אפריל 2019

.1 | 1368 תיקים - 7 לאפריל 2019

מזהה פיזי

שנת התחלה

שם התיק + קישור

תיאור

גל-46220/20 1951 רישום אוניות תכתובות ומסמכים בנוגע לרישום אוניות
פ-289/28 1945 ג'ורג' ו'דיע צלאח – חטיפת נערה (1945) בקשה מטעם מחמד אבחיס מהכפר יאטה שבנפת חברון ואחרים  שנאשמו בחטיפת נערה  לבטל את צו סגן מושל מחוז חברון  המגביל מקום מגורי הנאשמים ועוד.
גל-23261/11 1990 טיפול במזדקנים וחולים גריאטרים תכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל
גל-23261/12 1991 טיפול במזדקנים וחולים גריאטרים תוכניות טיפול בקשיש
גל-7459/10 1978 ועדת קניות ותפעול מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח אזור ימית  כגון: פרוטוקולים מישיבות ועדת תיפעול  תקציבים  הזמנות ציוד ועוד.
כ-1399/11 2000 בקשת חוו"ד ממה"ד על החלטות המתקבלות ע"י ראה"מ על זכויות חיפושי גז שאינן מתחייבות מההסדרים עם הפלסטינים
פ-294/27 1940 עג'אג' נוויהד' – תביעה כספית (1940) תביעת שאכר אבו-עסב נגד עבד אל-ע'ני אל-כורדי מירושלים בפרשת מכירת סכיני גילוח גנובים לתובע.
פ-292/27 1942 ג'ורג' ו'דיע צלאח – עדות שקר (1942) כתב-אישום  שהוגש נגד סעיד אבו-ח'לף  שנאשם במסירת עדות שקר בפני בית-משפט השלום בירושלים.
פ-1904/12 1928 יצחק בן-צבי – מאמר לקדמותה של פקיעין – מאמר מאת יצחק בן-צבי  הופיע בעיתון "דבר"  בדבר זיהויה של בקע המקראית עם הכפר פקיעין.
פ-1904/14 1950 יצחק בן-צבי – מאמר פקיעין במקורות הקדומים- בתיק טיוטת בכתב יד  מאמר מאת יצחק בן-צבי . (תאריך משוער)
פ-2268/1 1925 קטעי עיתונות. כתבות ומאמרים בשפה העברית  האנגלית והיידיש בשם "מכתבים למערכת"  "אהרון ראובני – במלאת לו ששים"  "עם אהרון ראובני  מחבר "עד ירושלים""  "הרומנים והסיפורים של א. ראובני" מאת אהרון ראובני  דב קמחי  אברהם חיים אלחנני  אהוד בן-עזר  ועוד שהתפרסמו בעיתון "הארץ"  "דואר היום"  "דבר"  "הד המזרח"  "הדור"  "מעריב"  "כתובים" ובעיתונים נוספים.
כ-1401/13 2000 הקצאת קרקע לסוכנות היהודית להקמת ישובים קהילתיים ולהרחבתם – עמ' 349 בדו"ח 51 ב' של מבקר המדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מהוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא הקצאת קרקע לסוכנות היהודית להקמת ישובים קהילתיים ולהרחבתם (עמ' 349 בדו"ח 51 ב' של מבקר המדינה): מסמך רקע של מרכז למחקר ומידע של הכנסת לדיון בנושא  תקציר מתוך דו"ח מבקר המדינה  פרוטוקול מישיבת הוועדה בנושא  הודעה לעתונות  קטעים מסיכום ביקורת ועוד.
גל-7463/59 1978 מסעדת "קצה המדבר" – ברגר יוסף  שחר אלי התכתבויות וחליפת מסמכים העוסקים במסעדת "קצה המדבר" בעיר ימית: אישורי עסק  ביקורות תברואה  בקשת הלוואות ועוד.
גל-3930/54 1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מושב בן-שמן בתיק תרשים של מושב בן שמן.
גל-3930/56 1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בת-שלמה בתיק תכניות ושרטוטים הנוגעים לתכניות בניה בבת שלמה.
ג-2232/1 1953 היועץ המשפטי – הצעת חוק התכנון והבניה חוק התכנון והבניה 1953 1958  פרוטוקול  ועדה משותפת  ועדה מחוזית   הפקעת קרקעות ועוד.
גל-2748/1 1979 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – נטעית יערות למטרת בטחון סקירות מפות התיק מכיל מכתבים ומסמכים בנוגע לנטיעת חורשות ויערות בצידי דרכים חשובות כדי והסתירם ולהעלימם מטעמים ביטחוניים ועוד.
פ-1904/2 1930 יצחק בן-צבי – מאמר שמירה והגנה לפני התחלת ההתישבות החדשה – חלק ממאמר מאת יצחק בן-צבי בנושא השמירה בישובים היהודיים בארץ ישראל באמצע המאה ה – 19.
ג-4719/4 1952 תיק ללא שם התכתבות בנושאי כלכלה  דו"ח על פעולות הביצוע של חוק קרן פקדון וקרן הוזלה  תקציב משרד הדתות  פקודת מבקר המדינה לשנת תש"ט ועוד.
ג-6507/2 1970 סמנכ"ל – מזכירות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן מנכ"ל משרד ראש הממשלה שמואל שילה  בנוגע לנושאים: עניינ עובדי המשרד  ביקורת רישומים במחלקת הכספים  הקמת מכון בין-תחומי לחקר מדעי החיים ליד אוניברסיטת תל אביב  ענייני מנהלה  סכומים שהועברו לקבלנים על עבודות קבלניות  מפקד האוכלוסין והדיור 1972 (כולל שאלון שלב א' ושאלון משפחתי שלב ב')  טיוטת הקדמת ראש הממשלה לשנתון הממשלה תשל"ב  הצעת התקציב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 1972/73  פעולות קרן הנאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום פליטים  המבנה הארגוני ופירוט העבודה של תיקיון משרד ראש הממשלה  בקשת הרב טוביה בלוי לתיקון "חוק השבות" ועוד.
פ-1964/26 1942 סטרומה כרוז של ההסתדרות בעקבות אסון טביעת אוניית המעפילים "סטרומה". (בצד השני של הכרוז רשימות בכתב ידו של בן-צבי על בורכוב)
ג-4723/10 1950 הרב חן חיפה התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע למספרה שקיימת בדירת הרב חן בעיר חיפה ועובדת בשבת  וכן הודעת משרד הדתות על טיפולו בנושא.
גל-7471/8 1974 20 בתים – נתיב העשרה (התיק ריק  ראה 3672) בתיק טפס התחשבנות ריק.
גל-7471/9 1974 045 לול להודים – נתיב העשרה (בוטל) התכתבויות ומסמכים הנוגעים לתכנית להקמת לולים לתרנגולי הודו בנתיב העשרה בשיתוף הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית. מחירים  תקציב  כללי.
גל-7471/11 1973 45 לולים להודיים – נתיב העשרה (בוטל  ראה 3808) בתיק מכתב אודות הקמת לולים בנתיב העשרה
גל-7471/13 1973 מקלט ל/99 – נתיב העשרה (מנין) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מקלט בנתיב העשרה  כגון: חשבונות  חישובי כמויות  חוזים  בדיקות בטון של מכון ההתקנים הישראלי  הצעת תקציב ועוד.
פ-1965/49 1930 פקידות מנדטורית תצלום רשימת הרכב הפקידות המנדטורית על פי השתייכות דתית (כתב ידו של יצחק בן-צבי)
גל-41083/4 1982 שיקום שכונות חברתי – קרית-אתא; הרקפות ב' התיק מכיל: תקציב רווחה חינוכית  הצעת תקציב ועוד.
ג-869/8 1950 תיק רישום ילדים חוזר המחלקה לביצוע חוק לימוד חובה לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות בדבר רישום ילדים במחנות ובמעברות למוסדות החינוך  הודעות משרד המפקחים והממונה על ביצוע חוק לימוד חובה על רישום הילדים ללימודים בבתי ספר מארהעת הזרמים (הזרם הכללי  זרם העובדים  זרם "המזרחי" וזרם "אגודת ישראל")  דו"ח מספרי על הרישום למוסדות לחינוך יסודי; חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון להורי הילדים בשכונת "בבתי-המפעל" והורים נוספים בנוגע לתלונות ובקשות ההורים בנושאים שונים: דרישת תשלום משתי רשויות מקומיות  הוצאת ילדים מבית ספר של "זרם העובדים" בשל אי הזדהות אידיאולוגית  בקשות להכנסת ילדים לכתה א' למרות שנולדו אחרי התאריך הקובע ועוד.
גל-7470/4 1976 עבודות פיתוח בחצר בית-ספר שדה – נעמה (המשך מתיק 3) התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון לחברת קבלניות וגופים נוספים בנוגע לעבודות פיתוח בית ספר שדה "נעמה" ביישוב אופירה במרחב שלמה: רשתות ביוב ומים  חשמל  מיזוג וצינון  מגרש כדורסל  תאורת מגרש הספורט וכו'  תנאי החוזה  הוראות ביצוע  פירוט הבניה  רשימת כמויות ומחירים  תרשימים ומדידות  חשבון סופי ועוד.
גל-7470/6 1975 חדר אוכל  כיתות לימוד  מועדון  מקלטים – נעמה התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון לחברות קבלניות בנוגע לבניית מבני ציבור ומקלטים בבית ספר שדה "נעמה" ביישוב אופירה במרחב שלמה: החוזה 45/58177/75  תעודות על בדיקות בטון של מכון התקנים  חשבונות  מפרט כללי  פירוט מקלט סטנדרטי -מהדורת 1973  חשבון מדידות  חישוב כמויות  רשימת כמויות ומחירים ועוד.
גל-7470/7 1977 בית-ספר שדה – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברות אשטרום ואשקובית וכן עם מכון התקנים בנוגע לבניית בית ספר שדה ימית:
גל-7469/11 1974 הקמת 7 מקלטים – מרכז אזורי  פתחת רפיח התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון וחברת אשטרום-חברה להנדסה בע"מ וגופים נוספים  בנוגע לבניית 7 מקלטים במרכז האזורי בפתחת רפיח (ימית): מקלט-כתב כמויות (מהדורה 1973/74)   הזמנות עבודה  חשבונות  תוצאות בדיקות בטון של המחלקה לבנין במכון התקנים הישראלי  רשימת כמויות ומחירים  החוזה 91/46668/74 ועוד.
גל-7469/12 1974 בית-ספר עם מקלט וגן ילדים – מרכז אזורי  פיתחת רפיח התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון וחברת רסקו בנוגע לבניית בית ספר עם מקלט וגן ילדים במרכז האזורי בפתחת רפיח (ימית):  מקלט-כתב כמויות (מהדורה 1973/74)  הזמנות עבודה  חשבונות  תוצאות בדיקות של המחלקה לבנין במכון התקנים הישראלי  החוזה: 9081/46679/74  רשימת כמויות ומחירים  בית ספר בפתחת רפיח-מפרט וכתב כמויות (אפריל 1974)  חשבון סופי ועוד.
גל-7469/13 1974 הקמת 69 יחידות – מרכז אזורי  פיתחת רפיח התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון וחברת אשטרום-חברה להנדסה בע"מ וגופים נוספים  בנוגע לבניית 69 יחידות דיור במרכז האזורי בפתחת רפיח: הזמנות עבודה  חשבונות  תוצאות בדיקות בטון של המחלקה לבנין במכון התקנים הישראלי  תאור טכני של בתים בודדים במרכז אזורי פתחת רפיח (ימית)  פירוט החוזה 9081/46524/74 (אוקטובר 1974)  חישוב כמויות  יומני עבודה  רשימת כמויות ומחירים ועוד.
גל-7470/16 1977 עבודות פיתוח – בית-ספר שדה – ימית (המשך מתיק 15) התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברת סלוכביש וכן עם מכון התקנים בנוגע לעבודות פיתוח בבית ספר שדה ימית:
גל-7470/19 1977 עבודות פיתוח ל- 40 בתים – ניר אברהם התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברת סולכביש בנוגע לפיתוח אזורי כהכנה לבניית 40 יח"ד ומגרש כדורסל במושב ניר אברהם בפתחת רפיח:
גל-7470/20 1975 הקמת 40 יחידות – ניר אברהם התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברת אשטרום ומכון התקנים בנוגע לבניית 40 יח"ד ומבני ציבור במושב ניר אברהם בפתחת רפיח:
גל-7471/22 1977 כבישים -פנימיים – מניין מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לסלילת כבישים בנתיב העשרה  כגון: חשבונות סופיים  חוזים  חישוב כמויות  בדיקות מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7470/2 1973 בית-ספר שדה אופירה – סגור התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון לחברת אשקובית וגופים נוספים בנוגע לבניית בית ספר שדה "נעמה" ביישוב אופירה במרחב שלמה:  פירוט הבנייה  החוזה: 99045/50387/79 בסכום 1 400 0000 לירות  הוראות ביצוע  תעודות על בדיקות בטון של מכון התקנים  יומני עבודה  רשימת כמויות ומחירים ועוד.
ג-2070/39 1961 גליל ים התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד הפנים ומועצה מקומית גליל ים בנוגע לתקציב המועצה לשנת 1961-2  מסמכים המכילים את סכומי אומדן התקבולים של המועצה  ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
גל-7471/14 1973 עבודות פתוח שטחים – מרכז בין גושי  פיתחת רפיח ומניין מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לעבודות פיתוח בימית ונתיב העשרה  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  רשימות כמויות ומחירים  בדיקות בטון של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7471/18 1974 5  יחידות – מרכז גושי  פיתחת רפיח מרכז גושי פתחת רפיח: חוזה להקמת בתים טרומיים ועבודות כלליות בבניית המרכז הגושי וביישובים נוספים בחבל: חוזים עם חברת אשטרום  תשלומי אגרות בניין ביישובים שונים בחבל רפיח  חשבונות שונים  רשימות כמויות ומחירים  שחרור ערבויות ועוד.
ג-2071/47 1952 כפר סבא סקירת תקציב המעוצה המקומית כפר סבא לשנת הכספים 1961/62. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט
גל-7471/19 1975 5 מקלטים ל/18 – נתיב העשרה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מקלטים בנתיב העשרה  כגון: רשימות כמויות ומחירים  חוזים  יומני עבודה  בדיקות בטון של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-6936/42 1973 אגף התכנון – עמק-חפר – הדר עם התיק מכיל מסמכים ומפות בענייני תכנון ובנייה של מושב הדר עם שבעמק חפר  וכן את מפות האזור.
גל-22163/3 1977 ועדת השמות הממשלתית – דואר נכנס התכתבות בעניין מתן שמות לישובים יהודיים  ערביים חדשים וכד'. מתן שמות לכבישים  צמתים וכד'. פניות אל ועדת השמות בבקשה לקרוא בשמות לישובים על שם קרובי משפחה של הפונים  חילופי שמות  הנצחת חללים ועוד.
גל-7472/17 1974 מערכת מים וקו סניקה – חוף ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים למערכת המים בחוף ימית  כגון: הקמת ציוד ותחנת שאיבה  חוזים  חשבונות  חישוב כמויות  יומן עבודה  חשבונות סופיים ועוד
גל-7472/18 1975 גדר ביטחון – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי   הנוגעים להתקנת גדר ביטחון בימית  כגון: מחירים  חומרים  חשבונות  חוזים ועוד.
גל-7472/20 1975 16 יחידות – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית יחידות דיור בימית  כגון: רשימות כמויות ומחירים  חוזים  תיאורים טכניים ליחידות  טבלאות מחירים ועוד.
גל-7472/22 1977 43 יחידות (רובע ב') – ימית (המשך מתיק 21) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית יחידות דיור בימית  כגון: רשימות כמויות ומחירים  חוזים  חישוב כמויות  חשבונות סופיים  יומן עבודת פועלים ועוד.
מפה-3982/1 1944 תצלומי-אויר תצלומי-אויר טופוגרפיים של איזור ללא שם; מורכב מ-7 צילומים רצופיים קטנים שהודבקו ביחד לקרטון ( מס' 6002-6008 ) TOPO 15000; בוצע ב- 16.12.44 תצלום – על נייר מט
גל-42563/2 1994 טל עירון – פרוטוקול בתיק פרוטוקולים מישיבת המועצה טל-עירון בעניין פיתוח תשתיות  ארנונה  קציר וחריש.
גל-14841/6 1948 חברות התיירות "תור" בע"מ (טורנובסקי) + "ישראל טרוול ניוס" בתיק התכתבויות בנושאי תיירות בארץ ושימוש בנייר למטרות הדפסה.
כ-854/2 2000 חבר הכנסת יובל שטייניץ – פניות ציבור התכתבות פרטית וציבורית עם גורמים שונים ביניהם: אנשים פרטיים (בניהם האסיר רונן בר שירה)  מיט"ל (מרכז ישראלי לטיפול בפגיעות מיניות בילדים)  החברה למתנ"סים  מפעל הפיס  ועוד. בנושאים כגון: פגיעה בתקציב המתנ"סים  הפרטת רשות השידור  דו"ח מחקר משולב רב מגזרי בנושא העמדות כלפי הקמת קזינו בישראל  עינויים – שב"כ  עמותת ברק  חיפה ועוד.
גל-6935/13 1963 אגף התכנון – עמק-חפר – הדר עם התיק מכיל מסמכים בענייני תכנון ובנייה בכפר בית יצחק (כיום: בית יצחק שער חפר) שבעמק חפר  וכן את מפות האזור.
גל-12051/18 1954 משרד ראשי ומחוזות – ועדת חקירה לענין בורות פתוחים. התיק מכיל: רשימת בורות פתוחים  הגנת בורות פתוחים  הצעת חוק בורות ובארות בפני נפילת אדם לתוכם  ועדת החקירה לעניין בורות ועוד.
גל-7472/2 1975 ימית – ניתוחי מחירים (המשך מתיק 1) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם התכתבות וניתוחי מחירים  הנוגעים לעבודות הציבוריות בימית.
גל-7472/3 1977 ימית – שרביב בע"מ התיק מכיל דפי ריכוז של חפירות / קווי מים / ביוב של חברת שרביב בע"מ בחבל ימית שהייתה קיימת בחצי האי סיני.
גל-7472/4 1976 ימית – יומני עבודה (1) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם חשבונות סופיים וחישובי כמויות מהעבודות הציבוריות בימית.
גל-7472/5 1977 ימית – יומני עבודה (1) (המשך מתיק 4) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לעבודות ציבוריות בימית  כגון: חשבונות סופיים  חישוב כמויות  חישוב ברזל ועוד.
גל-7472/6 1975 מערכות מים וביוב  מ.א – פיתחת רפיח (המשך בתיק 7) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח תשתיות מים וביוב בימית  כגון: תכנית סילוק שפכים  חשבונות  כתבי כמויות  מפרט לעבודות חשמל  ועוד.
גל-7472/7 1975 מערכות מים וביוב  מ.א – פיתחת רפיח (המשך מתיק 6) התכתבויות וחליפת מסמכים העוסקים בבניית תשתיות חשמל  מים וביוב במרכז האזורי פתחת רפיח: הוראות ביצוע  פיקוח על עבודות בנייה  סיכום העבודות  חוזים  כתבי כמויות ומפרטים  ניתוח מחירים  שיחרור ערבות  מגעים עם חברת תה"ל וחברת שרביב ועוד.
גל-7472/8 1975 ח-ן סופי – יוני 78 התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון לחברת שרביב בע"מ בנוגע לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות ביישובים הישראלים בחבל ימית: רשימת כמויות של עבודות נוספות שנמסרו לביצוע בפתחת רפיח-ימית  הגדלת חוזה לעבודות מים  ביוב  תאורה  וטלוויזיה במרכז האזורי ימית  דו"ח פקוח צמוד  תעודות בדיקה של מכון התקנים  חוזים לביצוע קווי מים  ביוב  מתקן שפכים  תחנת שאיבה  מערכת חשמל וכו'  חשבונות שהוגשו ע"י החברה ועוד.
גל-7472/9 1975 84 יחיד – מועצה אזורית פיתחת רפיח מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית יחידות דיור בימית  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  תיאורים טכניים  תעודות בדיקת בטון של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7472/11 1976 13 בתים (78 יחידות) מרכז א' – פיתחת רפיח (המשך מתיק 10) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית יחידות דיור בימית  כגון: חשבונות  הזמנות  רשימות כמויות ומחירים  בדיקות בטון של מכון ההתקנים הישראלי  יומני עבודה ועוד.
גל-7472/12 1976 ימית  אזור תעשיה – מערכת מים וביוב וקוי סנוקה התיק מכיל מסמכים העוסקים בפיתוח תשתיות ביוב וחשמל בימית: חוזי עבודה  ציוד חשמלי  קוי סנוקה  ביטוח  כמויות  עבודות מים וביוב  חשבונות ויומני עבודה
פ-2500/1 1949 חומר של עו"ד דוכן התכתבות  פניות לבית המשפט  פסקי-דין בנושאים: קרקעות בטבריה ובנימרין  אדמה ביפו  רכישות קרקעות בשרונה ובתל-אביב  תביעת לשון הרע  ירושות  תקנות ופקודות לעורכי-דין  נושאים משפחתיים  דמי שכירות ובעלות על דירה. בתיק גם פרוטוקולים מישיבת הסתדרות עורכי-הדין
גל-7472/13 1976 16 יחידות מרחבות – ימית התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בענייני בניית 16 יחידות מרחביות בעיר ימית במדבר סיני  חוזי בנייה  הצעות מחיר  סדר התשלומים  טבלאות כמויות ומחירים  ועוד.
גל-7472/14 1976 3 מקלטים – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מקלטים בימית  כגון: חשבונות  חוזים  חישוב כמויות  יומני עבודה  תיאור העבודה ועוד.
גל-7472/15 1976 מתקני חוף רחצה – ימית (המשך בתיק 16) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מתקנים בחוף הרחצה ימית  כגון: כמויות חומרים  חוזים  תכניות  בדיקות של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-55252/10 1989 אתיקה לשירות הציבורי ייחודית תנאי שירות משרד החוץ סקירה על פעולות בשירות המדינה בתיק דו"ח סקירה של נציבות שירות המדינה על עיקרי הפעולות בשירות המדינה ושיפור השירות לציבור בשנים 1990-1992  דו"ח בנושא "ייחודיות תנאי השירות של עובדי משרד החוץ"  דו"ח של דובר צה"ל בנושא "פגיעה בנציגים ובנציגויות ישראל בחו"ל בשנים 1969-1988"  וחוברת "אתיקה לשירות המדינה" המכילה דברים שנאמרו בכינוס שנערך במעלה החמישה בשנת 2001 (דברים מאת: ציפי לבני  פרופ' יצחק זמיר  מאיר שטרית  ד"ר אלכס איש שלום  פרופ' אברהם פרידמן  אביגדור יצחקי  ועוד).
חצ-3790/25 1957 הסכמים קונסולרים – ארצות הברית
פ-2510/1 1920 חומר של עו"ד דוכן התכתבות בנושאי קרקעות: חלוקה  רכישה  חובות  חולות הדיונות מדרום ליפו  פקודת הירושה  חוזה עבודה בבית-חולים וחוזים אחרים  מכירת בית ועוד
גל-7470/21 1976 יישור שטח – ניר אברהם התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע להכשרות ויישורי שטחי עפר  עבודות עפר וקרקע  חפירות  פיתוח תשתיות קרקעיות  עלויות כספיות וחשבונות של מחירי העבודות  ועוד.
גל-7470/22 1977 גדר בטחון – ניר אברהם התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע להקמת גדר ביטחון ביישוב ניר אברהם שהיה קיים בעיר ימית בחצי האי סיני  סדרי תשלומים  חוזי עבודה  ועוד.
גל-7470/23 1976 בית-ספר שדה – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברות אשטרום ואשקובית וכן עם מכון התקנים בנוגע לבניית בית ספר שדה ימית:
גל-7470/24 1978 הקמת 40 יחידות – ניר אברהם התכתבויות וחליפת מסמכים עם חברת אשטרום ומכון התקנים בנוגע לבניית 40 יח"ד במושב ניר אברהם בפתחת רפיח:
גל-7471/2 1972 14 בתים – פיתחת רפיח חוזה: 39/43929/72 עם חברת אשטרום להקמת 14 בתים טרומיים בפתחת רפיח ב' (לימים "מנין"  לימים "נתיב העשרה"):
גל-7471/3 1972 פיתחת רפיח ב' – תוספות לפרוגרמה (בוטל) בתיק מסמך בעניין הוספת מבנה לפרוגרמה של פיתחת רפיח ב'.
גל-7471/5 1972 הקמת מבנים – מניין מסמכים והתכתבויות בנוגע להקמת מבנים במושב מנין (שמו הקודם של מושב נתיב העשרה): חוזים בין משרד השיכון לחברת אשטרום להקמת מבני ציבור ומגורים  הקמת מבנים בדקלה  עיכובים בעבודה עקב מלחמת יום הכיפורים  מפת ההקמה של מנין  חישוב כמויות  הקמת גן-ילדים  צרכניה  מזכירות  מרפאה  חשבונות ועוד.
רש-1760/8 1994 כפר אמנים – עין הוד 10 תוכניות – פיתוח לב כפר האומנים בעין הוד; תשריטי התכנון.
חצ-5742/49 1974 תביעות נגד אזרחי ישראל – תורכיה
ג-10986/9 2000 היועץ לענינים חברתיים – תכנית לפיתוח מגזר ערבי – שוטף  3 – חלק ב' מכתבים ופאקסים יוצאים של היועץ עוזי גדור בנושא הפיתוח של המגזר הערבי  תכנית לפתרון קבע לאוכלוסית המגזר הבדואי ותכנית לפיתוח המגזר הערבי – דרך פעולה  סיכומי פגישות  פניות  נתונים
פ-2107/34 1967 פרוטוקולים ומסמכים של הכינוס העולמי של מועצת הפועלות. הסתדרות העובדים- מועצת הפועלות.
ג-2086/35 1953 אילת החוק עזר לאילת בדבר היטל עינוגים והתכתבות בנושא בין מנהל המחלקה לשלטון מקומי דב רוזן עם המועצה המקומית אילת.
מפה-4142/1 1934 ( צלומי-אויר ודי תבה התחתון )  Lower Wadi Taba צלומי-אויר מגובה נמוך של חוף המפרץ באזור ואדי טאבה התחתון ע"י מר מטסון. נשמר בתוך ספריית הקונגרס – M. 34/4543
גל-18506/8 1974 ביה"ס "אורות" – בת-ים מתן עזרה ושיעור עזר למניעת נשירה לתלמידים – בית הספר 'אורות' בבת ים; סגירת בית הספר 'אורות' בשל מיעוט תלמידים ואכלוס התלמידים בבתי הספר השונים – התכתבויות בנושא.
גל-48247/6 1965 ירושלים – בית צפפה (כרך א')
כ-514/24 1979 הכנסת התשיעית – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – התכנית להעברת בית העלמין של אסתקלאל בחיפה (2412) מסמכים מהכנסת ובהם התכתבות ופרוטוקולים מועדת הפנים ואיכות הסביבה  בנוגע לתכנית העברת בית העלמין של אסתקלאל בחיפה.
ג-1889/113 1956 רשויות מקומיות – תיקי סעד – תל-מונד תעסוקה לבעלי מוגבלויות
פ-1964/6 1927 פקיעין בתיק תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מר פודהורצר מצפת בעניין יהודי פקיעין. רשימה (בכתב ידו של בן-צבי) של יהודים מבני פקיעין שמתגורררים בערים וישובים שונים.
ג-89/37 1952 שירותי המודיעין – התאזרחות במדינת ישראל כיצד. התכתבות וחשבונות בענין פרסום והפצת חוברת בנושא ההתאזרחות. בתיק טיוטות החוברת בעברית ובאנגלית.
ג-2188/29 1948 הנהלה – איגרת לחברי הנוער העובד אגרות לחברים במקומות העבודה
גל-46018/5 1996 קסדה לרוכב אופנוע / אופניים התכתבויות ומסמכים בנושא
גל-46018/6 1998 קסדה לרוכב אופנוע / אופניים התכתבויות בנושא
גל-1367/11 1957 מחוז המרכז התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המפקח המרכז על החינוך הגופני בבתי הספר היסודיים במחוז המרכז ר. פנון  בנוגע לנושאים: העסקת מורים  הכשרת מורים   בניית אולמות ספורט ומגרשי ספורט  הקצבת ציוד ספורט לבתי ספר שונים  בית-הספר הממלכתי במעברת נחלת-יהודה  תכניות להקמת מגרש מרוצף לכדורסל בבית-הספר ע"ש אוסישקין כפר-סבא  חוזר פנימי ממפקח המחוז בנוגע להכנת תקנים לשנת הלימודים תשכ"א (מאי 1960) ועוד.
גל-8192/5 1967 ימי מועד  אירועים  קישוט ונוי  חגיגות בישובים ובהתישבויות  שנת ה-  20 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יהודה אילן הממונה על חגיגות ה-20 למדינה:
גל-14551/7 1991 סגנית השר גאולה כהן – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לנושאים: מצוקת הדיור לעולים החדשים מברית המועצות  גינוי לטבח הכורדים בעיראק  המשבר בין איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל לרשות השידור  טיפול בנושא כח אדם לענף הבנייה  רשמים מביקוריה בתחנות המעבר של הסוכנות היהודית במזרח אירופה (פולין  רומניה)  מכתבים מד"ר אליס נאומוף בעת שהותה בדנמרק  מכתב תודה מנעמי שמר ועוד.
גל-14551/17 1991 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכתה של סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה ומברית המועצות: הפעלת המכון ארצי לקולטי עלייה  ועדת מעקב-סיור בדרום בריכוזי עולים מאתיופיה  תעסוקת ביניים לעולים מברית המועצות  פרטיכל ישיבת סל"ע   המלצה על הארגון "בואי תימן" לקבלת פרס השר לענייני דתות לשנת תשנ"א  פעילות רדיו רק"ע  הודעות לעתונות ועוד.
גל-14551/18 1991 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכתה של סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה: נושאים בהם יש לטפל בקליטת העולים מאתיופיה  מסגרת תקציבית לפעילות הפיתוח ללשכת סכנית השר  פרוטוקול סל"ע-טפסי בקשה-מתן קדימויות  פעילות ועדת המעקב הבין משרדית בנושא קליטת העלייה: פרוטוקולים בנושאי קליטה רוחנית-דתית של עולי מבצע "שלמה" ועיסוק והכשרה  בריאות  מתורגמנים לשפה האמהרית  פרטי חברי הועדה  פרוטוקול פגישה עם איש הסוכנות היהודית אבי מזרחי  נקודות לשידור ברדיו רק"ע  ארגון מפגש היכרות מקצועי בתחום המחקר הקליני  בין מדענים עולים ועמיתים ישראלים  הסבר על מסלול העולה בציר "הקליטה הישירה" ועוד.
גל-14551/19 1991 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכתה של סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה ומברית המועצות: פעילות ועדת המעקב הבין משרדית בנושא קליטת העלייה: פרוטקולים על סיורים בנתניה  בצפון ובאילת  טופס הערכה למכון הארצי לקולטי עליה  הודעות לעתונות בנושאים מדיניים  מצב הרופאים העולים  סיוע כספי למוזיקאי שלמה גרוניך בנושא מקהלת הילדים האתיופית מחדרה ועוד.
ג-3050/6 1964 העפלה – ארועים  1965-1964 קטעי עתונים  הזמנות  דו"חות  תוכניות פעולה  לוחות זמנים  כרזות   פרוטוקולים והתכתבות בענין הפקת ארועים  עצרות  כנסי מעפילים והרצאות לכבוד "שנת ההעפלה".
גל-8193/2 1967 (שוטף) העתקי מכתבים יוצאים – שנת ה -20 העתקי מכתבים יוצאים (וקצת נכנסים) מלשכת יהודה אילן הממונה על חגיגות ה-20 למדינה: חידון התנ"ך הבין לאומי לנוער  פניות שונות בנוגע להכללת אירועים במסגרת חגיגות ה-20  צעדת ארבעת הימים  הרכבי ועדות משנה שונות של וועדת חגיגות ה-20  הצעה לקיום "יום ירושלים"  מגעים עם רשויות מקומיות על החגיגות בתחומיהן  הכנת סרט "עשרים שנות חנוך במדינת ישראל"  יום עיירות הפיתוח  הסרטת מצעד צה"ל  השתתפות במימון מופעים  השתתפות במימון תערוכות במוזיאון ישראל במקומות נוספים  ספר "דור העשרים"  כנסי חטיבות תש"ח  פסטיבל מחולות בדליה  השתתפות במימון חגיגות המימונה  תערוכה במכון ז'בוטינסקי  שבוע דנמרק  בעיות בתשלומים לאמנים ועוד
גל-8193/4 1967 מיעוטים – שנת ה-  20 תיק העסוק בערביי ישראל והבדואיים ובו מסמכים על חגיגות ה-20 למדינת ישראל במגזר הדרוזי והערבי  אירועים פולקלוריים בדואיים  תכוניות להגברת מודעות של בעיית בני המיעוטים בישראל ועוד
פ-2968/1 1972 כתבים עבי כרס למיניהם – 1 (כתבים עבי כרס למיניהם – 1) הוצאות עסקיות במשק העובדים  מדדי מחירים להצמדה מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  הצעות לסיכום בנושא מס ערך מוסף  שיטת חישוב תוספת היוקר  הצעות לשינויים בפקודת מס הכנסה  ביטול האפליות במס הכנסה בין הנישום השכיר לבין הנישום העצמאי  סקירה על הסכמי העבודה בסקטור הציבורי והשלכות אפשריות של שינוי בסיס המס  עקרונות והצעות למערכת משולבת של מיסים ישירים והבטחת הכנסה  תזכיר על מס הכנסה בישראל  הצעה לרפורמה במערכת המיסים ועוד.
פ-2968/2 1975 כתבים עבי כרס למיניהם – 2 (כתבים עבי כרס למיניהם – 2) תגובות לתזכיר על מס הכנסה לישראל מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  אלטרנטיבה למס ערך מוסף – הצעה  הצעות לרפורמה במערכת המיסוי  הפרדוקס של תורת המימון הציבורי ופתרונו  המלצות ועדת אשר על מיסים  צמיחה תעשייתית וגידול  שיעור מס הכנסה והניכויים ליחידים  סקירה היסטורית של תוספת היוקר לתקופה 1952 – 1966  סקר הכנסות שכירים (לשנים 1966  1968)  דוח הוועדה המקצועית לבחינת תוספת היוקר  תוכנית החירום הכלכלית – משמעותה והשלכותיה  מס ערך מוסף – משמעותו והשלכותיו  בדיקת מערכת המיסוי והשלכותיה על פריון העבודה ועוד.
מפה-1633/1 1982 Survey – Taba Region שקף טריגונומטרי של איזור הגבול ליד טאבה. מצויינות נקודות טריגונומטריות על גבי המפה ורישום בעיפרון "להתמצאות בלבד" על גבי השקף. בצידי השקף (מסגרת השקף) מצויינים מפסרים: קו מאוזן צפון – 900000  קו מאוזן דרום – 876000  קו מאונך מערב – 134000  קו מאונך מזרח – 144000. מספר 4 מחוק רשום בעיפרון על גבי השקף.
גל-14554/14 1990 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה  גאולה כהן  בנוגע לנושאים: כתיבת וביטוי השם "פלסטינים"  קליטת העלייה מאתיופיה  חיפוש נפט בשומרון ע"י טוביה לוסקין  תגובות לפיגועי טרור באינתיפאדה הראשונה  שינוי שיטת הממשל  עונש מוות בישראל  סיוע לאזרחים בתחומים שונים ועוד.
גל-14554/15 1990 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה  גאולה כהן  בנוגע לנושאים: השלמת שירות צבאי  סיוע בדיור לעולים חדשים ואזרחים נזקקים  תגובות על אירועי האינתיפאדה הראשונה  הקמת אנדרטה ביריחו לזכרם של רחל ויס וילדיה והחייל דוד דלרוזה  משפט גבעתי  פניית לוחם הלח"י לשעבר רחמים "ג'ימי" אלבלק ועוד.
גל-14554/18 1991 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות התיק מכיל התכתבויות נכנסות ויוצאות של סגנית השר גאולה כהן בעניינים שונים: פניות אישיות  סיוע תעסוקתי  מלגות מחקר בתחום הנצחת מורשת יהודי תימן  סוגיות אקטואליה ופוליטיקה  תביעה נגד ערבי תושב חברון על ניסיון רצח  לקט התכתבויות וקטעי עיתונות אודות הצייר שלמה גרסון ואשתו חסידת אומות העולם ועוד.
גל-2128/14 1963 המחלקה הערבית – בית פלינסקי חיפה מרכז ערבי ויהודי על-שם פלינסקי לפעולות תרבות חברה ונוער יהודי וממגזר המיעוטים  התכתבות בנושא קיום פעולות תרבות  תכניות חודשיות.
ג-2312/27 1955 בת-ים חקירת טיב הבניה בשיכון עמידר בבת-ים  תלונת ועדת המשתכנים  פרוטוקולים מישיבת המשתכנים ומשרד העבודה  דו"ח חקירה  מסי בניה
ג-2312/30 1953 בני-ברק שיכון עולים נוה אחיעזר  ליקויים בשיכונים  שיכון עולים שלב ב'  קבלת הבניינים  תלונות המשתכנים.
ג-2094/33 1954 פתח תקוה התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לחוקי עזר עירוניים בעיר פתח תקווה המורים על איסור עישון במקומות ציבוריים  שמירת הניקיון במרחב הציבורי  ועוד.
חצ-2384/3 1948 הנספח הצבאי בארצות-הברית
גל-46038/7 2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – יומן שוטף – לשכת מנכ"ל התכתבויות – לשכת מנכ"לית משרד החינוך – שלומית עמיחי. בין הנשואים שנדונו – משלחות הנוער לפולין; ליקויי למידה; סמינר משותף של משרד החינוך והוועד היהודי האמריקאי; מכרז להפעלת בתי ספר להשלמת בגרות לחיילים; תכנית לקידום לבגרות; השתלמויות עובדי הוראה; מפעל לחינוך דו קיום בין יהודים וערבים בישראל; התייעלות בשכר לימוד העל-יסודי;
חצ-4308/27 1960 לשכת גולדה מאיר – העתקי מכתבים יוצאים למחלקות המשרד התכתבות  סקירות ונושאים לדיון בענין השתלמות מועמדים מארצות מתפתחות בארץ  עליה מקובה  יחסים עם פולין  יחסים עם קונגו  בעיית מי הירדן  ועוד.
חצ-4308/30 1960 לשכת גולדה מאיר – העתקי מכתבים יוצאים לסוכנות לקרנות  למפלגה מכתבים בענינים פרוצדורליים  מכתבי תודה ובנוגע למשלחת של הצופים לחו"ל  ישראל ומלטה בעצרת האו"ם.
פ-586/12 1948 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – עזרה משפטית II התכתבות עם עו"ד ג. האוזנר.
פ-586/13 1947 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – טיפול באסיר ועציר המשוחרר I התכתבות בדבר טיפול העובדת הסוציאלית של האגודה בעניני דיור ואשפוז של משוחררים ודחית שירות צבאי בצה"ל ואישורים על תקופת המעצר.
פ-586/14 1948 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – טיפול באסיר ועציר המשוחרר II התכתבות בדבר טיפול העובדת הסוציאלית של האגודה בעניני דיור ואשפוז של משוחררים ודחית שירות צבאי בצה"ל ואישורים על תקופת המעצר.
פ-586/15 1948 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – הלוואות למשוחררים ולמשפחותיהם. מסמכים ותכתובות
ג-2095/71 1956 כפר סבא התיק מכיל מכתב ממועצה מקומית כפר סבא אל המנהל הכללי במנהל לשלטון מקומי בעניין אישור חוקי עזר
מ-4931/6 1942 Huda Ahmed Issa – Washerwoman – הודא אחמד עיסא – מנקה בתיק 2 מכתבים בנושא מנקה בבית החולים הממשלתי בצפת.
מ-4931/7 1942 Muhamad Khaled Ausad – Male Servant – Government Hospital  Safed – מוחמד חאלד עוסאד – משרת – בית חולים ממשלתי  צפת בתיק 3 מכתבים בנושא עובד בבית החולים הממשלתי בצפת.
פ-583/2 1947 סניפים [ירושלים I] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – ירושלים. (כרך א')
פ-583/3 1947 סניפים [ירושלים II] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – ירושלים. (כרך ב')
פ-583/4 1948 סניפים [ירושלים III] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – ירושלים. (כרך ג')
פ-583/5 1948 סניפים [ירושלים IV] התכתבויות בענייני ארגון  כספים וסיום פעילותה של העמותה  – ירושלים. (כרך ד')
פ-585/1 1947 ממשלת ארץ-ישראל [הנהלת בתי הסוהר I] התכתבות עם מפקח בתי- הסוהר בדבר תנאי המאסר ואספקת הצרכים הרפואיים התרבותיים והכלכליים של האסירים בארץ התכתבות עם משטרת ישראל בדבר המשך אספקת הארוחות לאסירים ע"י האגודה.
פ-585/2 1947 ממשלת ארץ-ישראל [הנהלת בתי הסוהר II] התכתבות עם מפקח בתי-הסוהר בדבר תנאי המאסר ואספקת הצרכים הרפואיים התרבותיים והכלכליים של האסירים בארץ התכתבות עם משטרת ישראל בדבר המשך אספקת הארוחות לאסירים ע"י האגודה.
ג-736/22 1958 אירועים – פסטיבל האמנים בצפת. התיק מכיל חליפת מכתבים בין עיריית צפת והועדה המרכזת של פסטיבל האמנים בצפת לבין ועדת העשור בנוגע למימון ממשלתי לפסטיבל.
ג-737/10 1957 אירועים – כדורגל. אירועים – כדורגל.
פ-2253/20 1957 מכתבים מאליהו אילת אל אהרון ראובני. מכתבים מאליהו אילת אל אהרון ראובני בנוגע לספריו של אהרון ראובני ולפרס ספרות בו זכה.
פ-585/4 1947 ממשלת ארץ-ישראל – משטרה התכתבות עם המשטרה בדבר העברת דואר לעצורי קניה  אספקת מזון לעצורים בפתח-תקוה ובתל-אביב  התכתבות עם משרד המשטרה בדבר המשך פעילות האגודה במדינת ישראל  דו"ח על מצב בתי-הסוהר בחיפה.
פ-585/5 1947 ממשלת ארץ-ישראל – המבקרים בבתי הסוהר המבקרים בבתי הסוהר דו"חות מביקורי פעילי האגודה לאסירנו בבתי הסוהר ומחנות העצורים  פגישות עם מפקדי בתי- הסוהר והעצורים לצרכי שפור תנאי המעצר. עמוד 142-3 דו"ח הרב יעקב גולדמן על תליית דב גרונר. בין יתר האסירים והאסירות המוזכרים בתיק: שרה רוזנברג (לבני) ופרידה ברלין.
פ-585/6 1947 ממשלת ארץ-ישראל – צבא התכתבות עם שלטונות הצבא הבריטי בדבר תנאים בבתי-הסוהר ומחנות המעצר  מכתב מטכ"ל בדבר משלוח חבילות לשבויים יהודים בארצות ערב (24.5.1948)
פ-585/7 1947 ממשלת ארץ-ישראל – מחלקות שונות התכתבות עם המזכיר הראשי  מחלקת הבריאות  לשכת מודיעין ומחלקת השידור בדבר סיוע לפעולות האגודה בקרב העצורים  התכתבות עם משרדי הממשלה בדבר המשך פעולות האגודה  שחרור עצורי קניה  ניכויי מס הכנסה וכסוי חובות האגודה
פ-585/8 1947 ממשלת ארץ-ישראל – דואר  טלפון  טלגרף דואר  טלפון  טלגרף התכתבות בדבר סדור טלפון ותיבת דואר עבור האגודה בתל-אביב.
פ-585/10 1947 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר – [בית לחם] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרה לאסירים ולעצורים בית-לחם (בית-סוהר לנשים) – התכתבות על העברת העצורות למחנה עתלית והמשך הטיפול.
חצ-6914/1 1978 השר משה דיין שה"ח – אישי רישומי וסיכומי שיחות וישיבות; פרטי-כל מישיבות הממשלה; תדרוכים  דיווחים וכו' ( כולל רישום שיחת רה"מ  שה"ח ושהב"ט עם סיירוס ואנס ב- 13.12.78 )
פ-586/1 1947 אסירים ועצורים-גולי קניה I התכתבות כללית עם נציג העצורים במחנה  עם רב המחנה ועם השלטונות הבריטיים בדבר תנאי המעצר ועזרה לעצורים ולמשפחותיהם.
פ-586/4 1948 אסירים ועצורים-גולי קניה IV התכתבות בנוגע לגולים לשעבר  החזרת ציודם ארצה  העלאת גופות ועוד.
פ-586/6 1948 אסירים ועצורים-גולי קניה – תשלומים תשלומים רשימות והתכתבות בדבר סילוק חובותיהם של העצורים כלפי האגודה "לאסירינו".
פ-586/7 1947 אסירים ועצורים – גולי קניה – כתב עת העצורים "בדד" ספר המעצר והגלות (שלוש שנים לגלותנו)  ג'לג'ל  תש"ח.
פ-586/9 1947 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו דו"חות על הטיפול בעצורים והתכתבות עם משפחותיהם.
גל-18942/2 1951 מוסיקה בתיק התכתבויות בנוגע לפירוט תוכניות קונצרטים ואוספי תקליטים  השאלת תקליטים מהספרייה המרכזית למוסיקה ועוד.
גל-18942/6 1951 להקת רננים התכתבות בעניין הקמת להקת המוסיקה הממשלתית רננים – הופעות במעברות וביישובי עולים
פ-3079/2 1926 תנועת "המזרחי" באירופה – התכתבות בין דוד צבי פנקס לראשיה התכתבות בגרמנית (הרוב) ועברית של דוד צבי פנקס עם ראשי תנועת "המזרחי" בגרמניה והולנד ועם אישים הקשורים אליה בארץ: הרב בנימין דה-פריס (אמסטרדם)  הרמן שטרוק  פרופ' אברהם הלוי פרנקל ואחרים  בנוגע לפעילות סניפי "המזרחי" באירופה ולקשרים בינם לבין התנועה בארץ  גליון של בטאון "המזרחי" בהולנד  מודעה על הרצאה של פנקס בעיתון היידי "פרימארגן" מלטביה.
גל-60383/5 2004 חוף עזה  חוף אשקלון מפורט  כספי  מפורט וכספי  בהתאמה
גל-47167/2 1997 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – ועדת נאמן  הרה"ג ביסטריצקי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב הראשי ישראל מאיר לאו בנוגע לנושאים: דו"ח והמלצות הועדה לגיבוש רעיונות והצעות בנושא הגיור בישראל ("ועדת נאמן") (ינואר 1998)  סיכומי הבנות בין ממשלת ישראל והרבנות הראשית לבין הנהגות התנועה המסורתית (הקונסרבטיבים) והתנועה ליהדות מתקדמת (הרפורמים) בנושא הגיור  החלטות של מועצת ההרבנות ושל סיעת המפד"ל בנושא  קטעי עיתונות בנושא  עתירה לבג"ץ בנושא  מכתבי ראש הממשלה בנימין נתניהו  שר האוצר יעקב נאמן  היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין בנושא. כמו כן  בתיק התכתבות בין הרב לאו לרבנים אחרים בענייני פעילות מחלקת הכשרות של הרבנות בהנהלת הרב לוי ביסטריצקי.
פ-264/13 1935 ג'ורג' צלאח – עדות שקר  שכירות (1935) כתב אישום וסיכום ישיבות בית-משפט בפרשת סאלם סמעאן מראמאללה  שנאשם במסירת עדות שקר בנושא תשלום דמי-שכירות דירה ועוד.
גל-62147/4 1990 ראש העין תוכנית מתאר ראש העין- הצעה. ניתוח השפעות סביבתיות בחינת פרמטרים שונים. כולל מפות תכנון
ג-2095/86 1953 פתח תקוה התיק מכיל אוסף רשימת חוקי עזר של עיריית פתח תקוה ששלחה העירייה לאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים.
ג-10680/2 2000 Desert Kingdom (ממלכת המדבר) (המשך מתיק מס' 1) התכתבות  תכניות פרויקט  סיכומי ישיבות וחוברת פרסומית בנוגע לשיתוף פעולה בין ישראל לירדן בתכנון פרויקט "Desert Kingdom" (ממלכת המדבר) – מיזם תיירותי על הגבול בין ישראל לירדן באזור אילת-עקבה הכולל במסגרתו בניה של בתי מלון  פארקי נופש ושעשועים ועוד.
פ-3140/31 1918 רדיפות ג'מאל פחה בתיק רשימות בכתב יד בהן תאריכים וציוני דרך מרדיפות ג'אמל פחה.
ג-12403/16 1975 שמות ליישובים בדואים קביעת שמות ליישובים בדואים בהתייעצות עם התושבים.
