול בית הקברות המוסלמי  אתור וגדור בית הקברות  זיכרון דברים  דו"ח סיור  סלילת כביש ברחוב מרגולין בנס ציונה ועוד.
חצ-8935/19 01/11/1980 ביקור שר החוץ שמיר בגרמניה (רפ"ג – רפובליקה הפדרלית הגרמנית  מערב גרמניה). ביקור שר החוץ יצחק שמיר ורעייתו בגרמניה: תכנית הביקור  סקירת רקע על גרמניה בהיבטים שונים  היחסים עם ישראל   פרטים ביוגרפים על אישים עמם נפגש  ניירות עבודה ועוד.    בתיק תעודות חסויות בכפוף לפרט 5(ב) לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010 ושייבדקו בשנת 2031.
חצ-8907/13 01/11/1980 ביקור שר החוץ ברפ"ג (גרמניה המערבית). הכנות לביקור יצחק שמיר שר החוץ  ורעייתו בגרמניה: סקירות רקע על גרמניה בנושאים מדיניים  כלכליים  קשרי תרבות ומדע וכדומה  פרטים ביוגרפיים על המדינאים הגרמניים  תכנית ביקור  פרוטוקול שיחה של שר החוץ עם פרנץ יוסף שטראוס ראש ממשלת בוואריה  סיכום ביקור  סקירת עיתונות
חצ-8794/29 04/11/1980 אמריקה הלטינית – ביקור שר החוץ באמריקה הלטינית. התכתבות בדבר ביקור שר החוץ יצחק שמיר במדינות אמריקה הלטינית (במקסיקו  ונצואלה  פרו וקולומביה): הכנות לביקור  רשימת הסכמים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית  דוח סיום כהונה של מ. מיכאל שגריר ישראל בלימה-פרו.
ג-7290/3 09/11/1980 המצאת העתקים לארכיון המלכותי בירדן מכתב מאת גנז המדינה אלסברג אל מתתיהו שמואלביץ בנוג העברת תעודות אל הארכיון הממלכתי הירדני
גל-12340/5 20/11/1980 מחוז הצפון – מערכת חינוך בדרום לבנון סקירה על מערכת החינוך בדרום לבנון
גל-18050/1 23/12/1980 רשות השידור. תקנות רשות השידור -1981 קליטת שידורי קול ישראל וטלוויזיה בחו"ל; השפעה על יהדות העולם; הסברה מכתבים מצד תושבים; שאילתות מצד ח"כים בחינת שידורי טלוויזיה בכבלים- ביטול מכרז ; מינוי חברים לרשות השידור
גל-6998/48 01/01/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – עזרא יצחק – בניית סוכה על גג בתיק בקשה לבניית סוכה על גג בית משותף.
ג-7169/3 01/01/1981 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – שונות מכתבי ברכה למינויו של היועץ: תזכירים  דיווחים וסקירות כלכליות התכת' ופניות בנושאים כלכליים: העתקי פרוטוקולים מישיבות בכנסת ובועדת הכלכלה כרך ב'
חצ-8471/4 26/03/1981 ארה"ב – הכוח הרב-לאומי בסיני. בתיק מברקים וסיכום שיחות בין ארצות הברית לישראל בדבר הסכם פיקוח בסיני והקמת כוח רב- לאומי  דיווח על השיחות המשולשות בקהיר (ישראל  מצרים  ארצות הברית) להקמת כוח רב-לאומי ותוכנן  סקירת עיתונות ועוד.
גל-18050/2 03/04/1981 רשות השידור. הצעת חוק רשות הדואר ; הצעת תזכיר חוק רשות השידור מינוי חברים למליאה  מכתב של אליקים העצני בדבר השימוש "גדה מערבית" השגות על טלוויזיה בכבלים
חצ-9356/3 09/06/1981 יחסי עיראק-ישראל – כור גרעיני פעילות הסברתית על הריסת הכור האטומי בעיראק  תגובות על הריסת הכור וקטעי עיתונים
גל-59216/42 26/06/1981 דרום השרון – היתר בניה בתיק בקשה להיתר בניה – צנציפר משה ונאוה  עדנים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-9356/2 30/06/1981 יחסי עיראק-ישראל – כור גרעיני בתיק התכתבות התגובות להפצצת הכור הגרעיני בעירק:  תגובת עירק   יחסי ישראל ארצות הברית לאחר הפעולה נגד הכור בעירק  התייחסות הקונגרס והסנאט לפעולה  מדינות המזרח התיכון  פרסומים בעיתונות בעולם
חצ-8912/13 01/07/1981 הפעילות האירופאית – יושב-ראש תורן  בריטניה.
חצ-8916/16 01/11/1981 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-57018/8 08/11/1981 סווג מקצועי מחשבים סווג מקצועי מחשבים  תוכניות לימוד  קורס הכשרת מורים ומדריכים למבוא למחשב  פיקוח על קורסים  התכתבויות ועוד.
חצ-8934/9 01/01/1982 הועדה המערבית – ישראל רפ"ג (הרפובליקה הפדרלית הגרמנית  מערב גרמניה). בתיק התכתבויות ודוחות בנושאים כלכליים ישראל-גרמניה: תכנית וינר – סיכום מתגובות נציגויות ישראל בעולם ותגובות ארגונים כלכליים בין-לאומיים  ועדה כלכלית משותפת ישראל-גרמניה  דוח על כלכלת גרמניה ב-1982 ותכנית עבודה ל-1983 ועוד.
א-4342/3 01/01/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק 2) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים: פלישה ללבנון  פגישות ושיחות עם הייג ועסקת מכירת מטוסים ונשק לירדן
חצ-8807/23 01/01/1982 אמריקה הלטינית – הנציגויות. התכתבות על פעולות הסברה של נציגויות ישראל במדינות אמריקה הלטינית  העסקת עובדות בשירות הדיפלומטי  מעמד וזכויות השליחים  סיכום כנס שגרירים בסן חוסה  אימון שוטרים מקומיים  קונסולי כבוד של ישראל  נסיעות בתפקיד של ראשי נציגויות עם נשותיהם
חצ-8934/7 02/01/1982 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. תמצית שיחות עם נציגי ממשלת גרמניה  הסכמים בין גרמניה לישראל  פניית גרמניה בנושא עצור מבצע שלג אברהים פארס  לחץ ערבי לצמצום הסיוע לישראל  עמדת גרמניה בסכסוך הערבי – ישראלי  סקירה על ביקור שר החוץ יצחק שמיר בגרמניה
חצ-8953/10 05/01/1982 תיק פרשה – הילריון   קפוצ'י. הופעות הילריון קאפוצ'י בתקשורת ובאירועים שונים ופעילותו נגד ישראל  תמצית שיחות שגרירי ישראל עם דיפלומטים
חצ-8923/2 08/01/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – נאטו  NATO בתיק דיווחים על שיחות בנושאים שונים עם דובר נאט"ו: היחסים הדיפלומטיים בין ספרד לישראל  הודעת מפגש הפסגה ורסיי על מבצע שלום הגליל  השלמת הנסיגה מסיני  דיונים מקבוצות עבודה של נאט"ו ועוד.
גל-45293/10 01/02/1982 כביש גני יונה – נען מדרך 411 ובני יוחנן כביש גני יונה – נען מדרך 411 ובני יוחנן
חצ-6884/13 01/02/1982 השר יצחק שמיר – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות ומשא ומתן  היעוץ המשפטי וכו' ( כולל רישום שיחת שה"ח עם הנשיא חוסני מובארכ ב- 25.2.82 )
גל-22928/7 02/02/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – קיבוץ מגידו והסביבה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בקיבוץ מגידו: תרשימים  מחוז הצפון מרחב תכנון מקומי "יזרעאלים" תכנית מפורטת מס' 4736.
חצ-6874/10 01/04/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  סקירות  חילופי איגרות עם הממשל וכו'.
גל-70170/3 08/04/1982 ארמנית אורתודוכסית – משפטים – שמור – חלק 2 עצומה נגד יחס לא נאות לרכוש הכנסיה הארמנית בירושלים  מהדורות העיתון THE ARMENIAN REPORTER  גירוש הארכיבישוף הארמני קרקין קאזנג'יאן (Kerekin Kazanjian)  קטעי עתונות  פרוטוקול פגישה עם הפטריארך הארמני  מטה מרחב ירושלים – יחידת העיר העתיקה – סיכום ארועי המנזר הארמני  הצתה בבית הארכיבישוף הארמני  תקנות לבחירת הפטריארך ועוד.
