אוגוסט 2021

.1 | 2,425 תיקים - 274,179 עמודים - 15 לאוגוסט 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
ג-6492/12 12/31/1966 מועצת הארכיונים העליונה סקירה על פעילות גנזך המדינה  סיכום סטטיסטי על ניהול הרשומות במשרדי הממשלה  התכתבות עם גנז המדינה ועוד
חצ-4565/13 2/1/1970 בוליביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4565/22 5/1/1970 בוליביה- מכתבים המדווחים על פשע ותנועות מחתרת בבוליביה.
גל-46215/12 7/1/1950 תיירות טיולים ונסיעות התכתבויות בעיין תיירות חוץ
ג-866/36 3/6/1949 נתניה אגודת-ישראל חילופי מכתבים בין משרד החינוך לעיריית נתניה בענין בית-הספר של אגודת-ישראל בנתניה.
גל-18728/12 3/1/1966 בית-ספר תיכון "כנסת השרון" רחוב המטבים 62 רמת-השרון בתיק מכתב אחד ממשרד החינוך בנושא הכנות לכניסת פיקוח משרד החינוך לבית הספר.
גל-18728/13 5/1/1966 גמנסיה קלסית אנקורי רחוב המקצוע 9 תל-אביב בתיק מכתב אחד ממשרד החינוך בנושא הכנות לכניסת פיקוח משרד החינוך לבית הספר.
גל-18728/14 4/1/1966 בית-ספר תיכון ברק רחוב רמב"ם 11 תל-אביב בתיק מכתב אחד ממשרד החינוך בנושא הכנות לכניסת פיקוח משרד החינוך לבית הספר.
גל-18728/15 12/1/1966 קולג' תיכון תל-אביב בתיק התכתבות בנושא הכנות לכניסת פיקוח משרד החינוך לבית הספר.
גל-18728/28 3/1/1969 בית-ספר תיכון בית-הספר החדש תל-אביב בתיק 2 מכתבים מהמזכירות הפדגוגית לחינוך על יסודי לבקשת פרטים על בית הספר התיכון החדש.
גל-18728/33 6/1/1976 בית-ספר להשכלה מקצועית רחוב אלנבי 116 תל-אביב בתיק 2 מכתבים ממשרד החינוך לבית הספר.
חצ-3508/10 1/1/1965 אוגנדה – יהודים גרי-צדק
חצ-3767/57 7/1/1961 גוגנהיים  וילי
חצ-3533/11 1/31/1965 גרמניה – ישראל
פ-2338/1 1/1/1927 איתמר בן-אב"י – כתבים חוברת באותיות לטיניות בעברית של איתמר בן-אב"י לזכר אביו אליעזר בן יהודה.
גל-43558/8 1/1/1952 פרוטוקולים של ההנהלה המעשית
חצ-8397/6 5/1/1979 תורכיה.
ג-2338/3 5/22/1951 עין ורד. התכתבות בעניין אספקת מים למושבים עין ורד ועין שריד באזור השרון.
גל-59991/26 6/1/1988 היתר למתקן חשמלי אחים רויכמן
חצ-8401/4 7/1/1982 תורכיה.
פ-292/13 1/1/1937 ג'ורג' ו'דיע צלאח – תביעת מזונות  כלכלה  ביגמיה (1939) החלטת בית-הדין של הכנסיה הלטינית בירושלים בפרשת תשלום דמי-מזונות עבור משח'ס סאלם ע"י בעלה  סרקיס מרעשלי  כתב-אישום  שהוגש נגד מרעשלי בגין ביגמיה ועוד.
חצ-4565/27 2/1/1970 בוליביה – התכתבות וברכות בענין  האמנת נציגים ישראלים בבוליביה.
חצ-4565/32 1/1/1970 בוליביה – תיק הנציגות – בעיקר ענינים אישיים  מינויים וארועים. בתיק גם דיווחים על המצב במדינה
חצ-3553/16 1/1/1965 ישראל – ועידת אגודת ישראל.
חצ-3594/22 1/1/1964 קוסטה-ריקה – ישראל בדרג ממשלתי קוסטה-ריקה – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3594/26 1/1/1964 קוסטה-ריקה – קשרים עם מדינות המזרח התיכון קוסטה-ריקה – קשרים עם מדינות המזרח התיכון
חצ-4582/14 1/1/1970 חוף השנהב – עניני פנים.
חצ-4582/16 12/1/1970 חוף השנהב – מוסלמים.
פ-1940/24 1/1/1917 החלוץ באמריקה העתקי התכתבויות וחליפת מסמכים באידיש מאת חברי תנועת "החלוץ" בארצות הברית בנוגע לנושאים: אסיפת כספים לפעילות התנועה  הוצאת הספרים וביטאון ועוד.
חצ-3583/15 1/1/1964 פרו- ישראל- טקס פרו- ישראל- טקס
חצ-3583/16 1/1/1965 פרו- מתנות פרו- מתנות
חצ-3583/17 1/1/1964 פרו- השגרירות בישראל פרו- השגרירות בישראל
חצ-3583/18 1/1/1965 פרו- אותות הצטיינות וטקס פרו- אותות הצטיינות וטקס
חצ-3583/19 1/1/1965 פרו- ישראל- נימוסין  התחלפות שגרירים. פרו- ישראל- נימוסין  התחלפות שגרירים.
חצ-3583/20 1/1/1965 פרו- עליה וירידה פרו- עליה וירידה
חצ-3583/21 1/1/1965 פרו – ביקורי ישראלים פרו – ביקורי ישראלים
חצ-3583/22 1/1/1964 פרו – הנציגות הישראלית פרו – הנציגות הישראלית
חצ-3771/28 8/1/1948 מרדם  ג'מיל
חצ-3583/2 1/1/1964 פרו – משרד החוץ פרו – משרד החוץ
חצ-3583/3 1/1/1964 פרו- יחסים עם מדינות שונות פרו- יחסים עם מדינות שונות
חצ-3583/4 1/1/1964 פרו – ישראל בדרג לא ממשלתי פרו – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3583/5 1/1/1964 פרו – ישראל בדרג ממשלתי פרו – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3583/6 1/1/1965 פרו – ישראל- יומנים ודוחות פרו – ישראל- יומנים ודוחות
חצ-3583/7 1/1/1964 פרו – ענייני פנים פרו – ענייני פנים
חצ-3583/8 1/1/1964 פרו – יחסים עם מדינות המזרח התיכון פרו – יחסים עם מדינות המזרח התיכון
חצ-3583/9 1/1/1965 פרו – ביקור נימוסין- חיל הים הפרואני בישראל. פרו – ביקור נימוסין- חיל הים הפרואני בישראל.
חצ-3583/11 1/1/1965 פרו – תעמולה ערבית פרו – תעמולה ערבית
חצ-3583/12 1/1/1964 פרו – בקשות לאינפורמציה פרו – בקשות לאינפורמציה
חצ-3583/13 1/1/1964 פרו -יהודים פרו -יהודים
חצ-3583/14 1/1/1965 פרו- מגביות פרו- מגביות
חצ-3773/74 9/30/1951 קוואתלי  שוקרי.
חצ-3548/6 1/1/1964 חוף השנהב – ענייני פנים
חצ-3548/7 1/1/1964 חוף השנהב – מדינות ערב
חצ-3548/10 1/1/1964 חוף השנהב – הנציגות בישראל
חצ-3548/13 1/1/1964 חוף השנהב – ברכות ותנחומים
חצ-3548/14 1/1/1964 חוף השנהב – נציגות ישראל
חצ-3548/15 1/1/1965 חוף השנהב – ביקורי ישראלים
גל-48137/20 1/1/1965 ירושלים – סנהדריה סרטוטים ומדידות הנדסיים של שכונת סנהדריה
חצ-4612/35 10/1/1970 פרו – מדיניות חוץ – כללי בתיק רק מכתב המדווח על מדיניות החוץ של פרו
חצ-4612/36 1/1/1970 פרו – משרד החוץ  מינויים דיווחים.
חצ-4612/37 1/1/1970 פרו -יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4612/38 1/1/1970 פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4612/39 1/1/1970 פרו- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4612/40 2/1/1970 פרו- דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4612/43 5/1/1970 פרו- ליגות לידידות עם ישראל
חצ-4612/44 11/1/1970 פרו- יחסים עם מדינות ערב
חצ-4612/45 5/1/1970 פרו- יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים
חצ-4612/46 1/1/1970 פרו- עניני פנים.
חצ-4612/47 3/1/1970 פרו- קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בתיק רק מברק אחד
חצ-4612/48 9/1/1971 פרו- איגודים מקצועיים בתיק רק מכתב מהמחלקה לקשרים בינלאומיים בהסתדרות הכללית אל השגרירות בלימה בענין קורס למנהיגי איגודים מקצועיים
חצ-4612/49 1/1/1970 פרו- בקשות מידע. בקשות והעברת מדיע לישראל בענינים לא מדיניים.
חצ-4613/1 2/1/1970 פרו – יהדות ויהודים
חצ-4613/3 1/1/1970 פרו – האמנת נציגים ישראלים ופרואנים
חצ-4613/4 2/1/1970 פרו – הנציגות בישראל.
ג-6437/24 9/1/1968 התאחדויות וארגונים יהודיים לפי ארץ מוצאם – התאחדות יוצאי תוניסיה בישראל (ראה גם התאחדות עולי צפון אפריקה) התכתבות בענין יהודי טוניסיה נרדפי הנאצים  פיצויים ליהודי תוניסה
סל-5152/1 1/1/1900 טול כרם קלקיליה – סרט מס' 152 המשך גושים 7564
פ-1473/8 12/1/1947 הצלב האדום – כתובים של המחברת דומיניק ג'ונו הערות  העתקות בכתב יד  פרוטוקולים מהשיחות על הפסקת האש בירושלים  מברקים עם דיווחים על צבאות מדינות ערב המתכוננים לפינוי ארץ ישראל ע"י הבריטים  דיווחים מהמערכות על ירושלים וחיפה מול הכוחות הפלסטינים ועוד.  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1473/11 12/1/1939 הצלב האדום – גישה מול העם היהודי דו"חות מפעילות המשלחת של הארגון לארץ ישראל  חלוקת ירושלים רבתי לאזור ביטחון תחת דגל הצלב האדום  הגנה על בתי חולים ומוסדות יהודיים נוספים בירושלים  דו"חות מפעילות המשלחת לעבר הירדן  פלסטין וסוריה  שלטון הבריאות בירושלים  חלוקת ירושלים לאזורי ביטחון  מקרי עבר מההיסטוריה של אזורי ביטחון שנוסדו ע"י הצלב האדום  דו"ח בנוגע לבתי חולים ואזורי ביטחון (מאי 1946)  דו"ח לגבי השבויים היהודים במחנה אום אל ג'מאל בירדן (פברואר 1949)  על השבויים היהודים בית הסוהר הצבאי המרכזי ברובע אל מאזה בדמשק  סוריה (דצמבר 1948)  מחנה עבאסיה במצרים (מאי 1949)  מסמך הכניעה של האוכלוסייה הערבית יפו ועוד. בנוסף  בתיק מסמכים על התפטרותה של דומיניק-דבורה ג'ונו מהארגון. (המשך מתיק 10)  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
חצ-10219/10 9/1/1980 דיוני מועבי"ט (מועצת הבטחון) בעניני המזה"ת (המזרח התיכון)  לבנון כולל יוניפיל
פ-1474/4 1/1/1948 הצלב האדום – מעמדו המשפטי תזכיר על בעיית הפליטים הפלסטינים מאת ד"ר אברהם קצנלסון  ראש המשלחת הישראלית לוועידת הצלב האדום בשטוקהולם (אוגוסט 1948)  תזכירים על מצב הפליטים הערבים  דו"ח מוועידת הצלב האדום בשטוקהולם  פרוטוקולים מהוועידה  "עקרונות הצלב האדום"  דו"ח על פעילות משלחת הצלב האדום לתל אביב (נובמבר 1948) ועוד. (המשך מתיק 3)  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1474/7 1/1/1948 הצלב האדום – דיווחים מידע על המשלחת לארץ ישראל  דיווחים מפעילות הצלב האדום במהלך מלחמת העצמאות  חלוקת ירושלים לאזורי ביטחון  הפיכת ירושלים רבתי לאזור בחסות הצלב האדום ועוד. (המשך מתיק 6)  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
חצ-4613/5 5/1/1970 פרו – ברכות לחגים לאומיים.
חצ-4613/6 6/1/1971 פרו – נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4613/7 6/1/1970 פרו – עליה.
חצ-4613/8 1/1/1970 פרו – תיק הנציגות הישראלית ענינים שוטפים של הנציגות התכתבות.
גל-7307/16 1/1/1951 מחלקת התיירות – פיתוח תיירות תחבורה אווירית לתיירים
פ-1472/7 1/1/1947 הצלב האדום – שחרור של אסירים יהודים וערבים דו"חות של נשיא הצלב האדום פאול רוגר (Paul Ruegger) על פעילות הארגון וקטעי עיתונות עליו  שליחת משלחת רפואית לשבויים הישראלים במצרים  תזכיר מפעילות הצלב האדום (יולי 1948)  דו"ח מביקור במחנה השבויים עבאסיה  דיווחי משלחת הצלב האדום לארץ ישראל במהלך תחילת מלחמת העצמאות ועוד. (המשך בתיק 8)  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1473/6 12/1/1976 הצלב האדום – תרומות מקרנות שונות ומעמדו המשפטי – 1976 – כרך ב' Recueil systématique des Résolutions des Conférences de la Croix-Rouge – אוגדן החלטות מכנסי הצלב האדום – עמ' 167 – 409. (המשך מתיק 5).  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1472/8 4/1/1948 הצלב האדום – סוף תפקידו בפלסטין – 1953 – 1983 מסמכים העוסקים בסיכום פעילותו של פאול רוגר (Paul Ruegger) בארגון הצלב האדום בכלל ובסכסוך הישראלי-ערבי בפרט: מילה אחרונה – ראיון אחרון עם פאול רוגר (26.7.1988)  סיכום פעילותו של נשיא הארגון פאול רוגר בשנים 1955-1948  היסטוריה בעל פה – ראיון עם פאול רוגר (10-8.3.1988)  היסטוריה בעל פה – ראיון עם ז'אן קורבויסייה (Jean Courvoisier) (מאי 1987)  דו"ח מהכפר דיר יאסין (13.4.1948)  דו"חות ומכתבי הוקרה מסיום תפקידו של רוגר ב-1955  קורות חייו ועוד.  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
גל-48161/1 1/1/1954 הדר השרון תשריטים  מפות וחישוב מדידות של יישובי המועצה אזורית הדר השרון: עין ורד  משמרת  כפר הס  כפר יעבץ  פורת  עזריאל  חרות ובני דרור.
פ-2315/7 11/17/1937 צבי נדב – פרוטוקולים ודוחות של ישיבות "קלוב התעופה". הקלוב הארצישראלי לתעופה-התכתבויות ופרוטוקולים של ישיבות "קלוב התעופה". בתיק גם התכתבות של צבי נדב וא. מאירשטיין עם גורמים שונים בנוגע למחנה הטיסה בכפר ילדים. בחירת מועמדים לבית הספר לתעופה  גליון הרשמה למחנה הטיסה בכפר ילדים  רשימת המשתתפים במחנה הטיסה. תוכנית להקמת חברה להובלת משא גם דרך האויר-תזכיר ההתאגדות של חברת "משאות" (הובלה שיתופית בע"מ).
גל-3929/31 11/29/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עין-ורד בתי מגורים בתיק התכתבויות ושרטוטים בעניין הקמת בתי מגורים בעין ורד. גוש 7818 מגרשים 4 5 6.
פ-2315/12 1/1/1930 צבי נדב – תוכנית להקמת חברת תעופה אזרחית ארצישראלית. תוכנית בשפה האנגלית להקמת חברת תעופה אזרחית ארצישראלית שהגה האגרונום אליהו בלומנפלד ממרחביה. התאריך הינו משוער.
גל-47641/4 3/1/1987 בניה עירונית מחוז ירושלים – פסגת זאב  מזרח התכתבות עם חברות בנייה בנוגע להיתרי בנייה  תקציבים בנייה בפסגת זאב  חפירות  סיכומים מישיבות ועדת אישורים
גל-47642/6 1/1/1987 בניה עירונית מחוז ירושלים – פרוגרמה לפיתוח מחוז ירושלים אומדן עלות השלמת כבישים ומדרכות
גל-47643/5 12/29/1967 בניה עירונית מחוז ירושלים – תלפיות מזרח – כביש הרכס  פינוי מחנה אלנבי פינוי מחנה אלנבי-התכתבויות וסיכומי ישיבות בנוגע לפינוי המחנה  הוצאות הפינוי  פינוי מבנים במחנה לסלילת כביש תלפיות מזרח (פינוי תוואי כביש תלפיות)  פינוי מטעי רמת רחל  סיכום עבודת הצוות הבינמשרדי ועוד.
גל-47644/2 3/11/1986 בניה עירונית מחוז ירושלים – שכונת מעלה אדומים מעלה אדומים – הקמת בית עלמין חדש למחוז ירושלים באזור מעלה אדומים  חידוש הבנייה במעלה אדומים  מכירת "בנה ביתך"  הקמת ברכת שחייה  הרחבת המרפאה לטיפת חלב  גידור מעלה אדומים  נתוני אוכלוסייה במעלה אדומים  גידור האתר הארכיאולוגי  הפעלת מערכת ביוב מזרחית  חנוכת קריית החינוך במעלה אדומים  בנייה בשכונת "מצפה נבו"  אכלוס עולים מאתיופיה  חנוכת בניין בית הכנסת  פיתוח במעלה אדומים – סלילת כבישים  השלמת בניית פארק עירוני  הקמת מבני ציבור  הקמת טיפת חלב לאם ולילד ועוד
גל-47644/6 2/9/1989 בניה עירונית מחוז ירושלים – שכונת מעלה אדומים תכתובות בין משרד השיכון והמועצה המקומית בנוגע לפרוייקטים בתחומי בנייה למגורים  תשתיות כבישים  ביוב  מים ועוד
גל-47644/7 8/8/1989 בניה עירונית מחוז ירושלים – שכונת מעלה אדומים תכתובות בין משרד השיכון  מע"צ והמועצה המקומית בנוגע לפרוייקטים בתחומי תשתיות למגורים  כבישים  ביוב ועוד. עתירה לבית המשפט בנוגע לכביש הגישה למעלה אדומים
ג-772/10 5/1/1949 גני-ילדים – תכנית הלימודים מכתבים ממנהלת המחלקה לגני-ילדים  מנכ"ל משרד החינוך ומכתבים אחרים בנוגע לעיצוב תכנית הלימודים לגני-הילדים ועוד.
גל-4019/21 1/1/1961 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – נתניה ענייני שיכון בנתניה לעולים
גל-47644/8 3/4/1990 בניה עירונית מחוז ירושלים – מעלה אדומים התכתבויות בין משרד השיכון למועצה המקומית בנוגע לנושאי בנייה ופיתוח במעלה אדומים  בניה בשטח E1  כפר גיל הזה"ב  מצפה נבו ועוד
ג-6510/3 4/1/1947 עתונות חוץ – "ניו יורק טיימס" (New York Times) קטע עתון ובו ראיון על מרדכי בן-ארי מנכ"ל אל-על  מברקים ממשרד החוץ
גל-59982/46 8/1/1977 היתר למתקן חשמלי מלון דיפלומט
גל-59983/20 4/1/1970 היתר למתקן חשמלי קיבוץ גשר הזין
פ-2187/10 1/1/1909 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "למערת עדולם וואדי חאריטון" ובו רשמים מסיור במקומות הנ"ל. סיור של רחל ינאית בן צבי ושל יצחק בן צבי (מוזכר בשם אבנר) במערת חריטון (נקראה בעבר בטעות מערת עדולם וכך מוזכרת במאמר)  בסוף המאמר בכתב יד סיפור על מותו של הנער רבינוביץ' חבר של רחל – מטיפוס
פ-1964/38 11/1/1944 דו"ח הועד הלאומי דו"ח של הועד הלאומי על הפעילות המדינית.
גל-55221/7 11/1/2005 אלי רונן התכתבויות בנושא צינון של אלי רונן לאחר תפקידו כמנכ"ל המשרד
טס-11218/1 4/28/1955 ארגון ציוני פילדלפיה – טקס במלאת 7 שנים להקמת מדינת ישראל אלבום שהוענק לשגריר ישראל בארה"ב אבא אבן כמזכרת מהטקס בפילדלפיה שבו השתתף ע"י נשיא ארגון ציוני פילדלפיה ארנולד ר. גינזבורג  (לאלבום צורפו במקור קלטות אודיו וסרטי קולנוע/טלוויזיה שאינם בידינו). האלבום מכיל: 12 תצלומי שחור-לבן גדולים + עמוד ריק עם כתובית לתצלום שאבד  הזמנה לטקס   8 קטעי עיתונות באנגלית ויידיש  שני תמלילי נאומים באנגלית (של גינזבורג ושל השופט לואיס א. לווינת'ל) ודף הקדשה מגינזבורג לשגריר אבן (סה"כ 24 פריטים + פריט חסר ברישום קבוצתי). קטעי העיתונות מסקרים את האירוע והתצלומים מתעדים את מהלך הטקס ואת הנאומים שנישאו בו ומופיעים בהם בנוסף לשגריר אבן: גינזבורג  השופט לווינת'ל  ראש עיריית פילדלפיה ג'וזף ס. קלרק  חבר מועצת העיר ויקטור ה. בלנק  הארי סילק (פעיל ציבור יהודי) ואחרים (בתצלום אחד השגריר אבן מקיש על פעמון החירות של פילדלפיה).
גל-1363/4 3/1/1958 מחלקת הכשרות הארצית – חוזרים צרור ידיעות ממחלקת הכשרות
ג-9518/1 7/2/1995 פיקוח הגנז – ארכיון לחקר התפוצות בתיק מכתב מפרופ' מינה רוזן  מנהלת המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב  למשה מוסק  מנהל ארכיון המדינה  בו היא מודה לו על השתתפותו בקונגרס על יהדות הבלקן שנערך מטעם המכון ומבקשת שישלח לה את דבריו עבור פרסום חוברת של הקונגרס.
ג-9518/2 7/25/1996 פיקוח הגנז – ארכיון לחקר התפוצות התכתבות בין מנהל ארכיון המדינה לארכיון "משואה" בתל יצחק. לתיק מצורף עלון "משואה" (המכון ללמודי השואה). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-9518/7 1/4/1995 פיקוח הגנז – המכון לחקר התפוצות פניית בית התפוצות לארכיון המדינה בהתייעצות בנוגע לביעור סרטי וידאו.
ג-17096/4 12/27/1939 העתקים של תמלילי נאומים – מתוך ישיבות הוועד הפועל הציוני המצומצם (המשך מתיק מס' 3).
ג-1944/25 4/1/1958 מועצה מקומית גבעת-שמואל דוחו"ת כספיים של המועצה המקומית גבעת שמואל (תשלומים ותקבולים  תקציב רגיל ובלתי רגיל).
גל-48184/12 1/1/1972 הדר השרון תשריטים  חישובי קואורדינטות של נקודות ביניים של הגושים 7882 – חלקה 9 ו-7883 – חלקות 4 5 ו-19 לצרכי הפקעה.
גל-6829/10 1/1/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה תכנון והנדסה בעיר פתח תקווה פקודת ערים
גל-6829/13 4/11/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנוגע לבניין ותכנון ערים – פתח תקווה
גל-6829/31 8/21/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק תכנית בנייה מפורטת  שטח בניין ערים – בפתח תקווה
גל-6908/5 1/4/1971 אגף התכנון – צפון השרון – עין ורד מרחב תכנון מקומי צפון השרון תכנון ובנייה
גל-6908/6 1/21/1968 אגף התכנון – צפון השרון – עין ורד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מס' צש/6/19 – עין ורד: פרטי התכנית  תכנית מפורטת – טבלת איזורים  החלטות הועדה המחוזית של מחוז מרכז ותרשימי התכנית.
גל-6908/7 1/3/1973 אגף התכנון – צפון השרון – עין ורד תכנית מפורטת צש/ 7/19 (שינוי לתכנית מפורטת צש/4/19)-שינוי בהוראות הבניה במושב עין ורד (בנית חממות)  פרסום להפקדה.
גל-6908/8 7/1/1973 אגף התכנון – צפון השרון – עין ורד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מס' צש/8/19 – עין ורד: פרטי התכנית  החלטות הועדה המחוזית של מחוז מרכז ותרשימי התכנית.
גל-6908/9 10/21/1971 אגף התכנון – צפון השרון – עין ורד מרחב תכנון מקומי צפון השרון  שינוי יעוד חלקות
גל-6829/33 10/19/1950 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנוגע לתקנת הבחירות לכנסת השנייה – ערעור  תכנית בניין עיר – פתח תקווה ועוד
גל-6829/34 1/1/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה
גל-6829/47 2/9/1952 אגף התכנון – פתח-תקוה בנייה ותכנון עיר – פתח תקווה
גל-6927/4 1/1/1950 אגף התכנון – פתח-תקוה עניני בינוי והנדסה בפתח תקווה
גל-6830/5 7/28/1952 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנוגע לבנייה ותכנון העיר פתח תקווה
גל-6830/7 1/1/1952 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנוגע לשטח תכנון עיר – פתח תקווה
גל-6908/39 6/6/1971 אגף התכנון – צפון השרון – הדר השרון תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון.
חצ-9776/1 4/1/1986 פרו – סקירות  דו"חות והערכות מצב
חצ-9776/2 6/1/1987 פרו – סקירות  דו"חות והערכות מצב
חצ-9776/4 4/1/1986 פרו – אגודות ידידות רשמיות
חצ-9776/8 4/1/1986 פרו – קשרים עם אש"פ  פלשתינאים
חצ-9776/9 2/1/1987 פרו – קשרים עם אש"פ  פלשתינאים
חצ-9776/10 4/1/1986 פרו – עניני פנים
חצ-9776/5 4/1/1986 פרו – קשרים עם גורמי דת
חצ-9776/6 4/1/1986 פרו – קשרים עם אגודים מקצועיים ומפלגות
חצ-9776/7 4/1/1986 פרו – קשרים מדינות ערב
חצ-9776/18 4/1/1986 פרו – מגביות בונדס
חצ-9776/19 4/1/1986 פרו – ימי עצמאות וחגים לאומיים
גל-42479/2 1/1/1993 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – בית-המשפט העליון – עתירה של היהדות המתקדמת נגד שר הפנים עתירות לבית המשפט העליון אשר הוגשו על ידי התנועה ליהדות מתקדמת מסגרת עבודת ועת נאמן לבחינת סוגיית הגיור בישראל
חצ-9776/11 2/1/1987 פרו – עניני חוץ
חצ-9776/12 4/1/1986 פרו – סיוע ישראלי לנפגעי טבע
חצ-9776/13 4/1/1986 פרו – פעילות מחתרת  גולים פוליטיים
חצ-9776/14 4/1/1986 פרו – מוסלמים וערבים בארץ הכהונה
חצ-9776/15 4/1/1986 פרו – יהודים
חצ-9776/16 4/1/1986 פרו – אירגונים יהודיים
גל-14293/11 1/1/1951 . פיתוח רשת הטלפונים מחוז ירושלים
גל-6932/27 1/1/1973 אגף התכנון – שורקות – כפר מרדכי מנהל תכנון- אזור שורקות ויד מרדכי
חצ-4485/3 1/1/1970 עליה וקליטה – יהודים כושים כרך א'
חצ-4485/12 1/1/1970 עליה וקליטה – אזרחות כפולה – תורכיה
חצ-9777/13 4/1/1986 פרו – יחסי חוץ – כללי
חצ-9777/14 4/1/1986 פרו – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9777/15 1/1/1987 פרו – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9777/16 9/1/1986 פרו – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9777/17 11/1/1986 פרו – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9777/18 4/1/1986 פרו – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
גל-42601/13 10/1/1971 חצור הגלילית – שטח שיפוט חומר כללי
ג-4791/29 5/15/1949 הרב וסרמן אהרן – חליסה חיפה מכתב בקשה למנותו כרב בבית-הכנסת בחליסה
מ-4131/1 10/1/1945 Agriculture  Husbandry  and Forests:  Proposed New Farm School near Jenin Correspondence on proposed construction & problems of water supply  in light of geological survey of site
ג-6510/17 1/1/1969 טלויזיה בשבת – תגובות עצומות ופניות ציבור בנושא שידורים בשבת
ג-13922/20 8/11/1949 סוניה צדקוני תיק פרט של מורה למוסיקה (פסנתר) בגני ילדים.
נ-726/24 8/4/1993 לשכת הנשיא עזר וייצמן – ביקור הנשיא והגב' וייצמן בבלגיה (כרך א') בתיק התכתבויות בנוגע לנסיעת הנשיא להלוויית מלך בלגיה  סקירה על יהדות בלגיה  רשימה חלקית של ראשי המדינות המגיעים להלוויית מלך בלגיה  פגישת הנשיא עם נשיא אלבניה  מברק בנושא יחסי אירלנד-ישראל  איטליה – נושאים לשיחה  חנוכת מוזיאון השואה בוושינגטון ועוד
נ-727/1 4/28/1994 לשכת הנשיא עזר וייצמן – ביקור ממלכתי בדרום אפריקה של הנשיא והגב' וייצמן – תכנון היערכות לביקור הנשיא עזר ויצמן בדרום אפריקה סידורי ביקור  היערכות לפגישת ויצמן וסגן נשיא ארה"ב אל גור
ג-778/4 7/5/1951 אגף החינוך – החינוך החקלאי דו"חות  סקירות  תכניות  פרוטוקולים  הכשרת מורים למקצוע החקלאות  חוזרים למורים לחקלאות והתכתבות בנושאים הקשורים לחינוך החקלאי: לפיקוח על החינוך החקלאי  הערכת הישגי החינוך החקלאי  סיכום פעולות הפיקוח על החינוך החקלאי בבתי הספר היסודיים; הצעת תכנית ללימוד החקלאות בבתי הספר היסודיים – מבנה התכנית; המועדונים החקלאיים; החינוך החקלאי ביישובי העולים  המועדונים החקלאיים  דו"ח על פעולות בפיקוח והדרכה בחינוך החקלאי בזרמים השונים; נתונים על מספרי הכיתות לפי שעות לימודי החקלאות; פרוטוקולים  כינוס לשאלות תרבות וחינוך  בתוך כך  חינוך ותרבות ביישובי עולים  על הנוער ביישובי העולים (חינוך דתי  לימוד עברית) ועוד.
פ-2105/29 1/1/1949 התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין אליהו אילת. התכתבות בנוגע לשהותם של אליהו וזהבה אילת באנגליה  יהודי עירק ועוד.
חצ-2878/10 12/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב במלאווי.
חצ-2887/9 1/1/1963 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בקוסטה ריקה
חצ-5189/7 1/1/1972 תקנון קונסולרי – פרו. כרך ה'
גל-61778/12 7/1/1956 המציאות  חיים  של  דרוזים המציאות  חיים  של  דרוזים ועוד.
ג-780/37 1/11/1951 המחלקה להנחלת הלשון – ועדת התרבות להתישבות העובדת התכתבות בין לשכת התרבות  מחוז הדרום ת"א לוועדת התרבות להתישבות העובדת ולהסתדרות הפועלים החקלאים  הסכם בין המחלקה לארגון המועצות האזוריות ולמרכז לתרבות של הועד הפועל של ההסתדרות בדבר הנחלת הלשון לעולים מבוגרים בישובים כפריים 8.2.51  סיכום כינוס במחוז הדרום בלשכת התרבות ועוד
ג-6522/25 1/1/1969 אוניברסיטת תל-אביב התכתבות עם מרכז לחיזוי טכנולוגי ובין תחומי ליד אוניברסיטת תל-אביב  טבלאות שכר ועוד
פ-1473/5 12/1/1976 הצלב האדום – תרומות מקרנות שונות ומעמדו המשפטי – 1976 – כרך א' Recueil systématique des Résolutions des Conférences de la Croix-Rouge – אוגדן החלטות מכנסי הצלב האדום – עמ' 1 – 166. (המשך בתיק 6).  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-4099/1 3/1/1990 מפלגת "שינוי" ועניינים פוליטיים וציבוריים מאמרים מאת ח"כ אמנון רובינשטיין  תמלילי נאומיו במליאת הכנסת והתכתבות שלו עם פעילי וחברי מפלגת "שינוי" וגורמים אחרים (ביניהם השופט יעקב טירקל) בענייני המפלגה ובנושאים פוליטיים וציבוריים שונים: פעילות מגזר דוברי האנגלית ב"שינוי"  עניינים ארגוניים פנים מפלגתיים  קשרים עם מפלגות ליברליות בחו"ל  הפעילות של נציגי "שינוי" למען בחירה ישירה של ראש-הממשלה וההתנגדות ליוזמה  ויכוחים בין-מפלגתיים  הכפיה הדתית  קליטת עליה  פלישת עיראק לכוויית והמשבר במפרץ הפרסי  עניינים משפטיים שונים ועוד (המשך בתיק מס' 2).
חצ-2881/31 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות מומחי מש"ב בסנגל.
פ-2545/1 1/1/1915 חומר של פרופ' מאיר ורטה – תעוד מהארכיבים הצרפתיים בשאלת ארץ ישראל צילומי מסמכים של משרד החוץ הצרפתי העוסקים בניסוח הסכם סייקס-פיקו וחלוקת אזורי השליטה בין צרפת לבריטניה בשטחי האימפריה העות'מאנית. המסמכים צולמו בארכיון הלאומי הבריטי ובאוניברסיטת דרהאם.
חצ-476/9 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות מומחי מש"ב
חצ-2874/11 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בטוגו.
חצ-2883/22 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – קורס לקואופרטיבים לתחבורה בלימה  פרו.
חצ-2883/25 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – דו"ח פעולת צוות מש"ב – פרו.
חצ-2883/26 12/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – פעילות תה"ל בפרו בתיק רק סקר של תה"ל על מי תהום באזור החוף
חצ-2883/27 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – נח"ל  פרו.
חצ-2883/28 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – פרו – קורס נייד לקואופרציה בתחבורה.
חצ-2883/30 10/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – פרו – משתלמים בדיג בריכות  וביקור קבוצת מהנדסים פרואנים בארץ. כרך א'
חצ-2883/31 7/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – פרו – משתלמים בדיג בריכות  וביקור קבוצת מהנדסים פרואנים בארץ. כרך ב'
חצ-2883/33 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – פרו  תנאי קבלה ללימודי רפואה בירושלים. בתיק רק מסמך אחד בענין התנאים לקבלתה של משתלמת מפרו בבית-הספר לרפואה באוניברסיטה העברית.
חצ-2883/34 1/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – פרו – כללי כח-אדם בפרו  מסירת תוכנית לה-חויה לנשיא פרו שיתוף פעולה עם פרו וכו'.
חצ-474/1 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – בדיקת תנאי השירות של מומחי מש"ב בחו"ל.
חצ-2882/24 6/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות מומחי מש"ב באל-סלבדור
חצ-2885/16 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בצילון.
א-8182/1 5/1/1962 סטנוגרמות מישיבות הממשלה מ/שכ"ב – מג/שכ"ב 27/5/1962 – 10/6/1962
חצ-4420/9 11/1/1969 פרו – חקלאות.
חצ-4420/10 1/1/1968 פרו – קורסים ניידים
חצ-4420/11 1/1/1970 פרו – משתלמים ומבקרים בישראל
חצ-4420/12 1/1/1970 פרו – משתלמים אקדמאים בישראל
חצ-4420/13 1/1/1970 פרו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4420/14 11/1/1970 פרו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4420/15 9/1/1971 פרו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ג'
חצ-4420/16 1/1/1968 פרו – מומחי מש"ב. כרך א'
חצ-4420/17 1/1/1971 פרו – מומחי מש"ב.
חצ-2883/37 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בפרו.
חצ-2875/33 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של עובדי מש"ב בטנזניה
פ-4094/8 12/1/1976 תנועת שינוי – ממחאה למפלגה – חוברת בעריכת בן-ציון שירה חוברת הכוללת סקירות על התפתחותה של תנועת "שינוי" מיום יסודה ב-3.1974 ועד איחודה עם "התנועה הדמוקרטית" במסגרת "התנועה הדמוקרטית לשינוי" (ד"ש) ב-12.1976 והעתקי מסמכים שונים של התנועה (מצע התנועה  הודעות לעיתונות  פרוטוקולים של פורומים ארגוניים  דו"חות  רשימות נבחרים ועוד) (תאריך הדפסת החוברת משוער).
חצ-2884/31 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בצ'ילה
חצ-4922/6 1/1/1974 פרו – כללי (כרך ג')
חצ-4922/7 1/1/1974 פרו – מומחים
חצ-4922/8 1/1/1974 פרו – משתלמים
חצ-4922/9 1/1/1974 פרו – חקלאות
גל-7303/35 8/11/1949 מחלקת התיירות – תעמולה כרזות התכתבות בנוגע לכרזות שונות בנושאי תיירות כולל תחרות ליצירת כרזה ועוד
חצ-5737/14 1/1/1977 כושים עבריים
חצ-4402/21 12/1/1967 בוליביה – צוות נח"ל (משרד הבטחון ומש"ב) – עניני מינהלה
חצ-2877/12 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בלאוס.
חצ-4922/5 1/1/1974 פרו – כללי (כרך ב')
חצ-4922/4 1/1/1974 פרו – כללי (כרך א')
חצ-1933/19 10/1/1963 פרו – קידוחי מים.
חצ-1934/1 12/1/1964 פרו – הידרולוגיה
חצ-1934/2 1/1/1965 פרו – כללי שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני שיתוף פעולה בנושא קואופרציה וסיוע בנושא הרפורמה האגררית וכו'. כרך א'
חצ-1934/3 5/1/1965 פרו – כללי ביקורי אישים בישראל  סיוע בנושא הרפורמה האגררית  סיוע טכני וכו'. כרך ב'
חצ-1934/4 7/1/1964 פרו – כללי שיתוף פעולה בנושא חינוך מקצועי   ביקורי אישים בישראל וכו'.
חצ-1934/5 6/1/1965 פרו – כללי סיוע בנושא חינוך מקצועי  סיוע בנושא הרפורמה האגררית  שיתוף פעולה בנושא קואופרציה וכו'.
חצ-1934/6 10/1/1963 פרו – כללי שיתוף פעולה עם איגודים מקצועיים   ביקורי אישים בישראל וסיוע טכני בפיתוח שיטות השקיה וכו'.
חצ-2888/7 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בקמבודיה
נ-848/8 5/12/1968 הנשיא זלמן שזר – בקשות לתמונות וחתימות הנשיא שז"ר – ברכות מאזרחים ; בקשות לתמונות וחתימות
פ-4101/3 1/5/1995 שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין – נאומים (המשך מתיק מס' 2) תמלילי נאומים שנשא שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין בארועים ציבוריים וברכות וכן מאמרים שכתב בעניינים חינוכיים ובנושאים אחרים: שילוב הזרמים הלא-אורתודוקסיים (רפורמים וקונסרבטיבים) במערכת החינוך  החינוך הערבי  קליטת עליה בחינוך  מעמד התנ"ך בימינו  חידוש הלשון העברית  איכות הסביבה  דברים בשבחם של ארגונים  מוסדות ואישי ציבור ועוד
חצ-2945/8 1/1/1968 פרו – פעולות מש"ב דו"חות פעילות מש"ב בפרו התכתבות בענין קורסים ניידים בפרו  עלון בנושא שיתוף פעולה בינלאומי בתיק גם התכתבות בענין ביקורו של מנהל השרות המטאורולוגי של אקוודור בישראל ועוד. כרך א'
חצ-4169/30 1/31/1968 דרום אפריקה – אפרטהייד – עניני פנים.
חצ-2925/3 1/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – סיוע ישראלי לבוליביה – כללי עבודות תה"ל סקר פיתוח תעשיתי בבוליביה וכו'.
טס-3034/61 10/1/1920 הרברט סמואל הנציב העליון חונך את מסילת הרכבת החדשה
ג-6527/17 1/1/1970 יחסי ישראל פרו התכתבות עם נשיא פרו אלוף חואן ולאסקו אלוארדו  סקירה על יחסי ישראל – פרו
חצ-4192/17 3/1/1968 חוף השנהב – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של חוף השנהב.
חצ-2925/23 1/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – צוות הרפואה המטפל בפלאשים באתיופיה.
חצ-2926/1 1/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בברזיל.
חצ-4192/36 1/1/1968 חוף השנהב – הנציגות בארץ – נציגות חוף השנהב.
מגע-43/16 11/1/1958 בית-ספר לבנות – בית-אכסא התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בענייני תחזוקה וכספים.
גל-7305/4 2/4/1951 מחלקת התיירות – מוסדות חו"ל הסוכנות היהודית התכתבות עם סניפי הסוכנות היהודית בחו"ל בנושאי תיירות
חצ-4201/50 1/1/1969 ישראל – קרן קיימת – פעילות קרן קיימת לישראל בארץ ובחו"ל.
חצ-2889/13 1/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בקמרון.
חצ-4236/28 1/1/1969 קוסטה-ריקה – ליגות לידידות בתיק התכתבות בנוגע לפעילות המכון ליחסי תרבות קוסטה ריקה-ישראל
חצ-2939/4 1/1/1969 פרו התכתבות בענין משלוח חומר מישראל לפרו בנושא יבוש פירות  סקר על אוצרות טבע ושימור קרקע ומים בפרו  פעילות מש"ב במרכזים האזורים בדרום פרו  דו"ח על ביקור ראש המחלקה לכלכלה הישראלי בפרו ובמקסיקו
חצ-2939/5 8/1/1968 פרו התכתבות בענין השתלמות רופא עינים פרואני בישראל  הצעת תקציב מש"ב לשנת הכספים 1969-70
חצ-2927/29 1/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בגואטמלה.
חצ-2928/1 4/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות של מומחי מש"ב בדהומיי.
חצ-2939/6 6/1/1968 פרו התכתבות בענין ביקור גורל פרואני בישראל  דו"ח על הביקור הנ"ל  התכתבות בענין משתלמים מפרו בישראל
חצ-2939/7 4/1/1968 פרו התכתבות בענין הגדלת ההקצבה לפעולות מועדון "שלום"
חצ-2939/9 1/1/1968 פרו התכתבות בענין קורס נייד בנושא השקיה  פרואנים בקואופרציה לתחבורה  השתלמות לעובדי רשות הנמלים בפרו
חצ-2939/10 6/1/1968 פרו בתיק רק מכתב בענין הצעת משרת ארכיטקטית לגב' רחל וולר לעבודה בפרו
חצ-2939/11 1/1/1963 פרו – חקלאות התכתבות בענין חוות הסוכר בצפון  קורס למנהלי קואופרטיבים חקלאיים  קורס למנהלי חווה של הרפורמה האגררית  הזמנת זרעים לפרו  סיכום פעולות מש"ב ותוכניות לעתיד
חצ-2029/11 2/1/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחי מש"ב – כללי רשימת מומחים  משלוח עיתונים למומחים  זכויות מומחים בחו"ל וכו'. כרך א'
חצ-2029/12 2/1/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחי מש"ב – כללי מענקי ביגוד לאנשי צה"ל  מומחי מש"ב ששירתו באפריקה  מדריך מכס לתושב חוזר וכו'. כרך ב'
חצ-5310/1 10/1/1972 אפריקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי (תיק שמעוני סמנכ"ל משרד החוץ) כרך ד' המשך בתיק 2
חצ-5310/2 12/1/1972 אפריקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי (תיק שמעוני סמנכ"ל משרד החוץ) כרך ד' (חודש 12) המשך בתיק 3
חצ-4176/13 3/1/1969 בוליביה – מפלגות – הכשרת מנהיגי פועלים באיגודים המקצועים בבוליביה.
חצ-4176/18 1/1/1969 בוליביה – תיק ללא שם  בתיק רק התכתבות בנושא חתך האוכלוסיה הנוצרית בבוליביה והחזרת ספרי תורה לא כשרים.
חצ-4176/21 2/1/1968 בוליביה – האמנת נציגים – כתבי האמנת שגרירים – שגריר ישראל בבוליביה.
חצ-2931/18 4/1/1969 חוף השנהב – השתלמות מומחים מחוף השנהב בישראל התכתבות בענין השתלמות מומחים מחוף השנהב בישראל בנושאים חקלאיים בגידול עופות.
חצ-2931/19 11/1/1968 חוף השנהב – קורסים התכתבות בענין קורסים של מש"ב בחוף השנהב בנושאים חקלאיים ובגידול עופות.
חצ-1909/5 12/1/1961 פרו – כללי שיתוף פעולה וסיוע טכני  מומחים ישראלים  ביקור סגן נשיא פרו בישראל
חצ-4227/24 4/1/1968 פרו- משרד החוץ מינויים במשרד החוץ הפרואני
חצ-4199/14 2/1/1968 ישראל – מיעוטים באהיים – כנסים  מעמדם.
חצ-4227/25 4/1/1968 פרו – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4227/26 1/1/1968 פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4227/27 2/1/1968 פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4227/28 12/1/1968 פרו – דו"חות ויומנים.
חצ-4227/29 3/1/1968 פרו – עניני פנים – פעולות הקונגרס שינויים בממשלה  מהפכה צבאית
חצ-4227/30 8/1/1968 פרו – ביקור משלחות פרלמנטריות – ביקור משלחת פרלמנטרית ישראלית בפרו
חצ-4227/31 10/1/1968 פרו – יחסי הבנה בין דתות – מכתב בנוגע לכמורה שמאלנית
חצ-4227/32 10/1/1968 פרו – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4227/34 2/1/1968 פרו – הסברה ישראלית ואנטי ישראלית
חצ-4227/35 3/1/1968 פרו – הסברה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-4227/36 1/1/1968 פרו – בקשות חומר ואינפורמציה
חצ-4227/38 7/1/1969 פרו – מגביות – בתיק מכתב בנוגע למגבית החרום
חצ-4227/39 11/1/1968 פרו – האמנת נציגים – כתבי האמנה והחזרה של שגרירי ישראל ופרו
חצ-4227/40 1/1/1968 פרו – הנציגות בישראל נציגות פרו בישראל
חצ-4227/41 12/1/1968 פרו – אותות הצטיינות בתיק מכתב בדבר עיטורים זרים לעובדי מדינה.
חצ-4227/42 7/1/1969 פרו – חגים לאומיים ברכות.
חצ-4227/43 2/1/1968 פרו – עניני טקס – ברכות ותנחומים.
חצ-4227/44 1/1/1968 פרו – קליטה ועליה – כללי עניני קליטה ועליה של יהודי פרו
חצ-4227/45 1/1/1968 פרו – הנציגות – הנציגות הישראלית בפרו
מפה-4552/1 1/1/1945 ( תכנון בינוי – כפר סלפית )   Village Salfit בתיק תכנית בינוי בכפר סלפית נתונים – תכנית מס' 10; Ref. Number – Z – 1945 שורטט ע"י א. ריסאס A. Rissas
מגע-64/8 11/1/1957 פליטים – כללי התכתבות עם מושל ירושלים  חסן אל-כאתב  בעניין הטיפול בפניות הפליטים  סיכום ביקור של המזכיר הכללי של האו"ם  דאג' האמרשולד במחנה הפליטים עקבה ג'בר ( גם באנגלית ) ועוד.