ג-12417/8 1979 פניות של גופים שונים לועדת השמות הממשלתית תיק העוסק בועדת השמות הממשלתית ובו שמות חברי הועדה  קביעת שמות ליישובים  הנצחת שמות אישים  שמות לשמורות קטנות במכתש רמון  שינוי שמות יישובים  שמות לכבישים ולדרכים  שמות לאתרי הנצחה  סיפוח ועדת השמות למשרד ראש-הממשלה  מינוי חברים לוועדה  פרוטוקולים מיתוך הישיבות שנערכו ועוד.
נ-16/93 1957 בן-צבי יצחק – ועדת היובל ליום הולדתו התשעים של ד"ר משה וואלך בקשת סיוע בהנצחת דר משה וולך.
פ-3153/20 1939 תקופת המכללה – בן זאב בתיר מאמרים מעיתון אודות תקופת מלחמת העולם השנייה על  Australian Imperial Force – A.I.F
נ-4/8 1960 בן-צבי יצחק – עגונות התכתבות עם בתי הדין הרבניים על התרתן של עגונות שבעליהן נשארו בארצות ערב. (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט וחלק בשל ביטחון)
נ-14/63 1954 בן-צבי יצחק – ארגון נשי מזרחי בישראל התיק מכיל: התכתבות בענין הזמנת הנשיא לפתיחת מעון תינוקות.
גל-9261/2 1964 אגף המחירים – סובסידיות התכתבות וקטעי עיתונות בנושאים: סובסידיות  התייקרות מחירי מזון  הצעת מדיניות המחירים לשנת התקציב 1965 – 1966  חישוב מחירי המים וכד'.
גל-15425/17 1979 מחוז ירושלים – איכלוס – דירות לתע"ש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים בנושא הקצאת דירות לעובדי מפעל תע"ש במישור אדומים. רשימות זכאים והגרלות  קניית דירות על ידי המפעל  קדימות לאנשי תע"ש בקבלת דירות ועוד.
גל-581/21 1985 מחזות – מופע מוסיקלי של יוסי בנאי דיונים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות -בין השאר על מופע מוסיקלי של יוסי בנאי שהוגש אליהם על-ידי תיאטרון יובל.
פ-274/26 1944 פרנסיס זכריא עבד-רבו – מינוי אפוטרופוס על שוטה (מוגבלת) (1944) בקשת הילאנה נג'אר מבית-ג'אלא למנותה לאפוטרופוס על ביתה  חנה ח'ליליה  צו בית-המשפט בנושא ועוד.
ג-785/47 1949 בית-הספר היסודי בית-יהושע בית-הספר היסודי כפר-יהושע ( מושב העובדים ) – חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר מזרם העובדים למחלקות המשרד  לבית-הספר; רשימות המורים  נתונים על המורים ושעותיהם.
ג-4605/17 1951 לשכת השר דב יוסף – סובסידיות תיק של המשרד המסחר והתעשייה. בתיק דיונים על מתן סובסידיות במשקי המזון  מתן סובסידיות לנעליים; הפרשי מחירים למשקים צעירים;
ג-4606/9 1951 לשכת השר פנחס לבון – דו"ח אגף המזון בתיק פרטיכלים של ישיבות מחלקת הקיצוב אגף המזון  דו"ח על פעולות אגף המזון  דו"ח פעולות המשרד  דין וחשבון ועוד.
ג-4608/27 1951 לשכת השר פנחס לבון – לחם מצות בתיק התכתבויות של לשכת השר פנחס לבון בנושא לחם ומצות
גל-53049/9 1972 הצעות למניעת תאונות דרכים הצעות: חיוב חבישת קסדה לרוכבי אופנועים  מבצע פירסום למניעת תאונות דרכים  חינוך לזהירות בדרכים במערכת החינוך  הגבלת רכב איטי בדרכים לא עירוניות סימון כבישים.
גל-21191/22 1971 מרכז הסרט – סוף העונה – מדידים. התכתבויות וחליפת מסמכים ממרכז הסרט הישראלי העוזק בהפקת הסרט "מציצים": תקציר לתסריט הסרט "סוף העונה" (לאחר מכן "חורים" ולבסוף "מציצים")  פרוטוקולים מישיבות מועצת הסרט הישראלי  בקשות לאישור תסרטי  תכנית פקת סרט עלילתי ארוך  בקשות להלוואות להפקת הסרט  קטעי עתונות עם ביקורת על הסרט  בקורות מפסטיבל ברלין על הסרט ועוד.
ג-6112/4 1972 הצעות למניעת תאונות דרכים ביצוע החלטות הבטיחות – דו"ח התקדמות  מחקר: השפעת חבישת הקסדה על רוכבי האופנועים הנפגעים בתאונות דרכים  מטפי כיבוי אש באוטובוסים.
ג-3899/5 1960 קטעי עתונות – אילת קטעי עיתונות בנוגע לפיתוח העיר אילת בשנות ה-60  כולל הבניה בעיר  פיוח ענף המלונאות  פיתוח הנמל ופיתוח הדיג במקום.
ג-1959/24 1949 תיקים כלליים – בית-שאן פעילות הוועד המקומי בבית שאן ומינוי בעלי התפקידים בהנהלה המקומית  פרוטוקולים מישיבות הוועד המקומי  טיפול בבקשות שונות של התושבים-פתיחת חנויות ובתי מלאכה וכדו'  בקשת הוועד לפתיחת בית משפט שלום ותחנת מד"א בבית שאן  דיור בבית שאן והקמת שכוני עולים חדשים (מצוקת דיור בשל השריפות בצריפי העולים)  קליטת עולים בבית שאן  הפיכת בית שאן למועצה מקומית והעברת תחום החינוך לעירית בית שאן  סקירה על פעולות המועצה החדשה מאז הבחרה.
גל-3795/41 1972 סרטים – מציצים בקשה להציג את הסרט "מציצים" בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות: טופס הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  עלילה וצוות ההפקה והשחקנים הכולל את אריק אינשטיין  אורי זוהר  סימה אליהו  מונה זילברשטיין ועוד  קטעי עתונות עם ביקורת על הסרט ובקשה להקפיד על הצגת הסרט למבוגרים בלבד (מגיל 16 ומעלה).
ג-1889/51 1953 רשויות מקומיות – תיקי סעד – טירה רשויות מקומיות – תיקי סעד – טירה
ג-1889/89 1951 רשויות מקומיות – תיקי סעד – קדימה סיפוח שכון יציב למועצה המקומית קדימה  הפליה בחלוקת נעלים לילדי ביה"ס מזרם "מזרחי"  טיפול לקוי בעולים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-1897/33 1953 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – קולנוע ותיאטרון כללייים התכתבות בעניין אירועי תרבות במעברות וביישובי עולים – הצגות  קולנוע  תיאטרון בובות ועוד
גל-7929/5 1964 תעשייתי קייזר אילון אשקלון התכתבות בין נציג מפעל קייזר-אילין באשקלות בנוגע להעסקת תלמידי בתי ספר מקצועיים במפעל.
גל-1766/4 1964 דין וחשבון רישום דו"חות מספריים על הרשמה למוסדות חינוך לפי ישובים והתכתבות נלווית.
גל-1805/20 1951 מועצה אזורית בית שאן בתיק התכתבויות בנוגע למועצה המקומית בית שאן – העברות ילדים מבית ספר אחד למשנהו.
גל-1855/5 1943 ביה"ס ממלכתי דתי "עמיאל" שכונת התקווה חינוך בבית ספר יסודי בשכונת התקווה
פ-1908/35 1932 פקיעין כפר פקיעין (מפנקסו של נער מפקיעין) – בתיק חיבור מאת גבריאל נקבלי בעיתון "במעלה" גיליון מס. 10  על תולדות יהודי פקיעין ומצבם בהווה. הערות מאת יצחק בן-צבי לחיבור של גבריאל נקבלי בעיתון "במעלה" גיליון מס. 11.
גל-1730/3 1958 בית ספר תיכון דו שנתי קרית שמונה חליפת מסמכים והתכתבויות של האגף לחינוך מקצועי במשרד החינוך בנוגע לבית ספר התיכון מקצועי-ממלכתי 'מעלות' והתיכון המקצועי-ממלכתי דתי 'המתמיד' בקרית שמונה: דיונים על הקמת התיכונים  רשימת התלמידים שנרשמו למוסד לשנת תש"ך  הסכם בין המועצה המקומית למשרד החינוך  אספקת ציוד ומכונות לבית הספר  סכסוך סביב הקמת כיתה דתית מקצועית בעיר  פרוטוקולים של ישיבות מורים  קריטריונים לקבלה ללימודים בתיכון או במרכז נוער  דפי עבודה עצמית ללימוד אנגלית  מימון תלמידים תושבי חצור  תכתובת עם עליזה לבנברג ועוד.
ג-3637/22 1967 פרוטוקולים מישיבות המועצות – תל-אביב – יפו פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר תל אביב –  19671968
פ-1908/41 1930 יצחק בן צבי – מחקר בתיק רשימות עזר  בכתב יד   של יצחק בן צבי על המנורה של פקיעין. (תאריך משוער)
גל-2156/10 1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: כפר-כנא מועצות מקומיות ערביות
גל-9433/10 1965 המנהל לשלטון מקומי – ועדת תאום בין מנהל מקרקעי ישראל משרד השכון תוכניות בנין עיר; מיסי השבחה ועדות תאום ותכנון  ענייני מקרקעין
גל-48008/6 1999 המינהל לחינוך התישבותי – עין כרם (כרך ג') התכתבות
פ-3249/18 1967 Torture and Confessions כתב יד והדפסת מכונה – מאמר – 30.7.1968.
גל-9499/11 1955 המינהל לשלטון מקומי – רישום לידות ופטירות יעוץ דוגמאות בעיתיות לרישום
גל-18076/10 1975 מוסיקה כללי. התכתבות בין אנשי משרד החינוך והתרבות  מוזיקאים  וראשי ארגונים לקידום מוזיקאים בנוגע לחינוך למוזיקה  עזרה למוזיקאים  דחיית גיוס למוזיקאים מצטיינים וכד'.
גל-18011/1 1970 רישום תשל"ב. תוצאות רישום לבתי ספר ולגני ילדים ובקשות העברה.
גל-18011/3 1966 רישום כללי. ביטול רישום לבתי ספר ולגני ילדים וצווי רישום מחדש שניתנו משר החינוך לרשויות המקומיות  מינוי באי כוח שר החינוך למטרת הנוכחות במעמד רישום תלמידים למוסדות חינוך יסודיים.
גל-18011/4 1965 רישום מיוחד. דוחות ביקורת רישום תלמידים לבתי ספר ולגני ילדים.
גל-18011/5 1979 רישום כללי. התכתבות כללית בנוגע לרישום והעברות תלמידים לבתי ספר וגני ילדים.
ג-5954/27 1968 לשכת השר יגאל אלון – שנת ה-20 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר ההסברה ישראל גלילי בנוגע לחגיגות ה-20 למדינה:
גל-18011/6 1967 רישום תשכ"ז. התכתבות כללית בנוגע לרישום ולהעברות תלמידים לבתי ספר וגני ילדים  ליקויים ברישום  ביקורת על הרישום  תעמולה בימי הרישום וכד'
גל-18012/2 1970 רישום תשל"א. התכתבות בנושא רישום והעברות תלמידים לבתי ספר ולגני ילדים.
גל-9443/18 1964 המינהל לשלטון מקומי – תחרות לתכנון משכן הנשיא ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש אגף התכנון במשרד הפנים יעקב דש  בנוגע לקיום תחרות לתכנון משכן הנשיא: תנאי התחרות הפומבית לתכנון משכן קבע לנשיאי ישראל בירושלים  הנחיות למשתתפים בתחרות  הזמנות לישיבות וסיורים של חבר השופטים בתחרות  תשובות לשאלות המתחרים  פרטיכל השיפוט הכולל את חוות הדעת של חבר השופטים ותוצאות התחרות  בה זכה האדריכל אבא אלחנני.
גל-9495/11 1958 המינהל לשלטון מקומי – חוק מרשם האוכלוסין יעוץ התכתבות  פרוטוקולים ומקרים
גל-48020/10 1999 המינהל לחינוך התישבותי – חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ב') התכתבות על פנימיות לעולים מאתיופיה
גל-48020/11 2000 המינהל לחינוך התישבותי – חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ג') התכתבות תקציב לאגף להדרכה ולחינוך בפנימיות
גל-18657/18 1975 מדיניות מערכת החינוך – הסמכת מורים. התיק עוסק בענייני מנהל של מורים לא מוסמכים להוראה במערכת החינוך  שיבוצם בתפקיד והשתלמויות עבורם.
גל-48000/20 1990 המינהל לחינוך התישבותי – חוות חולון (כרך כ') התיק מכיל חליפת מכתבים בין החווה לחינוך חקלאי בחולון לבין משרד החינוך ועיריית חולון בנוגע להמשך תקצובה של החווה  וכן בענייני ביקורים בחווה ועוד.
גל-18662/11 1988 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות והכשרות מנהלים. התכתבות של משרד החינוך  ובעיקר של מינהל כח אדם בהוראה  הכשרה והשתלמות  עם גופים אקדמיים ואחרים בעניין תכניות להכשרת מנהלים למערכת החינוך  ימי עיון והשתלמויות  תכניות הכשרה של בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ותכנית שוורץ של בית הספר לעבודה סוציאלית להכשרה בניהול ופיתוח תכניות לגיל הרך  תכניות של אוניברסיטאות נוספות
גל-18620/10 1987 מדיניות מערכת החינוך – ועד העובדים. תכתובת בענייני פעילות ועד העובדים במשרד החינוך: תנאי העסקה  מעורבות במכרזים  מינויים ובניוד עובדים  תנאי שכר  סכסוכי עבודה  קופה לעזרה הדדית  פעולות למען נשים עובדות ופעילויות רווחה.
גל-18620/11 1988 מדיניות מערכת החינוך – ועד העובדים. תכתובת בענייני פעילויות ועד העובדים במשרד החינוך: פעולות רווחה ותרבות  קידום הבריאות  גמלאים  היערכות למעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים  תגובות לרפורמה הארגונית במערכת החינוך.
גל-18620/12 1982 מדיניות מערכת החינוך – ועד העובדים. תכתובת בענייני ועד העובדים במשרד החינוך: פעולות רווחה ותרבות  פעילויות לנשים  קופה לעזרה הדדית  אבטחת נסיעות עובדים וטיולים  היערכות למעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים  השתתפות המשרד בתקציב הוועד. עוד בתיק  תגובת מזכ"ל הסתדרות עובדי המדינה לדוח ועדת קוברסקי.
ג-7514/1 1950 ירחון העבודה – ירחון העבודה של משרד העבודה והביטוח העממי (ביטוח לאומי). בתיק התכתבויות – ירחון העבודה  משרד העבודה והביטוח העממי
גל-17921/16 1975 תוכנית הלימודים יהדות בממלכתי. תכנית בני מצווה בחינוך היסודי
גל-18627/1 1978 מדיניות מערכת החינוך – ביטוח תלמידי מוסדות חינוך. תכתובת בענייני ביטוח תאונות לתלמידים במערכת החינוך: דוחות חקירה של תאונות  התערבות מערכת המשפט בנושא קביעת אופי הביטוח והיקפו  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  הבין-משרדית שהוקמה לצורך הנושא  שאילתות והצעות חוק בכנסת בנושא ודוח הוועדה ודיון בדרכי מימוש ההמלצות. עוד בתיק פנייה בקשר לניטור צמחי רעל במוסדות החינוך.
גל-18663/8 1984 מדיניות מערכת החינוך – ממלאי מקום במערכת החינוך. התכתבות בנושא תנאי העסקה של מורים ממלאי מקום ותגובות להחלטה להפסיק להעסיק אותם  כחלק מהקיצוצים במשרדי הממשלה באמצע שנות ה-80'.
גל-18663/10 1984 מדיניות מערכת החינוך – העדרויות וחיסורים של מורים. התכתבות בנושא.
גל-9725/24 1992 המינהל לחינוך התיישבותי – תיקי בתי-ספר- עמק החולה. חינוך התיישבותי; הוראה בבית הספר -ערבית  חינוך מיוחד ; שירותי פסיכולוגית ועניינים מנהליים
פ-3119/2 1993 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. מכתב מיצחק כרם אל הנהלת יד יצחק בן-צבי בנושא הסרט שהכין אודות דוד בנבנישתי  תצלומי תמונות של בנבנישתי מסיורים ברחבי הארץ  (שצולמו ככל הנראה לפני קום המדינה).
גל-2881/20 1972 היועץ המשפטי לשר הדתות – חוק הפרייה מלאכותית  חוק הפרייה מלאכותית
גל-1091/21 1951 אוספי האמנות במשרד התכתבות בעניין טיפול בנכסי האמנות במשרד החינוך
גל-1091/31 1949 הקאמרי התכתבות בעניין מצבם של התיאטראות בישראל. בעיות תקציב  רפרטואר  הבאת אמנים מחו"ל  הקצבת מטבע זר  הופעות במעברות ועוד.
גל-1091/32 1949 מטאטא התכתבות עם המטאטא בענייני תקציב והופעותת במעברות
גל-1091/33 1951 לי לה לו התכתבות בעניין  הכינוס לריקודי עם בדליה. מעט על תיאטרון לי לה לו
גל-12468/12 1952 כפר-סבא ענייני קבורה : רישיונות קבורה; קבורה למחוסרי אמצעים; תשתיות ביוב ; בעיות פרט; נפטרים ועוד
גל-7369/1 1956 היתרי נישואין היתר נישואין לאדם שאשתו חולה
גל-1146/19 1950 ארז בתיק מכתב של חבר קבוצות "ארז" על כך שאין בקבוצתם צעירים שחוק החינוך חל עליהם.
פ-1908/28 1892 פקיעין התיק מכיל מסמכים ודפי רשימות עם שמות משפחה מפקיעין  ומצבם הכלכלי  משלח ידם  מספרי בתיהם  גודל שטח אדמתם  סוג בעל-החיים ברשותם  ועוד.
גל-454/5 1972 תשובונת מלשכת הרב הראשי חליפת מכתבים מלשכת הרב הראשי לישראל שלמה גורן  בנוגע לנושאים: גיור  חינוך ממלכתי דתי  נישואין וגירושין  התרת עגונות  הפקת סרט על חיי הרב  פניות ציבור מאנשים פרטיים  רשויות מקומיות וממוסדות שונים.
גל-15796/2 1951 מזכירות כללית – מועצת הרבנות הראשית. (תשט"ו-תשי"ב) פרוטוקולים של הרבנות הראשית לארץ ישראל; ישיבות מועצת הרבנות הראשית – בין הנושאים הנדונים: הפעלת הרבנים להחדרת היהדות ביישובים החדשים; בעיית טומאת המתים; רישומי נישואין ועדת הבחירות לרבנות; עניין השבת; דו"ח מאת ד"ר צבי הרכבי על מצב הדת בברית-המועצות; ענייני גירושין; הצעה להקמת קרן עגונות; גיור ילדים מעולי פולין; מעמד בני ישראל בהודו; תקנות מינוי דיינים; שאלת הקראים; הכפייה דתית כלפי עולי צפון אפריקה;
גל-14920/6 1958 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד הדתות לבין הסוכנות הציונית ורבני ערים ומושבים בנוגע לתיקון ספרי תורה  בקשה לקבלת ספרי תורה  הענקת ספרי תורה למושבי עולים ועוד.
גל-14920/7 1956 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד הדתות לבין ההסתדרות הציונית ורבני ערים ומושבים בנוגע לתיקון ספרי תורה  בקשה לקבלת ספרי תורה  הענקת ספרי תורה למושבי עולים ועוד.
גל-6297/17 1951 פרדס-כץ שאלון לישובים חדשים  אישור על מתן ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות
פ-1963/19 1926 פקיעין בתיק מסקנות הועדה לסידור ענייני יהודי פקיעין.
גל-14931/9 1961 קואליציה מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לענייני מו"מ להרכבת ממשלה  כגון: הסכמים קואליציוניים   הצעות לסדה"י  תקנון הקואליציה בכנסת ועוד.
גל-14928/5 1961 ברכות לשר הדתות ורהפטיג התיק מכיל מכתבי ברכות ואיחולים מאישים וגופים שונים לחבר הכנסת זרח ורהפטיג לרגל התמנותו לתפקיד שר הדתות.
גל-14928/6 1961 ברכות לשר הדתות ורהפטיג התיק מכיל מכתבי ברכות ואיחולים מאישים וגופים שונים לחבר הכנסת זרח ורהפטיג לרגל התמנותו לתפקיד שר הדתות.
גל-14928/7 1961 ברכות לשר הדתות ורהפטיג התיק מכיל מכתבי ברכה ואיחולים לשר הדתות הנכנס זרח ורהפטיג לרגל מינויו לתפקיד החדש
גל-14937/2 1955 סדרת תיקים העוסקים במתן תעודת הכשר לדיינים (20 תיקים) התכתבות בענין בחינות לדיינים מינויים והסמכות
ג-2328/27 1952 קרית מלאכי – חלוקת דירות בקשות להקצאת דירות מוגדלות למשפחות גדולות  דירות להשכרה  דירות עבור בעלי מקצוע ועובדים חיוניים בישוב
גל-1524/23 1954 רישום נערות עובדות בתיק התכתבויות בעניין עבודת נוער.
ג-2149/1 1951 מינהל מחוז נצרת – ממשל צבאי תיכון
גל-41190/3 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן:
גל-41190/4 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן:
גל-41190/5 1991 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן:
גל-41190/6 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן:
גל-41190/8 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – כספים ותקציב  משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן:
כ-932/6 1949 n התכתבות של מזכירות הכנסת עם גורמים שונים בנוגע לציורים שהוענקו במתנה לכנסת ישראל במן הכנסת הראשונה. בין המכתבים מכתב מיהודי  יוצא איראן (יוסף חג'יאזה)  המתייחס לשתי תמונות שמן  ששלח לכנסת בשם האחים ענאייטיאן מהעיר משהאד שציירו אותם.
גל-49128/3 1985 השר מאיר שטרית – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים התיק מכיל: העתקי מכתבים יוצאים  פתיחת סניף של בנק לאומי במרכז המסחרי בשכ' נווה אילן  תיקון חוק הבחירות  שינוי בהסדר תוספת היוקר במשק- פגיעה בבעלי הכנסה נמוכה ועוד.
גל-41192/11 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- בנייה כפרית התכתבויות וחליפת משמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן בנוגע לבניה כפרית:
גל-41190/9 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – כספים ותקציב  משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן:
גל-41192/9 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן בענייני המינהל לבניה כפרית:
גל-41192/10 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמיקם אורן בנוגע לבניה כפרית ביש"ע ובבקעת הירדן:
כ-761/8 2001 ח"כ יגאל ביבי – השואה – איתור והשבה של כספי השואה התכתבויות ומסמכים מלשכת חבר הכנסת יגאל ביבי כחבר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה: דו"חות תקופתיים על פעילות קרן ג'נראלי  הודעה על בחינת הצעות-בדיקה חיצונית בנושא נכסי קורבנות השואה  פרוטוקולים מישיבות הועעדה המייעצת לועדת החקירה  טופס המכרז לבחירת הבודקים אשר יערכו את הבדיקה החיצונית בבנקים  המהדורה הראשונה של המדריך לניצולי שואה בעברית של ועידת התביעות (יוני 2001)  השבת רכוש יהודי לוב  חלוקת דיבידנדים לאחר פירוקה של חברת קהילת ציון אמריקאית  שאילתות שהוגשו בנושא לממשלה ועוד (המשך בתיק מס' 9).
גל-41193/4 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מע"צ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן בנוגע למע"צ: הריסת בית לצורך הרחבת כביש בהרצליה  מכרזי בינוי בבי"ח רמב"ם  מינויים בוועדות  פיתוח לטיפול בבלאי כבישים  מכרז אספקת גופי תאורה  אנדרטה לחללי הפיגוע באוטובוס קו 405  מחזור כבישי אספלט  סלילת כבישים בישראל באמצעות חומרי מחצבה וקבלני משנה מיהודה ושומרון  תכנית קראקא – תכנית מתאר ת.מ.מ 166  הצעה לשיתוף פעולה בתחום הבניה מהמכון לפריון העבודה בחרקוב ברית המועצות  מכרז לשיפוץ מעליות  ייבוא צ.מ.ה. משומש  כביש עוקף ראש פינה  כביש עוקף עכו  אגף הבנייה במע"צ  נוהל להזמנת שירותי חוץ  שפור הנהלים במע"צ בעקבות דו"ח מבקר המדינה  תכנית עבודה לפיתוח אזורי לשנת התקציב 1991  תכנית סיור מוסק עם שר השיכון אריאל שרון  קובץ הפעלה ונהלים למטה הפעלה ארצי בשעת חרום  פינוי קיוסק לצורך הרחבת צומת הרא"ה  ריכוז צרכים בתחום פרסום ויח"צ  סיור בכפרי הדרוזים ועוד.
גל-41193/5 1989 לשכת המנכ"ל  עמיקם אורן- מע"צ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן:
גל-41193/6 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מע"צ התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד הבינוי והשיכון לבי מ.ע.צ בנוגע לבניית כבישם ברחבי הארץ  שיפור תשתיות  דו"חות עבודה ועוד.
ג-367/6 1954 משפט קסטנר (עדויות) קטעי עתונות העוסקים בעדויות שניתנו במהלך משפט קסטנר.
ג-718/10 1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- פרוטוקולים שונים פרוטוקולים של גופים שונים: כינוס מעמד התרבות במדינת ישראל  המועצה הציבורית לעניני הרדיו  הועדה לחגיגת "יום נורדוי" ועוד. בתיק גם זכרוני דברים מפגישות בנושאי שונים כגון "יומן כרמל"
גל-53389/19 1950 בת שלמה – תכנון השיכון וביצוע התכתבות בנוגע לבניית שיכון עולים בבת-שלמה  הרחבת בת-שלמה
פ-3132/44 1986 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. עדות אודות הקמת "יד יצחק בן-צבי"  של מנהל הראשון דוד בנבנישתי  (רשם: שמעון רובינשטיין).
גל-349/13 1960 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – הוצאת תעודות מב  354 בתיק התכתבות בנוגע לתעודות מכס בעבור מכוניות סטיודיבקר.
ג-3293/18 1957 מרשם התושבים – טופסי רישום תדריך שירותי עליה ומרשם לשנת 1957  רשימת הטפסים ודוגמאות של טפסי מרשם שונים.
ג-3589/26 1956 מחזות – מחזה רגיל מחזות – "מחזה רגיל" מאת יורם מטמור. הוצג בתאטרון הקאמרי. כולל היתר של המועצה לביקורת מחזות וסרטים וקטעי עיתונות על המחזה
פ-992/1 1970 יד לבנים -ירושלים כרטסת שמות לפי סדר הא"ב של הנופלים לפני 1948  כולל פרטים על מקור הידיעה ועל הנופלים כגון: גיל הנרצחים  תאריך האירוע  תאור האירוע  מקום הנפילה. הנופלים כוללים גם אזרחים שנפלו בירושלים או בני ירושלים. (המשך בתיקים מס' 28  27).
פ-2078/60 1928 מכתב מס. ל. היל  מנהל תחנת הנסיונות ליערות בקליפורניה  לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה האנגלית בנושא הייעור בארץ ישראל.
גל-51404/116 1998 [שאילתות] ח"כ אריה דרעי התיק מכיל שאילתה מחבר הכנסת אריה דרעי לשר הפנים בנושא קיפוח הציבור החרדי בירושלים  הפניית השאילתה לממונה מחוז ירושלים  ותשובת שר הפנים לחבר הכנסת דרעי.
גל-47358/13 1961 משרד השיכון כללי ענייני כח אדם
כ-1525/7 1998 טקס לרגל הוצאתו של הספר "חלום בין הסורגים" המביא את סיפור עלייתם  ארצה של אסירי ציון מאתיופיה  (21.12.1998) התיק מכיל: טקס לרגל הוצאתו של הספר "חלום בין הסורגים" המביא את סיפור עלייתם  ארצה של אסירי ציון מאתיופיה  (21.12.1998).
פ-1904/17 1928 יצחק בן-צבי – מאמר פקיעין – תשובה למבקרים – טיוטה מודפסת של מאמר תגובה מאת יצחק בן- צבי על ביקורת שהושמעה נגד זיהויה של פקיעין עם תקוע התלמודית.
גל-53389/21 1949 בת שלמה – קרקע ומדידות התכתבות בנושאים: בניית שיכון עולים בבת-שלמה  חפירת תעלות  השלמת השיכון הקיים לעולים  הכנת מפות טופוגרפיות  הרחבת שיכון העולים
גל-53389/25 1952 בת שלמה – חלוקת דירות רשימה חלקית של המועמדים למושב בת שלמה  בניה בבת שלמה
גל-53389/28 1950 בת שלמה – מוסדות ציבור בקשה לאישור זמני למוסדות ציבור בשיכון בבת שלמה: מרפאה  גן ילדים  וצרכניה
רש-1691/15 1992 מפות פרוייקטים – עין הוד מפות – תכנית לפיתוח התיירות בעין הוד תוך התייחסות לרקע גיאוגרפי הסטורי ואיזורי; מצב התיירות בישראל; עיקרי תכניות הפיתוח; מספר מפות/תכניות 7
פ-1904/22 1928 יצחק בן-צבי – מאמר לקדמותה של פקיעין – מאמר מאת יצחק בן-צבי במוסף העיתון "דבר"  בעניין זיהויה של פקיעין  תשובתו של בן-צבי לסוקניק בסוגיה זו. בתיק הערות בכתב ידו של בן צבי.
פ-2574/13 1926 לטופוגרפיה והארכיאולוגיה של מוצא. בתיק מאמר של אליעזר סוקניק אודות "מוצא"
כ-774/7 1997 ח"כ שאול יהלום – חרשים  רבנות  אגודות פרלמנטריות  התכתבות עם ראש הממשלה  ועדת האתיקה סקירת משרד החוץ על יוון ועל ביקור שר החוץ היווני בישראל  קטעי עיתונות  התכתבות בין ח"כ יהלום לגורמים פרטיים וציבוריים שונים  כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו בין היתר בנושאים: כתוביות ותרגום סימולטני של החדשות בטלויזיה עבור ציבור החרשים  פעילות אגודות ידידות פרלמנטריות בין הכנסת לפרלמנטים אירופאיים (איטליה  שווייץ  יוון)  דיונים בועדת האתיקה של הכנסת סביב דרכי המאבק של ח"כ יהלום (כיו"ר ועדת חוק  חוקה ומשפט) כנגד פעילותה של עמותת "עם חפשי" לעידוד וקידום מסחר בשבת ועוד.
נ-93/17 1965 פולוס דוד בתיק התכתבויות בנוגע להצגת פסליו של הפסל דוד פולוס  כולל מכתבים של הפסל אל נשיא המדינה  זלמן שזר  בו הוא מבקש את המלצת הנשיא בפני האוניברסיטה העברית להציג את פסלו.
גל-56078/10 1998 השכלה גבוהה במגזר הערבי תיק ובו התכתבויות בין משרד החינוך לבין מכללות של המגזר הערבי בגליל בנגוע למעבר של מכללות לתקצוב ת"ת  פתיחת מכללה למורים בנצרת ופתיחת סניף של אוניברסיטת חברון באום אל פחם.
ג-7752/6 1955 ארכיון אישי של השר מרדכי בנטוב דו"חות של הועדה לפיתוח השטחים המוחזקים  סדר היום ופרוטוקול של ישיבת ועדת השרים לעניני כלכלה  דו"ח הועדה לחקר בעיית הקרטלים והמונופולים  התכתבות של משרד החוץ  נוסח נאומו של מזכיר המדינה האמריקני ויליאם רוג'רס בסוגיות הקשורות למזרח התיכון ופתרון הסכסוך הישראלי-ערבי   נוסח הסכם השלום בין ברית המועצות ליפן מ – אוקטובר 1956.
נ-159/10 1963 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – קראים התכתבות עם היהודים הקראים בישראל בנושא כינון בית דין לקראים בישראל; מכתבים לנשיא זלמן שזר בנוגע למעמדם ובקשתם להכרה כעדה נפרדת ובדיקת מעמדם האישי של יהדותם; הקראים בספרי הלימוד.
נ-162/7 1964 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד הפנים – אגף לשלטון מקומי מחלקת המיעוטים התכתבות בנושא הקמת רהט (שוקת – מי שתייה לעוברי אורח) בכפר טייבה.
פ-4127/12 1975 פעילותו של פרופ' מיכאל ברונו כיועץ שר האוצר למדיניות כלכלית – משרד הבטחון סיכום דברים מישיבה משותפת להנהלות משרד האוצר ומשרד הבטחון (בהשתתפות יועץ שר האוצר למדיניות כלכלית פרופ' מיכאל ברונו  רשימות בכתב ידו של ברונו ובהם סיכומי שיחה עם היועץ הכלכלי למשרד הביטחון דוד כוכב וגורמים נוספים בנוגע לקשרים בין משרד האוצר למשרד הביטחון.
ג-4391/11 1951 כרזות ופלקטים שילוט כרזות ופלקטים שילוט  התכתבויות  התקשרויות עם ספקים.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-4422/37 1958 חולון רשימות של מועמדים עבור דירות בחולון.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-4378/2 1957 תיקי ישובים – קולוניה – קרקע המלצות להקמת מוסדות ציבורים כגון: מגרשי ספורט  גני שעשועים ועוד.
ג-4378/3 1955 תיקי ישובים – קולוניה – כבישים חשמל התכתבות בנושא חיבור חשמל בקולוניה  ותשתיות כבישים גם בשיכון עולים בבית שמש ועוד.
ג-4407/7 1961 מנהל מקרקעי ישראל. כרך א' אוסף מסמכים של מנהל מקרקעי ישראל בנושאים: הצעת תקציב  פרטיכל מישיבות מועצת מקרקעי ישראל  הצעת תקציב  המלצות ועדת המנהל של מועצת מקרקעי ישראל  הוצאות והכנסות  עיקרים למדיניות המשק הקרקעי ושיכון עולים.
נ-98/8 1967 כהן  .א בתיק מכתב פניה של אזרח לנשיא המדינה בעניין הפליטים הערביים.
גל-14023/5 1966 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – גונן ט' מקור-חיים ירושלים תרשים של מפות של שכונות בירושלים
גל-5314/5 1982 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – אישורים על החזרת דירות בימית וטופסי הפסקת שכירות אוסף מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – בנושאים: אישורים על החזרת דירות בימית וטפסי הפסקת שכירות  הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-5315/1 1977 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – חוזה 60802 אשטרום אוסף מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ימית – חברת אשטרום בנושאים: דרישות לביצוע תיקונים  דף ריכוז לביצוע תיקוני שנת אחריות  רשימות תיקונים שבאחריות החברה  מכון התקנים הישראלי ופרוטוקול קבלת רכוש.
גל-5315/5 1979 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – משרד הבטחון הסכמי שכירות שלב ב' דרום בודדים 24 יחידות 101 – הפסקת סכירות אוסף מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית בנשואים: נזקים בדירות שהוחזרו ע"י משרד הביטחון  רשימת ליקויים ותיקונים לביצוע  הסכם שכירות  רשימת כמויות ומחירים וטפסים לעדכון הנכס. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-5316/6 1975 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – הוראות למסירת דירה תיק מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית- הוראות למסירת דירה.
גל-7471/1 1972 11 מיקלטים – פיתחת רפיח מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מקלטים בנתיב העשרה  כגון: חשבונות  חוזים  בדיקות בטון של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.     סבב
גל-7472/1 1975 ימית – יומני עבודה (המשך בתיק 2) התיק מכיל מסמכי יומני עבודה לפי שבועות הנוגעים לבנייה ותכנון במחוז ימית שהייתה קיימת בחצי האי סיני.
פ-2267/1 1971 התכתבות בין אהרון ראובני לבין אהוד בן-עזר. התכתבות של אהרון ראובני עם אהוד בן-עזר בנוגע למאמרי אהרון ראובני ולדברים שכתב במלאת חמישים שנה למות הסופר יוסף חיים ברנר.
גל-43707/1 1990 בניה עירונית מחוז ירושלים – איתור שטח לעיר חדשה בקרבת בית-שמש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון שמריהו כהן  בנוגע לאיתור שטח לעיר חדשה בקרבת בית-שמש: תכנית פיתוח משלימה לקליטה וצמיחה  והצעה ל"שערי ירושלים" של רענן ויץ ודוד רזניק  דו"ח הצוות לבדיקה ראשונית של הצעת פרוייקט "שערי ירושלים" (יולי 1990)  פרוייקט "פארק עציונה"  איתור עיר חדשה במרחב בית שמש קרית גת – אתר צור הדסה  סיכומי ישיבות בנושא  תכנית התחלתית לתכנית פיתוח למתחם "עם עולם"  בדיקת תשתיות ועוד.
גל-4943/44 1966 . עין רוד – תכנון כולל בתיק התכתבויות בעניין איכלוס 9 יחידות דיור ציבורי לעולים בעין הוד.
גל-4943/45 1967 . עין רוד – תכנון פיזי בתיק מכתב בעניין שיכון ציבורי בעין הוד.
גל-4943/47 1966 . עין רוד – ביצוע בתיק התכתבות בעניין התקנת מתקן חשמל בעין הוד.
פ-1904/24 1952 יצחק בן-צבי – פרסום פקיעין לאחר רעש תקצז" – קובץ תעודות שכתבו יהודי פקיעין לאחר רעידת האדמה ב-1837 הקדמה הערות מאת יצחק בן-צבי  התעודות פורסמו ב"ירושלים" רבעון לחקר ארץ ישראל  שנה ד'.
גל-6895/14 1977 שדות ד'  שדות ח'  רפיח ט'-י'  רפיח ד'- יא' התיק מכיל חליפת מכתבים בענין מיקום ישובים באזור רפיח  תכניות פיתוח הישובים וגיבוש פרוגרמות לבניה בישובים  וכן את מפות האזור.
גל-7112/5 1974 לשכת השר – הדובר – עתונות והסברה – מודעות הזמנות לפרסום מאת דובר משרד הבינוי והשיכון ללשכת הפרסום הממשלתית  לפרסום מודעות בעיתונים השונים המיועדים לרכושי דירות  קבלנים  מבצעי עבודוץ הנדסה  תושבי ערים שונות  מכרזים שונים  רישום בפנקס הקבלנים  מודעות אבל ועוד.
פ-2217/64 1966 קטעי עיתונות. כתבה בשם "ההיסטוריון שנשכח – פרופ. נחום סלושץ בן 95" מאת יצחק נימצוביץ וכתבה בשם "דהיה אל כהינה לנחום סלושץ" מאת אהוד בן עזר שהתפרסמה ב"הארץ"  כתבה מאת טוביה ארזי בשם "פגישות עם ריאד א-סולח" (ראש ממשלת לבנון).
נ-165/2 1967 נשיא המדינה זלמן שזר –  יום העצמאות תשכ"ח – ילדי ה' באייר התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לטקס שנערך בבית הנשיא לילדים שנולדו בתאריך ה' באייר בשנת תש"ח-1948  הזמנות  רשימות המשתתפים  תוכנית הטקס  ועוד.
גל-15425/3 1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס תוכניות סיוע מענקי פיתוח למעלה אדומים  חוברת אזורי פיתוח 1979 – 1981  תוכנית זוגות צעירים 1979  קריטריונים לוועדת אכלוס  סיכומי ישיבות צוות ההקמה  טבלאות השוואה בין סיוע בירושלים לסיוע באזורי פיתוח  תכנית הסיוע לזוגות צעירים 1981  בנה ביתך  פרוספקט שיווק של העיר ועוד.
גל-15425/4 1981 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס תוכניות סיוע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: סיוע לבוני בנה ביתך  מענק מיוחד לתושבי מעלה אדומים  תמריצים לעובדים בשירותי הרווחה ביישובי פיתוח  לוח משכנתאות לעולים ביישובים קהילתיים מעבר לקו הירוק  הסיוע ביהודה ושומרון – מאי 1983 ועוד.
גל-15425/7 1983 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס מכירות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: דו"חות על מצב מכירת דירות – נובמבר 1982  פברואר 1983   בקשות השכרה ומכירה של דירות על ידי תושבים שקיבלו הלוואות  פרוספקט פרסום לגבעת זאב  נתוני רקע לקראת יום ירושלים  ירידה בקצב מכירת הדירות ועוד.
פ-4138/6 1991 שקפים ממחקרים בנושאים כלכליים בתיק שקפים של גרפים וטבלאות בנושאים כלכליים  כנראה מתוך מחקרים שנערכו ע"י פרופ' מיכאל ברונו (השנה משוערת).
גל-1444/4 1967 ע. עמירן – מפקח מרכז על החינוך המוסיקלי התכתבות בנוגע ללימודי גמר במגמה למוסיקה בסמינר הקיבוצים באורנים  כנס מקהלות אירופה  ערב מקהלות ותזמורות ביום 6/6/1967 ועוד
ח-978/1 1929 תיקי משרד האשלג בלונדון – מאמרים של נובומייסקי על אוצרות ים-המלח. מאמרים ברוסית ובאנגלית על ים המלח
פ-2199/13 1969 ארכיון יד יצחק בן-צבי. בתיק סיכום עבודתה של  סילביה שנקולבסקי בעניין רשימת מצאי בארכיון יד יצחק בן-צבי.
ג-840/114 1951 מעברת קסטינה ( קרית-מלאכי ) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים מזרם העובדים לבית-החינוך במעברת קסטינה  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למרכז לחינוך של ההסתדרות  לסוכנות היהודית ועוד; נתונים על המורים ושעותיהם
כ-884/16 2000 ח"כ רחבעם זאבי – התכתבויות בנושאים שונים סקירה  כרוזים  מכתבים והעתקי מכתבים פרטיים וציבוריים שנשלחו אל ח"כ רחבעם זאבי מגורמים ציבוריים ופרטיים שונים בנושאים מגוונים הקשורים לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית: המאבק נגד השחיתות במגזר העסקי והציבורי  איכות הסביבה  ועידת קמפ-דייוויד (השניה) והמו"מ לשלום  פסק הלכה נגד החזרת שטחים  מפעל הפיס  פסטיבל הקולנוע בירושלים  מדיניות הקרקע של מדינת ישראל  קניין רוחני  מעמד היהודים בהר הבית  פעילות "נשים בירוק"  תמותת תינוקות ועוד (המשך בתיק מס' 17).
כ-885/15 1999 ח"כ רחבעם זאבי – כנסת – פניות ציבור התיק מכיל התכתבויות נכנסות ויוצאות של ח"כ רחבעם זאבי  וסיכומי ישיבות והודעות לעיתונות מטעם סיעת "האיחוד הלאומי":  התכתבות עם רה"מ אהוד ברק  השר לבטחון פנים שלמה בן עמי  לשכת היועץ המשפטי לממשלה  פקידי ממשלה וגורמים ציבוריים שונים  פניות ציבור  הלגיטימיות של רעיון הטרנספר והשוואתו לפינוי התנחלויות  מדיניות מדינות המערב כלפי ערפאת  פיתוח נצרים  ביקור יו"ר הפרלמנט הגרמני בחברון  הטרדות מיניות של נערות יהודיות בחברון ע"י פלסטינים  הריסת מבנים בחוות מעון  רמת הגולן  פעילות השדולה למען יונתן פולארד  חקיקה למען זכויות הילד  הסתה לטרור ע"י המופתי  איחוד סיעות "האיחוד הלאומי" ו"ישראל ביתינו"  מעצרו של תומר טבק בבריטניה  מעצר אוטובוס של מפגינים מאוניברסיטת בר אילן  ועוד.
ג-2050/10 1957 ביקורת – גליל ים התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לביקורות שנעשו בקיבוץ גליל ים  מסך סיכום היטלי המיסים של המועצה המקומית ודו"ח כספי  וכן חליפת מכתבים בנוגע לקיבוץ רמת רחל וגבולותיו המוניציפליים  ועוד.
כ-786/8 1999 חוקה בישראל בהסכמה  חוקה בהסכמה רחבה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת חבר הכנסת מאיר שטרית  בנוגע לחברותו בפורום חוקה בהסכמה רחבה במהלך כהונת הכנסת ה-15: סיכום דיוני הפורום  זכויות אדם-סקירת המשפט המשווה כתב הזכויות והחירויות הקנדי (Canadian Charter of Rights and Freedoms)  כתב העת "משפט וממשל"- כרך ה'-חוברת 1 (ספטמבר 1999)  הצעת חוק יסוד: חופש הדת של הועד הציבורי למען חוקה לישראל ועוד.
ג-7073/6 1952 משרד הבריאות התכתבות בנושאים: תיקים אישיים של עובדי ממשלת המנדט וההכנות לקראת העברתו לגנזך המדינה; ספרי רישום לידות ופטירות; בקשות להמצאת תעודות לידה;
פ-2575/14 1910 2 תעודות נפוס טורקיות 2 תעודות נפוס טורקיות
פ-2010/1 1920 יצחק בן-צבי – פקיעין – הקדמה לספר "אנשי פקיעין" של רבקה אלפר בתיק סקירה בכתב יד אודות משה הס והשקפת עולמו.
פ-2029/5 1958 כתר התורה מחלב (סוריה) בתיק חומר מחקר של בן-צבי על "כתר ארם צובא".
גל-2880/42 1985 יועץ לעניני דרוזים – משרד הבטחון – תעסוקה לחיילים דרוזים משוחררים
ג-2058/87 1951 תברואה – נצרת ( שירות וטרינרי) ועדת הבחירות המרכזית – רשימת בעלי זכות בחירה ברחבי הארץ; שירות הוטרינרי בנצרת – מינוי רופא וטרינרי קבוע בעיריות;
ג-2059/34 1956 תברואה – תמרה (שירות וטרינרי) בתיק התכתבות בנושא המכלאה בטמרה.
ג-852/18 1951 בתי-הספר לנוער עובד של מזרחי בתיק דוחות פעולה ודוחות ביקור; חילופי מכתבים בין המדור לבתי-הספר לנערים עובדים למפקח על בתי-הספר לנערים עובדים  למחלקות לחינוך בעיריות  רשימות בתי-הספר לנערים עובדים מזרם המזרחי בישובי העולים  רשימת המורים  רשימת הנערים במחנות הנופש; חוזרים למנהלים ולמורים של בתי-הספר  הוראות על מבחנים  טפסים ועוד
מ-5038/2 1935 מחלקת רישום קרקעות תעודות רישום קרקע (בערבית)
מ-5038/3 1935 מחלקת רישום קרקעות תעודות רישום קרקע (בערבית)
גל-18960/2 1999 השר יוסי שריד – פרוטוקולים של ישיבות בתיק – פעולות של משרד החינוך ברחבי הארץ. מכתבים יוצאים – לשכת שר החינוך יוסי שריד. בין השאר התכתבויות הנוגעות לנוער בסיכון  תקציב חינוך  מתן סיוע לעולים במצוקה; יום לימודים ארוך; נייר עמדה – מדיניות לקידום אוכלוסיות חלשות; צרכי החינוך הערבי ועוד.
גל-41190/7 1991 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) תיק ובו תוכניות ורישמות של משרד הבינוי והשיכון למחוז תל אביב  מחוז חיפה  נתוני עלייה  כוח האדם בענף הבניה  ההתפתחות של הענף ועוד.
גל-13498/14 1978 לשכת המנכ"ל : תלונות על עבודה בשבת כרך א' תכתובות בנושא  בעיקר בנוגע לטיסות ופעילות נמלי תעופה בשבת
ג-4284/43 1948 משרד ראשי – דו"ח תנועת חולים בית-חולים לילדים נכים ירושלים. תיק של משרד הבריאות; בתיק – דוחות על תנועת החולים בחודשים ינואר-אפריל 1956 ובשנים 1948-1955 של האגודה לעזרת ילדים נכים  בבית החולים לילדים נכים בירושלים.
ג-136/8 1949 כללי  מנגנון משרד הבריאות בקריה התכתבות וחוזרים בענין ארגון  ורשימת בעלי תפקידים  רשימת הוועדות לידי משרד הבריאות  בתי החולים הממשלתיים; לשכות בריאות מחוזיות ומבנה מנגנון במשרד הבריאות בקריה.
פ-266/7 1940 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בבית-ג'אלא (1940) תביעת סולטנה אבו-גוש ואחרים נגד סאלם אבו-גוש ואחרים בפרשת רישום בעלות התובעות על קומת קרקע בבית  צו בית-המשפט לקרקעות בפרשה ועוד.
ג-4267/3 1950 משרד ראשי – ריאות ברזל התיק מכיל: משרד ראשי – ריאות ברזל
פ-254/11 1940 נג'יב אבו-שער – עדות שקר (1940) כתב-אישום  שהוגש נגד סאלם אל-חאג' אסמאעיל מהכפר תפוח בנפת חברון  שנאשם במסירת עדות שקר.
פ-586/17 1948 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – עזרה משפטית I (חלק ב' – המשך בתיק 11) התכתבות עם עו"ד ג. האוזנר.
גל-8212/8 1966 תכניות חגיגות שנת העשרים למדינה התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל שירותי ההסברה ד"ר בנימין אליאב לגורמים שונים בנוגע לתכנון וארגון אירועי שנת ה-20:
גל-52068/13 1991 עמק החולה בית החינוך – עמק החולה
ג-856/37 1944 בת-גלים – כפר-אתה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לוועד שכונת בת גלים  כגון: התכתבות בעניין פעילויות שונות ומגרש המשחקים  תשלומי משכורת מדריכים  פרוטוקולים מישיבות הוועד ועוד.