א-8193/11 01/05/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק 10) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנוגע למדיניות ארה"ב בנושאים שונים לדוגמה: איגרות של הייג מזכיר מדינת ארה"ב  עסקת מכירת מטוסי קרב לסעודיה  לבנון  ועדת החוץ של הסנט ושיחות עם קיסינג'ר
גל-22592/23 10/06/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הצפון – קיבוץ שמיר התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בקיבוץ שמיר: תשרטים  מפות  מרחב תכנון מקומי גליל עליון תכנית בנין ערים מפורטת מס' 4544.
פ-5434/7 11/06/1982 דוד קמחי – לבנון
גל-7780/8 15/08/1982 עוספייה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב המועצה המקומית עוספייה: העברת נתוני התקציב לשנת 1982 לחברה לאוטומציה להכנת תקציב מאושר  התקציב המאושר לשנת 1982-83  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1982  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב הרגיל לשנת 1982  עדכון והעברות מסעיף לסעיף בתקציב לשנת 1982  עדכון מסגרת התקציב הרגיל לשנת 1982  הצעת תקציב לשנת 1982 ועוד.
חצ-8934/5 01/10/1982 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-19024/8 26/10/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הדרום – מושב שדה משה והסביבה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה במושב שדה משה והסביבה: תרשימים  מרחב תכנון מקומי שקמים תכנית מפורטת מס' 192/03/6.
רש-1209/4 27/04/1983 ניטור סביבתי – גוש הגושרים – איסוף  טיהור וניצול מי שופכין התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד להגנת הסביבה בנושא ניטור סביבתי בגוש הגושרים: מפה   קבוץ שניר ובית ספר שדה חרמון – סילוק השפכים למערכת האזורית  אסוף טהור וניצול שפכי יישובי גוש הגושרים פרשה טכנית.
גל-64445/4 27/06/1983 מפעל הדן המזרחי  מפעל המים חצבני דן מערבי בתיק – פירוט השקעות שבוצעו על-ידי מפעל המים חצבני דן – נתונים ומתן אישור מענק על-פי חוק עידוד השקעות הון חקלאות – התשמ"א; בקשת מימון לשיקום מערכת פיקוד ראשית למפעל חצבני דן מערבי – הערכה תקציבית; דיווחים על כמויות מים שהועברו דרך צינור מפעל המים והניקוז – תשלום דמי טיפול למפעלי המים; פירוט הקצבות המים לצרכן מים – נתונים; פרוטוקולים מישיבות הנהלה של חצבני דן ודן אנרגיה; מפעל חצבני – דן – סקירה; התכתבויות המתייחסות למפעל המים חצבני – דן; מפעל הדן המערבי – מתן מענק בגין יישובי קו העימות – התכתבויות; רישיונות להפקת מים; רישוי הפקת מים לשמורות הטבע;
א-4358/3 01/11/1983 רה"מ יצחק שמיר – ארצות-הברית. (המשך מתיק מס' 2) דיווחים ומברקים משגרירות ישראל בוושינגטון בנושא יחסים מדיניים במזרח התיכון
רש-1211/9 04/11/1983 ניטור סביבתי – גוש הגושרים – בקשה לרשיון להקמת מאגר קולחים בתיק התכתבויות בנוגע לבקשה לרשיון להקמת מאגר קולחים.
כ-637/11 01/12/1983 הכנסת העשירית – הצעות לסדר היום – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – הריסת ישיבות "ברכת אברהם" בעיר העתיקה – 2412 46 הכנסת העשירית – הצעות לסדר היום – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – הריסת ישיבות "ברכת אברהם" בעיר העתיקה – 2412 46
ג-7169/1 01/12/1983 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – שוטף – היועץ התכתבויות של ניסים ברוך בנושאים כלכליים. מענה לפניות  פניות לראש הממשלה.
א-4358/5 01/12/1983 רה"מ יצחק שמיר – ארצות-הברית. (המשך מתיק מס' 4) דיווחים משגרירות ישראל בוושינגטון בנושאים: תהליך השלום במזרח התיכון  התקפות אמריקניות בביירות ופינוי ערפאת ואנשי אש"פ (ארגון לשחרור פלסטין) מטריפולי (המשך בתיק מס' 6)
גל-11930/20 26/12/1983 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – מגידו פרוטוקולים מישיבות המליאה – דיונים והחלטות – מועצה אזורית מגידו.
ג-7169/6 01/01/1984 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – תקציב – סקירות ונתונים סקירות כלכליות הצעות תקציב  הצעות החלטה.
ג-7169/13 01/01/1984 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – הועידה הכלכלית יעדים  דרכי-פעולה וסיכום ביניים
גל-22898/23 23/01/1984 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – קיבוץ הגושרים – בקשת היתר בניה למבנה הידרו-אלקטרית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובנית מבנה הידרו-אלקטרית בקיבוץ הגושרים: תרשימים  בקשה לבנית מבנה הידרו אלקטרית  אישור הבקשה ועוד.
ג-7169/5 01/02/1984 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – תזכירים ונושאים לדיון בעניינים כלכליים
ג-7169/4 04/03/1984 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – שונות מכתבי ברכה למינויו של היועץ: תזכירים  דיווחים וסקירות כלכליות התכת' ופניות בנושאים כלכליים: העתקי פרוטוקולים מישיבות בכנסת ובועדת הכלכלה כרך ג'
ג-7169/12 06/03/1984 לשכת היועץ הכלכלי נסים ברוך – מדיניות כלכלית – סקירות נתונים חומר שוטף וסקירות כלכליות.
חצ-9457/17 25/03/1984 ברזיל Goldenberg Jose (גולדנברג) התכתבות על ביקור בישראל של משלחת מברזיל:  Goldenberg Jose (גולדנברג) שר האנרגיה  סגן מושל סן פאולו  שר התעשייה  הכנות לביקור  סיכום ביקור
גל-69050/10 07/12/1984 מחקר חד הוריות 1 התכתבויות וסיכומי ישיבות של ועדת מחקרים בעניין בקשת אגף אכלוס לביצוע מחקר לבחינת מסלולי סיוע בדיור למשפחות חד הוריות. מטרת המחקר  הגדרת האוכלוסייה הנחקרת  בחינת הזכאות לסיוע  נתונים סטטיסטיים שונים על משפחות חד הוריות חסרות דירה  מחקרים נדרשים לאגף אכלוס  תקציב המחקרים ועוד.
גל-14138/39 01/01/1985 רה"מ שמעון פרס – יחסי ישראל צרפת התיק  עוסק  ביחסים  מדיניים  וגם  מדעיים  וגם  כלכליים  ועוד.
גל-73397/25 02/01/1985 עיריית תל אביב חברת מוזיאון ארץ ישראל פקודת חברות מוזיאון ארץ ישראל
גל-22774/9 15/01/1985 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עדנים – השרון הדרומי מחוז המרכז התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה במושב עדנים: תרשימים  מרחב תכנון מקומי השרון הדרומי תכנית שינוי מתאר מס' ש.ד 1/91 שינוי לתכנית מתאר מס' שד/1000.
גל-60882/3 25/03/1985 קרית שמונה תקציב בלתי רגיל בתיק מסמכים בהם פירוט העבודות שבוצעו במסגרת תקציב בלתי רגיל של קריית שמונה: רכישת רכב  עבודות חשמל בעירייה  פיתוח וריבוד כבישים  הקמת תחנת רדיו  רכישת מחשבים למוסדות חינוך  שיפוצים במוסדות חינוך  רכישת ציוד  ציוד וריהוט למועדון הקשיש ולמועדוני נוער  עבודות שיקום צנרת מים  פינוי אשפה  הקמת מרכז פיס קהילתי  פיתוח בית עלמין  שיפוצים בבריכת השחיה  הגדלת אגף בית הכנסת שערי שמים  מזגנים לספריה הציבורית  עבודות חשמל  רכישת קולנוע חרמון ותיכנון אולם אירועים  הקמת יד לבנים ומוזיאון  מקווה ובית טהרה  מגרש משחקים  תכנית אב למערכת הביוב  פיתוח שכונות ותיקות ועוד.
גל-69050/9 03/07/1985 מחקר חד הוריות 1 בתיק מסמכים והתכתבויות בנוגע לביצוע מחקר על בעיות הדיור של משפחות חד הוריות  סיוע לדיור למשפחות חד הוריות  בעיות הדיור של משפחות חד הוריות  בעיות דיור של משפחות חד הוריות שפנו בבקשת סיוע למשרד השיכון  נתונים לגבי נרשמים וזכאים "חסרי דירה"  טיפול נסיוני במשפחות חד הוריות בעקבות גירושין ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-69050/8 01/10/1985 מחקר חד הוריות 1 התכתבות בנוגע לביצוע מחקר על בעיות דיור של משפחות חד הוריות (שיטת המחקר  תקציב  קבלת נתונים מביטוח לאומי  בחירת גוף מבצע ועוד)  הסכם בין משרד השיכון למכון "דחף" לביצוע המחקר  תכנון המדגם והשאלון למשפחות החד הוריות (אלמן/ה  גרוש/ה רווקה)  לוחות סטטיסטיים (התפלגות משפחות חד הוריות לפי מצב משפחתי ומספר ילדים במקומות ישוב שונים (יהודים וערבים)  מספר ואחוז המשפחות החד הוריות ביחס לאוכלוסיית הישוב ועוד)  ממצאים עיקריים מנתוני ביטוח לאומי ועוד.
