אוגוסט 2020

.1 | 4,074 תיקים - 342,315 עמודים - 20 לאוגוסט 2020

מזהה פיזי תאריך התחלה שם התיק + קישור תיאור
חצ-8688/22 1/1/1972 ירדן – פליטים.
חצ-8688/25 1/1/1965 ריאליזם ערבי.
חצ-8689/1 1/1/1975 פרופסורים אמריקאים למען השלום במזרח התיכון.
חצ-8689/2 1/1/1975 פרופסורים אמריקאים למען השלום במזרח התיכון.
חצ-8689/8 6/1/1972 הטבח בלוד.
חצ-8690/5 1/1/1980 יוון-ישראל.
חצ-8690/6 1/1/1979 ישראל – כללי.
חצ-8690/9 1/1/1979 ישראל – כללי.
חצ-8691/2 1/1/1963 סכסוך ערב-ישראל.
חצ-8691/11 1/1/1970 יהודי סוריה.
חצ-3569/20 1/1/1964 ניגריה – ענייני פנים
חצ-3510/1 1/1/1964 אלבניה – קשרים בדרג ממשלתי.
חצ-3510/2 1/1/1964 אלבניה – קשרים עם מדינות שונות.
חצ-3510/3 1/1/1964 אלבניה – קשרים עם מדינות שונות.
חצ-3569/33 1/1/1965 ניגריה – שגרירות בישראל
גל-22825/1 10/10/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ירושלים מרחב תכנון מקומי – ירושלים.  קריית יצחק וולפסון. התוכניות וההתנגדויות.
גל-46223/18 6/4/1950 קו ישראל אמריקה בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התחבורה בנוגע לחברת הספנות "קו ישראל אמריקה בע"מ": פחת של ספינות  רכב לשירות החברה  קו טלפון ועוד.
חצ-3576/4 1/1/1965 ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות פעילות נציגויות  פעילות בנושא אנטישמיות ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות פעילות נציגויות  פעילות בנושא אנטישמיות
חצ-3512/10 1/1/1965 אינדונזיה – משרד החוץ
ג-9033/21 5/1/1977 לשכת רה"מ יצחק רבין – מכתבי רבין 1/5/1977 – 26/7/1977
חצ-8394/4 11/1/1974 טרור.
ג-6503/38 1/1/1970 קיבוץ לוחמי הגטאות התכתבות בנוגע לאירועים לציון שנת השלושים למרד גטו ורשה
חצ-8673/2 4/1/1984 מז"תים – מרוקו.
חצ-8673/5 4/1/1984 מז"תים – איראן שידורים בפרסית.
חצ-8673/6 4/1/1984 מז"תים – הסדרי מעבר בשטחים.
חצ-8673/10 4/1/1984 דו"ח מחלקת המדינה על זכויות האדם בשטחים
חצ-8673/14 1/1/1984 ירדן – נושאי מים ימי הירמוך.
גל-22828/6 1/1/1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ירושלים בתיק שינוי תכנית מתאר של ירושלים.
חצ-8674/3 4/1/1984 מז"תים – UNCTAD  ארגון עבודה בינלאומי.
חצ-8674/4 4/1/1984 מז"תים – הסכמים עם ארב"ל.
חצ-8674/5 4/1/1984 מז"תים – איגודים מקצועיים בשטחים.
חצ-8674/10 4/1/1984 שטחים – התנחלויות  קרקעות.
חצ-8674/13 4/1/1984 שטחים – אונסק"ו בשטחים.
חצ-8674/14 4/1/1984 שטחים – בריאות בשטחים  כללי.
חצ-8674/15 4/1/1984 שטחים – WNO  ארגון הבריאות העולמי.
חצ-4553/16 11/1/1970 אלבניה – יחסים מדיניים עם ארצות פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4553/17 8/1/1971 אלבניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בתיק רק שני מכתבים
חצ-8763/1 1/1/1980 ליבריה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בחו"ל.
חצ-8763/2 1/1/1980 ליבריה – דו"חות וסקירות.
חצ-8763/3 1/1/1980 ליבריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8763/6 1/1/1980 ליבריה – מדיניות חוץ.
חצ-8676/8 4/1/1984 עזה – הפרות סדר ופח"ע (פעילות חבלנית עוינת) בעזה.
פ-1924/11 12/26/1915 דוד בן-גוריון – התכתבות חמישה מכתבים באידיש שכתב דוד בן-גוריון לערענרייך במהלך מסע הרצאות בסניפי "פועלי ציון" בארה"ב.
חצ-9214/21 4/1/1986 ליבריה – סיוע
חצ-8407/11 1/1/1980 תיק דיר אל-סולטן.
חצ-8676/12 4/1/1984 לבנון – יחסי חוץ.
חצ-8676/14 4/1/1984 לבנון-ארה"ב.
חצ-8676/15 4/1/1984 לבנון – הוותיקן.
חצ-8676/16 4/1/1984 לבנון – סוריה.
חצ-8676/23 4/1/1984 לבנון – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8677/2 4/1/1984 לבנון – אישים בלבנון.
חצ-8677/7 4/1/1984 לבנון – סונים.
חצ-8677/13 4/1/1984 לבנון – רצועת הבטחון.
חצ-8677/14 4/1/1984 לבנון – הנשיא.
חצ-8677/17 4/1/1984 לבנון – אבי למא.
חצ-8677/18 4/1/1984 לבנון – או"ם  כללי.
חצ-8677/21 4/1/1984 לבנון – סוכניות האו"ם המיוחדות (ארב"ל).
פ-2181/12 1/1/1920 פתקיות ורשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות אודות יצחק שפירא ויעל סווטיצקי ובנושא חלוקת אדמות בפתח תקוה.
חצ-4562/3 4/1/1970 אורוגואי – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל.
חצ-8686/19 1/1/1980 מצרים – תקשורת.
חצ-8687/2 1/1/1972 ביקור בטהרן.
חצ-8687/5 1/1/1977 איראן – כללי.
חצ-8687/7 1/1/1979 איראן – ארה"ב.
חצ-8687/8 1/1/1980 איראן – ארה"ב.
חצ-8687/15 1/1/1970 איראן – מ. ששון.
חצ-8688/1 1/1/1976 מז"תים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8688/3 1/1/1976 מז"תים – סקירות  דו"חות  הערכות מצב.
חצ-8688/4 1/1/1976 מז"תים – סנטו.
חצ-8688/5 1/1/1976 מז"תים – ועידה ים-תיכונית.
חצ-8688/6 1/1/1966 מז"תים – נפט באיזור.
חצ-8688/8 1/1/1972 מבצע חורמה.
חצ-8688/11 1/1/1979 מרוקו.
חצ-8688/12 1/1/1979 כורדים.
חצ-8688/15 1/1/1977 מז"תים – מפגשים.
חצ-8688/16 1/1/1974 הודעות משותפות.
חצ-8688/17 1/1/1978 תיק הדסה.
חצ-8688/18 1/1/1968 חילוץ אוניה  התרסקות בתעלה.
חצ-8688/19 1/1/1980 מבצע ניר.
חצ-8688/20 1/1/1966 מרון שילוח.
חצ-8678/7 4/1/1984 מצרים – תחבורה יבשתית.
חצ-8678/8 1/1/1963 מצרים – חרם.
חצ-8678/11 4/1/1984 מצרים – קורס מש"ב וסימינרים.
חצ-8679/4 3/1/1985 תורכיה – סוריה.
חצ-8680/16 4/1/1984 מלטה – עניני פנים.
חצ-8680/17 4/1/1984 מלטה – יהדות.
חצ-8681/3 12/1/1985 יחסי ישראל-מצרים
חצ-8681/5 10/1/1985 הסכמים למיניהם והתכתבות רשמית בין ישראל למצרים.
חצ-8681/6 10/1/1985 ראס בורקה – כרך א'
חצ-8681/7 4/1/1984 החזרת השגריר המצרי
חצ-8681/8 4/1/1984 הקונסוליה המצרית באילת
חצ-8681/10 4/1/1984 ראס-בורקה – פסק-דין
חצ-8682/2 4/1/1984 מצרים – מדינות ערב.
חצ-8682/6 4/1/1984 מצרים – אש"פ.
חצ-8682/7 4/1/1984 מצרים – אש"פ.
חצ-8682/8 4/1/1984 מצרים – אש"פ.
חצ-8683/2 7/1/1984 מצרים – תעלת הימים.
חצ-8683/3 3/1/1984 מצרים – תהליך השלום.
חצ-8683/4 7/1/1984 מצרים – תהליך השלום.
חצ-8683/5 3/1/1985 מצרים – תהליך השלום.
חצ-8683/6 12/1/1985 מצרים – תהליך השלום.
חצ-8683/7 3/1/1984 יוזמת רייגן.
חצ-8683/8 3/1/1984 יחסי מצרים-ישראל-ארה"ב.
חצ-8683/9 3/1/1984 יחסי מצרים-ישראל-ארה"ב.
חצ-8683/11 3/1/1984 יחסי מצרים-ישראל-ארה"ב.
חצ-8683/12 3/1/1984 היוזמה הצרפתית-מצרית.
חצ-8683/13 11/1/1985 היוזמה הצרפתית-מצרית.
חצ-4611/29 10/1/1970 פנמה – דוחות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4611/38 7/1/1970 פנמה – גולים  תנועות שחרור ומחתרת.
חצ-8873/3 1/1/1986 ברית-המועצות – יהדות.
חצ-8873/4 2/1/1986 ברית-המועצות – יהדות.
חצ-8873/5 2/1/1986 ברית-המועצות – יהדות.
חצ-8873/6 4/1/1984 אנטישמיות.
חצ-8873/8 4/1/1984 ספרד – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8873/9 4/1/1984 ספרד – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8873/10 4/1/1984 יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8873/11 1/1/1986 ספרד – קטעי עתונות.
חצ-8873/12 1/1/1986 ישראל-ספרד – יחסים מדיניים.
חצ-8874/3 11/1/1984 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/4 1/1/1985 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/6 5/1/1985 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/7 7/1/1985 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/8 9/1/1985 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/9 11/1/1985 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8874/10 2/1/1986 ספרד – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8875/1 4/1/1984 יחסי חוץ – כללי – פולין.
חצ-8876/10 4/1/1984 פורטוגל – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8876/11 8/1/1985 פורטוגל -דו"ח סיום כהונה.
חצ-8876/12 4/1/1984 פולין – סקירות והערכות מצב
חצ-8876/13 4/1/1984 פולין – ליגות לידידות עם אגודות ידידות רשמיות ומכוני תרבות.
חצ-8876/15 4/1/1984 פולין – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-8876/18 11/1/1985 פולין – עניני פנים של ארץ הכהונה
חצ-8877/4 5/1/1984 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8877/6 4/1/1985 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8877/7 8/1/1985 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8877/8 1/1/1986 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8877/10 4/1/1984 צרפת – קשרים עם תנועות השמאל.
חצ-8683/16 3/1/1984 מצרים-ירושלים.
חצ-8684/9 6/1/1985 קפריסין – יחסי ישראל-קפריסין.
חצ-8684/12 4/1/1984 קפריסין – פנים.
חצ-8685/1 3/1/1984 מצרים-ארה"ב.
חצ-8685/3 4/1/1984 מצרים-טאבה.
חצ-8685/4 4/1/1984 מצרים-טאבה.
חצ-8685/7 4/1/1984 נורמליזציה.
חצ-8686/7 1/1/1979 מצרים – דייג ומים טריטוריאלים.
חצ-8686/8 1/1/1979 מצרים – תחבורה ימית וספנות.
חצ-8686/9 1/1/1979 מצרים – תחבורה אווירית.
חצ-8686/10 1/1/1979 מצרים – תחבורה יבשתית.
חצ-8686/11 12/1/1979 מצרים – קשרי מדע.
חצ-8686/12 12/1/1979 מצרים – קשרי מדע.
חצ-8686/13 3/1/1980 מצרים – קשרי מדע.
חצ-8686/14 1/1/1979 מצרים – קשרים עם אירגונים יהודיים עולמיים.
חצ-8686/15 1/1/1979 מצרים – קשרים עם אירגונים יהודים עולמים
חצ-8686/16 1/1/1979 מצרים – הקהילה היהודית.
חצ-8686/17 1/1/1979 מצרים – אנרגיה  כללי.
חצ-8686/18 1/1/1979 מצרים – מתנות.
חצ-4599/10 1/1/1970 ניגריה – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4599/14 3/1/1970 ניגריה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל.
פ-1920/15 9/1/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל מר ר. תמיר בעניין איש הדונמה זאב-חיים.
גל-48148/10 4/27/1983 פוריה עילית פוריה – תוכניות בנייה – עיר מרפא. פיקוח על מדידות.
חצ-4624/15 9/1/1970 קנדה – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים
חצ-8875/5 4/1/1984 ספרד – אנטישמיות.
חצ-8876/2 4/1/1981 פורטוגל – פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) במדינות כהונה.
חצ-8876/3 4/1/1984 פורטוגל – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8876/5 4/1/1984 פורטוגל – יחסים בין מדינות הכהונה לבין מדינות ערב.
חצ-8878/17 4/1/1984 יחסי חוץ – כללי – רומניה.
חצ-8878/18 4/1/1984 יחסי חוץ – כללי – רומניה.
חצ-8879/1 2/1/1986 רומניה – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8879/2 4/1/1984 רומניה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8879/4 11/1/1980 רומניה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8879/5 2/1/1986 רומניה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8879/8 4/1/1984 רומניה – יחסים מדינות הכהונה.
חצ-8879/10 4/1/1984 עניני פנים של ארץ הכהונה.
חצ-8879/11 1/1/1976 סקירת השגריר – יוחנן כהן.
חצ-8879/13 4/1/1985 יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8880/1 6/1/1986 רומניה – הריסת בית-כנסת.
חצ-8880/4 5/1/1985 עליה מרומניה.
חצ-8880/5 4/1/1985 יהדות.
חצ-8880/6 4/1/1984 עליה וקליטה.
חצ-8880/7 4/1/1984 אנטישמיות.
חצ-8880/8 4/1/1984 יחסים מדיניים בדרג ממשלתי – שבדיה.
חצ-8881/23 2/1/1985 שוויץ – פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) בחו"ל.
חצ-8881/24 4/1/1984 שוויץ – יהדות.
חצ-8882/1 4/1/1984 פינלנד – הנציגות הזרה בארץ.
חצ-8882/2 2/1/1986 פינלנד – האמנת נציגים.
חצ-8882/3 4/1/1984 פינלנד – יהדות.
חצ-8882/4 1/1/1986 פינלנד – ביקור המנכ"ל.
חצ-8882/5 2/1/1986 פינלנד – ביקור המנכ"ל.
חצ-8882/6 4/1/1984 פינלנד – עניני פנים.
חצ-8882/7 4/1/1984 פינלנד – ביקורי אישים ומשלחות.
חצ-8882/8 4/1/1984 פינלנד – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8882/9 4/1/1984 פינלנד – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8882/10 4/1/1984 פינלנד – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
חצ-8882/11 4/1/1984 פינלנד – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים.
חצ-8882/12 4/1/1984 פינלנד – ליגות לידידות עם ישראל.
חצ-8882/13 4/1/1984 פינלנד – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8882/15 3/1/1985 פינלנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8882/16 3/1/1985 פינלנד – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8882/17 11/1/1985 פינלנד – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8882/18 4/1/1984 פינלנד – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8882/19 4/1/1984 פינלנד – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8882/20 4/1/1984 פינלנד – משרד החוץ.
מ-5603/1 11/1/1940 פנקס האשמות – חברון וישובי הסביבה ספר רישום תיקים משטרתיים וסוג האשמה.
חצ-8877/13 4/1/1984 צ'כוסלובקיה – יהדות.
חצ-8877/14 4/1/1984 צרפת – מדיניות החוץ של ארץ הכהונה.
חצ-8877/15 4/1/1984 צ'כוסלובקיה – ערבים.
חצ-8877/16 4/1/1984 צ'כוסלובקיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8877/17 1/1/1980 צ'כוסלובקיה – יחסים עם ישראל בדרג מדיני
חצ-8877/18 5/1/1985 צ'כוסלובקיה – יחסי חוץ – כללי
חצ-8878/2 11/1/1985 צרפת – מדינות כהונה – ערב.
חצ-8878/6 4/1/1984 ביקור רה"מ בצרפת.
חצ-8878/7 4/1/1984 נסיעת ראש הממשלה לצרפת.
חצ-8878/8 4/1/1984 פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) במדינות הכהונה.
חצ-8878/9 4/1/1984 יהדות.
חצ-8878/10 12/1/1984 יהדות.
חצ-8878/11 6/1/1985 יהדות.
חצ-8878/12 4/1/1980 אנטישמית.
חצ-8878/13 4/1/1984 בקשות אנפורמציה.
חצ-8882/21 4/1/1984 פולין – נציגות ישראל.
חצ-8882/22 4/1/1984 פולין – אנטישמיות.
חצ-8883/2 6/1/1982 של"ג – נספח.
חצ-8883/3 1/1/1982 מלטה – יחסים מדיניים.
חצ-8883/4 1/1/1982 מלטה – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8883/5 1/1/1982 מלטה – סקירות  הערכות מצב.
חצ-8883/7 1/1/1982 מלטה – מדיניות חוץ.
חצ-8883/8 1/1/1982 מלטה – נציגות ישראל.
חצ-8883/9 1/1/1962 מלטה – ימי עצמאות – חגים.
חצ-8883/10 1/1/1962 מלטה – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-8883/11 1/1/1982 מלטה – כנס שגרירים.
חצ-8883/14 1/1/1982 אגף אירופה – עניני האגף.
חצ-8883/16 11/1/1983 אגף אירופה – עניני האגף.
חצ-8883/17 1/1/1982 יוון – קשרים עם מפלגות ואיגודים.
חצ-8883/18 1/1/1982 יוון – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-8883/19 1/1/1982 יוון – ליגות לידידות עם ישראל.
חצ-8883/20 1/1/1982 כנסיות – עניני המחלקה.
חצ-8883/21 1/1/1982 יוון – עניני פנים של ארץ הכהונה.
חצ-8883/22 1/1/1982 יוון – ממשלות גולות.
חצ-8880/9 3/1/1985 שבדיה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8880/10 10/1/1985 שבדיה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8881/1 7/1/1976 אירופה המזרחית – תיק יסוד.
חצ-8881/2 3/1/1978 בולגריה – תיק יסוד.
חצ-8881/3 9/1/1981 ברית-המועצות – תיק יסוד.
חצ-8881/4 5/1/1979 כנסיות – תיק יסוד.
חצ-8881/5 5/1/1979 הונגריה – תיק יסוד.
חצ-8881/6 4/1/1984 ישראל – אגף אירופה (עניני האגף).
חצ-8881/7 2/1/1985 ישראל – עניני אגף אירופה.
חצ-8881/8 9/1/1984 פולין – יסוד.
חצ-8881/10 12/1/1972 רומניה – יסוד (תיק יסוד).
חצ-8881/11 3/1/1978 צ'כוסלובקיה – יסוד (תיק יסוד).
חצ-8881/12 1/1/1980 צרפת – פח"ע (פעילות חבלנית עויינת).
חצ-8881/14 4/1/1984 שבדיה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8881/15 4/1/1984 שבדיה – סיוע בטחוני ואספקת נשק למדינות ערב.
חצ-8881/16 4/1/1984 שבדיה – יחסים עם אירגוני חבלה.
חצ-8881/17 4/1/1984 שבדיה – יהדות.
חצ-8881/21 4/1/1984 שוויץ – סיוע בטחוני למדינות ערב.
גל-3927/94 3/1/1933 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה נגריה בקשות
חצ-9785/11 7/1/1987 מצרים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9786/1 1/1/1988 מצרים – דיווחים מדיניים מהמשרד
חצ-9786/2 7/1/1987 מצרים – דיווחים מדיניים מהמשרד
חצ-9786/4 4/1/1986 מצרים – דיווחים מדיניים מהמשרד
חצ-9786/7 4/1/1986 מצרים – טאבה – פתרון
חצ-9786/8 1/1/1988 מצרים – טאבה – פתרון
חצ-9786/9 10/1/1986 מצרים – טאבה – פרוצדורה
חצ-9786/10 4/1/1986 מצרים – טאבה – פרוצדורה
חצ-9787/1 1/1/1988 מצרים – אש"פ והפלשתיניים
חצ-8885/8 9/1/1981 גרמניה – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8885/9 1/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8885/10 2/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8885/11 11/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8885/13 1/1/1980 דנמרק – סקירות והערכות מצב.
חצ-8886/1 1/1/1980 אירופה – ובש"א (ועידה לבטחון ושיתוף- פעולה אירופי) (מלטה).
חצ-8886/3 12/1/1980 אירופה – ובש"א (ועידה לבטחון ושיתוף- פעולה אירופי) (מדריד).
חצ-8886/6 1/1/1980 אירופה – ישראל.
חצ-8886/12 12/1/1975 אירופה – דו-שיח אירופה – ישראל  אירופה – ערב
חצ-8887/1 2/1/1981 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/2 1/1/1983 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/3 5/1/1982 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/5 11/1/1981 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8883/23 1/1/1982 יוון – אנטישמיות.
חצ-8883/24 1/1/1982 יוון – ימי עצמאות.
חצ-8884/1 5/1/1980 ביקורי אישים מגרמניה בישראל.
חצ-8884/5 1/1/1980 אירופה – השגריר ג. תורן.
חצ-8884/6 1/1/1980 אירופה – השגריר ג. תורן.
חצ-8884/9 1/1/1977 ביקור שר החוץ דיין ברפובליקה הגרמנית.
חצ-8884/11 1/1/1971 גרמניה – פרוטוקולים  סקירות ונאומים.
חצ-8885/1 1/1/1980 גרמניה המזרחית – סקירות והערכות מצב.
חצ-8885/2 1/1/1980 גרמניה המזרחית – קשרים עם תנועות השמאל.
חצ-8885/4 1/1/1980 גרמניה – מדיניות חוץ – כללי.
חצ-8885/5 1/1/1980 גרמניה – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8885/6 8/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8885/7 1/1/1980 גרמניה – ביקור אישים ומשלחות בעולם.
חצ-8887/6 12/1/1984 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/7 8/1/1985 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/8 12/1/1985 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/10 1/1/1987 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8887/11 1/1/1982 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8888/1 5/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/2 4/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/3 4/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/4 3/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/5 4/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/6 4/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/7 5/1/1987 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/8 1/1/1987 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/9 5/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8888/10 2/1/1982 אוסטריה – עבודת הדוקטורט של קורט ולדהיים.
חצ-8888/11 2/1/1982 אוסטריה – דו"ח מחברי פרלמנט בריטניה.
חצ-8889/1 1/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/2 5/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/3 5/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/4 6/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/5 5/1/1987 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/6 5/1/1987 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/7 10/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/8 7/1/1986 אוסטריה – פרשת ולדהיים.
חצ-8889/12 4/1/1987 ישיבת הכנסת האחת-עשרה.
חצ-9787/2 12/1/1988 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
חצ-9787/3 6/1/1987 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
חצ-9787/5 4/1/1986 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
חצ-9787/6 4/1/1986 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
פ-2065/8 9/1/1920 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לתרגום ספרו של יצחק בן-צבי ובענינים אישיים.
פ-2065/9 10/6/1920 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לסיורה של רחל ינאית בן-צבי באיטליה.
חצ-9783/23 4/1/1986 מצרים – אמל"ט (אמריקה הלטינית)
חצ-9783/24 4/1/1986 מצרים – אפריקה
חצ-9783/25 5/1/1986 מצרים – אסיה
חצ-9783/26 4/1/1986 מצרים – בלמ"ז (בלתי מזדהות)
חצ-9784/2 4/1/1986 יחסי ישראל-מצרים
חצ-9784/4 5/1/1986 יחסי ישראל-מצרים
חצ-9784/5 8/1/1986 מצרים – יחסי ישראל-מצרים בדרג מדיני
חצ-9784/6 9/1/1986 מצרים – יחסי ישראל-מצרים בדרג ממשלתי
חצ-9785/3 1/1/1988 מצרים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9785/4 1/1/1988 מצרים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9785/5 12/1/1987 מצרים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
פ-2071/7 3/16/1948 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "בשיירה לירושלים מלווית עלי בני". בתיק גם רשימות שונות שכתבה רחל ינאית בן-צבי בנוגע למות בנה עלי בן-צבי.
פ-2071/8 5/1/1929 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת חיבור אודות שיירת הל"ה.
פ-2071/9 11/1/1947 מאמר בשם "בליל הכרזת המדינה באו"ם" מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בנושא הסיכון הבטחוני בחווה החקלאית ומותו של עלי.
ג-6504/31 1/1/1970 רמת מגשימים דוח מביקור סגני יו"ר הכנסת ברמת מגשימים
חצ-8869/1 2/1/1980 סקירות מזא"ר (מזרח אירופה).
חצ-8869/2 10/1/1964 סקירות מזא"ר (מזרח אירופה).
חצ-8869/3 1/1/1966 סקירות מזא"ר (מזרח אירופה).
חצ-8869/7 1/1/1966 ידיעות – מזרח אירופה.
חצ-8869/8 10/1/1970 ידיעות – מזרח אירופה.
חצ-8870/1 10/1/1974 בולגריה – ישראל.
חצ-8870/3 1/1/1980 ברית-המועצות-ישראל.
חצ-8870/4 8/1/1974 ברית-המועצות-מזרח תיכון.
חצ-8870/6 1/1/1977 יוגוסלביה – ישראל.
חצ-8870/8 1/1/1976 רומניה – ישראל.
חצ-8870/9 8/1/1980 רומניה – יהודים.
חצ-8870/10 1/1/1974 ברית-המועצות – ישראל.
חצ-9785/10 8/1/1987 מצרים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9793/7 11/1/1986 מצרים – קשרי תרבות
חצ-9793/8 4/1/1987 מצרים – קשרי תרבות
חצ-9793/9 7/1/1987 מצרים – קשרי תרבות
פ-2065/32 4/20/1929 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. ציור מתוק של עמרם בן צבי. מכתב בנוגע לשהותה של רחל ינאית בן-צבי בפולין ולביקורו של יצחק בן-צבי באלכסנדריה.
פ-2065/33 5/21/1929 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתב מרחל ינאית בן צבי לבעלה יצחק בן צבי. המכתב נוגע לשהותה בפולין ולביקורו של יצחק באירופה.
פ-2065/34 6/1/1929 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לפעילות הוועד הפועל  ועידת פועלי ציון ועידת ארץ-ישראל העובדת ולטיול שעשתה רחל ינאית בן-צבי בארץ ישראל.
פ-2072/33 1/1/1936 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים מרחל-ינאית בן צבי בנוגע למאורעות הכותל 1937-1936. התאריך הינו משוער.
חצ-8871/6 4/1/1985 ברית-המועצות – יהדות.
חצ-8871/10 4/1/1984 ברית-המועצות – יהודים.
חצ-8871/11 1/1/1980 ברית-המועצות – יהודים.
חצ-8871/16 1/1/1980 ברית-המועצות – יהודים.
חצ-8872/6 12/1/1984 יהדות.
חצ-8872/10 8/1/1985 יהדות.
חצ-8873/1 10/1/1980 ברית-המועצות – יהדות.
חצ-8873/2 12/1/1985 ברית-המועצות – יהדות.
ג-708/1 5/18/1949 משרד הפנים – המפקח על הבחירות למועצות המקומיות – פרוטוקולים של מועצות עירוניות פרוטוקולים של ועדת העירייה בחיפה בנושא תכנון ובנייה  מיסים עירוניים  תשתיות ועוד. תיקים מ-1 עד- 8
חצ-9773/21 4/1/1986 סן-סלבדור – קשרים עם מדינות ערב
חצ-9774/1 4/1/1986 פנמה – יחסים עם מדינות ערב
חצ-9774/2 4/1/1986 פנמה – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
פ-2067/8 1/1/1973 חוברת אירגון ה"הגנה" ירושלים. חוברת שך ארגון חברי ה"הגנה" ירושלים ובה מאמרים. צילומים של אהרן צ'צ'קס.
חצ-9358/3 1/1/1978 נאומי בגין
חצ-9804/9 4/30/1986 שטחי ירדן – כללי
חצ-9804/10 4/1/1986 לבנון/סוריה – צוות משימתי
מפה-4532/1 1/1/1948 ( ארץ-ישראל – תכנית חלוקה )   Palestine – Plan of Partition with Economic Union מפת חלוקת הארץ 1947 ( תכנית החלוקה ) לפי הצעת ועדת או"ם בשאלת ארץ-ישראל; סומנו מדינה ערבית  מדינה יהודית  אזור העיר ירושלים; גבולות בין-לאומיים  גבולות המחוזות והנפות סימנים מדיניים  אדמיניסטרטיביים  של ישובים  כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ב- 1948
גל-12054/10 3/24/1958 משרד ראשי ומחוזות – המוסד לתיאום בין הממשלה והסוכנות. תיאום פעולות מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ומשרד הפנים בנושא התיישבות: תכנון ופיתוח יישובים; תשתיות ודרכי גישה; קביעת סטנדרטים ; אישור תוכניות והיתרי בנייה
חצ-9804/13 4/1/1986 מצרים – צוות משימתי
חצ-9804/14 4/1/1986 טרור בינלאומי
גל-12055/14 1/29/1969 משרד ראשי ומחוזות – המועצה הציבורית המייעצת לשר לקליטת העולה פרוטוקולים של ישיבות המועצה הציבורית המייעצת בנושא עליית עולים. סקר מעקב אחר קליטת העולים בארץ ; התפלגות מיקום מרכזי קליטה  מיפוי מדינת מוצא; קליטה; אכלוס; משלח יד
חצ-8876/19 1/1/1985 פורטוגל – יהדות
גל-22631/14 1/1/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מכון אוניברסיטאי שאילתא של חבר הכנסת יזהר סמילנסקי ותשובת שר הפנים ותכנית בנייה למכון  אוניברסיטאי בהר הכרמל
חצ-9804/21 4/1/1986 הסברה ישראלית
חצ-9805/1 4/1/1986 שטחים – זכויות האדם
גל-57510/14 5/1/1974 המגבית המאוחדת – דוחות דוחות מרוכזים של תרומות למגבית היהודית המאוחדת  ולג'וינט לשנים 1975-1967.
א-8041/3 6/1/1974 ראש-הממשלה יצחק רבין פרסומים  מברקים וסטנוגרמות הכוללים נאומים  פגישות וראיונות של יצחק רבין בנוגע להחלטות האו"ם בנושא הפלסטיני  הסכמי הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה ובין ישראל למצרים  הסכסוך במזרח-התיכון  המלחמה בטרור ועוד.
א-8041/10 12/1/1974 [מצרים] פרסומים  מברקים וצילומי מברקים בנוגע להתבטאויותיהם של ראשי מדינה מצרים כגון: נשיא מצרים אנואר סאדאת  אסמעאיל פהמי שר החוץ המצרי  בענין הסכסוך במזרח-התיכון  הסכמי הפרדת הכוחות בין מצרים לישראל ועוד. (המשך בתיק 11)
חצ-9805/3 7/1/1987 זכויות האדם בשטחים
חצ-9805/8 4/1/1986 מינהלה – תיק המחלקה
גל-12049/7 1/24/1959 משרד ראשי ומחוזות – הועדה הבינמשרדית לבדיקת ליקויים  מבקר המדינה דין וחשבון של המועצה הבינמשרדית לבחינת ליקויים ודרכי תיקונן
גל-12050/5 8/1/1965 משרד ראשי ומחוזות – חוק ותקנות מרשם האוכלוסין – אגף עליה ומרשם. בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים הקשורים לחוק ותקנות מרשם האוכלוסין: התכתבויות של גורמים שונים במשרד הפנים בנושא החוק  תקנות בדבר צורת הטפסים ותרשים שיכילו הודעות לידה ופטירה  טיוטת תקנות בדבר סדרי רישום  הגדרת תושב  הצעות לתיקונים בחוק מרשם האוכלוסין  חוק השמות ובתקנות לשעת חירום  הצעות לתיקונים לנוסח החוק  תקנות בדבר רישום בתעודת זהות – הסמכת ראש הג"א להטביע חותמת בתעודת זהות  נקיבת שמות קודמים  זכרון דברים מכנס מנהלי הלשכות לעלייה ומרשם  שינויים הנובעים מתיקון מס' 2 לחוק השבות תש"ל – 1970   פרסום תקנות בדבר רישום בתעודות זהות  חוק מרשם האוכלוסיi (תיקון מס' 4) תש"ל – 1970  תקנות השמות  תקנות בדבר ניהול מרשם האוכלוסין  תקנות מרשם האוכלוסין (רשום בתעודת זהות) (בחירות לאיגוד עובדי המדינה) תשכ"ט 1969  פרסום חוק רישום פטירות חיילים שניספו במערכה תשכ"ז 1967  פרטי הרשיום הנדרשים בטופס הודעת לידת חי  ההבדלים בין הפקודה הקודמת לחוק החדש  תזכיר בעניין שינוי חוק לארכת תוקף תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות) ועוד.
גל-12048/1 2/10/1969 משרד ראשי ומחוזות – דו"ח חודשי על פעולות אגף המרשם דו"ח רישום עליה.
חצ-9806/8 4/1/1986 קשרי חוץ וביקורי אורחים ומישלחות
חצ-9806/12 1/1/1988 פעולות ארגונים בינלאומיים בשטחים האו"ם
גל-12050/15 2/1/1959 משרד ראשי ומחוזות – מתן שרותים ע"פ תעודת-זהות. בתיק התכתבויות בנושאים שונים הקשורים למתן שירות על פי תעודת זהות: הוראה לעובדי חברת החשמל בעניין עדכון הרישום בתעודות הזהות  שינוי כתובת  הצגת תעודת זהות בבתי הדין הרבניים  מועצות דתיות  מתן שירותים לקהל על סמך תעודות זהות מעודכנות  בדיקת כתובת מעודכנת בתעודת זהות בעת הרישום לנישואין  עזרת המשרדים הממשלתייםבעדכון הכתובות בפנקסי הזיהוי  רשימת שירותים הניתנים לאזרח מגופים שונים כגון: משרד הסעד ועוד  פרוטוקול ישיבה בעניין תעודת הזהותכביסי להגשת שירותים של משרדי הממשלה  שמירת רישום תקין של התושבים  החלטת ועדת המשנה לעריכת הצעות לגבי מרשם תושבים  פנקס מזון וקשר צרכן קמעוני אחר ביטול הקיצוב – הבטחת מלאי מזון  סיכום הדיונים בישיבת ועדת שרים לעניין פנקסי המזון  מתן פיצוי כספי לבעלי פנקסי מזון ועוד.
מגע-21/21 5/1/1993 בית-חולים למחלות מדבקות בתיק רק פרסום מטעם מינסטריון הבריאות בנוגע למרכז למלחמה בשחפת בירושלים.
גל-21953/8 1/1/1974 חקיקה ראשית – הארכת תוקפן של תקנות שעת-חרום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים) תשל"ד – 1974
מפה-4158/1 1/22/1917 מפת גבול בסיני.   Outline Map of Sinai Frontier בתיק צלום מפת חצי-האי סיני  דרום ומרכז ארץ-ישראל על-גבי נייר שקוף יציב כהה – נגטיב; כולל חלקים בעבר הירדן; כולל ים התיכון  מפרץ סואץ  מפרץ עקבה; סומן קו הגבול הבינלאומי בין מצרים לתורכיה 1906 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – הודפס ע"י מחלקת המדידות מצרים ( Survey of Egypt ) ב- 22.1.1917
פ-2865/1 11/1/1978 חומר של יצחק מולכו כרטיסי ביקור וברכות שנה טובה
גל-12053/3 11/1/1956 משרד ראשי ומחוזות – הועדה הבינמשרדית לבעיית הרשיונות מסמכים הנוגעים לפעילות הועדה הבינמשרדית לקביעת נוהל הוצאת רישיונות לבתי עסק שהוקמה לצורך טיפול בסוגייית השיקולים להנפקת רישיונות לבעלי עסק  משך תוקפו של הרישיון  מועד חידושו  רמת המעורבות של הרשות המקומית ועוד. בנוסף  בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים: רישוי של קמעונאים וסיטונאים  הערות על המלצות ועדת הכלכלי של הכנסת בעניין חנויות המכולת וארגון השיווק בענף המזון  נוהל הוצאת רישיונות לבתי עסק  פרוטוקולים מישיבות הוועדה לבדיקת שיטות הרישוי  מינוי חברי הוועדה  הוראות נוהל מס' 12 – הוצאת רישונות סחר  ייצור והחסנה  טפסי בקשות שונים לדוגמה: בקשה לרישיון לקמעונאי/סיטונאי/בית הארחה/יבואן/צרכן ועוד.
מפה-4251/1 1783-01-01 07:00:00 ( ארץ-ישראל  שבטים וירושלים )   La Palestine  les Tribus et Jerusalem בתיק מפה הסטורית של ארץ-ישראל בתקופת הרומאים; סומנו גבולות המחוזות סימני הרים  ישובים  אירועים מהתנ"ך בפינה שמאלית עליונה – מפה קטנה של השבטים; סומנו גבולות השבטים בצבע ורוד מתחת המפה העיקרית – מפה קטנה של ירושלים העתיקה ( לפני חורבן של בית-המקדש השני ) מפה מעוטרת בכותרת מהודרת צבעונית הודפס בדפוס Remondini ( ונציה ) ב- 1783
גל-9087/13 1/1/1971 נציגות צפון אמריקה דו"ח הנציגות ספטמבר-דצמבר 1971  התכתבויות עם גופים שונים בעניין סיורי נוער בארץ.
ג-6512/20 1/31/1972 חטיפת מטוס "סבנה" מכתבים מתלמידים מהארץ ומחו"ל ולקט קטעים מתוך מאמרי מערכת בעתוני ארה"ב ומדינות אחרות בעניין פעולת צה"ל לשחרור מטוס "סבנה"
גל-142/24 8/1/1970 יעקב מלכין התכתבות עם משרד התיירות בנושא נסיעת מלכין לחו"ל
ג-6527/11 1/1/1970 יחסי ישראל פנמה התכתבות עם משרד החוץ
גל-9072/13 1/1/1970 דו"ח פעולות נציג צפון אמריקה
פ-2288/1 1/1/1941 חוברת בשם "מצרור זכרונותי" מאת שושנה לישנסקי. חוברת בשם "מצרור זכרונותי" מאת שושנה לישנסקי ובה זכרונות מילדותה במאלין  כולל קטעי טיוטה של סיפורים שחוותה וכתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "בעיירתנו לפני ששים שנה" מאת שושנה לישנסקי.
ג-6519/35 1/1/1972 רצח הספורטאים במינכן (אולימפיאדה) הצהרות רשמיות
מ-5024/8 12/1/1946 המחלקה המשפטית – Eisa Darwish d. Kurdey V. Deputy District Commissiouner of Jaffa and others עיסא דרוויש ד. קורדי נגד סגן נציב מחוז יפו – התכתבויות.
גל-43378/8 6/1/1967 הרשות לפיתוח ותכנון – רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהרשות לתכנון פיתוח החקלאות בנוגע להתיישבות ברמת הגולן: תכנון קרקעות  מקורות מים  סוגי ענפים חקלאיים ועוד
גל-56409/5 7/1/1968 משק לשעת חירום באזור יהודה ושומרון התכתבות בנוגע לגיוסי רכב בשעת חירום וסיכומי דיון בנושא
חצ-5300/22 7/1/1972 אלבניה – דו"חות הערכות מצב וסקירות בתיק מזכר מאירופה 3 למר יוחנן מרוז – סמנכ"ל בנוגע ליחסי ישראל אלבניה.
חצ-5300/23 8/1/1972 אלבניה – יחסי חוץ – כללי בתיק התכתבות בנוגע ליחסי החוץ ומינויים במשרד החוץ האלבני.
חצ-5300/24 2/1/1972 אלבניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4219/36 1/1/1968 סומאליה – דיונים ודו"חות והערכות מצב
גל-43381/2 5/25/1969 הרשות לפיתוח ותכנון – רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהרשות לפיתוח ותכנון במשרד החקלאות בנוגע לרמת הגולן: שטחי מרעה  ייעור  שטחי אימונים  פיתוח צפון מזרח הכנרת  תכניות משקיות  איתור שטחים ליישובים ועוד.
גל-4030/8 4/14/1972 אחמד מוחמד ג'ברין בקשה להיתר בניה באום אל פחם (בית מגורים).
ג-6527/15 1/1/1968 יחסי ישראל גויאנה GUYANA התכתבות עם משרד החוץ
חצ-2925/22 2/28/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – תוכנית סיוע להתישבות הפלאשים באזור מטמה  שבגבול אתיופיה-סודאן.
גל-43387/1 7/24/1974 הרשות לפיתוח ותכנון – רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהרשות לתכנון פיתוח החקלאות בנוגע להתיישבות ברמת הגולן: בתי קירור ואריזה  מפעלים אזוריים  השיתוף האזורי בין העיר קצרין לישובים הכפריים  מרכז אזורי כלכלי דרום רמת הגולן ועוד.
חצ-2031/2 10/1/1961 שיתוף פעולה בינלאומי עם ניגריה  – כללי סיוע טכני בניגריה   שיגור ארכיאולוג ישראלי לניגריה  ביקורים בצפון ניגריה וכו'.
מפה-4713/1 8/1/1941 תרשים תכנית הבניה של נקודת משטרה… – ג'יסר אל-מג'מי.  Police Post&Governm' Offices – Jisr El Majami – Sketch Plan בתיק תרשים של תכנית בנית תחנת משטרה ומשרדי הממשל בג'יסר אל מג'מי על נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע והראשונה; למטה משמאל לימין – תכנית מיקום התחנה סביב הכבישים ביסן – טבריה  ג'יסר אל-מג'מי – טבריה; מראה כללי של הבנין המיועד; תכנית של ביתן הביקורת Frontier Control Post ( Outpost ); מראה כללי של הביתן נתונים – מס' סידורי – 046; בצד ימין – חתימת האישור ב- 1.8.41; חתימות של אדריכל הראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל הראשי  מנהל המח' לעבודות צבוריות
חצ-4226/31 5/1/1969 פנמה – יומנים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4226/46 3/1/1969 פנמה – הנציגות – הנציגות הישראלית בפנמה
חצ-4239/8 2/1/1968 קנדה – דיונים דו"חות והערכות מצב.
ח-1597/13 12/1/1967 ניקוז מזרחי של הרי יהודה וחברון – הצעות למחקר ולקדיחה
ח-1603/12 8/1/1970 הספקת מים למג'דל שמס
ח-1598/10 12/1/1967 תכנית לסילוק והשבת שפכי ירושלים – סקר בתיק תכנית לסילוק והשבת שפכי ירושלים – סקר מוקדם.
ח-1604/6 6/1/1970 הצעה לעריכת תכניות למפעלי מים המיועדים לבצוע בשנים הקרובות
ח-1604/22 7/1/1974 הספקת מים לירושלים בשלוש השנים הקרובות 1974-1976
חצ-5340/16 3/1/1973 דרום ויאטנם – הנציגות בארץ – נציגות דרום ויאטנם בארץ. ההסכמה למינוי שגריר ישראל בסייגון יאיר אבן
ח-1606/31 1/1/1971 סקר על ההידרוגיאולוגיה של ברכת רם
ח-1600/20 11/4/1969 הספקת מים למושבים חדשים בפתחת רפיח מפות ומסמכים בנושא הספקת המים למושבים בסיני; דו"ח מסכם של תה"ל בנושא.
ח-1600/9 2/1/1969 תכנית אב להספקת מים לירושלים השלמה
ח-1600/10 10/31/1969 עקרונות תכנון משק המים לטווח ארוך טיוטת סיכום הדיון בעניין עקרונות משק המים לטווח ארוך.
ח-1600/11 12/1/1969 דוח על מקורות המים באבני החול בנוביות בסיני ובנגב הדרומי דו"ח ביניים על מקורות המים באבני החול הנוביות בסיני ובנגב הדרומי
ח-1600/26 2/1/1970 בריכת רם כמקור הספקת מי שתיה סקר תברואי + הצעה להרחבת מערכת אספקת המים להאחזות קליה בבקעת הירדן סקר תברואי בנושא בריכת רם כמקור הספקת מי שתיה; הצעת תכנון להרחבת מערכת אספקת מים לקליה.
ח-1601/6 3/8/1970 הגיאוהידרולוגיה של רצועת עזה – תמצית דוח מספר 3 חוברת של תה"ל בנושא הגיאוהידרולוגיה של רצועת עזה.
ח-1597/18 12/1/1967 רמת הגולן – בחינה ראשונית של אפשרויות פתוח מפעלי מים להשקייה בתיק פרסום בנושא בחינה ראשונית של אפשרויות פתוח מפעלי מים להשקייה.
ח-1597/27 8/1/1967 קביעת טווחי התנגדויות חשמליות לבזלת ואבן גיר בעמק החולה המזרחי ורמת הגולן בתיק פרסום בנושא קביעת טווחי התנגדויות חשמליות לבזלת ואבן גיר בעמק החולה המזרחי ורמת הגולן.
ח-1602/1 4/1/1970 סיכום פעולות שלוש השנים בחקלאות ביהודה והשומרון דו"ח סיכום פעולות שלוש השנים בחקלאות ביהודה ושומרון.
ח-1601/13 4/1/1970 פרוייקט חקר המערכת הארצית ותכנונה לקראת מצבים קיצוניים צפויים בשנות השבעים והשמונים
ח-1601/15 3/1/1970 בעיות תכנון לטווח ארוך במשק המים הישראלי
ח-1602/11 2/1/1970 הצעת תכנית לפיתוח מוגבר של החקלאות ביהודה ושומרון לשנים 1970/1 – 1972/3
ח-1602/12 2/1/1970 תחזית צריכת המים בירושלים בשנים 1969/70 – 1980/81
ח-1602/23 2/1/1970 תכנית אב לאספקת מים ביתית ביהודה ובשומרון
כ-435/3 9/30/1948 ועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית – סטנוגרמות  10/9/1948
ג-2163/8 9/25/1950 הנהלה – תיירות ועליה טיפול בפניות אישיות של עולים ואזרחים בנוגע לעלייה ארצה ולשליחות בחו"ל.
חצ-5363/23 12/1/1972 ניגריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – טרור בתיק רק מכתב אחד מאת מזתי"ם – מא"ף (מחלקת אפריקה) ב' אל לאגוס בנוגע לאבטחת אוניות
חצ-5373/27 1/1/1972 פנמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-5364/12 2/1/1972 ניגריה – איגודים מקצועיים וסטודנטים
חצ-5364/14 6/1/1972 ניגריה – תנועות שחרור ומחתרת בתיק רק שני מכתבים בנוגע לאוסטין אוקבזה
מפה-4730/1 7/18/1941 נקודת משטרה – נבי סלח.   Police Post – Nebi Saleh בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת משטרה בנבי סלח על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 051; מס' Number BP/1628/1; שורטט ע"י F.L.; תאריך – 18.7.1941; למטה מהמסגרת – הערה: מס' 1630/1 הוחלף למס' 1628/1 ע"י R. Bukhary ( למעלה רשום – הוחלף ( Superseded ) בצד ימין – חתימת האישור ב- 1.8.41; חתימות של אדריכל ראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל ראשי  מנהל מח' לעבודות צבוריות
חצ-5343/15 10/1/1972 זאיר – יחסים עם ארגוני חבלה בתיק התכתבות בנוגע לתמיכת זאיר באש"פ
גל-43391/4 9/1/1976 הרשות לפיתוח ותכנון – איזור דרום לבנון
גל-43389/6 3/19/1968 הרשות לפיתוח ותכנון – רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהרשות לתכנון פיתוח החקלאות בנוגע להתיישבות ברמת הגולן: היאחזויות נח"ל  מקורות מים  שטחי מרעה  סוגי ענפים חקלאיים  מפות  תיאום הפעילות בין משרד החקלאות והמחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית  שמורות טבע  בקעת הבטיחה ועוד.
גל-43389/5 7/6/1967 הרשות לפיתוח ותכנון – רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהרשות לתכנון פיתוח החקלאות בנוגע להתיישבות ברמת הגולן: היאחזויות נח"ל  מקורות מים  סוגי ענפים חקלאיים ועוד.
גל-46528/3 6/21/1950 המחלקה לרבנות ולשיפוט רבני התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה לרבנות ושיפוט רבני במשרד הדתות  הרב דב כ"ץ  בנוגע לנושאים: הוראות לבתי הדין – שעות עבודה בבתי הדין  הושעות ליישובים שונים על ביקור מנהלי המחלקה במקום  בקשת בית הכנסת "אהל ישראל" בתל אביב למינוי הרב מרדכי לופס במקום ועוד.
חצ-9798/6 4/1/1986 קפריסין – עניני פנים
חצ-9798/8 4/1/1986 קפריסין – אישים
חצ-9798/9 4/1/1986 קפריסין – הסכסוך
חצ-9798/10 4/1/1986 קפריסין – יחסים עם מדינות ערב
חצ-9798/11 4/1/1986 קפריסין – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-9800/14 4/1/1986 קפריסין – שיתוף פעולה משקי
חצ-9800/15 4/1/1986 תורכיה – כולל מינויים במשרד
חצ-9800/16 4/1/1986 קפריסין – אנרגיה ונפט
חצ-9800/18 4/1/1986 קפריסין – תיירות
חצ-9800/19 4/1/1986 קפריסין – תערוכות וירידים
גל-46530/1 12/1/1952 תיק ייסוד – מועצת הרבנות הראשית מסמכים המפרטים את המטרה והמבנה הארגוני  אמצעי העבודה  שיטות ותהליכי עבודה  תפקידי הרבנות הראשית ועוד.