גל-50340/8 1988 ועדת הבחירות לכנסת ה-12 רשימות ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי לבחירות לכנסת ה-12 (שנת הפנקס 1988/1989).
גל-46520/11 1954 משפט קסטנר (עדויות) קטעי עתונות העוסקים בעדויות שניתנו במהלך משפט קסטנר.
גל-46520/12 1954 משפט קסטנר (עדויות) קטעי עתונות העוסקים בעדויות שניתנו במהלך משפט קסטנר.
גל-50145/10 1981 לשכת המנכ"ל – פתחת שלום התכתבויות ומסמכים בנוגע לפיצויים למתיישבי פיתחת רפיח
גל-45487/24 1949 גוש 26 – חלקה 36 בקשה לשימוש בנכס
גל-3480/12 1959 המשרד הראשי – לשכת הבריאות טבריה דו"חות מלשכת ראש שירותי ההיקף במשרד הבריאות  הכוללים דו"חות חודשיים של פעילות לשכת הבריאות של נפת כנרת (טבריה) בתחומים: מנהל (תקן ומגנון  עניינים כספיים  מבנים  תחבורה)  שרות הטיפול בבתי ספר ובגני ילדים  דו"ח האחות המפקחת  תברואה  אפידמולוגיה של מחלות מדבקות  המחלקה האנטימלרית ושונות.
פ-263/18 1946 ג'ורג' צלאח – עדות שקר (1945) בתיק רק כתב-אישום  שהוגש נגד עבד אל-פתאח ח'טיב  שנאשם במסירת עדות שקר בבית-משפט בחברון.
ג-5128/6 1956 המשרד הראשי – משרד הבריאות הראשי – כללי כרך א' נהלי עבודה  ענייני עובדים  ארגון משרד הבריאות
ג-5128/7 1948 המשרד הראשי – משרד הבריאות הראשי – כללי כרך ב' התכתבות בנושאים מינהליים  ארכיון  דואר עובדים
ג-5130/11 1950 המשרד הראשי – לשכת הבריאות טבריה – כללי בתיק פרטיכלים מישיבות ימי עיון במחוז הצפון  סיכומי דברים מפגישה עם חובשים וחובשות של משקי עמק הירדן  דו"ח מביקור בלשכת הבריאות נפת כנרת  זיכרון דברים מפגישות בלשכת הבריאות מחוז הצפון  דוחות של לשכות הבריאות השונות ועוד.
גל-50339/6 1992 ועדה אזורית עכו רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13 ודוח קלפיות ומיקומם בישובי מיעוטים
טס-3008/130 1953 ישראל-מחבלים פצצה בצירות הסובייטית בתל-אביב  נפצעים 4 מעובדיה  בכללם אשת הציר  יירשוב  1-3 מראה מבחוץ של הנזקים לדירות  4- הציר ירושוב ועובדי השגרירות אומדים את הנזק  5- גב' יירשוב חוזרת לביתה אחרי קבלת טיפול 6-משמר משטרה ליד הדירות 7-הציר ואשתו יוצאים מהצירות.
גל-12168/9 1963 משרד ראשי – ויצו  ירושלים. אוסף מסמכים של משרד ראשי  משרד הבריאות- ויצו בנשואים: טיפות חלב  סגירת מחלקה לילדים אסמטיים  רכישת ציוד  חשבון עבור אשפוז פגים  חולי פוליו  רישום בית חולים  טיפול בילדים עם קצרת  דוח על תנועת חולים  יחידה לשיקום ילדים אסמטים  תקציב אשפוז ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-2923/10 1977 העליה השניה בראי ספרותה – מאמר מאת אהוד בן-עזר שפורסם ב-"דבר" שני תדפיסי מכונת כתיבה של טיוטת המאמר  שלאחד מהם מצורפים תיקונים בכתב-יד. המאמר עוסק בהשתקפות של תקופת העליה השניה בכתבים ספרותיים של סופרים מבני עליה זו כמו יוסף חיים ברנר  ש"י עגנון ואחרים.
גל-52594/2 1967 חוה חקלאית חולון פרוטוקול  הוראת כלכלת בבית ספר חוה החקלאית בחולון  תלונות כנגד מנהל חוה חקלאית ועוד. (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-52606/6 1977 בית ספר מיוחד העמלני יעד בת-ים בית הספר העמלני יעד בבת ים – התכתבויות הנוגעות לבית הספר  על פועלו ועל צוות ההוראה שלו.
טס-3018/482 1968 לינדה Linde  שרת הרווחה הדנית  הפסל הרולד איזנשטיין Harold Isenstein וראש עירית ירושלים טדי קולק עומדים ליד הפסל המתאר את הצלת יהודי דנמרק ב-1943  בטכס חנוכת בית-ספר דנמרק בירושלים.
פ-2180/7 1970 מכתב ממ' רוסנק אל י' מירון. מכתב אודות הנצחת לוחמי העיר העתיקה בירושלים ממלחמת העצמאות.
גל-61244/2 1985 צוות לבדיקת דמי טיפול מקצועי ארגוני הסכמים קיבוציים; בחינת נושא דמי טיפול מקצועי וארגוני
גל-4706/5 1979 פורדיס תקציב מועצה מקומית פורדיס 1979-1980
פ-32/49 1946 גי – עצורים במחנה לטרון ש. ויטלזון – עצור בלטרון בתיק התכבתויות ובקשות לשחרור העצור שלמה יוסף ויטלזון ממחנה לטרון.
פ-920/23 1962 אדמות בת-גלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עורך הדין יעקב סלומון בנוגע לרכישת אדמות בשכונת בת גלים בחיפה: בקשה לרישום בספרי האחוזה  תזכיר ותקנות התאגדות של חלקות 63 ו- 70 בגוש 10818 בע"מ  מפות ושרטוטים של החלקות  כתב הרשאה של פקודת החברות ליסוד החברה  תזכיר  רשיונות בניה ועוד.
גל-63754/5 2014 ביקור  אצל  שייח  טריף  הרוחני  הדרוזים  בישראל מצוקת הדרוזים בישראל; תהליכי תכנון ובנייה במגזר הדרוזי
גל-64243/19 1949 גבעת נשר אגודה שתופית לשכון בעמ התכתבות וחכירת קרקע  שטר משכנתא  גוש: 11231  חלקה 111.
חצ-5181/49 1932 אוסטריה – ההוספיס האוסטרי בעיר העתיקה
חצ-5180/64 1921 בולגריה
חצ-3998/9 1965 אירן – נספח
ג-3145/13 1970 גולדה מאיר – אביעזר הלוי – חייל שנפל במערכה ברמת הגולן התכתבות של האם עם גולדה מאיר + חוברת שהוציאה לאור לזיכרו.
חצ-8389/4 1975 ועדת שרים – תכנון ירושלים.
גל-23252/8 1989 הפריה – בנק הזרע התכתבויות  הפריות חוץ גופיות  תלונות  מדעי יסוד  חוזר המנהל הכללי ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-18253/9 1978 רישום [לבתי ספר וגני ילדים] – כפר-סבא דוחות רישום.
גל-40513/1 1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה נתן שרנסקי  בנוגע לנושאים: מחקר ופיתוח עסקי בחקלאות  ערבות מדינה למפעלים ביש"ע  בניית אנדרטה לזכר קורבנות השואה בבואנוס איירס  איכות ומצויונות בשירות המדינה  מינויים לוועדת המחקר  אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים  מכתב ניחומים מראש ה-FBI  לואיס פרי (Louis Freeh)  עקב פיגוע ההתאבדות בשוק מחנה יהודה בירושלים  ביקור השר במוסדות שונים במסגרת "שבוע האיכות הלאומי"  הרכב הוועדה לפיתוח הון אנושי בתעשייה  תקציב המשרד לשנת 1998 וסגירת לשכותיו בחו"ל  צו היטלי סחר  צו הגנת הצרכן  מינוי נציג למועצה למוצרי תירס ועוד.
גל-18813/7 1966 בית חינוך לנערים עובדים ברשפים
גל-18480/9 1980 ביה"ס "הרצל" – הרצליה תיק של משרד החינוך; בין הנושאים הנדונים: הקצאת שעות טיפול לילדי כיתות א' בביה"ס 'הרצל' בהרצליה; מתן שיעורי עזר לתלמידים חולים; דוחות תאונות של תלמידים בתוך מתחם בית הספר; עניינים אישיים של תלמידים והטיפול בהם.
גל-16701/3 1979 אור יהודה – כפר ענא פרדס רסקו מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לתכניות בנין ערים של כפר ענה  כגון: מפות ושרטוטים  סלילת כביש  תכניות שיקום שכונות ועוד.
חצ-8409/10 1981 תורכיה-ישראל.
ג-2247/1 1948 לשכת השר – פניות ובקשות לשר ולמנכ"ל – מהאות א' עד ג' (רשימת פניות שמית נמצאת עם רשימת ההפקדה) התכתבות
ג-2710/8 1950 אגף התכנון – בת שלמה התיק מכיל חליפת מכתבים בין המחלקה להתיישבות חקלאית של הסוכנות היהודית לבית אגף התכנון במשרד הפנים בנוגע להרחבת גבולות המושבה בת שלמה.
ג-9516/51 1995 ארכיון טל-עירון מכתב מארכיון המדינה למזכיר מועצת-טל עירון בנוגע לניהול הרשומות במועצה
גל-7470/3 1975 עבודות פיתוח בחצר בית-ספר שדה – נעמה (המשך בתיק 4) מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לעבודות פיתוח בחצר ביה"ס שדה  ביישוב נעמה  כגון: חוברת תכנון  חוזים  חישובי כמויות  חשבונות  תעודות בדיקה של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7470/5 1974 הקמת 10 דירות – נעמה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית דירות ביישוב נעמה  כגון: חוזים  חישובי כמויות  תיאור טכני  הזמנות ועוד.
גל-7469/2 1975 מרכז מסחרי – ימית (המשך מתיק 1) צוות הקמת ימית  פיתוח מרכז מסחרי. חשבונות  חישוב כמויות  תכניות.
גל-7469/3 1978 מרכז מסחרי – ימית (חלק א') צוות הקמה- בנייה ופיתוח ימית. כתבי כמויות לר-/סופ  חוזה: 46712/75.
גל-7469/4 1978 מרכז מסחרי – ימית (חלק ב') כתבי כמויות לר-/סופ  חוזה: 46712/75.
גל-7469/5 1976 מרכז מסחרי – ימית (חלק א') פירוט עבודות חשמל – גוש ג'-ה'  מחירים  יומן עבודה  בית-כנסת  אינסטלציה סניטארית.
גל-7469/6 1975 מרכז מסחרי – ימית (חלק ב') עבודות חשמל – גושים א'-ה' במרכזים מסחריים בימית  מחירים  יומן עבודה. הערות קבלנים על העבודה.
גל-7469/7 1976 מרכז מסחרי – ימית (חלק א') חוזה: 46712/75  עבודות מסגרות  תרשימים  מבנה טרנספורמטור  חישוב כמויות. מסמכים של חברות רסקו מבניית המרכז המסחרי בימית וגושים שונים בעיר.
גל-7469/8 1976 מרכז מסחרי – ימית (חלק ב') עבודות עפר  ברזל  מרצפות ופנלים  מערכות מים וביוב. תקציבים וחשבוניות.
גל-7469/9 1974 מרכז מסחרי – ימית (חלק א') חוזה: 46712/75  חישוב כמויות  מחירים  עבודות חשמל  חוף רחצה  בית-ספר בפיתחת רפיח.
גל-7469/10 1974 מרכז מסחרי – ימית (חלק ב') חוזה להקמת 12 כיתות לימוד  כמויות ומחירים לגן-ילדים ומקלט  הפעלת חוזה  פיתוח מרכז מסחרי  הקמת פיתחת רפיח.
גל-7469/14 1975 עבודות פיתוח – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לעבודות פיתוח בימית  כגון: חוזים  רשימות כמויות ומחירים  חשבונות  תעודות בדיקה של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7470/17 1977 רשת מים מרכזית – ניר אברהם מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לרשת אספקת המים המרכזית ביישוב ניר אברהם  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  חישובי כמויות  יומני עבודה  תעודות משלוח ועוד.
גל-7469/18 1977 ח-ן סופי ימית – פיתוח (חלק ב') חוזה: 39/60134/75  ישור שטח  ריצוף  כמויות  חשבונות  חשבון סופי.
גל-48181/9 1965 צפת – כנען צפת- מפות תכנון ותרשימים ; מספרי גושים חלקות וכו'
פ-2334/77 1932 איתמר בן-אב"י – התכתבות בין "הבנק השיתופי בני בנימין" לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה האנגלית בנושאים כספיים  הקשורים בין היתר להישארות בארץ.
ג-4763/11 1953 משרד הפנים עניני חברה קדישא התיק מכיל: התכתבות בנוגע לבתי קברות ורישום חברות קדישא כאגודות עותמאניות ועוד.
גל-12043/13 1955 משרד ראשי ומחוזות – רישום גירושין פרוטוקולים וחוזרים של מנכ"ל עלייה ומרשם בנושאים: רישום לידות ומצב משפחתי בתעודות הזהות  תיקונים שונים בתעודות נישואין וגירושין  תיקונים בספר התושבים  נהלים בעניין רישום גירושין וכד'.
גל-7473/4 1977 140 קוט'גים – ימית(מס' 1 מ- 4) (המשך בתיק 5) החוזה: 77/75056/77  הקבלן: סולל בונה  הסכום: 300 000 00  רשימת כמויות ומחירים  חשבונות  בדיקות מכון התקנים  תרשימים.
גל-7473/6 1978 140 קוטג'ים – ימית – מ- 3 (המשך בתיק 7) החוזה: 77/75056/77  הקבלן: סולל בונה  הסכום: 300 000 00  חשבונות ודו"חות מכון התקנים  דפי כמויות.
גל-7472/10 1975 13 בתים (78 יחידות) מרכז א' – פיתחת רפיח (המשך בתיק 11) החוזה: 81/60110/75  הקבלן: אשטרום  הסכום: 102 660 00  פרוגרמה למרכז אזורי  תקציב  הפעלה
גל-7473/7 1978 140 קוטג'ים – ימית מ- 3 (המשך מתיק 6) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – ימית  מכון התקנים הישראלי.
גל-7473/8 1979 140 קוטג'ים – ימית תיק 4 חשבון סופי  החוזה: 77/75056/77  הקבלן: סולל בונה  הסכום 300 000 00  יומן עבודה  חשבון סופי
גל-7472/16 1977 מתקני חוף רחצה – ימית (המשך מתיק 15) צוות הקמת ימית. הקמת מתקני חוף רחצה על ידי חברת "רסקו". התיק מכיל תקציבים  חוזים  ושרטוטים הקשורים להקמת חוף הרחצה.
חצ-3821/19 1968 גרמניה – מסירת מסמכים משפטיים פרט לפסקי דין בקנין פיצויים
פ-2511/1 1936 חומר של עו"ד דוכן התכתבות ודו"חות בנוגע לאפוטרופסות על עזבון דיזנגוף  רישום חברות  בתים  קרקעות  חוזים לשכירות ועוד  נושאים אישיים ומקצועיים של עו"ד דוכן  חברת הביטוח פניקס  משפט בוינה  בוררות בנוגע לעבודת דפוס ועוד
חצ-3803/9 1964 תרגימי עדויות לצרכי בית משפט – גרמניה
גל-57668/17 2007 הצעת חוק פטור מארנונה למסגרת שיקום נכי נפש מסמכים ממשרד הפנים ובהם הצעות חוק שונות  כגון: פטור מארנונה למסגרות שיקום נכי נפש  שירותי הדת היהודיים  ביטוח בריאות ממלכתי ועוד.
כ-485/17 1962 כנסת חמישית – ועדת העבודה – המצב בבניה לשיכון עולים (292) התיק מכיל מסמכים הנוגעים למצב בבנייה לשיכון עולים  מסקנות ועדת העבודה  פרוטוקולים מישיבות ועדת העבודה שעסקה בנושא  הצעות לסדר היום  ועוד.
פ-2616/1 1944 חומר של יצחק רפאל מולכו קטעי עתונים הנוגעים ליצחק רפאל מולכו
ג-14229/2 2000 תחבורה ציבורית 2000 התכתבויות  פרוטוקולים  פרסומים  מכרז 10/2000 מרכז מס' 36/01 למתן רישיונות להפעלת קווי שירות באוטובוסים  נזקי האינתיפאדה משנת 2000  מסלולי תחנות (חופשי חודשי) נתניה חדרה  נתניה כפר יונה ועוד אזורים בקרבת חדרה ונתניה ירושלים וקרית ספר קווים אזורים  מפרט קו 315 מאשדוד לתל השומר  השפעת התחבורה על איכות הסביבה  אומדן נזקי תאונות דרכים הנגרמות ע"י משאיות  נתונים על תדירות נוסעים  ספקים  ישיבת ועדת האגרות הבינמשרדית 11.1.2000 ועוד.
פ-2137/7 1962 דברים לזכר אהרן חיים כהן. התיק מכיל נאום שנשא יצחק בן-צבי בבית הנשיא במלאת 30 יום למותו של אהרן חיים כהן  שהיה איש מודיעין ופעיל ציבור ישראלי.
פ-2587/1 1920 חומר של יצחק רפאל מולכו התכתבות ותזכירים בנוגע לאגודת ישראל-יוון וכן חשבונות וקבלות של מולכו
פ-2598/1 1919 חומר של יצחק רפאל מולכו התכתבות בעניני מסחר וארגונים יהודיים כגון אגודת ישראל-יוון ובנוגע ליהדות ספרד
גל-46572/17 1964 [מינהל מקרקעי ישראל] פרוטוקולים דיונים של מנהל מקרקעי ישראל בנושא חכירת אדמות; אדמות חקלאיות ; מדיניות קרקעית
גל-1362/14 1953 הפועל התכתבות בעניני קורס למדריכי "הפועל" בישובי עולים  האליפות ה- 14 בכדורסל  מפעלי הדרכה של "הפועל" ועוד
גל-1437/2 1964 רישום – כללי התכתבות בענין מינוי רשמים במושבים  הוראות קבע לרישום לגני-ילדים ובתי-ספר  מועדי הרישום ברשויות החינוך המקומיות לקראת תשכ"ז ועוד
גל-1380/1 1965 בתי-מדרש א. פיטקין – בית מדרש גורדון בתיק התכתבויות בעניין בית המדרש הממלכתי למורים ולגננות א"ד גורדון בחיפה
גל-1380/2 1965 בתי-מדרש א. פיטקין – בית-מדרש גורדון בתיק התכתבויות בעניין בית המדרש הממלכתי למורים ולגננות ע"ש א"ד גורדון בחיפה
גל-62103/2 1993 אתרים – גבעת הר אדר – תיק 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון רינה זמיר ומשה מרחביה  בנוגע לפיתוח תשתיות היישוב הר אדר: תביעה אזרחית 246/93 שהוגשה ע"י תושבי הכפר בית סוריכ נגד עמותת הר אדר ומשרד הבינוי והשיכון בטענה לזרימת נגר עלי ומי ביוב בשטחי מטעי בית סוריכ וחוות דעת של שמאי המקרקעין והאגרונום יעקב תמוז בנושא (יוני 1992)  פרוטוקול הועדה המייעצת לביוב של מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ובמחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. כמו כן  בתיק מסמכים על בג"צ 3841/96 של חברת פנטהאוז-חברה לבניין והשקעות בע"מ  על אי מתן אישור לבנות בתים בקרקעות היחישוב שבבעלותם  סלילת דרך גישה ליישוב ופרוטקולים בנושא  הר אדר-דו"ח תחבורתי  עתירה לבג"צ עקב אי סלילת הכביש (בג"צ 6852/99)  חיבור לפרוייקט ביוב מאסף כסלון ועוד.
ג-3042/5 1960 הרצל הרצאות ראש הממשלה דוד בן גוריון ונשיא ההסתדרות הציונית ד"ר נחום גולדמן- 100 שנה להולדתו של הרצל. חוזרים  תקציבים  רשימת מועדי הארועים  לוחות זמנים  פרוטוקולים  מסכתאות  טיוטות נאומים והתכתבות בענין הפקת וארגון ארועים  עצרות וכנסים לכבוד יובל 100 שנה להולדת הרצל ופרסום חומר הסברה כתוב. חילופי מכתבים של מרכז ההסברה.
ג-2194/36 1948 הנהלה – מסחר בזרעי ירקות פרחים ובצלי פרחים התכתבויות בנוגע למשלוח פרחים שגודלו בישראל לחו"ל.
גל-14554/11 1990 סגנית השר גאולה כהן – מתנסים – קליטת עלייה מכתבי ברכות ובקשות
גל-16890/5 1993 לשכת השר יאיר צבן – דיור – ציבורי דיור ציבורי
גל-16898/3 1992 לשכת השר יאיר צבן – אסירי ציון מסמכים ממשרד העלייה והקליטה (לשכת השר יאיר צבן)  הנוגעים לאסירי ציון  כגון: פניות אזרחים למשרד בנוגע להכרתם כאסירי ציון  הצעת חוק התגמולים לאסירי ציון  מינוי חברים בוועדת הערר לעניין הכרה באדם כאסיר ציון  דיונים בנושא פניות הציבור ועוד.
גל-18845/3 1971 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר תיכון ממלכתי-דתי מקיף גולדווטר – אילת בתיק מסמכים הקשורים בחטיבת ביניים מקצועית הכוללת חינוך מיוחד. בתוך כך  מובאים נתונים על תלמידים; השתלמויות למורים ושכרם; תנאי בית הספר; תקציב; התייחסות לחינוך הדתי ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
פ-4267/2 1959 התכתבות של הרב יעקב גולדמן בנוגע לאיסוף כתבי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג והוצאתם לאור (אחרי מותו) התיק מכיל חליפת מכתבים בעברית ואנגלית של הרב יעקב גולדמן  עוזרו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  עם רבנים (ביניהם הרב שאר-ישוב כהן ושר הדתות יוסף משה טולדאנו) וגורמים נוספים בנוגע לאיסוף כתביו של הרב הרצוג (בעיקר תשובות הלכתיות) והוצאתם לאור וכן בנוגע לדמותו של הרב (לחלק מהמכתבים מצורפים העתקי תשובות של הרב הרצוג). ההתכתבות נערכה לאחר מותו של הרב הרצוג.
ג-2439/27 1951 לשכת השר – חיפוש וגילוי מקורות מים התכתבות בנושא פיתוח מקורות מים; העתק סקירה על חצי האי סיני; מפות השרות ההידרולוגי למחקרי מים (אשקלון); מפת הקידוחים בנגב; דו"ח ועדת המחקר לעניני מים בנגב.
גל-18845/8 1974 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי מקיף "גולדווטר" – אילת בתיק מסמכים הקשורים בהתנהלות בית הספר  התנהגות תלמידים  מדיניות לימודים  מבחנים ושעות לימוד  מבנה בית הספר ועוד.
נ-148/3 1968 הנשיא זלמן שזר – קשרים בינלאומיים – ארצות-הברית (מתאריך 10/9/1968) התכתבות ומברקים בנוגע לקשרי ישראל – ארה"ב: התכתבות בנוגע לבקשת הנשיא שזר להביא שדר לטיסה לירח  מכתב תודה של נשיא המדינה לנשיא ארה"ב עבור אבני הירח  ברכות לרגל ימי עצמאות של ישראל וארה"ב  אישורי הסמכה לקונסולים  נאום נשיא ארה"ב ניקסון בנוגע לקמבודיה וויאטנם ועוד.
פ-1911/11 1942 יצחק בן-צבי – התכתבות התיק מכיל מכתבים שנשלחו מד"ר יצחק לוי אל הנשיא יצחק בן צבי שעוסק ביהודי חיבר  וכן מצורפת לתיק חוברת מאת ד"ר יצחק לוי – "הבלתי ידוע על הרצל".
גל-62135/3 1999 מפות ישובים התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת נהלת האגף לתכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון סופיה אלדור: מפות יישובים  פיתוח גוש כפר סבא-רעננה-בדיקה ראשונית  סיכומי ישיבות בנושא הקמת היישובים בנגב: חלוקים (כיום מרחב עם)  יוזמות משרד הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות להקמת יישובים חדשים -עמדת החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים (מאי 2001)  שינוי תכנית המתאר של המושב רוגלית  כרטסות יישובים חדשים להקמה ע"י משרד הבינוי והשיכון  קובץ נתונים של הועדה הבין משרדית לישובים חדשים ומתחדשים  בה הייתה חברה  ועוד.
פ-3145/70 1916 בצלאל בתיק מכתב עבור בוריס שץ מאת הועד הזמני לענייני הציונות  היושב בניו-יורק.
גל-40957/2 1997 לשכת המנכ"ל גבי ברבש – סיכומי דיון תיק של משרד הבריאות  לשכת מנכ"ל משרד הבריאות – פרופ' גבי ברבש. בתיק – עניינים הנוגעים לתקני רופאים; דיון בנושא בקרה על קניית שירותים בתחום בריאות הנפש; עניינים פנימיים;  נייר עמדה בנוגע לחלופות אשפוז ושיקום; פרוטוקולי ישיבות; דיון בנושא העמותה לילדים בסיכון; ייבוא תרופות לשטחים ברשות הפלשתינאית; תביעות נזיקין; בריאות התלמיד; אלימות בני נוער; סיכום דיון בנושא חקיקה על ניסויים קלינים;
גל-5566/15 1964 בנק טפחות התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד השיכון לבנק "טפחות" בעניין נתינת הלוואות הבנק לעיריות לעבודות פיתוח.
נ-107/1 1963 מכבי התיק הינו תיק של לשכת הנשיא זלמן שזר – פניות אזרחים. מפעל 'הצעדות בנתיבי לוחמים' – תשכ"ט – מפעל ספורטיבי וחינוכי רב ערך; עוד בתיק – קטעי עיתונות ותצלומים של אירועי ספורט מצעדות שנעשו ברחבי העולם; תצלומים של המשלחת הישראלית בטקס פתיחת המשחקים בבנגקוק במארס 1967 ועוד תצלומים מאותו אירוע; צעדת חופים מעתלית לקיסריה; צעדת בר כוכבא ועוד. תצלומים מטקס מסירת הלפיד המכבים לדורותיו. ההתפתחות בספורט הישראלי;
גל-43759/6 1996 . רישום נכסים בטאבו דו"חות ומסמכי תכנון מאת המהנדס אמיר גרינשטיין ואחרים בנוגע לחלוקת קרקעות במודיעין ותכנון מודיעין והתכתבות בנושא בין אנשי משרד השיכון (עדי הדר ואחרים)  מרכז מיפוי ישראל  רשות העתיקות  גרינשטיין וגורמים נוספים.
נ-11/32 1953 בן-צבי יצחק – אברהם שמשי (קרוב משפחה של הנשיא) התכתבות עם יצחק בן-צבי וקרובי משפחה אחרים בענין הוצאת ספר היוחסין של משפחת שמשילביץ'.
גל-48362/2 1977 לשכת היועץ המשפטי – הסדרי שמירת רציפות זכויות הסכמים
גל-48362/3 1977 לשכת היועץ המשפטי – הסדרי שמירת רציפות זכויות הסכמים  חוזרים
ג-4217/9 1956 סחר-חוץ – קרטלים סחר-חוץ – קרטלים
גל-46594/11 1988 השר אריה דרעי – מנכ"ל משרד הפנים הרב אריה דרעי קטעי עיתונות ותמלילים של קטעי רדיו בנושא תפקודו של אריה דרעי כמנכ"ל משרד הפנים ודרכו לשמש כחבר כנסת מטעם ש"ס.
גל-2425/40 1979 סרטים – דיזינגוף 99 בקשה להציג את הסרט "דיזינגוף 99" בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות: טופס הבקשה  שאלונים עם חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה בנושא  עלילה וצוות ההפקה והשחקנים הכולל את גידי גוב  ענת עצמון  גלי עטרי  מאיר סוויסה  חלי גולדנברג ועוד  קטעי עתונות עם ביקורת על הסרט  פרוטוקול מדיון המועצה לאחר הקרנת הסרט בבתי הקולנוע ובקשה להקפיד על הצגת הסרט למבוגרים בלבד (מגיל 16 ומעלה).
ג-4608/10 1951 לשכת השר פנחס לבון – יבוא קמח התיק מכיל מסמכים הקשורים בייבוא קמח לארץ.
פ-3110/5 1918 ועד העיר ליהודי יפו. ספר הפרוטוקולים של ועד העיר ליהודי יפו ובו סיכומי ישיבות של הועד הפועל בעיר יפו.
פ-3122/5 1974 יד יצחק בן-צבי – התכתבות. התכתבות בין שמעון רובינשטיין לבין אנשים שונים בנושאי מחקרים מטעם ארכיון יצחק בן-צבי  תזכירים של ארכיון יד יצחק בן-צבי  רשימות של הפקדות בארכיון  ספרים בהוצאת יד יצחק בן-צבי  מספר עותקים של חוברות "בין מועצה למועצה" מטעם יד יצחק בן-צבי.
נ-485/1 1983 הנשיא חיים הרצוג – כרטסות שמות משפחה  א"ב לאיתור מסמכים – אישים בארץ א' – ד' כרטסת שמות אנשים שפנו לנשיא בעניינים שונים
גל-7282/2 1966 מינהל מקרקעי ישראל קרקעות- אישור ממשלה למכירת קרקעות למפעלים באזורי פיתוח ; פטור ממכרזים על קרקעות ; אזורי תעשייה
פ-4112/5 1975 ד"ר יוסף בורג – פתקים התיק מכיל פתקים שנכתבו ע"י ד"ר יוסף בורג או נמסרו לו בזמן כהונתו כשר הפנים  שר הסעד והשר לענייני דתות (ואולי גם בתקופות אחרות) בנושאים פוליטיים ואחרים  חלקם מיו"ר ועדת חוץ ובטחון של הכנסת אבא אבן (באחד הפתקים מוזכרים רפי איתן ושרי הבטחון משה ארנס ויצחק רבין ונראה שהוא מתייחס לפרשת פולארד). קבוצת פתקים אחת כוללת הפניות למקורות בתלמוד ובספרי הלכה  כנראה הכנה לשיעור שהעביר בורג.
פ-4112/7 1982 פסק-הדין במשפטו של השר אהרון אבו-חצירא פסק הדין של בית-המשפט המחוזי בתיק פלילי 454/81 – מדינת ישראל נגד אהרון אבוחצירא ויצחק גבאי. מדובר בתביעה על עבירות שחיתות נגד שר הדתות אהרן אבו-חצירא במסגרת פעילותם במסגרת "קרן גמילות החסדים ע"ש האדמו"ר רבי יצחק אבו חצירא זצ"ל".
גל-21176/24 1987 מרכז הסרט – בכורה תצהירים ודו"חות שבועיים על מכירת כרטיסים בבתי קולנוע שונים ברחבי הארץ לסרט "בלוז לחופש הגדול".
גל-21176/27 1986 מרכז הסרט – בלוז לחופש הגדול. התכתבויות וחליפת מסמכים ממרכז הסרט הישראלי העוסקים בהפקת הסרט "בלוז לחופש הגדול": תיאום אתרים לצילומים  תקציר הסרט (בשמו הקודם: "שלא יגמר לעולם")  תכנית הפקת סרט עלילתי ארוך  בקשות להלוואות להפקת הסרט  תוכניה באנגלית על הסרט וכתבה שפורסמה עליו בעיתון ניו יורק טיימס (New York Times)  השתתפות הסרט בפסטיבל הקולנוע במונטריאול  רשימת הפרסים בהם זכה הסרט ועוד.
גל-21178/6 1979 מרכז הסרט – דיזינגוף  .99 התכתבויות וחליפת מסמכים ממרכז הסרט הישראלי העוסקים בהפקת הסרט "דיזינגוף 99": בקשות לדחיית שירות מילואים לאנשי ההפקה  בקשות לאישור תסריט  תכנית הפקת סרט עלילתי ארוך  בקשות להלוואות להפקת הסרט  תקציר עלילת הסרט  דו"ח ביצוע השקעות ועוד.
גל-7257/3 1951 מתאם המחירים והיבוא – ועדה לבירור שאלות עם חברת "קייזר פרייזר לישראל בע"מ" התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לתמחור מכוניות מתוצרת חברת קייזר-פריזר  יבוא ויצוא כלי רכב  יבוא חלקי חילוף לרכבים  וחוזה שנחתם בין שר המסחר והתעשיה לחברת קייזר-פריזר.
פ-3114/1 1973 יד יצחק בן-צבי. התכתבות בנוגע לניהול השוטף של יד יצחק בן-צבי  ימי עיון  ספריית יד יצחק בן-צבי  דוחות  זכרון דברים .
ג-1887/79 1951 תיקים סגורים של מועצות-מקומיות – דואר וטלפון – בית-שאן התיק מכיל: תיקים סגורים של מועצות-מקומיות – דואר וטלפון – בית-שאן.
ג-2106/10 1956 ועדות – חגיגות במירון התיק מכיל: חגיגות ל"ג בעומר במירון  סגירת בנק ישראל בחג הפורים  פרוטוקולים ועוד.
גל-60745/9 1992 עמנואל תקציב רגיל התכתבויות וחליפת מסמכים של משרד הפנים עם המועצה פרוטוקולים מישיבות הנהלת כספים ותקציבים של המועצה המקומית עמנואל בנוגע לתקציב שנת הכספים 1993: נתוני ביצוע התקציב הרגיל  כיסוי גרעונות  תקציב מאושר-סכום תשלומים לפי סעיפים  הצעת תקציב ועוד.
פ-3117/2 1958 רשימת תעודות מארכיון יצחק בן-צבי. התיק מכיל רשימת תעודות שקיימות בארכיון יצחק בן-צבי שערך ד"ר ישראל קלויזנר  וכן פירוט רשימת תיקים מארכיונו של יצחק בן-צבי.
גל-18011/2 1968 רישום תשכ"ט. מודעה של עיריית ירושלים  מודעות קטנות בעיתונות וידיעות עיתונות בנוגע לרישום ילדים למוסדות החינוך והודעות על מינוי רשמים כבאי כוח של מנכ"ל משרד החינוך.
גל-19755/12 1993 המינהל לחינוך התיישבותי – פיקוח על בתי-ספר – עמק החולה. בית הספר עמק החולה-תוספת שעות תקן  חינוך מיוחד  בקשות מורים לחופשות  שיפוץ בית הספר  ביקור המפקח  הסעת תלמידים לבחינות בגרות ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. עמודים 60-83 הושחרו  בשל זכויות יוצרים  ניתן לראות עמודים אלו באולם הקריאה בלבד.
גל-18677/12 1984 מדיניות מערכת החינוך – קשרים עם בלגיה. רוב התיק מוקדש להכנות לביקורי שרי החינוך של בלגיה בישראל: ביקור שר החינוך דובר צרפתית בסוף 1986 ושר החינוך דובר פלמית במארס-אפריל 1986
גל-18677/13 1988 מדיניות מערכת החינוך – קשרים עם בלגיה. התיק עוסק בקשרים עם בלגיה  כולל ביקור ראש ממשלת פלנדריה וביקור שני ומחים לחינוך בישראל ומחאת אוניברסיטת בריסל על סגירת אוניברסיטאות בשטחים. הוא כולל גם מסמכים על ביקור יעקב כהן  ראש מחלקת כלכלה במשרד החוץ בבריסל והצעתו להקים נציגות ישראל ליד מוסדות הקהילה האירופית בבריסל.
גל-18653/3 1988 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא הצעות מחקר שונות המבקשות תקציב ממשרד החינוך  בנושאים שונים הקשורים לחינוך. בתיק מספר הצעות מחקר: הצעה להמשך פרויקט הערכה פורמטיבית בחדר מחשבים ופיתוח שיטות להערכה כחלק אינטגרלי של לומדות  מוגש ע"י פרופ' דן דייוויס  נובמבר 1988; נטייתו של הציבור הפוטנציאלי להצביע עבור המפד"ל בבחירות לכנסת בנובמבר 1988  הצעת מחקר עבור משרד פרסום ורשבסקי  פרייליך  דובר עבור המפד"ל מאת עירא כהנמן  פברואר 1988;מעורבות הורים בבית הספר על רקע דילמות של מרכוז והאחדה מול גיוון במערכת  מאת פרופ' רינה שפירא וד"ר אלן גולדרינג  מרס 1987; סקר עמדות בדבר יעילות ההכשרה של עובדי ההוראה לתואר "בוגר בחינוך" ולתואר "מורה מוסמך בכיר"  מאת אליהו ישראלי  מאי 1988; הצעה לביצוע סקר תקצוב – זמן בישראל  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  אפריל 1988
גל-18653/4 1989 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא הצעות מחקר שונות המבקשות תקציב ממשרד החינוך  בנושאים שונים הקשורים לחינוך. בתיק הצעות למחקרים שונים: השפעת שיפור התאום בין העיניים (על ידי תרגילי עיניים אורתופטיים) על התקדמות הלימודים של ילדים עם קשיי למידה  מאת דניאל עצמון  פרופ' פ. נמט  עדה ישי  אליעזר קרני; גורמים המשפיעים על הגברת ההתעניינות בלימודי הכימיה  דו"ח מסכם – מוגש למדען הראשי  משרד החינוך והתרבות ע"י ד"ר רות בן צבי  דצמבר 1988; הצעה לביצוע סקר תקצוב – זמן בישראל  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  אפריל 1988; סקר תקצוב זמן  1990 – סקירת ספרות  מתודולוגיה והצעה לסקר (טיוטה ראשונה)  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מרס 1989; למידה יחידנית ממוחשבת כאמצעי ראשי למיצוי הפוטנציאל הטמון בלומד הצעיר והמבוגר – תוכנית ניסוי מוצעת = הצעה ראשונית לבחינת תחליף לחינוך האפור  מאת צבי כ"ץ – רשת עמל – היחידה להעשרה במדעים וטכנולוגיה  אוגוסט 1988המכון לחקר הגולן – שאלון עמדות – תשמ"ט; מן המחקר על המעשה החינוכי – סיכום ממצאי מחקרים בחינוך. בוצע במכון הנרייטה סאלד  עורכת שושנה לנגרמן  1989
גל-18654/6 1987 מדיניות מערכת החינוך – שיויון האישה בישראל. התכתבות בנושא מעמד האישה ושילוב נשים בכוח העבודה בישראל.
גל-19767/14 1988 המינהל לחינוך התיישבותי – פיקוח על בתי-ספר – עמק החולה (פ. טכ). בית חינוך משותף עמק החולה-רכישת ציוד לבית הספר  קידום למודי המדעים והטכנולוגיה  חינוך חקלאי  מגמות לימוד  אוכלוסית התלמידים  בקשה להגדלת התקציב הטכנולוגי ממשרד החינוך ועוד.
גל-18011/8 1976 רישום כללי. התכתבות  נוהלי רישום  חוזרי מנכ"ל ולוחות זמנים בנושא רישום תלמידים לשנת הלימודים תשל"ח.
גל-18011/11 1971 רישום כללי. התכתבות בנושאים: רישום והעברות לבתי ספר וגני ילדים  הצעות לתיקונים בחוק לימוד חובה וחינוך ממלכתי  חוזרי מנכ"ל  סדרח הרשמה  רישום תלמידים ילדי עולים  פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך והתרבות ועוד.
טס-3000/381 1943 מלחמת העולם ה- 2 כוחות מחיל האוויר היוגוסלבי מעלים מטוס ים לחוף  בבסיס במזרח התיכון  ברקע מלחמת העולם השנייה והלחימה בכוחות הגרמניים.
גל-60839/7 1971 חברה לשקום ופתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה כרך ב' נציג משרד הפנים בחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים  דב רוזן  בנוגע לנושאים: נוהל קבלת עובדים לחברה  פרוטוקולים מישיבות ועדת חליפים וועדת האכלוס  דו"ח לבחינת ענין המכרז לבניית מלון בעיר העתיקה  בג"צ 1897/71 על מכרז לכריית מנהרת שירותים ברחבת הכותל המערבי  דו"ח ועדת הבירור לבדיקת פעולות הבינוי והקידוח באבני הכותל המערבי בחלקו הידוע בתור "הכותל הקטן" (פברואר 1972)  מסקנות הבדיקה בדבר קבוצות המשתכנים ברובע היהודי לענין העלאת מחירי הדירות  תקציב החברה  פקודות עבודה  החלטות ממשלה בעניין חברות ממשלתיות (ינואר 1972)  הערות לדו"ח ביקורת של מבקר המדינה על מימצאי הביקורת בסדרי האכלוס ברובע היהודי  תקנות האגודה "חצר הישוב הישן"  הצעת דו"ח כספי של מאזן החברה  רכישת דירה ע"י הרב משה צבי סגל ועוד.
גל-18616/6 1984 מדיניות מערכת החינוך – חוק נכסי המדינה. התיק מכיל מעט התכתבות ובעיקר הנחיות בנוגע לחוק נכסי המדינה בכל הנוגע לגזרת הכספים במשרד החינוך
גל-18655/2 1988 מדיניות מערכת החינוך – מנוף – מרכזי נוער ופנימיות. התכתבות בנושא  ארגון מרכזי נוער ופנימיות.
גל-18655/7 1984 מדיניות מערכת החינוך – רווחה חברתית. התכתבות בנושא האגף לשירותי חינוך ורווחה של משרד החינוך ונושאים הקשורים לו. בתיק דו"ח האגף לשירותי חינוך ורווחה – עובדות ומספרים  יוני 1989.
גל-18655/8 1986 מדיניות מערכת החינוך – רווחה חברתית. בתיק דו"ח: "מפעל שיקום והתחדשות השכונות – דו"ח ביצוע לשנת 1985  משרד הבינוי והשיכון  משרד הבריאות משרד החינוך והתרבות  משרד העבודה והרווחה  משרד הפנים  הסוכנות היהודית  המחלקה להתחדשות השכונות. מאת חגית חובב  ספטמבר 1986"
גל-60756/10 1993 טל עירון חברות ואגודות תיק של משרד הפנים – המועצה המקומית טל-עירון מבקשת לקבל אישור להקים חברה כלכלית בשליטתה במטרה לפתח את היישוב מבחינת מרכזי קינות  מקורות תעסוקה  איזורי תעשייה ועוד; בקשות להגדלת הון המניות; נספח לחוזה לטובת הקמת בריכת שחיה ביישוב קציר; תשריטי  מפות; איכלוס היישובים חריש וקציר – נייר עמדה;
גל-18657/7 1984 מדיניות מערכת החינוך – מורים עולים. התכתבות בנושא שילוב מורים עולים במערכת החינוך בארץ.
גל-18658/1 1984 מדיניות מערכת החינוך – מעמד המורים כעובדי מדינה. תכתובת בעניין זכאותם של מורים  עובדי מדינה או שאינם כאלה  להתמנות לחברי מועצת עיר או מועצה דתית ולהיות פעילים פוליטיים ברמות שונות. דיונים באשר לחשש לניגוד עניינים  דוח הוועדה לבדיקת הנושא  הנחיות היועמ"ש בעניין בחירות ודרכי תעמולה  שאילתות בכנסת בנושא. עמדת שר החינוך נבון בעניין פעילות פוליטית של מורים ותעמולת בחירות בבתי הספר  תכתובת בנושא העסקת קרובי משפחה באותו מוסד חינוכי. עוד בתיק שאלות בנושא מעבר מערכת החינוך לחמישה ימי לימוד בשבוע.
גל-18627/2 1985 מדיניות מערכת החינוך – ביטוח תלמידי מוסדות חינוך. תכתובת בעניין ביטוח לתלמידים במוסדות החינוך לסוגיהם  חוזה בין המדינה וארגון ההורים הארצי לבין חברת הביטוח "ענבל" באשר לפיצוי עבור תלמידים שנפגעו בתאונות. הוספת ביטוח תאונות אישיות על-ידי הרשויות המקומיות באמצעות "ענבל"  עתירה של חברות ביטוח נגד "ענבל"  בשל זיכיונה להפעלת ביטוח התאונות האישיות. פרוטוקול ודוח דיונים בוועדת הכנסת בנושא  דוח מקדים של ועדת דור שמונתה על ידי משרד החינוך (עמ' 411)  סכסוכים בוועד ההורים הארצי ובוועד ההורים בנתניה  תלונות על ליקויי בטיחות ותביעות בגין פיצויים
גל-18663/12 1984 מדיניות מערכת החינוך – מחלות המורים. התכתבות בנושא תשלום דמי מחלה שנצברו למורים במערכת החינוך ולאלו שיצאו לגמלאות. בתיק חוברת "נוהל רישום ימי המחלה של עובדי הוראה על ידי מנהל מוסד החינוך – חוזר מיוחד א'  ירושלים ספטמבר 1986"
גל-18663/13 1988 מדיניות מערכת החינוך – מחלות המורים. התכתבות בנושא תשלום דמי מחלה שנצברו למורים במערכת החינוך ולאלו שיצאו לגמלאות. חוזר מנהל אגף כח אדם בהוראה תשמ"ט/1 – הנחיות בדבר אופן החישוב של פיצוי בעד ימי המחלה שלא נוצלו לעובדי ההוראה הזכאים לכך  בעקבות פסק הדין בניתן בנדון על ידי בית הדין הארצי לעבודה  1988.
גל-18663/14 1984 מדיניות מערכת החינוך – נסיעות המורים. התכתבות בנושא תשלום דמי נסיעה למורים במערכת החינוך. חוזר מיוחד ב' (התשמ"ז) – הסעות תלמידים ועובדי הוראה  ספטמבר 1986.
גל-18668/5 1984 מדיניות מערכת החינוך – האגודה להגנת בעלי-חיים. התכתבות בנושא מחאות על ניסויים בבעלי חיים בבתי ספר תיכון ובאוניברסיטאות.
גל-18668/7 1984 מדיניות מערכת החינוך – החברה לחקירת המקרא לישראל. התכתבות עם החברה לחקר המקרא בישראל בראשות פרופסור חיים גבריהו.
גל-18638/1 1975 מדיניות מערכת החינוך – ועדת חינוך של הכנסת.  פרוטוקולים ומסקנות של ועדת השרים לענייני שכר; סדר יום  הודעות לעיתונות  פרוטוקולים  ומסקנות של וועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
גל-18638/3 1989 מדיניות מערכת החינוך – ועדת חינוך של הכנסת. סדר יום של ישיבות הוועדה  תשובות לשאילתות שהוגשו ביישיבות הוועדה
ג-7069/19 1981 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות ומוסדות תורה פניות מוסדות תורניים וישיבות לסיוע. כרך ה'.
גל-441/2 1955 כתבי הסמכה לדיינים – הרב עמרם אבו רביע כתבי הסמכה לדיינים – הרב עמרם אבו רביע.
גל-443/10 1974 מכתבים נכנסים מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי שלמה גורן  בנוגע לנושאים: נישואין וגירושין ומתן גט  מיסיון  מדיניות הרבנות בנושאים הלכתיים שונים  לוח פעילות של חודשים אדר-אייר תשל"ד של ארגון "גשר" – ללכוד עם ישראל על בסיס ערכי היהדות  קבורה  המאמר "קיומם הכלכלי של הישיבות ות"ת בקיסרות העות'מאנית במאה השש עשרה ומחצית הראשונה במאה השבע עשרה"/יעקב גלר ועוד.
גל-444/5 1972 מכתבים יוצאים ונכנסים מכתבים יוצאים ונכנסים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל עקיבא משה גוטליב  בנוגע לנושאים: שירותי דת  שאלות הלכתיות  פעילות רבני יישובים ושכונות  תקנות בחירות רבני עיר  המשך כהונתו של שמעון אפרתי כראש מחלקת הכשרות הארצית  פניות יהודים ומוסדות מחו"ל  גיור  כשרות אחידה בבתי מלון  סקירה שנתית על פעילות הרבנות הראשית לישראל ומוסדותיה ועוד.
גל-8558/3 1960 עניני ערלה (ענבים) לפי שמות – אותיות א'-ז'. הנושא העיקרי בתיק הוא פיקוח הרבנות הראשית על עניין חשש איסור ערלה בענבים (ובפירות נוספים). אישורי כשרות למשקים שונים. הנפקת תעודות כשרות לכרמים ומשקים. דוח"ות בדיקת משקים. בדיקת הרבנות לכך שהמשקים לא מגדלים חזיר בניגוד להוראת הרבנות. חלופת מכתבים בין הרבנות הראשית לחברת תנובה  בעניין קבלת סחורה ממשקים שאינם מאושרים על ידי הרבנות. התכתבות  חוזרים  דו"חות ביקורים בישובים  אישורי בדיקה  רשימות הכרמים שאין להם חשש ערלה.
פ-3125/3 1970 יד יצחק בן-צבי – ספריה. התכתבות בין הנהלת יד יצחק בן-צבי לבין גורמים שונים אודות בניית ספריה ביד יצחק בן-צבי  וכן חשבוניות  תוכניות ושרטוטים של בניין הספריה ביד יצחק בן-צבי.