גל-14136/47 01/01/1986 רה"מ שמעון פרס – קיבוץ דביר מכתב בעקבות ביקור בקיבוץ דביר
חצ-8820/21 03/01/1986 אורוגואי – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי. בתיק התכתבות בנושאים שונים: אירוח אישים מאורוגואי  ביקור בישראל של הנשיא ושר החוץ של אורוגואי-  הכנות לביקורים  סיכום הביקורים  מדיניות אורוגואי לגבי מעמדה של ירושלים  דיווח על המערכה על ישראל והיהודים בקרב פוליטיקאים באורוגואי  ביקור באורוגואי של יצחק נבון סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות  קטעי עיתונות ועוד.
גל-71011/18 19/02/1986 בתי קברות נטושים אזור באר שבע התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להקצאת משאבים לבית עלמין  בתל שבע ופניית עמותת אל-אטרש לשלום  אחווה ודו-קיום בישראל בנוגע לשיפוץ בית הקברות בכפר השבט אטרש.
חצ-9659/2 05/03/1986 דרום אפריקה – מדינות חסות בתיק דוח סטטיסטי של רפובליקת וונדה  דיונים באו"ם בנושא האפרטהייד
חצ-9687/5 01/04/1986 קמרון – נציגות ישראל  נספח צה"ל
חצ-9657/19 25/07/1986 דרום אפריקה – כללי התכתבות על ועידת ניירובי  סנקציות נגד דרום אפריקה  יחס היהודים בעולם לדרום אפריקה  תדרוך לקונסולים הכלליים  ביקור של קורטה קינג אלמנתו של מרטין לותר קינג בדרום אפריקה  ועידת ראשי המדינות הבלתי מזדהות בהרארה  הובלת נפט לדרום אפריקה  התבטאויות ישראל באו"ם על הקשר שבין מדינות ערב לדרום אפריקה  חימוש גרעיני  ועדות האו"ם נגד האפרטהייד והחלטת מועצת הביטחון על חיזוק אמברגו נשק וציוד  פסגת מדינות מזרח ומרכז אפריקה למציאת דרכים למאבק בדרום אפריקה  בתיק תעודות חסויות בכפוף לפרט 5(ב) לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010 והן יבדקו שנית בשנת 2038
גל-23795/54 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועד עורכי העיתונות היומיים – אגודת העתונאים בישראל התכתבות בנושא ועדת העורכים של העיתונים היומיים בישראל. בתיק הזמנות לראש הממשלה שמיר להשתתף בוועידות עורכי עיתונים שונים (בצפון  עיתוני עולים  עיתונים יומיים) ועוד.
גל-17278/1 24/12/1986 החברה הממשלתית לתיירות – התכתבות בתיק התכתבות בנושא פיתוח תשתיות ואתרי תיירות בערים: לוד  ראשון-לציון  נאות- קדומים  פלמחים  רחובות ויבנה. בהתכתבויות דיונים  תכניות  פרוגרמות  תקציבים ותשלומים לבעלי המקצוע.
גל-19035/23 28/01/1987 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה באילת: תרשימים  פרוטוקולים  תקנות המהנדסים והאדריכלים  מחוז הדרום מרחב תכנון מקומי – אילת שינוי ל-מ-1 תכנית מפורטת מס' 1/138/03/2  אישור התכנית טבלת שטחים ושימושם ועוד.
רש-1744/11 23/03/1987 פרוייקטים – צפת בתיק דיונים והתכתבויות בנוגע לשיקום העיר העתיקה  פיתוח תיירות  פסטיבלים וירידים. כמו כן בתיק מופיעים תעריפי עבודות תכנון ומדידות.
גל-522/2 05/07/1987 מהדורות חדשות – 8.7.87 – 5.7.87
גל-522/3 09/07/1987 מהדורות חדשות – 11.7.87 – 9.7.87 (חסר 12/7/87)
גל-522/4 13/07/1987 מהדורות חדשות – 15.7.87 – 13.7.87
גל-522/5 16/07/1987 מהדורות חדשות – 18.7.87 – 16.7.87
גל-522/6 19/07/1987 מהדורות חדשות – 23.7.87 – 20.7.87 – 19.7.87 (חסר 22/7-21/7)
גל-522/7 24/07/1987 מהדורות חדשות – 26.7.87 – 24.7.87
גל-522/8 27/07/1987 מהדורות חדשות – 29.7.87 – 27.7.87
גל-522/9 30/07/1987 מהדורות חדשות – 31.7.87 – 30.7.87
גל-523/1 01/08/1987 מהדורות חדשות – 3.8.87 – 1.8.87
גל-523/2 04/08/1987 מהדורות חדשות – 6.8.87 – 4.8.87
גל-523/3 07/08/1987 מהדורות חדשות – 9.8.87 – 7.8.87
גל-523/4 10/08/1987 מהדורות חדשות – 12.8.87 – 10.8.87
גל-523/5 13/08/1987 מהדורות חדשות – 15.8.87 – 13.8.87
גל-523/6 16/08/1987 מהדורות חדשות – 18.8.87 – 16.8.87
גל-523/7 19/08/1987 מהדורות חדשות – 21.8.87 – 19.8.87
גל-523/8 22/08/1987 מהדורות חדשות – 24.8.87 – 22.8.87
גל-523/9 25/08/1987 מהדורות חדשות – 28.8.87 – 25.8.87
גל-523/10 29/08/1987 מהדורות חדשות – 31.8.87 – 29.8.87
גל-524/1 01/09/1987 מהדורות חדשות – 3.9.87 – 1.9.87
גל-524/2 04/09/1987 מהדורות חדשות – 7-6.9.87 – 4.9.87 (חסר 5-9/87)
גל-524/3 08/09/1987 מהדורות חדשות – 10.9.87 – 8.9.87
גל-524/4 11/09/1987 מהדורות חדשות – 13.9.87 – 11.9.87
גל-524/5 14/09/1987 מהדורות חדשות – 16.9.87 – 14.9.87
גל-524/6 17/09/1987 מהדורות חדשות – 19.9.87 – 17.9.87
גל-524/7 20/09/1987 מהדורות חדשות – 22.9.87 – 20.9.87
גל-524/8 23/09/1987 מהדורות חדשות – 23/9/1987  25/9/1987  27/9/1987 (חסר 24/9)
גל-524/9 28/09/1987 מהדורות חדשות – 30.9.87 – 28.9.87
גל-45350/9 01/11/1987 מזכרת בתיה – גני יוחנן קטע מחוז תל-אביב מזכרת בתיה – גני יוחנן קטע מחוז תל-אביב
גל-23806/8 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-צרפת בתיק התכתבות בנושאים שונים: מכתב על אי שביעות רצון העולים מצרפת על שידורי הטלוויזיה הישראלית  חקירת מות אסירים ישראליים בכלא בצרפת  ביקורים בישראל של אישים ומשלחות מצרפת  קטעי עיתונות
גל-525/1 01/12/1987 מהדורות חדשות – 4.12.87 – 1.12.87
גל-525/2 05/12/1987 מהדורות חדשות – 7.12.87 – 5.12.87
גל-525/3 08/12/1987 מהדורות חדשות – 11.12.87 – 8.12.87
גל-525/10 30/12/1987 מהדורות חדשות – 31.12.87 – 30.12.87
גל-16691/15 12/01/1988 חולון – תל-גיבורים ש.ש ח/394 בתיק התכתבויות שרטוטים  תרשימים ותכניות מפורטות לתכנית מתאר ח 394 – תל גיבורים  חולון.
חצ-9540/10 01/04/1988 דנמרק – פעילות חבלנית במדינת הכהונה
גל-45461/16 01/01/1989 מזכרת בתיה – גני יוחנן – קטע מחוז תל-אביב מזכרת בתיה – גני יוחנן – קטע מחוז תל-אביב
גל-20922/9 13/11/1989 בחירות להסתדרות. בתיק התכתבויות בנוגע להערכויות לשידורי הבחירות להסתדרות 1989.