חצ-9801/10 4/1/1986 תורכיה – יחסים עם מדינות ערב
חצ-9801/11 4/1/1986 תורכיה – איגודים מקצועיים
גל-47090/13 7/1/1963 סקר מפעלי תעשיה:  1. תעשיות צמר אוסטרליות  2. סטארפלסט  3. מועצה אזורית מרום הגליל  4. כפר עציון  5. פוליגון  6. פיוני בתיק סקרי מפעלי תעשייה של הבנק לפיתוח תעשייה בישראל של החברות: תעשיות צמר אוסטרליות בע"מ  סטארפלסט תעשיות (1967)  מועצה אזורית מעלה הגליל  פוליגון מצבעת טקסטיל חיפה בע"מ  כפר עציון קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ  מפעלי פיוניר (אירודיין) בע"מ  מחצבות – שותפות רשומה בכפר גלעדי.
גל-47111/27 3/8/1935 פ. שפירא – בית קפה בתיק התכתבות בנוגע לבניין – בית קפה פ. שפירא
חצ-9800/20 4/1/1986 קפריסין – תחבורה אווירית – יחסי תעופה
חצ-9801/3 4/1/1986 תורכיה – ארמנים
חצ-9801/4 11/1/1987 תורכיה – עניני פנים (ארגונים ומפלגות)
גל-7186/4 1/1/1975 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – סליפר אילנה
חצ-9801/6 4/1/1986 תורכיה – יחסים עם ארגוני חבלה (אש"פ)
גל-46626/14 12/7/1959 ברכות לרב ברכות ומכתבים שונים לרב יצחק נסים.  ברכות לראש השנה ובקשות מהרב לשלוח ברכות לרגל השנה החדשה. חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית.  התכתבויות ועוד.
ג-2185/2 4/7/1949 הנהלה – דו"ח מרכז מחוז הצפון דו"ח על פעילות משרד החקלאות (מחוז הצפון) בחודש מרץ 1949. נכתב על ידי מרכז המחוז – ל. גרינשפון.
חצ-9799/5 4/1/1986 קפריסין – הסברה ישראלית
חצ-9799/6 4/1/1986 קפריסין – "ספר שחור"
חצ-9799/7 4/1/1986 קפריסין – עתונאים  תעמולה עויינת
חצ-9793/10 11/1/1987 מצרים – קשרי תרבות
חצ-9793/11 4/1/1986 מצרים – יריד הספר
חצ-9793/12 4/1/1986 מצרים – ספורט
חצ-9793/13 4/1/1986 מצרים – ארכיאולוגיה עתיקות בסיני
חצ-9794/1 8/1/1987 מצרים – נושאים קונסולריים  אשרות
ג-2185/7 10/31/1948 הנהלה – תמצית העתונות היומית תמציות עיתונות יומית שהוכנו על ידי לשכת העיתונות והמודיעין הממשלתית.
ג-2185/8 6/29/1948 הנהלה – תמצית העתונות היומית (העתקים) תמציות עיתונות יומית שהוכנו על ידי לשכת המודיעין הממשלתית.
חצ-9794/4 4/1/1986 מצרים – ברכות ותנחומים רשמיים
חצ-9794/11 4/1/1986 מצרים – אנטישמיות  תעמולה עויינת והתבטאויות אנטי-ישראליות
חצ-9795/1 10/1/1986 מצרים – חקלאות
חצ-9795/2 4/1/1986 מצרים – חקלאות
חצ-9798/15 4/1/1986 קפריסין – סקירות והערכות מצב
חצ-9798/16 4/1/1986 קפריסין – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9798/19 4/1/1986 קפריסין – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9798/20 4/1/1986 קפריסין – יוון-קפריסין
חצ-9798/21 4/1/1986 קפריסין – תורכיה
חצ-9809/13 12/1/1987 ביטחון שוטף והפרות סדר בשטחים
חצ-9796/10 12/1/1986 מצרים – חקלאות
חצ-9796/11 10/1/1987 מצרים – חקלאות
חצ-9796/12 7/1/1987 מצרים – חקלאות
חצ-9796/13 5/1/1987 מצרים – חקלאות
חצ-9799/8 4/1/1986 קפריסין – כתבות ומאמרים בעתונים
חצ-9799/10 3/1/1988 קפריסין – כתבות ומאמרים בעתונות
חצ-9799/15 7/1/1987 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9799/16 8/1/1987 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9797/3 4/1/1986 מצרים – חרם
חצ-9797/4 11/1/1987 מצרים – תערוכות וירידים כולל יריד הסחר
חצ-9797/9 8/1/1987 מצרים – מש"ב (המחלקה לשיתוף-פעולה בינלאומי)  קורסים  מלגות  סמינרים ופרוייקטים טרילטרליים
חצ-9797/10 1/1/1988 מצרים – שיתוף פעולה  מש"בי עם מדינות כולל פרוייקטים טרילטרליים
חצ-9800/2 4/1/1986 תורכיה – יוון
חצ-9800/4 4/1/1986 תורכיה – קפריסין
מפה-4947/1 11/27/1939 חיפה מזרח – אדמה בבעלות רכבת חיג'אז   Haifa East – Hijaz Railway Land בתיק תרשים תכנית התכנון של תחנת רכבת חיפה מזרח ומתקניה ( המשך ) – אדמה השייכת לרכבת חיג'אז על רקע חום; סומנו גבול המתחם המיועד  גבול הקיים; משרדים  מחסנים  תחנת הסגר הישנה נתונים – מס' שרטוט S/1/74; חתימת P. Sandomirsky; תאריך 27-11-39
חצ-9798/2 3/1/1987 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9795/3 1/1/1988 מצרים – סחר וכלכלה כולל בנקאות
חצ-9795/7 10/1/1986 מצרים – סחר וכלכלה כולל בנקאות
חצ-9798/3 1/1/1984 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9798/4 1/1/1984 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9800/9 4/1/1986 תורכיה – ארה"ב
חצ-9800/10 4/1/1986 תורכיה – ארה"ב
חצ-9800/11 4/1/1986 תורכיה – יחסי חוץ עם ארצות תבל
חצ-2619/14 6/1/1960 מח' הסברה שטח הקופונים
חצ-9809/2 4/1/1986 אירגון הבריאות העולמי
חצ-9809/3 4/1/1986 פעילות פוליטית בשטחים
חצ-9795/9 4/1/1986 מצרים – סחר וכלכלה כולל בנקאות
חצ-9795/12 4/1/1986 מצרים – משטרת סמים
חצ-9796/2 4/1/1986 מצרים – חופש השייט במפרץ סואץ ובאיזור אילת
גל-8145/17 1/1/1956 הנהלה – לשכת היועץ המשפטי – חוק הזרעים תיקון תקנות והצעת תקנות מלשכת היועץ המשפטי למשרד החקלאות על פי חוק הזרעים  תשט"ו.
חצ-2417/5 3/1/1952 מו"מ השילומים עם גרמניה
חצ-2417/6 6/1/1952 מו"מ השילומים עם גרמניה
פ-2069/15 1/1/1912 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות ביקורת בכתב יד של רחל ינאית על ספרים מאת אהרון ראובני ויוסף חיים ברנר וכן רשמים מנסיעתה של רחל ינאית בן-צבי מצרפת לישראל דרך איטליה וביקוריה באי קפרי ובפומפי.
גל-18383/7 2/28/1996 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי חב"ד – אילת בתיק התכתבות בעניין הכרה בבי"ס חב"ד באילת כמוסד רשמי  ענייני תקציב ובקשה להוספת כיתה ז' לבנות בבית הספר.
ב-25330/12 1/1/1923 משפטים תכתובת הנוגעת לבתי הדין הרבניים מ- 1923.  לעיון בתיק – יש לבקש אישור מהגוף המפקיד.
חצ-4466/8 1/1/1971 בעית הפליטים
חצ-4466/2 2/1/1970 פליטים כללי
חצ-4466/3 12/1/1969 תכניות לשיקום פליטים
פ-2069/16 1/1/1937 חיבור בשם "עטרות" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת רשימה בכתב יד של רחל ינאית בשם "בעטרות".
פ-2069/17 1/1/1953 חיבור בשם "דוגמה אישית" מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "דוגמא אישית" מאת רחל ינאית בן-צבי המספר על ביקורה בבני ברק במטרה להפגש עם נערה שהצילה תינוקת שנפלה לבור.  מעבר למפגש המרגש עם הנערה ותושבי השכונה היא מספרת על התרשמותה מבני ברק ואנשיה  התעשיה ובתי החרושת המתפתחים בה.
גל-8170/3 2/21/1963 הנהלה – כריית זיפזיף התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות בנוגע לבעיות כריית זיפזיף לבניין ושמירה על חוף הים ומשאבי הטבע.
גל-8146/15 8/12/1959 הנהלה – לשכת היועץ המשפטי – המחלקה לפיתוח חקלאי – הסכמים התכתבויות והסכמים מהמחלקה לפיתוח חקלאי במשרד החקלאות בנוגע לפיתוח ומחקר חקלאי.
חצ-4321/6 1/1/1958 לשכת גולדה מאיר – מכתבי השרה בעברית העתקי מכתבים בנושאים: השתתפות בצער  הדלפת מידע לעתונות בדבר שיגור משלחת פיתוח לאסיה  ברור מצב יהודי קנדה ועוד.
חצ-4431/11 1/1/1970 עניני הסברה ומרכזי הסברה של האו"ם  פרסומי או"ם כרך א'
חצ-4470/5 1/1/1970 שטחים-כללי
פ-2069/18 1/1/1967 חיבור בשם "מזכרונותיי מהביקורים בסלוניקי" מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימה של רחל ינאית בן-צבי על זכרונותיה מסלוניקי לספר "סלוניקי" העומד לצאת לאור. בחיבור התרשמותה מביקוריה בעיר ופגישותיה עם פליטי השואה במחנה בחלב.
פ-2069/19 1/1/1969 חיבור בשם "שבת" מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימה בכתב יד מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "שבת" בה היא מתיחסת לזכרונות השבת שלה מבית ילדותה.
פ-2069/20 1/1/1953 נאום מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת נאום בכתב יד שנשאה רחל ינאית בן-צבי בכנס על נושא החינוך היהודי בתפוצות.
פ-2069/21 6/9/1953 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בכתב יד של רחל ינאית בן-צבי בשם "כוחו של הסמל"  בנושא החינוך החקלאי.
חצ-3845/16 4/1/1966 עניני הסברה ומרכזי הסברה של האו"מ כרך א'
גל-8179/11 1/29/1961 הנהלה – הדרכה ופרסומים בענף הדבורים
פ-2069/22 1/1/1937 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בכתב יד ובדפוס של רחל ינאית בן-צבי מהביקור בלונדון לרגל הכתרת המלך ג'ורג' השישי (קבלת פנים בבית הלורדים ועוד).
פ-2070/9 4/1/1955 דברים לזכר הנרייטה סאלד. דברים מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בחוברת "דפים"(ידיעות המחלקה לעלית הנוער) ובחוברת "יחיד וחברה בחינוך עליית הנוער" לזכרה של הנריטה סאלד ("הערכים בהם קשור זכרה")  כנס חינוכי בבית הנשיא לזכר הנריטה סאלד במלאת עשור לפטירתה  הענקת פרס סאלד לשנת 1959 לרעיית הנשיא ודברי רחל ינאית בן-צבי לנשיאת "הדסה" ולחברות הארגון על הבחירה בה  כנס מחנכים בבית הנשיא לכבוד מאה שנה להולדת הנריטה סאלד.
גל-8110/5 1/2/1961 הנהלה – האוניברסיטה העברית בתיק דו"חות  תזכיר סיכום  הצעות תכנית מחקר  התכתבות  בתיק גם חוברות "חדשות האוניברסיטה העברית".
גל-8110/6 2/17/1965 הנהלה – האוניברסיטה העברית בתיק דו"חות  תזכיר סיכום  הצעות תכנית מחקר  התכתבות  בתיק גם חוברות "חדשות האוניברסיטה העברית".
מ-1812/1 1/1/1936 Applications for Gun Licences-בקשות לרישיונות לכלי נשק במיכל תיקי פרט של מבקשי רישיונות לכלי יריה (אקדחים ורובי צייד). [מספרים מקוריים מ – 1477 עד 1580].
פ-2070/8 1/1/1970 הספד לזכר יעקב אחוה מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד לזכרו של יעקב אחוה (פרוז'נסקי)  חלוץ ואיש העלייה השניה.
פ-2070/10 12/1/1950 הספדים לזכר שלמה קפלנסקי מאת אנשים שונים. הספדים שהתפרסמו לזכר שלמה קפלנסקי בעיתון "דבר הפועלת" ובספרים שונים. מכתבים של אדם בשם מנדל זינגר.
חצ-2612/15 2/1/1960 עניני הסברה ומרכזי הסברה של או"ם
חצ-2408/9 6/1/1949 מדיניות ישראל סקירות  התכתבות ופרוטוקולים מהתיעצויות על מדיניות החוץ
פ-2069/23 1/1/1954 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. רשמי ביקור באחד הכפרים בהרי הגליל העליון.
פ-2069/24 1/1/1950 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי רשמי ביקור בכפר העבודה בגלבוע.
חצ-4331/13 8/1/1965 לשכת גולדה מאיר – מכתבים של שה"ח התכתבות בנושאים: תמיכת יוצאי ארצות המזרח במפא"י  מכתב של אורי צבי גרינברג לגולדה לגבי עמדת אמריקה בשאלת הפליטים  בקשת אליהו ששון מאשכול למינויו לשר (רצוי שר הסעד)  מכתב שאול אביגור בענין השתתפות גח"ל בקואליציות עירוניות.
חצ-5750/15 2/1/1977 ענייני הסברה ומרכזי הסברה של האו"ם (כולל פרסומי האו"ם)
תת-42/10 2/1/2003 פרוטוקול ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה  28.1.2003 בתיק זכרון דברים על תוצאת הבחירות לכנסת ה 16 חתום על ידי יושב ראש הועדה  השופט מישאל חשין וחברי הוועדה.
גל-11891/93 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – ריבלין אברהם בתיק התכתבות בינו לבין דוד בן-גוריון בנושא "הישוב הישן" וההתישבות בפתח-תקווה
ג-271/37 4/29/1948 העתון הרשמי פניית המושל הצבאי דב יוסף ליצחק בן צבי  נשיא הועד הלאומי  ולמדפיס הממשלתי בבקשה להעביר אליו את אוסף העיתון הרשמי מתקופת ממשלת המנדט.
חצ-6853/9 4/1/1969 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; נאומים  סיכומי שיחות וכו' (כולל טבלת השוואת העמדות של ארה"ב  בריה"מ  בריטניה וצרפת לפי הנושאים מ- 2.5.69)
ג-3107/26 7/3/1953 חק"ל שטחים שהוחכרו לחברת יכין לנטיעות פרדסים
פ-2070/55 8/1/1971 הספדים לזכר יצחק טבנקין הספדים שהתפרסמו בחוברת "יומן עין חרוד" ובעיתון "זאת הארץ".
ג-272/8 12/19/1948 ועדת המשנה לעזרה סוציאלית פרוטוקולים מישיבת הועדה לבריאות ועזרה סוציאלית ומועדת המשנה לעזרה סוציאלית  דיווחים והתכתבויות בנוגע לקוי האוטובוס לשכונות העולים  פעולות המדור לטיפול בעולה  מצב הליגה למלחמה בשחפת  מחסור בעובדות סוציאליות בירושלים.
מ-5124/24 1/7/1938 Ein Hamifratz קיבוץ עין המפרץ – בקשת רשיון לנגריה. מצורפת תוכנית הנגריה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו באתר ארכיון המדינה וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-584/10 1/3/1947 לאסירנו: הסתדרויות שונות – הסתדרות העובדים I התכתבות עם מוסדות ההסתדרות  מועצת פועלים ומפעלים בדבר הצטרפותם לאגודה ותרומות ובדבר סידורים ועזרה לאסירים ולמשפחותיהם.
פ-584/11 1/5/1948 לאסירנו: הסתדרויות שונות – הסתדרות העובדים II התכתבות עם מוסדות ההסתדרות  מועצת פועלים ומפעלים בדבר הצטרפותם לאגודה ותרומות ובדבר סידורים ועזרה לאסירים ולמשפחותיהם.
פ-584/12 2/11/1947 לאסירנו: הסתדרויות שונות – התאחדות בעלי התעשייה התכתבות עם התאחדות בעלי התעשיה  עם בתי חרושת ועם ועדי עובדים בדבר הצטרפות ותרומות לאגודה.
פ-584/13 1/21/1947 לאסירנו: הסתדרויות שונות – התאחדות הסוחרים I התכתבות עם חברות מסחריות ועם בנקים בדבר הצטרפות ותרומות לאגודה.
פ-584/14 10/20/1947 לאסירנו: הסתדרויות שונות – התאחדות הסוחרים II התכתבות עם חברות מסחריות ועם בנקים בדבר הצטרפות ותרומות לאגודה.
פ-584/15 5/18/1947 לאסירנו – הסתדרויות שונות התכתבות עם הסתדרויות וארגונים שונים בדבר תרומות לאגודה ובדבר סידור תשלומים עבור שירותים לאסירים או למשפחותיהם.
פ-584/16 12/24/1947 הסתדרויות שונות – בנקים התכתבות בקשר לענינים כספיים ובדבר תרומותיהם של בנקים לאגודה.
פ-584/17 9/18/1947 הסתדרויות שונות – קרן תל-חי התכתבות עם מוסדות התנועה הרביזיוניסטית בענינים כספיים  ארגוניים ורפואיים (מס' התיק ברשימה המקורית: (56
פ-584/19 3/12/1947 הסתדרויות שונות – ארגוני נשים התכתבות בקשר להגשת עזרה למשפחות העצורים ותמיכה באגודה.
חצ-6854/7 7/1/1970 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תמלילי מסיבות- עתונאים  סקירות  סיכומי ורישומי שיחות וישיבות  ניירות-עבודה וכו' (כולל חילופי איגרות גולדה מאיר-ריצ'רד ניקסון)
חצ-6855/11 10/1/1971 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תמלילי ראיונות  תדרוך דובר המחמ"ד; רישומי וסיכומי שיחות  נאומים וכו'
חצ-7068/9 9/1/1982 משנה למנכ"ל ח. בר-און – סיני – כח משקיפים רב-לאומי ( כמ"ר ) דיווחים מנציגויות; התכתבות פנימית  עם מדינאים זרים; חוות-דעת משפטיות ( כולל מכתב ממשלת ישראל למדינות המשתתפות בכמ"ר )
ג-3095/36 1/1/1948 טנטורה  נפת-חיפה. טנטורה אזור חיפה- הממשלה הזמנית האפוטרופוס לנכסי נפקדים
פ-3242/1 1/4/1948 לאסירנו: סניפים [חיפה III] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך ג') (חלק א' המשך בתיק 3)
פ-3242/2 3/1/1948 לאסירנו: סניפים [חיפה IV] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך ד') (חלק א' המשך בתיק 4)
ג-272/39 2/3/1949 ספרית המזכירות של ממשלת המנדט הודעת מזכירות הממשלה בענין ספרית המזכירות של ממשלת המנדט הנמצאת ב-"פונטיפיקל בילדינג" (מכון הישועים).
פ-584/20 1/19/1948 לאסירנו: הסתדרויות שונות – תיאטרונים ובמות התכתבות עם "אהל" בדבר הספקת חומרי אפור וספרות תיאטרונית עבור עצורי קניה.
פ-584/21 3/31/1947 לאסירנו: חוץ-לארץ : אנגליה התכתבות עם גופים ציבוריים ועם נציגי הישוב בחו"ל בדבר תמיכה כספית באגודה ובדבר איסוף אינפורציה על ארגונן של אגודות סעד למען אסירים בארצות אחרות אנגליה .
פ-584/22 6/24/1947 לאסירנו: חוץ-לארץ  – ארגונים יהודיים בחו"ל התכתבות עם גופים ציבוריים ועם נציגי הישוב בחו"ל בדבר תמיכה כספית באגודה ובדבר איסוף אינפורציה על ארגונן של אגודות סעד למען אסירים בארצות אחרות דרום אפריקה.
פ-584/23 3/31/1947 חוץ-לארץ : אמריקה התכתבות עם גופים ציבוריים ועם נציגי הישוב בחו"ל בדבר תמיכה כספית באגודה ובדבר איסוף אינפורציה על ארגונן של אגודות סעד למען אסירים בארצות אחרות אמריקה.
פ-584/24 6/4/1947 חוץ-לארץ : ארצות אירופה חוץ-לארץ-התכתבות עם גופים ציבוריים ועם נציגי הישוב בחו"ל בדבר תמיכה כספית באגודה ובדבר איסוף אינפורציה על ארגונן של אגודות סעד למען אסירים בארצות אחרות ארצות אירופה.
ג-3108/14 1896-01-01 07:00:00 מסמכים על עסקי מקרקעין – משפחת Roch מסמכים על עסקי מקרקעין – משפחת Roch (מס'1 -19)  מסמכי עסקי מקרקעין שונים (מס' 20 – 22)  רשימת רכוש שאת הכנסותיו קיבל אסכנדר רוך (1896 – 1899)  קושאנים  קבלות ורקו ותעודות שונות בקשר למשפחת רוך. המסמכים באנגלית  טורקית וערבית. החומר בתפזורת.
פ-584/1 8/27/1947 מוסדות לאומיים – הועד הלאומי I התכתבות  דינים וחשבונות ופרוטוקולים בדבר פעולות "המחלקה לטיפול בעציר ובאסיר" והקשרים עם האגודה  סיכום דברים על מיזוג "הועדה למשפחות העצורים עם האגודה לאסירינו". (כרך א')
פ-584/2 3/4/1947 מוסדות לאומיים – הועד הלאומי II התכתבות  דינים וחשבונות ופרוטוקולים בדבר פעולות "המחלקה לטיפול בעציר ובאסיר" והקשרים עם האגודה  סיכום דברים על מיזוג "הועדה למשפחות העצורים עם האגודה לאסירינו". (כרך ב')
פ-584/3 5/29/1947 מוסדות לאומיים – הקרן הקיימת (וקרן היסוד) התכתבות בדבר התרמת עובדי המוסדות לטובת האגודה "לאסירינו".
פ-584/4 6/8/1947 מוסדות לאומיים – מוסדות שונים התכתבות עם מגבית ההתגייסות וההצלה בדבר הקצבת כספים לאגודה (יוני 1947- פבר' 1949) מאזן האגודה "לאסירינו" לשנת 1947 ולחודשים ינואר-אפריל 1948-
פ-584/5 3/14/1947 לאסירנו: מוסדות ציבוריים – עיריית תל-אביב התכתבות עם מוסדות מוניציפליים בדבר השתתפותם בתקציב האגודה ופעולותיה – עירית תל-אביב.
פ-584/6 6/18/1947 מוסדות ציבוריים – עיריית פתח-תקווה התכתבות עם מוסדות מוניציפליים בדבר השתתפותם בתקציב האגודה ופעולותיה – עירית פתח-תקוה.
פ-584/7 2/27/1947 מוסדות ציבוריים – מועצות מקומיות התכתבות עם מוסדות מוניציפליים בדבר השתתפותם בתקציב האגודה ופעולותיה – מועצות מקומיות.
פ-584/9 12/5/1947 לאסירנו: מוסדות ציבוריים – חבר המועצות התכתבות עם מוסדות מוניציפליים בדבר השתתפותם בתקציב האגודה ופעולותיה חבר המועצות המקומיות.
גל-3297/8 1/1/1949 לשכת נשיא בית-משפט העליון – השופט דוגלס. הזמנות  ראיונות  ביקורים וחליפת מכתבים עם אנשי חו"ל.
גל-3297/9 1/1/1950 לשכת נשיא בית-משפט העליון – השופט קלרק. הזמנות ראיונות בקורים וחליפת מכתבים עם אנשי חו"ל.
מפה-5114/1 6/6/1946 תכנית תכנון עירוני מפורטת – צמח   Plan of Detailed Town Planning Scheme – Samakh בתיק תרשים של תכנית תכנון עירוני מפורטת של צמח על-גבי נייר שקוף ירקרק; סומנו גבול התכנית  גבולות של שכונות  מגרשים וגבולותיהם; בנינים  כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; מסילת ברזל ותחנת רכבת  מוסדות  אתרים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל; סימני עפרון ( תויי הכבישים המתוכננים עם מידות ) נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/568/46; תאריך 6/6/46; שורטט ע"י A.G.E.
חצ-6883/4 2/1/1981 השר יצחק שמיר – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות וכו' ( כולל דו"ח שב"כ על פעילות חבלנית של " פתח " ברצועת עזה מ- 23.2.81 )
תת-27/15 3/29/1947 המזכירות הראשית – רשימת נזקים בנפש ורכוש בפיצוץ מלון "המלך דוד" ב-22.7.46 מ- 29.3.47 רשימת נזקים בנפש ורכוש בפיצוץ מלון "המלך דוד" ביולי 1946 והפיצויים שניתנו (רשימה של המזכיר הראשי).
חצ-9809/10 4/1/1986 ירושלים – כללי
פ-1926/30 6/30/1909 אברהם קומורוב – התכתבות מכתב מאת אברהם קומורוב אל "פועלי ציון" בירושלים בעניינים מפלגתיים.
פ-1937/36 1/2/1919 יצחק בן-צבי – התכתבות שלושה מכתבים מאת שלמה גולדנברג (הר-זהב) אל יצחק בן-צבי ורחל ינאית.
פ-1926/14 1/1/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום של מכתב מאת יצחק מזרחי אל יצחק בן-צבי בענין עבודתו ומצבו הכלכלי – מצורפת למכתב עדות של רחל ינאית. תצלום מכתב מאת יוסף מכטי מחיפה אל יצחק בן-צבי בבקשת סיוע בענייני תעסוקה (סידור עבודה).
פ-1926/15 1/1/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות יוסף בן מנוח בנימני -מאמר לזכרו מאת יצחק בן-צבי – הופיע בשבועון "הפועל הצעיר" תרצ"ג  גיליון מס. 20. בנימיני נפל בשמירה ובהגנה על עמק חפר.
פ-1937/2 10/26/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות העתק מכתב באידיש מאת יצחק בן-צבי אל משה פריילכוב מניו-יורק.
חצ-8957/14 4/1/1984 אלבניה – עניני פנים.
תת-4/7 1/1/1924 לוח היוחסין של שבטי ערב "משם עד ראשית האיסלאם" (עברית  ערבית) הקדשה לדוד בן גוריון
תת-4/13 5/1/1948 צילום מוקטן של מגילת העצמאות המקורית בתיק צילום מוקטן של מגילת העצמאות המקורית.
תת-16/11 7/10/1942 תיק מנדטורי – TD/7/42 – סכסוכי עבודה – החלטות מועצת הבוררין פסקי דין (אנגלית עברית)  הסכמים קיבוציים.
תת-31/20 1/1/1974 ספר החללים והנעדרים במלחמת יום הכיפורים בהוצאת צה"ל רשימת החללים מעודכנת לתאריך 12.2.1974 ורשימת הנעדרים מעודכנת לתאריך 11.8.1974 . הרשימה מוצגת בסדר ה-א'-ב' בהוצאת צה"ל
פ-1926/10 2/13/1921 יצחק בן-צבי – התכתבות העתק של מכתב מאת המזכיר הכללי של ועד הצירים בירושלים אל יצחק בן-צבי בעניין מטבח הטריפה בירושלים. תצלום של מכתב מאת יצחק בן-צבי אל המרכז החקלאי בעניין השימוש בבשר טרף במטבח של קבוצת גשר.
פ-1926/12 2/11/1923 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב (והעתק) מטעם הוועד הפועל של ההסתדרות מאת יצחק בן-צבי ויוסף שפרינצק אל מושל יפו במחאה על הכנסת סוכני חרש של המשטרה לאולם האסיפה.
ג-3090/22 2/3/1953 תיק עזר – אחמד אל קורדי סלים בקרועוד התכתבות של המפח על נכסי נפקדים בתל אביב-יפו בנוגע לפירוק ציוד בארות ומכוני מים נעוברים למפקח (השם המופיע בכותרת הוא אחד מ-33 שמות תיקים של מכוני מים).
ג-3100/4 11/7/1952 (מר גאליה) קורנפלד התכתבות הלשכה המחוזית  תל אביב  ושל גורמים נוספים בעניין חתימת חוזה עם עם מר גאליה קורנפלד בקשר לניצול אבני ואדי בוואדי סרר (צראר) להכנת חומר למפעל מסילת הנגב  והתכתבות בעניין כריית זיפזיף וצרורות אבן בוואדי מילח (נחל בבאר שבע).
תת-32/25 10/11/1948 ספינות שלשה תיקים בענין הספינות. Arnella  Ambrosiana Prato Michele Parma
חצ-8906/17 9/1/1980 ביקורו השני של שר החוץ  .Gaston Thorn
חצ-8906/18 9/1/1980 ביקורו השני של שר החוץ  .Gaston Thorn
תת-21/7 12/1/1917 צו גנרל אלנבי על מצב המלחמה (חירום) בירושלים אחרי כיבושה ע"י כוחותיו בתיק הצו שהוצא ע"י גנרל אלנבי על מצב המלחמה (חירום) בירושלים אחרי כיבושה ע"י כוחותיו. מופיע בשפות: אנגלית  צרפתית  איטלקית  עברית  ערבית  רוסית.
ג-276/45 3/1/1949 בריטניה התכתבות עם הקונסול הבריטי ועם משרד החוץ בעניני רכוש של נתינים בריטיים  בית הקברות הצבאי הבריטי בהר הצופים  ועם משרד הממונה על המחוז בדבר העברת תיקי ממשלת המנדט מהמכון הפונטיפיקלי.
תת-9/10 3/22/1970 מקום המצאה של מנורת הזהב מבית המקדש  אשר נלקחה שלל ע"י טיטוס – ע"פ ניסויים עם מטוטלת ובמדיטציה מכתבים  קטעי עיתונות ומאמרים שנשלחו ע"י ברוך ועליזה אדיב  בנוגע לניסיונותיהם לגלות את מנורת הזהב מבית המקדש  שנלקח ע"י טיטוס והועבר במאה החמישית למנזר המצלבה בירושלים.
חצ-9807/6 4/1/1986 מערב אירופה – כללי
חצ-9808/2 9/1/1987 מערב אירופה – כללי
חצ-9808/3 1/1/1988 מערב אירופה – כללי
חצ-8928/13 1/1/1982 אלבניה – יהדות.
חצ-8928/14 1/1/1982 אלבניה – קשרים עם ישראל  איגוד ממשלתי.
ג-5406/4 5/1/1957 מועצת הארכיונים העליונה לפי חוק הארכיונים – חלק ב' תקנות הארכיונים ( ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות ) 1957 – פרוטוקולים מהמושב ה-2 2.7.57 וה-4 20.1.58; הודעות בדבר הגשת בקשות לביעור חומר ארכיוני של משרדי הממשלה  בתי-משפט  ארכיונים ומוסדות אחרים ( רשימות ביעור ); דו"ח אלכס ביין על משא ומתן בדבר ארכיונים של קהילות יהודיות בהמבורג ואלטונה  רשימת מונחים במקצוע הארכיונאות ( הצעת ועדת המונחים של מועצת הארכיונים העליונה); חוזרים  הודעות מינוי  הזמנות וסדרי-יום  התכתבות בנדון  מכתבי לואי וכו'
גל-18948/22 11/1/1952 בית-ספר בזוק פוקני בזרם העובדים בתיק התכתבויות הקשורות לבית הספר: ריהוט לבית הספר באבל מעכה (זוק פוקני)  אישור לפתיחת בית הספר היסודי במושב זוק-פוקני בגליל העליון.
פ-1940/20 1/1/1912 מרדכי בארלאס – התכתבות מכתב באידיש מאת מרדכי בארלאס אל חברי "פועלי ציון" בארה"ב – בענייין ועידת קפא"י (קופת פועלי א"י) בארה"ב. (תאריך משוער)
חצ-9808/10 5/1/1986 אונסק"ו בשטחים
ג-9519/88 11/8/1961 לשכת המסחר ירושלים – רחוב הלל 10  ירושלים. מכתב ממזכ"ל לשכת המסחר ירושלים פ. פולס לגנזך המדינה (ארכיון המדינה) והעתק מכתב תשובה מגנז המדינה אלכס ביין בנוגע לרישום הארכיון של לשכת המסחר; סיכום מטעם הגנז על תכולת הארכיון של לשכת המסחר: הלשכה נוסדה בימי השלטון העות'ומאני בארץ  בשנת 1908. בשנת 1917 הופסקה הפעילות בשל התמוטטות המשטר העות'ומאני והתחדשה כעבור כשנה. פעילות הלשכה מתייחסת בעיקר לחיי הכלכלה בארץ בתקופת מלחמת העולם השניה  סוף תקופת ימי השלטון המנדטורי  מלחמת השחרור  המאורעות והמצור  בעת שהשלטונות פסקו מלהכיר בסוכנות היהודית כמוסד המייצג את היישוב  ועל לשכת המסחר ירושלים היה לדאוג למזון עבור הארץ כולה. החומר הארכיוני כולל כמאתיים תיקים לא ממויינים ונושאם: החיים הכלכליים בעת המעבר משלטון המנדט למדינה עצמאית ובעת המצור  תיאור שיקום העיר לאחר ההצתות והשוד בשנת 1948  ומתן אספקה לשעת חירום.
חצ-8894/10 1/1/1980 אלבניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-5044/16 3/26/1958 מלך הקליפסו בקשת "ג"יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הקליפסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרשיון שניתן.
ג-5044/17 3/27/1958 הנעדרים בקשת "ר. ק. או. רדיו פיקטרס ניר איסט אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנעדרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/18 1/1/1948 הנסיכה סינדרלה לאחר נשואיה בקשת "סוכנות להפצת סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה סינדרלה לאחר נישואיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/19 3/25/1958 משחקי הילדות בקשת "חברת הקרנה צבי ברולשטין ומ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי הילדות" בישראל  והרשיון שניתן.
ג-5044/20 3/26/1958 קברטים אסורים בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קברטים אסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/21 3/26/1958 רחובות אסורים בקשת "יצחק קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחובות אסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/22 3/23/1958 אני מאשים בקשת "מטרו-גולדן-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני מאשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/23 3/28/1958 גיבורי המעמקים בקשת "מטרו- גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבורי המעמקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/24 3/28/1958 נטלי בקשת "סוננפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נטלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה הרישיון שניתן.
ג-5044/25 1/1/1948 שולחן כבדני-חמור חמד-עזרני מקלון מתוך השק בקשת "סרטי נוער ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שולחן כבדני-חמור חמד-עזרני מקלון מתוך השק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/26 3/20/1958 ננסי פלא בקשת "קול- אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ננסי הפלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/28 4/2/1958 האשה שאהבתי בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה שאהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/29 3/28/1958 האחים קרמזוב בקשת "מטרו-גולדן-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחים קרמזוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/30 3/23/1958 מחיר יקר לאהבה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר יקר לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשהוהרישיון שניתן.
ג-5044/31 4/6/1958 חלום בלבן בקשת "מפעלים מאוחדים להסרטה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלום בלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/32 4/3/1958 מחמד לבי בקשת "איגל פילם דיסטריבוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחמד ליבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/33 4/7/1958 פריז בלילה בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל-צרפת-איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריז בלילה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/34 3/31/1958 קיטי בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל-צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/35 1/1/1948 ברגל  בסוס וברכב בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברגל  בסוס וברכב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/36 4/7/1958 חלון אהובי בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלון אהובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/37 4/7/1958 פרשת אהבתי בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/38 4/16/1958 ויקטוריה וההוסר בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויקטוריה וההוסר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/39 4/2/1958 הנוער מתודה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוער מתודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/40 4/13/1958 חווית קיץ בקשת "טוונטיס סנורי פוקס אימורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חווית קיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/41 3/10/1958 מסביב לעולם ב- 80 יום בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסביב לעולם בשמונים יום"  בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/42 3/23/1958 האוצר מארץ אופיר בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוצר מארץ אופיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/43 8/23/1958 האמריקאי השקט בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמריקני השקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/44 3/10/1958 עד התביעה בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד התביעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/45 4/13/1958 איזבלה פוחדת מגברים בקשת אהרון זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזבלה פוחדת מגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/46 4/17/1958 לאסי שובי הביתה בקשת "לאסי שובי הביתה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטרו גולדן מאיר" בישראל: הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/47 4/13/1958 כפירי אריות בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפירי אריות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/48 1/31/1958 וינה עיר חלומותי בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וינה עיר חלומותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/49 4/13/1958 לילה בונציה בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה בונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/50 4/20/1958 תולדות הקולנוע בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תולדות הקולנוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/51 3/28/1958 בכפפות משי בקשת "מטרו -גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בכפפות משי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/52 4/20/1958 אני רוצה להתחתן בקשת "מדקו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני רוצה להתחתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/53 4/27/1958 הקבצן בקשת שמואל פרחי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקבצן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5048/58 3/30/1959 כפיה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/59 3/22/1959 עד לסוף בקשת עזרי שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד לסוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/60 3/27/1959 הנסיכה והקוסם בקשת שאול גורר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה והקוסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/61 3/27/1959 Naked Hills בקשת "ג'יג'י פילם:" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "The Naked Hills" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/62 3/27/1955 אקדוחנים צעירים בקשת "ג'יגי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדחים צעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/63 3/27/1955 שגעונות פריס בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעונות פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/64 3/27/1955 עמק המריבה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמק המריבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/65 3/15/1959 קפטן ארדנט בקשת "קול- אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפטן ארנדט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/66 3/26/1959 חיקוי לחיים בקשת "אוניברסל אינטרנציונאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיקוי לחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/67 3/29/1959 חרב הצדק בקשת יוסף חכימי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קץ למלכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/68 3/31/1959 המסע בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/69 3/31/1959 המאיה העירומה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאיה הערומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/70 3/31/1959 נשואי תערובת בקשת "מטרו-גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשואי תערובת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/71 3/31/1959 באין מפנה בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באין מפנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/72 4/1/1959 הדון השקט בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדון השקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/74 4/3/1959 חומת סין בקשת "פורופ- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חומת סין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/75 4/1/1959 ירושלים המשוחררת בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ירושלים המשוחררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/76 4/5/1959 אבי רמה אותי בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבי רימה אותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/77 4/5/1959 ראיון אהבה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראיון אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/78 4/5/1959 נעורי אשה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נעורי אישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/79 4/5/1959 ארליט נצחה את פריס בקשת "סלים עזרא כדיר הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארליס נצחה את פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.
ג-5048/80 4/12/1959 אותך אהבתי בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אותך אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/81 4/8/1959 נערות במדים בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות במדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/82 4/3/1959 בית הסודות בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית הסדות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/83 4/3/1959 הגרלתי בעל בקשת "איגל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגרלתי בעל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/84 4/13/1959 הצועניה בקשת "דברה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצועניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/85 4/2/1959 הפלישה האדומה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפלישה האדומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/86 4/3/1959 דודה מיים בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק". מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדודה מיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/87 4/3/1959 עץ התליה בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עץ התלייה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/88 4/12/1959 ואטוסי בקשת "מטרו גולדוין מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ואטוסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/31 6/13/1960 שכר הפשע בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכר הפשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/32 6/14/1960 בוא לרקוד עמי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בור לרקוד עמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/35 6/19/1960 בעולם הצפרים בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעולם הצפרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5054/36 6/10/1960 אחרון השודדים בקשת "סלים עזרא כדיר הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחרון השודדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/37 6/8/1960 דו-קרב האקדחים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו- קרב האקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/38 6/15/1960 הגואל המסתורי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/39 6/19/1960 אני המפקד בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני המפקד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/40 6/21/1960 כבשן האהבה בקשת "שטיינר פילם חברה להשאלת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבשן האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/41 6/28/1960 כלבי רועים באריזונה בקשת "מרקורי פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלבי רועים באריזונה" בישראל  ותקציר הסרט.
ג-5054/42 6/26/1960 קנטיפלס במועדון לילה בקשת א' בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנטינפלס במועדון לילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/43 6/26/1960 הדירה בקשת "מפיצי סרטים בישראל." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/44 5/17/1960 נערות החרפה בקשת "קומבר פילם סוכנות כללית לסרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות החרפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/45 5/16/1960 הנועזים והארורים בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנועזים והארורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/46 6/21/1960 אנטוניו היפה בקשת "שטיינר " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנטוניו היפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/47 7/3/1960 שיירת הבושה בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיירת הבושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/48 6/3/1960 ידידי הקרקס בקשת "יאיר-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידי הקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/49 6/28/1960 משום שצעירים המה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משום שצעירים המה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/50 6/26/1959 העיר היא גהינום בקשת "אלברט ד מטלון ושות' בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיר היא גהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/51 6/6/1960 תייר מן החלל בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תייר מן החלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/52 1/1/1948 המערב בכף ידה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המערב בכף ידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/53 7/6/1960 פגישה מקרית בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה מקרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/54 7/6/1960 קול במרד בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קול במרד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/56 7/5/1960 הקריירה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקריירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/57 7/5/1960 תחבולות אשה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחבולות אישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/58 7/10/1960 חכם בלילה בקשת "מונופילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חכם בלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/59 7/3/1960 הנוער אינו בוכה בקשת "מונופילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנער איננו בוכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/60 7/5/1960 מלך הקרקס בקשת "מונופילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/13 6/25/1961 רק אותך אהבתי בקשת עזורי שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רק אותך אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/14 6/25/1961 המליונר בקשת עזורי שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל מיליונר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/15 6/22/1961 הנוער והאהבה בקשת עזורי שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוער והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/16 6/22/1961 החיים באהבה בקשת עזורי שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/17 10/22/1961 אלאמו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלאמו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/18 10/22/1961 הרופאים הצעירים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרופאים הצעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/19 10/22/1961 סמוך על ארצ'י בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמוך על ארצ'י" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/20 10/22/1961 אינטרמצו בפריס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינטרמצו בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/21 10/17/1961 אדי פלסון בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי פלסון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/22 8/7/1961 חבריה קדימה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבריה קדימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/23 10/17/1961 מבקש האמת בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבקש האמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/24 10/29/1961 גהינום לנצח בקשת "ר. שוילי פילמים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיהנום לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/25 10/9/1961 משפחת רובינזון השויצרית בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת רובינזון השוויצרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/26 10/31/1961 הבלתי מנוצח בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/27 10/20/1961 נערה בלי חדר בקשת יעקב אקרט מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה בלי חדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/28 10/19/1961 טרגדיה של טייס בקשת "נורמאפילם בע"מ חברה ליבוא סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרגדיה של טייס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/29 11/5/1961 בתוככי רוסיה בקשת "חברת אצי פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתוככי רוסיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/30 11/5/1961 היפה והמפונקת בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה והמפונקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/31 11/2/1961 אהובי השחרחר בקשת ניסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובי השחרחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/32 11/10/1961 אייכמן והרייך השלישי בקשת "אלאור בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אייכמן והרייך השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/33 6/14/1961 הוידוי הגדול בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוידוי הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/34 11/12/1961 ברומא  עיר הפלאות בקשת "מטרן- גולדוין-  מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברומא  עיר הפלאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/35 11/12/1961 רווק בגן עדן בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רווק בגן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/36 11/16/1961 יום הדין בנירנברג בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הדין בנירנברג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/56 1/4/1966 חופשה בים השחור בקשת "חברת "קרנאור"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בים השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/36 10/24/1965 הגבר מסינסינטי בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבר מסינסינטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/37 12/14/1965 לאן נעלמו המרגלים כלם בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאן נעלמו המרגלים כולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/38 12/8/1965 אש וגפרית בעולם המרגלים בקשת א' בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש וגופרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/39 12/14/1965 סנדרה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סנדרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/40 12/19/1965 נשים  נשים  נשים בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים  נשים  נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/41 12/19/1965 השחקנית הנאוה בקשת "קרנאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השחקנית הנאוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/42 1/20/1966 מבצע קהיר בקשת "סרטי "גלובס" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע קהיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/43 12/19/1965 מבצע חץ הזהב בקשת "מעונות משוכללים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע חץ הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/44 11/19/1965 הלוחם הבלתי נפגע בקשת "יונייטד שויף פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם הבלתי נפגע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/45 12/15/1965 נאני בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/46 12/15/1965 נא לא להפריע בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נא לא להפריע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/47 12/13/1965 ג'ון יקירי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ון יקירי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/48 12/20/1965 סוכן א.פ.א 117 בברזיל בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן א.פ.א 117 בברזיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/49 12/11/1965 סוכני מחץ אקספרס בקשת "יונייטד שויף פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכני מחץ אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/50 10/21/1965 אמריקה לאן בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמריקה לאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/51 12/29/1965 7 נשים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Seven Women בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/52 12/19/1965 מציסטה נגד הואמפירים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצ'יסטה נגד הואמפירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/53 12/24/1965 צמיד היהלומים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צמיד היהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/54 6/28/1965 הטרגדיה האופטימית בקשת "קרנראור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרגדיה האופטימית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/55 11/21/1965 ויוה מריה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויוה מריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/57 1/3/1966 טובה מיוחדת במינה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טובה מיוחדת במינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/58 1/4/1966 שיירת הגיבורים בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיירת הגבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/59 1/5/1966 הנסיעה הגורלית בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיעה הגורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/60 12/27/1965 רכבת התופת בקשת "פריז ישראל סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רכבת התופת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/61 12/27/1965 איש לא נפנף לשלום בקשת "מסרי  שוילי  שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש לא נפנף לשלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/33 4/24/1967 הטומהק האדם בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטומהוק האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/34 5/3/1967 טקסס אדיו בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טקסס אדיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/35 5/5/1967 פינת הפגישות בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פינת הפגישות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/36 5/2/1967 פאנטומס נגד הסקטלנד יארד בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאנטומס נגד הסקוטלנד יארד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/37 5/2/1967 קפריסה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפריסה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/38 3/26/1967 הפרס הגדול בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרס הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/39 5/8/1967 זידי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זידי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/40 4/18/1967 העכביש השחור בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העכביש השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/41 1/29/1967 שירת אהבתי בקשת "חקמט פילם הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירה אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/42 4/21/1967 מיטה לשנים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיטה לשניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/43 4/16/1967 החיל האמיץ מרטין בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החייל האמיץ מרטין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/45 5/9/1967 הקשוחים בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשוחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/46 5/10/1967 מרי אל בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי לאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/47 4/27/1967 תינוק מוזר במשפחה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תינוק מוזר במשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/48 5/10/1967 הפלישה לכדור הארץ בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפלישה לכדור הארץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/49 3/23/1967 יצרים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/50 5/3/1967 אדם לכל עת בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם לכל עת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/51 5/3/1967 נתיב הדמים בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נתיב הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/52 2/8/1967 ספורה הנפלא של מריסול בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורה המופלא של מריסול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/53 2/8/1967 חוזליטו  המליונר המדומה בקשת "צפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוזליטו המליונר המדומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/54 5/10/1967 אליבי בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/55 3/26/1967 הם היו גבורים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם היו גבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/56 5/21/1967 בעלי  הפילגש ואני בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעלי  הפילגש ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/57 3/26/1967 שובו של מקצוען בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובו של מקצוען" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/58 3/26/1967 הכל בגלל חתיכה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל בגלל חתיכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/59 3/26/1967 פעם פורץ  תמיד פורץ בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעם פורץ תמיד פורץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/60 9/30/1965 תעלומת האשה בלבן בקשת ניסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת האשה בלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/61 5/18/1967 דמעות ונצחון בקשת ששון אספיר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעות ונצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/62 5/10/1967 פרח השטן בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרח השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/63 5/19/1967 בגיהנום של ויטאנם בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בגיהנום של ויאטנאם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/64 5/19/1967 היפיפיה הנרדמת בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפיפיה הנרדמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/65 5/17/1967 ד"ר קה בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר קה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/66 5/17/1967 ביקיני  נערות ואהבה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביקיני נערות ואהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/67 6/1/1967 אופנועים וחתיכות בקשת "סרטי גלובס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אופנועים וחתיכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/68 5/12/1967 אילוף הסוררת בקשת "א.ד מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אילוף הסוררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/69 5/21/1967 אצילים בעל כורחם בקשת סאבי מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אצילים בעל כורכם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/70 5/29/1967 ארמון הרוחות בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון הרוחות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/71 5/29/1967 במלכודת מכונת הזמן בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת מכונת הזמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/72 5/12/1967 גבורת הפרשים בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורת הפרשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/73 5/22/1967 יומנה של חדרנית בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומנה של חדרנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/74 6/13/1967 יווני מחפש יווניה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יווני מחפש יווניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/75 5/28/1967 נערת השעשועים בקשת ניסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת השעשועים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/76 1/1/1948 טוראדורים בעל כרחם בקשת סאבי נ. מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טריאדורים בעל- כורכם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/77 6/4/1967 שחסנם וגאריב בקשת יוסף פשלגרהזד מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחסנם וגאריב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/53 6/14/1968 פני המלחמה בקשת צבי אייזנברג מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פני המלחמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/54 5/21/1968 הוגו וג'וספין בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוגו וג'וספין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/55 6/17/1968 ברני וג'יין בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברני וג'יין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/56 6/17/1968 הרומסים בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרומסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/57 6/17/1968 הג'נגוס נגד הרינגוס בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הג'נגוס נגד הרינגוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/58 3/25/1968 פרשת לינסדייל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת לונסדייל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/59 3/15/1968 בארץ אויב בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בארץ אויב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/60 6/10/1968 בעבור חופן יהלומים בקשת "רג'ואן את דניאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעבור חומר יהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/61 3/24/1968 מורדים ואוהבים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דונגל נסיך המורדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/62 3/24/1968 העד ששתק בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העד ששתק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/64 4/25/1968 בצל האמת בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצל האמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/65 6/24/1968 הצלע השלישית בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלע השלישית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/66 4/3/1968 דבר אלי בכסף בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דבר אלי בכסף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/67 6/30/1968 אהבותיה של שחרחורת בקשת "סרטי שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של שחרחורת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/68 11/7/1967 מלח ופלפל בע"מ בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלח ופלפל בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/69 6/29/1968 שוד בברזיל בקשת "שטיינר פילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד בברזיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/70 7/3/1968 הסקנדל בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסקנדל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/71 7/5/1968 התקפה על חוף הברזל בקשת "יוניטד פילמס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקפה על חוף הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/72 4/22/1968 מה רע לחיות באושר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה רע לחיות באושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/73 7/2/1968 שירת החיים בקשת "אביב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/74 6/25/1968 אני ענתר בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנא ענתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/75 6/25/1968 המפונקת בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפונקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/58 8/3/1967 זנובה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זנובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/20 8/7/1968 נס בעיירה בקשת "סרטי גלובס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס בעיירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/21 7/29/1968 הזועמים והנוקמים בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזועמים והנוקמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/22 8/5/1968 סקנדל בבית-חולים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקנדל בבית חולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/23 8/4/1968 אייוי אהובתי בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אייוי אהובתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/24 8/5/1968 הצפרים באות למות בפרו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצפרים באות למות בפרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/25 8/13/1968 שביל היהלומים  בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שביל היהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/26 1/24/1968 האקדח הרוטט ביותר במערב  בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדח הרוטט ביותר במערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/27 8/8/1968 זנדג' בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זינדג'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/28 8/7/1968 דודתי אהובתי בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דודת אהובתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/29 8/8/1968 הסכינאי בקשת "א.ד מטלון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסכינאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/30 8/8/1968 במזל בתולה בקשת "נמרום בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במזל בתולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/31 8/12/1968 לילות המזרח בקשת שאשא עזור מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות המזרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/32 8/5/1968 פני מלאך בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פני מלאך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/33 8/5/1968 הבלש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/34 8/12/1968 הנוקם המבוקש והקשוח בקשת ""סונפילם" ד. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקם במבוקש והקשוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/35 6/12/1968 חיים לא קונים בדולרים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים לא קונים בדולרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/36 8/15/1968 שני הסמלים של גנרל קסטר בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני הסמלים של גנרל קסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/37 7/25/1968 הסתערות חיל הפרשים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסתערות חיל הפרשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/38 8/16/1968 ויטנאם – מלחמה ללא גבול בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וייטנם-מלחמה ללא גבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/39 8/12/1968 יהלומים מזוהמים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים מזוהמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/40 7/25/1968 המסבה בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסיבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/41 8/21/1968 החטא הקטן בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החטא הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/42 8/15/1968 הקלעים בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקלעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/43 6/25/1968 זמרת ההרים בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זמרת ההרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/44 9/15/1968 בירות אפס אחת עשרה בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בירות אפס אחת עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/45 8/12/1968 שמחת הנעורים בקשת שאשא עזור מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמחת הנעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/46 8/5/1968 העולם האבוד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/47 8/22/1968 כוכב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/48 8/5/1968 סודה של אשה נשואה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודה של אישה נשואה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/49 8/19/1968 הנחטף בקשת "פארמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנחטף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/50 8/19/1968 במורד הצמרת בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במורד הצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/51 8/22/1968 יתוש בראש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יתוש בראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/52 8/25/1968 משחקים נועזים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקים נועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/53 8/27/1968 שירת האבן בקשת "חברת הנדסים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת האבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/54 8/27/1968 אלילת נעורי בקשת "חברת הנדסים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלילת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5228/55 8/28/1968 הקטנה האוהבת בקשת "עלי פרית" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קטנה בשביל אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5228/56 8/26/1968 תעתועי שחור הזקן בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעתועי שחור הזקן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/57 8/25/1968 המיליונר המאושר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המיליונר המאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/58 9/1/1968 הכוח הוא החוק בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוח הוא החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/59 9/1/1968 פרשת אהבים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת אהבים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/60 1/1/1948 לוליטה נוסח איטליה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוליטה נוסח איטליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/61 5/30/1968 ימי אימה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימי אימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/62 8/28/1968 גבר ושתי נשים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ו-2 נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/63 7/14/1968 הגנבים באים  הגנבים באים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגונב מגנב- פטור!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/55 1/9/1957 צלילים בין הערביים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלילים בין הערביים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/56 1/14/1967 גיל המרדות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קרפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיל המרדות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/57 1/9/1957 השיט השחור בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוט השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/58 1/22/1957 הגירוי הגדול בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגרוי הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/59 1/22/1957 הבלוי האמריקני בקשת "מטרו גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבילוי האמריקאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/60 1/22/1957 גם הוא בענקים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גם הם בענקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/61 1/27/1957 ביבי דול בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביבי דול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/62 1/27/1957 הנאשם בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/63 3/3/1957 שכר החטא בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכר החטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/64 1/30/1957 אבא בעל כרחו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא בעל כורחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/65 1/30/1957 למי חייכו הכוכבים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למי חייכו הכוכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/66 1/30/1957 קורוקו חיית האמונה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורוקו חיית האמזונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/68 1/27/1957 במצולות הקאריב בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במצולת הקאריבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/69 1/27/1957 להבות בקלקוטה בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להבות בקלקוטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/70 1/31/1957 אנא ענה למכתבי בקשת מר יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנא ענה למכתבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/71 1/1/1948 התינוק ואנית הקרב בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התינוק ואנית הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/72 1/30/1957 קלי ואני בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קלי ואני" בישראל: תקציר הסרט  והרישיון שניתן.