גל-1091/34 1950 התאטרון התנכ"י התכתבות בין משה הלוי ואברך בעניין התיאטרון התנ"כי ותיאטראות ישראל בכלל. הצגה תנ"כית במהלך הקונגרס הציוני
גל-1091/38 1952 תאטרון זירה ת"א התכתבות בעניין שחרור התיאטרון מתשלום מס בולים
גל-1091/39 1952 תאטרון ע"ש גולדפדן בצגו ביידיש בתיאטרון
גל-15534/13 1952 מחלקת כשרות – פסח (דוגמא). (אדר תשי"ב-אדר תשי"ד) התיק מכיל: הדרכה דתית והוראה מעשית ליישובי העולים החדשים  כשרות בבית החולים ועוד.
גל-15534/14 1954 מחלקת כשרות – פסח (דוגמא). (אדר א' תשי"ד-אדר ב' תשי"ד) התיק מכיל: ידיעות והוראות לפסח תשי"ד  כשרות לימי הפסח ועוד.
גל-12474/4 1975 ישיבת "אש התורה" התכתבויות  תרומות לישיבת אש התורה  תקציב הישיבה מאזן ודו"ח שנתי ועוד.
גל-12474/13 1973 ישיבת "אור שמח" התכתבויות  הלוואות  תמיכות ותרומות קנית קרקע  ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-7069/9 1974 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ארגונים ישיבתיים ארגונים הקשורים בישיבות  פניה בקשר להקמת ישוב דתי בגוש-עציון  פניה לסיוע כספי למפעל "בשעריך ירושלים"  דו"ח כספי של "התנועה להפצת התורה" ובקשות למענק והלוואות.
ג-7069/10 1975 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – כוללים פרוטוקולים מישיבות ועדת הכוללים לסיוע כספי  רשימות כוללים מאמצים על-ידי מועצות דתיות  התכתבות בנושא תמיכה בכוללים וישיבות.
ג-7069/15 1980 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות ומוסדות תורה פניות של בתי כנסת  מוסדות תורניים וישיבות לסיוע. כרך א'
ג-7069/16 1982 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות ומוסדות תורה פניות של מוסדות תורניים  בתי כנסת וישיבות בבקשה לסיוע. כרך ב'
גל-15231/17 1984 . לשכת השר – כשרות + עבודה בשבת בתיק התכתבויות בנושא כשרות והיתרי עבודה בשבת
פ-3129/15 1963 יד יצחק בן-צבי – מכון. התיק מכיל מאמר בכתב-יד מאת שמעון רובינשטיין  מנהל ארכיון "יד יצחק בן-צבי" אודות תולדות מכון בן-צבי מ-1947 עד 1963.
גל-14920/3 1954 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התיק מכיל: ספר תורה לעולי מצרים  בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה.
גל-14920/4 1955 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התיק מכיל: תקציב לספר-תורה  תקון ספרי תורה ועוד.
פ-3126/35 1973 יד יצחק בן-צבי – ארכיון. התיק מכיל רשימות תיקים המסודרות לפי אותיות הא'-ב' ושם פריט של ארכיון יד יצחק בן-צבי.
גל-6331/6 1958 שכון לרבנים ולשוחטים תיק העוסק בבקשות של רבנים ושחוטים המבקשים לקבל דירה במקום עבודתם. התכתבויות עם משרד הדתות  קבלת אישורים מההסתדרות הציונית  התכתבויות עם חברת עמידר ועוד.
גל-14927/2 1962 הזמנות וברכות לשר ורהפטיג הזמנו לאירועים ציבוריים ופרטיים  ברכות ואיחולים לאירועים שונים ועוד.
גל-1524/16 1953 נערים עובדים כ"א התיק עוסק בפתיחת בתי ספר לנערים עובדים. תקנות ונהלים לבתי ספר. רשימות בתי ספר לנוער עובד. תקני שעות לכיתות. סיכומי פגישות. תכנון תקציבים. דיונים בעניין הפיקוח על בתי הספר. הזמנות לסימפוזיונים בנושא נוער עובד. קטעי עיתונות. הושחרו פרטים אישיים בתיק.
גל-1525/15 1953 רשימת נערים עובדים התיק עוסק ברשימות נוער עובד. תקציבים ותשלומים של בתי ספר. חליפת מכתבים בנושא קציני פיקוח על הנוער העובד. כתבות בנושא. הושחרו פרטים אישיים.
גל-49125/6 2000 השר מאיר שטרית – ועדת משנה לריטלין בחינת השימוש וההתוויה בתרופה רייטלין לילדים
גל-9268/8 1983 גוש עציון פירוט תקציב המועצה האזורית גוש עציון לשנת הכספים 1983: הצעת תקציב לשנת 1983  תקציב מאושר לשנת 1982 ותקציב מאושר לשנת 1983.
ג-716/27 1952 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- ד"ר מ. שוחטמן יו"ר ועדת המשנה לדת ולתרבות פרס היעל לרשויות המקומיות לשנת 1951/2 – תקנון  דו"ח  החלטות חלוקת הפרס  הרכב ועדות המשנה  מפתח הנקודות ועוד.
ג-718/2 1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- מזכירות הממשלה התכתבות וחוזרים בנושאי פקידי הממשלה  הקמת מועצה לבקורת סרטים  בתוך כך – השגת הרישיון הדרוש להוצאת הסרטים של ממשלת המנדט הנמצאים בירושלים; הסבר בדבר השם 'מדינת ישראל' ועוד
גל-349/21 1954 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות לעובדים זרים ולעולים כרך א' התכתבות בנושא רכישת מכוניות על ידי עולים  תושבים חוזרים ותיירים
גל-349/22 1962 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות לעובדים זרים ולעולים כרך ב' התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לרכישת רכב בארץ – נכנסים בעלי זכויות פטור ממסים  תקנות חוקיות  הגדרות ועוד.
גל-332/9 1953 תיקי הנהלה – תעריף – זהב  כסף  אסימון ומטבעות התכתבות הנהלת המכס עם בתי חרושת בנוגע לגובה המכס על מתכות
פ-1979/9 1956 יצחק בן-צבי – נאום בכנס שנערך בבית הנשיא לזכר בוריס ש"ץ במלאת 50 שנה לעלייתו לארץ-ישראל הנאום עסק בדמותו ובפועלו של פרופ' בוריס שץ – מייסד "בצלאל".
ג-717/40 1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- יומן עבודה של מר קלינוב יוני 1948 יומן פעילותו של מר ישעיהו קלינוב במסגרת תפקידו כראש המינהל לעיתונות  הסברה וקולנוע. בתיק גם רשימת סרטים של מחלקת הקולנוע; בין פעילויותיו – דיון בשאלת הצגת סרטים ערביים בישראל; שידורים באידיש ב'קול ישראל'; עיתון בערבית;
גל-370/24 1959 תיקי הנהלה – חב' קייזר פרייזר לישראל בע"מ  ג'יפים לקולומביה התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לסחר חוץ ויצוא ויבוא  עסקאות חליפין – יצוא ג'יפים בתמורה לקבלת קפה מקולומביה  ועוד.
גל-51360/7 2003 רשויות מקומיות התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים של משרד הפנים בנוגע למס' נושאים הקשורים לרשויות מקומיות  ובהן: הרחבת גבולות המועצה המקומית מיתר  ענייני ארנונה באזורי התעשייה של הרצליה  גישה חופשית לחופי הכינרת בטבריה  מסמכים של המועצה האזורית אל-בטוף  ענייני גבולות בין ג'לג'וליה ודרום השרון  שחיתויות בעיריית יהוד  הפקעת קרקעות דרוזים בהר הכרמל  סיור בעיר לוד  מסמכי רקע ובקשות של עיריית טמרה  ועוד.
כ-937/21 1998 דיון כנסת 13 – 14 התכתבויות וחליפת מסמכים הנוגעים לישיבה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת  בנוגע לבקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא: התנכלויות לעובדי רשות השידור על רקע שידור חגיגת האליפות של קבוצת בית"ר ירושלים בכדורגל: פרוטוקול מישיבת הועדה  פרוטוקול מישיבת מליאת הכנסת בנושא  קטעי עתונות  הודעות לעתונות לאחר הדין בועדה ועוד.
גל-9238/9 1950 בינוי ממשלתי – תחנת שידור בדיר-עמר התיק מכיל: בנית יסודות לאנטנה  תחנת שידור בדיר  חפירות בור למיכל דלק  אספקת חשמל לביר-עמר ועוד.
גל-56026/12 1995 מדיניות החינוך הלשוני התיק מכיל מסמכים של משרד החינוך בנוגע למדיניות החינוך הלשוני בבתי הספר בישראל  רשימות וטבלאות של מעבירי קורסים בשפות זרות  נתונים על לימודי שפות זרות בישראל  ניסיון להובלת מהלך לפתיחת בתי ספר מתמחי שפות  ועוד.
גל-62724/11 2010 פניות ציבור בנושא שעון קיץ התיק מכיל מכתבי פניות ציבור של אזרחים לשר הפנים בנוגע להחלת שעון קיץ  מכתבים לראש הממשלה באותו עניין  מכתבים וחתימות של חברי כנסת שונים  הצעת החוק לקביעת הזמן (תיקון- מועד סיום שעון קיץ) התשע"א-2011 לעניין שעון הקיץ  ועוד.
פ-1894/3 1947 יצחק בן צבי חשבונות וקבלות של יצחק בן צבי; הסתייגויות לחוק תקציב הפיתוח לשנת 1952-53; רשימת הפרסומים הקטנים של מר בן-צבי שנמצאים בספרית הכנסת; הצעת חוק לתיקון פקודת הגבלת שכר-דירה (בתי עסק)  תשי"ב – 1952; חוק שעות עבודה ומנוחה; מתוך ארגון העבודה הבין-לאומי – אמנה בדבר חופשה שנתית בשכר; תוספת יוקר לוותיקי הוועד הלאומי הזכאים לרנטה מאת הקרן הקיימת לישראל;
כ-781/11 2000 בחירות והקמת קואליציה – אריאל שרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת חבר הכנסת מאיר שטרית  ראש מטה הליכוד בבחירות לראשות הממשלה שהתקיימו בפברואר 2001: דו"ח הרכב הסיעות הנוכחי (דצמבר 2000)  רשימות טלפוני של אנשי מטה הליכוד ודוברי סיעות הכנסת ה-15  קטעי עתונות וסקירת עתונות
טס-10971/58 1949 ישיבת המשלחת לאו"ם: אסתר הרליץ  אבא אבן  שמעון ארד  אברהם דרום  גדעון רפאל. תמונה של חברי משלחת לאו"ם 1949 אבא אבן ועוד
גל-1437/3 1965 טופסי רישום התכתבות בעניני רישום לגני-הילדים ובתי-ספר  טופסי רישום ילדים לפי צו שר החינוך והודעות על מינוי רשמים כבאי כוח של מנכ"ל משרד החינוך. הושחרו מספרי זהות בשל צנעת הפרט.
פ-2324/4 1918 מכתבים ממרדכי רובוביץ לאיתמר בן-אב"י. התיק מכיל חליפת מכתבים בשפה הצרפתית והעברית ממרדכי רובוביץ לאיתמר בן-אב"י בנוגע למלחמת העולם הראשונה.
פ-4131/8 1967 הרצאה של פרופ' מיכאל ברונו במכללה לבטחון לאומי נקודות לקראת הרצאה במסגרת דיון בנושאי כלכלה במכללה לבטחון לאומי (מב"ל) ורשימות אחרות בכתב-ידו של פרופ' מיכאל ברונו .
פ-4131/9 1967 פרסומים של פרופ' מיכאל ברונו בכתב העת "כלכלן – ירחון המשק הישראלי" גליונות של "כלכלן – ירחון המשק הישראלי" בעברית ואנגלית  שכוללים פרסומים של פרופ' מיכאל ברונו (ראיון בנושא הפיחות  תשובותיו במסגרת משאל כלכלי מיוחד על השאלה "מה צריכה הממשלה לעשות עכשיו?" ומאמר שלו על הכלכלה הישראלית)  רשימות בכתב-ידו של ברונו הכוללות נקודות הכנה לראיון .
גל-3509/9 1963 אגף האכלוס – מינהל מקרקעי ישראל התכתבות. כרך ב'  חילופי התכתבויות בנוגע לחלקות קרקע. תקציבים. פירוט הוצאות. קטעי עיתוננות. רשומות חוקים.
פ-4132/1 1981 רשימות בכתב-ידו של פרופ' מיכאל ברונו לקראת שיחות ודיונים בנושאים כלכליים. בתיק נקודות שכתב ברונו לקראת שיחות ודיונים בנושאים כלכליים במכון דייוויס  מועדון "צוותא" ועוד.
גל-5317/1 1975 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – מס ערך מוסף לשלב א' ימית. שלב ב' הגרלות מסמכים ופרטים על העוברים להתגורר בימית
גל-15417/10 1980 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – גילה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון שמריהו כהן  בנוגע לבנייה בשכונת גילה: מיקום שלטי הכוונה לשכונה  בניית אולם ספורט ובריכת שחייה  גינה ציבורית  מרכז מסחרי  מסוף אוטובוסים  פרוגרמה אתר 01 מבנן 04 של רם כרמי  סיכומי ישיבות בנושא  פינוי תושבים לצורכי בנייה ועוד.
חצ-5891/20 1970 מ. יובל  שגריר בפרו  יועץ מדיני לשה"ח התכתבות עם אנשי משה"ח  אישים ומוסדות; מסמכים על העברת המטען באניה וכו'
גל-6895/10 1973 אוגדה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לעבודות פיתוח במושב אוגדה  כגון:  פרוטוקולים  תקציבים  פניות אזרחים לבקשות הלוואה  שרטוטים ומפרטים טכניים והתכתבות בעניין פיתוח ובינוי במושב אוגדה.
גל-6895/25 1977 ימית 1979 – 1980 אישורי הלוואות והתכתבות בענין ביצוע תכנית "בנה ביתך" בישוב ימית.
גל-6895/26 1977 ימית 1977 – 1978 תקציבים הוראות ביצוע  קטעי עתונות והתכתבות בענין תכניות הפיתוח וביצוע עבודות בינוי שונות בימית.
גל-6895/27 1976 חולית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם פרוטוקולים והתכתבות  בנוגע לתכניות הפיתוח והבינוי בקיבוץ חולית וסדרי העברתו למיקומו החדש.
גל-7109/6 1962 היועצת המשפטית – מינהל מקרקעי ישראל סמכויותיה וסדרי עבודתה של מועצת מקרקעי ישראל; כתב אמנה בין קק"ל בעניין רכישת קרקעות
ג-2342/7 1952 עתלית – סכסוכי קרקע התכתבות עם המועצה המקומית עתלית ואיחוד מודדים מוסמכים בארץ ישראל בנושא הפרעה למודדים בעת עבודתם בשיכון עולים בעתלית.
גל-15425/5 1980 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס מכירות תיק העוסק בשיכון מעלה אדומים  מכירת דירות   מחירי הדירות  פרוטוקולים של  ישיבות שנערכו בנושא ועוד.
א-391/25 1999 שטרות – דוגמא (50  200 ש"ח) התיק מכיל שטר דוגמא של 50 ו-200 שקלים חדשים שהופקדו בארכיון המדינה  וכן מצורף מכתב הפקדה לארכיון המדינה.
גל-62717/14 2011 שעון קיץ התיק מכיל הצעת חוק של מספר חברי כנסת מהכנסת ה-18 ששמה: הצע"ח קביעת הזמן (תיקון – מועד סיום שעון קיץ)  התשע"א-2011  דו"חות המחקר  וכן מסקנות והמלצות של הועדה המקצועית לבחינת הנהגת שעון הקיץ בישראל  ועוד.
פ-4138/7 1990 פרופ' מיכאל ברונו – התכתבות עם גורמים אקדמיים בתקופת הנגידות  ועוד דו"חות וחלקי דו"חות תקופתיים של גורמים אקדמיים-כלכליים בחו"ל (המחלקה לכלכלה באוניברסיטת סטנפורד  C.Z  W.E.O)  סקירות לקראת הקונגרס העשירי של האגודה הכלכלית הבין-לאומית  התכתבות של פרופ' מיכאל ברונו עם גורמים אקדמיים בחו"ל (ד"ר א. קונברס מהמרכז ללימודים מתקדמים במדעי ההתנהגות  רוברט הול ממכון הובר ואח') בנושאים אקדמיים שונים ועוד (שנערכה בתקופת כהונתו כנגיד בנק ישראל במקביל לפעילותו הציבורית). החומר בתיק כולו באנגלית.
פ-4139/4 1966 מאמרים מאת פרופ' מיכאל ברונו – שנות ה-60 מאמרים באנגלית מאת פרופ' מיכאל ברונו בנושאים כלכליים שונים: יחסים דואליים יסודיים בתאוריות של הון וצמיחה  מודל פרוגרמטי לכלכלת ישראל  דפוסים אופטימליים לסחר ופיתוח.
פ-4139/12 1994 ספר מאת פרופ' מיכאל ברונו – "Inflation  Growth and Monetary Control: Non-Linear Lessons from Crisis and Recovery" תרגום שם הספר: אינפלציה  צמיחה ופיקוח מוניטרי – לקחים לא-לינאריים ממשבר והתאוששות.
כ-681/5 1981 הכנסת העשירית – ועדת עליה וקליטה – הנשירה 2913 ה' כנסת 10 דיוני ועדת הקליטה:
גל-1448/7 1968 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד (המשך מתיק 6) התכתבות בנוגע למועד בחינת הבגרות במוסיקה בכתב  ראשי פרקים על מרכזי תרבות  ספורט  נוער ועוד
גל-1448/3 1968 חינוך מוסיקלי – עמירן התכתבות בנוגע למועמדים נוספים לעתודה האקדמית למוסיקאים בשנת תשכ"ט  פסטיבל הזמר ברון  תכנית עבודת תזמורת האקדמית  קורס קיץ למורים מוסמכים במוסיקה ועוד (המשך בתיק 4)
גל-1448/4 1968 חינוך מוסיקלי – עמירן (המשך מתיק 3) התכתבות בנוגע לקונצרטים לתלמידי כיתות ד' – ח'  בחינת כניסה לאקדמיה  תמיכה בהוצאות לימודי נגינה  ציוד מוסיקלי לבתי-ספר ערביים ועוד.
ג-500/25 1948 דרישת שלום דרישות שלום שנמסרו דרך הרדיו קול ישראל
גל-51896/6 2000 דיור ציבורי – כללי התיק הינו של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבויות הנוגעות לדיור הציבורי ובתוך כך – הרשמה ומכירת דירות במסגרת 'קנה ביתך'; הכנסות והוצאות במסגרת 'חוק הדיור הציבורי'; טבלאות גובה הנחה ממוצע בחלוקה רוכש מינהלי אל מול רכוש השקעה; טבלאות מאזן קרן מכר הדירות בשיכון הציבורי; נתונים על הדיור הציבורי; עקרונות לפיצוי הסוכנות היהודית בגין מכירת דיור ציבורי; עידוד דיור להשכרה באמצעות שינויי חוקים ומינימום מימון ציבורי; ריכוז מכירות והכנסות בדיור הציבורי; מבצע 'הזדמנות' – משכנתאות מועדפות לזכאים לדירות בשיכון הציבורי; הצעה לתיקון חוק הדיור הציבורי – התשנ"ט – 1998.
ג-842/79 1949 קרית-בנימין חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר של המזרחי למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים ולמחלקות אחרות של המשרד  לבית-הספר מזרחי בקרית-בנימין ע"י חיפה  למרכז הסתדרות המורים  למשרד הדתות; רשימות התלמידים  נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים  עצומות הורי התלמידים ועוד.
כ-882/8 1996 ח"כ נעמי חזן – שוטף אחרון – הכנסת ה-13 התכתבות פרטית בין ח"כ נעמי חזן לגורמים ציבוריים ופרטיים שונים בנושאים פוליטיים וחברתיים קשורים לפעילותה הפרלמנטרית והציבורית כגון דו"חות על פעילות הח"כים בכנסת למען ילדים ועל הגיאוגרפיה של העוני  סטנוגרמת נאום של היועץ המשפטי לממשלה על חופש הביטוי ועוד.
פ-2199/11 1968 יד יצחק בן-צבי. מכתבי שמעון רובינשטיין אל הנהלת יד יצחק בן-צבי ובהם דוחות רישום הארכיון הפרטי של יצחק בן-צבי המופקד בארכיון הציוני.
גל-45609/1 2001 סגן השר יולי אדלשטיין – מוסדות חינוך – שונות מסמכים ממשרד העלייה והקליטה (לשכת סגן השר יולי אדלשטיין)  הנוגעים לעלייה ולקליטת עולים  בנושאים שונים  כגון: מכונים ללימודי יהדות ועברית לעולים  תכנית הלימודים בסמינרים  הזמנות סגן השר לכנסים ואירועים ממוסדות שונים  בקשות סיוע מהמשרד לעולים ועוד.
כ-786/5 2000 בחירות – ליכוד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת חבר הכנסת מאיר שטרית  ראש מטה הליכוד בבחירות לראשות הממשלה שהתקיימו בפברואר 2001: פניות ציבור  טיעוני יואש צידון (צ'אטו) לקראת הבחירות  הבחירות המוקדמות לראשות הליכוד  הזמנה למסיבת ניצחון הבחירות בכרמיאל  ברכות להיבחרו של אריאל שרון לראשות הממשלה  רשימת טלפונים של מטה הבחירות של הליכוד  תעמולת בחירות  סיור ביום הבחירות  "שרון מול ברק-גדול מפקדי השדה של צה"למול גנרל וירטואלי"/אורי מילשטיין  מבנה ארגני של מטה ההסברה ועוד.
גל-49651/6 1998 השר אברהם פורז (יועץ משפטי לשר) – הצ"ח (הצעות חוק) וחקיקה – תקנים  כללי  שעון קיץ  כבאות התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים של משרד הפנים עם גופים ואישים שונים בנוגע למספר נושאים  ובהם: החלת שעון הקיץ וחוק קביעת הזמן (הוראת שעה)  דיוני הוועדה המקצועית לבחינת שעון הקיץ ומסקנותיה  הצעת חוק הקצבות כספיות לשירותי הכבאות  הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות  הצעת חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם  הצעת חוק להבראת כלכלת ישראל (ביטול איחוד הרשויות המקומיות מג'דל כרום  דיר אל אסד ובענה)  תקנות הכניסה לישראל  ייעוץ משפטי למשרד הפנים  ועוד.
גל-54822/5 1993 ישובים – כפר התקווה הגדולה  כפר זיתים  כפר חיטים  כפר יובל  כפר פינס  כפר קיש   כפר הנשיא  כיסלון  כרמל  כפר ורדים  כפר החורש  כפר אז"ר התכתבות בין משרד השיכון למזכירי מושבי עובדים  מושבים שיתופיים וישובים אחריםבנוגע למדיניות התכנון והבניה בישובים  כולל התייחסות למקרים של אנשים פרטיים.
ג-10626/7 1988 לשכת הנציב מאיר גבאי – משרד הבריאות  בתיק ישנם  התכתבויות  בנושא  שכר רופאים  בין  נציב שרות המדינה לבין משרד הבריאות. בנוסף לכך ישנו העתק של ספר " עובדי המינהל והמשק בבתי חולים"  בנוסף לכך ישנם קטעי עיתונות.
גל-45607/6 2001 סגן השר יולי אדלשטיין – קליטה בקהילה – רווחה מסמכים ממשרד העלייה והקליטה (לשכת סגן השר יולי אדלשטיין)  הנוגעים למתן שירותי רווחה לעולים  כגון: נוער עולה בסיכון  תקציבים  שירותי רווחה לעולים נפגעי פעולות איבה  פרויקטים ועוד.
ג-7291/1 1980 העתקי רישום לידות מכתבי פניה לגנזך המדינה (ארכיון המדינה) מאזרחים (בחלקם הגדול ערבים ישראלים) שחיפשו נתונים מדוייקים בנוגע לתאריכי לידה של עצמם/קרוביהם או בנוגע לתאריכי פטירה של קרוביהם ותשובות מהגנזך.
ג-7323/9 1985 העתקי רישום לידות מכתבי פניה לגנזך המדינה (ארכיון המדינה) מאזרחים (בחלקם הגדול ערבים ישראלים) שחיפשו נתונים מדוייקים בנוגע לתאריכי לידה של עצמם או שנות לידה אבותיהם (לצרכים גנאולוגיים).
גל-14148/4 1989 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – נשים פלסטינאיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועצת ראש הממשלה למעמד האשה אתיה שמחה  בנוגע מצב הנשים הפלסטיניות ביהודה  שומרון וחבל עזה: פניות מחו"ל בטענות על מעצר נשים בכדי ללחוץ על בני משפחותיהם המבוקשים ע"י רשויות הביטחו ולהפסיק הטרדת הקואופרטיב של נשות העיר עבסאן אל כבירה בחבל עזה  בו יצרו מוצרי חלב ודברי אפייה  מענה על לאמנסטי אינטרנשונל על פיזור הפגנות באינתיפאדה הראשונה באמצעות גז מדמיע ומעצרים מנהליים  תכובות משרד הביחון  צה"ל ומשרד המשפטים לניסוח תגובת היועצת ועוד.
ג-7099/60 1974 אגף רישום והסדר קרקעות  ירושלים. כרך ג' פרוטוקולים מהתכתבות והתכתבות בנוגע להפקדת מסמכי רישום מקרקעין בגנזך המדינה (ארכיון המדינה).
גל-48398/1 1998 הסדר עם קרן קיסריה והחברה לפיתוח קיסריה – דו"ח מבקר המדינה מס' 49. התכתבות בנוגע לביקורת משרד מבקר המדינה  אגף לביקורת איגודים  על ההסדרים עם קרן קיסריה והחברה לפיתוח קיסריה. ממצאי הביקורת מהדו"ח ב- 2/2000  מזכרים  צילום קטעי עיתונות מחברת "יפעת".
גל-45606/11 2001 סגן השר יולי אדלשטיין – יוצאי אתיופיה – כללי מסמכים ממשרד העלייה והקליטה (לשכת סגן השר יולי אדלשטיין)  הנוגעים ליוצאי אתיופיה בנושאים שונים  כגון: הגדלת משכנתאות למשפחות  אתיופיות  הקמת אנדרטה לעולים  פרויקטים לאומיים  הליכי הגיור  תקציבים לקליטת העולים ועוד.
גל-56696/13 1962 עסקות מנהל מקרקעי ישראל מסמכים ותיכתובות
פ-1959/11 1925 בוריס שץ  – התכתבות מכתב ותזכיר מאת בוריס שץ אל יצחק בן-צבי – בעניין מצבו של בית הספר "בצלאל".
גל-2127/6 1964 המחלקה הערבית – יריד המזרח התכתבות בנושא השתתפות וביקור תושבי מיגזר המיעוטים ביריד המזרח שהתקיימו בשנים: 1964  1965  1966 ו- 1968  סיכומי דיונים מישיבות המועצה הציבורית המייעצת לתערוכת "בנין ובית" ביריד המזרח 1965  בוליטין מס' 1 של התערוכה ועוד.
גל-7646/9 1961 לשכת המנכ"ל – מינהל מקרקעי ישראל התכתבויות בנושא דיור ציבורי והתייעלות פנימית של חברת עמידר וכן פרויקטים ורכישות. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט
גל-54123/3 1996 תכנית אב לנחל הירקון כרך א' רשות נחל הירקון- תכנית אב לנחל הירקון; שיקום המערכת האקולוגית  פתרונות ניקוז  פתרונות ברי קיימא
גל-6541/10 1975 . חוק הגבלות עסקיים. כרך א' התכתבויות בנושא בנוגע לחברת אלעל
גל-23254/8 1985 רישום לידות פרטיות מכתבי פניה מאזרחים למשרד הבריאות בנודע לבירור תאריכי לידה מדוייקים שלהם במקרים של לידות פרטיות או תאריכי פטירה של קרוביהם והתכתבות של אנשי משרד הבריאות (בראשות המנכ"ל משה משיח) וגורמים נוספים בנוגע למדיניות ניסוח של מסמכי פטירה ועוד.
ג-4218/5 1961 משרד ראשי – סגן שר הבריאות יצחק רפאל כרך א' אוסף מסמכים של סגן שר הבריאות  יצחק רפאל בנושאים: קבלת מכתבים  פרוטוקול  עזרה לאנשים  הזמנות לכנסים  ביקורים  רכישת רכב לסגן השר  מכתבי תודה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-4218/6 1962 משרד ראשי – סגן שר הבריאות יצחק רפאל כרך ב' התכתבויות של לשכת סגן שר הבריאות בנושא ביקורים במסגרת תפקידו  פניות שונות  פרעון חשבונות ועוד.
גל-52068/12 1990 עמק החולה בית הספר בעמק החולה: תקני הוראה  ענייני פרט  עבודות גמר  תקציבים ותוכניות הדרכה
ג-170/4 1948 רשיונות להבאת גופות מתים לארץ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הבריאות בנוגע להוצאת רשיונות להבאת גופות מתים לארץ: טפסי משרד הבריאות רשיונות להבאת גופות מתים לישראל  אישורי לשכת ההסגר בנמל חיפה על תכולת ארונות הקבורה בגופות המנוחים  חוזר קונסולרי בנדון העברת גופות מתים למדינת ישראל לשם קבורה  ניסוח נהלים ומדיניות בנושא  הבאת גופות ישראלים שנהרגו בתאונות מטוס שונות. כמו כן  בתיק מסמכים בענין הבאת גופת פרץ סמולנסקין ויוזמה להבאת גופתו של הרב שלום שבזי מתימן.
ג-170/5 1952 רשיונות להבאת גופות מתים לארץ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הבריאות בנוגע להוצאת רשיונות להבאת גופות מתים לארץ: טפסי משרד הבריאות רשיונות להבאת גופות מתים לישראל  ניסוח נהלים ומדיניות בנושא מול נציגויות ישראל בחו"ל. כמו כן  בתיק מסמכים בענין הבאת גופות נפתלי הרץ אימבר  הפרופסור אברהם שלום יהודה  שר האוצר אליעזר קפלן  רוז דונקלמן (Rose Dunkelman) מנשות הדסה ואמו של בן דונקלמן ועוד.
ג-170/6 1953 רשיונות להבאת גופות מתים לארץ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הבריאות בנוגע להוצאת רשיונות להבאת גופות מתים לארץ: טפסי משרד הבריאות רשיונות להבאת גופות מתים לישראל  הבאת גופות ישראלים ויהודים שנהרגו בתאונות שונות. כמו כן  בתיק מסמכים בענין הבאת גופותיהם של שמואל נועם  אלברט כלב  מאירה אבן (בתו של אבא אבן)  הרב ישראל ברזון ועוד.
ג-173/4 1948 פעולות אנטימלריה – פעולות אנטימלריות מחוז חיפה דו"חות  חוזרים  חשבונות  והתכתבות בענין דיווח על מקרי מלריה  איתור אזורי סיכון פעולות המחלקה האנטימלריות ופעולות אנטימלריות יזומות.
ג-6582/37 1971 . משק בת שלמה התיק מכיל פרוטוקול של ועדת בסוס עליונה  ועדת המשנה לקביעת תקציב הבסוס  דיון על תקציב מושב בת-שלמה.
ג-4298/17 1951 משרד ראשי – אמנות בינלאומיות
כ-877/1 1994 ח"כ נעמי חזן – מרצ בטאונים ופרסומים מפלגתיים שונים מטעם סיעת מרצ  סניפיה ומרכיביה (רצ  מפ"ם  שינוי)  דו"חות ומאזני פעילות מפלגתית  פרוטוקולים  קטעי עיתונות והתכתבות בין ח"כ נעמי חזן  ח"כים  נציגים ופעילים אחרים במרצ בנוגע לפעילות סיעת מרצ בממשלה ובכנסת  פעילות הנהלת מרצ והגופים האדמיניסטרטיביים שלה  הסברה לבוחרים  הבחירות המקדימות (פריימריס) לרשימת מרצ לכנסת ה-14 (1996)  קידום האיחוד של מרצ למפלגה אחת והיחסים בין מרכיביה  נושאים אידיאולוגיים שונים (נישואים אזרחיים  תחבורה בשבת וכד') ועוד (המשך בתיק מס' 2).
טס-3008/129 1954 ישראל-תקריות אסון בקיבוץ מעגן – התרסקות מטוס לתוך קהל בעצרת זיכרון לצנחני היישוב. באסון  נהרגו 17 אנשים ונפצעו 25. בתמונה: כיבוי הדליקה ופינוי ההריסות.
גל-12168/6 1958 משרד ראשי – ויצו  תל-אביב. כרך א' ויצו- המוסד לטיפול באם ובילד
טס-3008/41 1956 ישראל-מחבלים בתיק  תמונות הקשורות לפעילות והסתננות הפדאיון לארץ :1- הצעיר אברהם גראובק שנורה ונהרג בידי מסתננים מירדן. 2- הלן סראק שנחטפה ושוחררה ע"י מסתננים נותנת עדות למשקיפי או"ם.
גל-59881/8 1997 פרוייקטים+ אסון טבע התכתבויות בנושא
גל-61664/3 1967 מרכז לחקר התיישבות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד העבודה  חנוך לב כוכב  בנוגע לפעילות המרכז לחקר ההתיישבות: פרוטוקולים מישיבות הנהלת המרכז  מחקר מטעם האו"ם בנושא תכנון אזורי  סיכום 4 שנות עבודה של סיוע חקלאי  בונצואלה (מאיר גבע  אפריל 1967)  חלוקת הקצבות למחקרים בין השותפים ותקציב המרכז  יציאת עובדי המרכז להשתלמויות בחו"ל בנושאים מקצועיים  נייר עמדה בנושא המחקר:"Relations between Land Use and Tenancy and the agricultural Development in Mexico"  מעקב מחקרי המרכז  הצעת תכנית לימודים-לקורס לתכנון אזורי כולל (אוקטובר 1967)  מבנה המרכז לחקר ההתישבות (מאי 1968)  דו"ח פעילות של המרכז (אוקטובר 1968) ועוד.
טס-3000/273 1944 בריטניה- 7 מטוסי אויב הושמדו במהלך ההתקפה על שיירת בעלותה ברית ליד חופי צפון אפריקה ב-8 במארס 1944.
גל-15698/12 1978 לשכת השר והמנכ"ל – התכתבות עם בתי-חולים- בית-חולים רוזנבלט ירושלים. התיק מכיל: חובות בית-חולים רוזנבלט   התכתבות עם בתי-חולים- בית-חולים רוזנבלט ירושלים ועוד.
גל-15719/11 1987 לשכת השר והמנכ"ל – הפרייה בנק הזרע תקנות  התכתבויות  הפריה חוץ גופית  שימוש בביציות וזרע תורם להפריה חוץ גופית  גבית תשלום עבור ביצוע הפריה מלאכותית  רישום פרגונל ודקאפפטיל  השקפות בנושא משפחה היהודית  "על המשמר"   החלטות בעידוד הילודה  השכרת רחם  רשימת מדינות של תרומת ביציות  חוזר המנהל הכללי ועוד.
גל-59889/10 1998 אסון טבע 1994 ועידת זכאות לחקלאים נפגעי אסון טבע ביבולם  פרוטוקול ישיבה ועוד
גל-59890/1 1994 אסון טבע 1994 התכתבויות   מסמכים ופסקי דין בנוגע לאסונות טבע ופיצוים לחקלאים
טס-3018/447 1968 ישראל-טרור בתמונות מופיע אזור תחנה מרכזית תל אביב לאחר מספר פיצוצים: 1. שוטרים מעבירים בחורים ערבים שעברו באזור התחנה  לאחר שהיו שם 3 פיצוצים  למעצר מנהלי.; 2.  אמבולנסים לוקחים פצועים שנפצעו בפיצוץ שנעשה על ידי טרוריסטים ערבים.
גל-14455/1 1992 לשכת מנכ"ל – קופת-חולים כללית התיק עוסק בנושאים הבאים : הפניות חולים סעודיים/מורכבים למוסד "נווה אביב" בכפר שמריהו   הנפקת תרופות בניסויים קליניים ע"י בתי מרקחת   תקנות בריאות העם ( ניסויים רפואיים בבני אדם)  חובות קופות חולים כללית עבור שירותי מידע ברעלים   התכנית הארצית למניעת מומים מולדים   פשטור מתשלום מס אחיד לחיילות ומסיימות שירות לאומי   טקס פתיחת מרכז לניתוחי חזה ולב   ביה"ח טלביה- הוצאות שכר דירה   ניתוח לב פתוח בית חולים בלינסון   הצעת חוק חברות בקופות חולים ( איסור הגבלות) התנש"ב 1992   השוואות תנאי עבודה ושכר של עובדי קופות חולים ועובדי המערכת הממשלתיתי  חובות משרד הבריאות לקופת חולים כללית  טיפול איישי סיעודי בבית החולה ועוד.
א-391/2 1968 שטרות דוגמא התיק מכיל שטרות דוגמא של 10 ו-100 לירות ישראליות שהופקדו בארכיון המדינה.
א-391/3 1972 שטרות דוגמא התיק מכיל דוגמא של שטרות כסף 5 ו- 50 לירות ישראליות  ומצורף מכתב הפקדה בארכיון המדינה.
א-391/9 1980 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 5 שקלים שהופקד בארכיון המדינה  ומכתב אישור קבלת חומר ארכיוני.
א-391/12 1983 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 1000 שקלים של בנק ישראל בצירוף מכתב הפקדה לארכיון המדינה.
א-391/13 1984 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 5000 שקלים של בנק ישראל  בצירוף מכתב הפקדת השטר בארכיון המדינה ומכתב חוזר על אישור קבלת חומר ארכיוני.
א-391/14 1985 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 10 000 שקלים בצירוף מכתב שכתב אברהם אלסברג שמסביר שהשטר נגנב ממשרדו והוחזר ע"י המשטרה.
א-391/17 1986 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 100 שקלים חדשים בצירוף הודעת בנק ישראל לעיתונות על הכנסת השטר החדש למחזור הכספים  וכן מכתב הפקדת השטר בארכיון המדינה.
א-391/18 1988 שטר – דוגמא התיק מכיל שטר דוגמא של 20 שקל חדש בצירוף תיאור מלא של השטר  חוזר לכל הבנקים והמוסדות הכספיים ומכתב הפקדה בארכיון המדינה.
א-391/20 1952 שטרות דוגמא ומטבעות התיק מכיל שטרות דוגמה של 1  5  10  50 לירות ישראליות משנת תשט"ו. שטרות דוגמה של חצי 1  5  10 לירות ישראליות משנת תש"ח. ומטבעות של 1  5  10  50  10  250 פרוטות משנים תש"ב – תש"ט.
גל-61201/2 1994 דמי טיפול ארגוני מקצועי דין וחשבון של הוועדה לבדיקת דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגוני מעבידים
גל-61204/3 1981 דמי טיפול ארגוני מקצועי בקשה לביטול תקנות הסכמים קיבוציים; דמי טיפול ארגוני מקצועי
גל-6965/8 1981 גולן במסמכים בנועע לתקציב מועצה אזורית גולן לשנת הכספים 1981: תקציב היישובים השונים במועצה לשנת 1981  הצעת תקציב למועצה האזורית ב-1981  תקציב מאושר לשנה זו  רשימת שינויים להצעת התקציב-תשלומים ועוד.
חצ-3989/25 1965 יחסים מדיניים ישראל – אסיה
חצ-3998/5 1966 אירן – יחסים מדיניים
גל-52655/12 2003 התכתבויות בנושאים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד המדע טלי רוזנבאום בנושאים: מטה נפגעי טרור – בנושא שחרור מחבלי ג'יהאד וחמאס; הודעות על תכניות מתאר של הוועדות מקומיות  מחוזיות והוועדה הארצית לתכנון ובנייה ברחבי הארץ; ארגון רפע"ה (רפואה ע"פ ההלכה); אישורי מעבר לחוקרים פלשתינאים לכנס מדעי; צוות תיקון ליקויים של המשרד; מינוי נציג המשרד למועצת אתרי הנצחה; מינוי דירקטורים ערבים בחברות ממשלתיות; הזמנה לכנס הרצליה; החלטות ממשלה בנוגע להרכב הוועדה הארצית לתכנון ובניה; הענקת עיטור אקדמי ליובל נאמן ועוד.
חצ-7065/7 1966 דיוני הועדה לירדן ומצרים סיכומי דיונים במשה"ח; סקירות  תזכירים וכו'
חצ-8420/20 1979 מצרים – קשרי תרבות  כללי.
חצ-8420/21 1980 מצרים – קשרי תרבות.
חצ-8420/22 1980 מצרים – קשרי תרבות.
חצ-8420/23 1980 מצרים – הסכם תרבות ישראל-מצרים.
גל-18253/8 1976 רישום [לבתי ספר וגני ילדים] – כפר-סבא טפסים עם רשימות שמות של ילדים שהוריהם רשמו אותם לבתי הספר וגני ילדים בכפר סבא  טפסים נוספים הקשורים לרישום והתכתבות נלווית.
ג-2339/6 1952 עתלית (ענייני). הקצאת שטח לשיכון העולים  אספקת מים והסדרת ביוב לשיכון העולים – תוכנית  בדיקה גאופיזית  תקציב למפעל המים בעתלית ותשלומים  תרשים קדוחי מים באזור עתלית.
חצ-7055/19 1969 פח"ע – צרפת דיווחים מנציגות פריס  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות ודיונים  קטעי-עתונות וכו'
גל-18717/6 1964 ישיבת מרכז הרב ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים העוסקים בישיבת ירושלים לצעירים:
חצ-8405/1 1982 מצרים.
חצ-8405/4 1982 מצרים.
חצ-8405/5 1982 מצרים.
חצ-8425/13 1976 לוב – פנים  כללי. (כרך ד')
חצ-8428/7 1975 ארצות הנפט – אבו-דבי ונסיכויות.
חצ-8428/10 1976 ארצות הנפט – לא אופ"ק.
גל-18480/8 1974 ביה"ס "הרצל" – הרצליה תיק של משרד החינוך. בתיק – תכתובות הנוגעות לבית הספר היסודי ממלכתי ע"ש ב.ז. 'הרצל' בשיכון שביב בהרצליה; בקשה לשעות נוספות לטובת הוראת הערבית; סיכום פרוייקט לשילוב ילדים; הזמנת ציוד; ענייני תקציב; מתן שעות לעולים; דוחות מועצה פדגוגית על תלמידים;
גל-16701/4 1987 אור יהודה – צפון מפרדס רסקו תרשים פרוגרמה
חצ-8405/11 1982 מצרים.
חצ-8406/29 1983 מצרים.
גל-16701/9 1983 אור יהודה – שטח המרכז (פרדס רסקו) פרוגרמה
פ-1922/45 1911 יצחק בן-צבי – מאמר התיק מכיל מאמר מאת יצחק בן-צבי הנקרא "למצב מושבות הפלחה" שהתפרסם בשבועון "אחדות"  שנה ג'  גיליון מס' 4 בנושא המושבות בארץ ישראל והישוב החדש.
גל-18767/24 1965 גן-ילדים ממלכתי כפר עזה התיק מכיל מסמכים ממשרד החינוך לרשות החינוך המקומית בכפר עזה של הודעות שינוי על תקני גני ילדים.
חצ-8407/15 1983 טאבה.
חצ-8408/3 1982 כלכלה  כללי והכנסות מחו"ל.
חצ-8408/9 1980 תיק ירושלים – כללי.
חצ-8409/8 1981 ישראל-קפריסין.
חצ-8409/9 1981 תורכיה-ישראל.
חצ-8414/9 1980 עזה.
חצ-8414/10 1980 אזח"ע – המלצות להמשך מדיניות.
חצ-8414/11 1979 גשרים.
חצ-8414/12 1980 תיק שטחים – כנסיות.
חצ-8414/13 1980 הסכמים עם ארב"ל.
חצ-8414/14 1981 . E.E.C
חצ-8414/18 1980 מצרים.
חצ-8415/2 1981 זכויות אדם.
חצ-7064/7 1974 מצרים – ארה"ב – ניקוי תעלת סואץ; מטוסים מארה"ב לערבים דיווחים מנציגויות בארה"ב  ממשה"ח לחו"ל
חצ-8418/10 1977 מצרים – מגעים עם נציגים ישראליים.
חצ-8410/7 1975 ANERA – AMERICAN NEW EAST REFUGEE AID
חצ-8410/10 1981 אונר"א.
חצ-8411/8 1976 שטחים.
חצ-7061/10 1969 עצורי דמשק – 2 ישראלים מחטופי מטוס ט.ו.אי.  (T.W.A ) העצורים בדמשק דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו'
חצ-8416/14 1970 איראן.
ג-2218/15 1952 ההנהלה – העברת קבוצות ערביות ממקום למקום במדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למיעוטים שמעון לנדמן  לאנשי הממשל הצבאי על ערביי ישראל  בנוגע לבקשות להעתקת מגורים אשר הוגשו למשרד הפנים ע"י ערבים ישראלים: בקשות שונות של אזרחים  חוברת כללי התעתיק של השמות הערביים לעברית (יולי 1953)  מענה של הצבא ועוד.
פ-1941/1 1930 יצחק בן-צבי – התכתבות התיק מכיל מכתב מאת יצחק בן-צבי בשם הלשכה המאוחדת של המוסדות הישוביים אל הישובים והמוסדות היהודיים בא"י – בעניין התרמה אשר נעשית ע"י אנשים פרטיים לשם יסוד אגודות משותפות ליהודים ולערבים.
גל-7311/3 1951 מחלקת התיירות – תערוכות – תערוכה לכלי רכב בישראל (חברת קייזר פרייזר) בתיק התכתבויות בנוגע לתערוכת מכוניות מחברת "קייזר פרייזר" בבאר שבע
פ-2102/40 1962 קטעי עיתונות. התיק מכיל קטעי עיתונות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "למרחב"  "על המשמר"  "חרות" ועוד בנושא כינוס ועידת ויצו העולמית.
גל-7467/13 1974 20 בתים – שדות בתיק מכתב אודות הקמת 20 בתים במושב שדות.
גל-7467/19 1967 מבנה חינוך – שדות בתיק טופס ריק של התחשבנות מול קבלן
גל-7474/2 1976 עבודות תשתית – ימית מסמכים שונים העוסקים בפיתוח תשתיות ביוב ומים בעיר ימית. חוזה: 39/60502/65  (רובע ב')  הקבלן: שרביב  מחירוני צינורות ושסתומים  תרשימים  מחירון למוצרי בטון וביוב  מדידות  חשמל  ביוב  חשבון סופי ועוד
גל-54715/5 2003 מצב שירותי הדת בישראל ותוכנית הבראה דו"ח שהוגש על ידי סגן השר יצחק לוי לשר האוצר  בנימין נתניהו- "המועצות הדתיות בישראל: איחוד מועצות דתיות  תכנית הבראה ואיזון התקציב".
גל-7468/17 1977 כבישים לחוף – נאות סיני בתיק מכתב בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים לחוף הים ובניית בריכה.. על גבי הכריכה רישום: לא הופעל – סגור (ערבה ורמת הנגב)
גל-7470/13 1978 כיתת גן + מעון יום – ניר אברהם בתיק פרוגרמה לבנית כיתת גן בניר אברהם  חוזה ועלויות.
גל-7470/14 1978 מקלט – ניר אברהם בתיק פרוגרמה לבניה במושב ניר אברהם
גל-7468/5 1978 סלילת כביש לאתר בניה – נאות סיני בתיק הפעלת חוזה וסדר התשלומים מול מ.ע.צ אודות סלילת כביר לאתר תיירות בנאות סיני.
ג-4748/1 1950 רשימות רבנים רשימות של רבנים מאושרים  רשימת רבנים מלפני קום המדינה (לפי פנקס הרבנים בארץ ישראל של הוועד הלאומי משנת תש"ח); רשימת המועצות הדתיות; דיינים  רבנים מורי הוראה  רבנים בתפקיד  שו"בים (שוחטים ובודקים)  סקירה על דיינים ועוד (המשך בתיק 2).
תת-36/6 1985 תצלומים מכינוס האיגוד הארכיוני בישראל – הועידה ה-8 התיק מכיל תצלומים ותמונות מכינוס האיגוד הארכיוני בישראל  הועידה ה-8.
תת-36/16 1999 אגם החולה הייבוש והחזרה מכתבו של יגאל נתיב  מנהל הרשות לפיתוח החולה בע"מ 1967-1973 ובו דבריו על חזרת החולה כמשגה של שר החקלאות חיים גבתי בלחץ של אינטרסנטים
פ-2821/44 1961 עיתון "אגרת". גליונות העיתון  הוצאת איחוד הקבוצות והקיבוצים.
תת-36/18 1999 מסיבת פרידה למנהל ארכיון צה"ל אורי אלגום 28.7.1999 תמונות ותמלילי דברים שנישאו בטקס הפרידה ממנהל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון אורי אלגום  אשר התקיים ב-28.7.1999.
גל-12039/1 1959 משרד ראשי ומחוזות – ישיבות סמנכ"ל אגף התכנון עם הפקידים הבכירים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש אגף התכנון יעקב דש בנושא פגישות הפקידים הבכירים של אגף התכנון  כולל סיכומי הפגישות. עיסוק בתכניות מתאר  מדיניות התיישבות ועוד.
ג-2072/48 1961 פרדס חנה מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבויות בנוגע לתקציבים ופירוטי אומדן התקבולים במועצה המקומית פרדס חנה.
ג-4785/13 1950 כפר ביאליק דו"ח מביקור בקיבוצי מפא"י כפר ביאליק  כפר מכבי  רמת יוחנן ואושה.