גל-59781/33 01/03/1990 בקשת שירות בתי הסוהר להקמת חתנת שאיבה להגברת לחץ המים וקו הפסקת מים ליד בית- אורן תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-22563/17 03/10/1990 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עדנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה במושב עדנים: תרשימים  שינוי שטח מיועד לבית עלמין לשטח חקלאי  מרחב תכנון מקומי תכנית מפורטת מס' ש.ד. 2/91.
גל-48570/5 07/11/1990 . השכלה לחיילים בצה"ל תכנית עבודה בחינוך תרבות וקהילה לשנת 1991  סמינריונים לעולים חדשים  בקשות תמיכה במוסדות דת  בקשות תמיכה למדרשות ליהדות ולימודי א"י  הפעלת מתנדבות שירות לאומי במרכזי קליטה העוסקות בחינוך יהודי   בקשת סיוע למרכז חסידי קוזניץ  פעילות תורנית לצעירים דתיים של העמותה להווי חברתי ודתי  בקשות סיוע למכללות ועמותות ומכונים ליהדות ועוד
גל-14103/8 02/12/1990 לשכת סגן השר – פארק הכרמל פרוטוקולים של הועדה הארגונית לשיקום פארק הכרמל  דו"חות כספיים של קרן הכרמל  התכתבות; מינוי ועדת קבע בין-משרדית לעניין שריפות יער חורש ושטחים פתוחים; הוועדה הארגונית לשיקום פארק הכרמל – פרוטוקול ישיבה  דוחות כספיים – קרן הכרמל; מינוי חברים בוועדה המקצועית לשיום ופיתוח הכרמל ותפקידי הוועדה; הצבת תחנת ניטור בפארק הכרמל; זיהום אוויר בחיפה – התכתבות; דו"ח פעולות תחנת פארק הכרמל;
גל-60640/2 01/01/1991 פרוטוקול החלטות מישיבת ועדת משנה להתנגדויות פרוטוקולים מישיבות ועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז ירושלים ומינהל מחוז ירושלים של משרד הפנים.
גל-57468/2 01/01/1991 ארצות הברית
חצ-10844/22 01/01/1991 וושינגטון – ארה"ב- ערב עסקאות נשק בתיק התכתבות ומסמכים בנושאים שונים: שימועים על עסקאות נשק עתידיות של ארצות הברית למזרח התיכון  עסקאות נשק של ארצות הברית עם מדינות ערב  עסקת נשק עם האמירויות  עסקת נשק עם סעודיה  עסקת נשק עם מרוקו  ירדן ומצרים.
חצ-9458/15 01/01/1991 ברית-המועצות Lukin Vladimir (לוקין) התכתבות בדבר ביקור בישראל של משלחת הפרלמנט של הרפובליקה הרוסית בראשותו של ולדימיר לוקין יו"ר ועדת החוץ וקשרים כלכליים של הפרלמנט הרוסי: ההכנות לביקור  תכנית ביקור  קטעי עיתונות  קורות חיים  סיכומי הפגישות של המשלחת ועוד.
א-8214/6 01/03/1991 . ארצות-הברית.
גל-47145/2 21/03/1991 (מועצה מקומית) אורנית חלק ב' – המשך מתיק 1 דוחות ועדת הביקורת הפנימית של המועצה המקומית אורנית  פרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה  התכתבות בנוגע לוועדת הביקורת  המלצותיה ומסקנותיה  חוברת סיכום פעילות (תשנ"ג – תשנ"ד) של המחלקה לחינוך ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2063.
גל-73452/2 20/04/1991 שטח שיפוט נצרת עילית התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לנושאים: הקמת מועצות מקומיות חדשות וישובים הסמוכים לערים קיימות  תחום שיפוט של המועצה המקומית כפר ריינה  מינוי ועדת חקירה לגבולות עיריית נצרת עילית  דו"ח ביניים של הוועדה  סיכומי ישיבות  תשריטים  תיקי צווים של תחומי שיפוט: נצרת  נצרת עילית  משהד  ריינה ועין מאהל  הרחבת תחום שיפוט עיריית נצרת עילית (אזור ציפורי)  פניות מצפה הושעיה – ישוב קהילת דתי  הודעה לעתונות על המלצות דו"ח ועדת החקירה ועוד.
גל-48569/10 24/04/1991 עתון למתחיל התכתבויות וחליפת מסמכים בנושע לעיתון "שער למתחיל – שבועון חדשות בעברית קלה": הפצת "שער למתחיל" ע"י אטלס – סוכנות להפצת עיתונים בע"מ  המשך תפוצת עיתוני "שער למתחיל" ו"דבר"  סיום ההתקשרות עם עתון "דבר" בנושא ההפצה וההוצאה לאור של העיתון "שער למתחיל" ועוד.
גל-57468/3 01/07/1991 ארצות הברית
חצ-10085/4 01/08/1991 בריטניה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי התיק  עוסק  ביחסי  ישראל-  בריטניה  שלא  תמיד  היו קלים  וחלקים  למרות  שבעיקרון  היו  חיוביים.
גל-57467/15 01/09/1991 ארצות הברית
חצ-10085/5 01/10/1991 בריטניה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי התיק  עוסק    ביחסים  בין שתי  המדינות  ישראל  ובריטניה  בחודש  אוקטובר  1991  בעיקר  סביב  ועידת  מדריד  וגם  נושלים  אחרים.
גל-57525/13 01/12/1991 ארצות הברית
גל-56784/15 22/12/1991 שטח שיפוט קלנסווה בתיק התכתבויות  תכניות ואישורים לשינוי במעמדה של קלנסווה ממועצה מקומית לעירייה וכן שינויים בגבולות שטחי השיפוט של קלנסווה וטייבה.
גל-57468/1 01/01/1992 ארצות הברית
א-7689/7 01/01/1992 היועץ המדיני לראש הממשלה – ביקור סגן ראש-הממשלה ושר החוץ בלגיה. התיק    עוסק  בביקור  של  סגן  ראש  הממשלה  ושר  החוץ  של  בלגיה  וילי  קלאס  ידיד  של  ישראל.  יש  ניתוחים  של היחסים וגם  של  אפשרויות  של  פיתוח  יחסים  עם  מדינות  אחרות  בעיקר  באפריקה  בסיוע  בלגי.
גל-57949/28 20/01/1992 היתר למתקן חשמלי בתיק התכתבות והיתר למתק8 חשמל עבור חברת גדות  חיפה.
גל-47143/7 01/02/1992 ועדת פלסטינאים תקנות רמת הגולן  חוק גבולות הקבע  מנהל אזרחי איו"ש – לשכת התכנון המרכזית – טיוטת יעדי עבודה עיקריים ל-2001-2  היערכות משרד הפנים לקראת הסדר עם הרשות הפלסטינאית – שאלות לדיון  הדסק הישראלי-פלשתיני – מינהל התכנון  הערכות מינהל האוכלוסין לקראת הסכם בנושא פליטים  היערכות משרד הפנים לקראת הסדר קבע עם הפלסטינים והיערכות משרד הפנים לקראת הסדר עם הפלסטינאים. חלק א' – המשך בתיק 8
א-7691/9 14/07/1992 היועץ המדיני לראש הממשלה – מולטילטרלי. השיחות הרב צדדיות בנושאי מים  פליטים  איכות הסביבה ועוד. ישיבות של קבוצות העבודה.
גל-19162/4 21/07/1992 לשכת השרים שוחט ומודעי – ממשלה + כנסת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האוצר אברהם בייגה שוחט  בנוגע לנושאים: נוסחים לא מתוקנים של דבריו במליאת הכנסת  ביצוע תקנה בדבר מתן הנחות למבוטחים נעדרי תביעות  הרכבי ועדות הכנסת השלוש עשרה  מענה לשאילתא בעניין היתר לגילוי ידיעות חסויות  הצעת חוק ההקדשות המוסלמיות (הווקף המוסלמי)  התשנ"ב-1992  החלטות ממשלה  הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (חבי מס)  יום ירושלים  מצב החקיקה ביוזמת משרד האוצר בכנסת  חוקים שנחקקו מתחילת 1993 ולהם משמעות תקציבית  הצעות חוק פרטיות בעלות עלות תקציבית  סיעת העבודה בכנסת – סיעה בעבודה – אמצע קדנציה – יולי 1992 – יולי 1994  הרכבי ועדות השרים השונות של הממשלה העשרים וחמש ועוד. (המשך בתיק 5)
א-7690/13 09/09/1992 היועץ המדיני לראש הממשלה – שבויים מברק שנשלח לשגריר ישראל באוסטריה בנושא בקשת יונה באומל  אביו של זכריה באומל שנעדר בעקבות קרב סולטן יעקוב בלבנון  לחידוש הקשר עם האוסטרים בנושא איתור הנעדרים.
