אפריל 2021

.1 | 1922 תיקים - 171,644 עמודים - 19 לאפריל 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
חצ-3739/8 01/09/1953 סודאן דיווחים מנציגויות; סקירות; דיווחים על פגישות עם ראש מפלגת ה-"אומה" א. עומר בבריטניה וקפריסין ב-1955-1954; התכתבות איתו באמצעות בריטניה וכו'
ג-3827/18 01/01/1948 קטעי עתונות – עירק (כרך ב') קטעי עיתונות
חצ-3741/14 01/10/1959 חבש – אזרחים ישראליים בחבש דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם אישים ומוסדות
גל-18814/9 12/01/1962 בית-ספר מיוחד בית-חולים ממשלתי צפת בתיק התכתבויות בנוגע לבית ספר מיוחד – בית חולים  ממשלתי צפת
חצ-8675/17 01/04/1984 חנא נאצר.
חצ-3772/56 01/06/1956 עומר  (הסודני)
גל-3933/32 14/08/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל-אל-קסר בתיק – אישור תכנית בנייה בתל אל-קסר. בתיק גם תשריט האיזור  קנה-מידה 1:1000.
ג-2705/4 11/06/1950 אגף התכנון – מגדל טבחה תכנון היישוב טבחה והמושבה מגדל בסמוך לטבריה התכתבות עם ועדת השמות ; זכרון דברים מפות שרטוט ותכנון
כ-1406/19 03/06/2002 מצב הקליטה של העולים החרשים בתיק פרוטוקול מועדת העלייה וקליטה בעניין מצב הקליטה של העולים החרשים.
גל-3929/22 29/05/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – טבעון בנין תיק – התכתבות בין ראש אגף התכנון אל המפקח לבניין ערים במחוז חיפה בעניין בקשה לבניין בית טורי בכיוון ניצב לשיפועי הקרקע בטבעון.
גל-3954/22 01/01/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – שמור (ברגיאת)
ג-4722/28 15/11/1948 הרב משולם ראטה ירושלים התכתבות בנוגע למשכורת הרב
גל-49039/13 14/01/1951 מועצה מקומית טבעון – מלוות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים  בנוגע למועצה מקומית קריית טבעון: מלווה מהאוצר בעד שני בתי הספר  בית הכנסת  הרכבת מודדי מים  חוזה בין בנק הפועלים בע"מ ובין המועצה המקומית לבניין בית ספר ועוד.
ג-2229/11 30/01/1956 היועץ המשפטי – חוק ההתגוננות האזרחית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח תיקון לחוק ההתגוננות האזרחית  התשי"א-1951  תכנית עבודת כוחות הג"א לשנת 1956/57  הצעת תקנות  הצעות לתקנים לחוק מממוני המחוזות השונים  חוק ההתגוננות האזרחית  התשי"א-1951  הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון)  תשט"ז-1956 ועוד.
ג-2230/9 28/10/1951 היועץ המשפטי – אכסון במלון חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אכסון במלון) – אכסון עולים בבתי מלון.
כ-1407/20 14/05/2002 דיון בנושא ילדי תימן אישור הוועדה לצו המתיר פרסום הפרוטוקולים של הדיונים הפומביים של ועדת חקירה ממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים עולי תימן בשנים 1945-1954
גל-3987/13 25/03/1958 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכניות עבודה תכניות עבודה  דו"חות פעילות וסקירות של לשכות התכנון המחוזיות ואגף התכנון במשרד הפנים.
גל-20461/9 09/02/1992 שיקום שכונות חברתי – לוד; כל העיר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מתאמת שיקום והתחדשות השכונות בצוות למדיניות חברתית במשרד הבינוי והשיכון  חגית חובב  בנוגע לפרויקט התחדשות העיר לוד: פעילות המתנ"ס ברמת אשכול  סיכומי ישיבות בנושא  מרכזי למידה בבתי הספר היסודיים – תמונת מצב לתאריך 20 בינואר 1992  דו"ח פעילות תכנית 18+ לתקופה נובמבר 1991 – אוקטובר 1992  סקירה של תכניות הפרויקט  פרויקט תגבור לבגרות במכללה האזורית לוד – סיכום שנת תשנ"ג  פרוטוקול אישור תכניות 1994  פרויקט חינוך מבוגרים למגזר הערבי באזור רמלה-לוד ועוד.
פ-2332/21 22/09/1938 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
גל-3971/38 30/04/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה ידום א-זינט תוכנית מפורטת לבניין ערים לכפר העבודה אום א-זינת.
חצ-9715/13 01/02/1987 יוון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
תת-38/20 01/07/1930 Memorandum on Immigration  – Prepared for Sir John Hope Simpson תזכיר בענייני עלייה שהוכן לוועדת החקירה של סיר הופ סימפסון 10.7.1930.
גל-3981/34 31/05/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא כפר סבא-תכנון עיר  ממשלת המנדט. מצורפת תוכנית אזור בנין ערים כפר סבא  גוש 6433.
גל-3981/38 17/02/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא כפר סבא-תכנית בנין עיר. מצורפת תוכנית אזור בנין ערים כפר סבא.
גל-3981/52 01/01/1936 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא שטח בנין עיר כפר סבא-הודעה על תכנית מאושרת  תכנית מס' 21-המועצה המקומית כפר סבא.
פ-2082/14 01/05/1919 חיבורים מאת יצחק תמרי. חיבורים בנוגע לקבוצת "מחניים" על תקנות הקבוצה ועבודת האשה בקבוצה.
פ-2082/15 31/05/1919 שאלונים של חברי קבוצת "מחניים". רשימות נחמן זוננשיין
פ-2082/17 01/09/1918 רשימות טיוטה מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנושא יחסי קבוצת מחניים עם הקבוצות והיישובים השכנים.
פ-2082/18 01/01/1919 רשימות טיוטה מאת רחל ינאית בן-צבי. טבלאות של ענפי המשק השונים בקבוצת מחניים.
תת-38/25 01/07/1938 The Historical Connection of the Jewish People with Jerusalem Submitted to the Palestine Partition Commission by the Jewish Agency  תזכיר על הקשר ההיסטורי של העם היהודי לירושלים – הוגש לועדה לחלוקת פלשתינה (ארץ ישראל) על ידי הסוכנות היהודית 1.7.1938. מספר 912/9131.
גל-22173/3 01/01/1949 ועדת השמות הממשלתית – שמות ישובים
תת-38/55 01/04/1947 Question of Palestine – Text of Mandate שאלת פלשתינה – נוסח כתב המנדטשל חבר הלאומים משנת 1922.שהוגש לעצרת הכללית ב- 18.4.1947. מספר קודם 832.
תת-38/56 01/04/1947 Question of Palestine – Article 22 of the Covenant of the League of Nations שאלת פלשתינה (ארץ ישראל) – סעיף 22 של אמנת חבר הלאומיםבנושא הקמת מנדטים שהוגש לעצרת הכללית של האו"ם ב- 30.4.1947.
תת-35/1 01/01/1951 ציורי ילדים לראש הממשלה דוד בן-גוריון מילדי הגנים במעברת טירת הכרמל
תת-35/3 01/07/1933 תעודת מהנדס אזרחי של שמואל מיקוניס מאוניברסיטת קאן צילומי המקור נמצאים בתיק פ /1854/14
תת-38/60 01/05/1947 Text of Statement of Jewish Agency for Palestine in Response to Questions Submitted in the Political and SecurityCommittee of the UN presented by Mr. Shertok  נוסח הצהרה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בתגובה לשאלות שהוצגו בועדה לענינים מדיניים ובטחוניים של האו"ם על ידי משה שרת. 12.5.1947. מספר קודם 814.
תת-38/65 01/05/1947 The Jewish Agency Before the United Nations Statements by Dr. Abba Hillel Silver  Moshe Shertok  David Ben Gurion  חוברת המציגה את הופעת הסוכנות היהודית לפני המושב המיוחד של עצרת האו"ם בעניין ארץ-ישראל  מאי 1947  הצהרותיהם של ד"ר אבא הלל סילבר  משה שרתוק (שרת)  דוד בן גוריון. 3 העתקים.
גל-3978/34 01/01/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון בית שערים בתיק – תשריט מפה – תרשים טופוגרפי בקנה מידה של 1:1000.
גל-3978/37 26/09/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון קרית עמל שכון התכתבות בין יושב-ראש הוועדה לתכנון ובנייה – מחוז חיפה לבין המפקח לבניין ערים במחוז חיפה בנוגע לת.ב.ע (תכנון בינוי ערים) בשיכון קרית עמל והחלטת הוועדה למתן הרשאה למתן תוקף לתכנית לאחר בקשת ערעור מטעם חברת השיכון שנדחה; תכנית בנין ערים – שיכון טבעון והחלטת הוועדה; תשריט קרית עמל בקנה מידה:1:1250 – תכנית לתכנון איזורי למחוז חיפה – תכנית שינוי חלוקה בשטח שיכון בקרית עמל; הצעה להרחבת רשת מתח נמוך בקרית עמל – תכנית חברת החשמל – התכתבות; תשריט של קרית עמל – מחוז חיפה.
גל-3978/38 05/09/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון שטח תכנון עיר גלילי- מחוז חיפה  הרחבת טבעון – הוועדה המחוזית תוכניות בניין עיר  כבישי גישה
גל-3978/39 23/07/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון "קרת" תרשים של תכנית תכנון עיר גלילי – שינוי חלוקה בטבעון.
גל-3978/40 27/01/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון הוועדה המקומי לאזור הגלילי למחוז צפון- טבעון תכנון בניין עיר
גל-3978/41 01/01/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון גבעת א. פקץ בתיק – תשריטי תכניות בנייה  תכנית תכנון גלילי למחוז חיפה – תיקון מס' 222 – תכנית בניין ערים – גבעת אברהם פרץ – טבעון. קנה מידה – 1:2500; הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכניות מפורטות והרשאה למתן תוקף לתיקון התכנית; אישור תכנית הבנייה ופירוט התכנית;
גל-22632/45 07/03/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אזור תעשיה "סולתם" בתיק התכתבויות בנוגע להרחבת אזור התעשייה סולתם
תת-39/21 01/10/1947 Statement of Dr. Abba Hilel Silver before the United Nations Ad Hoc Committee on Palestine נוסח הצהרתו של דר. אבא הילל סילבר לפני הועדה הזמנית של האו"ם לעניין פלסטינה (ארץ ישראל) 2.10.1947. מספר קודם 814.
ג-868/30 01/09/1948 [המכון הביולוגי חיפה ) תקנות אגודת המכון הביולוגי והגן הבוטני והזואולוגי בהר-הכרמל חיפה  הודעת המכון הביולוגי על פעולותיו  תכנית פעולות המכון ביולוגי-פדגוגי תל-אביב  הצעה למעבדה מרכזית ללימודי הטבע והחקלאות בבתי-הספר העממיים בירושלים; חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון לועד הקהילה העברית חיפה  למחלקה לחינוך חיפה ועוד  תזכיר בדבר פתיחת מכון ביולוגי-פדגוגי בחיפה; הזמנות
גל-3978/44 09/04/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון קרית עמל-בית מלאכה התכתבות עם הוועדה המחוזית לתכון ובנייה – מחוז חיפה; תכנית בנין ערים – איזור בתי המלאכה בקרית עמל במטרה לרכז בתי מלאכה בשטח התכנית. בעל הקרקע – הקרן הקיימת לישראל;
תת-38/9 01/01/1925 League of Nations – Permanent Mandates Commission – Report on the work of the Seventh Session חבר הלאומים – ועדת המנדטים הקבועה – דו"ח על הישיבה עבודת הישיבה השביעית 30.10.1925. מספר קודם 834.
תת-38/5 01/08/1922 League of Nations – Mandate for Palestine – Questionnaire חבר הלאומים – מנדט על פלשתינה (ארץ ישראל) – שאלון. שאלון שנועד להכין את הדו"חות השנתיים של שלטונות המנדט בנוגע לסוכנות היהודית 23.8.1922. מספר קודם 832.
גל-41586/3 01/02/1962 לשכת היועץ המשפטי – עבירות זיהום הים בשמנים התכתבויות  מסמכים  אמנות  הטלת קנסות ועוד בנוגע למניעה וטיפול בזיהום מי ים במפרץ אילת ובים התיכון
גל-41586/4 05/08/1964 לשכת היועץ המשפטי – זיהום הים – כללי תכתובות בנושא  אמנות בינלאומיות  תקנות ועוד בנוגע למניעה וטיפול בזיהום מי ים
גל-41586/6 21/10/1974 לשכת היועץ המשפטי – זיהום הים התכתבויות בנוגע למניעה וטיפול בזיהום מי ים בים התיכון ובמפרץ אילת
גל-41586/7 13/06/1977 לשכת היועץ המשפטי – זיהום הים התכתבויות בנוגע למניעה וטיפול בזיהום מי ים
גל-41586/8 29/01/1980 לשכת היועץ המשפטי – זיהום הים חוברת בשפה האנגלית בנושא  קובץ התקנות: תקנות נמלים (טעינה ופריקה של שמנים)  תכתובות ומסמכים
גל-48203/15 01/01/1965 סתריה הוועדה המקומית גזר מודיעים עמק לוד לבניין ערים  שינוי יעוד של תוכנית סתריה
גל-41590/10 02/04/1980 לשכת היועץ המשפטי – הקמת נמל ליד תחנת הכוח בחדרה התכתבויות  סיכומי דיונים ומסמכים בנושא העברת ניהול ותפעול נמל חדרה לרשות הנמלים  רכישת ציוד לנמל  תקנות לטעינה ופריקה בנמל  מינוי מנהל לנמל  גביית אגרות  החלת תקנות הנמלים  קביעת הנמל כתחנת גבול ועוד.
כ-588/28 09/07/1992 ועדה מסדרת – התקלה בבחירות לנשיא המדינה בתיק פרוטוקולים מישיבות וועדות הכנסת השונות הכנסת ה-13 והכנסת ה-14 – נוהל הישיבה הראשונה של הכנסת ה-13   שיבוץ בוועדות הכנסת  קביעת מסגרת הדיון לכינון הממשלה  שיבוץ ועדות הכנסת  הרכב ועדות הכנסת ועוד
תת-37/9 01/08/1941 הרצאת מר יצחק גרינבוים בסמינריון "המכבי הצעיר" בנושא "הזרמים בציונות" רחובות  27.8.1941 מתחיל בעמ' 27
מ-4069/1 01/11/1939 Police and Prisons Trans-Jordan Frontier Force Camp  Ma'an (Correspondence concerning water supply article by S.H. Shaw on water supply at Ma'an 4/1947 (vol. C only
מ-4069/3 01/04/1995 Police and Prisons v.C- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
מ-4069/4 01/01/1932 Police and Prisons v.C- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
מ-4069/5 01/10/1932 Police and Prisons v.F- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
מ-4069/6 01/09/1934 Police and Prisons v.I- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
מ-4069/7 01/09/1937 Police and Prisons v.J- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
מ-4069/2 01/01/1928 Police and Prisons v.C- no. vls. 10 ABEH Palestine and Trans-Jordan Frontier Force  Accommodations Correspondence and sketches concerning construction and maintenance; letter of Lord Plumer to Amery  Secretary of State for the Colonies on expenditures of Mandate government
תת-39/35 01/05/1934 רכוז ה' התכתבות ורשימות בנוגע לניהול אגודה הדדית בע"מ בית וגן ירושלים
ג-777/41 18/02/1949 יוסף צמח (מורה לערבית) תיק פרט בעניין מורה לערבית בטבריה.
ג-2472/10 01/01/1953 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – סיד בטומנית תיק  6 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – סיד בטומנית תיק  6
ג-2084/14 09/06/1958 מועצה מקומית קרית טבעון – ח"ע בדבר מס עסקים התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לחקיקת חוק עזר בדבר מס עסקים במועצה המקומית קרית טבעון: טיוטות ונוסח סופי של חוק העזר  הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים  דברי הסבר להצעת חוק העזר ועוד.
ג-2550/1 01/01/1969 החברה הממשלתית לתיירות – חומות העיר העתיקה-טבריה מפת תכנון של חומות העיר העתיקה- טבריה תאריך משוער
גל-53070/5 01/11/2003 הכשרה מקצועית שרה חורש. הכשרת חרדים.
ג-230/10 01/01/1949 המועצה המדעית – סיד ביטומיני המועצה המדעית – סיד ביטומיני
גל-20750/7 01/06/1982 מנכ"ל – רפי פרבר – ועדה לדירוג בתי-מלון. עיקר התיק עוסק התכתבויות של משרד התיירות בעניין החלטות ודיוני הועדה לדרוג בתי מלון.
ג-2087/24 13/05/1949 קרית טבעון בתיק התכתבויות בעניין חוק עזר עירוני – היטל עינוגים.
גל-48237/15 24/08/1977 ערב אל ערמשה – תרשימים מפות ומדידות של היישוב
גל-1342/5 17/11/1949 מחלקת העתיקות – שיתוף פעולה עם ועד הלשון העברית בתיק התכתבות בין מחלקת העתיקות לועד הלשון העברית בעניין הוצאת מילון למונחי מכוניות.
גל-1342/6 24/07/1950 מחלקת העתיקות – שיתוף פעולה עם אגף יעור התכתבויות בנושא הרצאות בפני קורסים של מחלקת היערות  שימור עצים עתיקים ועוד.
גל-1342/10 31/03/1949 מחלקת העתיקות – שמות ישובים – קשרים עם ועדת השמות של קק"ל בתיק התכתבויות בעניין שינוי השם לכפר יעזור ל-אזור וכן בעניין שם להקמת יישוב חדש – כפר הנשיא.
גל-1342/12 19/04/1950 מחלקת העתיקות – שיחות עם מנכ"ל משרד החינוך התכתבויות בנושא תפקוד המחלקה וכוח אדם.
גל-1342/15 17/03/1949 מחלקת העתיקות ירושלים – חליפת מכתבים עם מחלקת הרכבת קו רכבת תל אביב – חדרה  ובעיית העתיקות בקו המסילה
חצ-4244/2 01/02/1969 שויץ – תיק מטוס בתיק פרשת ההתקפה על מטוס אל-על בציריך (המשך בתיק 3) כרך א'
גל-1344/26 03/01/1949 מחלקת העתיקות – שיתוף פעולה – סולל בונה מסמך בודד בדבר ביצוע עבודות תשתית על ידי חברת סולל בונה
גל-2799/4 01/12/1984 לשכת השר יובל נאמן – המכון לחקר הגולן כרך ד' ענייני תקציב  מנהל שוטף  הצעות תקציביות למחקרים
חצ-1925/3 01/09/1963 גאנה – ניהול גן החיות של ארמון הנשיא
גל-48278/15 29/03/1987 צפת צפת – תכנית שיכונים ציבוריים  מפרטים  התכתבויות ועוד.
א-4175/5 01/11/1978 המנכ"ל אליהו בן אלישר – פרוטוקולים מפגישות אתרטון בן-אלישר פרוטוקולים (באנגלית) מפגישות המנכ"ל בן-אלישר עם אלפרד אתרטון  עוזר מזכיר המדינה האמריקני לענייני המזרח הקרוב ודרום אסיה (בהשתתפות פרופ' יצחק זמיר  היועץ המשפטי לממשלה)  סיכום שיחה בין רה"מ מנחם בגין ושר החוץ משה דיין לאתרטון ומסמכים נלווים בנוגע למו"מ בין ישראל למצרים על הסכם השלום.
ג-2311/4 01/06/1950 בית שמש (הר-טוב) חשבונות השיכון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לפיתוח תשתיות בהר טוב: חשבונות ותשלומים עבור עבודות טופוגרפיה   אספקת מים לשיכון הממשלתי  תכנון ביוב  בדיקות מכון התקנים  תעסוקה לפועלי מעברת הר-טוב ועוד.
גל-9128/23 07/10/1971 מחלקת כינוסים בינלאומיים – הסימפוזיון הבינלאומי על חינוך מיני
חצ-6455/2 01/08/1968 חטופי מטוס אל-על באלג'יר. מברקים בנושא כרך ב'
מפה-4626/1 01/01/1937 ( שכם )   Nablus בתיק צילום מוקטן של מפת תכנון ערים של העיר נבלוס ( שכם ) על-גבי נייר שקוף חום.
גל-2015/1 01/01/1960 מפעל הירדן פרוטוקולים ותכניות העוסקות בבניית ופיתוח תשתיות מים
גל-1394/13 01/04/1951 חוק הארכיונים התכתבויות ממשרד החינוך סביב חקיקת חוק הארכיונים ותקנותיו: טיוטות  הצעת החוק  הצעות לתזכיר החוק  חוות דעת  הזמנה לישיבה הראשונה של חברי מועצת הארכיונים העליונה שהתקיימה ב- 06/08/1956 בצירוף רשימת החברים ותמונות מהישיבה בהן מופיע בין השאר אלכסנדר ביין  גנז המדינה הראשון  הרצאה מתוך הישיבה  עותק של חוק הארכיונים  פרוטוקול הישיבה השביעית של מועצת הארכיונים העליונה מ- 17/04/1961 ועוד.
מפה-4952/1 21/12/1946 ( קלקיליה – תכנית תכנון  עירוני המפורטת ) Qalqilia ) – Plan of Detailed Town Planning Scheme ) בתיק תרשים תכנית תכנון עירוני של קלקיליה ( החלק הדרומי ) על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול הכפר הישן; כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות  שכונות  שטח חקלאי  מוסדות  מס' הגושים הסמוכים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים; על-גבי התכנית – סימני עפרון בצד שמאל – מפת מיקום קטנה של קלקיליה בסביבה ( Key Plan )  קנה-מידה 1:100.000 נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/583/46; שורטט ע"י S.S. & A.R.; תאריך 21.12.46 בסיס המפה – התכנית הוכנה ע"י A. Rissas; הוגדלה ממפה 1:20000 ע"י A. Rissas
גל-1395/6 06/06/1966 ארכיון הסתדרות המורים התכתבות וסיכומי דיונים בענין העברת חומר ארכיוני מבתי ספר לארכיון הסתדרות המורים  ביעור חומר ארכיוני של בתי ספר ועוד.
גל-1395/7 05/12/1952 ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה בתיק התכתבויות בין ארכיון העבודה למשרד החינוך בענייני כספים סיוע טכני.
גל-1395/8 24/01/1950 גנזך המדינה התכתבות בנוגע לתיקים מתקופת ממשלת המנדט  תערוכה בגנזך  ביעור חומר ארכיוני במשרדי הממשלה
גל-1395/11 05/03/1962 חוק הארכיונים התכתבות בנוגע להצעת תזכיר – הצעת חוק הארכיונים (תיקון מס' 2) תשכ"ב – 1962  תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני) במוסדות המדינה וברשויות המקומיות תשי"ז – 1957  קביעת תקנות ביעור ועוד
גל-1402/6 01/12/1940 חוקת החינוך התכתבות בנוגע לחוק לימוד חובה תשי"ט – 1949  הצעת חוקת חינוך תשי"ג – 1953  הצעות לתיקונים בחוקה ועוד
חצ-6455/1 01/08/1968 חטופי מטוס אל-על באלג'יר. מברקים בנושא כרך א'
גל-1436/3 26/10/1963 הצעת חוק לימוד חובה חינם לגילאי 14 – 16  ועדת פראוור סטנוגרמה מישיבות הועדה לבחינת הארכת חוק לימוד חובה בשנתיים נוספות לגילאי 14 – 16  הצעה למסקנות הועדה להרחבת חוק לימוד חובה  התכתבות בנושא
נ-154/3 01/01/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה ביקור הנשיא זלמן שזר בארצות-הברית ובדרום אמריקה; קטעי עיתונות המסקרים את הביקור (גם עיתונות באידיש);
נ-154/4 10/08/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה ביקור הנשיא זלמן שזר בארצות דרום אמריקה – קטעי עיתונות וסיקור עיתונאי על הביקורים שם. קטעי עיתונות גם באידיש.
נ-154/8 21/06/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה בתיק – נאומים שונים של נשיא המדינה זלמו שזר בביקורו בדרום אמריקה; מתוך דברים שנשא בארוחה חגיגית במונטבידיאו לכבוד נשיא אורוגואי ובבית המחוקקים באורוגואי. הנשיא נאם גם באידיש.
נ-154/6 01/01/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה ביקור הנשיא זלמן שזר בדרום אמריקה; נאום נשיא המדינה בבנקט מטעם הקהילות היהודיות בוולפראיטו מר בצ'ילה כאורח הקהילה היהודית; נאומי הנשיא גם בארגנטינה; נאומי הנשיא – גם באידיש;
נ-154/7 17/06/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה ביקור נשיא המדינה זלמן שזר במדינות דרום אמריקה; בתיק – נאומים של הנשיא בביקוריו בארצות-הברית ובמדינות דרום אמריקה; נאום הנשיא שזר בקונגרס ובבית מושל גואנבארה בברזיל; נאום הנשיא שזר גם בארוחת ערב בבית הנשיא בברזיליה וגם בבית הדין הפדראלי העליון במקום; הערות מאת הנשיא שזר בתגובה להרמת כוסית על-ידי מזכ"ל האו"ם  או-טאנט; הערות הנשיא גם בארוחת ערב של המגבית היהודית המאוחדת לכבודו; נאומי הנשיא – גם באידיש; הנשיא שזר בטקס קבלת תואר דוקטור.
גל-1402/10 11/05/1965 שינוי מבנה בתי-הספר ראשי פרקים לדיון בועדת בתי-ספר מקיף  התכתבות בענין מבנה מוסדות החינוך בתנועות הקיבוציות  חינוך ילדי הערבים והדרוזים בישראל
גל-1368/2 19/02/1959 הטיפול במכוורת  הפיקוח על החינוך החקלאי התכתבות בנושא הפיקוח על הטיפול במכוורות דבורים הכוללת הצעת תקציב להשתלמות בגידול דבורים  תשלום למורים ועוד'.
גל-1405/2 01/02/1963 יחסים עם תנועות נוער – כללי התכתבות בנוגע למועצות של תנועות הנוער  פעולות תנועות הנוער בבתי-הספר היסודי  דו"ח על מפעל "הספריה למדריך"  הכשרת מדריכים ועוד
גל-1369/2 11/05/1956 פרוטוקולים מישיבות – הועדה לבדיקות מצב החינוך התיכון (יושב-ראש השופט צלטנר) (המשך בתיק 3) פרוטוקולים מישיבות – הועדה לבדיקות מצב החינוך התיכון (יושב-ראש השופט צלטנר)
גל-47111/1 25/09/1935 מפות שונות (מקופלות) חיפה בתיק מפות שונות של חיפה ונמל חיפה.
גל-2003/1 01/01/1970 זהום מי-ים דו"ח דרכי פיזור וקינטיקה של השמדת מיקרואוגניזמים אינטריים במי ים חופיים
גל-1349/2 30/10/1951 פרוטוקולים – לשכת הנוער פרוטוקולים מישיבות מנהלי לשכות הנוער  רשימת מוסדות מפוקחים  נתוני הוצאות ועוד. (המשך בתיק 3)
גל-1349/3 16/06/1955 פרוטוקולים – לשכת הנוער (המשך מתיק 2) פרוטוקולים מישיבות בלשכת הנוער  דיון בשילוב ילדים ממשפחות מצוקה
גל-1409/3 01/01/1964 הועדה לניסוי במולדת דו"ח מס' 3 הוראת שיעור מולדת במערכת החינוך
גל-1409/4 23/05/1962 הועדה לניסוי במולדת פרוטוקולים מישיבות  דו"חות הוראת שיעור מולדת במערכת החינוך
גל-1347/15 21/10/1959 הכדורגל בישראל – עתון (בטאון ההתאחדות לכדורגל לישראל) התיק עוסק ב"הכדורגל בישראל"- ביטאון (עיתון) ההתאחדות לכדורגל בישראל (גיליונות 1-3).
גל-1383/9 01/01/1945 תמונות מאירועים  עמוד 13  שני משמאל בן ציון דינור  שר החינוך עמודים 15  16  17  27  28  29 ועוד – זלמן שזר זלמן שזר – עמודים 6   12  15  16  17  27 (במבט מאחור – ככל הנראה)  28  29  64  69  רחל כצנלסון שזר – ככל הנראה בעמוד 64 ואולי בתמונות נוספות ליד בעלה בן-ציון דינור – עמודים 13  30 ברכה צפירה – עמודים 34  38  52  53
גל-1383/10 01/01/1945 תמונות מאירועים זלמן שזר – עמודים 15 – 17  22  דוד רמז – עמודים 5 – 10  13  26    30 שזר ורמז יחד – 19 – 20  23 – 25  28 – 29 בן ציון דינור – עמוד 3 ככל הנראה מדובר באירוע חילופי תפקידים. רמז נכנס לתפקיד שר החינוך במקום שזר
חצ-2425/6 01/03/1949 הסכם שביתת הנשק עם סוריה. חומר ביטחוני
גל-8128/7 05/05/1969 הנהלה – המועצה לייצור ושווק ירקות. דו"חות  נתונים סטטיסטיים  התכתבות  חוברות.
חצ-5836/2 01/01/1974 צלב אדום – הועידה הדיפלומטית
חצ-2412/1 01/12/1948 יחסי ישראל – טורקיה
חצ-4445/12 01/03/1971 כנס מומחי הצלב האדום בהאג
תת-42/1 01/03/1954 סין – העתקים מארכיון דוד הכהן התכתבות עם אנשי משרד החוץ כגון: דניאל הכהן ממחלקת אסיה בנושא יחסים דיפלומטיים עם סין  תזכיר בנושא שחרור האי טייוואן. החומר מהתקופה בה שימש דוד הכהן ציר בסין ומשה שרת כראש הממשלה
תת-42/15 01/01/1958 המגילה של שנת העשור המגילה של שנת העשור בחתימת הנשיא יצחק בן-צבי. נלקח מהחומר של ארכיון בן-צבי.
תת-42/22 01/04/1934 [משמר-העמק] מכתב מ'פישל (מקובר?)' ל'חזן' (כנראה יעקב חזן) על עניינים הנוגעים לקיבוצי השומר הצעיר.
ג-273/30 17/08/1948 קול ירושלים – ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתחנת הרדיו "קול ירושלים הישראלית": "תזכיר על השימוש ברדיו לתעמולה ציונית ופרסום"  שידור בערב ראש השנה תש"ט  שאלות שנשלחו לדב יוסף במסגרת המדור "האזרח רוצה לדעת" ועוד.
חצ-6860/7 01/12/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  התכתבות וכו'
גל-19706/1 10/11/1949 לשכה ראשית – תכניות בניני האומה – חזיתות תכניות של בנייני האומה: תכניות של "בית הכנוסים"  הצעה מוקדמת לאיתור בניני הממשלה ותכניות של בניין "הקשת".
ג-6721/40 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – בטחון בגבולות  פניות אישיות
תת-27/32 01/02/1973 מכתב דוד בן-גוריון אל גולדה מאיר בענין ארכיונו האישי מבקש שהארכיון האישי יופקד בשדה בוקר
תת-28/11 13/11/1968 יומן ביקור בצרפת של ח"כ מנחם פרוש כחבר במשלחת פרלמנטרית של הכנסת (עם חתימתו) יומן ביקור בצרפת של ח"כ מנחם פרוש מ"אגודת ישראל" כחבר במשלחת פרלמנטרית של הכנסת (עם חתימתו).
תת-30/20 01/06/1928 תזכירים שנתיים של הסוכנות היהודית לחבר הלאומים ותזכיר-תשובה על דו"ח ועדת חקירה למאורעות  1929 קטעי-עתונות (עברית)
תת-31/3 01/10/1978 מכתב של מזכיר ועדת פרס נובל למנחם בגין המבשר לו על זכייתו בפרס נובל לשלום יחד עם הנשיא סאדאת (אוסלו  27 באוקטובר 1978)
תת-28/18 01/07/1950 תזכיר על יחסי ישראל – ארה"ב (מוגש למשתתפי כנוס הצירים בקריה ע"י מחלקת ארה"ב) תזכיר על יחסי ישראל – ארה"ב (מוגש למשתתפי כנוס הצירים בקריה ע"י מחלקת ארה"ב).
תת-29/1 01/07/1948 מכתבי לוואי להעברת החומר ממזכירות הממשלה (חנה אבן-טוב) לארכיון הציוני והסוכנות (חבילות בולים ועוד)
תת-29/2 03/04/1949 מכתבים ותצלומים הנוגעים למפעלו של אליהו סחרוב (ייצור נשק) מכתבים מתעשיין הנשק אליהו סחרוב לח"כ  יצחק נבון שאליהם צורפו תצלומים של דוד בן-גוריון וגולדה מאיר ומכתב שקיבל סחרוב מבן- גוריון וכן העתקי מכתבי תודה שקיבל סחרוב מגולדה מאיר  רה"מ יצחק רבין ושר הביטחון שמעון פרס.
תת-5/44 04/06/1963 כתב-מינוי לקאדי והצהרת אמונים מ- 4.6.63 כתב מינוי לקאדי לשיח אמין קאסם מדלג'  מידי הנשיא זלמן שזר. הצהרת אמונים של שיח אמין קאסם מדלג'.
תת-5/45 01/07/1963 איגרת מלכת הולנד יוליאנה לנשיא זלמן שזר (צרפתית) מ- 20.7.63 איגרת מאת מלכת הולנד לנשיא שזר לרגל סיום תפקידו של שגריר ישראל חנן סידור.
תת-6/1 01/01/1967 איגרת של נשיא ברזיל א. ק. ברנקו (פורטוגזית  צרפתית) מ-18.1.67 איגרת מנשיא ברזיל אומברט קסטלו ברנקו לנשיא שזר בצרפתית ופורטוגזית  כולל מכתב לואי משגרירות ברזיל בישראל מ-28.3.67 (צרפתית) על קבלת כתב אמנתו של השגריר הישראלי החדש שמואל דיבון וסיום תפקידו של השגריר הקודם יוסף נחמיאס.
תת-6/3 01/05/1948 חותמות והדפסי חותמות של נציגויות ישראל בצרפת  בלגיה  שויץ ואוסטריה דוגמאות חותמות וטפסים של נציגויות ישראל בצרפת  בלגיה  שוויץ ואוסטריה
תת-6/5 11/12/1966 כתב-מינוי של ד"ר יצחר ארנסט נבנצאל למבקר המדינה לכהונה נוספת והצהרת אמונים כתב מינוי של יצחק נבנצאל לכהונה שניה כמבקר המדינה  חתומה בידי  נשיא המדינה זלמן שזר. הצהרת אמונים של נבנצאל
תת-6/10 14/08/1966 כתבי-מינוי לחברי המועצה להשכלה גבוהה מ-14.8.66 כתבי מינוי למועצה להשכלה גבוהה  חתומים בידי נשיא המדינה זלמן שזר
תת-6/14 28/06/1966 כתב-מינוי של א. ש. מויאל לחבר מליאת רשות השידור מ-12.6.66 כתב מינוי לאהרן שמואל מויאל לחבר מליאת רשות השידור  חתום בידי יו"ר הכנסת ומ"מ נשיא המדינה – קדיש לוז
תת-6/15 12/06/1966 כתבי-מינוי לחברי מליאת רשות השידור מ-12.6.66 כתבי מינוי לחברים במליאת רשות השידור  חתומים בידי נשיא המדינה  זלמן שזר
תת-6/16 01/12/1947 מכתב סנטור א. סמית לא. גפנר על הצבעת החלוקה באו"ם (אנגלית) סנטור ה' אלכסנדר סמית' מניו ג'רסי מעביר לא' גפנר העתק מכתב ששלחה קבוצת סנטורים למדינות שונות  ביניהן האיטי  יוון  סין  קולומביה  ארגנטינה  פיליפינים  אתיופיה ומקסיקו  על-מנת לשכנעם לתמוך בהחלטת החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
תת-6/21 29/11/1965 כתב-מינוי של השיח' ת. מ. עסליה לקאדי בבית הדין השרעי והצהרת אמונים מ- 29.11.65 כתב מינוי לקאדי לשיח תופיק מחמוד עסליה. חתום בידי נשיא המדינה – זלמן שזר. הצהרת אמונים של שיח עסליה
תת-31/18 01/01/1996 תמונותיהם של רה"מ בנימין נתניהו  גנז המדינה אביתר פריזל ועורכת סדרת ספרי ההנצחה ימימה רוזנטל עם הענקת ספר לרה"מ הענקת כרך ההנצחה לבן-גוריון לראש הממשלה
תת-30/9 01/06/1996 תוצאות הבחירות לכנסת ה-14 זכרון-דברים ונספח 5.6.1996
תת-30/10 01/09/1948 נוסח ההשבעה של חברי בית-משפט עליון עם חתימותיהם של השופטים זמורה  אולשן  אסף חשין  דונקלבלום
תת-5/6 01/02/1961 איגרת של נשיא ברזיל ז'. קואדרוש לנשיא יצחק בן-צבי איגרת בשפות פורטוגזית וצרפתית מנשיא ברזיל ז'אניו קוארדוש לנשיא יצחק בן-צבי על קבלת כתב אמנתו של שגריר ישראל יוסף תקוע
תת-5/13 01/01/1961 איגרת של נשיא ברזיל ז'. קואדרוש לנשיא י. בן-צבי מ- 31.1.61 איגרת בצרפתית ובפורטוגזית מאת נשיא ברזיל החדש ז'אניו קוארדרוש המודיע לנשיא יצחק בן-צבי על כניסתו לתפקיד בסוף ינואר 1961.
תת-5/16 01/01/1948 לוח עברי-רוסי (כתב-יד) לשנים תש"ט-תשי"ח שנערך ע"י ד. אלטשולר מבריה"מ לוח שנה  שיר ותווים המוגשים כמתנה לשגרירת ישראל בבריה"מ גולדה מאירסון  השיר והתווים בעמודים 20-17 ו-22   מופיעים בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעלי זכויות היוצרים יכולים ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה
תת-5/17 27/09/1961 תעודת נדיבות אישור איגוד ישראלי למען נפגעי שיתוק ילדים לדוד בן-גוריון על תרומתו לאיגוד
תת-17/5 16/03/1944 גלויות של עצומת נכי מלחמת העולם השניה לראש-הממשלה בתיק גלויות של עצומת נכי מלחמת העולם השניה לראש-הממשלה
תת-5/23 04/09/1960 ברכת ועד הקהילות באורוגואי לראש-הממשלה דוד בן-גוריון ברכת ראשי קהילת יהודי אורוגוואי לדוד בן גוריון
תת-5/26 01/09/1961 איגרת נשיא ברזיל ז'. גולרט לנשיא יצחק בן- צבי מ- 8.9.61 איגרת מנשיא ברזיל החדש ז'אואו גולרט המודיע על התפטרות קודמו וכניסתו לתפקיד.
תת-7/24 01/08/1923 תעודת-מסע שהונפקה בפיליפינים לי. ס. רוזנטל  אזרח ארה"ב  עם חתימות משטרת הגבולות בארצות אסיה  כולל א"י תעודת-מסע שהונפקה בפיליפינים לי. ס. רוזנטל  אזרח ארה"ב  עם חתימות משטרת הגבולות בארצות אסיה  כולל א"י  ותצלום
תת-7/25 01/05/1962 ספר חתימות (אזרחי חוץ ונציגים דיפלומטיים) לכבוד יום העצמאות ה-14
תת-7/2 01/04/1967 איגרת של נשיא ברזיל א. דה-קושטה-א-סילבה לנשיא זלמן שזר מ-17.4.67 איגרת בפורטוגזית עם תרגום בצרפתית לנשיא שזר מנשיא ברזיל החדש.
תת-7/19 01/06/1940 חומר הקשור לנציגות הותיקאן בא"י רשימות אנשי כמורה  נזירות ונציגים השוהים בארץ ישראל  התכתבות נציגות הוותיקאן והפטריארכיה הלטינית עם ממשלת המנדט עם כניסת איטליה למלחמת העולם השנייה ביוני 1940. חלק מאנשי הכמורה הוחזקו במעצר בית בתור אזרחי ארצות האויב.  (איטלקית  אנגלית) חלק א'
תת-9/15 01/03/1974 איגרת של נשיא ברזיל א. גייזל לנשיא אפרים קציר מ-15.3.74 אגרות בפורטוגזית עם תרגום בצרפתית מנשיא ברזיל החדש לנשיא אפרים קציר.
תת-26/13 01/05/1952 צילום של דוד ופולה בן-גוריון – התמונה צולמה בעת ביקורם בלוס-אנג'לס (3.5.1952) רישום מאוחר. שושנה בן-דוד
תת-26/17 01/01/1949 ארגון עצרת עם לזכרו של נורדאו תיק צילומי חומר של האגף לעתונות  הסברה וקולנוע במשרד הפנים בענין ארגון עצרת-עם לזכרו של מ. נורדאו
פ-3139/30 07/08/1918 קבוצת מחניים התכתבות עם קבוצת מחניים ואיילת השחר וועד היהודים לצפת
ג-2095/92 16/10/1958 מועצה מקומית קרית טבעון – חוקי עזר כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לתיקון חוקי עזר במועצה המקומית קריית טבעון.
תת-26/23 01/08/1941 שונות תקנת שירותי הבריאות בעניין מכירת בשר גמל; צוים; מאמר מ-"דבר"-מאמץ מלחמתי וחקיקה בעניני עובדים (תרגום לאנגלית)
תת-26/29 01/01/1948 חומר בנושא ארכיונאות החומר כולל "חוק הארכיונים ומשמעותו"  הרצאת ד"ר א.ביין 6.8.56  מכתבים מחו"ל; פרוטוקול המושב ה-7 של מועצת הארכיונים העליונה מ-17.4.1961 ועוד
תת-26/31 01/12/1959 אגודה "למען ירושלים" פרוטוקול מאסיפת-יסוד  תקנות  "ידיעות"  סקירות
תת-26/32 01/07/1961 הקונגרס העולמי ה-3 למדעי היהדות בירושלים הודעות  תכנית  דברי פתיחה של יו"ר  נאום דוד בן-גוריון
פ-4111/8 31/01/1964 קטעי-עיתונות  מכתבים חשובים  ביביליוגרפיה ועוד קורות חיים של ד"ר פני גינור (דולברג) (היועצת הכלכלית של נגיד בנק ישראל ואח"כ פרופ' לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב)  רשימה ביביליוגרפית של פרסומיה  תעודות דיפלומטיות שלה  קטעי עיתונות בנוגע לדמותה ומחקריה ובנושאים כלכליים שונים  מכתבים שקיבלה מנגיד בנק ישראל ד"ד דוד הורוביץ ומגורמים אחרים בנושאים מקצועיים ואישיים ועוד.