מגע-80/15 3/1/1951 חגיגות חג הנביא מוסא (משה) התכתבות עם מושל ירושלים  חסן אל-כאתב  וגורמים נוספים בנושא הוצאות החגיגות  תמצית הסטורית על החג.
חצ-2918/5 12/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – תיק תנאי שירות של מומחי מש"ב – כללי הועדה לתנאי שירות  תנאי שירות של מומחי מש"ב בארצות מתפתחות  חוזה מש"ב וכו'.
חצ-2931/26 11/1/1968 חוף השנהב – כללי התכתבות ודו"חות בנושאים שונים כגון: תכנון כוח-אדם  חובות של מבקרים לבתי מלון  דו"חות על המצב הפנימי בחוף השנהב ועוד. (המשך בתיק 27)
חצ-2931/27 1/1/1968 חוף השנהב – כללי (המשך מתיק 26) התכתבות ודו"חות בנושאים שונים כגון: תכנון כוח-אדם  חובות של מבקרים לבתי מלון  דו"חות על המצב הפנימי בחוף השנהב. ועוד.
פר-7248/3 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד ראש הממשלה והסעיפים הצמודים לו – חוברת ג'
פר-7248/4 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד האוצר והסעיפים הצמודים לו – חוברת ד'
פר-7248/5 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד הפנים והסעיפים הצמודים לו – חוברת ה'
פר-7224/1 8/1/2002 הרשויות המקומיות בישראל 2000 – פרסום מס' 1186 כולל מפת הרשויות המקומיות בישראל LOCAL AUTHORITIES IN ISRAEL 200
פר-7224/2 8/1/2014 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011 – פרסום מס' 1567 כולל תמצית באנגלית DEALERS AND REVENUE IN THE TOTAL ECONOMY ACCORDING TO VALUE ADDED TAX 2011-2012
פר-7224/3 8/1/2014 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011 – פרסום מס' 1567 כולל תמצית באנגלית DEALERS AND REVENUE IN THE TOTAL ECONOMY ACCORDING TO VALUE ADDED TAX 2011-2012
פר-7224/4 9/1/2014 שנתון סטטיסטי לישראל מספר 65 STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL NO 65
פר-7224/5 9/1/2014 שנתון סטטיסטי לישראל מספר 65 STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL NO 65
פר-7224/6 10/1/2014 סטטיסטיקל 138 – תיירות ושירותי הארחה 2013-2000 3 עותקים
פר-7206/9 10/1/1975 THE JEWS OF ARAB LANDS THEIR HISTORY IN MAPS MARTIN GILBERT
פר-7206/10 4/1/2014 הכנס הארצי ה-7 לחינוך למצוינות בישראל ודאות ו-E ודאות מרכז וואהל אוניברסיטת בר אילן
פר-7206/11 8/1/2014 הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה לשנת הלימודים התשע"ה מצבת תלמידים  מצבת מוסדות מצבת עובדי הוראה ורמת שירות
פר-7206/12 1/1/1979 מרכז ההסברה – דע את עמך  – חוברות ראשי פרקים לתולדות השואה  השמדת יהודי ברית המועצות בתקופת השואה  לחימה וגבורה יהודית מראשית המאה העשרים ועד תקומת מדינת ישראל  יהודי תוניסיה  קהילות יהודי ספרד והמזרח בתקופת השואה  העם היהודי תמונת מצב דמוגרפית  יהודי אפגניסתאן  הקהילות היהודיות במזרח הרחוק  יהודי אמריקה הלטינית  יהודי הונגריה  יהודי הולנד  יהודי מצרים  יהודי איראן  יהודי בולגריה ויהודי צרפת
פר-7249/1 2/1/2012 דייג ומדגה בישראל כרך מג שבט תשע"ב חוברת מס' 1
פר-7249/2 2/1/2013 סקירת המחלקה לשיווק תוצרת חקלאית חוברת מס 937
פר-7249/3 2/1/2013 סקירת המחלקה לשיווק תוצרת חקלאית חוברת מס 938
פר-7249/4 2/1/2013 בחזית החקלאות כתב עת למדיניות  כלכלה ושיווק גיליון מס' 1 שנה ראשונה בחזית החקלאות הפנים החדשות של "בשוקי היצוא"
פר-7249/5 6/1/2013 הממונה על חוק חופש המידע – דוח פעילות המשרד לשנת 2012
פר-7249/6 1/1/2012 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – דוח לשנת 2012
פר-7249/7 10/1/2013 תכנית הפיתוח לשנת 2013
פר-7249/8 5/1/1994 נציבות המים השירות ההידרולוגי – התפתחות ניצול ומצב מקורות מי התהום בישראל עד סתיו 1993
פר-7249/9 4/1/1995 נציבות המים השירות ההידרולוגי – התפתחות ניצול ומצב מקורות מי התהום בישראל עד סתיו 1994
פר-7206/1 1/1/1970 אלף 1000 מילים עברית בחיי יום יום חלק ראשון ראשית ידיעת הלשון למבוגרים ייוסף בן שפר אהרן רוזן הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ ירושלים
פר-7206/2 1/1/1970 אלף 1000 מילים עברית בחיי יום יום חלק שני ראשית ידיעת הלשון למבוגרים ייוסף בן שפר אהרן רוזן הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ ירושלים
פר-7206/3 1/1/1970 הכיתה שלנו – לימוד עברית למבוגרים שלב א' שרה בץ מונה אפשטין
פר-7206/4 1/1/1982 אנחנו לומדים עברית תרגילי הפועל חלק ב' למתקדמים ולמשתלמים לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך המחלקה לחינוך מבוגרים קלמן אלון עמנואל וקרני אלון
פר-7206/5 1/1/2014 פרס החינוך המחוזי – איכות ומצויינות שנת הלימודים תשע"ד 2014 מחוז מרכז
פר-7206/6 1/1/2014 פרס החינוך המחוזי – איכות ומצויינות שנת הלימודים תשע"ד 2014 מחוז מרכז
פר-7206/7 1/1/2014 מדי חודש בחודשו גיליון 216 אלול התשע"ד תשרי תשע"ה
פר-7206/8 1/1/2012 ערכים בסמל  בטקס ובחג כולל דיסק
פר-7204/1 1/1/2009 יום גוש קטיף במערכת החינוך כ"ב בשבט תיקיה גדולה
ג-17406/1 9/26/2011 דו"ח ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי חברתי דו"ח  יישום ראשון של המלצות  תדרוך חברי הועדה לקראת מפגשי השיתוף
פר-7248/6 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד לביטחון פנים והסעיפים הצמודים לו – חוברת ו'
פר-7248/7 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד המשפטים והסעיפים הצמודים לו – חוברת ז'
פר-7248/8 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד החוץ והסעיפים הצמודים לו – חוברת ח'
פר-7248/9 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד להגנת הסביבה והסעיפים הצמודים לו – חוברת ט'
פר-7248/10 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד המדע הטכנולוגיה והחלל התרבות והספורט והסעיפים הצמודים לו – חוברת י'
פר-7248/11 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד החינוך והסעיפים הצמודים לו – חוברת יא'
פר-7248/12 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה -השכלה גבוהה – חוברת יב'
פר-7248/13 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד הרווחה והסעיפים הצמודים לו – חוברת יד'
פר-7248/14 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד הבריאות והסעיפים הצמודים לו – חוברת טו'
פר-7248/15 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד הבינוי והשיכון והסעיפים הצמודים לו – חוברת טז'
פר-7248/16 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד לקליטת העלייה והסעיפים הצמודים לו – חוברת יז'
פר-7248/17 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד החקלאות ופיתוח הכפר והסעיפים הצמודים לו – חוברת יט'
פר-7248/18 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משק המים והסעיפים הצמודים לו – חוברת כ'
פר-7248/19 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים – חוברת כא
פר-7248/20 5/1/2009 הצעת התקציב לשנים 2010-2009 – הרכב התקציב
פר-7248/21 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד הכלכלה – חוברת כב
פר-7248/22 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד התיירות והסעיפים הצמודים לו- חוברת כג
פר-7248/23 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים והסעיפים הצמודים לו- חוברת כד
פר-7248/24 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – משרד התקשורת- חוברת כה
פר-7248/25 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – רשות מקרקעי ישראל- חוברת כו
פר-7248/26 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – תשלום חובות חוברת כז
פר-7248/27 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – רשויות פיקוח – חוברת כח
פר-7248/28 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – סעיפי ביטחון שונים – חוברת כט
פר-7248/29 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה – ביטחון – נושאים לא מסווגים – חוברת ל
פר-7248/1 11/1/2014 תקציב המדינה הצעה לשנת הכספים 2015 עיקרי התקציב ותכנית התקציב הרב שנתית מוגשת לכנסת התשע עשרה
פר-7248/2 11/1/2014 הצעת תקציב לשנת הכספים 2015 ודברי הסבר מוגשים לכנסת התשע עשרה נשיא המדינה ולשכתו הכנסת – חוברת ב' הצעת תקציב נשיא המדינה והכנסת
פר-7205/1 7/1/2014 תמ"א 8 שינוי מס' 2 – תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים  שמורות טבע ושמורות נוף תכנית מתאר ארצית מאושרת דברי הסבר והוראות התכנית
פר-7205/2 1/1/2014 דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע  התשע"א 2011 מהדורה מס' 1 לתקופה 30.06.2013- 31.12.2013
פר-7205/3 9/1/2014 דוח נתונים כספיים מבוקרים קשויות מקומיות 2013 – דוח מספר 19
פר-7205/4 9/1/2014 דוח נתונים כספיים מבוקרים קשויות מקומיות 2013 – דוח מספר 19
פר-7205/5 11/1/2003 דוח ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות – ממצאי ביקורת עיקריים דוח מספר 5
פר-7205/6 4/1/2002 לקראת רשות מקומית ערבית איכותית הערכת יישום והפקת לקחים תכנית משותפת של סיכוי – העמותה לקידום שיוויון אזרחי  משרד העבודה והרווחה  החברה למתנ"סים וג'וינט
פ-2491/11 1/1/1933 ארגון כפר מנחם – שאלוני חברי ארגון כפר מנחם. שאלוני מועמדים לארגון כפר מנחם  כולל פרטיהם האישיים  השאלונים כוללים פרטים רבים על המועמדים כגון: מצב משפחתי  נתינות  השתייכות תנועתית  מקום מגורים  משלח יד  ועוד: בנימין איזנברג  חיים ושרה גנר  שלמה וחנה איצקובסקי  משה וחנה ארנבום  יעקב גליבטר  אליעזר ושושנה טריפולסקי  מיכל וציונה זינגול  יצחק ולאה שינפלד  יצחק וזהבה ליבל  דוד וחיה ליזירוביץ  יהודה ואלה סנדלר  צבי קוכמן  טיסמנצקי  ליפה פרליס  חנה זכויות פרליס  אליקים כבודי  מאיר ושושנה שווביץ  אריה ואסתר רוזנמן  דוד הורביץ  יצחק ורבקה כרובי  נתן טפר  מרדכי וצפורה דרור  משה ואסתר לוריא  דוד ורבקה קומט  מנחם פיבלזון  פסח ואדלה קוצוק  ראובן ועטל ויסבורד  צבי גל-עזר  אריה טנצר  אברהם וצפורה קושרובסקי  רבקה מנקר  גרשון ופנינה גלבועי  אברהם זילברשייד  צבי וצפורה צבי  נחום ורבקה ראובני  יצחק ורחל קסה  משה ורבקה גולדה סדביץ  יעקב ושולמית נמירובסקי  מנחם וסופיה מנדלבוים  אברהם פרוינדליך  מיכאל ואסתר שוחט  יצחק ואסתר קושניר  מאיר לימפל  יוסף ולאה ברזלי  מיכאל בן אשר  יהודה בירמן  שמיר ברח.
חצ-4846/15 1/1/1972 פרו – השתלמות בתכנון אזורי
חצ-4846/16 1/1/1972 פרו – משתלמים
חצ-4846/14 1/1/1972 פרו – קורסים ניידים
חצ-4846/12 1/1/1972 פרו – חקלאות
חצ-4846/13 1/1/1972 פרו – קורסים בארץ
חצ-5375/48 3/1/1973 צ'אד – קשרים עם אש"ף.
חצ-5374/37 1/1/1972 פרו – משרד החוץ – מינויים
חצ-5346/11 1/1/1972 חוף השנהב – נציגויות זרות בישראל – נציגות חוף השנהב בישראל
חצ-5374/39 7/1/1973 פרו – ביקורים במדינות העולם בתיק רק מכתב אחד מאת אבידן (לימה) אל המשרד בנוגע לתכנון שר החוץ הפרגואני בקולומביה
חצ-5374/42 12/1/1972 פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – טרור בתיק שני מכתבים בנוגע ליחס ממשלת פרו לטרור
חצ-5374/44 10/13/1973 פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי – מלחמת יום הכיפורים סיקור המלחמה בתקשורת בפרו למרות המגבלות שהמשטר מטיל על התקשורת גילויי דעת שפורסמו בעיתונות המקומית התומכים בישראל. פעילות סטודנטים יהודיים במדינה ועוד
חצ-5374/47 5/1/1973 פרו – אגודות ידידות
חצ-5374/48 2/1/1972 פרו – קשרים עם גורמי דת
חצ-5374/49 6/1/1973 פרו – מפלגות ואיגודים מקצועיים בתיק רק מכתב אחד מאת מרדכי חצור (המחלקה לקשרים בינלאומיים בהסתדרות) אל משה אבידן (השגריר לימה פרו) בנוגע לתערוכת ההסתדרות
חצ-5374/55 7/1/1972 פרו – ארועים מרכזיים בתיק רק מכתב אחד מאת משה אבידן (השגריר בלימה) אל מל"ט (מחלקת אמריקה הלטינית) בנוגע לחג הלאומי הפרואני
חצ-5375/1 3/1/1972 פרו – ביקור צליינים
חצ-5375/2 1/1/1972 פרו – בקשת מידע
חצ-5375/6 3/1/1973 פרו – האמנת נציגים
חצ-5375/7 5/1/1973 פרו – מתנות לאישים בתיק רק התכתבות בנוגע למתנות שר ההגנה הפרואני לשר הבטחון
חצ-5375/8 1/1/1972 פרו – הנציגות בארץ
חצ-5375/9 7/1/1972 פרו – ברכות לימי עצמאות וחגים לאומיים
חצ-6452/5 10/1/1969 המטוס באתונה – חטיפת מטוס אל-על לאתונה – מברקים נכנסים ויוצאים .
חצ-5375/10 1/1/1972 פרו – ברכות ותנחומים
ג-2188/41 3/1/1948 הנהלה – תלונות – עולים חדשים תלונות נגד עולים בעיקר על מעשי גנבת תוצרת חקלאית וחבלה ברכוש החקלאים.
ג-2189/5 11/4/1948 הנהלה – שיכון עולים התכתבות בעניין הקמת משקי עזר לעולים חדשים ושיכון עולים.
מפה-4740/1 12/25/1941 ( נקודת משטרה – נעילין – תרשים התכנית )   Police Post – Ni'ilin – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת המשטרה בנעילין על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 050; Number BP/1629/2; שורטט – ע"י F.B.; תאריך – 25.12.41; בצד ימין – חתימת אישור ב- 6.1.42; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל הראשי
מפה-6276/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station בתיק מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
מפה-6277/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station בתיק מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
ג-2190/18 6/15/1948 הנהלה – הפיכת אשפה עירונית לזבל התכתבויות ומסמכים בנוגע להפיכת אשפה לזבל אורגני למטרות חקלאיות.
מפה-6279/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station בתיק מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
מפה-6280/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
מפה-6281/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station בתיק מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
מפה-6282/1 6/1/1932 Site for Agricultural Experimental Station בתיק מפת אזור הכפר אל-ג'ורה – מחוז דרום – נפת עזה – על המפה סימון גבולות של שטחי הכפרים השונים ושטח המיועד לתחנת ניסוי חקלאית באזור זה. על המפה חתימה של ראש מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל. Serial No. HQ 7/32 Survey [Department] of Palestine  Jaffa 6/1932 .
גל-41602/7 8/14/1995 לשכת המנכ"ל צבי ינאי – סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) סל"ה – תכנית עבודה  הקונגרס הבינלאומי לאסטרונאוטיקה  ביקור בסין – דו"ח מסכם  שיתופי פעולה עם תכניות חקר חלל מצרפת  ארה"ב ומצרים סיכומים ומסקנות של הועדה לבדיקת תשתית ניצול החלל
מפה-4798/1 3/11/1940 ( הצעה לנקודת משטרה – קלקיליה – תרשים התכנית )   Proposed Police Post – Qalqilya – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של הצעה לנקודת משטרה בקלקיליה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 032; מס' השרטוט – חסר; שורטט ע"י K; תאריך – חסר בצד ימין – חתימת אישור ב- 11.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
מפה-4801/1 3/26/1940 ( מטה הנפה ותחנת משטרה – ג'נין – תרשים התכנית )  Divisional Headquarters & 2nd Cl. St. – Jenin – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של בנין מטה הנפה ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בג'נין על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות א'  ב' נתונים – מס' סידורי – 034; מס' השרטוט Number BP/1588/2; שורטט ע"י A.P.; תאריך – חסר בצד ימין – חתימת אישור ב- 26.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
ג-3049/16 2/1/1964 יום השואה תשכ"ד  1964 טפסי אישור ארגון תוכנית יום הזכרון  רשימת הישובים בהם מתקיימות עצרות  טפסי אישור הופעתם של נואמים בעצרות  קטעי עיתונות  טפסי סיכום הארועים והתכתבות בענין ארגון הארועים והעצרות לציון יום השואה בישובים השונים.
ג-4768/2 12/13/1962 דו"חות מפעולות הרב חיים בדוח כרב באורה דו"חות למנהל המחלקה לישובי פרוזדור ירושלים וחבל עדולם על שיעורי תורה ופעולות הדרכה של הרבנים והמדריכים הדתיים
מפה-4762/1 4/2/1940 ( משרדי המחוז ותחנת משטרה – רמאלה – תרשים התכנית ) District Offices & 2 Cl. St. – Ramallah – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של משרדי המחוז ותחנת משטרה ( סוג ב' ) ברמאלה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות א'  ב' נתונים – מס' סידורי 03; Number B/1557/2; שורטט ע"י J.S.; תאריך 1/4/40 בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
ג-2192/4 1/1/1948 הנהלה – הרחבת היצור החקלאי רתוך ירקנים התכתבויות שונות בעניין ייצור חקלאי
גל-41610/1 2/21/1994 לשכת המנכ"ל צבי ינאי – סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) מסקנות ועדה בעניין חקר החלל בישראל מברקי משרד החוץ הנוגעים לשיתופי פעולה בחקר החלל מזכרים של סוכנות החלל אולימפיאדה לאסטרונומיה וחלל קטעי עיתונות
גל-41610/9 8/15/1995 לשכת המנכ"ל צבי ינאי – סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) תחרות ידע בנושא חלל "אסטרוידע"  דיור משרד המדע בתל אביב ברחוב האוניברסיטה  ועדת היגוי לתשתיות חלל – סיכוםמי דיון  תקציב הלווין  הודעה לעיתונות: שת"פ ישראלי-גרמני בחלל  אספקת מערכת הנעה לפרוייקט   SLOSHSAT הצעת מחיר למערכת SLOSHSAT   פגישה עם השגריר המצרי בסיוני ועוד
מפה-4755/1 3/26/1940 ( משרדי המחוז  תחנת משטרה – תולכרם – תרשים התכנית )  Distr. Offices  Div. H.Q.& 2nd Cl. Pol. St. – Tulkarm – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין משרדי הממשל  מטה המחוז ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בתולכרם על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכנית של קומת קרקע; בצד שמאל – תכנית מיקום הבנין בסביבה ( Site Plan ) קנה-מידה 1:1000 נתונים – מס' סידורי 031; Number BP/1585/2; שורטט ע"י A.W.; תאריך – 26.3.40; על-יד מסגרת הנתונים – הערה: תרשים של חדר המנוע וסוללה חשמלית תוקן רק ב- 7.7.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
מפה-4790/1 3/31/1940 ( מטה הנפה ותחנת משטרה – צפת – תרשים התכנית ) Div. Headquarters & 2nd Cl. Station – Safed – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של בנין מטה הנפה ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בצפת ( Safed ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכנית של קומת א' ( לא הושלמה ) נתונים – מס' סידורי – 037; מס' השרטוט Number B/1591/C; שורטט ע"י – חסר; תאריך – 31.3.1940; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-4749/1 4/1/1940 ( מתקן המשטרה ומטה המחוז – נבלוס – תרשים התכנית ) Police Compound & Div.H.Q.rs – Nablus – Sketch Plan תרשים תכנית של מתקן המשטרה ומטה המחוז בנבלוס ( שכם ) על-גבי נייר שקוף – תכנית של קומת קרקע נתונים – מס' סידורי 029/2; 1/Number BP/1583; שורטט ע"י ( לא ברור ); תאריך – 11.4.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 17.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
גל-41621/16 8/17/1997 לשכת המנכ"ל מרדכי בשארי – סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) בתיק מסמכים בנוגע לועדת ההיגוי הממלכתית לפיתוח תשתיות חלל – סיכומי דיון  סל"ה – הצעת החלטה לשינוי מבנה  תכנית להקמת מרכז ללימודי חלל  ועדת ההיגוי   נושאים הקשורים למטאורולוגיה בהם סל"ה פעילה  השתתפות בסדנה לנושאי חלל  הצעה לביקורת על פרויקט הלווין המדעי  פגישת עבודה עם המנכ"ל – סיכום דברים  מגעים של סל"ה עם נאס"א בנושאים אזרחיים ועוד
חצ-4846/19 1/1/1972 פרו – כללי (כרך ג')
חצ-4847/2 1/1/1972 פרו – מומחים (כרך א')
חצ-4846/17 1/1/1972 פרו – כללי (כרך א')
חצ-4846/18 1/1/1972 פרו – כללי (כרך ב')
גל-19567/17 11/21/1988 לשכת השר (נחמקין) – מושבי הפועל המזרחי. מכתב שהפנה יור ועד המושב פורת לצבי וינינגר
מגע-89/20 2/1/1966 המועצה המבצעת – ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בעניין מינוי המועצה בירושלים  מינוי עובדים במועצה.
פ-2165/15 11/1/1957 טיוטת דברים שנאמרו בכנס עולים מפולין. דברים מאת רחל ינאית בן-צבי  יצחק בן-צבי  אבא קובנר ואנשים נוספים  טיוטת דברים שנאמרו בכנס עולים מפולין.
פ-2168/7 1/1/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת רעיית נשיא המדינה רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: השתתפות באבלה על פטירת הנשיא יצחק בן-צבי  "הד בית ספרנו" – בית ספר ממלכתי "אלומות" שכונת חצרים – באר שבע  מתנה לט"ו בשבט מילדי גן הילדים בעין כרם  בקשתה של תרצה רבני לסיוע ועוד. בנוסף  בתיק מכתבים בשפות יידיש  אנגלית וצרפתית.
ג-780/6 8/1/1950 המחלקה להנחלת הלשון – הסתדרות הפועל המזרחי התכתבות בין המחלקה להשכלה (ללשון ולהשתלמות) במשרד להסתדרות הפועל המזרחי וללשכת התרבות בתל אביב – מחוז הדרום  בנושא ארגון שיעורים – שיעורי ערב בעברית וחוגים; קיום חוג לתנ"ך ועוד.
חצ-2650/2 5/1/1964 פליטים ערביים כרך ב'
חצ-2650/5 3/1/1965 פליטים ערביים כרך ה'
גל-19670/21 1/1/1989 לשכת השר אברהם כץ-עוז – איגוד המושבים הפועל המזרחי. התכתבויות בין לשכת השר עוז לבין מזכ"ל יישובי הפועל המזרחי  עזריאל צדוק בעניין הרפת במושב קשת
חצ-5759/7 9/1/1976 מועמדות פרו למועצת הארגון הימי
חצ-3888/6 10/1/1968 נספח פליטים ב'
חצ-5245/11 1/1/1972 ארגון בינ"ל לרווחה סוציאלית כרך א'
גל-22763/38 6/18/1963 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון.
גל-18996/2 11/9/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – ביקור מנכ"ל בעיריות ומועצות מקומיות חומרי רקע מביקוריה של מנכ"לית משרד החינוך ברשויות המקומיות: מועצה אזורית מרחבים  כפרי הנוער אלוני יצחק ומאיר שפיה  באר שבע  מועצה אזורית בקעת הירדן  מועצה אזורית עמק הירדן  חיפה  מועצה אזורית מטה יהודה ומועצה אזורית עמק יזרעאל. בנוסף  בתיק חומרי רקע מביקוריה בלשכת מחוז דרום של משרד החינוך ובסניפי תנועת הנוער העובד והלומד.
גל-18996/3 1/24/2001 המנכ"לית שלומית עמיחי – סיכומי סיורים בעיריות ומועצות מקומיות חומרי רקע מביקוריה של מנכ"לית משרד החינוך ברשויות המקומיות: צפת  אור עקיבא  כפר הנוער הימי מבואות ים – מכמורת  נצרת עילית (נוף הגליל) ורחובות. בנוסף  בתיק חומרי רקע מביקוריה באגודת "בית יעקב" – מרכז הוראה וחינוך על-יסודי וגבוה ובחידון התנ"ך הארצי לנוער תש"ס.
גל-22763/48 11/26/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון – בית קברות.
חצ-2614/9 8/1/1961 גדעון רפאל (אישי) פליטים ערבים
גל-22764/25 10/16/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים – עין ורד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מס' הצ/4/19 – עין ורד: פרטי התכנית  טבלת חלוקת אזורים  החלטות הועדה המחוזית של מחוז מרכז ותרשימי התכנית.
ג-2095/77 3/26/1952 נהריה כללי
חצ-6810/11 7/1/1971 לשכת המנכ"ל – סין דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות  התכתבות וכו' ( כולל סקירות על מגעים עם ארה"ב בשאלת יצוג באו"ם )
חצ-5254/6 5/1/1975 לשכת השר יגאל אלון – שיחות השר – רישומי וסיכומי שיחות וישיבות
חצ-6808/17 10/1/1972 לשכת המנכ"ל – בדק – מקסיקו – מפעל לבדק מטוסים ביוקטן  מקסיקו בשתוף-פעולה עם ישראל דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  התכתבות
גל-6586/27 1/1/1973 אספקת מים לבדואים אספקת מים לבדואים במרחב סיניומרחב שלמה
חצ-6815/10 1/1/1976 לשכת המנכ"ל – אירופה – מברקים  – לפי הארצות  אות  א' דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל ( כולל דו"ח ח"כ יצחק בן- אהרן על הפגישה עם הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי מ- 6.5.76 )
גל-22755/29 11/1/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין ורד בתיק התכתבויות ושרטוטים בעניין גוש 7817 חלקות 46  47  48 וגוש 7800 חלקה 2 בעין ורד .
גל-22755/30 3/1/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין ורד בתיק התכתבויות  ושרטוטים בעניין גוש 7801 חלקות 27 28 32 בעין ורד  הקצאת מגרשים למקלטים בישוב.
גל-22755/31 8/1/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עין ורד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מפורטת מס' צש/13/19 – עין ורד: פרטי התכנית  החלטות הועדה המחוזית של מחוז מרכז ותרשימי התכנית.
גל-22756/10 5/20/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון – בית אריזה חרמש.
גל-22756/12 6/4/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22755/19 12/7/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מ"א הדר השרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) של מרכז אזורי יע"ף – מועצה אזורית הדר השרון.
גל-18944/5 4/18/1950 קשרי ספורט בינלאומיים התכתבויות ומסמכים בנושאי ספורט ישראלי בתחרויות בינלאומיות  בין היתר: הוועד האולימפי בישראל  תכנית שנתית ליציאת קבוצות ספורט ישראליות לחו"ל  משחק מול נבחרת צבא צרפת  נבחרת ישראל בטניס-שולחן (פינג-פונג)  הבאת קבוצת הכדורגת דנדי מסקוטלנד לפתיחה החגיגית של איצטדיון רמת גן  יציאת נבחרות אתלטיקה  כדורעף ועוד  הבאת קבוצת דיורגרדן משוודיה למשחקי כדורגל בארץ  הקמת ועדה בינמשרדית לטיפול בקשרי ספורט בינלאומיים  משלחת סקי בשוויץ  נסיעת קבוצת כדורעף לאליפות העולם במוסקבה  איגוד הטניס בישראל – השתתפות בגביע דייוויס  משלחת ישראל לאולימפיאדת הלסינקי (1952)  הרשמת נבחרת ישראל בכדורגל למונדיאל 1954 בשווייץ  אליפות העולם בהיאבקות – נאפולי איטליה 1953  הקונגרס לציון 40 שנות האינטרנציונל  השתתפות ישראל באליפות הכדורסל במוסקבה  ועוד
חצ-8899/18 5/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
חצ-8899/21 9/1/1981 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
גל-22756/27 9/20/1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב תנובות מועצה אזורית השרון הצפוני מושב התנובות
גל-22756/30 5/22/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) של הדר השרון והשרון הצפוני – הוראות בנייה לדירי צאן.
נ-915/8 9/20/2001 ערב לרגל הוצאת הספר "שקיעה במזרח" ערב במשכן הנשיא לקראת הוצאת הספר "שקיעה במזרח" עם ח"כ אברהם הירשזון והמחבר איתמר לוין
נ-915/9 10/18/2001 שנת היובל לוועד האולימפי – אפרים זינגר בתיק התכתבויות בנוגע להזמנת נשיא המדינה ורעייתו לטקס פתיחת שנת היובל לוועד האולימפי בישראל
נ-915/10 1/13/2002 משחק כדורסל בין ישראל ליוון בתיק התכתבויות בנוגע להזמנת נשיא המדינה ורעייתו להיות אורחי כבוד במשחק בין ארצי בכדורסל בין נבחרות ישראל ויון
נ-915/11 11/5/2001 נציגי אירגון מגדלי הפירות בישראל בתיק התכתבויות בנוגע להגשת הטנא לטו בשבט ע"י משלחת מגדלי הפירות לנשיא המדינה ולרעייתו
נ-915/15 11/12/2001 ט"ו בשבט – ישיבה מיוחדת בכנסת לציון 53 שנים לכינון הכנסת תיאום הגעה  תכנון וארגון האירוע
נ-915/16 9/4/2001 נציגי אירגון הספורט של החרשים בישראל ביקור משלחת אס"ח – ארגון הספורט של החרשים בישראל בבית הנשיא
נ-915/18 12/27/2001 משלחת מסחנין משלחת מסחנין שביקשה להגיע לבית הנשיא לאחר ביקורו בעיר.
נ-915/19 10/14/2001 בר מצווה לילדי עמותת "תמימה" תכנון  ארגון ותיאום טקס בר מצווה לילדים ממוצא מרוקאי של עמותת תמימה (מיסודו של צ'רלי ביטון) בבית הנשיא.
נ-915/21 2/1/2002 פתיחת שנת העשור לפטירתו של בגין בתיק התכתבויות לקראת טקס ההנצחה וחוברת הנצחה לראש הממשלה מנחם בגין ז"ל בשנת העשור למותו.
נ-915/22 2/4/2002 סיור באוניברסיטה העברית סיור נשיא המדינה משה קצב באוניברסיטה העברית בירושלים – קמפוס גבעת רם; נקודות לנאומו; הרקע לביקור באה במסגרת הצעה לתכנית עבודה לשנה"ל תשס"ב של יועצת הנשיא למדע. מטרת הסיור – הצגת החידושים האחרונים במדע בפני הנשיא; לו"ז ותכנית האירוע.
נ-915/26 7/11/2001 אירוע לרגל שנת ה-90 לשירותי הבריאות הכללית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לציון שנת התשעים לשירותי בריאות כללית.
נ-915/30 10/15/2001 פתיחת כנס באר שבע לשלום הילד באוניברסיטת בן גוריון בתיק לוחות זמנים ומידע מקצועי לקראת הכנס לשלום הילד שנערך באוניברסיטת בן גגוריון.
נ-915/32 7/4/2001 פתיחת ארועי 120 שנה לראשון לציון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע פתיחת חגיגות ה-120 לראשון לציון: הזמנה מראש העיר מאיר ניצן  לוח זמנים של ביקור הנשיא בעיר  שמות המשתתפים בחגיגות  דף אירוע חוץ  סיכום ישיבה בנושא ועוד.
נ-915/33 11/18/2001 משלחת נשות הדסה תיק של לשכת הנשיא משה קצב על פגישתו בבית הנשיא עם משלחת של ארגון נשות הדסה מארצות הברית לכבוד 90 שנה לייסוד הארגון.
נ-917/5 5/9/2004 ערב פולקלור ותרבות – הקהילה הבוכרית מארחת את העדה הפרסית תיק של לשכת נשיא המדינה משה קצב על קיום ערב פולקלור ותרבות של העדה הבוכרית והפרסית.
נ-917/6 4/29/2004 ארגון מגדלי הירקות הענקת סל ביכורים לשבועות תיק של לשכת נשיא המדינה משה קצב על בקשת ארגון מגדלי הירקות לבוא ולהעניק לנשיא סל ביכורי ירקות.
נ-917/9 4/18/2004 יובל ליחסים הדיפלומטיים עם תאילנד דף אירוע  דברי הנשיא  פרטי המשלחת  הזמנה. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2074.
נ-917/11 5/23/2004 פתיחת ועידת מפלגת "יחד" בגני התערוכה תל אביב דף אירוע  דבר הנשיא  הזמנה
נ-917/12 6/2/2004 ביקור הנשיא ביריד "שבוע הספר העברי " בירושלים דף אירוע  חומר רקע  הזמנת הנשיא.
נ-917/13 5/2/2004 מליאת הפתיחה של מושב הוועד הפועל הציוני בהר הרצל דף אירוע  דבר הנשיא  ליין אפ  הזמנת הנשיא.
נ-917/15 9/2/2003 פתיחת מרכז מורשת מנחם בגין בירושלים דף אירוע  דבר הנשיא  הזמנה  תכנית האירוע.
נ-917/17 12/7/2003 פרס בטחון ישראל דף אירוע  לוחות זמנים  תפריט  הזמנות לאירוע.
נ-917/18 4/29/2004 70שנה לאפריקה-ישראל בבנייני האומה בירושלים דף אירוע  דבר הנשיא  הזמנה  תכנית האירוע.
נ-917/19 6/15/2004 ביקור באתר "עד הלום" של רשות העתיקות באשדוד דף אירוע  מכתב ממנהל רשות העתיקות בנושא התגלית החדשה.
נ-917/20 3/17/2004 קבוצת בני מצווה בתיק התכתבויות בנוגע לקבוצת בני מצווה
נ-917/21 5/20/2004 חנוכת אתר ההנצחה להרוגי אולם וורסאי בתלפיות ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות הנשיא בחנוכת אתר ההנצחה להרוגי אולם וורסאי בשכונת תלפיות בירושלים
נ-918/3 5/4/2004 מפגש עם מתנדבי אגודת "צוות" בתיק התכתבויות בנוגע למפגש הנשיא עם מתנדבי אגודת "צוות"
נ-924/3 8/19/2003 פרס ירושלים למנהיגות רוחנית – קהילתית בקשה להשתתפות נשיא המדינה בטקס חלוקת פרס ירושלים למנהיגות רוחנית קהילתית במשכן הנשיא
נ-924/4 11/30/2003 כנס עולמי למנהיגות סטודנטים יהודיים בבנייני האומה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לנאומו בכנס עולמי למנהיגות סטודנטים יהודים: תכנית הכנס  נקודות לדברי הנשיא  דף אירוע חוץ ועוד.
נ-924/5 10/9/2003 יום יהדות לוב: לציון מאה שנה לראשית הציונות בלוב ויובל לעלייה הגדולה מלוב בכנסת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע ליום יהדות לוב בכנסת – לציון מאה שנה לראשית הציונות בלוב ויובל לעלייה הגדולה מלוב: הזמנתו של משה כחלון  תכנית האירוע  סקירה על יהדות לוב שהוכנה ע"י יעקב חג'ג'-לילוף  מנהל המכון ללימודים ולמחקר יהדות לוב  ההזמנה לאירוע  דף אירוע חוץ  דברי הנשיא באירוע  דבריו של ד"ר מוריס משה רומני ועוד.
נ-924/8 11/1/2003 פתיחת הועידה ה-23 של ויצ"ו עולמית התכתבות וסקירה ומידע על ויצ"ו
נ-924/12 12/3/2003 חנוכת בית המדרש במכון מאיר דבר הנשיא בחנוכת בית המדרש במכון מאיר
נ-924/15 8/24/2003 סיור בכפר קאסם ביקור הנשיא קצב בכפר קאסם נקודות הכנה לביקורו בדבר מצבה של העיר  דו קיום היסטוריה תקציבים תעסוקה ועוד טיפול הממשלה במגזר הערבי
נ-924/16 2/2/2004 ברכת הנשיא לרגל חג אל אחדא תוכנית ביקור הנשיא בקבר יתרו הזמנת ראשי ערים
נ-924/21 7/24/2003 בר/בת מצווה לילדי משפחות נפגעי פעולות איבה דף אירוע  מכתב פנייה לנשיא  מכתב תודה  נאום הנשיא  תכנית הטקס.
נ-924/24 12/30/2003 אירוע הצדעה לצה"ל וכוחות הבטחון של מתיישבי יש"ע דף אירוע  תכנית האירוע  נאום הנשיא  הזמנת הנשיא.
נ-925/3 12/7/2003 ביקור בתערוכת "אגרו משוב" ביקור בתערוכה החקלאית השנתית "אגרו משוב" – לו"ז הביקור  דף אירוע  חומר רקע  הזמנת הנשיא
נ-925/4 2/12/2004 ביקור בירוחם חנוכת תנור חדש בפניציה דף אירוע  הזמנת הנשיא  פרופיל היישוב  תולדות המפעל  נקודות לדברי הנשיא  לוח זמנים לביקור.
נ-925/8 3/10/2004 ישיבה חגיגית בכנסת לציון 25 שנה להסכם השלום עם מצרים התכתבות של לשכת הנשיא משה קצב לגבי הישיבה המיוחדת של הכנסת לרגל ציון 25 שנה לשלום עם מצרים – תכנון האירוע וחלקו של הנשיא בו.
גל-5980/23 1/1/1957 חוקים  צווים – סקר המחקרים במדעי הטבע ובמדעים שימושים – כרך א' דוח בעניין מחקר מדעי שימושי  דוח של המועצה המדעית ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-277/40 10/9/1948 ירוחם המחלקה המדינית חוות דעת ודו"חות על הקונסול האמריקאי בירושלים  מר בורדט  ועל אחרים  התכתבות בנושא החרמת דרכונים לכמרים בעין כרם ועוד.
מ-5287/1 1/1/1931 פעולות במקרקעין בירושלים  יפו  נתניה  טול כרם ועוד
ג-7250/20 1/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – יומן פגישות עבודה של השרה אלוני.
נ-918/15 6/15/2004 פתיחת היכל הספר במוזיאון ישראל דף אירוע  דבר הנשיא  הודעה לעיתונות בדבר פתיחת ההיכל  תכנית הטקס.
נ-918/18 3/23/2003 יום עיון בנושא התנדבות אירוע לפתיחת שבוע ההתנדבות – תכנית האירוע  פנייה לנשיא ותיאומים  חומר רקע
נ-918/21 11/11/2003 יובל לאקדמיה ללשון עברית דף אירוע  פרוטוקול ישיבה בנושא בבית הנשיא  סדר האירועים בהתכנסות החגיגית בבית הנשיא  דבר נשיא המדינה
נ-918/22 2/23/2004 עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה תכנית טקס הנחת הזרים  נאום הנשיא בערב יום השואה  הזמנה לעצרת הפתיחה ביד ושם
נ-918/23 11/24/2002 תיק תצוגה מאוספי גנזך המדינה התכתבויות וסיכום פגישה עם צוות הגנזך בנושא תכנון תצוגה מאוספי גנזך המדינה אודות פעילותם של נשיאי ישראל מראשית הקמת המדינה  התפתחות מוסד הנשיאות  מעורבותם של נשיאי ישראל ובית הנשיא בחיי העם והחברה במדינת ישראל.
נ-918/24 1/9/2002 ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-16 בתיק התכתבויות  לוחות זמנים ופרטים לגבי השבעת הכנסת ה-16.
נ-918/25 1/22/2003 חנוכת מרכז "תפוח" ברהט חנוכת מרכז מחשבים "תפוח" (העמותה לקידום עידן המידע בישראל) ברהט – רעיונות לנאום הנשיא  חומר רקע  הזמנות  דף אירוע.
נ-918/28 9/22/2003 תפילת סליחות והתרת נדרים בכותל המערבי דף אירוע
נ-918/30 9/4/2003 עליה לקברו של  יצחק רבין לציון 8 שנים להרצחו הזמנה רשמית  דף אירוע  תכנית הטקס  תכנית הישיבה המיוחדת לזכרו של יצחק רבין ז"ל.
נ-919/1 4/14/2002 ועידת הפדרציה הספרדית דף אירוע  תכנית הכנס  הזמנה.
נ-919/3 5/21/2002 פתיחת כנס קיסריה במלון ענבל בירושלים פתיחת כנס קיסריה (הכנס הכלכלי השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה) – הזמנת הנשיא  רשימת מוזמנים  תכנית הכנס.
גל-50429/12 4/1/1999 באג 2000 מצגת לועדת שרים  היערכות ברמה הלאומית לבאג 2000
נ-925/13 3/16/2004 פתיחת הועידה הארצית בסימן 75 שנה לבני עקיבא פתיחת הועידה הארצית בסימן 75 שנה לבני עקיבא – דברי הנשיא בפתיחת ועידת בני עקיבא  אודות תנועת בני עקיבא בישראל ועוד
נ-925/14 4/30/2004 פתיחת פסטיבל עין גב תיק הנשיא קצב – פתיחת פסטיבל עין גב   נאום נשיא המדינה לערב הפתיחה של פסטיבל עין גב בפסח  פרטים על פסטיבל עין גב  תכנית הפסטיבל ועוד
נ-925/17 2/2/2004 אזכרה לחיים הרצוג התכתבות עם יד חיים הרצוג בנוגע לאזכרה שנתית לנשיא לשעבר חיים הרצוג ז"ל
נ-925/22 5/12/2003 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל תכנית הטקס בהר הרצל
נ-925/23 4/19/2004 יום העצמאות – מפקדים/ דיפלומטים טקס קבלת פנים לחיילים וקצינים מצטיינים יום העצמאות ה- 56  ברכות דיפלומטים מחו"ל ליום העצמאות
נ-925/26 3/10/2004 גמר גביע  המדינה לגברים בכדורסל טקס
נ-925/27 4/1/2004 פרסי ישראל תשס"ד 2004 בתיק עמוד אחד כולל תכנית מהלך הטקס בדקות
נ-925/28 2/10/2004 משלחת התנועה הקונסרבטיבית קבלת פנים למשלחת מטעם התנועה הקונסרבטיבית
נ-925/34 4/14/2004 גמר גביע המדינה בכדורגל : הפועל חיפה נגד בני סכנין גמר גביע המדינה בכדורגל – הפועל חיפה נגד בני סכנין – לו"ז ותכנית האירוע.
נ-925/38 4/28/2004 עצרת ממלכתית לציון 37 שנים לשחרורה ואיחודה של ירושלים וזיכרון לנופלים התכתבות עם מטה הסברה  גבעת התחמושת ותכנית מפורטת של הטקס
נ-925/40 1/26/2004 משלחת ידידי המל"מ מחו"ל פנייה לנשיא המדינה משה קצב מאת יו"ר המל"מ  אלוף במיל' מאיר עמית בבקשה לארח בבית הנשיא משלחת מיוחדת של סייעני המל"מ [אתר הנצחה הממלכתי של חללי קהילת המודיעין] שתגיע לארץ.
גל-57945/8 9/1/1971 היתר למתקן חשמלי מלון גני יהודה ירושלים
חצ-4925/6 1/1/1974 פרו – מומחים
גל-3905/14 6/26/1952 חטיבת סחר-חוץ – יבואנים-בניה – טית בית בע"מ תל-אביב. כרך א' בתיק בקשות להקצאת חומרי בנייה למפעל טית בית.
גל-3905/15 7/16/1953 חטיבת סחר-חוץ – יבואנים-בניה – טית בית בע"מ יצרני סבון שמנים  תל-אביב. כרך ב' בתיק בקשות להקצאת חומרי בנייה למפעל טית בית.
ג-7037/19 2/1/1984 סגן השר דב שילנסקי – הצעות לסדר היום – כנסת כרך ב'
ג-7037/20 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – כושים עבריים
נ-927/7 5/2/2004 כנס מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית – כלכלית תיאום הגעה  נאום הנשיא  רשימת מוזמנים  הזמנה
נ-927/9 8/18/2004 ראש עיריית ירושלים ומשלחת כלכלית מארה"ב ארגון המפגש  מכתבים בנושא מראש עיריית ירושלים אורי לופוליאנסקי
נ-927/10 4/14/2004 כנס פלמ"ח ארצי בהיכל התרבות בתל אביב הזמנה  תיאום הגעה ותכנון  נאום הנשיא
נ-927/12 3/1/2001 חוג תנ"ך "כל דכפין ייתי ויכול" הזמנה  תיאום וארגון הכנס
נ-927/14 8/9/2004 סיור הנשיא בצפון הארץ (צפת) לוח זמנים  תיאום ותכנון הביקור
נ-927/15 9/7/2004 קבלת פנים לסגל הדיפלומטי תכנון וארגון הטקס
נ-927/18 6/29/2004 השקת נמל היובל בנמל אשדוד הזמנה  תיאום וארגון  נאום הנשיא
נ-927/19 6/6/2004 תפילות התרת נדרים בכותל המערבי טקס סליחות והתרת נדרים בכותל המערבי: ארגון ותיאום הגעה
נ-927/21 1/12/2004 ביקור בבורסת היהלומים ברמת גן הזמנה  תיאום הגעה  נאום הנשיא
נ-927/24 9/21/2004 סיור רשות העתיקות בעיר דוד תוכנית הסיור
נ-927/25 2/17/2003 פתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-16 דבר הנשיא בפתיחת מושב הכנסת ה-16 (17.02.03). פתיחה חגיגית של המושב השלישי (11.10.04): תכנון ותיאום הגעה  נאום הנשיא באירוע
נ-927/26 5/10/2004 פתיחת  מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן נאום הנשיא בטקס הפתיחה  תוכניה  הזמנה  חומר רקע
נ-927/27 3/30/2004 ביקור במפעל "אינטל" בקריית גת חומר רקע  שיתוף פעולה עם בתי ספר  תיאום הביקור
נ-927/29 8/10/2004 ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של השר רחבעם זאבי הזמנה  תיאום הגעה
נ-927/32 7/18/2004 נציגי אירגון הגג של אגודת ידיד מגן דוד אדום בחו"ל כנס ידידי מד"א הבינלאומי 2004: נאום הנשיא  תיאום וארגון הכנס
נ-927/33 6/10/2004 כנס שדרות לחברה 2004 תוכניה  נאום הנשיא  הזמנה
ג-2318/13 2/29/1952 ירושלים – מוסדות ציבור התכתבות ודוחות בנושא בניית מוסדות ציבור בירושלים: בניית בניני האוניברסיטה  בתי ספר  גני ילדים  בתי כנסת  צרכניות  מועדונים ועוד בתלפיות  קטמון  מקור חיים  בית מזמיל (קרית-יובל)  מעוז ציון  שיכון רסקו תרשימים.