גל-23146/10 01/10/1992 ישראל-ארה"ב
גל-41956/18 01/10/1992 לשכת השר – כור הסדרים כספיים מול חברת כור תעשיות בע"מ- בבעלות בנק דיסקונט
גל-57525/14 01/12/1992 ארצות הברית
גל-57525/15 01/01/1993 ארצות הברית
חצ-10844/25 01/01/1993 וושינגטון – ארה"ב- מצרים בתיק התכתבות ודיווחים בנושאים שונים: התייחסות חוסני מובראכ נשיא מצרים לניסיון ההתנקשות בשר הפנים  ממשלת מצרים  מצרים וקרן המטבע העולמי   ביקור הרמטכ"ל המצרי בארצות הברית   ביקור חוסני מובראכ בארצות הברית  קטעי עיתונות  עיקרי פגישת הנשיא קלינטון עם הנשיא מובראכ  ועם אישים נוספים וסיכום ביקור  סקירה לקראת תקופת הכהונה השלישית של הנשיא מובראכ  שתדלנות פוליטית למען מצרים  תקיפת אוטובוס תיירים במצרים ועוד.
א-7737/2 01/01/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – ארצות-הברית.
חצ-10427/9 01/07/1993 אש"פ – התבטאויות ערפאת
גל-22500/22 15/08/1993 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גני יוחנן בתיק – תכנון ובינוי ערים במושב גני יוחנן; מרחב תכנון מקומי "לודים" – תכנית מפורטת – שינוי לתכנית מפורטת – תכנית שאינה טעונה אישור שר –  והעברת תכנית מאושרת למינהל התכנון בהתאם לחוק התכנון והבנייה; תכנית לשינוי מתאר בריכת המים בשוהם שאושרה להפקדה – תכנית מאת י' אבקסיס – ארכיטקט; תכנית הרחבה למושב גני יוחנן – דיון להפקדה; הרחבת מושב גינתון – עיקרי התכנית – דיונים להפקדה.
ג-10469/25 24/08/1993 הודו – ישראל אמנה בין ממשלת ישראל והודו
רש-1745/1 27/09/1993 פרוייקטים – צפת בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח תיירות בצפת. תכניות  עלויות ושלבי ביצוע העבודות.
גל-57525/16 01/10/1993 ארצות הברית
גל-71011/10 08/11/1993 ע. באר שבע – מקומות קדושים נטושים התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לנושאים: בניין המסגד לשעבר בעיר העתיקה בבאר שבע  חפירות שבוצעו ליד יסודות המסגד  פניות על הזנחה ועזובה במסגד באר שבע ע"י מוסא אבו עיאדה  יו"ר התנועה האסלאמית בנגב  ד"ר מרדכי קידר  עמותת אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי  שבט טראבין אלסאנע  בקשה למימון פרויקט שיקום בית הקברות המוסלמי בבאר שבע ועוד.
גל-56026/13 14/01/1994 מדיניות החינוך הלשוני בישראל המזכירות הפדגוגית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא חינוך לשוני בישראל: בתי ספר מתמחים בשפות  מדיניות החינוך הלשוני בישראל תוכן העניינים  מרכז להוראת שפות בחט"ב "סמדר" ועוד.
רש-1725/6 17/02/1994 פרוייקטים – בית גוברין סיכומי ישיבות והתכתבויות בין החברה הממשלתית לתיירות  קק"ל  רשות העתיקות ורשות הגנים בעניין עבודות פיתוח ושימור בגן לאומי מערות בית גוברין – תקציב הפרויקט  תכנית עבודה ואומדן עלויות  ועדות הפרוייקט (תכנון  תקציב וביצוע)  חפירה ארכיאולוגית ושימור מבנים  מופע תיאטרון באתר  סקר תפקוד הגן  שילוב הגן במערך תיירות שפלת יהודה  נטיעות ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-54645/5 21/04/1994 ניתוח תהליכי שינוי בהישג השכלה מאז שנות החמישים: השפעת הדת  המוצא ומאפייני המשפחה דו"חות וסקירות מאת חוקרים ראשיים דב פרידלנדר  צבי אייזנבך מהאוניברסיטה העברית בנושאים "ניתוח תהליכי שינוי בהישג השכלה מאז שנות החמישים: השפעת הדת  המוצא ומאפייני המשפחה" ו"מספר הילדים במשפחה  הרקע הסוציו-כלכלי והשינוי בפערי ההשכלה הבינעדתיים" שהוגשו למדען הראשי של משרד החינוך  סדרת ניירות עבודה באנגלית בנושא מאת אותם חוקרים מטעם המחלקה ללימודי אוכלוסיה של האוניברסיטה העברית  כמה נוסחים להסכמים בין משרד החינוך לאוניברסיטה העברית בעניין הזמנת הפרוייקט המחקרי בנושאים הנ"ל  טבלאות תקציב למחקר והתכתבות נלווה.
חצ-9469/19 09/05/1994 דרום-אפריקה ג'ו סלובו התכתבות בדבר ביקור בישראל של שר הבינוי והשיכון של דרום אפריקה.
גל-58551/29 01/06/1994 משרד החקלאות – פעילות יצרנית נוספת במשק המשפחתי – הבטים מרחביים פיזיים וארגוניים – דו"ח ועדה דו"ח הועדה בדבר פעילות יצרנית נוספת במשק המשפחתי  היבטים מרחביים פיזיים וארגוניים (ועדת קדמון).
רש-1725/10 05/06/1994 פרוייקטים – בית גוברין התכתבויות וסיכומי דברים בין החברה הממשלתית לתיירות  רשות הגנים הלאומיים  רשות העתיקות וקק"ל בנוגע לפיתוח גן לאומי בית גוברין – תקציב עבודות הפיתוח  תכניות עבודה  תכנון וסדרי עדיפויות לביצוע (כביש עוקף לפארק  שילוט  עבודות בטיחות במערות הפעמון  הכשרת המערות למופעים  ביצוע חפירות ארכיאולוגיות ועוד)  הסכם בין החמ"ת לרשות העתיקות בעניין החפירה בבית גוברין ומרשה  תכנית שימור של רשות העתיקות באתר (אמפיתיאטרון  כנסיה צלבנית ועוד)  הסכם פיקוח על עבודות פיתוח בגן לאומי בית גוברין  סיכומי ישיבות היגוי  פרוטוקולים של ועדת תקציב  יומן עבודה  כתב כמויות ועוד. בתיק סקירה על התיירות במטה יהודה.
גל-22125/59 25/11/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Ukraine – Republic of Ukraine לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Ukraine – Republic of Ukraine
גל-73452/3 01/05/1995 שטח שיפוט נצרת עילית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא שטחי שיפוט בנצרת עילית: מפות  צווי שטחי שיפוט  ועדת גבולות לעיריית נצרת ונצרת עלילת  שני תחומי השיפוט של העירייה  שינוי מרחב תכנון נצרת עילית  שינו שלא כדין של תחום המועצה האזורית עמק-יזרעאל  ועדת חקירה נצרת  קובץ התקנות  בקשת הרחבת תחום שיפוט רינה עם נצרת עילית ועוד.
ג-9503/30 01/08/1995 הדרכה ופיקוח – משרד האוצר בתיק – התכתבויות הנוגעות לניהול רשומות במשרד האוצר – בעיות  תכנית פעולה וסיכום ההמלצות  בעקבות ביקורת של מבקר המדינה (דו"ח מס 48) על הטיפול ברשומות במשרדי הממשלה; סיכום פגישה בנושא ניהול רשומות במשרד האוצר; הדרכות לניהול רשומות תקין; הפקדת תיקי ועדות חקירה בארכיון המדינה – התכתבות.
גל-50367/6 08/08/1995 תכנון ורישוי פיזי – תמ"א (תכנית מתאר ארצית) 30 תמ:"א 30 – תכנית מתאר לדרום מפרץ חיפה ותמ"א 32 תכנית מתאר חלקית לחלק הדרומי של מפרץ חיפה  פרוטוקולים בנושא כגון העתקת תשתיות כמו: העתקת חוות מיכלים מנמל חיפה לקרית חיים  תסקירים בנושא כגון: עריכת תסקיר השפעה על הסביבה – שדה תעופה חיפה.
ג-9504/11 10/10/1995 הדרכה ופיקוח – משרד החינוך והתרבות סיכומי פגישות והתכתבויות בעניין טיפול ברשומות משרד החינוך – הפקדת חומר המיועד לשמירה לצמיתות בארכיון המדינה  הנחיות לגבי הפקדת החומר הארכיוני  דו"ח שנתי על פעילות הרשומות במשרד החינוך (1995)  תנאי החזקת החומר הארכיוני במגנזות משרד החינוך  ניהול הרשומות  הקמת ועדת ביעור משרדית  קביעת תקופות שמירה לרשומות השונות במשרד החינוך ועוד. סיכומי פגישות של ועדת ביעור משרדית  ועדת רשומות והוועדה המתמדת בארכיון המדינה  מכרז לשירותי גניזה  העברת חומר לאחסנה בגניזה פרטית  פעילויות לשיפור תדמית הארכיון.