תת-50/2 01/10/1952 תרשים המבנה הארגוני של משרד ראש-הממשלה שורטט על ידי אלה
גל-41768/7 18/09/1996 לשכת המנכ"ל נחמה רונן – זיהום ים בתיק התכתבויות בנוגע למניעת זיהומי ים – הטלת אגרה להגנה על איכות הסביבה הימית  ניקוי החופים הבלתי מוכרזים  הצעת תקציב לקרן למניעת זיהום ים  בקשות לתמיכה בגופים ופעולות מחוץ למסגרות הפעולה הרגילות של הקרן  תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (אגרות)  תכנית ניקיון תת ימי באילת  ניטור זיהום הים במתכות כבדות  דו"ח אירוע – פליטה לחופים של בקבוקי פלסטיק המכילים חומר הדברה  מצב הכנרת – דו"ח פעילות המעבדה לחקר הכנרת  חקלאות ימית במפרץ אילת ועוד
ג-5046/67 08/10/1958 קרה זה בערב חג הפסח בתיק התכתבויות בקשות ואישורים להקרנת הסרט ההודי – היהודי ועשרת הדיברות  קרה זה בערב חג הפסח.
ג-5046/85 27/10/1958 אהובתי לעולם בקשת "פליקס שמץ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובתי לעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-161/1 11/12/1963 שר התחבורה מסמכים מבית הנשיא זלמן שזר ובהם התכתבות בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה 1969.
נ-162/1 23/11/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד האוצר – בנק ישראל מסמכים מבית הנשיא זלמן שזר ובהם דברי דוד הורוביץ נגיד בנק ישראל ונגיד מטעם ישראל בבנק העולמי בוועידה השנתית של מועצת נגידי הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית בוועידה השנתית של מועצת נגידי הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית בוושינגטון ומאמר של דוד הורוביץ על העוני.
נ-168/1 28/03/1966 נשיא המדינה זלמן שזר – מדפיס ממשלתי התכתבות בנושא מסירת עבודות דפוס ישירות לספקים פרטיים  רשימת כתובות לוח ומחירים לעבודת הדפסה
נ-169/1 18/07/1966 ארכיב התכתבות בנושאים: ביעור חומר ותכולת מיכלים שנשלחו לגניזה
ג-5069/54 09/09/1963 הרצח בבית המסתורי בקשת "חב' אלברט מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרצח בבית המסתורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/55 11/09/1963 מחירו של גבר בקשת "מפיצי סרטים בישראל שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחירו של גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/56 15/09/1963 מנוחת הלוחם בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מנוחת הלוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/57 06/09/1963 חטא וחרטה בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטא וחרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/58 05/09/1963 סוף שבוע סוער בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוף שבוע סוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/59 09/07/1963 חוזליטו וחבריו בקשת יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוזליטו וחבריו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/60 25/09/1963 כשהם לבדם בחדר בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשהם לבד בחדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/61 05/01/1948 צוללת 153 לא עונה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוללת 153 לא עונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/62 28/08/1963 השעות הגורליות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השעות הגורליות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/63 28/08/1963 שלש חתיכות לשידוך בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש חתיכות לשידוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/28 13/05/1965 בלהט השנאה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלהט השנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/29 13/05/1965 האספן בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האספן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/30 15/05/1965 הרקולס נגד אנשי הירח בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרקולס נגד אנשי הירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/32 01/01/1948 הגרוי המתוק בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגירוי המתוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/34 24/05/1965 לכלוכית וסבא שלג בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לכלוכית וסבא שלג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/35 24/05/1965 פטימה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/36 30/05/1965 ג'ינגס חאן בקשת "אלברט ד' מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ינגס חאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/37 24/05/1965 כיצד לצוד בעל בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כיצד לצוד בעל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/38 30/05/1965 שודדי המיסיסיפי בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שודדי המיסיסיפי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/39 30/05/1965 בני  שוב אלי בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני  שוב אלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/40 30/05/1965 קרבן האהבה בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרבן האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/41 04/06/1965 יד הנפץ בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יד הנפץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/90 02/10/1966 מבצע האדם השלישי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט מבצע האדם השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/91 19/10/1966 טרי בריא ומשוגע בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרי בריא ומשוגע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/92 21/10/1966 אדריאנה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדריאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5219/93 30/10/1966 המנצחים והמנוצחים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנצחים והמנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/94 01/01/1948 התעלומה בקשת "חברה עצמאית לסחר חוץ ולפתוח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התעלומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/95 11/11/1966 הדוד הקטן בקשת "חברה עצמאית לסחר חוץ ולפתוח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוד הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/96 22/10/1966 הבתולה והשטן בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבתולה והשטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/97 19/10/1966 ז'נין מסרבת בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ז'נין מסרבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/98 18/10/1966 הרפתקה בריביירה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקה בריביירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/99 28/10/1966 התליין מוונציה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התליין מונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/2 24/10/1966 האליל בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האליל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/3 24/10/1966 ווקו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ווקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/4 23/10/1966 גוהני רנו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גוהני רנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/5 23/10/1966 זכרון אחד של אהבה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זיכרון אחד של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/6 21/10/1966 איש העטלף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש העטלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/7 03/11/1966 הענק המעופף בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק המעופף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/8 08/11/1966 90 מעלות בצל בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "90 מעלות בצל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/14 09/11/1966 מרגלים בעל כרחם בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגלים בעל כורחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/15 15/11/1960 מבצע סודי בבירות בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע סודי בבירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/17 22/11/1966 המקל ואני בקשת "קפלון חיים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקל ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/18 30/10/1966 הבחור משכונת העוני בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבחור משכונת העוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/19 30/10/1966 סערה בלב הנער בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סערה בלב הנער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/20 23/10/1966 המקצוע המסוכן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקצוע המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/21 15/11/1966 שלשה לילות אלימות בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלשוה לילות של אלימות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/22 16/10/1966 נשואין נוסח איטליה בקשת "פריז ישראל סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נישואין נוסח איטליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/24 27/11/1966 סייגון בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סייגון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/25 27/11/1966 מרה בקשת "סביון פים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/26 20/11/1966 גולדמסק בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גולדמסק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/27 27/11/1966 הפחד בקשת "נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/28 14/11/1966 הוואי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוואי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/29 01/01/1948 המרגל שחזר מונציה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל שחזר מונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/30 04/12/1966 ג'אנגו בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'אנגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/31 29/11/1966 אחרון הסוכנים החשאיים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחרון הסוכנים החשאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/32 01/12/1966 בו-ג'סט בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בו-ג'סט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/33 14/11/1966 עשר ושלשים בלילה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשר ושלושים בלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/34 24/11/1966 ארוכה הדרך לאושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארוכה הדרך לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/35 29/11/1966 התנ"ך בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התנ"ך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/36 01/12/1966 המקצוענים בקשת "חב. א.ד. מטלון ושות': בעמ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/37 29/11/1966 הנערה לכולם בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה לכולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/38 11/12/1966 מלחמת אחים בקשת "ח. גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת אחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/39 08/12/1966 ריו דיאבלוס בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריו דיאבלוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלוןנים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/40 22/11/1966 בנות וקיץ בקשת יוסף בולוס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות וקיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/41 22/11/1966 מכתב מאלמונית בקשת יוסף בולוס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכתב מאלמונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/28 21/03/1968 מה עשית כשכבו האורות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה עשית כשכבו האורות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/29 21/03/1968 מחיר השנאה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר השנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/30 29/01/1968 כרמן ביבי בקשת "י.א.פ.ק.בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כרמן ביבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/31 24/03/1968 מה עושה הנוער הערב בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה עושה הנוער הערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/32 12/03/1968 אדיוט בפריז בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדיוט בפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/33 24/03/1968 תלה אותם גבוה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תלה אותם גבוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/34 26/03/1968 דג'אנגו שולף ראשון בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דג'אנגו שולף ראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/36 31/03/1968 בנו של דג'אנגו בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של דג'אנגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/37 01/01/1948 האוצר מפקינג בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוצר מפקינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/38 01/04/1968 פארז בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פארז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/39 01/04/1968 חוטף נשים בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוטף נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/40 02/04/1968 הלגה – סוד יצירת החיים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלגה – סוד יצירת החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/41 26/03/1968 דמעה אחת של אושר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעה אחת של אושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/42 24/03/1968 האונס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האונס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/43 02/04/1968 משתיק מקצועי בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משתיק מקצועי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/44 02/04/1968 אריק הנועז בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריק הנועז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/45 01/04/1968 יום הנקם בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הנקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/46 04/04/1968 גברת זקנה חסרת בושה בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברת זקנה חסרת בושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/47 07/04/1968 היציאה מגן עדן בקשת "עזורו חלאבי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היציאה מגן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/48 07/04/1968 כבוד אשתי בקשת "שאשא עזורו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבוד אשתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/49 07/11/1967 הגנב המקסים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב המקסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/50 02/04/1968 סאמי קאפור באוניברסיטה בקשת "ששון אספיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאמי קאפור באוניברסיטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/51 15/04/1968 הפירט הנועז בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפירט הנועז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/52 10/03/1968 פולי המתוקה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פולי המתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/53 25/03/1968 עמק המסתורין בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמק המסתורין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/54 26/04/1968 המטרה טיראן בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטרה טיראן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/55 05/04/1968 החופשה הגדולה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החופשה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-185/1 01/03/1970 חסות הנשיא לפי הא"ב – א' – ע' חסות הנשיא שזר על אירועים שונים ובהם תערוכות עצרות כנסים וחגיגות המימונה  ראיון עם שארל מאליק מדינאי לבנוני על הסכסוך במזה"ת בקשות אזרחים לקבלת חתימת הנשיא
נ-186/2 01/01/1965 מכון שז"ר – נאומי הנשיא נאומי הנשיא שזר כולל טיוטות בעברית יידיש ובאנגלית באירועים שונים מסיבות עיתונאים; בית הנשיא; תערוכות כנסים ; אם השנה ובנושאים הקשורים בבניין הארץ  פיתוח הארץ יחסים עם שכנינו ; יחסים בתוך המדינה ועוד
נ-186/3 12/07/1964 מכון שז"ר – נאומי הנשיא נאומים של הנשיא שז"ר  בוועידת אשכול  קבלת פנים בבית הנשיא  למורים ורבנים בבית הנשיא ; לבוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; לנציגי תנועת הבונים
נ-186/4 01/12/1964 מכון שז"ר – נאומי הנשיא נאומים של הנשיא שז"ר באירועים שונים ובנושאים שונים  ברכות; חורבן גלות ובנין הארץ; תערוכות וכנסים (תערוכת גוטמן) ; כנס נשים סוציאליסטיות; ביקורים ממלכתיים (נשיא טוגו) שבעה לנשיא בן צבי ועוד
נ-172/1 01/01/1967 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לעמו"ס – קרן הנשיא השלישי לעידוד מלומדים וסופרים ששמות המשפחה שלהם או של מושאי הכתיבה שלהם מתחיל באות א' כגון: יואב אלשטיין  הארכיון לפולקלור בישראל  הנצחת ההיסטוריון גדליה אלון  שרגא אבנרי  ד"ר טוביה אשכנזי  יעקב אליאב  המשורר דוד אבידן  האופרה הישראלית  המשורר ישעיהו אוסטרידן  הוצאה לאור של הספר "יומן הכותל המערבי" של הרב יצחק אביגדור אורנשטין  יוסף אריכא  הוצאה לאור של הספר "הפועל הצעיר" ועוד.
נ-173/1 01/01/1968 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – ל'  ר' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לעמו"ס – קרן הנשיא השלישי לעידוד מלומדים וסופרים ששמות המשפחה שלהם או של מושאי הכתיבה שלהם מתחיל באותיות ל'-ר' כגון: בן-ציון לוריא  הכנת קובץ של סיפורים ושירים לילדים לזכרו של אל"מ אהרון זאב  פרופסור פאול שמואל לינק  מתנחלי חברון  יוסף דוד מיטלפונקט  מירון סימה  עבר הדני (אהרן פלדמן)  יששכר פאטר  אברהם פת  פתחים – דו ירחון למחשבת היהדות"  יהודה קרמון  לייבל קופערשמיד  יצחק קלוגאי  הרב ברוך רקובר  נחמיה רוזקנסקי  סיוע לאסתר ראב ועוד.
נ-174/1 01/01/1972 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – א' – ו' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לעמו"ס – קרן הנשיא השלישי לעידוד מלומדים וסופרים ששמות המשפחה שלהם או של מושאי הכתיבה שלהם מתחיל באותיות א'-ו' כגון: גבריאלה אלישע  מאיר בראודא  הוצאה לאור של הספר "שמע ישראל: לחיזוק התודעה היהודית" מאת דב רוזן  ספר להנצחת העיתונאי קלמן ברלב  ספר להנצחת החייל יחזקאל-עזרא (חגהולי) בצלאל  אברהם יהודה גולדראט  הוצאת קובץ כתבים ומסות של העיתונאי שלמה גרודזנסקי  הוצאת כל כתבי יעקב פרידמן  קרן העזרה על שם רב סרן אדם ויילר ז"ל  אליעזר ווילענקין ועוד.
נ-182/1 01/01/1969 על המצב (כולל תרומות) א'- ה' מכתבים שנשלחו מהארץ ומחו"ל ללשכת נשיא המדינה זלמן שזר  מאנשים ששמות המשפחה שלהם מתחילים באותיות א'-ה' בעברית  בהם הביעו את דעתם על בעיות השעה במדינת ישראל: מכתבים שנשלחו בעילום שם  תהליך השלום מול מדינות ערב  מכתב גלוי של סגן דוד (דודי) איזן שנפל על גדות תעלת סואץ ב-23.5.1970 ונשלח ע"י הוריו  מלחמת ההתשה  תמיכה בישראל  מעורבותה של ברית המועצות במזרח התיכון  תרומות שנשלחו לאגודה למען החייל ולמדינת ישראל  חומר מיסיונרי ועוד.
נ-174/4 01/01/1969 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – התכתבות הוצאות א' – ט' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לעמו"ס – קרן הנשיא השלישי לעידוד מלומדים וסופרים ששמות המשפחה שלהם או של מושאי הכתיבה שלהם מתחיל באותיות א'-ט' כגון: ראובן אבינעם  "אור המערב"  דבורה (דובה) בת הלוי  ברית התנועה הקיבוצית באמצעות פניה ארצי  הרב שמואל אבא גרינברג  ריטה גולדברג להכנת ספר תרגום שירי רחל המשוררת לגרמנית  בנימין דוידזון  המשורר צבי הורוביץ  שילם ורהפטיג  הרב ניסן זק"ש  ישעיהו טומשפולסקי  "טסטימוניום – עדות" ועוד.
ג-5042/55 08/10/1957 היא שחקה באש בקשת "אלברט ד. מטלון ושו'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היא שיחקה באש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/56 12/09/1957 האדם בירוק בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם הירוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/57 15/09/1957 דמעות ויסורים בקשת "צברה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעות ויסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/58 15/09/1967 העלובים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העלובים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/59 12/09/1957 ירח דבש במונטה קרלו בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ירח דבש במונטה קרלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/60 22/08/1957 המות הדביקו בחצות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המות הדביקו בחצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/61 22/08/1957 האדם בעל אלף הדמויות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם בעל אלף הדמויות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/62 15/09/1957 עלובי החיים בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלובי החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/63 15/09/1957 שאו נא ברכה  פריס ואהבה בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאו ברכה  פריס ואהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/64 03/09/1957 בסחור התשוקות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסחור התשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/65 22/09/1957 העני בקשת שמואל פרחי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/66 22/09/1957 באייה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באייה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/67 15/09/1957 הקצין שלה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקצין שלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/68 20/09/1957 גאנה העצמאית בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גאנה העצמאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/69 18/09/1957 הרגע הנפלא בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרגע הנפלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/70 28/09/1957 סוס הפרא הלבן בקשת "חיפה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוס הפרא הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/71 23/09/1957 הבלון האדום בקשת "חב' חיפה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלון האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/72 22/09/1957 אבא שלי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/73 19/09/1957 פחד בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-193/5 01/07/1969 ברכות – כללי ברכות לנשיא לחג הפסח מהארץ ומחוץ לארץ
ג-5047/49 17/12/1958 קשה הדרך לנישואין בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשה הדרך לנישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/99 06/10/1947 על סף התהום בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקצרס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על סף התהום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/100 19/09/1957 כתונת הלילה הורודה  בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כתונת הלילה הורודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/101 19/09/1957 השמש עוד תזרח  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השמש עוד תזרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/32 30/11/1958 אי הדמים  בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/33 24/11/1958 יהלום התכלת  בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלום התכלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/34 02/12/1958 בת הכרמים  בקשת "קומדור פילם =" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת הכרמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/35 03/12/1958 שרשי הרקיע  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורםוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרשי הרקיע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/36 11/12/1958 לב וחרב  בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לב וחרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/37 24/03/1958 בנתיב השאול  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנתיב השאול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/38 24/03/1958 מערת המוות  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אחימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מערת המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/39 24/03/1958 קרונוס  בקשת "טווטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרונוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/40 29/12/1958 הפרש הסוער  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרש הסוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/41 24/03/1958 בצות האבדון  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצות האבדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/43 24/03/1958 האקדחן השקט  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדוחן השקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/44 10/12/1958 פונדק האושר הששי  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פונדק האושר השישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/45 11/12/1958 ארבעים אקדחים  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/46 14/10/1958 צו תנועה לפריז  בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צו תנועה לפריז" משה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/47 15/12/1958 גן -דן וגיהנום בקשת "שאשא וחקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט גן-עדן וגיהנום." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/48 16/12/1958 חפש את האשה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חפש את האשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/50 17/12/1958 מעבר לגשר בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר לגשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/51 17/12/1958 מפגש באפלה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר לגשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/52 21/12/1958 הזמיר מסביליה בקשת "ש. ששון אינטרנשיונל פילם דיסטריבוטור מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמיר מסבליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/53 23/10/1939 יוניון פסיפיק בקשת "פרמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוניון פסיפיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/54 07/09/1935 שלשה פרשי בנגל בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלשה פרשי בנגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/55 21/12/1958 אחותי בת השטן בקשת "ז'ק פילם ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחותי בת השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/56 18/12/1955 מנקין דה פריס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מנקין דה פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/57 16/11/1958 נערת הקוק בקשת "חברצת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הקוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/58 16/11/1958 ילדי החלל בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/59 16/11/1958 הענק מניו יורק בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק מניו יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/60 10/11/1958 אלף גבעות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלף גבעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/61 22/12/1958 למרגל שתי פנים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למרגל שתי פנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/62 24/12/1958 תשוקה בריאו בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה בריאו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/63 24/12/1958 בת השטן בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/64 24/12/1958 אהבת הנסיך בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב (ישראל) בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת הנסיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/65 28/12/1958 אצבעוני בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אצבעוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/66 02/01/1959 פלאי היקום בקשת משה יהושע מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלאי היקום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/67 25/12/1958 עלובי החיים בקשת "חיפה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלובי החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/68 30/12/1958 שומרי הגבולות בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שומרי הגבולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/69 02/12/1958 אין מקום לחיות בר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין מקום לחיות בר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/70 02/01/1959 המתאבק והליצן בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/71 07/01/1959 הרוח קרוא אינה יודעת בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/72 17/12/1958 זה קרה באור היום בקשת "ב.ק. קאדי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה באור היום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/73 07/01/1959 הפה החולם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפה החולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/74 07/01/1959 שירי בעבורי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירי בעבורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/75 29/12/1958 בעלים צעירים בקשת "מגרל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעלים צעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/80 07/02/1960 קסם נעורים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קסם נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/81 01/02/1960 היא חשקה באושר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היא חשקה באושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/82 15/01/1960 הביתה מן הגבעה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביתה מן הגבעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/83 08/02/1960 אספלט בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אספלט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/84 07/02/1960 גולית והברברים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גולית והברברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/85 03/02/1960 הזמר ממדריד בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמר ממדריד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5052/86 07/02/1960 ליל האמיצים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל האמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/87 07/02/1960 מטיף מוסר ביום ובלילה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטיף מוסר ביום ובלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5052/88 07/02/1960 דוד וגלית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דוד וגלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/89 01/01/1948 מלך הצ'רדש בקשת משה בראונר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הצ'רדש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5052/90 09/02/1960 גבורת הצנחנים בארנהיים בקשת מאיר ש. חיים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורת הצנחנים בארנהיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/91 08/02/1960 ס.ס ביסמרק בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ס.ס ביסמרק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/92 08/02/1960 שבעה גנבים בקשת "טוונטיס סנטורי  פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה גנבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/93 16/02/1960 משפט החיים בקשת "קומנדו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/94 19/02/1960 ירח מעל אפריקה בקשת "מונוגונש" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ירח מעל אפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5052/95 18/01/1960 החיה האהובה בקשת "חברה להפצת סרטים במזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיה האהובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה .  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5052/96 23/01/1960 צחוק על גלגלים בקשת "ורדימון עקיבא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחוק על גלגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5052/97 20/01/1960 12 שעות בקשת "לוקס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "12 שעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/98 17/02/1960 פעם נוספת ברגש בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעם נוספת ברגש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5052/99 14/02/1960 רעם בשמש בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעם בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/1 01/01/1948 פגע וברח בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגע וברח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/2 17/02/1960 אנשי הצמרת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי הצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/3 17/02/1960 הזמר מגיברלטר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמר מגיברלטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/4 24/02/1960 איה אבי בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איה אבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון/התמונות מופיע/ות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/5 23/02/1960 הבורח מהגורל בקשת יוסף סיארה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבורח מהגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/6 23/02/1960 שחלב היפהפיה בקשת יוסף סיארה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחלב היפהפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/7 23/02/1960 ליל החשודות בקשת יוסף סיארה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל החשודות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/8 18/02/1960 המליונרים המטורפים בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המליונרים המטורפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/9 18/01/1960 החיה במארב בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיה במארב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/10 18/02/1960 המעגל המסוכן בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעגל המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/11 01/01/1948 אהבה על אי בודד בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה על אי בודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/12 24/02/1960 אהבה מלכותית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מלכותית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  הרישיון שניתן.
ג-5053/13 24/02/1960 נערת הרחוב בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הרחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/14 24/02/1960 מועדון הפורצים בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מועדון הפורצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/15 28/02/1960 בשלהבת האהבה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשלהבת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/16 25/02/1960 הרפתקאות במרוקו בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות במרוקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה
ג-5053/17 01/01/1948 לילות אנדלוזיה בקשת אורי בן חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות אנדלוזיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/18 04/03/1960 קטיה בקשת "א. בינשטוך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קטיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/19 04/03/1960 ג'ק שליט הסימטאות בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ק שליט הסימטאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/20 06/03/1961 רופאה לגברים בקשת "ש. ששון סאס פילם פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רופאה לגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/21 06/03/1960 חיים על תנאי בקשת "סאס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים על תנאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/22 06/03/1960 תענוגי טירונים בקשת "סאס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגי טירונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/23 06/03/1960 הבעל המרומה בקשת "סרס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבעל המרומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/24 06/03/1960 הקבצן והדוכס בקשת "סאס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקבצן והדוכס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/25 09/03/1960 קרבן האחיות בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרבן האחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/26 08/03/1960 מונמרטר 125 בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מונמרטר 125" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/14 28/05/1961 אנשי השקיעה בקשת "ורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי השקיעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/15 01/01/1948 המאבק לזהב בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאבק לזבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/16 28/05/1961 שלטון בכל מחיר בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט שלטון בכל מחיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/17 28/05/1961 סודותיה של נערת הטלפון בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודותיה של נערת הטלפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/18 28/05/1961 באגס באני משתעשע בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באגס באני משתעשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/19 01/01/1948 שובי אפריקה בקשת "יצרני ומפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובי אפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/20 06/06/1961 רשות הדבור למוסיקה בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשות הדיבור למוזיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/21 02/06/1961 אדווה וחברותיה בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדווה וחברותיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/22 02/06/1961 מבצר הדמים בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצר הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/23 07/06/1961 כשגברים שונאים בקשת "פרמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשגברים שונאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/24 01/06/1961 לך אשמור אהבתי בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לך אשמור אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/25 01/06/1961 מלך הפיראטים בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הפיראטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/26 01/06/1961 הגנב מבגדד בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב מבגדד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/27 14/06/1961 הבו לנו גיישות בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבו לנו גיישות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/28 25/05/1961 האהבה היא נצחית בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהבה היא נצחית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/29 06/06/1961 פתיחת הפרלמנט הבריטי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פתיחת הפלמנט הבריטי" בישראל.
ג-5059/30 12/06/1961 ספורה של אמא בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורה של אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/31 12/06/1961 ההתקפה האחרונה בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההתקפה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/32 18/06/1955 נערות האביב בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות האביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/33 08/06/1961 לילות איסטנבול בקשת "כדיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות איסטנבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/34 01/06/1961 אהבה ונקמה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ונקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/35 11/06/1961 ג'וני מחפש אהבה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני מחפש אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלונים והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/36 18/06/1961 הרוח שככה עם שחר בקשת "סוכנות מסחרית יגוסלביה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוח שככה עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/37 18/06/1961 פפה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/38 21/06/1961 מהומות בארצות טרופיות בקשת "אוזיחובסקי משה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהומות בארצות טרופיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/39 20/06/1961 דוגמנית באדום בקשת "יצרני ומפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דוגמנית באדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/40 30/06/1961 מזימות אשה בקשת "יצרני ומפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזימות אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/41 01/01/1948 פיתוי בקשת יצחק נער מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלוע הזאב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/42 15/06/1961 ונציה לאור ירח בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ונציה לאור ירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/43 15/06/1961 אליס בחיל הים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליס בחיל הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/44 15/06/1961 היה לילה ברומא בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היה לילה ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/45 25/06/1961 קנדיד בקשת "א' בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנדיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/86 28/08/1962 מהצאר ועד סטלין בקשת "סרטי רון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהצאר ועד סטלין" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/87 22/08/1962 הצרפתיה והאנגלים בקשת "א. בינשטוך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצרפתיה והאנגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/88 21/08/1962 החטא הראשון בקשת "פריז ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החטא הראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/89 21/08/1962 בנות עליך פרופסור בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות עליך פרופסור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/90 21/08/1962 Les Croulants se portent Bien בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Les Croulants se Portent Bien" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/91 21/08/1962 סרג'נט X בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרג'נט X" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/92 15/08/1962 נקמתה של לוחמת בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתה של לוחמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/93 23/08/1962 שבועיים בעיר זרה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבועיים בעיר זרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/94 23/08/1962 כפר הבתולות בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפר הבתולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/95 22/08/1962 אהבה מוזרה באיסטנבול בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מוזרה באיסטנבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5064/96 26/08/1962 הטרי בקשת "פרמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/97 22/08/1962 מרד הבגרות בקשת "אס פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד הבגרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/98 09/08/1962 הצללים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/99 28/08/1962 הפשע אינו משתלם בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפשע אינו משתלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5064/100 28/08/1962 הגהנום הוא לגבורים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיהינום הוא לגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5065/1 04/09/1962 עץ או פלסטיין בקשת "כרמל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עץ או פלסטיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/2 12/09/1962 כל נדרי בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל נדרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5065/3 03/09/1962 אין נצחון למנצחים בקשת "אס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין ניצחון למנצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/4 03/09/1962 הלו לונדון בקשת "אס פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלו-לונדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/5 02/09/1962 פנטום האופרה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנטום האופרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/6 02/09/1962 בוקציו 70 בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוקציו 70" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5065/7 29/08/1962 עולם הנשים בלילה בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם הנשים בלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/8 09/09/1962 וידויו של נוכל בקשת "איזננברג ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של נוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5065/9 20/08/1962 חמשה שבועות בכדור פורח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשה שבועות בכדור פורח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/10 05/08/1962 קורות איש צעיר של המינגווי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורות איש צעיר של המינגווי" (קורות איש צעיר [ארנסט המינגווי]) בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/64 29/09/1963 סוכן פ.בי.אי. 117 בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן פ.בי.אי 117" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/65 24/09/1963 המוות על ראשינו בקשת "מונדיאל פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המוות על ראשינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/66 29/09/1963 סלבטורה ג'וליאנו בקשת "סבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלבטורה ג'וליאנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/67 08/09/1963 אי האהבה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/68 27/09/1963 המומחה לכול בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המומחה לכול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/69 07/10/1963 סוכריות מפולפלות בקשת "מינה יופה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכריות מפולפלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/70 01/01/1948 עליך לשאת אשה – בני בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עליך לשאת אשה – בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/71 30/09/1963 ז'רמינאל בקשת "פריז ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ז'רמינאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/72 30/09/1963 אנו רוצחי הנשים בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/73 30/09/1963 שחרזדה בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחרזדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/74 30/09/1963 שגאל בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "ז'רמינל"  "שגאל"  "יום הנשואין"  "מרבד הקסמים" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5069/75 04/08/1963 החוש הששי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוש השישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/76 01/01/1948 אמא עליך להתחתן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמא עליך להתחתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/77 22/07/1963 יחסים אסורים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחסים אסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/78 13/10/1963 סדום ועמורה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סדום ועמורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/79 30/09/1963 כרמן 63 בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כרמן 63" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/80 30/09/1963 למות במדריד בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למות במדריד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/81 30/09/1963 הכפריים העליזים בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכפריים העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/82 13/10/1963 הנסיך במסכה האדומה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך במסכה האדומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/83 30/07/1963 גב' מרפל בולשת שוב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גב' מרפל בולשת שוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/84 13/10/1963 טרזן בתאילנד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן בתאילנד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/85 11/09/1963 הברדלס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברדלס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/86 21/10/1963 העיר במבוכה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיר במבוכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/88 26/09/1963 מאה שנות כדורגל בקשת "טרופין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאה שנת כדורגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/89 02/10/1963 ידידי החיות (סרטים קצרים) בקשת "גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "ידידי החיות (ג'קי השובב)"  "ג'קי וקופיקו"  "הקרקס העליז"  "ג'קי וחברתו באי הפלאים" ו"רובינזון קרוזו הצעיר" בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקולים מישיבות המועצה.
ג-5069/90 28/10/1963 מציסטה והגלדיאטורים בקשת "סבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מציסטה והגלדיאטורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/91 26/11/1963 מטת כלולות בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיטת כלולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/92 18/10/1963 אני הרוצח בקשת "חברת ניפוניס למסחר בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני הרוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5069/93 23/10/1963 כשהם משתוללים בקשת "בראומינפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשהם משתוללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/94 28/10/1963 שחר הנצחון בקשת "אבי את כהן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחר הנצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/95 17/10/1963 קליאופטרה בקשת "טוונטיס סנטוי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליאופטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/96 09/10/1963 ג'וני קול בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני קול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/97 09/10/1963 שעות שאולות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעות שאולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/98 09/10/1963 מקלינטוך בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקלינטוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5069/99 09/10/1963 הנסיון הנועז בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך הנועז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/1 22/10/1963 מרי  מרי בקשת "וורנר ברוס." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי  מרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/2 31/10/1963 רמוס והטיטן השחור בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט רמוס והטיטן השחור"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/3 14/10/1963 האיש שרצה יותר מדי בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות' " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש שרצה יותר מדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/4 03/11/1963 עלי באבא והכתר הקדוש בקשת "סאבי נ מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלי באבא והכתר הקדוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/5 01/01/1948 מרד אורסוס בגלדיאטורים בקשת "חב אלברקה בע"ם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד ארסוס בגלדיאטורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/42 04/06/1965 הסוכן מהמבורג בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן מהמבורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/43 04/06/1965 7 ענקי הזהב בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "7 ענקי הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/44 25/05/1965 לאן נלך בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאן נלך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/45 30/05/1965 ארבעה בעקבות אחד בקשת "גוהר שאול" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעה בעקבות אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/46 30/05/1965 הבלשים הצעירים בקשת "שאול גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלשים הצעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/47 30/05/1965 הרפתקאות הילדים הגיבורים בקשת "שאול גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות הילדים הגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/48 01/01/1948 האמיצים והסוס הלבן בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמיצים והסוס הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/49 02/06/1965 התאומים בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/50 01/01/1948 שושנת קאשמיר בקשת "JOSEPH HAKIMI" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנת קאשמיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/51 12/03/1965 המפתה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/52 12/05/1965 הסהרורית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסהרורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/53 30/05/1965 הגוף והשוט בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף והשוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/54 07/06/1965 שערוריה במלון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה במלון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/55 29/06/1965 המסע המופלא בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע המופלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/56 10/06/1965 סילויה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סילויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/57 14/06/1965 המסע האחרון לסנטה קרוז בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע האחרון לסנטה קרוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/58 14/06/1965 הסוכן מהונג קונג בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן מהונג קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/59 07/06/1965 ספינת האשליות בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספינת האשליות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/60 01/01/1948 למחרת היום בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למחרת היום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/61 13/06/1965 תותחי אוגוסט בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תותחי אוגוסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/62 09/11/1967 בשליחות הבוין לוינציה בקשת "קולנוע "אל-קודס"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשליחות הביון לוונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/63 16/05/1965 ממלכת הראי העקום בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ממלכת הראי העקום" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/64 16/06/1965 מצאנו אבא בקשת "בראונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצאנו אבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/65 03/06/1965 הג'יגולו בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הג'יגולו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/117 05/11/1957 השקר האחרון בקשת עזרא נקאש מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השקר האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-459/17 21/05/1990 הנשיא חיים הרצוג – רצח שבעת הפועלים הערבים במאי 1990 מכתבים מראזי מועצות מקומיוצ ערביות בישראל (תמרה  ראמה וכפר כנא)  הארכיבישוף היווני קתולי של הגליל  ארגון "הורים נגד שתיקה" וגורמים נוספים אל  הנשיא ותשובות מהלשכה בעניין גינוי רצח שבעה פועלים פלסטינים ע"י עמי פופר.
נ-459/18 18/03/1990 הנשיא חיים הרצוג – אבטלה מסמך נתונים על אבטלה מטעם שר העבודה והרווחה.
נ-459/19 24/03/1989 הנשיא חיים הרצוג – החינוך הטכנולוגי מכתבים ועד מורי בית הספר בסמ"ת (בית ספר תיכון טכנולוגי ליד הטעניון)  מראשי מחלקות בבית הספר לנשיא בנוגע לבעיות במצב חינוך הטכנולוגי והצעות לרפורמה ומכתב תשובה קצר מהלשכה לאחד המכתבים  העתק מכתב ממפקד בית הספר הטכני של צה"ל וקטעי עיתונות בנוגע למצב החינוך הטכנולוגי.
ג-5053/51 11/04/1960 אהבה ותאוה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ותאווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-459/24 19/09/1990 הנשיא חיים הרצוג – אפוטרופוס הודעה לעיתונות על נוהל עבודת הוועדה המשפטית הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה והגדרת נועל עבודת הוועדה ברשומות המדינה.
נ-459/27 08/01/1991 הנשיא חיים הרצוג – הפקעת קרקעות בכפרים ערביים מברק מראשי המועצות המקומיות של הכפרים הערביים עין מאהל  משהד  ריינה וכפר כנא הדורשים לבטל צווים של הפקעת קרקעות של כפריהם  והעתקים של ארבעה מכתבי תשובה (זהים) מסמנכ"ל לשכת הנשיא לראשי המועצות  שבהם הוא דיווח להם שהנשיא קיבל את מברקם והיא הועברה לגורמים הממשלתיים הנוגעים לדבר.
נ-459/29 12/02/1991 הנשיא חיים הרצוג – טרנספר ידיעה במוקומון חיפאי בשם כל בו ובה נאמר כי חיים הרצוג בזמן מלחמת ששת הימים הורה לגרש את ערביי יהודה ושומרון לירדן – בתיק תמלילי שידורי רדיו בנוגע לידיעה זו
נ-459/30 16/02/1991 הנשיא חיים הרצוג – סרי נוסייבא העתק מברק לשר הביטחון משה ארנס המוחה על החזקתו במעצר מנהלי של סרי נוסייבה  מרצה באוניברסיטת בר זית  מאת מדענים  אנשי רוח וסטודנטים צרפתיים. תשובת הנשיא הרצוג לפונים ותרגום תשובתו באותו עניין לאנגלית שנשלח ללורד גודמן.
נ-459/31 01/01/1992 הנשיאים חיים הרצוג – ספרד 1992 דברים הרצוג בוועדה הבין-לאומית היהודית: Sepharad 92" על תרומתה הרבה של יהדות ספרד לתרבות העולמית ולמסורת היהודית המהווה חלק בלתי נפרד מהמורשת הספרדית – חומר רקע ותגובות.
נ-459/33 27/11/1983 הנשיא חיים הרצוג – מפתח לנאומי הנשיא הרצוג רשימות מתוארכות של נאומים שנשא הנשיא חיים הרצוג ושל הקלטות של כתבות רדיו ב"קול ישראל" שתיעדו את פעילותו כנשיא.
ג-271/51 01/12/1948 אפיית מצות בתיק התכתבות בנוגע לעבודה מידית  בבתי חרושת למצות בירושלים
נ-396/21 26/10/1978 הנשיא  יצחק נבון – ראש השנה תשל"ט  תש"מ  תשמ"א ברכות לראש השנה (1978-1980)-ברכת הנשיא נבון לשנה החדשה לקהילות היהודיות בעולם (באנגלית  ספרדית וצרפתית)  ברכה משודרת של הנשיא לאומה  טיוטת ברכה לראש השנה לקול ישראל ברוסית  ברכת זקן הסגל הדיפלומטי לנשיא לכבוד ראש השנה בטקס שנערך בבית הנשיא.
נ-396/25 09/05/1980 הנשיא  יצחק נבון – ראש השנה תשמ"ב ברכת הנשיא נבון לראש השנה תשמ"א  תשמ"ב לפזורה היהודית בגולה (בשפות שונות)  מברקי תודה של הנשיא לראשי מדינות שונות על ברכתם ליום העצמאות של ישראל.
נ-451/1 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Simon Wiesenthal Center התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/2 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Cote Saint-Luc  Municipal Council התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/4 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – E.E.C – Israel Chamber of Commerece התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/5 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Richard and Rhoda Goldman Fund התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/6 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – United Herzlia Schools התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/7 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Economist התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/8 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Amalgamated Clothing and Textile Workes Union התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. סידני הילמן.
נ-451/10 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (J.I.P (Jordan is Palestine התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/11 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Seymour j. Cohen Festschrift התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/12 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Cambridge University Jewish Society התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/13 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Millcroft Inn התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/15 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Shinnyo-en התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-467/12 01/10/1975 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי המשרדים – הכנסת הנשיא הרצוג  התכתבות בענייני הכנסת
נ-467/15 25/10/1981 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי המשרדים – משרד התיירות הנשיא הרצוג – התכתבות בענייני שגרירים ותיירות
נ-467/16 01/01/1980 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי המשרדים – משרד ראש הממשלה הנשיאים נבון והרצוג  – התכתבויות שונות
נ-307/11 01/10/1977 נשיא המדינה יצחק נבון – שילר אריה- פרופ' עבודה תרבותית בספרד פניות של מר שילר לנשיא המדינה נבון בדבר נסיבותיו המשפחתיות והמקצועיות
נ-396/8 31/01/1966 יעוץ משפטי כללי – הועדה הבינמשרדית לנסיעות הנשיא בחו"ל סיכום ישיבות הועדה הבינמשרדית לנסיעות הנשיא לחו"ל-קביעת נוהלי וסדרי נסיעה של הנשיא לחו"ל. התכתבויות בין לשכת הנשיא לוועדה בענין תקציבי הנסיעה  הרכבי הפמליות  בקורי הנשיא בנפאל  דרום אמריקה  ארה"ב  קנדה ואיסלנד.
ג-5039/63 27/01/1957 לילה וערפל בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה וערפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה
ג-5043/35 23/12/1957 שירת אהבתי בקשת "זאק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט שירת אהבתי." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/3 13/02/1959 הקרנת הסרט "פוליקושקה" הקרנת הסרט "פוליקושקה"-תוצרת משותפת של גרמניה  איטליה וצרפת. דרמה  1958. בקשת רשיון להקרנת הסרט  תקציר תוכן הסרט  מתן רשיון להצגת הסרט על ידי המועצה.
ג-5043/69 13/02/1959 אויב במצולות-סרט הקרנת הסרט "אויב במצולות"-תוצרת ארה"ב  1957  דרמה מלחמתית (מלחמת העולם השניה). בקשת רשיון להקרנת הסרט  תקציר תוכן הסרט  מתן רשיון להצגת הסרט על ידי המועצה לאחר השמטת קטע ממנו. מצורפים קטעי בקורת עיתונות על הסרט.
ג-5043/80 19/01/1958 ימינו היפים בקשת שמואל פרחה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימינו היפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/9 12/02/1959 לונדון קוראת לציר הצפוני בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לונדון קוראת לציר הצפוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-451/17 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – United Israel Appeal of Canada INC התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/19 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The East Side Torah Center התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/20 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Girona התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/21 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – American Remnant Mission התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. נוצרים ידידי ישראל.
נ-451/22 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Israeli Academic Center in Cairo התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. המרכז הישראלי בקהיר. יוסף גינת.
נ-451/24 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Ghana – Holy Land Friendship Association התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/25 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (Karmoy (Norway התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/26 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (The Teachers Association for Anti-Nuclear War (Japan התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/28 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – City of Dallas התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/29 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Carroll Foundation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. תערוכת 125 שנים ל"עליסה בארץ הפלאות" במלבורן שבאוסטרליה.