ג-5040/73 2/12/1957 היום השביעי של סיני בקשת "אולפני הסרטה בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום השביעי של סיני לאחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/74 2/10/1957 רכילות בקשת "מטרו גולדוין מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת לשון הרע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/75 2/6/1957 הלילה הבלתי נשכח בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה הבלתי נשכח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/76 2/12/1957 אני הוא החוק בקשת משה פרנס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני הוא החק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/77 2/11/1957 גלמודי החיים בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בבית זר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/78 2/11/1957 מעל לכל ספק בקשת "RKO Radio Pictures of Israel Inc." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעל לכל ספק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/79 2/11/1957 צפונות הגורל בקשת "RKO Radio Pictures of Israel Inc." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צפונות הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/80 2/11/1957 סרטים קצרים של ר. ק. או בקשת "RKO Radio Pictures of Israel" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיונות להצגת סרט קצרים של החברה בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבות המועצה והרישיונות שניתנו.
ג-5040/81 1/30/1957 האיש הגדול בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/82 2/11/1957 אש עלי אדמות בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש עלי אדמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/83 2/20/1957 על פיה יישק גבר בקשת שמואל פרתי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על פיה יישק גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/84 2/19/1957 אתה אשר אהבתי בקשת זלמן אלישנסקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה אשר אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/85 2/19/1957 כנפי כסף בשמי סין בקשת זלמן אלשינסקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנפי כסף בשמי סין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/86 2/18/1957 פתיחת האופרה הוינאית בקשת "איל פילם דיסטריביוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פתיחת האופרה הוינאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/87 2/12/1957 משרתו של דו ז'ואן בקשת "איגל פילם דיסטריביוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משרתו של דון ז'ואן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/88 2/10/1957 שגעונות גולדוין בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעונות גלודוין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/89 2/26/1957 קולקדה של סרטי צ'אפלין בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קולקדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/90 2/27/1957 בלוף במצרים בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלוף במצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/91 2/27/1957 כל עוד ישנן יפהפיות בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל עוד ישנן יפהפיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/92 2/24/1957 מלך הנוודים בקשת "חברת פאראמונט לפילמים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הנוודים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/93 2/24/1957 הצפורים והדבורים בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצפרים והדבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/94 2/17/1958 מפלט בשמש בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפלט בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/95 2/26/1957 בליל קיץ לוהט בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בליל קיץ לוהט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/96 3/4/1957 אנטואן ואנטואנטה בקשת א. זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנטואן ואנטונטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/97 1/9/1957 יריות במקסיקו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יריות במקסיקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/98 1/9/1957 אי הנשים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/99 1/9/1957 בעל כורחה אומרת הן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל כרחה אומרת כן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/78 5/13/1958 מלוה בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/79 5/15/1958 כלוב הזהב בקשת "קרבל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלוב הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/80 5/18/1958 הבטלן בקשת "א. בינשטיין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטלן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/81 5/21/1958 המטען הלבן בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטען הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/82 5/21/1958 הבלוף הגדול בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלוף הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/83 5/13/1958 טמנגו בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טמנגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/84 5/20/1958 המכונה בשרות האדם בקשת "טרופין יוסף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכונה בשרות האדם" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5044/85 5/22/1958 הכלה יפה מדי בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכלה יפה מדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/86 5/13/1958 המלצר העשיר בקשת "מרקו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלצר העשיר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/87 5/18/1958 הרוח היא פראית בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוח היא פראית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/88 5/18/1958 השלומיאל האמיץ בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השלומיאל האמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/89 5/18/1958 שעת האפס בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעת האפס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/90 6/2/1958 התאוה מושלת בגברים בקשת א  זלינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאוה מושלת בגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/91 4/7/1958 הנוקד בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/92 5/18/1958 מלאך עובר בברוקלין בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלאך עובר בברוקלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/93 6/1/1958 מגרה מכין מלכודת בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגרה מכין מלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/94 6/1/1958 שלום לך עצבות בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשיר לי שלום עצבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/95 6/9/1958 בקר טוב לך עצבות בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקר טוב לך עצבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/96 6/19/1958 חברי ג'ו בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חברי ג'ו " בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/97 5/30/1958 התקפה מהמארב בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקפה מההמארב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/98 5/30/1958 הרוכב האמיץ בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוכב האמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/99 5/30/1958 חיי ג'יימס דין בקשת "וורנר ברוס  פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי ג'יימס דין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/100 5/30/1958 האשה בחלוק בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה בחלוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/101 5/29/1958 חופשה בפריס בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/102 5/29/1970 שבילי התהילה בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבילי תהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/39 6/4/1959 רמונצ'ו בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רמונצ'ו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/40 6/7/1959 399 והאחד בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "399 והאחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/41 6/3/1959 נפתולי אשה בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפתולי אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/42 6/5/1959 הכוון מערבה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוון מערבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/43 5/29/1959 נערות הטלפון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות הטלפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/44 6/9/1959 מרי אוקטובר בקשת "ח. ליטוינסקי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי אוקטובר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/47 6/5/1959 האילוזיה הגדולה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האילוזיה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/48 1/1/1948 עירומים בשמש בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עירומים בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  הרישיון שניתן.
ג-5049/50 6/8/1959 זה קרה בהבאנה בקשת "ג'יגי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה בהבאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/51 6/5/1959 לעולם לא סרבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם לא סרבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/52 6/3/1959 הנערה עם הבקיני בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה עם הביקני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/53 6/18/1959 איש הריקשה בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש הריקשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/54 6/22/1959 מלח בחופשה בקשת "חברת הקרנה צבי בראונשטיין וזלברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלח בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/55 6/21/1959 פנטומימה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנטומימה" בישראל: הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5049/56 6/21/1959 הנוסעת ללא כרטיס בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוסעת ללא כרטיס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/57 6/23/1959 אנה מברוקלין בקשת "גדליה אלאלוף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנה מברוקלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/58 6/22/1959 גהינום ותהילה בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גהינום ותהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה.
ג-5049/59 6/17/1959 טברין בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טברין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/60 1/1/1948 שירי לי שיר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".שיר לי שיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  הרישיון שניתן.
ג-5049/61 6/29/1959 דור ללא מחר בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דור ללא מחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/62 6/25/1959 דהב בקשת ניסים שלוש מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/63 6/24/1959 השודד בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/64 4/28/1959 משפט נירנברג בקשת אלברט גינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט נירנברג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/65 6/28/1959 הררי זהב בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הררי זהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/66 4/29/1959 אש בקשת "ר. גדליהו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5049/67 6/24/1959 מקום בצמרת בקשת "ליאון- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקום בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/68 8/12/1959 חשך עלי עולמי בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חשך עלי עולמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/69 7/3/1959 שאל כל נערה בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאל כל נערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/70 1/1/1948 הרוכב הבודד בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוכב הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/71 7/2/1959 פרננדל בעל 100 פרצופים בקשת סאבי נ. מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרננדל בעל 100 פרצופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/72 7/3/1959 הנועזים בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/73 7/3/1959 נווד וגאון בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נווד וגאון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/75 7/3/1959 גבעת הדמים בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבעת הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-6388/6 1/1/1962 יחסי ישראל-אלג'יריה. כרך ב'
ג-5049/3 2/12/1959 אלופי היער בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורוישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי היער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/4 5/1/1959 עיר היצרים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר היצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/5 4/9/1959 פורצי גשר המוות בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי גשר המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/6 5/4/1959 העולם האדם והשטן בקשת "מטרו- גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם האדם והשטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/7 5/4/1959 קרב הרובוטים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרב הרובוטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/8 5/4/1959 הגבעות הזועמות בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבעות הזועמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/9 5/4/1959 חלוצי החלל בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלוצי החלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/10 5/4/1959 הברכה שבנישואין בקשת "מטרו-גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברכה שבנישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/11 5/4/1959 מכון ויצמן בקשת "יאיר-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכון ויצמן" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5223/56 9/8/1967 מרוקו 7 הסרט "מרוקו 7"-בקשה להצגת הסרט  תקציר הסרט ורשיון המועצה לבקורת סרטים להצגתו. מצורף קטע עיתונות עם תקציר הסרט ופרטים עליו באנגלית.
ג-5063/66 5/22/1962 נפילתו של הרייך השלישי בקשת חברת "יצפילם בע"מ – מפיצי סרטי מטרו – גולדוין – מאיר" להקרנת הסרט "נפילתו של הרייך השלישי" ("פשעי אדולף היטלר") בישראל: עלילת הסרט  תמונות מתוך הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והאישור שניתן.
ג-5225/63 1/1/1968 סרטים של קולנוע אלקודס בקשת "קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "בימבו הגדול"  "דנדי"  "או  הסוכנים החשאים"  ו-"אלה המעיזים" בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות וההיתרים שנתנו.
פ-2066/28 3/27/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "לא יוכלו לנו" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-2066/29 8/1/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "ועדת או"ם בירושלים" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-2066/33 1/1/1926 חיבורים מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי. דברים לזכרה של שרה לישנסקי מתוך הקובץ "לאחות".
פ-2066/34 11/1/1921 מכתב גלוי מרחל ינאית בן-צבי אל מניה שוחט. מכתב שהתפרסם בנספח ספר תולדות ההגנה  בנושא ארגון ההגנה.
ג-4112/3 4/2/1957 חטיבת-מזון – הקצאת סוכר לטיפול באינסולין התיק עוסק בתכתובת עניפה בנושא הקצבת הסוכר בשנים 1958-1957 לצורך טיפול באינסולין
מפה-6743/1 8/1/1948 נצרת – Palestine. Nazareth. Sheet 3 מפה טופוגרפית של צפת והסביבה. Palestine Grid. סומנו קווי שביתת נשק ואזורים מפורזים. הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  אוגוסט 1948.
ג-5225/24 1/1/1968 הלוחמות בזירה בתיק בקשה ואישורים להצגת הסרט "הלוחמות בזירה" בישראל.
ג-5225/48 2/5/1968 האמת העירומה בקשת "עולו פרותך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמת העירומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5225/49 2/1/1968 אהבה בצל הירח בקשת ששון אספיר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בצל הירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5225/50 2/4/1968 תקרית בניו-יורק בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תקרית בניו יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5225/51 2/4/1968 העין האכזרית בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העין האכזרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5225/52 2/6/1968 אי המחץ והגבורה בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי המחץ והגבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/48 12/19/1968 מגרה בשיא פעולתו בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגרה בשיא פעולתו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/49 12/23/1968 גיבור או רוצח בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבור או רוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/50 4/13/1963 מלכודת ל- 7 מרגלים בקשת "ח. גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת ל-7 מרגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/51 12/18/1968 באדרת גיבורים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באדרת גיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/52 1/1/1968 הממלוקים בקשת "מרילנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הממלוקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/53 12/25/1968 סרטנה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5230/54 11/30/1968 הסכינאי הנוקם בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסכינאי הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5230/55 12/26/1968 איש נוכל היה בקשת "יד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש נוכל היה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/56 12/29/1968 לילות אהבה בנאפולי בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות אהבה בנאפולי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/57 12/25/1968 בוליט בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוליט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/58 12/30/1968 הסרג'נט בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס (פ.אי.) אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסרג'נט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/59 1/5/1969 עירומים כרוח הים בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עירומים כרוח הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/60 12/30/1968 בין טרוף לאהבה בקשת "נורמא פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין טרוף לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/61 12/30/1968 פעימות הלב בקשת "יונייטד ארטיסטס קורפורשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעימות הלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/62 12/30/1968 ערב טוב גברת קמפל בקשת "יונייטד ארטיסטס קורפורשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ערב טוב גברת קמפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/63 12/30/1968 עד עוין בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד עויין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/64 12/30/1968 הצוללת הצהובה בקשת "יונייטד אריסטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצוללת הצהובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/65 1/9/1968 הנערה על אופנוע בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס (פ. אי) אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה על האופנוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/66 1/9/1969 אני אוהב אותך אליס טוקלס בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אוהב אותך אליס טוקלס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/67 12/30/1968 קתרינה הגדולה בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קתרינה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/68 12/30/1968 המשחק הכפול בקשת "יויטד ארטיסטס קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחק הכפול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/69 1/1/1948 הנאשם בקשת "גבריאל מסרי מפיץ סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/70 12/3/1968 פרשת המדענים שנחטפו בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשת המדענים שנחטפו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/71 12/29/1968 חבורת המקצוענים של מקליין בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת "המקצוענים" של מקליין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/72 1/5/1969 קרב אל עלמיין בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרב אל עלמיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/73 1/5/1969 חמשה עשר המזוהמים בקשת "יונייטד שויף פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "15 המזוהמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/74 12/22/1968 צפורי גן עדן בקשת "קול-אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צפורי גן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/75 1/9/1969 אלוירה מאדיגן בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלוירה מאדיגאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/76 1/1/1969 לולה קולט בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לולה קולט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/77 11/24/1968 איש ושמו גנון בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש ושמו גנון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/78 3/31/1968 מרדף בברלין בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרדף בברלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/79 1/5/1969 רינגו ג'ו בקשת "ח. גלפנד הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רינגו ג'ו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/80 12/29/1968 תחנת זברה אינה עונה בקשת "יצפילם בע"מ מפיץ סרטי מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחנת "זברה" אינה עונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/81 1/8/1969 קומנדו המתאבדים בקשת סאבי נ. מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומנדו המתאבדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/82 12/24/1968 אי החלומות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/83 12/22/1968 יא זלימני בקשת "כדיר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יא זלמיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/84 12/22/1968 אהבה ומזל בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ומזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/85 12/24/1968 חסן וחסן בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חסן וחסן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/86 1/6/1969 אושרה של גברת בלוסום בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אושרה של גב' בלוסום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/87 1/8/1969 האשה האלמונית בקשת "מרילנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה האלמונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/88 1/8/1969 המליונרית בקשת "מרילנד פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל מיליונרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/89 1/7/1969 פרשי הגהינום בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשי הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/90 1/15/1969 אתך אל האושר בקשת "שטיינר פילם חברה להשאלת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתך אל האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/91 1/6/1969 אני  אני וכל היתר בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני  אני  אני  וכל היתר!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5230/92 1/13/1969 יחדו לנצח בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחדיו לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/49 11/8/1959 אלילת הרשע בקשת "יצחק קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלילת הרשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/50 11/9/1959 טרופיקנה בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרופיקנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/51 7/22/1959 מצעד המפזמונים בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד הפזמונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5051/52 11/15/1959 ספיר בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/53 11/15/1959 עד ראיה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד ראיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/54 6/7/1959 הם באו לקורדורה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם באו לקורדובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5051/55 11/11/1959 מצא אשה מצא צרות בקשת "אלברט ד מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצא אשה מצא צרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5051/56 11/12/1959 בן חור בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן חור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5051/57 11/12/1959 בטאן בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בטאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5051/58 5/30/1959 עיר הנערות בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר הנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
פ-2066/36 1/1/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר שהתפרסם בספר העליה השניה בשם "תחנות ראשונות".
פ-2066/37 12/18/1930 חוברת בשם "כינוס חברות". חוברת הפרוטוקולים של מושב מועצת הפועלות  בהשתתפות חברות הקיבוצים במושבות  כולל דברי רחל ינאית בן-צבי.
ג-5069/17 8/1/1963 יצורים משתוללים במאדים בתיק מסמכים הקשורים לסרט "יצורים משתוללים במאדים": חוות דעת של המועצה לביקורת סרטים  הוראות להקרנת הסרט  בקשה לאישור צנזורה  בקשה לאישור הקרנת הסרט בישראל  תקציר הסרט.
ג-5213/67 3/23/1965 הסרט משפט ובר (מרד הפרטיזנים) שם הסרט המקורי: THE PAST (סרט פולני). תקציר הסרט  בקשה והיתר להציג אותו בישראל.
נ-53/48 7/1/1954 בן-צבי יצחק – צירות ישראל בתאילנד בתיק רק תמונות על טקס הגשת כתב-האמנה על-ידי ציר ישראל מר יוסף לינטון למלך תאילנד.
גל-593/28 8/12/1980 סרטים – הניצוץ בקשה לרישיון הצגת הסרט "הניצוץ" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
טס-10130/6 5/1/1961 תצלומים של ראש הממשלה דוד בן גוריון – ביקור בארה"ב  ביקור ראש הממשלה דוד בן-גוריון בארצות-הברית במאי 1961. בתצלומים בן-גוריון נפגש עם אישים רבים ביניהים אנשים מה-Yeshiva University  ועוד.
טס-10135/3 2/12/1962 אורחים רמי דרג – ביקור בישראל בתצלומים  אורחים רמי דרג ואנשי שם מברים בישראל.; ביקור משלחת ארגוני המלחמה מארצות-הברית בישראל עם הרמטכ"ל חיים בר-לב בלשכתו; דוד רוקפלר ומשפחתו בביקור בארץ נפגש גם נגיד בנק ישראל דוד הורביץ ופנחס ספיר  שר האוצר; סגן ראש הממשלה ושר החינוך יגאל אלון קיבל בלשכתו בירושלים משלחת של חברי ועדת הקונגרס האמריקאי המסיירת במערכת החינוך בארץ; שר העבודה האמריקאי בביקור בישראל; יוברט האמפרי  מבקר בארץ כאורח במכון ויצמן ואף מקבל תואר חברות כבוד שם;
טס-10135/4 7/17/1955 ראשי ממשלה  מבקרים רמי דרג מחו"ל תצלומים – ראשי ממשלה מבקרים אישים רמי דרג מחוץ לארץ; סנטור הרברט להמן  הגיע לביקור בארץ ביישוב צהלה בגליל הצפון-מערבי לאחר ששונה שמו של היישוב ללימן כהוקרה על פועלו של הסנטור להמן – Herbert Lehman. הסנטור מתקבל בברכה ביישוב הקרוי על מו עם ילדי היישוב  כן מתקבל בברכה אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי ואצל ראש הממשלה ורעייתו; להמן אף מרצה באוניברסיטה העברית; נטיעת עץ ביער קנדי ביד קנדי בירושלים; נטיעת יער על-שם הסנטור רוברט פ' וגנר; ביקור סגן שר המסחר – פרנקלין רוזוולט הצעיר בישראל; אוורל הארימן  שליחו של נשיא רצות-הברית לינדון ג'ונסון בפגישתו עם שרת החוץ גולדה מאיר.
ג-1822/20 6/9/1949 אגף תעשיה קלה – מפעלים תעשיתיים אגף תעשיה קלה – מפעלים תעשיתיים. פרוטוקולים והתכתבויות – ענף תעשיית הריהוט. רהיטי "לכל".
פ-2072/42 1/1/1960 נאום מאת רחל ינאית בן-צבי. נאום בשם "התשוקה להיאחז בקרקע – קיימת ועובדת" שנישא בועידה החקלאית השביעית.
גל-41782/8 1/1/1989 לשכת המנהל – שדולת ישראל בבריטניה – BIPAC
טס-10130/3 5/29/1955 תצלומי מביקור או נו – ראש ממשלת בורמה בישראל  תצלומים מביקור או נו ראש ממשלת בורמה בישראל 29 במאי 1955. בתצלומים או נו ורעייתו נוטעים עץ; או נו סוקר מסדר כבוד וילדי ותושבי ישראל מקבלים פניו בדגלי ישראל; או נו אף מבקר בתל אביב  בירושלים  בחולון  בלול בקיבוץ כפר ענבים ואף מתבונן בספר תורה פתוח.
גל-41782/14 1/1/1989 לשכת המנהל – שדולת ישראל בארה"ב Aipac
ג-5042/97 10/6/1957 העקרב השחור בקשת רשיון לסרט ה"עקרב השחור" (ארה"ב)  תקציר הסרט בעברית ובאנגלית  החלטת המועצה לבקורת סרטים ומחזות להגביל את הצפיה בסרט מגיל 16 ומעלה  ערעור המבקשים (חברת וורנר) לא נתקבל ע"י המועצה  מחשש שהסרט עשוי להפחיד ילדים קטנים.
ג-4136/36 6/16/1950 חטיבת-מזון – לחם – כמספוא ללולים חטיבת-מזון – לחם – כמספוא ללולים. רשימות חלוקה של לחם כמספוא לבעלי חיים (עופות  חזירים) בתקופת הצנע. 1950-1957. התכתבויות משרד חטיבת המזון. בין הנושאים: מבצע מניעת בזבוז קמח  אכיפה על הברחות מזון או ייצור שלא כחוק  איסוף לחם ממחנות צבא ועוד.
ג-5053/65 4/26/1960 מבריחי הנשק בקשת רשיון לסרט "מבריחי הנשק" (אנגליה)  תקציר הסרט בעברית ובאנגלית  מתן רשיון להקרנת הסרט ע"י המועצה לבקורת סרטים ומחזות.
נ-408/62 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הלוי פרנקל ידידיה) הגאון מווילנה (הגר"א)
נ-408/63 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פרידן משה) קבר "החתם סופר"
נ-408/64 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ביילין יוסף) הצעה להקים "בית עליון" לכנסת
נ-408/66 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קרוון דני) הנצחת וולטר בנימין. דני קרוון. נשיא גרמניה פון וייציקר.
נ-408/69 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אריאל יעקב)
נ-408/70 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ברזל אלכסנדר)    ניסיון להפגיש עם הרצוג את Erhard Roy Wiehn
נ-408/71 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (יפה צבי) הקשר המשפחתי של חיים הרצוג לרש"י והייחוס שלו לדוד המלך.
פ-2066/31 1/1/1926 נאומים מאת רחל ינאית בן-צבי דברים שנשאה רחל ינאית בן-צבי בועידה החקלאית השלישית והרביעית.
נ-408/72 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קפלן קימי) מחקר על הרב יואל הרצוג
נ-408/73 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הרניק רעיה)
נ-408/74 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קצב משה)
נ-408/75 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הירשזון אברהם)
נ-408/76 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (דרור יחזקאל)
נ-408/77 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (כהן הרברט)
נ-408/78 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אסעד אסעד)
נ-408/79 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הראל דורון) בקשה לטפס על הרים בסין.
נ-408/81 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (לזר לוסיאן) מידע על אן-הלן גולדברג.
נ-409/1 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – בנושאים נעמ"ת
נ-409/3 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אגודה להגנת הילד (אל"י)
נ-409/4 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – המגבית הישראלית המאוחדת  המשרד הישראלי
נ-409/6 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – קרית נוער ירושלים
נ-409/7 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – הקהילה הבהאית הבינלאומי
נ-409/8 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – משרד הבריאות
נ-409/9 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אגודה לקידום מינהלות שכונתיות בירושלים
נ-409/10 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נ-409/11 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – מי ומה בשרון
נ-409/12 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אגודה לעזרת חיילים משוחררים נזקקים
נ-409/13 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – מוזיאון תל-אביב לאמנות
נ-409/14 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אדם ווילסון פרוג'קטס
נ-409/15 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אינטרנשיונל אסוסיאשן פור וולנטיר אפורט התנדבות
נ-409/17 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – עירית אילת
נ-409/18 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – המכון לתרבות הדיבור
נ-409/19 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – חברת תערוכות ישראל חיפה בע"מ
נ-409/20 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – עיריית חדרה
נ-409/21 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – בני ברית
נ-409/22 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – המועצה לילד החוסה
נ-409/23 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל
נ-409/24 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – ארגוני נשים במאבק באלימות נגד נשים
נ-409/25 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – אקי"ם צילומים מטקס חתימת ההסכם על רכישת ארכיון אקסלרוד. בתמונות: ד"ר אלסברג  גנז המדינה  מר מ. שמואלביץ מנכ"ל משרד רוה"מ  מר אקסלרוד ומר מ. ספרוני. חשב המשרד.
נ-409/26 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – עיריית מגדל העמק
נ-409/29 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – הילטון  ISRAEL HILTONS מלונות הילטון בישראל.
נ-409/30 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – עיריית ראשון-לציון
נ-409/31 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – מועצה מקומית שבלי עלי שיבלי (שבלי)
ג-10103/10 1/1/1988 מחלקת ההסברה – הוצאות ספרים התכתבות בענין הפקת סרטים בנושא "התישבות" ו"שואה ותקופה" ועוד (כרך ב')
נ-409/32 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – מרכז הסברה לעניני ישראל/בריטניה חינוך הדור הצעיר לניקיון
נ-409/33 1/1/1988 רעיית הנשיא אורה הרצוג – התכתבות עם מוסדות בארץ – כל אל-ערב
מפה-5284/1 1/24/1925 אתר המכס המגודר – חיפה   Customs Enclosure – Haifa בתיק תרשים תכנית התכנון של אתר המכס המגודר בחיפה על רקע חום; סומנו גבול האתר  מגרשים ומתקנים בבעלות מדינה ופרטית ( בצבעים שונים ) וגבולותיהם  מידות; תחנת רכבת  כביש; כולל מפרץ עכו; בצד שמאל – הסברים לסימנים במפה סימנים טופוגרפיים  של תכנון הערה: אדמות בבעלות רכבת חיג'אז בתוך האתר סומנו באדום ( עם חתימה ) ב- 4/2/32 נתונים – מס' סידורי 447/30; חתימת המודד F. Heddes  L.R.S. בדצמבר 1924; למטה – חתימה בלויה ב- 24/1/25  חיפה ( כותרת לא ברורה )
מפה-7573/1 1/1/1964 מפת המים בישראל הוצאת מרכז ההסברה בשיתוף עם נציבות המים
ג-6426/13 9/1/1964 מים – תכנית מפעל חולה דרומית (מח"ד) מוביל ארצי התכתבות בנושא. בתיק גם תזכיר לקווים בתכנון מפעלי מים בארץ  הערות לדיון בנושא
מפה-7571/1 1/1/1961 [מצדה] עובד  שורטט ותוקן ע"י מחלקת המדידות – ישראל  ינואר 1960. עדכון פרטים חלקי – דצמבר 1960. הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל  ינואר 1961 (המפה אינה שלמה)
ג-6426/18 3/1/1968 חברות מים התכתבות בענין השקאה בסביבות עין סמיה
גל-11896/23 1/1/1964 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שרת משה ז"ל רובו של התיק עוסק במותו של משה שרת  בסדרי הלוויתו בהספדים  קטעי עתונות ועוד. תחילת התיק עוסק בהתכתבות בין משה שרת לבין אנשים שונים
גל-13908/1 1/1/1959 ועדת שרים לחקירת מקרה התפרעויות בשפרעם 15.11.59 פרוטוקולים מישיבות  דו"ח  טיוטה  סיכום עבודת הועדה
מפה-7590/1 11/1/1960 JERUSALEM מפת ירושלים. MAP NO. 201-X. REP.1 NOVEMBER 1960. UNITED NATIONS. SURVEY OF PALESTINE
מפה-7582/1 1/1/1949 CENTRAL PORTION OF THE JERUSALEM AREA. PRINCIPAL HOLY PLACES מפת המקומות הקדושים בירושלים לנוצרים  מוסלמים ויהודים. BASE MAP: SURVEY OF PALESTINE. 1:10000. 1946
גל-13938/5 12/1/1962 עין מאהל התכתבות בעניני חיבור הכפר לרשת החשמל דיור לזוגות צעירים  תביעות המועצה המקומית על אדמות הנציב העליון  תוצאות בחירות למועצה  דו"ח מבקר המדינה
גל-60590/1 1/1/2003 חבל קטיף – מועצה אזורית חוף עזה עלונים  מפות: מפת צירי תנועה ביהודה  שומרון וחבל עזה ועלונים נגד הגירוש מגוש קטיף.
גל-60590/2 1/1/2003 בי"ס "נאות קטיף": תשס"ד אני מאמין – ידיעון נהלי בית הספר
מפה-7563/1 1/1/1969 ISRAEL AND THE ARAB STATES – AREA AND THE POPULATION Publications Service – Ministry of Education and Culture
גל-60590/8 10/1/1998 עמדות כלפי תיירות ונופש בגוש קטיף בוצע לפי הזמנת החטיבה להתיישבות חבל הדרום
גל-60590/11 1/1/2000 חבל קטיף – הים  החולות הדקלים האנשים וכל השאר חוברת על התישבות בחבל קטיף
גל-60590/15 1/1/2003 מתנ"ס קטיף – תכניות  פעילויות וחוגים – תכנית עבודה
גל-13926/18 1/1/1967 חינוך הדרוזים סקירה על חינוך הדרוזים בישראל בשנים 1968-1948  הצעות לעתיד  התכתבות בענין  חוברת על האוכלוסיה הערבית והדרוזית.
גל-57943/12 5/1/1972 היתר למתקן חשמלי משרד התקשורת מירון
גל-20691/1 1/1/1993 לשכת סגנית השר מ. לובלסקי – אוטונומיה התכתבויות חליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המסחר והתעשייה  מאשה לובלסקי  בנוגע להחלת הסדרי האוטונומיה ברצועת עזה: ביקורה באזור ב-28.9.1993  סיכום 1992 – היבטים כלכליים  הקמת מכון תקנים פלסטיני  הקמת מרכז השקעות כספים ברצועת עזה ועוד.
גל-13947/9 1/1/1970 סטודנטים ערבים באוניברסיטת חיפה התכתבות בעניני דיור  כנס יהודי ערבי  מרכז יהודי-ערבי  רשימות סטודנטים שקבלו  מלגות מהיועץ  לשכת חיפה
גל-13966/24 7/1/1981 בחירות דו"חות  קטעי עתונות כרזות והתכתבות בענין תוצאות הבחירות לכנסת ה- 10 במגזר הערבי.
מפה-7588/1 1/1/1966 SABOTAGE ACTIVITIES FROM ARAB COUNTRIES  IN ISRAEL. 18/5/1966-3/1/1965 פירוט פעולות חבלה של מדינות ערביות בישראל 18/5/1966-3/1/1965
מפה-7599/1 5/1/1955 JERUSALEM. SHEET 10 מפת ירושלים. גיליון 10. PALESTINE. PALESTINE GRID. SECOND EDITION. הדפס ע"י מחלקת המדידות ישראל  מאי 1955. הגבול הבין-מדיני לאורך הירדן אינו מסומן במפה
חצ-8882/24 1/1/1984 יחסים בדרג לא ממשלתי עם פינלנד.
גל-14806/1 6/5/1986 סרטים – שואה בקשה לרישיון הצגת הסרט "שואה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
טס-10134/1 1/1/1969 ראש הממשלה גולדה מאיר  אירועים  ביקורים בחו"ל בתיק תצלומים של שרת החוץ גולדה מאיר וראש הממשלה גולדה מאיר עם אישים רמי דרג בארץ ובחוץ-לארץ. בין התצלומים: מפגש עם מזכ"ל האו"ם או טאנט; גטדחה מברכת את שגרירת קנדה בישראל; עםרא ממשלת בריטניה אדוארד הית שהגיע לארץ; יקור ראש הממשלה מאיר בוותיקן; שרת החוץ מאיר עם אישים רמי דרג אפריקאיים: עם נשיא ניירובי ג'טמו קנייטה בטקס הנחת אבן הפינה לשגרירות ישראל בניירובי בדצמבר 1963; שרת החוץ מאיר מתקבלת על-ידי שר המשפטים טום מבויה מניירובי; בפגישה עם סגן שר החוץ של ליבריה אנג'י ברוקס; נשיא חו  השנהב הופואה בואני מעניק לראש הממשלה מאיר את אות המסדר של חוף השנהב בלשכתה  בירושלים ב-16 ביולי 1972; יצחק רבין מקבל תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה העברית ב-29 ביוני 1967; בסוף התיק – נאומו של יצחק רבין – הרמטכ"ל הנכנס – 1967.
טס-10134/2 1/1/1948 ראש הממשלה דוד בן גוריון סיורים בארץ  אירועים וביקור בארצות-הברית וקנדה ראש הממשלה דוד בן-גוריון בסיורים בארץ  בארצות-הברית ובקנדה; סן-גוריון עם הנציב העליון הבריטי לארץ ישראל – 1944; בן-גוריון עם האלוף חיים לסקוב ב-29 בינואר 1958 עם נס (דגל) של המטה כללי בירושלים; טקס חנוכת המכון המדע ברחובות – בו השתתפו: שר התחבורה  משה כרמל  פרופ' אופנהיימר  פולה ודוד בן-גוריון  רחל ינאית בן-צבי  הנשיא רעיית הנשיא הראשון ורה ויצמן ב-20 בינואר 1958; דוד בן-גוריון  יצחק בן-צבי  יוסף שפרינצק ואישים נוספים עומדים בבניין ביתם של צינה ומאיר דיזנגוף  בבנין זה התכנסו בה באייר תש"ח וחברי מועצת העם הכריזו על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל – 25 באפריל 1958; ביקור ראש הממשלה בן-גורון בקנדה ובארצות-הברית – 25/04/1961; בן-גוריון מחזיק בידו ספר על המגילות הגנוזות;
טס-10134/3 1/1/1950 Mr. Shraiver and Mr. Eban in Jerusalem תצלומים – שרייבר  ארה"ב פגישה עם אבא אבן בירושלים
טס-10134/4 6/1/1959 Prime Minister Gen. NEWIN of Burmia visits Israel תצלומים מביקור ראש ממשלת בורמה נה וין בישראל.
טס-10134/5 2/7/1959 History – U.S Ambassaor O. REID'S visit 1959  1960 תצלומים – שגריר ארצות-הברית בישראל  אוגדן ריד  ביקורים רשמיים בישראל. בתצלומים – השגריר סוקר משמר כבוד לכבוד בואו. השגריר  מגיש כתב האמנתו לנשיא יצחק בן-צבי. בתצלום: גולדה מאיר – שרת החוץ ומיכאל קומיי  שר המשפטים.
טס-10134/7 5/19/1960 שרת החוץ – גולדה מאיר בתיק – תצלומים של גולדה מאיר  עם אישים שונים בעת כהונתה כשרת החוץ בין השנים 1959-1969; עוד בתצלומים – לקראת נאומה בוועדה המיוחדת לאו"ם בנושא הפליטים  פגישה עם שר המסחר של ארצות-הברית  מפגש עם סגן שר העבודה של ארצות-הברית ועוד מפגשים עם אישים לא מוכרים.
טס-10134/8 7/1/1966 ביקור הנשיא בארה"ב הנשיא זלמן שזר ורעייתו רחל שזר בייקור ממלכתי בארצות-הברית. בתצלומים גם תצלום בו הנשיא שזר פוקד את קברו של נשיא רצות-הברית לשעבר ג'ון קנדי שנרצח ב-1963 בידי מתנקש.
טס-10134/9 6/1/1964 Eshkol visit in U.S 1964 תצלומים מביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול בארצות הברית;  בתצלומים: פגישות עם מזכיר תת מזכיר המדינה האמריקאי George Ball במחלקת המדינה בוואשינגטון; אשכול באנדרטת השואה לזכר קרבנות השואה בפילדלפיה; בארוחת ערב לכבוד אשכול ורעייתו עם הנשיא לינדון ג'ונסון ורעייתו; אשכול פוקד את קברו של הנשיא לשעבר של ארצות-הברית ג'ון קנדי שנרצח ב-1963 בידי מתנקש; אשכול עם מזכ"ל האו"ם או-טאנט  אשכול נואם במרכז הקהילה היהודית בוואשינגטון.
טס-10134/10 12/1/1965 סנטור אברהם רוביקוף מבקר במכון וייצמן בתיק – סנטור ריביקוף מארצות-הברית במהלך ביקור במכון וייצמן. עוד בתצלומים הסנטור רוביקוף עם אבא אבן  גולדה מאיר  מיכאל פלדמן  יושב-ראש הוועדה המדעית של מכון וייצמן  אריה אליאב ויצחק ברמן  מנהל מחלקת יחסי ציבור. עוד בתיק – קטעי עיתונות המסקרים את בואו של הסנטור רוביקוף לארץ.
טס-10134/11 6/1/1964 ביקור אשכול בארה"ב תצלומים מביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול  בארצות-הברית ביוני 1964. בתצלומים: ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים אשכול  הנשיא לינדון ג'ונסון ורעייתו  שגריר ישראל בארצות-הברית  אברהם הרמן ועוד מפגשים עם אישים נוספים. עוד בתצלומים – אשכול פוקד את קברו של הנשיא קנדי שנרצח ב-1963.
טס-10134/12 3/5/1975 1986 MEETINGS OF STAT: Pres with Hassanl; Pres w/Mubarak; Egyptian Amb. בתיק – תצלומים ממתקפת הטרור הפלסטיני במלון סבוי בתל אביב ב-5 במארס 1975; בתצלומים גם כוחות הצלה המחלצים את הפצועים; עוד בתצלומים: ראש הממשלה שמעון פרס נפגש עם הנשיא חוסני מובארק באלכסנדריה ביולי 1986 ונפגש גם עם חסן מלך מרוקו באיפראן שבמרוקו בספטמבר 1986; שגריר מצרים בישראל  מוחמד בסיוני מגיש את כתב האמנתו לנשיא חיים הרצוג ב-23 בספטמבר 1986; בטקס שנערך במשכן נשיאי ישראל. ת הממלה ייצג מנכ"ל משרד החוץ  כן נכחו פקידים בכירים של משרד החוץ ולשכת הנשיא.
טס-10134/13 1/1/1948 תיק תמונות הסטוריות תצלומים – ראש הממשלה דוד בן גוריון ביקורים בחו"ל  אירועים בארץ. בין התצלומים: ראש הממשלה דוד בן-גוריון  עם  Victor Anfuso  נשיא הבנק העולמי  בפגישה עם בן-גוריון עם קבלת תואר לשם כבוד באוניברסיטה העברית  משמר כבוד מצדיע לראש הממשלה בן-גוריון מולרמטכ"ל יגאל ידין בהגיעם לאילת  בן-גוריון ורעייתו פולה בשדה בוקר; בן-גוריון נואם לרגל עשור למדינת ישראל; בן-גורון בחגיגות יום הולדתו ה-85. רא הממשלה בן-גוריון מקבל פניהם של מנהיגים ואישים מכל העולם. בן-גורון ורעייתו מקבלים פניו של נשיא Tsiranana ורעייתו במלון המלך דוד בירושלים; הלורד מונטבאטן אצל ראש הממשלה ושר הביטחון; ביקור ראש  הממשלה בן-גוריון במחנה עולים – פארדייה; חברי מועצת המדינה הזמנית – חותמי מגילת היסוד; בו-גוריון באוניברסיטת ברנדייס; בן-גוריון ושגריר ישראל בהולנד חנן סידור; הנשיא זלמן שז"ר מקבל פניו של האפפיור פאולוס השישי בביקורו במגידו; הנשיא יצחק יצחק בן-צבי מעניק לראש הממשלה בן-גוריון את אות ההגנה. – צופים מהצד: משה כרמל וישראל גלילי; קבוצת מטיילים בעין עבדת ובנחל דוד שבעין גדי; מבט אל הגליל העליון מתל פאחר שברמת הגולן; שיט במיצרי טיראן; מגילות ים המלח; שלט של מפלגת מפ"ם בתל אביב  – יולי 1955
טס-10134/14 5/4/1961 עדים במשפט אייכמן בתיק תצלומים של העדים והעדות שהעידו במשפט אייכמן בציון שמותיהם.
גל-14794/47 12/14/1983 סרטים – אבא שלי אידאליסט בקשת "סרטי רון בע"מ" מהמועצה לבקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים  להרשאת הצגת הסרט "אבא שלי אידאליסט" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המליאה וההיתר שניתן.
פ-2058/5 3/29/1926 דו"ח על המים והחקלאות בנגב מאת סירול הנריקס. דו"ח שהוגש לחברי המשלחת לנגב (ביניהם יצחק בן צבי) מאת סירול הנריקס.
ג-1907/30 5/1/1960 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מרום הגליל בתיק פרוטוקולים של ישיבות המועצה מרום הגליל בנושאים: חגיגות היובל של ההסתדרות החקלאית  תקציב לשנת 1961-62  בחירת יו"ר המועצה וההנהלה  בחירת המנהל לחברה לפיתוח  אישור חוק עזר להדברת זבוב היום התיכון  חלוקת תקציב פתוח  אישור חוק עזר בדבר מס עסקים  הצטרפות המועצה לאגוד ערים לשירותי כבאות ועוד.
גל-58707/9 2/15/1960 עין מאהל- תחום בניה תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות-תב"ע מס' 411-עין מאהל. הרחבת תחום בניה בכפר מאהל. מצורפת תוכנית.
ג-1897/31 3/28/1949 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – כפרים נטושים – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לישובי עולים במשרד הפנים  בנוגע לכפרים נטושים: סקירה על המצב בכפרים הנטושים  רשימת כפרים שבהם שוכנו עולים  דו"ח על המצב בכפרים הנטושים לתקופת יולי – ספטמבר 1949  הישובים החדשים בכפרים הנטושים  סקירה על התפתחות הכפרים הנטושים  סקירה על פעולותיה של המחלקה לישובי עולים   הצעת חוק הנהלת "ישובים חדשים"  הטיפול המוניצפלי בישובי עולים  דין וחשבון מפעולת הקרן למשקי עזר לעולים  מדברי מרדכי שטנר  האפוטרופוס לנכסי נפקדים  במסיבת עיתונאים שהתקיימה ב-24.4.1952  רשימת מעברות עם ציון פרטים על גורלן ועתידן ועוד.
פ-2058/8 4/1/1926 דו"ח מאת אליעזר יפה דו"ח בשם "מסיורי בנגב" מאת אליעזר יפה  חבר המשלחת לנגב ובכתב ידו.
גל-58690/3 6/13/1995 פרוטוקול תל אביב פרק ב' פרוטוקולים מישיבות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב וועדות המשנה שלה: תוכניות בניין ערים (תב"ע)  תוכניות מפורטות  התנגדויות ועוד.
גל-58690/7 8/7/1994 פרוטוקול תל אביב פרק א' פרוטוקולים מישיבות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב וועדות המשנה שלה: תוכניות בניין ערים (תב"ע)  תוכניות מפורטות  התנגדויות ועוד.
גל-58690/11 1/1/1981 כרמל סקר טבע ונוף אוגדן מפות בתיק אגדן מפות במסגרת סקר טבע ונוף בכרמל.
פ-2071/17 1/1/1969 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. רשמים על הכנס הארכיאולוגי הכ"ה.
פ-2058/9 11/5/1925 תזכיר מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי להנרייטה סאלד. תזכיר בשם "הרצאה קצרה על הנגב" מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי אל הנרייטה סאלד  כולל תרגום התזכיר לאנגלית.
ג-1890/40 2/26/1957 תיקי מגדל אשקלון וקרית-טבעון – מועצה מקומית טבעון – מיסים התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים בנוגע להטלת המיסים במועצה מקומית קרית טבעון: החלטת המועצה בדבר הטלת מיסים לשנת הכספים 1957/58  החלטה בדבר הגדלת המס הכללי ועוד.