גל-40414/11 06/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – Turkey – Chief Rabbinate בתיק – פניות ציבור אל ראש הממשלה  שמעון פרס על רקע גל אירועי הטרור.
גל-56027/3 14/11/1995 מדיניות החינוך הלשוני התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא מדיניות חינוך הלשוני בישראל: תוכן העניינים  בתי ספר מתמחי שפות ועוד.
גל-59723/25 15/12/1995 תוכנית ביוב בית אורן 3 בתיק תכניות ביוב של בית אורן. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-73542/6 03/01/1996 שטח שיפוט ערערה בנגב התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא שטחי שיפוט בערערה: מפות  דוחות  צו המועצות המקומיות  מועצה מקומית ערערה  התפלגות הרשויות המקומיות לפי מעמדן  ישובים בדואים – תחומי משפט  בקשה למתן סיוע ועוד.
גל-55894/2 14/01/1996 פרוייקט 30 היישובים נושאים לדיון בישיבת מנכ"ל בתיק פרויקט ההתערבות ההוליסטית ב-30 הישובים – תמונת מצב פברואר 1996  התכנית ההוליסטית בקריית גת ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-71261/6 01/02/1996 דו"ח ועדת קדמון התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע ליישום המלצות דו"ח הועדה בדבר פעילות יצרנית נוספת במשק המשפחתי  היבטים מרחביים פיזיים וארגוניים (ועדת קדמון): מועצה אזורית אשכול – פרוגרמה לאזור תעשיה ומסחר  מתן היתרים לשימוש חורג – יישום המלצות דו"ח ועדת קדמון  עמק חפר – תכנית שינוי מתאר מקומית עח/21/200  סיכום עבודת הצוות ליישום דו"ח קדמון: הצעת החלטה למעוצה אזורית לתכנון ובניה  אזורי תעסוקה לאורך קו התפר  הרחבת המושב בית יצחק שער חפר  הצעת עקרונות למדיניות תכנון המגזר הכפרי – מוגש למועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועוד.
גל-59723/22 21/03/1996 תוכנית ביוב בית אורן 1 תכניות מאושרות  פרוטוקולים.
גל-59723/23 31/05/1996 תוכנית ביוב בית אורן 2 תוכניות מאושרות
גל-73499/3 12/06/1996 גבעת שמואל – חיובי ארנונה כללית ועדות ערר וחריגה – מחוקי ההקפאה חיובי ארנונה
גל-62123/1 09/09/1996 מרכזי ערים בתיק התכתבויות וסיכומים של הוועדה למרכזי ערים בנושא עידוד הציפוף העירוני בשטחים מבונים וכן בנושא פינוי בינוי  מיסוי והשוואות למרכזי ערים בעולם.
א-7977/14 24/01/1997 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – ביקור בארה"ב התכתבויות  לוחות זמנים  מסמכים ותיאומים לקראת ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית.
גל-62124/2 20/05/1997 מרכזי ערים בתיק התכתבויות וסיכומים של הוועדה למרכזי ערים בנושא עידוד הציפוף העירוני בשטחים מבונים וכן בנושא פינוי בינוי.
גל-62125/4 07/07/1997 מרכזי ערים בתיק התכתבויות וסיכומים של הוועדה למרכזי ערים בנושא עידוד הציפוף העירוני בשטחים מבונים וכן בנושא פינוי בינוי  מיסוי  וכן התכתבויות בנוגע לפרוייקטים בתל אביב  ירושלים  גבעתיים.
גל-15556/22 19/11/1997 תעוד בעל-פה – ראיונות – עוזי נרקיס (19.11.97) ראיון של עוזי נרקיס במסגרת מפעל ההנצחה ליצחק רבין. (שיחה שניה) שעסקה בחזית הדרום  בחטיבת הנגב ועוד. מראיינת: עמירה שחר קלטת מספר: 82
גל-54113/3 17/03/1998 חולון בתיק נתוני גידול אוכלוסייה בחולון לצורך הכנת תכנית אב למים בעיר.
גל-57072/6 30/08/1999 תקציב הנחיות תקצוב הכשרת מבוגרים ואקדמאים 2000
כ-1501/20 01/10/1999 פגיעה   במשפחות   חד-הוריות  במסגרת  השינויים  בזכאות   לסיוע   בדיור. (19.10.99) פגיעה   במשפחות   חד-הוריות  במסגרת  השינויים  בזכאות   לסיוע   בדיור. (19.10.99)
ג-11049/2 28/11/1999 יועץ לתקשורת – נאומים – חלק א' בתיק – נאומי ראש הממשלה אהוד ברק. נאום ראש הממשלה ברק ביום כינונה של הכנסת – טו בשבט; דברים בטקס חילופי מפקדים – מפרקד חיל ומפקד אמ"ץ (אגף מבצעים); נאום רוה"מ בקבלת הפנים לעדות הנוצריות וברכתו לחג מולד שמח; הודעה מדינית של ראש הממשלה הכנסת על הכוונות לחתור לשלום  משא-ומתן עם סוריה ללא תנאים מוקדמים; עיקרי הדברים שנשא ראש הממשלה בפגישה השנתית והמסורתית עם ועדת העורכים בתוך כך – תכנית עבודתו במלאת 150 ימים לכהונתו – הין הדברים – על הסכם המסגרת והמשא-ומתן על הסכם הקבע בין ישראל לפלסטינים; המשא-ומתן עם סוריה  כלכלה וצמיחה ותהליך השלום; 'מלחמה  שלום וביטחון לקראת שנת אלפיים' – דברי הרמטכ"ל אהוד ברק בכנס מדע המדינה  יוני  1992  ביום עיון לזכרו של פרופ' דן הרוביץ ז"ל.
גל-57074/1 02/01/2000 מפעלים לפי מחוזות ירושלים לבידי אשקלון בע"מ (כינוס נכסים)  בדיקת ביצוע קורסים במפעלים לפי מחוזות  דוח הערכה כיתות במפעלים (האגף להכשרה ופיתוח כ"א) ועוד.
ג-11049/3 26/01/2000 יועץ לתקשורת – נאומים – חלק ב' בתיק – נאומים של ראש הממשלה אהוד ברק. תרגום נאומו של ראש הממשלה בביקור האפיפיור ביד ושם  נאומים ביום האשה הבין-לאומי  בעצרת העולמית ליוצאי המלחמה היהודיים  נאום ראש הממשלה בישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בביקורו הרשמי הראשון בארץ בתפקידו זה; ריאיון לטלויזיה הרוסית על אנטישמיות ומשטרים טוטליטריים; נאום ראש הממשלה ברק לאחר פרסום דו"ח המבקר על העמותות.
ג-13516/26 17/02/2000 יגאל יוסף התכתבות מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק עם יגאל יוסף  ראש עיריית ראש העין ויו"ר העמותה "בית מורשת יהדות תימן"  בנוגע לדרישתו לקבל את מגילת העור שקיבל ראש הממשלה מיאסר ערפאת.
גל-45682/1 30/07/2000 השר אלי ישי – נאומים נאומיו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה התשס"א  טכס סיום קורס קצינים י"ב של כבאות והצלה  תחרות "קריה יפה בישראל יפה" – ברכת השר  חג הפסח  נקודות להרחבה ביום עיון לנשים  כנס בחירות תשס"א  כנס עלייה מגרוזיה בבית הנשיא  כנס חברה וכלכלה  ימי "בין המצרים"  הכנס השנתי הראשון בנושא המדיניות הלאומית הקרקעית – קק"ל  התייחסות להצעות החלטה בנושאי תכנון ובניה  טקס הענקת פרסים לרשויות המקומיות לשנת 2000  יום עיון מטעם מרכז יצחק רבין ועוד. בנוסף  בתיק סקירה בנושא ממדי העוני בישראל – תמונת מצב והמלצות למדיניות.
נ-895/12 02/08/2000 הודו – כרך ד' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע להודו: ברכות לכניסתו לתפקיד הנשיא  אגרת תנחומים לרעידת האדמה במדינת גוג'ראט  פרוטוקול מפגישת הנשיא עם פראמוד מהאגאן (Pramod Mahajan)  שר התקשורת והטכנולוגיה ההודי  בה דיברו על התמודדות שתי המדינות עם טרור אסלאמי ושיתוף פעולה כלכלי וטכנולוגי  אגרות ברכה ותנחומים הדדדיים לרגל אירועים לאומיים שונים  פרוטוקול מפגישת הנשיא עם שגריר הודו בישראל ארון קומאר סינג (Arun Kumar Singh) ועוד.