נ-451/30 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Time התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-472/9 21/09/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם בדבר פעולותיהם – אישים בחו"ל מ  Z – P. כרך ג' הנשיא הרצוג – התכתבויות עם אישים מהעולם
נ-472/11 11/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אות הנשיא למתנדב – כנון הועדה התכתבות בדבר הענקת האות למתנדב בתחומים שונים ובדבר ארגון הטקס. תודה לוועדת הפרס שמילאה תפקידה
נ-472/12 11/05/1988 הנשיא חיים הרצוג – אות הנשיא למתנדב – עבודת הועדה התכתבות בדבר הענקת האות ובדבר ארגון הטקס – אות הנשיא למתנדב
נ-472/13 23/05/1988 הנשיא חיים הרצוג – אות הנשיא למתנדב – עתונות התכתבות בדבר הענקת האות ובדבר ארגון הטקס.
נ-473/7 01/01/1985 נשיא חיים הרצוג – אות הנשיא למתנדב. כרך ב' התכתבות בדבר הענקת האות ובדבר ארגון הטקס. רשימת חברי הוועדה
נ-474/1 02/10/1985 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות על נושאים שונים – מרכז ההסברה התכתבות בענייני הופעת הנשיא בתקשורת  ראיון עם התקשורת  ועדה לחגיגות ה- 40 למדינה 100 שנה להולדתו של שי עגנון
ג-5044/1 01/01/1948 תשורת האהבה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשורת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-398/23 01/01/1978 אות הנשיא למתנדב – שאלונים מועמדים
נ-398/25 28/06/1979 אות הנשיא למתנדב – עבודת הוועדה פרוטוקולים
נ-474/6 24/04/1984 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות על נושאים שונים – משרד ראש הממשלה. כרך ג' הנשיא חיים הרצוג – עניינים שונים.
נ-474/8 16/04/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף מזכירות לשכת נשיא העתקי מכתבים יוצאים המאשרים קבלת תמונות ספרים
נ-474/9 01/05/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף מזכירות לשכת נשיא העתקי מכתבים יוצאים לאנשים פרטיים ולארגונים ממלכתיים
נ-474/10 30/05/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף מזכירות לשכת נשיא העתקי מכתבים יוצאים למוציאים לאור
נ-474/11 19/06/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף מזכירות לשכת נשיא העתקי מכתבים יוצאים מכתבי תודה על קבלת ספרים
ג-6968/17 01/01/1955 לשכת השר ספיר – תכנון המים לישראל תכנית פתוח המשך המים בשנים 1955-1962 (תכנית 8השנים) תקציב עבור השקיה וניקוז
נ-335/2 01/06/1978 נשיא המדינה יצחק נבון – ערבי תרבות בבית הנשיא התכתבויות  הזמנות ומסמכים בנושא
נ-337/1 01/07/1972 נשיא המדינה אפרים קציר – נוצרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה אפרים קציר  בנוגע לנוצרים בישראל: מינוי הבישוף הפלסטיני-אנגליקני פאיק חדד  הארכיבישוף קפוצ'י וטרור  חילופי ברכות בקבלות הפנים במשכן הנשיא לכבוד השנה הנוצרית החדשה בין הנשיא לראשי העדות הנוצריות בישראל  ילדים יהודים בבתי ספר נוצריים  יחסי יהודים-נוצרים עם התייחסות ייחודית לתרומת מדינת ישראל – נאומו של רפאל יהודה צבי ורבלובסקי  דו"ח שירותי הסעד הקתוליים בירושלים ובגדה המערבית ועוד.
נ-447/1 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – מערכות שביעות רצון מקיפה התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. צרכנות. מאיר אשכול.
נ-447/2 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – האנציקלופדיה העברית התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-447/3 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – המועצה המקומית מבשרת ציון התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-447/4 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – עמותת לשובע התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. בית תמחוי. גיל-עד חריש.
נ-447/5 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ש"ס התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-447/6 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ארגון סוחרי ירושלים התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-447/7 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ארץ חמדה התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-447/9 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – המועצה הבינלאומית למונומנטים ואתרים התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. איקומוס.
נ-499/13 06/11/1989 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור הנשיא חיים הרצוג עניינים שוטפים
נ-499/15 04/01/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור הנשיא הרצוג עניינים שוטפים
נ-500/1 26/03/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור הנשיא הרצוג עניינים שוטפים
נ-500/2 01/01/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור הנשיא הרצוג עניינים שוטפים.
נ-337/2 01/08/1974 נשיא המדינה אפרים קציר – נוצרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה אפרים קציר  בנוגע לנוצרים בישראל: ביקור קבוצה של אנשי תקשורת קתולים  חדשות נס עמים  "פרשנות התנ"ך והמזרח התיכון כיום"  עלוני הארגון האמריקאי "Christians Concerned for Israel"  נאומי הנשיא בקבלות הפנים לראשי העדות הנוצריות בישראל במשכן הנשיא לכבוד השנה הנוצרית החדשה  פניית הקוויקרים בלונדון בנושא מעצרים מינהליים  דו"ח שירותי הסעד הקתוליים בירושלים ובגדה המערבית  ביקור הארכיבישוף היווני-קתולי מקסימוס סאלוס אצל הנשיא  חומר מהמיסיונר הצרפתי ז'אן פלוצ'ק ועוד.
נ-338/11 17/12/1974 נשיא המדינה אפרים קציר – משרד המסחר והתעשיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה אפרים קציר  בנוגע למשרד המסחר והתעשייה: סימפוזיון לאומי בנושאי אנרגיה  "מדע הסיבים וטכנולוגיה – סיכום קצר מפעילויות המכון הישראלי לסיבים"/ פרופ' מנחם לין  רשימת פרסומים של המכון הישראלי לסיבים  דו"ח פעילות לשנת הלימודים תשל"ד- 1973/1974  הירחון "Innovation" על מחקר ופיתוח תעשייתי ותעשייה המבוססת על המדע בישראל (ספטמבר 1976)  ארגון המערך הממשלתי לטיפול במדע וטכנולוגיה   המלצות צוות החשיבה של מפלגת העבודה בענייני מדע וטכנולוגיה  ​הגברת שיתוף פעולה אוניברסיטאות – תעשייה  דיון בנושא מו"פ תעשייתי ומחקר אוניברסיטאי בישראל שנערך במשכן הנשיא  מחקר ופיתוח ותרומתם לפיתוח תעשייתי/ א. חרמוני  הערות חברי המועצה למחקר ופיתוח תעשייתי פעילות המועצה הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתי  תשובות על סדרת השאלות שהוצגו בישיבת הממשלה על פעולות המשרד ועוד.
נ-400/19 28/08/1975 לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – מעלות לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – מעלות  דו קיום.
גל-48072/2 28/05/2000 המנכ"ל יצחק גורן – זיהום ים התכתבויות  דו"חות וסיכומי דיונים בנושא פעילויות ויוזמות לניקוי חופים ומניעת זיהומי ים  חקלאות ימית והאכלת דגים בכלובים  תכנית חירום לאומית למוכנות ותגובה ועוד.
נ-502/3 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא שוטף- מכתבים
נ-502/4 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא מכתבים יוצאים ונכנסים
נ-502/2 01/01/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא שוטף- מכתבים יוצאים
נ-502/7 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא שוטף- העתקי מכתבים
נ-502/8 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא שוטף- מכתבים
נ-502/11 30/09/1989 הנשיא חיים הרצוג – לשכת מנכ"ל ניסן לימור – יומן פגישות יומן פגישות  רשימת עובדי לשכת הנשיא.
נ-502/12 20/09/1990 הנשיא חיים הרצוג – לשכת מנכ"ל ניסן לימור – יומן פגישות יומן פגישות של משכן הנשיא
נ-502/13 08/09/1991 הנשיא חיים הרצוג – לשכת מנכ"ל ניסן לימור – יומן פגישות יומן פגישות של בית הנשיא.
נ-339/10 26/10/1975 נשיא המדינה יצחק נבון – משרד האוצר הצעת תקציב 197607 סקירת  שר האוצר בענפי תעשיה חוב לאומי  יעדי מדיניות כלכלית – תעסוקה אגרות חוב ענפי ייצור תחזית למשק הלאומי 1974-1983 דוח להגברת ניידות העבודה במשק
נ-400/24 15/01/1974 לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – מזור ומרפא לשכת הנשיא נבון קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – מזור ומרפא  עזרה לחולי קצרת.
נ-504/1 19/12/1984 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך א' התכתבויות ולוחות זמנים בנושא ביקורים של הנשיא חיים הרצוג באוסטרליה ומדינות נוספות באוקיאניה ואסיה  סיורים וביקורים באזורים שונים בארץ (יישובים ערביים ודרוזים  בתי ספר  חיל המודיעין ועוד) ונאומים שנישאו במהלכם.
נ-503/11 01/01/1987 הנשיא חיים הרצוג – המנכ"ל ניסן לימור: תיקי פרשה שונים – הרחבת האולם
נ-503/12 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – המנכ"ל ניסן לימור: תיקי פרשה שונים – 50 שנה להצלת יהודי בולגריה מברקים העוסקים בציון האירועים לאיזכור 50 שנה ךמבצע הצלת יהודי בולגריה
נ-503/13 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – המנכ"ל ניסן לימור: תיקי פרשה שונים – רכוש יהודי במזרח אירופה מברקים ותזכירים מנציגויות ישראל בפראג וסופיה בעניין השבת  רכוש יהודי
נ-503/14 24/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – המנכ"ל ניסן לימור: תיקי פרשה שונים – יהודים וערבים הנשיא חיים הרצוג – היבטים שונים ביחסי יהודים וערבים
נ-503/15 14/10/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור הנשיא הרצוג  עניינים שוטפים
נ-398/8 01/01/1976 אות הנשיא למתנדב – קטעי עתונות
נ-452/29 11/09/1991 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Soviet Babiy Yar Public Historical Centre התכתבות עם המרכז ההסטורי של באבי-יאר (קייב  אוקראינה) בנוגע במתנה שהמרכז שלח לנשיא.
נ-452/38 13/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – כנס לזכרו של ראול וולנברג בארה"ב התכתבות עם ועדת פרס נובל לגבי מועמדותו של ראול ולנברג לפרס נובל לשלום ולגבי מועמדותו של ה. קיסינג'ר לקבלת הפרס ע"ש ראול ולנברג.
נ-452/40 28/10/1991 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – שלום – ארגון יהודי בולגריה התכתבות עם ארגון יהודי בולגריה "שלום" לגבי הפעילות שהם עושים ומתנות שהם שלחו לנשיא.
נ-452/41 22/11/1991 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – הצלב האדום בקרואטיה התכתבות עם הצלב האדום הקרואטי  בנוגע למצב ההומניטרי בקרואטיה (כתוצאה ממלחמת האזרחים ביוגוסלביה לשעבר).
נ-452/43 04/02/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Chambre De Commerce France-Israel התכתבות של בית הנשיא לגבי פתיחת בית צרפת-ישראל  בהשתתפות חיים הרצוג ופרנסואה מיטרן  כולל ברכתו של הנשיא הרצוג לארוע.
נ-452/44 04/03/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Miami Dade Community College התכתבות עם Miami Dade Community College (מיאמי דייד קומיוניטי קולג') בנוגע לשליחת לוט למכירה פומבית לצורך התרמת כספים למוסד.
נ-452/45 27/03/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Ampal התכתבות עם AMPAL בנוגע לשליחת ברכה של הנשיא לכבוד יום ההתרמה למוסד.
נ-452/46 30/03/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – הקונגרס היהודי העולמי התכתבות עם הקונגרס היהודי העולמי בנוגע לחתימתו של הנשיא על קריאה נגד אנטישמיות וגזענות לכבוד הכנס על אנטישמיות בבריסל ביולי 1992  כולל התכנית של הכנס.
נ-452/47 26/03/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – עמיתים אמריקנים של בית-החולים שרה הרצוג עמיתים אמריקנים של בית-החולים ע"ש שרה הרצוג (עזרת נשים) בירושלים-התכתבות עם הנשיא בנוגע לארוחת הגאלה השנתית  תרומה לבית החולים  שינוי שם בית החולים ועוד.
נ-452/48 18/05/1992 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Jewish Forward בתיק – בקשה מהנישא לשאת דברי ברכה לרגל 92 שנות קיומו של העיתון 'הפורוורד'; דברי ברכה שנשא נשיא המדינה חיים הרצוג במלאת 92 שנים לעיתון הפורוורד (ביידיש: פארווערטס). מדובר בעיתון יהודי-אמריקאי היוצא לאור בניו יורק  נוסד ב-1897 בידי 50 סוציאליסטים דוברי יידיש (באדיבות ויקיפדיה).
נ-505/7 14/10/1983 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו הנשיא חיים הרצוג – ברכות מהעולם על היבחרו לנשיא
נ-505/8 01/01/1983 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו ברכות לנשיא הרצוג על היבחרו לנשיא
נ-505/9 25/05/1983 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו ברכות מהעולם על היבחרו של הנשיא הרצוג
נ-505/10 01/01/1983 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו ברכות מהעולם על היבחרו של הרצוג לנשיא
נ-505/11 14/03/1988 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו לכהונה שניה ברכות לנשיא הרצוג על היבחרו לכהונה שנייה
נ-505/14 09/03/1988 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו לכהונה שניה מכתבי ברכה לנשיא חיים הרצוג על היבחרו לכהונה שניה ממנהיגי העולם  מאזרחים ומבעלי תפקידים ומכתבי תודות מהנשיא.
נ-506/1 22/04/1991 הנשיא חיים הרצוג – אבן בגן בית הנשיא לכבוד טדי קולק התכתבויות בנוגע להצבת אבן משער חולדה (הר הבית) בגן בית הנשיא לציון יובל לטדי קולק ראש העיר ירושלים.
נ-506/3 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – מדגם פניות בדבר שחרור אייבי נתן מכתבים שונים מאזרחים וארגונים קנדיים אל הנשיא חיים הרצוג ואל שגריר ישראל באוטווה  קנדה  מר יצחק שלף  בבקשה לשחרר ממאסר את פעיל השלום  מר אייבי נתן.
נ-506/9 01/01/1986 הנשיא חיים הרצוג – סובלנות. כרך ב' תכניות לימוד במבשרת ציון.
נ-506/10 01/01/1986 הנשיא חיים הרצוג – סובלנות. כרך ג' מחקרים כתבות ומאמרים. פורומים וכנסים בנוגע לסובלנות בין דתיים וחילונים
נ-297/8 01/10/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – מקורי מיכאל – מקומנו במזרח התיכון. מאמר מאת מיכאל מקורי בנושא המדיניות הרצויה של מדינת ישראל לאור האתגרים האזוריים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-297/9 01/01/1978 נשיא המדינה יצחק נבון – עירית עכו עיתון מקומי של אזור הצפון  חוברת הסברה על העיר  מדריך טלפוני משנת 1978 ועוד
נ-297/13 01/12/1974 נשיא המדינה יצחק נבון – בנק ישראל חוברות ומאמרים על הבנק
נ-297/14 19/09/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – תזמורת הפילהרמונית הישראלית קטעי עיתונות  רשימת החברים בתזמורת  חוברות של הפילהרמונית והזמנות לקונצרטים.
נ-297/15 13/11/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – ארז עובדיה התכתבות בנוגע ליצירות אומנות
נ-297/17 06/11/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – תעשיה יפה בישראל יפה חוברת של המועצה לישראל יפה
נ-297/19 12/07/1978 נשיא המדינה יצחק נבון – מויאל אליהו חבר הכנסת – מסמכים שונים. חוברת 'עיונים' מס' 8 של משרד החינוך בנושא: מעוטי ההשכלה ואמצעי התקשורת. התכתבויות
נ-297/20 04/02/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – בן ישראל גדעון. עבודת המחקר של ד"ר ורד קראוס מהאוניברסיטה העברית על סולם היוקרה של העיסוקים בישראל.
נ-297/21 10/09/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – בשביס זינגר ביקור הסופר במשכן הנשיא. מכתב מאבא קובנר
נ-346/8 01/05/1978 נשיא המדינה יצחק נבון – ברכות לנשיא נבון להיבחרו מחו"ל.
נ-347/13 02/06/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – סיור הנשיא בפיקוד צפון נשיא המדינה יצחק נבון – סיור הנשיא בפיקוד צפון.
נ-345/4 01/05/1973 נשיא המדינה יצחק נבון – ונצואלה אירוח מבקרים מוונצואלה בבית הנשיא. סקירות על ונצואלה ויחסיה עם ישראל
נ-443/85 24/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – הועדה הבינמשרדית לטקסים ממלכתיים הועדה הבינמשרדית לטקסים ממלכתיים
נ-344/3 13/11/1973 נשיא המדינה אפרים קציר – ארצות-הברית בתיק: חילופי ברכות שוטפים בין הנשיאים ניכסון ופורד עם הנשיא אפרים קציר לרגל חגי העצמאות בישראל ובארצות הברית  ברכות ל"שנה טובה"  תכניות ביקור של אישים אמריקאים חשוב ופגישותיהם עם הנשיא קציר. נאומים וברכות בטקסי הגשת כתבי האמנה של השגריר האמריקאי בישראל.
נ-344/8 03/04/1974 נשיאי המדינה אפרים קציר ויצחק נבון – גואטמלה התכתבות  פרסומים וקטעי עיתונים בענייני: ביקור אורחים מגוואטמלה בבית הנשיא כולל נשיא המדינה  סקירות על גוואטמלה  חילופי ברכות עם שליטי גוואטמלה  הגשת כתב ההאמנה של שגריר גוואטמלה  ​
נ-345/8 27/04/1975 נשיא המדינה אפרים קציר – מכסיקו חומר רקע  התכתבויות  לו"ז ביקורים וכדומה
נ-345/9 20/10/1976 נשיא המדינה אפרים קציר – מכסיקו מסמכים ותכתובות בנוגע לביקורים הדדיים. ביטאון אל-על וחיל האוויר
נ-346/2 05/06/1973 נשיא המדינה יצחק נבון – קוסטה ריקה ביקורים של אנשי ממשל מקוסטה ריקה בישראל ואצל הנשיא
נ-346/3 18/01/1976 נשיא המדינה יצחק נבון – קנדה חומר רקע על קנדה  יחסי ישראל – קנדה  התכתבויות  לו"ז ביקורים וכדומה
נ-346/4 24/04/1975 נשיאי המדינה אפרים קציר וצחק נבון – תאילנד התכתבויות ומסמכים בנוגע ליחסי ישראל – תאילנד וביקורים הדדיים
נ-346/5 24/10/1968 נשיא המדינה זלמן שזר – תיק האו"ם תכנית המופע של התזמורת הקאמרית הירושלמית  הנאום של הנשיא שז"ר לרגל 25 שנה לאו"ם  מאמר של שר החוץ אבא אבן לכבוד הכנס הכללי של או"ם בשנת 1970  תכנית של ביקורה של אנג'י אליזבט ברוקס  נשיאת הכנס ה- 24 של או"ם בארץ  המנון של האו"ם  כולל תווים  מכתבי ברכה ממוסדות רשמיים לרגל 25 שנה לאו"ם  מאמר בנושא השוואות בינלאומית  ועוד מכתבים והודעות רשמיות בנוגע לימי האום בשנים 1968-1972.  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-448/12 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – ארגון אורט העולמי התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. פעילות אורט בעולם. יוסף חרמץ.  בן דונקלמן.
נ-482/3 01/05/1986 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג  עניינים שוטפים.
נ-482/4 19/10/1986 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג – נושאים שוטפים
נ-482/5 20/10/1986 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא חיים הרצוג – נושאים שונים
נ-482/7 03/05/1987 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג  נושאים שונים.
נ-482/9 01/07/1987 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שונים
נ-482/10 20/10/1987 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג  נושאים שונים
נ-482/11 11/10/1987 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא מכתבים יוצאים מלשכת הנשיא-מכתבי תודה על קבלת ספרים ופרסומים  הזמנות לארועים וכנסים  מכתבי תשובה לאזרחים  אנשי ציבור וגופים שונים (התאחדות הסטודנטים  ארגון אסירי ציון מבריה"מ  האופרה הישראלית ועוד) שפנו לנשיא.
נ-482/12 01/10/1987 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
ג-4575/10 15/07/1956 חטיבת התעשיה – בדיקת זיפי חזיר יבוא שיער חזיר ועיבודו פסולת של שערות חיות
נ-351/3 01/01/1976 נשיא המדינה אפרים קציר – מינוי שופטים תולדות חיים של שופטים  מכתבים לנשיא על מינוי שופטים  הצהרות אמונים ועוד
נ-352/1 12/08/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – פרוייקט דיוויס.
נ-352/6 17/07/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – החוג לידיעת ישראל בתפוצות תכנית כנס בנושא  התכתבויות ומסמכים
נ-483/5 31/07/1988 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא העתקי מכתבים יוצאים  וברכות
נ-484/2 24/10/1989 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא מענה לפניות אזרחים בנושאים שונים.
נ-484/3 27/11/1989 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא מענה לפניות אזרחים בנושאים שונים.
נ-484/4 01/08/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא מענה לפניות אזרחים בנושאים שונים  איחולי החלמה לנשיא ועוד.
נ-484/5 04/09/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא מענה לפניות אזרחים והתכתבויות עם מנהיגים זרים בנושאים שונים; הצעה בנושא טקסים ממלכתיים.
נ-484/6 14/10/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא התכתבויות עם אזרחים בנושאים שונים.
נ-484/7 01/11/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא התכתבויות עם אזרחים בנושאים שונים.
נ-484/9 02/01/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא התכתבויות עם אזרחים בנושאים שונים ועם מנהיגים בעולם  בין השאר על רקע מלחמת המפרץ.
נ-484/12 03/03/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא התכתבויות עם אזרחים
נ-484/13 22/02/1985 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – מזכירות לשכת הנשיא הנשיא חיים הרצוג  עניינים שונים.
נ-457/5 01/01/1987 הנשיא חיים הרצוג – ערים תאומות ערים תואמות
נ-457/7 13/10/1988 הנשיא חיים הרצוג – הודעות לעתונות הודעות לעיתונות בנושאים שונים – עניין שחרורו של אייבי נתן  ועמדתו של הנשיא הרצוג לנושא   ברכות  ברכות לציבור המוסלמי בארץ לרגל החג המוסלמי עיד-אל-פיטר; נושא חנינות ועוד.
נ-457/8 15/11/1988 הנשיא חיים הרצוג – ההתיעצויות להקמת הממשלה בנובמבר 1988 התכתבויות ופניות ציבור לנשיא חיים הרצוג בנוגע להתנהלותו בבחירות לכנסת ה-12 וזימון הסיעות ללשכת הנשיא.
נ-457/11 01/01/1975 הנשיא חיים הרצוג – חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו בתיק – על חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו; טיוטת חוק הרשות השנייה לטלוזיה ולרדיו – התשמ"ו – 1986; דברי הסבר לחוק נספחים להצעת החוק;מינוי מועצת הרשות והרכבה; פקיעת כהונה; על תפקידי המועצה וסמכויותיה;  זיכיון לשידורים; התנהלות פרסומות – תשדירי פרסומת אסורים  הגבלת תשדירי פרסומת וכללים לתשדירי פרסומת.
נ-457/19 10/12/1985 הנשיא חיים הרצוג – עזבונות לטובת המדינה בתיק – פרוטוקול החלטת ועדת השרים לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה. בתוך כך – החלטה על תרומה לטלתרום לפקודת הזקן – 1985.
נ-457/25 02/02/1984 הנשיא חיים הרצוג – מחזה המשיח – תגובות תגובות בנושא ההצגה "המשיח" בתיאטרון חיפה והתערבותו של הנשיא בעניין השמטת קטע ממנה ובעניינים נוספים.
נ-457/26 02/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – ברספורד וקנדל – תגובות (כרך א') פניות בנושא אי מתן אזרחות למשפחות יהודיות משיחיות וגירושן מהארץ.
נ-458/1 08/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – ברספורד וקנדל – תגובות (כרך ב') פניות בנושא אי הענקת אזרחות למשפחות יהודיות משיחיות וגירושן  פסק הדין בנושא.
נ-458/2 24/11/1988 הנשיא חיים הרצוג – ג'רי לי ברספורד התכתבות בנוגע לבקשת עלייה לארץ
נ-458/3 10/11/1988 הנשיא חיים הרצוג – ממשלת אחדות – תגובות מכתבים לנשיא הרצוג וברכות לרגל מעורבותו בהקמת ממשלה רחבה
נ-454/9 14/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – משרד המסחר והתעשיה הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – משרד המסחר והתעשייה. הזמנה לאירוע הענקת תארים ליצואנים המצטיינים ולחתן פרס היצוא  התפתחות היצוא וקשרי הסחר של ישראל 86-87   נאום שר הכלכלה בכנסת 13.6.88  ברכות  התכתבויות ועוד.
נ-454/16 12/12/1989 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – משרד ראש הממשלה (כרך ה') חוק האוטונומיה  התייחסות לנשיא בעיתון מצרי
נ-455/1 06/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – משרד ראש הממשלה (כרך ו') התכתבויות בנושאים שונים יהדות התפוצות; ביקורים ממלכתיים בחו"ל; ביקורי אישים בארץ ; הוראות חוק ; תעמולת בחירות
נ-455/3 01/01/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – משרד התחבורה (כרך ב') תאונות דרכים; תאונות אוויריות תחרות בין ערים בנוגע להפחתת תאונות הדרכים והגדרת הבטיחות  יחסי ישראל – גרוזיה ; יחסי ישראל ארגנטינה
נ-455/13 01/01/1983 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – שנתון הממשלה פעילות הנשיא  מסעות לחו"ל  סקירת לשכת נשיא המדינה
נ-455/14 15/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – המשרד לאיכות הסביבה התכתבות עם משרד הגנת הסביבה בנוגע לכינוסים ואירועים בענייני איכות הסביבה
נ-299/13 04/06/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – תיק בנושא פתגמים ותיק בנושא המחזה אסתר תיק בנושא פתגמים. החל מעמוד 118 מובא תיק בנושא המחזה אסתר
נ-353/17 10/11/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסטאות התכתבויות בנושא
נ-353/21 01/03/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – L.L.LEBOVTET התכתבויות
נ-355/15 02/05/1978 נשיא המדינה יצחק נבון – סיורים – כללי רשימת סיורים  תכניות הביקורים
נ-355/16 01/03/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – סיור בסקטור ערבי. ביקורי נשיא המדינה בערים וביישובים הערביים והדרוזים  סקירה על מקומות אלו ותכנון הביקור
נ-355/17 25/02/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – תוכנית סיורים ביקור במרכז הוולקני בבית דגן  במקווה ישראל  ביישובים ומוסדות ברחבי הארץ. בעמוד האחרון מפת המדינה
נ-364/1 01/01/1981 הנשיא יצחק נבון: קטעי עתונות קטעי עיתונות העוסקים בנשיא יצחק נבון  כולל עיתונים מצרים
נ-424/12 01/09/1983 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – ביקור בתעשיה הצבאית בתיק ברכת הנשיא ליובל לתעשייה הצבאית ופרטים לגבי ביקורו בתעשייה.
נ-413/3 23/04/1987 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי עדות בנושאים שונים – יהודי ברית-המועצות נאומים ופניות בנושא יהדות ברית המועצות.
נ-413/8 25/08/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי עדות בנושאים שונים – נוצרים. כרך 10 התכתבויות עם מנהיגי עדות נוצריות בארץ ובחו"ל לרגל חגים ובנושאים דתיים וקהילות דתיות  מסרים מהאפיפיור יוחנן פאולוס השני ועוד.
נ-425/4 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אוסטרליה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-425/5 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אוקראינה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-455/15 24/04/1991 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם משרדי ממשלה – המשרד לענייני ירושלים התיק של המשרד לענייני ירושלים עוסק באירועים שנועדו לחיזוק הזדהות העם היהודי עם ירושלים ובהם כנס לכבוד 25 שנה לאיחוד העיר  הצגת "אמנת ירושלים"  ישיבות ממשלה בנושא ועוד'.
נ-456/7 25/05/1988 הנשיא חיים הרצוג – דמוגרפיה (כרך ב') ניתוח דו"ח צוות בינמשרדי בנושא דמוגרפיה; סדר יום ליום עיון בנושא מדיניות דמוגרפית יהודית.
נ-456/10 05/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – בחירות לכנסת ה- 12 – תגובות (כרך ג') מכתבי אזרחים לנשיא הרצוג נגד ממשלת אחדות בשנת 1988
נ-456/13 05/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – בחירות לכנסת ה- 12 – תגובות (כרך ו') מכתבי אזרחים מהארץ והעולם בענייני הכנסת
נ-456/14 13/12/1988 הנשיא חיים הרצוג – בחירות לכנסת ה- 12 – תגובות (כרך ז') מכתבי אזרחים לנשיא חיים הרצוג בעד ונגד ממשלת אחדות
נ-456/16 02/12/1985 הנשיא חיים הרצוג – ירידה (כרך א') דו"ח סקר בנושא בני קיבוץ השוהים בחו"ל מאת אלכסנדר אבנת  אורי לויתן ודוד מיטלברג; נתונים על מספר הישראלים השוהים בארה"ב ובקנדה; אינדיקטורים למספר התושבים הישראלים בחו"ל; חומר רקע של לשכת השר לקליטת העלייה בנושא ירידה מהארץ והיחס ליורדים.
נ-456/17 17/03/1985 הנשיא חיים הרצוג – ירידה (כרך ב') מחקר בנושא עמדות הציבור הישראלי כלפי תופעת הירידה  הישראלים השוהים בחו"ל והמדיניות הננקטת לעידוד שובם מאת ד"ר נטליה דמיאן  התכתבויות והזמנה ליום עיון בנושא.
נ-425/7 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אזרביג'אן התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-425/8 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – שגרירות ישראל ושגרירויות זרות – איטליה. (כרך א') התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות. כנס בין-דתי באיטליה. ידידותו של נשיא איטליה פרנצ'סקו קוסיגה כלפי הרצוג.
נ-425/9 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – שגרירות ישראל ושגרירויות זרות – איטליה. (כרך ב') התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-425/14 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אלבניה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-425/16 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אנטיגואה וברבודה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
נ-425/17 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אסטוניה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
ג-4508/15 10/06/1952 הלשכה הראשית – הפגנות מהציבור מסמך ובו מידע על הפגנה שנתקיימה במשרדים
ג-4610/21 28/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – מנות נוספות לחיילים ונכים פרוטוקולים  תכתובות ומסמכים בנושא חלוקת מזון
נ-458/14 10/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – איכות החיים – תגובות 2 מכתבים מאזרחים
נ-458/15 16/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – קליטת רופאים מחו"ל חומר רקע ותגובות
נ-458/16 10/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – חידוש השפה – תגובות מכתב מאת ד"ר שלמה קודש  בנוגע לחשיבות הנחלת השפה העברית ומעמדה בארץ ותגובת הנשיא
נ-458/17 19/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – תעלת הימים – תגובות התכתבות בנושא עם חיים שמעון פירסטטר
נ-458/18 01/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – שינוי שיטת הבחירות – תגובות חומר רקע ותגובות
נ-458/21 07/08/1988 הנשיא חיים הרצוג – טיפול רפואי לילדי השטחים מכתב בנושא של המועצה לשלום הילד ותגובת שר הביטחון יצחק רבין
נ-458/22 23/01/1989 הנשיא חיים הרצוג – תרומת אברים התכתבום עם הוועד להנצחת דוד אורן ז"ל שאיבריו נתרמו לאחר מותו.
נ-303/20 08/02/1981 נשיא המדינה יצחק נבון – עירית חדרה – 90 שנה וחוברות שונות ביקור הנשיא בחדרה. חוברות: 'בחירות נפרדות לרשויות המקומיות'  'פרקי חדרה'  'בביתנו פנימה' שכתב ישראל שיוו
נ-406/38 22/02/1985 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (כהן חיים) הנשיא הרצוג – תיקונים בממשל  והתכתבות עם השופט חיים כהן
נ-406/40 25/12/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פרלין נדין) הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם
נ-406/42 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קוטין מאיר) הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם עורך דין מאיר קוטינק
נ-406/50 28/10/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (בן-פורת מרדכי) התכתבום עם מרדכי בן פורת מהארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב
נ-407/1 15/05/1983 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (בודנהיימר הנריאטה חנה)
נ-413/9 12/03/1990 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי עדות בנושאים שונים – נוצרים. כרך 11
נ-413/10 18/11/1985 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי עדות בנושאים שונים – ערבים ובדואים תכתובות  קטעי עיתונות  דברים לאזרחים הערבים ביום העצמאות  הזמנות לאירועים וכנסים  סקירה של המנהל האזרחי על חבל עזה.
נ-426/2 01/04/1973 הנשיא חיים הרצוג – אתיופיה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
גל-17044/8 01/01/1958 קוויקרים התכתבות וקטעי עתונות בענין AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE ופעילותם בישראל – בתיק גם פרסומים של הארגון כרך ב'
נ-458/28 19/02/1989 הנשיא חיים הרצוג – פיתוח הנגב – תגובות התכתבות וקטעי עיתונות
נ-458/29 26/02/1989 הנשיא חיים הרצוג – פסוקי השטן – תגובות חומר רקע ותגובות בנוגע לפרסום הספר פסוקי השטן בישראל. פסוקי השטן (The Satanic Verses) מאת הסופר סלמאן רושדי   ראה אור בספטמבר 1988. הספר תורגם לעברית ויצא לאור בהוצאת כתר בשנת 1989 ועורר את זעם המוסלמים.
נ-458/32 22/02/1988 הנשיא חיים הרצוג – הצעות לתהליך השלום מכתבים מג׳ון ויטבק ((John.V. Whitbeck)  משפטן בין-לאומי המתגורר בפריס  ללשכת הנשיא ותשובה משולמית נרדי מהלשכה בנוגע  להצעה שלו לפטרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני על-פיה תוקם קונפדרציה של מדינת ישראל ומדינה פלסטינית. למכתבים מצורפים קטעי עיתונות זרה עם מאמרים קצרים מאת ויטבק. לגבי מאמרים אלה:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-458/36 01/05/1989 הנשיא חיים הרצוג – אריה לייב לוין בתיק רק הפניה לחומר הנמצא במיכל 88/2.
נ-459/3 01/03/1989 הנשיא חיים הרצוג – לינקונז אין רשימת החברים בחברה המכובדת שך לינקונז אין
נ-459/5 09/08/1989 הנשיא חיים הרצוג – אנטישמיות הנשיא חיים הרצוג  תגובות לאנטישמיות
נ-459/6 01/01/1975 הנשיא חיים הרצוג – ספר בית הנשיא חלק מספר בנושא מוסד הנשיאות בישראל ובית הנשיא. ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-459/7 01/01/1975 הנשיא חיים הרצוג – וולפנזון אברהם הרצאה על מדינת ישראל וארץ ישראל
נ-459/8 01/01/1975 הנשיא חיים הרצוג – ירושלים – הסברה סקירה על ירושלים מאת השגריר דוד בן-דב לקראת ועידת אונסקו.
נ-459/9 10/11/1987 הנשיא חיים הרצוג – לימודים ל.ב.א בשפה האנגלית הנשיא חיים הרצוג – מסלול ללימודי השפה האנגלית
נ-459/10 15/03/1990 הנשיא חיים הרצוג – ההתיעצויות להקמת הממשלה במרץ  1990 הזמנת נציגי הסיעות להתייעצויות  תגובת לשכת הנשיא לבקשתו של שמעון פרס לתקופת הארכה להרכבת הממשלה.
גל-62443/11 25/08/1980 אישור מקומות לעניין תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורין סעיף 12. התפטרות לרגל העתקת מגורים
ג-3862/3 11/11/1949 קטעי עתונות – קליטת חיילים משוחררים (כולל הועד למען החייל ונכים) בתיק – קטעי עיתונות הנוגעות לחיילים משוחררים וזכויותיהם  זכויותיהם לש נכים  ונכי מלחמה  על הטבות למשפחות חיילים שנספו  חניכת בית הבראה לנכים בנהריה – בית קיי; בדקית החיילים הנכים לקביעת זכויותיהם ועוד.
גל-17033/22 01/01/1950 מנסורה התכתבות בענין רצונם של תושבי הכפר לעבד את אדמותיהם
גל-13926/6 01/01/1952 ג'רוסלם-פוסט התכתבות בענין פרסומים בודדים
גל-17024/11 01/01/1956 אגודה שיתופית של שיכון פועלים בנצרת אגודה שיתופית של שיכון פועלים בנצרת – התכתבות בענין האגודה הנתמכת על-ידי הכנסיה והבונה בשטח שנלר בנצרת וקטעי עתונות. כרך א'.
גל-17024/12 01/01/1960 אגודה שיתופית של שיכון פועלים בנצרת אגודה שיתופית של שיכון פועלים בנצרת – התכתבות בענין האגודה הנתמכת על-ידי הכנסיה והבונה בשטח שנלר בנצרת וקטעי עתונות. כרך ב'.
נ-524/10 12/01/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בבריטניה בפברואר 1993 – נושאים לדיון התכתבות בין משרד המסחר והתעשיה לנשיא בקשר להצעות שהנשיא יכול להעלות  במסגרת ביקורו  בפני בני שיחו באנגליה בנוגע לשיתוף פעולה תעשייתי ומסחרי. סקירה על קשרי המסחר בין בריטניה לישראל.
נ-524/11 02/12/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בבריטניה בפברואר 1993 – אישים מידע על אישי ממשל בריטיים ומנהיגים ציונים מקרב יהדות בריטניה כהכנה לביקור הנשיא הרצוג בבריטניה בפברואר 1993.
נ-524/12 31/01/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בבריטניה בפברואר 1993 – נאומים נאומי הנשיא הרצוג ודברי ברכה שלו בארועים שונים בעת ביקורו בבריטניה בפברואר 1993 בפני נציגי הקהילה היהודית בבריטניה  אסיפת הנוער היהודי  ראש הממשלה הבריטי ואישי ממשל בריטיים  הקונסוליה הבריטית ועוד. תמליל נאום ראש הממשלה ג'ון מייג'ור בפני חבר הנאמנים של יהודי בריטניה.
נ-524/14 07/02/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בבריטניה בפברואר 1993 – תקשורת התכתבות בנוגע לכיסוי ביקור הנשיא בטלוויזיה ותוכנית הביקור.
נ-524/15 25/02/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בבריטניה בפברואר 1993 – מכתבי תודה מכתבי תודה מהנשיא ורעייתו לשגריר ולצוות השגרירות ולמארחיהם באנגליה-המלכה אליזבת  ראש ממשלת בריטניה  אנשי הקונסוליה הבריטית ועוד. מכתבי ברכה מהמארחים לנשיא.
נ-524/16 06/07/1992 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ 1993 – תכנון ביקור הנשיא הרצוג בהולנד-התכתבויות בין לשכת הנשיא לשגרירות ישראל בהאג בנוגע לתוכנית הביקור והיערכות לקראתו. פרטי הטקסים  מפגשים עם התקשורת  לוחות זמנים  נאומים  דיווח מסכם על הביקור  התייחסות לביקור הנשיא באושוויץ במאי 1992 ועוד. לגבי שני צילומי הנשיא בתיק: השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-524/17 15/10/1992 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ  1993 – תוכנית תוכנית ביקור הנשיא ורעייתו בהולנד (1-4.3.1993) – לוח זמנים ופירוט האירועים  פמליית הנשיא  עיתונאים נלווים  השתתפות הנשיא בטקסים ופגישות  מפגש עם הקהילה היהודית  ראיונות לתקשורת המקומית ועוד. דו"ח על ביקור הנשיא בבריטניה ובהולנד 23.2-4.3.1993.
נ-524/19 04/03/1991 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ 1993 – נושאים לדיון הכנה לביקור הנשיא הרצוג בהולנד-מידע על הולנד (כלכלה  מסחר)  נושאים לדיון בענין שיתוף פעולה תרבותי (תערוכת אמנות הולנדית במוזיאון ישראל) ושיתוף פעולה תעשייתי ומסחרי.
נ-524/20 21/01/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ 1993 – אישים הכנה לביקור הנשיא הרצוג בהולנד-קורות חיים של המלכה  הנסיך  ראש הממשלה  שר החוץ ועוד (בשפות אנגלית והולנדית).
נ-524/21 27/08/1992 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ 1993 – נאומים נאומי הנשיא הרצוג באירועים שונים במהלך ביקורו בהולנד במרץ 1993-נאומי הנשיא בפני המלכה  הפרלמנט  הקהילה היהודית ועוד. חומר רקע לנאומי הנשיא והצעות לנושאי הנאומים.
נ-524/23 16/02/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ  1993 – תקשורת היערכות התקשורת לביקור הנשיא בהולנד-לוח זמנים של ראיונות לתקשורת ותכנון מפגש עם עורכי עיתונים  סיכום בכתב יד של פגישה בין הנשיא לעיתונאים.
נ-524/24 11/03/1993 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בהולנד במרץ  1993 – מכתבי תודה מכתבי תודה של הנשיא למארחים-מכתבי תודה של הנשיא על הסיוע להכנת הביקור לשגריר ולצוות השגרירות בהולנד  למלכה ביאטריס  לראש הממשלה  לשר החוץ ולאישים נוספים על האירוח.
נ-525/14 03/06/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא העתקי מכתבים יוצאים מלשכת נשיא המדינה חיים הרצוג  בנוגע לנושאים: מענה להזמנות לאירועים  מכתבי תודה לאזרחים מהארץ ומחו"ל על ברכות והצעות ששלחו  ספרים  חוברות וכו'  מכתבי תודה לאחר ביקורו הממלכתי בשוודיה ובפינלנד  מענה לפניות אזרחים הקוראים לשינוי שיטת הבחירות ועוד.
גל-17029/21 01/01/1963 אכסניות לפועלים ערבים דו"חות על הפועלים הערבים הנשארים ללון בערים  קטעי עתונות בענין מגורים לפועלים  דו"ח בענין הקמת אכסניה בתל-אביב דו"חות ועדה בינמשרדית בענין אכסניות לערבים והתכתבות בנושא.