טס-11305/1 1/1/1946 בתי ספר מקצועיים – אלבום הונגריה – בית ספר גבוה של אורט למכונאות ולחשמלאות בבודפשט  בי"ס לטכנאי רדיו במונקאטש  בי"ס למסגרות בבודפשט  קורס ערב למבוגרים  גזירה ותפירה לנשים  בולגריה – כריכת ספרים בסופיה  נגרות שיעור תפירה לבנות  שירטוט  פולין – טכנאי רדיו  מכונאות  טכנאות שיניים בלודג'  בנין בי"ס אורט  מסגרות טכנאי חשמל התיישבות יהודית בחוות בעזרת אורט  גידול דבורים  קורס לכתיבה במכונה  בי"ס חקלאי של אורט  רומניה – שענות  מכונאות  חשמלאות  בנין בי"ס מקצועי של אורט בבוקרשט  נגרות  מסגרות. גוף יוצר: אורט העולמי
פ-2071/10 1/1/1956 מאמר בשם "על החינוך" מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בנושא החינוך במדינת ישראל.
פ-2071/11 1/1/1950 מאמר בשם "בתערוכה של מר וולף" מאת רחל ינאית בן-צבי. סקירה על התערוכה
ג-1964/29 1/1/1950 כפרי עבודה – מרום הגליל רשימת מושבי עובדים  כפרי עולים וכפרי עבודה במועצה האזורית מרום גליל מעניקים ותקציבים
ג-1891/13 2/1/1952 תיקים סגורים של מועצות מקומיות – גבעת-שמואל מסמכים העוסקים בהקמת מפעל קרח בגבעת שמואל.
ג-1963/26 1/1/1955 תיקים כלליים – שלחים בתיק ברכה לפתיחת בית תרבות במועצה האזורית שלחים והזמנה לטקס הפתיחה   התכתבות בנוגע ללימוד בדק בית ומשק  הרחבת מבני צרכניות  אחזקה ושיקום כבישים  הרחבת מבני אגודות באזור שלחים.
גל-58661/15 3/1/1983 תל אביב גוש 6909  6914  6916  7229  7004  7407  7405 תכנית מפורטת מס' 2075א' – שינוי מס' 1 לשנת 1983: תשריטים לבניית טיילת  החלטות הועדה לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  אישור הועדה והפקדת התכנית.
פ-2058/6 2/22/1926 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין סירול הנריקס. התכתבות של רחל ינאית בן-צבי (נציגת ההסתדרות) וסירול הנריקס בנוגע לאפשרות ההתישבות בנגב. המכתבים בשפה האנגלית.
חצ-9783/5 4/1/1986 לבנון – "הספר השחור"
גל-58676/16 7/1/1993 תל אביב בתיק תוכנית מס' תא/2555 – תוכניות בניין ערים (תב"ע) "בית הרופאים ברחוב שלונסקי תל אביב.
גל-58676/22 8/1/1993 תל אביב בתיק תוכנית בניין ערים (תב"ע) מס' תא/2578 "מגרש ציבורי ברחוב אילת" של תל אביב.
פ-2070/38 7/7/1971 חוברת לזכר יצחק טבנקין. בתיק גם הספד מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר יצחק טבנקין וכן התכתבות של "יד טבנקין" עם גורמים שונים בנוגע להנצחת שמו של יצחק טבנקין ב"יד טבנקין".
ש-65/3 2/19/1954 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית אלונה התכתבויות וחליפת מסמכים מארגון המועצות האזורית בנוגע למועצה אזורית אלונה: החלטות המועצה  קליטת עולים  הקצבת מענק ובניית כיתות לימוד.
חצ-9783/6 3/1/1986 לבנון – הסברה ישראלית
חצ-9783/7 4/1/1986 לבנון – עתונאים
גל-8012/7 1/1/1974 שעת חירום  הג"א היערכות מערכת החינוך לשעת חירום – ארגון השירות הפסיכולוגי החינוכי לשעת חירום (שפ"י)  הפעלת מוסדות חינוך בשעת חירום  רשימת עובדים חיוניים  העסקת עובדים בשעת חירום והסעתם  לקחים מפתיחת שנת הלימודים תשל"ו  גדנ"ע  ריתוק עובדי מיחשוב בשעת חירום  תרומות דם בעת חירום ועוד
פ-2070/40 8/1/1955 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לרחל תמרי. מכתב שהתפרסם בחוברת "חברנו יצחק תמרי" אודות עלי בן-צבי והתכתבויות נוספות עם יצחק ורחל תמרי.
ש-68/24 1/23/1955 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים המועצה החקלאית של הארגון החקלאים בארץ-ישראל פניות המועצה החקלאית של  ארגון החקלאים בארץ-ישראל לארגון המועצות האזוריות  בעניין הסטטוס המוניציפלי של גן דרום  בצרה וכפר ביאליק.
ש-68/29 1/30/1955 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים – בריאות (מרפאות) התכתבויות וחליפת מסמכים מארגון המועצות האזוריות בנוגע להקמת מרפאות בשטחן: מתן הלוואות מתקציב הפיתוח של משרד הבריאות למטרה הנ"ל  בניית בתים לרופאי ישובים  בקשות קיבוצים ומושבים לסיוע בנושא ועוד.
ש-68/31 1/21/1955 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים משרד הפנים – מועצה אזורית. כרך א' בתיק התכתבויות הנוגעות לרשויות המקומיות השונות. ענייני תקציב  הלוואות  מענקים  פיתוח תשתיות  מים   ביוב  רכישת ציוד לכיבוי אש  השתתפות בעלויות גני הילדים  בחירות לרשויות מקומיות  ייבוא חומרים  הקצאות מים  בנייה  מיסוי  שכר עובדים ועוד.
ש-68/32 9/18/1956 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים משרד הפנים – מועצה אזורית. כרך ב' בתיק התכתבויות הנוגעות לרשויות המקומיות השונות. ענייני תקציב  הלוואות  מענקים  פיתוח תשתיות  מים  ביוב  חשמל  רכישת ציוד לכיבוי אש  בחירות לרשויות מקומיות  ייבוא חומרים  הקצאות מים  בנייה  מיסוי  שכר עובדים בשעת חירום  דברי שר הפנים אודות תפקידיה ודרכי פעילותה של המועצה לשלטון מקומי  חוק שירותי כבאות  הגנת הטבע בשטחי המועצות  אגרות  דוחות הועדה לבירור הבעיות הכרוכות בבחירות למועצות אזוריות  שימוש בכספי הפיס למבני חינוך ועוד.
ש-68/33 4/2/1957 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים משרד הפנים – מועצה אזורית. כרך ג' בתיק התכתבויות הנוגעות לרשויות המקומיות השונות. ענייני תקציב  הלוואות  מענקים  פיתוח תשתיות  מים  טלפונים  ביוב  כיבוי אש  מיסוי  רישוי עסקים  גבולות ושטחי שיפוט של עסקים ועוד.
ש-68/34 5/19/1958 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים משרד הפנים – מועצה אזורית. כרך ד' בתיק התכתבויות הנוגעות לרשויות המקומיות השונות. ענייני תקציב  הלוואות  מענקים  פיתוח תשתיות  מים  ביוב  חשמל כיבוי אש  ניצול כספי מפעל הפיס לתחומים שונים  שינוי גבולות ותחומי השיפוט של הרשויות השונות  רשימת הרשויות המקומיות לפי מחוזות  בחירות לרשויות מקומיות  ייבוא חומרים  רישוי עסקים  בנייה  מיסוי ועוד
פ-2070/41 10/2/1969 מכתב מרחל ינאית בן-צבי להורי דוד הר-ציון. מכתב תנחומים שהתפרסם בחוברת "דוד – דפים לזכרו".
גל-58644/13 1/1/1991 תל אביב בתיק תוכנית בניין ערים (תב"ע) מס' תא/2405 של תל אביב.
גל-58663/4 9/1/1981 תל אביב בתיק תוכנית בניין ערים (תב"ע) מס' תא/885 א' של תל אביב.
פ-2070/45 1/1/1950 טיוטה לקטעים מספר "השומר" על חברי ארגון "השומר" התאריך הינו משוער.
פ-2070/46 1/1/1950 חיבורים על חברי ארגון "השומר". בתיק קטעי חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בספר "דמויות". התאריך הינו משוער.
גל-58662/3 1/8/1991 תל אביב תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכנית מפורטת מס' 2484 – רמת אביב
פ-2070/47 1/1/1950 חיבורים על חברי ארגון "השומר". בתיק קטעי חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בספר "דמויות". התאריך הינו משוער.
פ-2070/49 1/1/1966 הספד לזכר אורה פרלמן מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד של רחל ינאית על אורה פרלמן והזמנה לאירוע לזכרה.
פ-2070/50 1/1/1967 הספד לזכר נחום סלושץ מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד לפרופ' נחום סלושץ
גל-58662/5 11/25/1991 תל אביב תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכנית מפורטת מס' 2477 – אזור הדיזנגוף סנטר.
גל-58662/7 10/21/1990 תל אביב תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכנית מפורטת 2466 באזור רמות צהלה
גל-58662/14 3/6/1990 תל אביב תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכנית מפורטת מס' 2457 (חניון טשרניחובסקי)  שינוי לתכנית מס' 1607 א' (דיזנגוף סנטר)
גל-58696/9 4/17/1985 תל אביב תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) – שינוי לתוכנית מתאר מקומית מ/1
ג-9000/3 4/25/1950 סיורי הועדה לפיתוח ושימור אתרים היסטוריים בתיק תכניות וסיכומי סיורי הועדה הבינמשרדית לפיתוח ושימור אתרים היסטוריים ברחבי הארץ.
פ-2070/51 1/1/1973 הספד לזכר יעקב הרצוג מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד ליעקב הרצוג.
פ-2070/52 7/7/1947 הספד מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכר י. יציב שהתפרסמו בעיתון "דבר הפועלת".
ג-2031/27 12/1/1958 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מרום-הגליל פרוטוקולים של ישיבות המועצה מרום הגליל בנושאים שונים: הכרעת מיקומו של בית הקרור  אישור תקציב  הסעת ילדי קיבוץ סאסא  הובלת ביצים  רכז חקלאי  אישור קבלת הלוואות  חוק עזר לפתיחת עסקים וסגירתם  היטל מיסים  בחירות למועצה  תכנית חגיגות העשור של הישובים  אישור תקציב לחגיגות העשור  שומרי שדות  מלחמה בכלבת  פקוח וטרינרי  ועדת הבחירות  מס ארנונת רכוש על אדמה חקלאית  מיסים  סיור ועדת הכנסת  הכנות לקראת פגישה עם השר אשכול  דיון על הצו החדש למועצות האזוריות ועוד.
מפה-7528/1 1/1/1955 JERUSALEM – SHEET 10 .PALESTINE 1:100000. PALESTINE GRID. SECOND EDITION הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל  מאי 1955. הגבול הבין-מדיני לאורך הירדן אינו מסומן במפה.
פ-1878/1 1/1/1943 חומר אישי של משה אלפרט התכתבויות וחליפת מסמכים של משה יקותיאל אלפרט  מוכתר שכונת בית ישראל החדשה והישנה והסביבה בירושלים  בנוגע לנושאים: "הגבורה בישראל – מוקדש ללוחמי הגיטו"/ צבי קוליץ  קטעי עיתונות על עצורי המחתרות ומעפילים בעתלית  ברכות לראש השנה התש"ז  רשימת התוצאות לבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב בתחנת הבחירות בארץ ישראל – ברית הצה"ר  קונטרס ישיבת עבר הירדן  בקשתו של דב (דוב) אלפרט להופיע בפני ועדת אונסקו"פ ומכתבים נוספים  מתקופת מעצר בנו דב (דוב) אלפרט כאיש האצ"ל  יומן המשטר הצבאי בחלק מירושלים 2.3.1947 – 17.3.1947  תשלומי ארנונה ושכר דירה ועוד.
פ-1878/3 1/1/1946 חומר אישי של משה אלפרט התכתבויות וחליפת מסמכים של משה יקותיאל אלפרט  מוכתר שכונת בית ישראל החדשה והישנה והסביבה בירושלים  בנוגע לנושאים: מכתבים מתקופת מעצר בנו דב (דוב) אלפרט כאיש האצ"ל  מכתבים לשלטונות המנדט בקריאה לשחרור בנו  הודעות הערכה מעיריית ירושלים לתשלום ארנונה  תעודת הזהות המנדטורית  יומנים  רשימת התוצאות לבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב בתחנת הבחירות במחנה העצורים לטרון  הרצח והשרפה בשך ג'רח ("ההתקפה על שיירת 'הדסה'") ועוד.
ג-2020/26 1/1/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מרום-הגליל התיק ריק ומכיל רק עמודים ספורים של כרטיס תנועת התיק.
חצ-9783/1 4/1/1986 לבנון  – איסלאם
ג-2023/30 1/1/1958 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מרום הגליל בתיק פרוטוקולים ישיבות מועצה מרום הגליל בנושאים: מפעלים משותפים עם גליל עליון  אימוץ משטרת סאסא  מוזיאון אזורי  מחירי אוטובוס וטרקטור לישובים  ענייני מרעה באזור  הובלת חלב ועוד.
גל-3877/42 6/25/1973 סרטים – קזבלן בקשת חברת סרטי נח בע"מ מהמועצה לבקורת סרטים ומחזות  להרשאת הקרנת הסרט "קזבלן" בישראל: הבקשה  תקציר הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה ופרוטוקול מישיבת המועצה בה הסרט נדון וקטעי עיתונות עם ביקורות על הסרט. כמו כן  בתיק טקסט המחזה המוסיקלי מאת יגאל מוסינזון אשר הופעת הבכורה שלו הייתה בדצמבר 1966. הסרט בבימויו של מנחם גולן ובכיכובם של יהורם גאון  אפרת לביא  אריה אליאס ועוד.
גל-58715/12 5/1/1979 תעשיות בטחוניות
מ-5040/23 8/1/1944 P.I73/I/44- Action 194: Complaints against the Police – תלונות נגד המשטרה התכתבות בנושא תלונת יו"ר הועדה החקלאית המצרית לארץ ישראל על מעצרו בטבריה.
גל-13107/9 6/11/1973 מוסיקה – "קרן למלחינים ישראלים" (כרך ד') התכתבות של רחה פריאר עם גורמים שונים בינהם שר החינוך  יגאל אלון  ועם מבקר המדינה בעניין "הקרן למלחינים ישראלים" והצורך בתמיכת משרד החינוך בקרן זו ובמלחינים הישראלים. מטעמי צנעת הפרט הושחרו בתיק סכומי כסף שהרוויחו מלחינים  המידע יהיה מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2044.
א-7919/2 5/29/1967 ארה"ב – מברקים דיפלומטיים 1 א (המשך מתיק 1) מברקים בנוגע לשיחות בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב בענין סגירת מיצרי טיראן וריכוז כוחות מצרים בסיני  מלחמת ששת הימים ואחריה. בתיק תצלום אגרת לראש הממשלה לוי אשכול לנשיא ארצות-הברית לינדון ג'ונסון מ- 30.5.67 ואגרת תשובה מג'ונסון לאשכול מ- 3.6.67
גל-58647/9 2/1/1991 תל אביב תוכנית בניין ערים (תב"ע) מס' תא/2487 שכונת "לבנה מערב" בתל אביב.
גל-58647/12 11/1/1991 תל אביב בתיק תוכנית בניין ערים (תב"ע) מס' תא/2547 "תוספת דירה לנכה – יד אליהו".
גל-58647/16 3/1/1992 תל אביב גוש: 6106 תכנית מפורטת מס' תא/2543 "הרחבת דיור בשכונת בבלי" – שינוי מס' 1 לשנת 1991 לתכניות מפורטות 464 ו-759: תשריטים  הבקשה  התנגדויות ועוד.
גל-13128/4 5/28/1973 תוכניות לימודים (כרך ב') החינוך לערכים באמצעות ההוראה (דוח זמני)  תגובות  סיכויים ומוגבלות. פרוטוקול מכינוס מנהלים בית בני ברית ועוד.
גל-13128/8 2/26/1974 תוכניות לימודים (כרך ו') התכתבויות  זכרוני דברים וחומרי רקע בנושא תכניות לימודים במקצועות שונים במערכת החינוך  הכשרת מורים ועוד.
גל-13132/7 9/11/1966 תוכניות הלימודים במוסיקה – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנוגע לתכניות הלימודים במסיקה: הקצבות לחינוך מוסיקלי ולמרכזי תזמורות  כינוסי מקהלות ותזמורות בבתי ספר יסודיים  תכניות "כנס המקהלות" תשכ"ז ותשכ"ט – לפי מחוזות  המוסיקה בבית הספר – רקע והצעות /בן-ציון אורגד  קונצרט מקהלות ותזמורות (ארצי) של מוסדות חינוך לעשרים שנות כינוסי מקהלות – תכניה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2045.
גל-15289/6 12/1/1975 אגף מנהל הפיתוח – חינוך בלתי פורמלי\ בתי נוער התכתבות עם המועצה המקומית קרית טבעון בנוגע לספריה ציבורית  מרכז קהילתי ביקנעם  בית ספר בין צבי בכפר סבא  תקציב  החברה למרכזיתרבות ובספורט לנוער ולמבוגרים בע"מ
פ-2059/17 1/1/1913 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בשפה הצרפתית בנושא המאובנים בארץ ישראל שנכתבו על ידי רחל ינאית בן-צבי לצורך עבודת הגמר שלה באוניברסיטת נאנסי שבצרפת.
גל-15297/1 11/16/1975 אגף מנהל הפיתוח – מועצה מקומית – מגדל העמק מגדל העמק – ארגון מערכת החינוך הדתי היסודי והעל יסודי. גני ילדים וחינוך מיוחד. חלוקה לאיזורי רישום  חלוקה לכיתות מעורבות ומופרדות. הקמת חדר אוכל. בניית מוסדות חינוך ואולם ספורט. הקמת מועדון נוער. התכתבויות  פרוטוקולים  דואר נכנס/יוצא ועוד.
גל-15297/2 5/1/1969 אגף מנהל הפיתוח – מועצה מקומית – מגדל העמק מגדל העמק – ארגון מערכת החינוך הדתי היסודי והעל יסודי. בניית אולם ספורט.  התפתחות מערכת החינוך היסודי והעל יסודי (תשל"ה). התכתבויות  פרוטוקולים  דואר נכנס/יוצא ועוד.
פ-2072/11 2/1/1977 נאום מאת רחל ינאית. נאום שנישא בישיבה ז' של ועידת מפלגת העבודה השניה.
ג-12649/14 10/19/1971 תערוכה של מגילת העצמאות וחותמיה התכתבויות וחליפת מסמכים מגנזך המדינה בנוגע לפרסום ספר באנגלית על חותמי מגילת העצמאות: המוציא לאור ג'אסטין ג'ורג' טרנר (Justin George Turner) והעיתונאית סופיה ויאט (Sophia Wyatt)  מידע על חותמי המגילה  טיוטות של מבוא הספר  רשימות של החותמים שחתימותיהם חסרות לספר. כמו כן  בקשתו של ד"ר שלמה שפיר מעיתון "דבר" לעיין בראיונות עם חותמי מגילת העצמאות.
גל-13159/2 10/25/1972 ספרי לימוד במוסדות חינוך דתיים (כרך ב') התכתבות בין ראשי האגף לחינוך דתי (יהודה קיל  אברהם רון ואפרים רוקח)  המנכ"ל  אלעד פלד  גורמים אחרים במשרד וגורמים מחוץ למשרד (ביניהם הרב שמחה הכהן קוק ויצחק רפאל עציון) בנוגע לבחירה של  ספרי לימוד חינוך הדתי ופניות של כותבי ספרים לגבי רכישה של ספרים ע"י המשרד והפצתם בבתי הספר. בתיק חוברת "עבודות בדינים – חוברת עזר ללימוד   סיכום והעמקה בנושאים חנוכה  י' בטבת" בעריכת ח. אבישר  הוצאת "קונטרס" (עמודים 481 – 530).  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-9782/13 4/1/1986 לבנון – הנשיא (זימאל)
פ-1934/40 1/11/1919 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל ליפא טויב בעניין עיבוד תוכניות לאנשי הגדודים העבריים לקראת פירוקם (בסוף המכתב יש תוספות מאת רחל ינאית ודוד בן-גוריון).
גל-58639/21 8/9/1988 הרצליה גושים 6557    6560  תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
פ-2072/7 1/1/1960 מאמרים אודות רחל ינאית ויצחק בן-צבי. מאמרים שהתפרסמו בחוברת "שיחת סופרים" מאת אברהם חיים אלחנני.
פ-2072/8 1/1/1966 מאמר אודות רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "רחל ינאית בן-צבי" שהתפרסם בספר "איש ושיחו" מאת אברהם חיים אלחנני.
חצ-4914/8 1/1/1974 ליבריה – כללי
ג-8050/10 11/1/1973 לשכת סגן ראש הממשלה יגאל אלון – תיק ללא שם (המשך מתיק 9) ראשי תיבות של נאום שר החוץ אבא אבן בועידת ג'נבה  סטנוגרמת הישיבה השלישית הסגורה של ועידת השלום במזרח-התיכון  תזכיר בענין פתרון לסכסוך במזה"ת של עיתונאי מראמללה ועוד. העתקי מכתבים יוצאים.
ג-8040/19 1/1/1972 לשכת השר יגאל אלון – נאומי השר נאומים בנושאי חינוך  מדינת ישראל  ויחסי ישראל עם המדינות השכנות  המצב לאחר מלחמת יום-כיפור. בתיק גם מכתב בנוגע ללימודי יהדות בבתי הספר  תזכיר על תקציב רשות השידור ועוד.
פ-2072/9 1/1/1950 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "מסע בעבר הירדן" שהתפרסם בספר "שדות ולב".
ג-9519/33 6/25/1959 התאחדות עולי אוסטריה – תל-אביב  רחוב כ"ט בנובמבר 18  תל-אביב. התכתבות של גנזך המדינה (ארכיון המדינה) עם התאחדות עולי אוסטריה בדבר הפקדת החומר הארכיוני שברשותם בארכיון המדינה.  ההתאחדות נוסדה ב- 1922 על ידי המהנדס שטיינהרץ ואורנשטיין  והיתה פעילה בשנים 1933-1922 בתחום הגנת זכויות יוצאי אוסטריה וקליטתם בארץ. משנת 1933 ואילך פעילות ההתאחדות כוללת תמיכה ועזרה בארגון עליה מאוסטריה  קבלת פיצוים והחזרת נזקי רכוש שנגרמו ליהודי אוסטריה. ההתאחדות מונה כ- 500 איש. התיק כולל מסמכים משנת 1933 ואילך (החומר הראשוני איננו): פרוטוקולים מאסיפות כלליות וישיבות הוועד  התכתבות עם מוסדות  אירגונים וחברים  רשימה של חברים  חשבונות  תזכירים בנושא יהדות אוסטריה.
ג-14660/2 11/7/2005 ישיבות עם הנהלת משרד ראש הממשלה בתיק ישיבות של הנהלת ארכיון המדינה עם משרד ראש המשלה בנושאי כח אדם  תקציבים ובנושא העברת הגנזך לערד.
גל-3564/14 11/1/1948 סטטיסטיקה של בריאות – ועדה לסטטיסטיקה רפואית.
ג-6441/3 1/5/1967 לשכת השר אהרון ידלין – היחידה לתוכניות לימודים היחידה לתוכניות לימודים – משרד החינוך. הכנת מערכים ותוכניות  פרוטוקולים ועוד.
גל-14958/14 1/1/1988 שריפת יערות – אינתיפאדה נתונים על האינתיפאדה  קטעי עתונות
ג-14659/4 3/27/2000 מועצת הארכיונים העליונה בתיק התכתבויות בעניין מועצת הארכיונים העליונה: רשימות חברי המועצה  מינויים לנציגי המשרדים השונים  שינויים בהרכבי המועצות וכן פרוטוקולים וסדרי יום מישיבות המועצה.
ג-14659/7 1/5/2004 חוק הארכיונים וחוקים שקשורים אליו בתיק התכתבות בעניין כללי העיון בחומרי הארכיון.
ג-14659/8 11/28/2005 חוק הארכיונים – חוות דעת משפטית בתיק 2 מסמכים המכילים התכתבות מול היועצת המשפטית בנושאים שונים.
ג-14659/17 1/22/2004 חוק הארכיונים – התקנת תקנות לניהול הארכיון- אגרות להעתקים בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה בעניין עדכון אגרון עיון בחומרי ארכיון וכן מכתבים בנושא הצעה למימון תקן ארכיונים והצעת חוק לחומר ארכיוני פרטי.
ג-14659/19 5/17/2004 הצעות חוק – כללי התיק עוסק בהתכתבויות בעניין הצעות חוק הארכיונים  חוק ועדות חקירה וחוק זכויות יוצרים.
ג-14659/23 4/19/2004 נהלי עבודה לארכיון המדינה בתיק נהלי עבודה פנימיים של ארכיון המדינה: הזמנות תיקים  מינהלה  נוכחות  הפקדת חומרים ודוח ביקורת ניהול הכנסות הארכיון.
ג-14659/25 12/4/2004 ישיבת הנהלה מורחבת בתיק פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה המורחבת בארכיון המדינה.
ג-14659/26 12/28/2003 ישיבות הנהלה מצומצמות בתיק פרוטוקולים מישיבות ההנהלה של ארכיון המדינה בנושאים שונים.
גל-1021/9 11/1/1964 גמנסיה אהל שם רמת גן בתיק התכתבויות של נציגי משרד החינוך עם נציגי הנהלת בית הספר אהל שם בנושאים הקשורים: ארגון כנסים  תוצאות בחינות בגרות  דו"ח מפקח על ביקור בבית ספר וביקור בשיעור  מערכת השעות והוראת השפה הצרפתית ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2035.
ג-14664/18 12/1/2007 פיקוח על חומר ארכיוני במערכת המשפטית דוח הכולל את החומר המשפטי שבארכיון המדינה  סיכום פגישה עם היסטוריונים למשפט
ג-14664/21 1/1/2004 גניזת חומר ארכיוני – גניזה פרטית מכרז שירותי גניזה  שריפה באתר ארכיון תל בר
ג-14664/24 1/1/2004 פיקוח על חומר ארכיוני במשרדי ממשלה- קשרים עם לשכות מנכ"לים ועובדי מדינה בכירים מיחשוב ארכיון המדינה  נסיעות לחוץ לארץ של עובדי ארכיון המדינה
גל-3573/2 12/1/1948 התיקיון האישי של בקי – אוניברסיטה – (התכתבות בעלת אופי טכני)
טס-3026/392 1/1/1948 התישבות שדרות ירושלים ביפו.
גל-6960/48 1/1/1945 מועצות דתיות – ד"ר גלזנר – המחלקה למועצות דתיות מיפוי מועצות אזוריות ומועצות דתיות;  שטחי שיפוט של המועצות האזוריות ופירוט נקודות יישוב הנכללות בכל אזור
גל-6960/56 12/1/1948 המחלקה המוסלמית – המחלקה לעניינים הדתיים של המוסלמים רשימות אנשי דת במחוזות; רשימות תשלומי משכורת חודשית (כרך א'). בין מקבלי המשכורות פסח בן אורי שומר המסגדים צפת
גל-6960/57 1/1/1949 המחלקה המוסלמית – המחלקה לעניינים הדתיים של המוסלמים רשימות אנשי דת במחוזות; רשימות תשלומי משכורת חודשית (כרך ב')
גל-1026/13 6/23/1959 ועד פוריה עלית שכ"ל מודרג – פוריה. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2032.
מ-1294/2 10/17/1947 מוצגים – Exhibits – General מוצגים שהוחרמו על ידי המשטרה כחלק מחקירה ומשפט של אירועים פליליים
מ-1300/1 6/24/1946 Reorganisation – Crime – ארגון מחדש ארגון מחדש של האגף הפלילי
מ-1300/8 7/1/1945 Charges against Government Officers האשמות נגד עובדי מדינה
ג-14665/16 1/1/2004 פיקוח על חומר ארכיוני – משרד הבריאות התכתבות בנוגע להפקדת חומר ארכיוני
ג-9520/4 1/9/1962 ועד בית הכרם  – רחוב בית הכרם  ירושלים. אגודה הדדית בע"מ  שנוסדה בשנת 1921. באסיפה השנתית נבחרת מועצה בת 15 חברים  והמועצה בוחרת בוועד  המנהל את עניני שכונת בית הכרם. החומר כולל מסמכים משנת 1961-1921 מסוג: פרוטוקולים של האסיפות השונות  דוחות שנתיים  ספרי חשבונות והתכתבות.
מ-1303/1 10/1/1944 Supervisees – Political – פיקוח על עבריינים פוליטיים
מ-1303/2 11/1/1944 Defence Regulations – תקנות ההגנה
ג-14666/11 7/1/2007 פיקוח על חומר ארכיוני – משרד הפנים התכתבות מחלקת פיקוח בארכיון המדינה בנוגע להפקדת חומר ארכיוני
ג-14668/10 6/22/2004 פיקוח על ארכיונים ציבוריים – ארכיון התנועה הקיבוצית המאוחדת – יד טבנקין מסמכים של ארכיון המדינה בנושא פיקוח על ארכיונים ציבוריים – ארכיון התנועה הקיבוצית המאוחדת – יד טבנקין  הכוללים: סיור גנז המדינה   דוח ארכיון יד טבנקין ועוד.
ג-14669/15 4/1/2006 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – כללי הפקדת חומר ארכיוני (תעודות של לוי אשכול) בארכיון המדינה השתתפות הגנז בכנס מקצועי
ג-14669/19 3/16/2005 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – חיים כהן הפקדת חומר של השופט חיים כהן בארכיון המדינה. הסכם משפטי בדבר הפקדת החומר
ג-14669/22 5/1/2003 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – הפקדת חומר של שמעון פרס הפקדת חומר של שמעון פרס בארכיון המדינה
ג-14669/23 12/26/2005 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט –  זלמן ליף שיחה עם בני משפחת זלמן ליף וגנז המדינה בדבר מסירת החומר הארכיון לארכיון הכולל תשלילים וצילומים תמורת כסף
ג-14669/27 1/3/2007 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – ארכיון משה ששון בקשה להפקדת תיקים בארכיון המדינה.
גל-1030/17 9/16/1957 מועצה אזורית תל עמל מכתבים בנושא הצטרפות להסדר שכר לימוד מודרג
גל-7399/2 7/6/1972 עניני שביעית ושמיטה הרשאות למכירת קרקעות
גל-7401/1 8/10/1965 עניני שביעית ושמיטה הודעות מטעם הרבנות הראשית על מכירת קרקעות המדינה לקראת שנות השמיטה תשכ"ו ולשל"ג  הסכמי המכעירה (הסמליים) עם השייח' עבדאללה אבו קישק  הרשאות למכירה מטעם הסוכנות היהודית  קרן קיימת לישראל ומינהל מקרקעי ישראל  התכתבות בנושא ומסמכים נלווים.
גל-7407/3 3/25/1957 שונות כשרות התכתבות בין אנשי הרבנות הראשית (ביניהם הרב הראשי לירושלים צבי פסח פרנק)  משרד הדתות  "הסתדרות הרבנים דאמריקא" ומגדלי אתרוגים בנוגע לבדיקת כשרות האתרוגים וייצוא אתרוגים מישראל לארצות הברית. בתיק דו"ח של הרב אלימלך ירחמיאל וולגלנטר (איתמר) על פעולתו בארה"ב לבקשת משרד הדתות והחברה ליצוא ולשיווק אתרוגי ישראל  לקראת סוכות תשי"ז.
ג-14669/59 4/15/2007 קבלת תיקים ותעודות ממוסדות המדינה – ועדות חקירה ממלכתיות הפקדת תיקים בארכיון המדינה – וועדות חקירה ממלכתיות.
ג-14669/62 9/17/2006 קבלת תיקים ותעודות – הועדה לבדיקת אירועי מלחמת לבנון 2006 (ועדת וינוגרד) הוועדה לבדיקת אירועי לבנון.  קביעת תקופות העיון לגבי דוחות מסווגים של הוועדה
גל-1030/33 7/1/1958 שדה אליעזר (מזכירות) התכתבות בין ועד מושב שדה אליעזר למשרד החינוך (המחלקה לשכר לימוד מודרג) בעניין מתן שכר לימוד מודרג לתלמידים מהישוב (ילדי עולים). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2033.
גל-1209/11 1/1/1962 כפר חב"ד בית רבקה מכתב מהמפקח על החינוך הגופני למנהל בית הספר.
ג-14670/18 10/11/2005 האוספים בארכיון- אוסף מפות מסמכים של יהודית אגמון שהפקידה בארכיון המדינה  הכוללים: סיכומי פגישה.
ג-14670/23 11/18/2003 שימור ושיקום חומר תורכי עותמני התיק עוסק בהתכתבויות בעניין שימור ושיקום חומר עות'מאני וכן הצעת מחיר חיצונית לעבודה זו.
גל-15953/3 12/24/1985 לשכת הרב הראשי הרב אליהו שליט"א – רפואה והלכה. (כסלו תשמ"ז) פסק הלכה של הרב הראשי לישראאל מרדכי אליהו והחלטה של מועצת הרבנות הראשית בעניינת השתלת איברים  שאלות ושובות הלכתיות בנושא רפואה בשבת ועוד. בתיק נוסח תפילת הרופא המיוחסת לרמב"ם (רבי משה בן מימון) (עמוד 104).
גל-12483/12 1/1/1976 עזרת אחים (תל-אביב) עזרת אחים: קרן לגמילות חסד – דוח המבקר והתכתבות בענייני כספים ומענקים.
גל-1303/4 4/4/1950 הועדה לשימור אתרים היסטוריים בתיק התכתבויות הוועדה לשימור אתרים הסטוריים בעניין שימור ושיקום מבנים ביפו העתיקה ובבית הכנסת העתיק בבית אלפא וכן דוחות הועדה.
גל-6264/4 2/1/1950 הרבנות הראשית – ארגוני רבנות התכתבות ודוחות של ארגון רבני הדרום והנגב וארגון רבני השומרון. מכתב של הרב הראשי  הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג בנושאים שונים כגון הקמת ארגון רבני ארצי  ענייני ההקדשות הדתיים בארץ ועוד.
גל-4025/59 3/1/1968 לוטפי חם יוסף מחאג'נה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של לוטפי חם יוסף מחאג'נה .
מ-5598/6 10/1/1931 Department of Police and Prisons – מחלקת המשטרה ובתי הכלא פנקס עבירות  1931   חברון.
גל-6265/13 1/1/1900 מועצות דתיות – ועדים דתיים רשימות נתונים – חלוקה לנפות ולאיזורים לפי מקום  רשות ומעוצה איזורית של כל היישובים בארץ.
גל-1271/6 9/20/1951 מוסיקה ואמנות – תקליטים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לנושאים: תכנית מוסיקה לישראל מטעם הקוויקרים (אגודת הידידים) ורשימות התקליטים שנשלחו מארה"ב  תזכיר על תמיכה בהקמת מפעלי תקליטיות ניידות  בקשות להשאלת תקליטים ממוסדות חינוך  תרבות ובריאות שונים  הזמנות והכנות לסדרת קונצרטים מעל תקליטים בבית האמנים בירושלים – מדור המוסיקה בשיתוף פעולה עם אגודת שוחרי האמנות ועוד.
גל-1271/7 6/9/1952 אמנות ומוסיקה – תעודות משלוח התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לטופסי משלוח של יצירות אמנות  ספרי תווים  כלי נגינה ותקליטים למוסדות חינוך  תרבות ובריאות שונים.
ב-17900/2 1/1/1949 המחלקה לנישואין וגירושין – נישואין – תל-אביב. (ממספר 1013 עד מספר 1300)
פ-2068/10 1/1/1929 מאמר מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "ראשיתה של הגמנסיה העברית בירושלים" שהתפרסם ב"ספר היובל של ההסתדרות המורים תרס"ג-תרפ"ח".
גל-1266/8 8/30/1954 חוזרים של משרד החינוך והתרבות חוזרים שונים בנושא תנאי העסקה של מורים  ימים מיוחדים  ציוד וספרי לימוד  נהלים ועוד.
חצ-4841/17 1/1/1972 ניגריה – כללי (כרך א')
פ-2068/15 6/17/1968 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי – למהותה של העלייה שניה. בתיק מבוא לספר "אנשי העליה השניה" בשם "למהותה של העליה השניה"  כולל טיוטת המאמר והתכתבויות מול צבי ליבנה.
פ-2068/18 7/11/1949 מאמר מאת רחל בן-צבי. מאמר שהתפרסם בועידה החקלאית השביעית בשם "תשומת לב מיוחדת לירושלים" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2068/20 8/10/1975 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ירוחם משל. חילופי איגרות בין רחל ינאית בן-צבי ומזכיר ההסתדרות ירוחם משל בענין השביתות במשק וחופש המאבק המקצועי (רחל ינאית מתיחסת באחד ממכתביה גם להסכם הביניים עם מצרים וליחסים עם ארה"ב). המכתבים פורסמו בעיתון "דבר".
גל-1571/10 10/3/1965 שנת הרב קוק שנת המאה להולדתו של הרב קוק – הנצחה.
גל-1281/3 10/10/1950 רחוב יפו 24  חיפה (מחלקת התרבות)  התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לדיור לשכת הצפון של המשרד ותשלום השכירות לבעלי המקום – האחים חיאט.
ג-9520/14 10/22/1961 אגודת האינג'נרים והארכיטקטים מרכז – רחוב דיזינגוף 200  בית המהנדס  תל-אביב. בתיק התכתבות של הארכיון עם אגודת האינג'נירים בעניין הפקדת חומריהם בארכיון. האגודה נוסדה בשנת 1922 ונרשמה כאגודה ציבורית לפי החוק העות'מאני. היא מאגדת בתוכה: מהנדסי בנין  חשמל  מכונות  מים וארכיטקטים; מהנדסים וארכיטקטים ברשויות מקומיות ומהנדסי כימיה תעשייתית. הפעילות הארגונית מבוצעת על ידי מוסדות נבחרים של כלל האגודה  והפעילות המקצועית מבוצעת על ידי האיגודים המקצועיים. החומר הארכיוני כולל פרוטוקולים ודוחות מאסיפות האגודה  התכתבות  גליונות עיתונים שונים.
ב-17909/2 4/1/1933 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 4567 עד מספר 8650)
גל-1282/4 12/22/1952 ועדת הדיור המחוזית – חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לשיכון משרדי לשכת מחוז הצפון בחיפה.
גל-1282/27 6/18/1953 מרכז הנוער בראש העין התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להקצאת שיכון למרכז הנוער בראש העין.
פ-2067/24 7/16/1968 רשימות בנושאים שונים שכתבה רחל ינאית בן-צבי
גל-9675/11 1/1/1978 לשכת השר זבולון המר – יהדות הצעה להקניית תודעה יהודית במערכת החינוך הממלכתי חינוך וערכים
גל-6263/1 4/16/1949 הועדה הבינמשרדית לפיקוח על נכסי הנפקדים לפי אלף-בית – אותיות א' – ת' עניני חוזי השכירות ודמי השכירות וכו' – רשימות שונות של בתי-הכנסת  זכרונות-דברים וסיכומי ישיבות; התכתבות
גל-6264/2 6/1/1949 הרבנות הראשית – הסנהדרין – ויכוח סביב הקמת הסנהדרין מאמרים  התכתבות בנדון ( כולל רשימות הרבנים וחברי בתי-דין )
גל-9678/3 8/4/1981 לשכת השר זבולון המר – ועדת עציוני הצעה החלטה של שר החינוך והתרבות זבולון המר ליישום דו"ח ועדת עציוני לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההורה  מסמך הבהרת עלויות מטעם שר האוצר להצעת ההחלטה  רשימת נושאים למו"מ עם המורים לגבי המשך יישום הדרגגתי של הדו"ח  לוח זמנים לביצוע הדו"ח  רשימת סכסוכי מורים הקשורים לדו"ח ועדת עציוני  תמליל נאום של השר המר במליאת הכנסתבדיון על הוועדה ועוד.
פ-2062/27 1/17/1949 מכתבים מברכה חבס אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים שנשלחו מברכה חבס בעת ששהתה בחיפה אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לחופשתה המתוכננת (בקשתה להתארח בחוות הלימוד בירושלים) ולספר על דוד בן גוריון שעמד לצאת לאור.
גל-9677/1 4/1/1976 לשכת השר זבולון המר – טיפוח על-יסודי תוכנית מטעם משרד החינוך מאת יפת בן-אמוץ לטיפוח בחינוך העל יסודי כולל חויבות הביניים לשנת תשל"ז   הצעת תוכנית מטעם המשרד מאת שוש בן-אמוץ "משחק ושיח"  סיכום כנס מפקחים בנושא התוכניתחוזר מנכ"ל משרד החינוך – הטיפוח בחינוך העל יסודי בתשמ"א   סקירה בעד ונגד מטרת הטיפוח ועוד.
גל-9677/2 6/29/1979 לשכת השר זבולון המר – טיפוח על-יסודי הצעה מטעם משרד החינוך לתכנון מפעלי טיפוח החינוך העל יסודי – תשמ"ג  רשימת מפעלי קיץ של המחלקה לטיפוח בחינוך העל יסודי  מאת יפת בן-אמוץ מטעם המשרד להדרכת מורים בנושאי טיפוח בחינוך העל יסודי ולקידום תלמידים בעלי יכולת לעמוד בבחינות הבגרות בשכונות מצוקה  חוברת "הזדמנות שניה" מאת גד אבקסיס מטעם המשרד ודוו"ח מעקב לגביה ועוד.
גל-9677/3 11/30/1983 לשכת השר זבולון המר – טיפוח על-יסודי פרוטוקול ועדת הקצבות מרכזית לנושא טיפוח בחינוך העל יסודי  ניקוד טיפוח לבתי הספר העל יסודיים לשנת הלימודים תשמ"ה  לקט תכנית טיפוח בחנוך העל יסודי (תגבור למודי  הדרכה למורים  תוכניות לצמצום נשירה  תכניות טיפוח יחודיות ועוד)  דו"ח ועדת קציני ביקור סדיר בבית הספר (טיוטה).
פ-1937/7 7/27/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתבים מאת יצחק בן-צבי מהוועידה הראשונה של פועלי חבר העמים הבריטי – אל רחל ינאית.
ג-9520/70 2/1/1968 ארכיון הטכניון העברי – חיפה. הארכיון נוסד ונוהל במשך כ- 40 שנה ע"י מר י' נסיהו  המזכיר הכללי של הטכניון. הארכיון כולל חומר מינהלי של הפעילות השוטפת של הטכניון  מאמרים בנושא התפתחות הטכניון ובנושאים נוספים  וכן את הארכיון ההיסטורי ע"ש אבא חושי שליד אוניברסיטת חיפה.
גל-1301/9 12/18/1953 עניני מוזיקה – כללי כרך א' בתיק התכתבויות בנושאי מוזיקה שונים  תחרויות בארץ ובחו"ל  תקציבים למוסדות מוזיקה שונים  רכישות ציוד  כלי נגינה  תקליטים  חינוך מוזיקלי  התכתבויות בעניין המכון לשירה דתית ועוד.
גל-1301/10 12/1/1955 עניני מוזיקה – כללי – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע ללימודי המוסיקה בישראל: המנון "ישראל" של המלחין המקסיקני יעקב קוסטובסקי  תחרות למלחינים בפולין  שנת מוצרט 1956 ב"קול ישראל"  מימון פסנתר לבית התרבות בעכו  תכניות של והזמנות לתחרויות מוזיקליות באיטליה  בלגיה  צרפת  הונגריה  צ'כוסלובקיה וכו'  קורס למנצחים בהולנד  הצבת פסנתר בבניין ימק"א בירושלים  השתתפות הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר וולקובסקי בתחרות בינאלומית באיטליה ועוד.
גל-5860/31 7/29/1952 אישורי תכניות בניה – נהלל תב"ע נהלל מס' 158 – בית ספר חקלאי נהלל  זיכרון דברים  תקנות לתכנית בנין ערים של נהלל מס' 158 והודעה בדבר הפקדת התכנית.
גל-5860/35 6/24/1953 אישורי תכניות בניה – נהלל תב"ע נהלל מס' 163  זיכרון דברים  תקנות לתכנית בנין ערים של נהלל מס' 163 והודעה בדבר הפקדת התכנית.
גל-5860/38 12/17/1952 אישורי תכניות בניה – פוריה פוריה – אישור תוכניות בנייה – עיר מרפא. דואר נכנס/יוצא  התכתבויות ועוד.
ג-7123/23 8/18/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – חומר מארכיונים  עזבונות והקלטות בארץ ובחו"ל – "הסוכנות היהודית" מסמכים בקשר לרצח ארלוזורוב שנלקחו מהארכיון הציוני. צילומים בעברית ובאנגלית. כרך ב' (קרדיט: הארכיון הציוני)
ג-7123/24 8/25/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – חומר מארכיונים  עזבונות והקלטות בארץ ובחו"ל – "הסוכנות היהודית" מסמכים בקשר לרצח שנלקחו מהארכיון הציוני. צילומים בעברית ובאנגלית. כרך ג' קרדיט: הארכיון הציוני
פ-1891/29 2/2/1928 יצחק בן צבי  – התכתבות אישית ארבעה מכתבים מאת בן צבי אל רחל ינאית בעת שהותה בארה"ב בהם הוא מביע את דאגתו למצב בריאותה ואת געגועיו וכן בעניינים משפחתיים ומצבו הכספי הדחוק.
פ-1891/28 1/1/1928 יצחק בן צבי –  התכתבות חמישה מכתבים מאת בן צבי אל רחל ינאית בזמן שהותה בארה"ב  בנוגע לעניינים משפחתיים  מצב המשתלה תכנון מסעה בארה"ב  עומס העבודה המוטל עליה  עבודות הפיתוח בארץ ישראל ומצב התעסוקה בארץ ישראל. מצורף מכתב של הועד הפועל של ההסתדרות בעניין פעילות המשלחות לגיוס כספים בחו"ל.
פ-1934/46 7/1/1911 יצחק בן-צבי – התכתבות שמונה מכתבים מאת יצחק בן-צבי מקושטא אל מערכת עיתון "האחדות" – בעניין נסיעותיו לתורכיה  לימודיו בקושטא ועיתון "האחדות".
א-7306/26 1/1/1968 ועדת חוץ ובטחון כנסת ישראל (חוץ ובטחון)
גל-47471/28 7/8/1952 קורסים להשתלמות בחוק ומשפט לעובדים אחראים במשרדים כלכליים פרוקטוקולים מישיבות על תכנית בקורסים להשתלמות בחוק ובמשפט לעובדי משרדים כלכליים  הצעות היועצים המשפטיים של המשרדים מה יש לכלול בתכנית  פרוטוקול מישיבת הוועדה לעריכת תכנית לקורסים להשתלמות בכלכלה ועוד.
חצ-9673/11 4/1/1986 ליבריה – מוסלמים
ג-7932/1 1/1/1995 ועדת שמגר לחקירת רצח רה"מ יצחק רבין – פרוטוקולים גלויים מדיוני הוועדה. העד בני אלון. (מעמוד 1996 עד 2040)
א-7337/19 1/1/1970 ניגריה – ישראל כרך א'
א-7337/20 1/1/1970 ניגריה – ישראל כרך ב'
גל-5910/34 11/1/1957 שלחים בתיק ת.ב.ע מרכז כפרי האזורי שלחים.
ג-7126/4 5/18/1984 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – הרב יחיאל יוסף טהייברג (יחיאלי) (כרטיס מספר 37ב'). בקשה להגשת מסמכים בעניין רצח ארלוזורוב – הקלטה שנעשתה בכ"ב בתמוז תשמ"ג ותשובתו של אלון גילון  שופט – מרכז הוועדה.
גל-5848/29 12/15/1977 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי בת-ים רמת הנשיא תכנית לשיכון ציבורי רמת הנשיא ג' בבת ים.
א-3109/32 1/1/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מצוטטים מתוך "Der Strijd om een mense leven" קטעים מתוך ספרה של לואיז י"ל ואן טלינגן-דולס (כרך ג'  עמ' 1560)
חצ-8539/7 1/1/1974 ישראל – חבשים.
גל-11890/77 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – רכטמן יוסף בתיק מכתב של דוד בן-גוריון
גל-11889/7 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שטיינר חיים בתיק התכתבות בינו לבין דוד בן-גוריון בנושא דת ואמונה
גל-11890/10 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שרון אריאל  אל"מ בתיק מכתב של דוד בן-גוריון וכן מכתבי תנחומים לשרון מאנשים שונים
חצ-8624/1 7/1/1954 לשכת שרת החוץ גולדה מאיר – טדי קולק – ערבים התכתבות  סקירות ופרוטוקולים בנוגע לפינוי תעלת סואץ על-ידי הבריטים. תכנית ג'ונסטון  החרם הערבי  תכנית הפיצויים לפליטים ערבים  קשרים עם סודאן ועוד. בתיק גם פרוטוקול בענין פעולות הצלה בתקופת השואה.
חצ-3091/23 12/1/1956 אלבניה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
פ-2058/3 1/1/1926 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל אירמה לינדהיים. מכתב מרחל ינאית בן-צבי לאירמה לינדהיים ובו רשמים מן הסיור למדבר יהודה (ביקור גם בבית לחם  עין גדי ומצדה).