נ-926/7 6/7/2004 במליאת הכנסת – יום בינלאומי לזכויות אנשים עם מגבלויות הזמנה לכנס  תיאום הגעה וכדומה
נ-926/10 8/13/2004 סעודת איפטאר תכנון וארגון האירוע  הזמנות  נאום הנשיא
נ-926/11 10/24/2004 פתיחת תערוכה "ויהי אור" 3000 שנה של נרות שמן -במוזיאון המקרא הזמנה  חומר רקע  תיאום הגעה וארגון  נאום הנשיא
נ-926/14 9/5/2004 ארוע היובל לעלייה ארצה של התאחדות יהודי כורדיסטאן האירנית בישראל – נדחה הזמנת הנשיא לאירוע
נ-926/15 11/25/2004 עמותת "שביל" – הגשת סקר בינלאומי בנושא השחיתות עמותת "שקיפות בינלאומית – ישראל" – מאמרים  קבלת פנים בבית הנשיא
נ-926/19 1/6/2003 הדלקת נר חנוכה באקדמיה הלאומית למדעים (קבלת חברים חדשים) תכנון וארגון האירוע מבחינת בית הנשיא  ברכת הנשיא
גל-2325/22 1/1/1973 חוף השנהב מאזני סחר עם מדינות נורדיות  שוודיה  פינלנד .
גל-2324/15 1/1/1973 גאנה מידע על משתתפי כנס מגאנה
נ-919/16 7/1/2002 ערב הפתיחה החגיגי של ועידת מפלגת העבודה דברי הנשיא
נ-919/19 2/20/2002 אמנת כינרת דברי הנשיא בפורום לאחריות לאומית
נ-919/23 5/1/2002 חגיגות ה-50 למושב אורות מושב חיות בקרית מלאכי מושב חקלאי הוקם על ידי עולים מאמריקה
נ-919/24 8/1/2002 קבלת פנים לקראת פתיחת שנת הלימודים מספרי טלפון
גל-57946/18 4/1/1956 היתר למתקן חשמלי בית חרושת לפיד תל-אביב
ג-7250/4 8/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – ועידת האו"ם לעניני אוכלוסין טיוטת נאום השרה בועידה זו  התכתבות הקשורה בהשתתפותנו בועידה (בבוקרשט): קטעי עתונות.
ג-7250/7 9/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – תיק כללי התכתבות וחומר אחר בנושאים שונים בנוגע לעבודתה של השרה אלוני.
ג-7250/8 5/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – תיק כללי התכתבות ופניות אל השרה בנושאים שונים וחומר אחר.
גל-2250/13 1/1/1971 מבנה תעשיה דוחות  התכתבויות  בינוי ושיכון בנגב
ג-435/33 1/1/1949 מחלקת הייצור והציוד – נצול אשפה ופסולת דוחות והתכתבויות בעניין ניצול פסולת ואשפה ומתכות
נ-920/17 10/16/2002 מפגש עם אורחי שר התקשרות (טלקום) שרים מחו"ל התכתבות היחידה לקשרי חוץ במשרד החוץ
נ-920/19 11/1/2002 הפרס הישראלי לביקורת התקשורת האגודה לזכות הציבור לדעת
נ-920/20 8/22/2002 חנוכת ארמון מתקופת בית ראשון ברמת רחל תכנית והתכתבות פתיחת אתר ארכיאולוגי ברמת רחל
נ-920/23 10/6/2002 יום הילד הבינלאומי – ילדי כפרי SOS התכתבות הזמנה
נ-920/24 11/29/2001 אירוע להוצאת ספרו של מאיר עזרי "מי בכם מכל עמר" תכנית אירוע הוצאת ספר "מי בכם מכול עמו"
נ-920/25 10/27/2002 סיור במינהרות הכותל התכתבות הקרן למורשת הכותל המעבי
נ-920/26 8/25/2002 האירוע השנתי של וראיטי  בנמל תל אביב
נ-920/30 7/18/2000 כנס עיתונאים על שם גדעון לב ארי כנס עיתונאים לזכרו של גדעון לב-ארי ז"ל; לו"ז ותכנית האירוע בנוכחותו של נשיא המדינה משה קצב;
נ-920/34 10/3/2002 130 שנה להולדתו של ביאליק בבית ביאליק בתל אביב אירוע לציון 130 שנה להולדתו של חיים נחמן ביאליק והזמנת הנשיא משה קצב לכבד אירוע זה בנוכחותו.
נ-920/35 12/8/2002 קבוצת יהודה הצעיר אירוע מפגש עם קבוצה מארצות-הברית  בריטניה  קנדה והודו שהגיעו לארץ לשנת התנדבות מטעם ארגון 'יהודה הצעיר' השייך לארגון 'הדסה' בבית הנשיא – לו"ז ותכנית האירוע;
נ-920/38 11/12/2002 הצגת שנתון ילדים בישראל פנייה ללשכת נשיא המדינה מאת יו"ר במועצה לשלום הילד  ד"ר יצחק קדמן בנוגע לקיום אפשרות לאירוע בבית הנשיא לרגל צאתו לאור של השנתון: 'ילדים בישראל 2002' היוצא לאור ברציפות זה השנה ה-11; לו"ז ותכנית האירוע; טקס הענקת העותק הראשון של השנתון – 'ילדים בישראל – 2002'.
נ-919/26 8/13/2000 חגיגות חצי יובל לקצרין בתיק התכתבויות בנוגע לחגיגות חצי יובל לקצרין – הענקת אזרחות כבוד לנשיא
נ-919/29 8/8/2002 חגיגת הזמר העברי בירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לחגיגת "שירושלים" – חגיגת הזמר העברי בירושלים
נ-919/30 2/22/2002 פתיחת שנת הלימודים – סיור באבו גוש בתיק התכתבויות בנוגע לפתיחת שנת הלימודים – סיור באבו גוש
נ-919/31 4/28/2002 עשור למותו של מנחם בגין בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות הנשיא בעצרת במלאת עשור לפטירתו של מנחם בגין ז"ל
נ-919/33 7/11/2002 הנחת אבן פינה למוזיאון הלוחם היהודי בלטרון בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות נשיא המדינה בהנחת אבן פינה למוזיאון הלוחם היהודי בלטרון – מוזיאון הלוחמים היהודיים במלחמת העולם השנייה
נ-920/7 7/31/2002 פתיחת המושב החמישי של הכנסת פתיחת המושב החמישי של הכנסת ה- 15.
נ-920/8 7/31/2002 פתיחת המושב החמישי של הכנסת הזמנת הנשיא לפתיחת מושב החורף של הכנסת.
נ-920/15 10/3/2002 ישיבת כנסת לזכרו של רחבעם זאבי ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של שר התיירות  חבר הכנסת רחבעם זאבי ז"ל  במלאת שנה להירצחו בהשתתפות הנשיא-ארגון הטכס ותוכנית.
פ-265/28 1/1/1941 ג'ורג' צלאח – נסיון לרצוח (1941) סיכום עדויות בפרשת חסיין אל-נימס מהכפר סמוע שבנפת חברון שנאשם בניסיון רצח.
ג-5231/7 2/2/1969 ענין של כבוד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עניין של כבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5231/9 2/3/1969 קרולין שרי בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרולין שרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/10 1/30/1969 הנישואים המושלמים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנישואים המושלמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/11 1/22/1969 וטרי ילד הפלא בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וטרי ילד בפלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/12 1/31/1969 תעלומת חוטפי הנערות בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלוומת חוטפי הנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/13 2/11/1969 פונדק החלומות בקשת "קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פונדק החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/14 2/4/1969 דרך ללא סוף בקשת "חנא אל חייק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרך ללא סוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/15 12/21/1968 ללא אהבה בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5231/16 3/21/1968 המרינס נגד הקומנדו הסיני בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרינס נגד הקומנדו הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5231/17 2/7/1969 נצחון האהבה בקשת "מרילנד פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניצחון האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/18 2/3/1969 הרפתקאות איכבוד ומר טוד בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות איכבוד ומר טוד" (""הרפתקאות איחבוד ומר טוד")  בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/19 2/16/1969 כרם האהבה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כרם האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5231/20 2/7/1969 אשת הבוגד בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשת הבוגד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/21 2/12/1969 קומנדו 44 בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומנדו 44" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/23 2/11/1969 המשתוללות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשתוללות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/24 2/3/1969 אהבה מיריה ראשונה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מיריה ראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/26 2/16/1969 אני רוצה את בתי בחזרה בקשת "סרטי פאן עוז בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני רוצה את בתי בחזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5231/27 1/1/1948 לילה באתונה בקשת "סרטי פאן-עוז בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה באתונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/9 8/7/1957 איכה קטנת אדם בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איכה קטנת אדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/10 8/7/1957 לבוש הסחבות בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לבוש הסחבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/11 8/7/1957 המעבר המסוכן בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעבר המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/12 8/7/1957 ארץ התדהמה בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ התדהמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/13 7/25/1957 בחזית המשפחתית בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בחזית המשפחתית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/14 8/11/1957 שעשועי מולין רוז בקשת "סלים עזרא כדיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועי מולין רוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/15 8/12/1957 אהבת נעורים בקשת "נסים שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/16 8/12/1957 קסמי עלומים בקשת "ישפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קסמי עלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/17 8/7/1957 על גדות הנהר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על גדות הנהר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/18 8/14/1957 החיים לפניך בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים לפניך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/19 8/16/1957 ברשת סוחרי הנשים בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברשת סוחרי נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/20 8/21/1957 הזעקה לנקם בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזעקה לנקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/21 8/16/1957 יוהנה הקדושה בקשת "מפיצי סרטים בזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוהנה הקדושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/22 8/5/1957 מלך בניו-יורק בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך בניו יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/23 8/19/1957 רצחתי את אמי בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצחתי את אמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5042/24 8/18/1957 זה קרה ברחוב בקשת ""המקרין" – מ. זילברמן ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה ברחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/25 7/28/1957 הנשף המטורף בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשף המטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/26 6/2/1957 הגיל הזועף בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיל הזועף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/27 8/15/1957 אהבתה של ג'ין איגלס בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבתה של ג'ין איגלס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/28 8/15/1957 אישיותו של מלצר בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אישיותו של מלצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/29 8/21/1957 האחות אנג'ליקה בקשת "יונה – פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחות אנג'ליקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/30 8/5/1957 טוסקה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טוסקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/31 8/5/1957 האיש במעיל הגשם בקשת "סאבי נץ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש במעיל הגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/32 5/28/1957 תעלולי דייזי בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלולי דייזי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/33 8/28/1957 פנים חדשות בקשת "חברת אלינוע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנים חדשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/34 8/16/1957 אבוט וקוסטלו הרקדנים בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבוט וקוסטלו הרקדנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/35 8/22/1957 אינטרלוד בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינטרלוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/36 9/18/1957 לאור הזרקורים בקשת "חב' "איריס פילם"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאור הזרקורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/37 9/18/1957 הפרודוקציה אסורה בקשת "חב' איריס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרודקציה אסורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/38 8/30/1957 סילביאנה בת החלומות בקשת "חב' איריס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סילביאנה בת החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/39 9/1/1957 טייס ללא כנפים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייס ללא כנפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/40 9/1/1957 התשוקה המוזרה בקשת "אהרון זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התשוקה המוזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/41 9/3/1957 שערוריה במילנו בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/42 9/3/1957 המזכירה שידעה הכל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המזכירה שידעה הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/43 9/3/1957 ברנרדינה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנרדינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/44 9/3/1957 אי בשמש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/45 9/5/1957 פדרה בקשת "יונה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פדרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/46 9/6/1957 הנקה – אהבת בת הצוענים בקשת "בראון אלאדר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנקה – אהבת בת הצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/47 9/15/1957 כרמן האסורה בקשת "חב' "ישפילם" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט כרמן האסורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/49 9/8/1957 מיטסו בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיטסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/50 7/5/1957 אהבה ועדנה בקשת "PARAMOUNT FILMS OF PALESTINE INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ועדנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/51 8/28/1957 העברין מברוקלין בקשת "PARAMOUNT FILMS OF PALESTINE INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העבריין מברוקלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/52 9/5/1957 מחיר השלטון בקשת "PARAMOUNT FILMS OF PALESTINE  INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר השלטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/53 8/1/1957 הרופא המשוטט בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרופא המשוטט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/54 9/8/1957 מחיר הבגידה בקשת "וורנר ברוס-פירסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר הבגידה" ("נשקיני ולהתראות") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/55 9/21/1958 יעקובובסקי והקולונל בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יעקובובסקי והקולונל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/56 9/21/1958 סקנדל בברוקלין בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקנדל בברוקלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/57 10/1/1958 כדור בלב ידידי בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כדור בלב ידידי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/59 8/17/1958 הרי בלק בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרי בלק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/60 10/2/1958 שחקני קרקס בקשת "הקרנה ברונשטיין זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחקני קרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/61 11/7/1958 החתולה בקשת "יצחק קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/62 10/1/1958 ליל המזל בקשת רחמים סרוסי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל המזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/63 9/30/1958 תמיד קדימה בקשת "הועד האולימפי בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמיד קדימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/64 7/30/1958 טריו מקסיני בקשת "מפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/65 7/30/1958 נתיב הרעם בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נתיב הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/66 7/31/1958 הטרור בטקסס בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרור בטקסס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/68 10/15/1958 נערי חמד בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערי חמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/70 10/14/1958 רצח ללא רוצח בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח ללא רוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/71 10/10/1958 בנות ה- 17 מבלות בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות ה-17 מבלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/72 10/15/1958 פונדק האהבה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פונדק האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/73 10/15/1958 אהבה  גז ועליצות בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ג'ז ועליצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/74 10/20/1958 טרזה אטיין בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזה אטיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/75 10/8/1958 הברברי והגיישה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברברי והגיישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/76 9/30/1958 ארץ רחבת ידים בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ רחבת ידים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/77 10/23/1958 נוקטורנו בקשת "ש. כהנא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוקטורנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/78 11/27/1934 זלטו בקשת "ש. כהנא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זלטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/79 10/29/1958 שירת האביב בקשת "ש. כהנא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת האביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/80 10/22/1958 בשל פרח אדום בקשת "אלינוע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשל פרח אדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/81 10/10/1958 נשים זאבות בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים זאבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/82 10/26/1958 סטלה בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/83 10/26/1958 מלחמת קליע I.V בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת קליע I.V" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/84 11/3/1958 לילות אהבה בקשת "פליקס שמץ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/86 10/29/1958 הגלמודים בקשת "צברה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגלמודים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5046/87 11/10/1958 מחפשי נפט ונשים בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחפשי נפט ונשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/88 11/18/1958 הרדיפה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5046/89 10/24/1958 נערה  גופה והפנינים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה  גופה והפנינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5046/90 11/3/1958 המושחת בקשת "א. קומדור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
נ-913/3 1/23/2001 חנוכת מרכז דוידסון בגן הארכאולוגי בירושלים טקס חנוכת מרכז דוידסון לתצוגה והמחשה בגן הארכאולוגי בירושלים  בהשתתפות הנשיא-הזמנת הנשיא  מידע על המרכז  חומר רקע על פעילותו ותרומתו של ויליאם דוידסון  נקודות לנאום הנשיא  תוכנית האירוע (דף אירוע חוץ) במעמד הרבנים הראשיים וראש עיריית ירושלים.
נ-913/11 12/31/2000 הופעת הכרך השלישי של המהדורה המדעית של שירי ביאליק קיום אירוע לציון הופעת הכרך השלישי של המהדורה המדעית של שירי ביאליק בבית הנשיא-התכתבות בין אוניברסיטת תל אביב ללשכת הנשיא.
נ-913/16 3/27/2001 מייצג נוסע ברחובות ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע למצעדת "ההתיישבות מצדיעה לירושלים": הזמנה  לוח זמנים ופרטים על האירוע  קיום מיצג נוסע ברחובות ירושלים שאמור לבטא את הקשר בין העיר ירושלים להתיישבות העובדת.
נ-913/17 4/3/2001 יום ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לעצרת הממלכתית לציון 34 שנים לשחרור ירושלים וזיכרון לנופלים במערכה על ירושלים: מהלך הטקס ודף אירוע חוץ.
נ-913/20 2/12/2001 גמר גביע המדינה בכדורגל באיצטדיון רמת גן התכתבות מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע להזמנתו להיות נוכח ולהעניק את הגביע במשחק גמר גביע המדינה בכדורגל תשס"א 2000/01.
נ-913/23 1/11/2001 בר – בת מצווה לילדי מצוקה ("רוח טובה") ולילדי חו"ל ("משואה") התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע בר/בת מצווה לילדי מצוקה של עמותת "רוח טובה" בשיתוף ילדי חו"ל כחלק ממסע ההזדהות מהתפוצות – מיסודה של עמותת "משואה" – תנועה למען העלייה: הצעות לעריכת קבלת פנים לבני ובנות המצווה מהארץ ומחו"ל בבית הנשיא  קיום האירוע בגבעת התחמושת  תכנית הערב ודף אירוע חוץ.
נ-913/25 1/15/2001 פתיחת יום עיון על יהודי עיראק ויהודי פרס הזמנה שנשלחה לשכת נשיא המדינה משה קצב  לפתיחת יום העיון על יהודי עיראק ויהודי פרס במרכז מורשת יהדות בבל.
נ-913/26 4/30/2001 פתיחת ארועי חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לפתיחת אירועי חבר הנאמנים – טקס חנוכת מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר אילן: הזמנה לאירוע הפתיחה  לוח זמני האירוע ודף אירוע חוץ.
נ-922/1 3/1/2003 בר מצוה לנערים נזקקים בכפר סבא בר מצווה לנערים נזקקים סיור בכפר סבא
נ-922/2 9/29/2002 ביקור במכללה לשערי משפט ביקור הנשיא קצב במכללת שערי משפט
ג-5213/39 2/23/1965 זורבה היווני בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זורבה היווני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-921/28 1/15/2003 חנוכת יער התנ"ך של הקרן הקיימת לישראל   נטיעות ט"ו בשבט נטיעות טו בשבט עם חנוכת יער התנ"ך של קק"ל במעמד נשיא המדינה קצב
גל-57947/27 6/1/1974 היתר למתקן חשמלי מושב חמרה ד.נ. בקעת הירדן
נ-920/49 9/1/2002 ברכת הסגל הדיפלומטי לראש השנה ברכת הסגל הדיפלומטי לראש השנה
נ-920/52 8/8/2002 סיום מסכת ברכות בבית הכנסת סיום לימוד מסכת ברכות בית הכנסת בהשתתפות רבנים
נ-920/54 8/7/2002 ישיבת כנסת לזכרו של רבין ישיבת הכנסת לזכרו של יצחק רבין במלאת שבע שנים להרצחו
נ-920/55 8/29/2002 פעילוידה – יום ספורט עממי לקשישים המארגן על ידי האשל האגודה לפיתוח שירותים למען הקשיש- יום ספורט פעילוידה בהשתתפות ובמעמד נשיא המדינה קצב
נ-921/2 5/20/2002 סיור בצפת הכנות  ארגון ותכנון הסיור
נ-921/4 6/10/2002 חנוכת מרכז  שזר בתיק התכתבויות ומידע לקראת טקס חנוכת מרכז שזר החדש.
נ-921/6 9/4/1999 צילום לטלויזיה – הדלקת נרות חנוכה תכנית האירוע וארגונו
נ-921/7 10/31/2002 כנס הרצליה השלישי "מאזן החוסן והביטחון הלאומי" לוח זמנים  מכתב לנשיא בנושא הכנס
נ-921/8 6/17/2002 חידושים ארכיאולוגים בחקר הגליל הכנות ולוחות זמנים לאירועים בהשתתפות הנשיא
נ-921/11 9/19/2002 חלוקת פרס ירושלים ארגון ותכנון הטקס  חוברת על הזוכים  ברכת הנשיא
נ-921/12 12/29/2002 מפגש בשנה החדשה לראשי כנסיות תכנון וארגון האירוע  הזמנה
נ-921/14 1/2/2003 פרס עובד מצטיין של ידיעות אחרונות תכנון האירוע מבחינת בית הנשיא  חוברת על האירוע  לוח זמנים ונאום הנשיא
נ-921/15 10/31/2002 מסיבת חנוכה לעיוורים ארגון המסיבה
נ-921/20 11/17/2002 פתיחת אירועי מאה שנה להסתדרות המורים חומר רקע  תכנון האירוע מבחינת בית הנשיא  נאום הנשיא באירוע
נ-921/21 11/20/2002 שירותרום בבניני האומה לוח זמנים  תכנון וארגון האירוע
נ-921/22 7/29/2002 ביקור בטכניון הכנות לביקור ולוח זמנים
נ-921/25 8/13/2002 חנוכת הקריה החינוכית במושב תלמים תכנון וארגון האירוע  הזמנה
נ-921/31 4/15/2002 תערוכת "דאלי" ביקור בתערוכת יצירות יודאיקה וציונות של סלבדור דאלי – נאומים  דף אירוע  תכנית האירוע  הזמנות ועוד.
נ-921/34 1/26/2003 עיד אל אדחא – ביקור בקבר יתרו ובמג'ד אלכרום דף אירוע  נקודות לדברי הנשיא  חומר רקע ועוד.
נ-921/36 10/27/2002 כנס ראשי המועצות האזוריות לעידוד והזדהות עם החקלאות וביקור בתערוכה פניות בנושא תיאום מועד התערוכה החקלאית השנתית.
נ-921/39 3/4/2003 ביקור במוזיאון ארצות המקרא דף אירוע  חומר רקע  לו"ז הביקור.
נ-922/5 10/7/2002 המפעל להכשרת ילדי ישראל בקשה מנשיא המדינה להשתתף בפתיחת אירועי 60 שנה למפעל להכשרת ילדי ישראל
נ-922/8 8/4/2002 אירוע לרגל מלאת 100 שנה לחפירות בתל מגידו דף אירוע  חומר רקע  תכנית האירוע  הזמנות ועוד.
נ-922/13 6/17/2002 חנוכת פארק מיני ישראל בלטרון נאום הנשיא  רשימת מוזמנים  דף אירוע  בקשה להשתתפות הנשיא  מידע על האתר ועוד.
נ-922/16 2/23/2003 פתיחת פסטיבל הפרחים בגן הבוטני פתיחת פסטיבל הפרחים בגן הבוטני באוניברסיטה העברית – דף אירוע  לו"ז  חומר רקע ועוד.
גל-6205/7 1/1/1961 לשכה ראשית – בנק-למלאכה. כרך א' מאזנים  דוחות  התכתבויות
גל-6205/8 1/1/1961 לשכה ראשית – בנק-למלאכה. כרך ב' רווחים הוצאות  דוחות כספיים
ג-10667/5 7/4/2000 כנס אורקל- ATS מכתבים ודפי פקס בנוגע לארגון כנס הי-טק ברמאללה בשיתוף פעולה של המשרד עם חברת "אורקל ישראל" ועוד.
נ-913/29 3/29/2001 חגיגות היובל לאור עקיבא בתיק התכתבויות בנוגע לחגיגות היובל למועצה המקומית אור עקיבא
נ-913/30 3/15/2001 מפגש עם תלמידי תיכון בבית בן גוריון בתל אביב בתיק התכתבויות בנוגע למפגש הנשיא  עם תלמידי תיכון בבית בן גוריון בתל אביב
נ-913/31 5/2/2001 מפגש של  "מכנה משותף" בין בחורי ישיבה לסטודנטים בתיק התכתבויות בנוגע למפגש של "מכנה משותף" בין בחורי ישיבה לסטודנטים
נ-913/35 1/8/2001 פתיחת יום הסמים הבין לאומי בתיק התכתבויות בנוגע לאירוע – פתיחת יום הסמים הבינלאומי במשכן הנשיא
נ-913/38 5/7/2001 בר-בת מצווה ליתומי הביטוח הלאומי בתיק התכתבויות בנוגע אירוע בת/בר מצווה ליתומי הביטוח הלאומי
נ-913/40 5/2/2001 עצרת ממלכתית במלאת 25 שנה למבצע יונתן בתיק התכתבויות בנוגע לעצרת ממלכתית לציון 25 שנה ל"מבצע יונתן" בבנייני האומה בירושלים  קביעת יום ממלכתי למאבק בקטל בדרכים  קביעת יום ממלכתי למען השבויים והנעדרים של מדינת ישראל ועוד
נ-913/41 3/19/2001 אירוע הוקרה למשפחות תורמי איברים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע ל"מקרב לב" – ערב הוקרה למשפחות תורמי איברים להשתלה: פניית המרכז הלאומי להשתלות – אגודת "אדי"  הזמנה ותכנית האירוע  קטעי עיתונות וחומר רקע על ההיבטים ההלכתיים בתרומות איברים  נקודות לדבר הנשיא באירוע  דף אירוע פנים ועוד
נ-913/42 2/18/2001 ארוחת ערב חגיגית לפתיחת הועידה הדו-שנתית של התאחדות המלונות בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע פתיחת הועידה הדו-שנתית של התאחדות המלונות בישראל: הזמנת הנשיא ורעייתו לאירוע  לוח הזמנים של האירוע  דף אירוע חוץ  אמנת התיירות  חומר רקע על הועידה  התאחדות המלונות בישראל וענף המלונאות עקב האינתיפאדה השנייה ועוד.
נ-913/43 5/6/2001 ארוע ארגון נשי ובנות חב"ד בבנייני האומה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לכנס הארצי של ארגון נשי ובנות חב"ד בארץ הקודש ת"ן: דף אירוע חוץ  מידע על הארגון  נקודות לדברי הנשיא באירוע ועוד.
נ-913/44 10/5/2000 מכביה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע להשתתפותו בטקס פתיחת המכביה ה-16: החלטת הממשלה להקמת צוות מקצועי בינמשרדי – אירועי המכביה ה-16  דף אירוע חוץ  ליין אפ כללי של טקס הפתיחה  דברי הנשיא בפתיחת המכביה  תלונת ראשת עיריית נתניה  מרים פיירברג על הגדרת העיר כ"אזור מועד לפעילות עוינת" ועוד. בנוסף  בתיק מסמכים על מגש הנשיא עם משלחת סולידריות של מנהיגי הקהילות היהודיות בארגנטינה  ונצואלה ואורוגואי.
נ-913/45 1/28/2001 אירוע 100 שנה לסג'רה ולהתיישבות בגליל התחתון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לקבלת פנים לציון 100 שנים לסג'רה ולהתיישבות בגליל התחתון: הזמנה לאירוע  מהלך קבלת הפנים  דברי קישור לקבלת הפנים  דף אירוע פנים  מידע על אילניה (סג'רה)  נקודות לנאום הנשיא  פרוטוקול האירוע ועוד.
נ-913/46 11/27/2000 הסתדרות הרבנים דאמריקה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לקבלת פנים לנציגי הסתדרות הרבנים דאמריקה (Rabbinical Council of America): הועידה הבינלאומית השמינית של הארגון  פעילויות ותכניות במרכז הישראלי של הארגון  תכנית האירוע  דף אירוע פנים  נקודות לקראת המפגש ועוד. בנוסף  בתיק מסמכים על פגישת הנשיא עם ראשי הועד היהודי-האמריקאי (The American Jewish Committee) בצירוף קורות חייו של נשיא הוועד  הרולד טאנר (Harold Tanner).
נ-913/48 5/7/2001 ביקור במרכז שדה של קק"ל נס הרים והענקת בול הנשיא התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס הענקת בול הנשיא במרכז שדה ויער נס הרים של קרן קימת לישראל: סדר היום של הטקס  דף אירוע חוץ  ציורי ילדים  הזמנה לטקס  נקודות לדברי הנשיא בטקס ועוד. בנוסף  בתיק חוברת "מצפה רמון – פרופיל כלכלי-חברתי"  אותה קיבל הנשיא במהלך ביקורו במצפה רמון ב-30.7.2001. תיק הביקור נ-913/50 – סיור במצפה רמון – סיגנטורה 000d5di.
נ-913/49 6/1/2001 ערב תשעה באב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לקריאת מגילת איכה במסגרת אירוע מיוחד לתשעה באב בבית הנשיא: מתכונת  משתתפים ודוגמת ההזמנה לאירוע.
נ-913/50 7/3/2001 סיור במצפה רמון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לביקורו במצפה רמון: מתכונת ולוח זמני הביקור  הנחיות מנהלה  "מצפה רמון – פרופיל כלכלי-חברתי" ועוד.
נ-913/51 5/1/2001 כנס בית"ר לדורותיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לכנס בית"ר לדורותיה: הזמנה וכרטיס כניסה לאירוע  פרטים אודות הכנס  דף מנחה  דף אירוע חוץ ועוד.
נ-913/52 1/18/2001 חגיגות המאה לכפר תבור (מסחה) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לחגיגות 100 שנה לכפר תבור: הזמנת הנשיא ליישוב  לוח זמנים לביקור הנשיא  רקע היסטורי  הרכב האוכלוסייה  תעשייה  מסחר וחינוך על היישוב  תעודת אזרחות כבוד שהוענקה לנשיא  דף אירוע חוץ  נקודות לדברי הנשיא בעצרת ועוד.
נ-913/54 5/21/2001 נעילת ועידת הדסה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע נעילת ועידת הדסה באמפיתיאטרון בהר הצופים: הזמנה מאת נשיאת הארגון בוני ליפטון (Bonnie Lipton)  מהלך האירוע "לגעת באור" לציון 90 שנה להקמת הארגון  דף אירוע חוץ ועוד.
נ-913/55 8/30/2000 הקונגרס ה-13 למדעי היהדות באמפיתאטרון בהר הצופים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס הפתיחה של הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות שנערך באמפיתיאטרון שבאוניברסיטה העברית בהר הצופים: חומר אודות הקונגרס  הזמנה לטקס הפתיחה של הקונגרס  לוח זמנים של הטקס   בנוסף  בתיק הזמנת הנשיא להשתתף בערב פתיחת הכנס העולמי של הקונפדרציה העולמית של ארגוני ניצולי השואה.
נ-913/56 5/6/2001 חגיגות היובל לעליית יהדות תימן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לחגיגות היובל לעליית יהדות תימן לישראל: הזמנת עמותת יובל לעליית יהדות תימן  לוח הזמנים להגעת נשיא המדינה לחגיגות ודף אירוע חוץ.
נ-914/1 11/27/2000 כנס חגיגי בבית הכנסת "עדס" לעדת ארם צובא בירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לכנס חגיגי במלאת מאה שנה לבית הכנסת "עדס" לעדת ארם צובא (חלב) בירושלים: הזמנת הנשיא לאירוע ע"י מרכז מורשת אר"ץ  תקציר היסטורי של בית הכנסת – נכתב ע"י הרב יוסף שעיו  דברי הנשיא באירוע  הזמנה לאירוע  דף אירוע חוץ ועוד.
נ-914/2 8/5/2001 פתיחת שנת הלימודים בדימונה ובירוחם פתיחת שנת הלימודים בדימונה וירוחם – לוח זמנים לביקור נשיא המדינה משה קצב ורעייתו בירוחם ובדימונה; מועצה מקומית ירוחם – סקירה.
נ-922/20 4/15/2003 אזכרה לנשיא בן צבי טקס ממלכתי – עלייה לקברו של הנשיא השני יצחק בן-צבי ז"ל – לוח זמנים ותכנית מהלך הטקס.
נ-922/21 9/30/2002 גמר גביע המדינה בכדורסל אירוע משחק גמר גביע המדינה בכדורסל בו יעניק הנשיא את הגביע לקבוצה המנצחת – תכנית ולו"ז האירוע;
נ-922/23 3/2/2003 מתמודדי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי אירוח מתמודדי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי בבית הנשיא – לו"ז האירוע; קבלת הפנים למשתתפי חידון התנ"ך בבית הנשיא;
נ-922/25 1/15/2003 פתיחת אכסניית הנוער בבית שאן אירוע פתיחת בית ההארחה ואכסניית הנוער בבית שאן  לו"ז ותכנית האירוע;
נ-922/28 3/26/2003 חנוכת המכלול הכירורגי החדש במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע בתיק – טקס חנוכת המכלול הכירורגי החדש במרכז הרפואי ע"ש סורוקה בבאר שבע; רקע  תכנית ולו"ז האירוע; אירוע השקת המכלול הדרומי בבית החולים סורוקה – לו"ז; נקודות לחנוכת בניין אשפוז בבית החולים סורוקה;
נ-922/31 12/30/2002 ותיקי גבעת עדה לרגל חגיגות המאה למקום חגיגות 100 לגבעת עדה
נ-922/32 3/20/2003 הנחת אבן פינה ל"שטטל" בראשון לציון עיירה יהודית בראשון לציון
נ-922/34 4/6/2003 גמר גביע המדינה בכדורגל באיצטדיון רמת גן התכתבות קצרה של התאחדות הכדורגל בישראל
נ-922/36 5/11/2003 יום ירושלים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית  לציון 36 שנים לשחרור ירושלים וזיכרון לנופלים במערכה על ירושלים
נ-922/37 5/29/2003 חגיגה לציון יום ירושלים בישיבת מרכז הרב טקס ודברי הנשיא  סקחרה קצרה על הישיבה
נ-922/38 2/6/2003 הכינוס השנתי של תנועת "מבראשית" תנועה חברתית רוחנית בראשות הרב מרדכי אלון
נ-923/2 6/1/2003 עצרת היובל למשמר הגבול בלטרון סקירה על משמר הגבול
ג-5214/12 4/28/1965 זעם הצעירים בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הצעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-11887/33 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אורן אבא בתיק התכתבות עם דוד בן-גוריון בנושא גלגול-נשמות
נ-916/31 4/7/2002 עצרת ממלכתית לציון יום ירושלים בגבעת התחמושת בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות נשיא המדינה בעצרת ממלכתית לציון 35 שנה לשחרורה ואיחודה של ירושלים במלחמת ששת הימים
נ-916/32 1/28/2002 מפגש תלמידים בבית בן גוריון בתיק התכתבויות בנוגע למפגש תלמידים עם נשיא המדינה בבית בן גוריון
נ-916/34 5/6/2002 ארוע לקשישים בני מאה שנים בתיק התכתבויות בנוגע לאירוע הוקרה לקשישים בני 100 ויותר במשכן הנשיא
נ-916/35 12/2/2001 בר/בת מצוה ליתומי צה"ל בתיק התכתבויות בנוגע לבר/בת מצווה ליתומי צה"ל במשכן הנשיא מטעם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
נ-916/36 2/3/2002 ארוע היובל לאילן בתיק התכתבויות בנוגע לאירוע יובל לאיל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים
נ-916/38 4/25/2002 מרוץ גולני ה-22 מרוץ גולני ה-22
נ-916/39 5/7/2002 גמר גביע המדינה בכדורגל באיצטדיון רמת גן בתיק התכתבויות בנוגע לגמר גביע המדינה בכדורגל לגברים ולנשים
נ-916/41 12/20/2001 חגיגות 120 שנה לזכרון יעקב הזמנת הנשיא לאירוע
נ-916/42 10/29/2001 איחוד עולי בולגריה אירוע של האיחוד – תכנון האירוע והזמנת הנשיא
נ-916/43 3/4/2002 פתיחת הקונגרס העולמי של מכבי בכפר המכביה ברמת גן תכנית האירוע  לו"ז והזמנהה
נ-916/47 2/20/2002 ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין תאונות הדרכים התכתבויות בנושא  פרוטוקול  נתונים
נ-916/51 6/1/2002 גמר מפעלות חינוך בפרוייקט חמיצר הסבר על האירוע  תכנון והזמנה
נ-916/52 5/15/2002 יובל להתאחדות עולי צפון אמריקה טקס חגיגי בהשתתפות הנשיא: נקודות לנאום  הזמנה וכדומה
נ-916/53 12/25/2000 סיור באופקים ובנתיבות תכנון הביקור  מידע על העיר
נ-916/54 3/19/2002 הנשיא משה קצב – סיור בחולון לו"ז הביקור ותכנונו
נ-917/29 9/4/2003 כנס משפחות שכולות לציון 30 שנה למלחמת יום הכיפורים
נ-917/30 9/24/2003 יום מודעות השמיעה הארצי פרוטוקול ישיבת וועדת היגוי יום השמיעה הארצי בחסות "מכון הדים"  בקשה לעריכת האירוע בבית הנשיא
נ-917/31 2/25/2001 יום אחדות (עמותת רוח טובה) פרוספקט של הארגון  הצעה לתכנית ליום אחדות בבית הנשיא
נ-917/34 11/9/2003 סיור ברמלה לו"ז הביקור  מידע על העיר
נ-923/41 10/23/2003 העצרת הכללית של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה – GA נקודות לנאום הנשיא  תכנון האירוע
נ-923/42 10/14/2003 תשעים שנה לג'וינט הזמנה לאירוע  לו"ז  תכנון וארגון מבחינת לשכת הנשיא
נ-923/44 11/3/2003 משלחת הזדהות מספרד ( 25  איש בטרקלין) התכתבות בנושא משלחת הזדהות מספרד שבאה לארץ
נ-924/33 5/29/2003 ותיקי קיבוץ  מצר לרגל 50 שנה לקיבוץ פנייה של רכזת חג היובל בבקשה לארגון ביקור בבית הנשיא לחברים הוותיקים.
נ-924/39 11/18/2002 היום הבינלאומי לזכויות אדם עם מוגבלות טקס הענקת "אות השוויון" – דף אירוע  דברי הנשיא  לוח זמנים  אות השוויון
נ-924/45 8/7/2003 כנס נוער ארצי "די לאלימות" דף אירוע  דברי הנשיא  חומר רקע על ארגון "מצילה" ועל אלימות בקרב ילדים.
נ-924/46 7/3/2002 יום עיון בנושא שיקום שכונות במרכז הקונגרסים בירושלים כנס לציון 25 שנה לפרוייקט – דף אירוע  ראיון בנושא  נקודות לנאום הנשיא  תעודות הוקרה לפעילים
גל-11887/53 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אבן-חן אהרון בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בנוגע לראש-פינה
נ-914/4 3/19/2001 נציגי יהדות פולין ומרכז מורשת יהדות בבל מפגש בין חיילים יהודים לשעבר בצבא אנדרס הפולני עם יהודים מעיראק ואיראן שאירחו אותם בשנים 1942 – 1943: דף אירוע  חומר רקע  הזמנות ועוד.
נ-914/5 3/14/2001 ארוע היובל לאולפן עקיבא הזמנה לאירוע וחומר רקע
נ-914/6 5/15/2001 פרס התעשיה של התאחדות התעשיינים דף אירוע של טקס חלוקת הפרס  לו"ז האירוע  רשימת הזוכים  הזמנות לאירוע  תכנית לצמצום האבטלה ועוד.
נ-914/7 9/5/2001 חנוכת המרכז הרוחני של קהילת יוצאי גרוזיה בלוד דף אירוע  תכנית האירוע
נ-914/8 7/11/2001 ביקור הנשיא בתנועה הקיבוצית תכנית ביקור נשיא המדינה ורעייתו בתנועה הקיבוצית  חומר רקע על התנועה הקיבוצית  הקיבוץ הארצי  ועל הקיבוצים מעברות ורמות חפר
נ-914/9 7/16/2001 משלחת ארגון הידידות של סין פרוטוקול מפגש עם משלחת סינית בבית הנשיא לרגל עשור לכינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. קלטת מס' 124; דף אירוע  רשימת חברי המשלחת ועוד.
נ-914/10 6/25/2001 חגיגות היובל לקריית מלאכי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע המרכזי לחגיגות היובל לקריית מלאכי: הזמנת הנשיא  מתכונת ולוח זמנים  ודף אירוע חוץ. בנוסף  בתיק הזמנה לטקס השבעת טירונים וקבלת ספר תנ"ך של חטיבת גולני.
נ-914/11 5/6/2001 ארוע ההקמה של אגודת הידידים של התזמורת הסימפונית ירושלים – רשות השידור התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע ההקמה של אגודת הידידים של התזמורת הסימפונית ירושלים – רשות השידור: פניית ראש עיריית ירושלים אהוד אולמרט ותיאום תאריך חדש לאירוע. בנוסף  בתיק מסמכים על עמותת "ידידים למען הנוער והחברה"  מגילת הידידות ועל החסות שנתנו לפעילות העמותה רעיית הנשיא  גילה קצב וחברת "אסם".
נ-914/12 8/13/2001 מתן חסות למבצע חוזרים לבית הספר של המועצה למניעת תאונות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע למפגש לסיכום מבצע חוזרים בטוח לבית הספר: פנייה לנשיא למתן חסות למבצע  לוח זמנים ופעילות לקראת וביום האירוע בבית הנשיא ועוד.
נ-914/13 8/6/2001 20 שנה להקמת ה-מ.ל.מ  -אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לאירוע לציון 20 שנה להקמת המל"מ – המרכז למורשת המודיעין – אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין: סדר הערב  מפת הגעה לאתר ההנצחה ודף אירוע חוץ.
נ-914/14 8/7/2001 ירחי כלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לערב לימוד ברוח המנהג הקדום של ירחי כלה: פניית מרכז רחל ינאית בן-צבי ללימודי ירושלים לקיום האירוע  תכנית הערב  דף אירוע פנים  נקודות לדבריו של נשיא המדינה ועוד.
נ-914/15 8/30/2001 ביקור הנשיא בקניון ירושלים במלחה הזמנת נשיא המדינה משה קצב לביקור בקניון ירושלים – מלחה  לקראת ראש השנה ולנוכח אירועי האינתיפאדה השנייה.
נ-914/17 8/14/2001 75 שנה למרכז הרפואי תל אביב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע ל"יחד אתכם ובשבילכם" – מופע אומנותי לציון 75 שנה למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי: תיאום השתתפות הנשיא באירוע  הזמנות לאירוע  תכנית הערב  נקודות על המרכז וציוני דרך בהתפתחותו  דף אירוע חוץ ועוד.
נ-914/19 5/6/2001 שבוע הילד בישראל – קבלת פנים לתורמים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס הענקת "אות הערכה – עם אחד לב אחד" על תרומה לשבוע הילד בישראל תשס"א: סיכום דיון בנושא  תיאום תאריך הטקס  עיצוב ההזמנה לטקס  מבנה הטקס  רעיונות כתוספת לטקס  רשימת המוזמנים  דף אירוע פנים ועוד.
נ-914/20 9/20/2001 ביקור נשיא ניקרגואה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לביקור משלחת נשיא ניקרגואה ד"ר ארנולדו אלמאן לאקיו (José Arnoldo Alemán Lacayo) ורעייתו בישראל: תחשיב עלות ביקור נשיא ניקרגואה בלוויית פמליה רשמית  רשימת מוזמנים לבית הנשיא  לוח זמנים של הביקור והזמנה לארוחת הערב הממלכתית בבית הנשיא.
נ-914/21 8/2/2001 פתיחת מושב החורף של הכנסת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס פתיחת מושב החורף של הכנסת: הזמנת הנשיא ולוח הזמנים של הטקס.
נ-914/22 3/6/2001 פתיחת מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס הכרזת מבצע "הקש בדלת" 2001 של האגודה למלחמה בסרטן: חומר רקע לנאום הנשיא  תכנית הטקס  הזמנה לאירוע  "מנשר למאבק בינלאומי במחלות הסרטן"  דברי נשיא ארה"ב באירוע דומה  דף אירוע פנים  נקודות לדבר הנשיא באירוע ועוד.
נ-914/24 9/11/2001 פתיחת תערוכת "30 שנה בשירות הסביבה" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס פתיחת "30 שנה בשירות הסביבה": הזמנת הנשיא לערב הפתיחה  לוח זמנים לאירוע ודף אירוע חוץ.
נ-914/25 7/2/2001 פתיחת שנת המשפט התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס פתיחת שנת המשפט תשס"א: הזמנת הנשיא לטקס ושאלת נוכחות הנשיא בו.
נ-914/27 8/1/2001 אזכרה ממלכתית לרבין טקס האזכרה הממלכתי ליצחק ולאה רבין בהר הרצל בהשתתפות הנשיא קצב-הזמנה  תמלול קלטת הטקס. סדר יום לישיבת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים 7.8.2001 (הצעות שונות להחלטות ממשלה המוגשות על ידי יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים  שר החוץ וראש הממשלה)  הצעה להחלטה בענין הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.
נ-914/31 11/1/2001 אזכרה 30 יום לאסון המטוס התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  בנוגע לטקס אזכרה ממלכתי במלאת שלושים יום לאסון המטוס בים השחור (התרסקות טיסה 1812 של סיביריה איירליינס): דף אירוע חוץ  לוח זמנים של הטקס ועוד.
נ-914/36 9/25/2001 הילולה שנתית לרב אור שרגא ז"צוקל הזמנת הנשיא להילולה המסורתית לזכר הרב אור שרגא זצוק"ל  מטעם הוועד הכללי לעולי פרס בישראל-תוכנית הארוע הנערך בבית הכנסת של העדה היזדית בירושלים.
נ-915/35 1/9/2002 ארוע לרגל הוצאת ספרו של מנחם ידיד "ידיד נפש" הזמנת הנשיא לארוע לרגל הוצאת ספרו של מנחם ידיד "ידיד נפש".
נ-915/37 12/17/2001 ארוע 100 שנה לבנק לאומי אירוע הכרזה על מאה שנה לבנק לאומי והקמת קרן המאה-חגיגות מאה שנה לבנק לאומי במעמד הנשיא קצב בבית הנשיא-הזמנה  תוכנית ולוח זמנים.
נ-916/7 3/10/2002 חגיגות רוזה בפארק הלאומי ברמת גן הזמנת הנשיא לחגיגות רוזה באע של יוצאי איראן בישראל.