גל-11897/53 01/01/1959 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – סמילנסקי יזהר בתיק שני מכתבים של דוד בן-גוריון אל ס. יזהר בנושא ערביי ישראל
טס-10037/1 01/09/1963 תצלומים של סוכנות היהודית מקבלת עולים חדשים בתיק – קובץ תצלומים של עולים חדשים המגיעים לארץ דרך נמל חיפה. פקידי הסוכנות מסייעים לעולים בקליטתם לארץ. תצלומים של חיילים המסייעים לעולים; מרכזי קליטה
גל-21182/6 01/01/1971 מרכז הסרט – השוטר אזולאי. אישור הקרנתו והפצתו של הסרט השוטר אזולאי בכיכובו של שייקה אופיר ובבימוי של אפריים קישון הקרנת הסרט בחו"ל
גל-3789/77 01/11/1972 תיק כולל של סרטים ערביים מורשים ע"י הממשל בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "אני אוהב אותך מותק"  "הנכרי"  "זאבים על הדרך"  "הסליחה"  "באר האיסורים"  "ילדי"  "בנות בגמנסיה"  "החוטפים"  בשטחי יהודה ושומרון: תקצירי הסרט  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיונות שניתנו.   העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/78 26/01/1971 סרטים ערביים מורשים ע"י הממשל בקשת "סינמה אלהמברה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "סוף הדרך"  "סיפור מארדנו"  "העלמה הצעירה"  "השטנים"  "משבר הדיור"  "נערת הנמל"  "משפט 1968"  "נדיה"  "סייד אל בלטי"  "אשת בעל"  "מלת כבוד"  "שערי הלילה" "בעיות הנערות"  "שטני הים"  "אשת בעלי"  "בחורים בסערה"  "החיים ימים ספורים"  "גבר בחשכה"  "פראות הגברים"  "עושר ונשים"  "אהבה לנצח"  "ימים ללא אהבה"  "נערה מוזרה"  "גברים בסופה"  "החביבים ביותר"  "חמידו"  "ביתי היקרה"  "משחק האהבה והנישואין"  "האהבה כמו שהיא" "היפיפייה והנמר"  "הגבר המסוכן"  "סוד הבורחת"  "הפרא מאנדול"  "כנופית השדים"  "אלחג' – בית ה' הקדוש"  "לטיפת עונג"  "מנגינת האושר"  "האהבה הנצחית"  "נשים ללא שחר"  "חזרי אלי אימי"   "המשפחה הכבודה"  "מאבק בואדי"  "לא ולא אהובי"   "שלושה גנבים"  "למען קבוצת ילדים"  "חווה על אם הדרך"  "אש התשוקה"  "הוצאות הבעל"  "בדרך"  "אם הכלה"  "חברתי"  "אהבתי היחידה"  ביהודה ושומרון: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבות המועצה  והרישיונות שניתנו.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/79 28/03/1973 סרטים – סרטים ערביים מורשים ע"י הממשל  -1/4/1973 בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "אלמז  ועבדו אלחמודי" ו"הגבר שאיבד את צילו"  בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיונות שניתנו.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-58530/23 03/04/1970 אגוד ערים הגליל המערבי בתי חולים איגוד ערים בגליל – ענייני ישובים ובתי חולים
גל-58530/28 24/02/1967 אגוד ערים לחנוך על יסודי – געתון  מעלה הגליל  שבי ציון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע לתכנית יזומה להקמת איגוד ערים של מועצה אזורית געתון  מועצה אזורית מעלה הגליל ומועצה מקומית שבי ציון לשם הקמת מוסדות חינוך על יסודיים  ניהולם והחזקתם  הסרת התנגדותה של עיריית עכו להקמת האיגוד  הגשת הבקשה החוזרת ועוד.
גל-1703/32 26/08/1955 גן ילדים רחוב השדרות חיפה בתיק התכתבות בעניין שימוש בכיתי גן עבור תלמידי בית ספר בחיפה.
גל-15273/10 06/09/1981 ארגון המועצות האיזוריות – הועדה החקלאית של ארגון המוא"ז (מועצות אזוריות) הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית עקרונות לקביעה וסיווג
ג-788/76 10/11/1951 כפר גדעון ע"י עפולה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים למדריכה בגני-הילדים בפיקוח המזרחי  לכפר גדעון
גל-17108/40 01/06/1951 דגל לבתי-ספר הערביים התכתבות בענין הצעה לקבוע לכל בית-ספר ערבי דגל משלו.
גל-3796/52 24/12/1972 עת לאהוב ועת למות בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עת לאהוב ועת למות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2760/8 18/02/1970 ועדת עציוני לשינוי מעמד המורה – פרוטוקולים מוועדת החינוך של הכנסת בנושא מעמד המורה בישראל (כרך א') פרוטוקולים מוועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנושא מעמד המורה בישראל.
גל-1707/53 31/12/1952 גן ילדים הממלכתי כפר חסידים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לתקן ולארגון במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לגני הילדים במושב כפר חסידים: רשימת הילדים המבקרים בגן של זרם העובדים בכפר חסידים  דו"ח חוליית הביקורת בגן הילדים הממלכתי בשכון רסקו  תקציב על חשבון מבצע בדק בית – תשט"ז  תשלום לעוזרת הגננת ועוד.
גל-15351/1 01/01/1924 אגף הבחינות – שאלוני בגרות פלשתינה שאלוני בגרות בשפה העברית  אנגלית ובערבית בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי היסטוריה  גיאוגרפיה מתמטיקה
גל-54170/21 19/10/1950 קרית היובל (ירושלים) – ביוב התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לפיתוח תשתיות הביוב בשכונת קריית היובל (בית מזמיל) בירושלים: עבודות ביוב של עיריית ירושלים בשכון עולים בית מזמיל  זכרון דברים מישיבות בנושא  הזמנת עבודות  חוזים  הודעות על גמר העבודות ועוד.
פ-2002/85 15/03/1955 יצחק בן-צבי – יוכבד גרינברג מכתב יוכבד גרינברג לנשיא בן-צבי שנשלח כמכתב נלווה לחומר כתוב שלגביו היא ביקשה מהנשיא להעבירו לעיתונות  תשובה מהלשכה המחזירה לגרינברג את החומר.
ג-1974/90 26/08/1957 דו"ח על הרשות המקומית – מגדל-העמק דו"ח על הרשות המקומית מגדל העמק. בדו"ח – על הרכב ההנהלה  ושיוכם הפוליטי; על הוועדות ברשות ועל בעלי התפקידים.
גל-18074/21 23/03/1967 המוזיאון הימי חיפה. בתיק התכתבויות בעניין סיוע כספי ותקציבים למוזיאון הימי בחיפה.
גל-11821/13 25/10/1961 איגוד ערים לבתי-חולים – אזור צפת התכתבויות בנושא פעילות איגוד ערים לאזור צפת בדבר בתי חולים ופירוקו.
גל-11791/9 23/04/1963 מיזוג רשויות מקומיות – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מן המנהל שלשלטון מקומי במשרד הפנים בנוגע למיזוג או איחוד של רשויות מקומיות בשנים 1963-1967. כולל: תוכן התיק (חלקי); מעמדה של קרית עקרון; מעמדה של רעננה לצד כפר סבא או הרצליה; תקציר כנס הממונים על המחוזות 1966 בנושא איחוד הרשויות המקומיות; מיזוג כפר אתא וקרית בנימין ליצירת קרית-אתא; איחוד רמת הדר  הדר-רמתיים ומגדיאל לרשות אחת – הוד השרון; הצעה להרחבת תל אביב-יפו; דו"חות רוחביים על תהליכי מיזוג רשויות בכל המדינה  קטעים מישיבות הכנסת הנוגעות לנושא איחוד רשויות מקומיות ועוד.
ג-873/1 01/02/1953 דו"חות וסקירות על החינוך/ סטטיסטיקה של חינוך ותרבות תשי"ב – חלק א' דו"חות וסקירות סטטיסטיות מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך בנוגע לסטטיסטיקה של חינוך ותרבות בשנת תשי"ב (חלק א'). כולל מספרי תלמידים ומוסדות לפי אזור  סוג המוסד  זרם החינוך ועוד. נתונים בנוגע לחינוך בקבוצים  החינוך הערבי  בחינות הבגרות  הכשרות מקצועיות  הוראת עברית למבוגרים ונושאים נוספים.
גל-9481/9 01/01/1956 המינהל לשלטון מקומי – חוק הכניסה לישראל
תה-9/5 01/01/1960 כתב החזרה של שגריר קובה Rafael Orizondo Olno וכתב האמנה של Ricardo Subirana Lobo
גל-9489/8 01/01/1967 המינהל לשלטון מקומי – מרשם האוכלוסין ומפקד האוכלוסין והדיור 1971 כרך א'
גל-9489/9 01/01/1967 המינהל לשלטון מקומי – מרשם האוכלוסין ומפקד האוכלוסין והדיור 1971 כרך ב'
גל-9490/8 01/01/1955 המינהל לשלטון מקומי – פקודת מלאכות ותעשיות – תקנות הנפט
גל-1184/7 01/01/1956 ועדת השמות רשימת שמות בסביבות מצדה וים המלח
גל-58523/5 21/06/1959 אגוד ערים לאשפוז אזור חדרה פירוק איגוד הערים
גל-1035/11 04/10/1965 מועצה מקומית קרית טבעון התכתבויות וחליפת מסמכים מהיחידה לשכר לימוד מודרג במשרד החינוך והתרבות  בנוגע למועצה המקומית קריית טבעון: השתתפות הרשות המקומית בשכר הלימוד המודרג לשנת הלימודים תשכ"ו  קליטת תלמידי רכסים בחטיבת הביניים בקרית טבעון ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2039.
פ-2082/28 01/01/1919 פנקס אישי של רחל ינאית בן-צבי בנושא קבוצת מחניים. התאריך הינו משוער.
גל-2950/8 30/04/1963 בית-הקברות המוסלמי בתל-חנן התכתבויות בנושא ביצוע עבודות ופינוי קברים בבית הקברות המוסלמי בתל חנן.
גל-12461/3 07/08/1949 משרד הדתות: קרית טבעון מינוי הרב שמחה בונם אורבאך לרב היישוב  התכתבויות בנושא שירותי דת ביישוב.
גל-453/3 01/01/1964 דו"חות שונים של הרב אפרתי  ראש מחלקת הכשרות הארצית דוחות ומכתבים בענייני כשרות ושחיטה בארץ ובעולם
גל-11650/4 01/03/1962 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – כינוסים של רבנים בארץ ובעולם הזמנות להשתתפות  דברי ברכה של הרב. כנס ארצי של הארגון הארצי לרבני הספרדים  עדות המזרח תימנים בישראל
גל-12471/11 01/01/1971 מכונים התכתבויות בנוגע לתיקצוב מוסדות דת. מכתבים הנוגעים לפעילות שוטפת של מכונים שונים.
גל-6952/13 11/12/1939 הנהלת הועד הלאומי – הצעות מועמדים לועדות בחירות מקומיות לאספת הנבחרים הרביעית  התכתבות בין  דוד בר-האי  יו"ר ועדת הבחירות לאסיפת הנבחרים של הוועד הלאומי  יו"ר הוועד יצחק בן-צבי  פעילים אחרים בוועד  הסוכנות היהודית  קק"ל (קרן קיימת לישראל)  נציגי מפלגות וארגונים פוליטיים (מפ"אי  "השומר הצעיר"  "הפועל המזרחי"  "המזרחי"  "ויצו ונשים לשיווי זכויות"  הסתדרות "מכבי"  רשימת הספרדים  התאחדות התימנים  "עליה חדשה"  מפלגת המדינה העברית ו"ברית הציונים הרוויזיוניסטים" שללא השתתפה בבחירות)  ארגון "ברית השבת"  ראש מחלקות בממשלת המנדט וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לבחירות לאסיפת הנבחרים: ארגון הבחירות  הדפסת פתקי הצבעה ומסמכי בחירות בתנאים של הגבלות על בתי הדפוס כתוצאה ממגבלות של תקופת מלחמת העולם השנייה בארץ  המינוי נציגי רשימות לוועדת הבחירות  טענות על אפליית הספרדים במוסדות הוועד הלאומי  דרישה לשמירת שבת ע"י הנבחרים לאסיפה ועוד. בתיק רשימת ועדות בחירות מקומיות המורכבות ממפלגות שונות מ-11.12.1939 (עמוד 710). שאר המסמכים בתיק הם מהשנים 1943 – 1945).
גל-12477/1 01/01/1973 פרסום לתלמידי ישיבות הענקת פרסים לתלמידי ישיבות מצטיינים על הגשת מחקרים ועבודות בענייני תורה והלכה
גל-11654/12 15/09/1968 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מאמרים פניות לכתיבת מאמרים מקהילות ומוסדות בחו"ל ובארץ  הצעות; התכתבות בנוגע לדבר.  ביניהן הזמנה לחתונתו של פרופסור סרג'יו דלה פארגולה.
גל-11654/13 01/06/1970 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – עלוני "חדשות" של הרבנות הראשית. עלון חדשות מהחיים הדתיים בארץ בהוצאת המחלקה להסברה דתית
גל-54174/9 08/10/1951 פג'ה (פתח תקוה) – מים. התכתבות ודוחות בנושא אספקת המים למעברה  תקציבים ותשלומים לעבודות המים.
גל-6954/19 01/04/1940 אספקת מצות לפסח – מצות לפסח שנת ת"ש התכתבות בדבר אספקת מצות
נ-165/17 06/05/1970 יום העצמאות תש"ל – ברכות קטעי עיתונות ומכתבי ברכה
נ-166/2 22/07/1963 הבית הפתוח בחול המועד סוכות התכתבות בנושא ארגון יום הבית הפתוח בבית הנשיא בחול המועד סוכות
נ-166/4 28/07/1971 הבית הפתוח – סוכות תשל"ג התכתבות וסיכומי ישיבות בנושא יום הבית הפתוח בבית הנשיא בחול המועד סוכות
נ-166/6 01/01/1970 נאומים וברכות נאומים וברכות של הנשיא לכבוד השנה החדשה
גל-11642/6 01/01/1960 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – הבחירות לרבנות הראשית ולרבנים הראשיים רשימת רבני העיר  תקנות הבחירות  פרוטוקול מישיבות מועצת הרבנות הראשית בנושאים: ועדת הבחירות  חידוש הרכב המועצות הדתיות והחלטות מועצת הרבנות. כרך ב'
גל-11642/11 01/01/1939 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – העצורים בלטרון פניות משפחות העצורים לשחרור בניהם; פניות הרב הראשי לשחרור או הקלת עונשם של העצורים  אישורי ביקור לאנשי דת  מצב בריאות האסירים ושמירת השבת עצומה של האסירים נגד מפקדי ב.סוהר
גל-11642/14 03/01/1940 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – כללי התכתבות בין הסוכנות היהודית  הנהלת הועד הלאומי והרב הראשי בקשר לתמיכה ביהודי הגולה ופליטים המגיעים ארצה; פניות ציבור אל הרב הראשי  תגובות הרב הראשי על ספרים שיצאו לאור;ברכות והזמנות.
גל-9682/23 01/01/1979 לשכת השר זבולון המר – יהודה ושומרון התישבות.
גל-41795/4 30/08/1993 לשכת השר יוסי שריד – זיהום ים סיכום תרגיל בתחנה למניעת זיהום ים באילת (עמודים 3 – 6)  דו"ח פעילות אגף ים וחופים (עמודים 59 – 65) והתכתבות בין השר לאיכות הסביבה יוסי שריד  מנהל אגף ים וחופים אליק אדלר  ד"ר אילן מוסטר מהאגף  היועצת המשפאית של המשרד ד"ר יובל כהן  מנכ"ל המכון לחקר ימים ואגמים  ראש עיריית עכו אלי דה קסטרו  ראש עיריית טירת כרמל ראובן בינה  "תעש מערכות"  אוניברסיטת תל אביב וגורמים נוספים בנוגע לזיהום הים התיכון וים סוף ע"י הזרמה של חומרית של תעשיה כימית וצבאית ושל שפכים לים ופעולות למניעת הזיהום.
גל-41795/5 01/01/1993 לשכת השר יוסי שריד – זיהום ים טיוטת הצעת חוק שמירת הנקיון (עמודים 7 -8)  מסמכים שונים מטעם אגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה (רשימת המפעלים העיקריים שעדיין מזרימים שפכים לים התיכון  סקירת רקע כללי על פעולות האגף  ועוד) (עמודים 175 – 194) והתכתבות בין השר לאיכות הסביבה יוסי שריד  מנהל אגף ים וחופים אליק אדלר  ד"ר אילן מוסטר מהאגף  עיריות השל ערי חוף (תל אביב  ראשון לציון  אשדוד  אשקלון   נתניה  טירת כרמל ועכו)  מועצות אזוריות גן רווה וחוף אשקלון  "תעש מערכות" וגורמים נוספים בנוגע לזיהום הים התיכון וים סוף ע"י הזרמה של חומרי תעשיה כימית וצבאית ושל שפכים לים ופעולות למניעת הזיהום.
גל-6364/10 03/07/1950 כפר נטוש סרפנד אל-חרב דו"חות ההקצבות  כרטיס ביקור  שאלון לישובים חדשים; התכתבות בנודא הקמת בית כנסת ושירותי דת ועוד.
ג-808/16 06/05/1952 סטטיסטיקה – מיוחד דו"ח על החינוך בישראל בשנת הלימודים 1951/52 לקראת הועידה הבינלאומית ה- 15 בשוויץ 7.52  חוברת הרצאות לקראת הסימפוזיון על הכשרת מורים לבתי-הספר היסודיים  טפסים של כרטיסי-תלמיד  ספר המורים ואחרים
גל-17424/14 10/03/1996 לשכת השר – ש. שטרית – קבורה מקסימלית – גובה התשלום מקסימלי עבור קבורה לשכת השר – ש. שטרית – קבורה מקסימלית – גובה התשלום מקסימלי עבור קבורה – חלקת קבר בחיים. תקנות  סקירה וכו'
ג-7507/23 13/09/1970 ספרי-תורה מהודו מכתב הרב מ. קירשבלום מהסוכנות לשר הדתות ז. ורהפטיג על העברת תשמישי קדושה של יהודי קוצ'ין (מסמך בודד)
גל-1566/6 25/10/1956 תרבות תורנית פרוטוקולים של ועדות
גל-17396/3 01/07/1995 לשכת השר ש. שטרית – אגף לתקציבי פתוח חוזר המנכ"ל אודות טיפול בתשלומים והוראות תשלום
גל-1571/5 25/11/1959 הקצבה לרב אליעזר יהודה וולדינברג התכתבויות בנושא הקצבות למכללה לתורה ויהדות של יד הרב מימון  חומר רקע על המכללה; הקצבה לרב אליעזר וולדינברג לשם הוצאת ספר "ציץ אליעזר".
גל-1571/8 10/12/1965 פעולות בקרב העולים בתיק התכתבוית בעניין חינוך לתרבות תורנית בקרב עולים חדשים.
גל-1572/5 01/01/1959 תרבות תורנית – ארגון "בני עקיבא" התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לארגון בני עקיבא בישראל: חברי גרעין "יבנה" שהשתתפו בימי עיון בכפר הרא"ה  דו"חות חודשיים לחוגי לימוד  הרצאות ומסיבות בסניפים  קבלות על הכנסות ממשרד החינוך  הקמת בית כנסת לחוגי בוגרי בני עקיבא בתל אביב  סמינריון למרכזי ישובי עולים  תכנית סמינר קומונרים בקיבוץ עין צורים  רשימת חניכות האולפנה בכפר פינס (אפריל 1961) ועוד.
גל-17470/12 01/02/1995 לשכת השר – ש. שטרית – בתי-עלמין יהודיים התכתבות בנדון; חות-דעת משפטית כולל הצעת תקציב של מועצת בתי-עלמין בירושלים ל – 1995
גל-14933/3 01/09/1951 לשכת השר – העתקי מכתבים יוצאים
א-4183/8 24/02/1949 מסמכי יסוד – מגעים מדיניים עם מצרים מסמכים שונים הקשורים למגעים המדיניים בין ישראל למצרים מתום מלחמת העצמאות ועד ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל: הסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים ונספחיו (1949 – 1950): התחייבות מצרית לארה"ב בנוגע לחופש השיט במיצרי טיראן (1957)  החלטה 242 של מועצת הבטחון של האו"ם (11.1967)  יוזמת שליח האו"ם למזרח-התיכון גונר יארינג (1969 – 1971)  הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים לאחר מלחמת יום הכיפוריםופרוטוקול ומזכרים נלווים (1.1974  תרגום הנאום שנשא סאדאת במליאת הכנסת במסגרת ביקורו בישראל (11.1977) ועוד.
ג-805/17 21/02/1943 הסתדרות הצופים – הסניפים בעמק יזרעאל בתיק חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון למפקח לעניני הנוער בדבר ארגון פעולות הנוער בבית-הספר בשבי-ציון ע"י נהריה
ג-806/17 08/10/1941 מגרשי משחקים גוגנהיימר – ישיבות הועדה הפדגוגית – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות הוועדה הפדגוגית של מפעל גוגנהיימר לנופש עבור ילדים (ועדת גוגנהיימר – "הדסה" לנופש בארץ ישראל של שירותי "הדסה" לנוער): פרוטוקולים מישיבות הוועדה בראשות פרופ' משה שוובה  הצעת תכנית למועדון הבוגרים במקור ברוך בירושלים  פרוטוקול מישיבת הועדה המשותפת של מועצת הדסה לנופש בא"י וועדת גוגנהיימר  הקמת מפעל לחינוך מקצועי לנוער  תזכיר על מפעל גוגנהיימר לנופש עבור ילדים  ההדרכה במגרשי המשחקים בארץ ישראל ועוד.
גל-14934/12 17/09/1956 ד"ר ז. ורהפטיג תזכיר אוניברסיטת בר-אילן בקשר לסכסוך עם האדריכל שרגנהיים.
ג-7512/14 01/11/1948 המחלקה המוסלמית והדרוזית – עובדי שירותים דתיים – קאסם א. אל-סאלם  אמאם  כרוז ומסדר נשואין  דיר-חנא תיק אישי – כרטיסים אישיים  אישורים; התכתבות
גל-1587/2 11/03/1953 חוק לימוד חובה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמדור לחינוך מיוחד במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לנושאים: חוק חינוך ממלכתי  תשי"ג-1953 – תקנות בדבר מוסדות חינוך מוכרים  רשימת בתי הספר הרשמיים ורשימת בתי הספר המוכרים הנמצאים תחת פיקוח החינוך המיוחד  תקנות להעברת ילד מבית ספר רגיל לבית ספר מיוחד  תקנות בדבר רישום ילדים  הנחיות לקביעת דרגת כיתה לתלמיד  הצעת חוק – חוק הסעד (טיפול במפגרים)  תשכ"א-1961 ועוד.
ג-806/14 01/04/1947 מגרשי גוגנהיימר חילופי מכתבים בין אגף החינוך ולשכת הנוער לשרותי הדסה לנוער  לועדת גוגנהיימר – הדסה לנוער  למפקחת על מגרשי המשחקים  לבתי-הספר  לבנק המזרחי  לאישים ולמוסדות בארץ ובחו"ל; דוח שנתי על פעילות גוגנהיימר – הדסה בשנת 1948/9  דוח על הקיטנות הציבוריות בחיפה בשנת תש"ט  מסמכים תקציביים; פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל של שרותי הנוער 10.1.49 – 28.8.49  פרוטוקולים מישיבות הועדה הפדגוגית ושל פגישות עם מפקחי גוגנהיימר ובאי-כוחה של מחלקת החינוך וישיבות אחרות  חוזרים למדריכים במגרשי המשחקים; תזכירים ועוד ( כולל פרטים בקשר להעברת מפעל הדסה/ גוגנהיימר למחלקת החינוך )
נ-154/2 08/02/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה התכתבות עם שגרירויות ישראל בדרום אמריקה וסקירה תקשורתית על ביקור בדרום אמריקה
גל-1293/1 01/03/1950 מועצה מקומית טבעון אגרות שירותים וחינוך המועצה המקומית טבעון זרמים בחינוך- רישום תלמידים לבתי ספר
גל-17691/2 01/10/1951 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – גאוגרפיה. התיק מכיל: מפות גיאוגרפיות לבתי-ספר לערבים  מבחן הישגים באנגלית ועוד.
ג-5420/22 01/11/1953 חוק לשכת הרופאים בישראל חוק לשכת הרופאים בישראל 1953 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  הצעת חוק  חוק 1954 – הערות  תזכיר  החלטות הממשלה; התכתבות בנדון ( כולל חומר תחיקתי על המועצה הלאומית הרפואית בדרום אפריקה )
ג-2328/14 22/11/1956 קרית טבעון – תכנון השיכון וביצוע התכתבויות מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לקליטת עולי מזרח אירופה בשיכון העולים בקרית עמל.
נ-154/9 16/08/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה ברכות ומכתבי ברכה לכבוד הנשיא לקראת ביקורו בדרום אמריקה
נ-154/10 05/08/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה קטעי עיתונות באנגלית  עברית וביידיש
נ-154/11 17/06/1966 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בדרום אמריקה תכנית ביקור נשיא המדינה ורעייתו באורוגואי  צ'ילה  ארגנטינה וברזיל ואלבום תצלומים מהביקור מתנה מצלם עיתונות אבא ספיר
פ-4200/55 08/02/1985 רכבת פרברים חיפה – נהריה. בתיק התכתבות  דוחות  תזכירים ומפות בנושא תכנון רכבת הפרברים הנ"ל  תוכנית אב  רכישת קרונות ועוד.
רש-1154/1 05/07/1979 קשרי חוץ – חי-בר יטבתה (ספרור עד 3) הסכם בין רשות שמורות הטבע וחי בר לו שתי שלוחות ביטבתה בערבה ובכרמל דוחות ופרוטוקולים שבועיים של החי בר הגדרת תפקידים ואחריות תפקודית  עניינים שוטפים – טיפול בתשתיות פיקוח וטרינרי  קבלת קהל ועוד
רש-1286/7 02/12/1976 המדען הראשי – הצעת תכנית למניעת זיהום ים באילת תחנה חדשה. המדען הראשי – הצעת תכנית למניעת זיהום ים באילת תחנה חדשה.
רש-1236/5 06/09/1992 לשכת המנכ"ל – זיהום ים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל רשות שמורות הטבע דן פרי  בנוגע לקרן למניעת זיהום ים: דו"ח סיכום ולקחים מאירוע זיהום ים בדלק כבד 28.8.1992  פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן (נוסח חדש)  תש"ם-1980  פרוטוקולים מישיבות הנהלת הקרן  תכנית עבודה לאגף ים וחופים לשנים 1993-94  תקציב הקרן לפי שנים  דו"חות כספיים של הקרן  מדיניות מדינת ישראל להדברת כתמי שמן בים התיכון באמצעות דיספרסנטים  דו"ח פעילות אגף ים וחופים  היבטים סביבתיים בפריקת נפט בנמל אילת  סיכום ועדת מנכ"לים בנושא בטיחות מכליות  ניטור איכות מי החופים ועוד.
רש-1236/6 12/06/1995 לשכת המנכ"ל – זיהום ים התכתבויות וחליפת מסמכים מרשות שמורות הטבע  בנוגע לקרן למניעת זיהום ים: תרומת קצא"א לקרן למניעת זיהום ים  העברת משרדי אגף ים וחופים לחיפה  תקציב הקרן לפי שנים  דו"חות כספיים של הקרן  פרוטוקולים מישיבות הנהלת הקרן  מינוי לוועדת היגוי לתכנית חירום לטיפול בזיהומי ים במפרץ אילת  תכנית חירום לטיפול בזיהומי ים בשמן במפרץ אילת (טיוטה לדיון) – סמינר ועדת ההיגוי ועוד.
נ-153/18 05/02/1967 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – נסיעה לאיסלנד תכנית הביקור כולל לוח זמנים  הצעות לנאומים
נ-155/12 29/03/1969 ביקורי הנשיא שזר בארצות הברית – הלווית דווייט דוד אייזנהאואר (אייק) DWIGHT DAVID EISENHOWER קטעי עיתונות  דוח הוצאות הנסיעה והתכתבות בנוגע להכנות לנסיעה
ג-2331/25 19/10/1952 תל חנן – חלוקת דירות הודעה על תאריך סיום הבתים בשיכון  בקשה להגדלת מספר המשתכנים.
ג-2331/26 26/11/1951 תל חנן – מוסדות ציבור התכתבות ודו"חות בנושאים: בניית מוסדות חינוך  לשכת סעד  מקווה  בית כנסת  מועדונים  תרשימים
חצ-3344/1 01/02/1960 קנדה – מדיניות חוץ
רש-1277/5 11/08/1974 המדען הראשי – הצעת תכנית למניעת זיהום ים בשארם א-שייח' כמה נוסחי של הצעת תכנית למניעת זיהום ים במרחב שלמה (דרום סיני) והתכתבות בין מנכ"ל רשות שמורות הטבע אברהם יפה  הסמנכ"ל דן פרי  מנהל מרחב שלמה ברשות יחיאל (חיליק) מגנוס  ראש המנהל האזרחי במרחב שלמה ראובן אלוני וגורמים נוספים בנוגע למניעת הזהום בים בחוף מפרץ אילת במרחב (סמוך לשארם א-שייח' והישובים אופירה  נביעות ודי-זהב).
פ-4122/22 05/03/1919 התכתבות בין ZIONIST COMMISSION לבין ארגונים שונים. התכתבות בין הועד הפועל הציוני בלונדון לבין ראשי OETA SOUTH Occupied Enemy Territory Administration  – השלטון הבריטי בארץ ישראל. בנשואים שונים. עיכבו הודים בדמשק. שיפוץ הכותל המערבי דיווח על ביקור אליעזר בן יהודה ומנחם אוסישקין בכותל המערבי. השלכות של ועידת סן רמו
נ-155/14 17/02/1971 ביקורי הנשיא שזר בארצות הברית – מתנות התכתבות בנושא מתנות לנשיא ניכסון
פ-2082/21 01/01/1919 הצעת תקציב למשק קבוצת מחניים עבור עיבוד חקלאות. טיוטת הצעת תקציב עיבוד למשק מחניים וההכנסות המקווות לשנת תר"פ.
פ-1502/10 01/05/1967 יוסף אדר מהועדה להתפלת מי-ים התכתבות בענין זיהום מי נהרות.
גל-674/35 07/12/1952 לשכת המנהל – הברחות וחשד של עבירות נגד חוקי המכס כרך ב' התכתבויות בנוגע לטיפול בהברחות ודרכי מניעה. חשדות.
פ-993/7 19/09/1962 Council for Scientific and Industrial Research  South Africa התכתבות עם המועצה למחקר מדעי ותעשייתי בדרום אפריקה בענין זיהום וחומציות הנפלטים ממכרות פחם.
נ-737/4 20/06/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – יעוד ברכת הנשיא לרגל ייסוד סיעת יעוד שהתפלגה ממפלגת צומת במהלך שנת 1994
גל-13282/22 12/03/1976 לוב – מידע קובץ מידע וקטעי עיתונות על מדינת לוב
ג-3590/36 04/03/1957 מחזות – טוביה החולב בתיק התכתבויות בנוגע לבקשת היתר הצגת המחזה "טוביה החולב" מאת שלום עליכם במדינת ישראל
רש-1686/11 10/09/1978 מפות פרוייקטים – חיפה: חוף זמיר. בתיק התכתבויות ושרטוטים בעניין פיתוח חופי הרחצה בחיפה  התכתבויות מול קבלנים  חוזים ותקציבים.
נ-737/13 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
פ-813/3 01/12/1974 נסיעה ללונדון ולארצות הברית מברקים  קטעי עיתונות והתכתבות בנוגע לביקור של גולדה מאיר בלונדון ובארצות הברית
חצ-2454/14 01/10/1955 יחסים עם סודאן
גל-40228/8 20/12/1973 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – הועדה הבינפרלמנטרית למניעת זיהום הים התיכון רשימת הנושאים שנדונו במסגרת ועידת האיגוד הבין-פרלמנטרי בסופיה והתכתבויות בנוגע לכינוסים בנושאי סביבה ובהם הועידות הבין-פרלמנטריות למניעת זיהום בים התיכון שהתקיימו במונקו וברומא ועוד'.
חצ-4781/1 01/01/1969 שיחות הארבעה. כרך א' מברקים בנושא: דיונים ושיחות ארבע מעצמות (אנגליה  צרפת  ארה"ב וברית-המועצות) על מנת להגיע להסדר במזרח התיכון  ההצעות הצרפתיות  האיגרת הסוביטית ועוד.
רש-1695/5 18/12/1991 מפות פרוייקטים – חיפה בתיק התכתבויות ודוגמאות לשלטי תיירות ברחבי חיפה.
חצ-4295/2 01/10/1968 איראן – התכתבות בענינים שונים
כ-1500/21 23/02/2000 טיפול הרשויות בחרשים  (16.11.00) בתיק מידע והתכתבות אודות טיפול באוכלוסיית לקויי השמיעה בכפר קרע.
נ-158/2 20/01/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – יהודי צפון אפריקה התכתבות בנושאים: זכויות יהודי טוניסיה  אירוע אומנותי בבנייני האומה ליוצאי צפון אפריקה וכינוס בבית הנשיא
נ-158/3 13/06/1969 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – יהודי אפריקה התכתבות עם מכון בן-צבי בנושא חומר היסטורי על בית הקברות היהודי בקמפלה – בורונדי אפריקה
נ-158/7 27/05/1970 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – יהודי ארצות שונות (ציונות) קטעי עיתונות ופניות בקשות שונות כגון: תכניות ביידיש וסיוע ליהודי רוסיה
נ-158/8 29/03/1970 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – יהודי אוסטריה עיתון על יהודי אוסטריה
נ-161/6 31/03/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד הסעד התכתבות עם שר הסעד יוסף בורג בנושא הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) ו"הגיגים בנבואות שיבת ציון של חגי  זכריה ומלאכי" של מ. חזני
נ-161/8 11/02/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד העבודה – ביטוח לאומי התכתבות בנושא הוצאת ספר לרגל 10 שנים למוסד לביטוח לאומי  כתב עת בהוצאת הביטוח הלאומי  השתתפות הנשיא בוועדה בינארצית לעובדים קהילתיים יהודיים  קבלת פנים בבית הנשיא ועוד.
נ-161/10 04/02/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – צה"ל – רבנות התכתבות בנושא טכס אזכרה לחייל היהודי האלמוני
נ-161/11 22/06/1963 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד המשפטים – חוקים התכתבות בנוגע להעברת חוקים חתומים בחותם המדינה  מינוי שופטים ועוד.
נ-161/14 09/02/1971 נשיא המדינה זלמן שזר – כנסת התכתבות בנושאים: חנוכת משכן הכנסת  חוק יסוד נשיא המדינה  קביעת מועד לבחירות לנשיאות  פתיחת מושב הכנסת השנייה  הספד לקדיש לוז  הודעת ראש הממשלה בכנסת על המצב המדיני בנושא תכנית יארינג ועוד.
נ-161/15 18/09/1970 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד השיכון והפיתוח התכתבות בנושא בניין שיכונים לעולים
נ-157/24 08/04/1970 יהודי דרום אפריקה מברק בנושא ברכת הנשיא לועידת ההסתדרות העברית בדרום אפריקה  אוסף ידיעות על המתרחש בעולם בהקשר יהודי.
נ-157/17 06/10/1971 יהודי קובה רשמים מיום הכיפורים תשל"ב בקובה של י. בהר  ציר ישראל בהוואנה.
נ-157/18 01/04/1962 יהודי קנדה התכתבות עם הפדרציה הציונית בקנדה  החלטות ההסתדרות הציונית המאוחדת בקנדה  מחקר על הקהילה היהודית בקנדה 1931 – 1936 ועיתון של הקונגרס הציוני בקנדה
נ-157/20 01/01/1971 יהודי הודו עיתונים וחוברות בנושאים: יחסי ישראל והודו ועל יהדות הודו
נ-157/21 16/03/1972 דנמרק מכתבי תודה מבנימין מלכיאור הרב הראשי של דנמרק על קבלת פנים שזכה בבית הנשיא
נ-159/8 23/12/1970 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – קופטים (האורטודוכסיה הקופטית) התכתבות בנושא המנזר של דיר אל-סולטן
נ-158/22 01/01/1963 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – נוצרים כרטיסי ברכה – ברכות לנשיא שזר
נ-159/2 30/12/1963 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – נוצרים ביקורי ראשי העדות הנוצריות בבית הנשיא לקראת השנה האזרחית החדשה-התכתבות עם משרד הדתות בנוגע לקבלת הפנים ולארגון הטקס בבית הנשיא  ברכת הנשיא לראשי העדות הנוצריות לקראת השנה האזרחית החדשה (הנאום מודפס בעברית  אנגלית  ערבית וצרפתית)  רשימת ראשי העדות והכנסיות הנוצריות בישראל  רשימת המוזמנים לארוע  רשימת המדינות שראשיהן שיגרו ברכות לשנה האזרחית.
נ-159/6 01/01/1970 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – התנועה השבתאית (רשימה בביליוגרפית) רשימות בביליוגרפיות-רשימה ביבליוגרפית בנושאים חקר התנועה השבתאית  כולל מחקרים מוקדשים לזלמן שזר כחוקר התנועה השבתאית  חקר המקרא ותולדות מחשבת ישראל
פ-2082/25 01/01/1919 רשימות בנושא מצב האדמות בקבוצת מחניים. התאריך הינו משוער.
נ-162/4 14/07/1965 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד החינוך עתיקות התכתבות עם אגף העתיקות והמוזיאונים בנושא תצוגת ממצאים ארכאולוגיים בבית הנשיא.
נ-162/6 26/12/1963 נשיא המדינה זלמן שזר – משרד האוצר – תקציבים התכתבות בין הממונה על התקציבים ללשכת הנשיא בנושא הצעת התקציב לשנים 1964-1968
נ-161/2 21/10/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – חברה ממשלתית לתיירות התכתבות בין החברה הממשלתית לתיירות ללשכת הנשיא בנוגע להשתתפות הנשיא באירועים שונים: יום הצייר הישראלי  הפסטיבל הישראלי ותחרות הנבל הבינלאומית השלישית.
א-7283/10 01/01/1970 סדרי יום של ועדת השרים לעניני חקיקה.
נ-89/95 22/04/1962 גורדין אבא מכתב קצר מאת אבא גורדין לזלמן שזר בענייני ספרים ומאמרים.
מפה-4953/1 21/12/1946 ( קלקיליה – תרשים של תכנית תכנון עירוני המפורטת )   Qalqilia – Plan of Detailed Town Planning Scheme בתיק תרשים תכנית התכנון עירוני של קלקיליה ( החלק הצפוני ) על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול הכפר הישן; כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; שכונות  שטח חקלאי  מוסדות  מס' הגושים הסמוכים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים; על-גבי התכנית – סימני עפרון ( נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/583/46; שורטט ע"י S.S. & A.R.; תאריך 21.12.46 בסיס המפה – התכנית הוכנה ע"י A. Rissas; הוגדלה ממפה 1:20000 ע"י A. Rissas )
נ-95/9 06/11/1963 פנייה לנשיא המדינה: גברת שטאהל קלרה
גל-47434/13 01/04/1949 העברת נכי המלחמה לעבודה בממשלה כרך I התכתבויות ומזכרים בעניין העסקת נכי מלחמה בשירות המדינה
ג-829/28 25/06/1951 לשכת התרבות  מחוז הדרום/ פעולות תרבות בבתי זקנים ונכים תוכניות פעולות תרבותיות בחודש נובמבר 1951 בבבתי-חולים  בבתי זקנים ונכים  תוכנית הרצאות בידיעת הארץ  דו"ח הוצאות של ההופעות בבתי-חולים ובבתי-זקנים שונים ( פירוט ) ועוד.
ג-4422/12 21/04/1954 תכנון המים לישראל – דיור עממי לעובדי תה"ל משרד העבודה אגף השיכון דיור בסביבת ת"א בשיכון עממי; הקצאת דירות הערה: בתיק אין תוכן בדבר תכנון המים בישראל כמופיע בכותרת התיק
גל-3509/2 01/01/1962 אגף האכלוס – חיסול מעברות. כרך א' הוראות ביצוע ותחשיבים לעבודות חיסול מעברות ובניית שיכוני עולים.
גל-56132/5 06/03/1996 המכללה לביטחון לאומי המכללה לביטחון לאומי-התכתבות בין הנהלת המכללה למשרד החינוך בענין איתור מועמדים מעובדי המשרד ללימודים במכללה ומידע על תהליך המיון  העברת הצעות לנושאים לעבודות השנתיות של תלמידי המכללה  המכללה לביטחון לאומי לנוער (תכנית לימודים  אגרת להורים).
ג-4422/39 03/12/1958 טבעון התכתבויות בנושא חיסול הצריפונים בקרית טבעון.
גל-3521/1 01/12/1959 אגף האכלוס – העברת רכוש. כרך א' טפסים בעניין ייעוד דירות למפעל החסכון לבניין ושיכוני עולים.
תת-35/9 01/02/1949 דברי הנשיא ד"ר חיים וייצמן בטכס השבעתו לנשיא המדינה הראשון – י"ח בשבט תש"ט צילום מוגדל וממוסגר (היה בתערוכה בבית הנשיא ב-2004 )
גל-59226/6 01/03/1950 צנדלה מסגד מס' תיק 402.1 התיק מכיל: מסגד צנדלה  חיבור חשמל במסגד  תרשימים  תקציבים ועוד.
גל-42934/18 01/11/1999 לשכת המנכ"ל רוני קומר – זיהום ים התכתבות בין מנכ"לי המשרד לאיכות הסביבה רוני קומ ולאחריו נחמה רונן  מנהל אגף ים וחופים אליק אדלר  גדי בטלהיים מהאגף  מנכ"ל רשות הנמלים גדעון שמיר והממונה על איכות הסביבה ברשות רמי קלינגר  ד"ר יוהל כהן  מנכ"ל המכון לחקר ימים ואגמים  עיריית חיפה  הטכניון  וגורמים נוספים בנוגע לזיהום מי הים התיכון כתוצאה משפיכת חומרים  מזהמים מהתעשיה הכימית  דלקים של חברת קצצ"א (קו צינור אילת-אשקלון) ושפכים  זיהום ים סוף כתוצאה מכלובי הדגים באילת ופעולוות למניעת הזיהום וכן השפעת באג 2000 על פעילות המשרד.