חצ-9783/20 2/1/1988 מצרים – ארה"ב
גל-4044/13 4/1/1968 דני כהן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4044/19 6/13/1968 גבילי אליס אברהם בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4044/22 4/18/1968 צוברי אליעזר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4044/30 9/30/1968 גבאי יעקב בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-11888/77 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – גרדר עזריאל בתיק מכתב של דוד בן-גוריון
פ-1117/6 1/1/1954 משה  שרת – ראש-הממשלה ושר החוץ  – מכתבים טיוטות מכתביו לשרים  היועץ המשפטי  ח"כ  משרדי הממשלה  ראשי-ערים  אישים שונים בענינים שוטפים  מדיניים  ארגוניים  מכתבי תודה וברכה וכו'
פ-779/1 1/1/1947 משרד האספקה והקיצוב – הועדה הציבורית בקשר עם צו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה  הנעלה וסחורות אחרות) – פרטי-כל הועדה לבדיקת צו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה  הנעלה וסחורות אחרות)  תש"י-1950  פרוטוקולים מישיבות הועדה  "זעזוע ומבוכה" מאת התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה  סיכום עבודת ועדת העזר בענייני טקסטיל  דין וחשבון והמלצות  נתונים על יצוא ויבוא טקסטיל  פרסום הצו  מאמרים ועלונים על מדיניות הקיצוב בבריטניה  דו"ח על פגישה עם הועדה הבין-קיבוצית  חוברות "הקיצוב בהלבשה  בהנעלה ובסחורות אחרות"  גיליונות "הארץ" בהם כתבות על מדיניות הקיצוב ועוד.
גל-369/9 9/1/1959 תיקי הנהלה – היכל שלמה – כללי כרך ב' בתיק התכתבויות בנושאים הנוגעים למיסים ומכס הקשורים להקמתו וציודו של "היכל שלמה": רשמוני יבוא והוכחת שימוש בפריטים  חובות של היכל שלמה ובקשות לסילוקן  החזרת מיסים  החזרת כספים ששולמו למכס ולמס מותרות  הארכת ערבות בנקאית  תביעה להחזרת מיסים  מוצגים לבית הנכות "מדור לדור"  היטלים על מזוג אויר בספריה  ביקורת השימוש בחומרי יבוא על ידי "היכל שלמה"  סילוק חובות של מיסים הקשורים בהקמת "היכל שלמה ועוד.
פ-2065/27 2/3/1928 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לבעלה יצחק בעת שהותה בביקור בארה"ב ובקנדה (שליחות למען החלוצות).
פ-1047/2 12/18/1949 תולדות הטכניון תכתובת בין פאול אברהם אלסברג להנהלת הטכניון בנוגע לזכויותיו כמחבר (שימוש בכתב יד מחקרי שלו) בפרסום על תולדות הטכניון שהוזמן ממנו ועתיד לצאת לאור מטעם הטכניון. מאמר של אלסברג בכתב העת "ציון" על הקמת הטכניון בחיפה  טיוטת החיבור בגרמנית ומסמכים הסטוריים מתחילת המאה ה-20 העוסקים בהקמת הטכניון ובביליוגרפיה בנושא. קטעי עיתונות על הטכניון בגרמנית  עברית ואנגלית כולל מאמר של אלסברג בכתב עת "ציון" מ-1950. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו באתר ארכיון המדינה וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-2069/2 1/1/1930 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי חיבור על מניה שוחט  חברת אירגון "השומר" ותוכנית הכנס בבית החלוצות שנושאו "השואה". התאריך הינו משוער.
פ-2069/3 1/1/1977 מאמר בשם "פליטי פלשתין" מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "פליטי פלשתין" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-1914/27 1/1/1960 יהדות עירק עדויות אשר נמסרו ל " יד ושם " על הפרעות בבגדד ביוני 1941.
חצ-3359/5 8/1/1961 ארה'ב-אישים ואורחים(פודהורץ)
פ-2070/19 10/21/1968 הספד ליוסף נחמני מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק הספד לזכר יוסף נחמני שהתפרסם בחוברת "יוסף נחמני: איש הגליל". בתיק גם מאמר בשם "לדמותו של עלי בן-צבי" מאת יוסף נחמני.
פ-2070/20 1/1/1948 הספד מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכר יוסף נחמני שהתפרסמו בחוברת "יוסף נחמני: איש הגליל".
גל-9250/17 6/18/1947 בינוי ממשלתי – בית הדפוס הממשלתי בירושלים עבודות תשתית בית המדפיס הממשלתי
חצ-1885/10 10/1/1948 חברת הירדן לחקירות בע"מ
פ-2072/38 10/1/1928 פרוטוקול מועצת אחדות העבודה קטע מן הפרוטוקול הכולל דברים מאת רחל ינאית בן-צבי.
חצ-9672/12 4/1/1986 ליבריה – כללי הושחרו נושאי ביטחון מסווגים.
חצ-9672/13 4/1/1986 ליבריה – מדיניות חוץ ומשרד החוץ
חצ-8477/3 1/1/1960 קנדה – תגובות להפצצת הכור העיראקי 
כ-927/17 5/1/1974 מינהל מכתב התפטרות של מהנדס חשמל מעבודתו בכנסת
חצ-2058/55 4/1/1960 חרם כללי – פרס (איראן)
פ-2072/18 1/1/1927 נאום מאת רחל ינאית בן-צבי. נאום בשפה הצרפתית שנישא בועידת הפועלים הבינלאומית בפריז.
פ-2072/19 1/1/1932 מכתב מרחל ינאית למערכת העיתון "דבר" מכתב תגובה על דברי איתמר בן-אב"י שנאמרו באסיפת העם בתל אביב במלאת חמש עשרה שנה ליסוד הגדוד העברי הראשון.
פ-1891/27 12/1/1927 יצחק בן צבי – התכתבות שני מכתבים מאת בן צבי אל רחל ינאית בעת שהותה בארה"ב בנוגע לפעילותו למען פתיחת קלוב (Club) ערבי בנצרת והערכתו הרבה לתנועת הפועלים בארה"ב.
פ-2072/21 1/1/1937 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "מצבת חולדה" בנוגע למצבה שהוקמה לזכר אפרים ציז'יק על ידי בתיה לישנסקי.
פ-2072/22 5/9/1938 מכתב מהנהלת הגמנסיה העברית בירושלים אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע להוצאת קובץ במלאת שלושים שנה להקמת הגמנסיה העברית.
פ-2072/23 1/1/1939 מכתב מרבקה אלפרוביץ אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע למאמריה של רחל ינאית בן-צבי.
חצ-8459/1 10/1/1978 תיק קמפ-דיווד.
חצ-4295/11 2/1/1969 שגרירות ישראל בצרפת  ציילון  צ'ילה  פרס  פרו  פרגוואי  פנמה  הולנד  פיליפינים  פורטוגל. התכתבות בענינים שונים
גל-4034/51 7/1/1969 רשות חנוך המקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
חצ-3998/8 7/1/1966 אירן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – ועדה
גל-4042/4 12/27/1976 עלי עבד אבו הלל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/5 7/10/1975 זידאן עלי מילחם בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/7 6/3/1975 גסאן רפקי יוניס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/13 10/28/1975 חדרה קאסם עלי אווישאחי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/14 12/23/1976 נאיף אחמד חסן מצרי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/15 8/13/1974 עלי עבד אבו הלל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4042/16 8/6/1976 האני רפקי יונס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4043/1 1/1/1966 אחמד אברהים אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4043/36 9/29/1969 חסן מחמוד אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4043/41 11/10/1969 עיסא ע'רחמן עיסא אגברייה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4043/51 11/1/1970 אחמד מוסטפה אגברייה בקשה להיתר בנייה למחסן חקלאי  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4045/128 8/1/1971 חסן באדיה עמאש בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4045/129 12/13/1970 עלי דיב עלי גורבאן בתיק בקשה לחידוש היתר בנייה
חצ-4290/7 2/1/1968 שלמה הלל – יהודי מצרים
פ-2059/26 9/5/1910 חיבור מאת יצחק נפחא – "הפטיש העברי" חיבור בשם "הפטיש העברי" מאת יצחק נפחא  העוסק בצורך בהקמת תעשיה עברית בארץ ישראל.
פ-2059/27 9/2/1909 מכתבים מיצחק בן-צבי אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מיצחק בן-צבי ששהה בסלוניקי ובבירות  אל רחל ינאית בן-צבי. המכתבים עסקו גם בפגישותיו עם אנשי האגודה הסוציאליסטית ובמצב היהודים בבירות.
פנק-1201/4 4/30/1943 ק  2648 משטרת נצרת יומנים
פנק-1201/5 11/1/1942 ק  2649 משטרת נצרת יומנים פנקס האשמות
פנק-1205/1 7/14/1938 ק  2666 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים פנקס האשמות
פנק-1205/2 4/1/1943 ק  2667 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים פנקס סידור עבודה 20.09.1947-22.05.1948. יומן: 01.04.1943 – 30.12.1945
פנק-1205/3 1/4/1944 ק  2668 משטרת הר הכרמל (חיפה) יומנים
פנק-1205/4 1/10/1937 ק  2669 משטרת הר הכרמל (חיפה) יומנים פנקס האשמות
פ-2059/13 1/1/1910 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות גיאוגרפיות  דמוגרפיות וטופוגרפיות הנוגעות ליישוב ארץ ישראל. הרשימות נכתבו בעברית  גרמנית ויידיש ע"י הגב' רחל ינאית בן-צבי וזכו לכינוי "ישראל – היום ומחר"..  בסיום המסמך סמל יפה עם האותיות GALLIA. התאריך משוער.
פ-2059/14 1/1/1910 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות שנכתבו על ידי רחל ינאית בן-צבי בשפה העברית והיידיש  בנושא ראשית המלוכה בישראל. נכתבו לצורך העברת שיעור בבית הספר הגימנסיה העברית בירושלים. התאריך משוער.
פ-2059/38 4/6/1909 מכתב מיעקב שולמן אל רחל ינאית בן-צבי מכתב בשפה הרוסית מיעקב שולמן  חבר "פועלי ציון" בקרימנצ'וג  אל רחל ינאית בן-צבי. במכתב הוא מדבר על אפשרות שילובו כרוקח בארץ ישראל.
פ-2059/39 1/1/1909 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל שרה לישנסקי מכתב בשפה הרוסית מרחל ינאית בן-צבי אל שרה לישנסקי ובו תיאור העיר בירות ותושביה.
פ-2059/41 5/1/1912 גלויה מרחל ינאית בן-צבי אל תמר ובתיה לישנסקי גלויה בשפה היידיש מרחל ינאית בן-צבי אל תמר ובתיה לישנסקי ובה פרטים על קורותיה בארץ ישראל. התאריך משוער.
פ-2059/42 1/1/1912 גלויה מרחל ינאית בן-צבי אל יונה ושרה לישנסקי. גלויה  ביידיש מרחל ינאית בן-צבי אל יונה ושרה לישנסקי אודות בני המשפחה וחייה בארץ ישראל. התאריך משוער.
פ-2059/10 1/1/1910 מאמר מאת רחל ינאית בן צבי מאמר סטטיסטי בנושא מצב הפרולטריון בעולם מאת רחל ינאית בן-צבי ובכתב ידה. התאריך הינו משוער.
פ-2060/17 1/1/1918 מכתב ממשה טשרקסקי אל רחל ינאית בן-צבי מכתב ממשה טשרקסקי אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילותו בגדוד העברי. בתיק גם חיבור בשם "החבר משה טשרקסקי" מאת רחל בן-צבי המתיחס לפגישתה הראשונה איתו ברוסיה.
פ-2059/11 1/1/1910 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות בנושא יוון העתיקה. התאריך משוער.
פ-2059/12 1/1/1909 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות בנושא בני עמון  מואב ועמלק שנכתבו על ידי רחל ינאית בן-צבי לצורך העברת שיעור בגמנסיה העברית בירושלים. התאריך משוער.
גל-9247/8 11/24/1953 בינוי ממשלתי – כפר עבודה לחולי נפש בפרדס חנה התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנית לבניית בית חולים לחולי נפש בפרדס חנה (לא נבנה בסופו של דבר).
פ-2059/35 1/1/1908 גלויות משרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי גלויות משרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי ששהתה בירושלים בנוגע לבני המשפחה ועוד.
פ-2059/36 1/1/1915 מכתב שנשלח אל רחל ינאית בן-צבי מכתב ממכרה אלמונית ובו דברים המתיחסים לפגישתה עם יצחק בן-צבי. המכתב בשפה הרוסית.
פ-2059/37 1/1/1909 מכתב מסופיה בת-ישראל אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה הרוסית אל רחל ינאית בן-צבי מסופיה בת ישראל  מורתה מז'יטומיר  ובו בקשת עזרה בזירוז תעודות מעבר לקרוב משפחתה.
חצ-2075/35 2/1/1963 קונגו ליאופולדוויל (קינשסה – זאיר) יחסים כלכליים עם לבנון
חצ-8474/13 9/1/1980 ארה"ב – הקונסוליה בשיקגו.
חצ-8474/14 1/1/1981 ארה"ב – הקונסוליה בשיקגו.
חצ-8474/15 6/1/1981 ארה"ב – הקונסוליה בשיקגו.
פ-2058/16 8/31/1921 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעת ששהה בקונגרס הציוני בנוגע לתל ערד  לסרדיוטים  לעליה לעין חרוד ועוד.
גל-9249/19 10/17/1954 בינוי ממשלתי – תכנית להקמת בנינים חדשים עבור המדפיס הממשלתי פרוגרמה עבור בניני המדפיס – הצעה לתכנון בניין חדש
פ-2060/27 1/1/1918 מכתבים מאברהם גולדמן לאנשים שונים מכתבים בשפה העברית והרוסית מאברהם גולדמן ליצחק ולרחל ינאית בן-צבי  לאברהם שלמה ואלדשטיין ולדוד בן גוריון המתארים את שהותו במחנה השבויים בגליל. בתיק גם חיבור זכרונות בשם "המהנדס אברהם גולדמן" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2060/28 1/15/1918 מאמר מאת שמריהו קרמר מאמר מתורגם בשם "עתיד היהודים" מאת שמריהו קרמר  חבר פועלי ציון  בנושא היהודים תחת השלטון הבריטי.
גל-9228/14 1/1/1951 בינוי ממשלתי – תחנת המשטרה בגשר בתיק התכתבות בנוגע לתוכניות של בניין המשטרה בגשר והתקציב המיועד לביצוע השינוי בבניין.
גל-9251/2 2/6/1955 בינוי ממשלתי – הקמת בנינים עבור המדפיס הממשלתי ירושלים כרך א' בתיק התכתבויות בעניין בחירת מבנה למדפיס הממשלתי בירושלים. דיונים בין מספר חלופות בעיר. התכתבויות מול מע"צ  ועדת האיתור המרכזית  משרד האוצר והחברה הכלכלית בעניין בחירת השטח  דרישות המדפיס ועלויות וכן מגבלות בשל תנועת הרכבת ושטח מיכלי גז בצמוד לאחד המגרשים המוצעים.
גל-9251/3 12/31/1960 בינוי ממשלתי – הקמת בנינים עבור המדפיס הממשלתי ירושלים כרך ב' בתיק התכתבויות בעניין הקמת בניין המדפיס הממשלתי בירושלים. חוזים עם קבלני משנה  עם חברת רסקו  התכתבות רבה מול חברת החשמל בעניין דרישות החשמל לבניין ומול חברות אלומיניום בעניין דרישות חלונות מתאימים למבנה.
פ-2059/43 4/1/1909 גלויה מתמר ושרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי גלויה בשפה היידיש מתמר ושרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי ובה פרטים על בני המשפחה.
פ-2059/44 9/1/1913 גלויה מרחל ינאית בן-צבי אל שושנה לישנסקי גלויה בשפה היידיש מרחל ינאית בן-צבי  ששהתה בנאנסי שבצרפת לצורך לימודים  אל אמה  שושנה לישנסקי  בנוגע לפעילותה ולבני המשפחה.
פ-2059/45 1/1/1910 מכתב מתמר לישנסקי-שווי אל רחל ינאית בן-צבי מכתב בשפה הרוסית מתמר לישנסקי-שווי (אחותה של רחל) אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לעלייתה לארץ של אימן – שושנה לישנסקי.
פ-2059/46 1/1/1910 מכתבים מתמר לישנסקי לבני משפחתה מכתבים בשפה הרוסית העברית והיידיש מתמר לישנסקי לשרה לישנסקי וליצחק ולרחל ינאית בן-צבי בנוגע לנסיעה לארץ ישראל  לבני המשפחה ועוד.
פ-2059/47 1/1/1908 מכתבים משרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה הרוסית משרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לכנס סופרים שהשתתפה בו  לבני המשפחה ועוד.
פ-2059/48 1/1/1909 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי –  תמצית מתוך ה"קפיטל" רשימות בשפה הרוסית מאת רחל ינאית בן-צבי ובכתב ידה כולל תמצית מתוך ה"קפיטל" מאת קרל מרקס.
גל-48478/3 12/1/1969 משרד הפנים – דפים למורי דרך (המשך מתיק 2 ובתיק 4) חוברות דפים למורי דרך בנושאים שונים: דת ומדינה  טבע ונוף  אתרים וממצאים  דתות  תחבורה  תיירות  סקירות היסטוריות  יישובים והתיישבות  כלכלה וחברה  מפעלי תרבות ומדע   בתיק התרגום הגרמני של נאום אלעזר בן יאיר גיבורה האגדי של מצדה.
גל-9256/24 6/18/1952 בינוי ממשלתי – הקמת בנין רבנות הראשית ירושלים כרך א' התכתבויות בנושא הקצבת כספים להקמת בית הרבנות הראשית (היכל שלמה).
גל-9256/32 9/19/1952 בינוי ממשלתי – מחסנים לסחורות מכספי השילומים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע להקמת מחסנים מרכזיים לסחורות שיובאו מגרמניה במסגרת "הסכם השילומים": הצעה עבור קונסטרוקצית גג  תכניות מוקדמות ואומדן ההוצאות לבנייתם  דו"ח מסיור והצעת מגרשים ברחבי הארץ  תשלום על מדידות ואיזון קווי מסילת הברזל לוד-חיפה ליד תל אביב וועוד.
פ-2059/53 1/1/1909 מכתב מחבר מערכת העיתון "די יודישע האפנונג" אל רחל ינאית בן-צבי מכתב קטוע בשפה היידיש מחבר מערכת העיתון "די יודישע האפנונג" אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילותה בארץ ישראל. זכרונות שנכתבו מפיה של רחל ינאית על עיר ילדותה מאלין.
פ-2059/55 1/28/1909 מכתב מיונה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי מכתב בשפה הרוסית והיידיש מיונה לישנסקי (אביה של רחל) אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לעלייתה לארץ ישראל.
פ-2059/56 8/1/1918 מכתב מצבי בקר אל רחל ינאית בן-צבי מכתב מצבי בקר  חבר הגדודים העבריים  אל רחל ינאית בן-צבי ובו רשמים על חברים משותפים.
פ-2060/21 7/28/1918 מכתבים מנח סונין אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים מנח סונין אל רחל ינאית בן-צבי ובהם בקשה להתקשר עם הוריו. בתיק גם חיבור בשם "נח סונין" מאת רחל ינאית בן-צבי על פעילותו בגדוד העברי.
פ-2060/22 7/5/1919 מכתבים מאברהם שלמה ואלדשטיין אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים מאברהם שלמה ואלדשטיין אל רחל ינאית בן-צבי הנוגעים למפלגת "אחדות העבודה" ולפעילות הגדודים העבריים.
פ-2059/49 1/1/1909 מכתב ממכס-מרדכי סולוביצ'יק אל רחל ינאית בן-צבי מכתב בשפה הרוסית ממכס-מרדכי סולוביצ'יק אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע להוצאת ספרים לאור ולמניות אותם הוא מעונין לרכוש.
פ-2059/50 1/18/1918 גלויות מתמר לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי גלויות מתמר לישנסקי ששהתה בשוויץ אל רחל בן-צבי בנוגע ללימודיה של תמר  להלוואות כספיות ולשלום בני המשפחה.
פ-2059/51 1/1/1909 מכתב מיעקב לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי מכתב בשפה הרוסית מיעקב לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לעיסוקו כרוקח  רצונו לעלות לארץ ישראל ועוד.
פ-2059/52 1/1/1915 גלויה מרחל ינאית בן-צבי אל יעקב לישנסקי גלויה בשפה הגרמנית מרחל ינאית בן-צבי ששהתה ביפו אל יעקב לישנסקי ששהה בז'נבה בנוגע לפעילותה בארץ ישראל.  על הגלויה צילום של קבר רחל. התאריך משוער.
פ-2059/16 1/1/1909 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי – חומר לשיעור בנושא: לשאלת היישוב: העבודה הכלכלית 1909 – 1910 רשימות בנושא העבודה והמצב הכלכלי בישוב היהודי שנכתבו על ידי רחל ינאית בן-צבי לצורך העברת שיעור בבית הספר הגימנסיה העברית בירושלים. הרשימה בשפה היידיש.
פ-2059/24 1/1/1910 טיוטת מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי טיוטת מאמר בשפה הרוסית בנושא לאום  שפה ומדינה  כולל ציטוטים מקאוטסקי. התאריך משוער.
פ-2059/25 1/1/1912 פנקס קבלות מהשמירה ברחובות פנקס קבלות מהשמירה ברחובות (שוברים מתשלום המסים של חברי השומר).  התשלומים בוצעו בהלוואות מקפא"י. התאריך משוער.
פ-2059/58 3/1/1918 מכתב מדוד בן גוריון אל רחל ינאית בן-צבי העתק מכתב מדוד בן גוריון אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לחזרתו לארץ ישראל ולספר שכתב.
פ-2060/34 11/1/1918 מכתב מא. הגלילי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה היידיש מא. הגלילי אל רחל ינאית בן-צבי ובו בקשת עזרה לשחרור מהגדוד האמריקאי לשם עבודה ב"הדסה".
פ-2060/35 11/4/1918 מכתב מזאב לונסון אל רחל ינאית בן-צבי מכתב מזאב לונסון אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לשמירה בגדוד בגליל. בתיק גם חיבורים ובהם קווים לדמותם של זאב לונסון וישראל רומרשטיין מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2060/37 10/1/1918 מכתב מיעקב אחוה-פרוזנסקי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מיעקב אחוה-פרוזנסקי ששהה בגדוד העברי אל רחל בן-צבי ובו רשמים מביקורה של רחל ינאית בן-צבי במצרים ובקשה לפעול להעברת הגדוד לארץ ישראל.
פ-2058/31 1/1/1926 תזכיר מאת רחל ינאית בן-צבי. קטע מתזכיר מאת רחל ינאית בן-צבי על הנגב. התאריך משוער.
גל-4044/5 10/8/1965 וינטר הרמן בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4044/6 8/21/1966 ארביב נסים בתיק בקשה להיתר בנייה
פ-2060/1 1/1/1975 השאיפה אל הנגב – מבחר תעודות מארכיון יד יצחק בן-צבי החוברת "השאיפה אל הנגב – מבחר תעודות מארכיון יד יצחק בן-צבי". ליקט והוסיף הערות: שמעון רובינשטיין. בין היתר  "תזכיר על הבדואים בנגב (1918) – הנגב – סקירה מאת יגאל מרדכי.
כ-1427/20 12/1/2009 חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע  התש"ע-2009 התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התש"ע (7 בדצמבר 2009)
פ-2060/3 10/19/1918 מכתב מישראל שוחט אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מישראל שוחט בעת ששהה בשטוקהולם אל רחל ינאית בן-צבי ובו בקשת עזרה לעלות לארץ ישראל.
פ-2060/6 8/10/1918 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל שלמה קפלנסקי מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל שלמה קפלנסקי ובו הפצרות מצידה לענות על מכתביה.
פ-2060/39 1/11/1919 מכתב ממאיר ברזקין אל רחל ינאית בן-צבי מכתב ממאיר ברזקין אל רחל ינאית בן-צבי ובו תיאור גדודו ובקשת עזרה להישאר בארץ ישראל.
פ-2060/41 1/1/1919 מכתבים מאליהו צפרוני אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מאליהו צפרוני אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע ליחס הגרוע מצד הבריטים בגדודים העבריים  לחשיבות הפועלים בארץ ישראל ועוד.
פ-2060/49 11/11/1918 השומר ועד יהודה – מכתב יוסף נחמני ושמואל הפטר אל "ועד השומר" ביהודה מכתב מיוסף נחמני ושמואל הפטר אל "ועד השומר" ביהודה  בנוגע למצב הקשה של החברים שחלקם מתו (ובמיוחד מתאבל על ישראל גלעדי) וחלקם חולים. הוא דן על הז'נדרמריה בטבריה (הייתה כעין יחידה של הגדוד) והבריטים לא סבלו זאת. מתאונן שהשלטון הרשה לבדואים לשאת נשק בגלוי למרות שזה נאסר. מציע שאם בן-צבי ובן גוריון יבקרו בגליל  אפשר יהיה לסדר מועצה.
גל-4982/47 7/1/1948 שרה רפופרט בתיק הודעות מהקרן הארצישראלית לביטוח הדדי מנזקי שעת חירום בע"מ לקבלת תשלום עבור פיצויים שאושרו  הודעה מהקרן בנוגע לסכום הפיצוי שאושר לאחר הגשת תביעה בגין תיקון הנזקים  חוות דעת בנוגע לנזק וטופס התביעה שהוגש.
פ-2058/32 12/16/1925 מכתב ד"ר א. גרנובסקי מהלשכה הראשית של קק"ל אל בן-צבי בדבר רכישת קרקעות בנגב מכתב מד"ר אברהם גרנובסקי (גרנות) וש. זוסמן מקרן קימת לישראל (בע"מ) הלשכה הראשית ליצחק בן-צבי  בנוגע לרכישת קרקעות בנגב.
פ-2060/13 9/21/1915 מכתב ישראל שוחט מבורסה (בתורכית) אל יצחק בן-צבי בארה"ב גלויה מישראל שוחט בעת ששהה בבורסה (צפון-מערב טורקיה) אל יצחק בן-צבי בעת ששהה בארה"ב. הגלויה  נכתבה בטורקית עות'מאנית ע"י מ. אראניאס  מנהל בית הספר כל ישראל חברים בעיר.
פ-2060/14 2/19/1919 מכתבי ד"ר טהון אל רחל ינאית בדבר התמיכה הכספית במשפחות חיילים מהגדוד העברי מכתבי ד"ר יעקב טהון  חבר המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית  אל רחל ינאית  בנוגע לתמיכה הכלכלית במשפחות המתנדבים לגדוד העברי.
פ-2060/62 5/10/1919 מכתבים מדוד שמחוני אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מדוד שמחוני שנשלחו בעת ששירת בגדודים העבריים אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע להחלמתו ועוד.
פ-2060/63 9/24/1919 מכתב מבתיה וחיה-שרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מבתיה וחיה-שרה לישנסקי אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לענינים אישיים  כולל דברים מאת אברהם שלמה ואלדשטיין הנוגעים לשירות הקצינים היהודים במשטרה  לעניני כספים ועוד.
פ-2059/2 1/1/1908 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל אלמוני מכתב בשפה הרוסית מרחל ינאית בן-צבי אל אלמוני ובו היא מוחה על עזיבתו את ארץ ישראל. התאריך משוער.
גל-48480/2 12/1/1993 תגובות קוראים (המשך בתיק 3) לקט קטעי עתונות בקשר לאיכות הסביבה  מספר היהודים בעולם  שמירת איכות הסביבה בנגב  חומר ויזואלי על השלום  סקירה על תהליך השלום במזרח התיכון
גל-48480/3 3/14/1995 תגובות קוראים (המשך מתיק 2 ובתיק 4) תגובות קוראים למאמרים  תודות על קבלת חומר על תהליך השלום  האוכלוסיה בישראל  עדויות משפט אייכמן  נתונים השוואתיים בין ישראל למדינות העולם
גל-48480/4 8/26/1996 תגובות קוראים (המשך מתיק 3) תכתובות ובהם תודות על חוברת "הרצל"  על הספר "תולדות הציונות"  חוברות וכרזות ליום העצמאות תולדות היישוב  סמלי המדינה  תהליך השלום ועוד
פ-2058/2 10/1/1944 מכתב מיוסף ברסלבסקי אל רחל ינאית ויצחק בן-צבי מכתב בנוגע למשלחות אל הנגב.  בתיק גם קבלה מיצחק בן-צבי לצבי נגב על מימון נסיעה לעבר הירדן.
פ-2060/15 1/1/1918 מכתבים מאליהו גולומב אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מאליהו גולומב אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לגדודים העבריים והפיכתם לגדודים קרביים.
פ-2060/16 12/30/1918 מכתב מישראל שוחט אל תמר לישנסקי. מכתב מישראל שוחט אל תמר לישנסקי בנוגע לנסיעתו כציר לועידה הציונית בלונדון.
פ-2060/68 1/1/1919 מכתבים מאפרים בלומנפלד אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מאפרים בלומנפלד אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לקופת פועלי ארץ ישראל ולכינוס פועלי ציון בשטוקהולם. בתיק גם חיבור בשם "על הקפא"י" מאת רחל בן-צבי הנוגע להקמת קופת פועלי ארץ ישראל.
פ-2061/7 5/24/1918 מכתבים מלאה וויץ אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים מלאה וייץ ששהתה בפריז אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע ללימודיה ולהתקפות מצד גרמניה על פריז.
פ-2061/9 5/1/1919 מכתב מויקטור מוסרי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה הצרפתית מויקטור מוסרי  חבר ההנהלה הציונית במצרים  אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילות הגדודים העבריים במצרים.
גל-12415/25 2/1/1968 כבישים: גשרים – תל-אביב – רמלה – לוד – אוטוסטרדה – נחלים כביר נטיף שפיר – כרך ג' התכתבויות וליפת מסמכים ממחלקת העבודות הציבוריות  בנוגע להטיית נחל בית עריף והסדרתו: הטיית נחל בית עריף והסדרתו – בניית גשר מבטון דרוך בכביש פתח תקווה – לוד – מפרט טכני וכתב כמויות  הטיית נחל בית עריף והסדרתו – מגשר מסילת הברזל לוד – חיפה ועד לשפכו של נחל איילון – שלב ב' – מפרט טכני וכתב כמויות  החוזים לבצוע העבודות ועוד.
גל-12415/26 9/3/1968 כבישים: גשרים – תל-אביב – רמלה – לוד (אוטוסטרדה) – נחלים כביר נטיף שפיר – כרך ד' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות הציבוריות  בנוגע לסלילת הכביש המהיר לנמל התעופה לוד: מפרט טכני וכתב כמויות להגנה על אפיק נחל כביר ליד מעביר מים בכביש המהיר לשדה תעופה לוד  הוראות שינוי  גשרי נטוף וכביר – נזקים במדרונות ועוד.
גל-12416/3 2/19/1967 כבישים: גשר לטרון – כביש מס' 1 ע"י שער-הגיא התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לתכנון גשר לטרון: 2 גשרי ביילי בכביש לטרון ליד משמר איילון  תכנון גשר ויאדוקט (גשר דרכים) ליד שער הגיא ועוד.
גל-12416/5 7/1/1968 כבישים: גשר גנות ב' – כביש מספר 13 – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לבניית גשר גנות ב': מדידות  עבודות חפירה ועבודות מילוי וניקוז.
גל-12416/6 12/11/1967 כבישים: גשר גנות ב' – כביש מספר 13 – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לבניית גשר גנות ב': מכרז לעבודות עפר וכורכר בגשר גנות  גשר רמת הדר – הוראות למשתתפים במכרז  גשר ראשון לציון – עזרה ובצרון – הוראות למשתתפים במכרז  מפרט טכני – לבנית גשר מסובין – אזור בכביש ראשון לציון-רעננה – מעל הרכבת ת"א – לוד  כתב כמויות להקמת גשר גנות ב' בתווי הכביש תל אביב – אשקלון (מעל לכביש המהיר תל אביב לוד  מסלול דרומי)  תוספת למפרט הטכני הקיים להקמת גשר גנות ב' בתווי הכביש תל אביב – אשקלון (מעל לכביש המהיר תל אביב לוד  מסלול דרומי)  חוזה בדבר הוצאה לפועל של הקמת קמת גשר גנות ב' בתווי הכביש תל אביב – אשקלון (מעל לכביש המהיר תל אביב לוד  מסלול דרומי) ועוד.
גל-48480/12 3/16/1980 מים (המשך בתיק 13) הצעת תקציב למבצע פרסום: חסוך במים  סיכום ישיבה בנושא חסכון במים באילת  סרטי פרסום  סיור לאתרי המוביל הארצי  פרוטוקולים מישיבות הועדה לחסכון במים  תקציבים  חוברת "המים בישראל"  חוברת "מקורות  מפעלי המים וניצולם"; חוברת 'המים בישראל'; הצעת תקציב למבצע פרסום – 'חסוך במים'  ו'חיסכון במים באילת'; המים בישראל – קו צינור המים לאילת; התכתבויות בענייני זכויות יוצרים והפרתן; סיכום הוצאות פעולות הסברה לחיסכון במים על-ידי לשכת הפרסום הממשלתית; סרט פרסומת לבתי הקולנוע בנושא המים;
גל-48480/13 9/29/1987 מים (המשך מתיק 12) כרזה "המים בישראל"  חסכון במים – נושא הסברה לאומי  מסע הסברה לחסכון במים  הסברה במערכת החינוך  קלטות בערבית; פרוייקט חינוך והסברה בגני הילדים בנושאי חיסכון במים – סיכום דיון; ערכה לימודית בנושא החיסכון במים; בקשה לקלטות בנושא המים בערבית לטובת הפצתן בבתי הספר הערביים ברחבי הארץ; חוברת 'משק המים בישראל'; מסע הסברה לחיסכון במים מטעם משרד החינוך – פירוט הוצאות; חיסכון במים – נושא הסברה לאומי – נייר עמדה;
גל-12378/31 6/21/1959 כבישים: כביש למשמר אילון – הראל הצעה לתוואי כביש משמר אילון-הראל (צומת בית שמש).
גל-12398/33 12/30/1965 כבישים: תל-אביב – נ.ת לוד אוטוסטרדה. כרך ב' התיק מכיל: כבישים  כביש מהיר ללוד  בדיקות קרקע לכביש מהיר לוד  תקציבים ועוד.
פ-2058/34 10/6/1929 ביאטריס ווב – מכתב רחל ינאית בן-צבי אליה טיוטות והנוסח הסופי של מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל מרתה ביאטריס פוטר וב (Martha Beatrice Potter Webb)  בו תיאור של ההתיישבות היהודית העובדת בארץ ישראל  יחסי היישוב עם הערבים  משק הפועלות ויחסי הנהגת היישוב היהודי עם מפלגת הלייבור הבריטית.
פ-2059/1 1/1/1919 מכתב מדבורה דרכלר אל רחל ינאית בן-צבי מכתב המתייחס למצב העבודה בכפר גלעדי ובתל עדשים. בתיק גם תמונתה של דבורה דרכלר  כולל התשליל. התאריך משוער.
פ-2059/18 1/1/1908 טיוטה להרצאה מאת רחל ינאית על הווצרות החברה האנושית טיוטה להרצאה בשפה הרוסית בכתב ידה של רחל ינאית  בנושא היווצרות החברה האנושית. רחל ינאית הייתה מרצה בפני נוער עובד בירושלים על נושאים שונים.
פ-2061/14 1/1/1911 מכתבים מרחל ינאית אל יצחק בן-צבי מכתבים ששלחה רחל ינאית אל יצחק בן-צבי בעת ששהה בקושטא. היא כתבה בנוגע ללימודיה  לנסיעתה לאירופה ועוד.
פ-2061/15 1/1/1912 מכתבים מרחל ינאית אל יצחק בן-צבי מנאנסי מכתבים ששלחה רחל ינאית בעת ששהתה בנאנסי  צרפת אל יצחק בן-צבי בנוגע ללימודיה  לביטאון מפלגת פועלי ציון – "האחדות" ועוד.
גל-4045/11 7/1/1963 דאב מוהאד אבו זרד גברנה בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4045/12 1/1/1960 מוחמד מחמוד בקשה להיתר בנייה
גל-4045/13 1/1/1960 דאב מוחמד עבוד בקשה להיתר בנייה
גל-4055/60 3/1/1970 אחמד שחאדה טייארה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית
גל-4055/64 1/1/1970 בדיע תאופיק נאג'י אסעד עתאמנה בתיק מכתב אחד
גל-4048/59 6/7/1968 מסעוד חליין מסעוד מרזוק בקשת היתר בנייה.
גל-4048/60 10/1/1968 ועדת החינוך המקומית בקשה להרחבת בית ספר והוספת כיתות בערערה
כ-1426/13 11/1/2008 חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון מס' 4)  התשס"ט-2008 התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט (5 בנובמבר 2008)
גל-12380/2 1/1/1964 כבישים: ירושלים – שער-הגיא – לטרון – תל-אביב – קטע מחוז ירושלים – כרך ג' התיק מכיל: כבישים  שער-הגיא  לטרון ועוד.
חצ-9788/7 11/1/1987 מצרים – עניני פנים
חצ-9788/9 1/1/1988 מצרים – עניני צבא
חצ-9788/10 4/1/1986 מצרים – כנסים וועידות במצרים ובישראל
חצ-9788/11 4/1/1986 מצרים – אישים
גל-55987/14 8/1/2005 פתיחת שנת הלימודים בתיק פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך  התרבות והספורט בכנסת בנושאים: תשלומי הורים  פתיחת שנת הלימודים תשס"ו. בנוסף  בתיק מסמכים בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים לקראת יישום תכנית ההתנתקות  צעדים מערכתיים ביישום הרפורמה במערכת החינוך  הערכות פתיחת שנה בבית זרזיר  חוזר מנהל מינהל חינוך התיישבותי ועליית הנוער לפתיחת שנת הלימודים תשס"ו  סיכום ישיבה בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי  ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי – הערכות לפתיחת שנת הלימודים במערכת בחינוך הערבית ועוד.   כרך מס' 3 א'
גל-12385/1 1/1/1962 כבישים: כביש תל-אביב – ירושלים – נתניה בדיקות התיק מכיל: כבישים: כביש תל-אביב – ירושלים – נתניה בדיקות.
גל-12406/1 5/24/1967 כבישים: כביש גישה לנווה-אילן התכתבות בנושא תיקון כביש לנוה אילן  כולל המחיר המשוער.
גל-12419/1 1/1/1968 כבישים: וועדה – נתיבי איילון. כרך א' התיק מכיל:  פרוטוקולים  ישיבות ההנהלה המצומצמת של "נתיבי אילון"  ועוד.
גל-4045/16 9/23/1963 עיד דרובי עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/17 10/8/1963 חסאן אגדיע עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/18 11/21/1962 מחמוד פארס בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/19 7/1/1963 אמינה חסן גורבאן בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/20 7/1/1964 אשחד מוחמד חידוש היתר בנייה.
גל-4045/21 10/1/1964 קרישעואד אסעד בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/22 6/2/1964 דיאב גורבאן בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/23 8/7/1964 ג'ומה חסן הידריס בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/24 6/1/1964 עבדאללה מחמוד גורבאן בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/25 7/10/1964 שהדי באייר קנהיש עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-12365/12 1/1/1948 כבישים: הכביש מבית דגון  כביש ירושלים – תל-אביב התיק מכיל: שיקום כביש גישה לכפר חב"ד  נזק לכבישים על ידי טנקים של צ.ה.ל  תעודת קבלת עבודה גמורה ועוד.
גל-12365/13 1/1/1948 כבישים: כביש שער-הגיא – הר-טוב התיק מכיל: כבישים  הקצבה כספית  נזקים לכבישי המדינה ועוד.
גל-12366/4 8/26/1948 הכביש הראשי מתל-אביב לרמלה התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לסלילת הכביש תל אביב – רמלה: תיקון הכביש  עבודה למניעת מלריה  הרחבת כביש תל אביב – בית דגון  סידורים ליד שער בית הספר מקווה ישראל  פינוי הריסות  מכרזים לאספקת כורכר  חול מילוי  דבש  חצץ להרחבת הכביש בית דגון – רמלה  דו"חות בדיקה של מכון התקנים הישראלי ועוד.
גל-12366/10 10/20/1948 כבישים: רמלה – ביל"ו התכתבות בעניין הכביש מרמלה לכפר ביל"ו והסתעפות למושבים ישרש  סתריה ומצליח.
גל-12366/12 1/7/1948 כבישים: כביש גישה קרית-ענבים בתיק התכתבויות בנוגע לעבודות בכבישים : כביש אבו גוש למעלה החמישה  כביש לקריית ענבים  כביש לקריית ענבים וכביש לשער הגאי בית ג'וברין.
גל-12408/1 11/15/1967 כבישים: ירושלים – שער-הגיא – לטרון – תל-אביב  קטע מחוז תל-אביב. כרך א' התכתבות בנוגע לתחזוקת ושיפור הכביש  כולל תאורה ואמצעים נוספים למניעת תאונות.
גל-12408/2 7/25/1968 כבישים: ירושלים – שער-הגיא – לטרון – תל-אביב  קטע מחוז תל-אביב. כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים לשנים 1969  1970  1971 .
גל-12408/3 12/31/1967 כבישים: ירושלים – שער הגיא – לטרון – תל-אביב – קטע מחוז ירושלים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לסלילת כביש מס' 1: כביש עוקף אבו גוש  סדרי תנועה  סיכומי ישיבות בנושא ועוד.
גל-12408/4 8/4/1968 כבישים: ירושלים – שער הגיא – לטרון – תל-אביב – קטע מחוז ירושלים – כרך ב' התכתבות בנוגע לתחזוקת ושיפור הכביש  כולל תאורה ואמצעים נוספים למניעת תאונות.
גל-12408/5 10/28/1968 כבישים: ירושלים – שער הגיא – לטרון – תל-אביב – קטע מחוז ירושלים – כרך ג' בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית אב לתכנון בניית ותשתיות כבישים במרכז הארץ
חצ-9787/13 4/1/1986 מצרים – אגודת ידידות עם ישראל
חצ-9787/14 4/1/1986 מצרים – קשרים עם מפלגת ואיגודים מקצועיים
חצ-9788/1 2/1/1988 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
חצ-9788/2 3/1/1988 מצרים – אש"פ והפלשתינאים
גל-4045/26 8/23/1964 נימר סעיד גורבאן בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/27 10/6/1964 גורבאן כדר עלי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/28 8/13/1963 עסמאין פלאח מוחמד עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/29 9/24/1964 אברהים מוחמד עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/30 11/10/1964 טומה עמאש יוסוף עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/31 1/5/1965 מחמוד אל תאיה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-12383/13 12/31/1962 כבישים: נטיעת עצים ומדשאות בצידי הכבישים התכתבות בעניין ייעור וכריתות עצים בצדי הכבישים  ריסוס גדמים  הסכמים וזיכרונות דברים בין קק"ל ומע"צ  סיכומי סיורים ועוד.
גל-12404/22 10/3/1967 כבישים: גשרים בכביש תל-אביב – רמלה – לוד(אוטוסטרדה). כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לבניית וסלילת כבישים מהירים  התקנת מעבירי מים בכביש המהיר תל אביב- ירושלים  בניית מעביר מים בכביש המהיר לשדה תעופה לוד  בניית גשר בחציית הכביש לשדה תעופה לוד ועוד.
גל-12418/12 1/1/1968 כבישים: תל-אביב – נמל תעופה לוד  אוטוסטרדה. כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח  פיצויי בעבור הפקעות ועוד.
גל-12418/13 6/26/1968 כבישים: תל-אביב – נמל תעופה לוד  אוטוסטרדה. כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח  פיצויי בעבור הפקעות ועוד.
חצ-9788/12 4/1/1986 מצרים – נוצרים (קופטים) במצרים ובישראל
חצ-9788/13 4/1/1986 מצרים – קולג' קופטי
חצ-9788/14 4/1/1986 מצרים – דיר אל-סולטן
חצ-9789/1 5/1/1987 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/2 1/1/1987 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/3 4/1/1986 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/4 4/1/1986 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/5 2/1/1988 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/6 1/1/1988 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/7 10/1/1987 מצרים – תהליך השלום
חצ-9789/8 12/1/1987 מצרים – יחסי ישראל-מצרים וארה"ב
חצ-9789/9 12/1/1986 מצרים – יחסי ישראל-מצרים וארה"ב
גל-12363/8 10/11/1948 כבישים: כביש הראל – דו"חות מהפיקוח ע"י מ.ע.צ. דו"חות על סלילת ותחזוקת כביש "הראל" ("כביש הגבורה")  לשעבר דרך בורמה  והתכתבות נלווית.
גל-12363/9 8/1/1948 כביש מירושלים  לתל-אביב מס' 2 – כביש הגבורה התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לעבודות צבוריות ושרותים טכניים בנוגע ל"כביש הגבורה": דו"ח על המשא ומתן בין מטכ"ל (אגף התכנון וחיל המהנדסים) לבין מחלקת עבודות ציבוריות בדבר סלילת כביש אלטרנטיבי לירושלים  סיכום ישיבות בנושא  סיום סלילת "דרך בורמה"  תוצאות עבודות מדידה: מבצע "הראל"  דו"חות על קצב העבודה בכביש "הראל"  הספקת שלמק ע"י תעשית אבן וסיד בע"מ לכביש הגבורה  דו"חות כספיים  נטיעות בצדי הכביש  צו בדבר הרחבת כביש הגבורה  כביש הגבורה – מפת גושים ועוד.
חצ-9790/5 4/1/1986 מצרים – או"ם כללי
חצ-9790/8 12/1/1987 מצרים – או"ם כללי
חצ-9790/9 4/1/1986 מצרים – מועצת הבטחון
גל-12386/20 6/12/1958 כבישים: שואבה – שורש – בית-מאיר התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לכביש לשואבה  שורש ובית מאיר ולכבישי הגישה אליהם.
גל-12406/39 9/4/1967 כבישים: תל-אביב – נמל-תעופה לוד (אוטוסטרדה). כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח  פיצויי בעבור הפקעות ועוד.
גל-12406/40 8/3/1967 כבישים: תל-אביב – נמל-תעופה לוד (אוטוסטרדה). כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח ועוד.
גל-12406/41 3/30/1967 כבישים: תל-אביב – נמל-תעופה לוד (אוטוסטרדה). כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח  פיצויי בעבור הפקעות ועוד.
גל-12406/42 1/6/1967 כבישים: תל-אביב – נמל-תעופה לוד (אוטוסטרדה). כרך ד' התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לתכנון ובניית כביש תל אביב – נמל תעופה לוד: תכנון  חוזים  כתבי כמויות  פיקוח ועוד.
פ-2060/42 8/25/1919 אישור מ"החלוץ" יפו על כך שרחל ינאית אשת החייל בן-צבי לא מקבלת כל תמיכה כספית מהממשלה אישור בשפה האנגלית מטעם חברי "החלוץ" ביפו על כך שרחל ינאית בן-צבי לא קיבלה תמיכה כלכלית מטעם הממשלה  בשעה שבעלה שירת כחייל בגדודים העבריים.
פ-2060/43 7/16/1918 ועד המתנדבות לגדוד העברי – העתק מכתב אל הגנרל אלנבי בדבר פלוגת נשים בגדוד מכתב מ"ועד המתנדבות" אל המפקד אדמונד אלנבי ובו בקשה לתחיל בעבודת הכנה בתור פלוגה צבאית של נשים עבריות  לתפקידים שונים  כגון: עזרה רפואית  עבודת הלשכות ועבודות עזר שונות.
פ-2060/44 9/10/1918 אישור המושל הצבאי של אזור יפו ותעודת לסה פסה לפיהן רשאית רחל ינאית להתלוות לויצמן למצרים אישור המושל הצבאי של מחוז יפו ותעודת לסה פסה (Laisser Passer) לפיהן רשאית רחל ינאית להתלוות לחיים ויצמן למצרים  שם התקיימה מועצת הגדודים העבריים.
גל-4045/34 6/1/1965 מוחמד חסאן עמאש בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4045/35 9/3/1964 לוטפי מוחמד גורבאן בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה  בג'סר א-זרקא.
גל-4045/36 3/18/1964 חוסנה אדג'חד בעל גורבאן בקשות להיתרי בנייה ואישורן  על הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה  במועצה המקומית בג'סר א-זרקא.
גל-4045/38 8/20/1964 חמדאן רגה מוחמד גובאן בקשות להיתרי בנייה שהופנו  מהמועצה המקומית בג'סר א-זרקא אל הוועדה המחוזית במחוז חיפה ואישורן.
גל-4045/39 4/27/1965 חמדאן רגה מוחמד גובאן בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז חיפה
גל-4045/40 6/30/1964 פאיז חוסין אמאש בקשות להיתרי בנייה מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בג'סר א-זרקא.
גל-4045/42 6/23/1963 יוסף עמאש בקשות להיתרי הבנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה בג'סר א-זרקא.
גל-4045/43 1/2/1965 עבד ניסנאס עמאש בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה בג'סר א-זרקא.
גל-4045/44 4/5/1965 דיב אלי אחמד גורבן בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכון ובנייה במחוז חיפה בג'סר א-זרקא.
גל-4045/45 4/4/1965 פאוזי דיאב בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  מחוז חיפה בג'סר א-זרקא.
גל-4045/46 6/1/1965 סובחי דיאב גורבאן בקשות להיתרי בנייה בג'סר א זרקא ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז חיפה
גל-4045/47 1/20/1965 דאדי גראוב עמאש בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה.
גל-4045/48 7/2/1964 גומה עלי אברהים עמאש בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה.
גל-4045/50 3/30/1965 גמיל קאסם נגאר בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה.
גל-4045/51 7/17/1965 חמדאן דיב מחמד גורבאן בתיק – בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא ואישורן על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה.
גל-4045/52 8/20/1965 מוחמד עיסא גורבאן בקשות להיתרי בנייה מהוועדה המחוזית לתכנן ובנייה – מחוז חיפה.