גל-12043/6 1959 משרד ראשי ומחוזות – רישום נישואין נוהלים והתכתבות בנושא רישום מצב משפחתי  התכתבות בנושא ביטול/ רישום נישואין  היחס לעדת "בני ישראל" מהודו  נישואים אזרחיים ועוד.
גל-12043/7 1954 משרד ראשי ומחוזות – רישום נישואין רישום נישואי בוסר אצל יהודים  נוצרים  דרוזים ומוסלמים.
גל-7475/3 1975 מחסן נשק – אוגדה (לא הופעל) בתיק פרוגרמה לבניה במושב אוגדה. על גבי הכריכה רישום: סגור – לא הופעל
מ-6628/22 1938 Lunacy התכתבויות בנושא טיפול באחות בריטית שעבדה בארץ ישראל  אשפוזה בבית החולים למחלות נפש בלבנון והשבתה לבריטניה.
מ-6629/21 1937 Lunacy התכתבויות בנושא הטיפול באחות בריטית שעבדה בארץ ישראל שלקתה בנפשה  אשפוזה בבית החולים למחלות נפש בלבנון והשבתה לבריטניה.
גל-7476/18 1978 התאמת מבנה מגורים למעון יום – אוגדה בתיק התכתבויות בעניין הפיכת דירה למעון יום באוגדה.
מפה-4079/1 1949 ( הסכמי גבולות ) ( ? ) מפה ערבית ( מצרית ? ) של אזור אילת – טאבה והסביבה  כולל החלק הצפוני של מפרץ עקבה ( אילת ); סומנו גבול בינלאומי 1906 עם מצרים  גבול בינלאומי 1946 עם ירדן ואבני-גבול סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  גבולות
גל-54715/1 2003 משרד האוצר: מבנה  תחומי פעילות ונושאים שוטפים דו"ח שהוכן במשרד האוצר והוגש לשר האוצר  בנימין נתניהו והתכתבויות נלוות.
גל-7476/19 1977 10 יחידות נעורים + חדר אוכל – אוגדה בתיק התכתבויות בנוגע לבניית חידות מגורים במושב אוגדה. הצעות מחיר  חוזה  תקציבים  מפרט  שרטוטים וכד'
גל-7476/20 1977 מעון יום  2 כיתות – אוגדה (בוטל) בתיק התכתבויות בעניין בניית 2 כיתות מעון  פירוט מבנה ומחירים  מפרט כללי
ג-778/2 1947 אגף החינוך – החינוך המוסיקלי דפי שירים עם תווים לבתי-הספר מטעם משרד החינוך  דו"חות  סקירות  חוזרים למורים למוסיקה והתכתבות בנושאים הקשורים לחינוך המוסיקלי: הפיקוח על החינוך המוסיקלי  פעילות המקהלות האזוריות  הקמת ארגון נוער מוסיקלי בישראל ועוד. בתיק הצעת תכנית ללימודי המוסיקה לכיתות א'-ח' ורשימת ספרים לחינוך מוסיקלי  הצעת תקציב לשנת 1951; מקהלת ילדים כמפעל חברתי בתוך בית הספר;
גל-7478/3 1973 פירוק  העברה והרכבת מבני משק – דקלה בתיק הזמנה ופרוק והעברת מבנים ביישוב דיקלה.
גל-7478/6 1974 שירותים למוסדות ציבור – חדר אוכל – דקלה בתיק פרוגרמה לבניה במושב דקלה. על גבי הכריכה הערה: לא הופעל
גל-46241/2 1987 בקשות סיוע לבתי-כנסת התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לבתי הכנסת במשרד לעניני דתות בנוגע לסיוע כספי לבתי כנסת ביישובים ששמם מתחיל באותיות מ' – ת': טפסי בקשות לתמיכה בבתי הכנסת  אישורי קבלת הבקשות  לרכישת ספרי תורה  בניית בתי כנסת  שיפוצים שונים  הצעות מחיר ועוד.
גל-7480/9 1982 בית לגיל רך – חולית סגירת חוזי התקשרות עם ועד המושבים  החוזה: 9077/73697/77 – החוזה בוטל לא הופעל
גל-7480/10 1977 בית לגיל רך – סופה בתיק פרוגרמה לבניה בקבוץ סופה. על גבי התיק רישום: בוטל
גל-7476/12 1977 שיפוץ והתאמת בית העם – מרכז אבשלום בתיק טופס הוראות לשיפוץ בית העם במרכז אבשלום. על גבי הכריכה רישום: סגור / לא הופעל
גל-61776/12 2003 חוק הביומטרי חוק הביומטרי  יישומים ביומטריים במדינות שונות ועוד.
גל-48256/16 1962 סקיה התיק מכיל מפות תכנון של שכונת רמת פנקס בעיר אור יהודה  ושל רמת אפעל (כיום בעיר רמת גן)  וכן רישומי חישוב קואורדינטות של נקודות ביניים.
כ-587/8 1996 ועדת חוקה משנה לחוק החברות ועדת חוקה משנה לחוק החברות  פרוטוקולים.
כ-587/9 1997 ועדת חוקה משנה לחוק החברות התיק מכיל: פרוטוקולים  ועדת חוקה משנה לחוק החברות.
כ-587/10 1997 ועדת חוקה משנה לחוק החברות התיק מכיל: פרוטוקולים  ועדת חוקה משנה לחוק החברות.
כ-587/11 1998 ועדת חוקה משנה לחוק החברות התיק מכיל: פרוטוקולים  ועדת חוקה משנה לחוק החברות.
פ-2133/2 1946 התכתבות בין הנהלת חוות הלימוד לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע לניהול חוות הלימוד החקלאית בירושלים ופעילותה. בתיק – תעודות באנגלית ובאידיש.
כ-513/12 1977 הכנסת התשיעית – ועדת הפנים – ליקויים בהפעלת המשמר האזרחי התיק מכיל פרוטוקולים וסיכומי דיונים של ועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא שאלת ליקויים בהפעלת המשמר האזרחי  תקנות של עיריות  התנכלות למשפחות חילוניות באזורים דתיים  חוק הרשויות המקומיות  מטרדים ממזבלת חירייה  וכן הודעה לעיתונות של הועדה בנוגע למשמר האזרחי הנ"ל.
פ-2603/1 1961 חומר של יצחק רפאל מולכו התכתבות עם אישים ומוסדות ספרדים
פ-2597/1 1921 חומר של יצחק רפאל מולכו כתבים וחומרי הכנה מארכיון יצחק רפאל מולכו כגון יומנים  תמלולי הרצאות  קטעי עתונות  רשימות ומאמרים מכתבי עת מדעיים בנוגע לנושאים: היהודים בתפוצות" (ינואר-פברואר 1970)  יהדות מגורשי ספרד והאנוסים  יהדות ארצות ערב יהדות סלוניקי  רבנים שונים ממוצא ספרדי  היהודים הברצלונאים ומדעי הרוח (Los Judios Barcelonese y las Artes del Libro) (1956)  החכם אליהו בן אמוזג  הזמנה לחתונת בנו רפאל ועוד
פ-2599/1 1938 חומר של יצחק רפאל מולכו עתונים  ירחונים וגזרי עתונים
ח-1604/25 1970 הספקת מים לשכם בתיק התכתבות בעניין תכנון אספקת מים לשכם.
ח-1602/7 1970 המים בישראל – תצרוכת ותפוקה 1962-1968 התיק מכיל פרסומים של משרד החקלאות- "המים בישראל – תצרוכת ותפוקה: 1962-1968"
גל-43105/14 1996 יועץ למועצות דתיות אבי קולה – מועצה דתית בית-אל בתיק בקשה להקמת מועצה דתית בבית אל.
גל-40673/3 1991 מחוז מרכז – אריאל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז המרכז במשרד הבינוי והשיכון יהודה מאירי העוסקים בבינוי באריאל:
גל-1404/4 1962 החינוך הערבי התכתבות בנוגע לחינוך מוסיקלי בסקטור הערבי  המצב בבתי-הספר התיכוניים הערביים  אספקת חומרי מלאכה לכיתות קדם-מקצועיות  ביצוע המלצות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בחינוך הערבי ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט
מפה-5133/1 1941 ( מחוז לידה – תרשים של תכנית תכנון אזורי )  Lydda District – Outline Regional Planning Scheme Number 6 תרשים של תכנית תכנון אזורי מס' 6 של מחוז לידה ( לוד ) על-גבי נייר שקוף לבן – החלק הצפוני ); סומנו גבול התכנית  גבולות המועצות המקומיות  כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; גבול תכנון כפרי בביער עדס; כולל רמת-השרון  הרצליה  ג'ליל אל חרם  רעננה  כפר-סבא  מגדיאל  רמתיים  תל-יהושע וכו' הערה: גבולות התכנית מתאימות לגבולות תחום תכנון אזורי של מחוז לידה כפי שפורסם ב- Palestine Gazette מ- 4.9.41 מס' 1129 סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות נתונים – חסרים
ג-882/2 1952 בתי-ספר לנערים עובדים – מכל הזרמים נוכחות בבתי הספר לנערים עובדים (מסודר במחיצות לפי שמות הישובים באותיות מ' – ת' ); רשימות הנערים בבתי-הספר לנערים עובדים שונים  טפסי ביקור בבתי-הספר לנערים עובדים  דו"חות חודשיים על העדרויות התלמידים (חיסורים); חילופי מכתבים בין המדור לנערים עובדים במשרד לבתי-הספר לנערים עובדים  לקציני ביקור אזוריים ועוד; הודעות המדור לנערים עובדים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-14554/13 1990 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן: מצב המועצות הדרוזיות  קליטת עולים במושב כרמל  שליחויות ציוניות בחו"ל  תעסוקת עולים מברית המועצות  תלונה על טור של אמנון דנקנר הנתפס כפוגעני כלפי הנשיא הרצוג  הצעה לארגון מחדש של המזרח התיכון  מצב חרום בחברה להגנת הטבע  מאבק משפטי על גורל בית שטרן בממילא ירושלים  עזרה למדענים חוזרים ועולים  פרשת שוטר מג"ב יעקב כליף שהואשם בהריגה  קובלנה כנגד קידומו של אלוף דורון רובין ועוד.
ג-2171/36 1949 הנהלה – שתילי פרחים התכתבויות הנוגעות למשלוח יבול צמחי נוי לחו"ל.
ג-2172/12 1949 הנהלה – תערוכת פרחים תכתובות בנוגע למשלוח צמחי נוי לתערוכות בארץ ובעולם.
ג-2172/36 1950 הנהלה – גידול עגבניות התכתבויות בנוגע לתקצוב חקלאות קיבוצית.
גל-1355/10 1954 גימנסיה  ערב דעת – ירושלים תיקי פרט של בתי-ספר תיכוניים – תיכון ערב  בית-ספר לנוער עובד  בתי-ספר חקלאיים הכוללים דו"חות ביקורים והתכתבות
ג-884/9 1952 בתי-ספר לנערים עובדים/ מדור לאזור המרכז – התכתבות של קצין ביקור אזורי בתי ספר לנערים עובדים בישובי עולים-חילופי מכתבים בין מנהלת המדור לבתי-הספר לנערים עובדים במשרד החינוך לקצין הביקור האזורי וכן התכתבויות עם מנהלי בתי הספר והמפקחים בעניין שעות הלימוד  מצב הנוכחות של התלמידים בבתי הספר ועוד. רשימות ילדים בגילאי 14-17 חייבי חוק לימוד חובה בעיריות ומועצות מקומיות שונות (ישובי עולים). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
פ-2990/9 1967 יד הרב יצחק הרצוג   – התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים מאוסף יעקב הרצוג בעניני פעילות יד הרב הרצוג – אמ"ת – איחוד מפעלים תורתיים-ספרותיים:
ג-2425/18 1950 לשכת השר – הרחבה ופיתוח צמחי-נוי התכתבות בנושא גידול פרחים  הקצבות משרד הפנים לגננות נוי; יבוא מכונות עבור שתילים; משתלה לצמחים הזקוקים לתנאי הסתגלות. דו"ח על גידול צמחי נוי באזור הרי יהודה.
גל-62115/3 1996 מודיעין עילית התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנון ופיתוח של העיר מודיעין עילית ( משרד אדריכלים א. רכס ו-ש.אשכול) : תכנית אב  תכנון אזורי  תכנית מתאר  המלצות לפרוגרמה  פרוגרמה עירונית
ג-736/21 1958 אירועים – התאטרון הישראלי. אירועים – התאטרון הישראלי. ניסיון לערוך פסטיבל תיאטרוני ישראל לרגל חגיגות העשור למדינה
ג-738/22 1958 אירועים – הופעות אומנותיות – תיאטראות. אירועים – הופעות אומנותיות – תיאטראות.
ג-280/24 1948 פקודות פקודות מטה החטיבה (6) ופקודות מטה מחוז ירושלים.
כ-816/7 2001 ועדת חקירה בנושא פערים חברתיים בישראל – פרוטוקולים פרוטוקולים מס' 1- 10 מישיבות ועדת החקירה בנושא פערים חברתיים בישראל אשר דנו בנושאים: ישיבת הפתיחה  עוני ואי שוויון בחלוקת ההכנסות-תמונת המצב  הגדרת הפערים לצורך עבודת הועדה  תעסוקה ואבטלה  פעולות משרד העבודה והרווחה בנושא צמצום פערים  החינוך והפערים החברתיים  שוק העבודה  השכר והאבטלה וחלקם ביצירת הפערים החברתיים  הפערים החברתיים והצמיחה במשק-השפעות הדדיות  שוק ההון  המיסוי והשפעתם על הפערים החברתיים  תשלומי העברה והשפעתם על סגירת פערים חברתיים  ערי הפיתוח והפערים החברתיים.
כ-816/8 2001 ועדת חקירה בנושא פערים חברתיים בישראל – פרוטוקולים פרוטוקולים מס' 11- 20 מישיבות ועדת החקירה בנושא פערים חברתיים בישראל אשר דנו בנושאים: תשלומי ההעברה  הקצבאות והשפעתם על הפערים החברתיים בישראל  תקציב המדינה לשנת 2002 והפערים החברתיים בישראל  התכנית "מאבטלה לתעסוקה"  אי השיוויון החברתי והצמיחה הכלכלית-שילוב או ניגוד?  מאבקי שכר בין מעבידים לעובדים  תקציב עידוד ממשלתי רק למעסיקים או גם לעובדים?  מס בריאות ומס הכנסה  נגישות לשירותים חברתיים  תפקיד התקשורת במאמץ לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים  חלוקת הרכוש במדינת ישראל והשפעתו על הפערים החברתיים  כוחם של ארגוני העובדים  מדיניות החשיפה בכלל ובתקופות משבר והשפעותיה על החברה והמשק.
כ-816/9 2002 ועדת חקירה בנושא פערים חברתיים בישראל – פרוטוקולים פרוטוקולים מס' 21- 28 מישיבות ועדת החקירה בנושא פערים חברתיים בישראל אשר דנו בנושאים: מעורבותם והשפעתם של הבנקים בעשורים האחרונים על הפערים החברתיים  רמת הפגיעות באוכלוסיית הביטוח הלאומי עקב שינויי הממשלה בתקציב  מצב הקהילה האתיופית והתפתחות השירות בצה"ל של בני העדה  מצה הפערים בחינוך-האם הורחבו או הצטמצמו?  מפגש עם עולי קווקז  החינוך בעשורים האחרונים והשפעתו על הפערים החברתיים  אנשים עם מוגבלות והפערים החברתיים  סיכומי ועדת החקירה והגשת דו"ח תקציר הועדה ליו"ר הכנסת  אברהם בורג.
פ-3138/13 1964 ועדת ארכיון התיק מכיל: חומר ארכיוני על פעולתו של בן-צבי  פרוטוקולים ועוד.
ג-277/4 1948 ספר התקנים של החטיבה – 46 תקנים של גדודים  פלוגות  יחידות  שירותים  משרדים מחנות.
א-7543/1 ספר "העיר העתיקה של היהודים כפי שהיתה לפני החורבן" – מדריך אתרים הוצא לאור בפרנקפורט 1563. כן בתיק – תיאור שיקומו של הספר מאת אריה ארד ב-1967.
ג-287/22 1948 הוראות  חטיבה  – 6 הוראות על גיוס אנשי השירותים לתפקידי משמר ואימונם ועל משרד קשר מחוזי. בתיק גם: פקודות מרכז רישום ואכ"א (אגף כוח אדם)
ג-287/27 1948 בקשות לרשיונות יציאה מן העיר. תיק של ועדת ירושלים והמושל הצבאי – בתיק – בקשות רשיונות יציאה מן העיר ירושלים;
חצ-8916/20 1981 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
פ-4270/16 1969 חוג ידידי המדרשיה בישראל – ארגון תומך ב"מדרשיית נעם" פרוטוקולים וסיכומים מישיבות הוועד הארצי של "חוג ידידי המדרשיה"  דו"חות באנגלית מישיבות הצוות הניהולי של הוועד ומכתבים נלווים מיו"ר החוג ישראל סדן אל הרבנית שרה הרצוג.
ג-287/3 1948 סמכויות ועדת ירושלים התיק מכיל חליפת מכתבים על סמכויות מחלקת האספקה ועל סמכויות מרכז הגיוס בירושלים.
גל-6044/10 1954 חטיבת מזון – לחם התיק מכיל: חטיבת מזון  הפסקת אפית לחם לבן  שיפור הערך התזונתי של הלחם  אחוזי שומן וסוכר במאפה  בעיית אספקת לחם לבן בימי שישי.
גל-5942/3 1948 המחלקה לסחר פנים – רשימת בתי מלון ומסעדות בישראל בתיק – רשימת בתי העסק – מסעדות  בתי מלון.
כ-471/1 1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום (משמר אזרחי) – תשל"ה  1974 בתיק חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  שר המשטרה שלמה הילל וראש הממשלה יצחק רבין.
גל-53136/7 2000 שעון קיץ התיק מכיל הודעות לעיתונות של משרד הפנים בנוגע למועדי תחילת וסיום שעון הקיץ  מסמכים של חברת יפעת המכילים תוכן מתוכניות ברדיו ובטלוויזיה שעסקו בנושא שעון הקיץ בתקשורת הישראלית  מסמך של משרד התשתיות בנוגע להשפעת שעון הקיץ על חיסכון בחשמל בשנת 2003  מכתבים מגופים שונים בנושא  ועוד.
גל-2188/7 1979 ים-המלח מפעלי ים המלח- ישיבות מועצת המנהלים בנושא ייצור ותקציב
גל-62157/1 1990 הרחבת ירושלים – קוברסקי התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לעבודת ועדת החקירה לגבולות עיריית ירושלים בראשותו של חיים קוברסקי: פרוטוקולים מישיבות הועדה  "ירושלים-הרחבת תחום שיפוט-מסמך מסכם" (אפריל 1991)  "הערכת ההשפעות הצפויות של ההצעה להרחיב את גבולות ירושלים מערבה-דו"ח סופי (נובמבר 1990)  טיטות דו"ח הועדה (אפריל 1991)  הערות והצעות שנשלחו ע"י מומחים לועדה  פרויקט הרחבת גבולות ירושלים (אוקטובר 1989)  מרחב ירושלים רבה-מסגרות מוניציפליות אלטרנטיביות (אוגוסט 1990)  טיוטות מניסוח דו"ח הועדה  מסלול סיור עם ועדת קוברסקי ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה: אורה  עמינדב  כסלון  רמת רזיאל  איתנים  מעלה החמישה קרית ענבים  בית זית  מבשרת ציון  אבו גוש ושורש.
ג-396/15 1948 דוגמאות של אותיות הא'-ב' התיק מכיל דוגמאות וצורות שונות של פונטים ואותיות הא'-ב'
תת-37/3 1971 כתבי מינוי ל- 24 חברי המועצה להשכלה גבוהה התיק מכיל 24 כתבי מינויים לחברי המועצה להשכלה גבוהה שנחתמו ע"י נשיא המדינה ושר החינוך.
נ-14/61 1960 בן-צבי יצחק – אליצור – איגוד ספורט דתי התכתבות בענין בקשתו להכללת כדורגלנים דתיים בליגות הכדורגל
נ-52/14 1957 בן-צבי יצחק – משרד החוץ (ספריה) רשימות ספרים שנתקבלו בספריה
נ-59/11 1956 בן-צבי יצחק – "עם וספר" (מערכת) בתיק ירחון הברית העברית העולמית והתכתבות עם לשכת הנשיא
נ-53/4 1953 בן-צבי יצחק – קונסול ישראל במוסקבה (משרד החוץ) התכתבות בעניני הסכם העתיקות וורמס  שילומים מגרמניה  איתור וגורל הקהילות היהודיות בגרמניה וכו'.
נ-27/7 1957 יהודי מצרים הבאת כתבי יד ממצרים לישראל; יהודי מצרים; התכתבויות עם נשיא המדינה יצחק בן צבי
ג-97/45 1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – הקמת מפעל הרכבה עבור בית-חרושת קייזר בתיק התכתבויות והסכם בעניין הקמת מפעל הרכבה לרכב"קייזר"
גל-53230/21 1999 קזינו בתיק התכתבות בעניין אישור להקמת קזינו באילת.
נ-8/16 1956 בן-צבי יצחק – סיני  שבטי הבדואים התיק מכיל דו"ח מסכם  ממשל צבאי בעיירה א-טור שבדרום-מערב סיני שנכבשה במהלך מבצע קדש  ופירוט על הרכב האוכלוסייה.
גל-6211/11 1961 לשכה ראשית – א. אילין – קייזר פרייזר – תעשיות בע"מ – כרך ג'
גל-6211/12 1961 לשכה ראשית – א. אילין – קייזר פרייזר – תעשיות בע"מ – כרך ד' דוח חודשי על מכירות ויצור
נ-191/1 1963 הנשיא זלמן שזר – התכתבות עם מוסדות ואישים – לפי א"ב – אותיות ג'-י' התכתבות בנושאים ציבוריים ואישיים: התכתבות עם סנטה יוספטל בנוגע לספר על בעלה גיורא יוספטל  השכרת ביתו הפרטי של הנשיא והתקנת טלפון בו  ראיון לירחון ישיבת ירושלים לצעירים לכבוד יום ירושלים  השתתפות באלבום ה-20  קשרים עם מוסדות חב"ד בנוגע לאמירת קדיש  תעודת "האדם הטוב" מטעם מקדש האדם – ריימונד טלקר  מכתבים מגבריאל טלפיר עורך גזית  מניות "חברת העובדים"  מכתב מחה"כ משה ורטמן אודות ביקורו ברומניה ומפגשו עם צעירים יהודים  וועדה להוצאת ספר קהילת סלוניקי  בקשות לראיונות לעלוני בתי ספר  תקליט של הד ארצי לכבוד שנת ה-20  בקשה למאמר לכתב העת "העבר"  מכתב מנחום גולדמן בנוגע למועמדותו לנשיאות ההסתדרות הציונית  מכתב ממרדכי נאור עורך "במחנה גדנ"ע"  ראיון בידיעות אחרונות מנובמבר 1966 ועוד.
נ-57/2 1958 בן-צבי יצחק – יוצאי סין  איגוד עולי סין התיק מכיל חליפת מכתבים בין נשיא המדינה לבין איגוד עולי סין בנוגע לפתיחת בית-כנסת ובית-התרבות ליהודים יוצאי סין ועוד.
גל-48362/4 1979 לשכת היועץ המשפטי – הסדרי שמירת רציפות זכויות הסכמים פנסיה
נ-19/38 1957 בן-צבי יצחק – קיבוץ "סעד" (דתי) התיק מכיל חלפית מכתבים בענייני ביקור הנשיא בליל הסדר בקיבוץ הדתי סעד של קבוצת בני עקיבא להתיישבות שיתופית  וכן הקמת בית-כנסת לזכרו של אהרון ברט.
נ-467/13 1984 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי המשרדים – הכנסת הצעות חוק שונות : הצעת חוק יסוד הכנסת- תיקון; סיווג פעילות פוליטית של מי שהיה נשיא;
גל-46594/10 1988 השר אריה דרעי – מנכ"ל משרד הפנים הרב אריה דרעי קטעי עיתונאות העוסקים בזמן שאריה דרעי היה מנכל משרד הפנים ובזמן שהיה שר.
גל-46594/12 1987 השר אריה דרעי – מנכ"ל משרד הפנים הרב אריה דרעי קטעי עיתונות ותמלילי שידורים ברדיו הנוגעים לתפקודו של אריה דרעי כמנכ"ל משרד הפנים.
נ-443/19 1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ארגון אסירי ציון בצפון אפריקה התכתבות עם ארגון אסירי ציון פעילי המחתרות והעפלה בצפון אפריקה.
נ-423/58 1992 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – אזכרה ממלכתית לחללים שמקום קבורתם לא נודע בתיק דף אירוע לאזכרה הממלכתית לחללים שמקום קבורתם לא נודע.
גל-60563/8 2002 מושב תקומה התכתבות בין משרד החקלאות לחקלאי בנוגע להדרכה.
גל-20654/8 1993 לשכת השר מיכה חריש – מרום גולן. בתיק מכתב בעניין הקמת מפעל באיזור תעשיה רמת דלתון.
פ-4112/6 1967 המפד"ל – צילומי מכתבים מכתב מחברת "מודיעין אזרחי" לעו"ד דוד גלס מהמפד"ל (המפלגה הדתית לאומית)  הכולל את תוצאות החקירה לאיתור כותבי מכתבי השמצה נגד מועמדי המפד"ל בבחירות לכנסת התשיעית (5.1977)  צילומים של מכתבי ההשמצה (שלאחד מהם מצורף כרוז תעמולת בחירות של המפד"ל) ושל מכתבים שכתבו פעילי המפד"ל החשודים בכתיבת מכתבי ההשמצה בנושאים אישיים וציבוריים.
גל-7287/14 1966 סחר חוץ של חברות מסחריות –  זוגלובק סע"מ התכתבות  מפעל ליצור נקניקיות   זכרון דברים למכירת בשר הודו  תשלומי מס  הלוואות  יצוא נקניקיות לחו"ל ועוד.
גל-1653/8 1959 אשור ספרי לימוד התכתבויות – בנושא ספרי לימוד  אישור של הועדה  הדפסת הספרים ועוד.
פ-3111/17 1955 יד יצחק בן-צבי. התכתבות בין שמעון רובינשטיין והנהלת יד יצחק בן-צבי לבין אנשים שונים אודות הנהלת יד יצחק בן-צבי ואנשי ההנהלה.
גל-1871/13 1952 בית הספר ממלכתי דתי האבות השיכונים באר שבע בתי ספר מזרחי בשיכונים א-ג בבאר שבע  בית ספר הממ"ד האבות-חילופי מכתבים בין משרד החינוך  המפקחים ומנהלי בתי הספר בענין תקן בית הספר  מספר התלמידים  מורים  בתי ספר נפרדים לבנים ובנות  תזכיר בעניין הכיתות המתקדמות-עיוניות  שעורי עזר לתלמידים עולים  חוג לתלמוד  ביקורי מפקח  חינוך קדם מקצועי ועוד. מצורף לתיק עלון בית ספר האבות.
גל-7976/8 1964 בית ספר המקצועי לבנות ויצו חיפה התכתבות על תקציב
גל-13258/9 1986 פרוטוקול מישיבות של מועצה הרשויות המקומיות – קרית-ארבע בתיק פרוטוקול מישיבת מועצה קרית ארבע חברון עם שר הפנים הרב יצחק פרץ.
גל-1706/39 1948 גן ילדים ויצו עפולה התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לגן ילדים בעפולה של ארגון ויצ"ו  שיפוץ המבנה והכנתו לקראת שנת הלימודים
גל-8058/4 1966 תיכון ישיבת הצעירים ירושלים כרך א' מסמכים והתכתבויות בנוגע לישיבת ירושלים לצעירים:
גל-8058/5 1970 תיכון ישיבת הצעירים ירושלים כרך ב' מסמכים והתכתבויות העוסקים בישיבת ירושלים לצעירים בקריית משה:
גל-1778/6 1957 קרן יהודי וחפציבה מנוחין מכתבים בקשר לישיבה בעניין חלוקת כספי הקרן
ג-2625/31 1949 ועד בת שלמה – כללי דו"ח כספי לשנת 1958/1959   חשבון עבור הקמת רשת חשמל בבת-שלמה  תקציב ועוד.
גל-6950/27 1981 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – קצרין בתיק פרוטוקולים מישיבות המועצה בקצרין.
ג-3264/20 1960 בחירות ומינויים – קרית-מלאכי.
גל-12341/1 1978 מחוז הצפון – רישום ילדים התכתבות בנושאים: נוהל רישום לחינוך היסודי והעל-יסודי  שכר לימוד מדורג בגני ילדים לגילאי 3 – 4  פסילת רישום במשקים קיבוציים.
גל-60835/14 1992 הר חברון נוהל הרשות בתיק התכתבות אודות זיכוי ריבית על חוב של מועצה אזורית הר חברון.
ג-882/3 1952 בתי-ספר לנערים עובדים מכל הזרמים נוכחות בבתי ספר לנערים עובדים-לפי מחיצות (מסודר לפי אלף-בית של שמות הישובים – אותיות א' – ל') – טפסי ביקור בבתי-הספר לנערים עובדים  רשימות הנערים בבתי-הספר  דו"חות חודשיים על העדרויות התלמידים (חיסורים); חילופי מכתבים בין המדור לבתי-הספר לנערים עובדים לבתי-ספר לנערים עובדים  הודעות המדור ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18614/3 1984 מדיניות מערכת החינוך – מועצה מיעצת ליד שר החינוך. 2 מכתבים בנושא
גל-18614/4 1986 מדיניות מערכת החינוך – יעוץ משפטי. התכתבות בנושא הייעוץ המשפטי במשרד החינוך והיועץ המשפטי  עו"ד אפרים יפהר.
גל-18614/5 1989 מדיניות מערכת החינוך – יעוץ משפטי. התכתבות בנושא הייעוץ המשפטי במשרד החינוך והיועץ המשפטי  עו"ד אפרים יפהר.
גל-18614/6 1984 מדיניות מערכת החינוך – הסכמים – חוזים. התכתבות בנושא התקשרות משרד החינוך בחוזים שונים.
גל-18012/4 1971 רישום והעברות של ילדים ותלמידים. טפסים  חוזרים והתכתבות של אנשי משרד החינוך בנוגע לנהלי רישום תלמידים לבתי ספר וילדים והעברתם ממוסד חינוך אחד לאחר.
ג-9519/18 1959 בית סרני – גבעת ברנר. בתיק תעודות אישיות  צילומים ורשימות על פעילותו של חיים אנצי סרני בוועד האנטי-פשיסטי בקהיר; עיתונות אנטי-פשיסטית במצרים; שליחותו של סרני במצרים; מאמרים ופירסומים אודות חייו ופעילותו של סרני.
גל-9450/1 1978 המינהל לשלטון מקומי – המשמר האזרחי דוחות  חוזרים והתכתבות בנושא המשמר האזרחי שנוגעים לאירועים בלתי שגרתיים (פיגועים)  תקציבי משא"ז ברשויות המקומיות  נוהל גיוס ורישום מתנדבים  פירוט נושאי אחריות  פקודות המשטרה  טיפול רפואי באנשי המשמר האזרחי שנפגעו עקב מילוי תפקידם ועוד. חוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בנושא הקמה  ארגון ותפעול של המשמר האזרחי  המשמר האזרחי – תוכנית עבודה לשנים 1978 – 1979.
גל-18657/14 1984 מדיניות מערכת החינוך – הפנית מורים ועסקתם. התכתבות בנושא תעסוקת מורים במערכת החינוך – קליטת מורים עולים  ישראלים השבים לישראל  שיבוץ מורים במוסדות חינוך ועוד.
גל-18657/15 1988 מדיניות מערכת החינוך – הפנית מורים ועסקתם. התכתבות בנושא הסבה של קציני צבא בדימוס ואקדמאים להוראה ועוד.
גל-18657/16 1984 מדיניות מערכת החינוך – מועמדים להוראה בחינוך העל יסודי. התכתבות בנושא הסבה של אקדמאים להוראה בבתי ספר תיכוניים ועוד.
גל-18658/2 1984 מדיניות מערכת החינוך – דרגה וותק של המורים. תכתובת בעניין קריטריונים לקבלת דרגות ותק למורים לצורך קביעת גובה שכרם וגובה גמלתם לעת פרישה  הכרה בוותק למסורבי עליה שעסקו בחינוך  הכרה בוותק לעובדי הוראה שלמדו בבתי ספר בחו"ל  השירות הצבאי כמרכיב בוותק  הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים וארגון המורים בקשר לדרוג עובדי הוראה.
גל-18659/3 1985 מדיניות מערכת החינוך – משכורת המורים. שביתות מורים  סכסוך עבודה  הסכמי שכר עם מורים  התכתבות עם יו"ר ארגון המורים שושנה באייר ועם יו"ר הסתדרות המורים יצחק ולבר בנושאים אלה  טבלת מרכיבי השכר  התכתבות עם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר  טפסי פרט של הפסקת עבודה  מינוי על ידי שר החינוך של ועדה בנושא תשלום שכר למורים בחינוך העל יסודי ושאלת העברתם למעמד של עובדי מדינה
גל-18659/4 1985 מדיניות מערכת החינוך – משכורת המורים. שביתות מורים  משא ומתן בין ארגוני המורים ומשרד החינוך  הסכמי שכר עם המורים  התכתבות עם הסתדרות המורים והיו"ר שלה – יצחק ולבר ועם ארגון המורים והיו"ר שלו – שושנה באייר  התכתבות עם האוצר – אגף שכר והסכמי עבודה לגבי המיתון והפגיעה בשכר המורים ולגבי הסמכויות של משרד החינוך לדון עם המורים על הסכמי שכר  קריטריונים לקביעת גובה שכר המורים  צו מניעה למשרד החינוך
גל-18623/11 1984 מדיניות מערכת החינוך – ביטוח העובדים. התכתבות בנושא ביטוח עובדים במשרד החינוך.
גל-3571/3 1948 סטטיסטיקה דמוגרפית וחברתית – רישום הדיפלומטים בתיק: חוזר בצרפתית לכל הנציגים הדיפלומטים והקונסולרים בישראל לרגל עריכת מפקד האוכלוסין.
גל-18639/8 1989 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. דיונים עם נבון  עמ' 141-127  222-195  351-316.
ג-7069/20 1981 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות ומוסדות תורה פניות של ישיבות מוסדות תורניים לסיוע תקציבי  מידע על הגופים המבקשים. כרך ו'
ג-7070/1 1975 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – מוסדות לבנות התיק מכיל חליפת מכתבים בנושא השתתפות משרד הדתות בהחזקת מוסדות חינוך דתיים וחרדיים לבנים ובנות  תקציבים למוסדות חינוך חרדיים  ועוד.
ג-7070/2 1978 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות-הסדר התיק מכיל חליפת מכתבים הנוגעת לענייני הקמת ישיבות הסדר  פניות של ישיבות הסדר למטרת סיוע בעניינים שונים  מענקים והקצבות מטעם המשרד ודו"ח הממליץ על הקמת ועדה מיוחדת שתפקידה יהיה לגבש קריטריונים והנחיות לגבי סוגי המוסדות הזכאים למענקי תמיכה ותקציבים  ביקורי שר הדתות במוסדות שונים  ועוד.
ג-3576/35 1949 מחזות – "בצל" (קאמרי) אישור למחזה
ג-3576/54 1950 מחזות – שבעה מהם (קאמרי) התכתבות וישיבת המועצה בעניין אישור הצגה מאת נתן שחם
גל-443/1 1970 אישורים על השכלה רבנית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית הרב עקיבא משה גוטליב  בנוגע לנושאים: טענת הרב הפרופסור לוי יצחק רבינוביץ על חילול שבת  הודעה לעתונות בנוגע לכנס של הרבנות על העברת ילדים ונוער מבתים דתיים שקיבלנו חינוך דתי עד עלייתם לארץ לקיבוצים ולמוסדות שונים חילוניים המעבירים אותם על דתם  גילוי דעת של הועדה לגילוי ילדי עולי תימן הנעדרים (יולי 1966)  הכשרת מורים לתורה שבעל פה בחינוך העל יסודי  עריכת סדרי תפילות ביום השנה לעילוי נשמתו של הנשיא חיים ויצמן  אשור תעודות סמיכה של הועדה לאשור תעודות אלה בהרכב הרבנים מנצור בן שמעון  דב אליעזרוב ומנחם יהודה אושפיזאי ועוד.
ג-7071/4 1977 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – "מטשינג" – מענקי הקבלה לתרומות התיק מכיל התכתבות של מוסדות דת שונים (בתי כנסת  ישיבות  מקוואות וכדומה) עם משרד הדתות בנוגע לקבלת מענקי הקבלה (מטשינג)
גל-966/3 1965 ביה"ס התיכון הריאלי מונטיפיורי התיק מכיל קבלה של בית ספר ריאלי "מונטיפיורי" על תשלום שהתקבל ממשרד החינוך כמקדמה של שכר לימוד לשנת תשכ"ו
גל-444/1 1973 מכתבים לרב שלמה גורן כרך א' דואר נכנס ללשכתו של הרב הראשי לישראל שלמה גורן  בנוגע לנושאים: מינוי רושמי נישואין  בריתות מילה לעולים בוגרים  בעיות המועצה הציבורית פרדס כץ  גיור  פיטורי חזן בית הכנסת הגדול בתל אביב חיים אליעזר הרשטיק  בג"צ 295/72- יהודית בכר נ' בית הדין הרבני האזורי ברחובות ואח'  סימן ט"ז בספר "מלמד להועיל"  שאלות ותשובות מכנס במגדיאל בנושא "חוק האוזנר" לנישואין אזרחיים לפסולי חיתון  כשרות בבתי מלון  עצומה לרשויות הרבניות של המועצה הבינלאומית של נשים יהודיות בענייני גיטין  חליצה  עגונה  ריבוי נשים וירושה ועוד.
גל-444/3 1973 מכתבים נכנסים כרך א' דואר נכנס ללשכתו של הרב הראשי לישראל שלמה גורן  בנוגע לנושאים: ענייני שמיטה לשנת תשל"ג  פניות ציבור בענייני נישואין וגירושין  תפקוד בית הדין הרבני האזורי חיפה  סיוע בהוצאת ספרי קודש  גיור  החלטה בדבר משכורות דיינים  מינוי רושמי נישואין  הסמינר "נווה ירושלים"  שיפוץ בית הכנסת במטולה  סקירה על יהדות ברזיל של הרב ידעאל מלצר  חוק יחסי ממון בין בני זוג  תשל"ג-1973  שאלות ועדת הדת של המושב משואות יצחק על העבודה בחול המועד בענפים השונים של משק המושב  זכרון הדברים מישיבת המועצה של המדרשה גבוהה לתורה בירושלים  דברי הרב גורן ברב שיח על הנושא: יום הזיכרון הכללי לחללי צה"ל-ערך חינוכי לדורות ועוד.
ג-3577/23 1950 מחזות – כוכבים נודדים (קאמרי) אישור המחזה
גל-12465/10 1973 השר ד"ר יצחק רפאל – חבר מזכירות התיק מכיל מסמכים פנים-מפלגתיים של המפלגה הדתית-לאומית (המפד"ל)  ובהם: סיכומי ישיבות ופרוטוקולים מישיבות המזכירות הארצית של הגוש לליכוד ותמורה  רשימות מזכירות הסיעה  דו"ח מצבת כוח האדם בסניפים ברחבי הארץ לשנת 1974  רשימות החברים מטעם המפד"ל במועצות הדתיות בארץ  וכן רשימות הנבחרים מטעם המפד"ל ברשויות המקומיות  עיריות ומועצות.
גל-15534/15 1954 מחלקת כשרות – פסח (דוגמא). (אדר א' תשי"ד-אדר ב' תשי"ד) תכתובות עם הרבנות הראשית בנושאים של שכרות באופן כללי  והנחיות לכשרות לפסח  בתי חרושת שהוכשרו לפסח; אימוץ מושבי העולים בנושאי הכשרות וטיפול בענייני פסח; תעודות כשרות; מצרכי מזון כשרים לפסח המיוצרים בארץ בהשגחת הרבנויות המקומיות; מצרכי מזון כשרים לפסח  המיוצרים בחו"ל בהשגחת רבנות מוסמכת; ידיעות והוראות לפסח מטעם הרבנות לשנת תשי"ג-תשי"ד – 1953-1954; קיצור הדינים המיוחדים לערב פסח מאת הרבנות הראשית; מתן תעודות הכשר מאת הרבנות לבתי עסק שונים; הצעות לשאלות בשטח הכשרות המועצה המורחבת של הרבנות הראשית לישראל;
ג-3576/4 1949 מחזות – התיאטרון הקאמרי כולם היו בניי התכתבות עם התיאטרון ואישור המחזה להצגה
ג-3576/10 1948 מחזות – נגנים הקאמרי חוות דעת של חברי המועצה ואישור המחזה
ג-3576/13 1949 מחזות – "לילות הזעם" (קאמרי) התכתבות של המועצה עם התיאטרון לגבי אישור הטקסט של ההצגה שבו הוכנסו תיקונים לאחר האישור
ג-3576/14 1949 מחזות – "רוח יקירה" (קאמרי) התכתבות והחלטה בעניין אישור ההצגה של נורמן קרסנה
גל-8564/2 1952 התכתבות עם אישים ומוסדות שונים – אותיות ט'-ע'. התכתבות  תעודות-לידה ואישורים אחרים וכו'. התכתבות ותנחומים לפטירתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל.
גל-455/11 1972 פניות ומכתבים לרבנות כרך ז' פניות ציבור ומכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי לישראל שלמה גורן  בנוגע לנושאים: ברכות על היבחרו לתפקיד  פניה לנשיא זלמן שזר לחנינת מציתי בוטיק המין "ארוס"  מעמדה  תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הרבנות הראשית לישראל תכנית יסוד חברת בנין בית הכנסת המרכזי "עלית השבטים" בשנת תרצ"ב  שאלות הלכתיות  נהגי הקבורה בישראל  הקמת הרכב בי"ד מיוחד בעניין האח והאחות לנגר ועוד.
גל-12266/10 1973 קראים ושומרונים כרך ה' קבלות וחשבונות מאת הקראים; בקשת תקציב להקמת בית הכנסת ליהודים הקראים באשדוד; בית קברות קראי בעמק יהושפט; בקשה להכנת פנקס נישואין לעדה הקראית; ענייני תקציב לעדה השומרונית; תקציב הקראים; תעודות גירושים לעדה הקראית; פעולות המחלקה לענייני קראים ושומרונים בשנת התקציב 72/73.
גל-12267/4 1966 חליצה התכתבויות  נשים שזקוקות לחליצה  נשים שצריכות גט  עזרה כלכלית לנשים בכדי לטוס לחו"ל על מנת לקיים את טקס החליצה  שליחת אתרוגים לברית המועצות  בקשות פטור ממס את הייבמות בעת טיסה לחו"ל  עזרה כלכלית  תלונות על רבנים שמסדרים טקסי חליצה ברומניה  בקשות לחליצה אחרי מלחמת ששת הימים  ועוד.
ג-3581/34 1952 מחזות – תחרים ורטל (הקאמרי) חוות דעת ואישור המחזה להצגה. הודע על שינוי שם ההצגה
ג-7069/5 1975 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – בתי כנסת – כללי התכתבות בנושא מצב בתי הכנסת בארץ  רשימות בתי-כנסת שנבנו רשימות בתי- כנסת שבנייתם עוכבה  פרוטוקולים מישיבות צוות תכנון למבני-דת ובקשות לסיוע; מתן מענקים מיוחדים למועצות אזוריות להקמת בתי כנסת בהתיישבות; הקמת מבני דת בירושלים;
ג-7068/16 1977 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – "קרן ילדינו" התכתבות בנושאים: חגיגת חצי-יובל לקרן  בקשת שר הדתות מיושב-ראש הכנסת לאשר אירוח לחברי הועדה הבינ"ל במשכן הכנסת בדבר הצעה לשינוי הסטטוס בין משרד הדתות לקרן סקירה על תפקידי הקרן  הזמנות לאירועים.
גל-14920/2 1952 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה פניות רבנים  נציגי מועצות דתיות  מוסדות חינוכיים וישיבות  גבאים וועדי בתי כנסת  נציגי עולים ועוד אל משרד הדתות והוועדה להר ציון בבקשה לקבלת ספרי תורה לבתי הכנסת של העולים  בתי מדרש ועוד  בקשות לתיקון והחלפה של ספרי תורה פסולים  בחינת הבקשות וחלוקת ספרי תורה לפונים בהר ציון.
גל-14920/5 1957 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התיק מכיל התכתבויות בדבר בקשות לקבל ספרי תורה  ספרי קודש נוספים ותשמישי קדושה. פרטים מזהים השוחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-14920/8 1958 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה בתיק מכתבים והתכתבויות בנוגע לבקשות לקבלת ספרי תורה  תשמישי קדושה וציוד לבית כנסת. רוב הבקשות מגיעות מקהילות עולים חדשים.
פ-3126/33 1960 יד יצחק בן-צבי – ארכיון. רשימות תיקים אלפבתיות לפי שם פריט של ארכיון יד יצחק בן-צבי.
פ-3126/34 1960 יד יצחק בן-צבי – ארכיון. רשימות תיקים אלפבתיות לפי שם פריט של ארכיון יד יצחק בן-צבי.
גל-1245/12 1952 ביה"ס לבנות ויצו נחלת יצחק תיכון מקצועי לבנות – ציונים כיתות התפלגות תלמידים וכו'
גל-14923/8 1963 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבוית שונות עם שר הדתות זרח ורהפטיג (כולל ארגוניים  דתיים וכו'). כרך ז'
גל-14927/1 1961 הזמנות וברכות לשר ורהפטיג אוסף מסמכים של משרד הדתות לשכת השר זרח ורהפטיג בנשואים: הזמנות וברכות ומכתבי תנחומים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-6304/8 1953 קרית-בנימין אישורי קבלת ההקצבות  דו"ח ביקור; התכתבות.
גל-6302/9 1952 חנוכה תיק של משרד הדתות – חומר הסברה  תכניות והזמנות למסיבות; התכתבות בנדון (כולל דו"ח הוצאות של מסיבות חנוכה); חוברות חנוכה לעולים; השתתפות הסתדרות הפועל המזרחי במסיבות חנוכה לעולים – תשכ"ד; השתתפות תקציבית למסיבת חנוכה במעברות;
גל-6376/7 1949 קשרים עם הגולה ( לפי אלף-בית – אותיות – צ' – ת' ) בתיק חומר על ועידות פריס וורשה  נושאי שמיטה ותשמישי קדושה  קשר עם יהדות התפוצות  נסיעות של שר הדתות הרב מימון לצרפת  איוש משרות מוהל ושוחט בקהילות בחו"ל   כרזות והודעות; התכתבויות ועוד.
כ-7/8 1951 הכנסת הראשונה – יומן העתקי מכתבים יוצאים בקשר להצעות חוק פירוט הצעות החוק 1) הצעות בקשר לדיונים על המצב בחינוך. 2) חוק בדבר חידוש מסמכים של האיגוד. 3) חוק לביטול מס חרום על בנזין ונפט  תש"י – 1950. 4) חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום (עברות תנועה  דין חילים). 5) חוק הנכים (תגמולים ושיקום). 6)חוק בדבר חידוש מסמכים של האיגוד  תש"י – 1950.
גל-5917/45 1961 אילת התיק מכיל חליפת מכתבים בנושא מדיניות תכנון ובנייה בעיר אילת  וכן את מפות האזור.
פ-3129/27 1960 יד יצחק בן-צבי – ארכיון. מאמר מודפס בשם "ארכיון יד יצחק בן-צבי"  אודות ייחודו של הארכיון  מפתוח אנליטי  שירות לקהל ועוד. התאריך משוער.