נ-916/11 4/2/2002 מתמודדי חידון התנ"ך העולמי לנוער ביקור המתמודדים אצל נשיא המדינה
נ-916/15 1/30/2002 כנס ראשי ערים מברק משרד החוץ בנוגע לכנס ראשי הערים הבינלאומי מספר 22
נ-916/22 1/1/2002 פרס לסוהרים מצטיינים לוז ותכנית הטקס בבית הנשיא משה קצב
נ-916/26 5/1/2002 ישיבת מועצת העיריה לציון יום ירושלים בגבעת התחמושת ציון 35 שנה לאיחוד העיר ירושלים
נ-923/11 2/3/2003 מפגש ראשי ערים מחו"ל מכתב של לשכת יועץ מדיני לעיריית ירושלים בנושא
נ-923/14 3/1/2003 סיור נשיא המדינה ורעייתו – תכנית ב"שיבה  טובה" – לכיש התכתבות בנוגע לסיור עם ארגוני קשישים בחבל לכיש
נ-923/15 3/23/2003 ערב הוקרה והצדעה למשטרת ישראל בלטרון
נ-923/17 6/2/2003 ביקור הנשיא והגב' קצב בפתח-תקווה לרגל מלאת 125 שנה לעיר ביקור הנשיא קצב בפתח תקווה הכנות לביקור  תקציב הביקור בעיר ומידע על העיר
נ-923/18 3/28/2003 המושב החגיגי של הכינוס הארצי ה-16 של איגוד העובדים הסוציאלים איגוד העובדים הסוציאליים כנס ופרסים
נ-923/19 9/9/2003 חגיגת היובל לישיבת נתיב מאיר חגיגות היובל לישיבת נתיב מאיר
נ-923/20 5/21/2003 עצרת מרכזית לפתיחת חגיגות ה- 120 ליסוד המעלה רעיונות לחגיגות יובל 120 ליסוד המעלה סיור נשיא המדינה במקום
נ-923/22 6/17/2003 ההתאחדות לכדורגל בקשה לעריכת מפגש רב לאומי יהודים וערבים
נ-923/23 1/8/2002 כנס היובל "ליד ושם" כנס היובל ליד ושם במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה
נ-923/24 2/17/2003 אירוע היובל  "ליד ושם" חתימה על מגילת הזיכרון לציון יובל ליד ושם
נ-923/25 8/17/2003 אירוע יום הולדת לשמעון פרס ציון יום הולדת80 לשמעון פרס
נ-923/26 7/10/2003 הרמת כוסית לראש השנה עם חוג תגר – גן אורנים  תל אביב הרמת כוסית לרגל ראש השנה והזמנת נשיא המדינה
נ-923/29 2/2/2003 פתיחת כנס של יד בן צבי בנושא עיירות פיתוח עיירות פיתוח
גל-57938/43 5/1/1987 היתר למתקן חשמלי מקורות חברת מים בערבון מוגבל אלוני הבשן
גל-57951/26 3/1/1990 היתר למתקן חשמלי תחנת כיבוי אש ליד רידינג תל-אביב
פר-7202/3 1/1/2013 מחקר וכלכלה מרכז ריאן לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב  מרכזי שירות לתעסוקה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה: הבחנה בין מודלים שונים בעולם  המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – דוח לסיכום חמש השנים האחרונות
ג-5227/9 5/8/1968 להרוג ולא ליהרג בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להרוג ולא ליהרג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2039
ג-4493/9 1/1/1952 הלשכה הראשית – אל-על כרך א'
ג-5060/72 9/17/1961 מצ'יסטה בעמק המלכים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצ'יסטה בעמק המלכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/73 9/17/1961 קיץ לוהט בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיץ לוהט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/78 9/21/1961 פעמוני האהבה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעמוני האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/79 9/14/1961 תשוקות לוהטות באיי יוון בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות לוהטות באיי יוון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/80 8/27/1961 שנים רכבו יחדיו בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שניים רכבו יחדיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/81 9/26/1961 בנות למזרח בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות למזרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/82 9/26/1961 פרשת חטיפה אחת בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת חטיפה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/83 12/10/1962 רק אתמול חטאה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רק אתמול חטאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/84 9/24/1961 שלש זרות ברומא בקשת "ר. טוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש זרות ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/85 10/30/1961 נערת הנמל בקשת "סופרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הנמל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/86 10/3/1961 מתח המשטרה החשאית בקשת "סופרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתח המשטרה החשאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה והתמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/87 9/22/1961 פנימיה לבני טובים בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנימיה לבני טובים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/88 10/10/1961 מדלינה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדלינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/89 10/11/1961 הלילה בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/90 1/1/1948 המעבר על הריין בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעבר על הריין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/91 10/16/1961 הנער שגנב מליון בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנער שגנב מליון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/1 10/15/1961 חודה של מחט בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חודה של מחט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5061/2 10/15/1961 גאט  מענש און טייוועל (אלהים  אדם ושטן) בקשת "קומדור-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גאט  מענש און טייוועל" ("אלוהים  אדם ושטן") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5061/3 10/13/1961 כך לוחמים בגיהינום בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כך לוחמים בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/4 10/15/1961 נשיקתה הראשונה של תמי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשיקתה הראשונה של תמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/5 10/13/1961 האלמוני בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/6 10/16/1961 סלמבו בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלמבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/7 10/15/1961 הצגת הקרקס הסיני בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצגת הקרקס הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5061/8 10/18/1961 נקמת המחתרת בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת המחתרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/9 10/18/1961 עד הכדור האחרון בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד הכדור האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5061/10 10/18/1965 הרפתקאותיה של ברברה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאותיה של ברברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5061/11 10/18/1960 הלילה הארוך של 43 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה הארוך של 43" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5061/12 10/15/1968 הרחוב האחורי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרחוב באחורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/11 9/4/1962 אתונה בלילה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתונה בלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5065/12 8/26/1962 איש המוסיקה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש המוסיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/15 2/10/1964 תמימות וחטא בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמימות וחטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/16 2/10/1964 פרשת וינסטון בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת וינסטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/17 2/10/1964 הרפתקאותיו של סמי בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאותיו של סמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/18 2/16/1964 זר זה לאהבה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר זה לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/19 2/17/1964 הרמאי המשעשע בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרמאי המשעשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/20 2/23/1964 פרסאו  הגבור הבלתי מנוצח בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרסאו  הגבור הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/21 2/24/1964 משפטו של ד"ר קריפן בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפטו של ד"ר קריפן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/22 2/26/1964 צ'ורי צ'ורי בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'ורי צ'ורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/23 3/8/1964 בסערת היצרים בקשת "רג'ואן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסערת היצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/24 2/28/1964 רחוב האורות האדומים בקשת "חברת ניפוניס למסחר בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב האורות האדומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן. התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/25 3/13/1964 הבריחה מסטלג המוות בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה מסטלג המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/26 3/3/1964 מהומה ברכבת בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהומה ברכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/27 3/2/1964 שלשה גיבורי טרויה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה גיבורי טרויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/28 3/2/1964 מקצועה של הגב' וורן בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקצועה של הגב' וורן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/29 3/2/1964 באשמת החוק בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באשמת החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/30 2/26/1964 עולמו הקטן של סאמי לי בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמו הקטן של סאמי לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/31 3/8/1964 הקרב על פונטיאק בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על פונטיאק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/32 2/28/1964 פלאינג קליפר בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלאינג קליפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5209/34 3/1/1964 חרב הדמים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרב הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/35 3/5/1964 שלום לך מותק בקשת "בראומינפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לך מותק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/36 3/1/1964 הקרדינל בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרדינל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/37 3/4/1964 פריז התוססת בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריז התוססת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/39 3/13/1964 האתמול של המחר בקשת "ע. ורדימון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האתמול של המחר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/40 3/6/1964 שבעה ימים במאי בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה ימים במאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/41 3/4/1964 מי דואג לעסקים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי דואג לעסקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/42 3/23/1964 ההלם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/43 3/15/1964 הדייג הקטן בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדייג הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5209/44 3/13/1964 זהירות גבירות בקשת "נורמא פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זהירות גבירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/45 3/10/1964 משפחת שמחון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת שמחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/46 2/15/1964 סוכן מס' 17 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן מס' 17" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/47 4/10/1964 האדם בעל מפתח הזהב בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם בעל מפתח הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/48 3/11/1964 רמוס יענקי סן-מרקו בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רמוס יענקי סן-מרקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/49 3/5/1964 זהב ותהילה בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זהב ותהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/50 2/10/1964 הפרשה באו"ם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרשה באו"ם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/51 2/13/1964 ילדי הדור בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי הדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/52 2/10/1964 אהבה בלאס וגאס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בלאס-וגאס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/53 1/23/1964 מלחמת הקיסרים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הקיסרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/54 2/20/1964 זעקת המרינס בקשת בנימין דגראלי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת המרינס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/55 3/20/1964 משפט החיים בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/56 3/1/1964 שבעת הגבורים מספרטה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת הגיבורים מספרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/57 3/16/1964 גבורי ההתקפה הגדולה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורי ההתקפה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/58 3/5/1964 הסמל של מרשל ברינן בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסמל של מרשל ברינן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/59 3/5/1964 טרור האיכרים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרור האיכרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/17 11/9/1965 מהמשטרה באהבה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהמשטרה באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/18 11/26/1965 מדריך שימושי לרוצחים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדריך שימושי לרוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/19 11/26/1965 פעם רוצח  תמיד רוצח בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעם רוצח  תמיד רוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/20 11/26/1965 הצחוק של המאה העשרים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצחוק של המאה העשרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/21 11/28/1965 כוכבים בעפר בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכבים בעפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/22 11/23/1965 הבית בסמטת הקרפיונים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית בסמטת הקרפיונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/23 11/2/1965 המארינס במבצע מלכודת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המארינס במבצע מלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/24 11/17/1965 כוכבים על הקרח בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכבים על הקרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן. בנוסף  בתיק בקשות לרישיונות לסרטים הקצרים: "מחולות עם אוקראיני"  "סוד היהלום" ו"הקרקס הרוסי באיטליה".
ג-5216/25 10/20/1965 אבא של חייל בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא של חייל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/26 11/23/1965 מלך העכברושים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך העכברושים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/27 12/6/1965 צ'ה  צ'ה  צ'ה בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'ה  צ'ה  צ'ה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/28 12/6/1965 חופשה בבומביי בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בבומביי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן. העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/29 12/5/1965 חטיפה לאור השמש בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפה לאור השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/30 11/30/1965 ארבעה בניה של קטי אלדר בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעת בניה של קטי אלדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/31 12/9/1965 מוכר הצפורים בקשת "בראומינפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוכר הציפורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/32 12/12/1965 הנמר ממלזיה בקשת "אבוטבול שלמה – וגוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר ממלזיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/34 12/12/1965 ציידי הנחשים בקשת "Joseph Hakimi" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ציידי הנחשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/35 12/12/1965 לעולם לא מאוחר בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם לא מאוחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
סל-9233/1 1/1/1948 סרט מספר 30 חולון גוש 6020
סל-9234/1 1/1/1948 סרט מספר 31 חולון גוש 6020 חלקה 530
סל-9235/1 1/1/1948 סרט מספר 32 חולון גוש 6020 חלקה 818
סל-9236/1 1/1/1948 סרט מספר 33 חולון גוש 6049 חלקה 273
גל-57954/33 3/1/1964 היתר למתקן חשמלי מלון דן כרמל שד' הנשיא 85 חיפה
נ-456/1 1/1/1975 הנשיא חיים הרצוג – מלחמת אירן-עיראק  השלכות ונתונים (כרך ב') חומר רקע ותגובות
נ-456/2 1/1/1975 הנשיא חיים הרצוג – מלחמת אירן-עיראק  השלכות ונתונים (כרך ג') חומר רקע ותגובות
גל-60682/1 1/29/1995 ערבה תיכונה דו"ח כספי מבוקר לשנת 93 האגף לפיקוח וביקורת של משרד הפנים – דוח כספי מבוקר עבור המועצה האיזורית ערבה תיכונה לשנת 1993; רקע על המועצה  דוח ביניים מפורט – ריכוז תקבולים ותשלומים  ניתוח נתונים כל אדם והוצאות לשכר  תשלומי ארנונה  מאזנים  השוואת תמצית ביצוע התקציב הרגיל; הוצאות קבלנים עבור מתן שירותים; ביקורת תאגידים של המועצה ועוד.
גל-17031/7 1/1/1961 קורס לערבית התכתבות בענין קורס לערבית לעובדי מדינה: מועמדים וחשבונות הקורס
גל-17063/1 6/1/1966 תיק שוטף – המשך ממיכל גל/17062 – התכתבות שוטפת. כרך ז'  המשך בתיק  2
גל-14801/4 5/16/1985 סרטים – סוזן  סוזן בתיק בקשה והיתר להקרנה הסרט סוזן סוזן.
גל-17021/8 1/1/1963 פיזור האוכלוסיה  כרך ב' פיזור האוכלוסיה  כרך ב' – פרוטוקולים של ישיבות הועדה הבינמשרדית לפיזור אוכלוסיה  דו"חות  סכומים  מכתבי הזמנה לחברי הועדה ועוד.
גל-17021/19 1/1/1951 צירוף ערבים למחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית צירוף ערבים למחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית – קטעי עתונות בענין פועלים ערבים ודו"ח תוצאות הבחירות לועידה החקלאית בקרב המיעוטים בהסתדרות.
גל-17081/12 1/1/1971 עכו – כרך ב' (המשך מתיק 11) – התכתבות בענין מצוקת הדיור בעיר העתיקה ופינוי התושבים ממנה
גל-17085/9 1/1/1963 אנשי איקרית  ( המשך מתיק  8) המשך מתיק 8- התכתבות וסיכומי פגישות בענין פליטי הכפר כרך ב'
סל-9281/1 1/1/1948 סרט מספר א' 9 לשכת רישום בת ים – גוש 7151 חלקה 74
גל-2402/1 4/28/1974 סרטים – הצמד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/25 5/20/1974 סרטים – האורות בקשת "סינמה אלקדס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האורות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/26 5/23/1974 סרטים – אשתי מההיפיס בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשתי מההיפיס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/27 5/23/1974 סרטים – האהבה האבודה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהבה האבודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/28 5/23/1974 סרטים – אהבה וקרטה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה וקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/29 5/23/1974 סרטים – הבדוית המאוהבת בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבדוית המאוהבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/30 5/23/1974 סרטים – היום היפה בחיי בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום היפה בחיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/31 5/24/1974 סרטים – אשליות האהבה בקשת "וליד יעקוב אלנג'אר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשליות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/32 5/24/1974 סרטים – רגעי פחד בקשת "וליד יעקוב נג'אר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגעי פחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/33 5/14/1974 סרטים – ספורי דקמרון – השטן בגיהנום בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורי דקמרון – השטן בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2402/34 5/15/1974 סרטים – השועל מבלסטון בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השועל מבלסטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/35 5/26/1974 סרטים – ההזדמנות האחרונה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההזדמנות האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/36 4/20/1974 סרטים – תחתונים חמים בקשת "חנה שויץ פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחתונים חמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/37 5/25/1974 סרטים – ללא רגיעה בקשת "פ. למונר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא רגיעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/38 6/10/1974 סרטים – אגרופים  שעועית וקרטה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופים  שעועית וקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/39 5/31/1974 סרטים – יסורי פרידה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי פרידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/40 5/30/1974 סרטים – המבוך בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המבוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/41 2/15/1974 סרטים – הקרב על גבעת הזהב בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על גבעת הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/42 5/30/1974 סרטים – תשוקתה של בתולה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקתה של בתולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/43 6/2/1974 סרטים – ג'ורי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/44 6/4/1974 סרטים – אהבה בגשם בקשת "יוזפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/45 6/4/1974 סרטים – ברברה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/46 6/4/1974 סרטים – סידהארתא בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סידהארתא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/47 6/4/1974 סרטים – הכבש הזועם בקשת "יוז-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכבש הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/48 5/30/1974 סרטים – הטנגו האחרון בזאגרול בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטנגו האחרון בזאגרול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/49 6/7/1974 סרטים – קוראים לי אף אחד בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי אף-אחד" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/50 6/7/1974 סרטים – משחקי אהבה נוסח שבדיה בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי אהבה נוסח שבדיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/51 6/9/1974 סרטים – ברנשים וקשוחים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנשים וקשוחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2402/52 6/6/1974 סרטים – מיסטר מג'סטיק בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסוז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיסטר מג'סטיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/53 6/10/1974 סרטים – אצבעות ההרג בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אצבעות ההרג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/54 5/21/1974 סרטים – המתאהבת בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המצאהבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/55 6/12/1974 סרטים – תעלומת עדשות המגע בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת עדשות המגע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/56 6/11/1974 סרטים – הפנטומסים במערב בקשת "רג'ואן – עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפנטומסים במערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2402/58 6/5/1974 סרטים – פארק האהבה בקשת "ח. שויץ פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פארק האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/59 6/16/1974 סרטים – פר הברזל בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פר הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/61 6/12/1974 סרטים – בובת השטן בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בובת השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/62 5/19/1974 סרטים – היועץ בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היועץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/63 6/6/1974 סרטים – עור השטן בקשת "ישראפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עור השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17036/13 1/1/1967 אמנות ותרבות לערבים פרוטוקולים מישיבות הועדה למיעוטים  התכתבות כרך ב'
גל-17036/14 1/1/1963 שידורים ערביים בקול ישראל לקט מהשידורים  אוסף תגובות ערביות על השידורים הישראליים  התכתבות כרך א'
גל-21168/12 1/1/1976 מבדק פנימי – מבני תעשיה. התכתבויות בנוגע לפעילות חברת מבני תעשייה
גל-11897/27 1/1/1957 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – נכון ש. א – ד"ר בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בו מקבל את הזמנתו של נכון לבקר בבית-הכנסת האיטלקי בירושלים
גל-13915/15 6/1/1968 קטעי עתונות כרך ג'
גל-2402/6 4/26/1974 סרטים – כאמיליה 2000 בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כאמילה 2000" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/7 5/2/1974 סרטים – שרית בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/8 4/27/1974 סרטים – האשה אשר נצחה את השטן בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה אשר נצחה את השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/9 4/15/1974 סרטים – עיניים גדולות בקשת "סרטי שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיניים גדולות" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/10 5/6/1974 סרטים – זארדוס בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זארדוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/11 5/8/1974 סרטים – הדרקון השחור בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרקון השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/13 5/9/1974 סרטים – ארגז החול בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארגז החול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/14 5/12/1974 סרטים – מליתה בקשת שם טוב עזרא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מליתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/15 5/19/1974 סרטים – אלוף הסינים בקשת "אקסרפלם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/16 5/1/1974 סרטים – המחסל בעיר הגיהנום בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחסל בעיר הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/17 5/19/1974 סרטים – אגרוף הצדק בקשת "אספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הצדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/18 5/20/1974 סרטים – ליל השדים בקשת "אס-פילם ב"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל השדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/19 5/20/1974 סרטים – בראש מורם בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בראש מורם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/20 5/17/1974 סרטים – טחנת רוח השחורה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טחנת הרוח השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/21 5/21/1974 סרטים – הגוף החושני של אננה (אנה) בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף החושני של אננה (אנה)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/22 5/20/1974 סרטים – איפה השכל שלי בקשת "סינמה אל קדס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איפה השכל שלי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/23 5/22/1974 סרטים – המאוהב בנשמה בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאהב בנשמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/24 5/20/1974 סרטים – קיסריתו של המורה בקשת "סינמה אלקדס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיסרותו של המורה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-57943/6 12/1/1983 היתר למתקן חשמלי נגב חוחובה אופקים
גל-57943/19 7/1/1976 היתר למתקן חשמלי עלילית תעשיות מזון צפת קפה נמס
גל-7447/3 1/1/1970 הועדה לישובי הקבע – בדואים נגב כרך א'
גל-13937/22 1/1/1984 שיכון התכתבות בענין עידוד בניה ציבורית  חיבור לרשת המים והביוב  לשכת נצרת
גל-57966/31 1/1/2008 תוכנית חשמל דן
גל-57966/38 1/1/2008 תוכנית חשמל דן
גל-17037/15 1/1/1957 כפר טייבה סקירה מתוך מאמר על תמורות במבנה החברתי של טייבה  התכתבות בענין מועדון נשים  מכתב מחאה הקורא לבטל את הממשל הצבאי  התכתבות בענין סכסוך בין מנהל בית-הספר התיכון לראש המועצה ועוד כרך ב'
גל-17001/13 1/1/1961 הפליטים הערבים  כללי דף ידיעות של משרד החוץ  דו"ח האו"ם  סקירה של היועץ אורי לובראני והתכתבות
גל-17001/21 1/1/1960 ועדה לאיתור מקומות לבנית מגורים לבדואים בנגב הצעות תכנית  סקירות  סיכומים  המלצות  דו"ח וקטעי עתונות. כרך א'
גל-2402/64 6/12/1974 סרטים – הגמד בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/65 6/19/1974 סרטים – הנלחם בגיל צעיר בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנלחם בגיל צעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/66 6/19/1974 סרטים – שלושת האגרופים בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלו/שת האגרופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/67 6/12/1974 סרטים – ג'וסטין וג'ולייט בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וסטיין וג'ולייט" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/68 6/16/1974 סרטים – ספור יעקב ויוסף בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור יעקב ויוסף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/69 6/26/1974 סרטים – קילר פאנץ' בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קילר פאנץ'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/70 6/20/1974 סרטים – תשוקתה של מריין בקשת "רג'ואן – עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקתה של מריין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/71 6/12/1974 סרטים – אמיצי הקרטה בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמיצי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/72 6/20/1974 סרטים – הקצב בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקצב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/73 6/17/1974 סרטים – הלב הפצוע בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלה הפצוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/74 6/17/1974 סרטים – חבורת ה- 14 בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת ה-14" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/75 6/17/1974 סרטים – חזיז ורעם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזיז עמדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/88 4/16/1974 סרטים – החיפושית דוהרת שוב בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דוהרת שוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/89 7/3/1974 סרטים – אוכפים לוהטים בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוכפים לוהטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/90 7/12/1974 סרטים – זעקות בערפל בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקות בערפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/91 7/15/1974 סרטים – הנזיר קונג פו בקשת אחמד חסונה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנזיר קונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/92 7/15/1974 סרטים – האיש הבלתי מנוצח בקשת אחמד חסונה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17098/29 12/1/1950 עבודה שכירה בכפר הערבי התכתבות בענין זימון ישיבה בלשכת היועץ בנושא.
גל-17058/6 2/1/1964 לשכת היועץ בנצרת התכתבות בענין חשבונות הלשכה  סידורי ביטחון  התקנת טלפונים ועוד
ג-3855/5 1/1/1950 קטעי עתונות – הקהילה הבריטית קטעי עיתונות בעברית ובאנגלית בנושאי יהודים וציונים באוסטרליה  אנגליה ודרום אפריקה
גל-17003/8 9/1/1965 הועדה לישובי קבע לבדואי הנגב סיכומי ישיבות  קטעי עתונות והתכתבות בענין ישוב הקבע לבדואים בנגב
ג-3889/6 1/1/1952 קטעי עתונות – הקהילה הבריטית
גל-1634/1 11/4/1953 בתי ספר לעבריינים ובתי סוהר תקנות  הצעת חוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים  נתונים  זכרון דברים מישיבות בנושא  תכתובות ועוד
נ-532/6 1/27/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של הנשיא חיים הרצוג באירועים שונים  ביניהם: ועידת התאחדות המלונות  טקס האזכרה ה-45 לנופלי שיירת הל"ה  דברי ברכה לתנועה הציונית באמריקה  הוועידה ה-17 של תנועת המושבים  ברכה באנגלית לקרן הקיימת לישראל לכבוד ט"ו בשבט  דברי ברכה לכנס "Changing Media – Changing Times"  דברי ברכה לידידי ישראל בלייבור  פתיחת שבוע שמירת הטבע והנוף של רשות שמורות הטבע  טקס הענקת פרס "עובד ישראל" של מעריב  אזכרה לציון עשור לרצח אמיל גרינצוייג  פגישה עם התאחדות התעשיינים  דברי ברכה לדינר של אוניברסיטת בר אילן  דברים לזכר יצחק ארנסט נבנצל מבקר המדינה השני  חצי יובל להתיישבות היהודית בבקעת הירדן  ברכות לשייח' תאופיק עסליה עבור כלל האזרחים המוסלמים לרגל חודש הרמדאן  ונאום לדינר של ועידת הוסלידריות עם ישראל של יהדות בריטניה.
נ-532/7 2/25/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: ארוחת צהריים בקונסוליה הבריטית  ארוחת צהריים בבית ראש הממשלה הבריטי  עצרת עם צעירים מיהדות בריטניה  ארוחת ערב עם משפחת המלוכה ההולנדית  בפני הפרלמנט ההולנדי  ארוחת צהריים שאירח ראש הממשלה ההולנדי ורעייתו  קבלת פנים בעיר האג  טקס זיכרון והנחת אבן מצבה בווסטברוק הולנד  ארוחת צהריים שאירחו שר סחר החוץ ההולנדי וראשת עיריית אמסטרדם  קבלת פנים ע"י הקהילה היהודית בהולנד  הספד לפרופסור לאונרד מרווין אברהמסון (Mervyn [Muff] Leonard Abrahamson)  דברים לציון עשרים שנה להקמת מרכז שז"ר  חמישים שנה לאחר מרד גטו ורשה  דברים בעצרת לציון 50 שנה להצלת יהודי בולגריה ודברי פרידה מסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל.
גל-13906/20 1/1/1970 לקט עתונות ערבית בישראל
גל-1648/1 9/1/1955 תקן בתי ספר כלליים תקנים בבתי ספר יסודיים מחוז חיפה חלוקה על פי כיתות קבוצות גיל תקני הוראה ועוד
גל-1645/4 5/1/1957 קשרי ספורט בינלאומיים תכתובות ומסמכים בנושא ספורט  בין היתר: דו"חות הוצאות ההתאחדות לספורט בישראל  תחרות איגרוף בלונדון  קונגרס בינלאומי של ארגוני ספורט  איגוד הטניס בישראל – השתתפות בגביע דייוויס  משלחת א.ס.א של שחמט לאליפות הסטודנטים באיסלנד  הבאת קבוצות הכדורגל  אויפשט  פרנצווארוש Ferencvárosi Torna Club מהונגריה  טולוז מצרפת וקבוצות נוספות מחו"ל למשחק בארץ  פרוטוקול ישיבת הועדה הבינמשרדית לקשרי ספורט בינלאומיים  משחקי הפועל פתח תקווה בכדורגל באירופה ובמזרח הרחוק  אליפות אירופה בכדורסל  משחקי קבוצות זרות מול קבוצות ישראליות כגון: הפועל פתח תקווה  בית"ר ירושלים  מכבי תל אביב ועוד  משלחת ישראל למשחקי סטוק מנדוויל (המשחקים העולמיים לקטועי איברים ומשתמשי כיסאות גלגלים )  משחק כדורגל ישראל – יוון  אס"ח – איגוד ספורט חירשים  שיוט מפרשיות לקפריסין  מסע הפועל תל אביב למשחקי כדורגל במערב אירופה  עמ' 474 – שחרורו של שחקן הכדורגל נחום סטלמך מעבודתו בבית החולים בילינסון למשחק הנבחרת מול אינדונזיה  קלוב התעופה לישראל  מוקדמות מונדיאל 1958  משחקי מכבי חיפה באירופה  הכנות למכביה  מסע לחו"ל – מכבי אבשלום פתח תקווה  מסע הפועל כפר סבא לקפריסין  שיגור נבחרת הכדורסל לאירופה במסגרת חגיגות העשור למדינה  ועוד
גל-1645/7 9/1/1959 קשרי ספורט בינלאומיים תכתובות בנושא  בין היתר: דו"ח על נסיעה לפולין עם נבחרת ישראל בכדורגל  מוקדמות גביע אסיה בהודו  משחקי כדורגל אולימפיים  נסיעת קבוצות למשחקים בחו"ל והבאת קבוצות לזרות למשחקים בארץ כגון: הפועל ירושלים הפועל פתח תקווה מכבי נתניה ועוד  אס"א – איגוד ספורט אקדמי  מחנות אימון לנבחרות הלאומיות בענפי הספורט השונים  איגוד הטניס בישראל – גביע דייוויס  משחקי המכביה בקופנהגן  פרוטוקול מישיבת הועדה הבינמשרדית לקשרי ספורט בינלאומיים  השתתפות ישראל באולימפיאדת רומא (1960)  משחקי הכדורגל בהודו  השתתפות מכבי תל אביב במשחקי גביע אלופי אירופה בכדורסל  הזמנת קבוצת כדורסל יגוסלבית (אולימפיה)  ארגון משחקי הכדורסל בעונת 1960  תחרות אגרוף ישראל – פרס  קבוצת ברצלונה – הגעתה לישראל  נבחרת קליעה ארצית לתחרויות ברומניה  משחקי מכבי חיפה בפרס (איראן)  דו"ח על משחקי אתלטיקה קלה בקפריסין  ועוד
פר-7202/4 3/1/2013 מחקר וכלכלה מרכז ריאן לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב – עמדות המשתתפים כלפי הליווי התעסוקתי במרכז ומאפייני התעסוקה שלהם
פר-7202/5 7/1/2013 מחקר וכלכלה תעסוקת עצמאים בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל בעשור האחרון – מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים של עצמאים. תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל – סקר ייעודי אפיון תהליכי המיון וההכנה המקדימה לעבודה בקרב אקדמאים ערבים בישראל. מיפוי מסגרות טיפול מוכרות לילדים (מעונות ומשפחתונים בפריסה גיאוגרפית – אוגדן לוחות. תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל – סקר ייעודי מאפייני הסדרי התחבורה בין מקום מושבם של האקדמאים הערבים בישראל למקומות העבודה שלהם – דוח 3
פר-7202/6 5/1/2009 משרד התעשייה  המסחר והתעסוקה – דוח הצוות לתכנית חירום לאבטלה
פר-7202/7 1/1/2006 רשות ההגבלים העסקיים – דוח רשות ההגבלים העסקיים לשנת 2006
פר-7202/8 9/1/2013 החוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים   תשס"ח  2008 דוח המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה – המלצות ליישום החוק
פר-7202/9 1/1/1998 משרד התעשייה והמסחר – בוצע ניצול התקציב – מגמות ההתפתחות התעשייתית
גל-58707/5 2/8/1965 פקיעין תחום בניה  12 גוש 19096  ירכא תחום בניה 35 גוש 18935  כסרא תחום בניה תיק 38 גוש 19229 תוכניות בניין ערים ( תב"ע) תוכניות מפורטות. הרחבת תחום בנייה בכסרא  והחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין; תשריט מפה של הכפר פקיעין  קנה מידה: 1:1250; תשריט של הכפר כסרא  בקנה מידה: 1:1250
גל-58708/5 7/19/1960 נין- תחום בניה תיק ג/488   סולם- תחום בניה תיק ג/490 גוש 17115 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
גל-22125/62 7/1/1992 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Turkey – Republic of Turkey
גל-1694/11 2/16/1958 בית ספר ממלכתי לנוער גבעת שמואל הודעות על סגירת בתי ספר בגבעת שמואל  רמתיים ונהריה.
גל-17109/12 7/1/1949 העסקת פועלים ערבים ברכבת התכתבות בענין היבטים בטחוניים של העסקת נהגי קטרים ופועלי מסילה ערבים.
גל-58536/1 3/1/1960 חוף השרון הפקעות תיק 6601  מעליה הפקעות תיק  מעלות הפקעות תיק 6601 התכתבויות בעניין מתן פיצויים על פי חוק רכישת מקרקעין
גל-17110/32 10/1/1950 מעצרים בלתי חוקיים של ערבים חשודים התכתבות בענין הוראות למעצר חשודים באופן חוקי.
גל-17111/21 8/1/1949 שיחרור שבויים חסרי קרובים התכתבות בענין שחרורם.
טס-3034/168 1/1/1920 הרברט סמואל הנציב העליון רכוב על סוס  לפניו האדמירל ווב. כנראה ביפו.
טס-3032/8 7/1/1920 טכס ההשבעה של הרברט סמואל כשנכנס לתפקידו כנציב עליון.
טס-3032/9 1/1/1922 ביקורו של הרברט סמואל הנציב העליון במושבות ראשון-לציון ורחובות (מאוסף תמונות של רגינלד פ. מונקטון)
טס-3025/595 1/1/1959 מסיבת סיום של הקורס השני לארכיונאות. בתצלום – בוגרי הקורס השני לארכיונאות שהתקיים ב-1959.
גל-8019/26 7/4/1965 חברי הובלת המכון לתכניות לימוד סמינר לתכניות לימוד-תכנית הסמינר  שמות המשתלמים ומקצועותיהם.
ג-9000/13 11/14/1949 חברות לתיירות  חברות נסיעה ותעופה תוכניות  תזכירים והתכתבות עם חברות תיירות ותעופה.
ג-2662/13 2/25/1958 תיקים כלליים – הדרי ישראל בע"מ תשלום מיסים נתונים על תשלום מסי מועצות מקומיות ואזוריות
גל-8027/12 9/10/1975 תכנית לימודים בתיאטרון ומחול התכתבות עם המפקח על הוראת המוסיקה בענין ריכוז ועדה לעיבוד תוכנית לבחינת הבגרות בתיאטרון.
ג-4730/42 7/1/1949 עכו שירותי המועצה הדתית עכו- משכורות  הוצאות שוטפות  דוחות ל השרותים הדתיים הצעת תקציב ותקציב המועצה הדתית והתכתבות בנדון  השתתפות העיריה בתקציב ועוד
ג-789/17 6/22/1949 תכנית ללימוד לשון וספרות חילופי מכתבים בין אגף החינוך למשרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר של המזרחי; הודעות ( כולל תכנית לכנוס מורי הספרות 17-18.4.51 )
ג-3964/1 2/5/1951 שטח שיפוט – רמת-גן  רמת-חיל  שיכון חיילים משוחררים רשימת בעלי זכות בחירה ברמת גן  התכתבויות עם הועד בנושא תשתיות ושירותים בשיכון לחיילים משוחררים רמת-חיל  סיפוח השיכון לתל אביב או רמת גן ועוד.
טס-3025/552 8/1/1960 משטרה- בית הספר הראשון של משטרת ישראל בירושלים.  בשנת 1960 הוחלט להקים מחלקת סיור של שוטרות וכך בשנה זאת הוקם קורס השוטרות הראשונות בארץ (ויקיפדיה).
גל-44137/1 11/1/1948 פרוטוקולים מישיבת ההנהלה של חברת אל-על פרוטוקולים משיבות ההנהלה הראשונות של חברת אל-על
גל-44137/2 4/1/1951 פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים של חברת אל-על פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הראשונות של חברת אל-על
טס-11307/7 1/1/1974 ייצור – אלבום אלבום ובו צילומים של מכונות עיבוד  כלי עבודה ממתכת  מכשירים ורהיטים מבתי ספר אורט בארץ  מערכות הדגמה וניסויים באלקטרוסטטיקה  אמצעי לימוד שונים. גוף יוצר: תל-אביב – אורט  המשרד הראשי. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-44137/3 10/1/1951 פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת "אל-על" פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הראשונות של חברת אל-על
טס-3032/174 1/1/1922 הרברט סמואל ורעייתו בפתיחת בית החולים ביקור חולים
גל-40207/22 11/26/1996 סרטים – אויטה בתיק בקשה והיתר להקרנת הסרט אוויטה
גל-14968/6 12/7/1988 לשכת השרה שולמית אלוני – נאומים בכנסת ה- 12 של חברת הכנסת שולמית אלוני בתיק תמלולי נאומי חברת הכנסת שולמית אלוני מתוך דיוני מליאת הכנסת בתחומים שונים. כרך א'
גל-14968/7 7/1/1991 לשכת השרה שולמית אלוני – נאומים בכנסת ה- 12 של חברת הכנסת שולמית אלוני בתיק תמלולי נאומי חברת הכנסת שולמית אלוני מתוך דיוני מליאת הכנסת בתחומים שונים. כרך ב'
גל-17780/8 9/1/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – נאומי השר. בתיק נאומי שר החינוך אמנון רובינשטיין באירועים וטקסים שונים.
גל-17787/6 4/20/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ביקורים וסיורים במוסדות חינוך חומרי רקע מביקוריו של  שר החינוך אמנון רובינשטיין  ברשויות המקומיות : ריכוז חומר בענייני מערכת החינוך בעיר נצרת  צורכי העיר נצרת לבניית מוסדות חינוך. מכללת ספיר בדרום. קובץ נתונים על מערכת החינוך באופקים  הקצבות לחינוך  מחשוב בתי הספר  מיכון ומערכות מידע ועוד.
ג-3957/4 1/1/1956 שטח שיפוט – חצור שטח מוניציפלי מועצה אזורית חצור  הקמת המועצה  שטח שיפוט
גל-58648/18 12/17/1984 אתרים  לאומיים רשימות תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות; תכנית כנס בינלאומי בנושא שימור ושחזור במגדל דוד  רשימת מבנים לשימור  קריטריונים לקביעת מבנים לשימור  התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא  הגישה הסביבתית בשימור אתרים בתל אביב-יפו  כנס יסוד המועצה הארצית לשימור אתרי ראשית ההתיישבות ועוד.
טס-3032/83 1/1/1930 תוואי הירדן מצולם מגובה 6000 רגל.
גל-18043/9 11/1/1968 אגודת האסטרונומים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לאגודה הישראלית לאסטרונומיה ע"י האוניברסיטה העברית ירושלים: הסכם בין ממשלת ישראל למכון פדגוגי למדעי הטבע לשם הצגת ציוד שהתקבל מנאס"א (מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי – National Aeronautics and Space Administration) לערוך הרצאות ותערוכות בנושא החלל בבתי הספר העל יסודיים במדינה  חשבון הוצאות התערוכה על נושא חקר החלל לחודשים אוקטובר-נובמבר 1968  תקנות ההתאגדות של המועצה לארץ ישראל יפה  הפצת התדפיסים של "פרקי מבוא לאסטרונומיה"  הזמנת שר החינוך ידלין לפתוח את הכנס הארצי של האגודה ועוד.
א-7538/11 9/1/1975 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – מרדכי בנטוב: פגישות  .1-6
ג-9964/7 1/1/1965 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – יומני עבודה של אשכול שכתב אמנון בן-יוחנן
ג-793/50 3/6/1950 בדיקה רפואית חוזר אגף החינוך לבתי-המדרש למורים ולגננות בדבר בדיקה רפואית לתלמידי הקורסים המזורזים. המועמדים ישוקפו תחילה ע"י הליגה למלחמה בשחפת.
ג-9964/6 1/1/1963 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – יומני עבודה של אשכול שכתב אמנון בן-יונתן
גל-18048/8 4/1/1975 גני ילדים מרכז בית-יעקב. עלויות תחזוקה  תיקצוב ועוד.
גל-3564/12 6/12/1951 סטטיסטיקה חקלאית – יצור חקלאי. נתונים
גל-58729/7 10/7/1975 אתרים לאומיים פרוגרמה לתכנית מתאר במחוז חיפה  התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושא הצגת מודל החאן בתצוגה קבועה במזכרת בתיה  שימור אתרים ומבנים היסטוריים  רשימות אתרים לשימור  אינדקס אתרים ממלחמת העצמאות ועוד.
ג-6447/6 7/26/1968 לשכת השר אהרון ידלין – מתנ"סים בתיק טיוטות ומסמכי מדיניות בנוגע לפעילות המתנ"סים וגיבוש תפיסת הפעלתם
גל-17962/8 6/1/1977 סיורים לימודיים בחו"ל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לסיורים לימודיים בחו"ל של עובדי המשרד: ישיבת המזכירות הפדגוגית לדיווח והתרשמויות של סיורים בחו"ל  דו"ח על סיור באנגליה ובצרפת/ בנימין אמיר  דו"ח נסיעה של שלום חרמון מהשתתפות בישיבת הוועד הפועל של הפדרציה הבינלאומית של ספורט בתי הספר  דו"ח על הסיור למערכת A.O.B בגרמניה במסגרת משלחת בית רוטנברג/ אברהם צביון  רשמים משליחותי לדרום אמריקה – אביב תשמ"ב – ד"ר נחמה ניר-יניב ועוד.
גל-11645/8 11/8/1939 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מועצה דתית בחיפה בתיק התכתבות עם הרב הראשי פתרון לעניני שיפור מצב עניני הדת  שחיטה  תמיכה בנזקקים לעזרה.
גל-43113/8 7/25/1960 מעלה יוסף – שטח שיפוט תחומי שיפוט של מועצת מעלה יוסף  גושים   חלקות  התכתבויות זיכרונות דברים  סיכומי דיונים במשרד בפנים
גל-11646/8 3/1/1952 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מינוי רב למעברת בני ברק – הרב דוד שמש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרבנים הראשיים בן ציון מאיר חי עוזיאל ויצחק נסים  בנוגע למינוי הרב דוד שאול שמש לרב מעברת בני ברק: בקשה חתומה בידי תושבי המעברה  מכתבי המלצה  בקשות להענקת סמכות לרישום נישואין ועוד.
מגע-3563/2 1/1/1963 מנהל האדמות ומדידת מקרקעין – מחוז ירושלים מפוץ  תזכירים וטפסים בנוגע למימון בנייה ופיתוח של שטחים שונים בעיקר בבית-לחם (ערבית).
גל-451/8 1/1/1955 הרב חיים חוברה בחינות הסמכה ומינוי רבנים
גל-452/4 12/26/1948 רבנות עכו כרך ב' מכתבים ומסמכים מרבנות עכו הכוללים תיאור של מאבק בין שני רבני העיר ותלונות רבות על אחד הצדדים. כולל גם קטעי עיתונות מהתקופה ומסמכים לפני ואחרי התקופה. בעיקר כולל מכתבי תלונה אודות רב העיר הספרדי ומכתבים שבהם הוא מגיב לנטען נגדו. הושחרו קטעים שיש בהם משום צנעת הפרט.
גל-48027/13 9/23/2001 המינהל לחינוך התישבותי – נאומי דודיק טוקר (נאומי מנהל המינהל לחינוך התישבותי) נאומי דודיק טוקר  מנהל המינהל לחינוך התישבותי (כולל נאומי ברכה ליוצאים לגימלאות)  סיכום פגישת עבודה של התנועה הקיבוצית (מחלקת חינוך) עם המינהל לחינוך התישבותי.
ג-4727/17 3/22/1949 הרב ברוך ישר (שליכטר) עכו מכתב בנוגע למינוי הרב ישר לרב העיר עכו ומברק של הרב על הסתה נגדו.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-2931/17 2/8/1949 מחסן הספרים באופנבך-גרמניה העברת הספרייה מגרמניה לישראל
גל-1176/6 4/1/1950 רשימות כתות חדשות דו"חות ורשימות כיתות ומורים של המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית של העלייה במחוז דרום  תל אביב-לוד  חיפה  הצפון  השרון והשומרון.
ג-3557/18 2/1/1969 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – צליינים כללי
גל-1303/5 8/28/1955 קשרי ספורט בינלאומיים כרך א' התכתבויות בנושא נסיעת והתחרות ספורטאים ישראלים בחו"ל  הקצבת מטבע חוץ  הגעת קבוצות זרות לארץ  פרוטוקולים מישיבת הועדה הבינמשרדית לקשרי ספורט בינלאומיים  בולטין ההתאחדות לספורט בישראל ועוד.
גל-1303/6 5/1/1956 קשרי ספורט בינלאומיים כרך ב' פרוטוקולים מהועדה הבינמשרדית לקשרי ספורט בינלאומיים  התכתבויות בנושא יציאת והתחרות ספורטאים ישראלים בחו"ל  בולטין ההתאחדות לספורט בישראל  הגעת קבוצות זרות לארץ  משלחת ישראל לאולימפיאדה 1956 ועוד.
גל-1303/7 10/4/1956 קשרי ספורט בינלאומיים כרך ג' התכתבויות בנושא הגעת קבוצות ספורט זרות לארץ  יציאת והתחרות ספורטאים ישראלים בחו"ל  הקצבת מטבע זר  פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית לקשרי ספורט בינלאומיים  תחרויות בינלאומיות לנכים  בולטין ההתאחדות לספורט בישראל ועוד.
גל-1311/3 1/1/1951 בית ספר מזרחי שובה תקנים ומשרות בית ספר ממלכתי דתי שובה
פ-2076/29 1/1/1925 פרקים מן הספר "אנו עולים" מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק פרקים מן הספר "אנו עולים" מאת רחל ינאית בן-צבי
טס-3034/5 1/1/1920 לא ידוע תאריכים משוערים
ג-10682/6 8/9/2000 Comdex 2000 (תערוכה) חוברת ודפי הסבר על תערוכת ההאי-טק Comdex 2000 שהתקיימה בתל-אביב  התכתבות וסקירות בנוגע להשתתפות חברות הי-טק פלסטיניות בסמינר שהתקיים במסגרת התערוכה ועוד.
פ-2076/37 3/1/1948 קטע עיתונות. התכתבות של רחל ינאית בן-צבי עם מרגלית זנאתי שהתפרסמה בעיתון הנוער העובד והלומד "במעלה".
גל-19121/9 7/25/1992 לשכת השרה שולמית אלוני – נאומים. בתיק תמלומים של נאומי השרה שולמית אלוני באירועים שונים  בכנסת  בביקורים ומפגשי שטח וכן בראיונות לתקשורת.
גל-19121/10 1/1/1993 לשכת השרה שולמית אלוני – נאומים. בתיק תמלומים של נאומי השרה שולמית אלוני באירועים שונים  בכנסת  בביקורים ומפגשי שטח וכן בראיונות לתקשורת.
ג-7511/5 12/9/1956 המחלקה המוסלמית והדרוזית – האדריכל י. שנברגר  יועץ המחלקה לענינים טכניים בניית המסגדים ועבודות בבתי-קברות מוסלמיים – חשבונותיו; התכתבות בנדון
גל-6355/6 7/10/1950 מושב שובה ב' אישורי מתן וקבלת ההקצבות  זכרונות-דברים מישיבות במשרד  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים ולבתי עולים חדשים; התכתבות טיפול בענייני דת- רב נודד- שחיטה  טהרה  הלכה וכשרות
גל-6305/5 1/1/1970 בתי-כנסת זכרונות-דברים מישיבות המחלקה לבתי-כנסת; בקשות  רשימות הישובים וכו'
גל-15445/8 11/1/1989 לשכת השר יצחק נבון – סיורים במוסדות חינוך חומר רקע מביקוריו של שר החינוך והתרבות יצחק נבון ברשויות המקומיות: מועצה אזורית עמק חפר  ניצנה – קהילה חינוכית-התיישבותית  נתניה  הרצליה וביישובים הערביים במועצה אזורית גלבוע. בנוסף  חומר רקע מביקור השר במדרשת רופין (המרכז האקדמי רופין). כמו כן  בתיק  מסקנות והמלצות הועדה לבחינת נושא "החינוך לבטיחות בדרכים במערכת החינוך" ועל "שילובה של הטלוויזיה החינוכית והתמודדותה עם אתגרי החינוך".
גל-54172/16 3/10/1950 שיכון הדר יוסף – תכנון וביצוע. התכתבות בנושא בנייה בשיכון העולים  מסירת דירות ועוד.