גל-4045/53 5/12/1965 חליל מוסטפה עבו הדאיה נג'ר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4045/54 5/5/1965 דיאב מוחמד גורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4045/55 1/1/1965 חוסין אחמד גורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4045/56 7/16/1965 עווד רג'א גורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4045/57 7/21/1965 חסין מוחמד ווליד עמאש בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4048/76 6/11/1968 מחמד כליל פארס יונס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
פ-2072/30 4/1/1956 The Woman in Israel – A SURVEY (האישה בישראל – סקר) חוברת "The Woman in Israel – A SURVEY"  ("האישה בישראל – סקר")  אשר הוגשה ע"י מועצת ארגוני הנשים בישראל.
גל-12367/16 1/21/1949 כבישים: הכביש מהקסטל דרך צובא לאישוע בכביש שער-הגיא בתיק התכתבויות בנוגע לבניית כבישי המדינה
חצ-9790/10 4/1/1986 מצרים – סיני כללי
גל-12368/23 12/9/1948 כבישים: כביש גישה מאבו-גוש למעלה-החמישה בתיק – התכתבויות הנוגעות לסלילת כבישים במועצה האזורית הרי יהודה. השתתפות הממשלה בסלילת הכבישים – דיונים והתכתבויות. נתונם והערכה כספית לסלילת הכבישים (מפרט); קטע מפרוטוקול של הישיבה השלישית של הוועדה  בעלת סמכות עליונה לענייני כבישים מה-23. ביוני הנוגע למסדרון ירושלים (פרוזדור ירושלים).
גל-12369/2 1/30/1949 כבישים: כביש מסריס בכביש ירושלים – רמלה התכתבות בנוגע לסלילה  פיתוח ותחזוקה של הכביש מסריס (שורש) לירושלים וכבישים המתפצלים ממנו.
גל-12371/8 3/25/1949 כבישים: רמלה לבית-גיז ומהר-טוב לירושלים כבישים בפרוזדור ירושלים והעברת קו הרכבת מדיר א-שיח' למוצא.
גל-12391/2 1/1/1965 כבישים: ירושלים – שער-הגיא – דרך לטרון. כרך ב' בתיק – התכתבויות הנוגעות למע"צ – המחלקה לעבודות ציבוריות – פעולותיה והתנהגותה בסלילת כבישים  התקנת ואחזקת רמזורים בכביש ארצי מס' 1 – כביש העוקף תל אביב – ירושלים; חוזה בין ממשלת ישראל – משרד העבודה לבין חברת קבלן – 'החופר' – בדבר אספקת כורכר אספלט לטובת סלילת כביש מס' 1 – פירוט החוזה ומפרט טכני; רישום (פרוטוקול) מישיבת הוועדה הבין-משרדית לתיאום המלחמה בתאונות הדרכים; תכניות לרמזורים – אספקה והנחת אבני שפה – התכתבויות; חישובי מדדים ומחירים; הקצבה כספית.
פ-2060/45 1/1/1918 האספה הכללית של "השומר" לאחר ההתנדבות לגדודים העבריים – קטעי פרוטוקול והערות רחל ינאית קטעי פרוטוקול והערות מהאסיפה הכללית של "השומר" לאחר פתיחת הגליל וההתנדבות לגדודים העבריים בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי: הפתיחה  עבודה פוליטית  בדקלרציה  אדמיניסטרציה  "טשרטר" ועוד.
פ-2060/46 1/1/1918 מכתב משמואל נתיבי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב משמואל נתיבי אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע להחלטת "הפועל הצעיר" בפתח תקוה להצטרף לגדודים  כולל רשימת המתנדבים.
חצ-9791/11 4/1/1986 מצרים – הכח הרב לאומי בסיני (כמ"ר)
חצ-9792/1 7/1/1987 מצרים – תקשורת  דו"חות עיתונות
חצ-9792/2 5/1/1987 מצרים – תקשורת  דו"חות עיתונות
חצ-9792/6 8/1/1986 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9792/7 8/1/1986 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9792/8 4/1/1986 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9792/9 4/1/1986 מצרים – הסברה מצרית  תעמולה עויינת אנטי-ישראלית
גל-12346/2 1/1/1962 כבישים: ירושלים – שער הגיא – דרך לטרון לתל-אביב – קטע מחוז תל-אביב – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לסלילת כביש מס' 1: הקצבות כספיות  סיכומי ישיבות בנושא  הנחת קו צינור אילת  הצטלבויות עם כבישים אחרים  חוזה לאספקת כורכר לקטע בית דגן – אזור  מפרט טכני לרמזורים  חוזה להתקנת רמזורים בצומת בית דגן ועוד.
גל-12346/3 9/28/1962 כבישים: ירושלים – שער הגיא – דרך לטרון לתל-אביב – קטע מחוז תל-אביב – כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לסלילת כביש מס' 1: סיכומי ישיבות בנושא  חוזה להתקנת רמזורים בצומת אזור  הנחת אבני שפה וריצוף מדרכות בצומת חולון  סיכומי סיורים ליליים בכבישי המחוז ועוד.
גל-12373/10 8/3/1949 כבישים: כביש מרמלה לכביש הגבורה. כרך א' התכתבות בנוגע לסליחה  פיתוח ותחזוקה של "כביש הגבורה".
גל-12373/11 1/1/1949 כבישים: כביש מרמלה לכביש הגבורה. כרך ב' התכתבות בעניין כביש מרמלה לכביש הגבורה והסתעפות ליישובים פתחיה ופדיה.
פ-2060/53 1/1/1918 מכתב מיעקב פת אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מיעקב פת אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לשירותו בגדוד העברי.
פ-2060/54 3/1/1919 מכתבים מא. אברליין אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים מא. אברליין אל רחל ינאית בן-צבי ובהם געגועים לארץ ישראל ובקשת חומר לקריאה על ארץ ישראל.
פ-2060/55 1/1/1919 פתקית מאת רחל ינאית בן-צבי. פתקית מאת רחל ינאית בן-צבי ובכתב ידה  בנוגע לחשיבות הקמת אחדות העבודה.
פ-2060/56 1/1/1918 שאלון חיילי הגדודים. שאלון שניתן לחיילי הגדודים בנוגע לעתידם שמולא על ידי וולול שוורץ  חבר הגדוד העברי
גל-4047/24 4/1/1967 אחמד עלי עבדול רני אגברייה  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4047/26 5/22/1968 עתמאן אברהים מחאמיד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4047/27 5/7/1968 עתמאן אברהים מחאמיד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4047/29 8/1/1968 פיסל יוסף מחאמיד בקשה להיתר בנייה.
חצ-9791/2 4/1/1986 מצרים – ירושלים
פ-2060/51 1/1/1918 צילום דגל "השומר". צילום מסירת דגל "השומר" לגדוד העברי ומכתב ממנהל מוזיאון צה"ל אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לשחזור דגל "השומר". בתיק גם קטע מן הספר "בחביון עוז" מאת אליהו גולומב הנוגע לדגל "השומר" הנ"ל. התאריך משוער.
פ-2060/52 10/1/1958 מכתב מזאב שפר אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מזאב שפר ששהה בחיפה אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לחברותו ב"פועלי ציון".
חצ-9793/1 9/1/1987 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9793/2 12/1/1987 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9793/3 1/1/1988 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9793/4 3/1/1988 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9793/5 4/1/1986 מצרים – קומיניקציה
חצ-9793/6 4/1/1986 מצרים – קשרי תרבות
גל-4048/92 7/1/1969 יוסף קבלן בקה להיתר בנייה.
גל-4048/93 8/1/1969 מחמד טהב יוניס בקשה להיתר בנייה.
גל-4048/95 11/1/1969 מחמוד טהה אמין יונס בקשה להיתר בנייה.
גל-4050/5 2/1/1970 מחמוד סעד עבדול ווהב אגבריה בקשה להיתר בנייה.
פ-2061/39 2/8/1920 מכתב מאליהו צפרוני אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מאליהו צפרוני  חבר פועלי ציון  אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לשחרורו מהשירות בגדוד העברי ולתוכניותיו להתיישב בגליל העליון.
פ-2061/40 1/1/1918 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי על הגדוד העברי ומניעי המתנדבים אליו.
גל-4045/65 7/25/1967 אחמד עלי שתיוי בקשת היתר בנייה.
גל-4045/66 2/25/1968 טרד מטקל עמאש בקשת היתר בנייה.
גל-4045/67 7/10/1966 מחסן שדיה עמאש בקשת היתר בנייה.
גל-4045/68 3/1/1966 מחמוד עיסא גורבאן בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/69 12/1/1966 חאלד אברהים נ'גר בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/70 9/1/1967 מחמוד חליל עמאש בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/71 5/1/1968 עלי מאמר אבו שחאב בקשה להיתר בניה.
גל-4047/44 8/1/1970 מחמוד פייאד מוסטפא סלאמי מחאמיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4048/1 1/1/1967 מחמד סלימן אבו-סאלד בקשה להיתר בנייה.
גל-4048/5 11/2/1965 אחמד מחמוד אחמד אבו סעוד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4048/6 10/10/1965 אברהים מוחמד מסעוד מסאוורה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-12375/12 10/22/1950 כבישים: כביש חיבור קרית ענבים – מעלה החמישה התכתבות בעניין כבישי גישה ליישובים.
גל-12414/28 1/5/1963 כבישים: מעבירי מים וגשרים בכביש תל אביב – רמלה – ירושלים (כביש מספר 1) התיק מכיל התכתבות בעניין פיתוח כבישים וחוזים בין ממשלת ישראל (מע"צ מחוז ירושלים) לבין חברת "מקורות מים" וקבלנים שונים בדבר הוצאה לפועל של כביש מספר 1  קטע עוקף אבו גוש: עבודות עפר  גשרונים  מעבירי מים וקירות תומכים.
גל-4045/78 9/20/1967 סלים ישמעאל גובראן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/79 6/5/1969 רוחי מחמד גורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/80 12/8/1967 חדר עלי גורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/81 2/13/1968 סופרי עבד דורבאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/73 6/9/1968 טומה אחמד עמאש בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/75 4/1/1969 עורסאן גומעה אברהים עמאש ועדה מקומית לתכנון ובנייה מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4056/17 7/1/1971 מחמוד מוסטפא ע' כרים עסלי ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4050/16 10/25/1966 מחמד יוסף אגבריה בקשת היתר בנייה.
גל-4050/17 6/29/1966 מקורות חברת המים בע"מ בקשת היתר בנייה – חברת המים "מקורות".
גל-4050/39 11/7/1968 חוסיני אגבריה בקשת היתר בנייה.
גל-4050/42 10/25/1968 פארחת מחמוד אגבריה בקשת היתר בנייה.
גל-4050/24 6/22/1967 מחמד אניס אגבריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4050/27 11/8/1967 יונס עבדל רחמן אגבריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4048/13 5/23/1966 אחמד חדר מסארווה בקשת היתר בנייה.
גל-4048/17 10/25/1966 אבראהים אחמד יונס בקשת היתר בנייה.
גל-4050/31 4/12/1968 מקורות חברת מים בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת ברכה לאגירת מים ביישוב מוסמוס.
גל-4050/49 8/6/1968 רשות חנוך מקומית מוסמוס בקשה להיתר בניה להקמת בית ספר ביישוב מוסמוס – מבנה של 3 קומות הכולל 10 כיתות לימוד ו-3 חדרי הנהלה ומבנה נפרד – שירותים.
גל-4050/52 12/20/1968 רשות חינוך מקומית מוסמוס בקשה לחידוש היתר בניה להקמת בית ספר ביישוב מוסמוס – מבנה של 3 קומות הכולל 10 כיתות לימוד ו-3 חדרי הנהלה ומבנה נפרד – שירותים.
גל-56079/10 6/1/2001 היערכות לפתיחת שנת לימודים חדשה מסמכים של משרד החינוך בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים החדשה 2001 הכוללים  נתונים מרכזים על מערכת החינוך  פרוטוקולים   .מערכת פתיחת שנת הלימודים דיון ועדת החינוך של הכנסת.
גל-4057/70 1/4/1966 מחמד אברהים מג'דלי תשובת הועדה המחוזית לבקשת חידוש היתר בניה.
גל-4058/17 10/14/1969 אחמד סעיד יאסין עתאמנה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4058/19 9/19/1969 מוחמד אברהים גנעים בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4056/2 8/7/1970 אחמד סאלח מסרווה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4056/12 5/5/1970 חוסין עלי אחמד אבו סרייה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4056/14 1/29/1971 ג'יהד סלאמי מסארווה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4057/99 9/7/1968 מחמד שריף בולבול בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/108 8/11/1970 חליל אחמד גורבאן בתיק בקשה להיתר בניה בג'סר א-זרקה.
גל-4045/118 1/13/1971 תייסר עלי ע' ראון גורבאן בתיק בקשה להיתר בניה בג'סר א-זרקה.
גל-4052/16 3/1/1965 אורנפליסטיס בע"מ חיפה בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/17 2/1/1965 שמעון בן אבו בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/21 9/1/1963 גרשון סטונים חידוש היתר בנייה.
גל-4052/22 1/1/1964 פוקס איזייס בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/23 4/1/1964 מימון משה ולאה בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/24 5/1/1964 דולמס סולומון בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/26 10/1/1964 יצחק נחום בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/27 7/1/1965 סייג רפאל בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/35 12/1/1965 יהודה עטר בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/36 11/1/1965 ביטון מרדכי בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/39 12/1/1965 סלמפורן מרדכי בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/40 1/1/1966 מרדכי צוקר בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/41 2/2/1966 מושה דיגר בקשה להיתר בניה ותשובת הוועדה.
גל-4052/42 1/1/1966 יעקב כרמל בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/7 10/11/1964 פרידמן רובין שכון עמידר 61א' בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4052/5 7/29/1964 גרשון סטוניס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4052/6 11/1/1964 קרצו פרידריך בקשה להיתר בנייה.
חצ-6554/4 2/1/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי  בעיקר חוק החרם וכן מכתבים בנושא "יריד המזרח"
פ-2061/36 1/1/1918 מכתבים מוועד המתנדבים והמתנדבות אל הגנרל אלנבי. מכתבים מוועד המתנדבים והמתנדבות אל הגנרל אלנבי ובהם הכרת תודה על גיוס המתנדבים ונימוקים לגיוס המתנדבות.
פ-2061/33 1/1/1918 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל אברהם קומרוב. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל אברהם קומרוב ששהה במצרים בנוגע להתרחקותו מפועלי ציון והגדודים העבריים. בתיק גם מכתבים שנשלחו אל רחל בן-צבי מחבריה בנוגע להתנדבות לגדודים העבריים ולמאמריה. התאריך הינו משוער.
פ-2061/34 1/1/1920 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים שנשלחו מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעת ששירת בגדוד העברי בנוגע למצב בריאותה של רחל ינאית בן-צבי  בריאותו של אהרון ראובני ועוד. בתיק גם מברק שנשלח מיצחק בן-צבי בעת ששירת בגדוד העברי במצרים אל רחל בן-צבי בנוגע לשירותו בגדוד העברי. התאריך משוער.
חצ-5968/14 3/1/1974 גדעון רפאל – שיחות עם קיסינג'ר דיווחים מנציגויות בארה"ב
גל-4052/75 12/1/1967 סיסו אריה בקשה להיתר בנייה.
גל-4053/4 11/1/1968 המועצה המקומית טירת כרמל בקשה להיתר בנייה.
גל-4053/6 2/1/1970 בן אבי – דוד מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של בן אבי – דוד.
גל-4053/7 6/1/1970 הרץ ברנרד מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של הרץ ברנרד.
חצ-4488/10 11/1/1957 ראובן שילוח -אפריקה התכתבות  מברקים  סקירות  דו"חות ופרוטוקולי שיחות בנוגע לקשרים הכלכליים בין ישראל לארצות-אפריקה פעילות אסייתית- אפריקנית נגד השוק האירופי המשותף  אפריקה המערבית לאחר ועידת אקרה  קשרי ארה"ב ואפריקה  ועוד.
גל-4052/8 7/6/1964 אליהו ברכה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/9 11/23/1964 פנחס יעקב בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/10 9/22/1964 אליהו סכורי בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/11 8/17/1964 אגודה למען בית כנסת ע"ש רבי חי טייב בקשה להיתר בנייה לבית כנסת  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/12 7/14/1964 יצחק גרובר בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/13 11/9/1964 אברג'ל מכלוף בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/14 9/20/1964 שכטר מנחם בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4052/15 1/27/1965 חב' דיספק (ישראל) בע"מ בקשה להיתר בנייה למבנה תעשייה  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4053/44 5/5/1972 לוי סמי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4053/48 8/8/1972 שלמה ניסים בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4052/44 1/1/1966 אלגבר שאול בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/45 1/1/1966 שמואל רוט בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/51 5/1/1968 משה לוי בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/52 7/1/1968 לופו אברהם בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/53 5/1/1968 זגורי חיים בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/57 7/1/1966 אברהם יצחק בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/58 8/1/1966 זייסו שמואל בקשה להיתר בנייה.
גל-4050/61 5/2/1974 כאמל מוסטפה אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר מוסמוס.
גל-4050/63 7/14/1974 נאשד עבדל פתאח אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר מוסמוס.
גל-4050/65 6/5/1970 זוהיר סאלח אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר מוסמוס.
גל-4050/66 1/29/1971 מחמד סאלח כליל אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר מוסמוס.
גל-4050/76 7/2/1975 מחמד עבדל ראזק אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר מוסמוס.
גל-4051/34 1/3/1970 מחמד עבדול רוחמאן אגבריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4051/39 7/23/1970 חג'וג'י חאדי מחג'נה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4054/62 7/1/1968 עבד אללטיף סלאמה מסארווה  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4054/77 4/1/1968 מחמד עבד מוסא איסמאעיל בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/78 4/1/1968 מחמוד עבדל קאדר זיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/79 4/1/1968 נאיף סאלים זיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/80 4/1/1968 עבדל רחמן רמדאן אבו-עקל בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/87 3/1/1968 אסעד חסן אבו פני בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/90 12/1/1968 ג'מאל מחמד חסן ע' תאמנה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של ג'מאל מחמד חסן ע' תאמנה .
גל-4054/92 10/1/1968 פתחי מחמד חסן עתאמנה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של פתחי מחמד חסן עתאמנה.
גל-4053/40 12/25/1971 פרץ אברהם בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4053/41 10/1/1971 חביב מורנו בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4053/10 11/10/1969 עירית חיפה בקשה להיתר בניה להקמת מקלט תת קרקעי סטנדרטי בכפר גלים.
גל-4053/12 2/24/1970 שלמה נסים בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4053/14 5/28/1970 כפר גלים  בקשה להקמת מקלט סטנדרטי.
גל-4051/41 7/23/1970 רפיק נאג'י אגבריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4055/5 1/1/1969 פיסל ועבדל רחמן ג'בר מסאלחה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של פיסל ועבדל רחמן ג'בר מסאלחה.
גל-4055/6 1/1/1969 עבדול גיאבר עיסא זחאלקה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של עבדול גיאבר עיסא זחאלקה.
גל-4055/9 12/1/1968 חסן עבדאללה מסאלחה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של חסן עבדאללה מסאלחה . החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2038.
גל-4055/13 1/1/1969 סמי ג'מיל מדלג' ועדת תכנון מקומית לבנייה- מחוז חיפה. בקשה להיתר בנייה
גל-4055/14 12/1/1968 עבדל קאדי מוסטפא טיארא ועדת תכנון מקומית לבנייה- מחוז חיפה. בקשה להיתר בנייה
גל-4055/15 4/1/1969 מחמד קאיד זחאלקה ועדה מקומית לתכנון ובנייה מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4055/16 3/1/1969 עומר קאיד זחאלקה ועדה מקומית לתכנון ובנייה מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4055/18 12/18/1968 אבקהים אחמד מסרי בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4057/32 3/1/1966 ג'מיל אחמד מחמוד חדר בקשה להיתר בנייה
גל-4057/33 4/1/1966 מחמוד ראשיד יעקב ג'נאים בקשה להיתר בנייה
גל-4057/36 3/1/1966 מוסטפא אחמד דאוד עתאמנה בקשה להיתר בנייה
גל-4057/40 1/15/1966 עלי אברהים יוסף ג'נעים בקשה להיתר בניה בבאקה אל גרביה (דירת מגורים).
גל-4057/41 1/15/1966 עבדאללה יעקב ג'נאים בקשה להיתר בניה בבאקה אל-גרביה (דירת מגורים).
גל-4054/101 7/1/1968 עאטיף אניס עיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/105 12/1/1968 חסן מחמד עיסא עתאמנה ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4054/107 12/1/1968 חליל מחמוד חמדן כנענה ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4053/93 5/17/1966 סברי אחמד עסלי בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר קרע.
גל-4053/101 5/12/1968 פואז עתאמנה בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר קרע.
גל-4054/108 12/1/1968 אחמד עיסא אסעד עתאמנה ועדהמקומית לתכנון מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4053/64 10/1/1966 מיאל בעלי ראדי ממארווה בקשה להיתר בנייה.
גל-4053/67 2/1/1967 אחסן חסן אדעייף בקשה להיתר בנייה.
גל-4053/68 9/1/1966 חוסין חליל קאסם אסלי בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/59 4/1/1966 ווינרויב צפורה בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/60 3/1/1966 דוידמן שלמה בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/62 7/1/1966 טרנה מאיר בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/63 3/1/1966 יוסף שרמן בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/64 10/1/1966 יורמן צבי בקשה להיתר בנייה.
גל-4052/66 8/30/1966 דלל שמואל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4052/70 10/13/1966 אשל סגל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4052/72 12/5/1966 ירושלמי יעקב בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4052/73 1/4/1966 נסים גבאי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
פ-2061/18 1/1/1915 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי ששהה באמריקה בנוגע לסגירת העיתון "אחדות"  לפעילות אחדות העבודה ועוד. המכתב נכתב בשפה העברית באותיות תורכיות  בעזרת יוסף שטרומזה  לצורך עקיפת הצנזורה הצבאית התורכית. התאריך הינו משוער.
גל-4056/38 2/1/1972 זוהיר מוחמד דיב עומר בקשה להיתר בניה  אישור הבקשה ומסמכים נלווים.
גל-4056/47 11/12/1971 יוסף חאלד מסארווה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4056/48 11/1/1971 נאיף עראבסי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4056/55 6/11/1971 עלי ראדי אבו עטה בקשה להיתר בניה  אישור הבקשה ומסמכים נלווים.
תת-67/9 1/22/2013 ועדת הבחירות לכנסת ה- 19 –  תוצאות הבחירות לכנסת ה- 19 וזכרון דברים תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 ונספח לזכרון דברים על תוצאות הבחירות (פרטי חישוב חלוקת המנדטים)-רשימות המועמדים  מספר בעלי זכות הבחירה  מספר המצביעים  מספר קולות לכל רשימה  חלוקת המנדטים  התקשרויות בין רשימות מועמדים  שמות הנבחרים ועוד.
גל-4053/18 9/11/1970 קלוביה ואהרון אדג' בקשה להיתר בנייה.
גל-4053/21 3/17/1971 רפאל ואמירה סקורי בקשה להיתר בניה  אישור הבקשה ומסמכים נלווים.
גל-4053/22 1/18/1971 שומנפלד מנדל וחנה בקשה להיתר בניה  אישור הבקשה ומסמכים נלווים.
גל-4053/26 5/1/1971 מ.מ טירה בקשה להיתר בניה של מועצה מקומית טירת הכרמל  אישור הבקשה ומסמכים נלווים.
גל-4053/27 7/1/1974 מ.מ טירה ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה – בקשה להיתר בניית מקלט בטירת הכרמל
גל-4053/28 7/1/1974 מ.מ טירה ועדה מקומית לתכנון- בקשה לבניית מקלט בטירת הכרמל
גל-4057/49 10/25/1966 פריד אחמד מג'דלה בקשה להיתר בנייה.
גל-4057/53 7/19/1965 מחמוד מחמד סאלח אבו חוסין בקשה להיתר בנייה.
גל-4057/54 10/25/1966 ועדת בית המסגד הקטן בקשה להיתר בנייה.
גל-4057/59 5/9/1967 המועצה המקומית באקה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4057/61 9/1/1967 מחמוד פאיז מקלאד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4057/63 9/1/1967 עותמאן אסעד אבו מוך בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4058/33 7/1/1970 עאדל פריד גנעים בקשה להיתר בנייה.
חצ-5973/14 7/1/1974 מרדכי גזית – ביקור אלון בוושינגטון יולי 1974 עיקרי דברים משיחות אלון עם המזכיר קיסינג'ר  דיווחים מהשגרירות בוושינגטון וכו'
חצ-5976/6 2/1/1974 מרדכי גזית – סיכומי שיחות עד יולי 75 וסיכומים לפי נושאים סכומי שיחות קיסינג'ר – אלון בענין ביטול מצב המלחמה  דיווחים על פגישות פורד – סאדאת ועוד
חצ-5976/9 5/1/1974 מרדכי גזית – ביקור רה"מ רבין בוושינגטון בספטמבר 1974 סכומים בעניני הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה  מצרים  סיוע כלכלי  יהודי סוריה וכו'
גל-4059/81 9/1/1972 עבדול מחמוד אבו מוך בקשה להיתר בנייה.
גל-4059/82 11/1/1972 סמי מוחמד מחמוד אבו מוך בשקה להיתר בנייה.
גל-4059/84 11/1/1972 ע' קאדר שחאדי דהוד שיאב בקשה להיתר בנייה.
גל-4059/96 2/1/1972 מחמוד רובא מסאוורה בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/5 4/1/1970 נשעת יוסף כנהוש יחיא בקשה להיתר בניה.
גל-4059/47 4/25/1972 סעיד ע' רוחמן עתאמנה בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/50 9/12/1972 ג'לל ג'מיל פארס אבו מוח בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/57 3/14/1972 אחמד יוסף אבו מוח (זרל) בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4059/58 10/16/1972 פארס אברהים ביאדסה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4059/59 5/25/1972 עפיף מוסטפה נג'יב מקאלדי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4059/60 5/15/1972 פתחי אחמד עבדול ג'עד מסארווה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4059/65 5/30/1972 רשיד פארס עוויסאת בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/69 11/12/1971 סמיר חפז עוויסאת בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/70 9/5/1972 חפז עבדאללה עוויסאת בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/72 6/27/1972 ג'לל אבו חסין בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4059/79 8/1/1972 עאדל עבדל לטיף מואסי בתיק בקשה להיתר בנייה בבאקה אל-גרבייה.
גל-4058/46 11/10/1970 עזיז אחמד חוסיין בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4058/47 10/5/1967 פאוזי מופלח קעדאן בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4058/48 3/30/1970 עבדול ווהב מוחמד סואלח בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4058/66 4/29/1970 מוחמד עבדאללה סאלח  תשובת הועדה המחוזית לבקשת היתר בניה.
גל-4054/40 12/24/1967 סלים אחמד עתאמנה בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4054/50 12/8/1967 חמזי מחמד עסלי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4055/91 12/1/1971 חסן עבדול רחמאן נג'יב זחאלקה בקשה להיתר בנייה
פ-2061/22 1/1/1919 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים שנשלחו מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעת ששירת בגדודים העבריים בנוגע לעוינות הממשל הצבאי כלפי היהודים  לשחרור דוד בן גוריון מהצבא  לביקורו של יעקב לישנסקי בארץ ישראל ועוד.
פ-2062/20 10/26/1944 לדמותו של ידידנו אברהם עמנואלי ז"ל/ רחל ינאית בן-צבי המאמר "לדמותו של ידידנו אברהם עמנואלי ז"ל" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2061/24 3/13/1919 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים שנשלחו מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעת ששירת בגדודים העבריים בנוגע לבעיות השתלבות החיילים המשוחררים בעבודה ולפעילות מפלגת אחדות העבודה.
חצ-5979/2 10/1/1973 מרדכי גזית – חומר הקשור להסכם הבינים ישראל – מצרים ניתן לפי נושאים
גל-4059/7 9/28/1971 יוסף אבו טועמה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4059/8 10/5/1971 היג'ריס אבו טועמה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4059/11 10/7/1971 חלימי חוסני פארס אבו מוח' בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4059/13 8/1/1972 מטעב מוחמד עטמנה (עתאמנה) בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4054/7 10/16/1966 סלמאן ראפד זחלקה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4054/9 12/1/1966 מוסטפא דיב מסרי בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/10 5/23/1967 מחמוד חמדאן חאסר בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4054/12 5/23/1967 עבדל פתאח חסן עלימי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4054/13 5/9/1967 אחמד דיב מסרי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4054/14 4/14/1967 עאדל מחמד חמדאן אבוסני בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4054/16 5/23/1967 מחמוד אחמד יחיא בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4054/17 2/1/1967 מוחמד עלי עודי מסאוורה בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/31 1/1/1966 חדר אחמד מסאוורה חידוש היתר בנייה.
גל-4054/32 8/1/1966 סקר נאיף חסוי יחיא בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/35 11/1/1967 מחמד ראגיח אחמד בקשה להיתר בנייה.
גל-4054/36 12/1/1967 חטיב אניס סעיד אבו חאסל בשקה להיתר בנייה.
גל-4054/37 1/1/1968 מחמד שפיך פוזי עקאדר כנענה בקשה להיתר בנייה.
חצ-9782/1 4/1/1986 לבנון – יחסי חוץ
פ-2067/21 8/1/1947 הכינוס העולמי הראשון לחינוך עברי בתפוצות חוברת "החינוך העברי בארץ ובגולה" מאת אריה לייב יפה וחוברת "הכינוס העולמי הראשון לחינוך עברי בתפוצות".
חצ-9782/2 4/1/1986 לבנון – אירופה
חצ-9782/4 4/1/1986 לבנון – יחסי לבנון עם הותיקן
חצ-5981/6 1/1/1971 מרדכי גזית – קשרי ישראל עם ירדן ולבנון באמצעותו של ד"ר יארינג טיוטות תזכירים כולל עקרונות השלום בין ישראל וממלכת ירדן ועוד
חצ-5954/5 7/1/1950 ירושלים- תזכירים התכתבות עם המדפיס הממשלתי על הדפסת ספר "ירושלים עיר חיה"  דו"ח ועדת החקירה לעניני עירית ירושלים ירושלים- תזכירים התכתבות עם המדפיס הממשלתי על הדפסת ספר "ירושלים עיר חיה"  דו"ח ועדת החקירה לעניני עירית ירושלים
גל-4057/102 4/1/1969 סעיד יוסף מג'אדל ועדה מקומית לתכנון ובנייה מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4058/1 1/1/1969 עזאת סאלח גנעים ועדה מקומית לתכנון ובנייה – מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4058/2 7/1/1970 מחמד ווג'יה עתאמנה ועדה מקומית לתכנון ובנייה – מחוז חיפה – היתר למוסך
גל-4058/15 8/5/1969 אבראהים מחמד ביאדסי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
פ-1964/23 11/1/1920 מחלקת המסחר והתעשיה – התכתבות מכתב מאת מחלקת המסחר והתעשיה אל יצחק בן-צבי – בעניין תלונתו של בן-צבי על העסקת ילדים בתעשיית הממתקים.
גל-4057/9 7/1/1973 עבדול קאדר זחאלקה בקשה להיתר בנייה.
חצ-585/8 4/1/1964 קלן – פרשת HUETTENMEISTER בתיק מכתב וקטע מעתון בענין משפט הריגול שהתנהל נגד האיש במצרים.
גל-4057/75 2/6/1968 עאיד סעיד חג' עבד אבו מוך בקשה להיתר בניה להקמת בית מגורים מעל עמודים הכולל 2 חדרים  נוחיות  מטבח ומרפסת מכוסה.
גל-4057/78 7/23/1968 ווג'יה אניס אבו חוסין בקשה להיתר בניה בבאקה  היתר ותכניות.
חצ-8065/9 12/1/1970 אפריקה וישראל
חצ-8066/11 8/1/1971 חומר היסטורי חומר היסטורי
חצ-8066/12 6/1/1951 הסכם יסוד בין ממשלת ישראל ובין האומות המאוחדות בדבר הספקת סיוע טכני
חצ-8319/7 8/1/1972 איסלנד.עמדת ישראל לגבי תביעת איסלנד להרחבת תחום המים הטריטוריאליים
חצ-8319/8 8/1/1973 שטחים- נתונים
חצ-8062/9 11/1/1975 ZIONIST RECORD
חצ-8063/1 8/1/1972 פרשת איקרית ובירעם. כרך א' קטעי עיתונים שאסף המררכז לתיעוד היסטורי של משרד החוץ בפרשת איקרית ובירעם. עיתונים מהארץ ומחו"ל. מכתב משרד החוץ לשגריר הבריטי על פרשת פיצוץ הבתים בבירעם וסקירת האירועים לגבי הכפר
חצ-8063/2 8/1/1972 פרשת איקרית ובירעם. כרך ב'
חצ-8063/3 1/1/1973 פרשת איקרית ובירעם. כרך ג'
חצ-8063/4 2/1/1974 פרשת איקרית ובירעם. כרך ד'
חצ-9798/22 4/1/1986 קפריסין – אירופה
חצ-9798/24 4/1/1986 קפריסין – יחסי חוץ
חצ-9783/8 4/1/1986 לבנון – כתבות ומאמרים בעתונות
חצ-9783/9 4/1/1986 לבנון – יהודים (כולל עתיקות צור)
פ-2061/38 2/26/1918 תכנית הגדוד העברי בארץ ישראל תכנית הגדוד העברי בארץ ישראל: מטרותיו  תכניתו של הגדוד  העניינים הכספיים  הסדר הפנימי של הגדוד  מקום פעילותו  צורת הגדוד  תפקיד המתנדבים ועבודת ההכנה. התכנית התקבלה באספה בפורים תרע"ח. בנוסף  בתיק רשימת חברי ועד המתנדבים לגיוס חיילים לגדוד.
חצ-8078/6 1/1/1951 ספר מסמכי המדינה.
חצ-8255/5 10/1/1973 מפות מלחמת יום-כיפור
חצ-8240/1 3/1/1974 לקט דברים מכנס התפוצות של משרד החוץ
חצ-8243/5 11/1/1967 החלטת מועבי"ט (מועצת הבטחון)  242  –  פרשנות ותדריך. כרך ה'
חצ-8243/6 12/1/1969 החלטת מועבי"ט (מועצת הבטחון) 242 –  פרשנות ותדריך. כרך ו'
חצ-8325/1 2/1/1978 שבויים ועצורים
כ-1334/34 11/1/2006 חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון)  התשס"ז -2006 התקבל בכנסת ביום ו' בכסלו התשס"ז (27 בנובמבר 2006)
גל-4057/90 7/5/1969 פארס אסעד גנעים בקשה להיתר בניה בבאקה אל-גרבייה  היתר ותכניות.
גל-4057/94 2/12/1969 אחמד מחמוד חאדר דקה בקשה להיתר בניה בבאקה  היתר ותכניות.
גל-4057/95 11/7/1968 אחמד צאלח אבו בקר בקשה להיתר בניה בבאקה אל-גרבייה  היתר ותכניות.
גל-4057/97 8/22/1968 סאלח שיך ועבד אל רחים אדריס אפטימי בקשה להיתר בניה להקמת בית מגורים מעל עמודים הכולל: 2 חדרים  הול  מטבח  נוחיות ומרפסת מכוסה.
כ-1333/51 7/1/2008 חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה)  התשס"ח–2008 התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח (21 ביולי 2008)
חצ-9802/1 4/1/1986 תורכיה – כורדים
פ-2061/43 2/1/1920 חג האילנות ב"מקוה ישראל" – נטיעת "יער נטר" – תכניה מט"ו בשבט תר"פ 1920 מקוה ישראל – חג האילנות – "יער נטר" – תכנית חגיגת תלמידי בתי הספר העברים ביפו ומושבות יהודה בהשתתפות הגדוד העברי הראשון. התכנית נשלחה בצירוף מכתב ברכה מאת ועד המתנדבים של הגדוד.
ג-9039/33 3/1/1949 הקמת ציון לזכר קדושי השואה שלושה מכתבים בנושא אפר היהודים שהושמדו במחנה המוות פלוסנבורג  שנמסר לפי בקשת הקומיסר העליון במינכן  הקמת קבר אחים ויד זכרון לנרצחי השואה
חצ-9802/13 9/1/1986 תורכיה – טבח יהודי באיסטמבול
חצ-8071/4 1/1/1963 פליטים ערבים- מצבם  בעיותיהם והתכניות לשיקומם.
חצ-8073/7 7/1/1968 נפת בית-לחם – מבנה פוליטי חברתי – דו"ח ביניים של מבקר אזור יהודה ושומרון.
ג-9040/33 1/1/1950 דרוג עובדי משרד ראש הממשלה התכתבות בנושאים: הצעות לתפקוד ודירוג  בקשות לדירוג עובדים  ותרשימי המבנים של המדפיס הממשלתי  המועצה המדעית    הלשכה הסטטיסטית ושירות השידור (המשך בתיק 34)
חצ-9799/4 4/1/1986 קפריסין – או"ם כללי ואירגונים בינלאומיים
חצ-9799/12 4/1/1986 קפריסין – טיפול רפואי לתושבי חוץ בישראל
חצ-8248/1 6/1/1969 ארה"ב – הנשיא ניכסון
חצ-8325/5 7/1/1979 התנחלויות. כרך ב'
חצ-8327/4 12/1/1972 יחסים דיפלומטיים. בתיק חומר על מדינות שניתקו יחסיהן עם ישראל ( 72-1973
חצ-8327/9 5/1/1974 אל -אקצא.כללי
חצ-8328/2 9/1/1969 אל-אקצא.התבטאויות  עתונות ישראלית. כרך ב'
חצ-8328/3 10/1/1969 אל-אקצא התבטאויות  עתונות ישראלית. כרך ג'
חצ-8328/4 9/1/1970 אל-אקצא.התבטאויות  עתונות ישראלית. כרך ד'
חצ-8329/1 10/1/1973 ישראל- יחסים דיפלומטיים עם מדינות העולם.
ג-9039/56 2/1/1949 הזמנת עבודות מיוחדות מהמדפיס הממשלתי שני מכתבים בנושא ספר האורחים של נשיא המדינה
חצ-9802/3 4/1/1986 תורכיה – איסלאם
חצ-8168/1 10/1/1971 ארה"ב-אישים  Bicrh Bayh אגודה נוצרית אמריקנית
חצ-8255/6 1/1/1957 דו'ח על בדיקה מינהלית במחלקת הסברה ספטמבר-אוקטובר  .(1957
חצ-8259/1 10/1/1979 אוטונומיה. כרך א' (14-18.09.71)
חצ-8259/2 1/1/1980 אוטונומיה. כרך ב'
חצ-8339/5 7/1/1977 שטחים- נתונים
חצ-8340/6 5/1/1973 שלום עם מדינות ערב
חצ-93/5 8/1/1947 Galilee
חצ-159/17 12/1/1954 ועדת שביתת הנשק עם מצרים
חצ-205/6 1/1/1957 מצרים
פ-2062/8 1/1/1950 מנדלי פורטוגלי חומר להנצחת דמותו של מנדלי פורטוגלי  חבר "השומר": "חומר לדמותו של מנדלי" מאת רחל ינאית בן-צבי  "מדברי נשיאונו המנוח – יצחק בן-צבי – על יסוד בר גיורא  "מנדלי פורטוגלי – קטעים ממכתביו"  "מנדלי פורטוגלי (קטעי זכרונות)  "הגדודים העבריים" מתוך הספר "זכרונות ורשומות" מאת יצחק בן-צבי ועוד.
חצ-8086/9 9/1/1948 תעודות יסוד לעמדת הותיקאן וצרפת בשאלת ירושלים.
חצ-8170/4 12/1/1969 ארה"ב – תכנית רוג'רס ותגובות רשמיות לתכנית. כרך ב'
חצ-8173/2 10/1/1973 מלחמת יום- כיפור. החלטות הממשלה והכנסת
חצ-8175/3 3/1/1974 שבויים ועצורים – פליציה לנגר (דבריה על שבויים בישראל).
ג-9038/15 10/1/1948 מחלקת המשק התכתבות ופרוטוקול בנושא מחלקת המשק והמדפיס הממשלתי
ג-9038/2 2/1/1950 הסדר במסירת כתבי-יד להדפסה חוזר בנושא מסירת כתבי-יד להדפסה במדפיס הממשלתי
פ-2062/12 5/1/1963 דברי משה גבעוני – אחרון החברים מ"הבר גיורא" פרוטוקול ראיון של רחל בן-צבי עם משה גבעוני (ידוע גם כמשה יוזופקר או משה גולדשטיין) בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי ובגרסה מודפסת. הרעיון עסק בעלייתו ארצה  "פועלי ציון"  הקמת "בר גיורא"  "השומר"  מאורעות תר"פ ועוד.
חצ-8000/1 6/1/1974 הצהרות רשמיות של משרד החוץ
חצ-8001/5 1/1/1961 יחסי ישראל-גויאנה
חצ-8003/5 4/1/1978 זלמן שובל  ח"כ  ראש הועדה הציבורית המיעצת לשר החוץ בעניני הסברה.
חצ-8091/6 4/1/1971 דיר יאסין
חצ-8095/6 8/1/1978 הואתיקן
חצ-8178/3 8/1/1979 ארגוני טרור- מחבלים
חצ-8273/7 5/1/1973 גרמניה המערבית לקראת ביקור הקנצלר ברנדט .(7-11.6.73) כרך ב'
חצ-8273/8 1/1/1973 גרמניה המערבית – מז"ת. ביקור הקנצלר וילי ברנדט בירושלים (7-11.6.63) כרך ג'
גל-6498/2 7/4/1950 יחידת הקיבוצים – יד-חנה בתיק התכתבויות בעניין קיבוץ יד חנה (סנש): החלפת הצריפים בקיבוץ במבני קבע  פיתוח תשתיות מגורים  מים  חשמל  ביוב וכבישים. הלוואה לשיכון  סיכומי פגישות  דואר נכנס/יוצא  הקמת בתי ילדים  חדר אוכל ומועדן חברים בקיבוץ  סקר האוכלוסיה בקיבוץ ועוד.
חצ-9793/14 4/1/1986 מצרים – יהודים כללי
פ-2062/14 1/1/1950 חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבורים בשם "לקראת הוועידה החמישית בסוכות תרס"ט" ו"דמויות החברות" על אסיפת הפועל הצעיר ועל חברות הגדוד העברי. התאריך הינו משוער.
חצ-9794/8 1/1/1988 מצרים – אנטישמיות ותעמולה עויינת
חצ-9794/9 8/1/1987 מצרים – אנטישמיות ותעמולה עויינת
פ-2062/15 1/1/1951 דברים לזכר אהרון חיים כהן ואליהו קראוזה. דברי הספד לזכר אהרון חיים כהן וכן קווים לדמות אליהו קראוזה מאת רחל ינאית בן-צבי  דוד בן גוריון ואחרים.
חצ-8019/2 5/1/1974 משרד החוץ – חוזרי הסברה מס' 284-262 כרך ז'
חצ-8277/7 2/1/1968 בריטניה. אישים. מרגרט תאצ'ר
חצ-8279/3 8/1/1975 ארה"ב.אישים. פורד
חצ-181/1 7/1/1951 גרמניה – בעיקר בעניין תביעות שילומים ופיצויים.
חצ-8281/6 1/1/1972 שטחים  נתונים. כרך א'
חצ-8285/2 1/1/1976 שטחים  נתונים. כרך א'
גל-7110/5 10/10/1950 היועצת המשפטית – הכשרת הישוב הסדרי חלוקת קרקעות בין אגף השיכון במשרד העבודה והכשרת היישוב  תכתובות עם הרשות לפיתוח; הערכת שווי הקרקעות
חצ-9798/1 4/1/1987 ארה"ב – סיוע כלכלי לישראל
חצ-9794/10 11/1/1986 מצרים – אנטישמיות ותעמולה עויינת
חצ-9795/13 4/1/1986 מצרים – תביעות
חצ-9798/12 4/1/1986 קפריסין – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים  הכנסיה וביקורי צלינים בארץ
חצ-9798/13 2/1/1986 קפריסין – אגודת הידידות
חצ-9796/6 12/1/1986 מצרים – תיירות
חצ-9796/7 12/1/1986 מצרים – תיירות
חצ-9796/8 4/1/1986 מצרים – תיירות
חצ-8113/7 3/1/1976 ישראל ומדינות סקנדינביה (סקירה כללית)
חצ-8203/3 6/1/1961 מופתי
חצ-8290/3 11/1/1981 הפצצת הכור העיראקי
חצ-503/15 3/1/1960 פעולות הסברה של אנשי מדע ישראלים באוניברסיטאות ג'.
חצ-8041/3 2/1/1969 תליות יהודים בעירק. כרך ז'
חצ-8043/3 1/1/1976 משרד החוץ – חוזרי הסברה מס'  125-100
חצ-8206/7 3/1/1965 ג'מאל עבד אל-נאצר
חצ-8293/1 7/1/1971 שטחים  נתונים
חצ-141/1 2/1/1955 ועדת שביתת הנשק עם מצרים
חצ-9797/5 4/1/1986 מצרים – אנרגיה ונפט
חצ-9797/6 4/1/1986 מצרים – אנרגיה ונפט
חצ-9797/7 6/1/1987 מצרים – אנרגיה ונפט
חצ-9797/8 4/1/1986 מצרים – מש"ב (המחלקה לשיתוף-פעולה בינלאומי)  קורסים  מלגות  סמינרים ופרוייקטים טרילטרליים
פ-2062/18 1/1/1935 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות וטיוטת דברי הספד על רחל בלובשטיין (המשוררת). התאריך הינו משוער.
חצ-8134/5 12/1/1974 צרפת- אישים: סימון וייל
חצ-8134/6 5/1/1968 צרפת – אישים. מיטראן.
חצ-8137/3 11/1/1973 ארה"ב – ניקסון
חצ-8224/9 9/1/1970 ארה"ב. מקארתי יוג'ין
חצ-9783/11 4/1/1986 לבנון – ענינים קונסולריים
חצ-9783/12 4/1/1986 לבנון – סמים
חצ-9783/13 4/1/1986 לבנון – שיתוף פעולה כללי ומסחרי
חצ-9783/15 4/1/1986 לבנון – קשרים עם המוסד המתאם צה"ל
חצ-9783/16 4/1/1986 מצרים – משרד החוץ המצרי
חצ-9783/18 4/1/1986 מצרים – ארה"ב
חצ-9783/21 4/1/1986 מצרים – אירופה
חצ-9783/22 10/1/1987 מצרים – אירופה
חצ-8307/7 9/1/1972 אירן-ישראל. תכנית פיתוח
חצ-8308/1 5/1/1975 שטחים נתונים
חצ-38/8 4/1/1949 ירדן התיק עוסק במגעים והסכמים עם ירדן
חצ-6740/5 2/1/1973 בריטניה – עניני פנים 2
חצ-9782/9 4/1/1986 לבנון – איראן
חצ-9782/10 4/1/1986 לבנון – יחסים עם ארגוני חבלה (אש"פ) וקשרים עם פלסתינאים ארגוני טרור
חצ-3020/8 10/1/1968 אינדונזיה
חצ-6591/10 2/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – ויאטנם דרומית דיווחים
חצ-412/22 8/1/1958 יחסי ישראל – אלג'יריה – עליה
חצ-379/13 5/1/1952 נציגותנו בשיקגו  א'.
חצ-379/14 11/1/1955 נציגותנו בשיקגו  ב'.
חצ-3027/3 10/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם מצרים
חצ-3027/4 11/1/1955 ועדת שביתת – הנשק עם מצרים
חצ-1393/18 1/1/1967 נשק לשימוש בחלל – אמנה בינלאומית. אמנה לאי-הפצת נשק גרעיני
חצ-6596/19 2/1/1969 יחסים מדיניים ישראל – קונגו – התכתבות עם שגריר קונגו ועם זאיר  דיווחים
גל-59223/1 8/11/1987 גבעת שמואל – היתר בנייה תכנית בינוי בניין המועצה – גבעת שמואל – מאושר
גל-59407/69 7/19/1959 מתפרת לוקשינסקי וקורנפלד הסכם עבודה קיבוצי בין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י (על ידי מועצת פועלי חיפה) לבין מר לוקשינסקי ומר קורנפלד בעניין תנאי העסקת העובדים במתפרה שלהם.
חצ-6724/10 6/1/1974 ארגוני חבלה פלשתינאים – 1 דיווחים  חומר רקע  פרסומים
חצ-6603/17 2/1/1970 מגעים אישיים עם נאצר  תיק מיוחד דיווחים  רישום שיחת השגריר עם שר- החוץ בריטי
פ-2058/10 1/1/1925 קונגרס ציוני י"ד – פנקס רחל ינאית מהקונגרס בוינה פנקס אישי ובו רשימות בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי  מהקונגרס הציוני העולמי ה-14 שהתקיים בוינה ונושאים נוספים כגון: האוטונומיה של ארץ ישראל  הנגב ועוד.
חצ-349/31 6/1/1952 דוחו"ת הנציגות – הרליץ  ב'.
חצ-458/12 8/1/1951 יהודי קוצ'ין
פ-2062/22 1/1/1921 רשימות ומאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנוגע לספר היוחסין לצבי שמשי ומאמרים על תל יריחו ומערת צדקיהו. התאריך הינו משוער.