גל-47143/8 16/08/2000 ועדת פלסטינאים דו"ח היערכות משרד הפנים לקראת הסדר עם הפלסטינאים  טיוטת דו"ח  התייחסות לטיוטה  מערכות השלטון המקומי והתכנון אחרי "הפרדה ביטחונית" עם הפלסטינאים  סיכומי דיון על העקרונות המנחים לקראת ההפרדה הביטחונית מהפלשתינאים  הוראות המעבר אשר יידרשו בעקבות החלת החוק הישראלי  הנחת עבודה לחלוקה אדמניסטרטיבית חדשה. חלק ב' – המשך מתיק 7
גל-45681/14 12/12/2000 השר אלי ישי – הצעות חוק הצעות חוק שונות הנוגעות לפעילות שר הפנים אלי ישי והתכתבויות הנוגעות להן.
גל-45683/17 01/01/2001 השר אלי ישי – התכתבות בנושאים שונים
גל-48766/8 01/01/2001 השר אביגדור ליברמן – מים 4 דו"ח נתונים הידרולוגיים מייצגים  תמצית מנהלים ותמצית מכרז בנושא מתקן להתפלת מי ים באתר תחנת הכוח אשכול אשדוד  דו"ח בנושא מצב משק המים והצעות לפתרון  דו"ח התקדמות והחלטות ועדת שרים לעניני כלכלה בונשא משק המים.
כ-1473/14 01/02/2001 הכרזת ז' באדר כיום חברות קדישא בישראל הכרזת ז' באדר כיום חברות קדישא בישראל.
פ-6263/3 07/02/2001 ניירות עמדה בנושא הסכסוך הישראלי – ערבי ושילוב האוכלוסייה הערבית בישראל דו"ח עמותת סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי – 2001 – 2002  קווי מדיניות לתכנון ארצי להשגת שוויון  המצב הפוליטי בקוסובו  מבט מהבלנקים למזרח התיכון  סוף המשחק של המזרח התיכון – נייר עמדה של International Crisis Group  הלמ"ס – המרכז למידע סטטיסטי – האוכלוסייה הערבית בישראל ועוד.
גל-45686/2 01/03/2001 השר אלי ישי – ועדות שרים חברות בועדות שרים  סדרי יום  הצעה להחלטה בעניין ענף הבנייה – מבצע סיוע מוגדל למי שירכשו דירה החל מתאריך החלטת הממשלה למשך ארבעה חודשים  "גבעות גורל" – פרויקט קרית המדע שליד אוניברסיטת בן-גוריון  ייעול השימוש בקרקע ליעוד ציבורי  תיאור המחלקות באשר לקרקעות בזק  החלטות ועדת השרים לתיאום  מינהל וביקורת המדינה  החלטה בנושא "די.בי.אס"  הגדלת חלקה של חברת בזק ב-yes  הכרה בפרוייקט "עיר חכמה" באריאל  פרוטוקול מישיבות ועדת השרים לתקצוב המועצות הדתיות  כינוס ועדת השרים לעניין ערביי ישראל ועוד.
גל-45682/2 08/03/2001 השר אלי ישי – נאומים עצרת יום הסיכרון לחללי מערכות ישראל  אזכרה לשגיא גוזלן ז"ל – חביבות של מצווה  ט"ו בשבט  חנוכה  "ושדי כמגדלות" על תלמידים חכמים  על משפט ציבורי בעת משבר  בימי לחימה – הרצאה לזכר עו"ד יעקב פוטשבוצקי ע"ה  בשלושים לפטירתו  מסרים ודגשים בתחומים שונים לקראת ראיון עיתונאי  כנס במרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית באוניברסיטת בר אילן  "היכן צבא ישראל?"/ ד"ר מרדכי ניסן ועוד.
גל-45682/9 13/03/2001 השר אלי ישי – רשויות מקומיות (לפי אותיות) ג' התכתבויות בנושא חלוקת פרסי ניהול תקין לרשויות מקומיות  התכתבויות בין רשויות שונות למשרד הפנים.
גל-45686/7 25/03/2001 השר אלי ישי – מועצות מקומיות – ירכא – יקנעם עלית – יסוד המעלה  יבנאל וירוחם נתוני תקציב על המועצה המקומית ירכא  יקנעם עילית – בקשת סיוע והתפתחות תקציב המועצה והגרעון באלפי ש"ח  סיכומי דיונים בלשכת המנכ"ל  תקציב 200 של המועצה המקומית יסוד המעלה  תקציב המועצה המקומית יבנאל  דו"חות תקופתיים ועוד.
גל-45681/7 28/03/2001 השר אלי ישי – פרוטוקולים סיכום דיון בנושא זק"א  מצב רשויות מקומיות מבחינה כלכלית
גל-45681/2 29/03/2001 השר אלי ישי – חקיקה בג"ץ 1426/01: עיריית נצרת נ' שר הפנים  הפגיעה של חוק שכר המינימום הנוכחי במגזרים החלשים במשק  פיצוי הלנת שכר ברשויות מקומיות  קביעת מדיניות הממשלה בשמירה על מקרקעי הלאום  חוק חג המצות (איסורי חמץ)  תשמ"ו-1986 – הנחיות לפיקוח – תשס"ב  תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) – עיריית לוד ועוד.
גל-45686/9 06/05/2001 השר אלי ישי – מועצות מקומיות – כנרת – כפר תבור – כפר יונה – כפר קאסם מועצה מקומית כנרת – מצב כספי ובקשה למענק מיוחד  דו"ח כספי לשנת הכספים 2001  דו"חות רבעוניים של הרשויות המקומיות הנ"ל  הנחה בארנונה לקניון במועצה מקומית כסייפה ועוד.
ג-13447/30 10/07/2001 זאבי רחבעם מכתבים מרחבעם זאבי  פנייה של אשתו יעל לראש השב"כ אבי דיכטר לאחר מותו
גל-45686/1 01/08/2001 השר אלי ישי – ועדות שרים הגדלת חלקה של חברת בזק ב-yes  אגרידב – חברה לפיתוח חקלאי (ארצות חוץ) בע"מ – תזכיר  סקירה כללית בנושא הליכי הפרטה לקראת דיון בועדת שרים לענייני הפרטה ביום 17.12.2001  רכישת 20% מהון מניות חברת קווי חופשה בע"מ ע"י חברת אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ  מיזוג בזק וקבוצת אדאנת לעסקים בע"מ  מדיניות ייצור חשמל בקוגנרציה  חוק פרויקטים לאומיים  הסדרי המימון בין הממשלה לרשויות המקומיות בנושאי פיתוח  שינוי בהוראות התכנית לעניין שימוש בגפ"מ בתחנות תדלוק  עמדת תשת ביחס לדיון במיזוגה של תשת עם אל-על  רשות נחל הקישון – תכנית אב  הארכת האמנה בין מרכז השלטון המקומי לבין החברות הסלולריות  הצעת חוק לשיקום איכות הסביבה  התשס"ב-2001 ועוד.
גל-45684/7 19/08/2001 השר אלי ישי – קבינט חברתי-כלכלי הצעה בממשלה לסדר יום חברתי.
ג-13436/20 28/08/2001 Specter Arlen – ספקטר בתיק – מכתב תשובה מאת ראש הממשלה אריאל שרון לסנטור ארלן ספקטר  סנטור רפובליקני ממדינת פנסילבניה בנוגע לשני טרוריסטים פלסטינים שרצחו אזרחים אמריקנים בישראל  הבקשה הועברה לטיפול היועמ"ש – התכתבויות; יוזמת סנטור ספקטר בנוגע להסגרת מחבלים פלסטינים מישראל לארצות-הברית והעמדתם לדין; התכתבות בנושא סכסוך מסחרי של חברה של הסנטור ספקטור לבין חברה ישראלית. העניין בטיפול מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר;
ג-13445/59 25/09/2001 רמי דותן ברכות לרמי דותן לרגל מינויו ליו"ר האגודה למען החייל  מענה לפניות של רמי דותן.
גל-45685/13 01/10/2001 השר אלי ישי – רשויות מקומיות חומר בענייני רשויות מקומיות
גל-56178/2 01/10/2001 עצומות למען השבויים והחטופים – אופקים עצומה למען שחרור החטופים והנעדרים חיילי צבא הגנה לישראל – מתושבי המועצה האזורית מרחבים ותלמידי בתי הספר השייכים למועצה האזורית.
גל-45683/4 05/12/2001 השר אלי ישי – כבאות והצלה מכתבים שונים לשר הפנים אלי ישי.