גל-1543/1 1962 מכבי תיק של משרד החינוך – רשות הספורט והחינוך הגופני – התכתבויות הנוגעות להזמנת קבוצות כדורגל מפורטוגל ומשא ומתן בנושא; משחקים ותחרויות נגד מכבי תל אביב; מסע קבוצת הכדורגל של מכבי – האגודה להתעמלות ולספורט; פעולות הדרכה בשנת הכספים 1963/4 משחקי מכבי אירופה בליאון – שבצרפת – המשחק יימשך כשבוע ימים בהשתתפות ספורטאים יהודים – הוחלט על שיגור משלחת מעין 'מכביה זוטא' – וכהכנה לקראת המכביה השביעית; תקציב מכבי לשנת התקציב 1962/1963; השתתפות רשות הספורט בתקציב 'מכבי'; עלון מכבי חיפה – 'קול המכבי';
ג-3577/66 1950 מחזות – קרא לי סוימקה (קאמרי) אישור המחזה לתיאטראות הקאמרי וחיפה
ג-8023/1 1965 הר הצופים בתיק כתבה – תביעות ירדן לפיקוח האו"ם על מובלעת בהר-הצופים – קטע מעתון "מעריב" (מאמר ש.שגב)
ג-3577/48 1951 מחזות – רביזור (קאמרי) התכתבות עם תיאטרון הקאמרי ותיאטרון העונות לגבי אישור העלאת המחזה
סל-1618/1 1924 ארכיון דוד בן-גוריון – עניני הגולה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של דודו בן גוריון מפעילותו הפוליטית והמדינית  בנוגע לנושאים: החלטות הועדה לשאלות הגולה  מסקנות הועדה לקליטת ילדים ונוער מן הגולה  שבועון הפועל הצעיר (דצמבר 1942)  תמצית הבירור והסיכומים של הועדה  בעיתון "אשנב" (דצמבר 1942)  הספר "שליחות ודרך" של דוד בן גוריון (נובמבר 1942)  קליטת ילדי טהרן  פרוטוקולים מישיבות מרכז מפלגת מפא"י  החלטות הועידה החמישית של מפא"י במושבה השלישי (אוקטובר 1942)  לקט ידיעות עתונות ערבית  סיקור פעולות לשכת המודיעין (אפריל-ספטמבר 1942)  סקירה על מצב היישוב בפני הוועד הלאומי (מאי 1936)  נאומו מהקונגרס הציוני העולמי ה-19  קובץ חוקי הגנת העובד  סקירה על עמדת החברות באו"ם לקראת ההצבעה על תכנית החלוקה (פברואר 1947)  תכנית המחלקה הערבית של הסוכנות ותקציבה (מארס 1947)  תכנית יישוב מדבריות ארץ ישראל (פברואר 1941)  המו"מ עם התאחדות האיכרים בשאלת המועצות המקומיות (דצמבר 1937)  לתקן  ועדת החירום האמריקאית לעניניים ציוניים (יוני 1942)  מברקים  פרוטוקולים ותיעודי שיחות עם בן-גוריון עם אישים שונים מתקופת פעילותו המדינית בלונדון  תגובתו לדו"ח ועדת החקירה האנגלו אמריקאית ועוד.
גל-49142/14 2001 השר סילבן שלום – משרד השיכון והבינוי. מסמכים ממשרד האוצר (לשכת השר סילבן שלום)  הנוגעים לדיור הציבורי  כגון: פרויקט שיקום שכונות  חוק התכנון והבניה  מתן משכנתאות וסיוע בשכר דירה  תכניות האצת ענף הבנייה  פניות קבלנים ויזמים בנוגע לחוקי דיור שונים ועוד.
גל-49142/15 2001 השר סילבן שלום – משרד השיכון והבינוי. התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון בנושאים שונים  ובהם: משכנתאות שלקחו תושבי רפיח-ים  עבודות פיתוח תשתיות דחופות בעיר רהט  חיזוק יישובי קו העימות בצפון הארץ  ומינוי נציג לוועדה הבין-משרדית למתחמי פינוי-בינוי.
גל-49142/16 2001 השר סילבן שלום – משרד השיכון והבינוי. מסמכים ממשרד האוצר (לשכת שר האוצר סילבן שלום)  הנוגעים לדיור הציבורי  כגון: חוק הלוואות לדיור  קיזוז רנטה לנכי המלחמה בנאצים  סיוע בשכר הדירה ועוד.
גל-49163/12 2002 השר סילבן שלום – החטיבה להתיישבות (מאזן). השר סילבן שלום – החטיבה להתיישבות (מאזן).
גל-4041/61 1969 חסן מחמד יונס בקשה להיתר בניה.
גל-41191/4 1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – תקציב  משב"ש 91- 1990 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר ועמיקם אורן:
גל-49148/23 2001 השר סילבן שלום – עיריית מעלה אדומים. התיק מכיל חליפת מכתבים של עיריית מעלה אדומים בנוגע למס' נושאים  ובהם: היעדרויות ואיחורים לעבודה בשל המצב הביטחוני במעלה אדומים  הזמנת שר האוצר לביקור במעלה אדומים  הקצאת מחשבים ללימודים לילדים ממשפחות נזקקות במסגרת תוכנית "חלון לעולם המחר"  וכן חלוקת תקציבי יש"ע (יהודה ושומרון) לשנת 2002.
ג-817/34 1951 בתי-ספר לנערים עובדים/ פיקוח ( המפקח: ב"צ זיו ) חילופי מכתבים בין אגף החינוך למפקח בן-ציון זיו המפקח על בתי-ספר ללא זרם  לעירית תל-אביב ולמחלקה לחינוך של העיריה; נתונים על בתי-ספר לנערים עובדים ללא זרם  התלמידים והכיתות  רשימות המורים
ג-817/35 1952 תכניות לימודים לבתי-ספר לנערים עובדים זרם העובדים-הפיקוח על בתיה"ס לנערים עובדים: חוזר של המפקח על בתי-הספר לנערים עובדים למנהלי בתי-הספר והצעת תכנית לימודים במקצועות השונים.
גל-49148/1 2002 השר סילבן שלום – עיריית אריאל. התיק מכיל מכתב מראש עיריית אריאל אל שר הפנים בנוגע לתקציב עיריית אריאל לשנת 2002  טבלת מענקים משנת 1995 עד 2002  דו"חות כספיים של עיריית אריאל  טבלה של תקציבי משרד הפנים לאזורי יש"ע (יהודה ושומרון) בשנים 2001/2  ונספחים של נתונים כלכליים עירוניים שונים.
גל-49148/3 2001 השר סילבן שלום – עיריית אריאל. מסמכים ממשרד האוצר  הנוגעים לתקציבים שונים בעיריית אריאל  כגון: תקציב פעילות מד"א ביש"ע  תקציב החטיבה להתיישבות  תקציב פיתוח אזור תעשייה אריאל מערב  חוברת " שימוש בתשתיות רשת השלטון המקומי לשירותי פס רחב למערכות החינוך והתרבות"  ועוד.
גל-49150/18 2002 השר סילבן שלום – רשויות מקומיות א.ב. בתיק מסמכים רבים הקשורים בענייני פנים של רשויות מקומיות  בתוך כך: בקשות להנחה במס הכנה (תושבי גבול); ארנונה; פיתוח תעשייתי  חינוכי  תרבותי  בריאותי בעיר; תקציב  גירעון  קיצוצים ותוכניות הבראה לרשויות מקומיות. חלק מהמסמכים מתייחסים לעיירות פיתוח וליישובים באיזורי עדיפות לאומית. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-9166/11 1955 משפט קסטנר התיק מכיל קטעי עיתונות ישראלית המסקרים את פסק הדין של בית המשפט המחוזי במשפט התביעה נגד מלכיאל גרינוולד (משפט קסטנר) ואת הגשת הערעור לבית המשפט העליון (המשך מתיק 10 המשך בתיק 12)
ג-9166/12 1955 משפט קסטנר (המשך מתיק 11) קטעי עתונות
ג-9167/2 1955 משפט קסטנר קטעי עתונות (המשך בתיק 3)
ג-9167/3 1955 משפט קסטנר (המשך מתיק 2) קטעי עיתונות בנושא המשפט (המשך בתיק 4)
ג-718/14 1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- משרד הפנים דו"ח על פעולות והצעת תקציב של המינהל לעתונות הסברה וקולנוע והתכתבות בנושאי הכנת יום הקוממיות  הצעת חוק בנוגע לאחריות עיתונאים (באנגלית); הוצאת עיתונים בשפות לועזיות;  תשלומים עבור בקשות לרישיונות לסרטי קולנוע ומחזות; עבודת פקידים חדשים ודו"ח החקירה על התקפת מדריך הנוער העובד והלומד בשכונת התקוה ועוד (המשך בתיק 15)
גל-349/14 1960 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – הרכבת דלתות למשרד הבטחון בתיק התכתבויות בנוגע לחלקי מכוניות המשמשים להרכבה או לייצור של ג'יפים או מכוניות  חברת קייזר-פריזר לישראל בע"מ.
גל-349/9 1958 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מחירי כלי רכב כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לקביעת מכס ומס קנייה על רכב ממונע של חברת קייזר פריזזר לישראל בע"מ
גל-349/10 1960 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מחירי כלי רכב כרך ג' בתיק התכתבויות בנוגע לקניית רכב ממונע של חברת קייזר פריזר לישראל בע"מ
פ-1017/8 1951 Erich Johnston Cuttings – אריק ג'ונסטון נציגו המיוחד של הנשיא אייזנהאוור למזרח התיכון קטעי עתונות על ביקורו של אריק ג'ונסטון נציגו המיוחד של הנשיא אייזנהאוור למזרח התיכון ותוכניות המים שלו.
כ-934/11 1997 דיון כנסת 13 – 14 בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חשש לפגיעה בחופש הביטוי בפירסומים של עיתונאי וסופר 2. בקשת חות דעת ממבקר המדינה בנושא: אישור פירסומים של ספרים פרי עיטם של עובדי מדינה ופעולות ועדת השרים בנושא. הושחר מטעם זכיות יוצרים
חצ-2564/3 1953 אורחים מפרס
חצ-2568/1 1950 תיק תורכיה
כ-781/4 1999 ח"כ מאיר שטרית – מאמרים  הצעות  חוקים מסמכים מהכנסת (לשכת השר מאיר שטרית) ובהם מאמרים בנושאים: בחירתו של ראש הממשלה אריאל שרון  מירוץ הטילים החדש במזרח התיכון והפולמוס סביב הסכם ABM (הסכם הטילים האנטיבליסטיים)  שחרור מחבלים ומהות השלום  וכן הצעות חוק בנושאים שונים  ביניהם: שכר המינימום  חופש הדת  משק הגז ועוד.
פ-3132/36 1982 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. התיק מכיל רשימת יישובים יהודים שקמו לפני מלחמת העולם הראשונה. בתיק גם מכתב מישראל ברטל אל יהודה בן-פורת בנושא הפקדת חומר ארכיוני.
פ-3132/42 1944 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. רשימות ידניות מאת שמעון רובינשטיין אודות מחקריו. התאריך משוער. בתיק גם רשימת ספרים ידנית בעברית  חיבורים בכתב יד בנושאים יהודים היסטוריים שונים מאת אלמוני  ורשימת השאלת ספרים מבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. התאריך משוער.
כ-1499/8 2001 תיקון לחוק העונשין (תיקון מס'58- השארת ילד). (7.3.01) התיק מכיל מסמכים מתיקון לחוק העונשין  תיקון מס' 58 העוסק בדיני השארת או נטישת ילד והעונש על כך  דיון בוועדה לקידום מעמד הילד בכנסת בנושא  ועוד.
נ-158/21 1963 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – מנהיגים וענייני דת מכתבים ממנהיגים דתים שונים  הרבנות הראשית בטורקיה והליגה למניעת כפייה דתית בישראל בנושאים כגון: גאולה  ניתוחים אחרי המוות  עבודה בשבתות ובחגים בנמל אשדוד ועוד.
גל-4048/66 1968 מחמד חסן סאלח עקל בקשה להיתר בניה.
נ-95/74 1963 כהנא שולמית התיק מכיל מסמכים  מכתבים  גלויות ברכה  הזמנות לאירועים ועוד ממשרדה של שולמית כהנא  מזכירתו האישית של נשיא המדינה זלמן שזר. המסמכים עוסקים בנושאים שונים הקשורים לנשיא  אירועים ציבוריים  פניות  ועוד.
גל-4048/78 1969 מחמוד סלימאן וסלמה יונס בקשה להיתר בניה.
טס-11438/40 1946 הרבנים הראשיים לתל-אביב איסר יהודה אונטרמן ויעקב משה טולידאנו תצלום שחור-לבן של הרבנים הראשיים לתל-אביב איסר יהודה אונטרמן (כיהן בתפקיד בשנים 1946 – 1964) ויעקב משה טולידאנו (כיהן בתפקיד בשנים 1942 – 1958) יושבים זה לצד זה בכינוס ציבורי ומשמאלו יושב ראש עיריית תל-אביב ישראל רוקח (טווח השנים משוער בהתאם לשנות כהונתם המשותפות של שני הרבנים)..
גל-43091/12 2000 לשכת המנכ"ל מאיר אזרד – רבני התיישבות בתיק אישור מגורים של רבנים מאישור משגב וכן מכתב בעניין הצעה לקורס גישור לרבנים.
גל-43102/3 1996 לשכת המנכ"ל – סיכום ישיבת עבודה – מנכ"ל בתיק סיכום ישיבה בעניין ייעול תקצוב המועצות הדתיות.
גל-45032/12 2001 השרה דליה איציק – כנסת התכתבות בנושאים: המיתון הכלכלי  תקנות הגנת הצרכן התשס"ב-2001  הקמת שוק עירוני בערערה שבנגב וכן נושאים הקשורים לכנסת כגון: נתונים פרלמנטרים של תקרת הכנסת דליה איציק  חופש הביטוי של חברי-כנסת הערבים  דו"ח ועדת חוקה  חוק ומשפט  דו"ח נוכחות לחודש מרץ 2001 ועוד.
ג-9521/23 1972 עיתון "הארץ" – רחוב מזא"ה. התיק מכיל מכתבים לארכיון המדינה המכילי מידע על ארכיון מערכת עיתון "הארץ"  ופרטים לגבי סוג החומרים המאוחסנים בו  סדר שמירתם ועוד.
פ-4131/4 1969 פרופ' מיכאל ברונו – התכתבות עם גורמים אקדמיים בישראל ובחו"ל בתיק התכתבות בעברית ואנגלית של פרופ' מיכאל ברונו (שכיהן בתקופה זו כראש החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית) עם אנשי אקדמיה בישראל ובחו"ל (פרופ' ניסן לויתן  ד"ר רות קלינוב  ד"ר גיורא חנוך  הלן טורין  פרופ' הוליס ב. צ'נרי ואן פ. קרטר מאוניברסיטת הרווארד ואחרים) בעניינים אקדמיים וכספיים: שכר מרצים  מינויים באוניברסיטה העברית  בנית תכניות לקורסים בחוג לכלכלה  הוצאת ספריו של ברונו ועוד. בתיק גם מכתבים ששלח ח"כ גד יעקבי לברונו בנוגע לפעילות צוות החשיבה למדיניות כלכלית של מפלגת העבודה.
גל-56247/3 1994 בחינות בגרות התיק מכיל מסמכים של משרד החינוך בנוגע לבחינות הבגרות בשנת 1994  חליפת מכתבים הנוגעת לבחינות בגרות במערכת החינוך  תשלומים  תלונות והחלטות בנוגע אליהם  מבחני הבגרות באזרחות של שנת 1992  תקציבי הבחינות  ועוד.
ג-4340/9 1960 תיקי ישובים – אילת – סניטציה התיק מכיל חליפת מכתבים בענייני תברואה  תכנון סניטציה וסניטריה  עבודות ניקיון  תשתיות ביוב וניקוז ועוד בעיר אילת.
גל-56141/1 1976 בית המדרש להכשרת מורים "ויצו" חיפה
גל-7470/1 1967 4 יריד אופירה – סגור  ראה 4013 (התיק ריק) בתיק טופס תנועת חשבונות ריק
חצ-5885/7 1963 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – מכתבי השגריר העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח וכו' כרך ב'
גל-5604/4 1979 לשכת השר – פניות פניות אזרחים לשר הבינוי והשיכון בנושא דיור ציבורי  סיוע ברכישת דירות לזכאים ועוד.
גל-5604/6 1979 לשכת השר – פניות פניות בבקשה לסיוע בדיור  הלוואות לזכאים ועוד.
גל-5607/1 1977 לשכת השר – מחוז ירושלים (א-ל) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי הבינוי והשיכון  גדעון פת ודוד לוי  בנוגע לבנייה במחוז ירושלים: בעיירת א-ראם  הנחיות לפרוגרמת 1978  בנייה בשכונות רמות  גילה  הרחבת גוש עציון  בנייה בבית שמש בכלל ובשכונת גבעת שרת בפרט וחומר רקע לקראת ביקור השר ביישוב  אשקלון  חומר רקע לקראת ביקור השר בעיר (פברואר 1978)  דו"ח פעילות חברת אפרידר לשנת 1977  נוהל תהליך הפינויים  תשלום פיצויי פינויים והריסות (יולי 1978)  רשימת פרוייקטים לביצוע במסגרת שיקום אשקלון  "הדי הדרום-עתון ערי הפיתוח ויישובי הדרום" (ספטמבר 1978)  פינוי תושבי שכונת מגדל בעיר  תכנית פיתוח ירושלים רבתי (אוגוסט 1977)  פתרון בעיות הדיור של האכלוסיה הערבית בירושלים (אפריל 1978)  תזכיר על בניה בלתי חוקית במזרחי ירושלים (יוני 1978)  פעולות המשרד בירושלים בשנים 1967- 1977  ריכוז ותיאום פעולות פיתוח בירושלים של חברה כלכלית לירושלים בע"מ (יולי 1978)  דו"ח ועדת הקליטה של הכנסת בנושא פיגורים במסירת דירות בירושלים (פברואר 1979)  פרוייקט שיקום עצמי לבתי סיידוף ועוד.
גל-5607/3 1975 לשכת השר – שכונות ירושלים (ק-ת) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי הבינוי והשיכון אברהם עופר  שלמה רוזן וגדעון פת  בנוגע לנושאים: היקף הבנייה בירושלים (אוגוסט 1975)  תכנון  בנייה  אכלוס וקביעת גבולות שכונת תלפיות מזרח (ארמון הנציב)  תכנית המתאר של קיבוץ רמת רחל  מעלות דפנה  רמת שרת  רוממה  בנייה ואכלוס שכונת רמות והכביש הראשי לשכונה  חוות דעת בנוגע לפיצוץ דוד החשמל בשכונת קרית היובל  בנייה בשוכנת קטמון (גונן)  סקירה על בעיות פיתוחה של קרית ארבע (מאי 1975)  ישיבת קרית ארבע-חברון:תכניות חזיתות  ומבטים (כיום ישיבת ניר קריית ארבע)  נתוני אכלוס ובנייה לפי יעדים בקרית ארבע (דצמבר 1975)  סלילת כביש לשכונת תלפיות  רמת אשכול  חוות דעת על הליקויים בבית מס' 10 בשכונת רמות  סיוע לרכישת דירות ברובע היהודי ע"י ארגון עולמי של ותיקי ילידי העיר העתיקה המרכז בירושלים  מינוי האדריכל טומס ליטרסדורף לדירקטור בחברת קרתא בע"מ  תקציב לשנת 1979/80 של חברת קרתא  דו"ח ביקור שר הביטחון בקרית ארבע ביוני 1977  רכישת דירות בשלב א' בקרית ארבע  הקמת מלון בקרית ארבע  עצומת תושבי קרית ארבע בעקבות מצוקת הדיור ביישוב ועוד.
גל-5608/5 1981 לשכת השר – גמלאות  ענייני שכר  ענין ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עמוס לבל  עוזרו של שר הבינוי והשיכון דוד לוי  בנוגע לפניות ציבור אשר הופנו למשרדי הממשלה השונים: פניות בנושא סעד אשר הופנו ללשכת שר העבודה והרווחה  בקשות לחנינה שהופנו למשרד המשפטים  הקמת מפעלים באזור יהודה  שומרון וחבל עזה  אחריות ואחזקת גשרי ביילי  פרוטוקולים של ועדת משנה של ועדת מנכ"לים לעניין אגרות של עוזר מתאם הפעולה בשטחים  גליונות 2  3 ו-4 של "דפי מידע-ביטאון מינהל בריאות סביבה"  פיצויים למפוני ימית  סקר מחקר ופיתוח בתעשייה 1977/78  ביקור השר במושב יפית  קליטת העלייה בשנים 1977- 1981  פניות עולים שהופנו למשרד לקליטת עלייה  דו"חות חודשיים של מחלקת העליה והקליטה של הסוכנות היהודית (אוגוסט וספטמבר 1981)  דו"ח הועדה הבין משרדית לבחינת עתידו של המכון הישראלי לחקר החברה בת זמננו  מסקנות סיור שר הקליטה בצרפת (נובמבר 1980)  ביקור שר השיכון של דנמרק  חוברת נציגויות ישראל בחו"ל (נובמבר 1981) ועוד.
גל-7111/5 1980 לשכת השר – שאילתות בכנסת – כרך א' שאילתות שהוגשו ע"י חברי כנסת ללשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי  בנוגע לתחומים שתחת אחריות משרדו  ותשובות הלשכה לשאילתות אלה.
גל-7111/6 1979 לשכת השר – שאילתות בכנסת – כרך ב' שאילתות שהוגשו ע"י חברי כנסת ללשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי  בנוגע לתחומים שתחת אחריות משרדו  ותשובות הלשכה לשאילתות אלה.
גל-4904/20 1966 . רישום שיכונים ציבוריים – כללי תקנות וטפסים והתכתבות של מנכ"ל המשרד דוד טנה בנושא אגרות רישום לשיכונים ציבוריים.
גל-7111/7 1979 לשכת השר – הדובר – שאילתות בכנסת שאילתות שהוגשו ע"י חברי כנסת ללשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי  בנוגע לתחומים שתחת אחריות משרדו  ותשובות הלשכה לשאילתות אלה.
גל-62959/6 1976 לשכת השר – הדובר – שאילתות בכנסת – כרך ב' שאילתות ומענים לשאילתות של משרד השיכון.
גל-62959/3 1975 לשכת השר – הדובר – שאילתות בכנסת – כרך א' שאילתות ומענים לשאילתות של משרד השיכון.
גל-7112/1 1976 לשכת השר – הדובר – עתונות והסברה – הודעות לעתונות – כרך א' הודעות לעתונות מלשכת דובר משרד הבינוי והשיכון  יהודה ליס  ללשכת העתונות הממשלתית  ותגובות למערכות העיתונים השונות כתגובות לכתבות שפורסמו בהם.
גל-7112/2 1975 לשכת השר – הדובר – עתונות והסברה – הודעות לעתונות – כרך ב' הודעות לעתונות מלשכת דובר משרד הבינוי והשיכון  יהודה ליס  ללשכת העתונות הממשלתית  ותגובות למערכות העיתונים השונות כתגובות לכתבות שפורסמו בהם. כמו כן  בתיק הזמנות לפרסום מאת דובר משרד הבינוי והשיכון ללשכת הפרסום הממשלתית  לפרסום מודעות בעיתונים השונים המיועדים לרכושי דירות  קבלנים  מבצעי עבודוץ הנדסה  תושבי ערים שונות  מכרזים שונים  רישום בפנקס הקבלנים  מודעות אבל ועוד.
גל-7112/4 1979 לשכת השר – עוזר השר – עתונות והסברה – פניות והסברה פניות ציבור ללשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי  אשר טופלו ע"י עוזרו  אורי אורן: הצעות למדיניות ההסברה של ממשלת ישראל  מחסור בדירות לעולים בירושלים  בנייה לזוגות צעירים  פינוי שרידי המעברות (ינואר 1980)  תזכיר בעניין השיכון היוגוסלבי בשכונת בית אליעזר בחדרה  הסכם פיצויים לזכאים שבמפוני סיני  פניות לועדה העליונה לאכלוס ועוד.
גל-7112/6 1978 לשכת השר –  הדובר – עתונות והסברה – פרסומים קטעי עיתונות בנושא שוק הדיור ופעולות משרד השיכון  הודעות לעיתונות של דוברות המשרד  התכתבויות עם כלי תקשורת  הצעות למפוני אופירה וימית ועוד.
גל-7114/1 1979 לשכת השר – מחוזות ואגפים מחוז ירושלים כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי:
גל-15486/10 1977 בניה עירונית – פרוגרמות – נווה-יעקב – מוסדות ציבור התכתבויות  סיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות ומבני ציבור בשכונת נווה יעקב בירושלים; פרוגרמות והוראות ביצוע.
גל-15555/13 1972 בניה עירונית  מחוז ירושלים יחידת פינויים וקרקעות – קריות דתיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון שמריהו כהן בנושא הקצאות קרקעות לצורך בינוי קריות דתיות בירושלים:
גל-14619/3 1982 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות צבוריות (מע"צ) – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אשר וינר בנוגע לעבודות כבישים במע"צ:
ג-2346/9 1949 הלוואות לשיכון ותיקים (עיריות ומועצות מקומיות) התכתבות עם מועצה אזורית הגליל העליון  מועצה מקומית מגדל ומועצת פועלי טבריה בנושאים: שיכון ותיקים בקרית שמונה והלוואות לשיכון ותיקים
ג-716/35 1951 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- "קול ציון לגולה" – המועצה האזורית פרוטוקול ישיבת המליאה של המועצה הציבורית של קול ציון לגולה – השידורים ברדיו
תת-67/13 1906 קטלוג מוצגים מאוספי ארכיון המדינה קטלוג של מוצגים ומסמכים סרוקים של התצוגה בלובי ובאולם מבקרים באתר "שיקגו" (ברחוב מקור חיים)   שבו שכנו משרדי ארכיון המדינה בעבר.
גל-18293/1 1961 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי "האבות" באר-שבע התכתבויות  סיכום ישיבות  פרוטוקולים  דו"ח מפקח על בית הספר  ציוד לבית הספר  ביקורת על הבית ספר  הישגים לימודים מפעל הזנה בבית הספר ועוד
גל-1448/10 1967 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד התכתבות בנוגע לשבוע החינוך היסודי בשנת תשכ"ח בתל-אביב – יפו  תכניות המדרשה למחנכים למוסיקה  פיקוח על המוסיקה במחוז הדרום ועוד.
גל-1448/9 1968 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד (המשך מתיק 8) התכתבות בנוגע למפגש תזמורות  תכנון ההקצבות במקצועות ההכשרה – 1969 – 1970  קורס הקיץ למורים מוסמכים למוסיקה  סיכום כנסי מקהלות – מחוז תל-אביב תשכ"ח ועוד.
גל-1448/8 1966 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד התכתבות בנוגע לקונצרט של מקהלות ותזמורות נבחרות בתל-אביב – יפו במסגרת שבוע החינוך היסודי לרגל 20 שנה למדינה  קונצרטים של מקהלות ותזמורות בבתי-הספר בשנת תשכ"ח  הצעת תקציב לחינוך מוסיקלי לשנת 1969 – 1970  מקום המוסיקה בתכנית הרפורמה ועוד (המשך בתיק 9).
גל-1448/5 1968 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד התכתבות בנוגע להקמת פלג תזמורת באילת  הופעת מקהלת המכון למוסיקה בכנס המקהלות  כנס המקהלות  תזמורת הנוער ועוד (המשך בתיק 6)
גל-1448/6 1968 חינוך מוסיקלי – ע. עמירן  בן-ציון אורגד (המשך מתיק 5) התכתבות בנוגע לכינוסי מקהלות  תלמידים עולים מרוסיה  תערוכת החינוך לשנת ה- 20 למדינה  קורסים מתודיים למורים לנגינה בכינור ובפסנטר ועוד.
גל-4543/11 1978 תקציב רגיל – יהודה ושומרון בתיק דוח תקציבי ישובי יהודה ובנימין לשנת 1978
פ-2197/10 1991 ארכיון יד טבנקין. דוח המוגש לגנזך המדינה ולמועצת הארכיונים העליונה בעניין ארכיון יד טבנקין  כולל רשימת הנושאים  הכתבים והאישים השמורים בארכיון.
גל-51834/8 1993 רישום שיכונים ציבוריים
גל-51834/9 1994 רישום שיכונים ציבוריים התכתבות בעניין פרויקט אפיון מערכת ממוחשבת לרישום שיכונים ציבוריים (רישום בטאבו)  פרצלציה  רישום זכויות משתכנים בספרי רישום המקרקעין  סטטוס רישום שיכונים ציבוריים ועוד.
גל-51834/10 1994 רישום שיכונים ציבוריים התכתבות בעניין החשת תהליכי רישום בתים משותפים וזכויות רוכשי הדירות בבנייה הציבורית בלשכות רישום המקרקעין  רישום הרובע היהודי בירושלים כשיכון ציבורי  רישום יחידות חד קומתיות  שטרי מכר  מדידות לצרכי רישום ועוד.
גל-51834/11 1995 רישום שיכונים ציבוריים התכתבות בעניין רישום הזכויות בדירות בידי חברות משכנות  רישום שיכונים ציבוריים  רישומי פרצלציות  מדידות לצורכי רישום  פרסום: "מערכת רישום שיכונים ציבוריים – מצב קיים  יוני 1995" ועוד.
ג-842/7 1950 בית-הספר מזרחי שובה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים לבית-הספר של מזרחי במושב שובה  למועצה אזורית עזתה  נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים  תקן בית-הספר  דו"ח על הרישום לבית-הספר ( רשימת הילדים הרשומים ) ועוד
ג-9521/48 1979 המרכז לתיעוד היסטורי – פרץ רבס – אוניברסיטת חיפה. התיק מכיל מסמכים העוסקים בהפקדות ארכיונים פרטיים ורישום אוספי תיעוד על ידי ארכיון המדינה: ארכיונים במרכז לתיעוד היסטורי באוניברסיטת חיפה  ארכיון פרץ רבס  ארכיון פביאן הרשקוביץ'  ספרי הסג'יל מביירות ועוד.
גל-50606/1 1976 בית-ספר תלמוד תורה ובית יעקב ירושלים תיק של משרד החינוך; מימון יום לימודים ארוך; הנחיות בטיחות בבתי הספר; תכתובות הנוגעות לבית הספר 'בית יעקב' בירושלים; אולפן קיץ לילדים עולים – קיץ תשל"ט.
ג-1928/62 1950 שיכוני עולים עתלית הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית עתלית עבור שירותים מוניציפליים למחנה העולים (שרותים סניטריים  הספקת מים  חינוך ובריאות)  המצב התעסוקתי הקשה של העולים  מפעל הזנת הילד במעברת עתלית.
ג-7073/25 1952 משרד החוץ – המחלקה למוסדות בינלאומיים התכתבות בנוגע להעברה ולקבלה של חומר ארכיוני
גל-62931/10 2003 החשב הכללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת החשב הכללי במשרד האוצר ניר גלעד  אשר כיהן תחת שרי האוצר סילבן שלום ובנימין נתניהו  בנוגע לנושאים: הרשאה לכריה וחציבה של אבן  הגברת הבקרה על ביצוע התקציב-מעמד חשב המשרד וסגנו  קטעי עתונות ותגובה בנוגע לפיגורים בתשלום לספקים של משרד הביטחון  כלי תמיכה וסיוע ממשלתיים למגזר העסקי  מינוי חשב לרשות השידור ולמשרד הביטחון  אומדן ראשוני ביצוע תקציב: ינואר-אפריל 2003 ועוד.
גל-50756/2 1967 ביה"ס ממלכתי הרצל הרצליה תיק של משרד החינוך – קורות חיים למכרז ניהול לבתי ספר ע"ש יוחנני הרצל גורדון בהרצליה. התכתבות בדבר אלימות בבתי הספר; תכתובות פנימיות הנוגעות לענייני בית הספר תלמידים  הורים ומורים; הקפאת הרפורמה בחינוך; שיעורי עזר לילדי עולים – בבית הספר הרצל בהרצליה
ג-7108/12 1968 העתקי רישום לידות. כרך א' בקשות להעתקי רישום לידות מתקופת העוטומאנים והמנדט
ג-7108/13 1968 העתקי רישום לידות. כרך ב' בקשות פרטיות מארכיון המדינה לחיפוש רישום לידה של קרובים בספרי הנפוס.
ג-7975/5 1987 העתקי רישום לידות. כרך ב' בקשות פרטיות מארכיון המדינה לחיפוש רישום לידה של קרובים בספרי הנפוס.
ג-7754/3 1962 שאלונים לגורמים פרטיים בדבר החומר הארכיוני המצוי ברשותם. "עמידר" חברה לשיכון עולים התיק מכיל 2 מכתבים ששלח ארכיון המדינה לחברת עמידר ובהם בקשות להפקדות חומר ארכיוני של החברה לצורך שימורו בארכיון המדינה  בהתאם לחוק הארכיונים.
ג-2059/6 1957 תברואה – פוריידס (שירות וטרינרי) בתיק התכתבות בעניין בית מטבחיים בבנימינה וכן אודות מבצע שבוע נקיון ובריאות בפורדיס.
ג-2057/10 1952 בריאות – באקה אל גרבייה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למערכת הבריאות בבאקה אל-גרבייה  כגון: פתיחת מרפאה חדשה בבאקה אל-גרבייה  מתן טיפול רפואי לתלמידים  פקודת המועצות המקומיות בעניין תשלום אגרת ביקור רפואי ועוד.
גל-17232/29 1981 יועצת ראש הממשלה למעמד האישה – סימפוזיון על מעמד האישה מעדות המזרח בחברה הישראלית. התיק מכיל הזמנה ליום עיון בנושא מעמד האישה מעדות המזרח בחברה הישראלית שהתקיים באוניברסיטת חיפה  וכן את סיכום הסימפוזיון.
גל-3209/10 1957 אישורי רישום רכב אישורי רישום רכב. באישורים מפורטים: סוג הרכב  דגם  שנת ייצור  מספר שלדה ועוד (המשך בתיק מס' 11)
גל-22206/5 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות התיק מכיל מסמכים והתכתבויות בין משרד הבינוי והשיכון ובין מועצות ועיריות ברחבי הארץ בנושא תכניות ומיזמי בנייה: דו"ח ועדת המנכלי"ם בנושא מוסדות ציבור עבור בנייה חדשה   פיתוח כללי לפרוגרמת שיווק 1994-1995  תכניות עבודה לפי סעיפים ומחוזות  חוזה פרוגרמה 1990  הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון- תמיכה במוסדות ציבור)  מוסדות דת ומרכז קהילתי בקריית גת  מגרש כדורגל בדיר אל אסד  יד לבנים ומועדון יום לקשיש בקריית ביאליק  ספריה עירונית ומקווה קריית מוצקין  השלמות פיתוח לבניית 1989-1992  בנייה במעלות  שכונת חיילים משוחררים בראמה  תוספת קומה במרכז הקהילתי בקריית שמונה   קן הנוער העובד והלומד באבו גוש  כפר חסידים ורכסים  סיכום סיור שר הבינוי והשיכון בטירת הכרמל  ספריה באור עקיבא  מתנ"ס בדאלית אל כרמל  יד לבנים עכו  בית כנסת בביתר עלית וסיכום פגישה בין שר הבינוי והשיכון וראש המועצה (26/12/94)  עבודות פיתוח במעלה אדומים  מתנ"ס בתל מונד  תקציב מועצה מקומית אבו סנאן  תשתיות כבישים בעראבה ועוד
גל-22206/6 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות התיק מכיל מסמכים והתכתבויות בין משרד הבינוי והשיכון ובין מועצות ועיריות ברחבי הארץ בנושא תכניות ומיזמי בנייה: דו"ח ועדת המנכ"לים להקמת מוסדות צבור עבור בנייה חדשה (ועדת ברודט)  פרוגרמת בדואים 1995-  מחוז הנגב  מתקני ספורט  המלצות משרד הבינוי והשיכון לוועדה הבין-משרדית לבניית מבני דת  תקציב פיתוח ליישובים הדרוזים והצ'רקסים  כביש גישה בית העלמין בצפת  פרוגרמה אריאל  כבישים בביר אל מכסור  מגורים במכון וינגייט  עבודות פיתוח בשמת טבעון  מקלט עבור פעילות דת של מוסדות גנזי מהרי"ץ- ביאלא בירושלים  מרכז פיס קהילתי במעלה אדומים  מערכת הבריאות באילת  פיתוח שכונת "נאות לון" בבאר שבע   מבני ציבור בכפרים הערביים במועצה אזורית גלבוע  מקווה ובית כנסת בחצור הגלילית  פינוי שכונת הרכבת בלוד  הקצאת שטח עבור תלמוד תורה בבית שמש  מרכז קהילתי בבני ברק  מוסדות ציבור בקריית מוצקין  סיכום סיור שר הבינוי והשיכון במועצה אזורית גליל עליון (27.6.95)  מרכז קהילתי בכפר בלום  תקציב פיתוח בשפרעם וסיכום ישיבה בין שר הבינוי והשיכון לבין ראש העירייה (18.1.95) ועוד
גל-22206/7 1995 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות סיכומי דיונים והתכתבויות בנושא פיתוח תשתיות ושיקום שכונות בכפר יונה  במזכרת בתיה  באופקים ובאשדוד; נתונים על צרכי פיתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי; תרשומות מביקורים של שר הבינוי והשיכון; חשבונות על ביצוע עבודות; דו"ח ועדת המנכ"לים בנושא הקמת מוסדות ציבור עבור בניה חדשה.
גל-22206/2 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין בן אליעזר העוסק בנשואים: סיכום סיור שר במגד אל כרום  סיוע בפיתוח סביבתי  אישור תקציבי פיתוח  מיסוי על קרקע ברעננה  בניית בתי כנסת  קרית ספורט נצרת  ביצוע עבודות מים בישובים דורזים וצרקסים  דאלת אל כרמל סיכום עבודות  תאורת רחובות בכפר כאבול  תכון הקצאה ופעלת מוסדות ציבור  אולם ספורט בקרית צאנז  פרוגמות פינויים מחוז מרכז וחיפה  פיתו ותכנון בנה ביתך בנס ציונה  הקמת מתנס בטובא זנגריה  פיתוח כבישים פנימים בדייר חנא ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-22206/3 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות אוסף מסמכים  משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין בן אליעזר-  פרוגרמות בנושאים:פיתוח שכונות  ניצול פוטנציאל תשתיות ומבנים ציבורים קיימים  מרכז יהדות הקראית  הקמת מוסדות ציבור בקרית ספר  הקצאות למוסדות חינוך ותרבות  תקציב לבניית בית כנסת בביתר עילית  פרוגרמה מזכרת בתיה  סיכומי פגישות  סיוע בפיתוח תשתיות במבשרת ציון  מרכז אגוז מעלה אדומים  בקשה לממון הריסת בתים מסוכנים בכפר דיר אל אסד ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-22206/4 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות התיק מכיל התכתבויות בין משרד הבינוי והשיכון ורשויות מקומיות ומסמכים נוספים העוסקים בתכנון בנייה ופיתוח תשתיות ביישובים שונים ברחבי הארץ
גל-22206/1 1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין אליעזר בנושאים: תקציבי פיתוח  סכומי ועדת שמנה להקמת שכונים לחיילים משוחררים  בניין המועצה בקרית ארבע  בניית מוסדות ציבור במבשרת ציון  בנייה במעלה אדומים  בניית בית כנסת  צילום אוויר של עילבון  בנית מקווה טהרה בבאר שבע  תמיכת כספית לבנית מסגד  סיוע להקמת מוסדות ציבור מכבים רעות ועוד.
ג-864/112 1951 בית-הספר הכללי חדרה אגרובנק חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר הכלליים לבית-הספר העממי הכללי שכונת "אגרובנק" בחדרה; סידור בית-הספר  רשימת המורים בתשי"ג  נתונים על תלמידים  השעות והכיתות
ג-850/15 1950 בתי-ספר לנערים עובדים הצעה לשלוב למורים להשתלמות מקצועית בבתי-הספר לנערים עובדים  דו"חות מישיבות המדור לבתי-הספר לנערים עובדים  החלטות המחלקה בענין בית-ספר לנערים עובדים; חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך והמפקחים על בתי-ספר שונים במשרד למדור לבתי-ספר לנערים עובדים וליחידות אחרות של המשרד  למחלקות לחינוך של העיריות  לבתי-ספר; רשימת ספרי לימוד  סדור עבודה בבית-הספר לנערים עובדים דתיים מזרם המזרחי בתל-אביב ועוד
גל-50481/13 1988 מפלגת עבודה קלטת קטנה  רשימות בכתב יד  דוחות פעילות  התכתבות  קטעי עיתונות בנושאים שונים כגון: פריימריס  פעילות מפלגת עבודה בתחום השיכון (המשך בתיק 14).
פ-2045/15 1924 כתובת שומרונית מרמות נפתלי (?) תעתיק של הכתובת כפי שהיא כתובה במקור ב"כתב אשורי" (אותיות דפוס). טווח התאריכים משוער.
גל-13498/16 1982 לשכת המנכ"ל : תלונות על עבודה בשבת כרך ג' התכתבויות בנוגע לעבודה בשבת בנמלי התעופה ומעברי הגבול. שחרור מעבודה בשבת ועוד
גל-1452/10 1953 [ההתאחדות לכדורגל בישראל] התיק מכיל: חוזרים מטעם ההתאחדות לכדורגל  קובץ תקנות ההתאחדות ומסמכים אחרים מטעם ההתאחדות  התכתבות בין הנהלת ומזכירות התאחדות  משרד החינוך והתרבות וגורמים נוספים בענייני ענף הכדורגל בישראל ועוד. בתיק הצעה לשינוי מבנה הליגות לכדורגל
ג-4267/10 1952 משרד ראשי – לידה ומוות פתח-תקוה בתיק מסמכי לידה ופטירה בפתח תקווה –  תשלום עבור תעודות לידה  רישום מאוחר של לידות  תיקון שמות משפחה בתעודות לידה ועוד.
גל-2763/6 1976 לשכת השר יוסף בורג – הסכסוך הקופטי-אתיופי – דיר אל-סולטן סקירה בנושא הסכסוך בין הכנסיה הקופטית לכנסיה האתיופית בנוגע לשליטה במנזר דיר אל-סולטן  תצהירים בנושא לבג"ץ של מיכאל ניר  המשנה למזכיר הממשלה  ודניאל רוסינג  וסגן מנהל המחלקה לעדות נוצריות
רש-1207/21 1974 ניטור סביבתי – נחל דולב – אחזקה 400-119-3 התכתבויות בנושאים הרחבת שמות טבע נחל דולב  עין סופלה  אישור ועדה מקומית של מטה יהודה.
ג-168/26 1949 ציוד ואספקה בית-חולים דיר-אל-עמר חוזרים  עלון מידע והתכתבות בענין אספקת ציוד ומימון כספי לפעולת בית-החולים.
גל-46520/13 1958 משפט קסטנר (ערעור היועץ המשפטי על פסק הדין של נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים #NAME?
גל-50145/5 1981 לשכת המנכ"ל – פיצויים – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויי למתיישבי פיתחת רפיח
גל-50145/8 1981 לשכת המנכ"ל – פתחת שלום התכתבויות בנוגע לפיצויים לחקלאי פיתחת רפיח. מענקים להקמת היישובי מחדש בחבל שלום וחבל הבשור.
גל-2093/5 1965 משרד ראשי – חוק עבודת ילדים ונוער הרשאות רופאים לעסוק במסגרת חוק עבודת נוער ותקנות בטיחות בעבודה
גל-50136/11 1974 לשכת המנכ"ל – תיקי חקלאים מפוני סיני שטופלו בקבלת פיצויים: כהן מלכה – נאות סיני התכתבויות ומסמכים. הושחרו צנעת פרט
ג-5080/3 1955 המשרד הראשי – תחוקה רפואית  תחוקה בשטח הגנת הנוער וועדה מייעצת לחוקי ילדים ונוער – פרוטוקולים
גל-12212/13 1971 משרד ראשי – תחבורה ציבורית תברואה בתחבורה ציבורית ובתחנות ונסיעה ודלק
גל-61358/9 1957 לשכת עבודה כפר סבא  לוד  יבניאל התכתבויות בנושא העסקת עובדים מוגבלים בכפר סבא ובלוד.
גל-50137/10 1979 לשכת המנכ"ל – תיקי חקלאים מפוני סיני שטופלו בקבלת פיצויים: מרגולין פליקס וסווטלנה – פריאל התכתבויות ומסמכים. הושחרו מספרי זהות
גל-61363/5 1951 בית שאן  אשקלון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנוגע לבית שאן והאזור ולאשקלון והאזור:
גל-2082/4 1967 משרד ראשי – בית-חולים נווה שלוה פרדס חנה התיק מכיל: הועדת לקביעת מחיר יום אשפוז במוסדות פרטיים לחולי נפש  תלונה על מוסד נוה-שלוה  הכנה לשעת חירום  אספקת תרופות לבית-חולים ועוד.
גל-2082/9 1967 משרד ראשי – מוסד רוזנבלט כרך ב' התיק מכיל: דו"ח על ביקור במוסד רוזנבלט 1969  תקציב  הכנה לשעת חירום ועוד.
גל-16698/9 1978 אור יהודה- פרדס רסקו
גל-22057/5 1990 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – הפריה חוץ גופית – מבנק הזרע. תקנות  תשל"ט 1979  הפריה חוץ גופית – מבנק הזרע  קובץ נהלים לתכנית ההפרייה החוץ גופית  הכרה בבנק הזרע בבי"ח "ברזילי"  חוזר המנהל הכללי בשנת 1992-1989 ועוד.
גל-52606/7 1996 בית ספר מיוחד עמלני "יעד" חולון
גל-15719/9 1978 לשכת השר והמנכ"ל – הפרייה בנק הזרע תקנות  התכתבויות  הפריה חוץ גופית  שימוש בביציות וזרע תורם להפריה חוץ גופית  וועדת ניסוי בבני אדם  תלונות  הפריה מלאכותית מבחינה הלכתית  הנחיות בקבלת תרומות זרע   הפרית מבחינה ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-15719/10 1985 לשכת השר והמנכ"ל – הפרייה בנק הזרע תקנות  התכתבויות  פרוטוקולים   הפריה חוץ גופית  שימוש בביציות וזרע תורם להפריה חוץ גופית  תרומת ביציות   גבית תשלום עבור ביצוע הפריה מלאכותית  הריון מרובה עוברים  השקפות בנושא משפחה היהודית  "על המשמר"   החלטות בעידוד הילודה  השכרת רחם  רשימת מדינות של תרומת ביציות  חוזר המנהל הכללי שנת 1986  הצעות חוק  הקפאת עוברים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-15665/9 1987 לשכת השר והמנכ"ל – שירותים רפואיים מסמכים ממשרד הבריאות  הנוגעים לשירותי רווחה בקשישים  כגון: דיור מוגן לקשישים  סקרים  תשדירי טלוויזיה בנושא   קבלת מידע מתיקי נפטרים  טיפול במזדקנים ובחולים גריאטריים ועוד.
תת-66/15 1941 בלהה כהנא – פנקס הפקח של המשמר האזרחי בעיריית תל-אביב התיק מכיל את "פנקס הפקח" של ארגון המשמר האזרחי של עיריית תל אביב השייך לפקחית בלהה כהנא ובו הוראות להתגוננות בפני מתקפות מהאוויר ומצבי חירום  מכתב מבלהה לממונה על רכוש האויב  וכן מכתב הפקדה לארכיון המדינה מצבייה וולדן.
א-391/5 1977 שטר כסף – דוגמאות התיק מכיל דוגמאות של שטרות כסף בסך 500 לירות בצירוף הודעה לעתונות של בנק ישראל על השטר החדש  וכן מכתב הפקדה לארכיון המדינה.
א-391/7 1978 שטר – דוגמא התיק מכיל צילום שטר 50 לירות ישראליות  הודעה לעיתונות על הנפקת השטר  וכן מכתב הפקדת השטר בארכיון המדינה.
א-391/8 1980 שטרות – דוגמא התיק מכיל צילומי שטרות דוגמא של 1  10  50 שקלים  וכן מטבעות 1  5  10 אגורות חדשות וחצי שקל שהופקדו בארכיון המדינה  וכן מכתב אישור על קבלת חומר ארכיוני.
א-391/10 1980 שטר – דוגמא התיק מכיל צילום שטר דוגמא של 100 שקל  הודעה לעיתונות של בנק ישראל על הנפקת השטר החדש  מכתב הפקדת השטר לארכיון המדינה  ואישור חוזר על קבלת חומר ארכיוני.
א-391/21 1958 מטבעות עשור למדינת ישראל התיק מכיל צילומים של מטבעות שהונפקו לרגל חגיגות עשור למדינת ישראל  5 לירות ישראליות (2 יחידות) ולירה ישראלית אחת.
פ-15/10 1948 רצח – האשמתו של קצין נ. סופר ברצח של חייל צ. כהן ב- 9/5/1948 פסקי דין ופרוטוקולים ממשפט הרצח של החייל צבי כהן נגד הנאשם נח סופר; קטעי עיתונות בנושא; תקנות "חוקת השיפוט" התש"ח.
א-391/23 1958 מדליונים התיק מכיל צילומים של מדליון הגבורה=כן ההצבה שלו שהונפקו לרגל חגיגות העשור לעצמאות ישראל וכן הסבר על המדליון.
ג-867/11 1951 בתי-ספר לנערים עובדים – המדור לבתי-ספר לנערים עובדים ( תיק כללי ותל-אביב ) דוח על בתי-הספר לנערים עובדים 9.1950 – 9.1951  החלטות המחלקה בענין בתי-ספר לנערים עובדים  תקנות עבודה למנהלי בתי-הספר לנערים עובדים  הצעת תכנית לקורס למורים בבתי-הספר לנערים עובדים ( נופש )  חוזרי המדור לנערים עובדים למנהלים ולמורים בבתי-הספר  דוחות וסיכומי ישיבות המדור לבתי-הספר לנערים עובדים  פרוטוקול של אסיפת מנהלי בתי-הספר לנערים עובדים; חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר לנערים עובדים ובתי-ספר ללא זרם לאגף החינוך  למדור לבתי-הספר לנערים עובדים במשרד  לבתי-ספר לנערים עובדים  למחלקות לחינוך של העיריות; ועוד
גל-4051/65 1971 מוחמד סאלם עקל התיק מכיל:  בקשה להיתר.