חצ-227/18 2/1/1961 יחסים עם אינדונזיה
חצ-451/4 2/1/1962 יחסים מדיניים בין ישראל וניגריה
חצ-59/5 1/1/1968 ויאטנם
פ-2062/23 1/1/1947 טמה צ'רצ'יל החיבורים "החברה צ'רצ'יל איננה" ו-"יער החלוצה" מאת רחל ינאית בן-צבי  לזכר טמה (תמה) צ'רצ'יל  חברת פועלי ציון מוויניפג  קנדה.
פ-2062/25 7/6/1971 יצחק טבנקין – התיחדות עם זכרו/ רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "יצחק טבנקין – התיחדות עם זכרו" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2062/26 1/1/1950 תיק דמויות השומר – מוסה משה מתיתיהו / רחל ינאית ציון לנפש – לזכר גיטל דינוביץ  בת העיר העתיקה בירושלים  השומרים הראשונים בארץ (מיכאל הלפרין מגזע מלכות בית דוד) מאת ש. שפירא  "מן החריש ועד הגורן – חיים צימרמן – קווים לדמותו"  צבי בקר  אלכסנדר זייד  "לדמותו של אליהו (גולומב)"  "עם אליהו (קטעי זכרונות)"  על קברך (לזכר למדן)  "עם ב. בורוכוב"  ישראל רומרשטיין  הדוד "לוזר"  "בלפוריה"  "זכרון לכובשי מרחביה" ועוד.
חצ-450/2 1/1/1958 יהודים
חצ-450/3 9/1/1956 יהודים
גל-59410/22 10/15/1947 תוספת יוקר התכתבות וחוזרים מהתאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל בנוגע לחישוב תוספת היוקר לעובדים.
ג-5381/48 6/1/1948 סטנוגרמות מישיבות הממשלה 1948 ( 20.6. – 5.9. ) סטנוגרמות מישיבות הממשלה הזמנית 30.6.48 – 5.9. ( דפים בודדים  מתוקנים  לא לפי הסדר הפנימי )
חצ-307/3 5/1/1969 ישראל ניגריה
כ-1440/5 4/1/2006 תוצאות הבחירות לכנסת ה – 17 סיכום ארצי של תוצאות הבחירות לכנסת ה – 17
חצ-439/6 6/1/1956 העדה היהודית
פ-1892/30 11/2/1908 יצחק בן צבי – התכתבות מכתב (קרוע) מאת א. קנטר אל בן צבי.
פ-2062/30 1/1/1938 עם ב. בורוכוב מאמר בשם "עם ב. בורוכוב (עשרים שנה למותו – קטעי זכרונות"  אשר פורסם ב-"דבר הפועלת" ב-1938. וחיבורים נוספים בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי.
נ-116/74 12/1/1963 E. Dingens פנייה מאזרח גרמני המחפש חבר לעט. בתשובה  הפנתה אותו לשכת הנשיא לעיתונים היוצאים לאור בגרמנית
נ-116/75 6/1/1963 D.G. Duker התכתבות לשכת הנשיא שזר עם פרופ' דוקר מאוניברסיטת "ישיבה" בניו יורק.
נ-116/76 3/1/1964 E. Edgar מכתב לנשיא שזר מסטודנטית בקולג' השואלת לדעתו על שמירת זכויות האדם בארה"ב.. לשכת הנשיא השיבה כי אין הדבר בסמכותה.
נ-116/77 8/1/1965 J. Ekrony מכתב לנשיא שזר מאזרח תושב רומניה המציע נוסח חדש של ברכה שתשלח מישראל לרומניה לרגל החג הלאומי שלה.
נ-116/78 4/1/1964 J. Fridley מכתב לנשיא שזר מאישה נוצרית חובבת ישראל
נ-116/79 7/1/1964 I. Friedman העברת פניה לנשיא אל הסוכנות היהודית
נ-116/81 3/1/1965 B. Friedman בתיק מכתב של אזרח ארה"ב המעביר לנשיא שזר מכתב תמיכה בישראל שקיבל אותו אזרח מחבר קונגרס. תשובת לשכת הנשיא
נ-116/82 3/1/1964 F. Fritch פנייה נשיא בעניין הכרה בחסיד אומות עולם
פ-2062/5 11/2/1921 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "ישראל גלעדי" מאת רחל ינאית בן-צבי  על ישראל גלעדי חבר "השומר"  כולל רשימת נקודות ציון מאת קיילה גלעדי.  התאריך הינו משוער.
גל-8270/2 1/1/1966 מפות הכרמל בתיק תכניות מתאר לייעוד שטח לגן לאומי – כרמל.
גל-8274/1 1/1/1963 מפקדת מרחב שלמה – פרוטוקולים ועדת תכנון ובניה מרש"ל (מרחב שלמה) פרוטוקולים של מינהל לפיתוח מרחב שלמה  התכתבות עם משרד המשפטים
גל-8274/2 5/7/1970 ועדת תכנון ובניה מרש"ל (מרחב שלמה) – פרוטוקולים סיכומי ישיבות של הועדה בנושא הקמת מבני מגורים  תעשייה ומסחר; תב"ע מפורטת לאזור הצוק המזרחי; צווים שונים.
ג-9519/26 9/11/1959 חברה קדישא – חיפה  רחוב הרצל 63 חיפה. בתיק התכתבות ל ארכיון המדינה עם חברה קדישא חיפה בעניין הפקדת חומריהם בארכיון.  התיק מכיל התכתבות בעניין הפקדת החומר ולא את החומר עצמו. החברה נוסדה ב-י"ח אב תרצ"ו (1937)  ונרשמה כאגודה בתאריך 15.12.1937 ובמספר 289/546. החברה רושמת נפטרים מהעדה האשכנזית בלבד. חומרי החברה מכילים אלפוני שמות נפטרים; פנקסי נפטרים; רשימת שמות נפטרים לפי שרות בית העלמין הישן.
חצ-9680/5 6/1/1986 סומליה – כללי
גל-59441/2 1/1/1981 יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-59441/3 1/1/1982 יו"ש (יהודה ושומרון)
נ-116/72 4/1/1964 M. Dietzsch פנייה לנשיא שזר בעניין חומר לימוד על תולדות ישראל. הפניית הפונה לקונסוליה הישראלית
נ-116/73 8/1/1964 Prof. F.C.Dondi הצעת מדען איטלקי לנשיא שזר לפתוח מיזם להפקת אנרגיה ממי הים. לשכת הנשיא הפנתה אותו למועצה הלאומית למחקר ולפיתוח
גל-8291/13 11/23/1971 חי-בר בלפוריה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל רשות שמורות הטבע  אברהם יפה  בנוגע להקמת "חי בר" ליד המושב בלפוריה: סיכום סיור בשטח המיועד  זכון דברים בין רשות שמורות הטבע למושב בלפוריה ועוד.
גל-8296/13 10/15/1974 מנהל אזרחי – מרש"ל (מרחב שלמה) באיזור השטח הצבאי של מחנה מרש"ל (מרחב שלמה) ישנם מספר מבני מגורים בשימוש רשות שמורות הטבע ואגד – בתיק – התכתבויות בין רשות שמורת הטבע לבין מפקדת מרחב שלמה בעניין הפסקת מגורים אזרחיים בשטח צבאי; עוד בתיק – דיונים וישיבות תיאום ותכנון לגיבוש רעיונות לפיתוח איזור סנטה קתרינה ומפרץ אילת ותכנית אב לפיתוח האיזור. כן בתיק – נהלי עבודה לכל עובדי המדינה במרחב שלמה.
גל-8296/16 8/1/1974 ועדה לתכנון ובניה מרש"ל (מרחב שלמה)- התכתבות אופירה – מדיניות תכנון ובניה  הקמת מבני ציבור.  עבודות בינוי שנעשו ע"י רשות שמורות הטבע במרש"ל 1973-1974. בקשות להיתרי בנייה. פרוטוקולים ועוד.
גל-46487/24 6/27/2002 השר אשר אוחנה – קבורה בתיק בקשה למתן רשיונות לחברה לענייני קבורה — בדרך כבוד.
נ-119/8 5/1/1965 Morris Adler מכתב הוקרה מהנשיא שזר לקהילת שערי צדק ממישיגן על תרומתם להקמת בית ספר על שם הרב משה חיים אדלר בגדות
נ-119/9 7/1/1966 Leo Guzik מכתב אחד בלבד מעוזרת הנשיא שולמית נרדי
נ-119/10 6/1/1966 G.N. Joshi התכתבות עם המשורר ההודי Jagdish Joshi ששלח לנשיא שיר שכתב על מדינת ישראל "השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה".
נ-119/12 7/1/1966 D. Tempel מכתב אחד בלבד בעניין קולונל ד. טמפל
נ-119/14 6/1/1966 Joe Grossman התכתבות עם ג'ו גרוסמן עוזרו של חבר הקונגרס מק'גארת'
נ-119/15 6/1/1966 Ned Ogorman התכתבות עם המחנך והמשורר האמריקאי אדוארד צ'רלס "נד" או'גורמן המבקש להתייעץ בנשיא שזר על מתווה לספרו שיתפרסם ב-1969 על ידי ההוצאה לאור "random house" בשם: "Prophetic voices: ideas and words on revolution". המתווה תחת השם: essays in revolution מצורף להתכתבות.  "השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה".
נ-119/16 6/1/1966 Alvaro Juan התכתבות עם אלווארו חואן ממדריד
נ-119/17 8/1/1966 Helmut Holz התכתבות עם הלמוט הולץ מאורוגוואי לגבי ביקורו של הנשיא שזר בקהילה ובבתי הספר היהודיים
נ-119/18 1/1/1966 Rav  .s. Gourary
נ-119/19 8/1/1966 Gheesa Hankins בקשת סיוע ליהודי ארגנטינה
נ-119/21 2/1/1968 Dorothy De rothschild התכתבות של הנשיא שזר עם דורותי דה רוטשילד (אשת ג'יימס דה רוטשילד)  ברכת הנשיא לעת ביקורה בירושלים ובבית הנשיא  הענקת תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית לדורותי דה רוטשילד
נ-119/22 2/1/1966 Juda Minkin בתיק מכתב אחד
נ-119/24 7/1/1966 A. Leavitt בתיק מכתב אחד בלבד מהג'וינט – תודה לנשיא על תרומתו לספרייה על שם משה לויט בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
נ-119/25 1/1/1966 Moses Rischin התכתבות עם פרופסור משה רישין מסטייט קולג' סן פרנסיסקו על ביקורו בירושלים ועל הביוגרפיה שהוא כותב על אברהם כהאן
מ-5148/9 1/1/1940 תצהירי עבריינים תצהירים של עבריינים.
מ-5602/3 6/1/1938 פנקס האשמות – נצרת ספר רישום תיקים פליליים שנפתחו.
כ-1447/32 3/1/2011 חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מספר 3)  התשע"א – 2011 התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרס 2011)
מ-5148/23 1/1/1947 Orders and Instructions – הוראות ונהלים
מ-5602/4 1/1/1936 פנקס האשמות – נצרת ספר רישום תיקים פליליים שנפתחו.
ג-6464/22 3/11/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מזרחי אלי התכתבויות עם אישים וגופים שונים  הזמנות לאירועים  תיאום פגישות ועוד.
רש-1557/5 12/16/1948 אגף העתיקות – קשרים מוסדות תרבות סיורים  הסברה לחיילים בנושא שימור עתיקות  התכתבויות  דואר נכנס/יוצא ועוד.
רש-1558/5 3/1/1966 אגף העתיקות – המוזיאון הלאומי  ועדת ותקין  הקונסטיטוציה של המוזיאון התכתבות בנוגע הקמת חברה ציבורית מוזיאון ישראל ירושלים  תקנון מוזיאון ישראל  הרכב משכורות העובדים
א-157/5 9/21/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 13-15 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 13  21.9.1956 : עדויות- אליהו ברוך  ד"ר פציפיצי  יעקב שץ  שלום בן חורין  הרב מנחם פרוש  חיים צוובנר. פרוטוקול מס' 14  23.9.1956 : עדויות- מר א. מ. גניחובסקי  כוכב לב דוד  גרשון שטרן  מיכאל כהן  יהודה פאלי  אשר ראטה. פרוטוקול מס' 15  24.9.1956 : עדויות- הרב מרדכי גימפל בארג  ראובן גרינברג  מרדכי דגוני  משה ברוך לוין.
ג-6390/18 1/1/1965 יחסי ישראל-פנמה
גל-8371/9 1/18/1977 שואה תשל"ז התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מרכז ההסברה  יהודה אילן  בנוגע לארגון ימי הזיכרון לשואה ולגבורה: סיכומי ישיבות בנושא  "טיפוח תודעת השואה ויום הזיכרון לשואה ולגבורה"  עצרות זיכרון לשואה ולגבורה  יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה – הוועדה המדעית המייעצת – דין וחשבון לשנת תשל"ז  בית לוחמי הגיטאות – עולות ואירועים (נובמבר 1977)  כנס בינלאומי לזכרו של יאנוש קורצ'אק  עצרות זכרון לשואה ולגבורה לציון 35 שנה למרד הגטאות ועוד.
ג-6771/12 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – ארגנטינה
ג-6772/6 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – אינדונזיה
ג-6772/26 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – ליבריה
ג-6741/16 6/1/1974 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – ענינים שונים מכתב נגד ישראל בענין ביקור קרייסקי מאת הליגה הערבית לאיחוד הסוציאליסטי. סקר  התכתבות ופרסום בנושאים: ועדת חקירת אסון מעלות  פיצויים מגרמניה  ההקדש המוסלמי  חידוש המשא-ומתן עם הקהיליה האירופית.
נ-121/2 11/1/1967 B. S. Wrisman מכתב מתושב ארה"ב לנשיא.
נ-121/4 11/1/1967 Miriam Levin בתיק חוברת בנושאים נוצריים.
נ-121/5 4/1/1967 Masato Nagamine מכתב מיפאני המבקש שהנשיא שז"ר יפעל לשלום עולמי.
נ-121/8 1/1/1967 R. Rodoszycki 3 מכתבים לנשיא.
נ-121/9 4/1/1968 Rav. M. Fiterman 2 מכתבים מהרב פיטרמן  הרב של קהילת קוראסאו באיים הקריביים.
נ-121/13 8/1/1968 Thomas J. Willis מכתב אחד בתיק.
ג-6315/2 1/1/1960 המחלקה לשיפור פני נוף הארץ ופיתוח אתרים הסטוריים
פ-2065/28 2/29/1928 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לנסיעתה של רחל ינאית בן-צבי לארה"ב ולקנדה.
ג-7075/29 7/1/1955 תערוכה של מגילת העצמאות וחותמיה. כרך ב' בתיק התכתבות מול מר ג'סטין טרנר מארה"ב בנוגע לקיום תערוכה אודות מגילת העצמאות וחותמיה בארה"ב  התערוכה התקיימה בחודש מרץ 1960  כמו כן התכתבויות רבות של הגנז אל מול חותמי המגילה בעניין התערוכה ובנושא תיעוד זיכרונותיהם מחתימת העצמאות  תיעוד שבוצע ע"י וורטמן ותוצריו הופקדו בארכיון המדינה.
גל-11894/27 1/1/1960 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – טכורש כתריאל פישל בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בנוגע לקבלת הספר "התורה והמדינה" ושאלותיו בנוגע לדת ומדינה
גל-11894/37 1/1/1955 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – מימון יהודה לייב  רב שר הדתות הראשון של ישראל בתיק התכתבות עם דוד בן-גוריון בנוגע לכפיה דתית ונושאים אחרים הקשורים בדת היהודית
ג-7076/1 12/10/1958 תוכנית להקמת "ארכיון לאומי לישראל" בתיק התכתבות בעניין הצעה להקמת ארכיון לאומי בירושלים.
גל-62895/10 1/1/2004 חוק מילואים
ג-7076/20 6/15/1969 המכון לחקר השואה – ועדה למדריך ארכיוני לחומר על השואה (כרך א') התיק מכיל התכתבויות של הועדה המייעצת להוצאת "מורה דרך למקורות ארכיוניים לתקופת השואה" וכן טיוטות לפרסום עצמו.
ג-6388/5 1/1/1962 יחסי ישראל-אלג'יריה. כרך א'
ג-3013/12 5/31/1948 תיק מלשכת ראש הממשלה בן גוריון בענייני קליטה  בחמש שנות המדינה הראשונות תיק עשיר עם מסמכים רבים ומגוונים בענייני עליה מקום המדינה ועד תחילת 1953. כולל נתונים סטטיסטיים  סטנוגרמות של ועדות  התכתבויות  מות של מחנות ויישובי עולים  ועוד.
גל-6885/12 12/17/1962 מועצה אזורית עמק לוד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות האזורי ברחובות בנושאים הקשורים למועצה האזורית עמק לוד: מכסות מים  טיפול בדרכים חקלאיות  ריסוס ועוד.
גל-56778/9 5/6/1960 שטח שיפוט כפר יאסיף התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לשטח השיפוט של המועצה המקומית כפר יאסיף (כפר יסיף): משא ומתן להרחבת שטח השיפוט  צו בדבר המועצה המקומית כפר יסיף  פס"ד בג"צ 684/82 – המועצה המקומית כפר יסיף נגד שר הפנים  פעילות ועדת גבולות כפר יסיף  עתירה בג"צ 2657/90 – המועצה המקומית כפר יסיף נגד שר הפנים  צו המועצות המקומיות (א) (כפר יסיף  תיקון)  התשנ"א-1990 ועוד.
פ-4163/12 1/1/1937 ערבית ניירות שונים הקשורים לתרבות הערבית ולאזור שכם
פ-2037/5 2/6/1911 מאמרים ונאומים של יצחק בן-צבי בתיק מאמרים בפורומים מפלגתיים וציבוריים ונאומים של יצחק בן-צבי בנושאים שונים (רובם מתקופת המנדט ומיעוטם מהתקופה העות'מאנית  מימי המדינה ומתקופת הנשיאות): השאלה הקולוניאלית והסוציאליזם  איחוד "פועלי ציון" ו"הפועל הצעיר" במסגרת מפא"י  קופת הפועלים הארץ-ישראלית (קפא"י)  "הספר הלבן"  הבחירות לעיריית ירושלים  מצבה של ירושלים בזמן מלחמת השחרור והמאבק על מעמדה  קליטת עליה ועוד.
ג-7118/25 2/6/1958 פיקוח על ארכיון לוחמי הגיטאות. כרך א' בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה עם ארכיון לוחמי הגיטאות בעניין הענקת מעמד ארכיון ציבורי ללוחמי הגיטאות  דוחות שנתיים  סקר הועדה לבחינת ארכיונים ציבוריים ושאלון לארכיונים היסטוריים.
ג-7118/26 1/31/1963 פיקוח על ארכיון לוחמי הגיטאות. כרך ב' בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה עם ארכיון לוחמי הגיטאות. עיקר ההתכתבות הינה בעניין הגשת דוחות שנתיים.
ג-7118/27 1/1/1969 פיקוח על ארכיון לוחמי הגיטאות. כרך ג' בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה עם ארכיון לוחמי הגיטאות ודחות שנתיים של הארכיון.
ג-7118/28 3/29/1974 פיקוח על ארכיון לוחמי הגיטאות. כרך ד' בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה עם ארכיון לוחמי הגיטאות ודוחות שנתיים של הארכיון.
ג-3015/24 7/1/1952 חומר על חקירת מקרה האסון לגדנ"עי יוסף מרקוביץ' ז"ל פרוטוקולים מישיבות ועדת החקירה  דו"חות  חוות-דעת על הקורסים של הגדנ"עי ועוד. כרך א'
ג-3015/25 7/1/1952 הועדה לחקירת הנסיבות שגרמו למותו של הגדנע"י יוסף מרקוביץ  ז"ל פרוטוקולים מישיבות הועדה. כרך ב'
ג-3015/26 7/1/1952 הועדה לחקירת הנסיבות שגרמו למותו של הגדנ"עי יוסף מרקוביץ  ז"ל פרוטוקולים מישיבות הועדה. (המקור וההעתקים בכתב-יד). כרך ג'
ג-3015/27 6/1/1952 הועדה לחקירת הנסיבות שגרמו למותו של הגדנע"י יוסף מרקוביץ  ז"ל פרוטוקולים של ישיבות הועדה: 1) המחנה בו התקיים קורס מפקדי כוחות בחטיבת גדנ"ע – דרום. 2) דו"ח ניתוח הגופה. 3) שונות (ההלוויה ועוד). כרך ד'.
ג-5436/1 5/1/1948 משרד המסחר והתעשיה – 1 – כרך א' תכנית פעולה  דו"חות תקופתיים  סיכומי נתונים על התפתחות התעשיה ב- 1949 ותחזית ל- 1950; תזכירים של השר פרץ ברנשטיין  ד"ר א. מרכוס  ה. הולנדר ואחרים; הזמנות לפרסומים בנושא ורשימת הפרסומים; חילופי מכתבים ( כולל גליונות בירורים של משרד מבקר המדינה )
ג-5436/2 11/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1 – כרך ב' סקירה על פעולות המשרד בשנת תשי"ב והערות מזכיר הממשלה  דו"חות הפעילות של אגף הפיקוח 12.51 – 2.52  רשימות חברי ההנהלה ובעלי הסמכויות; מינוי מנכ"לים – החלטות הממשלה  הוראות נוהל לקיצוב מנות המזון 5.53 ( חוברת )  תקנון לפעילות הועדות לתגובות אדמיניסטרטיביות; חילופי מכתבים ( כולל שאלות בן-גוריון למשרד ותשובות השר )
ג-6911/20 6/1/1970 קהילות ספרדיות התכתבות עם הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות
ג-3015/30 7/1/1952 הועדה לחקירת הנסיבות שגרמו למותו של הגדנע"י יוסף מרקוביץ  ז"ל טיוטות ודו"ח הועדה. כרך ז'
ג-3016/4 5/1/1952 חברת השילומים תכנית פיתוח שלה הכלכלה הישראלית כולל נספחים בשנים 1962-1952
ג-6315/9 6/1/1961 המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים (תיק 2)
פ-297/17 1/1/1942 אפיף ח'ורי – אדמה בסביבת ח'רבת אבו-פלאח תורמוסעיה ומע'יר (אזור ראמאללה) (1942) תביעת מחמד עבד אל-קאדר ואחרים נגד עווד' אל-נעסאן ואחרים בפרשת הסגת גבול חלקות קרקע.
ג-5366/18 5/1/1950 ארגון חגיגות בעלות אופי לאומי וציבורי  ועדת הפסטיבלים ארגון חגיגות ופסטיבלים – הצעת החלטה והחלטות הממשלה  ועדת השרים לעניני פנים ושרותים  ועדת הפסטיבלים על הסדרת עניני החגיגות והפסטיבלים; התכתבות פנימית ובין-משרדית בנדון  כולל המחלקה הארגונית בהסתדרות הציונית; חוזרים  מכתבי לואי ( כולל תקנות בדבר מערך בדיקה לכינוסים בינלאומיים )
ג-5439/23 3/1/1950 ועדת הדיור המרכזית – חלק ב' החלטות הממשלה בדבר תקנון לדיור משרדי הממשלה וביצוע החלטות ועדת הדיור המרכזית  פרוטוקולים מישיבות ועדת הדיור המרכזית מס' 29  53  68 – 70 ( 30.5.51 – 1.9.59 )  מישיבות ועדת הדיור המחוזית חיפה ופגישות אחרות בנושא; תקנון לדיור משרדי הממשלה 21.2.54 – 10.9.59; תזכירים  חות-דעת  הזמנות  סדרי-יום  חילופי מכתבים וכו'
ג-5484/1 9/1/1954 משרד ראש הממשלה – תקן לשנת 1954/55 תקן לשנת התקציב 1954/55; רשימות עובדים לפי התקן ( סעיפי המשכורת והפעולה )
פ-2692/1 1/4/1961 מכתב מאביבה צוקרמן לרחל ינאית – ענינים אישיים מכתבים מאביבה צוקרמן ומברוך צוקרמן
ג-2059/18 8/20/1958 תברואה – קריית שמונה בתיק מכתב אחד בענין חיבור בנין הדואר בקרית שמונה עם רשת הביוב והמים.
ג-2056/37 6/1/1954 חינוך – שלחים בתיק התכתבות בעניין רישום ילדים לחינוך ממלכתי במועצה האזורית שלחים והקמת מגרשי משחק במושב שלוה.
פ-296/40 1/1/1946 אנוור זכי נסייבה – מקרקעין בעיסאו'יה (1946) בקשה מטעם עלי ע'איב לקבל רשיון לבניה בית וכתב אישום  שהוגש נגד ע'איב בגין הקמת מבנה ללא קבלת רשיון מועדת התכנון והבניה.
ג-7980/22 1/1/1986 קיבוץ ניר דוד (תל-עמל). טפסים בנושא מוזיאון לארכיאולוגיה בקיבוץ ניר דוד.
ג-5440/19 6/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד העליה חוזרים לקציני העליה בחו"ל ולמשרדים בארץ בדבר מילוי כרטיסים לביקורת העולים ושאלון לתייר; תזכירים  חילופי מכתבים ( דיור המשרד בקריה בתל-אביב  שחרור החדרים התפוסים ע"י משרד הבטחון  העברה לבנין המרכזי בירושלים וכו' )
גל-59798/39 7/7/1986 הנושא: בניה- חיפה (בנ-4141/51)  אלמקוס יעקב  רח' קבוץ גלויות 66  גוש 10850  חל 105  חיפה + פרוטוקול בתיק תוכניות מאושרות ופרוטוקולים להיתר בנייה עבור חנות בחיפה.
ג-7100/29 1/1/1966 קבלת תיקים ותעודות – חברת השילומים העברת חומר ארכיוני למסירה בארכיון המדינה
ג-5458/2 1/1/1959 קליטת עולים אקדמאים ע"י המועצה המדעית חילופי מכתבים בדבר העסקת עולים חדשים אקדמאים מפולין ורומניה במכון לחקר הנגב
ג-342/56 9/1/1948 חברת "ביצור" בע"מ חומר על פעולתה בתקופה 30.6.48 – 1.7.47
א-107/7 10/1/1974 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – תוכנית השיכון פרוטוקולי ישיבות והצעת תוכנית פיתוח של ועדת השרים לבחינת תוכנית פיתוח השיכון לשנים 1979/80-1975
א-7420/1 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – קיסינג'ר במזרח התיכון שלב ב' בהסכם הביניים עם מצרים 31.8.1975-29.8.1975 סטנוגרמות  סיכומי עמדות ישראל ומצרים.
ג-337/7 6/1/1948 בית-הדפוס הממשלתי בירושלים התכתבות בענין פעולתו
א-7058/4 4/1/1969 ארה"ב ארה"ב – דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל (כולל דו"ח ביקור בארה"ב של משה ביתן  סמנכ"ל  מ- 19.5.69
א-7099/13 6/1/1969 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – ענינים מדיניים שונים רישום ישיבות סיעת המערך מ- 4.6.69 – דיון על השטחים; נאום ראש-הממשלה מ- 21.10.70; דו"ח משיחת א. שפרינגר עם שגריר סין במערב גרמניה וכו'
א-109/6 5/1/1974 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – מעלות מברקים בנוגע לתגובות בעולם על אירועי מעלות
א-109/7 5/1/1974 לשכת ראש-הממשלה  גולדה מאיר – מעלות (המשך מתיק 6) מברקים בנוגע לתגובות בעולם על אירועי מעלות.
ג-337/8 8/1/1948 החזרת מכונות וציוד המדפיס הממשלתי המוחזקים ע"י הצבא התכתבות בנדון
ג-347/18 1/1/1950 ועדת החקירה בעניני החינוך במחנות העולים פרוטוקולים מישיבות  דו"חות מבקורים עם נספחים  התכתבות וכו'
א-7423/7 8/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – החלטות הכנסת החלטות  נאומים  הצעות סיכום התכתבות  חוות-דעת של היועץ המשפטי בנוגע להחלטות הכנסת כולל מצב הבטחון  יהודי ערב ובריה"מ  רצח מינכן  החלטות ועדות הכנסת ועוד.
גל-18807/55 9/15/1969 גן-ילדים ממלכתי מושב "אל-על"  רמת-הגולן התכתבות בעניין פתיחת גן ילדים ביישוב.
ג-333/8 12/1/1948 תלונות עולים חדשים התכתבות בנדון
א-112/16 11/1/1971 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – תכנית פיתוח כלכלי – ירדן צילומי פרוטוקולי פגישות  דו"חות ומברקים בנוגע לפיתוח כלכלי של ירדן  פגישות עם אישים ירדנים.
גל-54129/15 8/1/1983 תל אביב – תכנית מתאר התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להכנת תכנית מתאר לתל אביב-יפו: תכנית מתאר של תל אביב -יפו – מאזן שטחי ציבור  יחס ההיצע והביקוש לשטחי ציבור קיימים  תכנית מתאר של תל אביב -יפו – חומר רקע והסברים  תכנית מתאר של תל אביב -יפו – דו"ח מס' 10  פארק הדרום – פרוגרמה לפיתוח הפארק (פארק מנחם בגין) ועוד.
ג-850/31 12/16/1949 ועדת הקליטה פרטי-כל מישיבות ועדת הקליטה של משרד החינוך.
פ-2037/8 12/1/1910 נאומים  מאמרים ומכתבים מאת יצחק בן-צבי מאמרים שפורסמו בעיתון "האחדות": "דרישותינו הלאומיות בתוגרמה"  "לשאלת הקיום של בתי הספר היהודים בעותומניה"  "היהודים והפעולה המדינית"  "החיים הציבוריים בשנת תרע"א"  "המלחמה ומצבנו"  "בגליל התחתון"  "הקפא"י והפועלים"  "הכנסיה בבזיל" (הקונגרס הציוני העולמי העשירי)  "צורך השעה"  "המושבות בפני משבר"  "מלשיננו וראש הרבנים" ו-"מכתב מקושטא". בנוסף  מאמרים שפורסמו בעיתון "דבר" הערות לבעית הפליטים הערבים  "לבעיית המיעוטים בישראל" ו-"בעיות ירושלים". כמו כן  בתיק דבריו בועידה השביעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל  נאום הברכה בפתיחת הקונגרס הציוני הכ"ד  דבריו כראש המשלחת לועידה הבינפרלמנטרית – איסטנבול 1951  פתיחת בית אליהו גולומב בתל אביב  בישיבת סיעהת מפא"י בענייני חינוך  הערבים במדינה  שאלת החוקה  תקציב המדינה  רשות הפיתוח  ברכה למקווה ישראל  דבריו במועצת העם "ירושלים של מטה" ורשמיו מביקורו בכפרים הדרוזים.
א-7084/12 5/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים
גל-12902/1 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהודה אבנר – הפלאשים.
פ-1930/28 1/1/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות טיוטת מכתב באידיש מאת יצחק בן-צבי  במהלך שהותו בפולין בשליחות ההסתדרות  בעניין פועלי ציון בפולין. (תאריך משוער 1929)
א-7086/12 3/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – תיק אישי רה"מ מכתבים נכנסים רשמיים
גל-59718/33 3/1/1990 שגב ערן חטיבת גולני 52 בגוש 10874 חל' 84 83 34(4297/33)+פרוטוקול בקשה המבקש  תכניות  החלטות ופרוטוקול ועדת משנה לתכניות  בקשות וחלוקות.
א-7069/6 12/1/1970 הפרדת הכוחות עם סוריה דיווחים מנציגויות למשה"ח  ממשה"ח לחו"ל  מברקי חצ"ב; דיווחי אלוף הרצל שפיר לשר הבטחון משה דיין על שיחות ההפרדה ופרטי-כל משיחות עם הסורים בג'נבה; עלוני-מידע וכו' (כולל נוסח ההסכם מ-7.5.74 והנוסח הרשמי מ- .30.5.74
ג-325/21 1/20/1949 הצעות לאספקת דגלים לאומיים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של שלמה ארזי  מנהל לשכת הקריה  בנוגע לייצור ואספקת דגלי ישראל ומעמדים לדגלים לרגל חגיגות שנה למדינה.
א-7414/2 10/1/1974 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – אוגוסט 1974-אפריל  – 1975 (המשך מתיק 1) – מברקים פרוטוקולים בנושאים: עזרה ישראלית לכורדים  מגעים לקראת ועידת ז'נבה  רכש ישראלי בארה"ב  הפגישה בולדיווסטוק בין הנשיא פורד לברזנייב. (המשך בתיק 3)
א-278/10 12/1/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – פליטים פברואר 1972 מאי 1972 (כרך א') (המשך מתיק 9) מברקים ודו"חות בענין חילוקי דעות בממסד הפלשתיני  התקרבות ביחסים בין ברית-המועצות והפלשתינים  חדירת מחבלים מהגולן ועוד.
א-278/12 10/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – פלשתינאים – יוני 1974 – אוקטובר 1974 (כרך ב') מברקים  פרסומים ולקטי מודיעין בענין תוכנית ישום פליטים ברצועת עזה וסיני  ועדת התאחדות הסטודנטים הפלשתינים ועוד.
פ-3105/24 7/25/1971 היישוב היהודי בירושלים במאה הי"ט התכתבות בנושאים: ימי עיון וסיורים בירושלים מטעם יד בן צבי  טבלאות סיורים בירושלים  מכתבי תודה  מודעות בעיתונות אודות פעילות יד בן צבי ועוד.
א-280/9 11/1/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – תיוק ישן חומר מדיני לא מסודר  פרסומים מברקים וסקירות בענין קשרי ישראל ארה"ב כולל שיחות הפרדה  ביקור ניקסון בישראל  מסמך סונדרס ועוד.
א-7117/4 12/1/1973 רה"מ יצחק רבין – פרטי-כל מפגישות ושיחות פרטי-כל מפגישות ושיחות רה"מ י. רבין עם מדינאים  דיפלומטים  עתונאים וכו'  חלק א'
פ-2069/6 8/1/1908 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לאברהם אידלסון מכתב בנוגע לבית הספר "בצלאל" ולחג הקונסטיטוציה בירושלים שנועד לפרסום בעתון "ראזסווייט" ('השחר') שאידלסון ערך.
א-271/4 9/1/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מצרים (כרך א') מברקים  דו"חות בענין מלחמת יום-הכיפורים וההכנות לועידת ג'נבה. (המשך בתיק 5)
א-271/6 8/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מצרים – (כרך א') (המשך מתיק 5) מברקים  וסקירה בענין יחסי מצרים והעולם הערבי וברית-המועצות  הסיכסוך עם ישראל ועוד.
פ-2069/9 1/1/1950 לחשבון החלוצי של תקופתנו/ דוד בצלאלי באחורי דפי המאמר של בצלאלי העוסק בתקופת העלייה ההמונית למדינת ישראל  קיימת טיוטת חיבור שכתבה רחל ינאית בן-צבי בנוגע לתולדות ארגון "ההגנה" וראשית ימי השלטון הבריטי בירושלים. ייתכן שהחיבור נכתב במסגרת הספר "ההגנה בירושלים"  אותו ערכה.
א-272/4 11/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – או"ם – עצרת (המשך מתיק 3) מברקים  תזכירים וסקירות בענין המזרח התיכון  בעיות הפלשיתנים  חידוש מנדט כוחת האו"ם ועוד.
פ-2068/37 12/1/1960 יום גדוד העבודה בבית הנשיא – מאמרים על רמת רחל  שלושה מאמרים על "גדוד העבודה": "שני הצריפים" (על הקמת שכונת רחביה) מאת יצחק בן-צבי  "אנו נאחזים בצפרנים ברמת רחל" מאת עמנואל בר חיים ו-"רמת רחל עמדת מגן לירושלים" מאת רחל ינאית בן-צבי. זאת מתוך "הקבוצה"  כרך ז'  חוברת ד'  טבת תשכ"א.
א-273/8 12/1/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – הצוות הבינמשרדי לועידת ג'נבה – 12.1973 פרוטוקולים  טיוטות  הסכמים ודו"חות  התכתבות בענין יהודי ערב  הסכם השלום עם מדינות ערב.
א-274/4 1/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – השלב הבא אוקטובר 1974 – (חומר י. בן-אהרון) ניירות עבודה טיוטות תזכירים בעניני פירוז הסצנריו למו"מ בשלב הבא עם מצרים  התחייבויות מצרים בהסכם ההפרדה ועוד. ועוד.
פ-3110/11 3/23/1964 יד יצחק בן-צבי. בתיק פרוטוקולים ודוחות מישיבות"יד יצחק בן-צבי".
א-4321/7 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – ירדן. (המשך מתיק מס' 6) התכתבות בנוגע לסכר מקרין (מקרן)  דיווחים ממשרד החוץ  פרסומי חצב
א-7437/10 5/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – אמיל פקנהיים – התכתבות ומברקים בתיק גם התכתבות בנוגע לאישים אחרים כמו מילטון הימלפרב  סמואל ברונפמן וריצ'ארד רובר.
א-285/29 10/1/1960 פנחס לבון – הפרשה – בן-גוריון התכתבות בקשר לפרשה  משפטו של אברי אלעד  התפטרותו של לבון.
גל-50500/4 2/22/1994 בחירות להסתדרות התכתבות  תקנון לבחירת מועמדי המפלגה לועידת ההסתדרות  נוהלים ועוד
א-7382/10 12/1/1979 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (המשך מתיק 9) מברקים וסקירות בנוגע לדיווחים מדיניים בין שגרירות ישראל בוושינגטון לירושלים בעניני הבחירות בארה"ב  הפלישה הסובייטית לאפגניסטן  הספקת דלק לישראל  ועוד.
א-7384/8 8/1/1981 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (המשך מתיק 7) מברקים וסקירות בנוגע למדיניות ארה"ב במזרח התיכון  הכנות לקראת ביקור רה"מ מנחם בגין בארה"ב  הפלת מטוסים לוביים על-ידי מטוסים אמריקנים  הספקת מטוסי האיווקס לערב-הסעודית  ועוד.
א-7384/9 9/1/1981 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב מברקים ופרוטוקולי שיחות בנוגע למדיניות ארה"ב במזרח התיכון בנושאים: ביקור רה"מ מנחם בגין בארה"ב  המשבר בלבנון הספקת מטוסי האיווקס לערב-הסעודית ועוד. (המשך בתיק 10)
א-7108/5 5/1/1983 יועץ ראש-הממשלה לעניני תקשורת – הסכם עם לבנון טופס הסכם השלום בין ישראל ללבנון מ- 4/5/1983
א-370/6 5/1/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – ביקור בראנדט יולי 1973 (המשך מתיק 5) ביקור בראנדט יולי 1973 המשך מתיק 5- מברקים  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות נאומים לקראת ביקורו של הקאנצלר הגרמני וילי ברנדאט וסיכום הביקור.
חצ-8680/7 1/1/1984 לבנון – מעברי גבול.
חצ-4372/15 6/1/1951 ראובן שילוח – ועדת שביתת הנשק עבר הירדן התכתבות  סיכומי שיחות ודיוני הועדה בנוגע לתלונות הצדדים  הריסת הכפר חירבת ג'למה  עבודות הנזירים במנזר לטרון בשטח ההפקר  החזרת בדואים שעברו לשטח הירדן  הסכם עם הירדנים למניעת הסתננויות  ועוד.
גל-5657/3 3/1/1965 אגף הפרוגרמות – מוסדות ציבור –  תוכנית פעולה לשנת 1965/66 בתיק רק  תוכנית פעולה לשנת 1965/66 של אגף הפרוגרמות – מוסדות ציבור.
א-7378/1 8/1/1974 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב מברקים  סיכומי שיחות ומזכרים בנוגע לעמדות שונות של ארה"ב כולל המצב במזרח התיכון  סיום הלוחמה  תיקון ג'קסון הגדלת הסיוע האמריקני לאתיופיה  המשא ומתן להסכם הביניים בין ישראל למצרים וסוריה  ועוד. (המשך בתיק 2)
א-7378/7 12/1/1974 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (3) מברקים וסיכומי פגישות בנוגע למגעים מדיניים עם ארה"ב בשאלת המזרח התיכון  כולל המשך המשא ומתן  מכירת נשק לערב-הסעודית העברת נשק לישראל דרך האיים האזוריים  סיוע תקציבי מארה"ב לישראל  ועוד. (המשך בתיק 8)
ג-2092/44 1/12/1951 גבעת שמואל חוק עזר בדבר רשיונות לאופניים בגבעת שמואל.
פ-2704/4 1/1/1950 ספר ההגנה טיוטת דברים לספר ההגנה מאת משה אברבוך  סעדיה קירשנבאום ואברהמי אודות פעילותם בארגון "ההגנה".
ג-3925/32 1/1/1948 רשימות השבויים  רשימות השבויים הישראליים במצרים ועבר הירדן – באנגלית – לפי אותיות A-B: שם  כתובת  אזרחות האב  פציעות ודרגה צבאית.
ג-3925/33 7/17/1948 רשימות הפצועים  שמות הנופלים במלחמת העצמאות בתאריכים 27.8.1948 – 11.9.1948  אשר פורסמו ע"י מחלקת נפגעים באגף כח אדם בצה"ל: הכין נפלו ומתי  שם וכתובת מגורים. בנוסף  בתיק רשימת הפצועים בבית החולים העירוני "הדסה" – תל אביב ביום 17.7.1948.
גל-13506/4 1/1/1974 לשכת המנכ"ל : מועצת משאיות בשעת-חירום. שילוב מועצת המשאיות בהיערכות בתחום ההובלה לשעת חירום  דיון בלשכת מנכ"ל משרד התחבורה מ-2 בינואר 1075 בנושא של הובלת מטענים בשעת חירום  פירוק חברת צפע
חצ-9803/9 9/1/1987 תורכיה – יחסי סחר וכלכלה עם ישראל
חצ-9803/10 4/1/1986 תורכיה – יחסי סחר וכלכלה עם ישראל
גל-668/15 1/1/1968 העברת סרט על מלחמת ששת הימים לארה"ב לפרופ' קואד.
חצ-9801/14 4/1/1986 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כולל הספר הלבן
חצ-9802/6 4/1/1986 תורכיה – עצורים ישראלים בתורכיה
חצ-9802/9 4/1/1986 תורכיה – עתונאים
חצ-9802/10 2/1/1986 תורכיה – כתבות ומאמרים בעתונות
חצ-9802/11 1/1/1988 תורכיה – כתבות ומאמרים בעתונות
חצ-9802/12 4/1/1986 תורכיה – קשרי תרבות ומדע
חצ-9802/15 6/1/1987 תורכיה – יהודים
חצ-9803/1 4/1/1986 תורכיה – תחבורה ימית  ים ושייט
חצ-9803/2 4/1/1986 תורכיה – שיתוף-פעולה משב"י
מ-4214/70 1/1/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין. המתלונן: מוחמד אחמד קורדי נשדדו 46 כבשים משטח מרעה באזור חלב  העקבות הובילו לכפר סורון  לואדי שערה ליד מסחה ולכפר סולם ונעלמו.   שמות מוזכרים:
מ-4214/71 2/26/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד כסף אבי החשוד טוען שהמתלונן ידוע כתמהוני.  שמות מוזכרים: מוחמד שאדי קרימי  אחמד מוחמד אוואד היטיני
חצ-9803/6 4/1/1986 תורכיה – תיירות
חצ-9803/7 4/1/1986 תורכיה – טיפול רפואי לתושבי חוץ בישראל
חצ-9803/8 1/1/1988 תורכיה – שיתוף פעולה כללי  ומסחרי
חצ-9803/3 4/1/1986 תורכיה – אנרגיה ונפט גוש 30439 ירושלים (קרית מנחם). תב"ע 3213 מרחב תכנון מקומי ירושלים  מדידות.
חצ-9803/5 4/1/1986 תורכיה – תערוכות וירידים כולל יריד איזמיר
פ-1940/7 7/15/1910 סיימון גולדמן – התכתבות תצלום מכתב באידיש מאת סיימון גולדמן מסנט לואיס (ארה"ב) אל מזכיר "פועלי ציון" בארה"ב – בעניין רכישת קרקעות בא"י. תיק מס. 7 בסדרה.
מ-4215/30 8/7/1946 משטרת טבריה –   Robbery – מקרה שוד תושב טייבה נשדד לאחר רדתו מהרכבת כשהגיע לצומת כפרה – מרסס. השודדים היו אנשי כפרא שירדו איתו מהרכבת.  שמות מוזכרים: עבאס עבדאללה מאפוס
מ-4215/31 6/17/1946 משטרת טבריה –   Attenpted Murder – נסיון לרצח על רקע רעיית צאן בשדה פרטי. בעל החלקה הוכה ונדקר כשגרש צאן מחלקתו.  שמות מוזכרים: עלי חסן אירשיד  חסן עבדול האק
מ-4215/33 1/15/1946 משטרת טבריה –   Attenpted Murder – נסיון לרצח תושב בית שאן  הידוע כאדם בלתי מקובל ומנודה מנכסי המשפחה בגלל עיסוקו בנדלן ומכירתו ליהודים  התלונן שתושב אחר ירה עליו והחטיא. המשטרה חושדת שהתלונה שקרית על מנת לאפשר לו לרכוש נשק להגנתו.  שמות מוזכרים: סובחי אחמד מוסטפא הידוע כסובחי אנבר
מ-4215/39 2/28/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח על רקע מכירת אדמות ליהודים.  שמות מוזכרים: סעיד מוסטפא מוחמד אבו רוב  סובחי קאסם חאג' מוסטפא אבו רוב
מ-4214/76 2/9/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין אוטובוס של חברת עפיפיה נלקח בכח מהמוסך ע"י 3 חיילי חיל האויר. האוטובוס התהפך וניזוק  החיילים אותרו ונעצרו במחנה שלהם עם הגיעם לחדר המשמר.
מ-4214/78 6/28/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין בוצע שוד מזויין בבית דוד אליהו מזרחי  תושב טבריה  נלקחו תכשיטים וכסף.
מ-4214/79 5/23/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין ביתו של תושב בית שאן נפרץ  בני ביתו הוכו  נשדדו בגדים ודברי ערך. בעלת הבית נפצעה מדקירה בזרועה. העקבות נעלמו לאחר 200 מ' בהגיעם לכביש.  שמות נזכרים: מחמוד שראפ (שוטר)  מוסטפא ספא אבו ארא  אחמד איברהים אבו ארא
מ-4214/80 8/11/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד תושב עבר הירדן המתגורר בלוביה התלונן על גניבת 46 עזים ו6 כבשים ע"י אנשים מזויינים שכפתו את רועה הצאן וקשרו את עיניו. העקבות נעלמו באיזור מוגר ועלבון.  שמות מוזכרים: אולגה מדן אמשלום
מ-4214/81 2/14/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין תושב סוריה התלונן ששבעה מזויינים תקפו את רועיו ולקחו איתם 21 כבשים. העקבות נעלמו בקרבת כפר ערב דבאג.  שמות מוזכרים: מוחמד באשר ז'נט
מ-4214/82 8/10/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד שוד עזים וסוסה של קיבוץ חקוק ע"י תושב ההכפר הערבי יאקוק. לדעת מפקד תחנת משטרת טבריה הדבר נובע ממתח השורר בין שני הישובים עקב הריגת תושב יאקוק. פעולות תגמול הדדיות קיימות כל הזמן וצרים להגיע לסולחה.  שמות מוזכרים: גרשון אפרים רוטהילד
מ-4214/83 6/26/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד ריב בין שתי משפחות בערב אל מואסי  הגזלה הוחזרה לבעליה.  שמות מוזכרים: מוחמד איברהים אחמד
מ-4214/86 5/2/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין עוברי אורח נשדדו ע"י קבוצת אנשים מזויינים באיזור בית שאן.  שמות מוזכרים: ראשיד חליל האהין
מ-4214/87 7/22/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין 2 רועים נשדדו מחפציהם האישיים באדמת שטה.  שמות מוזכרים: פלאח סלאח אשאש  מיפלה סלים מוחמד  אשאש דלאד
מ-4214/88 5/21/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין תושב רכובת מעבר הירדן התלונן על שוד סוס  שני רוטל קפה וכסף מזומן.  שמות מוזכרים: אחמד מוחמד מאסין
מ-4214/89 2/10/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין שמות מוזכרים: טורקי פודיל גרריר
מ-4215/41 2/19/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder + Armed Robbery – נסיון לרצח ושוד מזדמן שני יהודים מטירת צבי ואשדות יעקב נסעו במונית של נהג נוצרי  נורו עליהם כדורים ממארב בכביש ארודה-טירת צבי. בברחם נשדד רכושם מהמונית. לא ניתן למצוא עקבות שודדים.