כ-1333/33 01/06/2008 חוק חג הסיגד  התשס"ח–2008 התקבל בכנסת ביום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008)
חצ-71/12 01/07/1948 Iraqi Jewry דיווחים  בין השאר של הסוכנות היהודית ושל ה -.W.J.C  על מצב יהודי עיראק  וחומר בקשר לעלייתם
כ-878/8 05/12/1993 ח"כ נעמי חזן – הטרדות מיניות בצה"ל כתבות ומאמרי עיתונות  סיכומים בכתב יד והתכתבות של ח"כ נעמי חזן עם גורמים שונים בנוגע לבעיית ההטרדות המיניות בצה"ל והטיפול בה ובנושא נשים בצה"ל בכלל  תזכיר על הטרדות מיניות בצי האמריקני  עבודה סמינריונית בנושא "הפיקוח הפרלמנטרי על השירות לפי צו שר הביטחון" (מאת מוטי ארד)  צילום פרק מהספר "ישראל – בטחון המדינה מול שלטון החוק" (מאת מנחם הופנונג).
חצ-92/38 01/06/1947 France
גל-47335/1 01/08/1955 הועדה הציבורית לשכר הרופאים מסקנות הוועדה  דוחות מכתבים.
גל-4942/1 08/02/1966 קרית טבעון – תכנון כולל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנוגע לתכנון ובנייה בקרית טבעון: תקציב הדירה לזוגות צעירים  העלאת שכר הדירה  פינוי מעברת טבעון-אלראי  כתב העברת רכוש והוראת אכלוס  תרשימי הסביבה  ביקור הצוות במועצה מקומית קרית טבעון – 14.4.1969  שיפוץ צריפים ועוד.
גל-4942/2 26/11/1964 קרית טבעון – מוסדות ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון  בנוגע לבניית מוסדות ציבור בקריית טבעון: מועדוני נוער  השכרת צריפים לצרכי הציבור  הלוואה למימון הקמת גן ילדים ועוד.
גל-4942/3 03/09/1968 . קרית טבעון – תכנון בתיק התכתבויות בעניין תכנון שטח המעברה בטבעון.
גל-4942/4 28/03/1967 . קרית טבעון – פיתוח בתיק התכתבויות בעניין הקמת יחידות דיור בטבעון.
ג-2348/13 04/01/1954 שיכון עובדי מדינה – טנטורה התכתבויות המחלקה לשכון עממי במשרד העבודה  בנוגע להקמת שכון עממי לעובדי תחנת הניסיונות לדייג בטנטורה.
חצ-133/10 01/01/1956 יהדות סוריה
חצ-8024/3 01/06/1974 משרד החוץ – חוזרי הסברה. כרך ב'
חצ-8045/3 01/07/1970 חוזרי הסברה ללא מספרים. כרך ג'
חצ-8211/7 01/07/1967 ירושלים. ערבים. כרך ה'
חצ-360/5 01/05/1951 שביתת נשק עם סוריה  א'.
א-3019/5 01/01/1933 משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – מסמכים שהוחלט לא לכלול בתיק החקירה (א.ע) פעולות ס"ס פולין כרך ב' מסמכים שהוחלט לא לכלול בתיק החקירה (א.ע) אייכמן – מעטפה 4 בפ /א.ע. – 51: ללא שם – צילום מכתב מ Klinger לאייכמן על הברחה של יהודים מפולין לרומניה. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 52: ללא שם – צילמי מכתבים בחתימת von Thadden על יהודים בעלי נתינות מדינות בעלות ברית לגרמניה בפולין. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 53: המלצה להעלות בדרגה קצין ס"ס בסוביבור. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 54: הצעת תשלום דוויזים תמורת אישור הגירת קבוצת יהודים מהגנרל גוברמנט. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 55: הצעת תשלום דוויזים תמורת אישור הגירת קבוצת יהודים מהגנרל גוברמנט. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 56: פתק – הועבר לפי תיק 1531  4 בפ/כ – 13. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 57: תוצאות אווקואציה של פולנים באיזור Zamosc (גנרל גוברמנט). מעטפה 4 בפ /א.ע. – 58: פתק – הועבר לתיק 1532  4 בפ/43 – 14. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 59: "אקציון ריינהרד (Reinhardt)" כפעולת השמדת יהודים ותפישת רכושם. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 60: סירוב ראש הס"ס למתן אפשרות יציאה ליהודים מפולין לארץ ישראל. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 61: חסר. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 62: חסר מעטפה 4 בפ /א.ע. – 63: "אקציון ריינהרד (Reinhardt)" – הבעת תודה ל Globocznik. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 64: פתק – הועבר לפי 1534  4 בפ/43 — 16. מעטפה 4 בפ /א.ע. – 65: הצהרה בשבועה של ד"ר אדוארד Taskier – התעללות אייכמן בעצורים במחנה לובלין וביקוריו ב Nisko וגיטו לובלין בעת חיסול הגטו. מתן פקודה לרצוח חולים בבית החולים בלובלי
גל-40222/16 13/03/1978 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – Mediterranean Pollution – General  – זיהום ים-התיכון בתיק התכתבות בנושאים: ועידת מומחים בינממשלתית בנושא הים התיכון  תכנית עבודה לשנת 1979 ועוד
גל-42924/2 10/01/1999 לשכת המנכ"ל רוני קומר – זיהום ים נייר רקע מטעם אגף ים וחופים בנושא "כיסוי עלויות המוכנות והתגובה לזיהום ים וחופים בדלק" (עמוד 32 – 38)  הצעת חוק למניעת זיהום מי-ים בחומרים מזיקים (עמודים 42 – 49)  סיכום צוות חופים של המשרד (עמוד 69)  פרוטוקול ועדת מכרזים של הקרן למניעת זיהום ים  (עמודים 84 – 85)  חוות דעת מטעם מינהל הספנות והנמלים  בנושא: "יעוד כספים הנגבים כאגרות לפי תקנות מניעת זיהם מי ים בשמן" (עמודים 104 – 112)  אומדן כלכלי מטעם אוניברסיטת חיפה של נזקים לשמורת האלמוגים באילתהתכתבות בין מנהל אגף ים וחופים אליק אדלר  אנשי האגף גידי בטלהיים וד"ר אילן מלסטר  מנהלת אגף תכנון ולריה ברכיה  ראש עיריית תל אביב רון חולדאי  עיריית עכו  המועצה האזורית חוף השרון  ארגון מחמל"י (מרכז לחקר  מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל) וגורמים נוספים בנוגע לזיהום הים התיכון וים סוף ע"י שפכים של תעשיה כימית  דלק וגורמים נוספים  פגיעת הזיהום ביונקים ימיים ופעולות למניעת זיהום.  הושחרו שמות  מספרי זהות ומכתב שלם (עמוד 197) בשל צנעת הפרט. הושחר דו" של מהנדס בשל זכויות יוצרים (עמודים 13 – 16).
גל-42924/2 10/01/1999 לשכת המנכ"ל רוני קומר – זיהום ים נייר רקע מטעם אגף ים וחופים בנושא "כיסוי עלויות המוכנות והתגובה לזיהום ים וחופים בדלק" (עמוד 32 – 38)  הצעת חוק למניעת זיהום מי-ים בחומרים מזיקים (עמודים 42 – 49)  סיכום צוות חופים של המשרד (עמוד 69)  פרוטוקול ועדת מכרזים של הקרן למניעת זיהום ים  (עמודים 84 – 85)  חוות דעת מטעם מינהל הספנות והנמלים  בנושא: "יעוד כספים הנגבים כאגרות לפי תקנות מניעת זיהם מי ים בשמן" (עמודים 104 – 112)  אומדן כלכלי מטעם אוניברסיטת חיפה של נזקים לשמורת האלמוגים באילתהתכתבות בין מנהל אגף ים וחופים אליק אדלר  אנשי האגף גידי בטלהיים וד"ר אילן מלסטר  מנהלת אגף תכנון ולריה ברכיה  ראש עיריית תל אביב רון חולדאי  עיריית עכו  המועצה האזורית חוף השרון  ארגון מחמל"י (מרכז לחקר  מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל) וגורמים נוספים בנוגע לזיהום הים התיכון וים סוף ע"י שפכים של תעשיה כימית  דלק וגורמים נוספים  פגיעת הזיהום ביונקים ימיים ופעולות למניעת זיהום.  הושחרו שמות  מספרי זהות ומכתב שלם (עמוד 197) בשל צנעת הפרט. הושחר דו" של מהנדס בשל זכויות יוצרים (עמודים 13 – 16).
ג-12405/1 01/01/1954 תשי"ד [ב] – ועדת השמות הממשלתית שמות עבריים לעצמים גיאוגרפיים  למקומות יישוב  למועצות אזוריות ולמרכזים שונים בארץ  שינויי שמות  הנצחת שמות  דו"חות וסקירות
ג-7660/14 01/08/1990 לשכות השרים ליבאי ומרידור – התישבות לשכות השרים ליבאי ומרידור – התישבות
גל-1418/8 05/02/1956 ועדת השמות התכתבות בענין תעתיק לועזי לשמות עבריים  שמות בחבל ים-המלח  רשימת שמות של יישובים  מערות בישראל  רשימון הר-הכרמל ועוד
גל-1417/9 15/05/1956 הקונגרס היהודי העולמי התכתבות בנוגע להצעת תכנית של סמינר המורים לענין הקשרים בין ישראל והגולה  תכנית יום יהדות דרום אמריקה ועוד  פרוטוקולים מישיבות "הועדה למען ימי התפוצות בישראל"  ילקוט הקונגרס.
גל-1432/6 08/09/1961 הסברת טלפון בבתי-ספר בתיק התכתבות בענין הועדה להסברה בבתי-הספר  חוברת הסבר לתלמידי ח' על הצורך בשמירת הטלפון הציבורי  יום עיון על נושא "טלפון" ועוד.
פ-2028/27 01/01/1927 יצחק בן-צבי – כתבים. מאמר בשם "בית גוברין או בית גוברין (בחולם)".
גל-1445/16 01/02/1965 הועדה למניעת עבריינות פרוטוקולים מישיבות  מסקנות הועדה המשותפת של ועדת השירותים הציבוריים וועדת החינוך והתרבות בשאת העליה בעבריינות בקרב ילדים ונוער וההצעה להקמת רשות בינמשרדית לנושא
גל-1445/3 09/04/1967 נוער מובטל בתיק התכתבות בענין תעסוקה חינוכית לנוער מובטל.
גל-1423/3 11/11/1958 יובל המאה של שלום עליכם התכתבות בנושא  פרוטוקול מן ההתייעצות בדבר ציון מלאת מאה שנה להולדתו של שלום עליכם.
גל-8264/5 28/03/1967 ועדה למניעת זיהום הים בנפט ועדה למניעת זיהום הים בנפט  הצעת חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים  הגנת החי והצומח מפגיעת דלק שפוך   נחל הקישון – סקירה על גורמי הזיהום  סקר זרמים בחוף הישראלי  פרוטוקולים  תקציב ועוד. עמ' 6-10 באדיבות עיתון הרפואה – מקור המאמר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2356/1 01/03/1954 שיכון עממי – חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע למפעל השיכון העממי בחיפה: פרוטוקולים מישיבות ועדת ההגרלה למשתכני השיכון  רשימות המועמדים לשיכון  דו"ח הוועדה הציבורית ליד מחלקת השיכון העממי בחיפה  גילוי דעת מאת הוועד המרכזי של משתכני השיכון העממי חיפה והסביבה  סיכומי ישיבות על דיונים בבקשות מועמדים לשיכון  שיכון עממי בשכונת כרמל צרפתי – שלב ב'  הזמנות לחנוכת הדירות בשכונות השונות  הלוואות (משכנתאות) למשתכני השיכון העממי ועוד.
חצ-255/15 01/12/1961 עלייה מסוריה ולבנון  חרם ערבי (כללי)
פ-17/12 22/08/1949 היועץ המשפטי לממשלה נגד דוד יעקובוביץ' – מוצגים מוצגים מתוך משפטו של דוד יעקובוביץ  הנאשם בפרשת הרצח בגן מאיר: הודעותיהם של אידלה (איטה) פקטורי (פקטורית – איג)  אליעזר בן משה גרינבלט  אסתר רזניק  קצין המשטרה אביגדור קצנלבוגן  בדיקה שעבר הנאשם יעקבוביץ במעבדה רפואית  רשימת המוצגים ויומן המשטרה.
פ-17/16 22/08/1949 היועץ המשפטי לממשלה נגד דוד יעקובוביץ' – הודעות במשטרה של הגב' פקטורי והשוטר גרינגץ שלוש תצהיריה של אידלה (איטה) פקטורי (פקטורית-איג) בנוגע לרצח בנה  דניאל פקטורי  בגן מאיר בתל אביב.
פ-17/17 22/08/1949 היועץ המשפטי לממשלה נגד דוד יעקובוביץ' – פרוטוקול החקירה המוקדמת פרוטוקול  חקירה פלילית – 13416/49 הכולל את עדי התביעה  הודעות שנתנו במשטרה  מוצגים  כתב האשמה  מסדר זיהוי ועוד.
גל-59423/36 19/11/1974 מגדיאל בית חולים לחולים כרוניים נפש הסכם קיבוצי לעובדי בית החולים שלוותה במגדיאל  הוד השרון.
חצ-2131/8 01/10/1959 ורד כללי
חצ-1512/5 01/01/1966 מינהל וכספים – נכסים
חצ-1512/10 01/06/1963 סקרים
חצ-1512/13 01/01/1966 פרוטוקול
גל-8278/1 27/06/1974 זיהום ים אילת גילוי מניעה ולחימה בזיהום הים באילת ; פעולות פיקוח הצעות מחיר הסכמים והתקשרויות בין חברות מבצעות לבין ממשלת ישראל ורשות שמורות הטבע והגנים
גל-8278/5 01/08/1970 ועדה לאומית למניעת זיהום ים רשימת חברי הוועדה למניעת זיהום בים; הגדרת תפקידה של הוועדה ושינוי בסמכויותיה סקר מקורות שאריות שמנים בחופים
גל-8284/32 18/02/1971 חברת גן חיות בתיק פרוטוקולים והתכתבויות של חברת גן בחיות בענייני גן בחיות והקמת הגן ברמת גן.
חצ-9683/14 01/01/1986 צ'אד – כללי
חצ-9683/15 01/01/1987 צ'אד – כללי
חצ-9683/17 01/11/1987 צ'אד – כללי
גל-11666/7 01/01/1950 דו"ח שנתי מספר 4 – החכרת אדמות המדינה. (לא הוגש לדו"ח)
גל-59632/2 01/05/1997 פרוטוקולים מלאים ועדת תכנון מחוזית מחוז ירושלים: תשתיות תחבורה –  תכנון רכבת קלה בנייה לגובה  ועדה מקומית מטה יהודה – מסילות ברזל
נ-736/26 11/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ארגון הספורט של החרשים בישראל בתיק התכתבויות של ארגון הספורט של החרשים וארגוני ספורט נוספים בנוגע לקבלות פנים בבית הנשיא.
ג-5385/58 01/10/1956 סמילנסקי יזהר – [ חבר הכנסת ] מכתבים ומברקים של בן-גוריון ליזהר סמילנסקי לשכנעו להצטרף לכנסת במקום ח"כ א. בקר המתפטר  תשובת סמילנסקי
כ-885/8 01/05/1999 ח"כ רחבעם זאבי – כנסת – ישיבות סיעה מכתבי זימון לישיבות סיעת "האיחוד הלאומי" (סיעה משותפת של מפלגות "מולדת"  "תקומה" וחלק מהזמן גם "חרות") התכתבות פרטית פנימית נוספת של הסיעה  סיכומים ופרוטוקולים של ישיבות הסיעה בנושאים הקשורים לפעילותה הפרלמנטרית והתנהלותה הפנימית: תהליך ההיפרדות של מפלגת "חרות" (ח"כ מיכאל קליינר) מהסיעה  שיתוף הפעולה ותהליך האיחוד עם סיעת "ישראל ביתנו"  נסיון להקמת גוש משותף עם "הליכוד"  יחסי הסיעה עם מועצת יש"ע  המאבק נגד נסיגה מהגולן ולמען משאל עם בנושא  המאבק נגד פינוי מאחזים  המאבק למען שחרור יונתן פולארד  עניינים כספיים ומנהליים של הסיעה ועוד.
כ-719/6 01/12/1992 הכנסת השלוש-עשרה – יום האיידס הבינלאומי – חינוך מיני בבתי-ספר 265 ועדת החינוך בנושא  חוברת הסברה  קטעי עיתונות ועוד
ג-6720/26 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת שרון אריאל – כנסת שמינית ראה התיק הבא באותו מספר ח"כ כהן יגאל
ג-6720/28 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת שריד יוסף – כנסת שמינית
ג-420/21 01/01/1949 לשכת ההעברה – קבלת פקידים – נכי מלחמה שונים מכתבים הנוגעים לקבלת חיילים משוחררים למשרות ממשלתיות
תת-54/9 01/06/1948 הצהרת הצטרפות של מנחם בגין לתנועת החרות צילום ההצהרה שהועבר לגנזך ע"י עו"ד חיים שטנגר. המקור נמכר ל…
ג-6715/7 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – פגישות עם אישים. כרך ב'
ג-5589/16 01/01/1952 התאחדות הסוחרים הקמעונאים ובעלי בתי עסק (איחוד הסוחרים בישראל) התכתבות בנושא פתיחת חנויות ענק של "שופר סל"
ג-5589/17 01/01/1953 התאחדות בתי הארחה בישראל התכתבות עם החברה הממשלתית לתיירות בנושא הצגת מחירים
ג-5589/18 01/01/1953 אגודת כורמי התקוה התכתבות בנושא בדיקת משקאות המיועדים ליצוא
ג-5589/19 01/01/1953 ארגון השענים והצורפים מכתב למשרד האוצר בנוגע למצב הכלכלי הקשה
ג-6719/21 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת מנחם בגין  – כנסת שמינית
ג-6751/15 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – שם-טוב ויקטור – שר הבריאות
ג-6768/11 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
ג-6768/13 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – הסתדרות הסטודנטים האוניברסיטה העברית ירושלים
ג-6751/17 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – שרים לשעבר – משה דיין
ג-6759/24 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – טלויזיה – כללי פניות אישיות  תגובות בענין טלויזיה
ג-6752/14 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ בן-אהרון יצחק (מערך)
ג-6752/16 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ בן-פורת מרדכי (מערך)
ג-6752/26 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ וילנר מאיר (הרשומה הקונסולית החדשה)
ג-5589/20 01/01/1954 אגוד משקיעי הון חוץ בישראל התכתבות עם האיגוד בנוגע לצנזורה צבאית
ג-5589/21 01/12/1954 ארגון הרוכלים והסוחרים הזעירים התכתבות בנושא מתן רשיון לרוכלים ביפו
ג-5589/22 01/08/1954 חברה מסחרית למזרח הקרוב תכתבות בנוגע ליבוא מכונות
ג-5589/23 01/06/1955 ארגון בעלי מוניות ועסקים עצמאים של נכי מלחמת השחרור תיקון חוק הנכים
ג-5589/24 01/12/1955 אגוד של תעשיות הפלסטיקה בישראל התכתבות
ג-5589/25 01/06/1956 ארגון יצרני מוטות עץ מכתב אל מנהל המכס והבלו מאת ארגון יצרני מוטות עץ בנושא מס קניה
ג-5589/26 01/03/1958 אגודת בעלי בתי מסחר רפואות בסיטונות בתל-אביב יפו התכתבות בנושא מונופולים
ג-5589/27 01/03/1958 אגודת סוחרי בולים בישראל
ג-5589/28 01/05/1958 החברה המאוחדת להדפסה בישראל בע"מ התכתבות
ג-5589/29 01/06/1958 אוצר הסוחר קפה לאשראי ולחסכון של הרב ראובן פלדמן התכתבות עם המפקח על הבנקים בנושא צו פירוק לאגודת "אוצר הסוחר"
ג-5589/30 01/12/1958 המשביר המרכזי בע"מ מכתב בנוגע שליחת ספר המשביר המרכזי
ג-5589/31 01/12/1958 אגוד סוכנים של בתי חרושת ישראלים חוק להגנת זכויותיהם של סוכנים מסחריים 1958
ג-5589/32 01/03/1959 אגוד ענף הקולנוע התכתבות בנושא תכניות הקמת הטלויזיה בישראל
ג-5589/10 01/10/1951 חברה לביטוח מגדל התכתבות עם משרד האוצר בנוגע להעברות כספים במטבע זר
ג-5589/11 01/11/1951 האיגוד למסחר לצרכי הנדסה התכתבות בנושא שמות ממלאי תפקידים במשרדי ממשלה
ג-5589/12 01/06/1952 חברת הספקה לנגב בע"מ מכתב אל שר המסחר והתעשייה
ג-5589/13 01/01/1952 אגוד ישראלי של חברות לביטוח התכתבות בנושא הכללת ביטוח נפגעי עבודה בהצעת חוק הביטוח הלאומי תשי"ב
ג-5589/14 01/08/1952 ארגון ארצי של סוחרי צמיגים בקמעונאות מכתב מאת הארגון אל המפקח על התחבורה בנוגע למכירת צמיגים
ג-5589/2 01/01/1950 מועדון מסחרי ותעשייתי תל-אביב הזמנת ראש-הממשלה דוד בן-גוריון להיות אורח כבוד במועדון
ג-5589/3 01/01/1950 המרכז הארצי של סוחרי המכלת בישראל קטעי עיתונות ביידיש
ג-5589/4 01/01/1950 איגוד למחקר טקסטיל התכתבות עם המועצה המדעית ותקנות של האיגוד
ג-5589/5 01/01/1950 איגוד למחקר קרמי וגומי לתעשיות החומרים הפלסטיים דוח על הביקורת באיגוד
ג-5589/6 01/01/1951 חברה ארץ ישראל לאוטומובילים בע"מ התכתבות בנושאים: קניית חלקי מכוניות והקמת מפעל בארץ להשכרת מכוניות
ג-5589/7 01/01/1951 יבואני וסיטונאי בקר  צאן ובשר התכתבות בנוגע להעברת ריכוז ושחיטת הבקר מהמשק מידי היבואנים לידי תנובה
ג-5589/8 01/01/1951 ארגון קבלני להקמת שלדי בניין התכתבות בנושא אספקת כלי עבודה
ג-6738/4 01/01/1974 יהדות סוריה
ג-1934/3 16/11/1957 ועדת השמות הממשלתיות כרך ו' התכתבות בנוגע לנצרת  אשדוד
ג-1934/7 01/11/1954 ועדת השמות הממשלתיות למתן השמות כרך ג' אבן יצחק  שכונת פועלים עקיר  ניר עקיבא  מועצה מקומית קריית בנימין שינוי שם
ג-6773/17 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – החלטות העצרת בגנות הציונות
ג-6775/6 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – איחוד מפלגות – מפלגת העבודה הישראלית (כרך א')
ג-5589/33 01/03/1949 מבוא לתורת יחסי ציבור מאת ד"ר א. וגרין
ג-6777/5 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ערביי ישראל – דרוזים בייעם ואקרית
ג-6766/64 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – הסתדרות העולמית של השומר הצעיר
ג-6750/6 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – פגישות עם כתבי רדיו וטלויזיה
ג-6767/16 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – האוניברסיטה העברית ירושלים (כרך א')
ג-6767/17 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – האוניברסיטה העברית ירושלים (כרך ב')
פ-3087/12 09/01/1971 בי"ס שדה כפר עציון חוברת מידע של בית הספר – מדרשה למורשת הר חברון – כסלו תשל"ה. מכתב ליהודה בן פורת בנוגע להשתלמות מדריכי נוער.
ג-5467/6 01/10/1951 דע את ישראל ספר-כיס "דע את ישראל" ( עובדות ומספרים 1952 ) – סקירות על שטחי-פעולה וענפים שונים עבור הספר  פרטי-כל הישיבה בענין פרסום הספר "דע את ישראל" 11.12.51; ראשי פרקים  תוכן הענינים  חילופי מכתבים
ג-5392/5 01/09/1948 תקנות שעת חרום למניעת טרור פקודת מניעת טרור 1948  רשימה מפורטת של סמכויות הכלולות בתקנות שעת חרום מאת היועץ המשפטי לממשלה; הודעה על הכרזת הממשלה לפי סעיף 8 ( שמות העצורים החשודים ); החלטות הממשלה בדבר שיפוט על פי פקודת מניעת טרור; מכתבי לואי
ג-5472/2 01/10/1950 מסקנות ועדת התלונות שנשלחו למר שרף מסקנות ועדת התלונות נגד פקידים במשרדי הממשלה  דו"ח ועדת החקירה להתנהגות עובדי המדינה ( ברובו זהה לתיק מס' 1 )
ח-1300/14 27/08/1950 תשתיות מים: עפולה  נצרת  עין דור  כפר קיש  גזית. התכתבויות בנוגע למשק המים ופיתוח תשתיות מים באזורים הנ"ל
א-7047/9 01/10/1973 יום הכיפורים (7.10.1973) יום הכיפורים (7.10.1973) – מברקים בענין המצב בחזיתות; יועצים סוביטים בסוריה; תיאום פעולה מדינית של ישראל עם שר החוץ שנמצא אותה שעה באו"ם.
א-7098/11 01/04/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים עד השעיית השיחות במרס  1975 דיווחים מנציגות וושינגטון למשרד החוץ ולשכת ראש-הממשלה; ניירות-עבודה  סקירות  עלוני-מידע וכו' חלק א'
א-7076/1 02/05/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק א' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
א-7076/2 06/05/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק ב' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
ג-332/47 01/06/1950 המדפיס הממשלתי התכתבות בעניני שם למדפיס  רכישת נייר  הקמת מחלקה לרכוז דברי-דפוס ומכשירי המשרד וכו'
א-7076/3 12/05/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק ג' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
א-7106/12 01/08/1972 לשכת רה"מ – משרד ראש-הממשלה פנקסי רישום חומר סודי וסודי ביותר הנכנס והיוצא
פ-2027/3 23/12/1942 קריאת פנחס רוטנברג אל עמו /יצחק בן-צבי קטע מעיתון "דבר" מיום 23.12.1942 ובו מאמר של בן-צבי.
א-7082/4 01/11/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ  לשכת ראש-הממשלה ובחזרה; עלוני-מידע וכו' ( כולל איגרת הנשיא ג'. פורד לראש-הממשלה י. רבין מ- 26.11.74 )
א-7083/5 01/10/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע וכו'
א-7083/6 01/10/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע וכו'
ג-5570/7 01/01/1949 יחסי ישראל סוריה סקירות
כ-801/11 23/05/2000 יושב-ראש הכנסת ה- 15 אברהם בורג – בחירת נשיא המדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יו"ר הכנסת אברהם (אברום) בורג  בנוגע להתפטרותו של עזר ויצמן מתפקיד נשיא המדינה ובחירתו של משה קצב לתפקיד: חוות דעת בעניין נשיא המדינה של פרקליטת המדינה עדנה ארבל  החלטת היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין בעניין נשיא המדינה עזר ויצמן  בחירת נשיא המדינה על פי חוק יסוד: נשיא המדינה  הצעת מועדים הליכים לבחירת נשיא המדינה  מסע בחירות לנשיאות – תרומות  הריאיון של בורג על התפטרותו של הנשיא ויצמן בתכנית "אחד על אחד" בערוץ הראשון  התפטרות הנשיא – נאום היו"ר במליאת הכנסת  מכתב ההתפטרות של הנשיא ויצמן  טקס הצהרת אמונים של נשיא המדינה משה קצב  סיכומי ישיבות על אירוע בחירת נשיא המדינה  הצגת מועמדות לנשיאות של משה קצב ושמעון פרס  הצהרת אמונים של נשיא המדינה ועוד.
ג-6689/47 07/11/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שביתות נשק מסמך אחד
נ-805/118 01/07/1998 המכללה לבטחון
פ-2042/29 24/02/1957 מכתב מפרופ' זאב בן-חיים למ. בניהו בדבר הכתובת (השומרונית) "חזן יעקב" בתיק גלויה מפרופ' זאב בן-חיים לבניהו בדבר הכתובת (השומרונית) "חזן יעקב". מאיר בניהו שימש כמזכיר המכון לעדות ב"מכון בן-צבי".
פ-4052/38 01/06/1951 עו"ד שכיב אלג'יוסי – אלשנטני תביעת ירושה בין פאטמה אלשנטני  אשת המנוח תופיק מחמד חסין אלשנטני ובני משפחת אלשנטני בבית משפט השלום בקלקיליה
פ-4054/17 01/02/1933 עו"ד עוני עבד-אלהאדי – נמר אלשנטי תביעה כספית של הנ"ל ובניו יוסף  מחמד ועטיף מקלקיליה  בבית המשפט המחוזי בשכם
נ-125/72 12/12/1971 Institute for sephardic studies מכתבים אל הנשיא שז"ר מהמכון ללימודים ספרדיים
מפה-5676/1 01/01/1936 Palestine בתיק מפת טיוטה להצעת החלוקה משנת 1938 . במפה הקטנה מופיע דרום הארץ. הסימונים על המפה נעשו ככל הנראה ביד. כבישים  ישובים  גבולות אדמיניסטרטיבים  נחלים עובד  שורטט  והודפס תחת הנחיתו של פ.י. שלמון (F. J. Salmon) הממונה על מחלקת הקרעות והמדידות של פלסטינה 1936 זכויות יוצרים
פ-2042/27 01/01/1948 תצלום – שייך למאמרו של יצחק בן-צבי "בית-כנסת שומרוני עתיק בשעלבים" בתיק תצלום פסיפס עם כתובת עתיקה. התצלום פורסם במאמר של בן צבי ב10.1948.
רש-1398/11 03/08/1978 תודה לתורמים מכתבי תודה לתורמים בארץ ובעולם להקמת השמורה הלאומית לחי-בר בישראל
גל-54246/10 01/12/1995 דרוזים – מג'אר  מג'דל שמס  נבייה מרעי. דוחות ומכתבים בעניין תכנית בניית שכונה לחיילים משוחררים במג'אר. הנצחת אל"מ נביה מרעי
ג-2092/62 01/08/1950 מועצה מקומית קרית טבעון – חוק עזר בדבר רישיונות לאופניים התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לחקיקת חוק עזר בדבר רישיונות לאופניים במועצה המקומית קריית טבעון: טיוטות ונוסח סופי של חוק העזר החתום ע"י שר התחבורה ישראל בר-יהודה.
גל-17094/4 01/03/1973 הבדואים בנגב  כרך יח'
גל-6550/13 01/04/1974 טופס לחישוב שיחרור ממכס – זיהום ים. התכתבויות ומסמכים בנוגע לפטור ממכס לציוד למניעת זיהום הים
ג-4723/39 06/03/1949 המחלקה לרבנות ושיפוט רבני – הרב אברהם מהודר יפו התכתבות בין הרב אברהם מהודר (שנפטר) ורעייתו ברכה מהודר למשרד הדתות בנוגע לתהליכי מינוי  דיור ומשכורת
תת-35/10 01/09/1949 כרזה: "הודעה מס' 41 – חלוקת מצרכים" כרזה שהופקה על-ידי משרד האספקה והקיצוב  אגף המזון  סניף ירושלים  ובה חלוקת המנות החודשית של מצרכים לחודש אלול תש"ט  ספטמבר 1949. דפוס בלט על נייר  280X350 מ"מ.
פ-2049/29 01/01/1927 פסח שומרוני – תפילות ותשבחות ב"זמן הקרבן" וטיוטת מחקר של יצחק בן-צבי בתיק תעתיק לכתב עברי מודרני של תפילות שומרוניות הנאמרות בזמן הקרבת קרבן הפסח  רשימה קצרה בכתב-ידו של בן-צבי המהווה חלק מטיוטת מחקר שלו בנושא (טווח התאריכים משוער).
גל-13487/10 10/09/1978 לשכת המנכ"ל : זיהום מי ים כרך א' חוקים  צווים ותקנות למניעה וטיפול בזיהום מי ים. תכתובות ומסמכים בנושא
גל-13487/11 14/07/1980 לשכת המנכ"ל : זיהום מי ים כרך ב' אמנה בינלאומית בדבר בטיחות החיים בים.  תכתובות ומסמכים בנושא מניעה וטיפול בזיהום מי ים.
ג-792/27 23/05/1950 מועצת טבעון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף החינוך במשרד החינוך והתרבות  בנוגע להזמנת רהיטים וציוד לבתי הספר במועצה מקומית טבעון.
גל-19873/10 21/04/1974 הנהלת הרשות – האמנה למניעת זיהום מי-הים. דו"ח מסכם של הועידה הבינלאומית בלונדון בדבר בטיחות מיכליות ומניעת זיהום – 1978. הצעות חוק  תכתובות ומסמכים בנוגע למניעה וטיפול בזיהום הים.
רש-1725/7 16/03/1992 פרוייקטים – בית גוברין פרוייקט עתיקות  גן לאומי  תל מרשה  אמפיתאטרון  תקציב בית גוברין
ג-6084/14 31/05/1971 לשכת השר והמנכ"ל – זיהום מי-ים כרך א' התכתבויות ומסמכים בנוגע לזיהום הים במפרץ אילת
ג-6084/15 03/08/1972 לשכת השר והמנכ"ל – זיהום מי-ים כרך ב' סיכומי ישיבות  פרוטוקולים  דו"חות  נתונים  מסמכים  תכתובות ותכניות בנוגע למניעה וטיפול בזיהום הים
ג-6084/16 19/11/1972 לשכת השר והמנכ"ל – זיהום מי-ים כרך ג' התכתבויות ומסמכים בנושא  בעיקר בנוגע לוועדה בינלאומית בלונדון למניעת זיהום מי הים
גל-49838/53 01/01/1948 אגודות עותמאניות – אגודת תושבי נחלת גנים אגודות עותמאניות – אגודת תושבי נחלת גנים
רש-1201/6 30/11/1976 ניטור סביבתי – דיוני כנסת זיהום ים אגף איכות הסביבה בתיק התכתבויות בנוגע לזיהום ים אילת – הועדה לחוסם קבוע – תקציר המסקנות  ציוד ימי לרכישה בחו"ל  הוועדה הבין משרדית להיערכות לחירום למקרי תקלות או אסונות שמקורם בכלי שייט  מצבת כלי שייט נמל אשדוד  מניעת זיהום ים  מסמך בנושא איכות הסביבה באילת  תפעולם של חופי הרחצה ותחזוקתם  הכנסת – מסקנות ועדת הפנים בנושא "זיהום מי החופים של חיפה והסכנה לדגה ולבריאות"  תקנות מניעת זיהום הים ועוד
רש-1201/10 10/11/1977 ניטור סביבתי – זיהום ים התיכון דו"ח של ארגון התוכנית הסביבתית של האו"ם על מזהמים ממקורות יבשה בים התיכון (Pollutants from land-based sources in the Mediterranean).
ג-857/9 09/05/1949 מגרשי משחקים חיפה חוקה למדריכים במגרשי המשחקים של ועדת הדסה/ גוגנהיימר; זכרון-דברים מישיבת ועדת הנופש המרכזית 8.6.49;חילופי מכתבים בין הועדה למען מגרשי משחק בחיפה וסביבתה וועדת גוגנהיימר/ הדסה לעירית חיפה  לשרותי הדסה לנוער; פקודות לתשלומי שיקים למשכורת המדריכים  תזכירים
פ-256/28 21/02/1934 נג'יב אבו שער –  רצח סיכום מטעם מחלקת החקירות בפרשת מחמוד אבו-עוואד מהכפר קוביבה  שנאשם ברצח אביו  סלים אבו-עוואד.
תת-33/32 01/01/1948 העתקי פלקטים לתעמולת בחירות לכנסת השניה  כפי שהוצגו בתערוכת תפן.
תת-33/33 01/01/1948 העתקי ציורי ילדים ציורים שנשלחו לראש הממשלה: גולדה מאיר  יצחק רבין  מנחם בגין ושמעון פרס  כפי שהוצגו בתערוכת תפן.
תת-33/34 05/11/1995 העתקי ציורי ילדים שנשלחו למשפחת רבין – הציורים נשלחו לאחר רצח יצחק רבין והוצגו בתערוכת תפן.
גל-52034/11 31/12/2002 שפ"י התיק עוסק במנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער והשירות הפסיכולוגי ייעוצי ובו נושאים כגון התאמות בבחינות לתלמידים בעלי ליקויי למידה ומימונם  תמיכה תקציבית בבתי ספר  תקציב שפ"י'  פירוט תפקיד היועצת ויעדיה ועוד'.
ג-6872/2 01/10/1974 לשכת ראש הממשלה – יצחק רבין – נושאים שונים דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פעולות סטטיסטיות (10.1970 – 12.1974)  קטע מתוך דו"ח יושב ראש מועצת המנהלים – תשל"ד – 1973  התכתבות בנוגע לנאום ראש הממשלה יצחק רבין ברשת הטלויזיה ההולנדית  ביקורי אנשי עסקים מארה"ב ועוד.
נ-737/27 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איגוד יצרני אמרלד
ג-2335/2 01/03/1952 תכניות בנייה לשנת 1952 פרוגרמות הבניה של אגף השיכון לשנת 1952 לביצוע שיכוני עולים באזורים: צפון  חיפה והעמקים  מרכז  ירושלים והנגב.
ג-6582/9 02/08/1968 משק גן השומרון פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים.
פ-258/2 01/01/1934 נג'יב אבו-שער – אדמה בקוביבה (1940) תביעת התובע הכללי נגד חסן ח'אדר ואחרים בפרשת תשלום פיצויים בגין הפקעת חלקת קרקע בכפר קוביבה שבנפת חברון ועוד.
נ-737/24 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מרכז רפואי העמק
נ-737/18 09/08/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – העולם היהודי  ספר השנה לקהילות יהודים התכתבות ובקשות סביב ספר השנה לקהילות היהודיות בעולם
נ-737/19 03/05/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – בית-ספר למנהיגות חינוכית בתיק בקשות להיפגש עם הנשיא ותשובת הלשכה
פ-855/1 01/10/1928 תיקי פרט של לקוחות – קצמן  בוריס (ראה גם "אבן סיד ביטמונית"  774/11) תיק כללי בעניני השקעות.
נ-737/76 20/05/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עזית התכתבות בין העמותה לזמר ים תיכוני ובין לשכת הנשיא
נ-737/77 01/05/1989 לשכת הנשיא עזר ויצמן – תנועת צומת בתיק התכתבות בין תנועת הנוער המפלגתית של צומת בפנייה אל הנשיא לקחת חסות לאמנת התנהגות בבחירות ותשובת הלשכה
פ-2927/20 01/01/1970 ספר ההגנה. בתיק עדויות בכתב מאת יוסף הכט ונעמי הכט אודות פעילותם בארגון "ההגנה".
גל-54749/2 01/09/1990 מיכון המכון לפיריון העבודה והייצור בתיק מזכר הבנה בין ממשלת בריטניה לממשלת ישראל לשיתוף-פעולה בהחלפת ידע  וכמו כן טכנולוגיות מידע וכדומה
טס-3009/439 22/10/1973 מלחמת יום הכיפורים חייל ישראלי מסתכל על טנק ישראלי החוזר מהגדה המערבית של תעלת-סואץ זמן קצר לפני שהפסקת-האש נכנסת לתוקפה. התצלום לא עלה לאתר בשל מגבלת זכויות יוצרים  ניתן לצפות בו באולם הקריאה.
טס-3009/389 19/10/1973 מלחמת יום הכיפורים מקלחת בתנאי-שדה בסיני ליד תעלת סואץ  במהלך מלחמת יום הכיפורים.  חשיפה – בשל זכויות יוצרים  התצלום ניתן לצפייה רק באולם הקריאה. ייפתח לעיון הציבור ב-2023. התצלום השני בתיק – הושחרו מפאת צנעת הפרט. ייפתח לעיון ב-2043
ב-28153/1 26/04/1934 משפט ארלוזורוב משפט רצח ארלוזורוב – העדויות של גב' סימה ארלוזורוב  החוקר ב. שטרית  יצחק יוסף חלוץ  החוקר ברוך גופר  שלמה שיף  החוקר ארנסט רוברט סטפורד  החוקר מוחמד עבד אל סאדיר אבו רוז  החוקר סלומון רוזנשטיין  השוטר סימבה זמל ושלמה ויסברג  כולל חקירות נגדיות.
נ-737/65 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עמותות עצמאות ישראל
נ-737/63 12/09/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המרכז לטכנולוגיה חינוכית התכתבות עם לשכת הנשיא סביב נושאי חינוך ואקטואליה
נ-737/58 01/08/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – שא"י – האגודה לשמירת האופי היהודי של החברה היהודית בתיק התכתבות מועטה מול לשכת הנשיא בנושא ההגירה הלא יהודית לישראל
ג-9514/2 01/08/1976 ארכיון  מגדל-העמק ארכיון מגדל העמק
נ-737/55 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – בית-הספר הריאלי העברי בחיפה
נ-737/57 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התק"מ
נ-737/49 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המכון לדוקומנטציה בישראל
נ-737/50 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איחוד הארגונים של עולי אתיופיה
נ-737/46 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת חובבי הרדיו בישראל
נ-737/33 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיקר
נ-737/34 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ארגון הצלה "חסדי יוסף"
נ-737/30 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הארגון הארצי של יוצאי הודו
נ-737/31 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ההתאחדות הישראלית לכדורת דשא
פ-4079/3 11/03/1947 איתמר בן-אבי – הספד לזכר איתמר בן-אבי שהוקרא ביום ההלוויה על-ידי בן-זאב. הספד לזכר איתמר בן-אבי שהוקרא ביום הלוויה על-ידי בן-זאב – הספד בעת העלאת עצמותיו לקבורה בהר הזיתים בירושלים בשנת 1947 (נפטר בארה"ב בשנת 1943).
גל-48086/6 21/04/1963 כפר סבא כפר סבא-גושים 7535  7602  7601  7600 תוכניות ושרטוטים. תוכנית העמדת בתים.
גל-54738/14 01/08/1994 מניעת זיהום הים בתיק התכתבויות בנוגע למניעת זיהום הים – הצטרפות מדינת ישראל לאמנה הבינלאומית למניעת זיהום הים מכלי שיט  תקציב הקרן למניעת זיהום ים לשנת 1996  הקמת חדר מצב לטיפול באירועים של זיהום ים משמן  סירת פיקוח – חיפה  תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים  תכנית עבודה למוכנות ותגובה לאירועי זיהומי ים גדולים במזרח התיכון  דו"חות כספיים של הקרן למניעת זיהום הים  העברת משרדי אגף ים וחופים לחיפה ועוד עמודים 92-97 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10578/12 01/12/1974 ישיבות הממשלה חלק ב  החלטות ממשלה בנושא הסכמי שכר
ב-29486/1 01/09/2008 דוחות מבקר המדינה בנושא המים התאריכים מתייחסים לתקופת עבודת הוועדה
ב-29486/2 01/09/2008 דוחות מבקר המדינה בנושא המים התאריכים מתייחסים לתקופת עבודת הוועדה
ב-29486/3 01/09/2008 דוחות מבקר המדינה בנושא המים התאריכים מתייחסים לתקופת עבודת הוועדה
גל-54740/5 07/08/1985 ועדת בשר התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא התחרות בשוק הבשר הטרי מול בשר מיובא  היטל על יבוא בשר קפוא  עלויות השחיטה  מחירי הבשר ועוד.