חצ-7047/9 1972 יהודי בריה"מ – סיכומים בנושא הכופר  על יוצאי בריה"מ סיכומי פעילות בנדון ( גם לפי הארצות )  דיווחים עדכניים; סיכומי ישיבות מטה הכופר ( כולל סקירה על התפתחויות בתקופה יולי – תחילת אוקטובר מ- 15.10.72 )
חצ-7065/8 1968 חצבאני – תכנית ניצול מי הנהר חצבאני בדרום לבנון דיווחים מנציגויות; סקירות  תזכירים  סיכומי דיונים וכו'
חצ-7065/10 1966 יוסף אל-כביר – עו"ד היהודי שעזב את עיראק דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות על הפגישות איתו; תזכירו על עיראק ומז"ת מ-15.12.67 וכו'
חצ-7065/12 1956 מגעים – סודאן דיווחים מנציגויות; סיכומי שיחות  סקירה; דו"ח ביקור בסודאן ב- 2.56 ( אנגלית ) וכו'
חצ-7048/7 1973 מלחמת יום הכיפורים ( יוה"כ )  – תגובות נוצריות בישראל הצהרות אנשי הקהילות הנוצריות  מאמרים  קטעי-עתונות  התכתבות
חצ-7048/8 1973 מלחמת יום הכיפורים (יוה"כ) – תגובות נוצריות בחו"ל כללי ומדינות שונות – דו"חות המחלקה ליחסי חוץ מס' 10-1; פניות והצהרות  דיווחים מנציגויות  התכתבות וכו'
חצ-7065/15 1969  בול  – מאמר השמצה נגד השאח -כתבה ב-" בול " מ- 16.3.69 מאמר " יורשים מלכותיים תוצרת ישראל " על הטיפול בעקרות של מלכת איראן פארה דיבה – גליון " בול "  דיווחים מנציגות טהראן  חוות-דעת משפטיות וכו'
חצ-7065/16 1949 לבנון – ענין הקמת המדינה המרונית התכתבות רה"מ ושה"ח משה שרת עם דוד בן-גוריון; סיכום שיחה עם אישיות מרונית מלבנון; דיווחים מנציגויות
חצ-7065/17 1969 לבנון – מגעים דיווחים מנציגויות  דו"חות על השיחות עם אישים לבנוניים וכו'
חצ-8422/9 1975 מצרים – נמלים.
חצ-8422/18 1975 חומרי גלם – כללי. (כרך ד')
חצ-7056/14 1966 תיק ע. דנון ( מדיניות ישראל בארגונים בינלאומיים ) סיכומי קבוצת העבודה לבירור מדיניות ישראל ופעולתה באו"ם וארגונים בינ"ל בנושא: ישראל – ערב לקראת העצרת ה-כ"א מ-16.6.66; תזכירים  התכתבות פנימית
חצ-7056/15 1966 תיק ש. בר-חיים ( מדיניות ישראל בארגונים בינלאומיים ) סיכומי קבוצת העבודה לבירור מדיניות ישראל ופעולתה באו"ם וארגונים בינ"ל; פרטי-כל תמציתיים מדיון בראשות שה"ח בנדון 21.2.66 – 22
מ-6553/5 1919 Regulations – Water Supply תקנות – אספקת מים  ניתוח דגימות מים ואספקת מים  מזרקות מים  צינורות מים דולפים ועוד.
חצ-8408/13 1981 פעילות מדינית בשטחים.
חצ-7061/3 1969 שיטות טרור – דיווחים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי הודעות של מדינות ערב והמחבלים וכו'
חצ-8413/10 1983 מוסדות השכלה גבוהה – יוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
חצ-8413/11 1980 מוסדות השכלה גבוהה – יוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
חצ-8413/15 1980 לבנון "יוניפילד".
חצ-8414/1 1980 פליטים – תכניות.
חצ-8414/2 1973 פליטים.
חצ-8414/3 1972 חינוך ברצועת עזה.
חצ-8414/6 1984 שטחים – הציבור הפוליטי.
חצ-8414/7 1976 עזה.
חצ-8414/8 1979 עזה.
חצ-7046/2 1971 יהודי סוריה – פרסומים ארה"ב  בוליביה  בלגיה  גואטמלה  גרמניה  דנמרק  הולנד  ונצואלה  מקסיקו  נורבגיה  פנמה – קטעי-עתונות  עלונים  הודעות; מכתבי לואי וכו'
חצ-7046/3 1972 יהודי סוריה – פרסומים – ישראל  סוריה קטעי-עתונות  עלונים; מכתבי לואי
חצ-7046/4 1971 יהודי סוריה – פרסומים פינלנד  צ'ילי  צרפת  קוסטה-ריקה  קנדה  שוויץ  שבדיה – קטעי-עתונות  מאמרים  הודעות והצהרות  עלונים  כרוזים  עצומות וכו'
חצ-8410/8 1977 אונר"א.
חצ-8413/6 1984 פעילות ארה"ב בשטחים.
חצ-8413/8 1981 פעילות אמריקאית ביו"ש (יהודה ושומרון)  פעילות דיפלומטית.
גל-54998/14 1997 אסון המכביה התיק כולל- התכתבויות  פרוטוקול  אסון המכביה בשנת 1997  דגימות של הנחל  מצב איכות המים ותרכובת הכימית של נחל הירקון  איסור פעילות בנחל הירקון  חובות על אשפוזים של הנפגעים  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין אסון גשר המכביה  מצב האנשים שנחשפו למי הירקון ועוד.
גל-54998/15 1997 אסון המכביה התיק כולל- התכתבויות  אסון המכביה בשנת 1997  דגימות של הנחל  מצב איכות המים ותרכובת הכימית של נחל הירקון  איסור פעילות בנחל הירקון  חובות על אשפוזים של הנפגעים  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין אסון גשר המכביה  מצב האנשים שנחשפו למי הירקון  דו"ח חלקי של וועדת דותן  כתב מינוי לוועדה ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-54999/1 1993 אסון המכביה התיק כולל- התכתבויות  אסון המכביה בשנת 1997   מצב איכות המים ותרכובת הכימית של נחל הירקון  הכבאים שנחשפו למי הירקון  חובות על אשפוזים של הנפגעים  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין אסון גשר המכביה ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-54999/2 1993 אסון המכביה התיק כולל- התכתבויות  אסון המכביה בשנת 1997  דגימות של הנחל  מצב איכות המים ותרכובת על החומרים הרעלים המסוכנים של נחל הירקון  היתר פעילות בנחל הירקון בשנת 1993  חובות על אשפוזים של הנפגעים  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין אסון גשר המכביה  זיהום של הפטריה הפי בויי דיי  רשימת כוחות שהשתפו בהצלת הספורטאים ונחשפו למי הירקון ועוד.
גל-7458/5 1978 אטשטיין נחמן – משרד לתכנון אדריכלי אישורים לקבלת רשיון עסק בימית אשקובית)
חצ-7062/6 1969 איסלם – מדינות איסלם ואח' דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  שב"כ; מאמרים  סקירות  סיכומי שיחות  תמציות שידורי רדיו  קטעי-עתונות וכו'
גל-55052/8 1997 אסון המכביה התיק כולל- התכתבויות  אסון המכביה בשנת 1997  דגימות של הנחל  מצב איכות המים ותרכובת הכימית של נחל הירקון  איסור פעילות בנחל הירקון  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין אסון גשר המכביה  מצב האנשים שנחשפו למי הירקון  רישום תכשירי הדברה לתברואה ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-61313/3 1976 רישום ציוד כבד התכתות ורשימות בנוגע לרישום ציוד מכני הנדסי כבד לצרכי עבודות פיתוח בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה.
נ-25/3 1957 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות  נ'-ת'
נ-25/14 1960 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות לאירועים פרטיים וציבוריים שונים  ל'-ס'
נ-26/2 1961 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות לאירועים פרטיים וציבוריים שונים  ג'-י'.
נ-26/3 1961 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות  כ'-ס'
גל-54974/14 1996 הזכות למות בכבוד תיק של משרד הבריאות. בתיק – הוועדה לזכויות החולה – סעיף 10 להצעת 'חוק זכויות החולה' – הטיפול בחולה הנוטה למות; פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה והרווחה (הכנסת השלוש-עשרה  מושב חמישי)  על סדר היום נושא חוק זכויות החולה; הצעה לסדר היום – שמירת חיי חולים סופניים; חוזר מנכ"ל בנושא הטיפול החולה הנוטה למות; המתת חסד; חומר רקע לדיון ציבורי בנושא 'הזכות למות בכבוד'; פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה והרווחה  הצעה לסדר היום: יחסם של רופאים לנושא הארכת חיים של חולים סופניים;
גל-3723/3 1947 אגף התכנון – צפת – מפות
ג-4743/6 1951 בית הדין פתח-תקוה (המשך מתיק 5) דו"חות של בית הדין והתכתבות בנוגע לפעילותו ועובדיו.
גל-54980/5 1996 יישום חוק זכויות החולה תיק של משרד הבריאות – בתיק – תקנות לפי חוק זכויות החולה – הנוסח האחרון לעיונו של ד"ר בעז לב מנכ"ל משרד הבריאות. חוק זכויות החולה (דרכי מינוי  תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה)  התשנ"ו – 1996; מינוי ועדות בקרה לפי חוק זכויות החולה; יישום חוק זכויות החולה; מתן יפוי כח להסכמה לטיפול רפואי  התשנ"ו – 1996 – הגדרות; חוזר מנכ"ל – היחס לחולה ובני משפחתו; תקנות  הוראות והנחיות – לפי חוק זכויות החולה; שאלת חיסיון הדיונים של ועדות בדיקה ואיכות;
גל-7468/16 1977 15 בתים – נחל סיני החוזה: 78/75158/78  הקבלן: מדר את זינגר בע"מ  הסכום: 501 6600  חוזה  פרוגרמה לבניה  נספחים לחוזה  תקציבים  הגדלת חוזה  חשבון סופי
גל-7468/18 1977 גן-ילדים מ. תחמושת – נחל סיני החוזה: 77/60740/76  הקבלן: ד.ס.ו.ר  הסכום: 786 000  תאור העבודה  חוזה תנאים מיוחדים  אישורי מכון התקנים  חישוב כמויות  חשבון סופי תרשים
גל-7468/19 1976 עבודות פיתוח – נחל סיני החוזה: 39/60695/76  הקבלן: מדר-זינגר  הסכום: 101 0000  אמדן ביצוע  מגרש ספורט  בתי-מגורים  חוזה  כמויות  שיחרור ערבות
גל-7468/20 1976 מ. ביוב וסילוק שפכים – נחל סיני החוזה: 39/60619/76  הקבלן: סול כביש  הסכום 155 0000  ביצוע מערכת הביוב  חוזים  חשבונות  שיחרור ערבות
גל-7468/21 1976 הקמת קומבינט – נחל סיני (המשך בתיק 22) החוזה: 39/60430/76  הקבלן: ד.ס.ו.ר  הסכום: 149 5000  כמויות ואומדן מחירים  תעודות מכון התקנים  חשבונות חלקיים
גל-7468/22 1976 הקמת קומבינט – נחל סיני (המשך מתיק 21) החוזה:39/60430/76  הקבלן: ד.ס.ו.ר  הסכום:1495 000  אישורי מכון התקנים  הגדלת החוזה  חשבון סופי  יומן עבודה
ג-4747/4 1951 בית-הדין ורבנות חיפה (המשך מתיק 3) דו"חות מפעולות בית-הדין והתכתבות בנוגע לפעילות בית-הדין ועובדיו
תת-36/2 1920 מקרופילם של מכתבו של הגנרל בולס (Bols) בו הוא מעביר "פלשתינה אחת" שלמה לידיו של סר הרברט סמואל מקרופילם של מכתבו של הגנרל בולס בו הוא מעביר "פלשתינה אחת" שלמה לידיו של סר הרברט סמואל
ג-4779/5 1951 בית הדין העליון (המשך מתיק 4) תקנות בדבר אגרות בתי-הדין והתכתבות בנדון ובנוגע לתקנות הדיון  פרוטוקול מישיבת בית-הדין בנושא שביעית והתכתבות בנדון ועוד
גל-57535/8 1983 קרן המטבע – I.M.F
גל-57535/9 1987 קרן המטבע – I.M.F
פ-2334/65 1937 הזמנת איתמר בן-אב"י לחגיגת פורים של ארגון "בני ברית". בהזמנה מצוין כי איתמר בן-אב"י הינו מרצה אורח.
גל-22903/34 1961 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מג'דל כרום התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה במועצה המקומית מג'דל כרום (מג'ד אל-כרום)  וכן את מפת האזור.
ג-4780/12 1962 הרב לופס העתקי מכתבים יוצאים של הסמנכ"ל הרב לופס ועוזריו (המשך בתיק 13).
גל-12043/12 1956 משרד ראשי ומחוזות – רישום אזרחות בקשר לתביעות פיצויים מגרמניה. תמציות רישום של אזרחות; רישום אזרחות תושבים ביום עלייתם ; ויתור על נתינות לפני העלייה למדינת ישראל
גל-12043/15 1964 משרד ראשי ומחוזות – ועדה למימוש זכות בחירה לימאים. הצאת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5) הצבעה בכלי שייט ישראליים.
גל-22654/4 1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב תקומה התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה במושב תקומה  וכן את מפת האזור.
גל-22654/6 1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מרכז מושב תקומה התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה של מושב תקומה  וכן את מפת האזור.
גל-22654/7 1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב תקומה (מקלטים) התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה של מושב תקומה  וכן את מפות האזור.
גל-22654/8 1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב תקומה התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה של מושב תקומה  וכן את מפת האזור.
גל-7474/5 1976 עבודות תשתית – ימית סיכום כתבי הכמויות  סיכום העבודות  תיאורי העבודות  חוזה לביצוע עבודות תשתית (קוי מים  ביוב  טלפון וטלוויזיה) ברובע ב' בימית  חוזה מס' 9040/60502/76 מול הקבלן שרביב בע"מ  חשבונות  חשוב התיקרות ועוד.
גל-7473/14 1978 50 קוטג'ים  3 מקלטים – ימית (המשך בתיק 15) התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה 5077/75066/77 מול חברת רסקו-חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ לבניית 50 יחידות דיור (קוטג'ים) ושלושה מקלטים בימית  בסכום 10 700 000: דו"חות על בדיקת בטון ובדיקת הצפת גג של מכון התקנים הישראלי  תוספת מחיק לקוטג'ים בעקבות המהפך הכלכלי
גל-7480/11 1978 12 יחידות דיור  לינה משפחתית – סופה התיק מכיל מסמכים של פרוגרמות לבנייה בקיבוץ סופה  חוזי בנייה  ובקשה להיתר בנייה  ועוד.
גל-48274/15 1990 נחשונים תיק של משרד הבינוי והשיכון;  תשריטי מדידות ופירוט מדידות והכנת תכניות לצרכי רישום בשטח נחשונים מאת המרכז למיפוי ישראל.
גל-43327/12 1953 אספקת מים לשעת חרום – מחוז הצפון  נפת צפת מועצה אזורית גליל עליון מסמכים ומפות
ג-2087/4 1949 ירושלים כרך א' היטל עינוגים – אגרת העברת מקרקעין  אגרת תעודת אישור
גל-41782/2 1992 לשכת המנהל – שיחות השלום בוושינגטון
גל-43327/15 1954 אספקת מים לשעת חרום – מחוז הצפון  נפת כנרת מועצה אזורית גליל עליון מסמכים ומפות
גל-62077/1 2000 כיכר התחבורה מודיעין בתיק – אישורי תכניות קונסטרוקציה לפרוייקט מרכז התחבורה (שלב א') בעיר מודיעין; תשריטים של המקום על-ידי משרד אדריכלים 'משה ספדיה בע"מ; סיכום ישיבה בין האדריכלים לבין משרד הבינוי והשיכון; תכניות חשמל  ניקוז  בידוד ואיטום.
גל-885/1 1964 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – כוח-אדם מאמריקה. התיק מכיל מסמכים והתכתבויות בין אברהם בן צבי מהלשכה הממשלתית לסטודנט ולמשתלם הישראלי בארצות הברית ובקנדה ובין  ד"ר אלכס קינן מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח בארץ  בנוגע למציאת משרות בארץ  לאנשי מדע מהתעשיה והאקדמיה בארצות הברית. כמו כן  מופיעים בתיק מסמכים העוסקים בפרויקט בערד  המיועד עבור אנשי אקדמיה ומדע מארצות הברית
גל-41454/9 1992 לשכת המנכ"ל רודין – קרוואנים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס רודין בנושא פינוי אתרי קראוונים זמניים:
ג-2163/15 1949 הנהלה – בקשות להיתר יציאה בקשות יציאה לצרכי חקלאות
גל-43395/6 1971 הרשות לפיתוח ותכנון – תקציב יו"ש (יהודה ושומרון)
פ-2490/4 1937 ארגון כפר מנחם – כרוז מטעם ארגון כפר מנחם. כרוז ובו הודעה על עליית ארגון כפר מנחם על הקרקע.
גל-2010/8 1954 . רשות הפיתוח ואפוטרופוס התכתבויות רשות הפיתוח ומניהל המים בנוגע לקרקעות
גל-43394/9 1973 הרשות לפיתוח ותכנון – יו"ש (יהודה ושומרון)
חצ-3368/49 1960 גרמניה – אורחים
חצ-3368/51 1959 גרמניה – אורחים
גל-41268/8 1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – פרוגרמות התכתבויות בנושא סיוע תקציבי מיוחד לפיתוח מבנים  מוסדות ציבור ותשתיות ברשויות מקומיות.
ג-5271/15 1974 לשכת השר יריב – סמלים וטקסים התכתבות בענין פעולת ועדת השרים לסמלים וטקסים ופעולת הועדה להוצאת בולים:
ג-317/62 1948 שירותי המודיעין – חוקה למדינה טיוטת הצעה לחוקה למדינה מאת ליאו קון
גל-48301/10 1993 קדסטר (כרך ב') סיכומי דיונים בין משרד השיכון והמרכז למיפוי
ג-2872/16 1956 המחלקה לפיתוח חקלאי – חגיגות עשור לקיום המדינה התכתבויות בנושא
מפה-5615/1 1934 ( תצלומי אנדרטת פרקר )   Parker photos 2 תצלומים של הקמת אנדרטת פרקר באזור טבה; בצד ימין – תצלום מוקטן; בצד שמאל – תצלום יותר גדול; איכות 2 התצלומים חדה יותר ממס' 5614
גל-14551/10 1991 סגנית השר גאולה כהן – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית השר גאולה כהן:
גל-14551/12 1991 סגנית השר גאולה כהן – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית השר גאולה כהן:
גל-14551/15 1991 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכת סגנית השר גאולה כהן בנושאי קליטת עלייה ועוד:
גל-14551/16 1991 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית השר גאולה כהן בנושא הקמת מכון ארצי לקולטי עליה. כולל רשימות סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה.
ג-315/19 1950 שירותי המודיעין – צנזורה על עתונות (עברית ולועזית) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש שירותי המודיעין  גרשון אגרון  בנוגע לנושאים: הדלפות מועדת החוץ והביטחון של הכנסת  העיתונאי דייויד אלסטון  הפצת העיתון הרומני Unirea  הסקירות השבועיות של לשכת העתונות הממשלתית על העיתנות הלועזית בישראל  כינוי נאשמים לא יהודים  במעשים נגד יהודים בזמן השואה כ"נוצרים"  פרסומים מחקירת רצח חיים הנדלר ועוד.
מפה-4901/1 1931 ( רכבת ארץ-ישראלית – תחנת חיפה )   Palestine Railways – Haifa Station תרשים תכנית התכנון של תחנת רכבת בחיפה על רקע כחול; סומנו גבול המתחם  גבולות ומס' חלקות-אדמה; משרדים ומתקנים  אדמה בבעלות גב' טמפלטון  קו הרכבת וכו'; למטה באמצע – רשימת חלקות-אדמה ( 1 – 7 ) ושטחן במ"מ ( Miles ) נתונים – הועתק ממפה מודפסת מס' D/31/5 מ- 12.9.27; הוכן ע"י Palestine Railways; חתימת המודד המחוזי ( L.D.Surveyor ) ב- 15.12.31
גל-14552/16 1990 סגנית השר גאולה כהן – סיכומי פגישות סיכומי פגישות ופרוטוקולים של סגנית השרה גאולה כהן בנושאים שונים הקשורים לעלייה:
ג-315/43 1951 שירותי המודיעין – עתון "שערים" התכתבות בענין טכני עם מזכירות העתון "שערים".
גל-14553/12 1991 סגנית השר גאולה כהן – אתיופיה יהודים מכתבי פינוי שנשלחו לדיירי דירות עמידר בעיירות הפיתוח  גיוס מתנדבים הרוצים לאמץ או ללוות משפחות עולים   סיכוי ישיבות צוות העליה של גאולה כהן: בעניין: קידום רעיונות  חקיקה ועוד.
גל-14554/1 1991 סגנית השר גאולה כהן – "מבצע שלמה" עליית יהודי אתיופיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית השר גאולה כהן בנוגע למבצע שלמה וקליטת העולים:
פ-4256/6 1949 פסקי דין בענייני נישואין וגירושין טיוטות פסקי דין בכתב ידו של הרב יצחק הרצוג ופסקי דין מודפסים שלו ושל רבנים אחרים (ביניהם הרב עובדיה הדאיה  הרב יעקב משה טולידאנו והרב ראובן כץ) שנכתבו כהכרעה בדינים משפטיים שונים בענייני נישואין וגירושין של זוגות ספציפיים (כולל של יהודים ממזרח אירופה) והתכתבות נלווה בנושא (המשך בתיק מס' 7).
גל-1389/1 1964 הצעות תזכירים (הצעות חוק) התכתבות בענין הצעת תזכיר – הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון) תשכ"ד -1961  הצעת תזכיר – הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12) תשכ"ד – 1964
פ-2165/25 1959 דברים שנאמרו לכבוד הסופר ש"י עגנון בבית הנשיא. דברים מאת יצחק בן-צבי  דב סדן ואנשים נוספים.
פ-4256/8 1945 פסקי דין בענייני נישואין וגירושין טיוטות פסקי דין בכתב ידו של הרב יצחק הרצוג ופסקי דין מודפסים שלו רבנים אחרים (ביניהם הרב הראשי הספרדי ב"צ חי עוזיאל  הרב יעקב משה חרל"פ  והרב משולם ראטה) שנכתבו כהכרעה בדינים משפטיים שונים בענייני נישואין וגירושין של זוגות ספציפיים (כולל של יהודים מהודו) והתכתבות נלווה בנושא.
ג-2433/21 1953 לשכת השר – פיתוח חקלאי תזכירים והתכתבות בנושא של מ. קלאוסון.
ג-2434/13 1958 לשכת השר – מכירות רשות הפיתוח אישור עסקות העברת נכסים
ג-2434/14 1958 לשכת השר – מכירות רשות הפיתוח אישור העברת נכסים והתכתבות
ג-2434/15 1957 לשכת השר – מכירות רשות הפיתוח פרוטוקול מישיבות ועדת השרים לאישור מכירות רשות הפיתוח (העברת נכסים).
ג-2434/16 1958 לשכת השר – מכירות רשות הפיתוח  מכירות רשות הפיתוח: העברת נכסים והתכתבות
ג-2316/18 1950 טייבה – קרקע ומדידות הזמנת תוכנית טופוגרפית של סביבות טייבה  התכתבות בנושא החלפת שטחים בטייבה; חילופי קרקע לטובת שיכון לעולים בכפר טייבה; שיכון עולים בטייבה  כפר חוצבים בחרבת חנותה.
גל-60451/13 1999 תקציב בלתי רגיל קרית ארבע מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב בלתי רגיל בקריית ארבע  כגון: עבודות פיתוח  רכישת ציוד יסודי  שיפוצים במוסדות חינוך ועוד.
גל-60450/4 2001 תקציב בלתי רגיל מודיעין עילית מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב בלתי רגיל במודיעין עילית  כגון: עבודות פיתוח  רכישת ציוד יסודי  התחייבויות תקציביות להקמת כיתות בבתי ספר שונים  השתתפות בתכנון וביצוע בית כנסת ועוד.
גל-60451/3 1999 תקציב בלתי רגיל קרני שומרון מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב בלתי רגיל בקרני שומרון  כגון: עבודות פיתוח  רכישת ציוד יסודי  פירעון מלוות  פתיחת גן טרום חובה  תכנון בניית בית כנסת ועוד.
גל-44984/1 1990 אגף תכנון ובינוי ערים – ירושלים – ביוב דו"ח של תה"ל בנושא "הצעת פתרון: ביוב ירושלים- טיפול וסילוק שפכי האגנים המזרחיים"; דו"ח של עיריית ירושלים- "ירושלים רבתי- טיפול בשפכים וסילוקם"; פרוטוקולים של ועדת המשנה של מועצת התכנון העליונה באזור יו"ש לביוב ואתרי פסולת מוצקה; דו"ח של המועצה האזורית שומרון בנושא אתר סילוק פסולת מוצקה- עזון; דו"ח של המנהל האזרחי בעברית ובאנגלית בנושא איסוף  טיפול  איגום והשבת שפכים של העיר שכם; דו"ח של תה"ל בנושא מאסף ביוב רמאללה-איילון; תכנית אזורית לטיפול בשפכים והשבת קולחים יובלי נחל קנה-צפון – אלפי מנשה-צופים; תכנית אב למים וביוב ביצהר; תכנית אב לביוב באזור מודיעין; התכתבויות בנושא תכנון תשתיות מים וביוב באזור יש"ע ומזרח ירושלים.
גל-62118/5 1980 ירושלים – ערי לווין מפות של תכניות לתשתיות שונות בירושלים (חשמל  מים  ביוב  תחבורה) ויישובים עירוניים במרחב צפון ירושלים; דו"ח על מערכת כבישים ותשתית לצורך יישובים עירוניים במרחב דרום ירושלים; תכנית אב ופיתוח מבואות עציון; תכנית פיתוח לירושלים רבה ועוד.
גל-62130/1 1988 גבולות ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלת אגף תכנון ערים במשרד הבינוי והשיכון  סופיה אלדור בנוגע לפעילותה בועדת החקירה לגבולות עירית ירושלים בה הייתה חברה: סיכום ישיבה בנושא הרחבת תחום שיפוט ירושלים  סדרי היום של ישיבות הועדה  פרוטוקולים מישיבות הועדה  נושאים לבדיקה ולהברה  סקר עמדות תושבי מבשרת ציון לגבי אפשרות הסיפוח  ושביעות רצון ממגורים ביישוב  עמדת התושבים למען מבשרת ציון עצמאית  תזכיר בענין עקרונות בינוי דפוס היחסים האורבאניים בין ירושלים וההר הגבוה בתחום המועצה האזרית מטה יהודה  עיקרי הדברים של ראש ועד הנהלת מושב בית זית  עיקרי הטיעונים של "למען מבשרת-נציגות התושבים למען מבשרת ציון"  המלצות ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בנושא סיפוח מבשרת ציון לירושלים  החלטת ממשלה בעניין חיזוקה של ירושלים ופרוגרמה לבניה למגורים בירושלים-תכנית עבודה ותקציב-תקציר מנהלים (יוני 1998) ועוד.
מ-4931/14 1939 Circular – Miscellaneous – 5th Jacket – חוזרים – שונות – כרך ה' חוזרים כלליים של ממשלת ארץ ישראל (פלשתינה – א"י).
ג-278/54 1948 מחלקת השיכון  עיר עתיקה  משקים פרוטוקולים של ועדת השיכון ותזכיר למינהלה האדמיניסטרטיבית של מפקדת ההגנה על פעולות מחלקת השיכון.
מ-4747/3 1954 נכסי גרמנים וטמפלרים – ניהול נכסים גרמניים על-ידי רשות הפיתוח חיפה. נכסי גרמנים  תכתובות עם משרד הפיתוח
פ-4255/3 1947 התכתבות בענייני עגונות  נישואין וגירושין חילופי מברקים בעברית ואנגלית בין הרב יצחק הרצוג  רבנים בארץ ובחו"ל עניינים הלכתיים ואחרים בתחומי התרת עגונות  נישואין וגירושין והלכות אישות בכלל. חלק מהמברקים מתייחסים למקרים פרטיים.
גל-62135/4 2001 החלטות ממשלה תכנית מתאר ארצית לתקשורת-חלק א' -מתקני תקשורת קטנים וזעירים-ת/מ/א 36 א': כתבי שיפוי  החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה  דברי הסבר  הוראות התכנית ועוד.
גל-62141/4 1993 מגורונים אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושאים: מגרונים תמא 33 דיור מידי וזמני  תוספת אתרים  אתר קרוואנים בחצרות יוסף  בתי אב אתיופים באתרי עתיד ובית  הצעה לדיור ביניים לעולים  פינוי קרוואנים/מגרונים לבניית דיור  תכנית מתאר ארצית  הזמנה לקבלת הצעה לייצר הובלה והצבה של מגרונים  יחידת מגורנים לדיוק זמני  אתרי קרוואנים/מגרונים  שכונות לדיור זמני  תקנון מרחב תכנון מקומי באר שבע ועוד.
ג-287/29 1948 פקודות מחנה החטיבה  עציוני פקודות מטעם עציוני (דוד שאלתיאל) מפקד החטיבה  18.5.48 (מס' 17) – 2.8.48 (מס'- 32) פקודות מטעם משה דיין  מפקד החטיבה 4.8.48  6 (מס' 32) – 23.8.48 (מס' 36)
כ-824/7 2002 הוועדה המייעצת לוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים כספי השואה – פרוטוקולים פרוטוקולים מס' 14- 19 מישיבות הוועדה המייעצת בנושא הבדיקה בבנקים בראשות עו"ד צבי ברק ("ועדת ברק") לוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה אשר דנו בנושאים: דיווחים חודשיים של צוות הבדיקה  היערכות לצילום תיקי האפוטרופוס הכללי  תרגום חומר ארכיוני בשפה הגרמנית  בקשה להעברת פנייה לרשם החברות בנוגע לעיון בתיקי בנק ברקליס דיסקונט מתקופת המנדט הבריטי  אישור צירוף עובדים נוספים לצוות הבדיקה  אישור חשבונות צוות הבדיקה לתשלום  תשובות שנתקבלו מגורמים שונים בקשר לבדיקה  הארכת תוקף ההסכם שנחתם עם רואי חשבון המבצעים את הבדיקה ועורכי הדין המלווים אותה  בקשה להגדלת היקף שעות העבודה במוקצות לבדיקה בבנק הפועלים ובבנק המזרחי המאוחד  החזר הוצאות שכירת לצורך צילום תיקי האפוטרופוס הכללי  אישור חשבונות צוות הבדיקה לתשלום  צילום מסמכים בגנזך המדינה  בדיקה בארכיב בנק ברקליס דיסקונט באנגליה.
ג-277/43 1948 צ'כוסלובקיה התכתבות עם משרד החוץ ועם הקונסול הכללי הצ'כוסלובקי בירושלים בעניני נתינים  רכוש אישורים. בתיק גם: רשימת חברי הועד המורחב של הליגה לקשרי ידידות ישראל – צ'כוסלובקיה (4/8/1949)
פ-4256/5 1939 פסקי דין בענייני נישואין וגירושין טיוטות פסקי דין בכתב ידו של הרב יצחק הרצוג ופסקי דין מודפסים שלו ושל רבנים אחרים (ביניהם הרב עובדיה הדאיה והרב יוסף שלום אלישיב) שנכתבו כהכרעה בדינים משפטיים שונים בענייני נישואין וגירושין של זוגות ספציפיים (כולל של יהודים מהודו וארצות ערב) והתכתבות נלווה בנושא של הרב הרצוג בעברית ואנגלית.
גל-2171/3 1977 תיק אישי חליפת מכתבים של יגאל הורביץ  שר התעשיה המסחר והתיירות עם אישים שונים-אזרחים וידידים  אנשי עסקים ותעשיינים  נציגים כלכליים ונציגי משרד התיירות בחו"ל ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-60437/13 2000 תקציב בלתי רגיל מגילות מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב בלתי רגיל במו"א מגילות  כגון: עבודות פיתוח  רכישת ציוד בסיסי  גידור היישוב  פרויקט תחבורתי  רכישת אמצעי ביטחון למוסדות חינוך ועוד.
פ-1980/15 1949 יצחק בן-צבי – הכנסת הראשונה – סיכומי ועדת הכלכלה בענייני ירושלים והתכתבות ופרוטוקולים בענייני חברא קדישא בירושלים סיכומי ועדת הכלכלה של הכנסת בענייני ירושלים הכוללים הצעות מדיניות כלכלית במטרה לחזק את מעמדה של העיר (הסיכום חתום ע"י יו"ר הועדה מ. בדר). התכתבות בין מהנדס עיריית ירושלים  ראש העיריה בפועל  חברא קדישא  הממונה על מחוז ירושלים וגורמים נוספים בנוגע לתכניות בניה בבית העלמין בהר המנוחות  דו"ח של החברא קדישא על ביקור משותף בהר המנוחות. של אנשי תכנון ונציגים מטעמה ומטעם העירייה. המסמכים השונים נשלחו לבן-צבי ע"י ישראל בר-זכאי.
גל-15953/20 1989 לשכת הרב הראשי הרב אליהו שליט"א – התכתבות עם הרב יוסף הייזלר התכתבות בין הרב אליהו  הרב הייזלר והרב אליהו בן-דהאן בנוגע לשיבוצו של הרב הייזלר כדיין (טיפול בבקשתו לעבור לירושלים) ובנוגע למעמדו ברבנות. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-2320/13 1950 צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה – יבוא ויצוא (מצרכי מזון  מכונות  ביגוד  רהיטים  חלקי חילוף ועוד)  בקשות לרישיון יבוא  סחר חליפין וכד'.
גל-43110/6 1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור מכתבים יוצאים מלשכת שר הפנים במענה לפניות של אזרחים ולגורמים ממשלתיים שונים  בין השאר בנושא שיפוץ מקוואות  הסדרת מעמדם של אזרחים  פטורים מארנונה  תיקון חוק התקציב ועוד.
גל-43110/7 1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור מכתבים יוצאים מלשכת שר הפנים במענה לפניות ציבור ולגורמים ממשלתיים שונים  בין השאר לחברי ועדת השיפוט במסגרת פרסי השלטון המקומי  בנושא תפקוד המועצה המקומית להבים ועוד.
גל-43110/10 1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור אוסף מסמכים של משרד הפנים לשכת השר אריה דרעי בנושאים: פניות ציבור  מכתבי תודה  חוק שירותי הכבאות  הוצאת רישיון נשק  גיור ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-43110/11 1991 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור התיק מכיל מכתבים יוצאים מלשכת שר הפנים אריה דרעי בענייני פעילותו השוטפת של המשרד  מענה לפניות של אזרחים וגורמים ממשלתיים שונים ועוד.
נ-3/1 1958 בן-צבי יצחק קטעי עתונות מחו"ל המסקרים את ביקור נשיא המדינה בהולנד ובלגיה ביולי 1958.
נ-3/5 1958 בן-צבי יצחק – ביקור הנשיא בבלגיה ובהולנד התיק מכיל מסמכים העוסקים בביקורו של הנשיא יצחק בן צבי בהולנד ובבלגיה: רשמי הביקור  קטעי עיתונות  לו"ז של הביקור  סיכומי שיחות עם משפחת המלוכה ואנשי ממשל בכירים   נאום בסעודה חגיגית בביקור בהולנד  ביקור בספריית עץ חיים באמסטרדם  סיקור תקשורתי מרחבי העולם של הביתן הישראלי בתערוכה בבריסל ועוד.
נ-3/6 1957 בן-צבי יצחק – ביקור הנשיא בבלגיה ובהולנד תכנית ביקורו הממלכתי של הנשיא בן צבי בבלגיה והולנד וכן ביקורו הפרטי בשווייץ; דו"ח  קטעי עיתונות והתכתבות בנדון והכנות לביקור. כרך ב'.
נ-3/7 1958 בן-צבי יצחק – ביקור הנשיא בבלגיה ובהולנד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן צבי עם גורמים שונים לסידור ביקורו הממלכתי בהולנד ובלגיה: חליפת מברקים עם נציגויות ישראל בהאג ובבריסל בנוגע לפרטים הטכניים של הביקור (לינה  ארוחות ערב  דגלונים למכונית וכו')  ארגון טקסי הפרידה וקבלת הפנים בנמל התעופה לוד  לוח זמנים טנטטיבי לביקור נשיא המדינה ורעיתו בהולנד  לוח הזמנים לביקור הנשיא בבריסל-17.7.1958  הודעה לעתונות שמסר עם נחיתתו בסכיפהול ובלוד לאחר נחיתותיו  סקירה על החינוך היהודי במדוינות אלו  כרטיסי הנוסע והכבודה של חברי המשלחת  נוסחות הקדשה למתנות שהוענקו לאישים אותם פגש ורשימות המתנות  נקודות לדברי הנשיא בזמן ביקורו בבלגיה בהזדמנויות שונות  סקירה על המצב הפוליטי בבליגה ובהולנד  רשימת הוצאות הנשיא ורעייתו במהלך הביקור  חשבונוית וקבלות  הקצבת מטבע חוץ ועוד.
נ-3/13 1958 בן-צבי יצחק – ביקור הנשיא בבלגיה ובהולנד מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע לביקורו בהולנד ובבלגיה: פרוטוקול שיחה עם מנכ"ל משרד החוץ  ולטר איתן  על יחסי ישראל עם הולנד ובלגיה מצב היהודים במדינות אלו ומבצן הכלכלי נספח  מזכר משמואל דיין "תולדות חמישים שנות כנרת תרס"ח-תשי"ח 1908- 1958  ראשית מפעלה של ההסתדרות הציונית וראשית ההתישבות העצמית של העובדים" ועמודי עיתון הג'רוזלם פוסט (1.8.1958) בהם כתבת סיקור ביקור הנשיא במדינות הנ"ל.
נ-20/75 1956 בן-צבי יצחק – "תורת חיים" – עלון לליבון בעיות השעה – עותקים. התיק מכיל גיליונות ועלונים של "תורת חיים" – עלון לליבון בעיות השעה  העוסקים בנושאים דתיים שונים כמו איחוד נוסחאות תפילה  תודעה יהודית  מועדי ישראל  ועוד נושאים.
נ-52/1 1948 בן-צבי יצחק – משרד החוץ התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכות הנשיאים חיים ויצמן ויצחק בן-צבי למשרד החוץ  בנוגע לנושאים: זכרון דברים מכנס קבלת הדיפלומטים ע"י הנשיא שנתקיים בינואר 1953  ידיעות לנציוגיות ישראל בחו"ל  מזכר ועדת שביתת הנשק ישראל-סוריה בנוגע לעבודות שנעשו בדרום גשר בנות יעקב  זכרון דברים מפגשיה שהייתה בין הנשיא לגדון רפאל  היועץ לעניני המזרח התיכון  ב- 21.9.54  מצב העדות המוסלמיות באלבניה  בולגריה ולבנון  שיחה עם עולי הרגל הרוסיים בקהיר  המים הטריטוריאלים  נאום חה"כ יעקב חזן בדיון הכנסת בענייני חוץ וביטחון (3.1.1956)  התפטרות שר החוץ משה שרת  רשימות מנסיעה של 15 יום בישראל  רשימת מכעני נציגויות ישראל בחו"ל (נובמבר 1957)  חוברת "ישראל" בשפה ההונגרית (נובמבר 1958) ועוד.
נ-6/24 1960 בן-צבי יצחק – הגנה התיק מכיל חומר בקשר להקמת מוזיאון צבאי-לאומי בירושלים  וכן את עדותה של הגב' רחל ינאית בן-צבי על תקופת השומר ועל חברותה בארגון ההגנה.
נ-8/21 1948 בן-צבי יצחק – רשימות ספרים שנשלחו לבית עלי. רשימות ספרים שהועברו לספרית בית עלי באשקלון
ג-12407/17 2003 הנצחת אורי צבי גרינברג התכתבות בנוגע לבקשה לקבוע שם יישוב על-שם הסופר והמשורר אורי צבי גרינברג
נ-34/15 1962 בן-צבי יצחק – ברכות ליום העצמאות תשכ"ב. התיק מכיל  ברכות בשפה האנגלית
נ-41/6 1956 בן-צבי יצחק – תשורות לנשיא מכתבים שנשלחו עם תשורות  תשובות הנשיא והלשכה לפי סדר "אלף-בית"  אותיות כ'-ת'.
ג-4120/37 1953 חטיבת-מזון – פיטום אווזים התכתבות
נ-16/26 1953 בן-צבי יצחק – המועצה הציבורית למען השבת – עלון המועצה התיק מכיל מסמכים של הוועדה הציבורית למען השבת בענייני עבודות בשבת במס' מקומות ברחבי הארץ  עבודה בחג הפסח בנמל התעופה בלוד  ועוד פעולות של פעילי המועצה למען השבת.
נ-436/28 1985 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – אתר הנצחה גבעת התחמושת תיק של לשכת נשיא המדינה – חיים הרצוג; בתיק – התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם של אתר ההנצחה בגבעת התחמושת  ברכות ואירועים; התכתבות בין מנכ"ל ויו"ר המשפחות השכולות לשר הביטחון משה ארנס בנושא תוכן המגילה המיוחדת  בשת 'אמנת ירושלים' העומדת להתפרסם ע"י המשרד לענייני ירושלים לקראת כנס הזדהות של יהדות העולם עם ירושלים במלאת 25 שנחים לאיחודה של העיר. דברים לעצרת הזיכרון בגבעת התחמושת; הזמנה לנשיא חיים הרצוג להשתתף בעצרת המרכזית ביום ירושלים באתר ההנצחה בגבעת התחמושת;
ג-16697/18 2001 יד יערי – מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר – דוח הארכיון דוח
גל-2411/36 1976 סרטים – נהג מונית בקשה לרישוי הסרט "נהג מונית" ("Taxi Driver"): העלילה   טופס הבקשה  חוות דעת של חברי המועצה  פרוטקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן לחברת אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ.
נ-401/65 1979 לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – בר נחום יחזקאל מענק לצורך הוצאת ספר שיריו "פעמי סתיו".  מענקים שקיבל מגופים אחרים. דברים של איישם על ספר שיירו רחשי אביב ובהם דב סדן ושמעון פרס (עמ' 20).
ג-4524/19 1951 הלשכה הראשית – יבוא מגרמניה התכתבויות  הקמת טחנת קמח  שימוש בסחורות בתשלומים מגרמניה ועוד.
פ-1977/34 1959 יצחק בן-צבי – דברים שנאמרו במסיבה בבית הנשיא לכבוד ש"י עגנון סטנוגרמה של דברי הנואמים במסיבה וביניהם בן-צבי  פרופ' אפרים אורבך  פרופ' דב סדן וש"י עגנון עצמו.
פ-1980/49 1952 יצחק בן-צבי – כנסת ראשונה ושניה – מכתב גלוי וגילוי דעת שנשלחו אל חברי הכנסת בעניין הדיון על השילומים מגרמניה המכתב נכתב ע"י הלל חברון (מנהל בית חינוך לילדי עובדים ד') לנציגי מפא"י והוא מוחה בו על תמיכתם בשילומים ורואה בכך מעילה באימון בוחריהם. גילוי הדעת המביע גם הוא התנגדות חריפה לשילומים מיועד לכלל חברי הכנסת וחתום ע"י סופרים ואישי ציבור מוכרים: אורי צבי גרינברג  דב סדן  הרב י.ל. מימון  הרב מרדכי נורוק  פרופ' יוסף קלוזנר ואחרים.
רש-1654/10 1994 פרויקטים – עין הוד תכנית פיתוח תיירות בעין-הוד; תכנון מפורט – כפר האמנים עין הוד  פיתוח מרכז הכפר; 'מקום' – תערוכת קבע של עיצוב בחלל נתון בחוצות כפר האומנים בעין הוד; תשריטי מפות ותמונות של המקום.
רש-1654/11 1991 פרויקטים – עין הוד כפר האמנים עין הוד  פיתוח מרכז כפר האומנים בעין הוד; תיאום תשתיות  חברת חשמל  ביוב; "מקום" – תערוכת קבע של עיצוב בחוצות כפר האומנים בעין הוד; פיתוח מרכז תיירותי בעין הוד – תכנית.
גל-1642/1 1957 ענינית מוסיקה כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות סמנכ"ל משרד החינוך  יהודה לייב בנאור למדור לקשרי תרבות במשרד החוץ בנוגע לחינוך המוסיקלי: הקצבת ציוד להוראת מוסיקה למוסדות שונים  הודעות על תחרויות  קורסים ופסטיבלים מוזיקליים בינלאומיים ועלונים שלהם מנציגויות ישראל בחו"ל  תערוכת הספר הפולני  הודעות לפרסום ברדיו ובעיתונות  ביקור המוסיקאי ד"ר סזארה וואלאבריגה (Valabrega)  קליטת עולים מוסיקאים  סקירה תמציתית אודות הועד לפעולה מוסיקלית  יצירת "האודיסיאה של עם" ("נדודי אומה") של וילה לובוס  הצ'ליסט מיכאל (הריסון) הרן  הכנר משה מורביץ  המוזיקאי בובי פנחסי (פנחס אריאל)  יצירותיו של המלחים המקסיקני-יהודי יעקב קוסטקובסקי ועוד.
פ-3111/6 1983 יד יצחק בן-צבי. התכתבות בין הנהלת "מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח" לבין אנשים שונים בנושאי פרסומי המכון  הרצאות ומחקר  מינויים  הפצת ספרים  תקציבים ועוד.
גל-2415/44 1977 סרטים – מבצע יונתן בקשה להקרנת הסרט "מבצע יונתן" ("Operation Thunderbolt") אשר הוגשה למועצה לבקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים: תקציר הסרט (בעברית ובאנגלית)  טופס הבקשה  חוות דעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן להקרנת הסרט.
גל-1754/7 1962 ספרי לימוד כללי אספקת ספרי לימוד ומכשירי כתיבה במוסדות החינוך
גל-1754/9 1961 ספרי לימוד כללי הקצבת ספרי לימוד לבתי ספר נחשלים`  תשלומי חשבונות בעד אספקה לבתי ספר ; ספרי לימויד למבוגרים ולנערים עובדים
ג-1966/18 1953 תלונות מועצות מקומיות – גבעת-שמואל תלונות למועצת גבעת שמואל בקשר לפיתוח תשתיות ובעיות באספקת מים
גל-7997/10 1974 מערכת חינוך ערבים סיכום דיון בנושא כיתות טיפוליות בחינוך הערבי; מערך בטיפול בילד החלש בבית הספר היסודי- ערבי; שכר לימוד בבתי ספר ערבים; תופעת הישראלים היורדים והחינוך לערכים למניעת הירידה מישראל; תקציבים לחינוך המקצועי ולבתי ספר נתמכים במגזר הערבי; הוראת השפה הצ'רקסית פיקוח על בתי הספר הערביים; הלימודים החטיבה העליונה ומתכונת בחינות הבגרות במגזר הערבי; בעיה בתכנים במגזר החינוך הערבי – המטרה  לראות באזרח הערבי חלק אינטגרלי של מדינת ישראל על החובות והזכויות שבה; בתי ספר תיכוניים לילדים ערבים במזרח ירושלים; שביתות מורים בסקטור הערבי; הכרה בבתי הספר העל-יסודיים במגזר הערבי;
גל-1827/10 1959 בתי ספר לנערים עובדים כללי כרך ב' התיק מכיל: הצעת תקן לבתי"ס לנערים עובדים  דו"ח סיכום ביקורת בתי ספר לנערים עובדים
גל-60775/11 1994 מכבים רעות חברות ואגודות התכתבת ופרוטוקולים של עמותה לפיתוח ולקידום שירותי חינוך  תרבות וספורט ומדע ביישוב מכבים רעות
גל-13202/8 1971 חוק החניכות (כרך ב') התכתבות בעניין הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה)  1973  פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה – דיון בנושא חוק עבודת הנוער ועבודת נשים  "סקר לומדים במסגרת החניכות בשנים 1957 – 1963" (של משרד העבודה) ועוד.
גל-58512/4 1975 אזורי הקלפי התכתבות ורשימות של מיקום הקלפי לבחירות
גל-58512/5 1972 אזורי ומקומות הקלפי התכתבות על איזורי קלפים
גל-60780/10 1993 שומרון תקציב רגיל אוסף מסמכים שעוסקים בתקציב השומרון הכוללים: הצעות תקציב  שינויים לתקציב הרגיל  הצעה ל"סל סגור" – ברקן ומסגרת תקציב.
גל-12956/4 1966 חוזרי האגף לחינוך חקלאי התכתבויות  אגרת מנהל האגף- חוזר מנכ"ל   עבודת גמר  תנועת הקיבוצים  דיון של מפקחים ומנהלים  פרויקטים  תכניות השתלמות  חלוקת פרס גור ארחה לעבודות גמר ועוד.
פ-3249/12 1959 בעד ונגד מועצת פיקוח על העיתונות הדפסת מכונה – דיון בין חיים כהן לגרשום שוקן – הוקלט משידורי "קול ישראל" – 20/04/1959.
פ-3263/34 1957 ביקורת שיפוטית על פעולות האדמינסטרציה התיק מכיל הרצאה בעניין "ביקורת שיפוטית על פעולות האדמיניסטרציה" של היועץ המשפטי לממשלת ישראל בפני החוג לבעיות מינהל של נציבות שירות המדינה בירושלים.