גל-6260/1 6/8/1950 המנהל הכללי – ספריה מדעית תורנית הוצאת כתבי הפרופסור פישל שניאורסון   ענייני הספריה התורנית ב"היכל שלמה"  הקמת ספריות תורניות ביישובים בישיבות ובבתי כנסת  כולל חוברת על הענקת פרס הרב קוק ל- 1953/4  חלוקת ספרים תורניים מפולין  טיוטת הסכם על הקמת הספריה התורנית  פרטי-כל מפגישת השר י. ל. כהן-מימון לבין הנהלת " בית-ישעיהו " על הקמת הספריה במקום
גל-6380/7 4/22/1953 בתי-כנסת – כללי – התכתבות – 1953 – 1963 בקשות עזרה לבתי-הכנסת ותשובות המשרד; זכרונות-דברים מישיבות  אישורים לבתי-הכנסת ומקוואות רשימות בתי-הכנסת המיועדים להקמה ושהוקמו לפי שנות תקציב שונות וכו'
גל-47423/7 10/1/1950 שימוש בחדרי המדפיס הממשלתי
גל-47492/17 12/1/1953 קורס לארכיבאים אישורים  מכתבים  רשימות משתתפים בהשתלמויות וקורסים
פר-7149/16 11/1/2012 THE EFFECT OF SEASONALITY IN THE CPI ON INDESED BOND PRICING AND INFLATION EXPECTATIONS – OCCASIONAL PAPER 2012/06 ניירות תקופתיים
פר-7149/17 8/1/2010 BUSINESS CYCLES IN ISRAEL AND MACROECONOMIC CRISES – THEIR DURATION AND SEVERITY – סדרת מאמרים לדיון DISCUSSION PAPER SERIES 2010.08
פר-7149/18 1/1/2011 A NOWCASTING MODEL FOR GDP AND ITS COMPONENTS DISCUSSION PAPER NO. 2011.01
פר-7149/19 2/1/2012 THE MINIMUM WAGE  WAGE DISTRIBUTION AND THE GENDER WAGE IN ISRAEL 1990-2009 DISCUSSION PAPER NO. 2012/01 (סדרת מאמרים לדיון)
פר-7149/20 8/1/2012 PRIVATE EXPENDITURE ON HEALTHCARE INCOME DISTRIBUTION AND POVERTY IN ISRAEL DISCUSSION PAPER NO. 2012.13 – סדרת מאמרים לדיון
גל-5908/12 1/1/1951 שובה תוכנית מפורטת למושב עובדים שובה מרחב תכנון גלילי
פר-7149/21 11/1/2012 HETEROGENEOUS DISCOUNT FACTOR RDUCATION SUBSIDY AND INEEQUALITY DISCUSSION PAPER SERIES NO 2012.14 – סדרת מאמרים לדיון
פר-7149/22 12/1/2012 MEASURING STRESS AND RISKS TO THE FINANCIAL SYSTEM IN ISRAEL ON RADAR CHART DISCUSSION PAPER SERIES NO 2012/15 סדרת מאמרים לדיון
פר-7149/23 1/1/2013 LABOR MARKET FRICTIONS AND OPTIMAL MONETARY POLICY DISCUSSION PAPER SERIES NO. 2013.02
ג-6434/2 1/1/1963 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-קוסטה-ריקה התכתבות בנושא
גל-5909/46 7/16/1956 שובה "א-ב" תשריטים ומפות תכנון שובה  הגשת תוכניות ות.ב.ע לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. מרחב תכנון גלילי מחוז הדרום
א-7340/27 1/1/1969 מקומות קדושים מסגד אל אקצא
גל-5870/19 1/23/1975 אישורי תכניות בניה – כפר-סמוע בתיק – בקשות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז צפון בנוגע לתכנית בנייה בכפר סמיע והמלצת הוועדה להפקדת התכנית – התכתבויות; תכנית מפורטת – כפר סמיע; תשריט מחוז הצפון  מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל – קנה מידה: 1:500
טס-3034/45 1/1/1918 מערת המכפלה במסגד מעל מערת המכפלה במקום קבר שרה אמנו כתוב שצולם ברשות מיוחדת מהסולטן.
רש-1195/4 9/1/1971 תחנת כח הבונים חוות דעת משפטית שהגיש משרד המשפטים לרשות הטבע והגנים בעניין תחנת כח הבונים
חצ-3114/22 10/1/1957 נפאל – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3114/24 3/1/1959 נפאל – עניני פנים
חצ-3114/25 11/1/1959 נפאל – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3114/31 5/1/1957 סוריה – משרד החוץ
חצ-3114/36 8/1/1958 סין לאומית – מדיניות חוץ
חצ-3114/42 3/1/1959 סין העממית – משרד החוץ
חצ-3114/43 1/1/1957 סין העממית – יחסים מדיניים
חצ-3114/45 1/1/1957 סין העממית – עניני פנים
גל-49163/17 7/1/2002 השר סילבן שלום – עובדים זרים והקמת רשות ההגירה. השר סילבן שלום – דוח ועדה בינמשרדית בנושא עובדים זרים והקמת רשות ההגירה.
חצ-3119/24 7/1/1957 פרו – מדיניות חוץ
חצ-3119/25 7/1/1957 פרו – משרד החוץ
חצ-3119/26 9/1/1957 פרו – יחסים מדיניים
חצ-3119/27 12/1/1956 פרו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3119/28 2/1/1957 פרו – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3119/29 1/1/1957 פרו – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3119/30 7/1/1957 פרו – עניני פנים
חצ-3119/31 12/1/1956 פרו – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3119/32 9/1/1957 פרו – תרבות ומדע
חצ-3119/33 2/1/1957 פרו – מצב היהודים
חצ-3119/34 2/1/1957 פרו – האמנת נציגים
פר-7149/24 1/1/2013 THE EQUITY PREMIUM IN SMALL OPEN ECONOMY AND AN APPLICATION IN ISRAEL DISCUSSION PAPER NO 2013.03
גל-49272/3 5/1/1999 היחידה לכלכלה – רכבת סיכומי דיון של חברי הועדה למימוש פרוייקטים  הפסקת הטמנת פסולת באתר חיריה  תמחיר עפ"י דוחות כספיים 1997 מבוקרים.
גל-49272/5 5/1/1999 היחידה לכלכלה – רכבת קו ת"א  ירושלים סיכומי דיון רכבת קו ת"א ירושלים  סיכום דיון בדיקה כלכלית של החלופות A1 קו מהיר מחושמל G – קו חדש מחושמל בתוואי נחל שורק ו S – חלופות השדרוג המאפשרת נסיעה של כ 70 דק' מארלוזרוב לחאן ללא עצירות.
ג-3287/4 7/1/1960 מפתח סמלים ליישובים בתיק חוברת סמלי היישובים שנוצרה ב 1960 בשל שינויים רבים שנערכו בשמות היישובם  סמליהם וההשתייכות הארגונית והנפתית.
טס-3034/159 1/1/1920 סנטאור אנית הוד מלכותו.
טס-3034/68 10/1/1920 הרכבת החדש הנציב העליון הרברט סמואל בקטר הנוע ליפו
גל-19237/1 3/1/1953 חבל ימי לישראל ספנות וימאות  ספורט יי  תחרויות נוער
גל-19237/2 2/17/1958 חבל ימי לישראל התכתבויות  סיכומי דיונים  זיכרונות דברים בעניין ספנות ותחנות עגינה לתחרויות נוער לספורט ימי ואגודות ספורט
ג-7444/24 12/1/1973 חיים גורי במשק נען רשימות חיים גורי "צד ראשון של הקטטה"  "צד שני של הקטטה"
חצ-3127/12 3/1/1957 בוליביה – אורחים בישראל
חצ-3127/13 5/1/1957 בוליביה – אורחים בישראל
גל-49264/12 9/1/1996 היחידה לכלכלה – הכותל המערבי. יישום החלטת הממשלה בנושא השקעה ברחבת הכותל המערבי.
ג-820/7 4/1/1952 תיק חוזרים של מר ישראלי י. ל. בנאור חוזרים והודעות הסמנכ"ל לעובדים  למנהלי היחידות  למפקחים ועוד
גל-62963/3 7/25/2012 ועדות הכנסת התכתבויות עם חברי ועדות הכנסת בנושאים שתחת אחריות המשרד  טיוטות חוק לעידוד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים ועוד.
גל-62965/5 4/5/2012 הצעות חוק – תזכירי חוק התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התעשייה  המסחר והתעסוקה שלום שמחון  בנוגע להצעות חוק: חוק עידוד עסקים קטנים ובינוניים  חוות הדעת של להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל  חוק יסוד: החקיקה וחוק פיקוח על מעונות היום.
טס-3034/132 1/1/1947 רשות השידור הארץ ישראלית קורס כותבי תסריטים ערבים מנהל הקורס במשרדו.
פ-695/10 1/1/1928 מאמרים ל- New York Times מאמרים שכתב העיתונאי יוסף מ. לוי לעיתון "ניו יורק טיימס" שכותרתם: "The Arab Jewish problem in Palestine: The wailing wall dispute and it's consequences'" – הבעיה היהודית ערבית בארץ ישראל: מחלוקת הכותל המערבי והשלכותיה. סיכום ביקורו בעיראק כמטה הראשי לפוליטיקה פאן ערבית. "Communists agitate for racial trouble in Palestine" – קומוניסטים מתסיסים לסכסוך גזעי בארץ ישראל.
ג-5621/3 9/1/1951 חברת דשנים וחומרים כימיקלים כרך א' התכתבויות כלליות
ג-5621/4 10/1/1952 חברת דשנים וחומרים כימיקלים כרך ב' חברת דשנים וחומרים כימיקלים כרך ב' – התכתבויות שונות  משרד האוצר  אגף התקציבים  הסוכנות היהודית
גל-337/24 10/5/1951 תיקי הנהלה – הארכת זכויות עולה זכויות עולים ייבוא חפצים פרטיים  ציוד תעשייתי וחומרי גלם על ידי עולים חדשים; ענייני מכס
פ-1067/1 1/1/1969 מכתבים בכתב יד מכתבים אישיים
פ-1067/2 1/1/1969 מוסדות לימוד התכתבות עם מוסדות אקדמיים שונים
חצ-1850/2 7/1/1948 פקודת מסחר עם האויב – גרמניה
כ-1523/3 12/1/1997 כנס ראשי הישובים הבדואים בצפון  7.1.1987 תיאום אירוע מול קצינת האירועים של הכנסת
פ-1067/3 1/1/1969 ANNUAL VOL 10 התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1969 בעריכתו של אדווין סמואל (המשך בתיק מס' 4)
גל-344/16 1/1/1948 תיקי הנהלה – דשנים וחומרים כימיים בע"מ – כללי התכתבויות שונות
חצ-1858/18 3/1/1948 רכוש טמפלרים – חוות-דעת משפטיות
חצ-2457/25 12/1/1951 יחסי ישראל – סין – תזכיר של מ. שרת
חצ-1836/3 4/1/1949 יהודי עיראק – תביעות עולי עיראק כרך א'
פ-1067/4 1/1/1969 ANNUAL VOL 10 (המשך מתיק מס' 3) התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1969 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1067/5 1/1/1969 קטעי עיתונות  ושקופיות של אדווין סמואל
פ-1067/6 1/1/1970 מכתבי תודה מכתבי תודה מתלמידים מפנסלבניה ומאוניברסיטת פיטסבורג PITTSBURGH
פ-1067/7 1/1/1971 מינהל ציבורי מאמרים  סמינרים  תכניות לימודים ועוד
חצ-2058/52 4/1/1960 כותנה – פרו
תת-61/9 9/1/1930 חוברת – המוסדות הכספיים ורכוז הכספים בארץ ישראל מאת א. י. הרצפלד חוברת שכותרתה "המוסדות הכספיים ורכוז הכספים בארץ ישראל" מאת אברהם יוסף הרצפלד. תל אביב  תרצ"א.
חצ-2068/25 2/1/1962 גאנה – חומר רקע ספנות חברת "הכוכב השחור"
ג-12617/22 5/6/2002 חשיפה – תעודות המדינה התכתבויות בנושא הוצאת הכרך התשיעי של תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל (שנת 1954).
פר-7149/25 4/1/2013 ESTIMATING THE NAIRU FOR ISRAEL 2011-1992 DISCUSSION PAPER NO 2013.04
פר-7149/26 5/1/2013 A FLOW-ACCOUNTING MODEL OF THE LABOR MARKET AN APPLICATION TO ISRAEL DISCUSSION PAPER SERIES NO 2013.05
פר-7149/27 6/1/2013 PRICE SETTING BEHAVIOR IN ISRAEL EMPIRICAL ANALYSIS USING MICRODATA DISCUSSION PAPER NO. 2013.07
פר-7149/28 8/1/2013 ISRAELI TREASURY AUCTION REFORM DISCUSSION PAPER NO. 2013.09
כ-1500/3 7/16/2000 מחסור בכח אדם והעסקת עובדים זרים בתעשיית ההיי-טק  (26.7.00) התכתבויות בנושא הכשרת עובדי היי-טק מהמגזר החרדי  דו"חות וניירות רקע בעניין כניסת עובדים זרים לענף ההיי-טק והכשרת כוח אדם לתעשיית ההיי-טק; פרוטוקולים מהישיבה המשותפת של הוועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי  ועדת העבודה הרווחה והריאות והוועדה לענייני עובדים זרים.
חצ-2074/41 10/1/1963 פרו – יחסי מסחר עם ארצות ערב
חצ-2074/42 5/1/1962 פרו – יחסים כלכליים עם מצרים
חצ-2074/43 12/1/1961 פרו – יחסים כלכליים עם לבנון
חצ-2074/44 1/1/1962 פרו – כותנה
גל-53390/18 8/25/1955 לוד – סכסוכי קרקע ויתור על חלקה 46 בגוש 4024  הודעה בעניין תשלומי ארנונה על קרקעות בלוד.
חצ-7262/11 1/1/1978 נפאל – קשרים עם ארגוני חבלה
חצ-7262/12 1/1/1978 נפאל – עניני פנים
חצ-7262/13 1/1/1978 נפאל – כתבי אמנה
חצ-7262/14 1/1/1978 נפאל – מתנות
פר-7202/1 1/1/2012 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – דין וחשבון שנתי לשנת 2012 ו- 2013
פר-7202/2 10/1/2013 חדשות האגף להכשרה מקצועית גיליונות 70-69 עיתון אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם
גל-17366/10 5/1/1994 לשכת השר שמעון  שטרית – ארץ מכתשים ( איזור המכתשים בנגב ) הצעת החלטת הממשלה בנדון  חוברת על סקר אתרים  מכתב ראש-מועצת רמת-הנגב לשר
פר-7149/1 8/1/2013 סקירה שנתית 2012
פר-7149/2 1/1/2013 סקר בנק ישראל 86
פר-7149/3 3/1/2013 דוחות כספיים לשנת 2012
פר-7149/4 3/1/2013 בנק ישראל – דין וחשבון 2012 מוגש לוועדת הכספים של הכנסת
פר-7149/5 2/1/2013 דוח המדיניות המוניטרית – המחצית השנייה של 2012 מספר 38
פר-7149/6 7/1/2013 דוח המדיניות המוניטרית – המחצית הראשונה של 2013 מספר 39
פר-7149/7 1/1/2013 מערכת הבנקאות בישראל – סקירה שנתית 2012
פר-7149/8 10/1/2012 ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים מס' 134 מאי עד אוגוסט 2012 RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS
פר-7149/9 6/1/2013 ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים מס' 135 מאוקטובר 2012 עד מארס 2013 RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS 135
פר-7149/10 11/1/2012 השפעת העונתיות במדד על אומדני הציפיות לאינפלציה ניירות תקופתיים 2012.06
פר-7149/11 8/1/2013 ענפי טכנולוגיות המידע: עובדים  שכר והתמודדות עם זעזועים ניירות תקופתיים 2013.07
פר-7149/12 1/1/2013 מדד משולב למעקב אחר השווקים הפיננסיים בישראל סדרת מאמרים לדיון 2013.01
פר-7149/13 5/1/2013 השפעת מחירי הדירות והשכירות על הצריכה הפרטית בישרראל – בחינה באמצעות נתונים מיקרו-כלכליים סדרת מאמרים לדיון 2013.06
נ-945/1 8/1/2000 ברכות לנשיא ברכות שנשלחו לנשיא המדינה לשעבר עזר ויצמן ורעייתו ראומה  בערבי ראש השנה תשס"א  תשס"ב ותשס"ה.
נ-945/2 9/1/2000 ברכות לנשיא ברכות שנשלחו לנשיא המדינה לשעבר עזר ויצמן ורעייתו ראומה  בערב ראש השנה תשס"א.
נ-940/4 12/6/1994 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/5 5/4/1992 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/6 6/1/1996 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/7 6/1/1996 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר ויצמן בטקסים ואירועים שונים
נ-940/8 1/24/1994 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר ויצמן מטקסים ואירועים שונים
נ-940/9 3/11/1996 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/10 9/27/1994 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/11 9/27/1994 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
נ-940/12 7/1/1994 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים שונים.
פר-7150/1 2/1/2012 ביטאון עמותת יד לשריון גיליון 40 ו- 41
פר-7150/2 8/1/2013 בטאון חיל האויר גיליון 212-213
פר-7150/3 6/1/2013 במחנה גיליון 21 – 27
פר-7150/4 10/1/2011 מבט מל"מ כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין גיליון 61
פר-7150/5 6/1/2011 רוח צוות ביטאון ארגון גמלאי צה"ל גיליון מספר 105
פר-7150/6 1/1/1997 ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES LTD – 1997 ANNUAL REPORT התעשייה האווירית לישראל בע"מ
פר-7150/7 1/1/1997 התעשייה האווירית לישראל בע"מ – דין וחשבון כספי 1997
פר-7150/8 1/1/1996 תעש – תעשיות לישראל בע"מ – דוחות כספיים ינואר – מרץ 1996 התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
ג-9521/8 1/29/1971 ארכיון יהודי בסרביה – המכון לחקר התפוצות  אוניברסיטת תל-אביב  ת"א. ארכיון יהודי בסרביה  המכון לחקר התפוצות  אוניברסיטת תל אביב-מידע על הארכיון ופעילותו (הארכיון נוסד ע"י מ' דוידזון  וכולל ספריה  קטעי עיתונות  מכתבים ומאמרים בנושא יהדות סרביה משנים 1959-1816. הארכיון מחולק לקבוצות לפי תתי הנושאים הבאים: חיי הרוח והתרבות  חיי הכלכלה  חיי החברה  החיים הפוליטיים-הלאומיים-ציוניים  הקהילות והציבור היהודי  דיכוי פוליטי – חורבן ושואה  פולקלור. בארכיון גם אוסף תמונות  וחומר לתולדות היהודים באיטליה מהמאות 18-14).
ג-5047/100 2/1/1959 אהבת שני צעירים בקשת "ברון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת שני צעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/1 2/1/1959 חמודה קובאנית בספרד בקשת "ברון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמודה קובאנית בספרד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/98 2/3/1959 צוענים סביב למדורה בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוענים מסביב למדורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/99 2/9/1959 באין משפחה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באין משפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-6527/14 12/1/1961 וושינגטון – (תיק ללא שם) – חוף השנהב – ענינים פנימיים  יחסי חוף השנהב-ישראל  חוף השנהב-ארה"ב.
חצ-4847/3 1/1/1972 פרו – מומחים (כרך ב')
חצ-4847/4 1/1/1972 פרו – פרוייקטים
פר-7150/12 4/1/2011 העוצמה שמאחורי הקלעים: הלוגיסטיקה בצה"ל בחירום וברגיעה – סקירה מיוחדת
פר-7150/13 5/1/1984 משק לשעת חירום (מל"ח) – דע מל"ח
חצ-6554/66 8/1/1968 וושינגטון – חטיפת מטוס אל-על בתיק גם מכתבים על עצורי דמשק וכן לוח מבצעים של מטוס T.W.A
חצ-55/13 1/1/1950 בואנוס איירס – יהודי פרו התכתבות בין השגרירות לבין אהרון גולדנברג  נשיא ה- ASOCIACION DE SOCIEDADES ISRAELITAS DEL PERU- ארגון המוסדות היהודיים של פרו.
חצ-6542/46 1/1/1964 וושינגטון – פרו  – עניני פנים וחוץ
חצ-6555/54 7/1/1968 וושינגטון – פרו – הלוואות לפיתוח החקלאות בפרו
טס-10106/19 7/1/2002 הכנסת ה- 15: קלטות אודיו של דיוני מליאת הכנסת – הנואם: ח"כ אלסאנע 22/7/2002 הקלטה ממליאת הכנסת
טס-10106/20 7/1/2002 הכנסת ה- 15: קלטות אודיו של דיוני מליאת הכנסת – הנואם: ח"כ אלסאנע 23/7/2002 הקלטה ממליאת הכנסת
כ-864/3 7/22/1993 הכנסת ה-13: ועדת עבודה ורווחה – חברה קדישא הוצאות קבורה- תשלום על חלקות קבר  דיונים בוועדות העבודה והרווחה
טס-3034/233 1/1/1935 ארמון הנציב דגל אנגליה מתנופף על גג ארמון הנציב בירושלים
ג-1766/4 4/1/1963 לימה (פרו) חומר מהשגרירות לרגל פטירת הנשיא יצחק בן-צבי (דווחים  מכתבי וכרטיסי תנחומים)
גל-3430/26 1/1/1971 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – התקשרות עם משרדי חוץ התכתבויות  הצעת שירותי פיקוח מחקר וצילום אווירי של פרויקטים
ג-1328/6 4/1/1963 טוגו  ניאמי (ניג'ר) חומר משגרירויות לרגל פטירת הנשיא יצחק בן-צבי (מכתבי וספרי תנחומים)
גל-3692/1 2/24/1963 משרד הראשי – אופקים – ביתני תעשיה אזור התעשיה והמלאכה באופקים-התכתבות בענין הקמת ביתני תעשיה והתקנת ביוב מרכזי לאזור התעשיה באופקים.  התכתבות בין משרד השיכון  חברת מבני תעשיה  מועצה מקומית אופקים ובעלי מקצוע בתחום הבנייה.
חצ-5979/8 8/1/1975 מרדכי גזית – תיק ללא שם דו"ח (סטנוגרפי) מפגישה רה"מ רבין עם המזכיר קיסינג'ר 31.8.75
גל-2402/87 7/9/1974 סרטים – סחר בנשים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סחר בנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-583/10 11/1/1964 קלן – מדיניות החוץ המערב גרמנית מבצע שרדר חוק ההתישנות הגרמני על פשעי הנאצים סקירות מהעתונות דוחות התכתבות בענין הפעילות להארכת תוקפו של החוק בתיק גם התיחסות למדענים הגרמנים במצרים ולקשירת יחסים דיפלומטים בין ישראל לגרמניה.
חצ-70/13 9/1/1948 American Friends Service Committee  1948 מגעים עם ארגון קוויקרים – סניפיו בארה"ב ובישראל. כולל קשרים איתם בעניין יהודי עיראק.
חצ-8061/3 9/1/1971 כושים עבריים. כרך א'
חצ-8061/4 2/1/1972 כושים עבריים. כרך ב'
נ-102/30 9/1/1965 בית חולים "תוחלת" בית חולים "תוחלת" בתל אביב.
נ-102/16 6/3/1963 אורט ביקור משלחת ארגון נשי אורט בבית הנשיא
נ-102/18 1/1/1964 אורים תאטרון ירושלמי לתלמידים ולנוער אורים תאטרון ירושלמי לתלמידים ולנוער
נ-102/20 6/1/1969 דו"ח פעילות ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית הנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית – דין וחשבון על הפעולות – ניסן תשכ"ח – ניסן תשכ"ט – אפריל 1968 – מארס 1969. מוגש לוועד הפועל הציוני.
נ-102/21 6/1/1969 דו"ח כספי של ההסתדרות הציונית לשנת 1967/68 ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל – המשרד לביקורת – דין וחשבון שנתי לשנת הכספים 1967/68. ירושלים  תשכ"ט-1969. דין וחשבון של המבקר מס' 12  הערות ההנהלה לדין וחשבון שנתי מס' 12 של המבקר  מסקנות הוועדה לדין וחשבון מס' 12 של המבקר ולהערות ההנהלה ותקנון המבקר והמשרד לביקורת.
נ-102/23 8/9/1964 אולימפיאדת השחמט דברי ברכה מאת הנשיא זלמן שזר למשתתפי אולימפיאדת השחמט ה-16 שהתקיימה בירושלים; רשימת הישראלים לרגל קבלת הפנים אצל נשיא המדינה; רשימת המתחרים באולימפיאדת השחמט ברחבי העולם;
נ-102/24 3/23/1965 פניות אזרחים לנשיא זלמן שזר בתיק – פניות אזרחים לנשיא זלמן שזר; עוד בתיק – פנייה ללשכת הנשיא בבקשה לקבל לריאיון משלחת יהודים מספרד; המשלחת מגיע לישראל במטרה לברר אפשרות להשקעת כספים של יהודי ספרד בישראל.
נ-102/25 8/27/1961 אוניברסיטת ברנדייס פנייה לנשיא המדינה  זלמן שזר  בבקשה להיפגש כדי לדון באפשרות הקמת אוניברסיטה בישראל אשר תהיה מותאמת לצרכיהם של סטודנטים דוברי אנגלית; אוניברסיטה אמריקנית בישראל – סקירה;
נ-102/26 7/14/1963 אוניברסיטת בר-אילן פנייה ללשכת הנשיא המדינה בבקשה לתאם פגישה בין הנשיא שזר לבין מר ניסים דוד גאןן  נשיא מפעל הבונדס בשוויצריה; מטרת הביקור של גאון בישראל הינה הכשרת הקרקע לביצוע תכניות שתסייענה להקטנת הפער החברתי בישראל; טקס פתיחת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן – לו"ז ותכנית האירוע; פניות ציבור בבקשה להיפגש עם הנשיא שזר; הזמנת הנשיא לפתיחת תערוכה "תערוכת תביאמו ותיטעמו' המתקיימת באוניברסיטת בר-אילן – רשימת המוצגים; השתתפות הנשיא בחנוכת בניין הספריה ע"ש וורצוויילר באוניברסיטת בר-אילן; התכתבויות עם לשכת הנשיא בנוגע להזמנת אישים בכירים מאוניברסיטת בר-אילן לפגישה עם הנשיא; נאום נשיא המדינה שזר בארוחה חגיגית במלון 'שרתון' בתל אביב לרגל ציון שנת העשור לייסוד אוניברסיטת בר אילן; מנשר / עלון על אוניברסיטת בר-אילן.
נ-102/27 12/31/1965 אולפן עקיבא אולפן עקיבא – אולפן ללימוד עברית וערבית; מתן מענק שנתי לטובת הלימודים וההתנהלות באולפן; פירוט הוצאות והכנסות; פנייה לכבוד נשיא המדינה זלמן שזר בבקשה לבקר באולפן עקיבא.
נ-102/28 6/21/1964 בית יאיר התכתבות עם האגודה להנצחת חללי לוחמי חירות ישראל בנוגע להקמת בית יאיר וריכשת הבית מספר 8 ברחוב מזרחי ב בתל אביב הבית שבו נרצח אברהם שטרן
חצ-2273/47 2/1/1947 Greenberg  Hayim
חצ-6021/20 3/1/1954 בוליביה – משלחת לאו"ם (Bolivia – Delegation to U.N) מכתבים לנציג בוליביה באו"ם קרלוס יוהנסון.
חצ-8091/5 3/1/1975 אסד
חצ-1505/15 12/1/1966 יהדות וכושיות יחסי יהודים-כושים  ערביות וכושיות. סקירה ודיווחים על עמדת המדינות האפריקאיות על המזרח התיכון והסכסוך הישראלי-ערבי. דו שיח סנגור-ממי. אגרת סנגור – נשיא סנגל לרוה"מ. עמדת סנגל. דיווחים על כנס אפריקניסטים. מאמרי יסוד על נושא יהדות וכושיות.
חצ-840/41 1/1/1958 תיקי אורחים – BURTON ELAINE  M.P
חצ-116/21 2/1/1951 Restitution Claims תגובות בעתונים על הסכם השילומים.
חצ-3014/1 10/1/1965 אגודות וליגות פרו-ערביות
ג-5220/9 10/20/1966 יסורי אם בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/10 11/3/1966 נשפיית הקוסקוס בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשפיית הקוסקוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/11 10/18/1966 מוריאנה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוריאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. עמודים 148-224 הושחרו מטעמי שמירה על זכויות יוצרים.
ג-5220/12 10/24/1966 הבלש בעל רגלי הקטיפה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש בעל רגלי הקטיפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/13 11/10/1966 עם אשתי – לא בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם אשתי – לא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-353/33 10/1/1954 נאום נאצר על הנגב
חצ-353/34 6/1/1952 שאילתות בכנסת
ג-6839/52 8/1/1963 לשכת השר בכור שטרית – היהדות החרדית – נוהגים ומסורת דתית העתק דברי שופט בית-המשפט העליון חיים כהן ב"דו-שיח" שנערך על-ידי הקונגרס היהודי-אמריקאי בירושלים ביום 17.6.1963. התכתבות בין היועץ המשפטי לממשלה ובין הרב שלמה לורנץ בנוגע לדברי השופט חיים כהן. תזכירים והתכתבות בנושא.
חצ-407/15 3/1/1955 ערביי פלשתינה
חצ-3020/29 7/1/1969 פרו
חצ-42/2 12/1/1954 משפט אלכסנדריה (קהיר) – תיק סודי
חצ-355/21 12/1/1952 מיעוטים בישראל  א'.
חצ-355/22 4/1/1953 מיעוטים בישראל  ב'.
חצ-3021/13 9/1/1967 חוף השנהב
חצ-416/4 4/1/1956 הקומוניזם
חצ-3026/7 3/1/1961 אגודות וליגות פרו – ערביות
חצ-3028/8 11/1/1951 גרמניה
חצ-3029/8 5/1/1964 אגודות וליגות פרו – ערביות
גל-56272/22 4/1/1972 היתר למתקן חשמלי מחלבת נהריה שטראוס בערבון מוגבל
חצ-344/18 3/1/1951 שילומים  ד'.
חצ-344/20 8/1/1951 שילומים  ו'.
חצ-361/5 4/1/1954 רוברט אופנהיימר
חצ-3033/4 4/1/1960 אגודות פרו-ערביות
ג-5056/5 10/18/1966 הגיע הזמן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיע הזמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5056/6 10/17/1960 סודות הפנימיה לבנות בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודות הפנימיה לבנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/112 6/8/1958 חביב המורה בקשת "חברת פארמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חביב המורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5045/1 6/9/1958 בל-עמי בקשת ""פורום פילם" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בל-עמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5045/2 6/5/1958 צלע של אדם בקשת "הליגה לידידות ישראל -בולגריה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלע של אדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5045/4 6/11/1958 גם רסיסים מביאים אושר בקשת "מרקור – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גם רסיסים מביאים אושר" ("שברים מביאים מזל")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5056/3 5/26/1960 הם היו עשרה בקשת "סרטי אורב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם היו עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5056/4 10/17/1960 בצל הפחד בקשת "טוונטיס סנטורי אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצל הפחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/109 6/6/1958 דינו בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/110 6/8/1958 לאהבה אין גבולות בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאהבה אין גבולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/111 6/8/1958 תשוקה בצל האילנות בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה בצל האילנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-346/3 1/1/1951 שגרירויות (פרו)
ג-5215/63 9/6/1965 דינגקה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דינגקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/64 8/31/1965 תעלומת תא הרכבת בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת תא הרכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-3034/318 1/1/1933 הרברט סמואל ורעייתו ביאטריס מבקרים בנהלל מבנים בישוב
חצ-6605/15 1/1/1969 ישראל – גרמניה דיווחים  התכתבות גם עם שגריר גרמניה בלונדון
חצ-36/2 2/1/1951 דו"חות השגריר בתיק דיווחים והתכתבויות בעניינים מדיניים ובענייני פנים בבריטניה
חצ-6583/5 9/1/1966 יחסים כלכליים עמ דרום אמריקה פרו דיווחים  התכתבות
חצ-310/10 12/1/1960 אזרחות (כפולה)
חצ-310/18 8/1/1960 ויכוחים בפרלמנט על יחסי הודו-ישראל
חצ-1421/9 4/1/1966 אפריקה – יחסים עם ישראל
מגע-92/18 3/1/1958 רוחי אל-ח'טיב – מזכיר ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים  דאוד אבו ע'זאלה  וגורמים נוספים בנושא מינוי רוחי אל-ח'טיב כמזכיר העיר ירושלים  פרוטוקול מישיבת מועצת מזכירות ירושלים והחלטותיה ועוד.
גל-2402/76 6/20/1979 סרטים – הדיילת מקופנהגן בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדיילת מקופנהגן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2402/77 6/17/1974 סרטים – היכן בני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכין בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/78 6/25/1974 סרטים – הפרח הפראי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרח הפראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/79 6/27/1974 סרטים – הטוב והמזוהם בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטוב והמזוהם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/80 7/1/1974 סרטים – החוק בידי ניומן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורישון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוק בידי ניומן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/81 7/2/1974 סרטים – ויקטוריה 203 בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויקטוריה 203" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-311/7 1/1/1960 בקשות פורמליות לרשיונות עליה
פר-7203/1 6/1/2013 הודעות לעיתונות הודעת מזכיר הממשלה  אביחי מנדלבליט בתום ישיבות הממשלה
פר-7203/2 7/1/2014 דוח מעקב ראש הממשלה על תיקון ליקויים לדוחות מבקר המדינה מספר: 58 ב  59 ב  60 א  60 ב  61 א  61 ב  62 א  62 ב  63 א  63 ב  63 ג וקובץ דוחות לשנת 2011 כרך א
פר-7203/3 7/1/2014 דוח מעקב ראש הממשלה על תיקון ליקויים לדוחות מבקר המדינה מספר: 58 ב  59 ב  60 א  60 ב  61 א  61 ב  62 א  62 ב  63 א  63 ב  63 ג וקובץ דוחות לשנת 2011 כרך ב
פר-7203/4 5/1/2007 הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה מספר 57ב
ג-5056/9 10/17/1960 החיה האלמותית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיה האלמותית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5056/10 10/17/1960 כובשי מסילות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כובשי מסילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5056/11 11/18/1960 פרשי הדרום בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשי הדרום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5056/12 10/17/1960 אחד נגד מאה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחד נגד מאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5056/13 10/17/1960 הבלט המלכותי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלט המלכותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-9964/8 1/1/1967 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – יומני עבודה של אשכול שכתבו בן-יוחנן ושמואל שילה
חצ-428/1 2/1/1964 יחסים מדיניים ישראל-פרו בדרג הממשלתי (ורשויות)
חצ-428/2 1/1/1969 יחסים מדיניים עם ישראל
חצ-428/3 1/1/1974 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הממשלתי
חצ-428/5 1/1/1976 לימה  פרו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-428/6 2/1/1964 יחסים מדיניים – ישראל-פרו בדרג הלא ממשלתי
חצ-428/11 1/1/1976 איגוד הקהילות היהודיות בפרו
חצ-434/2 1/1/1966 יחסים מדיניים ישראל-פרו בדרג הלא ממשלתי
חצ-434/4 4/1/1961 אישים בפרו (לפי א'-ב') אישים בוליביינים (א'-ב')
חצ-434/5 1/1/1956 בוליביה – כללי (כולל מסחרי) למנוי קונסול כבוד בבוליביה
חצ-434/7 1/1/1957 קשרים עם אישי ציבור בפרו
חצ-434/12 4/1/1957 הקהילות היהודיות בפרו
חצ-434/13 2/1/1957 מגעים עם יהודי המקום
חצ-434/14 4/1/1957 יהדות פרו – כללי
חצ-434/18 8/1/1956 מכון לתרבות ישראל-פרו
חצ-434/19 12/1/1956 קשרי תרבות
חצ-434/22 7/1/1959 יחסי מסחר ישראל-פרו כללי (כולל חוזים מסחריים)
חצ-434/23 11/1/1958 אמל"ט – מדיני כללי
חצ-435/1 8/1/1960 ביקור בלימה של שר המסחר פנחס ספיר
חצ-435/7 2/1/1960 הקהילה היהודית אשכנזית בפרו
חצ-435/8 1/1/1960 איגוד הקהילות בפרו – מוסדות יהודיים בפרו  כללי
חצ-435/9 3/1/1960 איגוד הקהילות
חצ-435/15 12/1/1959 הסכם תרבות עם פרו
חצ-435/16 11/1/1959 המכון לתרבות פרו-ישראל-ארקיפה
חצ-435/19 4/1/1961 קשרי תרבות
חצ-435/22 10/1/1960 סכסוך הגבולות בין פרו ואקואדור
חצ-435/24 12/1/1963 פרו – יחסים עם לשכת הנשיא
חצ-435/25 12/1/1960 פדרו בלטרן – ראש ממשלה
חצ-435/27 1/1/1960 יחסים עם משרדי ממשלה ורשויות
חצ-435/29 2/1/1960 יחסים עם משרד החוץ
חצ-435/30 3/1/1960 יחסים מדיניים בדרג ממשלתי ישראל-פרו
חצ-435/31 3/1/1961 יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
ג-5056/7 10/17/1960 בצפורני ההמון הזועף בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצפורני ההמון הזועף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-173/18 1/1/1949 פרו
חצ-436/2 8/1/1964 שיתוף פעולה בין ישראל-פרו – כללי
חצ-436/4 8/1/1964 המכון לתיכנון בפרו
חצ-436/6 3/1/1964 איגוד הקהילות בפרו – הקהילה הגרמנית
חצ-436/7 6/1/1966 איקיטוס-היהדות והמכון לתרבות
חצ-436/8 1/1/1967 מכון לתרבות פרו-ישראל
חצ-436/9 7/1/1960 המכון לתרבות ישראל-פרו
חצ-436/10 7/1/1964 יחסים מדיניים ישראל-פרו הקונגרס
חצ-264/3 1/1/1957 קהילת קורפו
מגע-31/20 1/1/1952 מחתארים של כפר דיר קדיס
חצ-6749/1 1/1/1972 יהדות בוליביה
חצ-6749/3 1/1/1964 יחסים מדיניים – ישראל-בוליביה
חצ-6749/12 9/1/1969 יחסי בוליביה עם חוץ-לארץ
חצ-988/8 7/1/1963 מבקרים באפריקה – פרו"פ רחל שלון ובעלה
נ-111/50 7/20/1967 ועידת רחובות ועידת רחובות לחינוך ומדע במדינות מתפתחות בעיות מוניטריות ופיסקאליות תוכנית הוועידה  רשימת משתתפים מהארץ והעולם. חומר רקע לנשיא שינאם בקבלת הפנים.
נ-106/58 5/4/1970 יד חיים וויצמן II יד חיים ויצמן – ייסוד והסטוריה והקשר למכון וייצמן אירוח משלחות אירופיות ביקור הנשיא שזר
נ-109/36 6/1/1964 הוראות נוהל משרדיות נהלים ותקנים בבית הנשיא טלפוניה; עבודות הגן; ביטחון ; תחזוקה; נהגים ועוד
נ-110/3 4/5/1970 האוניברסיטה העברית – מס' 4 תערוכות ספרים כתבי יד. תכתובות של האוניברסיטה העברית עם בית הנשיא
נ-110/5 12/2/1969 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בית הספרים האוניברסיטאי- רשימות ספרים פנייה לבית הנשיא לקבלת נושאים יהודים שונים המתפרסמים לצורך איסוף וקיבוץ החומרים במקום אחד
כ-669/2 10/11/1970 הכנסת השלוש-עשרה – הצעות לסדר היום – החלטת הממשלה על העסקת 18 אלף עובדים זרים – 284 65 התיק עוסק בהחלטת ממשלה על העסקת 18 אלף עובדים זרים ומדיניות העסקה של עובדים זרים בישראל.
גל-2402/82 6/7/1974 סרטים – רעם הגיבורים בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעם הגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/83 6/21/1974 סרטים – ספסמו בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספסמו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
חצ-1559/11 6/1/1964 פרו פרו
חצ-1559/12 12/1/1966 פרו פרו
גל-2402/84 7/4/1974 סרטים – הגוף הלוהט של סימונה בקשת "גורר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף הלובט " בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/85 7/2/1974 סרטים – מציצים בחדרי מלון בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מציצים בחדרי מלון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/86 7/3/1974 סרטים – פרשת סטאביסקי בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת סטאביסקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-12111/12 5/11/1973 סביון – תוספת חדר  גוש 6683  חלקה 70-72 בקשה להיתר בנייה
חצ-452/10 1/1/1970 ישראל – מדיניות חוץ
נ-107/28 6/16/1963 ההסתדרות הציונית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע להסתדרות הציונית העולמית: הזמנות לטקסי התייחדות עם זכרו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל  הספרות הציונית – רשימה של פרסומים חדשים  הצעה לתיאום הפעולה בין שתי המחלקות לחינוך ולתרבות בגולה  עקרונות תכנית פעולה של הוועד הפועל הציוני  הערות לדרך פעולת המחלקה לחנוך ותרבות בגולה בצרפת/ ברוך רפאלי  תכנית הסמינר למורים ומחנכים של ארגון חמ"ד בארה"ב  קבוצת רבנים מארה"ב – מסע עיון בישראל – תכנית הסמינר בירושלים  סמינר קיץ למחנכים עבריים מארה"ב  רשימות חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני  רשימת המוזמנים לקבלת פנים של מושב הוועד הפועל הציוני אצל נשיא המדינה  תעודת "וזאת הברכה"  אולפן עברי לבתי ספר תיכוניים מדרום אפריקה  סמינר בישראל לאקדמאים מברזיל ועוד.
נ-106/13 6/1/1963 מגן דוד אדום בישראל התכתבות הוועדה הציבורית למען מגן דוד אדום  ארגון תורמי דם מתנדבים  מפעל ההגרלה השנתי של ארגון מד"א
נ-106/15 11/12/1963 המגבית המאוחדת בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע למגבית המאוחדת לישראל: משלחת הסקר של ההנהגה הצעירה  אגרת ברכה לראש השנה החדה תשכ"ה  רשימת חברי המועצה העולמית של קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל ונציגי ועדים המשתתפים במושב המועצה העולמית בירושלים  נטיעת "יער לוחמי ירושלים"  קבלות על תרומות בית הנשיא למגבית  קבלת פנים לחברי נשיאות המגבית  קבלות פנים למשלחות המגבית מיהדות התפוצות  דברי הנשיא ליהדות העיר מנצ'סטר בבריטניה ועוד.
נ-110/15 5/1/1966 הועד למען שבויי סוריה בתיק התכתבויות של פעילות הועד הזמני למען שבויי סוריה
גל-42966/4 8/18/1999 לשכת השר אמנון ליפקין שחק – בית-לחם אירועי חג המולד בבית לחם – שיתוף פעולה בנושאי תיירות: פרוייקט בית לחם 2 000
גל-21929/12 10/1/1981 חקיקת משנה – חוק המים – תקנות בדבר תעריפים למים ברשויות מקומיות  תשל"ח 1978
גל-21785/3 5/1/1948 חקיקה – תקנות שעת חירום – גיוס כח האדם  הוראות.
גל-21818/15 4/1/1978 חקיקה – חוק שיפוט בתי-דין רבניים תשל"ח.
גל-21763/13 12/1/1983 חקיקה – חוק שיפוט בתי-דין רבניים תשמ"ד.
ג-9521/58 1/28/1962 איחוד עולי בולגריה – יו"ר דוד אלעזר – בארכיון המכון לחקר התפוצות  אוניברסיטת תל-אביב. ארכיון "איחוד עולי בולגריה"-התכתבות בין הנהלת ארכיון המדינה להתאחדות עולי בולגריה בענין הצלת ארכיון "איחוד עולי בולגריה"  הכרה בחשיבות הארכיון ורישומו בפנקס הארכיונים  שיקום החומר ופקדתו למשמרת בארכיון המכון לחקר התפוצות באניברסיטת תל אביב. יוזמת ההתאחדות לארגון עצרת הודיה לחסידי אומות העולם בבולגריה וחידוש קשרי התרבות והידידות עם העם הבולגרי. התיק מכיל גם מסמכים בבולגרית.
ג-6731/5 1/1/1974 התאחדות וארגונים – התאחדות עולי צפון- אפריקה בישראל
ג-6720/8 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת מאיר פעיל – כנסת שמינית
ג-419/68 1/1/1949 לשכת ההעברה – בנין המדפיס הממשלתי
נ-104/10 8/30/1963 היכל שלמה התכתבות עם הרב של מוסקבה לוין ועם הרב צבי הרכבי. הזמנת הנשיא שזר לאירועים וטקסים בהיכל שלמה
נ-104/23 6/1/1964 חוג לידיעת ישראל בתפוצות (ב') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לחוג לידיעת עם ישראל בתפוצות: קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות  דברי הנשיא אל הוועד של המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית  דבריהם של ד"ר מרשל סקלארה (Dr. Marshall Sklare)  ד"ר ארנסט סטוק (Dr. Ernest Stock)  היישוב היהודי החדש בספרד: רקע  מציאות והערכה/ ד"ר חיים ביינארט  הזמנות לפגישות החוג  פרוטוקולים מפגישות החוג  הקיים והמשתנה באנטישמיות בדורנו/ שמואל אטינגר  החקר הפסיכולוגי-החברתי של הזהות היהודית/ ד"ר שמעון הרמן  דבריו של ד"ר שאול אש בפגישות החוג  בעיות העלייה מארצות האסלאם  יהדות אפריקה הדרומית  הגורמים לעלייה מארצות אסיה ואפריקה/ חיים י. כהן  ערב הזיכרון לד"ר שאול אש  תכנית מפעל ההיסטוריה של עם ישראל בהוצאת "החברה להוצאת ההיסטוריה של עם ישראל"  קטעי עיתונות ועוד.
נ-104/24 8/2/1963 חוג לידיעת ישראל בתפוצות חוג לידיעת ישראל בתפוצות – המשתתפים בחוג לידיעת עם ישראל בתפוצות  הקיבוץ היהודי בצרפת לנוכח המדיניות החדשה  הגלות במחשבה היהודית בארצות הברית  בבואת החיים היהודיים בכתבי סופרים כותבי אנגלית  ידיעות מוסמכות על יהודי ברית המועצות  חוג לידיעת עם ישראל בתפוצות הגולה  דמוגרפיה של יהדות העולם  הסטטוס הפוליטי של יהדות התפוצות ועוד
ג-6719/12 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – חברת הכנסת שולמית אלוני – כנסת שמינית
ג-6732/13 1/1/1974 יחסי ישראל-פרו
נ-104/45 9/22/1963 החברה ההיסטורית הישראלית הצעת תקציב של החברה ההיסטורית הישראלית לשנת 1971-1972  דו"ח הכנסות והוצאות  דו"ח על נסיעה לאירופה של דניאל כהן בשליחות הארכיון  כנס שנתי של החברה ההיסטורית הישראלית  דו"ח תמציתי על פעולות הארכיון  מפעולות החברה ההיסטורית הישראלית בשנים 1965-1968   החברה ההיסטורית הישראלית – חשבון הכנסות והוצאות  הכנס השלושה עשר לעיון בהיסטוריה ועוד
נ-107/43 11/17/1964 עירית בני-ברק בתיק התכתבות בנוגע לבקשת ראש עיריית בני ברק מענק מיוחד לבניית כולל משר הפנים  הזמנת הנשיא לביקור בבני ברק ועוד
נ-107/48 6/3/1963 הסוכנות היהודית לא"י (מס' 2) התכתבויות וחליפת מכתבים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לסוכנות היהודית לארץ ישראל: פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות (3.6.1963)  העלייה מארצות הברית/ שלמה זלמן שרגאי  בעיית עלייה  המקרים הסוציאליים ועבודה לדורשיה  מכתבי חברי הפדרציה הציונית של דרום אפריקה לאחר ביקורו של משה שרת בקהילות היהודיות במדינה  קרן הספר והלימוד ועוד.
ג-6391/2 1/1/1962 יחסי ישראל-פרו
ג-6769/13 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – בריאות  רפואה  עבודה סוציאלית וכו' פנסיונרים וקשישים
ג-1930/3 10/5/1949 עירית תל-אביב הועדה לטיפול בניצול האשפה העירוני
ג-6752/50 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ מאיר פעיל (מוקד)
ג-6771/10 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – בוליביה
ג-7082/1 9/20/1960 השתלמות בארגון ארכיונים (השתלמות ד"ר אלסברג 1961) התכתבויות בנושא השתתפות ד"ר אלסברג בהשתלמויות מקצועיות בנושא ארכיונאות מטעם לשכת הסיוע הטכני של האו"ם בארכיונים בגרמניה  ארצות הברית ובריטניה; דו"ח של ד"ר אלסברג ללשכה לסיוע טכני בנושא ארגון ארכיונים לאומיים.