גל-61467/12 24/04/1999 מנהל ומשק נתונים  דו"חות  תכתובות ועוד. חוברת 'מערכת רכש מלאי'
גל-61263/11 05/01/2000 הרשות לתכנון כח אדם סיכומי ישיבות צוות עובדי הרשות לתכנון כח אדם במשרד העבודה והרווחה בנושאים: הפקת לקחים  ימי עיון  סקרים  שכר מינימום  עובדים זרים  יחסי עבודה  נהלים  חילופי מנכ"לים  לוגיסטיקה  הצעות מחיר  הצגת תכנון מול ביצוע של הרשות – שנת 2000  תכנית עבודה ועוד.
גל-61471/7 01/01/2000 משרד העבודה והרווחה: תוכניות עבודה האגף לתפקידים מיוחדים – מגמות עיקריות לשנת 2000  תכנית עבודה לשנת התקציב 2000 של המחלקה ליחסים בינלאומיים  תכנית עבודה שנתית של היחידה להתנדבות במשרד  ועוד
גל-61473/1 21/10/1998 משרד העבודה: ועדת תמיכות כללי עבודתה של הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה ומידע על הליכי קבלת כספי ההקצבות  מסמכים ותכתובות בנושא
גל-46209/29 01/07/1948 שאלונים לנהגים שמות הנהגים: יצחק גולדמן  לודוויג האן  פרץ בוס  יונה רוזנברג.
פ-723/5 01/01/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 אבן סיד ביטומנית חישובים ונתונים בנוגע לתהליכי הפקה.
פ-723/6 01/05/1931 תיק פרט של לקוחות – אבן סיד ביטומנית התכתבות בדבר המצאת תהליך להפקת סיד ונפט מפצלי אבן סיד  כולל מפות ודיאגרמות.
פ-723/8 01/11/1923 תיק פרט של לקוחות – אבן סיד ביטומנית התכתבות בדבר המצאת תהליך להפקת סיד ונפט מפצלי אבן סיד  כולל מפות ודיאגרמות.
פ-723/9 01/01/1951 תיק פרט של לקוחות – אבן סיד ביטומנית התכתבות בדבר המצאת תהליך להפקת סיד ונפט מפצלי אבן סיד  כולל מפות ודיאגרמות.
פ-920/3 23/07/1938 P.E.C/Syrian Claim- חברת החשמל של פלסטין – תביעה סורית מסמכי רישום והתכתבות בענין תביעה שהוגשה בבית-משפט סורי נגד חברת החשמל בנושא הצפת קרקעות בבטיחה בתיק מפות האזור (בחוף הכינרת).
גל-22817/6 01/01/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב שואבה תכניות בניין ערים – מושב שואבה
גל-22817/16 01/01/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מבשרת ציון תוכניות בנייה במבשרת ציון
ב-29494/1 01/03/2010 ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל – דוח הוועדה דוח הוועדה
ב-29494/3 01/03/2010 דוח הוועדה+ תקציר מתורגם לאנגלית דוח הוועדה+ תקציר מתורגם לאנגלית
גל-61239/11 01/12/1999 שוטף דוחות עבודה של משרד העבודה והרווחה
גל-61239/13 01/01/2000 שוטף משרד העבודה והרווחה
גל-61239/14 01/01/2000 שוטף משרד העבודה והרווחה
גל-61239/15 01/02/2000 שוטף דוח של משרד העבודה והרווחה
גל-61239/16 01/03/2000 שוטף משרד העבודה והרווחה
גל-18721/54 01/09/1963 גן-הילדים ממלכתי-דתי בני-ברק בתיק מכתב אחד בנושא גן ילדים ממלכתי דתי ברחוב דניאל בעיר תל אביב.
ג-6496/6 06/10/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבי מחאה  תמיכה ומתן עצות לישראל שנשלחו ללשכת ראש הממשלה גולדה מאיר  מישראל  גרמניה המערבית  ארצות הברית  בריטניה  צרפת  הודו ועוד.
גל-63751/10 30/11/2014 שלטון מקומי- פניות רשויות התכתבות בנושאים: הקמת העיר חריש   הקמת עיר חדשה בישראל  תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה ליחידות דיור  תשלומי ארנונה  פיתוח הפריפריה  הנגב והגליל
גל-63754/4 01/12/2014 להיערכות לרעידת אדמה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הפנים גלעד ארדן  בנוגע לפעילות ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידת אדמה: דיווח על ביצוע החלטת ממשלה בנושא פעולות ומטלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע להיערכות לרעידות אדמה – סיכום לשנת 2014 – תכנית עבודה לשנת 2015.
גל-63909/6 30/07/1936 קואופרטיב עובדי סיליקט בעמ קואופרטיב עובדי סיליקט בעמ
ג-7124/33 24/04/1934 פרשת ארלוזורוב – עיתון הירדן גזרי עיתון
מ-2474/1 23/12/1947 גליונות אירועיים רפואיים  גליונות פטירת חולים בתיק דוחות של נתיחת גופות לאחר במוות  תעודות פטירה וסיבת המוות  גליונות מחלה עם שמות החולים  גליונות אירועים רפואיים ועוד.
מ-2474/14 20/05/1946 בקשות לרישיון להכנת סיד בקשות לעסוק בהכנת סיד -LIME KILN
מ-2474/11 01/01/1939 טפסי בקשות לקבלת רשיון לעבוד ברפת בתיק בקשות לעסוק ברפתנות. עזרא אהרון אהרוני
חצ-8707/13 01/04/1984 אבנגליסטים ידידי ישראל.
חצ-8534/6 01/01/1974 הודו – סקירות  דו"חות והערכות מצב. בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2024.
חצ-5338/6 01/01/1972 הודו – הנציגויות בהודו – נציגות ישראל בהודו בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2042.
חצ-7247/7 01/01/1978 הודו – תיק הנציגות
חצ-5337/30 01/01/1972 הודו – עניני פנים.
חצ-5299/1 01/01/1972 אוגנדה – תנועות מחתרת
חצ-8497/1 01/01/1976 הודו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל. בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2066.
חצ-7246/15 01/01/1978 הודו – עניני פנים  כרך א'
חצ-7246/16 01/01/1979 הודו – עניני פנים  כרך ב'
חצ-7246/17 01/01/1978 הודו – מוסלמים בארץ
חצ-7246/18 01/01/1978 הודו – גולים  מחתרות
חצ-5313/6 01/01/1972 אפריקה – ועדות ואירגונים אזוריים ועדת שיחרור – כנס תנועות השחרור של אפריקה. החלטות בכנס "אירגון אחדות אפריקה" ו"הצהרת אקרה לחופש באפריקה" אקרה  ינואר 1973
חצ-7246/12 01/01/1978 הודו – קשרים עם מפלגות
חצ-7285/12 01/10/1976 או"מ
א-7307/14 01/01/1968 מינוי שופטים
חצ-7291/10 01/10/1976 מברקים מעצרת האו"מ
גל-17086/17 01/01/1972 המחלקה המוסלמית במשרד הדתות
חצ-8496/24 01/01/1976 הודו – מדיניות חוץ  כללי.
חצ-8534/9 01/01/1974 הודו- קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-8534/13 01/01/1974 הודו – עניני פנים.
חצ-8534/14 01/07/1975 הודו – עניני פנים.
חצ-8534/15 01/01/1974 הודו – מוסלמים במדינה.
חצ-8497/11 01/01/1976 הודו – עניני פנים.
חצ-8497/12 01/03/1977 הודו – עניני פנים.
ל-2663/10 01/01/1958 חקירות תאונות אוויר דו"ח תאונה  מטוס פייפר  חברת "כים אויר"  תאונה אווירית  ריסוס שדה  הדרכה לטייס  מכשולים  גופרית  פקודת המטה הארצי טיפול בנחיתות אונס וריסוק מטוסים  מברקים  טיס הרוג  פצוע
חצ-7100/8 01/02/1967 לשכת השר אבא  אבן – רכש – עיסקות נשק עם ישראל ומדינות ערב
חצ-2890/33 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מלגה לאהרון מנטיטי מזאנו – רודזיה.
חצ-2890/36 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מרודזיה בישראל – כללי.
ל-2162/35 01/01/1949 המשטרה במחנות העולים השחתת עצים  גניבת פרי  מחנות בנימינה פרדס חנה  המפלגה הקומוניסטית  תנועת חירות  הברחות  מכס  דו"ח על המתרחש במחנות העולים  תמותת ילדים  זנות  גניבת מזון  חוסר בעבודה  פרדס חנה  הקמת נקודות משטרה
ל-2690/22 01/01/1964 מבצעי חיפוש אחרי נעדרים ילדים אובדים ילדים אובדים  חיפושים  דוחות על חיפושי ילדים  מתנדבים  כוחות משטרה  נעדרים
פ-4685/5 01/12/1966 התכתבות של לשכת ראש הממשלה לוי אשכול  בניהול ראש הלשכה אביעד (עדי) יפה עתקי מכתבים אישיים מרה"מ לוי אשכול לשר הבטחון משה דיין ושר החוץ אבא אבן  התכתבות בעברית ואנגלית של אביעד (עדי) יפה (בתוקף תפקידו כמנהל לשכת ראש הממשלה והמזכיר המדיני שלו) עם אנשי ציבור שונים (ביניהם ח"כ לשעבר שמואל דיין ומזכ"ל המגבית הישראלית המאוחדת ס.י. הורביץ) ומברקים נכנסים בנושאים ציבוריים שונים: איחוד ירושלים  מינויים בטלוויזיה הלימודית  ועידת התאחדות הסטודנטים  פעילות המגבית הישראלית המאוחדת  מילוי מקומו של אשכול בתקופת מחלתו ועוד. בתיק גם פורמט מכתב הזמנה לישיבת שרי מפלגת העבודה שנשלח אחר מותו של רה"מ אשכול (נפטר ב-23.2.1969); מכתב תנחומים על מות אשכול ששלח חוקר התעופה עמנואל בן-גוריון לעדי יפה.​
פ-4685/14 01/12/1967 מאמרים ופרסומים בתחום חקר המזרח התיכון והעולם הערבי מאמרים ופרסומים באנגלית מטעם ארגונים אמריקנים למען השלום בנושאים שונים: המזרח-התיכון בהקשר העולמי (1967)  האימפרטיב הישראלי והסבל היהודי (1967)  התרשמויות ומסקנות של משלחת ארגון של פרופסורים אמריקנים למען שלום במזה"ת שביקרה במדינות ערב (1968-9)  אפשרויות הפעולה האמריקניות במזרח התיכון (1969)  ארגון פת"ח  "אי-השקט" בלבנון  מיעוטים תחת שלטון ערבי  מבוכה באקדמיה בעולם הערבי ועוד (1969)  השינוי במדיניות צרפת בהנהגת דה-גול במזרח-התיכון  מדינות הפנים והחוץ של נאצר והקשר בינו לבין גורמי שמאל באלג'יריה ועוד (1969). בתיק גם פרסום בעברית של מחלקת החקר במשרד החוץ בנושא האנטישמיות הערבית (1968).​
ג-6018/1 01/01/1975 לשכת השר – התישבות – כללי לשכת השר – התישבות – כללי
פ-4685/12 01/03/1969 סקירות ברדיו שהעביר אביעד (עדי) יפה כראש הלשכה והמזכיר המדיני של ראש-הממשלה  (המשך מתיק מס' 11) סקירות ברדיו שהעביר עדי יפה  בתקופת כהונתו כראש הלשכה והמזכיר המדיני של ראש-הממשלה גולדה מאיר  בענייני ככנסת ובנושאים פוליטיים וציבוריים שונים: המו"מ להרכבת ממשלה חדשה בראשותה ועוד.​
ג-9968/34 01/12/1993 לשכת המנכ"ל שמעון שבס – המגזר הכפרי בישראל
פ-4686/15 01/07/1974 ראיון באנגלית עם ח"כ אביעד (עדי) יפה עבור "Israel Magazine" ("מגזין ישראל")  תדפיסי טיוטה  מראיון באנגלית שנערך עם ח"כ עדי יפה על-ידי ד. דיין מכתב העת "Israel Magazine". הראיון כולל סקירה חלקית של תולדות חייו  בעיקר מההיבט של פעילותו הציבורית המגוונת.​
פ-4687/16 01/03/1981 דברים לזכרו של דני גלמונד דברים לזכרו של דניאל  (דני) גלמונד  שהיה מנהל צוזאון ישראל (שוייך לחומר של משה ששון מכיוון שאליהו ששון ואביעד יפו נפטרו לפני שנת 1981).​
פ-4686/13 01/03/1973 דו"ח על תרומות לפרויקטים מיוחדים  דו"ח כספי ונתונים בנוגע לתרומות למוסדות חינוך  תרבות ורווחה: אוניברסיטאת  בתי-ספר  גני ילדים  מעונות יום  מתנ"סים  מוזיאונים  ספריות  מועדונים לחיילים  בתי-חולים  בתי-אבות  ישיבות  בתי-כנסת ועוד (יתכן שהתרומות התקבלו מקרן גאון).​
פ-4686/18 01/11/1964 מעורבותו של אביעד (עדי) יפה אולימפיאדות השחמט -16 (1964) וה-22 (1976) תעודת הוכרה לעדי יפה על עזרתו למען הצלחת אולימפיאדת השחמט ה-16 בישראל (11.1964); רשימת המדינות המשתתפות באולימפיאדה זו; גליון 134 של ביטאון האגוד הישראלי לשחמט  הכולל ברכה לח"כ יפה לרגל כניסתו לתפקיד יו"ר אגוד השחמט (10.1973); הזמנות לאוליפיאדת השחמט ה-22 לגברים וה-7 לנשים בחיפה (11.1976) ולאירועים הקשורים אליה  סדרי יום של האולימפיאדה  סיכום של האולימפיאדה שכתב ח"כ עדי יפה כיו"ר הנהלת האגוד הישראלי לשחמט (1.1977) ופרסומים אחרים הקשורים אליה  התכתבות בעברית ואנגלית בין ח"כ עדי יפה וישראל אשל  יו"ר מטה האולימפיאדה  עם גורמים ציבוריים שונים (ביניהם שר החינוך אהרון ידלין וניצב חיים תבורי) בנוגע להכנות לקראת האולימפיאדה והארגון שלה (רוב החומר בתיק קשור לאולימפיאדה ה-22).​
פ-4686/20 01/01/1970 הקשרים בין אביעד (עדי) יפה לסוכנות היהודית ולארגונים הקשורים אליה  הודעות לעיתונות מטעם הסוכנות היהודית בנוגע לעבודת הוועדה לעידוד שובם של ישראלים (1975) ובנוגע למינוי ח"כ עדי יפה למנכ"ל הסוכנות (1977)  פרסומים נוספים בעברית ואנגלית מטעם הסוכנות וההסתדרות הציונית  סיכומי ישיבות של הנהלות הארגונים  התכתבות בעברית ואנגלית בין עדי יפה להנהלות הארגונים וגופים  המגבית היהודית המאוחדת  המגבית הישראלית המאוחדת  קרן היסוד והתאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל  בנוגע לשליחויות שביצע יפה מטעמם ובנוגע לעבודתו כמנכ"ל הסוכנות (במהלך שנת 1977) ועוד.​
פ-4686/24 01/03/1977 זכויותיו הכספיות של אביעד (עדי) יפה בתור חבר-כנסת טפסים לקבלת קצבה של חברי-כנסת ואנשי שירות ציבורי  מכתבים מעורך-דין חיים קמחי לח"כ עדי יפה בנוגע לזכויותיו הכספיות ועוד.​
פ-4685/11 01/10/1968 סקירות ברדיו שהעביר אביעד (עדי) יפה כראש הלשכה והמזכיר המדיני של ראש-הממשלה סקירות ברדיו שהעביר עדי יפה בתקופת כהונתו כראש הלשכה והמזכיר המדיני של ראש-הממשלה לוי אשכול ולאחר מותו  בענייני הכנסת ובנושאים פוליטיים וציבוריים שונים: מרכז מפלגת העבודה  הצעות להגדלת אחוז החסימה ולשינויים  בשיטת הבחירות  הסיוע הטכני הישראלי למדינות באסיה ואפריקה  תכנית לטיפול במי השופכין של גוש דן  מנועי בית שמש  המדע בישראל  יהדות ארצות הברית ויחסיה עם ישראל  הרפורמה בחינוך  תכנית אישפוז ממלכתית  דברים לזכרו של אשכול אחרי מותו ועוד (המשך בתיק מס' 12)​
פ-4685/17 01/03/1969 פתקים בכתב-יד שכתב או קיבל אביעד (עדי) יפה משרי הממשלה ואנשי ציבור  פתקים שכתב עדי יפה לרה"מ גולדה מאיר ולשרים ואנשי ציבור ופתקים שקיבל במסגרת עבודתו בלשכת רה"מ מגולדה מאיר עצמה  ומשרים ואנשי ציבור (ביניהם השרים משה דיין ופנחס ספיר וכן ממשה ששון  שכיהן כנציג רה"מ בגופים המטפלים בענייני השטחים (גיסו של יפה)). הפתקים מתייחסים לעבודת הממשלה ולנושאים מדיניים ובטחוניים  שונים: היחסים בין ישראל לירדן  מדיניות ישראל בשטחים ועוד. בתיק ראשי פרקים בכתב-ידו של יפה לנאום לזכרו של רה"מ המנוח לוי אשכול כחודש לאחר מותו (טווח התאריכים לתיק כולו משוער בהתאם לפתקים המתוארכים).​
ג-9586/5 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ג-9586/6 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
פ-4685/13 01/02/1969 תמליל ראיון באנגלית של רה"מ לוי אשכול לכתב-העת "ניוזוויק" צילום זירוקס של תדפיס הראיון שנערך כמה שבועות לפני מותו של אשכול.​
פ-4685/15 01/07/1966 פתקים בכתב-יד שהוחלפו בין ראש-הממשלה לוי אשכול לבין אביעד (עדי) יפה  ראש לשכתו ומזכירו המדיני  חילופי פתקים בין עדי יפה לרה"מ אשכול  חלקם במהלך ישיבות ופתקים שהעביר יפה לאשכול  משרים ואנשי ציבור (ביניהם סגן רה"מ יגאל אלון)  שמתייחסים לעבודת הממשלה ולנושאים מדיניים ובטחוניים שונים: פעולת התגמול בסמוע  חיכוכים בטחוניים עם ירדן לאורך הגבול בירושלים ("הקו העירוני")  ההערכות המדינית והצבאית ב"תקופת ההמתנה" לפני מלחמת ששת הימים  ניהול המלחמה  המהלכים המדיניים בעקבות המלחמה ועוד. בתיק טיוטות  מכתב שכתב יפה לרה"מ אשכול (שכנראה לא נשלח)  שבו הוא מבקש ממנו להחזירו למשרד החוץ (טווח התאריכים לתיק כולו משוער בהתאם לפתקים המתוארכים). הפניות לפתקים בולטים לפי עמודים: עמוד 68 – 91 – פתקים העוסקים בכניסת הצבא המצרי לסיני ובהיערכות למלחמה בתקופת ההמתנה.   עמוד 93 – פתק של יפה מ-13.6.1967 בעניין מינוי משה ששון למו"מ עם הפלסטינים מייד אחרי המלחמה   ​
פ-4685/16 01/05/1966 פתקים בכתב-יד שכתב או קיבל אביעד (עדי) יפה משרי הממשלה ואנשי ציבור פתקים שכתב עדי יפה לשרים ואנשי ציבור ופתקים שקיבל במסגרת עבודתו בלשכת רה"מ אשכול משרים ואנשי ציבור (ביניהם השרים יגאל אלון  ישראל גלילי ואבא אבן  מזכ"ל מפלגת העבודה גולדה מאיר  ח"כ יצחק רפאל והדיפלומט בנימין אליאב). הפתקים מתייחסים לעבודת הממשלה ולנושאים מדיניים ובטחוניים שונים: פעולת התגמול בסמוע  ההערכות המדינית והצבאית לפני מלחמת ששת הימים  הקמת ממשלת הליכוד הלאומי  מהלכים המדיניים בעקבות המלחמה  חילופי אש בגבול ירדן ועוד. בתיק פתק שכתב השר אלון לעדי יפה לאחר מותו של רה"מ אשכול  שבו הוא מבקש ממנו לזמן את שרי מפלגת העבודה לישיבה בניהולו (בתוקף היותו ראש הממשלה בפועל); שרטוט ידני של מבנה משרד רה"מ (טווח התאריכים לתיק כולו משוער בהתאם לפתקים המתוארכים). הפניות לפתקים בולטים לפי עמודים: עמודים 126 – 155 –  פתקים העוסקים בהיערכות למלחמה ובצירוף גח"ל ורפ"י לממשלה עמוד 156 – פתק של כותב לא מזוהה מ-16.6.1967 ש"מחלק" את אחוזי הניצחון במחמת ששת הימים בין אשכול  דיין  רבין וגורמים נוספים.    ​
פ-4685/18 01/07/1969 פתקים בכתב-יד שכתב או קיבל אביעד (עדי) יפה מאנשי ציבור שונים פתקים שכתב עדי יפה לרה"מ גולדה מאיר ולשרים ואנשי ציבור ופתקים שקיבל לאחר עזיבתו את לשכת ראש-הממשלה   מחברי-כנסת ואנשי ציבור (ביניהם חברי הכנסת משה ברעם  מנחם ידיד ומנחם פורוש וסגן מזכיר הכנסת שמואל יעקובסון). הפתקים מתייחסים לפעילותו של עדי יפה כח"כ  לענייני מפלגת העבודה ולעניינים ציבוריים שונים. בתיק טיוטת מכתב מעדי יפה לרה"מ גולדה מאיר בנוגע ליוזמה להתפטרות של חברי-כנסת מכהנים לטובת כניסתו של יפה לכנסת; רשימת המיועדים לכהן כשרים בממשלת יצחק רבין הראשונה (טווח התאריכים לתיק כולו משוער בהתאם לפתקים המתוארכים).​
פ-4685/25 01/02/1965 מעמדו של אביעד (עדי) יפה כעובד במשרד ראש הממשלה ובמשרד החוץ  אישורי העלאה בדרגה ומאזן ימי חופשה של עדי יפה כמנהל לשכת ראש-הממשלה  מהתכתבות בנוגע להעברתו של יפה ממשרד החוץ למשרד רה"מ  דרגתו ותנאי ההעסקה שלו ועוד.​
פ-4685/1 01/01/1967 רשימות מספרי טלפון של חברי ממשלות לוי אשכול וגולדה מאיר רשימות מספרי טלפון של שרי ממשלת ישראל ולשכותיהם ושל מקבלי מערבלי שיחות טלפון בממשלת הליכוד הלאומי בראשות לוי אשכול (1967) ובממשלה הראשונה בראשות גולדה מאיר (1969).
פ-4685/2 01/01/1968 יומני פגישות וטלפונים של אביעד (עדי) יפה מתקופת כהונתו כראש לשכת ראש-הממשלה והמזכיר המדיני שלו שלושה יומני פגישות של עדי יפה לשנים 1968 – 1970 מפורקים לדפים בתוך קופסאות  יומן טלפונים ופגישות לשנת 1969. היומנים הם בעיקר מתקופת כהונתו כראש לשכת ראש הממשלה והמזכיר המדיני שלו  אך גם מתקופה מאוחרת יותר.​
פ-4685/6 01/05/1966 בקשות אישיות ותודות שלאביעד (עדי) יפה  ראש לשכת ראש-הממשלה לוי אשכול מכתבי בקשה לסיוע ומכתבי תודה שקיבל עדי יפה על סיוע שהעניק לעסקים ואנשים פרטיים שונים ועוד.​
פ-4685/7 01/04/1968 מכתבים משגריר ישראל בארצות-הברית יצחק רבין אל אביעד (עדי) יפה מכתבים שכתב יצחק רבין מוושינגטון לעדי יפה בכתב ידו  בתקופת כהונתו כשגריר ישראל בארצות-הברית. המכתבים עוסקים ביחסי ישראל-ארה"ב  במעורבות אמריקנית בנסיונות לישוב הסכסוך הישראלי-ערבי ובנושאים מדיינים נוספים (שנת המכתבים משוערת).​
פ-4685/9 01/07/1969 מכתבים מאת א. שמה לאביעד (עדי) יפה ם בנוגע להקמת מרכז ישראלי לספרות ופילוסופיה שני מכתבים באנגלית מאת א. שמה אל עדי יפה + העתקי מכתבים שנשלחו אל סגן רה"מ יגאל אלון   שר החוץ אבא אבן ומאיר וייסגל  נשיא מכון וייצמן.​
פ-4685/19 01/03/1969 פגישת חברים בבית ראש-הממשלה המנוח לוי אשכול לאחר כינון ממשלת גולדה מאיר  פרוטוקולים (סטנוגרמות) מפגישה שנערכה בבית ראש הממשלה המנוח לוי אשכול כשבוע לאחר מותו  בניהול  אלמנתו מרים אשכול ובהשתתפות שרים ואנשי ציבור אחרים שעבדו עם אשכול  שבה העלו הנוכחים קווים לדמותו של אשכול. בין המשתתפים: רה"מ גולדה מאיר  שר המשפטים יעקב שמשון שפירא  השר מנחם בגין  סגן שר הקליטה אריה (לובה) אליאב ואביעד (עדי) יפה  מנהל לשכת רה"מ ומזכירו המדיני.​
פ-4685/20 01/03/1969 פעילות לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר  בניהול ראש הלשכה אביעד (עדי) יפה התכתבות בעברית ואנגלית של עדי יפה  כמנהל לשכת ראש-הממשלה  עם רה"מ גולדה מאיר ואנשי ציבור שונים (ביניהם מנכ"ל משרדה ד"ר יעקב הרצוג  ציר ההסברה בארה"ב שמחה דיניץ וקונסול ישראל ביוהנסבורג יצחק אונה) בנוגע לעבודת הממשלה  התפטרותו של יפה  מעבודתו כמנהל הלשכה בשל התמודדותו לכנסת (בצירוף טופס על הפסקת עבודתו של עדי יפה) ועוד. בתיק קטע מפרוטוקול ישיבת ממשלה הכולל הצהרה של שר הבטחון משה דיין בנוגע להדלפות בממשלה; סיכומי הוועדה הבין-מפלגתית לעריכת הפרק המדיני בקווי היסוד של הממשלה; ראשי פרקים של סם רוטברג לרה"מ גולדה מאיר בנוגע להצעתו להקמת חברת יחסי ציבור עבור צרכי ההסברה של ממשלת ישראל.​
פ-4685/10 01/01/1968 נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לניו-יורק בליווי  אביעד (עדי) יפה  ראש לשכתו והמזכיר המדיני שלו  חוזרי הקונסוליה הישראלית בניו-יורק   נהלים ולוחות זמנים של ביקור רה"מ לוי אשכול הניו-יורק  כולל באירוע של המגבית היהודית (למרות שעל אחד החוזרים רשום ינואר  1967 מדובר כנראה בטעות והשנה היא 1968).​
פ-4686/6 01/03/1967 מכתבים שקיבל אביעד (עדי) יפה בענייני  מפלגת העבודה מכתבים שקיבל עדי יפה מחברי-כנסת של מפלגת העבודה (ביניהם מזכ"ל המפלגה אריה (לובה) אליאב  אבא אבן  חיים בר-לב ומשה ברעם) ופעילי מפלגה אחרים (ביניהם מזכיר המשמרת הצעירה עוזי ברעם  מזכיר מחוז ירושלים צבי רוזן    ומשה א. גלבוע) בעניינים מפלגתיים (היערכות לבחירות  ישיבות מפלגתיות וכד) ובעניינים אישיים הקשורים לפעילותם במפלגה. בתיק סיכום של עדי יפה באנגלית מהשתתפותו בוועידת מפלגת הלייבור הבריטית כשליח מפלגת העבודה הישראלית.​
פ-4686/8 01/09/1972 התכתבות של ח"כ אביעד (עדי) יפה עם גורמים בתוך הכנסת  התכתבות של ח"כ עדי יפה עם חברי כנסת אחרים (ביניהם יו"ר סיעת "המערך" משה ורטמן ויו"ר ועדת הכנסת א אנקוריון ועובדי הכנסת בנוגע לפעילותו הפרלמנטרית ולעבודתה השוטפת של הכנסת ועוד. בתיק גם פתק בכתב-ידו של רה"מ יצחק רבין הממוען לח"כ משה ברעם בנוגע לבעיות קואליציוניות סביב הצבעת האמון לכינון ממשלתו הראשונה (כנראה יוני 1974).​
פ-4686/11 01/03/1974 הצעות חוק ומסמכי כנסת אחרים הקשורים לעבודתו הפרלמנטרית של ח"כ אביעד (עדי) יפה  הצעות חוק והצעות אחרות שהגישו ח"כ עדי יפה וח"כים אחרים; מסמכים אחרים הקשורים לעבודתו הפרלמנטרית (ביניהם :מסקנות הוועדה לקליטת ישראלים חוזרים  הוראות פתיחה באש  תכנית ביקור בארץ של משלחת חברי פרלמנטים מחו"ל ופסק-דין בבוררות שבה שימש ח"כ יפה כבורר).​רשות השידור בשעת חירום ; עזרה למשקים שבעליהם גויסו ; מצב כלכלי של המדינה לאחר המלחמה
פ-4685/23 01/01/1969 פעילותו של אביעד (עדי) יפה כמרכז הוועדה הציבורית לענייני הסברה של משרד החוץ התכתבות בעברית ואנגלית בין עדי יפה לאנשי משרד החוץ ומשרדי ממשלה (ביניהם מנכ"ל משרד התיירות  חנוך גבתון  וגבריאל פדון מהקונסוליה הישראלית בניו-יורק) ואנשי ציבור אחרים (ביניהם עורכת "דבר" חנה זמר) בנוגע לפעילות ההסברה של יפה ופעילות ההסברה של הוועדה  פרוטוקולים מישיבת המועצה הציבורית להסברה בראשות שר החוץ  מזכרים ופרסומי הסברה באנגלית של הוועדה וגורמים נוספים ועוד. בתיק גם מפת נתוני שטח ואוכלוסיה של ישראל וארצות-ערב מ-1969  ששימשה כנראה את יפה במסגרת פעילות ההסברה שלו (המשך בתיק מס' 24).​
פ-4685/21 01/09/1969 התכתבות ציבורית של אביעד (עדי) יפה התכתבות וחילופי מברקים בעברית ואנגלית בין עדי יפה לארגונים (ביניהם: אגודת העיתונאים בתל-אביב  רשות השידור  "בית ברל"  "בני ברית" ואגודת ישראל-גרמניה)  ואנשי ציבור (ביניהם: ד"ר אברהם שטיינזלץ מ"המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים" ופרופ' מיכאל בריצ'ר) בנוגע לפעילותו הציבורית של יפה: התפטרותו של עדי יפה מעבודתו בממשלה  הרצאות שהעביר בענייני מדיניות חוץ  ראיונות שנתן  מעורבותו בהוצאת ספרים  בחירתו להנהלת ארגונים ציבוריים ועוד (ההתכתבות היא מהתקופה שבין העזיבה של יפה את לשכת רה"מ לבין תחילת כהונתו כחבר-כנסת).