גל-58551/40 1997 שר התיירות ועדת גבולות למיזוג המועצות האזוריות תמר והערבה התיכונה ועדת חקירה לגבולות עיריות דימונה ערד המ ועדת חקירה לגבולות עיריות דימונה  ערד  המועצה האזורית תמר והערבה התיכונה. איחוד המועצות האזוריות ערבה תיכונה ותמר – חוות דעת שהוגשה על ידי המועצה האזורית תמר  פרוטוקול ישיבת הוועדה לאיחוד גבולות ערבה תיכונה – תמר והתכתבות בנושא.
גל-22221/11 1994 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין בן אליעזר בנוגע למגעים וסיורים בעיריות שונות:
גל-17970/3 1974 חוזרי האגף לחינוך חקלאי. התכתבויות  אגרת מנהל האגף- חוזר מנכ"ל   הצעה לחינוך טכנולוגי בבתי ספר הקיבוציים  פרויקטים  תכניות השתלמות ועוד.
גל-18218/6 1974 בית-ספר ממלכתי מסילות – נתניה. התכתבות
גל-60785/20 1996 אריאל תקציב רגיל
גל-18657/11 1985 מדיניות מערכת החינוך – סטטיסטיקה של מורים. נתונים סטטיסטיים על עובדי הוראה בחינוך היהודי- הממלכתי והממלכתי-דתי ובחינוך הערבי: תחזית ביקוש לכוח-אדם בהוראה לפי גודל שנתונים ומספר פורשים  תמונת מצב של כוח האדם בהוראה  התפלגות נתונים על-פי מדדים שונים  מבנה ארגוני  עקרונות ותחומי פעולה של האגף לכוח-אדם בהוראה.
גל-18657/12 1985 מדיניות מערכת החינוך – סטטיסטיקה של מורים. נתונים סטטיסטיים על עובדי הוראה בחינוך היהודי- הממלכתי והממלכתי-דתי ובחינוך הערבי: תמונת מצב של כוח האדם בהוראה  התפלגות נתונים על-פי מדדים שונים  מבנה ארגוני  עקרונות ותחומי פעולה של האגף לכוח-אדם בהוראה.
גל-18658/3 1979 מדיניות מערכת החינוך – שעות העבודה של מורים. תכתובת בעניין תנאי העסקה של מורים בעקבות הרפורמה בחינוך. דיון פרטני באשר למורים שנפגעו כתוצאה מהרפורמה. נהלים בעניין תשלום שעות נוספות למורים  שעות שהייה ונהלים בקשר לעבודה פרטית. הצעה של שר החינוך נבון ותזכיר לחוק שעות לימוד במטרה למנוע קיצוצים נוספים בשעות הלימודים ולהבטחת רמת החינוך (עמ' 89)  היערכות למעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים והצעה לחלוקת שבוע הלימודים לחמישה ימי לימוד ויום לחינוך בלתי פורמלי.
גל-18623/9 1984 מדיניות מערכת החינוך – נסיעות הפקידים לחו"ל. בקשות לאישור ומימון נסיעות פקידי משרד החינוך לביקורים שונים בחו"ל במסגרת עבודתם.
גל-18629/2 1980 מדיניות מערכת החינוך – ציוד לטבע. תכתובת בעניין הזמנת ציוד להוראת מדעי הטבע  תלונות מצד ספקים על ליקויים במכרזים.
גל-18629/3 1984 מדיניות מערכת החינוך – ציוד לכלכלת הבית. תכתובת בעניין ציוד למגמת כלכלת הבית בחינוך העל-יסודי.
גל-18633/6 1980 מדיניות מערכת החינוך – מרכז השלטון המקומי בישראל. חוק יסוד ירושלים – בירת ישראל  1980 וחלוקת תפקידים בין משרד החינוך ועיריית ירושלים לשם יישום החוק
גל-1084/2 1951 משרד החוץ התכתבות בין משרד החוץ למשרד החינוך ומשרד ראש הממשלה  וחוזרים של משרד החוץ.
גל-17996/24 1980 אור זורח. התכתבות בנוגע לבקשת פטור מסעיף 4 של חוק לימוד חובה לתלמוד תורה אור זורח בבני ברק. הושחרו פרטים מפאת צנעת פרט
גל-18639/4 1987 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. ישיבות בהשתתפות נבון" עמ' 56-39  423-395  509-471  583-562.
גל-18639/5 1987 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. ישיבות עם נבון  עמ' 112-87  234-217  276-256  373-344  487-466.
גל-18639/6 1987 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. ישיבות בהשתתפות נבון  עמ' 195-164  462-442.
ג-7071/1 1957 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – "מטשינג" – מענקי הקבלה לתרומות התכתבות ופניות בעניין מתן מענקים  הקצבות למוסדות תורה ולמוסדות חינוך תורני ועוד. כרך א'. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-7071/2 1973 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – "מטשינג" – מענקי הקבלה לתרומות התכתבות ופניות בענין מתן מענקים  הקצבות למוסדות תורה  חינוך  פעילות חברתיות-יהודית-ישראלית ועוד. כרך ב'. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-12252/11 1970 הנהלת המשרד – העיר העתיקה כרך ו' התיק מכיל מסמכים והתכתבויות של החברה לשיקום הרובע היהודי.בתוך כך עיסוק בועדות איכלוס; בקשות אישיות; ענייני תקציב והקצאות; שיפוצים ופינויים; מעמד ירושלים והרובע היהודי; חפירות ארכיאולוגיות ועיסוקי קבלנים; זכויות ותביעות על שטחים; תכנית הכנסות ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-454/4 1973 תשובות ואישורים מהרבנות מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן:
גל-6953/19 1941 קהילות – הועד הלאומי התכתבויות וחליפת מסמכים מהנלהלת הוועד הלאומי בנוגע לענייני הדת של הקהילות היהודיות בארץ ישראל ביישובים ששמם מתחיל באותיות א'- י':  כשרות  ייסוד וסחירות למועצות דתיות  הקצבות למימון אנשי דת ליישובים כגון: רבנים  חזנים  שוחטים  מוהלים וכו'  תיקונים בצו המיסים ותקנות כנסת ישראל  דו"ח מהשגחת הכשרות ומאפיות בירושלים  שבועון "הד-ירושלים" (2.6.1942) ועוד.
גל-6954/3 1940 חינוך ותרבות עברית – מרכז לתרבות דתית התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת התרבות של הוועד הלאומי לבין המרכז לתרבות דתית בארץ ישראל בראשות הרב משה המאירי: סקירות תקופתיות על פעילות המרכז  מהצעת תקנון של המוסד ללשון ותרבות עברית  הצעות תקציב של המרכז ובקשות לתקצובו  פרוטקולים מישיבות הקורטוריון (חבר הנאמנים) של המרכז  חשבונות המרכז  דו"חות ההכנסות וההוצאות של המרכז  דו"ח על שעורי הערב לעברית  החוגים הסמינריונים ןהמועדונים בתל אביב בשנת תש"ו ועוד.
גל-58787/1 2005 קריית גת – תקציב שוטף סיכומי דיונים והתכתבויות בעניין תקציב העיריה לשנת 2005  עדכון תכנית ההבראה  ריכוז נתוני משרות ושכר לשנים 2004-2005  דוחו"ת תקציב  נהלי עבודה ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-12285/6 1962 ועדה להנצחת זכרו של הרב צמח בן-גוריון התכתבות בנוגע למועדי כינוס הוועדה להנצחת זכרו של הרב צמח גרין ז"ל וקרן המלגות.
גל-8570/15 1969 בעית פיטום ושחיטת אווזים. חוזרים  הוראות לרבנים (כולל פרוטוקול מישיבות הועדה לדיון בבעיות פיטום האווזים).
גל-14917/2 1963 המכון לחקר האגדה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הדתות  שמואל זנוויל כהנא  בנוגע לכינוסים השנתיים של המכון לחקר האגדה בשנים תשכ"ג-תשכ"ז: הזמנות לכנוסים  רשימת משתתפים  תשובות שנשלחו ע"י המוזמנים לועדה להר ציון בהם כתבו מהם הנושאים שמעניינים אותם ואנשים שהציעו להזמין  קטעי עתונות בנושא  מכתבי תודה למשתתפים  החלטות הכינוס  תמלול הרצאותיהם של הרבנים שרגא פינקוס  יעקב שכטר ("דוד המלך בנוהגים")  הרב שמעון תודר ("גמילות חסד של אמת")  הרב משה אפרים אפרתי ("עזרת כהנים")  הרב ישראל צורבא  ד"ר אשר בבלי ("צדקה בפי העם") וכו'  רשימות חברי ידע עם הפעילים ביותר  רשימת חברי המועצה העליונה לכניני תורה  תרבות ורוח  לוח הזמנים לכינוס האגדה המוקדש לשאלת ההלכה והאגדה בענין המקומות הקדושים והכרזה על שנת השולחן הערוך ועוד.
גל-14920/10 1960 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התכתבויות בנושא הענקת ספרי תורה למוסדות ובתי כנסת  שחרור ספרי תורה מהמכס ועוד.
גל-14922/3 1964 היתרי עבודה בשבת. כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע להיתרי עבודה בשבת
גל-14922/7 1973 ברכות והזמנות לשר ברכות והזמנות לשר
גל-14929/7 1962 פגישות עם השר אוסף מסמכים של משרד הדתות לשכת השר – פגישות בנושאים: ראיונות  עזרה לבתי כנסת  עזרה למוסדות   פגישות עם נציגי עדות  ביטול פגישות ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-14931/5 1965 ברכות נישואין לבני משפחתו של השר ורהפטיג ברכות נישואין לבני משפחתו של השר ורהפטיג
גל-14932/9 1972 ברכות והזמנות לשר ברכות והזמנות לשר
גל-14932/10 1973 ברכות והזמנות לשר ברכות והזמנות לשר
גל-14939/1 1967 קברי הסנהדרין התיק מכיל: קברי הסנהדרין  תאונה במערה הסנהדרין בסנהדריה ועוד.
גל-19205/12 1985 האגף לחינוך התישבותי – כפר הנוער בן שמן התכתבויות  דו"ח כספי של כפר הנוער בן שמן  דו"ח המבקר  מאזן הנכסים  נירות ערך  כתב הסכם בין הורה לכפר הנוער  הכרם בן שמן ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-1586/15 1952 סמינר תל-אביב אוסף מסמכים של משרד החינוך סמינר תל- אביב הכוללים: שאלון כניסה  תוכניות לפי חודשים  הזמנות מרצים  דוחות   פרוטוקולים  רשימות משתתפים בימי עיון  תקציבי הקורס  קורסים לחינוך מיוחד  חומר לבחינה  תשלום משכורות למרצים  שעות עבודה של מרצים  סמינר לפדגוגית רפואית ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-1586/21 1952 סמינר חיפה אוסף מסמכים של משרד החינוך מחוז צפון – סמינר חיפה הכוללים: התשלמויות  בחינות  תכנית הרצאות  תוכנית לימודים בסמינר להתשלמות מורים בחינוך מיוחד  דו"ח הכנסות והוצאות סמינר  הרצאות ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-8024/11 1963 לקט מהעתונות הערבית קטעי-עתונות – מחלקת המיעוטים של משרד הפנים
ג-2917/1 1950 שאילתות לשר החוץ שר המשטרה. (המשך בתיק מס' 2)
ג-2917/2 1950 שאילתות לשר החוץ שר המשטרה. (המשך מתיק מס' 1)
גל-14590/22 1962 לקט מהעתונות הערבית בענינים אדמינסטרטיביים הלקט נערך ע"י המחלקה למיעוטים של משרד הפנים. (המשך בתיק 14519/1)
גל-5915/9 1962 עזתה-נתיבות התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה של מועצה אזורית עזתה (כיום העיר נתיבות) לקריית הנוער במקום  וכן את מפת האזור.
גל-5873/5 1975 תכניות מחוז הצפון – מג'דל – כרום התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה במועצה המקומית מג'דל כרום (מג'ד אל-כרום)  וכן את מפות האזור.
כ-760/11 1999 ח"כ יוסף בא-גד – תעמולת בחירות לכנסות ה-15 וה-16 של רשימת "מורשת אבות" דפי תעמולה מטעם רשימת "מורשת אבות" בראשות הח"כ לשעבר  הרב יוסף בא-גד בבחירות לכנסת ה-15 וה-16 (החומר כולו הוא מתקופה שבא כבר לא כיהן בא-גד כח"כ).
גל-49150/13 2002 השר סילבן שלום – רשויות מקומיות א.ב. מסמכים ממשרד האוצר(לשכת השר סילבן שלום)  הנוגעים לתקציבים בעיירות שונות  כגון: פיתוח אזור תעשייה באריאל  טבלאות מענקים  פיתוח תשתיות תקשורת  תחבורה ציבורית בבאר שבע ועוד.
גל-20848/15 1969 תכנון מרכז עיר ירושלים התכתבויות ומסמכים בנושא
גל-20848/16 1970 תכנון מרכז עיר ירושלים התכתבויות ומסמכים בנושא  בעיקר בנוגע לפיתוח מתחם שוק מחנה יהודה
גל-20848/17 1972 תכנון מרכז עיר ירושלים התכתבויות ומסמכים בנושא
ג-4701/14 1962 אגף התקציבים – שיכון עולים כרך א' שיכון עולים- תקציב 1961-1964: השתתפות הסוכנות היהודית בתקציב השיכון לעולים. תכתובות וסיכומי ישיבות בין נציגי משרד האוצר  השיכון והסוכנות היהודית.
ג-7130/26 1975 היחידה לקשרים בינלאומיים – (החרם הערבי) ארה"ב אנרגיה
פ-1004/27 1953 Bibliography water – ביבליוגרפיה על מים רשימות ספרים על מים במזרח התיכון.
גל-349/2 1950 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לחברת המכוניות  "קרייזר פרייזר" – עידוד השקעות הון
גל-349/3 1954 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ג' בתיק התכתבויות בנוגע לחברת "קייזר פרייזר" מחירי מכוניות
גל-349/4 1955 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ד' בתיק התכתבויות בנוגע למחירי מכוניות של חברת "קייזר פרייזר"
גל-349/5 1956 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ה' בתיק התכתבויות בנוגע לחברת "קרייזר פרייזר" חומרי עזר לייצור כלי רכב
גל-349/6 1959 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ו' בתיק התכתבויות בנוגע לחברת "קרייזר פרייזר" לייצור חלקי השלמה למכוניות  מכס על חלקים מיצור מקומי  ייצור קפיצים למושבים ועוד.
גל-349/7 1960 תיקי הנהלה – קייזר פרייזר – מכוניות כרך ז' בתיק התכתבויות בנוגע לחברת "קייזר פרייזר" – חומרי עזר ליצור מכוניות וג'יפים במפעלי "קייזר פרייזר"
פ-1510/16 1955 יצחק פולונסקי  מהנדס אזרחי – התכתבות אישית. בתיק – הכתבות אישית בין יצחק פולונסקי – מהנדס אזרחי לויקטור זלקינד.
פ-999/15 1947 Fuel / Unit product water  steam /Unit product water – דלק וקיטור  יחידת צריכת מים בתיק רק דפי טיוטה הכוללים חישובים בענין מתקן להתפלת מים.
פ-1028/3 1943 Water in Sinai – מים בסיני קטעי עתונות.
פ-1028/8 1923 סוריה ולבנון – מפות – תצלומי מפות טופוגרפיות והשקיה מתקופת המנדט.
גל-43110/4 1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור מכתבים יוצאים מלשכת שר הפנים במענה לפניות של אזרחים ולגורמים ממשלתיים שונים.
פ-2078/56 1933 מכתב מהמחלקה לסטטיסטיקה ואינפורמציה של ההסתדרות לרחל ינאית בן-צבי. התיק מכיל מכתב מההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל המיועד לרחל ינאית בן-צבי ובו נתונים סטטיסטיים על מספר הפועלות ותנאי עבודתן בעיר ובמושבה – מספר הפועלות לפי המקצועות ועלית הפועלות בשנים 1930 – 1932.
ג-820/26 1950 ביצוע חוק לימוד חובה/ רישום נערים עובדים חילופי מכתבים בין המחלקה לביצוע חוק לימוד חובה למדור לנערים עובדים ועוד; רשימת מוסדות חינוך לנערים עובדים  תוצאות הרישום לפי מקומות.
ג-12613/7 1999 ארכיון התנועה הקיבוצית – יד טבנקין דוח
כ-1495/24 2000 אישרור האמנה הבינלאומית 182 לעבודת ילדים   (5.3.01) הכנסת ה-15 – הוועדה לקידום מעמד הילד  פרוטוקול מישיבת הוועדה בנושא אישרור האמנה הבינלאומית 182 לעבודת ילדים; נייר רקע לדין – אישור אמנה 182 שהוגש לוועדה לקידום מעמד הילד בין הנושאים שנדונו: עבודת נוער – המצב המשפטי בישראל; סחר בילדים  זנות בקרב ילדים בקטינים  פיקוח וענישה ועוד. מידע על על תעסוקת ילדים מטעם 'ארגון העבודה הבין-לאומי'; מסקנות ועדות – הוועדה לקידום מעמד הילד בנושא: 'תנאי העסקת ילדים פלסטינים בעבודות חקלאות בנגב'.
חצ-2566/20 1951 משפט יהודי עיראק
חצ-2566/21 1944 מצרים – פנימי
חצ-2566/22 1946 חומר יסוד – עבר הירדן
חצ-2567/1 1944 לבנון – פנימי
חצ-2567/2 1945 לבנון – פנימי
חצ-2567/17 1946 כורדים – פנימי
חצ-2568/2 1945 חומר יסוד מצרים
חצ-2568/3 1946 חומר יסוד ארצות שונות (מוסלמיות)
חצ-2568/5 1948 תיק פעולה תורכיה
חצ-2568/6 1950 צירות ישראל – אנקרה
חצ-2568/7 1951 צירות ישראל – אנקרה
חצ-2568/8 1950 מברקי גולדמן
חצ-2568/11 1950 פגישות ששון עם צירים בתורכיה
חצ-2569/1 1952 סוריה
חצ-2569/2 1955 סוריה
חצ-2569/3 1954 תוניסיה מרוקו
חצ-2569/4 1954 פרס
חצ-2569/5 1954 אזור הים התיכון
גל-47358/17 1948 משרד המשפטים מינוי שופטים בימי ראשית המדינה
חצ-2569/7 1954 סעודיה
חצ-2569/9 1951 בעיות להתיעצות למדיניות ערבית
חצ-2569/11 1948 עיראק פנימי
חצ-2569/12 1948 ענינים ערבים
חצ-2569/13 1948 עבר הירדן
חצ-2569/14 1946 תיק מיוחד פנימי
חצ-2569/15 1948 שונות
חצ-2569/16 1948 שונות
חצ-2569/17 1955 הסברה
חצ-2569/19 1945 לבנון
חצ-2569/20 1946 עיראק – תורכיה
חצ-2569/21 1950 איראן – רכוש נטוש
חצ-2570/2 1946 ארצות מז"ת
חצ-2570/3 1955 מרוניטים בישראל
חצ-2570/4 1948 ממשלת המנדט ושלטונות הצבא הבריטי
חצ-2570/5 1946 התכתבות במזרח התיכון
גל-360/12 1952 דו"חות סטטיסטיים של פקיד המכס במפעלי קייזר – פריזר בתיק התכתבויות של חברת מפעלי "קרייזר פרייזר" – דו"חות חודשיים לשחרור מכוניות קייזר והנרי ג' לשוק המקומי  דו"חות מיבוא מכוניות במחסני ערובה "קייזר פרייזר" בע"מ ועוד.
חצ-8634/4 1984 ארה"ב – המועצה לבטחון.
חצ-8634/5 1984 ארה"ב – המועצה הפנטאגון.
חצ-2568/14 1950 טוביה ארזי – כללי כרך ב'
גל-43344/3 1970 חומר על טאבה – מלון חומר הנדסי
גל-43344/4 1978 חומר על טאבה – כפר נופש מפונת הנדסיות של המקום
חצ-8651/4 1985 ארה"ב – ריגול.
חצ-8651/5 1985 ארה"ב – ריגול.
גל-43344/8 1970 חומר על טאבה – מפות תיכנון בטאבה
גל-43344/11 1970 חומר על טאבה – מלון מפות הנדסיות של המקום
ג-12601/20 2002 סמל לארכיון התיק מכיל מכתבים המיועדים לגנז המדינה טוביה פרילינג בנוגע לשינוי שמו וסמלו של ארכיון המדינה.
חצ-8662/10 1982 קשרים עם ישראל במישור הדתי.
גל-43342/10 1978 חומר על טאבה – כפר נופש חומר הנדסי
גל-53389/23 1950 בת שלמה – מים לשיכון התכתבות ודו"חות בנושאים: אספקת מים לשיכון העולים בבת שלמה  הלוואות ותשלומים  בעיות באספקת מים לכפר תבור ובת שלמה
גל-19178/12 1995 לשכת השרים שוחט ומודעי – ירושלים – פעילים דו"ח הועדה לבחינת שירותי העיריה במזרח ירושלים  תזכיר על הצרכים התקציביים בתחום התרבות בירושלים  התכתבות עם פעילים בעיר ובענין מינוי מנהל לרשות לפיתוח ירושלים.
גל-20530/2 1993 לשכת השר אברהם שוחט – הסכם שלום. (כרך א')
גל-20530/3 1993 לשכת השר אברהם שוחט – הסכם שלום. (כרך ב')
גל-20530/4 1993 לשכת השר אברהם שוחט – הסכם שלום.
גל-48480/8 2000 חוברת נושאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלת שירות הפרסומים במרכז ההסברה  נורית ברוורמן  בנוגע לפרסום חוברות בנושאים: יהודי איראן  מח"ל-עמותת מתנדבי חוץ לארץ עולמי בנושא מתנדבי חו"ל במלחמת העצמאות  ארוע לזכרו של יוני נתניהו במלאות 25 שנה למבצע אנטבה  חוברת הסברה על חיפושי הנפט והגז בישראל  חוברות בהוצאת אוריינטציה-תרגום  הכנה לדפוס ופרסום בערבית  צילומי אויר – מתן שרות ע"י חברת נשיונל פוטוגרפיק והוצאת חוברת יהודי הודו מול עמותת רזי גחלת-מוזיאון למורשת בני ישראל יוצאי הודו בישראל .
גל-11886/28 1967 מחלקת מבנים – מוזיאון רוקפלר
ג-4426/22 1960 עזתה התיק מכיל חליפת מכתבים של המעוצה המקומית בנתיבות (כיום: עירייה)  ושל אגף השיכון במחוז הנגב בעניינים שונים של שיכון ודיור בנתיבות  בניית מפעל חיסכון בעיר  ועוד.
גל-41163/1 1991 לשכת מנהל מחוז מרכז – רעות  מודיעין  כפר יאסיף  צומת מכבים התכתבות בנושא הקמת ישובים
ג-4427/12 1954 קרית בנימין התיק מכיל: בנייה בקרית בנימין  שכון חסכון לעולה ועוד.
ג-4944/14 1960 לשכת המנכ"ל טנא – שיכון עובדים תוכניות שיכון עובדים ; שיכון עולים  חיסול המעברות; זוגות צעירים; תקציבי בנייה
גל-3699/10 1963 משרד הראשי – כרמיאל – כבישים חוזה בין משרד השיכון בנוגע לתכנון  פיקוח ומדידה לביצוע פיתוח תשתיות כבישי גישה בכרמיאל;
חצ-8066/3 1968 גבולות- היסטורי
גל-7469/1 1974 מרכז מסחרי – ימית (המשך בתיק 2) חוזה: 46712/74  תעודות בדיקות של מכון התקנים  הגדלת היקף החוזה  חשבונות חלקיים  עבודות עפר ובטון  סדר התשלומים
גל-7479/1 1977 20 יחידות דיור – סופה החוזה: 77/75138/77  הקבלן: אשקובית  הסכום: 315 0000  תכנון מגורים  מקלט טרומי  תאור טכני למגורים  טבלת מחירים  חוזה לקוביות  חשבונות  תרשים  יומן עבודה  חישוב כמויות  שיחרור ערבות
גל-15415/10 1981 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – מעלה אדומים – קריות דתיות ומוסדות מסמכי תכנון  הקמה ומתן שירותים שונים למתיישבי מעלה אדומים.
גל-15416/5 1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – גבעת זאב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון שמריהו כהן בנוגע להקמת גבעת זאב:
גל-8530/3 1974 פרוגרמות המרכז לחקר ההתיישבות בתיק פרוטוקולים מישיבות תקציב  הוצאות תקציב שוטפות   סיכום פגישה בנושא מחקר הקליטה הקבוצתית בעיירות הפיתוח  דו"חות כספיים  ישיבות הנהלה ועוד – פרוגרמות  המרכז לחקר ההתיישבות.
גל-15419/9 1984 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – בית-שמש התכתבויות ופרוטוקולים בנושא חיבור בתי מגורים לקווי מים וביוב  בניית מוסדות ציבור  תכנון לבניה בבית שמש ועוד.
גל-3709/3 1962 משרד ראשי – מועצה לשיכון ודיור מינוי מועצה ציבורית מייעצת לשיכון ודיור (יעוץ לשר השיכון)-המוסדות המיוצגים במועצה וחברי ועדת המועצה  ישיבות המועצה הציבורית לשיכון ודיור  נאום מנכ"ל משרד השיכון טנה בנושא בניה  שיכון ודיור בישראל-תכנון  תחזית וארגון  בניה ציבורית לפי יעוד  הצעות לחיסול שכונות העוני ועוד.
גל-4918/19 1966 . רסקו כרך א' התכתבות של רסקו בנושאים  שיכון זוגות צעירים
גל-4918/20 1966 . רסקו כרך ב' התכתבות עם חברות בניה ושיכון
גל-15424/7 1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – רמות – סיכומי פגישות וסיורים התכתבויות בנושא עבודות בנייה ופיתוח תשתיות בשכונת רמות  תלונות על מפגעים ועוד.
גל-62959/7 1978 לשכת השר – הדובר – שאילתות בכנסת – כרך א' התיק מכיל שאילתות (וטיוטות) שנשלחו על ידי חברי כנסת לשר הבינוי והשיכון בניין פעילותו השוטפת של המשרד: מדיניות הדיור  דיור עבור זוגות צעירים ועולים חדשים  שיקום שכונות  פיתוח תשתיות  מדידת קילומטרים בכבישים  רעידת אדמה והשלכותיה ועוד
גל-62959/8 1978 לשכת השר – הדובר – שאילתות בכנסת – כרך ב' שאילתות שהוגשו ע"י חברי כנסת ללשכת שרי הבינוי והשיכון גדעון פת ודוד לוי  בנוגע לתחומים שתחת אחריות משרדם  ותשובות דובר המשרד לשאילתות אלה.
חצ-8292/3 1952 גבולות. כרך א'
גל-7467/2 1974 מרכז מסחרי רפיח (המשך מתיק 1) הקמת מרכז מסחרי בימית-חוזה עם חברת רסקו. ביצוע עבודות חשמל ובנייה  פירוט חשבונות ותשלומים.
גל-14636/1 1978 לשכת מנכ"ל ששון שילה – חברות בניה – דרקטורים  מ. אביב  אפרידר  אשטרום  בתים התכתבות ודוחות של חברות בנייה
גל-15487/4 1979 בניה עירונית – פרוגרמות – רמות – מוסדות ציבור מסמכי תכנון ובנייה  שירותי חינוך ושירותי דת בירושלים.
גל-15487/7 1979 בניה עירונית – פרוגרמות – גילה – מוסדות ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עוזרת ראשית למוסדות ציבור במשרד הבינוי והשיכון  מירי ברוור  בנוגע לבניית מוסדות ציבור בשכונת גילה: בתי ספר יסודיים  גן ציבורי בשטח בית הכנסת  גני ילדים  זכרון דברים מישיבות צוות  צרכי מערכת החינוך בגילה  פרוטוקולים של סיורים  הקצאת מבנה לבית כנסת בגילה  תחנות מגן דוד אדום  בריכת השחייה במתנ"ס גילה  פרוגרמה אתר 01 מבנן 04  טפסים לשינוי החוזים  בית ספר חטיבת ביניים מקיף (בית הספר המקיף בגילה) ומתנ"ס ועוד.
גל-14701/15 1984 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות א' י') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי:
גל-14703/12 1982 לשכת השר דוד לוי – מדיניות הבינוי של משרד השיכון התיק מכיל: לוח בקשות להיתרי בנייה  התחלות וגמר הבנייה הפרטית בערים הגדולות  מזכר על קידום הפיתוח וההתיישבות ביהודה ושומרון  תוכנית הבנייה והסיוע של משרד הבינוי והשיכון – חומר רקע למסיבת עיתונאים  עובדות ונתונים על מדיניות השיכון ועוד.
גל-14704/2 1983 לשכת השר דוד לוי – פרוגרמות מכתבי בקשה להקצאות שטח וכל השיט הזה.
גל-14675/7 1986 לשכת השר דוד לוי – ירושלים רבתי מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  (לשכת השר דוד לוי)  בנושאים שונים  כגון: פתרון דיור לשוכרי דירה מחב' עמידר בשכ' רמת לחי – בית שמש   הצעה להחלטה בנושא חיזוק ירושלים  אכלוס פסגת זאב ועוד.
גל-14692/8 1981 לשכת השר דוד לוי – משרד הבינוי והשיכון התכתבות בענייני עובדים: עובד מצטיין  תקנים  שיפור מעמד עובדי משרד השיכון והבינוי  מכרזים  עידוד הקמת מחצבות אבן בנייה  נוהל גניזה וביעור חומר ארכיוני של המשרד  עובדות ונתונים על מדיניות השיכון ועוד.
גל-15428/13 1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – מרכז מסחרי פרוגרמות למרכז עירוני מעלה אדומים; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא.
גל-16863/6 1993 סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – מגורונים קרוואנים (כרך ב') מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לשיכון עולים  כגון: השכרת קרוונים ומגורונים  תכניות ריכוז שינוע קרוונים  עולים הזכאים לשירות סוציאלי ועוד.
גל-15484/1 1980 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת בני דביר מנהל יחידת הפרוגרמות במחוז ירושלים בנושא מעלה אדומים:
גל-15484/4 1977 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל יחידת פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון  בני דביר  בנוגע להקמת מעלה אדומים: סיכומי ישיבות בנושא  ייעוץ  אקלימי ותכנון מערכות אנרגיה  דו"ח על התקדמות העבודה ופעולות לביצוע (נובמבר 1977)  המלצות ראשוניות לעקרונות הבינוי ותכנון הבניינים במעלה אדומים  תחזיות ופרוגמה לשירותים ציבוריים ומסחריים  דו"חות תקופתיים של ועדת ההיגוי  עומס החום ועומס הקור בעיר מעלה אדומים (אתר A)-הערכה מוקדמת (מאי 1978)  הקמת משתלת עצי נוי ושיחים לידע מעלה אדומים  הקמת קאנטרי קלאב  השפעת המזבלה העירונית של ירושלים המוקמת בסמוך לאתר A וההחלטה להעבירה משם שלא תהווה מפגע אקולוגי  תכנון מערך תחבורה ציבורית פנימית  משמעות ההשקעה בשלבים בכביש הטבעת  אתר A – הנחיות כלליות למתכנני המתחמים  פרוגרמה לשלב א' מעלה אדומים (נובמבר 1978)  פרוגרמה פיסית לתכנון בי"ס יסודי במעלה אדומים-שלב א' (דצמבר 1978) ועוד.
פ-4053/4 1943 עו"ד הנרי כתן – משפחת כתן נגד אנטון חזבון ואחרים תביעת מקרקעין על אדמה בקטמון בבית הדין למקרקעין בירושלים וערעור בבית המשפט העליון בירושלים
גל-1421/5 1954 קשרי תרבות עם הודו קשרי תרבות עם הודו-התכתבויות בנוגע לשיתוף פעולה וסיוע למוסדות חינוך ותרבות בהודו: פניית מוסדות בהודו דרך הקונסוליה הישראלית בבקשה להשגת פרסומים וספרים לצרכי מידע ומחקר  קבלת חומר הסברה בנושאי חינוך והוראה בישראל  חינוך בני נוער  קיבוצים ופיתוח החקלאות והתעשיה בישראל  תרגום ספרות הודית  סיוע במתן מידע לעיתונות ההודית  סיוע לאגודה לקשרי ידידות בין הודו וישראל  בדיקת אפשרות לארגון משלחת סטודנטים להודו ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-842/22 1951 בית-הספר במעברה בית-גן חילופי מכתבים בין משרד המפקחים בצפון למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למחלקה לביצוע חוק לימוד חובה  לבית-הספר "נוה-עציון" בית-גן  למחלקה לחינוך של עירית ירושלים; סידור ותקן בית-הספר במעברה  נתונים על המורים ושעותיהם  התלמידים  הכיתות והשעות  רישום הילדים בבתי הספר ביבנאל; ועוד.
גל-47488/10 1952 מנגנון רשות הפיתוח התכתבויות בנוגע למעמדם של עובדי רשות הפיתוח
נ-44/67 1961 בן-צבי יצחק – The Mission of Israel התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הנשיא יצחק בן-צבי עם עורך הספר The Mission of Israel  יעקב בעל-תשובה (Jacob Baal-Teshuva)  המבקש מהנשיא לתרום מאמר בהיקף של 2 500 מילה לספר בעריכתו.
גל-47475/3 1951 משרות פנויות במשרד המשפטים הכרזה מס' מ/2 מסמכים בנושא
גל-50698/13 1992 בית-ספר הממלכתי אלון גבעת שמואל בטיחות וגהות. תאונות בבית הספר ודוחות על נפגעים; ענייני פרט; דוחות ביקורת על תקנים והוראה
ג-2044/44 1953 הענקות –  ראש העין הענקות משרד הפנים לישובי עולים-ראש העין (1954-1959). תשלומים לועד המקומי/מועצה מקומית בראש העין על חשבון ההענקה לישובי עולים.
פ-4256/7 1949 פסקי דין בענייני נישואין וגירושין טיוטות פסקי דין בכתב ידו של הרב יצחק הרצוג ופסקי דין מודפסים שלו ושל רבנים אחרים (ביניהם הרב הראשי הספרדי ב"צ חי עוזיאל  הרב עובדיה הדאיה  והרב יוסף שלום אלישיב) שנכתבו כהכרעה בדינים משפטיים שונים בענייני נישואין וגירושין של זוגות ספציפיים והתכתבות נלווה בנושא (המשך מתיק מס' 6).
כ-887/12 1992 ח"כ רחבעם זאבי – מפלגת "מולדת" – חומר תעמולה לבחירות לכנסת מצעי מפלגת "מולדת" לבחירות לכנסת ה-13 (1992) וה-14 (1996)  כרוזי המפלגה בנוגע להסכמי אוסלו  המאבק על בניית שכונה חדשה בגבעת התמר באפרת וטענות "מולדת" על צביעות של אנשי "מרצ" (לשעבר אנשי מפ"ם) ביחסם אל הפליטים הפלסטינים לאור עובדת הקמתם של קיבוצים רבים מתנועת "השומר הצעיר" על אדמות כפרים ערביים נטושים.
כ-887/22 1991 ח"כ רחבעם זאבי – "חוקה לישראל" התיק מכיל מכתבים מפעילים ב"ועד הציבורי למען חוקה לישראל" לח"כ זאבי בנוגע להצעת חוק חופש הדת ובנוגע לשיטת הבחירות והממשל בישראל.
נ-104/44 1963 ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות התכתבות  ברכות והזמנות
ג-1930/18 1948 עירית תל-אביב – חוק להארכת תוקף של תקנות חירום התיק מכיל חליפת מכתבים של עיריית תל אביב ומשרד הפנים בנוגע לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום  קובץ התקנות  הרחבת האזור העירוני של תל אביב  ענייני בחירות למועצת העיר בתל אביב  הודעות לעיתונות  ועוד.
גל-43710/10 1993 בניה עירונית מחוז ירושלים – רשות לפיתוח ירושלים התכתבויות  פרוטוקולים  פרסומים   דו"ח תקציב 1993  עידוד התיירות בירושלים  סיכום ישיבות  הקמת ועדת השקעות  החלטות  תקנות חובת המכרזים  הערכת כהונת של עוזי וכסלר  מניות  ועוד.
כ-887/7 1991 ח"כ רחבעם זאבי – חקלאות – מים התיק מכיל חליפת מכתבים מגורמים חקלאיים ואחרים שהועברו לח"כ רחבעם זאבי בענייני מים וחקלאות: תכנון מדיניות המים בישראל  הקצאת מים לחקלאות ולגינון  הטיית מי הליטאני  קטע עיתונות על בצורת בקליפורניה  צילום מתוך ספר "אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה"  ועוד.
טס-11493/4 1975 הגברת גולדה מאיר אלבום תצלומים (61 תצלומים שחור לבן וצבע) כנראה מטקס השקת הספר GOLDA MEIR – MI VIDA במלון פלזה בתל אביב.
גל-45693/7 2001 המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר לבין רשויות מקומיות בנוגע למתן מענקים ותקציבים לפיתוח אזורי תעשייה בשטחן: תכנית "עידוד 2001- 2002  פיתוח אזורי תעשייה  סיוע למפעלי תעשייה  הקמת מתקן לטיהור שפכים בשדרות  החלטת ממשלה על תכנית פיתוח ליישובים הבדואים בצפון ועוד.
גל-59827/3 1989 זוגלובק בע"מ רח' חלוצי התעשיה מס' 95 חלקה 18/6-1 בגוש 11637 מפרץ חיפה (בנ 1031/73)+פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
ג-7287/23 1982 בית-המשפט העליון בית-המשפט העליון – הפקדת תיקים בארכיון המדינה
ג-6912/3 1970 מדיניות לגביי ערביי ישראל סטנוגרמה מדיון במשרד החוץ על המושג הפלשטינאי ויחסה של ישראל לערביי ארץ ישראל  התכתבות בנוגע לשילוב הערבים בחיי המדינה
גל-45611/13 2001 סגן השר יולי אדלשטיין – שוטף (העתקי מכתבים יוצאים) סגן השר התיק מכיל מכתבים יוצאים של סגן שר הקליטה יולי אדלשטיין בעניין פעילותו השוטפת של המשרד: קליטת עלייה מברית המועצות ומאתיופיה  אסון התרסקות המטוס הסיבירי  יהדות התפוצות  הקמת אנדרטאות (לטרון ויהודי אתיופיה)  העסקת מדענים  שיתוף פעולה עם מדינות ברית המועצות לשעבר  המצב הביטחוני בארץ (בין השאר הלינץ' ברמאללה  הפיגוע ביישוב אדורה והפיגוע בדולפינריום) ועוד
גל-22206/8 1995 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין בן אליעזר בנושאים: פרוגרמות  פיתוח שכונות בראש העין  ועדה לצרכי פיתוח במגזר הדרוזי והצרקסי  תוספת קומה למנהל קהילתי בקרית שמונה  פינוי רח' ביאליק אור עקיבא  בנייה בכפר כסרא -סמיע  בקשה לסיוע מעזבונות המדינה  סיוע לשכונות בגן יבנה  נטיעת עצים בגן החיות   סיוע ברכישת ספסלים לבית ספר  הקצבות הועדה הציבורית ועוד.
גל-54168/11 2002 ישובים עירוניים חדשים מעבר לקו הירוק התכתבויות  החלת חוק הישראלי באיו"ש  תיקון מו המועצות האזוריות באיו"ש 2004  החלטות בעניין התנתקות  פעולות לקידום תעסוקה למפוני חבל עזה וצפון השומרון ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-18747/29 1967 גן-ילדים ממלכתי בבעלות מועצה מקומית גבעת שמואל פתיחת גן ילדים לא רשמי בגבעת שמואל
גל-22216/1 1994 לשכת השר בן-אליעזר – בניה כפרית  אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין בן אליעזר בנושאים: בניה כפרית  דרגות סיוע למושבים  הקמת שכונות מגורים בקיבוץ מגל  בנייתהיכל במשק ניר עציון  אזורי עדיפות לאומית א'  הקצאות קרקע לבניה לעולים חדשים  התיישבות בגליל  בנייה באלון מורה  שיכון בקיבוץ רביבים  תקציב למושב נטועה  הקפאת מכירות בתים ברמת הגולן ושכירות בישובי הר חברון ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
נ-203/7 1966 תצלומים מחידון התנ"ך לצה"ל התיק מכיל תצלומים מתוך אירוע חידון התנ"ך לצה"ל
גל-9275/4 1984 מעלה אפרים מסמכים מהמינהל לכספים ותקציבים של השלטון המקומי במשרד הפנים בנוגע לתקציב המועצה המקומית מעלה אפרים לשנת 1983: הצעת תקציב  תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1983 ותקציב מאושר.
גל-22216/3 1994 לשכת השר בן-אליעזר – בניה כפרית אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון לשכת השר בנימין בן אליעזר בנשואים: בניה כפרית  פיתוח והרחבת גוש עציון  ביקור השר בגן יבנה  פרוייקט צור יגאל  תשתיות מרכז קנדה  בניית חדרי ביטחון  גגות רעפים -עין יעקב  בניית בית כנסת בהושעיה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-22216/4 1994 לשכת השר בן-אליעזר – בניה כפרית תכניות עבודה לפיתוח ובנייה ביהודה ושומרון ובקעת הירדן  התכתבויות וסיכומי סיורים בנושא; החלטות ממשלה  תכניות מתאר ותשריטים ליישובים חדשים- גבעת שמשית  שלוחת צבאים ורמת הנגב.
פ-1940/4 1909 פועלי ציון – ארה"ב תצלום דו"ח באידיש של החלטות ועידת שיקגו. תיק מס. 4 בסדרה.
גל-41279/5 1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – בניה כפרית . אותיות א'- כ' מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבנייה באזור יהודה ושומרון  כגון: הובלת מבנים יבילים  תשתיות ליחידות דיור  מוסדות ציבור  עבודות ציבוריות שונות ועוד.
גל-41280/4 1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – בניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון  אריה מזרחי ועמוס רודין  בנוגע לעבודת המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים: פרוגרמות  השתתפות המשרד במימון עבודות פיתוחבקיבות מעיין ברוך  ברקן  מועצה אזורית גוש עציון  סיכומי פגישות וסיורים שערך המנכ"ל ועוד.
ג-283/22 1948 בית חולים של הצלב האדום העברת בית החולים של ממשלת המנדט לשעבר  במגרש הרוסים בירושלים  על נכסיו וציודו  לידי משרד הבריאות של ממשלת ישראל.
גל-47141/5 1980 שומרון טיוטת תכנית השירותים למועצה אזורית שומרון; התכתבויות בנושא תקציב המועצה  מענקים מיוחדים  תכנון יישובים  הקמת מקוואות ועוד.
גל-50145/3 1981 לשכת המנכ"ל – פיצויים – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויים לחקלאים ומשפחות מפיתחת רפיח. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
גל-50145/4 1981 לשכת המנכ"ל – פיצויים – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויים לחקלאים ממושבי פיתחת רפיח. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
ג-144/5 1948 בתי-חולים ומוסדות רפואיים – מגן דוד אדום בירושלים התכתבות של ראשי "מגן דוד אדום" עם אנשי משרד הבריאות וגורמים נוספים  פרוטוקוליםם תקציבים וחשבונות בענין פעולת מד"א בירושלים  תקציב וחשבונות שונים  שיכון הסניף ועוד.
ג-2334/19 1954 בית שאן (ענייני) 2. תכנית אספקת מים  הקצאת שטח לשיכון העולים  הקצאת מגרשים למוסדות חינוך ורפואה.
ג-2334/5 1950 בת שלמה (ענייני). רשימת הצנורות הדרושים לשיכון הממשלתי ותקציב משוער לעבודות אספקת המים; סיכום חשבונות המים / ביוב בבת שלמה; התיישבות נוספת בבת שלמה בהמשך לשיכון העולים שנבנה במקום על-ידי אגף השיכון; הספקת מים לשיכון העולים בבת שלמה;
פ-4246/29 1954 ארגון "עזרת תורה" רשימות רבנים פליטים ורשימת הרבנים ביישובי העולים שעלו לארץ והתמיכות שקיבלו מארגון "עזרת תורה"  התכתבות וחילופי מברקים בעברית ואנגלית בין הרב הרצוג לארגון "עזרת תורה" בנוגע לסיוע לרבנים פליטים ועוד.
גל-12194/26 1970 משרד ראשי – חוק עבודת ילדים ונוער כרך א' התיק מכיל: הסמכת רופאים לצורך חוק עבודת הנוער  עבודת ילדים מהשטחים בתעשייה בקו הירוק ועוד.
גל-2078/3 1965 משרד ראשי – מרכז בריאות – בקעה אל-גרביה התיק מכיל: מרכז רפואי בבאקה אלגרבייה  תלונות על אי קבלת טפול רפואי במרכז הבריאות בבאקה אלגרבייה  ביקורי תיירים בבקה ועוד.
ג-10771/4 1977 ארה"ב התכתבות עם הקונגרס היהודי האמריקני  הוועד היהודי האמריקני  בתי כנסת המאוחדים באמריקה ואיגוד הרבנים המתקדמים בנושא הסברה בארה"ב
גל-3468/8 1962 המשרד הראשי – חוק עבודת ילדים ונוער חוק עבודת נוער-1953; הרשאות רופאים לבדיקות רפואיות נוער; הסמכות מוסדות רפואיים לעסוק בתחום
גל-44989/2 1983 אגף תכנון ובינוי ערים – אריאל – תקנונים מסמכים מאף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לתכנון העיר אריאל: תכנית אריאל 1985  תדריך תכנון לתכנית מתאר אריאל-טיוטא לדיון ותכנית מתאר אזורית חלקית מס' 01 תש"מ 1983-תקנון (מאי 1983).
גל-61371/17 1961 בעיות עליה וקליטה קליטת עולים במרחב הנגב-תכנית קליטת העליה לפי ישובים בהתאם לצפי העליה החודשי באניות ואוירונים בשנת 1962  בנית שכוני עולים  תעסוקה ועוד.
גל-47107/10 1949 מוקש מבצע "מטען" – פיצוץ מבוקר של מטען חומר נפץ שהיה בשטח ההפקר שליד שכונת מוסררה בירושלים. המטען פוצץ על ידי צה"ל: התיק מכיל את פקודת המבצע ותודות לכל מי שסייע.
גל-54783/1 1997 הסכם כלכלי בין ישראל לפלסטינים
ג-6013/20 1973 בדואים צפון – שעב התכתבות של היחידה למיעוטים במשרד השיכון בנוגע לבנייה בישוב שעב  הוראות לביצוע עבודה של כבישים פנימיים  שיכונים ובתי מגורים ועוד  קטעי עתונות בערבית.
גל-54730/1 1996 החטיבה להתיישבות – רכב תקציב החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית-ישובים בטיפול החטיבה  סיוע לחקלאים (מגדלי פרחים ופירות בבקעת הירדן ועוד)  פרויקטים בתחום החינוך  פיתוח תשתיות  חברה וקליטה ועוד. פירוט סעיפי התקציב השונים. התכתבויות בין החטיבה להתיישבות לבין משרד האוצר בענייני תקציב. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-54732/6 1994 הסכם כלכלי עם האוטונומיה
גל-19222/7 1993 לשכת סגן השר מסאלחה – מרפאת ש'ח-ג'ראח בתיק רק תזכיר על עבודתה של המרפאה לבריאות הנפש במרכז ש'ח-ג'ראח.
גל-56961/1 1971 הועדה לילדים ובני נוער במצוקה ע"י ראש הממשלה דוחות
גל-54739/5 1993 אוטונומיה
פ-2180/1 1969 מכתבים מרחל ינאית לאישים שונים. מכתבים לטדי קולק  דב סדן  ציפורה בנטוב  לובה אליאב ועוד בנושא עיתון "אחדות"  הקמת מדינה פלשתינאית ועוד.
גל-54740/19 1993 אוטונומיה
גל-61296/15 1984 קולנוע היכל שבת התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לפתיחת קולנוע היכל בעיר פתח תקווה ביום שבת  הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה  קטעי עיתונות בנושא  ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט
גל-7768/1 1982 אריאל מסמכים מהמינהל לכספים ותקציבים של השלטון המקומי במשרד הפנים בנוגע לתקציב המועצה המקומית אריאל לשנת 1982: הצעת תקציב  אומן תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1982 ועוד.
גל-64556/2 1994 אוטונומיה
גל-64556/3 1994 אוטונומיה
גל-64556/1 1993 אוטונומיה
גל-64083/5 1936 יער עציון אגודה הדדית בעמ בקשה לרישום ותקנות יער עציון אגודה הדדית בע"מ  שקמה כדי ליסד בהרי יהודה מושב לנאות קיץ (קיטנה).
גל-64183/4 1930 נטע אומנים אגודה הדדית בעמ התכתבויות וחליפת מסמכים בין אגודת נטע נאמנים אגודה הדדית בע"מ לבין רשם האגודות השיתופיות  בנוגע לנושאים: הקמת האגודה אשר נוסדה ע"י רבי ישראל זיסל דבורץ   תקנון האגודה ופעילותה  התראות על אי הגשת דו"חות פעילות לממשלת המנדט והודעה על סגירתה.