ג-6397/12 1/1/1960 מעוז – אגודה לעזרה ליהודי ברית-המועצות
ג-7073/10 1/2/1956 חוק השמדת חומר (ביעור חומר ארכיוני) ביעור חומר ארכיוני של משרדי ממשלה-התכתבות עם משרדי ממשלה שונים (משרדי הבריאות  האוצר  המסחר והתעשיה  התחבורה  הדואר  בית משפט לתנועה ועוד) בנוגע לביעור מסמכים משנים עברו שאינם נחוצים ואין להם ערך הסטורי. רשימות המסמכים שבוערו (נמכרו כפסולת נייר). פרוטוקול מישיבה בנושא השמדת מסמכים ישנים של אגף המכס והבלו (1956).
ג-7088/20 3/6/1958 ביעור חומר ארכיוני המופקד בגנזך הודעות הגנז בדבר ביעור חומר ארכיוני ופרסומו בילקוט הפרסומים-ביעור חומר של ממשלת המנדט (ביעור תיקים לא נחוצים מחטיבות החשב הכללי  משרדי מנהלת נמל חיפה  דואר  תעשיה  עבודות ציבוריות ועוד) וכן חומר של הקונסוליה הגרמנית ביפו.
ג-6404/36 1/1/1964 התאחדות בני הישוב
ג-6777/18 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – גוש אמונים
פ-267/20 1/1/1945 ג'ורג' צלאח – ביגמיה (1946) בקשות לשחרר את נעמה אל-ח'ורי  שנאסר באשמת ביגמיה והתכתבות בנושא.
ג-5474/20 2/1/1951 הכרזות על משרות פנויות  במשרדי הממשלה – משרד הפנים הצעת מועמדותו של יצחק בן-עובדיה למשרה פנוייה במשרד  המלצה  הזמנות לבחינות  הודעה על אי-הצלחתו בבחינה וכו'
ג-7115/2 1/30/1973 פיקוח הגנז – ארכיון המועצה האזורית הדר השרון (מקודם: ארכיון כפר הס). כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גנז המדינה פאול אברהם אלסברג  בנוגע להקמת ארכיון במועצה אזורית הדר השרון: פרטי המועצה האזורית  כוונה להקמת ארכיון פרטני לכפר הס ודו"ח מפורט וסיכומים מפגישה שהתקיימה במועדון החברים בכפר הס בה סוכם להקים ארכיון מרכזי למועצה האזורית בו יופקדו כל החומרים הקשורים ליישובי המועצה  ובתוכם כפר הס.
טס-10092/17 1/1/1995 שר התחבורה אפרים סנה עם דן מרידור שר התחבורה אפרים סנה עם דן מרידור על ספינת צי אמריקאית. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-10092/18 1/1/1995 אפרים סנה  דן מרידור ועוזי לנדאו אפרים סנה  דן מרידור ועוזי לנדאו בספינה צי אמריקאית  משוחחים עם קצין צי אמריקאי בדרגת קפטן. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-3097/8 1/1/1961 עליות לארץ – טקסט הקלטות בעברית  חלק א' עליות לארץ – טקסט הקלטות בעברית  חלק א
ג-5453/3 1/1/1950 המדפיס הממשלתי ( ענינים כלליים ) דו"ח על אספקת צרכי משרד למע"צ 9.9.51  הוראות בטחון בהדפסת בולים ודברי ערך – סיכום פגישה בדפוס לוין-אפשטיין  כינוס האחראים לעניני הדפסה – הצעת תכנית ליום עיון 31.10.52; תיק גניבת בד לדגלים – גליון אשמה נגד הנהג חנוך גינסבורג  פרוטוקול מישיבת ועדת בירור פנימית  חות-דעת; תזכירים  חוזרים  חילופי מכתבים בעניני המדפיס וכו'
ג-7962/10 11/23/1993 צילום מיקרופילם של חומר ארכיוני מבולגריה. הפקדת צילומי מיקרופילם של חומר ארכיוני מבולגריה בארכיון המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב.
ג-7980/14 11/22/1990 המכון לחקר התפוצות. התכתבות בין המכון לגנזך המדינה בנוגע לצילום חומרי ארכיון מארכיון בעיר סוולקי בפולין ומהארכיון הלאומי שם
ג-5453/9 8/1/1951 מכונת לינוטייפ – המדפיס הבממשלתי חילופי מכתבים בדבר בקשת המטכ"ל ( בנימין גיבלי ) מהמדפיס הממשלתי להעברת מכונת לינוטייפ למטכ"ל
גל-59701/2 7/22/1964 שמורות הטבע- ופרקים לאומיים הכרזת אתרים לאומים ואתרי הנצחה תכנית ארצית לגנים לאומיים ושמורות טבע  הכרזות על אתרים לאומיים  סיכומי פגישות וסיורים של רשות שמורות הטבע  תזכיר חוק גנים לאומיים  בטאון רשות הגנים הלאומיים  דו"ח פעילות שנתי של הרשות לשר החקלאות לשנת 80/81  רשימת שמורות טבע בישראל  הצעות לשמורות טבע  עקרונות לקביעת שטחים לגנים לאומיים ושמורות טבע ולטיפול בהם ועוד.
גל-54839/5 7/1/1996 אזורי עדיפות לאומית מכתבים של ראשי מועצות ויישובים שמוענו למכל משרד ראש המשלה אביגדור ליברמן בנוגע לסיווגם כבעלי עדיפות לאומית. דוחות וסקירות של משרד הבינוי החלטות ממשלה שפרסמה מזכירות הממשלה
גל-54839/6 6/1/1997 אזורי עדיפות לאומית סקירות ודוחות של משרד ראש הממשלה   מזכירות הממשלה ומשרד השיכון בנוגע ליישובים בעלי עדיפות לאומית ברחבי הארץ
ג-336/33 10/1/1948 התכתבות עם משרדי הממשלה בענין העברת הרכוש הממשלתי מירושלים לתל-אביב לפי סדר "אלף-בית" של משרדים
ג-336/37 6/1/1949 ציוד ממשלת המנדט התכתבות בעניני העברת ציוד למדפיס הממשלתי  רשות השידור  אגף התכנון
א-7098/10 1/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור ראש-הממשלה י. רבין בארה"ב  22.1.76 – 30 נאומים  הודעות הבית הלבן  תכנית הביקור  קטעי-עתונות וכו'
א-110/4 5/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – חומר לביקור רה"מ ג. מאיר באוסטריה לשכת ראש-הממשלה מאיר – חומר לביקור רה"מ ג. מאיר באוסטריה – התכתבות ודו"חות בנושאים שונים כולל ראיון רה"מ ג. מאיר בטלויזיה האוסטרית  הפיצויים ליהודי אוסטריה  יהודי ערב.
א-113/2 9/2/1973 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – מברקים מדיניים לפני ה- 6.10.1973 צילומי מברקים וניתוחים של מהלכים שקדמו לפרוץ מלחמת יום הכיפורים בצד הערבי  כולל הסיוע הסעודי למצרים  הידיעות שהתקבלו במערב על הספקת נשק למצרים וסוריה  שיחות עם אישים שביקרו במצרים. (בעמ' 26 – סיכום שיחה בין רה"מ גולדה מאיר לסנטור ג'ו ביידן)
טס-10092/80 1/1/1995 שר התחבורה בתא הטייס ביקור שר התחבורה בישראייר-שר התחבורה  אפרים סנה  בתא הטייס. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-10092/101 10/1/1996 השר אפרים סנה עם הגב' יעל דיין השר אפרים סנה עם הגב' יעל דיין. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-10092/102 1/1/1995 שר התחבורה אפרים סנה עם הנשיא חיים הרצוג שר התחבורה אפרים סנה עם הנשיא חיים הרצוג. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-10092/107 1/1/1995 השר אפרים סנה עם ביל קלינטון ויצחק רבין ז"ל השר אפרים סנה עם ביל קלינטון ויצחק רבין ז"ל. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-113/21 10/1/1974 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – תיק ללא שם התכתבות  דו"חות  נאומים סקירות ומברקים בנושאים שונים כולל: בעית הסמים בישראל  בעיית לבנון  נושאים כלכליים  טיסות שכר לישראל ועוד.
א-7067/2 1/1/1976 ביקור רה"מ יצחק רבין בארה"ב – ינואר-פברואר 76 רישומי שיחות של רה"מ עם הנשיא ג'רלד פורד  מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר  סנטור ה. ג'קסון
א-115/7 3/1/1977 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – ביקור רה"מ י. רבין בארה"ב במרץ  1977 החלק הפומבי – קטעי עתונות  מסיבות עיתונאים ראיונות עתונאיים בנוגע לביקור.
א-7067/17 3/1/1974 עניני מפלגה – מפלגת העבודה החלטות והצעות החלטה; תכנית פנימית  התכתבות פנימית  התכתבות עם מפלגות אחרות; הסכמים קואליציוניים וקווי יסוד 23.5.74 10.3.74 ו-29.10.74 3.6 וכו'
א-7053/16 10/1/1969 ההסדר הכולל תזכירים  הודעות  מכתבים וזכרון דברים (חלקם מצולמים) בנושא הסדרים עם מצרים וירדן 28.10.1969 – 9.6.1971 (החומר הוצא מתיק מסודר ולפי הרשימה של התיק המקורי חסרים מסמכים).
פ-812/14 4/1/1948 מושב הוועד הפועל הציוני תל-אביב סטנוגרמה עם דבריה של גולדה מאיר.
א-7094/6 7/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה וכו' (כולל רישום שיחות ברוך (בורקה) בר-לב  לשעבר יועץ צבאי באוגנדה עם אידי אמין ב- 23.7.76 – 24) חלק ב'
א-4239/16 2/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – שונות סיכומי שיחות  דיווחים  התכתבות ( כולל רשימת המתנות לרה"מ 1.1976 )
א-4240/6 11/1/1971 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – דיווחים מנציגויות דיווחים למשרד החוץ  לשכת ראש-הממשלה ובחזרה וכו'
ג-6689/57 1/1/1964 לשכת רה"מ לוי אשכול – פרשת לבון
ג-6693/8 1/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – יהדות ערב.
א-7552/5 12/1/1964 תיק "הפרשה" (פנחס לבון) איגרת לחברים של ראש-הממשלה לוי אשכול 4.2.65 ונאומו בכנסת 23.6.65  סיכומי שיחות ראש-הממשלה עם פנחס רוזן וטדי קולק; קטעי עתונות וכו' (כולל פרוטוקול מישיבות ועדת החוץ והבטחון של הכנסת אודות פרשת פעולת תגמול בקיביה (20.10-23.11.53)
גל-44396/1 6/10/1982 מחוז חיפה והצפון – דוגמאות מחומר שבוער התכתבות פרוטוקולים ושרטוטים בענין תכנון ואישור כבישים  צמתים  ובתים. בתי-ספר לנהיגה  תמרורים וקוי תחבורה בצפון. היתרי בנייה למגורים.
א-4212/4 2/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – מדיני (המשך מתיק 3) מברקים ופרסומים בענינים מדיניים כולל מימוש הסדר הביינים בסיני  פעילות ישראלית באתיופיה  מכירת כור אטומי לעיראק ע"י צרפת ועוד
א-4212/6 3/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – מדיני מברקים  דו"חות ופרסומים בנושאים מדיניים  הודעת סאדאת על ביטול חוזה הידידות עם בריה"מ  רכש ישראל בארה"ב  סיוע אמריקני לישראל ועוד
א-4326/5 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – נאט"ו (הברית הצפון אטלנטית) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: פגישה עם מזכ"ל נאט"ו והחלטות מועצת נאט"ו באנקרה
א-4997/10 6/1/1976 לשכת השגריר שמחה דיניץ – תיק מס' 3 חומר מצולם – (המשך מתיק  9) נאומים וראיונות של ש. דיניץ בנוגע למצב המדיני במזה"ת  מדינת ישראל ויהדות.
גל-44397/1 8/14/1989 מחוז חיפה והצפון – דוגמאות מחומר שבוער התכתבות פרוטוקולים ושרטוטים בענין תכנון ואישור כבישים  וצמתים. בתי-ספר לנהיגה  תמרורים וקוי תחבורה בחיפה והצפון.
א-375/11 7/1/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית  ע. ערן – סעודיה סעודיה – מברקים וסקירות בנושא ערב הסעודית כולל ענין חרם הנפט  משפחת המלוכה  קשרי ערב הסעודית עם צרפת  המשבר במזרח התיכון ועוד.
א-7775/3 1/1/1992 יועץ תקשורת – חמאס.
א-7854/4 9/1/1948 יעקב הרצוג – תיק ללא שם צילומי התכתבות  דיווחים וסקירות מתקופת פעילותו במשרד החוץ כולל יחסי ותיקאן-ישראל  עמדת הותיקאן בנוגע לבינאום ירושלים  אספקת נשק למזרח-התיכון ועוד. (המשך בתיק 9 )
גל-49031/11 7/8/1949 רשימת אנשים שסודרו בעממי
גל-49031/35 10/1/1948 אינוונטר רשימות של ציוד משרדי קיים והזמנות של ציוד משרדי למשרד לנפגעי מלחמה
גל-49033/19 1/24/1949 תביעות  תקנות  הצעות חוק  רישום נזקי מלחמה חוקים תקנות חוות דעת משפטיות  התכתבויות על תביעות של המשרד לנפגעי מלחמה. חוות דעת על פיתויים בגל ההריסת עמדת הגנה ע"י הבריטים  תקנות של תקופות הזמן במלחמת העצמאות שנכללות במדיניות התיקונים והפיצויים של המשרד
גל-49033/16 11/1/1949 אלפון נזקי רכוש אלפון רשימות שמיות של אזרחים בתיק של המשרד לנפגעי מלחמה ונשקי רכוש  בתיק מצויין שם הפונה וכתובת
גל-49031/15 10/20/1948 תביעות לפיצויי נפגעי מלחמה חוות דעת משפטיות של המחלקה המשפטית במשרד לנפגעי המלחמה על מתן פיצויים לאזרחים שנפגעו במעשי שוד גזל ורצח בזמן מלחמת העצמאות  תקנות הפיצויים  התכתבויות שונות
גל-49031/36 1/1/1951 הצהרות על נכסים טפסי הצהרות על נכסים שהוגשו למשרד לנפגעי מלחמה. בפירוט שם בעל הנכס ומספר גוש חלקה
גל-49031/39 1/1/1948 פקידת בתי-מגורים תקנת שעת חירום (תיקון נזקי מלחמה בבתים)  פקודת סדרי השלטון והמשפט  תש"ח – 1948
גל-49033/25 12/30/1948 מכתבים יוצאים – אדמיניסטרציה בקשות לסיוע בעקבות נזקים שנגרמו במלחמת העצמאות
גל-49032/33 10/30/1949 פניות של שונים לסיוע פניות לסיוע בעקבות מלחמת העצמאות
גל-49032/34 1/10/1949 העתקי מכתבים יוצאים מכתבים שנשלחו בנוגע לפיצויים לנפגעי מלחמת העצמאות
גל-18962/9 10/31/1999 השר יוסי שריד – סיורים וביקורים ברשויות ומועצות מקומיות חומר רקע מביקוריו של שר החינוך יוסי שריד ברשויות המקומיות: ירושלים  צפת  נתיבות  מועצה אזורית מבואות החרמון  בית שאן  מועצה אזורית מגידו  אשקלון  גדרה  פתח תקווה  נתניה (קריית צאנז)  עספיא (עוספיה)  דלית אל כרמל וחיפה. בנוסף  בתיק חומר רקע מביקוריו במוסדות אורט ישראל ותעשיית ההיי-טק בירושלים.
גל-18962/11 7/8/1999 השר יוסי שריד – נאומי השר בתיק נאומי שר החינוך יוסי שריד באירועים וטקסים שונים  בין השאר נאומים מנסיעת השר לפולין עם משלחת נוער במסגרת מצעד החיים.
גל-49033/31 12/10/1948 העתקי מכתבים יוצאים מכתבים שנשלחו בנושא סיוע לנפגעי מלחמת העצמאות
גל-18936/4 12/1/1949 מפעל להכשרת ילדי ישראל "מיוחד" בתיק התכתבויות בנוגע למפעל להכשרת ילדי ישראל  דפים של המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל מיסודה של רחה פריאר  התכתבות בענייני תקציב  פרוטוקולים מהישיבות של חברי ההנהלה ועוד.
חצ-10771/1 1/1/1957 La Doctrin Eisenhower – תורת אייזנהאור תמלילים ותרגומים לעברית של נאומי נשיא ארה"ב דווייט ד. אייזנהאור ואחרים  גליונות ידיעון החדשות היומי של שירות הידיעות היומי של ארה"ב המכילים ידיעות הקשורות לאייזנהאור ול"דוקטרינת אייזנהאור" (גישתו המדינית של איזהאור ביחס למזרח התיכון) ומסמכים אחרים בנוגע לדוקטרינה והמדיניות האמריקנית במזה"ת בכלל ועוד. רוב החומר באנגלית (המשך בתיק מס' 2).
חצ-10771/2 1/1/1957 La Doctrin Eisenhower – תורת אייזנהאור (המשך מתיק מס' 1) קטעי עיתונות באנגלית (הרוב)  צרפתית ועברית בנוגע ל"דוקטרינת אייזנהאור" (גישתו המדינית נשיא ארה"ב דווייט ד. אייזנהאור ביחס למזרח התיכון) והמדיניות האמריקנית במזה"ת בכלל ועוד.
גל-52531/8 1/3/2002 התכתבות יו"ר ועדת החינוך בכנסת תכתובות בנושאים: מיפקד תנועות הנוער  בניית בית ספר בהר חומה  החלת והרחבת חוק הפיקוח על גילאי שנתיים  סיוע לתלמידים ממשפחות הנספים באסון התרסקות במטוס (04.10.01)  מחסור במוסדות לימוד באלעד  תשלומי הורים  השבתת לימודים בבית הספר על שם פירסט בבית שמש  ועוד
גל-52531/9 1/28/2002 התכתבות יו"ר ועדת החינוך בכנסת תכתובות: אבטחת מוסדות חינוך  אלימות בין בני נוער  משמרות זה"ב  תשלומי הורים  תכנית נעל"ה – נוער עולה לפני ההורים  ועוד.
גל-52532/1 1/2/2002 התכתבות יו"ר ועדת החינוך בכנסת תיכתובות בנושאים שונים: אלימות כלפי תלמידים  מצב הביטחון בישיבת כינור דוד בעטרת  פניות ישיבת חיצים באיתמר לאחר הפיגוע במקום  קטינים בכת הַסַיֶנְטוֹלוֹגִיה  דמי שיכפול  הפסקת השימוש בגירים בלוח בכיתה  תשלומי הורים לבית הספר ועוד
פ-854/2 5/1/1944 Moshe Lewitt V.Dst Commissioner  Haifa – High Court Case No 73144 משה לוויט נגד ממונה מחוז חיפה תיק בית משפט עליון מס' 73144 בנוגע להפקעתו של מבנה קפה נינה.
גל-54464/11 8/21/1957 חוזים רשות הפתוח מכירת נכסים ע"י רשות הפתוח כרך 5
פ-2056/9 1/1/1939 חייל של בעלי הברית – שירים שני שירים בכתב-יד של כותב לא מזוהה: "חייל של בעלי ברית" (כנראה עוסק בחוויותיו כחייל בצבא הבריטי במלחמת-העולם השניה) ו"שיר השיכור".
נ-737/52 6/16/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המרכז היהודי – ערבי לפיתוח כלכלי התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה עזר ויצמן  בנוגע לארגון "המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי" והזמנתו כאורח כבוד לאסיפה הכללית העשירית של הארגון.
נ-740/48 10/18/1998 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מרכז צ'רלס ברונפמן הזמנת הנשיא עזר ויצמן להתראיין לעיתון של "מרכז צ'רלס ר' ברונפמן: מיפגשים בחוויה הישראלית".
פ-642/1 7/10/1927 בית-משפט השלום העליון (העברי) בארץ-ישראל – תיקי מינהל תזכיר אל חברי הקונגרס ה-15 מאת משפט השלום העברי העליון תל אביב  משפט השלום העברי – שאלותיו להלכה ולמעשה  תקנות בתי משפט השלום העברים בארץ ישראל  תכתובות ועוד
פ-633/1 1/1/1918 בית משפט השלום העליון (העברי) בארץ-ישראל – תרע"ח  תרע"ט  תר"פ פסק דין במשפט אברהם גולד נגד קהילת ציון
גל-61372/10 9/1/1953 עבודות דחק עבודות דחק לעובדים בתחנת גילת
גל-61373/2 9/1/1955 עבודות דחק התכתבויות   לשכות העבודה באופקים באר שבע והנגב  מועצת הפועלים.
א-4226/6 9/1/1983 שמיר נאומיו וראיונותיו בתור ראש הממשלה ושר החוץ  תולדות-חייו  דיווחים  המכתבים הנכנסים ללשכה מאישים שונים; קטעי-עתונות וכו' ( כולל סקירת ראש-הממשלה ושר החוץ על פעולת המשרדים 12.3.84 )
טס-3034/15 6/1/1920 הנציב העליון הרברט סמואל מגיע לארץ ישראל (פלשתינה)סוף סקירת משמר הכבוד
טס-3034/16 1/1/1920 התמונה חסרה תאריכים משוערים
פ-2740/15 6/27/1962 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – לאה שילוח התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין לאה שילוח (חסון)  בנוגע לבקשת האחרונה לסיוע בהעלאת משפחתה מדמשק  סוריה.
פ-4066/18 1/1/1951 נושאים שונים – משרד החוץ מסמכים וצילומי מסמכים השייכים רק בחלקם למשרד החוץ שקשורים לעבודתו של יעקב הרצוג בתפקידיו כאחראי על העדות הנוצריות במשרד הדתות וכיועץ לענייני ירושלים וכמנהל מחלקת ארה"ב במשרד החוץ: סקירות ודו"חות מאת הרצוג (בעברית ואנגלית) על פגישות מדיניות שלו עם גורמים נוצריים ואחרים (ביניהם מונסיניור מקמהון מהוותיקן  אוולין וואוג' וכריסטופר סייקס)  קבצי ידיעות של משרד-החוץ  קטעי עיתונות באנגלית והתכתבות וחילופי מברקים בין הרצוג לגורמים שונים במשרדי הדתות והחוץ ואחרים (ביניהם שר הדתות י.ל. מימון  שר החינוך זלמן ארן ושגריר ישראל בארה"ב אבא אבן) בנושאים מדיניים ואחרים: המאבק המדיני על ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת מדינת ישראל  היחסים בין ישראל לוותיקן ולכנסיה היוונית-אורתודוקסית  ההסברה הישראלית אחרי פעולת כנרת ועוד.
פ-702/28 8/1/1953 משרד הפיתוח – 1955-1953 מר ש. דורון  יועץ הנדסה  אדמיניסטרציה ענינים אישיים של פקידים  הוראות ופניות השר  לעובדים.
חצ-8802/1 1/1/1980 פרו – קשרים עם אירגונים פלסטינאים.
חצ-8802/2 1/1/1980 פרו – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8831/1 4/1/1984 פרו- קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-8731/6 12/1/1982 דרום אפריקה – סיוע בטחוני.
חצ-8831/2 4/1/1984 פרו- קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-8831/4 4/1/1984 פרו – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
חצ-8831/5 3/1/1984 פרו – יהודים.
חצ-8831/6 3/1/1984 פרו – קשרים עם מדינות ערב.
גל-61206/4 9/17/1975 העסקת עובדים זרים התיק מציג את מדיניות העסקת העובדים הזרים בישראל כולל משטחי יהודה  שומרון ועזה.
חצ-8719/3 1/1/1980 איראן – סקירות והערכות מצב.
חצ-8813/15 1/1/1982 פרו – קשרים עם אירגונים פלשתינאים.
חצ-8813/1 1/1/1982 פרו – ימי עצמאות וחגים לאומיים.
חצ-8813/2 1/1/1982 פרו – עניני פנים.
חצ-8813/3 1/1/1982 פרו – יהודים.
חצ-8813/4 1/1/1982 פרו – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8813/5 1/1/1982 פרו – פעולות מחתרת במדינה  גולים פוליטים.
חצ-8813/6 1/1/1982 פרו – אורחים מחו"ל.
חצ-8813/7 1/1/1982 פרו – בקשות מידע.
חצ-8813/9 1/1/1982 פרו – מגביות בונדס.
חצ-8813/10 1/1/1982 פרו – הנציגות הזרה בישראל.
חצ-8813/12 1/1/1982 פרו – נציגות ישראל.
חצ-8813/13 1/1/1982 פרו – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8813/14 6/1/1982 פרו – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8742/3 2/1/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/4 2/1/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/5 12/1/1983 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/6 12/1/1983 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/12 1/1/1983 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/15 1/1/1983 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8742/19 11/1/1983 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8743/7 1/1/1987 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם ישראל.
חצ-8744/5 11/1/1987 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8744/7 10/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – סנקציות.
חצ-8744/8 10/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – סנקציות.
חצ-8744/13 3/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל
חצ-8745/2 9/1/1987 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8745/6 4/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8745/10 4/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8745/20 3/1/1988 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8793/9 1/1/1978 פרו – קשרים עם ארגונים פלסטינים.
חצ-8793/11 1/1/1978 פרו – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8747/10 12/1/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-8748/2 8/1/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – יחסים עם עם ישראל
חצ-8825/11 10/1/1985 מכסיקו – רעידת אדמה.
פר-7221/1 11/1/2014 ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי 2013
פר-7221/2 9/1/2014 המוסד לביטוח לאומי – דוח שנתי 2013 דוח שנתי סקירה שנתית​
פר-7221/3 4/1/2014 רבעון סטטיסטי אפריל-יוני 2014 כרך מד 2 בתוך הפרסום כתוב כרך מד 1​
פר-7221/4 11/1/2014 רבעון סטטיסטי יולי-ספטמבר 2014 כרך מד 3
פר-7221/5 10/1/2014 רבעון סטטיסטי אוקטובר-דצמבר 2014 כרך מד 4 2014
פר-7221/6 5/1/2015 היבטים בביטוח סיעוד 2013 סקרים תקופתיים 268
פר-7221/7 3/1/2015 מקבלי דמי אבטלה בשנת 2014 סקרים תקופתיים 266
פר-7221/8 3/1/2015 מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2014 סקרים תקופתיים 265
פר-7221/9 1/1/2013 פעילות אגף השיקום בשנת 2013 סקרים תקופתיים 264 הוצאה ירושלים​
פר-7221/10 1/1/2012 שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 סקרים תקופתיים 263
פר-7221/11 3/1/2015 תכנית תעסוקה לבני 60 ומעלה מקום הוצאה ירושלים​
פר-7221/16 1/1/2015 מדברים בעד עצמם סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש מפעלים מיוחדים 156
פר-7221/13 8/1/2014 ציפור הנפש: מרכז פעילות והדרכה למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש של ההורים מפעלים מיוחדים 155
פר-7221/14 1/1/2003 מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה בשנים 2003-2014 מחקרים לדיון 122
פר-7221/15 5/1/2015 בדיקות לגמלת סיעוד בידי רופאים מומחים בגריאטריה לבני 80-89 הגל השני של התכניות הניסיוניות מחקרים לדיון 121
פר-7221/17 1/1/2000 שכירים במשרה חלקית ואבטלה מורחבת 2000-2011 מחקרים לדיון 120
פר-7221/18 12/1/2014 התמורה לעבודה ותרומתה לחילוץ מעוני ישראל בראייה בינלאומית מחקרים לדיון 119
פר-7221/12 9/30/2014 רציפות בתקופת תשלום דמי אבטלה מחקרים לדיון 117
פר-7221/19 12/1/2014 שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלויות השתלבות בעבודה התמדה ורמות שכר מחקרים לדיון 118
פר-7219/1 1/1/2015 עלון סל קליטה
פר-7219/2 1/1/2015 עלון – תלמידים עולים מידע לתלמידים עולים​
פר-7219/3 1/1/2014 עלון – לאן לפנות WHERE TO TURN​
פר-7219/4 1/1/2015 עלון – חינוך מערכת החינוך בישראל EDUCATION​
פר-7219/5 1/1/2015 עלון – צעדים ראשונים
פר-7219/6 1/1/2015 עלון – רופאים
פר-7219/7 1/1/2015 עלון – תעסוקה
פר-7219/8 1/1/2014 עלון – דיור
פר-7219/9 1/1/2015 עלון – מדריך לעולה מדריך לעולה​
פר-7219/10 1/1/2015 עלון – עובדי הייטק COMPUTER AND HI TECH PROFESSIONALS​
פר-7219/12 1/1/2015 עלון מפת ארץ ישראל
פר-7219/13 1/1/2015 מצפן לעולה ברוסית בנושאים​ כסף ובנקים  דיור שאלות ותשובות ותחבורה בישראל
פר-7219/14 9/1/2015 עלון – רחובות מספרים
פר-7219/15 1/1/2015 עלון – שירותי בריאות
פר-7219/16 1/1/2015 עלון – פנסיונרים PENSIONERS​
פר-7219/17 1/1/2015 עלון – מדריך לאולפנים
פר-7219/18 1/1/2015 עלון – ביטוח לאומי NATIONAL INSURANCE​
פר-7219/19 1/1/2015 עלון – מקצועות דורשי רישיון
פר-7219/20 1/1/2015 עלון – אחיות
פר-7219/21 1/1/2015 עלון – מדענים SCIENTISTS AND RESEARCHERS​
פר-7219/22 1/1/2015 A Guide To Transportation in Israel
פר-7208/1 1/1/2015 דוחות ביקורת על חברת נתיבי ישראל 2015 דוחות ביקורת על חברת נתיבי  שראל ​ החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ  התקשרות החברה עם יועץ ומינויו לתפקיד יושב ראש ועדת החריגים בחברה  דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ  היבטים בהתקשרויות המדינה עם דן ובתפקוד החברה
פר-7208/2 1/1/2015 דוחות ביקורת על חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ 2015
פר-7208/3 1/1/2009 דוחות ביקורת על הוצאות מעונות ראש הממשלה  סוגיות במינהל הכנסת ומינהל וכספים בבית הנשיא 2015
פר-7208/4 1/1/2013 נציב תלונות הציבור דוח שנתי 40 לשנת 2013
פר-7208/5 1/1/2014 דוחות ביקורת על חברת נתיבי ישראל ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 2015
פר-7208/6 1/1/2015 סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל 2015 סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל​
פר-7208/7 1/1/2014 נציב תלונות הציבור דוח שנתי 41 לשנת 2014
פר-7208/8 5/1/2013 דוח ביקורת על משרד האוצר הכנת תקציב 2012-2011 ועמידה ביעד הגירעון 2014
פר-7208/9 1/1/2009 דוחות ביקורת על הוצאות מעונות ראש הממשלה  סוגיות במינהל הכנסת מינהל וכספים בבית הנשיא 2015
פר-7208/10 1/1/2013 מבקר המדינה דוח ביקורת שנתי 65ב 2014
פר-7208/28 1/1/2014 מבקר המדינה דוח ביקורת שנתי 65א 2014
פר-7208/12 1/1/2013 מבקר המדינה דוח ביקורת שנתי 65ג כרך שני דוח לשנת 2014 ולחשבונות שנת הכספים 2013​
פר-7208/14 1/1/2014 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2014
פר-7209/2 1/1/2011 איכותם התברואית של מי שתייה במקורות המים בישראל – דוח דוח בדיקות מיקרוביאליות וכימיות​
פר-7209/3 1/1/2014 מניעת מלנומה על רקע היחשפות לקרינה על סגולה דוח הוועדה למניעת מלנומה על רקע היחשפות לקרינה​
פר-7209/4 1/1/2011 איכותם התברואתית של מי שתייה במקורות המים בישראל – נספחים דוח​
פר-7209/5 1/1/2013 כוח אדם במקצועות הבריאות 2013
פר-7209/6 1/1/1990 הפסקות הריון על פי החוק 2013-1990
פר-7218/1 12/1/2014 קידוח קרקע משוריינת – הכללת אספקטים מתקדמים לתכן רציונלי מחקר בענף הבנייה בהזמנת משרד הבינוי והשיכון  טכניון המכון הלאומי לחקר הבנייה​
פר-7218/2 1/1/2015 שיטות שדרוג סיסמי של בניינים קיימים המיועדים לחיזוק מסיבי בישראל דוח  לסיכום המחקר​
פר-7218/3 7/1/1924 השפעת גלי צונאמי על בניינים ומתקנים
פר-7218/4 9/30/2014 ענף הבנייה בישראל – ניתוח כלכלי רבעון שני
פר-7218/5 6/1/2014 שדרוג סיסמי של מבני קירות באמצעות מרסנים ויסקוזיים בקומות בודדות מחקר בענף הבנייה בהזמנת משרד הבינוי והשיכון מהטכניון​
פר-7218/6 5/1/2014 התנהגות סיסמית של מנהרה מדופנת והשפעתה על פני קרקע מחקר בענף הבנייה בהזמנת משרד הבינוי והשיכון מוזמן מהטכניון​
פר-7218/7 3/1/2014 בחינת התרומה של ספיני קירות בני לצמצום הסכנה להתמוטטות בשרשרת של בנייני קומות הכוללים שלד מסגרתי מבטון מזוין שלב א' מחקר בענף הבנייה מוזמן מהטכניון​
פר-7218/8 4/1/2014 פיתוח מודל סיסמוטקטוני מודולרי לישום בהערכה של סיכונים סיסמיים בישראל מחקר בענף הבנייה אקולוג הנדסה בע"מ​
פר-7218/9 9/29/2014 סקר דרישות תקינה והנחיות תכן של מבנים מבטון מזויין לרעידות אדמה
פר-7218/10 12/1/2014 ענף הבנייה בישראל – ניתוח כלכלי רבעון שלישי
פר-7222/1 9/28/2013 ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים מס' 137 סקירה פסקלית  מדיניות לגבי פיתוחם של נמלי הים הישראליים  תקציב המדינה 2015​
פר-7222/2 1/1/2013 מערכת הבנקאות בישראל – סקירה שנתית 2013
פר-7222/3 1/1/2014 מערכת הבנקאות בישראל – סקירה שנתית 2014
פר-7222/4 1/1/2014 מערכת הבנקאות בישראל סקירה שנתית 2014
פר-7222/5 9/29/2014 סקירה שנתית 2013 סקירה שנתית של מחלקת המטבע ​
פר-7222/6 1/1/2014 בנק ישראל- דין וחשבון 2014
פר-7222/7 11/1/2011  סדרת מאמרים לדיון באנגלית DISCUSSION PAPER SERIES – ASSESSING DEFAULT RISK OF ISRAELI COMPANIES USING A STRUCTURAL MODEL DISCUSSION PAPER NO 2011.13​  סדרת מאמרים לדיון באנגלית  הערכת סיכון חדלות הפירעון של חברות בישראל באמצעות מודל מבני
פר-7222/8 1/1/2013 סדרת מאמרים לדיון באנגלית A COMPOSITE INDEX FOR TRACKING FINANCIAL MARKETS IN ISRAEL מדד משולבלמעקב אחר השווקים הפיננסיים בישראל​
פר-7222/9 9/1/2014 סדרת מאמרים לדיון באנגלית – האם תדירות הראיונות לסקר כוח האדם משפיעה על התנהגות המרואיינים בשוק העבודה – עדויות מהמעבר של הלמ
פר-7222/10 6/1/2012 סדרת מאמרים לדיון באנגלית – יום לימודים ארוך והיצע עבודה של אמהות
פר-7222/11 12/1/2014 סדרת מאמרים לדיון באנגלית סגרגציה של תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הבניים
פר-7222/12 1/1/2015 סדרת מאמרים לדיון באנגלית – השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל ושל הכלכלה הגלובלית על התשואות הריאליות של האג"ח המ
פר-7222/14 9/1/2014 סדרת מאמרים לדיון האם תדירות הראיונות לסקר כוח האדם משפיעה על התנהגות המרואיינים בכוח העבודה עדויות מהמעבר של הלמ"ס מסקר רבעו
פר-7222/15 12/1/2014 סדרת מאמרים לדיון ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל
פר-7222/16 1/1/2015 השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל  ושל הכלכלה הגלובלית  על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל: בחינה מחו סדרת מאמרים לדיון 2015.02​
פר-7222/17 2/1/2015 התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים: המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים – סדרת מאמרים לדיון סדרת מאמרים לדיון​
פר-7222/19 8/1/2014 הגורמים לתאונות דרכים בכבישים בין-עירוניים בישראל – סדרת מאמרים לדיון
פר-7222/20 12/1/2014 השפעת הטרור  התדמית ומשתנים כלכליים על ביקורי תיירים מסוגים שונים בישראל – סדרת מאמרים לדיון
פר-7222/21 12/1/2014 הפרדה מגדרית בבתי ספר יסודיים ממלכתיים-דתיים – ניירות תקופתיים
פר-7222/22 12/1/2014 מאיפה הכסף? – רכישת דירות ומימונן ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית 2004 עד 2011 – ניירות תקופתיים
פר-7232/1 7/7/2014 דברי הכנסת ישיבות קנ"ד-קנ"ו של הכנסת התשע עשרה מושב שני חוברת לד
פר-7232/2 7/14/2014 דברי הכנסת ישיבות קנ"ז-קנ"ט של הכנסת התשע עשרה מושב שני חוברת לה
פר-7232/3 7/21/2014 דברי הכנסת ישיבה ק"ס-קס"ג של הכנסת התשע עשרה מושב שני חוברת לו
פר-7232/4 5/6/2013 דברי הכנסת ישיבות כ"ה-כ"ז של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת יא
פר-7232/5 4/29/2013 דברי הכנסת ישיבות כ"ב-כ"ד של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת י
פר-7232/6 5/13/2013 דברי הכנסת ישיבת כ"ח של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת יב
פר-7232/7 5/20/2013 דברי הכנסת ישיבות כ"ט-ל"א של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת יג
פר-7232/8 5/27/2013 דברי הכנסת ישיבות ל"ב-ל"ד של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת יד
פר-7232/9 6/3/2013 דברי הכנסת ישיבות ל"ה-ל"ז של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת טו
פר-7232/10 3/10/2014 דברי הכנסת ישיבות קכ"ה-קכ"ז של הכנסת התשעה עשרה מושב שני חוברת כב
פר-7232/11 10/15/2012 דברי הכנסת ישיבה שפ"א של הכנסת השמונה עשרה מושב חמישי חוברת א
פר-7232/12 10/16/2012 דברי הכנסת – כנסים מיוחדים ישיבה שפ"ב-שפ"ו מושב חמישי חוברות ב-ו
פר-7232/13 2/5/2013 דברי הכנסת ישיבות א-ד מושב ראשון חוברות א-ב
פר-7232/14 2/18/2013 דברי הכנסת ישיבות ה-ז של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ג
פר-7232/15 2/26/2013 דברי הכנסת ישיבות ח-ט של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ד
פר-7232/16 3/4/2013 דברי הכנסת ישיבות י-יב של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ה
פר-7232/17 3/11/2013 דברי הכנסת ישיבות יג-טו של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ו
פר-7232/18 3/18/2013 דברי הכנסת ישיבות טז-יז של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ז
פר-7232/19 4/9/2013 דברי הכנסת כנס מיוחד ישיבה יח של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ח
פר-7232/20 4/22/2013 דברי הכנסת ישיבות יט-כא של הכנסת התשע עשרה מושב ראשון חוברת ט
פר-7232/21 3/18/2014 דברי הכנסת ישיבות קכ"ח-קכ"ט של הכנסת התשע עשרה מושב שני חוברת כג
פר-7232/22 4/7/2014 דברי הכנסת ישיבות ק"ל-קל"א של הכנסת התשע עשרה מושב שני חוברות כד-כה
פר-7232/23 5/12/2014 דברי הכנסת ישיבות קל"ב-קל"ד של הכנסת התשע עשרה מושב שלישי חוברת כו
פר-7216/1 3/1/2013 רשות ניירות ערך – דוח שנתי 2012 דוח על פעולותיה של רשות ניירות ערך לשנת 2012  מוגש לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת​
פר-7216/2 7/1/2015 דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2014
פר-7216/3 5/1/2014 דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2013
פר-7216/4 5/1/2009 רפורמות מבניות לשנים 2010-2009
פר-7216/5 5/1/2014 דין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2012 ופעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות בשנת 2013 – דוח מס' 20 מוגש לכנסת בהתאם לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 16)​
פר-7216/6 12/1/2013 מינהל הכנסות המדינה – דוח שנתי 2012-2011 מס' 59 מסים​
פר-7216/8 7/1/2015 דין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2013 ופעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות בשנת 2014 דוח מס' 21 מוגש לכנסת בהתאם לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 16)  ​
פר-7216/9 12/1/2014 דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2013 – דוח מס' 21 חלק א' מוגש לכנסת בהתאם לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 16)​
פר-7216/10 12/1/2014 דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי קבלן כוח-אדם לשנת 2013 – דוח מס' 5 מוגש לכנסת בהתאם לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36)​
פר-7214/1 12/1/2014 הודעות נציבות שירות המדינה עה/7-עה/17
פר-7214/2 12/1/2014 הנחיות נציב שירות המדינה
פר-7214/3 1/1/2003 נציבות שירות המדינה – לקט עיתונות 2003
פר-7214/4 10/1/1985 נציבות שירות המדינה – דוח מסכם של הוועדה לבדיקת מבנה משרד התיירות
פר-7226/1 8/1/2015 רשות הפטנטים – דוח שנתי 2014
פר-7226/2 3/1/1986 קובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה – מפתח עניינים  1986
פר-7226/3 12/1/1994 הוועדה לבדיקת החיסיון העיתונאי בישראל – דוח הוועדה 1994 יושב ראש הוועדה אשר מעוז​
פר-7226/4 1/1/2012 דוח תלונות הציבור לשנת 2011
פר-7226/5 7/1/1990 דין וחשבון הוועדה לאיחזור מידע משפטי ממוחשב  1990
פר-7226/6 1/1/2011 דוח שנתי – אנשים עם מוגבלות בישראל 2011
פר-7226/7 3/1/2013 רשות הפטנטים – דוח שנתי לשנת 2012
פר-7226/10 11/1/1997 הוועדה לבחינת שינוי תקנות העדות (העתקים צילומים)  התשכ"ח-1969 – דוח הוועדה
פר-7226/11 9/1/2003 הרשות השופטת – עלון השופטים בישראל – גיליון מס' 32 2003
פר-7226/12 5/1/2015 רשימת רשויות ציבוריות – מתוקף חוק חופש המידע 2015 חוברת מידע לאזרח​
פר-7226/13 3/1/2015 נציבות תלונות הציבור על השופטים דין וחשבון שנתי לשנת 2014
פר-7226/14 1/1/2012 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – דוח פעילות לשנת 2011/12
פר-7226/15 1/1/2012 המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל – תכנית ההשתלמויות- 2013-2012
פר-7226/16 5/30/2013 יומן הפטנטים והמדגמים
גל-64397/24 11/1/2013 פארק אריאל שרון – אירוע השקת לב ההר (פרסום) קונספט ותכנית עבודה
גל-63670/6 1/9/2012 מזכירות/החלטות ממשלה החלטות ממשלה בנושאים שונים שיתופי פעולה מחקר ופיתוח עם מדינות – גרמניה  בולגרי  סין  קפריסין ועוד קידום העיר חריש ותיירות בטבריה ועדת היגוי לפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב
גל-63680/4 5/13/2009 כחול לבן העדפות לתוצרת מקומית ועדות היגוי;  מינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה. ; תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) הצעות לתוכן שיווקי בתקשורת ובערוצי המדיה השונים בקמפיינים שונים – קריאייטיב ותקציב ; שיתופי פעולה של המשרד עם תוכניות טלויזיה  ייבוא וייצוא
גל-63680/7 4/23/2012 משרדי ממשלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התעשייה  המסחר והתעסוקה שרון קדמי  בנוגע לנושאים: הוועדה לקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני ליישום המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג)  דו"ח סיכום פעילות המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי (מש"ב) לשנת 2011  אזור התעשייה שער הירדן  כשלים בהפעלת הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל  מצוקת כוח אדם במלונות  הערכות ומוכנות מפעלים חיוניים  הפחתת מכסים  פיתוח תיירות קרוואנים בישראל  הקוד האתי לעוסקים בבריאות העובד  מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית ועוד.
פר-7239/3 2/1/2014 מערכות – גיליונות 461-453
פר-7239/4 6/1/2015 בטאון חיל האויר גליון 225-222
פר-7239/5 12/1/2013 בטאון חיל האויר גליון 220-214
פר-7239/6 12/1/2014 רוח צוות – ביטאון ארגון גמלאי צה"ל גליון 113-110
פר-7239/8 2/13/2008 תיאום ציפיות משרד התשתיות הלאומיות תרגיל עורף לאומית מצגת לפורום מנכ"לים משרדי הממשלה​
פר-7240/1 5/1/2008 תכנית בין משרדית לטיפול בזנות בישראל  מוגש על ידי הוועדה הבינמשרדית בראשות מרית דנון  מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה
פר-7240/2 9/10/2007 תכנית בין משרדית לטיפול בזנות בישראל תכנית בינמשרדית לטיפול בנשים במעגל הזנות תכנית שנייה-השלמות מוגש לוועדה הבינמשרדית בראשות מרית דנון מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה​
פר-7240/3 6/1/2014 הוועדה לגיבוש כללי אתיקה לעמותות ביטחון תזונתי – דין וחשבון
פר-7240/4 6/1/2015 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ה חוברת 2 ההבניה הפסיכו חברתית שח טראומה בישראל  בשיתוף מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית​
פר-7240/5 3/1/2015 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ה חוברת 1 סוגיות בבריאות הנפש בישראל​
פר-7240/6 12/1/2014 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ד חוברת 4 חוברת מיוחדת לזכרו של פרופ' שלמה​ שרלין ז"ל  היבטים פסיכו-סוציאליים של חיי המשפחה
פר-7240/7 12/1/2014 גבולות גזרה  תיעדוף וקיצוב שירותים במחלקות לשירותים במחלקות לשירותים חברתיים
פר-7240/8 12/1/2014 פגיעה מינית של אימהות ונשים בילדים מסמך זה אינו מבטא את עמדתו הרשמית של משרד הרווחה​  סדרת מסמכים בעריכת ד"ר דליה ניסים מנהלת תחום תכנון מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
פר-7240/10 6/1/2014 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ד חוברת 2 חוברת מיוחדת זקנה בישראל: חזית המחקר והעשייה​
פר-7240/11 9/1/2014 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ד חוברת 3
פר-7240/12 2/1/2015 טיפול בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה סדרת מסמכים בעריכת דליה ניסים מנהלת תחום תכנון מדיניות אגף מחקר  תכנון והכשרה​
פר-7240/13 11/1/2014 פיקוח על מסגרות דיור מוגן לזקנים דוח המוגש למשרד הרווחה והשרותים החברתיים​
פר-7240/14 2/1/2014 קהילות ידע של משרד הרווחה – שימושים והשפעות המחקר נערך מטעם המכון לחקר מדיה חדשים  חברה ופוליטיקה אשר פועל במסגרת בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל בשומרון​
פר-7240/15 9/1/2014 סקירת השירותים החברתיים 2013
פר-7240/16 7/1/2014 חוזר המנהל הכללי – ע"ד 217 הודעות  הוראות  החלטות ומידע​
פר-7240/17 8/1/2014 חוזר המנהל הכללי ע"ד 218 הודעות  הוראות  החלטות ומידע​
פר-7240/18 11/1/2014 חוזר המנהל הכללי ע"ה 219 הודעות הוראות החלטות מידע​
פר-7240/19 12/1/2014 חוזר המנהל הכללי ע"ה 220
פר-7240/20 2/1/2015 חוזר המנהל הכללי ע"ה 221
פר-7240/21 3/1/2015 חוזר המנהל הכללי ע"ה 222
פר-7240/22 5/1/2015 חוזר המנהל הכללי ע"ה 223
פר-7240/23 6/1/2015 חוזר המנהל הכללי ע"ה 224 תמוז תשע"ה
פר-7244/1 2/1/2015 שימור אנרגיה בבנייני מגורים בישראל בהשתתפות יצחק ברבי  אורי דומן  דוד כץ  ערן קפטן  ​  מדריך לאיכות חיים טובה יותר לצד חיסכון באנרגיה  בשיתוף המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פר-7244/2 1/1/2011 שנתון הידרולוגי לישראל 2011/2012
פר-7244/3 1/1/2010 שנתון הידרלוגי בישראל 2010/2011
פר-7244/4 1/1/2013 סיכום עונת הגשמים 2013/2014 ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים
פר-7244/5 1/1/2012 סיכום עונת הגשמים 2012/2013 ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים
פר-7244/6 2/1/2014 דוח לסיכום תכנית הזנק נאמן אנרגיה חברת קרן ידע אנרגיה בע"מ  התכנית ממומנת על ידי משרד התשתיות  חוקר ראשי עופר קרן  חסכון בחשמל​
פר-7244/7 12/1/2013 SPECTRAL DISPLACEMENT ANALYSIS OF SHALLOW – FINAL REPORT
פר-7244/8 12/1/2013 מערכת מאוחדת של עיבוד נתונים סייסמיים- דוח מסכם
פר-7244/9 1/1/2011 התפתחות ניצול ומצב מקורות המים בישראל עד סתיו 2012 דוח​
פר-7244/10 7/1/2014 תשתיות תעשיה ואנרגיה גיליון 19 כתב עת​
פר-7244/11 4/1/2014 תשתיות תעשייה ואנרגיה גיליון 18
פר-7244/12 1/1/2015 גלילאה מסעות אקולוגיים בכינרת עלון פרסום​
פר-7231/1 6/1/2015 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 356
פר-7231/2 4/1/2015 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 355
פר-7231/3 10/1/2015 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 358
פר-7231/4 8/1/2015 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 357
פר-7231/5 12/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 353
פר-7231/6 2/1/2015 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 35401/02/2015
פר-7231/7 10/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 352
פר-7231/8 8/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 351
פר-7231/9 6/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 350
פר-7231/10 4/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 349
פר-7231/11 2/1/2014 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 348
פר-7231/12 12/1/2013 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 347
פר-7231/13 10/1/2013 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 346
פר-7231/14 6/1/2013 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 344
פר-7231/15 4/1/2013 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 343
פר-7231/16 2/1/2013 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 342
פר-7231/17 12/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 341
פר-7231/18 10/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 340
פר-7231/19 8/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות
פר-7231/20 6/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 338
פר-7231/21 4/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 337
פר-7231/22 2/1/2012 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 336
פר-7231/23 6/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 332
פר-7231/24 12/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 335
פר-7231/25 10/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 334
פר-7231/26 8/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 333
פר-7231/27 4/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 331
פר-7231/28 2/1/2011 בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות גיליון 330
פר-7245/1 11/2/2014 הודעות לעיתונות בתום ישיבות ממשלה הודעות מזכיר הממשלה  אביחי מנדלבליט  בתום ישיבות ממשלה בנושאים: הפרות סדר  מצב ביטחוני  מצב הבטיחות בדרכים בישראל וציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים​
פר-7245/2 3/3/2013 הוועדה לבחינת מבנה שבוע העבודה – דוח הוועדה יוג'ין קנדל ראש המועצה הכלכלית יו"ר הוועדה לשינוי מבנה שבוע עבודה מגיש לראש הממשלה את המלצות הוועדה​
פר-7245/4 7/7/2014 THE 2014 GAZA CONFLICT FACTUAL AND LEGAL ASPECTS​
פר-7245/5 1/1/2012 הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי  הדרוזי והצ'רקסי – דוח שנתי 2012
פר-7245/6 1/1/2011 FUEL CHOICES INITIATIVE – התכנית הלאומית לתחליפי דלקים
פר-7245/7 1/1/2011 התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים בעקבות החלטת ממשלה 1354  07/02/2010​
פר-7245/8 1/13/2013 תכנית מורשת – דוח מצב מוגש לישיבת הממשלה דוח מוגש לישיבת הממשלה דוח שנתי של תכנית מורשת בדוח מיזמים שבוצעו ומיזמים שבשלב הביצוע​
פר-7245/9 1/1/2007 הרשות לקידום מעמד האישה – דוח פעילות לשנת 2007
פר-7245/10 2/1/2009 השולחן העגול מסמכי המסגרת לכינון השיח התלת מגזרי הממשלה קיבלה החלטה מס' 3190 העוסקת בחיזוק היחסים בין הממשלה  החברההאזרחית והמגזר העסקי​
פר-7245/11 8/1/2011 השולחן העגול הממשקי מסגרת לאומית לשיח בין-מגזרי – סיכום 3 שנים חוברת זו הוכנה על ידי שיתופים לקידום החברה האזרחית הגוף המפעיל של השולחן העגול הממשקי​
פר-7245/12 8/1/2007 יעדים למדיניות הכלכלית-חברתית בישראל 2008-2010 דוח​
פר-7245/13 12/5/2013 הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה – עיקרי דוח הוועדה
פר-7245/14 5/5/2005 משלחת ראש ממשלת ישראל  אריאל שרון למצעד החיים אושוויץ-בירקנאו יום הזיכרון לשואה ולגבורה​
פר-7245/15 1/1/2001 מפתח תיוק אחיד לניהול הרשומות ברשויות המקומיות בשיתוף עם משרד הפנים המחלקה להדרכה ברשויות המקומיות​
פר-7245/16 11/30/2014 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה הודעות מזכיר הממשלה  אביחי מנדלבליט לעיתונות בתום ישיבות הממשלה​
פר-7242/1 1/10/2016 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה הסכם הגרעין עם איראן​
פר-7242/2 12/13/2015 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה
פר-7242/3 1/11/2015 הודעות לעיתונות בתום ישיבות ממשלה העלאת שכר החיילים  טרור בישראל  מות הנשיא יצחק נבון​
פר-7242/5 8/16/2015 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה
פר-7242/6 5/31/2015 הודעות לעיתונות בתום ישובות הממשלה
פר-7242/7 2/22/2015 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה
פר-7242/8 1/4/2015 הודעות לעיתונות בתום ישיבות הממשלה
גל-63785/3 12/1/1924 אגודה קואופרטיבית של הנגרים ביפו תל אביב בעמ
גל-63785/2 2/1/1925 חברת כרמיה אגודה הדדית בתל אביב בעמ
גל-63784/14 2/1/1950 הגורפים קואופרטיב לדייג חופי ביפו בעמ
גל-63784/10 3/1/1950 חרס קואופרטיב לייצור כלי חרס בעכו בעמ
גל-63785/11 2/1/1929 ניר חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בעמ
גל-63785/5 2/1/1929 קהל עדת ישורון בעמ
גל-63785/8 7/1/1929 קופת מלווה וחסכון חקלאית שיתופית של העובדים בכפר יחזקאל בע"מ הארי סקר
גל-63785/7 3/1/1926 האגודה ההדדית השקד רחובות בעמ מגדלי עצי שקד (שקדנים).
גל-63785/9 3/1/1925 קפת מלוה וחסכון חקלאית שתופית של העובדים בכפר יחזקאל טבעון בעמ
גל-63787/1 1/1/1950 אגודה שתופית של יצרני מראות ואספקת חומרי גלם בתל אביב בעמ
גל-63786/3 6/1/1929 גן שמואל קבוצת פועלים להתיישבות שתופית בעמ
גל-63788/8 7/1/1946 קואופרטיב עין התקוה אגודה שתופית למברשות ועבודות קליעה של עורים בתל אביב בעמ
גל-63792/1 9/1/1947 ארגון של הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ
גל-63780/3 6/1/1942 פרדס גן חיים אגודה קואופ של פרדסנים בעמ
גל-63777/6 6/1/1938 גמר הפרוק של אגודה חקלאית כללית שתופית בכפר ברוך בעמ
גל-63777/8 10/1/1936 הלואה וחסכון צפת והסביבה אגודה שתופית בעמ הלל לנדסמן.
גל-63777/7 12/1/1936 רישום שעבוד על ידי קבוץ השומר הצעיר מצפה השרון קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63777/9 11/1/1937 אגודה צרכנית שתופית כפר ברוך בעמ
גל-63777/12 12/1/1937 אגודה צרכנית יצרנית שתופית ברשפון בעמ
גל-63777/11 11/1/1931 גולן היובל אגודה חקלאית כללית שתופית בעמ נחום זיו-אב.
גל-63783/6 5/1/1939 קים (קיים) קשר יצרני מרצפות בארץ ישראל אגודה שיתופית בע"מ Kayam. צבי אקרשטיין.
גל-63783/5 7/1/1937 קופת מלווה עממית למלווה וחסכון בחולון אגודה שיתופית בע"מ צבי לוביניקר (לבון).
גל-63783/8 9/1/1938 יצרני הדר הדרום אגודה שתופית בעמ האגודה הוקמה ב-1951 כתוצאה ממיזוג של ארבע אגודות. ביניהן: יצרני הדר גן יבנה אגודה שיתופית בע"מ.
גל-63783/10 3/1/1937 הקרטון בית חרשת שתופי בחיפה בעמ
גל-63783/9 8/1/1937 מבשן אגודה הדדית של מוכרי בנזין שמנים ונפט בעמ
גל-63783/11 6/1/1937 בעלי מלאכה בחיפה אגודה שתופית בעמ
גל-63783/12 10/1/1937 בארות אגודה שתופית להשקאה בעמ שם קודם: עלי באר.
גל-63782/11 12/1/1941 אגודה צרכנית יצרנית שתופית בנימינה בעמ
גל-63782/12 12/1/1942 אגודה צרכנית שתופית ירקונה בעמ
גל-63782/10 12/1/1941 אגודה צרכנית שתופית של עובדי חברת החשמל בתל אביב בעמ
גל-63783/4 8/1/1937 משמר הדרום קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63781/10 5/1/1938 דפוס קואופרטיבי "סגנון" בתל אביב בע"מ הפיכת הקואופרטיב לחברה בע"מ.
גל-63781/12 2/1/1941 פירוק קואופרטיב המגפר בעמ תעשיית גומי וצמיגים. פירוק הקואופרטיב ומכירתו לחברת המגפר בע"מ. בעמ' 169 פרוטוקול של מוסד. אולי קופת הלוואה וחיסכון ירושלים.
גל-63782/2 12/1/1941 קפת מלוה שדה ורבורג אגודה שתופית בעמ
גל-63781/1 1/1/1939 בית ספר תיכון חדש אגודה שתופית בעמ
גל-63781/6 7/1/1940 אגודה שתופית לתגמולים ולחסכונות של עובדי שמן בעמ
גל-63781/5 12/1/1937 קפת מלוה וחסכון של בעלי בתים בחיפה
גל-63781/3 10/1/1938 קואופרטיב של נגרי רהיטים בתל אביב אגודה שתופית בעמ
גל-63781/9 5/1/1938 אמון אגודה שתופית לרושמי סחורות בנמל תל אביב בעמ
גל-63780/10 9/1/1946 היוגב ארגון פועלים להתיישבות שתופית בעמ
גל-63780/14 9/1/1941 הקבוץ המאוחד קדמה קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בעמ
גל-63772/15 6/1/1937 אגודה שתופית יצרני הדר בני ברק פתח תקוה בעמ
גל-63773/1 6/1/1936 אגודה להתישבות שתופית קבוצת המכבי בעמ
גל-63773/3 5/1/1936 עין הגליל קבוצת הנוער הציוני להתישבות שתופית בעמ
גל-63776/6 12/1/1947 יד המעביר אגודה שתופית לשכון בעמ תיק אגודה שיתופית – "יד המעביר" אגודה שיתופית לשכון בערבון מוגבל – מאזנים  הוראות בדבר הדין וחשבון של מבקר החשבונות  פרטים ובאורים לגבי המאזן ועוד  התיק סגור בשל סודיות מסחרית באישור רשם האגודות
גל-63777/2 11/1/1937 רגב קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-63777/1 2/1/1937 שרות טקסי רחובות אגודה שתופית בעמ מוניות
גל-63773/14 7/1/1939 אגודה הדדית נחלת יהודה רשום שעבוד על נכסי מפעל המים בע"מ
גל-63773/15 3/1/1936 אגודה שיתופית של ציונים כללים הקבלן בע"מ
גל-63773/18 6/1/1940 שחרור שעבוד על רכוש הקבוץ המאוחד משמר הים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ עורך דין אורי ידין (הינסהימר/היינסהיימר).
גל-63773/17 6/1/1936 ותיקים אגודה שיתופית א"י לסוכנויות בע"מ אגודה למען ציונים ותיקים.
גל-63773/16 8/1/1942 קואופרטיב הכורך של הפועל המזרחי בתל אביב בעמ
גל-63774/5 10/1/1947 קופת התגמולים של עובדי מפעל החלב בארץ ישראל אגודה שתופית בעמ
גל-63774/2 7/1/1947 זהר (זוהר) מכבסת קיטור רעננה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63773/4 11/1/1937 המקצע אגודה שיתופית לנגרות בנחלת יצחק בע"מ
גל-63773/13 4/1/1936 אגודה חקלאית כללית שיתופית גולן מגדיאל בע"מ
גל-63773/6 2/1/1936 אגודה שיתופית מעונות פועלים רחובות בע"מ
גל-63773/5 6/1/1936 האגודה השיתופית "סלעיה" (סעליה)
גל-63773/7 12/1/1937 אגודת בעלי הפרדסים בתל מונד בעמ
גל-63773/9 5/1/1936 אגודה שתופית מאפית המשביע בתל אביב בעמ
גל-63775/2 12/1/1949 אגודת גולי קניה אגודה שיתופית לשכון בתל אביב בע"מ כולל גולי אריתריאה וסודן
גל-63856/12 5/1/1950 אורגים קואופרטיב לאריגה בלוד בעמ רישומים  פקודת החברות  חוזים
גל-64311/6 8/1/1970 החקלאי עין שריד אגודה חקלאית שתופית בעמ תקנון האגודה ביטול רישום אגודה שיתופית
גל-64293/8 12/1/1972 התאגדות מושבי הפועל המזרחי בצפון אגודה חקלאית שתופית בעמ מסמכי האגודה  תכתובות  בקשת רישום ועוד
פר-7227/1 1/23/2014 תדפיס מן הרשומות מכס מס קניה ותשלומי חובה 1730-1775
פר-7227/2 1/1/2013 קובץ חקיקת מיסים קר"ן מיסים עקיפים לשנת 2014 מס ערך מוסף החוק  תקנות צווים חוקי עזר מעודכן ליום 1/5/2014 קובצי רונן  הוצאת רונן​
פר-7227/3 1/1/2014 קובץ חקיקת מיסים קר"ן ג לשנת 2014 מיסוי מקרקעין קובצי רונן​
פר-7227/4 1/1/2015 קובץ חקיקת מיסים קר"ן מיסים עקיפים לשנת 2015 מס ערך מוסף
פר-7227/5 1/1/2015 קובץ חקיקת מיסים קר"ן א לשנת 2015 פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים חוקי אינפלציה  חוקי עידוד (הון  תעשיה​  חקלאית) חקיקת עזר במיסים
פר-7227/6 1/1/2014 קובץ חקיקת מיסים קר"ן ב לשנת 2015 תקנות מס הכנסה
פר-7227/7 1/1/2015 קובץ חקיקת מיסים קר"ן ג לשנת 2015 מיסוי מקרקעין חוקים  תקנות  צווים וחוקי עזר​
פר-7238/1 1/1/2016 Israel Environment Bulletin  כרך: 41 ו- 42
פר-7238/2 5/1/2013 פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל – המלצות למדיניות
פר-7238/3 1/1/2013 עומסי מזהמים בנחלים  2013
פר-7238/4 1/1/2014 איכות האויר תמונת מצב לשנת 2014
פר-7238/5 1/1/2014 מדריך לתכנון סביבתי הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנו 2015ן מדריך זה מוקדש לזכרו של עמית שפירא​
פר-7238/6 1/1/2016 שומרי הנחל בשיתוף עם משרד החינוך​
פר-7238/7 1/1/2014 מרשם פליטות לסביבה דוח שנתי – שנת דיווח 2014 מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 13 לחוק הגנת הסביבה.  בשיתוף עם מפל"ס מרשם פליטות לסביבה​​
פר-7238/8 1/1/2013 מרשם פליטות לסביבה שנת דיווח 2013 מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 13 לחוק הגנת הסביבה.  בשיתוף עם מפל"ס מרשם פליטות לסביבה​
פר-7238/9 1/1/2015 מדידת קיימות מדדים לאיכות חיים  לקיימות ולחוסן לאומי הופק עבור האגף למדיניות סביבתית​
פר-7238/10 1/1/2015 הפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי בישראל – דוח סופי 09/2015 הופק עבור אגף איכות אוויר  שם באנגלית: ASSESSMENT OF GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION POTENTIAL AND RECOMMENDED NATIONAL TARGET FOR ISRAEK FINAL REPORT​
פר-7238/11 1/1/2015 חיות  חברה ומה שביניהן – אחריות ומחויבות כלפי בעלי חיים – תיאוריה ומעשה הספר הופק במשותף על ידי פרויקט "חיות וחברה" במחלקה לזואולוגיה אוניברסיטת תל אביב ומערך ההגנה על בעלי חיים במשרד לאיכות הסביבה​
פר-7238/12 1/1/2015 עסקים חושבים סביבה – מדריך להתייעלות סביבתית במסעדות ובתי אוכל  מדריך זה הוכן בשיתוף​ עם עיריית תל אביב – יפו
פר-7238/13 1/1/2015 מדדי איכות חיים  קיימות וחוסן לאומי – תקציר הופק עבור האגף למדיניות חברתית​
פר-7238/14 1/1/2013 מדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות הממשלתיות הופק בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות​
פר-7238/15 1/1/2011 הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב
גל-64352/10 11/1/2012 השכרה ושירותים עסקיים הסכמים קיבוציים בין הסתדרות העובדים הלאומית לארגונים שונים.
גל-64352/9 5/6/2012 השכרה ושירותים עסקיים הסכמים קיבוציים בין ההסתדרות הכללית החדשה  הסתדרות העובדים הלאומית ו"עטלף – ארגון עובדי האבטחה" לארגונים שונים.
גל-64352/1 8/1/2012 תעשייה הסכמים קיבוציים בין הסתדרות העובדים וחברות שונות לדוג' תרכובות ברום  יוניליוור מזון  בייגל בייגל מזון  טלדור כבלים  התעשייה הצבאית לישראל וטירת צבי. ומשא ומתן בין סנמינה לעובדיה לגבי סכסוך עבודה. הושחרו דברים שיש בהם משום צנעת הפרט.
גל-64350/9 2/1/2012 תחבורה  אחסנה ותקשורת הסכמים קיבוציים בין הסתדרות העובדים לרשויות שונות כולל רשות שדות התעופה והנמל הימי באשדוד ועוד עובדים בחברות שונות.
פר-7233/1 1/1/2014 תיירות לישראל דוח סטטיסטי 2014
פר-7233/2 1/1/2014 דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2014
פר-7233/3 1/1/2014 סקר תיירות נכנסת דוח שנתי 2014
פר-7233/4 1/1/2014 סקר תיירות נכנסת דוח חצי שנתי ינואר-יוני 2014
פר-7233/5 1/1/2013 תיירות לישראל דוח סטטיסטי 2013
פר-7233/6 1/1/2013 דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2013
פר-7233/7 1/1/2013 דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2013
פר-7233/8 1/1/2011 The Road to The Jewish Civilization Walk into Israel – The Land of Milk AND hONEY​  אלבום כולל גיסקים לצפייה DVD  של מקומות בארץ כגון ים המלח והכותל המערבי
פר-7215/1 1/1/2011 דין וחשבון על החברות הממשלתיות 2013 דוח מס' 53
פר-7215/2 1/1/2010 דין וחשבון על החברות הממשלתיות 2012 דוח מס' 52
פר-7215/3 1/1/2009 דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2009 דוח מס' 49
פר-7223/1 2/17/2012 The Minister of The Tourism's Visit to North America 2012
פר-7223/3 10/1/2011 הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל – דוח כרך ב עמדות מיעוט מוגש לשר התיירות  סטס מיסז'ניקוב​
פר-7223/4 10/1/2011 הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל – דוח כרך א ממצאים  מסקנות והמלצות
פר-7223/5 1/1/2008 עיצוב מדיניות להגנת הצרכן בתחום התיירות בישראל – דוח מסכם הצעת מחקר במסגרת קול קורא  מענק מחקר לשנת 2008 מוענק למכללה האקדמאית של ת"א יפו  בית ספר לממשל וחברה  למרכז הבינתחומי הרצליה  למרכז האוניברסיטאי אריאל​
פר-7223/6 1/1/2012 מנהל השיווק – תכנית עבודה רב שנתית 2015-2012
פר-7223/7 1/1/2010 מנהל השיווק – תכנית עבודה 2011 הכנה והגשה אורן דרורי סמנכ"ל בכיר וראש מנהל שיווק​
פר-7223/8 1/1/2015 דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2015
פר-7223/9 1/1/2008 תיירות נגישה בישראל
פר-7223/10 1/1/2008 סקר תיירות נכנסת דוח שנתי 2008
פר-7223/11 1/7/2007 הוועדה הציבורית לבחינת טיב השירות והמוצר התיירותי בישראל
פר-7223/12 1/1/2008 סקר תיירות נכנסת – דוח חצי שנתי ינואר-יוני 2008
פר-7212/1 1/1/2014 סקירת השירותים החברתיים 2014
פר-7212/2 1/1/2015 סקירת ספרות בנושא אבחון אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגדרה  הליכי אבחון וכלי הערכה פסיכולוגיים  תהליכים וכלים לאבחון תחלואה כפולה​
פר-7212/3 1/1/2015 סיוע חומרי ליחידים ולמשפחות כמרכיב בהתערבות העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן​
פר-7212/4 1/1/2015 תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מרכז משאבים מיסודו של המרכז לשעת חירום והמכללה האקדמית תל חי​
פר-7212/5 1/1/2015 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית – סוגיות בבריאות הנפש בישראל כרך ל"ה חוברת 1
פר-7212/6 12/1/2015 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ה חוברת 4
פר-7212/7 1/1/2016 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית כרך ל"ו חוברת 1
פר-7212/8 1/1/2015 חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית – עבודה סוציאלית מהיבט תרבותי ורב תרבותי בחברה הישראלית כרך ל"ה חוברת 3
פר-7212/9 1/1/2015 אוגדן עבודה סוציאלית בתחום הזיקנה במחלקה לשירותים חברתיים תפיסות מקצועיות  מדיניות  נהלים וכלים
פר-7212/10 1/1/2015 קבוצות בשטח קווים מנחים הוצאת קבוצות טיפוליות לפעילות שטח
פר-7212/11 1/1/2007 סקרים שהתקיימו בביה"ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה בשנים 2014-2007
פר-7212/12 1/1/2015 סקירת ספרות בנושא: תופעת הזנות במאה העשרים ואחת בשיתוף עם המשרד לביטחון הפנים​
פר-7212/13 1/1/2015 סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל הסקר מומן על ידי משרד הרווחה​
פר-7212/14 1/1/2016 הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל בשיתוף עם משרד לביטחון פנים​
פר-7212/15 1/1/2016 תכניות הטיפול והסיוע לנשים במעגל הזנות מחקר והערכה
פר-7212/16 1/1/2002 הקבוצה כמנוף לצמיחה עבודה קבוצתית ופרוייקטים יחודיים עם נערות
פר-7212/17 1/1/2004 הקבוצה כמנוף לצמיחה עבודה קבוצתית ופרוייקטים יחודיים עם נערות חוברת מס' 2
פר-7212/18 1/1/1999 הוועדה לבדיקת קשרי הגומלין בעבודת פקידי הסעד לחוק הסעד סדרי דין וצוות המקלטים יושבת ראש הוועדה שולמית גריצייג כהן​
פר-7220/1 1/1/2002 שוויון בין המינים מגדר  חינוך ומה שביניהם מדיניות  אסטרטגיות ויישום במערכת החינוך​
פר-7220/2 1/1/2013 פרסי ישראל התשע"ג-2013
פר-7220/3 1/1/2015 גן ילדים סביבה והשראה ומה שביניהם
פר-7220/4 2/1/2016 בגרות מהסרטים הכנס ה-19 ליצירה צעירה של מגמות התקשורת והקולנוע בחמ"ד ​
פר-7220/5 1/1/2016 חסד וחמ"ד סיפורם של בתי החינוך הזוכים באות הצטיינות על נתינה ועל עשיית חסד לאורך שנת הלימודים במסירות ובהתמדה תוך הקניית ערכים משמעותיים לתלמידים​
פר-7220/6 1/1/2015 בשבילי הזכויות אחריות אזרחית הצעות לפעילויות לימוד וחקר בשיתוף עם יונסף ישראל והמרכז הישראלי להעצמת האזרח​
פר-7220/7 1/1/2016 פרוגרמה  הנחיות ומפרט תכנון לחדר אמנות ולחללי עזר בשלב החינוך היסודי דגשים לתכנון ולעיצוב חלל בהלימה לעקרונות הפדגוגיים​
פר-7220/8 1/1/2016 כשרים קשרים ותקשורת מקראה להוראת יסודות תקשורת המונים
פר-7220/9 1/1/2016 החגים שלנו מדריך לגננת
פר-7220/10 1/1/2016 אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית מדיניות חברתית בישראל
פר-7220/11 1/1/2016 קובץ השאלונים והבחינות במקצועות העיוניים והחקלאיים
פר-7220/12 1/1/2016 קובץ השאלונים ובחינות הרכבי בחינות לפי המגמות בבתי הספר העל יסודיים החינוך הטכנולוגי למועד קיץ תשע"ו 2016
פר-7220/13 1/1/2015 לוח עבודה תשע"ו להכלה ושילוב אוכלוסיות מיוחדות בבתי הספר היסודיים 2016-2015 תלמידים עם צרכים מיוחדים בשילוב ובכיתות חנ"מ  תלמידים עולים ותושבים חוזרים  תלמידים חולים  תלמידים מצטיינים ומחוננים (אמירים)​
פר-7220/14 1/1/2016 לוח מועדי בחינות בגרות וגמר מועד קיץ תשע"ו 2016 גרסה סופית
פר-7220/15 1/1/2016 עקרונות עבודה בהוראת תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
פר-7220/16 1/1/2016 קהלת תנאי הזכאות והבהרות להגשת בקשה חוברת הסבר לכללי הסיוע ללומדי תורה נזקקים
פר-7220/17 1/1/2016 יהדות רומניה דף לתרבות יהודית גיליון 282 גיליון אחרון וחגיגי​
פר-7220/18 7/1/2016 מדי חודש בחודשו גיליון 227 מנחם אב
פר-7220/19 1/1/2015 מתמחים בסיפור ובכרזה אסופת סיפורים וכרזות של מתמחים בהוראה
פר-7220/20 1/1/2016 תכנית לימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים ברמות הביניים ג-ד
פר-7207/1 1/1/2015 ישראל במספרים 2016 נתונים בתחומים דמוגרפיים  חברתיים וכלכליים​
פר-7207/2 1/1/2014 איכות הסביבה נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 סטטיסטיקל 152
פר-7207/3 1/1/2016 מדד המחירים לצרכן סטטיסטיקל 153 2016
פר-7207/4 1/1/2016 הסקר החברתי 2014 איכות הסביבה והון חברתי פרסום מספר 1648 הסקר בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר​
פר-7207/5 1/1/2015 מורשים לנהוג 2015 פרסום מס' 1647 LICENCED TO DRIVE 2015​
פר-7207/6 1/1/2015 כלי רכב מנועיים 2015 פרסום מס' 1641 MOTOR VEHICLES 2015​
פר-7207/7 1/1/2013 הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013 פרסום מס' 1618
פר-7207/8 1/1/2015 תאונות דרכים עם נפגעים 2015 חלק א סיכומים כלליים פרסום מס' 1643
פר-7207/9 1/1/2015 תאונות דרכים עם נפגעים 2015 חלק ב' תאונות בדרכים לא עירוניות מס' 1646
פר-7207/10 1/1/2014 הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014  סיכומים כלליים מס' 1644
פר-7207/11 1/1/2015 נסועה קילומטרז' 2015 מס' 1652
פר-7207/12 1/1/2011 תלמידי כיתות יב נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה לפי יישוב מגורים 2012 פרסום מס' 1639
פר-7207/13 1/1/2014 הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 מס' 1650
פר-7211/1 1/10/2016 מכס מס קנייה ותשלומי חובה מס' 1776-1793
פר-7211/2 5/1/2016 קובץ חקיקת מיסים קר"ן ב לשנת 2016 תקנות מס הכנסה
פר-7211/3 2/1/2016 קובץ חקיקת מיסים קר"ן א לשנת 2016 פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים חוקי אינפלציה  חוקי עידוד הון  תעשיה וחקלאות חקיקת עזר במיסים  קובצי רונן הוצאת רונן​
פר-7211/4 7/1/2016 קובץ חקיקת מיסים קר"ן ג לשנת 2016 מיסוי מקרקעין חוקים  תקנות  צווים  חוקי עזר קובצי רונן הוצאת רונן​
פר-7211/5 7/15/2016 קובץ חקיקת מיסים קר"ן מיסים עקיפים לשנת 2016 מס ערך מוסף החוק  תקנות צווים וחוקי עזר קובצי רונן הוצאת רונן​
פר-7229/1 8/30/2016 הודעות לעיתונות  הודעות ממלא מקום מזכיר הממשלה אריה זוהר בתום ישיבות ממשלה​
פר-7229/2 1/1/2010 הייתי בסרט הזה תקליטור סרט ערכת הסברה הטרדות מיניות במקומות עבודה​
פר-7229/3 1/1/2010 הייתי בסרט הזה  סרט סרט כולל ערכת הסברה הטרדה מינית במקומות עבודה​
פר-7229/4 6/14/2010 הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מים 31 מאי 2010 ועדת טירקל דין וחשבון חלק א
פר-7229/5 1/1/2011 אינדקס נשים לצוותי משא ומתן לשלום תאריך משוער  אישה לאישה מרכז פמינסטי בחיפה​
פר-7229/6 9/1/2016 הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 67א
פר-7229/7 1/1/2016 הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 66ג
פר-7229/8 1/5/2004 סדנאות אביב הגנה עצמית לנשים טטלזכרו של החייל אביב חקאני ז"ל​
פר-7229/9 1/1/2009 ספר העברת שלטון בישראל נוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים דברי מזכיר הממשלה​
פר-7229/10 1/1/2003 החלטות ממשלה בנושא סיוע לעיר שדרות והישובים בעוטף עזה החלטת ממשלה מס' 228  החלטת ממשלה מס' 2173  החלטת ממשלה מס' 2633  ​
פר-7229/11 1/1/2003 זכויות נשים בעבודה מגיע לך לדעת בשיתוף משרד העבודה והרווחה האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם​
פר-7229/12 3/1/2005 NATIONAL REPORT ON THE STATUS OF WOMEN IN ISRAEL BEIJING +10
פר-7229/13 1/1/2015 THE STATUS OF WOMEN IN ISRAEL BEIJING +20
פר-7229/14 2/1/2010 THE STATUS OF WOMEN IN ISRAEL BEIJING +15
פר-7246/1 1/1/2015 דין וחשבון על ביקורת המדינה בישראל לשנת 2015 תקליטור
פר-7246/2 1/1/2015 נציב תלונות הציבור דוח שנתי 42 לשנת 2015
פר-7246/3 1/1/2016 דוח ביקורת מיוחד הסדרי הפנסיה במדינה 2016
פר-7246/4 1/1/2016 דוח ביקורת מיוחד חינוך לחיים משומפים ולמניעת גזענות 2016 
פר-7246/5 1/1/2016 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דוח שנתי 67א 2016
פר-7246/6 2/1/2013 דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות 1973 דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה לתקופה 1.2.13 עד 31.12.14 ולתקופה 1.1.15 עד 31.3.15​
פר-7246/7 1/1/2015 נציב תלונות הציבור דו שנתי 42 לשנת 2015
פר-7246/8 1/1/2016 דוח ביקורת מיוחד חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות 2016
פר-7246/9 1/1/2015 נציב תלונות הציבור דוח שנתי 42 לשנת 2015
פר-7246/10 1/1/2016 דוח ביקורת מיוחד הסדרי הפנסיה במדינה 2016
פר-7246/11 1/1/2016 מבקר המדינה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016 כרך ראשון
פר-7246/12 1/1/2016 מבקר המדינה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016 כרך שני
פר-7217/1 1/1/2013  שנתון המשרד לביטחון הפנים – מבט"פ 2014 סיכום פעילות המשרד​
פר-7217/2 1/1/2014 שנתון המשרד לביטחון הפנים – מבט"פ 2015 סיכום שנת פעילות ותכניות לשנה הבאה​
פר-7217/3 1/1/2015 שנתון המשרד לביטחון הפנים – מבט"פ 2016 סיכום פעילות המשרד ותכניות לשנה הבאה​
פר-7217/4 1/1/2012 חוברת מידע עיר ללא אלימות
פר-7217/5 1/1/2009 סיכום פעילות בשנים 2009-2014
פר-7217/6 6/1/2013 מדיניות השר לביטחון הפנים לשנת 2014
פר-7217/7 1/1/2014 איכות החיים ומטרדי איכות חיים בסביבת המגורים סקר עמדות ציבור 2014 חגית גיגי שמואלי חברת טלדור מערכות מחשבים 1986 בע"מ ​
פר-7217/8 1/1/2014 ביטחון פנים כתב עת גיליון מס' 8 2015
פר-7217/9 1/1/2014 כתב עת המשרד לביטחון הפנים ביטחון פנים גיליון מס' 6 2014
פר-7217/10 1/1/2014 הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל 2014 חגית גיגי שמואלי חברת טלדור מערכות מחשבים 1986 בע"מ ​
פר-7217/12 1/1/2014 מדד אלימות לאומי 2014
פר-7217/13 7/1/2014 קבל עם ידיעון נציבות קבילות השוטרים והסוהרים 20-17
פר-7217/14 1/1/2014 ידע  הערכות ועמדות הציבור כלפי שירותי הכבאות וההצלה 2014
פר-7213/1 1/1/2011 לאף אחד אין זכות לפגוע בך חוברת קטנה
פר-7213/2 1/1/2010 THE STATUS OF WOMEN IN ISRAEL BEIJING +15
פר-7213/3 12/1/2014 THE STATUS OF WOMEN IN ISRAEL BEIJING +20
פר-7213/4 1/1/2010 פקחו עיניים יתכן שלפניכם קורבן של סחר בבני אדם עלון
פר-7213/5 1/1/1998 דוח אלימות מינית בישראל 2000-1998 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל
פר-7213/6 8/9/2007 דוח מחקר מעמד האישה הבדואית  דרוזית  צ'רקסית בישראל מוגש לרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה באמצעות לפ"ם​
פר-7213/7 1/1/2013 נוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים ובעת כינון ממשלה חדשה
פר-7213/8 3/1/2015 אסופת מסמכים לעת כינון הממשלה ה-34 נוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים ובעת כינון ממשלה חדשה​
פר-7213/9 7/1/2011 הגדלת תקציב החטיבה להתיישבות ל-200 מלש"ח בסימן חיזוק ההתיישבות הכפרית בפריפריה והאצת הצמיחה הדמוגרפית מסמך לדיון משותף עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר  ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות לשכת ראש החטיבה​
פר-7213/10 1/1/2003 זכויות נשים בעבודה מגיע לך לדעת
פר-7213/11 8/1/2007 מעמד נשים דרוזיות  בדואיות וצ'רקסיות בגליל חלק א' איכותני בחינת תופעת האלימות המינית והמיתוסים הקשורים אליה מגזר כלליובמגזר ה מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית ​
פר-7213/13 3/4/2003 התקנון לעבודת הממשלה הממשלה ה-30 בראשותו של אריאל שרון אושר בהחלטה מס. 6 של הממשלה  תוקן בהחלטה מס 613 של הממשלה  ​
פר-7213/14 11/20/2016 הודעות לעיתונות הודעות מזכיר הממשלה צחי ברוורמן בתום ישיבות הממשלה​
פר-7241/2 1/1/2013 נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי דוח מס' 10 לשנים 2014-2013
פר-7241/3 1/1/2015 נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי דוח מס' 11 לשנת 2015
פר-7241/4 1/1/2014 בריאות וסביבה בישראל 2014 בשיתוף עם הקרן​ לבריאות הסביבה
פר-7241/5 11/16/2005 יישום מסקנות דוח אמוראי עמדת ההסתדרות הרפואית בישראל יישום ההחלטה בבג"ץ 3932/03 בעניין דוח אמוראי  מוגש לקבינט חברתי כלכלי מכוח החלטת בג"ץ 3932/03​
פר-7241/6 1/1/2015 דוח הוועדה על בריאות הפה והשיניים בישראל יעדים לשנת 2020
פר-7241/7 1/1/2014 מניעת מלנומה על רקע היחשפות לקרינה על-סגולה יוזמה לעתיד בריא 2020​
פר-7241/8 1/1/2012 דוח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2012
פר-7241/9 1/1/2005 מחלקות האשפוז הכללי מדדי האשפוז לפימחלקות ובתי חולים 2014-2005
פר-7241/10 1/1/2013 ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפייני הפעילות 2013
פר-7241/11 1/1/2013 היפגעות ילדים בישראל דוח בטרם לאומה 2013
פר-7241/12 1/1/2009 אטלס הפטירות בישראל 2013-2009
פר-7241/13 1/1/2012 ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפיינים גיאוגרפים 2014-2012
פר-7241/14 1/1/2015 ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפייני הפעילות 2015
פר-7230/1 11/1/2016 מדי חודש בחודשו גיליון 229 חשוון-כסלו התשע"ז דיני חנוכה  יצירה​
פר-7230/2 9/1/2016 מדי חודש בחודשו דיליון 228 אלול תשע"ו תשרי תשע"ז תרבות יהודית  יצירה  דיני סוכות  וימים נוראים​
פר-7230/3 1/1/2014 פרס העובד המצטיין תשע"ד-ה 2014 פרסים לעובדים מצטיינים  פרסי המנהל הכללי ופרסי המשרד​
פר-7230/4 1/1/2016 מניתוק לשילוב היבטים בחינוך ילדים ונוער בסיכון גיליון מס' 19 כתב עת אקדמי ​
פר-7230/5 1/1/2016 הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה לשנת הלימודים התשע"ז
פר-7230/6 1/1/2016 פספורט 2016 מאלבום התמונות  המיזמים והשיח במגמות המחול בחטיבה העליונה
פר-7230/7 1/1/2014 תכנית לימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים ראשונים רמות א-ב
פר-7230/8 1/1/2016 באור פניך ילדי ישראל לומדים  כותבים וחיים לאור התנ"ך ספר מאמרים ארצי תשע"ו
פר-7230/9 1/1/2016 קובץ השאלונים והבחינות לפי תכניות יחודיות לבחינות בגרות למועד קיץ התשע"ו-2016
פר-7230/10 1/1/2016 השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות והבעלויות לשנת 2017
פר-7230/11 1/1/2007 ממונהגות האישה לאישה מנהיגה 2007
פר-7230/12 1/1/2007 ממונהגות האישה לאישה מנהיגה 2007
פר-7230/13 1/1/2016 Casebook on Biorthics for Judges פרסום בשיתוף עם אונסק"ו
פר-7210/1 12/1/2014 שנתון סטטיסטי עיריית תל-אביב יפו המרכז למחקר כלכלי וחברתי
פר-7210/2 1/1/1997 הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים תכנית הפעולה הנדרשת לצורך השלמת הפיתוח יעדי החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי​
פר-7210/4 1/1/1978 אריאל סיפורה של עיר 2008-1978 אריאל חוגגת 30​
פר-7210/5 1/1/2006 שדולת גמלאים – חיפה גמלאון אגרת מס' 5 מרץ 2006
פר-7210/6 1/1/1991 ספר הזהב של ערי ישראל וישוביה בחסות מרכז השלטון המקומי בישראל
פר-7210/7 12/1/2014 כיוון חדש גיליון 121 עיתון גימלאי ראשון לציון
פר-7210/8 1/1/2013 דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2013
פר-7210/9 1/1/2014 דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2014
פר-7210/10 3/1/2014 עיתון גימלאי כפר-סבא גימלתון גיליון מס'  גיליונות מס' 73 68 67 65 64 63
פר-7210/11 7/11/2014 המערכת כל מה שקורה אשקלון
פר-7225/1 1/1/2004 דוח פעילות לשנת 2004
פר-7225/2 2/23/2006 פורום יהודי עולמי ישיבת ועדת ההיגוי הישיבה התקיימה בהשתתפות נשיא המדינה משה קצב​
פר-7225/3 1/1/2008 מדד הדמוקרטיה הישראלית בין המדינה לבין החברה האזרחית 2008 מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז גוטמן ​
פר-7225/4 1/1/2010 טקס מצטייני נשיא המדינה יום העצמאות 2010
פר-7225/5 1/1/2005 דוח ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל ועדת מגידור ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל  הקרויה גם ועדת מגידור  הוקמה בשנת 2005 על ידי נשיא המדינה משה קצב  ומטרותיה היו "לבחון את מבנה הממשל בישראל  ולדון בחלופות האפשריות לשינוי שיטת הממשל  מתוך מגמה להגביר את היעילות והיציבות השלטונית."  בראש הוועדה עמד נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים  פרופ´ מנחם מגידור  ובין חבריה נמנו פרופ´ איתמר רבינוביץ'  פרופ´ אבי בן בסט  פרופ' שמעון שטרית  בני גאון  אורי לופוליאנסקי  דב לאוטמן  אוריאל לין  דוד ליבאי  דוד עברי  יעקב עמידרור ואחרים. פרופ' יחזקאל דרור היה חבר בוועדה אך התפטר ממנה עקב חילוקי דעות. ליוזמה זו הצטרף המרכז הישראלי להעצמת האזרח שסיפק את התשתית לפעולת הוועדה. האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב הסכימו לספק את התשתית האקדמית.​
פר-7225/6 1/1/2009 אות הנשיא למתנדב התשס"ט
פר-7225/7 1/1/2010 אות הנשיא למתנדב התש"ע
פר-7225/8 1/1/2012 אות הנשיא למתנדב התשע"ב
פר-7225/9 1/1/2013 אות הנשיא למתנדב התשע"ג
פר-7225/10 1/1/2005 אות הנשיא למתנדב תשס"ה
פר-7225/11 1/1/2009 מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009 כנס הנשיא הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה ​ עשרים שנה לעלייה מברית המועצות
פר-7225/12 1/1/2008 אות הנשיא למתנדב התשס"ח
פר-7225/13 1/1/2006 פרס נשיא המדינה לספרות לזוכי תשס"ו בשיתוף האוניברסיטה העברית​
פר-7225/14 1/1/2011 אות הנשיא למתנדב התשע"א
פר-7225/15 1/1/2014 אות הנשיא למתנדב התשע"ד
פר-7225/16 1/1/2010 פורום צעירים מפגשים עם נשיא המדינה שמעון פרס 2012-2010
פר-7225/17 1/1/2005 אמנות בישראל ניסיונות להסדרת יחסי חילונים ודתיים מועצת יח"ד שליד בית נשיא מדינת ישראל ליחסי חרדים דתיים וחילונים​
פר-7225/18 1/1/2010 טקס מצטייני נשיא המדינה יום העצמאות התש"ע 2010
פר-7234/1 4/1/2006 אחת מתשע נשים למען נפגעות סרטן גיליון מס' 18 ONE IN NINE WOMEN FOR WOMEN WITH CANCER​
פר-7234/2 6/1/2004 אשה אתגר  שוויון הזדמנויות גיליון מס' 18
פר-7234/3 6/1/2007 הסרסור הנסתר – דוח המטה למאבק בסחר בנשים העיתונות הישראלית כחוליה בשרשרת הסחר בנשים פרוייקט של עמותת עצו"ם וכבירי נבו קידר​
פר-7234/4 3/1/2002 THE HELSINKI GROUP ON WOMEN AND SCIENCE NATIONAL POLICIES ON WOMEN AND SCIENCE IN EUROPE EUROPEAN COMMISSION​
פר-7234/5 1/1/2000 יועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות יועצת למעמד האישה ברשויות מקומיות​
פר-7234/6 1/1/1998 הוועדה הבין משרדית לטיפול בבעיית האלימות במשפחה דוח מספר 1 אלימות נגד נשים במשפחה  הוועדה הבינמשרדית לטיפול בבעיית האלימות במשפחה הוקמה בהחלטת ממשלה שהתקבלה בפברואר  15/02/1998
פר-7234/7 1/1/2012 סיכום שנת עבודה 2012 מרכזי חוסן שדרות ויישובי עוטף עזה
פר-7234/8 12/11/2016 הודעות לעיתונות – הודעת מזכיר הממשלה צחי ברוורמן  בתום ישיבות הממשלה שבוע חיזוק הקשר ​עם יהדות התפוצות
פר-7234/9 4/17/2016 הודעות לעיתונות – הודעות ממלא מקום מזכיר הממשלה  אריה זהר  בתום ישיבות הממשלה
פר-7234/10 1/1/2008 אוגדן היועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות
פר-7234/11 1/1/2007 ויקוו למשפט  והנה משפח – משפט וסחר בבני אדם מחקר מדיניות מס' 1
פר-7234/12 1869-01-01 10:00:00 THE SUBJECTION OF WOMEN שעבוד הנשים הוא מאמר מאת ג'ון סטיוארט מיל שפורסם בשנת 1869   רעיונות הוא שפותח במשותף עם אשתו הרייט טיילור מיל . מיל הגיש את התסריט הגמור של העבודה השיתופית שלהם על חירות (1859) זמן קצר לאחר מותה ללא עת בשינה בסוף 1858  ולאחר מכן המשיך לעבוד על שעבוד נשים עד להשלמתו בשנת 1861. בזמן פרסומו  טענת המאמר לשוויון בין המינים היה עלבון נורמות מקובלות באירופה לגבי מעמדם של גברים ונשים.​
פר-7235/1 3/31/2015 דברי הכנסת מושב ראשון א-ג של הכנסת העשרים
פר-7235/2 5/11/2015 דברי הכנסת מושב ראשון חוברת ד ישיבות ו-ט של הכנסת העשרים
פר-7235/3 5/18/2015 דברי הכנסת מושב ראשון חוברת ה ישיבות י-יב של הכנסת העשרים
פר-7235/4 5/25/2015 דברי הכנסת ישיבות יג-טו של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת ו
פר-7235/5 6/1/2015 דברי הכנסת ישיבות טז-יח של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת ז
פר-7235/6 6/8/2015 דברי הכנסת ישיבות יט-כא של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת ח
פר-7235/7 6/15/2015 דברי הכנסת ישיבות כב-כד של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת ט
פר-7235/8 6/22/2015 דברי הכנסת ישיבות כה-כז של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת י
פר-7235/9 6/29/2015 דברי הכנסת ישיבות כח-ל של הכנסת העשרים מושב ראשון חוברת יא
פר-7235/10 8/4/2015 דברי הכנסת כנסים מיוחדים ישיבה מג-מז מושב ראשון חוברת טז-כ
פר-7235/11 10/26/2015 דברי הכנסת ישיבות נד- נו של הכנסת נעשרים מושב שני חוברת ג
פר-7235/12 11/2/2015 דברי הכנסת ישיבות נז-נט של הכנסת העשרים מושב שני חוברת ד
פר-7235/13 11/9/2016 דברי הכנסת ישיבות ס-סב של הכנסת העשרים מושב שני חוברת ה
פר-7235/14 12/1/2014 דברי הכנסת ישיבות קפד-קפ"ו של הכנסת העשרים מושב שלישי חוברת ו
פר-7235/15 12/8/2014 דברי הכנסת ישיבות קפז-קפט של הכנסת התשע עשרה מושב שלישי חוברת ז
פר-7235/16 12/29/2014 דברי הכנסת כנסים מיוחדים ישיבות קצ -קצג של הכנסת התשע עשרה מושב שלישי חוברת ח-יא
חצ-4026/25 9/1/1966 טיבט – יחסים בדרג ממשלתי
חצ-4026/27 1/1/1966 יחסי טוגו עם מדינות אחרות
חצ-4026/26 9/1/1966 טוגו – משרדי חוץ  מינויים והרכבי משלחות
חצ-4026/28 3/1/1966 יחסי ישראל טוגו בדרג ממשלתי
חצ-4026/36 10/1/1967 טוגו – בתיק רק מברק אחד בנוגע למכירת נעליים צבאיות
חצ-4026/34 5/1/1966 טוגו – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4026/31 1/1/1965 טוגו – עניני פנים
חצ-4026/30 2/1/1966 יחסי ישראל – טוגו יומנים  דוחות עונתיים והערכות מצב
חצ-4026/29 1/1/1966 יחסי ישראל – טוגו יומנים ודוחות עונתים והערכות מצב
חצ-4026/38 2/1/1966 טוגו – הסברה ערבית ואנטי- ישראלית
חצ-4074/25 9/1/1967 יחסי ישראל – פרו בדרג לא ממשלתי
חצ-4057/44 1/1/1966 יחסי פרו עם המזרח התיכון
חצ-4003/36 3/1/1966 בורונדי – מדיניות חוץ
חצ-4003/38 1/1/1966 בורונדי – משרד החוץ
חצ-4038/27 5/1/1966 מלאווי – איגודים
חצ-4038/29 5/1/1966 מלאווי – יחסים ישראל – מאלווי בדרג לא ממשלתי
חצ-4038/32 3/1/1966 מלאווי – משרד החוץ
חצ-4038/13 1/1/1967 מלאווי – הסכם הסגרה
חצ-4038/10 2/1/1966 מלאווי – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4038/12 1/1/1967 מלאווי – חוקי ים  מים טריטוריאלים  נהרות
חצ-4038/18 3/1/1967 מלאווי – יום העצמאות וחגים לאומיים
חצ-4057/28 1/1/1966 פרו – הנציגות
חצ-4038/9 9/1/1966 מלאווי – אורחים  משלחות פרלמנטריות
חצ-4057/32 3/1/1967 פרו – מתנות
חצ-4057/31 1/1/1966 פרו – נציגות פרו בישראל
חצ-4057/30 3/1/1966 פרו – עניני נימוסין  ברכות ותנחומים
חצ-4057/29 2/1/1966 פרו – עליה
חצ-4057/37 10/1/1967 פרו – הסברה ערבית אנטי-ישראלית
חצ-4057/36 1/1/1966 פרו – בקשות לאינפורמציה
חצ-4057/39 7/1/1966 פרו – הסברה ישראלית
חצ-4057/38 3/1/1966 פרו – מרצים
חצ-4057/33 5/1/1966 פרו – האמנת נציגים
חצ-4057/35 2/1/1966 פרו – יהדות
חצ-4057/34 2/1/1966 פרו – מגביות
חצ-4057/41 9/1/1967 פרו – הסכמי הסגרה
חצ-4057/40 3/1/1967 פרו – מים טריטוריאלים
חצ-4056/4 3/1/1966 פרו – איגודים
חצ-4056/5 1/1/1966 פרו – עניני פנים
חצ-4056/2 7/1/1966 פרו – אורחים  משלחות פרלמנטריות
חצ-4056/3 7/1/1967 פרו – מפלגות  חומר רקע וקשרים
חצ-4056/8 1/1/1966 יחסי ישראל – פרו בדרג ממשלתי
חצ-4056/9 2/1/1966 יחסי פרו עם מדינות אחרות
חצ-4056/6 2/1/1966 פרו – יומנים  דוחות והערכות
חצ-4056/7 3/1/1966 פרו – יחסי ישראל – פרו בדרג לא ממשלתי
חצ-4056/10 1/1/1966 משרד החוץ של פרו
חצ-4056/1 7/1/1966 פרו – אורחים  קבוצות צליינים
חצ-4001/19 4/1/1966 בוליביה – ברכות ותנחומים
חצ-4001/20 3/1/1966 בוליביה הנציגות
חצ-4001/10 9/1/1967 בוליביה – הסברה ישראלית
חצ-4001/13 7/1/1966 בוליביה – האמנת נציגים
חצ-4001/14 4/1/1966 בוליביה – הנציגות בישראל
חצ-4001/11 8/1/1967 בוליביה – בקשות לאינפורמציה
חצ-4001/12 5/1/1966 בוליביה – יהדות
חצ-4001/18 11/1/1966 בוליביה – אותות הצטיינות
חצ-4001/16 2/1/1966 בוליביה – מתנות
חצ-4003/12 2/1/1967 בורונדי – הסברה ישראלית
חצ-4003/13 3/1/1966 בורונדי – בקשות לאינפורמציה
חצ-4003/14 3/1/1967 בורונדי – יהדות
חצ-4067/39 4/1/1966 קמבודיה – עניני פנים
חצ-4003/15 2/1/1967 בורונדי – מגביות
חצ-4003/16 1/1/1966 בורונדי – האמנת נציגים
חצ-4003/17 8/1/1966 בורונדי – מתנות לאישים
חצ-4067/41 8/1/1966 קמבודיה – יומנים  דוחות והערכות מצב
חצ-4003/10 2/1/1966 בורונדי – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4003/3 1/1/1966 יחסי בורונדי – ישראל יומנים  דוחות עונתיים והערכות מצב
חצ-4003/6 1/1/1966 בורונדי – עניני נימוסין  נציגים יוצאים  ברכות
חצ-4003/7 4/1/1966 בורונדי – הנציגות בישראל
חצ-4003/4 12/1/1966 בורונדי
חצ-4003/5 1/1/1966 בורונדי – הנציגות
חצ-4003/8 1/1/1966 בורונדי – יחסים בדרג לא ממשלתי עם ישראל
חצ-4003/9 3/1/1966 בורונדי – עניני פנים  איגודים
חצ-4066/20 1/1/1966 קמבודיה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4045/3 1/1/1966 יחסים מדיניים ישראל – נפאל בדרג לא ממשלתי
חצ-4045/4 1/1/1966 יחסי ישראל – נפאל בדרג לא ממשלתי
חצ-4045/1 2/1/1966 נפאל – משרד החוץ
חצ-4045/2 1/1/1966 יחסים מדיניים בין נפאל לארצות אחרות
חצ-4045/7 1/1/1966 נפאל – עניני פנים
חצ-4045/6 5/1/1966 נפאל – ליגות לידידות
חצ-4045/5 1/1/1966 יחסי ישראל – נפאל – יומנים  דוחות  הערכות מצב
חצ-4045/13 1/1/1966 נציגות נפאל בארץ
חצ-4045/14 1/1/1966 נפאל – אותות הצטיינות
חצ-4045/15 2/1/1966 נפאל – עניני נימוסין נציגים יוצאים  ברכות
חצ-4045/8 5/1/1966 נפאל – יחסים מדיניים עם המזרח התיכון
חצ-4045/10 1/1/1966 נפאל – בקשות לאינפורמציה
חצ-4045/11 2/1/1966 נפאל – האמנת נציגים
חצ-4045/12 4/1/1966 נפאל – מתנות
חצ-4045/17 8/1/1967 נפאל – נציגות ישראל  תאונת דרכים.
חצ-4045/16 3/1/1966 נפאל – הנציגות
חצ-4047/38 5/1/1966 סין העממית – משרד החוץ
חצ-4047/37 1/1/1966 יחסים מדיניים בין סין העממית למדינות אחרות
חצ-4047/43 12/1/1966 סין – עניני פנים
חצ-4047/39 1/1/1967 סין – הנציגות
חצ-4065/27 1/1/1966 קוסטה-ריקה – יומנים  דוחות והערכות מצב
חצ-4001/5 3/1/1966 בוליביה – יומנים  דוחות  הערכות
חצ-4001/4 1/1/1966 יחסי ישראל – בוליביה בדרג לא ממשלתי
חצ-4001/3 1/1/1966 יחסי ישראל – בוליביה בדרג ממשלתי
חצ-4001/2 1/1/1966 יחסים מדיניים בין בוליביה לארצות אחרות
חצ-4001/8 4/1/1967 בוליביה – יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל
חצ-4001/6 1/1/1965 בוליביה – עניני פנים
חצ-4047/31 1/1/1967 סין העממית – יהדות
חצ-4047/35 1/1/1966 יחסי ישראל – סין העממית בדרג לא ממשלתי
חצ-4047/34 12/1/1965 סין העממית – עניני פנים
חצ-4047/33 11/1/1966 סין העממית – הסברה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-4001/1 2/1/1966 בוליביה – משרד החוץ
ג-5052/100 2/18/1960 דלידה בקשת "רון-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דלידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/106 4/1/1961 הנעלם הגדול בקשת "י. קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנעלם הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/107 8/29/1965 הנעלם הגדול בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנעלם הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/108 8/10/1965 האהבה מעל הכל בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהבה מעל הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5219/100 8/1/1966 מדמואזל – מחיר הבתולים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדמואזל – מחיר הבתולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5219/101 8/31/1966 המשתיקים מבורמה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשתיקים מבורמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/82 12/6/1966 שובם של השבעה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובם של השבעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/111 4/6/1967 מהמרינס באהבה בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהמרינס באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5223/101 9/17/1967 רומן בוונציה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומן בוונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-7293/24 10/30/1978 מועצת הארכיונים העליונה – המושב הי"ח פרוטוקולים
א-7031/22 3/16/1973 התנחלויות והיאחזויות – רמת הגולן  קרית ארבע  מערת המכפלה  מעלה אדומים  מרחב שלמה בתיק – דיונים ודוחות של ועדת השרים לענייני התיישבות בנוגע להקמת התנחלויות ביהודה ושומרון; החלטת ממשלה של ועדת שרים לענייני התיישבות בנושא ההתיישבות בבקעת הירדן ועל מדינות ישראל בשטחים המוחזקים; תכנית 'השידרה הכפולה' – (תכנית וכמן) – ראשי פרקים לפתרון טריטוריאלי; פרוטוקול – התייעצות בנוגע להתיישבות ברצועת עזה; רכישת קרקעות בשטחים המוחזקים – דיונים; החלטת ממשלה של הוועדה לענייני התיישבות בנושא היאחזויות נח"ל והקמת יישובים חדשים; על היישובים ברמת הגולן ועתידם – שאילתא; הצעות הקשורות בהיאחזויות נח"ל באיזור הבקעה ובמרחב ירושלים;  חשיפה – עניינים הנוגעים לאיזור רצועת עזה – על הרכוש הממשלתי הנטוש – לבדיקה מקצועית (עמודים 248-252).
גל-15557/13 3/24/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות יששכר (ישכה) שדמי – א' (24.3.1998) ראיונות של עובדי ארכיון המדינה עם אישים  מראיינת עמירה שחר שכתוב קלטת 94 +95  הראיון התבצע במסגרת פרוייקט הנצחה ליצחק רבין​
רש-5393/29 6/1/1947 Irrigation Ordinance תקנות השקיה
פ-5435/31 5/23/1947  חומרים של ג'ון קמחי חומרים שונים באנגלית שנאספו ככל הנראה ע"י העיתונאי ג'ון קמחי  אחיו של דוד קמחי: מאמרים ודו"חות: מאמר מאת קמחי בכתב העת "Tribune" ממאי 1947 בנושא מעמד בריטניה במזרח התיכון; דו"ח של הממשל הבריטי מאפריל 1948 על המהומות בעדן בדצמבר 1947; מחקר מטעם הקונגרס היהודי העולמי מדצמבר 1948 על היחס ליהודים במצרים ובעיראק; מאמר של נחמיה רובינסון מ-1951 מטעם המכון לעניינים יהודיים על לוב ויהודיה; קטעי עיתונות ממאי 1967 בנושא המהומות שהתרחשו בעדן באותה עת לקראת יציאת הבריטים; מאמר אנונימי מ-1969 בנושא הוצאה להורג של 15 יהודים בעיראק; מאמר בכתב העת "Time" (כנראה מטעם המערכת) מאוקטובר 1970 בנוגע לאירועי "ספטמבר השחור" בירדן; מאמר מאת קמחי בכתב העת "Midstream" מיולי 1974 על היחסים בין המערכת הפוליטית בישראל לצה"ל בשנים 1948 – 1974; ערכים אנציקלופדיים על בגדד ולוב; קטעים מהספר "Eternal Strager" על יהדות לוב ועדן; מאמר מערכת של העיתון "The Observer" מספטמבר 1982 המתייחס לטבח סברה ושתילה (לצד מאמרים נוספים). מכתבים ורשימות: מכתב מנובמבר 1951 שקיבל ג'ון קמחי מג'ון בייקר  הכולל ביקורת על ספרו של קמחי על המזרח התיכון; מכתב מאוקטובר 1982 מאליזבת אפלר  עורכת המשנה של כתב העת של IJA (המכון לעניינים יהודיים)  אל ג'ון קמחי  שבו היא מפנה אותו בהתאם לבקשתו למאמרים מקורות מידע על פרעות ביהו
חצ-2561/2 3/1/1950 המתרחש בהודו – סין
חצ-2548/7 3/1/1954 בעיות הודו – סין
חצ-2513/9 5/1/1953 משפט קסטנר
חצ-2464/8 4/1/1949 ההסתדרות הציונית בארה"ב
חצ-2952/9 2/1/1951 מצרים – מפרץ אילת
חצ-2537/20 12/1/1952 שיחות עם נציגי הולנד בארץ
חצ-2558/10 9/1/1953 יחסי חוץ של סין (עם מדינות שכנות)
חצ-2466/10 12/1/1949 הליגה לידידות ישראל ארה"ב
חצ-2580/25 2/1/1950 מהמתרחש בקוסטה-ריקה
חצ-2474/5 10/1/1951 ביקור אישים ישראלים בחו"ל
חצ-2573/2 3/1/1950 החלפת נציגים עם בוליביה
חצ-2573/5 7/1/1949 החלפת נציגים עם פרו
חצ-2575/26 3/1/1950 קשרי תרבות עם פרו
חצ-2576/9 1/1/1949 הכרת בוליביה בישראל
חצ-2576/11 2/1/1949 הכרת פרו בישראל
חצ-2476/4 1/1/1954 אגודות וליגות פרו ערביות
חצ-3987/27 1/1/1966 אנגולה – עניני פנים תיק אישי שאול תובל
חצ-2592/16 9/1/1949 רכוש נפקדים
חצ-2553/8 1/1/1950 עניני תעופה  עניני ספנות  דיג  וקשר ימי  תוכנית מרשל  תיירות
חצ-4045/18 1/1/1966 נפאל – ארכיון ודואר דיפלומטי
חצ-2580/12 5/1/1952 יחסי בוליביה – ישראל
חצ-2580/13 10/1/1949 נציגי בוליביה בחו"ל
חצ-2580/17 6/1/1950 מגע עם נציגי פרו בחו"ל
חצ-2561/9 12/1/1949 בעיית סין
חצ-2522/20 2/1/1951 רכש באנגליה
חצ-3044/9 11/1/1948 מצרים
חצ-3050/1 9/1/1955 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל – סין
חצ-3050/25 11/1/1954 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל ואינפורמציה – קוסטה ריקה
חצ-3072/27 2/1/1955 יחסי ישראל – פרו
חצ-3049/11 5/1/1962 אגודות וליגות פרו – ערביות
חצ-3050/33 1/1/1955 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל ואינפורמציה – פרו
חצ-3050/35 4/1/1955 שיחות עם נציגים זרים ואינפורמציה – בוליביה
חצ-3081/18 11/1/1967 שלום
גל-23803/13 12/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות מקסיקו
גל-23803/15 9/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות פרו
גל-23803/22 7/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות סין
חצ-3065/6 4/1/1954 איחוד משפחות ערביות
חצ-3062/9 6/1/1950 איראן
גל-23801/30 3/1/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-פרו
גל-23801/32 7/1/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-בוליביה
חצ-5387/40 8/1/1973 צפון קוריאה – סיוע בטחוני למדינות ערב.
חצ-7267/3 1/1/1978 ס.ס.ר  ברית-המועצות – וולנברג ראול וולנברג
חצ-8521/22 11/1/1975 ארה"ב – אנטישמיות  כללי.
גל-17100/6 2/1/1957 רצועת עזה – מסחר ותעשיה בתקופת הכיבוש בעקבות מבצע סיני (המשך מתיק 5)
חצ-8506/20 1/1/1976 סומליה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8520/13 1/1/1974 ארה"ב –  .A.D.L
חצ-9441/9 1/1/1994 ארה"ב Baker James (בייקר) – כרך ג' דיווח מקיף על ביקור מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר ג'ימס בייקר.
חצ-11007/11 1/1/1992 וושינגטון – מזכיר המדינה בייקר
חצ-9087/13 1/1/1980 עיראק – אנרגיה.
חצ-9024/2 4/1/1984 קרן המטבע הבינלאומית – (I.M.F (International Monetary Fund
חצ-1840/1 10/1/1948 אמנות גנוסייד – השמדת עמים כרך א'
ל-2244/22 1/1/1952 המטה הארצי – אסיפות והפגנות תיק משטרת ישראל  פגיעה במוסדות מק"י  הפעלת צבא בעת מהומות  משטרה צבאית  חוות דעת פצ"ר.
ג-5901/1 4/2/1958 דו"ח חברת דלק כרך א' דוחות ומאזנים
ל-3/22 1/1/1952 מטה נפת חדרה – קומוניסטים תיק משטרת ישראל  המועצה המקומית פרדיס  אסיפה ציבורית  מק"י  ח"כ מאיר וילנר.
גל-15268/11 5/1/1983 דלק ליהודה ושומרון (יו"ש) בקשות להקמת תחנות דלק ביישובי יו"ש  רישיונות לתחנות דלק  התכתבויות עם המנהל האזרחי
גל-2887/7 1/1/1972 חברת דלק (כרך א') דוחות סקירות ומאזנים של חברת דלק בשנות השבעים
חצ-2564/18 8/1/1948 בקשות ערבים ישראלים לחזור
חצ-1865/9 7/1/1950 חוק החזרת הזכויות האזרחיות לקורבנות ההשמדה הנאצית
חצ-1865/10 7/1/1950 בעיית הענקת האזרחות הישראלית ליהודים קורבנות ההשמדה הנאצית
גל-4510/11 1/1/1969 מוליך דלק לבן לירושלים תמונות  מחניכת קו הדלק ירושלים- אשדוד והתכתבויות בעניין קו הדלק הלבן לירושלים תחזיות צריכת דלק
ל-2147/17 1/1/1949 פיצויים לנפגעי מלחמה תיק משטרת ישראל  פיצויים  נזק  תוצרת חקלאית  רמת יוחנן  טפסים.
ג-6916/3 7/1/1954 היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: יולי – דצמבר. היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: יולי – דצמבר.
פ-4694/18 6/13/1969 מאמרים ומסמכים שנשלחו אל אליהו ששון בתקופות כהונתו כשר המשטרה וכחבר כנסת מגוון מאמרים ומסמכים שנשלחו אל חבר הכנסת אליהו ששון : גליון 113 של הפרסום "הוראות וידיעות" מטעם משרד הפנים מ-13.6.1969 (כולל מאמר מאת מנכ"ל משרד הפנים מאיר סילברסטון);  לקט מאמרי עיתונות בנושא ישרא – ערב מאת ד"ר ישראל פלדמן;  מאמר מאת אליהו אלישר בנושא "ערבים פלשתינאים ויהודים ישראלים" מנובמבר 1969 שפורסם בכתב העת "במערכה"(שנסגר);  מאמר מאת ישראל ישעיהו (שרעבי) לזכר הסופר יהודה בורלא מדצמבר 1969  שפורסם בכתב העת "הפועל הצעיר"(שנסגר);   מאמר מאת דוד פרחי בנושא "תעודות לתולדות "השאלה הערבית"" שפורסם בכתב עת לא מזוהה; גליון ביטאון "אכן – ארגון כן לארץ ישראל" (ארגון שאיננו פעיל)  י"ד בטבת התש"ל (23.12.1969). מסמך בשם "מצע לפסילת מאמרי גולדמן ב"הארץ"" מאמר שעליו חתום י.מ. וסרמן בנושא "כיצד מסבירים" (על פעילות מערך ההסברה הישראלי בנוגע למדיניות הממשלה ביחס למעמד השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים).  לגבי מאמר זה  שהשם המלא של מחברו אינו ידוע: השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. לגבי המאמרים של המחברים הידועים שרובם מתוך עיתונות יומית או כתבי עת שנסגרו: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל ד
חצ-10086/12 8/1/1990 לונדון – ביקור שר החוץ בנימין נתניהו ביקור שה"ח נתניהו בלונדון לשיחות על יחסי ישראל והקהיליה האירופית.
גל-12899/1 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דרוזים. כרך א' מהתיק הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה בשל מידע שעלול לפגוע בצנעת הפרט  המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2050.
גל-12900/5 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אגודה ישראלית למען אנדרטת שלום.
גל-12841/12 7/27/1976 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ההמנון הלאומי. הצעה לשינוי ההמנון
גל-12845/51 7/11/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שמעון פרס. מכתבים שנשלחו לראש הממשלה בנוגע לח"כ שמעון פרס
גל-12845/56 1/9/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – משה קצב. מכתבים מח"כ וראש מועצת קריית מלאכי משה קצב לראש הממשלה: ביקור באיראן  פיצויים למשפחות נתמכות  אזרחות כבוד חגיגות ה-30 לקריית מלאכי  קטעי עיתונות ועוד
גל-12841/6 3/23/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חגיגות המימונה. הזמנה להשתתפות בחגיגת המימונה מטעם תנועת עם אחד ביחד ומטעם הועד הציבורי לחגיגות "מימונה" ירושלים  קטעי עיתונות על המימונה
גל-12842/30 5/4/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יצחק שמיר. מכתבים שנשלחו לראש הממשלה בנוגע לח"כ יצחק שמיר
גל-12843/3 5/20/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – לנדאו חיים. מכתבים שנשלחו לראש הממשלה בנוגע לשר התחבורה חיים לנדאו  הצעת פרוגרמה – מרכז הכשרה טכנולוגית בית שמש  מכתב ניחומים על מותו של השר והנצחתו
גל-12845/12 5/25/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חיה קרוסמן. פנייה של חייקה גרוסמן לראש הממשלה בבקשה להקים ועדת חקירה
גל-12845/3 7/5/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יורם ארידור. מכתבים שנשלחו לראש הממשלה בנוגע לשר האוצר והתקשורת יורם ארידור
גל-12845/26 6/17/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – טובי תופיק. שאילתות לראש הממשלה  הצעה לסדר יום והודעת ראש הממשלה שמיר בעניין המחתרת היהודית
גל-12845/31 1/4/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גאולה כהן. הצעות לסדר יום  סיכויים וסיכונים בהקמת מדינה פלשתינית ; מדיניות הממשלה ; מסמך ישראלי לאוטונומיה התכתבויות של גאולה כהן עם לשכת ראש הממשלה
גל-12845/37 8/5/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – לוי דוד. מכתב שנשלח לראש הממשלה נוגע לח"כ דוד לוי  מכתב לסגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון דוד לוי מאת ח"כ אברהם שפירא בנושא עידוד הבנייה להשכרה
גל-12845/42 12/19/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ירוחם משל. מכתב מאתת ירוחם משל לראש הממשלה בנושא לבנון ושתי הצעות החלטה שהוגשו על ידי תוניסיה ולבנון בישיבת הועד המנהל של ההתאגדות הבינלאומית של האיגודים המקצועיים החופשיים. מכתב בנושא זכויות אדם בגואטמלה
גל-12843/8 7/15/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יובל נאמן. פניות לראש הממשלה בגין ברכות לפרופסור יובל נאמן בתפקידו כשר המדע והפיתוח
גל-12845/19 3/7/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – זבולון המר. מכתבים בנוגע לשר החינוך והתרבות זבולון המר
גל-12840/9 12/20/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תיק אישי – פאגלין עמיחי ז"ל. הנצחה וזיכרון של גידי. השגות של פאגלין בנוגע להסדר כולל ביהודה ושומרון
גל-12907/3 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מתנגדי קמפ-דיוויד.
גל-12845/16 3/17/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חיים דרוקמן. מכתב מאת הרב דרוקמן לראש הממשלה בנושא היישוב היהודי בחברון ומכתב נוסף בנושא פרישתו מהקואליציה
א-4125/3 1/1/1967 לשכת השר יוסף בורג – COORDINATOR OF GOVERNMENT OPPERATIONS IN JUDEA  SAMARIA  GAZA DISTRICT SINAI GOLAN HEIGHTS. כרך א'
חצ-10149/7 12/1/1992 ארב"ל (המגורשים)
גל-17108/37 12/1/1953 יחסי חוץ – כללי
חצ-9628/12 1/1/1990 ארה"ב – אנטישמיות.
גל-17067/10 1/1/1961 ממשל צבאי הוצאה מעטפה ובה מסמכים של שב"כ בנושא הקומוניסטים הערבים בישראל ובנושא ביטול הממשל הצבאי. ייבדק בשנת 2053
גל-17067/12 1/1/1965 ממשל צבאי – כרך ב' הוצאה מעטפה ובה דוחות של שב"כ בנושא ביטול הממשל הצבאי. ייבדק בשנת 2056.
גל-13902/13 1/1/1967 ועדה מרחבית ירושלים המזרחית והגדה המערבית (ישנן גם טיוטות בכתב-יד)
גל-17099/8 9/1/1950 ועדה לבירור בעיות שמירת הגבול
גל-13910/5 1/1/1978 סיכום ישיבת סגל ביום – 21.5.78 לשכת באר- שבע
גל-17019/14 1/1/1949 העתון "אל איתחאד"
א-306/7 7/1/1970 התישבות
חצ-10138/4 6/1/1993 ביקור ראש ממשלת נפאל בארץ
גל-14495/1 1/1/1976 ה"תכנית" – טיוטה ליועץ גור אריה.
חצ-10138/8 2/1/1988 נסיעת המנכ"ל לאמל"ט (אמריקה הלטינית)  (ארגנטינה  צ'ילה  פרו  פנמה  גואטמלה  מכסיקו)
גל-19707/1 12/13/1949 תיקי פרט של מסתננים – א. עבדול קאדר בקשת אזרח לבנוני לקבל עבודה בישראל.
א-7795/3 10/1/1959 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – 1. פרס 2. תורכיה 3. יגוסלביה – 8
א-7795/4 8/1/1962 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – 1. פרס 2. תורכיה 3.יגוסלביה – 8
חצ-2731/17 5/1/1961 מחנות ריכוז  מצבות ועוד.
חצ-2718/13 5/1/1960 הצלב האדום הבינלאומי מסמכים בנוגע למשפט אייכמן
גל-12930/1 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור. כרך א'
גל-12930/2 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור. כרך ב'
גל-12930/5 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור. כרך ה'
גל-12930/6 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור. כרך ו'
גל-12936/1 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נגד השלום בין בגין לסאדאת.
גל-40366/10 3/1/1973 אל-מפ'גר – חפציבה
גל-23575/2 3/1/1962 לשכת היועץ המשפטי – קרן המטבע הבינלאומי
גל-23574/5 7/1/1979 לשכת היועץ המשפטי – חוק רכישת מקרקעין בנגב – הסכם שלום עם מצרים 1 (הוצאו למעטפה מסמכי משרד הביטחון ופרוטוקול ועדת משנה של ועח"ב). המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2030.
גל-23574/6 8/1/1979 לשכת היועץ המשפטי – חוק רכישת מקרקעין בנגב – הסכם השלום עם מצרים 2 (הוצאו למעטפה מסמכי משרד הביטחון בנושא המגזר הבדואי). המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2031.
חצ-9851/7 4/1/1990 מוזמביק – מש"ב
גל-40432/2 3/1/1968 המפקח על התעבורה  – חוקי תנועת כבישים – תמרורים ורמזורים
גל-40432/3 1/1/1969 המפקח על התעבורה  – חוקי תנועת כבישים – תמרורים ורמזורים
גל-40432/5 1/1/1970 המפקח על התעבורה  – חוקי תנועת כבישים – תמרורים ורמזורים
גל-40428/10 7/1/1970 המפקח על התעבורה – שירותי אוטובוסים
גל-40428/13 3/1/1969 המפקח על התעבורה – מפרצי חניה וסככות לאוטובוסים ולהסעת חיילים
חצ-10040/21 1/1/1993 מועביט (מועצת הביטחון) – מז"ת (מזרח תיכון) – מגורשים
חצ-10039/17 8/1/1992 מגורשים
חצ-9919/11 4/1/1988 ארה"ב – אנטישמיות
חצ-10031/5 1/1/1989 קולומביה – יחסים כלכליים ומסחריים
ל-2292/27 1/1/1951 המטה הארצי – טיפול המשטרה במעברות (כרך ב') תיק משטרת ישראל  טיפול במעברות בחורף  מעברות תשי"ג  מעברת מגדל גד  חבילות שי  פקודת יום לסיום מבצע מעברות  צעצועים  ממתקים  שוטרים במעברות  דוח שבועי  פרטי לבוש לילדים  כלכלת שוטרים  מפעל כוס חלב.
ל-2292/64 1/1/1953 המטה הארצי – הבטחון בכפר סבא תיק משטרת ישראל  הקמת נקודת משטרה  כפר סבא  חיסול מעברת כפר סבא.
חצ-10039/13 1/1/1993 מגורשים
חצ-10039/14 2/1/1993 מגורשים
חצ-10039/16 1/1/1992 מגורשים
חצ-10038/7 4/1/1990 דו"חות הצלב-האדום על ביקורים בבתי-סוהר ובבתי-חולים
גל-12929/5 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות מ'
ג-10907/11 1/1/1977 עינויים – מאמר
ג-11115/1 3/1/1976 היועץ לענייני ערבים (2)
ג-11115/2 3/1/1976 היועץ לענייני ערבים (2)
גל-66663/2 2/14/2013 תיק חפיפה למנכל משרד הפנים חלק א תיק חפיפה בנושא יחידות המשרד (הלשכה המשפטית  היחידה הארצית לאכיפת חוקי תכנון ובנייה  מינהל לשירותי חירום  מינהל התכנון  מינהל לשלטון מקומי  הרשות למאגר ביומטרי  יחידת המשנה למנכ"ל  חשבות) – מבנה ארגוני  תפקידים  תכניות עבודה; טפסים ונהלים; הצעה לרה-ארגון של המשרד ועוד.
גל-66661/10 3/1/2013 סקירת היועץ המשפטי בהתאם לנוהל העברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד הפנים בעת כינון ממשלה חדשה סקירת היועץ המשפטי בהתאם לנוהל העברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד הפנים בעת כינון ממשלה חדשה – סמכויות משרד הפנים  נוהל מתנות  זכויות ומחויבויות שרים  הנחיות שונות של היועץ המשפטי לממשלה ועוד.
גל-66623/12 12/1/2014 תיק חפיפה שר הפנים חכ גלעד ארדן תיק חפיפה לשר הפנים גלעד ארדן בנושא המנהל לשלטון מקומי
גל-66603/12 1/1/2012 תיק חפיפה חלק 1 מפעל הפיס תיק חפיפה לחבר דירקטוריון חדש – תזכיר ותקנון ההתאגדות של מפעל הפיס  תחומי פעילות ומבנה ארגוני של מפעל הפיס  ההיתר החוקי לפעילות מפעל הפיס  "מורה דרך" – אמת מידה להקצאת כספים לרשויות המקומיות  רשימת ידעי סיוע לשנת 2012 ועוד.
טס-3003/235 2/4/1970 טס_3003_235-1036 חיילי צה"ל בעמדה מבוצרת ברמת הגולן; במקום זה נערכו קרבות.
מ-1341/11 3/5/1943 משטרה מנדט מסמכי משורת המנדט- מכתבים במגוון רחב של נושאים. מכתבים בנוגע למכונוץ כתיבה השייכות למשטרה  בנוגע להתקדמות חקירות והחלטות שופטים. וכן מכתבין בנוגע למגורים ודיור של שוטרים.
מ-1341/12 11/19/1946 משטרת המנדט: הוצאת כספים במירמה על ידי שוטרים מסמכי משטרת המנדט – מכתבים של תושבים מכפר איסדוד שמתלוננים על הונאה כאשר שוטרים לוקחים מהם כסף בטענה להמשך העסקת הפועלים בתחנת המשטרה. תלונות למפקד המשטרה באזור.
מ-1341/17 1/14/1940 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמכים בנוגע לאישורים רפואיים ובדיקות רפואיות לשוטרים. תיעודיים רפואיים.
מ-1341/19 8/1/1946 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- תעודות רפואיות ואישורי מחלה.
מ-1341/59 7/21/1946 משטרת המנדט: דיון בנוגע לעצור מסמכי משטרת המנדט- מכתבים הנוגעים לשחרור של עצור מחוסר ראיות (דיון במכתב על השאלה האם העצור גם החזיק בחותמת רשמית של המשטרה באופן לא חוקי).
מ-1341/60 6/19/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מכתבים של מומחה לכתבי יד עם מסקנותיו  וכן דפים עם דוגמאות של כתבי היד ששימשו אותו. וכן מכתב הבקשה שנשלח אליו מהמשטרה.
מ-1341/64 1/14/1938 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מגוון רחב של מסמכים  כולל בעיקר מסמכים בנוגע לאבחון כתבי יד  ומפות  וכן בקשות של שוטרים לגבי חופשות וכדו'.
מ-1341/65 1/5/1943 משטרת המנדט:  מסמכי משטרת המנדט- מסמכים בעיקר בנוגע לבדיקות כתבי יד (מי כתב מסמכים  אמינות וכו') כולל גם מסמכים בנוגע לשכר השוטרים ונתונים טכניים.
ג-3296/30 1/3/1955 פניות ציבור- הנרייטה סולד פניות בנושא ציון שנת ה-100 להנרייטה סאלד  הוצאת הביוגרפיה של הנרייטה סאלד  הקדשת ספר השנה של הדסה להנרייטה סאלד  הזמנה לטקס הקדשת בית הספר לאחיות "הדסה" על שמה ועוד.
גל-7410/6 9/26/1946 רשימת הבוגרים של כנסת ישראל בירושלים פנקס הבוגרים של כנסת ישראל  ירושלים תש"ז.
פ-2423/26 2/28/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ח. קרלינסקי מכתב בכתב יד
פ-2839/77 1/1/1905 חומר של אברהם משה לונץ – הרב א.ש. זרחי (מלואיסויל) חומר של אברהם משה לונץ – הרב א.ש. זרחי (מלואיסויל)
פ-2839/84 1873-01-01 07:00:00 חומר של אברהם משה לונץ – [מנשה גרזוסבערג] חומר של אברהם משה לונץ – [מנשה גרזוסבערג]
פ-2839/89 1873-01-01 07:00:00 חומר של אברהם משה לונץ – מכתב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי אל לונץ בדבר מקום הגיחון חומר של אברהם משה לונץ – מכתב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי אל לונץ בדבר מקום הגיחון
פ-2840/16 1/1/1920 כתר תורה כתר תורה – תעודת ההכתרה של הרב יוסף חיים זוננפלד לרב הראשי של העדה החרדית ואגודת ישראל בארץ ישראל.
פ-2840/17 1/1/1975 כפר השילוח התימני / רחבעם זאבי אומרים ישנה אר מסיפורי רחבעם זאבי על כפר השילוח התימני
פ-2840/26 3/24/1919 [ועד הכללי] כנסת ישראל ועד הכללי כנסת ישראל
פ-2840/28 7/19/1928 ירושלים. בית דין הגדול לכל מקהלות האשכנזים מכתב של בית הדין הגדול לכל מקהלות האשכנזים בירושלים לרב אליהו מרדכי אייזנשטין גזבר ועד הכוללים בירושלים על כסף שנמסר לו.  על המכתב חתומים הרב צבי פסח פרנק והרב יוסף גרשון הורוויץ
פ-2839/23 1896-08-15 07:00:00 חומר של אברהם משה לונץ – המבורגר יהודה חומר של אברהם משה לונץ – המבורגר יהודה
פ-2840/39 12/1/1919 מכתב יעקב הכהן ש"ק אל מרדכי ליב רובין אב בית הדין של האשכנזים בירושלים מכתב יעקב הכהן שכי ש"ק ש"ך שכביץ מגדרה אל הרב מרדכי ליב רובין אב"ד של האשכנזים בירושלים. בעמוד האחרון רשומה בכתב יד שמפרטת על המכתב – הנושא: הפולמוס בין חוגי החרדים בשנות העשרים בא"י  מחזיקי הדת  המזרחי  אגודת ישראל (דגל ירושלים) המכתב הוא מכסליו תר"פ. במכתב מוזכרים גם הרבנים יצחק ירוחם דיסקין  חיים זוננפלד  ומאיר חוטימסקי מעקרון
פ-2840/40 1/1/1915 פנקס בכתב יד פנקס בכתב יד
פ-2840/41 1/1/1915 רישומים מתוך פנקס או ספר רישומים מתוך פנקס או ספר
פ-2427/43 4/11/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים קרלינסקי מכתב בכתב יד
מ-1180/5 12/16/1925 Travel of a forty of Armenian Orphans to Nicossia נסיעה של ארבעים יתומים ארמנים (ככל הנראה שרידי הג'נוסייד הארמני) לניקוסיה
מ-1260/10 5/22/1922 עורך דין David Moyal – דוד מויאל מסמכים שונים בנוגע למינויו כעורך דין וכדומה
פ-2457/12 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות  מאמרים וכתבים של מלאכי שהודפסו בכתבי עת שונים ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות  מאמרים וכתבים של מלאכי שהודפסו בכתבי עת שונים – ביצרון – הדין והחשבון של ועדת האומות המאוחדות  תמונות הווי ממדינת ישראל  ל"תולדות "הלבנון" הירושלמי  אגרות סופרים עבריים ספרדים ועוד
פ-2457/13 1/1/1981 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לתולדות מלחמת הכוללים בירושלים מאמר של מלאכי – "בצרון" קיץ תשמ"א – סתיו תשמ"ב
פ-2457/25 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלחמת הישוב ברפורמה ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלחמת הישוב ברפורמה
פ-2457/27 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תעודה לגאולת הכותל המערבי שכבר ראתה אור  ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תעודה לגאולת הכותל המערבי שכבר ראתה אור
פ-2457/31 5/19/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עלית – רגל של "חובבי-ציון" (שבועות תר"ן)
פ-2457/15 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוחות קיר של א. בן – יהודה ושל י.ד. פרומקין  מאמר של מלאכי – לוחות קיר של א. בן – יהודה ושל י.ד. פרומקין
פ-2457/20 7/15/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הדבור העברי בארץ ישראל 
פ-2457/54 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבורי הישוב הישן  ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבורי הישוב הישן
פ-2457/55 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רי"מ פינס על הצעת אנגולה מכתב למערכת מאת אליעזר רפאל מלאכי על הצעת אנגולה  הפועל הצעיר וכיבוש העבודה
פ-2457/41 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אסור לבקר "הדואר"
פ-2457/42 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרבן הנאצים "הדואר" 
פ-2457/43 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רא"י קוק כרבה של ירושלים  ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רא"י קוק כרבה של ירושלים
פ-2457/50 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חוה הירשנזון" דף מידע מאת אליעזר רפאל מלאכי על חוה הירשנזון
מ-1187/1 11/5/1931 Admission of labour for the King David Hotel
מ-1187/2 11/23/1931 Admission of labour for the King David Hotel
מ-1187/18 6/20/1932 Admission of labour for Lawrene T. Beck & Co.
מ-1187/19 7/13/1932 Facilities to Archaeological Excavators in Trans-Jordan
מ-1187/20 8/18/1932 Admission of labour for Dr. Ing. W. Stross Contractor
מ-1187/21 10/7/1933 Facilities to Tell Deuveir Archaeological Expedition of the Wellcome Historical Museum
מ-1187/22 4/29/1932 Facilities to Archaeological Expedition in Palestine General Policy
מ-1187/3 5/21/1932 Admission of labour for the King David Hotel
מ-1187/4 10/25/1932 Admission of labour for the King David Hotel
מ-1187/5 9/24/1933 Admission of labour for the King David Hotel (a party of 50 Baobarine for the season of 1933-1934)
מ-1187/6 7/3/1930 Admission of labour for the "Omanuth Co Ltd." Tel Aviv (printing & publishing Co)
מ-1187/7 8/20/1930 Admission of labour for Telenglas (B. M. Telenglas) Factory for all Limits of Mirrors works Jaffa. Tel Aviv.
מ-1187/8 9/1/1930 Admission of labour for the Palace Hotel Jerusalem
מ-1187/9 12/11/1930 Admission of labour for the Fasto Hotel
מ-1187/10 1/27/1931 Admission of labour for the city Engineer's Department Municipality of Jerusalem
מ-1187/11 3/20/1931 Importation of labour by Maud Eliash & Awad
מ-1187/12 4/13/1931 Admission of labour for Alssses H.I. Deen & Bros. Contractors for Trans-Jordan Frontier Force
מ-1187/13 5/20/1931 Admission of temporary labour for Salien Kailo
מ-1187/14 7/31/1931 Admission of workers for the University of Pennsylvania's Expedition of Beisan
מ-1187/15 10/14/1931 Admission of labour for S. Awad T. Dounie & B Katinke
מ-1187/16 11/23/1931 Admission of labour for Professor Garstang's Expedition to Jericho
מ-1187/17 11/27/1931 Admission of labours to R.A.S.C. Barrat. Dept.
מ-1187/23 11/4/1932 Admission labour to the Arab Shoe Factory of Abanson. Fures Jaffa
מ-1187/24 2/8/1933 Admission Labour for the American School of Oriental Research
מ-1187/25 2/8/1933 Admission labour for the Factory of "The Progress Bent. Furniture factory Tel Aviv"
מ-1187/33 6/16/1924 Demands for labour Schedule October-March 1924-5
מ-1187/34 1/30/1925 Demands for Labour Schedule April to sept. 1925
מ-1187/35 8/12/1925 Demands for Labour Schedule October-March 1926
מ-1187/36 2/17/1926 Demands for Labour Schedule April-Sept. 1926
מ-1187/37 8/12/1926 Demands for labour Schedule October 1926 to March 1927
מ-1187/38 2/7/1927 Demands for Labour Schedule April-Sept 1927
מ-1187/39 11/21/1922 Technical Changes for Workmen
מ-1187/40 1/10/1928 Statistics of Boys & Girls Learning School.
מ-1187/41 10/19/1924 Labour employed by the R.A.F. Ramleh Contractors
מ-1187/42 2/18/1921 Labour control
מ-1187/43 12/4/1924 Labour for "Hameretz" Textil & Co. Tel Aviv בקשות כניסה לפלשתינה א"י לטובת אנשים אשר פניהם מועדות ישר לעבודה בטוחה אצל נותני עבודה ידועים: בית חרושת "המרץ".
מ-1187/44 3/23/1925 Intimidation in labour Disputes
מ-1187/45 5/22/1925 Certification of Plumbers
מ-1187/46 12/23/1925 Conditions of Cultiration of Citrus Fruit
מ-1187/47 4/5/1921 Dilb. Immigrant Camp
מ-1187/48 1/1/1927 Standing Local Comities Fruit Inspection Service
מ-1187/49 2/8/1926 Labour Organizations in Palestine
מ-1187/26 5/16/1933 Admission labour for the "Carlton" Bar-Restaurant Café Prof. Cohen Bros. Tel-Aviv
מ-1187/27 2/1/1933 Admission labour for the Palestine Glass Company Tel-Aviv
מ-1187/28 1/1/1930 Admission of labourers for the Wellcome Historical Museum Sirector Adv. J. L Starbey
מ-1187/29 9/29/1933 Admission of labours for the Palestine Publishing Co.
מ-1187/30 1/9/1934 Admission labourers for the Metal Goods Factory Bnei Brak
מ-1187/31 12/6/1933 Admission labourers for the Metal Works Haifa
מ-1187/50 12/8/1924 Apprenticeship Comolitions
מ-1187/51 6/19/1926 Customs report on Economic Conditions of Palestine
מ-1187/52 1/24/1922 Labour at the P.W.D Public Works Department
מ-1187/53 4/10/1927 Demand for Establishment of Employment Office
מ-1187/54 5/25/1926 Cooperative Societies Public Establishments Employees of Labour in Palestine
מ-1187/55 10/18/1930 Haifa-Baghdad Railway Survey Parties
מ-1187/56 6/8/1930 Employment of labour by Public
מ-1187/57 12/14/1930 Labour Investigations Jerusalem
מ-1187/58 3/23/1931 Drivers for Haifa Harbor
פ-2457/70 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קן" שנה לעלית תלמידי הגר"א "הדואר" אארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קן" שנה לעלית תלמידי הגר"א "הדואר"
פ-2457/74 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רי"ל מרגליות והגר"א מוילנה ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רי"ל מרגליות והגר"א מוילנה
פ-2457/60 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שיחה עם הרב י.ל. פישמן  ועידת הסתדרות המורים העברית הארצית שיחה עם הרב י.ל. פישמן
מ-7105/1 1/1/1924 [BOOK of OATHS – ממשלת א"י הנציב העליון – ספר השבועות]
מ-7105/2 8/1/1933  Palestine Government – BOOK of OATHS ממשלת א"י הנציב העליון – ספר השבועות
מ-7105/3 9/1/1937 BOOK of OATHS הצהרות בשבועה של נציבים עליונים  פקידי מימשל בכירים ושופטים – לשמור אמונים לממשלת בריטניה
פ-2457/97 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרים שונים ב"הדואר" יצחק בן צבי  "שבי ציון"  ראשית העיתונות ההיתולית בארץ ישראל