פ-4686/2 01/06/1969 פעילותו של אביעד (עדי) יפה כיועץ להנהלת מוזיאון תל-אביב  סיכומי ישיבות ודו"חות בעברית ואנגלית מישיבות פורומים שטיפלו בהקמת המבנה המרכזי של מוזיאון תל-אביב   כולל פעילותו של עדי יפה בתחום תכנון המוזיאון  בארגון טקסי הפתיחה וביחסי הציבור  התכתבות בעברית ואנגלית של פה עם הנהלת המוזיאון וגורמים נוספים בנוגע לפעילותו של יפה כיועץ ותנאי ההעסקתו; תכניות יחסי ציבור באנגלית מטעם סוכנות רודר-פין עבור מוזיאון תל-אביב וכן עבור עיריית חיפה ומשרד החינוך. בתיק גם חוברת מטעם משרד החינוך והתרבות מ-1969 בנושא השואה והגבורה בציורי ילדים  שכנראה נשלחה אל עדי יפה.​
פ-4686/3 01/04/1971 מכתבים מהנהלת האוניברסיטה העברית לאביעד (עדי) יפה מכתבים בעברית ואנגלית מהנהלת האוניברסיטה העברית לעדי יפה בנוגע לבחירתו לחבר הוועד הפועל של האוניברסיטה ובנוגע לפעילות הוועד הפועל. בתיק ידיעון של האוניברסיטה באנגלית.​
פ-4686/4 01/12/1971 טיוטה לדיון –  מדיניות סגל מנהל בכיר לשרות המדינה בישראל מאת פרופ' יחזקאל דרור  מחקר מטעם "מרכז מחקרי מדיניות" בירושלים  שנמסר כנראה לאביעד (עדי) יפה על-ידי המחבר.​
פ-4686/5 01/08/1968 פרוטוקולים מישיבות מפלגתיות ופרסומים אחרים מטעם מפלגת העבודה  פרוטוקולים (סטנוגרמות) מישיבות מזכירות מפלגת העבודה  מזכירות סניף ירושלים ופורומים מפלגתיים אחרים  רשימות של מועמדים למועצת הסניף ולוועידה הראשונה  של חברי מועצת מחוז ירושלים ושל סניפי המשנה במחוז  רשימת חברי הכנסת של מפלגת העבודה לפי השתייכותם המפלגתית בעבר ותקופות כהונתם  הצעות לפרקים למצע "המערך" (מפלגת העבודה + מפ"ם) בבחירות להסתדרות העובדים והצעות לתיקון חוקת ההסתדרות ועוד.​
פ-4686/7 01/07/1972 התכתבות ציבורית של ח"כ אביעד (עדי) יפה התכתבות בעברית ואנגלית  של עדי יפה מתקופת כהונתו כחבר-כנסת עם אנשי ציבור (ביניהם שר החינוך אהרון ידלין  מבקר המדינה  ד"ר יצחק ארנסט נבנצל  נציב שירות המדינה יעקב ניצן) ואנשים פרטיים בנוגע לטיפולו של יפה כח"כ בתלונות אישיות של אזרחים ובנושאים ציבוריים שונים: רכישת אוסף אליהו ששון (חותנו של יפה)  תיקוני תקנות הבחירות סיוע לבית-החולים לניאדו ועוד. בתיק גם שני מסמכים שכנראה שנשלחן לח"כ עדי יפה במסגרת עבודתו הפרלמנטרית: תמליל נאום באנגלית שנאם ד"ר חיים וייצמן בטקס פתיחת האונברסיטה העברית ב-1925 (התדפיס מ-1974); סקירה מיוחדת של המרכז למחקר ולתכנון מדיני במשרד החוץ בנושא "מכון ברוקינגס והמזרח התיכון" (1976).​
פ-4686/9 01/06/1972 נאומים של ח"כ אביעד (עדי) יפה במליאת הכנסת  טיוטות (בכתב-יד ובדפוס) וסטנוגרמות של נאומים שנשא ח"כ עדי יפה במליאת הכנסת  כולל נאומו הראשון ותרגום של אחד הנאומים לאנגלית.​
פ-4686/10 01/07/1974 ישיבות הוועדה לענייני ביקורת המדינה וישיבות ועדת הכנסת בהשתפות ח"כ אביעד (עדי) יפה פרוטוקולים (סטנוגרמות) מישיבות הוועדה לביקורת המדינה וישיבות ועדת הכנסת  שבהם השתתף ח"כ אביעד (עדי) יפה וסיכומים בכתב-ידו מהישיבות.​
פ-4686/12 01/03/1974 התכתבות של ח"כ אביעד (עדי) יפה עם ניסים גאון וגורמים נוספים בענייני "קרן גאון" התכתבות בעברית ואנגלית בין ח"כ עדי יפה  איש העסקים ניסים גאון  משרד האוצר וגורמים נוספים בנוגע לניהול הכספים של "קרן גאון".​
פ-4686/14 01/06/1974 תמלילי הקלטות של ראיונות באנגלית עם ח"כ אביעד (עדי) יפה ואחרים תדפיסי תמלילים מהקלטות של ראיונות באנגלית עם ח"כ עדי יפה ומרואיין/ מרואיינים לא מזוהים (לעיתים קשה להפריד בין הראיונות). הראיון עם יפה כולל סקירה על חייו ופעילותו הציבורית.​
פ-4686/16 01/07/1974 דו"ח ועדת הבירור לבדיקת ההתרחשויות במעלות  דו"ח שהוגש לכנסת על-ידי הוועדה לבדיקת ההתרחשויות במעלות  העוסק בפיגוע החבלני שהתרחש בעיירה מעלות ב-15.5.1974 (המכונה גם "אסון מעלות" או "טבח מעלות") .​
פ-4686/17 01/01/1976 דו"ח על פעילות המרכז האונקולוגי לצפון הארץ  דו"ח באנגלית המסכם את פעולות המרכז האונקולוגי לצפון הארץ (מכון הפועל מטעם משרד הבריאות  קופת חולים כללית  בית-הספר לרפואה בטכניון  בית החולים רמב"ם ובתי חולים נוספים) בשנים 1968 – 1976. לדו"ח מצורף תרשים של היררכית היחידות והפונקציות של המרכז.​
פ-4686/19 01/12/1974 כרזות הזמנה לתחרויות שחמט בנוכחות ח"כ אביעד (עדי) יפה מתוקף תפקידו כיושב-ראש האגוד הישראלי לשחמט  ארבע כרזות המזמינות את הציבור להגיע לתחרויות שחמט פומביות בנוכחות ח"כ אביעד (עדי) יפה מתוקף תפקידו כיו"ר האיגוד הישראלי לשחמט: אליפות ישראל בשחמט לשנת 1974 (12.1974)  משחק סימולטני בין רבי האמנים ו. ליברזון ול. שמקוביץ מול 50 שחמטאים (1.1975)  אליפות ירושלים בשחמט לשנת תשל"ה (9.1975)  אליפות ירושלים בשחמט לשנת תשל"ז (12.5.1977 – שבוע לפני מותו של יפה).​
פ-4687/24 17/06/1973 אישור על הכרת עבודה ב"מוסד מוכר" כשירות שהונפק עבור משה ששון ע"י נציבות שירות המדינה בתקופת כהונתו כסמנכ"ל משרד החוץ בתיק תעודה בודדת​
פ-4686/23 01/01/1965 רשימות אישים ערבים ויהודים והגדרות לקסיקליות שלהם פתקים בכתב-יד ורשימות מודפסות של שמות אישים יהודים וערבים ותיאורים לקסיקליים שלהם. הרשימות הוכנו כנראה על-ידי אביעד (עדי) יפה (זיהוי זה וטווח השנים משוערים).​
פ-4687/17 15/11/1990 עבודה סמינריונית בנושא " מדיניות הפריפריה של ישראל – התפתחות יחסי ישראל-טורקיה" מאת צבי בן-אליעזר  העבודה הוענקה למשה ששון על-ידי המחבר בליווי הקדשה  בתקופת כהונתו בתפקיד שגריר ישראל במצרים.​
פ-4686/1 01/12/1968 מאמרים ונאומים מאת אביעד (עדי) יפה טיוטות מאמרים ונאומים והרצאות של עדי יפה (בכתב-ידו  ובדפוס) מתקופות כהונתו כראש-לשכת רה"מ וכחבר כנסת  בנושאים שונים: רשמים מפגישה עם נשיא ארה"ב לינדון ג'ונסון  דמות החברה האמריקנית  דמותו של רה"מ המנוח לוי אשכול  ישראלים באפריקה  הסברה ישראלית בחו"ל  הבאת מטוסי פאנטום לישראל  ממשל הליכוד הלאומי  מהפיכת 1968 בצרפת  מלחמת ששת הימים  האפשרות להחזרת שטחים  תקציב משרד הסעד  מפלגת העבודה  דברים לזכר שר האוצר לשעבר פנחס ספיר ועוד (טווח התאריכים לתיק כולו משוער בהתאם למאמרים המתוארכים).​
פ-4687/26 27/07/1953 מכתב אישי ממשה ששון למנכ"ל משרד החוץ וולטר איתן  מכתב ממשה ששון למנכ"ל משרד החוץ וולטר איתן בעניינים אישיים  שנשלח בתקופת כהונתו של ששון כמזכיר שני בשגרירות ישראל באתונה  יוון.​
פ-4687/27 05/02/1968 סיכומי שיחות של ראש-הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון משה דיין עם מנהיגים פלסטינים מהגדה המערבית סיכומי שיחות של ראש-הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון משה דיין עם מנהיגים פלסטינים מהגדה המערבית
פ-4686/21 01/02/1977 מכתבי ומברקי ברכה שקיבל אביעד (עדי) יפה לרגל מינויו לתפקיד מנכ"ל הסוכנות היהודית  מכתבי ומברקי ברכה בעברית ואנגלית שקיבל עדי יפה לרגל מינויו לתפקיד מנכ"ל הסוכנות היהודית מאנשי ציבור (ביניהם שגריר ישראל בבריטניה גדעון רפאל  נשיא לשכת המסחר מנשה אלישר ופרופ' נתן רוטנשטרייך) ואנשים פרטיים  מהארץ ומחו"ל (המשך בתיק מס' 22).​
פ-4686/22 01/03/1977 מכתבי ומברקי ברכה שקיבל אביעד (עדי) יפה לרגל מינויו לתפקיד מנכ"ל הסוכנות היהודית  (המשך מתיק מס' 21) מכתבי ומברקי ברכה בעברית ואנגלית שקיבל עדי יפה לרגל מינויו לתפקיד מנכ"ל הסוכנות היהודית מאנשי ציבור (ביניהם התעשיין ראובן הכט וח"כ אסתר הרליץ) ואנשים פרטיים מהארץ ומחו"ל
פ-4685/26 01/01/1965 מכתבי ומברקי ברכה שקיבל אביעד (עדי) יפה לרגל מינויו לתפקיד ראש הלשכה והמזכיר המדיני של ראש-הממשלה לוי אשכול  מכתבי ומברקי ברכה שקיבל עדי יפה מאנשי משרד החוץ (ביניהם שגריר ישראל בצרפת וולטר איתן  ציר ישראל בבבריטניה אפרים עברון וציר ישראל בטורקיה משה ששון  גיסו של יפה) ואנשים נוספים  לרגל מינויו לתפקיד מנהל לשכת ראש הממשלה והמזכיר המדיני שלו.​
גל-21428/8 01/01/1979 יעוץ משפטי – חוברת בנושא סמים יעוץ משפטי – חוברת בנושא סמים
א-4570/1 01/01/1992 ביקור שר החוץ – סיירה ליאונה
גל-15556/20 01/12/1997 תעוד בעל-פה – ראיונות – יהושע פרוינדליך (11.12.97)
א-4612/5 01/05/1990 היועץ המדיני לראש הממשלה – ארה"ב דיווחים ממשרד החוץ
ג-9968/19 01/11/1993 לשכת המנכ"ל שמעון שבס – מערך כבישים עוקפים ביהודה שומרון וחבל עזה
פ-4687/1 23/02/1959 פנקסי חיסונים בין-לאומיים של משה ששון הפנקסים הונפקו לצרכי שרותו של משה ששון כדיפלומט ישראלי בחו"ל.​
פ-4687/2 29/06/1973 תעודת גמר לימודים בבית-הספר היסודי "רחביה" של ראובן ששון ראובן ששון היה בנו של של משה ששון.​
ג-10401/15 01/08/1968 סקירת משטרת ישראל
גל-15557/12 01/07/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – מרדכי גזית ד' (7/7/1998)
א-8124/10 01/03/2000 משרד השיכון מחוז הגליל – רמת הגולן – פעילות חקלאית והשלכות על איכות הסביבה
גל-15557/9 01/03/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – מרדכי גזית (29/3/1998)
א-5006/2 01/02/1990 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים רחבעם עמיר – פגישות  .10-1
א-5006/3 01/03/1991 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים רחבעם עמיר – פגישות  .21-11
גל-15557/16 01/08/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – שמחה דיניץ  (11/8/1998)
גל-15557/17 01/08/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – שמחה דיניץ (ב') (18/8/1998)
א-7311/22 01/01/1968 הצעות האחזויות חדשות שטחים מוחזקים
גל-15557/10 01/04/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – מרדכי גזית ב' (6/4/1998)
גל-15557/18 01/08/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – שמחה דיניץ (ג') (26/8/1998)
א-309/19 01/07/1948 דברי השר הרב י.מ לוין
גל-21448/2 01/11/1979 יעוץ משפטי – המעמד המשפטי של הישובים הישראלים ביהודה יעוץ משפטי – המעמד המשפטי של הישובים הישראלים ביהודה
גל-21451/1 01/04/1979 יעוץ משפטי – ועדת הפקעות יעוץ משפטי – ועדת הפקעות
גל-21452/10 01/07/1979 יעוץ משפטי – חוק בתי דין רבניים יעוץ משפטי – חוק בתי דין רבניים
גל-21388/6 01/01/1972 יעוץ משפטי – כביש עוקף – הר הזיתים יעוץ משפטי – כביש עוקף – הר הזיתים
גל-21388/7 01/07/1967 יעוץ משפטי – מזרח ירושלים יעוץ משפטי – מזרח ירושלים
גל-21497/13 01/06/1985 יעוץ משפטי – חוק שעת חירום – יו"ש וחבל עזה – כרך  3 יעוץ משפטי – חוק שעת חירום – יו"ש וחבל עזה – כרך
גל-21450/2 01/08/1987 יעוץ משפטי – מעמד שטח ההפקר בלטרון יעוץ משפטי – מעמד שטח ההפקר בלטרון
גל-21401/2 01/08/1979 יעוץ משפטי – חוק תפיסת מקרקעין בשעת חירום יעוץ משפטי – חוק תפיסת מקרקעין בשעת חירום
גל-21405/28 01/02/1988 יעוץ משפטי – תכנון ובניה – תכניות מתאר – יו"ש וחבל עזה יעוץ משפטי – תכנון ובניה – תכניות מתאר – יו"ש וחבל עזה
גל-21470/1 01/03/1981 יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה
גל-21470/2 01/11/1987 יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה
גל-21470/3 01/01/1988 יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה
גל-21470/5 01/09/1992 יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה
גל-21470/8 01/04/1983 יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה יעוץ משפטי – חוק התכנון והבניה
גל-21318/7 01/12/1959 יעוץ משפטי – חוק גיל הנישואין יעוץ משפטי – חוק גיל הנישואין
גל-21318/8 01/01/1966 יעוץ משפטי – חוק גיל הנישואין יעוץ משפטי – חוק גיל הנישואין
גל-21378/1 01/01/1977 יעוץ משפטי – ועדה למחקרי סמים יעוץ משפטי – ועדה למחקרי סמים
גל-21380/1 01/05/1969 יעוץ משפטי – החלת המשפט על שטחים בארץ ישראל יעוץ משפטי – החלת המשפט על שטחים בארץ ישראל
גל-21380/2 01/07/1967 יעוץ משפטי – החלת המשפט על שטחים בארץ ישראל יעוץ משפטי – החלת המשפט על שטחים בארץ ישראל
גל-21325/24 01/12/1981 יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – צוים יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – צוים
גל-21325/25 01/01/1983 יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – נספחים יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – נספחים
גל-21324/7 01/12/1967 יעוץ משפטי – חוק נישואין וגרושין יעוץ משפטי – חוק נישואין וגרושין
גל-21308/9 01/08/1959 יעוץ משפטי – חוק המים יעוץ משפטי – חוק המים
גל-21435/7 01/08/1984 יעוץ משפטי – ועדת סמים יעוץ משפטי – ועדת סמים
גל-23155/7 01/09/1994 יועץ כלכלי אילן פלאטו – שיכון
גל-23155/8 01/12/1992 יועץ כלכלי אילן פלאטו – תקציב המדינה + תקציב שטחים
גל-21426/2 01/10/1981 יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון
גל-21426/3 01/08/1982 יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – חומר של מר צמח יעוץ משפטי – חקיקה ביהודה ושומרון – חומר של מר צמח
גל-21428/6 01/12/1982 יעוץ משפטי – תת ועדה לאכיפת החוק בנושא סמים יעוץ משפטי – תת ועדה לאכיפת החוק בנושא סמים
גל-23155/9 01/06/1993 יועץ כלכלי אילן פלאטו – תקציב המדינה + תקציב שטחים
חצ-900/15 01/11/1960 פעילות סובייטית באפריקה
גל-21433/4 01/06/1987 יעוץ משפטי – ועדת ההיגוי לחיזוק מעמדה של ירושלים יעוץ משפטי – ועדת ההיגוי לחיזוק מעמדה של ירושלים
גל-21429/3 01/01/1979 יעוץ משפטי – תת הועדה לאכיפת החוק בנושא הסמים
גל-21855/6 01/08/1995 יעוץ משפטי – אי תביעה סמים יעוץ משפטי – אי תביעה סמים
גל-23155/6 01/05/1994 יועץ כלכלי אילן פלאטו – שיכון
גל-23155/5 01/02/1993 יועץ כלכלי אילן פלאטו – שיכון
ג-9529/7 01/08/1995 בני עזאזמה באיזור רביבים – רתמים  מוגש לוועדת השרים בראשות רה"מ על-ידי מנכ"ל משרד ראש-הממשלה
גל-40618/8 01/03/1963 כפר ברא  פרוגרמה וסקר דימוגרפי-כלכלי
ג-9586/7 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – מכתבים
ג-9586/2 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ג-9586/1 01/01/2000 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ג-9586/3 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – עיר גנים גוש עציון
ג-9586/4 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ל-2292/52 01/01/1951 המטה הארצי – בטחון דו"חות ורוחמה יחידת הרוכבים  מסתננים  קיבוץ רוחמה  דורות  תחנת מגדל  אספקה
ג-9587/2 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – התכתבות וחוברות
ג-9587/3 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ג-9587/4 01/01/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ל-2299/7 01/01/1950 המטה הארצי – שירות רפואי במחנות עולים מגן דוד אדום  העברת פצוע  מעברת רמתיים  היעלמות תינוק  מחנה עולים בית ליד  משה בן סלם נג'ר  דו"ח משטרה  עין שמר  רופאים  נהג  בית ילדים  קטטה
ל-2306/15 01/01/1954 המטה הארצי – מעבר ראש הנקרה איחוד משפחות  מעבר ראש הנקרה  תשלום אגרה  רישום יהודים שנכנסו לארץ  ביקורת גבולות  דרכונים זרים  אשרות דחק  הצירות הארגנטינית
א-8168/31 01/07/1971 ועדת השרים לבניה – ישיבות 19.7.71 – 15.8.71
א-8168/1 01/09/1969 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  25.9.69
א-8168/2 01/09/1969 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  29.9.69
א-8168/3 01/10/1969 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  26.10.69
א-8168/4 01/11/1969 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  2.11.69
פ-4687/10 27/09/1968 מאמרים וראיונות לעיתונות של משה ששון  תדפיסי מאמרים מאת משה ששון ותרגומי ראיונות שלו לכתבי-עת ערביים  שפורסמו בתקופת כהונתו בתפקיד נציג ראש-הממשלה לניהול המגעים המדיניים בשטחים המוחזקים ומרכז הוועדה לניהול המגעים. המאמרים והראיונות עוסקים במגעים עם הפלסטינים ובנושאים מדיניים ובין-לאומיים מגוונים.​
פ-4687/11 31/07/1973 כהונתו של משה ששון כשגריר ישראל באיטליה כתב-המינוי של משה ששון לתפקיד שגריר ישראל באיטליה (7.1973)  מכתב משר-החוץ יגאל אלון לששון שבו הוא מודיע לו על החלטתו להעניק לו "תואר אישי של שגריר" (3.1976)  מברקים ממשרד החוץ לשגריר ששון הדנים במינויו לתפקיד המשנה למנכ"ל משרד החוץ (2-3.1977).​
א-8168/23 01/08/1970 ועדת השרים לענין עקרונות התכנון ופעילות באזור רחבת הכותל
א-8168/24 01/07/1971 ועדת השרים לבירור שאלת מיקומם של שיכוני הפליטים באזור עזה – ישיבות 22.7.71 – 3.8.71
ג-10904/7 01/01/1965 [התיישבות איזורית]
ג-10929/1 01/08/1970 אכלוס ירושלים
ג-10929/4 01/01/1971 תכתובות עם האומות המאוחדות ומשרד החוץ בדבר הכנת דין וחשבון מטעם המדינה (Country Brief)
ג-10905/14 01/11/1977 יועץ לקשרי חוץ – הסברה בסוכנות היהודית
ג-10905/16 01/08/1977 יועץ לקשרי חוץ – דברי ונאומי ראש הממשלה
ג-10898/18 01/09/1977 לשכת היועץ להסברת חוץ – התנחלויות
ג-10895/18 01/01/1968 לקט סטטיסטי על השטחים המוחזקים
ג-10907/2 01/11/1977 היועץ להסברת חוץ – ויכוח על ההסברה בחו"ל – קטעי עיתונות
ג-10907/3 01/08/1977 היועץ להסברת חוץ – דוח עיתונות  קטעי עיתונים  חומר הסברה
ג-10907/4 01/07/1977 היועץ להסברת חוץ – הסברה בחו"ל  התכתבות – שונות
ג-10907/6 01/06/1977 יועץ לקשרי חוץ – [התבטאויות וקשרים עם נוצרים]
ג-10907/7 01/07/1977 יועץ לקשרי חוץ – [התבטאויות וקשרים עם נוצרים]
ג-10907/8 01/01/1971 מחקר על רצועת עזה וסיני
ג-10907/12 01/01/1977 ירושלים [חוברות]
ג-10907/17 01/07/1977 ארגונים למען המזרח התיכון  מאמרים התכתבות
גל-50484/14 01/01/1993 ירושלים רבתי
גל-50495/1 01/01/1993 אוטונומיה משא ומתן לשלום
ג-13292/10 01/07/1996 בג"צ הר חומה
ג-13292/2 01/10/1995 כביש עוקף וולוג'ה
ג-13292/3 01/10/1995 כביש עוקף וולוג'ה
ג-13292/4 01/08/1995 כביש עוקף וולוג'ה
ג-13292/6 01/03/1997 בג"צ הר חומה
ג-13292/7 01/03/1997 בג"צ הר חומה
ג-13292/8 01/03/1997 בג"צ הר חומה
ג-13292/9 01/02/1997 בג"צ הר חומה
גל-50492/12 01/09/1993 חוק התיישבות עזה ויהודה ושומרון
ג-13306/6 01/04/1995 מגילת העצמאות בכנסת
ג-13302/1 01/02/1984 מועצה מקומית אורנית
ג-13294/10 01/12/1988 חפירות ארכיאולוגיות
ג-13299/1 01/02/1990 תפילת נשים ברחבת הכותל
ג-13299/2 01/04/1994 תפילת נשים ברחבת הכותל
ג-13299/3 01/11/1994 תפילת נשים ברחבת הכותל
ג-13299/4 01/02/1995 תפילת נשים ברחבת הכותל
ג-13299/5 01/05/1994 תפילת נשים ברחבת הכותל
ג-13299/6 01/01/1995 הכותל המערבי – הסדרי תפילה
ג-14984/18 01/08/1995 ביקור ראש הממשלה במועצות האזוריות מגילות ובקעת הירדן
ג-14984/19 01/08/1995 דו"ח בנושא בני שבט אל-עזאזמה באיזור רביבים – רתמים
ג-14984/21 01/09/2004 סקר בנושא "אריאל וראש העין – השוואה על פי מדדים של פיתוח עירוני"
ג-14984/2 01/06/2001 מסמך עמדה בנושא ישובים חדשים
גל-45483/8 16/11/1960 הכוכבים בקשת "שמש – ששון וננסים שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/2 08/10/1959 בליל בוא השטן בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בליל בוא השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/5 22/12/1960 עשרת דגלי המרמה בקשת "פראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשרת דגלי המרמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצהן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/17 01/01/1959 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – לב ללא רחמים סרטים שנפסלו
גל-45483/22 30/07/1959 עשר שניות לקראת התופת בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשר שניות לקראת התופת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-45483/25 29/09/1957 מבצע נועז בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע נועז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/26 16/08/1959 לאסט מייל בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאסט מייל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-45483/27 04/05/1958 שמיים ללא כוכבים בקשת ""פורום פילם" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמיים ללא כוכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/28 19/04/1958 קנריס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/29 31/03/1958 הנוסן בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוסן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות והעלון מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45483/35 03/12/1957 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – על סף האבדון (סרטים שנפסלו) הסרט "על סף האבדון"  תוצרת ארה"ב (פרמונט)  1957  דרמת פשע-בקשת רשיון להקרנת הסרט  תקציר הסרט  החלטת המועצה לאסור את הקרנתו ונימוקיה  קטעי עיתונות על הסרט.
גל-45484/37 23/07/1958 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – עת לאהוב ועת למות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עת לאהוב ועת למות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-45484/40 15/11/1959 האחד שברח בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחד שברח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45484/44 04/01/1959 אהבה אסורה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה אסורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-45484/51 24/06/1959 קרב הבזק האחרון בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרב הבזק האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-3591/55 30/12/1957 מחזות – מוישה ונטילטור תסריט ותכתובות עם המועצה לביקורת סרטים ומחזות
מ-1330/11 10/06/1944 משטרת ארץ ישראל: אזור חדרה וחיפה מסמכי משטרת המנדט  כולל מסמכים במגוון נושאים. ביניהם  דיווח על יישובים ומיקומם במפה  דיונים על יישובים יהודיים שקמו באיזור חיפה  והוראות לטיפול בכלי רכב של המשטרה.
מ-1330/12 28/12/1945 משטרת המנדט: אימונים וצווים מיוחדים military operations מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בקשר לאימונים  לוח זמנים  צווים של קצינים בנוגע לעוצר לילי ולאיסור תנועת מכוניות באיזורים מסוימים.
מ-1330/13 28/12/1946 משטרת המנדט: מבני משטרה תיק עם מסמכי משטרת המנדט בעיקר ביקורות על בנייני משטרה  תחזוקה  ביקורות על מוצרי חשמל בבנייני המשטרה. דיונים על נזקים שנגרמו מפעולות חבלה.
מ-1331/11 23/01/1944 משטרת המנדט: חוברות במגוון נושאים מסמכי משטרת המנדט  בעיקר פרוטוקולים והוראות במגוון רחב של נושאים. כולל גם רשימות שמיות של שוטרים שהוענשו או קיבלו פרס במגוון נסיבות.
מ-1332/3 22/08/1941 משטרת היישובים העבריים: חיפה – נהלים והוראות מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בנוגע למשטרה היהודית בחיפה  נהלים והוראות.
מ-1332/8 01/01/1948 משטרת המנדט: אובדן ציוד מסמכי משטרת המנדט  דו"ח על אובדן ציוד ונזק לציוד על ידי שוטרים וסכום לתשלום.
מ-1330/5 30/01/1945 משטרת ארץ ישראל – תחנת חיפה: עניינים מינהליים לשוטרים מכתבים של משטרת המנדט  תחנת משטרה חיפה  בנושאים טכניים הנוגעים לשיבוצים והעסקות שוטרים כולל מסמך על תנאי העסקה.
מ-1330/6 27/12/1945 משטרת המנדט: הוראות כלליות instructions – ceneral מסמכי משטרת המנדט  בעיקר תחנת משטרה חיפה. כולל מסמכים במגוון רחב של נושאים  כולל נהלים  רפואה במשטרה  העסקת שוטרים  כתבי אישום  העברת אסירים  חופשות לשוטרים  נכסי המשטרה  ועוד.
מ-1330/8 23/12/1946 משטרת המנדט: עניינים מנהליים לשוטרים מסמכי משטרת המנדט  הוראות ופרוטוקולים במגוון נושאים  חופשות לשוטרים  טיפול רפואי  איסור נסיעה באזורים מסוימים  נהלים  נסיעות ועוד.
מ-1330/10 31/08/1945 משטרת ארץ ישראל – תחנת חדרה: הוראות לשומרים מסמכי משטרת המנדט  מסמכים הנוגעים להוראות ופרוטוקולים לשומרים מטעם המשטרה.
מ-1331/3 04/01/1941 משטרת המנדט: עניינים מנהליים של שוטרים מסמכי משטרת המנדט  כולל בעיקר החלטות מבתי משפט צבאיים  רשימות שוטרים בריטיים שנענשו מסיבות שונות והעונש שהוטל עליהם  כולל גם רשימות של אסירים שהורשעו במגוון עבירות. בנוסף ישנם מסמכים עם רשימות שמיות מקורסים שמשטרת המנדט חייבה שוטרים לעבור  וכן רשימות של שוטרים שזכו בפרסים ומדליות.
מ-1331/9 05/01/1946 משטרת המנדט: ענייני מינהלה ועונשים לשוטרים מסמכי משטרת המנדט  כולל בעיקר מסמכים עם הוראות כלליות ורשימות שמיות של עונשים משמעתיים לשוטרים.
מ-1331/10 30/12/1944 משטרת המנדט: ענייני מינהלה מסמכי משטרת המנדט  כולל מסמכים בנושאים שונים כדוגמת מענקים לשוטרים  ציוד לתחנות  הוראות  טורניר בין תחנות המשטרה ועוד.
מ-1332/9 20/03/1943 משטרת המנדט: ענייני מינהלה מסמכי משטרת במנדט  בעיקר רשימות של שוטרים שנקנסו עקב בעיות משמעת. כולל הצבות של שוטרים והוראות שונות.
מ-1332/10 19/01/1948 משטרת ארץ ישראל: ציוד מסמכי משטרת המנדט  כולל מסמכים בנושא אובדן ציוד המשטרה בידי שוטרים והתשלום שנדרש מהם לשלם  וכן רשימת מועסקים.
מ-1335/16 19/01/1947 משטרת היישובים העבריים: כח אדם במחוז חיפה
מ-1335/17 05/05/1942 משטרת היישובים העבריים: משכורות במחוז טבריה מסמכים של משטרת היישובים העבריים בטבריה הכוללים רשימה שמית  ופירוט משכורות.
מ-1335/18 01/01/1945 משטרת המנדט – משטרת היישובים העבריים: תכתובות בכתב יד תכתובות פנימיות של משטרת המנדט הבריטי בארץ ישראל.
מ-1335/20 01/01/1940 כח אדם במשטרת היישובים העבריים – מחוזות הגליל  עמק יזרעאל והגלבוע תיאור חלוקת כוח האדם של משטרת נצרת בתקופת המנדט לפי יישובים.
מ-1335/32 01/01/1936 פקודות קבע – משטרת הישובים העבריים קובץ פקודות של משטרת היישובים העבריים בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל.
מ-1338/3 01/02/1946 משטרת המנדט: עניינים הנוגעים בשוטרים התכתבויות ומסמכים מתחנות המשטרה הבריטית ברמת גן ובפתח תקווה  כולל טפסי החזרת נשק  מרשמי מצבת כוח אדם  רשימות מתמודדים לתפקידים  טפסים שונים  רשימות קרובי-משפחה למקרה אסון ועוד. כולל מפות בריטיות ששימשו כנראה כניירות טיוטה (עמ' 25  49  62).
מ-1337/4 28/02/1946 משטרת המנדט: טלפונים התכתבויות ומסמכים בנוגע להתקת מערכת טלפון בתחנות משטרה ברחבי הארץ
מ-1337/6 15/02/1940 משטרת המנדט: משאבי אנוש מסמכי משטרת המנדט  כולל בעיקר מכתבים הנוגעים למכרזים  משרות פנויות  שינוי שיבוצים  הגשת מועמדות לתפקידים  ועדכונים בנושא.
מ-1337/7 27/05/1946 משטרת המנדט: גיוס שוטרים מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בנושא גיוס שוטרים  העסקתם  וקבלת שוטרים לעובדי קבע במשטרה הבריטית (פלסטינית) בארץ ישראל  בנוסף כולל מכתבים של אנשים שרצו להתקבל בתור שוטרים ונדחו  המסמך כולל גם מפות מתקופת המנדט.
מ-1337/11 17/08/1936 משטרת המנדט: השתלמויות וקורסים לשוטרים מכתבים מתקופת משטרת המנדט בעיקר בנושא השתלמויות לשוטרים וקורסי ריענון.
מ-1337/12 01/08/1936 משטרת המנדט: רפואה מכתבי משטרת המנדט בעיקר בנוגע לעזרה ראשונה במשטרה  מידע אודות קורסים  הכשרות  מבחנים ותעודות. הסמכות לשוטרים ועוד. כולל גם מפות מהתקופה.
מ-1337/13 10/03/1944 משטרת המנדט: רישיונות נשק תיק עם מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בנוגע להוצאת רישיון נשק  מענה לבקשות ומכתבים לאנשים שונים בנושא.
מ-1337/19 04/11/1941 משטרת המנדט: אספקת מזון לשוטרים
מ-1338/15 03/12/1945 משטרת המנדט: עניינים מינהליים ועוד תיק כללי של משטרת המנדט – עבירות פליליות  משכורות  טפסי רישיון לעריכת שעשוע ציבורי   משמרות של קציני התורנות  בקשה למשטרת רעננה להצגת תיאטרון "האהל" "הסערה"   דיווחים על פשעים ותקריות  ערכה של המשטרה הבריטית  הפרת סדר מצד הקצבים בבית המטבחיים במועצה המקומית רעננה ועוד
מ-1338/16 31/03/1940 משטרת המנדט: עבריינות קטינים בתיק התכתבויות בנוגע לעבריינות של קטינים- גניבה  תקיפה ועוד
מ-1338/17 13/01/1940 משטרת המנדט: קטטה באבו כישכ קטטה בין אנשים. שמות העדים: יעקב בן פסח כלטוב  א. ברמן (שוטר)  מר הלפמן  ג'ומה סלאם אחמד אל דאדה צבי ליסק  מוחמד אחמד אבו קישיק  מרדכי סגל  מטר אבו איסמעיל שהור
מ-1338/18 02/01/1940 משטרת המנדט: חקירות פשיעה  בתיק גניבת רכוש  חמור שהלך לאיבוד  גניבת אופניים ועוד שמות המוזכרים: רנאם שייך סעיד  השופט ב. שטרית  ישראל בן מנחם הוברמן  אלברט הרמן  חאמד סולימאן עקאל  ד"ר סמואל רוזנטל  יוסף וולף  אליהו קובולינסקי  חיים צדוק  מר שפיגל  מנפרד ליברמן  מרדכי פרלמוטר  שלום שבור  שלמה גיבלך  שמחה בן ישראל טרבס  סלמן בן חסין שובק  דוד שוורץ  חיים פרח  מרדכי ברלך  צבי פינקלשטיין  אסתר מישקובסקי  יהודית הנטמן  משה קופרמן  מרדכי בלוך  כהן בלומה
מ-1338/19 02/03/1942 תיק חקירה – גניבה. שמות המתלוננים: יוסף ואסתר אייזנבוך שמות המוזכרים: בנימין ומרים יעקובוביץ; קורט ברקוביץ
מ-1338/20 07/05/1942 תיק חקירה – גניבה.  גניבת כסף מבית ברעננה שמות מוזכרים: נתן קפלן (שוטר)  מויאד חסן  חסן שהדא יוסף
מ-1338/21 13/12/1939 תיק חקירה – גניבה.  גניבת רכוש מביתם של חיים בן אהרון
מ-1338/22 21/01/1942 תיק חקירה – קטטה בעקבות ניסיון למנוע הדבקת מודעות ברעננה שמות מוזכרים בתיק: אחמד מוחמד סרדני  סעיד אחמד ראג'ב אבו-דיל  מוחמד וחוסיין עבדול רחמן  אלימלך בן יעקב דגן  יצחק פינקל (שוטר)  ניסים בן עזרה מזרחי  יחיאל אדשטר  שאול שקולניק  חיים בן פנחס שקולניק  נפתלי בן חיים אליעזר רחנוף   הנאשם: מיכאל בן משה חיים בהכאה והפרעת הסדר הציבורי
מ-1338/23 03/01/1939 משטרת המנדט: פשיעה  בתיק התכתבויות על שוהים בלתי חוקים  עצורי קטינים וצעירים אשר היו מעורבים בספסרות ועוד
מ-1338/25 28/02/1944 משטרת המנדט: גניבות ותאונות גניבת רכוש ושעונים  תאונות דרכים  גניבה מחנות של קלרה בת חיים שוורצבוים ראשיד אל עבד חסן  שמואל מצלמן  יהושוע כהן  צבי לורבר  חסן מוסא  עיאש חסן  יעקב מאיר פרידמן  עבדול רחמן מוחמד איסדודי  דוד לבנברג  יצחק סדווסקי  יצחק בוונור  חיים בן ימיני  משה אולטר  אריה סדובסקי  חיים רוטשילד  אחמד סעיג מוחמד  שמעון רייזנר (נאשם)  אסעד טאום חמוד אזונחמוד אזון  מותו של האסיר עמנואל יונה לוי
מ-1339/1 13/01/1945 משטרת היישובים העבריים: תאונות של נוטרים באזור הצפון שמות מוזכרים בתיק: הנוטר שאול סחייק (החל מעמוד 265 ועד סוף התיק)  מיכאל קורנבליה / קורנבלו מאיילת  השחר (214-264)  יוסף אסא (184-213)  אשר אריה סקל (157-283)  יעקב רוזנפלד מאיילת השחר (118-156)  יצחק רבינוביץ' (117-27)
מ-1339/2 21/03/1938 משטרת היישובים העבריים: התקפה ערבית על חניתה ותקריות נוספות מותו של יהודה ברנר  החלל הראשון של עפולה. שמות מוזכרים בתיק: יוסף פיין  יוסף אברהמי  החל מעמוד 53 פציעתו של צבי וישניצר מקיבוץ עין גב
מ-1339/3 05/04/1939 משטרת היישובים העבריים מחוז טבריה: תקריות במהלך המרד הערבי הגדול פציעתו של ישראל מאירסון בבית גן  מותו של פסח טקאץ' בבית יוסף  מותו של אברהם ושבין משרונה שנהרג על ידי גיסו משה ושבין  ותקריות נוספות
מ-1339/4 02/08/1941 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים ותאונות ברוך בירנבאום מתל אביב שטבע בבריכה באשדות יעקב (עמוד 182- עד סוף התיק)  פציעתו של יעקב אלוני בתל עדשים  מוזכר גם אברהם וינק  (180-165)  גנבים ערבים פצעו את חנן זהבי מעין חרוד מוזכר גם צבי וישניצר (105-179)  מותם של יצחק ליאופולד ויוסף הורביץ בקיבוץ מזרע בתאונת רימון (76-104)  רציחתו של נתן הלפרין מבית יוסף על ידי שודד ערבי  בין היתר מצורפות עדויות של זהבה הלפרין אברהם הלפרין ושמואל איתן (2-75)
מ-1339/5 01/01/1938 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים ותאונות מותו של יעקב מצ'ולסקי בסמוך לטבריה (2)  איבודי נשק בעמק יזרעאל מוזכר משה פרנק מטירת צבי   משה דיין מוזכר בעמוד 153  יומני תחנת שוטרים מוספים בתחנות שונות בעמק יזרעאל  געמוד 183 מוזכר נתן הלפרין מבית יוסף שנרצח שנה לאחר מכן  (3-189)  מותו של בנימין קירשון מאפיקים בכפר לוביה כ"ח בסיון תרצ"ט (15.06.1939) (190-219)  שריפה באיילת השחר  בהקשר זה מוזכר שמעון אבידן – קוך (220-256) פציעתו של ברוך סימנסקי (313-257)  פציעתו של אברהם מילנר בסג'רה סמוך לטבריה על ידי ערבים (376-258)  פציעתו של שרגא (יהושפט) מוסטוילישקר גשרי ב1938 (400-377)
מ-1339/6 29/07/1938 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים באזור הצפון שריפה בעמק יזרעאל מוזכר מנחם גיזרי  (2-17)  פציעתו של נחמן בצר (18-26)  דגניה א' (28)  מותו של יחזקאל מונצ'ק בהתקפה ערבית על חניתה (29-37)  מותו של יוסף בן-משה (קפצן) מכפר יהושע בקרב עם כנופיית-פורעים ערבית ליד דבורייה (38-66)  מכתב ניחומים על מותו של טוראי יעקב מצ'ולסקי (67)
מ-1339/7 31/12/1939 משטרת היישובים העבריים: איתות וטלפונים תכתובות ומסמכים בנוגע להתקנת טלפונים וקורסי איתות במשטרת היישובים במחוז הצפון
מ-1339/8 20/12/1947 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים באזור הגליל בזמן מלחמת השחרור תכתובות
מ-1339/9 24/02/1948 משטרת היישובים העבריים: מלחמת העצמאות באזור הצפון – מנחם שמושקין מותו של מנחם שמושקין ליד הכפר לוביה.  ביום י"ד באדר א' תש"ח 24.2.1948 מנחמקה התנדב ללוות תחבורה ציבורית שנסעה מכיוון חיפה לטבריה. הבריטים במהלך לא צפוי החרימו את המשוריין היחידי  שבעזרתו היו מלווים את השיירות בתחום הגליל התחתון. בסמוך לכפר הערבי לוביה חסמו את הכביש מאות ערבים פרועים והשתרעו על השיירה ומלוויה  בקרב זה נפל.  ונפצעו צבי פייג וויקטור חסון.
מ-1339/10 28/09/1943 משטרת היישובים העבריים: פציעות כתוצאה מתקריות עם ערבים ותאונות פציעתו של פנחס ליטמן בתגרה עם ערבים ליד שדה אליהו (לימים נהרג במלחמת השחרור). פציעתו של אריה זיו. פציעתו של ירחמיאל סמית.
מ-1339/11 19/12/1942 משטרת היישובים העבריים: פציעות ומקרי מוות כתובצאה מתאונות או מסיבות אחרות ( בין היתר הרצח במנחמיה) שלמה-יצחק רוזנפלד ובנו בר כוכבא – נורו למוות על ידי בן מושבתם יוסף זליקוביץ'. 8.9.1942 – מנחמיה.  אהרון יוסף כרמל  סטניסלב וסטפריד  עמיהוד זולוטקובסקי ויעקב מאיר  פציעתו של זלמן טומשוב  מותו של יחיאל מיכל ויץ  פציעתו של גבריאל וידבסקי
מ-1339/12 16/02/1943 משטרת היישובים העבריים: תאונות  דרכים ותאונות אחרות. תקריות עם ערבים מותום של אמנון שניידרמן ובן ציון לוין מחניתה  וראובן רובין המוכתר של מצובה ופציעתו של דב לוין בתאונת דרכים בצומת עכו-צפת. פציעתו של אברהם אלברט.  מותו של שלמה שכטר מטירת צבי כבום ט"ז בניסן תש"ג (21.4.1943) יצא עם שני חבריו מן הקיבוץ לשמירה על שדות המשק. שם הבחין בערבי הקוצר תלתן בשדות טירת צבי ושלושת השומרים התחילו לרדוף אחריו לתפסו. ערבים רבים מן הסביבה באו לעזרת חברם ובתיגרה שפרצה במקום נפצעו שני החברים ושלמה נהרג. גופתו נמצא למחרת היום ונקבע שמותו נגרם ממכות בראש. הוא הובא למנוחת עולמים בטירת צבי.  (מעמוד 253 ועד 342). שריפה בקיבוץ חניתה. פציעו של אריק פייבך / פריבך.
מ-1339/13 27/12/1945 משטרת היישובים העבריים: פציעות כתוצאה מתאונות או מחלות באזור הצפון תאונת דרכים אביאל זהבי  מותו של זימל אברמוביץ מקיבוץ אילון שנפטר ממחלה. 287- 318  גניבת ציוד של משטרת היישובים בראש פינה 286-245  תאונת דרכים של מפקד הההגנה בצפת יונה הלברשטט – תרשיש 244-203  פציעה של אליהו שלמה מזרחי (אליהו שלומוב) מכפר גלעדי 243-158.  פציעתו של  ויליאם ו. דנטון.  (William W Denton בתאונת דרכים 157-122 התכתבויות בנוגע לתחנות המשטרה בסמאח (צמח) ואל חמה  אבדן מפתחות במשטרת ביסאן (בית שאן)  נזק לשער הכניסה לטבחה  156-42 .  פציעתו של אליהו סטרוגו מאפיקים 41-2
מ-1339/17 26/04/1946 משטרת היישובים העבריים: תאונות דרכים  תקרית עם ערבים  התאבדויות ניסיון התאבדות של נתן פרנקל  (2-16)  יגאל [יגל] רובינשטיין מראש פינה – נפילה מסוס. לימים נהרג במלחמת השחרור ביום ה' בסיון תש"ח (12/06/1948) (27-62). התאבדותו של מאיר בורטניק מחניתה  מוזכר גם יעקב רוזנבאום (63-109). תאונת אוטובוס: צבי אמיתי – נוטר  פנחס וינקוויד – נהג האוטובוס  (110-158). דוד אזולאי ויעקב בודנשטיין- נפצעו בהיתקלות עם ערבים ליד להבות הבשן  מוזכר גם יעקב אמיתי (159-209). תאונת דרכים הנס אורי אילאו (210-252). התקפה ערבית על כפר רופין בה נהרג צבי שילר – אליעזר אלתראץ (253-318).  פציעה של מרדכי מנדלביץ' משרונה (319-340). יעקב פרחי שנפצע מסוס (398-341). פציעה של אפרים ברזין מכפר בלום (399-423)
מ-1339/18 21/12/1947 משטרת היישובים העבריים: תקרית עם ערבים במלחמת השחרור בבית יוסף פציעתו של ציון צארום   מותו של אוריאל (אורי) נוימן משער הגולן. בתחילת מלחמת-העצמאות יצא לליווי שיירה מעמק הירדן ונפצע בשעת חילופי יריות בקרבת המושב בית יוסף  נפטר מפצעיו כעבור יומיים.
מ-1339/19 20/06/1944 משטרת היישובים העבריים: תאונות אימונים ודרכים באזור הגליל המערבי פציעתו של גד לאוטר מעין שרה (239-278). פציעתו של סימל אברמוביץ (לאורך כל התיק). פציעתו של אריה מילר  דניאל גולדנברג  (204-238). פציעתו של יצחק מזרחי ( 203-172). פציעתו של מרדכי מנדלוביץ  צבי הרשקוביץ  זלמן מנדלברוט  אבשלום זוסמן  חנינא אברבוך. מותו של חיים-יצחק בוקשפן
מ-1339/20 28/12/1938 משטרת היישובים העבריים: מדים לנוטרים באזור הצפון תכתובות בנוגע למדי נוטרים באזור הצפון
מ-1339/21 01/12/1945 משטרת היישובים העבריים: חוזרים לקצינים – מדים מסמכים בנוגע למדי קצינים
מ-1339/22 27/04/1945 משטרת היישובים העבריים: תאונות מסמכים ותכתובות בנוגע לתאונות דרכים  תאונות תחמושת וכדומה
מ-1339/23 12/11/1939 משטרת היישובים העבריים: הזמנת ציוד לקראת סוף התיק מוזכר מותם של אריה (לייבוש) דרוק ונתן הירשפלד בכ"ז בניסן תרצ"ט (16.04.1939)  ליד הכפר הערבי מעלול.
מ-1339/24 03/11/1946 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים  תאונות דרכים ומקרים נוספים – מחוז הגליל החל מעמוד 181 – מותו של שלמה בן טוב בנאות מרדכי בהתקפת ערבים מהכפרים זאוויה וסלחה ט' בחשוון תש"ז (3.11.1946)  מוזכרים בהקשר זה: דוד סרוסי  משה שורצמן  אברהם רוזנגרטן  מיכאל משלר  משה כהן.אוריאל פרומקין  זאב נחושתן  משה פרידמן  אפרים ברזין.
מ-1339/26 17/04/1948 משטרת היישובים העבריים: מחוז הגליל – טבריה מסמך העוסק במלחמת העצמאות בטבריה
מ-1339/27 17/06/1973 משטרת היישובים העבריים: תאונות ותקריות באזור הצפון שריפה שנגרמה בטעות כתוצאה ממטווח – מדווח דוד יבזורי. תאונות דרכים.. פטירתו של הנוטר מיכאל כהן.  פציעתו של נפתלי לויפר מיסוד המעלה  מוכרים בהקשר זה: אהרון שטילמן  מרדכי זמירלי  בת עמי זמירלי  מרדכי גולדנר  יוסף מזרחי  יצחק מזרחי  אברהם שניידר  אליעזר גדולטר  עמודים 157- 193. פציעתו של יוסף מלמד כשנפל מסוס ליד בית השיטה.
מ-1340/1 04/01/1948 משטרת היישובים העבריים: מחוז הגליל התכתבויות בנוגע למלחמת העצמאות ומיבצע פינוי הבריטים מארץ ישראל בסיום המנדט   מסמכים על יום קרב בכפר לוביה בכביש נצרת – טבריה בו נהרג הנוטר מנחם שמושקין ונפצעו צבי פייג וויקטור חסון.  כמו כן מוזכרים בין היתר: גדעון סלומון  יעקב ויינריך שנפצעו סמוך לגינוסר ודויד בס שנהרג שם.
מ-1340/3 08/08/1945 משטרת היישובים העבריים: מחוזות הצפון מסמכים ותכתובות של משטרת היישובים העבריים במחוזות עמק יזרעאל והגליל התחתון והעליון
מ-1340/4 01/01/1948 משטרת היישובים העבריים: משכורות משכורות לנוטרים במחוז טבריה
מ-1340/5 30/01/1948 משטרת היישובים העבריים: מחוז טבריה גדוד הירדן
מ-1340/6 01/01/1948 משטרת היישובים העבריים: חופשות ומשכורות
מ-1340/8 18/01/1948 משטרת היישובים העבריים: הַעֲלָאָה בְּדַרְגָּה
מ-1340/9 31/12/1947 משטרת היישובים העבריים: העברות  מחוז טבריה תכתובות בדבר העברת נוטרים ממחוז למחוז
מ-1340/10 01/01/1948 משטרת היישובים העבריים: קורסים ואימונים – מחוז טבריה
מ-1340/11 01/01/1948 משטרת היישובים העבריים: שוטרים מיוחדים – מחוז טבריה שמות מוזכרים בתיק בין היתר: דויד בס ז"ל שנהרג בגינוסר וחברו יעקב ויינריך שנפצע.
מ-1340/12 25/01/1948 משטרת היישובים העבריים: נשק ותחמושת – מחוז טבריה
מ-1340/13 01/01/1941 משטרת היישובים העבריים: איתות ועזרה ראשונה
מ-1340/14 21/01/1948 משטרת היישובים העבריים: הקמה וגיוס – מחוז טבריה
מ-1340/15 02/01/1948 משטרת היישובים העבריים: העברות – מחוז הגליל בעמוד 28 מסמך ובו נכתב כי כל משוריין של משטרת היישובים שיימצא מחוץ לאזור הנסיעה המורשה לו – יוחרם מיד.