מ-4215/45 4/9/1947 משטרת טבריה -Depositig a Bomb + Attempted Murder – הנחת מטען חבלה ונסיון לרצח 4 חיילים בריטים נפצעו כשהג'יפ שלהם נפגע ממטען חבלה שהופעל בעזרת חוטים ממרחק. התקרית היתה בקרבת מלון קונטיננטל
מ-4215/47 8/6/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח תושב בית שאן נפגע מירי אקדח. בעת שחברו שיחק עם האקדח והושיט לו אותו  נפלטה יריה והוא נפצע בחזהו. היורה נמלט.  שמות מוזכרים: מוחמד סעיד ביידר  מוחמד סעיד אל שעפוט
מ-4214/90 12/29/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין שוד של 2 פרות שחרשו בשדות סג'רה.  שמות מוזכרים: דאוד יוסף יעקובי
מ-4214/91 9/29/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד. המתלוננת: שרה שמואל גולדשטיין אישה תל אביבית הופלה ארצה ברחוב השלום בטבריה וארנקה נלקח. החשוד נעצר וזוהה.  שמות מוזכרים: אחמד חוסין עבוד
מ-4214/92 10/30/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין שודדים תושבי ערב מוואסי פרצו לבית אישה בכפר ושדדו כספים וחפצים וכן חמור שהיה בחצר. השודדים נעצרו וזוהו.  שמות מוזכרים: רינה בינט וויש
מ-4214/93 11/10/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין תושב ערב סגר נשדד ע"י תושבי הכפר. החשודים נעצרו ואחד עוכב לחקירה.  שמות מוזכרים: מוחמד סלאח איברהים  חסן סלמן פוסין
מ-4214/95 11/14/1947 משטרת טבריה -Armed Robbery – שוד מזויין שוד 2 גמלים שהעבירו סחורה מעבר הירדן  העקבות הובילו לכפר פהליה  במסדר זיהוי זוהה אחד השודדים ונעצר  שמות מוזכרים: עלי מחמוד יוסף
מ-4214/96 12/22/1947 משטרת טבריה – Robbery – שוד תלונה על גניבת גבעולי בננות ממטע של שער הגולן לאור היום.  שמות מוזכרים: בני בוגושלובסקי
מ-4214/99 1/10/1943 משטרת טבריה – Attempted Murded – נסיון לרצח ריב משפחתי שהתפתח לירי בכפר חיטין.  שמות מוזכרים: פאדל סלאח איברהים  איסמעיל מחמוד ראבח
מ-4214/100 1/6/1943 משטרת טבריה – Attempted Murded – נסיון לרצח נסיון לרצח על רקע נקמת דם בין אנשי טירה בית שאן לבין ערב אפהלי.  שמות מוזכרים: איברהים מוסטפא חטיב
מ-4215/48 8/16/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח בהתקפת שבט גזרוייה על שבט טוייזאת נפגע אדם בראשו. 18 חשודים משבט גזרוייה נעצרו אך לא הודו באשמה. לא נמצאו כלי נשק בחיפוש שנערך באהליהם.  שמות מוזכרים: מוחמד רומי עבד רבו
מ-4215/50 5/9/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח שומר בשדות כפר מגר הפריע לגנבים לגנוב תבואה והפליא מכותיו  הם חזרו עם תגבורת  פגעו בו ודקרו אותו. האיש נפצע אנושות והועבר לבית החולים של המסיון הסקוטי. החשודים נעצרו.  שמות מוזכרים: איברהים סמיר אבו קארוס
מ-4215/53 7/23/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח 2 חיילים בריטים הביאו לתחנת המשטרה 3 ערבים בטענה שניסו לשדל אותם למכור את נשקם. הערבים טענו שהחיילים רצו את האישה שהייתה עימם באיומי נשק  כשאחד ברח ירו עליו ופצעו אותו בזרועו.  שמות מוזכרים: חמדי חסן עבדול אל
מ-4215/54 5/11/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח 2 האחים המעורבים הינם תושבי סוריה. אחד האחים עזב את משפחתו לחפש עבודה בחיפה  אחיו בא להחזירו למשפחה ובדרך בקרבת חמי טבריה דקר אותו 3 פעמים. הדוקר חייל במשמר הגבול בעבר הירדן ברח ולא נתפס.  שמות מוזכרים: מוחמד עבדל רחמן מאלה תלי
חצ-9792/4 12/1/1986 מצרים – תקשורת  דו"חות עיתונות
חצ-9792/3 12/1/1986 מצרים – תקשורת  דו"חות עיתונות
חצ-9792/5 3/1/1987 מצרים – תקשורת  דו"חות עתונות
חצ-9688/13 4/1/1986 קוריאה – מדיניות חוץ
רש-3929/23 1/1/1985 רב הנמל חומר שעובר מלשכת הנדסה – חוזי התקשרויות עם קבלנים ובעלי מקצועות בנושאי הרחבה שידרוג ופיתוח ותכנון
מ-4213/3 3/16/1945 משטרת טבריה – A.O Hussein Ali Shenaybra – חוסין עלי שנאיברה עבריין מבוקש משבט ערב אלכואלד בסוריה מואשם בגניבה.
מ-4214/101 1/8/1943 משטרת טבריה – Attempted Murded – נסיון לרצח. המתלונן: יוסף תלמי סטושינסקי יהודי מבית אלפא הוכה ונדקר בדרכו לישוב. העקבות הובילו לכפר מורסס.
מ-4214/103 4/4/1943 משטרת טבריה – Wounding  – גרימת חבלה גופנית שמות מוזכרים: מוחמד עבדול רחמן בדולסי
מ-4214/104 12/3/1943 משטרת טבריה – Attempted Murder – נסיון לרצח בעל רדף אחרי אשתו שעזבה אותו ומצאה מקלט באהל בערב   ירה בנותן המקלט ופצע אותו.  שמות מוזכרים: מיקביל יוסף עודה  וועיד מוחמד סעיד
מ-4214/105 9/2/1943 משטרת טבריה – Attempted Murder – נסיון לרצח נסיון לרצח כתוצאה מנקמת דם בכפר עולם.  שמות מוזכרים: מוחמד טייב הילאלי  אחמד מוחמד זייזן
מ-4215/56 1/6/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח נהג ערבי מבית שאן נפגע מירי של חייל כשהייה בדרכו לקו צינור הנפט. המקרה ארע ליד כפר ילדים  הפצוע הועבר לבית החולים בנצרת.  שמות מוזכרים: עבדאללה בירקי
מ-4215/58 6/25/1947 משטרת טבריה –  A.O Suleiman Salim Yousef Torani  – עבריין נמלט מואשם בפציעה ובהחזקת פגיון ללא רשות.  שמות מוזכרים: שלמה שבתאי מזרחי  חיים בן מנחם פלחי  סולימאן סלים יוסף טוראני
מ-4215/59 6/13/1947 משטרת טבריה –  Attempted Murder – נסיון לרצח תושב טבריה נדקר והוכה ע"י 2 אנשים. רקע המעשה קטטה קודמת עם אחי הדוקר. הדוקר נעצר והואשם.  שמות מוזכרים: מוחמד קאסם חמיס  מחמוד מוסטפא יסין סג'ווארי
מ-4215/61 10/21/1947 משטרת טבריה – Armed Robbery – שוד מזויין תושבי בית שאן נשדדו בנוסעם בדרך בית שאן – טירת צבי. אחד השודדים זוהה ונעצר.  שמות מוזכרים: עזיז סיידי אטארי  טורקי אסאד בטאר
מ-4215/62 10/27/1947 משטרת טבריה – Attempted Murder – נסיון לרצח תושב צפת שהתגורר באוהל בצמח הוצא המאוהל ונדקר. אחד התוקפים זוהה ונעצר.  שמות מוזכרים: אסאד איברהים סלימאן  עיסא אחמד הידריג'
מ-4213/51 3/4/1941 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4213/52 10/28/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4213/54 8/13/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאליים מהארץ
מ-4213/56 3/27/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאליים תושבי מצרים לבנון וסוריה
מ-4213/58 5/29/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים שהגיעו מלבנון ומסודאן
מ-4213/60 12/13/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים תושבי סוריה מהארץ
מ-4213/61 7/4/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים (ירדנים) בלתי לגאלים מהארץ
מ-4213/63 11/24/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
גל-11737/8 1/1/1971 דו"ח שנתי מספר 21 – המוסדות להשכלה גבוהה – הביקורת במוסדות להשכלה גבוה.
חצ-9804/3 4/1/1986 איראן – שידורים בפרסית
חצ-9804/4 4/1/1986 יחסים עם ארגוני חבלה (אש"פ)
מ-4214/1 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/2 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/3 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/4 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/5 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/6 1/1/1947 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים בלתי לגאלים מהארץ
מ-4214/111 7/9/1943 משטרת טבריה –  Attempted murder + Attempted Robbery – נסיון לרצח ונסיון לשוד. בוצעו ע"י אנשים מזויינים באדמות ואדי תיה השייך לטירה  תקפו את הרועים על מנת לשדוד את הבקר. השודדים הונסו ע"י תושבי טירה שבאו לעזרה עם נשק ברשיון.  שמות מוזכרים: מוחמד טלא אל מחמוד  עיסא עבדול חלים הברט
מ-4214/112 8/16/1943 משטרת טבריה –  Manslaughter – תיק הריגה הריגה  1943  תוצאות משפט  דוח התקדמות חקירה  סיכום חקירה
פ-275/43 1/1/1945 חסיין ח'ליל דאודי – תביעה כספית (1945) תביעת חסיין אקליבו נגד פואד אל-ח'אלדי מירושלים ואחרים בפרשת חוב כספי ובקשת עיקול רכוש  שנמכר לאל-ח'אלדי ועוד.
פ-1937/42 9/22/1920 מארק יארבלום – התכתבות שני מכתבים מאת מארק יארבלום אל יצחק בן-צבי ומכתב של בן-צבי אליו.
פ-859/10 4/1/1935 Jewish Agency v Bait Wegan Committee – הסוכנות היהודית נגד ועד בית וגן התכתבות חוזים בנוגע לחובות אגודת בית-וגן בגין אי החזרת הלואה לסלילת כבישים בשכונה.
פ-3242/3 2/11/1948 לאסירנו: סניפים [חיפה III] (חלק ב' המשך מתיק 1) פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך ג')
פ-3242/4 6/16/1948 לאסירנו: סניפים [חיפה IV] (חלק ב' המשך מתיק 2) פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך ד')
פ-3242/5 12/13/1947 התכתבות בין שמחה אבן-זוהר לידידו בבית הסוהר בתיק מעטפה ובה ההתכתבות.
מ-4212/28 1/1/1947 משטרת טבריה – Nazareth District Standing Orders – הוראות קבע לשוטרים
פ-256/15 1/1/1936 נג'יב אבו-שער –  תביעה כספית – שכירות שלא נתקיימה בשל מצב הביטחון (1937) תביעת בן-ציון פלקינסון נגד שיח' עבד אל-קאדר אל-מט'פר בענין הפרת הסכם השכרת אולם ביפו ועוד.
תת-33/7 12/1/1921 מכתב של ביאטריס סמואל המכתב משקף את חיי התרבות בארץ באותן שנים  המכתב הועבר לארכיון בשמו של Dr Bernard Wasserstein philip samuel  נשלח על ידי המזכירה של נשיא Oxford Center to Hebrew and Jewish Studies
פ-256/30 1/1/1937 נג'יב אבו שער –  ו'קף מוסטפא קו'ידר בירושלים (1937) החלטת בית-הדין השרעי בירושלים בתביעת תו'פיק קו'ידר נגד עבד אל-קאדר אל-מט'פר  הממונה על ו'קף קו'ידר  לקבל חלק מהכנסות הו'קף ועוד.
רש-1712/7 11/29/1989 פרוייקטים – בית שאן פרוגרמה  תב"ע ותקנון לתכנון מרכז תיירותי בבית שאן.
מ-4212/29 1/1/1947 משטרת טבריה – District Administration – מנהלת המחוז (טבריה) חלופת מכתבים והוראות נוהל
מ-4212/37 1/1/1947 משטרת טבריה – באדיעה אשת חסן מרעי מורד – עבריינית נמלטת גם בעלה חסן ואשתו השניה נמלטו לבירות ונעצרו שם
מ-4212/38 1/1/1947 משטרת טבריה – חוסין מוחמד חאג מוסטפה – עריק משורות המשטרה (שערק עם המדים).
מ-4212/40 1/1/1948 משטרת טבריה – מוחמד אחמד חוסין דעיוי – עבריין נמלט
מ-4214/60 1/1/1946 משטרת טבריה – Armed Robbery – שוד מזויין שוד של 2 חמורים עמוסי שקי קפה וגלילי בד מאדמות סירון  חמור אחד נמצא משוטט והוחזר לבעליו.
מ-4214/61 6/1/1946 תיק חקירה – שוד מזויין מתלונן רשיד חסן שרבי 8 כבשים נלקחו מעדר ששהה בשטח אדמות בית שאן.
מ-4215/17 7/2/1945 משטרת טבריה –   Attempted Murder -נסיון לרצח ריב על גנבת דורה משטח הסתיים בדקירות סכין בין בדווים משבטים שונים
מ-4214/62 2/1/1946 משטרת טבריה – Armed Robbery – שוד מזויין 3 צעירים מתל יוסף נשדדו ע"י ערבים שלקחו מעילים וסוודרים ועם בריחתם ירו בנשק.
מ-4214/63 2/1/1946 תיק חקירה –  Robbery – שוד טענה לשוד התגלתה כשקרית. הצעיר המוכה שהגיע לבית החולים הסקוטי לקבלת טיפול ניסה לברוח עם צעירה משבט אבו שושו והוכה נמרצות ע"י שני אחיה.
מ-4214/64 2/1/1946 משטרת טבריה –  Robbery – שוד צעיר ערבי התלונן שצעירים יהודים גנבו את בגדיו. מסתבר שהוא גנב את בגדיהם בעת ששחו באסי והם החזירו לעצמם את הגזלה ולקחו גם את בגדיו.
מ-4214/65 12/1/1947 תיק חקירה – Criminal Case -שרפת תחנת קמח שרפת טחנת קמח והריגת סוסים עקב סכסוך בין המעורבים.
מ-4214/66 5/1/1947 תיק חקירה-  שוד תושב דמשק שנהג במשאית נשדד ע"י רעולי פנים בסביבות טבחה. העקבות הובילו לביתו של השודד בכפר קודירה.
מ-4214/67 1/1/1947 תיק חקירה – שוד מזויין תושב חלב נשדד  נלקחו מרועיו 45 כבשים. במעקב נמצאו הכבשים משוטטות בחורשה ליד כפר נזראדין.
מ-4214/68 3/1/1947 תיק חקירה – שוד מזויין חמישה אנשים חמושים חדרו לבית ושדדו דברים שונים.
מ-4215/18 4/29/1945 תיק חקירה -נסיון לרצח רצח  טבריה  1945  דו"ח אודות פשע
גל-46519/8 1/1/1975 ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – הודעה לעיתונות בתיק מובאת ההודעה לעיתונות מטעם ועדת החקירה שמונתה לחקירת אירועי המלחמה. מדובר בהקדמה לדו"ח הוועדה והיא אינה מכילה את המסמך המלא מפאת רגישותו הביטחונית. המסמך המלא הוא בן 1512 עמודים. בדבריה היא מספקת נתונים כגון כמות העדים  מספר הישיבות וכד'  ומנתחת את קרבות הבלימה בצפון ובדרום  מצב מחסני החירום  שבי  שליטה בגייסות  תפקוד המודיעין ועוד.  כן מובאים המלצותיה בעניין אלוף הפיקוד גונן  הוועדה מתייחסת למשך זמן עבודתה  תפקידה וסמכויותיה.
גל-46519/11 4/18/1988 פרוטוקול משפט דמניוק – חלק ג' פרוטוקול דיון מתן גזר הדין בבית המשפט המחוזי בירושלים.
גל-46519/12 4/18/1988 פרוטוקול משפט דמניוק – חלק ד' פרוטוקול מדיון מתן גזר הדין בבית המשפט המחוזי בירושלים.
ג-10769/11 1/1/1967 הפצת סרט – מרכז מלחמת ששת הימים התכתבות עם הנהלת בתי קולנוע בנושא הגשת הצעה להקרנת הסרט וסיכום ישיבה של הוועדה להפצת הסרט "מלחמת 6 הימים"
נ-740/34 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הארגון הארצי של מורי נהיגה התכתבות בנושא הפרטת לימודי הנהיגה והקמת משטח לאימוני נהיגה
נ-740/35 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המרכז הרפואי ע"ש ברזילי אשקלון התכתבות בנוגע לבקשה לפתיחת יחידה לגמילה מסמים בבית החולים
נ-740/29 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת הסטודנטים בתיק חומר רקע לקראת פגישה עם הנשיא בנושא שכר הלימוד באקדמיה
מגע-37/66 1/1/1952 חמדאן מצטפא
גל-9221/6 9/8/1949 לשכת השר זלמן שזר – הקמת בית-ספר בשכונת התימנים – שיבת ציון (ראשון-לציון). בית-ספר בשכונת התימנים "שיבת ציון" (ראשון-לציון)-מחלוקת עם המועצה המקומית בנוגע להשתייכותו של בית הספר לאחד מזרמי החינוך המוכרים (זרם העובדים במקום המזרחי) ולסיפוח שכונת העולים לתחום שיפוטה של ראשון לציון. התכתבויות ופרוטוקול ישיבת משרד החינוך בנושא.
נ-740/20 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מרכז פרס לשלום
רש-1755/5 9/1/1999 פרוייקטים – כפר יובל התכתבויות וחליפת מסמכים בקשר להקמת כפר תיירות בכפר יובל. הושחרו מספרי זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
רש-1755/6 11/11/1999 פרוייקטים – כפר יובל התכתבויות וחליפת מסמכים בקשר להקמת כפר תיירות בכפר יובל. מפות  תוכניות
נ-740/11 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – רשת התכתבות בנוגע לסדרת הטלוויזיה טירונות של חברת רשת
גל-46490/1 3/1/1969 נאומי ראש הממשלה גולדה מאיר הודעות לעתונות גזרי עיתונות  הודעות לתקשורת ותמלילי דברים שנשאה גולדה מאיר בפני הכנסת
גל-46490/2 10/1/1969 נאומי ראש הממשלה גולדה מאיר הודעות לעתונות חלק ב'-המשך מתיק 1
גל-46490/3 7/1/1970 נאומי ראש הממשלה גולדה מאיר הודעות לעתונות חלק ג'-המשך מתיק 2
נ-740/1 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – נשמת הזמנת הנשיא לבקר במוסד
טס-11494/16 1/1/1990 מפת רשת מסילות הברזל באזור חיפה. שקופית. התאריך משוער. צלם: לא ידוע. פיתוח: GEPE הולנד. הערה: זהה לתיק מספר טס-11490/45.  מפת רשת מסילות הברזל באיזור חיפה.
ג-2696/4 5/27/1959 דו"חות פעילות תלת חודשיים – משרד ראשי אגף עליה ומרשם דו"חות פעילות של המחלקות והלשכות המחוזיות.
ב-28148/21 4/1/1928 אגודת עורכי הדין היהודיים – סניף האגודה בירושלים פרוטוקולים של ישיבות ועד האגודה   הסתדרות עוארכי הדין היהודים בארץ רשימת חברים  הצעת החלטה בדבר חוקי נירנברג
ב-28153/3 2/8/1934 ענין החקירה – רצח ארלוזרוב פרוטוקולים ממשפט רצח חיים ארלוזורוב  מכתב של חבר בצוות התביעה לתובע הכללי.
פ-2922/21 12/5/1919 צילום של שני מכתבי דיווח על העדרות מורה בגימנסיה העברית ובגימנסיה לבנות בירושלים בתיק צילום של שני מכתבי דיווח על העדרות מורה בגימנסיה העברית ובגימנסיה לבנות בירושלים.
נ-740/59 6/1/1998 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אוסטרליה (כרך ב')
נ-740/56 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית אור יהודה
נ-740/54 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית ירכא בתיק מסמך בודד ובו בקשה להקצאת שטח במועצה למוסד חינוכי טכנולוגי
גל-46501/11 1/1/1967 בית אבי – ראיון עם: גב' שיינה קורנגולד וגב' גולדה מאיר תמליל ראיון שערך דן רביב ב-1.1.1967 עם גולדה מאיר (אז מזכ"ל מפא"י) ועם רונגולד על בית הוריהן וילדותן בתחילה באוקראינה שבאימפריה הרוסית ובהמשך בארצות הברית.
גל-46507/1 10/1/1973 Jerusalem Post עמוד ראשון של העיתון ג'רוזלם פוסט מזמן מלחמת יום כיפור. בתיק שערי העיתון מהתאריכים: 30/9  1/10  2/10  3/10  4/10  8/10  9/10  10/10  12/10  14/10  15/10  17/10  18/10  19/10  21/10  22/10  23/10  24/10  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  31/10
גל-46510/1 10/1/1973 עתון דבר   מלחמת יום כיפור
גל-46510/3 8/1/1973 עתון מעריב בתיק מספר מצומצם של כותרות עתון מעריב מהתקופה שלפני מלחמת יום כיפור ומעט לאחריה – אוגוסט עד אוקטובר 1973.
נ-740/46 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית עמק יזרעאל בתיק מסמך בודד ובו פנייה מנהלתית לבית הנשיא
נ-740/43 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אלתא
ג-2334/14 10/1/1951 דיר יאסין – קרקעות. איתור שטח לצרכי שיכון עממי.
ג-16481/6 3/1/2003 הפרוייקט לפיתוח המגזר הערבי
גל-61662/14 7/1/1949 כח אדם- המדפיס הממשלתי- משרד ראש הממשלה בקשה לשחרור מצה"ל עבור עבודה בשירות המדפיס הממשלתי
פ-2927/26 1/1/1936 טבלאת מאזני הכנסה בארץ ישראל  חלוקה ליהודים וערבים. בתיק טבלאת מאזני הכנסה בארץ ישראל בחלוקה ליהודים וערבים.
פ-2925/11 1/1/1920 קסרי – סדרת מאמרים מאת י.ש. צורי (רזעזאק) – גזרי עיתונות מחברת שאליה מודבקים דפי עיתונות עם סדרת מאמרים מאת י.ש. צורי (רזעזאק) על תולדות הקהילה היהודית בקיסריה בתקופת המשנה והתלמוד (טווח התאריכים משוער).
מגע-15/61 1/1/1955 הדסה והאוניברסיטה העברית
גל-8480/11 7/20/1977 לשכת שר – אדריכלים עצמאים טיוטת דו"ח אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל – ועדה מיעצת לשר השיכון  התכתבות בנוגע לפעולות אדריכלים עצמאים  והצעותיהם
נ-740/41 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הפדרציה הציונית האוסטרלית התכתבות מטעם הקהילה היהודית בנושא אסון גשר המכביה
חצ-9332/3 6/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – כללי
פ-284/15 1/1/1944 עיסא נח'לה + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין בירושלים  תביעה כספית (1946) תביעת חנא סליב נגד שכיב דקאק בפרשת עיקול מקרקעי הנתבע בגין הפרת הסכם לרכישה משותפת של מקרקעין בבקעה אל-פו'קא בירושלים ועוד.
פ-774/20 2/1/1927 Pierce Vr PLDC  Palestine Land Development CO- פירס נגד חברת הכשרת היישוב התכתבות  חוזים בנוגע לסכסוך כספי בין מר פירס לחברת הכשרת היישוב
רש-5337/15 10/1/1992 איתנית-מוצרי אסבסט דמנט מונופול
ג-6586/17 11/26/1967 ניר דוד פירוט השקעות ותוכניות מימון של קיבוץ ניר דוד.
פ-4068/14 11/4/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה  יעקב הרצוג  בנוגע לנושאים: סיוע לרב הראשי של בריטניה  עמנואל יעקובוביץ'  בתי ספר יהודיים וישיבות בארצות הברית ובקנדה  הועידה הכלכלית – ישיבה בינלאומית ראשונה  תיאום פגישה עם נחום גולדמן  בקשה לעזרה מאת מאיר ורטה לתיאום ראיון עם הלורד ישראל משה זיו ועוד.
פ-2726/3 6/29/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יצחק צוקרמן התכתבות בנושא לספרים בנושא השואה והמרד בגיטאות.
פ-4079/1 6/24/1912 חברת "שערי חסד" תעודות חברות "שערי חסד – גמילות חסדים הכללי" ו-"בית ועד הכללי לכנסת ישראל" לקבלן אלי כהן על הקמת בתי מעון בשכונות שערי חסד וכנסת ישראל בירושלים.
גל-46697/1 3/27/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נחל שורק תוכנית המועצה האזורית נחל שורק לארועי שנת ה-30 למדינה ואישור ההקצבה לתוכנית על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
חצ-9333/1 5/1/1988 של"ג (שלום הגליל) – כללי
חצ-9332/2 6/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – כללי
חצ-9332/1 6/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – כללי
חצ-9332/11 7/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – הסברה  פרסומים
פ-4202/66 1891-01-01 07:00:00 קטר בולדווין (שהופיע על בול 1977)  תחנת ירושלים  תחנת יפו. צילום עמוד 47 מתוך הספר "רכבות בארץ ישראל" מאת אילן פלקוב ובו קטר בולדווין (שהופיע על בול 1977)  תחנת ירושלים  תחנת יפו.
חצ-9332/10 8/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – הסברה  פרסומים
חצ-9332/8 7/1/1979 של"ג (שלום הגליל) – או"ם יוניפי"ל
גל-46697/2 12/25/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – כפר סבא הצעת תוכנית עירית כפר סבא לארועי שנת ה-30 למדינה וחגיגות לציון מלאת 75 שנה לכפר סבא. אישור ההקצבה לעיריה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
גל-46697/3 3/14/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית לוד תוכנית עירית לוד לארועי שנת ה-30 למדינה והערות יו"ר ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30  לתוכנית ולתקציב.
גל-46697/4 4/18/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – כרמיאל תוכנית המועצה המקומית כרמיאל לארועי שנת ה-30 למדינה  אישור התקציב על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
גל-46697/5 3/16/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – גבעת עדה תוכנית המועצה המקומית גבעת עדה לארועי שנת ה-30 למדינה ויובל 75 שנים לייסוד המושבה גבעת עדה  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46697/6 3/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית קרית ביאליק תוכנית ארועים של עירית קרית ביאליק לחגיגות שנת ה-30 למדינה  שירון והזמנות לשבוע המוסיקה כחלק מארועים אלו  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. בתיק הושחרו עמ' 24-46 מטעמי זכויות יוצרים (שירון).
גל-46697/7 11/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מבשרת ציון תוכנית המועצה המקומית מבשרת ציון לארועי שנת ה-30 למדינה. אישור ההקצבה לתוכנית על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46697/8 5/12/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – שבי ציון תוכנית המועצה המקומית שבי ציון לארועי שנת ה-30 למדינה וה-40 לייסוד שבי ציון  אומדן הוצאות והשתתפות תקציבית של ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46697/9 3/13/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קדימה תוכניות המועצה המקומית קדימה לכבוד ארועי 30 שנה למדינה ועלות משוערת. אישור התקציב והחזר הוצאות לאחר העברת מפרט תקציבי  לועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
גל-46697/10 3/13/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עפולה הצעת תכנית מסגרת לחגיגות ה-30 למדינת ישראל ע"י עירית עפולה  מטה המבצע  אישור התקציב על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
גל-46697/11 3/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית מלאכי פרוטוקול ישיבה של הועדה הציבורית לחגיגות ה-30 למדינה בקרית מלאכי. קביעת תכנית האירועים לחגיגות ועלות  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30.
גל-46697/12 4/10/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – רמת גן תכנית לחגיגות שנת ה-30 למדינה ברמת גן (אירועים לאורך השנה)  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30. מצורפת גם תכנית לארועי יום הזיכרון ויום העצמאות.
גל-46697/13 3/13/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – אביחיל התכתבות בין ועד מושב אביחיל לועדה לחגיגות 30 למדינה בענין השתתפות הועדה בהוצאות חגיגות ה-30 שיערכו במושב (בקשת סיוע תקציבי).
גל-46697/14 3/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ברנר הגשת תכנית אירועים לחגיגות ה-30 למדינה על ידי המועצה האזורית ברנר ותגובת ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30  שעל המועצה לעבד תכנית חדשה שתעמוד בדרישות הועדה  כדי שניתן יהיה לאשר את התקציב לחגיגות.
גל-46697/15 3/30/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נחלת יהודה תכנית עצרת הזיכרון וארועי יום העצמאות במועצה המקומית נחלת יהודה בשנת ה-30 למדינה ותגובת ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנות ה-30  כי על המועצה לעבד תכנית חדשה שתעמוד בדרישות הועדה על מנת לקבל סיוע תקציבי.
גל-46697/16 3/24/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – רעננה רעננה – אירוע חגיגות 30 שנה למדינת ישראל. פירוט תקציב האירוע.
גל-46697/17 3/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית מוצקין קריית מוצקין – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל.
גל-46697/18 11/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית ארבע קריית ארבע – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל.
גל-46697/19 3/16/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מנשה מנשה – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל.
גל-46697/20 3/17/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית חולון חולון – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל. פירוט תקציב האירוע.
גל-46697/21 4/13/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מועצה מקומית מגדל אירועי השלושים למדינת ישראל  בקשה לתקציב אירועיח שמחה במושבה מגדל
גל-46697/22 3/27/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עתלית בתיק התכתבות של מועצה מקומית עתלית בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46697/23 4/11/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עומר אירועי חגיגות השלושים למדינת ישראל- עומר התכתבות עם משרד הפנים בנוגע לתקציב קיום האירוע
גל-46697/24 4/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עמק לוד ארועי שנת ה 30
גל-46697/25 5/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מנחמיה אירועי שנת ה 30
גל-46697/26 4/9/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נס ציונה תוכנית המועצה המקומית נס ציונה לארועי יום העצמאות בשנת ה-30 למדינה  בצירוף אומדן הוצאות  והעברתה לאישור ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. הערות יו"ר ועדת המשנה לתוכנית והחלטה לארגן בנס ציונה מופע מיוחד לכבוד שנת ה-30 על ידי מרכז ההסברה.
גל-46697/27 4/9/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – תמר תוכנית המועצה האזורית תמר לארועי שנת ה-30 למדינה  בצירוף עלויות  והעברתה לועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. תשובת יו"ר הועדה שהתוכנית אינה תואמת את ההנחיה המבוקשת בדבר קיום ארועים ממלכתיים מרכזיים במשך כל שנת ה-30 ולאו דוקא ביום העצמאות.
גל-46697/28 4/2/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית עכו תוכנית עירית עכו לארועי חג האביב והעצמאות ה-30 למדינה ואומדן הוצאות. העברת התוכנית לועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. תשובת יו"ר הועדה לגבי הנושאים שיש לכלול בתוכנית (כלא עכו ושחרורו) ובקשתו להגשת תוכנית מעודכנת.
גל-46697/29 12/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – בני שמעון הצעת תוכנית של המועצה האזורית בני שמעון לחגיגות וארועים לשנת ה-30 למדינה ולחנוכת מרכז לימודי אזורי. אישור התוכנית וההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46697/30 2/17/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – השרון התיכון פירוט תוכניות והצעת תקציב לארועי יום העצמאות וחגיגות 30 שנה למדינה במועצות האזוריות השרון התיכון והירקון.  אישור ההקצבה למועצות על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46697/31 4/9/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קישון חגיגות שלושים שנות המדינה ו-50 להתיישבות בעמק (בקעת בית שאן/הגלבוע/יזרעאל/מגידו וקישון). הערכה תקציבית לחגיגות.
גל-46697/32 3/28/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – זכרון יעקב זיכרון יעקב – אירוע מרכזי לציון שלושים שנה למדינה ו-95 לזיכרון יעקב.
גל-46697/33 4/11/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית תל אביב-יפו עיריית חדרה ועיריית תל-אביב – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל. תקציב האירועים.
גל-46697/34 5/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – חיפה חיפה – אירועי שנת ה-30 למדינת ישראל. פירוט תקציב האירוע.
גל-46697/35 4/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – כפר תבור כפר תבור – חגיגות 30 שנה למדינת ישראל. ערב ותיקי הישוב ויום "הראל" ופירוט תקציב האירוע.
גל-46697/36 3/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – יקנעם עילית אירועי שנת ה 30
גל-46697/37 5/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית ים אירועי שנת ה 30
גל-46697/38 1/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – שער הנגב תכנית לחגיגות 30 שנה למדינה במועצה אזורית שער הנגב-פירוט התכנית ועלות.
גל-46697/39 4/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – חוף הכרמל ארועי שנת השלושים
גל-46697/40 3/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – הגליל העליון התכתבות המועצה האזורית גליל עליון בנוגע לאירועי שנות ה30 למדינה
גל-46697/41 2/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – חבל אילות התכתבות בנושא ארועי שנות ה- 30 למדינה במועצה אזורית חבל אילות
גל-46697/42 12/7/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – הגלבוע מכתב המועצה האזורית הגלבוע בנושא אירועי שנות ה 30 למדינה
גל-46697/43 12/19/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נתיבות התכתבות עם ד"ר מאיר שחם  בנוגע לאירועי יום העצמאות שלושים שנה למדינה בנתיבות
גל-46697/44 3/29/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מודיעים התכתבות המועצה אירועי שנות ה-30 ברשויות מקומיות
גל-46697/45 2/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית טבעון בתיק התכתבויות בנוגע לאירועי שנת ה-30 למדינה והנצחתו של אלכסנדר זייד ז"ל.
גל-46697/47 2/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – אור עקיבא בתיק התכתבויות בנוגע לאירועי שנת ה-30 למדינה – אור עקיבא
גל-46697/48 4/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – חדרה בתיק התכתבות בנוגע לארגון חגיגות השלושים למדינה בעיריית  חדרה
גל-46697/49 4/30/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מעלה הגליל בתיק התכתבות בנוגע לחגיגות 30שנה למדינה
גל-46697/50 3/17/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – רחובות התכתבות בין ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה לארועי שנת ה-30  ובין ראש עיריית רחובות בנוגע להכנת תוכנית לחגיגות שנת ה-30 למדינה  העברתה לאישור הועדה ומתן תמיכה תקציבית.
גל-46697/51 5/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עזתה תוכנית ארועים לשנת ה-30 למדינה בישובי המועצה האזורית עזתה (שדות נגב)  הצעת תקציב לתוכנית ואישורו על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה לארועי שנת ה-30.
גל-46697/52 2/21/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ראש העין פניית ראש המועצה המקומית בראש העין למשרד הפנים בבקשה לקבל מענק מיוחד לחגיגות שנת ה-30 למדינה ולראש העין  תשובת יו"ר ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה לארועי שנת ה-30  כי לאחר שתוגש תוכנית מפורטת שתאושר על ידי הועדה ניתן יהיה לתקצב את החגיגות בהתאם.
גל-46699/1 3/29/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עוספיה תוכנית ארועי שנת ה-30 למדינה של המועצה המקומית עוספיה ועלות משוערת  אישור עקרוני של ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות  בועדה לארועי שנת ה-30.
גל-46699/2 2/22/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – אשדוד הצעת תוכנית ובקשת תקציב על ידי עירית אשדוד לחגיגות שנת ה-30 למדינה  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46699/3 5/2/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – אלונה הצעת תוכנית ופירוט הוצאות נחוצות על ידי המועצה האזורית אלונה לחגיגות שנת ה-30 למדינה  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. הצעה חליפית של הועדה לארגון ארוע על ידי מרכז ההסברה.
גל-46699/4 4/11/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – קרית שמונה הצעת תוכנית ובקשת תקציב על ידי עירית קרית שמונה לחגיגות שנת ה-30 למדינה  אישור ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
גל-46699/5 3/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – רמלה אירועי יום העצמאות ה 30 למדינת ישראל ברמלה
גל-46699/7 4/1/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – רמת הנגב התכתבות ראש מועצת רמת הנגב בנוגע לאירועי שנת השלושים למועצה האזורית רמת נגב
גל-46699/8 4/10/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ראשון לציון הצעת תוכנית ובקשת תקציב על ידי עירית ראשון לציון לחגיגות שנת ה-30 למדינה ו-95 לייסוד ראשון לציון  אישור עקרוני של ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30.
חצ-9332/6 8/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – פינוי המחבלים מביירות
גל-46699/9 4/2/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית קרית גת בתיק התכתבות של עיריית קרית גת בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/10 1/29/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – צפת בתיק התכתבות של עיריית צפת בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/11 4/14/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – דואר צפורי בתיק התכתבות של מושב ציפורי בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/12 6/26/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – פתח תקווה בתיק התכתבות של עיריית פתח תקווה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/13 2/27/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – פרדס חנה-כרכור בתיק התכתבות של מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/14 12/21/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ערד בתיק התכתבות של מועצה מקומית ערד בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/15 5/5/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ערבה בתיק התכתבות של מועצה אזורית ערבה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/16 2/15/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עמק הירדן בתיק התכתבות של מועצה אזורית עמק הירדן בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/17 4/17/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עין מאהל בתיק התכתבות של מועצה מקומית עין מאהל בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/18 3/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – סולם צור בתיק התכתבות של מועצה אזורית סולם צור בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/19 12/28/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נתניה בתיק התכתבות של עיריית נתניה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/20 2/12/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית נצרת בתיק התכתבות של עיריית נצרת עילית בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/21 4/7/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – נוה אפרים   מונוסון בתיק התכתבות של מועצה מקומית נווה אפרים – מונוסון בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/22 4/6/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מצפה רמון בתיק התכתבות של מועצה מקומית מצפה רמון בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/23 11/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מטה יהודה בתיק התכתבות של מועצה אזורית מטה יהודה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/24 3/5/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מגידו בתיק התכתבות של מועצה אזורית מגידו בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/25 4/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – מגדל העמק בתיק התכתבות של מועצה מקומית מגדל העמק בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/26 11/20/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית ירושלים בתיק התכתבות של עיריית ירושלים בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/27 3/21/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – ימית בתיק התכתבות של חבל ימית בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/28 3/13/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – יבנה בתיק התכתבות של עיריית יבנה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/29 3/19/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית טבריה בתיק התכתבות של עיריית טבריה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/30 3/27/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – זבולון בתיק התכתבות של מועצה אזורית זבולון בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/31 4/12/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – עירית הרצליה הצעת תוכנית ארועי יום הזיכרון ויום העצמאות ובקשת תקציב על ידי עירית הרצליה לחגיגות שנת ה-30 למדינה  בקשת ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30  לקבל תוכנית מפורטת אודות ארוע מקיף לזכרו של ב.ז. הרצל  שעל בסיסה יקבע התקציב.
גל-46699/32 3/15/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – הירקון הצעת תוכנית ובקשת תקציב על ידי מועצה אזורית הירקון לחגיגות שנת ה-30 למדינה  אישור עקרוני של ההקצבה על ידי ועדת המשנה לרשויות מקומיות בועדה הממשלתית לארועי שנת ה-30. דיווח המועצה על הארועים שהתקיימו ובקשה לקבל את יתרת התשלום עבור ארועי שנת ה-30.
גל-46699/33 4/14/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – הדר שרון בתיק התכתבות של מועצה אזורית הדר שרון בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/34 4/4/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – "גן רוה" בתיק התכתבות של מועצה אזורית גן רוה בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/35 12/6/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – גדרות בתיק התכתבות של מועצה אזורית גדרות בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/37 11/1/1977 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – בית שמש בתיק התכתבות של עיריית בית שמש בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-46699/38 3/17/1978 ועדה לארגון חגיגות 30 שנה למדינה – באר שבע בתיק התכתבות של עיריית באר שבע בעניין תכניות לחגיגת ה-30 למדינה.
גל-49055/1 4/21/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ענייני תקציב כ"ה תכנון והצעות לתקציב חגיגות 25 שנים למדינה. תערוכות  פסטיבלים  סרטים ועוד.
גל-49055/2 12/1/1970 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – כנסים   ועידות בתיק התכתבויות הקשורות לוועדה הבינמשרדית לציון חגיגות 25 שנה למדינה: סיכום פגישה בנושא ועידת רחובות השביעית  קיום הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות  פרוטוקולים של ועדת הרכישות – טיפול בצד הארגוני של הועידה הכלכלית – 1973  מסקנות ועדת המשנה  מינוי חברי ועדת הרכישות  הכנות לקונגרס הכלכלי באוצר  הכנות לכנס העולמי של מדענים יהודיים.
גל-49055/3 6/8/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – העתקי מכתבים יוצאים (שוטף) התכתבות  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של הוועדה הבין-משרדית לציון כ"ה שנה למדינת ישראל בעניין ארגון האירועים השונים שהתקיימו בארץ ובחו"ל החל מספטמבר 1972 וכלה בספטמבר 1973 (אירועי תרבות  אומנות  ספורט  מדע  מוסיקה ועוד).
גל-49055/4 7/11/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדה לתפוצות התכתבות של הוועדה הבין-משרדית לציון כ"ה שנה למדינת ישראל בעניין ארגון האירועים השונים שהתקיימו בארץ ובחו"ל החל מספטמבר 1972 וכלה בספטמבר 1973 (אירועי תרבות  אומנות  ספורט  מדע  מוסיקה ועוד). רשימת נבחרי ההסתדרות הציונית העולמית.
גל-49055/5 1/1/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדת סרטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של אשר רהב – מרכז הוועדה הבינמשרדית לציון כ"ה שנה למדינת ישראל – בנוגע להפקת סרטים: הצעות לתסריטים  שיתופי פעולה עם חברות הפקה מחו"ל ועוד.
גל-49055/6 1/20/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדה לתרבות ואומנות תת ועדת הכ"ה לענייני תרבות ואומנות – התכתבות בנושא מלגות לתלמידים  סטודנטים ולאומנים  שילוב יובל אגודת הסופרים בחגה של מדינת ישראל במלאת מחצית היובל לעצמאותה  סיכומי ישיבות ועדת המשנה  הזמנת האופרה של המבורג להופעות במסגרת שנת ה- 25 להקמת המדינה ועוד.
גל-49055/8 6/3/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדת השרים לגיבוש התכניות לחגיגות התכתבות ופרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לגיבוש תוכניות לחגיגות מחצית היובל למדינת ישראל בארץ ובתפוצות  עריכת תערוכות במסגרת חגיגות שנת ה-כ"ה למדינת ישראל  הצעת תוכנית ראשונית לוועדת השרים.
גל-49055/9 6/20/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדה לארועי פנים ועדה לאירועי פנים – התכתבות  הצעה ארעית לתוכנית האירועים בשנת הכ"ה למדינת ישראל  אירועים וכינוסים מספטמבר 1972 עד ספטמבר 1973  אירועי ט"ו באב במסגרת חגיגות כ"ה למדינה ועוד.
גל-49055/10 12/18/1970 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדת חוץ לארץ ועדת חוץ לארץ שליד הוועדה הבין-משרדית לחגיגות הכ"ה למדינה: תיירים נכנסים לפי חודש – תחזיות ראשוניות לשנים 1972 – 1973 לפי הלמ"ס  סיכומי דיונים וישיבות של הוועדה לחו"ל  הצעות אירועים לכ"ה למדינה  רשימת חברי הוועדה לחו"ל  "מעת לעת" – מפגש עיתונות סטודנטים יהודים ועורכי עיתונות יהודית: הצעה לתוכנית המפגש ועוד.
גל-49055/11 8/3/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ועדת חוץ לארץ ועדת חוץ לארץ שליד הוועדה הבין-משרדית לחגיגות הכ"ה למדינה – התכתבות וסיכומי דברים בנושאים: סיור התזמורת הפילהרמונית הישראלית  חגיגות 25 לעצמאות ישראל בלונדון 1973  אירועים מוצעים  תקציב  סמל שנת הכ"ה  תעודות הוקרה ושי לתעשיית התיירות  אירועים וכינוסים מספטמבר 1972 עד ספטמבר 1973 ועוד.
גל-49055/12 1/1/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – תערוכות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של אשר רהב – מרכז הוועדה הבינמשרדית לציון כ"ה שנה למדינת ישראל – בנוגע לארגון תערוכות: הצעות ומגעים בנוגע לתערוכות מסוגים שונים  אמנות  תעשייה  צבא ועוד.  התערוכות תוכננו ביד לבנים ירושלים  מגדל דוד  בנייני האומה  גני התערוכה ועוד.
גל-49055/13 1/1/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – כללי הצעות לאירועים שונים  המכביה התשיעית  תקציבים  החלטות מטה וועדת הכ"ה  חלוקת לוועדות משנה ועוד.
גל-49055/14 7/12/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ארועים דתיים אירועים דתיים – התכתבות בעניין שילוב אירועים דתיים באירועי שנת ה- 25 לקיום מדינת ישראל.
גל-49055/15 10/18/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ישיבות מטה חגיגות הכ"ה התכתבות בנושא הנפקת בול לציון 25 שנים למדינה.
גל-49055/16 9/5/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – ארועים ותאריכים משוערים לחגיגות הכ"ה ועדת אירועי פנים לחגיגות כ"ה למדינת ישראל – רשימות כינוסים ואירועים וסיכומי ישיבות בנושא.
גל-49055/17 8/2/1971 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – קטעי עיתונים קטעי עיתונות בנושא חגיגות 25 שנה למדינה  בולאות ותיירות בארץ.
גל-49055/19 9/1/1956 ועדה בין-משרדית לארגון חגיגות 25 שנה למדינה – [ועדת השמות הממשלתית] רשימת קיבוץ גלויות ביישובים בישראל  רשימות שונות של יישובים  שמורות  יערות  נחלים ועוד. רשימת שמות ארצות תבל בעברית ובכתב לטיני  קובץ התקנות – הכרזת היערות (אזור שמור ליער) תשי"ח – 1958  שמות יישובים ומשמעותם באזור עדולם ועוד.
ג-16502/6 8/1/2002 פרוייקט לפיתוח המגזר הערבי
חצ-9332/4 6/1/1982 של"ג (שלום הגליל) – כללי
פ-720/5 2/1/1952 משרד המסחר והתעשיה – פברואר 1952 העתקי מכתבים יוצאים של השר דב יוסף אל עוזריו בעניני המשרד.
פ-720/6 4/1/1952 משרד המסחר והתעשיה – אפריל 1952 העתקי מכתבים יוצאים של השר דב יוסף אל עוזריו בעניני המשרד.
פ-2731/14 1/1/1975 מכתב מעמרם בן-צבי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מכתב מעמרם בן-צבי אל אמו רחל ינאית בן-צבי העוסק במה שעבר עליו בתקופה האחרונה ומתייחס גם לעניינים אקטואליים.
גל-51756/3 11/1/1999 דוחות חשיפה 2001 מידע ממאגרי הפקדות על תיקים שנחשפו בשנת 2001  הועד הלאומי  משרד הפיתוח  משרד המשטרה  משרד ראש הממשלה וכו'. (המשך בתיק 4)
פ-2734/12 1/1/1920 ספר ההגנה. בתיק עדויות שונות לטיוטה לפרק ההגנה על ירושלים.
פ-714/8 10/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 מסחר פרוטוקולים מפגישות השר עם גופים פנימיים ואחרים.
פ-714/10 11/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 תעשיה פרוטוקולים מישיבות השר עם חטיבת התעשיה וגופים אחרים 1952-1951.
פ-714/12 10/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 אגף המזון פרוטוקולים מישיבות עם השר.
פ-714/19 9/1/1950 משרד האספקה והקיצוב – 1950-1949 המלחמה בשוק השחור פרוטוקולים מהתיעצויות ממשלתיות.
פ-714/20 1/1/1953 משרד הפיתוח – 1955-1949 משרד המסחר והתעשיה התכתבות ודו"חות.
פ-714/24 1/1/1951 משרד המסחר והתעשיה  – 1953-1951 סקירה על פעולות המשרד.
פ-714/47 1/1/1952 משרד המסחר והתעשיה  – 1953-1951 עניני מזון ודו"ח על פעולות אגף המזון 1951-1949.
פ-260/15 1/1/1942 נג'יב אבו-שער – משפט חברת הכשרת הישוב על אדמה בעין-כארם (1944) תביעת חברת הכשרת הישוב מירושלים נגד עאישה שקבועה ואחרים בפרשת אי-תקפותו של ביטול יפוי כוח למכור חלקות קרקע לתובעים ועוד.
פ-2734/13 1/1/1920 ספר ההגנה. בתיק טיוטה לפרק העוסק במאורעות 1921  מאורעות 1928 והגנת ירושלים מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2739/7 1/1/1920 ספר ההגנה – ירושלים בתיק טיוטת הפרקים ששימשו לכתיבת ספר ההגנה בירושלים.
ג-6495/18 1/1/1969 שריפת מסגד אל אקצא התכתבות עם עיריית ירושלים ועם מינהלת הוואקף ומכתבים מהארץ ומחו"ל ודוח של ועדת החקירה בעניין נסיבות ההצתה
פ-31/13 12/6/1944 גז – עצורי המחנות י. כמרה – עצור במחנות סודן (ראה גם תיק מס' 1499) 41) במיכל  (30 מכתבים הנוגעים למעצרו של סטודנט בשם יעקב אברהם כמארה במחנה עצורים מנדטורי.
פ-31/17 7/18/1944 גז – עצורי המחנות ח. לב – עצור במחנות סודן מכתבים הנוגעים למעצרו של אדם בשם חגי לב במחנה עצורים מנדטורי בסודאן.
פ-31/18 8/29/1944 גז – עצורי המחנות מ. שטרנברג – עצור במחנות סודן מכתבים הנוגעים למעצרו של סטודנט בשם מאיר שטרנברג במחנה עצורים מנדטורי.
גל-61222/4 6/1/1959 הסכמים קיבוציים- צו הרחבה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליחסי עבודה במשרד העבודה  בנוגע לחוק הסכמים קיבוציים  תש"יז-1957: צווי הרחבה להסכמים קיבוציים לפי ענפי תעשייה שונים (יהלומים  מסעדות ובתי קפה  בתי מלון  אפייה וכו')  נימוקים נגד קיצור שעות עבודה לפועלי בניין  "לפועלי הבנין – א' – לשואלים תשובה"  הסכם קבוצי כללי לתעשית היהלומים  המחירים בחודש מרס 1963  ערר של חברות הספנות על צו הרחבה של הסכם הקיבוצי הכללי על תוספת היוקר  הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הקולנוע ועוד.
גל-61258/5 8/15/1949 סטטיסטיקה של קליטת עלייה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לתכנון כוח אדם במשרד העבודה בנוגע לנתונים על עלייה וקליטת העלייה בישראל: סכום הרכב העולים אשר הגיעו דרך נמל חיפה וגבולות הצפון בחודש ספטמבר 1949  מצב קליטת העולים במדינת ישראל לסוף אוקטובר 1949  נתונים על מחנות עולים  מעברות  דו"חות המוסד לעליה  סיכומי עליה – ינואר 1950  סי