גל-45685/7 16/12/2001 השר אלי ישי – מחוז דרום רשימת רשויות במחוז הדרום
גל-73540/11 01/01/2002 שטח שיפוט אלקנה התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט תוכנית מתאר שער השומרון שיוך שטח שער השומרון למ.מ אלקנה המלצה בדבר איחוד הרשויות אלקנה- אורנית- שערי תקווה ועץ אפרים בג"צ ועד מקומי שערי תקווה
גל-45683/10 01/01/2002 השר אלי ישי – התכתבות בנושאים שונים פניות שונות לשר הפנים אלי ישי.
גל-45683/8 23/01/2002 השר אלי ישי – מדיני לקט מבזקים ממשרד החוץ
גל-45682/15 01/02/2002 השר אלי ישי – רשויות מקומיות (לפי אותיות) ש'  ת' התכתבויות עם ראשי רשויות וראש עיריית תל אביב
גל-45681/8 18/04/2002 השר אלי ישי – כיבוי והצלה התכתבויות בנושא מערך הכבאות וההצלה  הצעות להחלטות ממשלה  ימי עיון ועוד
רש-1764/5 01/05/2002 טבריה – בית עבאדי טיילת בתיק תכניות אדריכליות  כתבי כמויות ומפרטים למכרזים עבור עבודות בבית עבאדי בטבריה.
גל-45683/6 11/06/2002 השר אלי ישי – כבאות והצלה דיון אודות איגוד ערים. סיכום דברים של כבאות והצלה.
גל-70211/13 30/07/2002 התכתבויות טבלאות הקצאות תקציב  טפסים של הקצאות תקציב והתכתבות בין המחלקה הנוצרית במשרד הדתות בראשות מרג'יה סיזאר  הנהלת המשרד ורשויות מקומיות ערביות בנוגע להקצאות תקציב למבני דת נוצריים ובתי עלמין לנוצרים בישראל.
ג-13431/67 30/08/2002 Morocco – מרוקו התכתבות ואגרות ברכה
גל-45686/12 01/09/2002 השר אלי ישי – התכתבות עם משרדי ממשלה בנושאים שונים
ג-13449/12 24/09/2002 יעלון משה התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון עם משה ("בוגי") יעלון: בקשת מפקד קורס נתיב למילות תודה לסגל הפיקוד  התבטאויות חברי כנסת כנגד חיילי צה"ל ומפקדיו ומכתביו של סא"ל (מיל.) אורי רמון  חבר ב"מועצה לשלום ולביטחון" וב"פרופיל חדש".
רש-2195/3 19/11/2002 צפת פרוייקטים שונים בצפת: מערת שם ועבר  גן המצודה  שיקום בית העלמין  סמטאות. מצורף the ancient cemetery of safed – פנייה אל מינהלת תיירות צפת בעניין; נתוני תיירות בצפת – פרוטוקולים וסיכומי דיון; פארק עמק התכלת – חלופות מפורטות לביצוע שלב א'; התכתבויות עם המינהלת לפיתוח התיירות בצפת בנוגע לפיתוח פארק עמק התכלת; ביצוע מצגות לפויקולר (קבלית) –  [כלי תחבורה הנמשך על ידי כבל במעלה מתלול] – אומדן מעודכן להוצאות תפעול  כדאיות ועלויות הפעלה; שם עברי לרכבל סביב צפת – דיונים עם ד"ר אבשלום קור; מערת שם ועבר – פרוטוקול פגישה – דרישות רשות העתיקות בנוגע לתכנית המוצעת – תכנון גן המצודה  במערה; התכתבות בנוגע לשיקום בית העלמין העתיק בצפת ובקשה למינוי מחדש את האפוטרופוסים על הקדש בית העלמין העתיק בצפת; תקציב החברה הממשלתית לתיירות לשנים 2002-2003;
גל-64746/11 15/12/2002 פרויקטים – קריית שמונה. בתיק התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות תיירות ומסלולי טיול בארץ בעקבות התנ"ך. בתיק תכניות מסלולים  עלויות  תקציבים והסכמי עבודה.
רש-1764/6 12/05/2003 טבריה – בית עבאדי טיילת בתיק – תכניות אדריכליות להקמת הטיילת 'בית עבאדי' בטבריה; חומר למכרז בית עבאדי מחברות אדריכלים ומהנדסים שונים; תיאום תכנון ופיקוח עבודות חשמל – פירוט.
גל-49420/4 07/01/2004 תכנון ובניה בתיק הודעת מנכ"ל המשרד למנכ"ל משרד הבריאות על תמיכה בהצעת ההחלטה בנושא הקמת מועצה לאומית לקידום בטיחות בית ופנאי  מכתב השר בנוגע לפרוייקט הקמת בית ילדים על-פי מודל של המפעל להכשרת ילדי ישראל. .
גל-71021/13 09/02/2004 ועד נאמנים מוסלמים עכו התכתבויות בנושא תקציב ועד הנאמנים המוסלמים בעכו  עבודות פיתוח במוסדות מוסלמיים  הצעות תקציב  דו"חות ביקורת ודו"חות כספיים ועוד.
ג-13452/27 14/03/2004 מזוז מני מסמכים מלשכת מני מזוז בכהונתו כיועץ המשפטי לממשלה -2004 והתייחסותו למספר נושאים ניגודי עניינים; הצעות חוק; מינויים בתקופת בחירות; הריסות מבנים; ביטחון היקפי בהתנחלויות ועוד
גל-64618/18 28/11/2004 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך החלטת ממשלה על הקמת הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) כיחידת סמך במשרד החינוך  סקירות ומצגות על יעדי ראמ"ה ופעילותה:    הצגת ראמ"ה בפני הנהלת משרד האוצר-מדידה בשירות הלמידה (מצגת)  תלמידי ישראל בראי המבחנים  מיצ"ב התשס"ז-מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית  זיהוי בתי ספר בולטים לחיוב ולשלילה  הצעה להערכת "אופק חדש" (יוני 2008)-רפורמה מערכתית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
גל-52588/1 04/04/2005 ועדת דברת – התכנית הלאומית לחינוך: יישום הדו"ח סיכומי פגישות עבודה של המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך  רשימות נושאים לדיון עם מנכ"לית המשרד  הצעת תקציב למטה ועוד.
גל-62208/2 29/08/2005 הגנת הדייר בתיק טיוטות לחוק הגנת הדייר.
ג-14741/6 13/03/2007 הרצל בודינגר  בתיק מכתב של האלוף במיל'  הרצל בודינגר  אל ראש הממשלה  אהוד אולמרט  בנוגע לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל
ג-14669/28 29/08/2007 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – ארכיון וליש בתיק – התכתבות בנוגע לאפשרות הפקדת אוסף בארכיון המדינה הנוגע לארגון טקס הכרזת המדינה ועיצוב סמליה הראשונים. האוסף מצוי בידי  מר ערי וליש  בנו של הגרפיקאי אוטה וליש.
ג-14765/5 01/03/2008 שוטף אהוד אולמרט מענה למכתבים ודברי ברכה
ג-14765/6 01/05/2008 שוטף אהוד אולמרט מענה למכתבים
ג-17824/16 01/06/2008 שדרות ועוטף עזה חומר רקע לקראת ביקור ראש הממשלה בשדרות ועוטף עזה 03.06.2008
נ-974/12 17/09/2008 אירוע חוץ- ערב למפקדים במילואים בזרוע היבשה הצגה "כנר על הגג" בתיק רק לוח זמנים של השתתפות הנשיא בערב הוקרה למפקדים במילואים בתיאטרון הקאמרי. מוקד הערב: הצגה של המחזה "כנר על הגג"
נ-1013/15 01/03/2009 אירוע התנועה ליהדות מתקדמת התיק עוסק בהזמנתו של נשיא המדינה שמעון פרס לאירוע התנועה ליהדות מתקדמת בשנת 2009.
גל-70119/7 07/12/2009 שדרות – כללי התכתבויות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושאים: עמדת משרד הפנים  פרוטוקול  מיגון עוטף עזה  סיכום ישיבת ועדת יישום מיגון שדרות ועוטף עזה ועוד.
גל-73812/16 07/07/2011 גבעת שמואל – אגודת ידידי שי מידידי ויזניץ בחו"ל אישור הסכם בין עיריית גבעת שמואל לבין עמותת אגודת ש"י מידידי ויזניץ  פרוטוקולים ישיבות מליאה של המועצה ועוד
אב-494/7 16/12/2014 מעטפת היום הראשון  אריק איינשטיין 3.00 (10 פריטים) בול של אריק אינשטיין שר וכיתוב בתחתיתו "אני ואתה נשנה את העולם"  מודבק על גלויה עם דיוקן של אינשטיין ושמות חלק משיריו. חותמת של יום ההופעה. הופעה 345