מ-1340/26 12/07/1946 משטרת היישובים העבריים: בקשות לקבלת ציוד לבוש
מ-1340/27 28/03/1947 משטרת המנדט: שונות
מ-1340/20 27/11/1947 משטרת היישובים העבריים: התכתבויות מינהלתיות
מ-5010/1 01/01/1940 תעודות שוטרים – נוטרים יהודים וערבים בתיק תעודות שוטרים יהודים וערבים – נוטרים  כולל תמונות.  עלי חמאד קלאד  חוסיין חמאד  שם לא ברור (6)  שמואל אללוף  בן ציון מיטלמן  רפאל סוסם  אנדרי ראב  צבי זארוכה  ישראל פייגין  אטא עלי אבוחסיין  ורצ'ט סאד אסד  מיפלא מוסטפה זגמדור  עלי חוסייו עלי  אחמד מוחמד טאה  מוחמד סעיד מחמוד שרידי  הרברט שולטן  עמירם שמיר  אמנון מרקובצקי  שמעון פרג'ון  דב נוביק  יצחק סקורניק  נאיף סלא אמועד  מנחם ברגמן  דניאל שורץ  מונז פטר  נחום פלקסמן  משה מולדבסקי  יצחק משולם  מרדכי יגר  עודד דביר  דב מרחובסקי  שמחה אסטנוביץ  יעקב בלוך  שמואל אבס  מרדכי-בצלאל (מוטקה) שיינפרבר  דוד ספיה  שלמה לבנברג  הייבר בן ציון  אמנון זילברמינץ  שמואל מאיר נמירובסקי  עבדול חפיז עבדאללה עבדול לטיף  חיים יוסף הנדלסמן  דוד גוטליב  אבשלום ליובין  בנימין (ניומה) קורין  יעקב בלנק  יוסף (שחר) שטורמן  דוד ליטמנוביץ  מרכוס ? (109)  מקס הירשוביץ  פרץ קליגר  נפתלי סבא  שמואל (שמולק) שטרן  שם לא ברור (130)  זאב ולטר מאינטאו  מ. לכמן  ישראל-משה חיוני  שם לא ברור (140)  מיכאל לידור  ראובן חתוכה  יוסף שלום  יגאל (קושי) קישיצקי  מיכאל בג  אברהם סדון  משה מרקמן  אברי מאיר  ? וינקלר (161)  מנץ רוזן  זאב שוורצברד  צינדר מרדכי  זאב גלסברן  מאיר שטח  זאב בלומנשטיין  ז'בער מועד עבדאללה  יעקב שקולני
מ-5010/2 01/01/1945 תעודות נוטרים יהודים בתיק תעודות שוטרים  כולל תמונות חיים קורט הרציג  מרטין קריגסמן  בנימין ארנון  אליעזר עובדיה  שמעון זוזל  רפאל אורטס  ? שטראוס  ? שרף  חיז'י ניסן  דוד בלומברג  חיים קליין  דניאל רוזנברג  עמנואל כהן  צבי קורנר  חיים ברוטמן  תיאודור פריץ  גדעון חסיד  נחמן גרדוסי  יעקב פיבקו  עמנואל לפה אלוני  עמוס ארנון  רפאל גולדמן  רחבעם שומסקי  שלמה זכאי  זפיר הררי  יוסף קלרמן  צבי מנוביץ  אברהם קניגפסט  רפאל טריפון  אמוץ מירקין – מורג  ? כהנא  היינץ מנהיים  קלאוס מאיר  לורנץ תגר  אליהו בכמוטסקי  משה גרינברג  צבי ניסנבאום  משה כהן  ארתור גולדשטיין  משה מזרחי אדוני  וולטר פיין  מאיר חיים מזרחי  עמינדב אקסלרוד  ? גולדברגר  הלל קורמן  מיכאל כהן  בן ציון גולדפיין  יוסף לוי  אמנון משה קובקוביץ  מקס סימון  אברהם לייבוביץ  ישראל שטוקמן  חיים זוסמן  אנטולי אגייב  מיכאל בש  רולף ניוקירשנר  אברהם אוריאל בש  שם לא ברור (156)  אליהו ברקמן  נח גיצה  משה רוזנברג  גדעון מנדובסקי  יוסף אהרון כרמל
גל-2532/22 23/01/1942 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 55051 עד מספר 55075 העתקי תעודות נישואין משנת תש"ב  1942
מ-1181/10 05/01/1927 Covering notes of Immigration Certificates sent to Palestine Zionist Executive כיסוי תעודות הגירה שנשלחו להנהלה הציונית בארץ ישראל
מ-1181/32 21/06/1923 Syrian Orphanage בתיק התכתבות עם בית היתומים הסורי בירושלים. כולל רשימת תלמידי בית היתומים- Nominal Roll of students of Syrian Orphanage Jerusalem.
מ-1808/2 01/01/1935 NAGGAR Yaacov of Moledet quarter  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יעקב נגר  שכונת מולדת
מ-1808/3 01/01/1935 ARGASH Saadya of Moledet quarter  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – סעדיה ארגש  שכונת מולדת
מ-1808/4 01/01/1935 ZON Yoel of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יואל זון  רחובות
מ-1808/5 01/01/1935 LIBERMAN Arye of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אריה ליברמן  רחובות
מ-1808/6 01/01/1935 GROSS Zvi of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – צבי גרוס  רחובות
מ-1808/7 01/01/1935 RONA Mordechai Tibor of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מרדכי טיבור רונה  רחובות
מ-1808/8 01/01/1935 SHEPHERD Don of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דון שפרד  רחובות
מ-1808/9 01/01/1935 ZUKERMAN Abraham of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם צוקרמן  גדרה
מ-1808/11 01/01/1935 COHEN Yaacov of Raanana  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יעקב כהן  רעננה
מ-1808/12 01/01/1935 LUBLINSKY Shaul of Kfar Ganim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שאול לובלינסקי  כפר גנים
מ-1808/13 01/01/1935 HALEVY Shmariahu of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמריהו הלוי  גן יבנה
מ-1808/14 01/01/1935 FERSHTMAN Yehezkel of Bet Ovad  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יחזקאל פרשטמן  בית עובד
מ-1808/15 01/01/1935 BURGER Julius of Borochov quarter  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוליוס בורגר  שכונת בורוכוב
מ-1808/16 01/01/1935 SHOSHANI Alexander of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אלכסנדר שושני  גן יבנה
מ-1808/17 01/01/1935 STOUPEL Avraham of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם סטופל  פתח תקווה
מ-1808/18 01/01/1935 HESSIN Bezalel of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – בצלאל חסין  רחובות
מ-1808/19 01/01/1935 GOTHILF Ariel of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אריאל גוטהילף  רחובות
מ-1808/20 01/01/1935 HERZIG Shimshon of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמשון הרציג  ראשון לציון
מ-1808/21 01/01/1935 FEIN Eliahu of Ness Ziona  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליהו פיין  נס ציונה
מ-1808/22 01/01/1935 WERNER Bohem of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – בואם וורנר  גן יבנה
מ-1808/23 01/01/1935 NEMIROVSKY Yehoshua of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יהושע נמירובסקי  פתח תקווה
מ-1808/10 01/01/1935 ALSBERG George of Herzlya  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – גיאורג אלסברג  הרצליה
מ-1808/24 01/01/1935 KOHN Ezra Richard of Herzlya  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – עזרא ריכרד כהן  הרצליה
מ-1808/25 01/01/1935 BALTRUSHANSKY Abraham of Givaat Michael  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם בלטרושנסקי  גבעת מיכאל
מ-1808/26 01/01/1935 BRODAVKO Shmuel of Shefayim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמואל ברודבקו  שפיים
מ-1183/11 01/08/1933 Admission of Opticians
מ-1183/12 01/08/1933 Admission of Mechanics
מ-1183/13 24/08/1933 Admission of Corset Makers
מ-1183/15 22/07/1933 Admission of Turners (Copper.)
מ-1183/16 07/07/1933 Admission of button makers
מ-1183/17 01/06/1933 Immigration from Greece
מ-1183/18 05/09/1932 Admission of Veterinary Surgens
מ-1183/19 31/07/1933 Admission of Toolmakers
מ-1183/20 04/09/1933 Admission of Millers
מ-1183/21 30/07/1933 Admission of Bicycle Mechanics
מ-1183/22 07/02/1933 Admission of Dressmakers
מ-1183/23 20/10/1932 Admission of Pharmacists
מ-1183/24 15/08/1933 Admission of Potters
מ-1183/26 20/01/1934 Admission of Coppersmiths
מ-1183/27 25/09/1933 Admission of Coopers
מ-1183/29 14/11/1931 Admission of Jewellers & Engravers
מ-1183/30 03/11/1933 Admission of Lace-Makers
מ-1808/27 01/01/1935 ELIAV Yehuda of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יהודה אליאב  רחובות
מ-1808/28 01/01/1935 KAHANOFF Eddie A. of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – א. אדי כהנוב  רחובות
מ-1808/29 01/01/1935 MINTZ Pinchas of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – פנחס מינץ  רחובות
מ-1808/30 01/01/1935 MIZIRITZKY Meir of Kiryat Shaul  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מאיר מיזיריצקי  קרית שאול
מ-1808/31 01/01/1935 CASPI Isaac of Ramat HaSharon  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יצחק כספי  רמת השרון
מ-1808/32 01/01/1935 COHEN Erich of Kfar Mulad  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אריך כהן  כפר מולד
מ-1808/33 01/01/1935 LOEWENBERG Martin of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מרטין לונברג  גדרה
מ-1808/34 01/01/1935 RABINOWITZ Moshe of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – משה רבינוביץ'  פתח תקווה
מ-1808/35 01/01/1935 RABINOWITZ Abraham Dov of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם דב רבינוביץ'  פתח תקווה
מ-1808/36 01/01/1935 USHER Jessy of Weizman House  Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ג'סי אשר  בית ויצמן  רחובות
מ-1808/37 01/01/1935 KAHANOV Avner of Ness Ziona  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אבנר כהנוב  נס ציונה
מ-1808/38 01/01/1935 LITTAUER Dr. Franz of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ד"ר פרנץ ליטואר  רחובות
מ-1808/39 01/01/1935 GILUTZ Amishalom of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – עמישלום גילוץ  תחנה לחקר החקלאות  רחובות
מ-1808/40 01/01/1935 MINTZ Avraham of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם מינץ  פתח תקווה
מ-1183/1 04/12/1933 Admission of Owners of Orange Groves in Palestine planted by "Hanotayah" "LTD"
מ-1183/2 29/06/1933 Admission of Harness Makers
מ-1183/3 01/01/1930 Admission of Sopa-Makers המשך בתיק מ-1183/78
מ-1183/4 18/07/1933 Admission of Well-Forers
מ-1183/5 15/08/1933 Admission of Photographers
מ-1183/6 01/01/1930 Admission of Sausage Makers
מ-1183/7 11/07/1933 Admission of Wool-Cambers
מ-1183/8 08/08/1933 Admission of Frame-Makers
מ-1183/9 17/01/1934 Admission of Furriers
מ-1183/10 19/07/1933 Admission of Engineers & Architects
מ-1183/31 15/07/1933 Admission of Dyers
מ-1183/32 02/09/1933 Admission of Umbrella Makers
מ-1183/33 16/01/1934 Admission of Fancy Leather Workerers
מ-1183/34 08/09/1933 Admission of Needle Workers
מ-1183/35 06/02/1934 Admission of Boot-Tree Makers
מ-1183/36 03/02/1933 Admission of Plumbers
מ-1183/37 05/10/1933 Admission of Orthopaedists
מ-1183/38 25/09/1933 Admission of Ready made clothing manufact.
מ-1183/39 01/01/1930 Immigration of Jews from Afghanistan
מ-1183/40 01/01/1930 Admission of Slipper Manufacturers
מ-1183/44 13/04/1933 Registration of Aliens In Palestine
מ-1183/46 01/01/1930 Emica Association
מ-1183/47 02/01/1934 Admission of Trunk-Makers
מ-1183/42 17/11/1933 Admission of Bee-Keepers
מ-1183/52 31/01/1934 Admission of Con-fectioners
מ-1183/53 20/12/1933 Admission of Die-Cutters
מ-1183/54 01/01/1934 Admission Chemical-Engeneers
מ-1183/55 18/12/1933 Admission of Carvers
מ-1183/56 02/12/1933 Admission of Lawyers
מ-1183/57 01/10/1933 Correspondence with Army Contractors
מ-1183/58 29/01/1934 Tuners & Moskers of Pianos
מ-1183/59 02/08/1933 Admission of Motor Mechanics
מ-1183/60 21/01/1934 Admission of Belt Makers
מ-1183/61 03/12/1933 Proposed Arrangements for the Convegence of Parties of Immigrants from Central Europe by Rail & Rbotime
מ-1183/62 22/02/1934 Admission of Bronze Workers
מ-1183/68 21/02/1934 Admission of Lingerie Workers
מ-1183/69 04/04/1934 Admission of Glone-Makers
מ-1183/70 24/02/1934 Application for the grant of traveller's visas to the Representatives of chess's Frong Seifert – Dying? & Clinical dealing Business
מ-1183/71 17/04/1934 Admission of Hosiery Workers
מ-1183/72 16/04/1934 Grant of visas to representatives of Firms from Abroad
מ-1183/73 13/12/1921 Labour Dept. Formation of control of Labour
מ-1183/74 19/06/1923 Labour Gentry & Contracts
מ-1183/75 14/04/1922 International Labour Conference
מ-1183/76 25/01/1922 Classificates of Trades and crafts
מ-1183/77 06/06/1921 Demands for Labour
מ-1183/63 02/11/1933 Admission of Abiness
מ-1183/65 01/03/1934 Admission of Beauty Parlour Workers
מ-1183/66 24/05/1933 Admission of Chemists
מ-1183/67 23/02/1934 Admission of Radio Electricians
פ-2428/29 1888-02-09 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן קטע מכתב
פ-2428/31 1850-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.מיכל הכהן אל אלעזר רוקח תולדות צפת ועוד
פ-2428/33 1888-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג העתקות מכתבים אל משה ליב ליליינבלום
פ-2428/34 1882-10-26 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב D.N. Poages [?]
פ-2428/36 1850-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס הכהן טורברג
פ-2428/37 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2428/38 1866-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל שלמה בן לאה בויארסקי
פ-2428/39 1895-01-24 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר. קאלישר
פ-2428/40 1895-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2428/41 1889-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עבדיה לחמן
פ-2428/42 1894-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל סלאנט
פ-2428/43 1893-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד שיפמן
פ-2428/44 1896-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ח.א. פענסטער
פ-2428/45 1878-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים דיינארד
פ-2428/46 1894-08-20 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד אבא פרידמן מכתב אל מ.מ. דוליצקי
פ-2428/47 1888-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג העתקות מכתבים אל מ.ד. בראנדשטטר
פ-2428/48 1850-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים זליג סלקימסקי (חז"ס)
פ-2428/49 1870-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נתן נטע בהרב
פ-2428/50 1864-03-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חברת מרבי השכלה
מ-1183/78 01/01/1923 שם לא ברור המשך של תיק מ-1183/3
פ-2428/20 1858-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם מאפו מכתבים אל מתתיהו מאפו
פ-2428/21 1881-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלכסנדר צדרבוים מכתבים אל יצחק יעקב וייסברג
פ-2428/22 1859-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה בן דוד הכהן מאת אברהם מאפו [?]
פ-2428/23 1862-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ש. פרידברג מכתב מאברהם מאפו
פ-2428/24 1870-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ל. גורדון קטעי מכתבים שונים
פ-2428/25 1876-07-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – DR Tollea [?]
פ-2428/26 1885-08-12 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.י. וייסברג [?]
פ-2428/27 1889-11-12 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחום סוקולוב מכתב אל י.י. וייסברג
פ-2428/28 1886-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן מכתב אל משה האלמן
מ-1810/3 01/01/1935 BRENNER  moshe of Mikve Israel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/2 01/01/1935 REISS  arye of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/4 01/01/1935 DAVIDSON  itzhaq of moshav Netaim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/5 01/01/1935 SHKOLNIK yehuda of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/6 01/01/1935 KOSSOVER  david of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/7 01/01/1935 ZURER  yehezkel of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/8 01/01/1935 KRUPNIK  gotfried of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/9 01/01/1935 OPENHEIM  shmuel hersh of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/10 01/01/1935 SUSSMAN  leo of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/11 01/01/1935 PARBER  moshe of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/12 01/01/1935  MOSSENSON  yisrael of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/13 01/01/1935 SINIGALIA  guiseppe of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/14 01/01/1935 DR'  PARBER  joseph of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/15 01/01/1935 MAZOVER  shmuel of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/16 01/01/1935 NAFTALI  kalman of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/17 01/01/1935 BORNSTEIN  chaim of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/18 01/01/1935 KUTEK  joseph of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/19 01/01/1935 NORDSTEIN  menachem of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/41 01/01/1935 WOLKSTEIN Micha of Hulda  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מיכה וולקשטין  חולדה
מ-1808/42 01/01/1935 HENKIN Yishayahu of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ישעיהו הנקין  גדרה
מ-1808/43 01/01/1935 LEIBOVITZ Yehezkel of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יחזקאל לייבוביץ  גדרה
מ-1808/44 01/01/1935 LEVIN Michael of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun  בקשה לרישיון כלי נשק – מיכאל לוין  ראשון לציון
מ-1808/45 01/01/1935 PROSS Yehuda of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יהודה פרוס  ראשון לציון
מ-1808/46 01/01/1935 HRAKOVSKY Yosef of Raanana  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוסף חרקובסקי  רעננה
מ-1808/47 01/01/1935 BOIM Joseph of Agrobank quarter  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוסף בוים  שכונת אגרובנק.
מ-1810/20 01/01/1935 SINGER  pinchas of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/48 01/01/1935 MAZLIAH Shlomo of Ramat Gan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה מצליח  רמת גן
מ-1810/21 01/01/1935 GLAS  pinchas of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/49 01/01/1935 GOLDSHTEIN Haim of Ben Shemen  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – חיים גולדשטיין  בן שמן. בתיק גם מספר בקשות לרשיון נשק של רמות השבים- The Committee of Ramot HaShavim. (לא ברור אם שייך לתיק או שנכנס בטעות).
מ-1808/50 01/01/1935 ABRAMOFF Chaim of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – חיים אברמוף  ראשון לציון
מ-1808/51 01/01/1935 FRIDMAN Dov of Raanana  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דב פרידמן  רעננה
מ-1808/52 01/01/1935 SKAKALSKI Shimon of Agrobank quarter  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמעון סקקלסקי  שכונת אגרובנק
מ-1808/53 01/01/1935 JAROUSHI AMER Mohamed of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק –  עמר מוחמד ג'רושי  גדרה בתיק מוזכר גם שומר נוסף ששמר בפרדסי המושבה- גרושה עמר אל מוגרבי.
מ-1808/54 01/01/1935 LEVIN Shmuel of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמואל לוין  ראשון לציון
מ-1808/55 01/01/1935 GORDIN Michael of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מיכאל גורדין  רחובות
מ-1808/56 01/01/1935 ANDERADIS Dimitri of LEVIATHAN TANNERY CO. LTD  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דימיטרי אנדריאדיס  "לויתן" חברה לבורסקאות בע"מ  תל אביב
מ-1810/23 01/01/1935 LICHTENSTEIN  ernst – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/57 01/01/1935 SHWALB Natan of Hulda  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – נתן שולב  חולדה
מ-1808/58 01/01/1935 OPERMAN Meir of Hulda  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מאיר אופרמן  חולדה
מ-1810/22 01/01/1935 ROTHSHILD  oskar of  agrobank ou – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/59 01/01/1935 BOTTON Abraham of Tel Chaim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם בוטון  תל חיים
מ-1808/60 01/01/1935 TAIBER Yehiel of Givaat Rambam  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יחיאל טיבר  גבעת רמב"ם
מ-1808/61 01/01/1935 MINTUS Shlomo of Ramat Gan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה מינטוס  בית חרושת עסיס  רמת גן
מ-1810/24 01/01/1935 PINCHAS  moshe of Kiryat Shaul – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/25 01/01/1935 GEHL  martin of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/26 01/01/1935 BINDER  herman of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/27 01/01/1935 ASSA  santo of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/28 01/01/1935 YARKONI  eliahu of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/29 01/01/1935 LEVINSON  lipman – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/30 01/01/1935 FLEK  shmuel of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/31 01/01/1935 SYRKIN  simon of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/32 01/01/1935 NAER  benymin of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/33 01/01/1935 YATKOVSKY  aharon of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1808/62 01/01/1935 YISRAELI Arie of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אריה ישראלי  רחובות
מ-1808/63 01/01/1935 SHUMAN Isidore of Raanana  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – איזידור שומן  רעננה
מ-1808/64 01/01/1935 DINOWITZ Avshalom of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אבשלום דינוביץ  פתח תקווה
מ-1808/65 01/01/1935 SOLOMON Jacob of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יעקב סלומון  פתח תקווה
מ-1808/66 01/01/1935 KALINSKY Mordechay of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מרדכי קלינסקי  פתח תקווה
מ-1808/67 01/01/1935 POZIN Yosef of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוסף פוזין  גן יבנה
מ-1808/68 01/01/1935 YISRAELI Shlomo of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה ישראלי  גן יבנה
מ-1808/69 01/01/1935 SMILANSKY Yirmeyahu of Beer Tuvia  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ירמיהו סמילנסקי  באר טוביה
מ-1808/70 01/01/1935 GOLDBERG David of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דוד גולדברג  פתח תקווה
מ-1808/71 01/01/1935 BROITMAN Elchanan of Beer Yaaqov  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אלחנן ברויטמן  באר יעקב
מ-1808/72 01/01/1935 EISENBERG Zalman of Ein Ganim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – זלמן אייזנברג  עין גנים
מ-1808/73 01/01/1935 HOFMAN Shalom of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלום הופמן  פתח תקווה
מ-1808/74 01/01/1935 HADAR Isaac of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יצחק הדר  רחובות
מ-1808/75 01/01/1935 LICHTENSTEIN Hayim of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – חיים ליכטנשטיין  ראשון לציון
מ-1808/76 01/01/1935 ZLOTOPOLSKY Solomon of Ness Ziona  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – סולומון זלוטופולסקי  נס ציונה
מ-1808/77 01/01/1935 SVISLOTZKY Eliahu of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליהו סויסלוצקי  פתח תקווה
מ-1808/78 01/01/1935 KOPPEL Shlomo of Naan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה קופל  נען
מ-1808/79 01/01/1935 MARGOLIN Eliyahu of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליהו מרגולין  גן יבנה
מ-1808/80 01/01/1935 AUERBACH Majer Lejb of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק –  מאיר לייב אברבך  גן יבנה
מ-1808/81 01/01/1935 ZALTSMAN Reuven of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ראובן זלצמן  גן יבנה
פ-2428/51 1879-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי פלינגיאן  העתק מכתבים אל יהודה זאסניץ'
פ-2428/52 1854-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף שמחה הלוי
פ-2428/53 21/05/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האגודה התרבותית "השחר" – דטרויט מכתב מזכיר האגודה התרבותית של דטרויט "השחר" אל ש. לנדא בדבר מסיבה לכבוד מלאכי
פ-2428/54 01/01/1903 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם מאפו העתקת מכתב אל פרץ סמולנסקין
פ-2428/55 1857-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם מאפו
פ-2428/56 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שפ"ר
פ-2428/57 1892-04-21 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי גרשוני העתקת מכתב אל יוסף ליב זאסניטש
פ-2428/58 1884-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר קנטור
פ-2428/59 1889-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק יעקב ויסברג
פ-2428/60 1887-05-20 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל מיכל פינס
פ-2428/61 1880-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ברוך שמואל רוזנטל
פ-2428/62 1883-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן
פ-2428/63 1882-02-13 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל בריל
פ-2428/64 1878-05-30 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ל. גורדון (יל"ג)
פ-2428/65 1859-05-13 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם מאפו
פ-2428/66 1885-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אשר בער
פ-2428/67 1884-03-06 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק יעקב ווייסברג
פ-2428/68 1820-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס הכהן [?] מכתב אל פנחס הכהן [?] סבו של פנחס טורברג [?]
פ-2428/69 1880-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בנימין מורונובסקי [?] גלויה אל טורברג [?]
פ-2428/70 1893-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
מ-1184/8 17/10/1930 Admission of Labour for the 1st Bn. King's own Royal Regiment
פ-2428/71 1895-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.מ. דליצקי –  מ. גארסון
פ-2428/72 1895-02-10 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמיה שמואל לייבוביץ'  קטע מכתב אל מ. גראססן
פ-2428/73 1844-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה מונטיפיורי העתקות מכתב אל ל. ה. לווינטיין
פ-2428/74 1884-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ל. גורדון העתקות מכתבים וקטעי טיוטה אל חיים נחמן ביאליק
פ-2428/75 1879-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג העתקות מכתבים אל מיכל גורדון
פ-2428/76 1887-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג העתקות מכתבים אל אברהם דב דובזעוויץ'
פ-2428/77 1855-07-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ד"ר אברהם דניס
פ-2428/78 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוברובסקין
פ-2428/79 1892-12-20 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבקה ראטנר
פ-2428/80 1889-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' יוחנן צבי הירש מארקוס
פ-2428/81 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים אריה [?] לייב [?]
פ-2428/82 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האר"ז
פ-2428/83 1864-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אליהו גוטמכר (מכתב מאליהו)
פ-2428/84 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים מאליץ
פ-2428/85 31/12/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב נתנאל אשכנזי (בעל קרבן נתנאל) העתק מכתב- תאריך המכתב: 03/03/1730
פ-2428/86 1889-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מערכת יידישע וולקסבלט
פ-2428/87 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – M.E. Lewes
פ-2428/88 1870-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג
מ-1808/82 01/01/1935 SHPAK Shlomo of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה שפק  גדרה
מ-1808/83 01/01/1935 SUGARMAN James of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ג'ימס צוקרמן  גדרה
מ-1808/84 01/01/1935 GOLDFARB Shalom of Kfar Menachem  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלום גולדפרב  כפר מנחם
מ-1808/85 01/01/1935 RUSENBLUM Zeev of Kfar Menachem  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – זאב רוזנבלום  כפר מנחם
מ-1808/86 01/01/1935 SEGAL Zeev of Raanana  pplication for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – זאב סגל  רעננה
מ-1808/87 01/01/1935 BEN DAVID Ephraim of Herzlia  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אפרים בן דוד  הרצליה
מ-1808/88 01/01/1935 BRESSLER Aryeh of Givat HaShlosha  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אריה ברסלר  גבעת השלושה
מ-1808/89 01/01/1935 MARKUS Joseph of Kfar Ganim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוסף מרקוס  כפר גנים
מ-1808/90 01/01/1935 GOLOMB Eliezer of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליעזר גולומב  פתח תקווה
מ-1808/91 01/01/1935 FIALKOV Yehuda of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יהודה פיאלקוב  פתח תקווה
מ-1808/92 01/01/1935 BEN SHEMESH Michael of Nachlat Itzhaq  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מיכאל בן שמש  נחלת יצחק
מ-1808/93 01/01/1935 NUTMAN Moshe of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – משה נוטמן  רחובות
מ-1808/94 01/01/1935 FEINSTEIN Netanel of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – נתנאל פינשטיין  רחובות
מ-1808/95 01/01/1935 SINGER Chaim of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – חיים סינגר  ראשון לציון
מ-1808/96 01/01/1935 ERENBURG Abraham of Beer Tuvia  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אברהם ארנבורג  באר טוביה
מ-1808/97 01/01/1935 PELMAN Moshe of Naane  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – משה פלמן  נען
מ-1808/98 01/01/1935 RAMRAZ Shlomo of Hulda  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שלמה רמרז  חולדה
פ-2429/2 13/03/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ל. וולפסון
פ-2429/3 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים אליעזר הויזדורף
פ-2429/4 27/02/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים לייב טמקין
פ-2429/12 28/07/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. מרדכי וינגרטן
פ-2429/13 01/01/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב כהן
מ-1808/102 01/01/1935 SHOR Zelig of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – זליג שור  ראשון לציון
פ-2429/14 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נתן נטע סלאנט ואחרים
פ-2429/15 01/01/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים ליסיצקי
פ-2429/16 01/01/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קלמן מרמר
מ-1808/103 01/01/1935 PALEJEV Efrayim of Gedera  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אפרים פלייב  גדרה
פ-2429/17 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שלמה מיכאל נכעס
מ-1808/104 01/01/1935 WASSERMAN Shimon of Petah Tiqva  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – שמעון ווסרמן  פתח תקווה
פ-2429/18 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע אייזנשטדט (ברזילי)
פ-2429/24 13/06/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.נ. אדלר
מ-1808/110 01/01/1935 SEYGER Samy of Rishon Le ZIon  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – סמי זייגר  ראשון לציון
פ-2429/25 18/12/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב צבי יהודה הכהן קוק 
מ-1808/111 01/01/1935 MILLER Arye of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun  בקשה לרישיון כלי נשק – אריה מילר  רחובות
מ-1808/112 01/01/1935 BECKER Eliezer of Rishon Le Zion  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליעזר בקר  ראשון לציון
פ-2429/26 14/06/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק ריבלין
מ-1808/113 01/01/1935 BRONSTEIN Jacob of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יעקב ברונשטין  גן יבנה
פ-2429/27 01/01/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון הלקין
מ-1808/114 01/01/1935 KALER Aharon of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אהרון קלר  גן יבנה
פ-2429/28 29/12/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד ילין
פ-2429/44 14/10/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. א. רובק
פ-2429/45 15/04/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שמעון קפלן
פ-2429/46 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. גינצבורג
פ-2429/47 23/08/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב פולסקין
פ-2429/48 26/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע בלוך
פ-2429/49 07/11/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל בלקינד
פ-2429/50 14/11/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין
פ-2429/51 01/01/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חנה לונץ (בולוטין) בתו של אברהם משה לונץ
פ-2429/52 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק דוד בלומנטל
פ-2429/53 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל בלום
פ-2429/54 26/08/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שוער 
פ-2429/5 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. זליגסון
פ-2429/6 16/05/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ז. פרישברג
פ-2429/7 16/03/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל אפרת
פ-2429/8 31/08/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש.א. הורודצקי
פ-2429/9 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה אידלנד
פ-2429/10 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס הכהן מארדעל
מ-1808/99 01/01/1935 HULDAI Ozer of Hulda  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – עוזר חולדאי  חולדה
פ-2429/11 11/08/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב יעקובוביץ'
מ-1808/100 01/01/1935 MARGOLIN Yosef of Ramat Gan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – יוסף מרגולין  רמת גן
מ-1808/101 01/01/1935 BEN SHEMESH Aharon of Ramat Gan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אהרון בן שמש  רמת גן
מ-1808/105 01/01/1935 BURSHTIN Yehuda of Ramat Gan  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק –  יהודה בורשטיין  רמת גן
פ-2429/19 01/01/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל קנוביץ'
מ-1808/106 01/01/1935 GOLDIN Dov of Shefayim  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דב גולדין  שפיים
פ-2429/20 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל רפאלי
מ-1808/107 01/01/1935 GORODISSKY Azaria of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – עזריה גורודיסקי  רחובות
פ-2429/21 23/06/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף קלוזנר
מ-1808/108 01/01/1935 ELBLINGER Hirsh Wolf of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – זאב צבי אלבלינגר  רחובות
פ-2429/22 26/10/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אבל פן
פ-2429/23 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ז. בלבן
מ-1808/109 01/01/1935 LEVIN Dr. Zvi of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ד"ר צבי לוין  רחובות
מ-1808/115 01/01/1935 LOBATZ Eliahu of Gan Yavne  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – אליהו לובץ  גן יבנה
מ-1808/116 01/01/1935 PELTZMAN Bernard of Ness Ziona  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – ברנרד פלצמן  נס ציונה
פ-2429/29 31/05/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן ציון אייזנשטדט
פ-2429/30 12/02/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד איידלסברג
מ-1808/117 01/01/1935 FISHER Mendel of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – מנדליס פישריס  רחובות
מ-1808/118 01/01/1935 RABINOWITZ David of Rehovot  Application for a licence to carry a shot gun בקשה לרישיון כלי נשק – דוד רבינוביץ'  רחובות
פ-2429/31 20/07/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן דוד
פ-2429/32 19/06/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע בן זאב (וולפסון)
פ-2429/33 12/06/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף יואל ריבלין
פ-2429/34 20/09/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דניאל פרסקי
פ-2429/35 05/03/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – GEORGE ALEXANDER KOHUT
פ-2429/36 03/04/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל קליין
פ-2429/37 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל בבלי (פרייס)
פ-2429/38 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישעיה זלוטשבר
פ-2429/39 03/01/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליהו זאב הלוי לוין – אפשטיין
פ-2429/40 09/03/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר וקסמן
פ-2429/41 19/09/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איתמר בן אב"י
פ-2429/42 27/09/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – A RATKOWSKY [?]
פ-2429/43 02/05/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב הכהן ש"ק-רוויטש שכי
פ-2429/55 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. סופר
פ-2429/56 28/05/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב טרכטנברג
פ-2429/57 28/02/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר י. מ. זלקינד
פ-2429/58 01/01/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב משה רומנוב
פ-2429/59 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. נימרק
פ-2429/60 01/06/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי רדי העשיל
פ-2429/61 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב שפירא
פ-2429/62 16/07/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. א. לוריא [?]
פ-2429/63 10/09/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. יעקבי
פ-2429/64 30/04/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זיגמונד גוטלובר
פ-2429/65 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם מנדל קטע מכתב
פ-2429/66 26/10/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "האומה"
פ-2429/67 19/10/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הארי סאקלר מזכיר הקהילה היהודית של ניו יורק
פ-2429/68 11/02/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. ליכטמן
פ-2429/69 15/11/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב המלצה מכתב המלצה עבור מלאכי שנכתב על ידי שמואל רפאלוביץ (רפאלי) והופנה אל ד"ר שלמה שכטר
פ-2429/70 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל הכהן קוק
מ-1810/34 01/01/1935 BEN-DROR freiman mordechai of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/35 01/01/1935 LEVIN katriel of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/36 01/01/1935 CHODOROFF simcha of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/37 01/01/1935 DISATNIK joseph of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/38 01/01/1935 HENKIN yoran of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/39 01/01/1935 LICHTENTAL yoseph of ramatem – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/40 01/01/1935 NADIER mordechai of Tel Binyamin – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/41 01/01/1935 DR' MARKUS max of  Tel Binyamin – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/42 01/01/1935 COMMITEE of kfar-malal  (vaad hamoshav) of  kfar malal – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/43 01/01/1935 FREEDMAN  abrahan of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/44 01/01/1935 BURSTEIN  ephraim of ramat-gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/45 01/01/1935  HACK  noach of Ramat Hasharon – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/46 01/01/1935 BURSTEIN  david hersh of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/47 01/01/1935 APRLBAUM  zvi of Herzliya – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/48 01/01/1935 BRANDEIS  prederic l of ramot-hashavem – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/49 01/01/1935 VARDI abraham of  Kiryat Yosef – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/50 01/01/1935 KARTZINEL  jacob m of Ramat Hasharon – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/51 01/01/1935 APPELBAUM  yona of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/52 01/01/1935 LEVIN  jacob of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/53 01/01/1935 DUDNIK  noach of gevat Rambam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/54 01/01/1935 TOIB  moshe of gevat Rambam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/55 01/01/1935 LOEWY  heinrich of magdiel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/56 01/01/1935  DR' TUCHLER  manfred of Tel Litvinsky – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/57 01/01/1935 SOROKO  meir of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/58 01/01/1935 MOZES  noach of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/59 01/01/1935 KLOTZMAN   ber of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/60 01/01/1935 KANNER  aron of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/61 01/01/1935 WINZELBERG  gerson of rishon lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/62 01/01/1935 FELDMAN  abraham of Gedera – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/63 01/01/1935 SACKS  abraham – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/64 01/01/1935 KOTOWITZ  jacob of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/65 01/01/1935 LERER  meir of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/66 01/01/1935 HILLEL  yirmiyuahu of Gedera – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/67 01/01/1935 DORFZAUN  julius pritz of herzlia – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/68 01/01/1935 EVEN  zvi of Neot Yitzchak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/69 01/01/1935 SHWARZBORD  dov of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/82 01/01/1935 MAYER  kurt of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/83 01/01/1935 BERNSTEIN  franz of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/84 01/01/1935 TURKHEIMER  ernst of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/85 01/01/1935 ROSENSTEIN  moses of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/70 01/01/1935 LIEBERMAN  manfred of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/71 01/01/1935 KATZ  mordechai werner of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/72 01/01/1935 KAUFMAN  alizik eliash of Kfar Ganim Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/73 01/01/1935 GOTTSHALK  heinz of Rahmot hashavem – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/74 01/01/1935 DR' GUNZBURG  ludwig of Ramut hashavim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/75 01/01/1935 POWITXER  bruno of Ramut hashavim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/76 01/01/1935 STECKELMACHER  siegfried of Ramut hashavim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/77 01/01/1935 OPPENHEIMER  alfred of Ramut hashavim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/78 01/01/1935 EISEN  lewi of Mikve Israel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/79 01/01/1935 SAX  oswaid of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/80 01/01/1935  COHEN  herman of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/81 01/01/1935 RUBIN  nathan of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/86 01/01/1935 GOLDSHMIDR  walter of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/87 01/01/1935 PLATAUER  kurt of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a shot gun 
מ-1810/88 01/01/1935 KATCHKO  josef of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/89 01/01/1935 SILBERSTEIN  shlomo of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/90 01/01/1935 FRIDCHAI  isaac mordechai of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/91 01/01/1935 GROSMAN  yissachar of ramatayem – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/92 01/01/1935 SACKS  aron of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/93 01/01/1935 SEMEL  herzel of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/94 01/01/1935 HASSAN  yehuda of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/95 01/01/1935 DR' PULVERMACHER  felix of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/96 01/01/1935 PIALKOV  haim of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/97 01/01/1935 BABAD  jacob of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/98 01/01/1935 SCHEUER  fritz mila – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/99 01/01/1935 GMAGARINSKY  pinchas of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
פ-2429/73 07/06/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חלוצי הארץ" (לשכת ניו יורק) מכתב אורי מוינעשטער
פ-2429/74 23/12/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע ברזילי (איזנשטט)
פ-2429/75 01/01/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהודה ליב הירשנזון
פ-2429/76 25/04/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק בלומנטל
פ-2429/81 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל דוד רופמן
פ-2429/82 03/09/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישעיהו זלוטשוור
פ-2429/71 28/08/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. יעקובוביץ
פ-2429/72 15/11/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל רפאלוביץ' מכתב המלצה אל פרופ' גוטהייל בניו יורק לקראת נסיעת מלאכי לארצות הברית
פ-2429/77 23/08/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב כהן
פ-2429/78 17/07/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רוזה כהן
פ-2429/79 22/12/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע בן זאב
פ-2429/80 24/07/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דניאל פרסקי
פ-2429/83 01/01/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק דוד בלומנטל
פ-2429/84 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה זיידל
פ-2429/85 23/12/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם שיינקין
פ-2429/86 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.מ. לונץ
פ-2429/87 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.מ. לונץ
פ-2429/88 04/03/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרמן
פ-2429/89 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל ברנשטיין
מ-1493/1 01/01/1945 Marriage Certificates – Ramataim תעודת נישואין-רמתיים
מ-1493/2 01/01/1927 Ramat-Gan – Marriage Certificates רמת גן – תעודות נישואין
מ-1493/3 01/01/1929 רמת גן – תעודות נישואין
מ-1493/4 01/01/1933 תעודות נישואין – רמת גן
מ-1493/5 01/01/1943 Ra'anana – Marriage Certificates רעננה – תעודות נישואין
מ-1493/6 01/01/1945 Marriage Certificates – Ra'anana תעודות נישואין – רעננה
מ-1493/18 01/01/1935 Divorce Certificates – Ra'anana תעודות גירושין – רעננה
מ-1493/7 01/01/1936 Ramat-Hasharon Certificate of Marriage תעודות נישואין רמת השרון
מ-1493/8 01/01/1945 Ramat-Hasharon Certificate of Marriage תעודות נישואין רמת השרון
מ-1493/9 01/01/1935 Marriage Cettificates Ramataim 1936 תעודות נישואין רמתיים
מ-1493/10 01/01/1943 Marriage Certificates Herzlia 1943-1944 תעודות נישואין הרצליה
מ-1493/11 01/01/1945 Marriages Herzlia 1945 תעודות נישואין הרצליה
מ-1493/12 01/01/1945 Marriages Herzliya 1945 תעודות נישואין הרצליה 1945
מ-1493/13 01/01/1933 רעננה נישואין 1931- 1935 תעודות נישואין רעננה 1933-1935
מ-1493/14 01/01/1936 Marriage Certificates Ra'anana 1936 תעודות נישואין רעננה 1936
מ-1810/100 01/01/1935 OKUN  joseph of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/101 01/01/1935 PIMENTEL  yitshaq of netaim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/102 01/01/1935 BERNSTEIN  ellezer of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/103 01/01/1935 OLIZKY  abraham of Nahalat Yitzchak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/104 01/01/1935 HERSHBERG  philip  – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/105 01/01/1935 YAPPU  leib of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/106 01/01/1935 STEINSHNELDER  karl of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/107 01/01/1935 YAAQOBI  yitshaq of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/108 01/01/1935 FELDMAN  aron of nes ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/109 01/01/1935 SHOEPS  bernhard of givaat brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/110 01/01/1935 GUTMAN  israel of giwat michael neer nes ziyona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/111 01/01/1935 SOSNITZKI  shmerl of givat miehael Near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/112 01/01/1935 ZILBERSHEID  jacob of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/113 01/01/1935 TANZEL  zelig of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/114 01/01/1935 SHLONSKI  yoseph of Givat Michael near Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/115 01/01/1935 BERGMAN  ber of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/116 01/01/1935 GRODZENCHIK  jacob of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1493/15 01/01/1933 Marriage Ceritifcates Herzliya תעודות נישואין הרצליה
מ-1810/117 01/01/1935 GOLDBERG  jacob of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1493/16 01/01/1938 Certificates of Marriage Hertseliya תעודת נישואין הרצליה
מ-1810/118 01/01/1935 GOTHEINER  raphael of Givat Michael near Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1493/17 01/01/1940 Marriage Certificate Hertseliya תעודות נישואין הרצליה
מ-1810/119 01/01/1935 SURKIS  mordechai of szchona b- Near Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/120 01/01/1935 ANTMAN  isaac of szchona b Near Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/121 01/01/1935 BRAVERMAN  pinchas of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/122 01/01/1935 BRANDWEIN  yehiel of Kfar Azar – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/123 01/01/1935 SHOCHATOVITZ  arye of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/124 01/01/1935 KHPAT  milveh vehisahonltd of kfar saba –  Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/125 01/01/1935 SELINGER  samuel of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/126 01/01/1935 MILTZAN  dov of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/127 01/01/1935 And the Ness Ziona Colonies Committee – And the Ness Ziona Colonies Committee
מ-1810/128 01/01/1935 WILENTCHIK  zalman of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/129 01/01/1935 WEITZ  avraham of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/130 01/01/1935 SHURER  michael of snehunat borokhov – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/131 01/01/1935 KRASUTZKY  yehuda of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/132 01/01/1935 HERMAN  moses of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/133 01/01/1935 HENDL aleaxander of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/134 01/01/1935 WEISMAN LEO arie of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/135 01/01/1935 CARMELI  avashalom of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1810/136 01/01/1935 CARMELI  isaac of ein ganim Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm