אוגוסט 2022

.1 | 998 תיקים - 160,401 עמודים - 15 לאוגוסט 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-1058/12 01/01/1902 הממשל העות'מאני – סנז'אק ירושלים תרגום לעברית של מסמכים שונים של הממשל העות'מאני בירושלים מתחילת המאה העשרים בעוסקים בין השאר בערביי ארץ ישראל ובישוב היהודי בארץ  כולל מושבות עלייה הראשונה.
פ-2125/11 26/12/1906 מכתבים ממניה שוחט למנחם אברהם אוסישקין מכתבים בשפה הרוסית בענינים אישיים.
פ-2387/10 06/11/1915 יפוי כח מאת "החברה העות'מנית למסחר  חקלאות ותעשייה בקושטא  אגודת נטעים" אל חיים כהן. יפוי כח בשפה הגרמנית למכירת מניות החברה הנ"ל שניתן לחיים כהן למטרת רכישת חלקות אדמה והרחבת הנטיעות בסוריה ובפלשתינה. המסמך חתום בידי אהרן אייזינברג  נשיא החברה  ואליהו קפלן  חבר הנהלת האגודה.
פ-2082/41 01/07/1919 רישום פרטים בנוגע לענפי המשק בקבוצת כרמל רישום פרטים בנוגע לענפי המשק בקבוצת כרמל
פ-2122/2 01/01/1920 אוסף קטעים מ"ספר השומר" מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי  מניה שוחט ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2198/4 01/01/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים חיבורים בנושא פרקי חיים בשם "נסיעתי הראשונה לארץ ישראל"  "אני עולה לארץ ישראל" ועוד. התאריך משוער.
פ-2123/17 01/01/1920 ספר מאת משה וילבושביץ. טיוטת ספר הזיכרונות של משה וילבושביץ  (טיוטה מתוקנת של התרגום מגרמנית  חלק ראשון של הספר).
מ-5125/13 28/10/1920 [שרות אנטי מלרי] התכתבות בעניין פעילות נגד מלריה ומניעת מלריה במקומות שונים בארץ  סיכומי פגישות של הוועדה המייעצת לפעילות נגד מלריה.
פ-2084/44 01/01/1921 מאמר מאת יוסף אבידר מאמר מאת יוסף אבידר "על מאורעות תרפ"ט" שהתפרסם ב"ספר הגנת ירושלים"  קטעים מזיכרונות יצחק שדה ומוסה סלומון. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-1185/47 09/08/1921 Admission of Labour for Philadelphia Universiity Expedition Chicago University Expedition (Antiquities) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לעובדים (בעיקר ממצרים) שיעבדו בחפירות ארכיאולוגיות בארץ (מגידו  בית שאן ועוד מקומות) מטעם אוניברסיטת פילדלפיה ושיקגו והמוזאונים שלהם. כולל רשימות ושמות.
מ-1184/21 23/01/1922 Labour Disputes Jaffa District מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות וויזות ואישורי כניסה לעובדים שיעבדו בארץ ותכתובות אודות חלוקת המשאבים. תכתובות עם סוכנויות שהביאו עובדים לארץ  שביתת עובדים בפתח תקווה ובמרכז וההסכמות איתם שהביאו לסיום השביתה. תכתובת אודות סכסוכים בין עובדים (פועלי בניין  אופים  עובדי ניקיון ועוד) ומעסקים  שביתות  תלונות ועוד. כולל שמות
מ-1260/25 03/02/1922 Ishak Ben Yamini – יצחק בן ימיני יצחק בן ימיני (קליין)  בקשת רישיון לעריכת דין בארץ ישראל-תעודות המעידות על הכשרתו במשפטים: לימודי משפטים באוניברסיטה ממשלתית במזרח הרחוק (ולדיבוסטוק)  רכישת נסיון מקצועי בתחום עריכת דין  בקשה להיבחן בבחינות לעריכת דין בארץ ישראל  פנייה למועצה המשפטית בבקשה לקבלת רישיון לעריכת דין בא"י  לבקשתו מצורפות המלצות מקצועיות ומסמכים אישיים (שינוי שם  תעודת יושר)  עבודתו כעורך דין ועוד.
מ-1185/41 08/03/1923 The Palestine Textile Co. Ltd. Block & Reichept. מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות אודות העובדים במפעל טקסטיל  כולל שמות של עובדים ווידוי העובדה שהם עובדים שם אחרי שקיבלו ויזות כדי לעבוד שם.
מ-1184/22 08/10/1923 Labour for cllessts E.DI.A. De-Farro & Co. (Contractors of Cairo) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע לעבוד בארץ  (בעיקר בפחם  גם פה מופיע מר פארון) וויזות ואישורי כניסה  כולל רשימות ושמות. כולל בעיקר עובדים אך גם רשימות תיירים שעברו את הגבול לארץ.
פ-2084/32 16/08/1924 מכתבים מו. הקר לרחל ינאית בן-צבי מכתבים בשפה הגרמנית בנוגע לנסיונות חקלאיים בחוות הלימוד.
מ-1185/42 22/08/1924 Weaving & Spinning Factory of Mbr. Delfiner Tel-Aviv מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות אודות מפעל טוויית צמר ומשי. בקשות אישור ויזות לעובדים משוויץ ומאוסטריה. כולל שמות.
מ-1185/50 20/01/1925 Labour for the Central Coffee House "Haifa" מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות עובדים זרים (בעיקר ממצרים) לעבוד במפעל קפה  כולל שמות.
פ-2068/4 01/01/1926 קטע עיתונות פרוטוקול ועידת הפועלות בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "דבר". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-1185/14 19/02/1926 Labour for Abboud Pharon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט– מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע ממצרים לעבוד בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
פ-2121/25 06/10/1926 מכתב מאירמה לינדהיים למניה שוחט מכתב בשפה האנגלית בנושא היחס העוין מצד תנועת העבודה וההסתדרות כלפי נציגי "הדסה" בארץ ישראל.
פ-2904/9 01/01/1927 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
פ-2904/12 01/01/1927 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
פ-2323/3 01/01/1927 מכתב מאיתמר בן-אב"י לצירי הכנסיה הט"ז. מכתב בשם "כשתל אביב גוססת" שכתב איתמר בן-אב"י לצירי הכנסיה הט"ז.
מ-1185/49 07/04/1929 Admission of labour for the University of Chicago (Chicago expedition) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לעובדים זרים (בעיקר ממצרים) שיעבדו בחפירות ארכיאולוגיות בעיר מגידו. מטעם האוניברסיטה בשיקגו  כולל שמות.
גל-64112/10 01/05/1929 אגודה קואופרטיבית היגרוסקופיה בע"מ
מ-1185/48 10/05/1929 Admission of labour for the Philadelphia Unversity Expedition מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים (בעיקר ממצרים) שיגיעו לארץ מטעם המוזיאון האוניברסיטאי בפילדלפיה כדי לעבוד בחפירות ארכיאולוגיות בבית שאן. כולל רשימות ושמות.
גל-63946/7 01/06/1929 הנמל קבוצה קואופרטיבית להובלה תל אביב בע"מ בהתחלה האגודה ישבה ביפו ואחר כך  בעקבות פתיחת נמל תל אביב עברה לשם
גל-64112/8 01/06/1929 אגודה צרכנית יצרנית שתופית צרכניה בשכונת בורוכוב בעמ
גל-63946/3 01/09/1929 תנובה חברה חקלאית שתופית לתוצרת משקי העובדים במחוז ירושלים בע"מ
גל-63946/6 01/12/1929 קופת מלוה וחסכון קואופרטיבית של העובדים בפתח תקוה אגודה הדדית בע"מ
גל-64112/6 01/11/1930 ביתיר אגודה הדדית בע"מ
גל-63946/4 01/04/1931 המעביר אגודה שיתופית  שירות ציבורי עירוני בתל אביב וביפו בע"מ
גל-63945/3 01/09/1931 קופת מלוה וחסכון אגודה הדדית באר יעקב בע"מ
פ-2904/4 01/01/1932 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא ייסוד החווה בנהלל.
פ-2904/5 01/01/1932 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא המשתלה במשק הפועלות.
פ-2072/34 23/01/1932 קטע עיתונות כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר" בנושא ועידת הפועלות הרביעית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63945/11 01/02/1932 מרכז שתופי לאגודות חקלאיות תנובה בארץ ישראל תל אביב בע"מ
גל-64106/4 01/04/1932 אגודה הדדית בית שתופי ד של הפלס ברמת גן בעמ
מ-1185/38 28/02/1933 Admission of Labourers for Messrs. R. Pharaon & Fils. Haifa (a party of 100 labourers) מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות ומסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע ממצרים לעבוד בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
גל-63945/4 01/04/1933 שכונת ברוכוב חברה שתופית להתישבות בע"מ
מ-1727/6 07/05/1933 Sitkov Isahar of Rehovot –  Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק  – יששכר סיטקוב  רחובות.
מ-1185/39 27/06/1933 Admission of labourers for Messrs.R. Pharaon & Fibs. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע ממצרים לעבודה בפחם תחת מר פארון. כולל הארכות עובדים שכבר שהו בארץ. וכן פרטים אודות עובדים שסיימו את עבודתם וחזרו למצרים. כולל רשימות ושמות.
גל-63943/4 01/07/1933 קפת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בהרצליה בע"מ
גל-64156/5 01/11/1933 קופת מלוה וחסכון כפר יהושע אגודה שתופית בע"מ
גל-64113/2 01/12/1933 אגודה צרכנית יצרנית של כרכור בעמ
גל-64106/5 01/02/1934 הספקת המים בבני ברק אגודה שתופית בעמ
גל-64106/2 01/02/1934 אגודה הדדית בית שתופי ו של הפלס בתל אביב בעמ
מ-1185/40 07/02/1934 Admission of labourers for Missr. R. Pharaon & Fils. מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע ממצרים לעבוד בארץ תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
גל-64156/3 01/03/1934 הנוער הציוני קבוץ כפר סבא קבוצת פועלים שתופית להתישבות בע"מ
גל-64156/4 01/03/1934 קבוץ השומר הצעיר מלט קבוצת פועלים שתופית להתישבות בע"מ
גל-64106/6 01/06/1934 שרות מכוניות הדר הכרמל והרצליה בע"מ
גל-64109/1 01/07/1934 מרכלת אגודה שתופית עבמ
גל-64109/2 01/07/1934 הבשר אגודת קצבים שתופית בפתח תקווה בעמ
גל-64109/4 01/07/1934 אגודה שתופית לכספור וחקלאות כפר ברנדיס בע"מ
גל-64109/5 01/07/1934 אגודה שתופית חקלאית של הירקנים העברים בארץ ישראל בעמ
גל-64109/8 01/07/1934 שכונה א של הפועל המזרחי אגודה שתופית בעמ
גל-64112/9 01/10/1934 החקלאי הצעיר בני בנימין אגודה קואופרטיבית בע"מ
גל-64110/5 01/10/1934 אררט קואופרטיב אגודה שתופית בירושלים בע"מ
מ-1727/5 23/11/1934 Moshe Gelfand of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – משה גלפנד  רמת גן.
פ-2153/19 01/01/1935 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים אודות עליית נערות מארצות מזרח אירופה לארץ ישראל וקליטתן בחווה החקלאית על ידי מועצת הפועלות. נפילתו של עלי בן-צבי.
גל-2525/7 15/03/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 10376 עד 10400.
גל-2525/8 11/04/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 10351 עד 10375.
גל-2525/11 03/05/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 10326 עד 10350.
גל-63944/12 01/06/1935 בתי עובדים בירושלים אגודה הדדית בע"מ מעונות עובדים רחביה
גל-2525/9 06/06/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 10301 עד 10325.
מ-5128/10 08/08/1935 Department of health – Antimalaria measures – Antimalaria work in Palestine אנטי מלריה – פעולות נגד המלריה בארץ ישראל (פלשתינה). התכתבות בין המזכיר הראשי למנהל שרותי הבריאות בנוגע להכנת פרסום על הישגי ממשלת א"י בטיפול ובמניעת מלריה באמצעות מחלקת הבריאות  פניות לקבלת עותקים מעלון הקמפיין כנגד המלריה בפלשתינה  דו"ח פעולות כנגד המלריה בשנת 1935  סקר נתונים על הירידה במחלת המלריה ועוד.
גל-63945/7 01/01/1936 משק שריד קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
גל-63944/15 01/01/1936 אגודה צרכנית יצרנית שתופית כפר אזר בע"מ
גל-63944/17 01/02/1936 אגודת מים שתופית במושב כפר מלל בע"מ
פ-2087/18 03/02/1936 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
גל-63944/4 01/06/1936 יבול אגודה חקלאית שתופית לשיווק לאספקה ואשראי בכפר מלל בע"מ
גל-64109/6 01/06/1936 הכרמל השאנן אגודה שתופית להובלת נוסעים ומשא בחיפה בעמ
גל-64106/3 01/08/1936 אגודה הדדית בית שתופי ה של הפלס בתל אביב בע"מ
גל-63944/24 01/09/1936 כפר ברנדיס אגודה שתופית לכספור וחקלאות בע"מ מימון
גל-64231/2 11/09/1936 קרית עבודה בית אגודה שתופית בעמ תקנון  מאזן ומסמכים כלכליים שונים של "האגודה השיתופית של קריית עבודה" (האגודה שהקימה את שכונת קריית עבודה שהפכה בהמשך לחלק מהעיר חולון) ומסמכים משפטיים בנוגע לפירוק האגודה.
גל-64105/14 01/03/1937 קופת תגמולים של עובדי עירת תל אביב בעמ
גל-64319/11 21/04/1937 קרית עבודה א אגודה שתופית בעמ מסמכים כלכליים שונים של "האגודה השיתופית של קריית עבודה"  האגודה שהקימה את שכונת קריית עבודה שהפכה בהמשך לחלק מהעיר חולון.
גל-2527/5 18/06/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 23501 עד 23525.
פ-2132/23 01/01/1938 מאמר מאת רחל שמחוני מאמר בשם "בחוות הלימוד בירושלים בימי המאורעות".
פ-2199/29 03/03/1938 ארכיון תנועת העבודה רשימות ואישור קבלת חומר ארכיוני מיצחק בן-צבי לארכיון העבודה.
גל-64105/3 01/06/1938 בית שלמה אגודה שתופית בתל אביב בעמ
פ-2840/2 29/06/1938 בית הספר לבנות א' (למל)  ירושלים – מלכה בן צבי בית הספר לבנות א' (למל)  ירושלים – תעודת גמר בית ספר עממי של מלכה בן צבי. בתיק גם 2 תעודות שלה מבית ספר לקצרנות בלונדון.
גל-63944/18 01/09/1938 קואופרטיב הנמל החדש בע"מ
גל-64105/12 01/09/1938 קבוצת קולנוע הצפון אגודה שתופית בעמ
גל-64105/10 01/09/1938 קבוץ המדינתיים ע"ש רוברט שטריקר אגודה שתופית להתישבות בעמ
פ-2569/8 21/09/1938 רשימות שונות של ספרים  עיתונים וכתבי עת עתיקים. קבלות ואישורים על חלופי מטבעות עתיקים. בתיק רשימותספרים  עיתונים וכתבי עת עתיקים וכן קבלות ואישורים על חלופי מטבעות עתיקים.
גל-64105/6 01/10/1938 קרית חרושת אגודה שתופית בעמ
פ-6168/1 09/10/1938 אלבום – חייל התחבורה אלבום מעוצב מתקופת שירותו של אברהם כהן כנוטר במשטרת הרכבות. תמונות מהווי הנוטרים בתקופת המנדט.
גל-63944/22 01/12/1938 קדימה אגודה שתופית להספקת מים בע"מ
גל-64106/1 01/12/1938 אגודה הדדית בית שתופי צבי בעמ
מ-1727/18 07/03/1939 Kibbutz Hashomer-Hatzair "Leshichrur" – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קיבוץ "השומר הצעיר"-"לשחרור" (רישיון ע"ש אפרים מיכנל)  רחובות.
גל-63944/13 01/04/1939 אל על אגודה שתופית חקלאית ברמות השבים בע"מ
גל-64105/2 01/08/1939 מנורה אגודה שתופית של מגדלי פרי באביחיל בעמ
גל-63944/11 01/09/1939 גזה קבוצה לאריגת יד בחיפה אגודה שתופית בע"מ
מ-1727/24 19/10/1939 Jakob Shloosh of Tel Aviv – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יעקב שלוש  חברת אגד  תל אביב.
מ-1727/9 11/12/1939 George Garry of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ג'ורג' גרי  גדרה.
מ-1727/105 19/12/1939 Santelle John Bernard – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ג'ון ברנרד סנטל.
מ-1727/10 27/12/1939 Ben Shemen Junior and Children's Farm – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – רשיונות לאנשים שונים  ועד כפר הנוער בן-שמן (תחנת הנוטרים).
מ-1727/11 31/12/1939 Margulies Raphael of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מרגוליאס רפאל  תל בנימין.
פ-6168/6 01/01/1940 אלבום עבר הירדן אלבום תמונות מעוצב מתקופת השהות בעבר הירדן. ארמון האמיר עבדאללה (תצלומים מחדרי הארמון  חצר הנשים  מבצר הארמון)  תמונות הווי  נוף  חגים ועוד.
מ-1727/12 08/01/1940 B. Drutter of Tel Aviv – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ב. דרוטר  עבור החברה הא"י לסיגריות בע"מ.
מ-1727/16 10/01/1940 Mendel Rosenberg of Ramatayim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מנדל רוזנברג  רמתיים (שומר בפרדס).
מ-1727/17 14/01/1940 Nehemia Borenstein of Bnei Braq – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נחמיה בורנשטין  בני ברק.
מ-1727/19 15/01/1940 Committee of Qiryat Josef- Application for a licence to carry a firearm  בקשה לרשיון לנשיאת נשק -ועד שכונת קרית יוסף (העברת רשיון ע"ש דוד קט)  תל אביב.
מ-1727/21 15/01/1940 Committee Kfar Bilu – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד כפר ביל"ו (אליעזר קפצן  יצחק קפצן  אריה רבינוביץ'  זאב לדיזינסקי).
מ-1727/22 15/01/1940 Pardess co-operative society – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אגודת "פרדס" בע"מ (אגודה קואופרטיבית של פרדסנים בע"מ).
מ-1727/13 16/01/1940 Kvuzat Shiller of Gan Shlomo – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד קבוצת שילר (אגודת פועלים להתיישבות שיתופית)  גן שלמה על יד רחובות. מצורף רשיון על שם דוד לכטר David Lechter בעמ' 17.
מ-1727/96 18/01/1940 The Anglo Flaestine Bank Limited – Petah Tikvah – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ישי ענתבי  קלמן כהן  רחביה בן ברוך.
מ-1727/20 21/01/1940  Committee of Shkhonat Sheinkin – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד שכונת שינקין (אגודה שיתופית בע"מ)  רמת גן.
מ-1727/23 21/01/1940 Adir Coop. Society – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חברת שיתופית "אדיר" בע"מ (פרדסנות  מגדלי תפוזים). רשיונות לאיסיג בירנבאום  יעקב רוזנבאום  צבי קלאוזנר.
פ-2309/43 01/03/1940 מכתב מברוך אוסטרובסקי אל ברזילי. מכתב מברוך אוסטרובסקי אל ברזילי בנוגע לפעילות של המועצה המקומית רעננה.
גל-63944/21 01/03/1940 הכרמל השאנן אגודה שתופית להובלת נוסעים ומשא בחיפה בע"מ
מ-1727/100 27/03/1940 Kupat Milve Vehisachon Shitufit Shel Haovdim – Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קופת מלווה וחסכון שיתופית של העובדים בפתח תקווה – חנלס חיים.
ג-6490/24 01/10/1940 שר הפנים חיים משה שפירא התכתבות עם משרד הפנים  הסתדרות הפועל המזרחי בארץ-ישראל ומכתבי תנחומים על פטירתו של השר חיים משה שפירא
מ-1727/95 07/10/1940 Kupath Milveh Vehissahon Kfar Sava – Ramatayim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קופת מלווה וחסכון שיתופית של העובדים בכפר סבא בע"מ.
מ-1727/94 14/10/1940  Kupat Ashrai Vehisachon – Petah Tikvah – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיונות לנשיאת נשק – ישראל טרופ  לאה פיינשטין  יהודה אשרוב  כספי דוד – פתח תקווה.
מ-1727/99 04/11/1940 Riyahi Mohamed – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/102 15/11/1940  Pardo Nehemya of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נחמיה פרדו  גדרה.
מ-1727/101 19/11/1940 Wieder Meanachem of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מנחם וידר  ראשון לציון.
מ-1727/104 02/12/1940 Liddy James Francis – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פרנסיס ג'יימס לידי.
מ-1727/109 03/12/1940  D.R. Hedberg – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – D.R. Hedberg
מ-1727/108 08/12/1940 Fish Simha of Givaat Rambam – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שמחה פיש  גבעת רמב"ם.
מ-1727/106 25/12/1940 Florence James Murra  – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פלורנס ג'יימס מארי.
מ-1727/107 31/12/1940 Dent John Captain – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ג'ון דנט.
מ-1727/103 31/12/1940 Bishop Ronald William of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – רונלד ויליאם בישופ  פתח תקווה.
פ-273/1 01/01/1941 פרנסיס זכריא עבד-רבו – שונות גוש 2362  2387  2447  2389  פסק-דין הסכם השכרת דירה בקטמון בירושלים בין מורקוס עיסא לבין הקונסול הספרדי בירושלים ועוד.
מ-1727/114 02/01/1941 Shleimer Zvi of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – צבי שליימר  רמת גן.
מ-1727/130 28/01/1941  Friedenthal Yonathan of Herzliya –  Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יונתן פרידנטל  הרצליה.
מ-1727/148 29/05/1941 Bartolewski Stefan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סטפן ברטולוסקי.
01/01/1942 חומר הש"י (שירות הידיעות) – תצלומים אלבום תצלומים (בעיקר תמונות פספורט). חלק מן התמונות הם של אנשים שהשתתפו בהפגנה של הקומוניסטים העבריים.
גל-63944/20 01/08/1942 גן יבנה אגודה צרכנית יצרנית שתופית בע"מ
ג-6465/21 15/10/1942 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דוד בן-גוריון התיק מכיל  ברכות ליום הולדתו של דוד בן גוריון  נאום בן גוריון בוועד הפועל הציוני  סעיפי צוואתו של בן גוריון בעניין הבית בשדרות קק"ל  תנחומים על פטירת דוד בן גוריון  הזמנה לטכס אזכרה לפולה בן גוריון ועוד
ג-4794/8 18/03/1943 תיק ללא שם (המשך מתיק 7)  Supplement no. 2 – The Palesine Gazette no. 1255 – 1268 תוספת מס' 2 – פלסטיין גאזט מס' 12558- 1268
27/04/1943 חומר הש"י (שירות הידיעות)  – חקירת שמואל פרייס (חנוך) מהאצ"ל ומעקב אחרי אחרים דו"חות והתכתבות של אמשי הש"י בנוגע לחקירת שמואל פרייס (חנוך) מהאצ"ל שנחטף עעל הנראה במסגרת "הסזון" ושל אנשים נוספים ומעקב אחרי אנשי אצ"ל נוספים והיניהם: אסתר רזיאל-נאור ומרדכי הורוביץ.
גל-63944/8 01/11/1943 המלוה שירות מכוניות הר הכרמל ואחוזה אגודה שתופית בע"מ
מ-5038/14 01/01/1944 ADVOCATE HENRY CATTAN בתיק בעיקר התכתבויות של עורך הדין הנרי קטן בנושאים שונים
גל-63934/1 01/01/1944 גלילים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית מנרה בע"מ
גל-64108/13 01/03/1944 אגודה צרכנית שתופית קידום בתל אביב בעמ
פ-32/18 30/04/1944 גי – עצורים במחנה לטרון עו"ד א. מרידור – עצור בלטרון ואריתריאה בתיק התכתבויות בעניין מעצרו של עו"ד מרידור.
פ-2085/3 16/07/1944 רשימות רחל ינאית בן-צבי רשימות בשפה העברית והצרפתית בנוגע לעולים לארץ ישראל מיוון.
פ-2068/3 25/08/1944 קטע עיתונות מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "עליה על הקרקע בימי האבל". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63945/8 01/10/1944 משק שריד קבוצת השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
גל-64108/7 01/12/1944 אגודה צרכנית שתופית מחיה בירושלים בע"מ
מ-3463/12 21/05/1945  Deir Yassin vilage  Jerusalem – general
חצ-2269/17 01/01/1946 United Nations Special Committee on Palestine Working Material used in Geneva 1947
פ-2068/1 01/04/1946 קטע עיתונות מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "במחיצתם של שובתי הרעב" שהתפרסם בעיתון "דבר". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-64173/1 01/07/1946 אגודה צרכנית שתופית בן שמן בעמ תקנון האגודה הצרכנית השיתופית בן שמן  (עמודים 281 – 290)  מאזני האגודה (עמודים 292 – 311)  רשימות של בעלי המניות באגודה  מכתבים ממפרק האגודה לבעלי מניות בנוגע להחזר שובי המניה והתכתבות לגבי פירוק האגודה.
גל-64108/1 01/09/1946 אגודה צרכנית שתופית של פקידי ועובדי בתי המשפט בתל אביב בעמ
גל-64108/5 01/11/1946 צרכנית פקידי מוסדות התאחדות בעלי התעשיה בארץ ישראל אגודה שתופית בע"מ
גל-64108/14 01/12/1946 אגודה צרכנית שתופית תועלת בתל אביב בע"מ
גל-63944/6 01/01/1947 קבוצת השומר הצעיר משמר זבולון קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
גל-64108/2 01/01/1947 המסיע אגודה שתופית להובלה בירושלים בע"מ
גל-117/31 20/07/1947 רוזנטל אהרון  מושב נורדיה  ת.ד. 92 נתניה פיצויים לנפגעי מלחמה.
חצ-186/18 01/08/1947 דוחו"ת הציר תעודות בודדות מ – .1947
ג-522/114 05/12/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – וויסבורד משה משה-יצחק (מוריץ) וייסברוד. שמות מוזכרים בתיק:
ג-2537/5 01/01/1948 הגזברות בג'נבה – תיק קרן מיוחדת
פ-2404/1 01/01/1948 ארכיון רבקה גובר – תמונות תצלומים- לכיש  משפחה  קרית מלאכי.
ג-3319/17 01/01/1948 ועדה מייעצת ועדה מייעצת.
ג-3311/23 01/01/1948 תחנת משטרה בשפרעם תחנת משטרה בשפרעם.
א-7901/36 01/01/1948 3 תרשימי אותות הצטיינות 3 תרשימי אותות הצטיינות
פ-368/22 01/02/1948 מכתבים למפקדה בתיק רק: שני דו"חות יומיים מאזורי הלחימה באיזור לוד
ג-2833/131 25/02/1948 שבילי את ביניא סרטים ערבים הפקדת חומר בארכיון המדינה שוילי את ביניא
פ-368/6 28/02/1948 דו"חות מודיעין – שונות דו"חות מודיעין ובהם תיאורים שונים: "גירוש" הערבים מאדמות ובתים באיזור בית-ליד אשר בוצע על-ידי מפקד ההגנה בכפר-יונה וקצין משטרה בטול-כרם  עלי קאסם. דו"חות בשם:"המצב בעיראק"  ועוד.
חצ-2448/1 01/03/1948 מהלך פעולות האיבה וחתירה לשביתת נשק
א-7912/2 18/04/1948 ישיבות מנהלת העם – 18.4.1948 – 12.5.1948 – ט' בניסן תש"ח – ג' באייר תש"ח סטנוגרמות אחד עשר הישיבות שהתקיימו של מנהלת העם.
חצ-1838/8 01/05/1948 הצלב האדום הבינ"ל
מת-31/8 14/05/1948 עתון רשמי – הכרזה על הקמת המדינה הדפסה מהודרת וממוסגרת של "עיתון רשמי" שהוצא לרגל הקמת המדינה. ארתור שיק. מידות:59X46 ס"מ
א-7900/22 14/05/1948 עיתון רשמי – מס' 1 הכרזה על הקמת מדינת ישראל – 14.5.1948 מנשר של הממשל הזמנית הכרזה על הקמת מדינת ישראל
ג-5407/19 01/06/1948 תקנות לשעת חרום – פקוח על אניות פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות לשעת חירום ( פיקוח על אניות ) – נוסח ( מסמך יחיד )
ג-6831/14 01/06/1948 שר האוצר א. קפלן – תיק ללא שם התכתבות עם אגף התכנון והמזכיר האישי של הנשיא בענינים הקשורים לבית הנשיא  שמירת האופי הכפרי של הסביבה הקרובה לבית הנשיא  פתיחת מכון ויצמן  שחרור משכורת הנשיא ממס הכנסה.
פ-2155/13 02/06/1948 התכתבות בין ג'ורג' בן-שימול לבין אלברט בן-שימול התכתבות בשפה הצרפתית של ג'ורג' בן-שימול (תלמיד חוות הלימוד) עם בני משפחתו מקזבלנקה. בתיק גם תעודות שונות של ג'ורג' בן-שימול.
ג-336/15 01/07/1948 מחלקת המזרח התיכון שע"י משרד החוץ סקירה על מצב המעוטים ודרישותיהם
ג-336/19 01/07/1948 המזכירות הירושלמית של הממשלה התכתבות בענינים ארגוניים
חצ-2947/9 01/07/1948 מנגנון משקיפי או"ם – משקיפי או"ם כללי כולל: יחס המשקיפים לישראל  טיפול בהם  פעולות מודיעין מהתיק הוצאו מסמכים העוסקים בפעילות השב"כ. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2045.
פ-2068/17 30/07/1948 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר ירושלים" בשם "נבטיח לצמיתות את אפיה העברי של ירושלים" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-165/5 01/08/1948 הצלב האדום הבינ"ל
פ-2068/43 13/08/1948 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "על יד המעיין בעין כרם". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-126/46 17/08/1948 רוטמן יעקב ת.ד. 6020 ירושלים בתיק תביעת פיצויים של יעקב רוטמן  בגין העלמות סחורה מנמל חיפה.
ג-2191/8 19/08/1948 הנהלה – השדה השדה  כתב עת בנושאי חקלאות (ירחון למשק החקלאי המעורב)-התכתבות בין מערכת העיתון (כולל כתבי העת "השדה לגן ולנוף"  "השדה לנוער") למשרד החקלאות בנוגע לסיוע תקציבי עבור הוצאת כתבי העת לשנת תש"ט  סקירה על פעילות המערכת בשטח הספרות החקלאית  יבוא נייר עבור הדפסת ספרים חקלאיים ועוד.
חצ-18/9 01/09/1948 CROIX ROUGE CIRC התכתבות ודו"חות בנוגע לבעיית הפליטים ושבויי המלחמה לאחר מלחמת 1948  משלחת הצלב האדום הבינלאומי בישראל ועוד.
פ-2072/27 14/09/1948 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר ירושלים" בשם "ירושלים חזית ישראל" מאת יצחק בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-3769/18 01/10/1948 חילו  שארל
ג-293/87 14/10/1948 תעשיה – "זהר" – בית חרושת למרצפות מלט ומוזאיק בקשת שחרור מהצבא לצורך עבודה במפעל
ג-276/35 01/11/1948 ארצות הברית התכתבות עם הקונסוליה של ארצות הברית בירושלים ועם המחלקה הקונסולרית של משרד החוץ  בעניני ויזות ואישורים.
ג-3933/10 01/11/1948 Arabic Radio Stations Nonitored תקצירי הידיעות ששודרו בתחנות הרדיו הגדולות באזור.
חצ-20/36 01/11/1948 הצלב האדום מסמכים מ – 1948 התכתבות ודו"ח בנוגע לפליטים ממלחמת השחרור.
גל-120/44 14/11/1948 ישיבת חתם סופר רידב'ז  צפת  ת.ד.19 מכתבים מהנהלת ישיבת חתם סופר רידבז' בצפת למשרד לנפגע מלחמה עם בקשות לקבלת הקצבות לפיצוי על נזקים שנגרמו לישיבה בתקופת המצור על צפת במלחמת העצמאות בצירוף טופס רישום נזקי ריכוז נזקי רכוש (בניין) תשובה מהמשרד לענייני מלחמה והתכתבות נלווה.
פ-2070/13 23/11/1948 קטע עיתונות כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" בשם "לשמעון המפקד" (על שמעון סמרגד). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-120/18 24/11/1948 וקסלר שמואל  צפת. בית כנסת חב'ד נזקי מלחמה לבית הכנסת חב"ד בצפת
חצ-88/7 01/12/1948 א. לוריא התכתבות אישית
ג-10906/45 01/12/1948 שכר דירה שיכון מרכז תיאום
גל-893/14 01/01/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – פירסומת על ועדת ג'נבה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – פירסומת על ועדת ג'נבה.
ג-2172/27 01/01/1949 הנהלה – ארגון הגננים חיפה התכתבות בין ארגון הגננים למשרד החקלאות (מדור שתלנות וגננות) בעניין מינוי מדריכים למשקים  הזמנה לכינוס ארצי של ארגון הגננים  סיוע תקציבי להוצאת העיתון "השדה לגן ולנוף"  מיכון חקלאי ועוד.
גל-5904/2 01/01/1949 תכניות מחוז הצפון – כפר אתא התכתבות בנוגע לשיכון חיילים משוחררים
חצ-2454/3 01/01/1949 מו"מ שביתת הנשק עם מצרים ברודוס – מברקים נכנסים (תיק מלשכת השר)
חצ-2454/4 01/01/1949 מו"מ שביתת הנשק עם מצרים ברודוס – התכתבות עם האו"ם (תיק של המשלחת ברודוס)
גל-121/11 01/01/1949 למברג יצחק שכ' הספרדים  צפת פיצויים על נזקי מלחמה
חצ-173/12 01/01/1949 ספרד – פרנסיסקו פרנקו
ג-3315/18 01/01/1949 בית-משפט – בית-שאן בית-משפט – בית-שאן.
ל-2143/14 01/01/1949 מודיעין – ועדת תיאום משנית תיק משטרת ישראל  ועדת תיאום משנית  חלוקת נשק  הממשל הצבאי  מחסום צמח  ביקורת  מעברי גבול  מעבר מנדלבאום  צמח  מעבר עזה  מסתננים  עריקים  קומוניסטים  בטחון הרכבת  הברחת בשר  הבדואים בנגב    רשיון מגורים זמני  מורים לעברית בכפרים הערבים  איסוף נשק  דרוזים  צ'רקסים  הממשל הצבאי  בעיית ההסתננות
גל-131/1 26/01/1949 בית הכנסת חב'ד  צפת תביעת פיצוי על נזקי מלחמה. צפת.
ג-9038/9 01/02/1949 בעיות המיכון 1949 התכתבות  זכרון דברים ונתונים בנושא מיכון עבודת המשרדים  האותיות וסדרן במכונת כתיבה ועוד
ג-277/41 23/02/1949 פורטוגל התכתבות עם משרד החוץ על הודעה לממשלת פורטוגל בדבר הקמת המדינה.
חצ-2454/15 01/05/1949 מושבות איטליה לשעבר
גל-64155/9 01/05/1949 דורי אגודה שתופית לשכון עובדי לשכת הבקרת בתל אביב בע"מ
חצ-1819/8 01/06/1949 או"מ – רשימות מסמכים
ג-97/12 30/06/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – זכרון דברים מפגישות עם מר קפלן
ג-2318/20 15/07/1949 כפר אתא – משרד העבודה תיק על שיכון "העולה החדש" בכפר אתא- אגודה שיתופית בע"מ. התיק מכיל התכתבות ותצלומים בנוגע להתחלת בנייה של שיכון העולה החדש  הקמת קופת חסכון לעזרה הדדית לעולים חדשים ותרשימים.
ג-832/34 02/08/1949 פניות שקוטלגו באות ש' רשימות המורים ושעותיהם  נתונים על המורים  התלמידים והכיתות; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים למפקח צ. צמחוני  לבית-החינוך; תוצאות הבדיקות של הועדה הסניטרית שע"י המועצה למען אגודות הבריאות בחיפה  תקנון המועצה ועוד
גל-6364/3 30/08/1949 מושב בני-ציון שירותי הדת במושב בני ציון – דו"חות הוצאות ההקצבות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"ח ביקור; התכתבות
חצ-3067/11 01/09/1949 . F.A.O
ג-10908/19 01/09/1949 לשכה לתכנון ותיאום כלכלי – Housing Schemes תכניות שיכון מיקומי תכניות שיכון  מפת אתרים מוצעים לתכניות שיכון  סוגי בתי מגורים (dwellings)  כמויות ועלויות  תכניות לבתים דו משפחתיים ועוד.
ג-10908/20 01/09/1949 לשכה לתכנון ותיאום כלכלי – Housing Schemes List of Plants  Equipment תכניות שיכון -רשימת מפעלים וציוד
ג-6178/1 09/09/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – נשים התכתבות בנושא הכשרה מקצועית בתחום התפירה לנשים ערביות.
חצ-6020/15 01/10/1949 ברזיל (Brazil) התכתבות בין אברהם דרפקין ממחלקת אמריקה הלטינית לבין קונסול הכבוד של ברזיל סמואל מאלמוד.
גל-106/49 19/10/1949 אסתרזון אליעזר  רח' שאוקי 8  חליסה  חיפה בקשת פיצוי בגין פגיעת רכוש במהלך מלחמה.
ג-2318/17 21/11/1949 כפר אתא – חשבונות השיכון התכתבות בין אגף השיכון במשרד העבודה לסוכנות היהודית  חסרת סולל בונה וגורמים נוספים בנוגע  לתוספת למשכנתאות לשיכון משכנות בקריית פרוסטיג (שכונה בכפר אתא (קריית  אתא))  תשלום עבור עבודות טופוגרפיה  עבודות ביוב ושימוש במיכליות לאספקת מים.
ג-4979/29 30/11/1949 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – התכתבות עם שרת העבודה ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – התכתבות עם שרת העבודה.
ג-2313/29 08/12/1949 הרצליה תכנון השיכון וביצוע התכתבות ודוחות בנושאים: בניית שיכון  בניית מתקן לאגירת מי ביוב  בקשות לדיור בשיכון  תכנון שכונת נוף-ים  תרשימים.
ג-2939/8 01/01/1950 דשנים וחומרים כימיים (המשך מתיק 7) בתיק רק סקירה על הקמת מפעל לדשנים בארץ. (המשך בתיק 9)
ג-5556/5 01/01/1950 עליה מארצות שונות התכתבות עם גורמים שונים ביניהם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  הנהלת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ומשרדי ממשלה
פ-2759/34 01/01/1950 כפר הנוער עין כרם – מאזן
פ-17/19 01/01/1950 משפט פוצ'יץ – כרך א' גליון האשמה  עדויות תביעה במשטרה של העדים יצחק בן דוד בירנצויג  חנה אשת חיים ז'יכלינסקי  לאה אמיתי (ארליך)  אליעזר בן יוסף וינברג  אפרים בן יצחק רוזנברג  אריה בן שמריהו צוקר  אברהם בן אהרון פרידנטל  צבי בן שמואל כץ  אפרים בן טובה פיפק (פופק)  ישראל בן אברהם יוסף שרמן  פנחס בן יעקב שטיינהרט  נחמיה בן חנוך וורמן  אריה בן ישראל רוזנבלט  יחיאל בן אליהו געואנטשניטר  מרים בת גרונם גוטהלף  משה בן עלמה קליינמן  וולף בן יעקב בליזקו  בלה וינר  איסר בן ברוך גרבר  דוד טופל ולזר בן חנוך לנגה. בנוסף  בתיק הערות לעדויות בבית המשפט  דו"ח מסדר זיהוי  קטעי עתונות ועוד.
א-7913/84 01/01/1950 רשימת נושאים לספר טקסים רשימת 38 נושאים של טקסים ואירועים ממלכתיים.
גל-17103/22 01/02/1950 העברת ערבים אל מעבר לגבולות ישראל רשימה שמית של מגורשים לירדן והחלטות בענינם  התכתבות בנושא.
חצ-2452/5 01/02/1950 מעבר אילת – חילופי מברקים
חצ-3774/50 01/02/1950 שכרי  שאכר מחמוד. חסוי
חצ-2579/15 01/02/1950 אישים בארגנטינה בתיק גם התכתבות על מותה של אשת נשיא ארגנטינה אווה (אוויטה פרון)
גל-54174/34 09/03/1950 קרית חרושת – תכנון השיכון. תיק על תכנון שיכון בקרית חרושת (חלק מקריית טבעון) המכיל התכתבות ודוחות בנושא הצעות לבניית שיכון העולים.
ג-784/91 11/03/1950 בית-הספר לילדי עולים בבורגתא ( עובדים ) חילופי מכתבים בין בית-הספר בבורגתא למחלקת החינוך ולגורמים אחרים. נתונים על התלמידים ועל המורים. הודעה על ביקור בבית-הספר בבורגתא.
ג-866/45 22/03/1950 בית-הספר מזרחי שואבה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר המזרחי שואבה ותעוז (סריס)  טבלאות מערכת השיעורים בכיתות שונות; נתונים על המורים  התלמידים  השעות והכיתות (כולל מסמך: עצומת הורים לפתיחת בית-הספר מזרם המזרחי בכפר העבודה סריס ע"י ירושלים)  רהיטים לבית הספר  נערים עובדים.
חצ-2452/1 01/04/1950 לוחמה כלכלית וחרם ערבי
פ-16/17 03/04/1950 מבורך  פודמסקי  יונגשטיין תיק פלילי.
ג-2312/15 09/05/1950 בנימינה התכתבות ודוחות בנושאים: רישום משפחות כמועמדות לדיור ע"י מועצת הפועלים  העברת משתכנים לדיור  מסירת בתום בשיכון בנימינה  אכלוס דירות בשיכון קרן וורבורג.
פ-2158/6 20/06/1950 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי מכתבים בשפה העברית  היידיש והאנגלית אודות פעילותה הציבורית במפלגת פועלי ארץ ישראל ובענינים אישיים.
ג-4742/12 13/07/1950 הרב יוסף רוכורגר ירושלים בקשה של הרב לתמיכה ומכתב תשובה.
גל-6338/10 26/07/1950 שואבה בתיק התכתבויות בנוגע לשואבה: המקוה בשואבה  דו"חות כספיים  דו"ח ביקור.
ג-3577/62 09/08/1950 מחזות – זאב מרקוביץ התכתבויות בנוגע למתן הרשאה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות להופעות בארץ.
מת-3/9 12/09/1950 דיוקן של דוד בן גוריון ציור שמן של דוד בן גוריון. עם קופסת קרטון תואמת הכוללת גם נייר עיתון מתאריך 02/08/1951.  צויר ונשלח על ידי נתן מילר ברוקלין.  מידות: 32X38 ס"מ
א-7909/3 27/09/1950 פגישות עם ראש-הממשלה דוד בן-גוריון בענין המלחמה בשוק השחור – 27.9.1950 – 4.10.1950 התייעצויות בנושא המלחמה בשוק השחור
ג-5392/20 01/10/1950 חוק הגנה בפני מעשי בגידה חילופי מכתבים בין היועץ לעניני ערבים יהושע פלמון לבין היועץ המשפטי של משרד ראש-הממשלה י. נכט בדבר חקיקת חוק הגנה בפני מעשי בגידה.
גל-1697/7 10/12/1950 בית ספר ממלכתי דתי לנוער שואבה התכתבויות בנושא פיקוח על בית הספר לנערים עובדים בשואבה  סידור העבודה בבית הספר  כוח אדם וספרי לימוד ועוד.
ג-600/1 01/01/1951 לשכת הבחירות לכנסת השניה רשימות בעלי זכות בחירה אזור קלפי מ-366 עד- 390
פ-2158/16 25/02/1951 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והיידיש אודות הקמת מבנה בית תרבות ב"בית קשת" ובעניניים אישיים.  יצחר וובינר.
גל-17097/12 01/03/1951 תלונות ערבים בקשר לשטחים מערבה מקו העמדות העירקיות התכתבות בענין בקשות להחזר קרקעות באזור המשולש.
חצ-18/8 01/03/1951 CROIX ROUGE CIRC התכתבות בעברית ובצרפתית עם הצלב האדום בנוגע למועצת הצלב האדום בטורונטו  העברת גופתו של דוד רזיאל מעיראק  יהודי עיראק  תקציב הצלב האדום ועוד.
גל-3947/33 07/03/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – בורגתה א-ם מיפוי  בורגותה.
ג-2308/1 31/05/1951 אבן יהודה – תכנון השיכון התכתבות ודוחות בנוגע לשיכון מעברת אבן יהודה  הזמנת תכנון של שיכון  העברת הפחונים והצריפים לשטח הציבורי.
ג-815/41 28/06/1951 מעברה בני-ציון שע"י רעננה פנית אברהם ברגר למפקח דה-פריז בדבר הצורך בהקמת בית ספר של המזרחי במעברה בני-ציון בגלל רוב דתי באוכלוסייה (מסמך יחיד).
ג-4712/24 30/06/1951 רוטמן יעקב רח' נחלת בנימין 131 תל-אביב רשיון יצוא
פ-17/14 01/08/1951 חוק לעשיית דין בנאצים – האשמתו של מ. פוצ'יץ  סגן ראש המשטרה היהודית במחנה פסק הדין וגזר הדין בענין אלזה טרנק שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב  חלק מפסק הדין בעניין רעיה האנס (הנס) שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב  כתב האשמה נגד משה פוצ'יץ והודעות לעדים.
גל-63949/22 01/09/1951 כפר עולי פולניה אגודה חקלאית שתופית בע"מ
ג-2319/19 06/09/1951 כפר חסידים – חלוקת דירות תיק בנוגע לדיור לעובדים שונים בכפר חסידים  דירות בשכירות  חשבונות ותכנון עבודות מים.
ג-786/56 17/09/1951 בית-הספר לנערים עובדים סריס – שואבה ( מזרחי ) בית-הספר לנערים עובדים בשואבה ( סריס ) – סידור עבודה
גל-64008/15 30/09/1951 כפר מישר אגודה חקלאית שתופית בעמ כפר מישר אגודה חקלאית שתופית.
ג-2654/10 18/10/1951 תיקים כלליים – ענינים כלליים של מועצות מקומיות הצלב האדום בינלאומי התכתבות קצרה בנוגע לאגרות והעברת הודעות
גל-6957/21 23/11/1951 היועץ המשפטי – הצעת תקנון הדיון בבתי-הדין הרבניים שתי גרסאות של הצעת תקנון הדיון בבתי-הדין הרבניים.
פ-17/21 25/11/1951 פרטיכל ממשפטו של פושיץ – בית הדין המחוזי תל אביב פרוטוקולים מדיוני משפטו של משה בן ישראל פוצ'יץ: עדויות עדי התביעה וולף בן יעקב בליזקו (בליסקו)  אהרן וורסמן  משה במברג  יחיאל געוממנטשניצר  אפרים פיפק  יצחק בירנצוייג  אהרן פרידנבל (פרידנטל)  לאה ארליך (אמיתי)  שלמה רובינשטיין  ישראל לונטל  יעקב צבי בהריר  אריה צוקר  שפרה גרטנר  ישראל שרמן  אברהם פרידנטל  מרים גוטהלף  אפרים רוזנברג  אליעזר לונברג  משה קרייציק  נחמיה וורמן  משה קליינמן  ד"ר אלכסנדר צלניקר  חנה ז'יכלינסקי  יהושע גרינברג  עדותו של הנאשם משה פוצ'יץ  חקירה נגדית של הנאשם  עדי ההגנה: ד"ר יוסף קלאנברגר  אלישע רוזני  אסתר זייפמן  לאה פשפיורקה  יוכבד וייסבלום  רגינה רבקה גרטנר  לובא אלוינה  אסתר טונבום  שושנה וכהולצר  פנחס לנגר  שמחה קורן  נחמן קורן ופסק הדין.
גל-1679/55 24/12/1951 משגב דב מכתב של בן ציון לוריא מנהל המחלקה לתקן בתי הספר היהודיים למועצה המקומית גדרה בנוגע לשכר לימוד לילדי משגב דב
גל-3956/32 01/01/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – תקומה אישורים ושירטוטים
ג-2939/7 01/01/1952 דשנים וחומרים כימיים פרוטוקולים של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ  דו"חות  הסכם בין החברה לבתי-הזיקוק  התכתבות שוטפת ועוד. (המשך בתיק 8)
חצ-2454/16 01/01/1952 יחס ללאומיות ולאחדות הערבית
ג-7074/6 01/01/1952 משרד ראש-הממשלה- המועצה המדעית – התכתבות עם ארכיון המדינה התכתבות עם הממונה על שרותי האינפורמציה  המועצה המדעית בנושאים: העברת חומר לגנזך  חוות דעת בנושא בדיקתם ושמירתם של סרטי קולנוע ועוד.
גל-53389/18 30/01/1952 בני ברק – חלוקת דירות התכתבות בענין בניית שיכון עולים לתושבי מעברה.
חצ-356/13 01/02/1952 הצלב האדום  ב'.
פ-1023/20 02/04/1952 South Africa – קטעי עתונות על אנרגיה אטומית בדרום-אפריקה. קטעי עתונות על אנרגיה אטומית בדרום-אפריקה.
טס-3025/639 01/05/1952 בן גוריון דוד ראש הממשלה דוד בן-גוריון בסיור בכרמלית בחיפה   גוזר סרט.
טס-3025/446 01/05/1952 בן גוריון דוד ראש הממשלה דוד בן-גוריון בסיור בכרמלית בחיפה  עם ראש העירייה של חיפה   אבא חושי (מימינו)
חצ-2454/23 01/05/1952 הודעות לעיתונות – עניינים מדיניים ומינויים
חצ-356/22 01/05/1952 יחסי ישראל – סוריה  א'.
חצ-356/12 01/06/1952 הצלב האדום  א'.
גל-66923/23 11/06/1952 תקנות ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה תשלום פיצויים הודעות תקנות ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה תשלום פיצויים הודעות
גל-127/27 13/07/1952 חנא עיסה גריס  נצרת טופס לתביעה לקבלת פיצויים על נזק למבנה ותשובת העיריה
ג-391/2 15/07/1952 קטעי עתונים על מותו של קפלן – קטעי עתונות בענין מותו של אליעזר קפלן  סגן ראש הממשלה בתיק קטעי עיתונות בעניין מותו של אליעזר קפלן.
גל-126/65 21/07/1952 גולדברג משה  מטולה בתיק התכתבויות בעניין פיצויים לנפגעי מלחמה.
ג-2356/13 29/07/1952 פניות מאורגנות לשיכון עממי – מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל  תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבות עם מנחם פרוש בנוגע לשיכון העממי בירושלים.
חצ-356/14 01/09/1952 הצלב האדום  ג'.
פ-2070/7 01/10/1952 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" בשם "סולל וחוצב" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7233/19 01/10/1952 . מכתבים יוצאים פנחס לבון
חצ-347/55 01/11/1952 אישי סוריה ועובדי ממשלתה
פ-2102/56 17/11/1952 עלון עלית הנוער בשם "קבוצת בני המושבים" בתיק גם מכתבים שנשלחו מגורמים שונים לרחל ינאית בן-צבי בבית הנשיא.
פ-2102/3 01/12/1952 מאמר בשם "הנשיא השני של מדינת ישראל" מאמר שהתפרסם בביטאון "מחברת" אודות בחירתו של יצחק בן-צבי כנשיא מדינת ישראל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4421/36 19/12/1952 מגורים אגודה שתופית תיק של משרד הבינוי והשיכון על האגודה השיתופית "מגורים" לשיכון עובדי עיריית ת"א-יפו.
חצ-352/3 01/01/1953 הסתדרות ציונית בסוריה
ג-3315/22 01/01/1953 בתי-דין בדוויים בתי-דין בדוויים.
ג-3319/32 01/01/1953 מחנות עבודה מחנות עבודה לאסירים
ג-3313/36 01/01/1953 מגדל אשקלון מגדל אשקלון.
ג-2312/26 19/01/1953 בת-ים התכתבות ודוחות אודות דיור למפונים מתל-עריש  תנאי התשלום בשיכון בת-ים  מפוני שיכון עממי יפו דג'אני וקבלת בתים במסגרת השיכון העממי.
ג-2327/19 15/03/1953 קרית ביאליק (קרית שמריהו) תיק על קרית ביאליק (קרית שמריהו) המכיל תלונות משתכנים שהופנו לחברות רסקו ושיכון עובדים על ליקויים בשיכון ותיקוני הליקויים.
חצ-353/42 01/05/1953 מהנעשה בסוריה
פ-2070/6 08/05/1953 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "ימים ראשונים: ליד קברו של דוד רמז" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2165/24 13/06/1953 רשימת תפקידים של הנשיא יצחק בן-צבי. תחומי פעילות של הנשיא בן צבי כולל מסיבות וקבלות פנים הנערכות בבית הנשיא. מצורפת רשימת מסיבות ראשי חודשים שנערכו בבית הנשיא ליוצאי גלויות שונות.
חצ-3738/6 01/07/1953 ש. דיבון התכתבות בין משה"ח לנציגות ארה"ב ואח'; הצעת תכנית פעולה במז"ת של דיבון לשה"ח וכו'
ג-5357/36 16/07/1953 עוזאי יעל תיקה האישי במשרד ראש הממשלה: מתן מלגה להשתלמות בארצות הברית במסגרת הסיוע הטכני  השתתפותה בכנוס המשפטאים הבינלאומי  מילוי מקומו של רם חביב  מכתבי תודה על ספרים שנשלחו אליה ועוד.
ג-2831/117 30/08/1953 בן דור לאה בקשה לשגרירות ארה"ב להנפקת ויזה לגב' לאה בן דור לצורך הצטרפות למשלחת של הבונד.
גל-64047/8 30/09/1953 ארגון הגננים בישראל אגודה שתופית חקלאית בעמ מאזנים
פ-2069/10 20/11/1953 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "ליד הגבול בירושלים" בנוגע לרצח הנוטר ציון מנטון מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2010/5 30/11/1953 אישורי תקציב אגף התקציבים אישור תקציבי לתשתיות השקיה וחקלאות.
גל-129/41 20/12/1953 קרביץ שמואל עין עירון דאר כרכור תביעת פיצויים על גניבת אתון.
ג-2939/9 01/01/1954 דשנים וחומרים כימיים (המשך מתיק 8) פרוטוקולים  דו"חות התקדמות והתכתבות של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ. (המשך בתיק 10)
ג-4422/6 21/01/1954 עובדי הקואופרציה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון עובדי קואופרציה בירושלים במסגרת מפעל השיכון העממי.
גל-70221/5 04/02/1954 THE DRUZE חיבור שכתב נשיא המדינה יצחק בן צבי  על העדה הדרוזית בישראל.
חצ-6021/21 01/03/1954 ברזיל התכתבות משה טוב עם אידל ביקאר מברזיל.
פ-2920/8 01/03/1954 המועצה העליונה לתרבות פרוטוקול ישיבת המועצה העליונה לתרבות בנושא הנחלת הלשון העברית.
גל-5103/59 01/03/1954 אביד וספיה סלים
ג-10896/21 01/03/1954 חמש שנים של המשק הישראלי סקירה של המצב במדינה חמש שנים להקמתה בנייה  השקעות  כלכלה ותוכניות כלכליות
חצ-276/10 01/04/1954 חוזרים . F.A.O
חצ-163/12 01/05/1954 היועץ בן-צור מכתבים נכנסים ויוצאים
ג-4428/5 07/05/1954 רמת-השרון תיק של משרד הבינוי והשיכון על רמת השרון המכיל התכתבויות על תכנוני בנייה  הלוואות ועוד'.
ג-4960/13 30/05/1954 משנה למנכ"ל מילמן – עולי בולגריה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לעולי בולגריה בסן סימון (קטמון) המכיל התכתבויות על חשבונות  מחירי דיור  עבודות לבניית תשתיות ביוב  ריהוט  הצעות למועמדים לשיכון ועוד'.
ג-2254/56 08/06/1954 דיירי מעון עולים אבו-טור בתיק רק מכתב מנציגי ועד הדיירים במעון עולים בשכונת אבו טור בירושלים עם תלונה על הכוונה לסגור את המעון ואישור ממשרד רה"מ על קבלת העתק מהמכתב.
גל-6936/39 10/07/1954 אגף התכנון – עמק-חפר – בורגתא תכנית בנין ערים עח/1/110 בורגתא – עמק חפר ותכנית  עח/2/110 בורגתא שינויים לתכנית מפורטת  אישורן  הפקדתן ופרסומן.
חצ-2452/4 01/09/1954 פרשת האוניה "בת-גלים" – חילופי מברקים
חצ-132/29 01/09/1954 צה"ל
חצ-3753/11 01/11/1954 שונות (ערבית)
פ-2001/38 22/11/1954 יצחק בן-צבי – משה סקילי מכתב מאהרן כהן סקילי לנשיא בן-צבי בו הוא מבקש ממנו עזרה במאבק שלו נגד גירושו ממגוריו במערת אליהו הנביא בחיפה  אליה נכנס כשומר המקום מטעם העדה הספרדית  מכתב תשובה שלילי מלשכת הנשיא המסביר לסקילי שהבקשה אינה בתחום סמכותם.
ג-5361/7 01/12/1954 אליהו גולומב ז"ל פרטי-כל מישיבת ועדת השרים בקשר לתכנית בית ההגנה – בית גולומב 9.1.55; החלטה בנדון וכו'
חצ-581/10 01/01/1955 קלן – יחסים כלכליים עם מערב גרמניה במסגרת הסכם השילומים דוח פעולות חברת השילומים  חשבון החשב הכללי (משרד האוצר) עם חברת השילומים.
ג-489/154 24/01/1955 פישמן רחל  בתיק התכתבויות ואישור משרד האוצר בעניין רכישת מקרר חשמלי
ג-373/6 01/02/1955 מערכת הבטחון קטעי עתונות
ג-489/29 27/02/1955 שפירא דבורה פרלה  בקשה לרכישת מקרר חשמלי תמורת לירות ישראליות.
גל-452/9 01/03/1955 תיק השחיטה בארגנטינה (המשלחת השלישית) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב שמעון אפרתי  מנהל מחלקת הכשרות ברבנות הראשית לישראל  בנוגע למשלחת השחיטה השלישית לארגנטינה: נסיעתם של הרבנים כתריאל פישל טכורש ויוסף בנימין וינר  סקירות הרב טכורש על פעילות המשלחת בבואנוס איירס וברוסאריו  מברקים  מכתבי "ישאר – חברת ישראל-ארגנטינה בע"מ"  פרוטוקול מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל בנושא כשרות ודו"ח הרב טכורש משליחותו בארגנטינה  ייבוא בשר קפוא  מכתבי הרב שמואל יעקב בהר"י גליקסברג ועוד.
ג-2321/12 13/03/1955 מחנה דוד התכתבות בדוחות בנושאים: תכנון הבניה לשנת 1955/56  חיסול המעברה  בניית בית ספר בשיכון  טיפול בבעיית החנויות  בניית בית ספר ובית כנסת.
ג-2939/10 01/06/1955 דשנים וחומרים כימיים (המשך מתיק 9) דו"חות ייצור והתכתבות בענין ייצור ותקציב של חברת דשנים וחומרים כימיים. (המשך בתיק 11)
גל-17110/16 01/08/1955 יונה בלטמן (אישי)
א-7913/27 19/08/1955 דרישת עולי פרס במושב פטיש בנגב לקבל חינוך דתי עבור ילדיהם דרישת תושבי מושב פטיש  הורי תלמידים שעלו מפרס (איראן)  להקמת בית ספר ממלכתי-דתי במושבם.
חצ-2454/7 01/09/1955 תקרית חאן יונס (תיק של ג. רפאל)
חצ-2453/9 01/10/1955 השתתפותנו בדיון על קבלת ירדן לאו"ם תזכיר שחובר על-ידי ד"ר רובינסון
פ-2067/7 21/11/1955 קטע עיתונות נאום רחל ינאית בן-צבי בועידת הפועלות השביעית שהתפרסם בעיתון "דבר". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7225/14 01/12/1955 . יחסי ישראל-סוריה
ג-2833/100 15/12/1955 טיילור רוז מכתב מטילור רוז לדוד בן גוריון.
ג-2939/11 01/01/1956 דשנים וחומרים כימיים (המשך מתיק 10) התכתבות שוטפת  דו"חות התקדמות של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ. (המשך בתיק 12)
פ-2756/1 24/01/1956 אנו עולים – ספר מאת רחל ינאית בן-צבי התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים בנושא הספר "אנו עולים" – הוצאתו לאור  תגובות עליו  תירגומו לאנגלית ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3086/3 22/02/1956 כרטיסי ברכה ותנחומים כרטיסי ברכה ותנחומים.
א-7901/19 24/02/1956 הממשל הצבאי שני עותקים של דין וחשבון של הועדה לבדיקת עניני הממשל הצבאי (ועדת רטנר) ודו"ח של ועדת השרים לענייני ממשלת צבאי (ועדת רוזן).
גל-69717/7 01/03/1956 אגרל תכנון מרכזי פיתוח עירוניים אגרל תכנון מרכזי פיתוח עירוניים.
ג-3588/51 11/03/1956 מחזות – להקת רוברט שאו תוכנית מופע של מקהלת רוברט שאו  קטעי עיתונות בנושא המקהלה   מכתב מ-ו.ה. רוברט למועצה לביקורת סרטים עם בקשה לאישור המופע  טופס הבקשה שהוא מילא וההיתר שהתקבל מהמועצה להופעה של המקהלה בישראל.
חצ-3064/1 01/04/1956 פדאיון
ג-2323/5 02/05/1956 נתיבות – חלוקת דירות בתיק התכתבות בנוגע לבקשות דיור בנתיבות שהייתה חלק מהמועצה האזורית עזתה (מועצה אזורית שדות נגב); דיור למפקדה ולמפקדים של צה"ל.
גל-9132/2 31/05/1956 מסע תעמולה בגרמניה בתיק התכתבויות ופעילות בעניין עידוד תיירות מגרמניה לישראל וכן פעילות לעידוד התיירות לישראל בקרב חיילי צבא ארצות הברית המשרתים בגרמניה.
חצ-20/34 01/06/1956 הצלב האדום התכתבות ודיווח בנוגע לסמל מגן דוד אדום
מגע-88/24 01/06/1956 תיק של משרד הפנים בתקופה הירדנית  קומוניזם משרד הפנים בירושלים בתקופה הירדנית  מעצר אנשים שהואשמו בקומוניזם  פתקי עיתונות בערבית ועוד.
חצ-2980/5 01/06/1956 ירדן – ארמון הנציב (6)
פ-2072/6 05/06/1956 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "עם רחל ינאית בן-צבי" מאת אברהם חיים אלחנני. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-20/35 01/07/1956 הצלב האדום התכתבות ודיווחים בנוגע לקהילה היהודית במצרים  מסמכים על יהודים בתקופת מלחמת העולם השניה.
חצ-385/14 01/10/1956 אוניברסיטת בר-אילן
חצ-2474/8 01/10/1956 חידוש המלחמה – מבצע סיני
גל-64027/20 04/11/1956 אגודה צרכנית יצרנית שתופית קלחים בעמ רישום אגודה צרכנית יצרנית שתופית קלחים.
חצ-3118/1 01/12/1956 פולין – מדיניות חוץ
חצ-3118/4 01/12/1956 פולין – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3118/9 01/12/1956 פולין – יחסים עם המזה"ת (המזרח-התיכון)
פ-2070/29 09/12/1956 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "רמה"  אודות אירמה לינדהיים  מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2073/2 01/01/1957 ספר בשם "האחות" לזכר שרה לישנסקי ספר בשם "האחות" לזכר שרה לישנסקי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-5978/22 01/01/1957 חוקים  צווים ב.ג.צ מס/220 – אברהים עאמר אל אטרש
ג-4375/24 14/01/1957 תיקי ישובים – עתלית – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות בעתלית.
ג-2104/3 17/01/1957 ועדות – ברור עניני רשות הפיתוח עם העיריות התכתבות חיים לבנון מעיריית תל אביב בנוגע הסדר היחסים עם רשות הפיתוח
גל-3869/1 31/01/1957 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – ירושלים תכניות בנייה בירושלים – מרכזיית ירושלים  בית הנשיא  קרית היובל  רוממה  קטמון  קרית מנחם  בית וגן  מוסררה  מנחת
ג-6406/21 01/02/1957 הקונסוליה ההולנדית -1 הודעות ובקשות מהקונסוליה  תשובות הממונה (כולל רשימת אנשי השגרירות לקבלות אשרות מעבר בפסחא)
ג-2939/12 01/02/1957 דשנים וחומרים כימיים (המשך מתיק 11) דו"חות רווח והפסד  פרוטוקולים והתכתבות שוטפת של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ.
ג-5448/10 01/02/1957 ארכיב משרד ראש הממשלה – חלק ב' סקירה על סקר בדבר מועמד מנהלי ארכיבים במשרדי הממשלה; ארכיב הלשכה הראשית – דו"ח על פעולת ארכיון הלשכה  רשימת החומר לביעור ולהעברה לגנזך המדינה וכו'; ארכיב הלשכה לסיוע טכני – דו"ח על בדיקה מינהלית בלשכה  סקר ארכיוני על ארכיב הלשכה ( טיוטה ) וכו'; רשימות  חוזרים  חילופי מכתבים
ג-4360/13 19/02/1957 תיקי ישובים – יד אליהו – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות בשכונת יד אליהו בתל אביב.
ג-1956/4 06/03/1957 מועצה אזורית אונו – מסים בתיק התכתבויות בנוגע להיטלי מיסים וארנונה בעיר.
גל-51084/56 20/06/1957 איא. אגודה יצרנית בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי תל אביב לבין איא – איגוד יצרני איטריות.
חצ-2095/15 01/08/1957 ועידת הצלב האדום
חצ-2096/4 01/08/1957 מגן דוד אדום כרך א' בעית סמל מגן דוד אדום
ג-4957/25 03/10/1957 משנה למנכ"ל מילמן – ועדת שכון עליונה דיונים בנוגע לשיכון ואכלוס.
חצ-3773/41 01/11/1957 צאדק  אל חג' עלי. חסוי
חצ-3772/39 01/12/1957 ראוף  עבד אל-עבדאל מונעם. חסוי
ג-4960/6 31/12/1957 משנה למנכ"ל מילמן – אגודת עתונאים תל-אביב חיפה תיק של משרד הבינוי והשיכון על אגודת עיתונאים בתל אביב וחיפה המכיל התכתבויות בנוגע לבקשות להלוואות ושיכון לחברי האגודה  תשלומים ורשימת מועמדים לשיכון.
חצ-2096/5 01/01/1958 מגן דוד אדום כרך ב' בעיית הסמל
חצ-2096/6 01/01/1958 בעית הסמל של מגן דוד אדום
פ-2199/9 01/01/1958 יצחק בן-צבי – כתבים רשימת כתבי יצחק בן-צבי שיצאה בתדפיס מטעם ההסתדרות  ובה פירוט כתבי יצחק בן-צבי לפי נושאים.
גל-12269/27 01/01/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – בורגתא
ג-4411/20 09/01/1958 חברת משכנות סלע. כרך ב' תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת משכנות סלע (כרך ב') המכיל התכתבויות ודו"חות בנוגע לבנייה  תיקונים והלוואות בשיכון "סלע" בקרית יובל וברחבי הארץ.
ג-4386/20 10/01/1958 תיקי ישובים – רמת-גן – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות ברמת גן המכיל התכתבויות בנידון.
חצ-21/10 01/02/1958 הצלב האדום התכתבות ודיווחים בנוגע להעברת גט למצרים ביקורו של שליח הצלב האדום מר דה-טראז ועוד.
ג-4979/6 01/05/1958 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – עמידר תכנון ותקצוב השיכון הציבורי.
ג-4423/19 27/05/1958 רמת-השרון תיק של משרד הבינוי והשיכון בעניין שיכון לחיסול הצריפונים ברמת השרון.
ג-4958/4 09/07/1958 משנה למנכ"ל מילמן – נוהלי אכלוס משרד העבודה – נוהלי אכלוס
ג-4423/15 27/07/1958 ראשון-לציון תיק של משרד הבינוי והשיכון על מכירת דירות בשיכון למועמדים במסגרת "חיסול הצריפונים" בראשון לציון.
גל-61681/16 28/07/1958 מבנה המשרד מע"צ בתיק התכתבויות  תיאור ותפקידי המחלקה לעבודות ציבוריות – מע"צ  ענייני תקינה  הקמת מחוזות וכד'
ג-5379/6 01/08/1958 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן-גוריון ) – חומר שנתקבל כממלא מקום של שרים חומר הנשלח לראש-הממשלה בתור מ"מ שרי הסעד  הדתות  הדואר – התכתבות עם מנכ"לים  מועצות דתיות  שרים וגורמים אחרים בעניני המשרדים; תקציב משרד הדתות לשנת 1959/60 וחומר אחר ( כולל הצעה להסדר שרותי הסעד בישראל )
חצ-3118/23 01/08/1958 פורטו-ריקו – יחסים בדרג לא ממשלתי
ג-4958/3 01/08/1958 משנה למנכ"ל מילמן – נוהל שכ"ד (שכר דירה) טיפול בנהלי שכ"ד ציבורי.
גל-51079/59 28/08/1958 יזרעאלי רחל בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין רחל יזרעאלי – ענף סנדלרות
חצ-4303/13 01/09/1958 מכתבים יוצאים כלליים בעברית כולל מכתבים לעתונאים ומערכות עתונות בארץ (לשכת שרת החוץ)
גל-64088/20 30/09/1958 אגודה צרכנית יצרנית שתופית קלחים בעמ תקציב אגודה שיתופית.
חצ-2096/10 01/10/1958 הצלב האדום כרך ב'
ג-2989/32 09/10/1958 עוזיאל יוסף בתיק מכתבי הבעת דיעה של יוסף עוזיאל  עורך תורן בלשכת העיתונות הממשלתית  בנושאים שונים.
ג-6406/6 01/11/1958 הקונסוליה האוסטרית התכתבות עם השגרירות והקונסוליה  עלוני-מידע של הנציגות
ג-2989/70 10/12/1958 לנרט לואיס בתיק התכתבויות של טדי קולק עם גורמים שונים בעניין אישורים להפקת סרט אודות לו לנרט  טייס במלחמת העצמאות.
ג-2989/90 07/01/1959 אשלג רבקה (אלמנת הרב יהודה ליב אשלג) התכתבות בין בן גוריון לאלמנת הרב אשלג.
חצ-3118/7 01/06/1959 פולין – יחסים מדיניים עם ישראל – יומנים ודוחות עונתיים
חצ-3750/14 01/10/1959 צרפת – מזרח-התיכון.
חצ-2096/11 01/10/1959 הצלב האדום
ג-7273/12 01/10/1959 ראש הממשלה נאומיו של בן-גוריון בכנסת  בכנס הבינלאומי הביולוגי (14.9.59)  בפני חיילי חטיבה 1 (23.7.95) וכו'
ג-6841/57 01/12/1959 לשכת השר בכור שטרית – מועדון קדימה פניה אל שר המשטרה מטעם המועדון להרצות בפני חברים.
גל-4496/20 11/12/1959 קרן השוואה – "שמשון" שמשון  חברה לצמיגים ולגומי בע"מ  פתח תקוה-התכתבות עם המפקח על הדלק ועם אגף היצוא במשרד המסחר והתעשייה בענין צריכת מזוט כבד לייצור ויצוא דלק  תביעת החזר הפרשי מחיר הדלק ליצואנים. אישורי רואי החשבון של החברה על כמות צריכת הדלק הכבד ואחוזי היצוא של החברה  אישורי החזר יוקר דלק מהמפקח על הדלק לחברה.
פ-2104/9 01/01/1960 חוברת בשם "דרכים ופעולות" שיצאה לאור מטעם משרד החינוך והתרבות בתיק גם מכתב מרחל קרמפן לרחל ינאית בן-צבי בנוגע להנחלת הלשון העברית.
חצ-2622/16 01/01/1960 מגן דוד אדום כרך א'
חצ-2061/34 01/01/1960 קייזר פריזר – חברת מכוניות
חצ-21/14 01/01/1960 הצלב האדום התכתבות ודיווחים בנוגע לשבויים ישראלים וערבים  אסירי ציון במצרים  תרומת ישראל לפעילות הצלב האדום  מצב יהודי לבנון  סמל מגן דוד אדום. אסירים ישראלים בקמ"ע- קהילה ערבית מאוחדת.
פ-2197/12 01/01/1960 ארכיון חיים וייצמן כללים בכתב יד בנושא רישום חומר ארכיוני  טבלת "מדריך לשיטת הסיווג התיקיוני"  טבלת עזר לאחזקת תעודות ארכיוניות תחת הכותרת "דוגמה לתוכנית להבטחת תעודות חיוניות". מכתב של חיים וייצמן משנת 1885 (בהיותו בן 11) אל מורו.
ג-6304/20 01/01/1960 המכללה לבטחון לאומי
ג-6344/6 01/01/1960 תחנות שידור פרטיות
ג-6349/17 01/01/1960 הד ארצי
ג-6372/10 01/01/1960 מגן דוד אדום – מד"א
חצ-3763/1 01/01/1960 קהיליה ערבית מאוחדת – תעלת סואץ
חצ-3763/4 01/01/1960 קהיליה ערבית מאוחדת – כללי.
חצ-3763/11 01/01/1960 קהיליה ערבית מאוחדת – מדיניות חוץ.
פ-1914/27 01/01/1960 יהדות עירק עדויות אשר נמסרו ל " יד ושם " על הפרעות בבגדד ביוני 1941.
סל-1568/1 01/01/1960 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 3 – כרך 9) בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי- ירושלים  מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 3 – כרך 9)
חצ-2963/11 01/01/1960 ירדן – הר הצופים – כללי
גל-15593/5 01/01/1960 דו"חות הפקת נפט בסיני ורצועת עזה – דו"חות הפקה חודשיים  קידוחים בחזקת ערד הקנאים 1+2 גורים 3+2 קידוד 1 דו"חות הפקת נפט בסיני ורצועת עזה – דו"חות הפקה חודשיים  קידוחים בחזקת ערד הקנאים 1+2 גורים 3+2 קידוד 1
פ-2121/7 27/01/1960 התכתבות בין ישראל ומניה שוחט לבין רחל ינאית ויצחק בן-צבי התכתבות בענינים אישיים.
גל-51084/74 01/03/1960 נגריית עבודי בתיק הסכם שכר קיבוצי בין מועצת פועלי ירושלים לבין עובד עבודי – נגרייה.
גל-69164/15 10/03/1960 גוש 2052 חישובים העתק עם פרטי המדידה לתכנית 438/60  437-439/60 גוש 2052 חישובים העתק עם פרטי המדידה לתכנית 438/60  437-439/60
ג-4937/24 22/04/1960 לשכת המנכ"ל טנא – גדעון שטראוס השקעות בבתי דירה להשכרה תיק של משרד הבינוי והשיכון על גדעון שטראוס- השקעות בבתי דירה להשכרה המכיל התכתבויות.
ג-4957/12 12/05/1960 משנה למנכ"ל מילמן – קרן למפונים תיק של משרד הבינוי והשיכון על קרן למפונים ביפו המכיל דו"חות תקציביים ופעולות  הלוואות ופרוטוקולים של ועדת קרן המפונים.
ג-4372/11 03/07/1960 תיקי ישובים – סדום – תכנון ובצוע תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון וביצוע של עבודות בנייה באזור סדום.
ג-6839/29 21/09/1960 לשכת השר בכור שטרית – מעבר מנדלבאום לשכת השר בכור שטרית – מעבר מנדלבאום. תזכירים והתכתבות בנושא.
גל-3868/4 02/10/1960 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – חרבת-ימה תוכנית שיכון חרבת ימה  מצורפת תוכנית העמדת בתים.
א-7907/31 02/10/1960 ספיחי פרשת לבון הודעה של ראש הממשלה דוד בן גוריון בנושא פרשת לבון
חצ-3773/57 01/11/1960 צפדי  טארק חסוי
פ-2120/32 01/01/1961 דברים לזכר מניה שוחט מאמר בשפה האנגלית שנכתב על ידי אירמה לינדהיים (מתוך הארכיון שלה בארכיון הציוני) על מניה שוחט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-701/2 01/01/1961 תוכנית הלימודים- תיקונים לתוכנית התנ'ך תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי – תיקונים לתוכנית התנ'ך.
חצ-3763/5 01/01/1961 קהיליה ערבית מאוחדת – עניני פנים
גל-5686/4 01/01/1961 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דוד גולן – חומר בלתי מסודר – כרך ד' מברקי משרד החוץ בנושא יצוא
גל-5686/6 01/01/1961 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – מנכ"ל צור – חומר בלתי מסודר – 1968 התכתבות בנוגע ליצור
ג-4946/2 26/01/1961 לשכת המנכ"ל טנא – מנהל השיכון (כרך א') תיק של משרד הבינוי ווהשיכון על מנהל השיכון המכיל תוכניות והתכתבויות בנוגע לפעילות והקמת המנהל וחוברת סיכומים והצעות לדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה (לשנת הכספים 1958/59).
חצ-8622/17 01/02/1961 יחסי ישראל – רפ"ג (רפובליקה גרמניה) התכתבות  וסקירות בנוגע להכנות להשתתפות ישראל בתערוכה הבינלאומית בניו-יורק 1961
גל-1010/3 31/03/1961 בי"ס תיכון נוה הדסה בקשה לעריכת בחינות בגרות לבוגרי בית הספר החקלאי אלוני יצחק עם הנבחנים החיצוניים.
ג-4941/15 31/03/1961 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שכר דירה לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שכר דירה.
חצ-3026/3 01/04/1961 יחסים עם ארצות הברית(א)
חצ-3763/10 01/04/1961 צרפת – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-8622/18 01/04/1961 יחסי ישראל – רפ"ג (רפובליקה גרמניה) התכתבות בגרמנית ועברית בנוגע לתלונת עורך-הדין Dr Lothar Bungartz מקלן שביקר בארץ בקשר למשפט אייכמן וסרטי הצילום שלו הוחרמו.
ג-4423/34 12/04/1961 שיכון לחיסול צריפונים. כרך ג' תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לחיסול צריפונים ברמלה  לוד ואור יהודה ונתונים על המעברות ובניית מוסדות ציבור.
חצ-3367/122 01/05/1961 גרמניה – אישים ואורחים
גל-6208/13 07/05/1961 לשכה ראשית – איגוד הצרכנים לשכה ראשית – איגוד הצרכנים.
ג-4937/30 28/06/1961 לשכת המנכ"ל טנא – מפעל פקדון לשיכון מפעל פקדון לשיכון.
גל-57500/5 01/09/1961 החזרת רכוש נעדרים
א-7902/12 15/09/1961 המשא ומתן להרכבת הממשלה וההסכם הקואליציוני – 15.9.1961 – 2.11.1961 הסכם קואליציוני בין מפא"י  מפד"ל  פאג"י ואחדות העבודה; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא המו"מ  פגישות עם "מועדון ה-4" ועוד.
ג-6842/2 01/10/1961 לשכת השר בכור שטרית – הסתדרות עורכי דין חוזר מטעם ההסתדרות אל השר בנוגע להתנהלות ופעילות לשכת עורכי-הדין. ידיעון לשכת עורכי-הדין מס' 1.
פ-4796/8 01/11/1961 יחסי ישראל – מדינות אפריקה וולטה  זמביה  חוף השנהב  טוגו  טנזניה  ליבריה  לסוטו
פ-3108/9 30/11/1961 איגוד הצרכנים בישראל – פעילותה של לאה פנקס – מכתבים ומסמכים שונים מכתבים מ"איגוד הצרכנים בישראל הבלתי תלוי" ללאה פנקס והתכתבות פנימית נוספות של האיגוד בנוגע לפעילותו. פרוטוקולי ישיבות של פורומים שונים של האיגוד  דו"חות  החלטות  תכנית עבודה והצעת תקציב של האיגוד  הצעות לשיפור התחבורה הציבורית  הצעות חוק וחוקים בנושאי צרכנות  גליונות של בטאון האיגוד וקטעי עיתונות בנושאי צרכנות.
חצ-3026/4 01/01/1962 יחסים עם ארצות הברית (ב)
סל-1569/1 01/01/1962 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 4 – כרך 11) מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 4 – כרך 11)
חצ-2968/14 01/01/1962 ירדן: הר הצופים – כללי
גל-2934/1 11/01/1962 ט"ו בשבט ארגון פעילויות הווי דתי במחלקה להווי דתי של משרד הדתות-התכתבות בעניין עריכת מסיבות ט"ו בשבט  שבת שירה והרצאות בבתי כנסת בירושלים וביישובי עולים (בהשתתפות כספית של המחלקה להווי דתי במשרד הדתות והמחלקה לתרבות של עיריית ירושלים)  עריכת מסיבת ט"ו בשבט בהר ציון  בירור אפשרות לקיום טכס הפרשת תרומות ומעשרות בהר ציון  מסיבת ילדי בר מצוה בהיכל שלמה  השתתפות תקציבית של משרד הדתות בפעילויות הווי דתי הנערכות מטעם תנועות נוער  מועצות דתיות ומוסדות תורניים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-6526/5 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בבוליביה   בעיקר דיווח על קורס נח"ל בבוליביה וסיוע לבוליביה.
גל-51072/26 22/02/1962 אורות הנגב בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי באר שבע להנהלת קולנוע אורות הנגב.
ג-4375/16 09/03/1962 תיקי ישובים – ערד – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות למועמדים בחבל ערד המכיל העתק פרוטוקול מישיבת ועדת הדיור בערד  חישוב שכר דירה  רשימת מועמדים.
גל-2504/28 21/03/1962 גבעתיים – בית מגורים 2 קומות מעל קומת עמודים  גוש 6160  חלקה 408  גבעתיים  בית מגורים בן 2 קומות מעל קומת עמודים  גוש 6160  חלקה 408 – החלטת הוועדה המחוזית  תוכניות.
חצ-6528/3 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של סין העממית .
חצ-6539/4 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים כגון תיירות ישראל-ערב  אמצעים משפטיים נגד חברות אמריקניות הנכנעות לחרם הערבי וכו'
חצ-6539/5 01/10/1962 וושינגטון – תיק ללא שם וושינגטון – (תיק ללא שם) בתיק התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי – בענינים שונים כגון תיירות  אמצעים משפטיים נגד חברות שונות הנכנעות לחרם הערבי וכו'
ג-5650/9 16/10/1962 אכלוס – שמואל-הנביא אכלוס דירות ברחוב שמואל הנביא בירושלים- התכתבות בעניין העברת דירות לשיכון עולים ברחוב שמואל הנביא בירושלים ממשרד השיכון לחברות שיכון ופיתוח ועמידר (במסגרת שיכון עולים וחיסול מעברות)  העברת דירות לעמידר לאכלוס במסגרת חיסכון לבניין  העברת יחידות דיור לחברת פרזות במסגרת שיקום משכנות עוני.
חצ-6533/11 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ענינים כנסייתיים   בעיקר על משפט האח דניאל.
חצ-1908/15 01/01/1963 ניגריה – כללי סימפוזיון תכנון ערים  סיוע טכני ושיתוף פעולה חקלאי  מרכז להכשרה מקצועית  מומחים ישראלים וכו'. כרך א'
גל-11893/12 01/01/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – סטריכלביץ צבי ז"ל בתיק שני מכתבים של לוי אשכול בנוגע להנצחת זכרו של סטריכלביץ בפתח-תקוה
חצ-581/1 01/01/1963 קלן – יחסים כלכלים עם מערב גרמניה במסגרת הסכם השילומים התכתבות ודוחות.
גל-51093/78 10/01/1963 קייזר אילין תעשיות בתיק הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין קייזר אילין תעשיות.
חצ-3784/11 01/06/1963 שווכי  עבד אל-האדי חסוי
גל-18743/14 01/06/1963 גן-הילדים הממלכתי-דתי רמלה התכתבות בנושא גן ממלכתי דתי השייך לעיריית רמלה.
גל-2934/7 04/06/1963 עבודה בשבת בנמל אשדוד עבודה בשבת בנמל אשדוד-התכתבות בין שר הדתות לשר העבודה בעניין מתן היתרים לעבודה בשבתות ומועדים בנמל אשדוד  מסקנות ועדת הכלכלה בעניין הפעלת נמל אשדוד בשבת  פניית רבני אשדוד לשר הדתות בעניין עבודת הנמל בשבת  קטע מפרוטוקול משא ומתן קואליציוני בנושא נמל אשדוד. מצורפים לתיק קטעי עיתונות בנושא (1965-1966).
א-7911/21 12/06/1963 התיעצות בענין הוצאות שרד בדירות שרים. התייעצות בעניין הוצאות שרד בדירות שרים
חצ-1904/11 01/08/1963 ברזיל – כללי רפורמה אגררית  ביקור הסנטור נטו בישראל  סיוע רפואי בעקבות אסון השריפה בפראנה וכו'. כרך ד'
גל-18743/16 01/08/1963 גן-הילדים הממלכתי משמר השרון בתיק דיווחים על מספר הילדים בן הילדים במשמר השרון.
גל-18743/18 01/08/1963 גן-הילדים הממלכתי קיבוץ גבעת השלושה בתיק דיווחים על גן הילדים בקיבוץ גבעת השלושה.
גל-18743/15 01/09/1963 גן-הילדים הממלכתי אבן-יהודה התכתבות בנושא גן ילדים השייך לארגון אימהות עובדות (כיום נעמ"ת) במועצה המקומית אבן יהודה.
גל-18743/17 01/09/1963 גן-הילדים הממלכתי כפר מל"ל בתיק התכתבות בנושא גן הילדים בכפר מל"ל.
פ-2911/9 12/09/1963 בנימין מזר – התכתבות התכתבות בעברית  אנגלית וצרפתית בעניני ארכיאולוגיה.
גל-1389/10 01/11/1963 ארגון ושיטות (או"ש) התכתבות בנוגע לשיפור השירות לאזרח  תכנית עבודתה של יחידת האו"ש במשרד  סקר על אוטומציה במשרדי הממשלה  תכנית אב להקמת יחידת מיכון במשרד החינוך ועוד
גל-7945/20 27/11/1963 בית הספר בית יעקב באר שבע בית הספר בית יעקב באר שבע.
חצ-3554/17 01/01/1964 ישראל – המכללה לבטחון לאומי
חצ-3578/6 01/01/1964 ברית המועצות סס"ר – שגריריות ישראל ברית המועצות סס"ר – שגריריות ישראל
חצ-3558/41 01/01/1964 ישראל – ביקור משלחת פרלמנטרית אורוגואי ישראל – ביקור משלחת פרלמנטרית אורוגואי
גל-20469/14 01/01/1964 לשכה ראשית – מיכון אינפורמציה במינהל מקרקעי ישראל. לשכה ראשית – מיכון אינפורמציה במינהל מקרקעי ישראל.
פ-2079/1 01/01/1964 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים שהתפרסמו בספר "קובץ חיל משמר העם בירושלים". בתיק גם רשימות טיוטה שונות של רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-707/11 01/01/1964 מעפילים על אף הכל גליון מספר 410 – "מעפילים על אף הכל". ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-7573/1 01/01/1964 מפת המים בישראל הוצאת מרכז ההסברה בשיתוף עם נציבות המים
גל-2950/15 01/01/1964 חאלד אל-סעדי  מסגד אל-ג'זאר עכו חאלד אל-סעדי  מסגד אל-ג'זאר עכו
ג-3603/22 01/01/1964 מחזות – תעלולי נאסר א-דין בתיק רק הטקסט של המחזה. לא ניתן לצפייה באינטרנט בשל זכויות יוצרים ניתן לעיין בו בארכיון המדינה
חצ-2979/12 01/01/1964 ירדן – ארמון הנציב (1)
גל-8569/14 18/03/1964 ברית סטודנטים דתיים "יבנה" 1. פרטי-כל מישיבות צוות של הועדות שונות  תכניות  עלוני-מידע  התכתבות בנדון.
גל-22763/28 10/05/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חרות תכנית בניין ערים מפורטת הצ/30 "שרונים" – מושב חרות
חצ-2980/1 01/07/1964 ירדן – ארמון הנציב (2)
גל-51190/7 14/07/1964 הממשלה – עובדי מיכון משרדי תיק של משרד העבודה  המחלקה ליחסי עבודה. בתיק –  חוק הסכמים קיבוציים  הסכמים קיבוציים בין ההסתדרות הכללי  הסתדרות עובדי המדינה  האגף לאיגוד מקצועי לבין הממשלה – מרכז השלטון המקומי. בהסכם – על תנאי שר ותנאי עבודה – פירוט ההסכם; הודעת נציבות שירות המדינה בנוגע לתנאי עבודתם של עובדי המיכון – ענייני שכר  קידומי דרגות ושכר התחלתי.
גל-17896/4 30/08/1964 מוסדות חינוך – אוניברסיטת בר-אילן בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות בתקציב מסעדת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן.
חצ-2980/2 01/10/1964 ירדן – ארמון הנציב (3)
גל-54464/5 01/11/1964 נוסח חדש של הסכם נוסח חדש של הסכם
רש-5387/4 01/11/1964 אגן הנעמן משק המים בישראל.
ג-5931/3 01/11/1964 מפעלים פטרוכימיים התכתבויות וחליפת מסמכים ממנהל הדלק במשרד האוצר  בנוגע למפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ: מפעלי אתילן לישראל – תקציב תפעולי לשנת הכספים 1965/66  תכנית הרחבה לאתילן ופוליאתילן – עלויות כספיות  מפעלי אתילן לישראל – תקציב תפעולי לשנת 1966/67  דו"חות המנהל הכללי  מאזנים כספיים  ייצור פוליסטירן – מחקר התכנות ראשוני  תקציב תפעולי לשנת 1967/68  תכנית פיתוח – הרחבת המפעלים לאתילן ופוליאתילן  תכניות פיתוח למפעלים פטרוכימיים ועוד.
גל-2937/4 20/12/1964 פסקי בג"צ שונים מסמכים הנוגעים להליכים שהתנהלו בבג"צ העוסקים המועצות דתיות: קטעים מפסק דין בבג"צ בענין הרכב המועצה הדתית בקרית גת – בג"צ 191/64  הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל – סניף פתח תקווה ואח' נגד שר הדתות – תצהיר מטעם המשיב – בג"צ 64/?  פסק דין – בג"צ 379/67 – הרב אוחנה יצחק נגד שר הדתות  בג"צ 61/68 – מננדל שרף נגד שר הדתות ואח' – תשובה מטעם שר הדתות  עתירה לדיון נוסף בבג"צ 44/68 – מועצה דתית ראש העין ויעקב ראובן שרעבי נגד המועצה המקומית ראש העין ואח'  פסק דין – בג"צ 21/66 – קעטבי  חבר המועצה המקומית קרית עקרון ואח' נגד יו"ר המועצה המקומית קרית עקרון ואח'.
חצ-3516/16 01/01/1965 דרום אפריקה – מסחר  תרבות  הסברה.
חצ-1897/8 01/01/1965 קלן – יחסי ישראל – מערב גרמניה פרוטקולים של מסיבות עתונאים והחלטות ממשלה  בנוסח הצהרות של ארגונים גרמנים לא ממשלתיים בענין כינון יחסים דיפלומטים
גל-48086/7 01/01/1965 כרמיאל כרמיאל
ג-5930/5 01/01/1965 מפעלים פטרוכימיים התכתבויות וחליפת מסמכים ממנהל הדלק במשרד האוצר  בנוגע למפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ: מחיר D.M.O  זיכרון דברים מישיבות מועצת המנהלים  בתי זיקוק לחיפה – פרטיכל ישיבת הדירקטוריון (6.6.1962)  זכרון דברים מישיבת מועצת המנהלים של מפעלי אתילן  דין וחשבון על פעולות החברה  מפעלי אתילן לישראל – דו"ח המנהל הכללי על פעולות החברה  תקציב תפעולי לשנת 1968/69  דו"ח המנהל הכללי  לשנת הכספים 1967/68  חברת "פולקס" – תקציב תפעולי 1968/69  החברה לייצור אתילן בע"מ – מאזן כספי ליום 31.3.1968 ועוד.
חצ-2980/8 01/01/1965 ירדן – הר הצופים (2)
חצ-2980/3 01/01/1965 ירדן – ארמון הנציב (4)
חצ-746/10 01/03/1965 אלי כהן – סוריה משפט אלי כהן ז"ל
גל-8569/15 19/03/1965 ברית סטודנטים דתיים "יבנה"  – 2. תכניות העשרה ביהדות של התא הדתי באוניברסיטאות העברית ובר אילן.
חצ-2980/4 01/04/1965 ירדן – ארמון הנציב (5)
חצ-2980/9 01/04/1965 ירדן – הר הצופים (3)
גל-21982/9 01/05/1965 חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדיון (ביטול שבועה) תשכ"ה – 1965  הצעת חוק חבר-הכנסת ש. לורנץ (רפ"א) חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדיון (ביטול שבועה) תשכ"ה – 1965  הצעת חוק חבר-הכנסת ש. לורנץ (רפ"א)
גל-61675/20 13/05/1965 ועדה מנחה לענייני מיכון פרסומים בנושאים "מערכת אינפורמציה מינהלית" (עמודים 2 – 59) ו"משרד העבודה – מערכת אינפורמציה מינהלית" (עמודים 61 – 165) מטעם הממונה על המיכון המשרדי במשרד העבודה והמכון לפריון העבודה והייצור  דו"ח על פעולות משרד העבודה בעניין מערכת אינפורמציה מינהלית   מאת צבי ארגון ( עמודים 220 – 221) הצעת תקציב למיכון במשרד העבודה  פרוטוקולים מישיבות הוועדה המנחה למיכון של משרד העבודה  מזכרים והתכתבות בין סמנכ"ל משרד העבודה ברוך חקלאי ואנשי המשרד (צבי ארגון  עטר כץ  חנוך לב-כוכב ואחרים) והמכון לפריון העבודה בנוגע להיבטים שונים של מיכון המשרד.
מת-3/8 18/05/1965 תבליט גבס של אלי כהן  דיוקנו של אלי כהן בתבליט גבס מוצמד ללוח עץ. חתום על ידי DVORWE. מידות: 21X27 ס"מ
חצ-2652/2 01/06/1965 אלי כהן
פ-2911/4 21/07/1965 התכתבות בין בנימין מזר לבין אנשים שונים התכתבות בעברית ואנגלית בנושאים ארכיאולוגיים כגון כתר ארם צובא  בניית הרובע היהודי  ארכיון קהילת וינה ועוד.
חצ-2980/10 01/08/1965 ירדן – הר הצופים (4)
חצ-2980/6 01/10/1965 ירדן – ארמון הנציב (7)
חצ-3849/5 01/01/1966 CEP-FAO כרך א'
חצ-5257/4 01/01/1966 לשכת השר אבא אבן – שוטף העתקי מכתבים יוצאים לנציגויות  משרדי הממשלה  אישים ומוסדות בארץ וחו"ל
ג-4880/1 01/01/1966 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – טכני
חצ-1694/10 01/01/1966 יחסי ישראל – ערב
גל-3580/10 01/01/1966 לפרסום השנתון שידור – ברדיו. פרסום
חצ-2986/12 01/01/1966 ארמון הנציב
חצ-3814/36 04/01/1966 בעית ירושלים התכתבות בנושאים הקונסולים הזרים בעיר העתיקה  בעיית ירושלים  עמדת צרפת כלפי ירושלים
פ-2195/2 27/01/1966 התכתבות רחל ינאית בן-צבי התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין הנהלת מוזיאון "אוהל שרה" (לזכר שרה לישנסקי  אחותה של רחל ינאית) אודות פריטים במוזיאון  עתיקות בישראל ופעילות שוטפת.
חצ-1390/13 01/02/1966 אילת  מיצרי טיראן (כולל עקבה).
חצ-2987/1 01/02/1966 הר הצופים
חצ-2986/15 01/04/1966 הר הצופים (2)
חצ-2986/13 01/05/1966 ארמון הנציב (2)
מגע-61/24 01/05/1966 תקציב מועצת כפר שעפאט לשנת 1966
גל-60577/46 20/06/1966 בורגתא – תוכנית ניקוז נחל אלכסנדר  תעלת הגנה  גליון מס' 261181 תוכנית ניקוז נחל אלכסנדר הסדרה ותעלת הגנה על בורגתא
גל-61069/10 22/06/1966 אמנה FAO בתיק התכתבויות עדכונים ושינויים שנעשו באמנת FAO בענייני מזון וחקלאות וכן התכתבות בנוגע להסכם וטרינרי מול רומניה.
מגע-61/28 01/07/1966 בניית שכונה במזכירות ירושלים  ואדי ג'וז ובאל-ת'ורי
גל-3221/9 30/08/1966 המחלקה להסברה בעל-פה משרד החוץ  אפריקה סיכומי ישיבות של הועדה לתאום הסברה של הארגונים הוולונטריים  התכתבות בעניני שת"פ בין משרד החוץ ומרכז ההסברה יום עיון בנושא "עתיד השטחים החדשים" "שבוע ניקסון" וכו'.יחסי ישראל עם מדינות שונות.
חצ-1390/16 01/10/1966 יחסי המזרח התיכון וברית המועצות.
גל-4942/7 14/10/1966 קרית טבעון – ביצוע התכתבות של אנשי מחוז חיפה של משרד השיכון עם גורמים נוספים במשרד וחברת "שיכון עובדים" בנוגע לתכנון ובנייה של שיכונים לזוגות צעירים בקריית טבעון.
חצ-2986/16 01/11/1966 הר הצופים (3)
חצ-6545/37 01/12/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם הפליטים הערבים  בעיקר ענין הגירתם לארה"ב.
מגע-59/4 01/12/1966 מסגדים הממלכה ההאשימת של ירדן  בניית מסגד בכפר בית עור שנמצא בראמאללה  משרד הפנים בירושלים ועוד.
פ-2079/33 01/01/1967 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין סאלי דויטש התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לספריות קרן בית הנשיא. בתיק גם פרוספקט של "קרן בית הנשיא לילדי ישראל- מפעל הספריות" בשפה העברית והאנגלית.
מפה-5367/1 01/01/1967 בנין מרכזי לארכיונים בירושלים   Central Archives Building – Jerusalem תרשים של מראה כללי לבנין הארכיונים המתוכנן על רקע צהבהב; סומנו הארכיון הציוני המרכזי  גנזך המדינה  אולמי קריאה והרצאות  הארכיון הכללי לתולדות ישראל – אולמי תערוכות נתונים – ארכיטקט ד. א. ברוצקוס  1967
פ-2072/5 01/01/1967 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" ובגרסה בשפה היידיש בעיתון "היינט" בשם "אצל השומרונים על הר גריזים בשכם" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-237/9 01/01/1967 הסתדרות הציונית ארצית אורוגואי
חצ-3024/26 01/02/1967 פינלנד – יחסים מדיניים
חצ-6444/5 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים חוזם  מלחמת ששת הימים . כרך ב'
גל-21113/4 25/05/1967 משק לשעת חרום (מל"ח) – דו"חות וסיכומים ששת הימים. חקר פעילות רשות מל"ח (משק לשעת חירום) במהלך מלחמת ששת הימים והפקת לקחים. בתיק נתונים על אספקת מזון בשעת החירום  תחבורה  הובלה  היקף ייצור ועוד.
א-7446/7 01/06/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הצעות לפתרון הסכסוך מברקים  התכתבות  סקירות  דו"חות וקטעי עתונות בנוגע  להצעות לפתרון הסכסוך המזרח תיכוני.
חצ-6545/35 01/08/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הפליטים הערבים  בעיקר בנוגע להגירתם לארה"ב
גל-55864/11 12/09/1967 פגישה הנהלת המשרד עם קציני צה"ל על הלקחים החינוכיים במלחמת ששת הימים פגישה הנהלת המשרד עם קציני צה"ל על הלקחים החינוכיים במלחמת ששת הימים.
פ-4124/7 13/09/1967 מכתבי הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים אל ראש הממשלה לוי אשכול ועוד מכתבים מיו"ר הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים (שפרופ' מיכאל ברונו היה חבר בה) רוברטו בקי וחבר הוועדה אריה דבורצקי לרה"מ לוי אשכול בנוגע לפעילות הוועדה  דו"חות ומסמכים אחרים של הוועדה שנשלחו כחומר נלווה: מסקנות הוועדה ביחס לסקירה על הבעיות החברתיות בשטחים המוחזקים  חומר רקע על הבעיות הכלכליות בשטחים המוחזקים  "מחקרים חברתיים ביהודה  שומרון ורצועת עזה – מסקנות והמלצות" מאת ד"ר רבקה בר-יוסף ועוד.
גל-21980/31 01/11/1967 חקיקה ראשית – חוק למתן עיטורים תשכ"ח – 1967 חבר-הכנסת א. אבנרי (קמ"ז) חוק לתיקון פקודת העדות הודאה של נאשם חקיקה ראשית – חוק למתן עיטורים תשכ"ח – 1967 חבר-הכנסת א. אבנרי (קמ"ז) חוק לתיקון פקודת העדות הודאה של נאשם
ג-6581/6 24/12/1967 .  משק בורגתא פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות.
חצ-4226/17 01/01/1968 פינלנד – בקשות חומר ואינפורמציה
ג-4878/8 01/01/1968 לשכת השר ישראל גלילי – פעולות הסברה – לשכת השר
ג-6419/1 01/01/1968 עניני כספים של ראש-הממשלה לוי אשכול התכתבות בנוגע לתרומות למוסדות וארגונים שונים כגון הקמת "בית הלוחם"  ארגון משפחות מרובות ילדים ועוד
חצ-4334/21 18/01/1968 קובה – עתונות. קטעי עיתונות מקובה בנושאים: מדינת ישראל  בעלי חיים בארץ  יחסי חוץ של מדינת ישראל מלחמות ומדיניות כלפי הערבים
חצ-4334/14 20/02/1968 קניה – עתונות. קטעי עיתונות מקניה בנושאים: ציונות  ישראל  נפט ערבי
ג-6423/36 01/04/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד האוצר – המרכז למיכון משרדי התכתבות בענין מיכון שכר ארעיים
חצ-6591/29 01/06/1968 יחסים מדיניים ישראל – פינלנד התכתבות עם שגרירות פינלנד בלונדון
גל-14008/8 31/07/1968 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – גני-תקווה בתיק התכתבויות ושרטוטים בנוגע לתכנון ורישום שיכונים ציבוריים בגני תקווה. גוש 6720
א-7310/17 10/12/1968 האחזויות והתנחלויות כרך א' חומרי רקע והתכתבויות בנושא הקמת יישובים חדשים  החלטות ממשלה בנושא
חצ-10200/6 01/01/1969 מטוס ציריך
ג-6512/15 01/01/1969 תחבורה ימית – חברות שייט "צים" התכתבות עם האיגוד הארצי לימאים ועם "צים" חברת השיט הישראלית בע"מ בנושאים: מצבה הכלכלי של חברת "צים"  התרסקות האוניה הקפריסאית "אנט" והעסקת עובדים זרים בצי הסוחר הישראלי
ג-6518/23 01/01/1969 אוניברסיטת בר-אילן התכתבות עם אוניברסיטת בר-אילן
חצ-6605/7 01/01/1969 יחסי ישראל – אוסטרליה דיווחים
פ-2199/33 01/01/1969 ארכיון יוסף קלוזנר חוברת פירוט רשימות התיקים המופקדים בארכיון יוסף קלוזנר. החוברת מטעם "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי – ירושלים".
ג-6899/9 01/01/1969 יחסי ישראל אוסטרליה התכתבות בנוגע למערכת היחסים הטובה בין ישראל לבין אוסטרליה
גל-70216/13 01/01/1969 ARAB PROPAGANDA מקבצים של קטעי עיתונות ושידורי רדיו וטלוויזיה מתורגמים ממדינות ערב וסקירות על מדינות ערב מטעם מחלקת המחקר של משרד חוץ ומאמרים בגרמנית מכתב העת "Materialien zum Nahostonflikt" על היחסים בין ישראל לפלסטינים (כולל מאת אורי אבנרי על יאסר ערפאת).   הערה לגבי המאמרים מכתב העת ששכל הנראה נסגר: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7907/5 28/01/1969 תביעת פיצויים מצד ממשלת גאנה בגין מטוס שהושמד בפשיטה לביירות – ט' בשבט תשכ"ט – 28.1.1969 התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה  בנוגע לתביעת הפיצויים מממשלת גאנה בעקבות מבצע "תשורה": המלצתו של שר החוץ אבא אבן למינוי ועדת פקידים בינמשרדית  אשר תדון בפרטי ביצוע המשא ומתן מול ממשלת גאנה. בנוסף  בתיק פרטיכל ישיבת שרים בעניין תביעת פיצויים מצד ממשלת גאנה  בו החלטה המאשרת המלצה זאת.
פ-2080/6 01/02/1969 מאמר בשם "מזכרונותיי" מאת מאיר לודוויג מאמר בנושא עלייתו של מאיר לודוויג לארץ ישראל. בתיק גם מכתב מרחל ינאית בן-צבי למאיר לודוויג בנוגע לעלייתו לארץ ישראל.
חצ-6590/24 01/02/1969 יחסי ישראל – בריטניה – התפלה וישוב פליטים תכנית אדמונד דה רוטשילד.
חצ-3078/7 01/02/1969 תקרית ציריך
א-7913/44 20/03/1969 התכתבות בענין סדרי עבודה במשרדי הממשלה בימי הלוויה ממלכתית התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה  בנוגע לסדרי עבודה במשרדי הממשלה בימי הלוויות ממלכתיות  ועל אופן פרסום מודעות אבל ע"י גופים ממלכתיים וציבוריים.
פ-6184/10 01/05/1969 הזמנות לתערוכות אמנות הזמנות לתערוכות אמנות.
גל-59240/12 03/07/1969 רמלה מסגד מסמכים אודות שיפוץ מסגד ברמלה.
גל-22712/32 02/08/1969 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – לודים התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתכנית בנין ערים לודים גז/110 להקמת מפעל קומפוסט: פרוטוקולים מדיונים בוועדה לתכנון ובניה  התנגדות הסתדרות עולמית "מכבי" להקמת המפעל ע"י קרית המכבים במודיעין  פרוטוקול דיון וסיור בעניין התכנית  הסבר כללי על התפתחות התכנית  התנגדויות לתכנית  ביטולה ועוד.
א-7338/13 07/09/1969 או"ם התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה  בנוגע ליחסי ישראל והאומות המאוחדות: הרכב משלחות ישראל לעצרות הכלליות ה-24 – 30 של האו"ם  הצהרות נציגי מדינת ישראל לאחר הוצאתם להורג של 14 אזרחים עיראקים שהואשמו בריגול למען ישראל  המלצות דו"ח הועדה המיוחדת של האו"ם לבדיקת מצב זכויות האדם בשטחים  סעיף המזרח התיכון בעצרת הכ"ז – גלגולי ההצעה  פניות אזרחים לאו"ם  החלטת הממשלה לא לשגר משלחת ישראלית לקונגרס האו"ם למניעת פשע וטיפול בעבריינות  דברי שגריר ישראל באטו"ם בפגישתו עם ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארצות הברית ועוד.  בעמ' 24 הוצא מסמך בשנת 2005  בו קטע מסטנוגרמה של ישיבת ממשלה שנערכה ב-20.10.1974  מטעמים לא ברורים – ניתן לערער על החלטה זאת.
חצ-4572/17 01/10/1969 גיניאה המשוונית – סיוע בטחוני מישראל בתיק רק מכתב אחד
חצ-8335/1 01/10/1969 אירן- מז"ת. כרך א'
ג-10410/10 01/10/1969 דו"ח הועדה לבטחון ירושלים דו"ח הועדה העסוקת בסדרי הביטחון וניהולו השוטף של מתחם הר הבית וסדרי התפילה של העדות השונות בעיר העתיקה
ג-10410/7 01/10/1969 שירות סטטיסטי מיוחד באזורים המוחזקים נתונים סטטיסטים לגבי תאונות דרכים
חצ-4557/35 01/12/1969 אוסטרליה – דיווחים בנושא איגודים מקצועיים אוסטרליים.
חצ-8271/2 01/12/1969 דברי ראש הממשלה גולדה מאיר בעניני מלחמת יום-כיפור. כרך א'
חצ-4557/31 01/01/1970 אוסטרליה- יחסים עם ארצות ערב.
ג-6519/17 01/01/1970 טסטימוניום – "עדות" התכתבות בנושא יסוד מפעל "טסטימוניום" תכנית ליצירות מוזיקליות על טקסטים היסטוריים
ג-5265/11 01/01/1970 עתונות דרום אפריקה.
חצ-4557/25 01/01/1970 אוסטרליה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4557/34 01/02/1970 אוסטרליה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל.
חצ-4611/7 01/02/1970 פינלנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4611/6 01/03/1970 פינלנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-70173/5 07/05/1970 בתי קברות של הטמפלרים בתיק התכתבויות בעניין שיפוץ בית הקברות של הטמפלרים בחיפה שהושחת.
א-7435/1 01/06/1970 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים – יוני  1970 נושאים שונים כולל רכש ישראלי בארה"ב  עמדת קנדה בנוגע לאספקת נשק לישראל  שבויים ישראלים במדינות ערב  עמדת צרפת בשאלת המזרח התיכון  מאבק בין צבא ירדן למחבלים ועוד.
חצ-4574/15 01/07/1970 גרמניה המערבית – משלחות משרד הבטחון. בתיק רק מכתב אחד
חצ-4600/24 01/07/1970 נפאל – רכש לישראל. בתיק רק מברק אחד
ג-6478/17 15/07/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – יהדות בריה"מ בתיק מכתבים אל ראש הממשלה מאת עולי ברית המועצות  מוסף מיוחד של המגבית המאוחדת אשר נשלח אל ראש הממשלה לכבוד יובל ה-25 למדינה  מכתבי תודה לאזרחים ועוד
חצ-4573/15 01/08/1970 גרמניה המערבית – רכש וארצות ערב בתיק רק מכתב אחד
חצ-4557/28 01/09/1970 אוסטרליה- דיווחים  הערכות מצב וסקירות.
ג-7077/17 01/11/1970 קשרים עם דרום אפריקה
ג-6485/5 01/12/1970 נאום וטיוטות על משפט לנינגרד
ג-6900/7 01/01/1971 כנס אינטרנציונל סוציאליסטי חומר רקע וסקירות
חצ-8392/1 01/01/1971 תיק יסוד – ירושלים  החלטות האו"ם  דו"ח מזכ"ל האו"ם.
גל-59427/29 06/01/1971 סלפטר יוסף ובניו בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי תל אביב לבין חברת סלפטר.
חצ-4557/29 01/03/1971 אוסטרליה- קשרים עם ליגות לידידות עם ישראל אגודות רשמיות ולא רשמיות.
חצ-4632/14 01/05/1971 תורכיה – חטיפת הקונסול הכללי אפרים אלרום באיסטנבול ורציחתו נספח: מכתבי ומברקי תנחומים
חצ-4557/27 01/05/1971 אוסטרליה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
פ-5449/1 20/07/1971 דין וחשבון מוגש לראש הממשלה. ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה דין וחשבון דמוגרפי מוגש לראש הממשלה.
גל-3989/11 26/07/1971 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדת משנה לעיר העתיקה פרוטוקולים פרוטוקולים מועדת המשנה לעיר העתיקה בירושלים.
א-7674/14 01/08/1971 לשכת היועץ המשפטי – הסוכנות היהודית. לשכת היועץ המשפטי – הסוכנות היהודית.
ג-6904/7 27/09/1971 יהדות מצרים התכתבות ודוח של ארגון נפגעי הרדיפות האנטי יהודיות במצרים
חצ-8394/6 01/10/1971 ירושלים – בניה  איכלוס  הפקעה.
חצ-6809/3 10/10/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה קטעי-עתונות לפי הערים וארצות – אותיות י' – ל'; נאומים  הודעות וכו'
חצ-6809/1 13/10/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה קטעי-עתונות לפי הערים וארצות – אותיות א' – ג'; מאמרים  התכתבות  דיווחים  החלטות
ג-6904/6 13/10/1971 יהדות סוריה פנית התאחדות הסטודנטים בנושא יהדות סוריה
חצ-6809/4 18/10/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה קטעי-עתונות לפי הערים וארצות – אותיות מ' – ש'; מאמרים  דיווחים  הודעות
חצ-8093/3 26/10/1971 בן- גוריון. כרך ב' קטעי עיתונות והתכתבות בנוגע לחגיגות יום הולדת 85 לדוד בן גוריון  וטקס אזכרה
חצ-6809/2 28/10/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה קטעי-עתונות לפי הערים וארצות – אותיות ה' – ו'; מאמרים  התכתבות  דיווחים
א-7074/10 01/11/1971 ארה"ב מהתיק הוצאו תעודות שריגושתן עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל. התיק ייבדק בשנת 2032.
חצ-6809/10 01/12/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; התכתבות עם מוסדות וכו'
כ-493/20 15/12/1971 הכנסת השביעית – ועדת הפנים – שיפוץ מסגד אל-אסתקלל בחיפה (252) מסקנות ועדת הפנים בעניין שיפוץ מסגד אל-אסתקלאל בחיפה.
גל-54770/9 26/12/1971 עיריית נתניה התכתבוית בין משרד האוצר לראשי עיריית נתניה בתקופות שונות.
ג-6504/42 01/01/1972 לשכת ראש הממשלה התכתבות בנושאים שונים כגון: ביגוד למקבלי קהל  הוצאות בית ראש הממשלה ועוד
גל-6883/6 01/01/1972 הכנסת השישית – עצומת הדור הצעיר של הליברלים העצמאיים בעד החלת חוק נישואין וגירושין אזרחיים החוק הוצע על-ידי ח"כ ג. האוזנר. כרך א'
גל-6883/7 01/01/1972 הכנסת השישית – עצומת הדור הצעיר של הליברלים העצמאיים בעד החלת חוק נישואין וגירושין אזרחיים החוק הוצע על-ידי ח"כ ג. האוזנר. כרך ב'
גל-6883/8 01/01/1972 הכנסת השישית – עצומת הדור הצעיר של הליברלים העצמאיים בעד החלת חוק נישואין וגירושין אזרחיים החוק הוצע על-ידי ח"כ ג. האוזנר. כרך ג'
גל-6883/9 01/01/1972 הכנסת השישית – עצומת הדור הצעיר של הליברלים העצמאיים בעד החלת חוק נישואין וגירושין אזרחיים החוק הוצע על-ידי ח"כ ג. האוזנר. כרך ד'
חצ-7106/7 01/01/1972 חומר אישי – גדעון  רפאל – שליחות קרן היסוד באירופה  (  בתור מרצה ) אורח באירועי פתיחת המגבית בשוייץ וצרפת – טיוטות הנאומים  תכניות  התכתבות
א-7338/9 01/01/1972 קליטת עולים – קיבוצים ועדת שרים – גבתי (בראשות)
חצ-8281/12 01/01/1972 שטחים  ערביי שטחים. כרך ז'
א-296/58 01/01/1972 מסמכים שמורים – מכתב הליגה להגנה יהודית לערביי ישראל – ערבים  שטחים בתיק מכתב ל הליגה להגנה יהודית שהגיע למזכירות הממשלה.
חצ-6809/11 06/01/1972 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; התכתבות עם מוסדות ואישים  מאמרים וכו'
ג-6519/33 31/01/1972 רצח הספורטאים במינכן (אולימפיאדה) סקירת עיתונות בנושא רצח מינכן  מכתבים ממשפחות הנרצחים ועוד
א-278/9 01/02/1972 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – פלשתינים  פליטים פברואר 1972 עד מאי 1974 מברקים ודו"חות בענין פגישת נגיד בנק ישראל זנבר עם נגיד הבנק העולמי בענין שיקום הפליטים  סקירות של הקהילה האירופית בנושא הפליטים. (המשך בתיק 10)
חצ-6809/12 29/02/1972 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  התכתבות  הודעות וכו'
ג-7457/3 15/03/1972 גוש עציון – ישובים תוכנית בניית יחידות דיור באלון שבות שבגוש עציון    פירוט תוכנית אב שירותים מקומיים ביישוב
א-296/35 14/05/1972 מסמכים שמורים – מכתב שר התקשורת בענין מינוי ועדה לבחינת שירותי תקשורת בתיק כתב מינוי של שר התקשורת  שמעון פרס  לחברי ועדה לבחינת שירותי תקשורת.
א-296/38 29/05/1972 מסמכים שמורים – הודעת מזכירות הממשלה בקשר לדיון על שכר פרקליטים שקבעה ועדת חקירה נתיבי נפט בתיק הודעת מזכירות הממשלה בקשר לדיון על שכר פרקליטים שקבעה ועדת חקירה נתיבי נפט.
חצ-5372/3 01/08/1972 פולין – יהדות – נספח יאנוש קורצ'אק בתיק התכתבות וקטעי עיתונים בנוגע להנצחת יאנוש קורצ'אק
ג-6485/8 01/09/1972 רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן נאומים בכנסת
חצ-6809/13 01/09/1972 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה – ( לפי האיזורים ) דיווחים מנציגויות  חוזרים ממשרד החוץ לחוץ לארץ
גל-59427/30 06/12/1972 סלפטר יוסף ובניו הסכם קיבוצי.
גל-6884/9 01/01/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ט' עצומת קרובי שבויי ישראלים במצרים
גל-6883/1 01/01/1973 עצומה בדבר דיור אנושי עצומת ארגונים  ועדי שכונות מצוקה ואחרים להשגת: 1. דיור אנושי עכשיו  לתושבים בשכונות המצוקה  בתנאים הוגנים. 2. דיור מתאים למשפחות ברוכות ילדים. 3. מדינית של הוזלת מחירי דירות ודמי השכירות. 4. דיור הולם ובהישג יד לזוגות צעירים. 5. בלימת התדרדרות החברתית הקשורה בבעיות הדיור. 6. הפסקת המכירה של דירות משרד השכון  בשוק החפשי.
חצ-10285/11 01/01/1973 קטעי עיתונים איטליה
חצ-4344/19 01/01/1973 פרסומי נציגויות נפאל.
חצ-4346/2 01/01/1973 פרסומי נציגויות סיארה לאונה.
חצ-4346/3 01/01/1973 פרסומי נציגויות סווזילנד.
חצ-4347/6 01/01/1973 פרסומי נציגויות קוסטה-ריקה.
חצ-4350/1 01/01/1973 פרסומי נציגויות צ'ילה. כרך א'
חצ-4350/2 01/01/1973 פרסומי נציגויות צ'ילה. כרך ב'
חצ-4351/4 01/01/1973 פרסומי נציגויות תאילנד. כרך א'
חצ-4351/5 01/01/1973 פרסומי נציגויות תאילנד. כרך ב'
ג-3145/2 01/01/1973 גולדה מאיר – התנועה לשחרור יהודי ברה"מ וארצות המצוקה בתיק דו"חות ומסמכים על התנכלותה של ממשלת ישראל להצלתם של היהודים מבריה"מ.
ג-10580/5 01/01/1973 סדרי יום של ועדות שרים סדרי יום והצעות להחלטות ממשלה מועדות השרים: הועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית  ועדת השרים לענייני כלכלה  ועדת השרים לענייני פנים ושירותים  ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים  הרשות לעליה ולקליטה המשותפת לממשלה ולסוכנות וכו'. בנוסף  בתיק תזכירים על הנושאים: העלייה מהמערב  דו"ח על פעולות גורמים ישראליים באפריקה  בעיות השעה בשטח הבריאות  תכנית אב לפיתוח אזור צפון ים המלח (תקציר) ועוד.
ג-10580/6 01/01/1973 מכתבי מזכיר הממשלה לחברי הממשלה בצירוף החלטות ומינויים סדרי יום והצעות להחלטות ממשלה מועדות השרים: ועדת השרים לענייני פנים ושירותים  ועדת השרים לענייני כלכלה וכו'. בנוסף  בתיק תזכירים והצעות חוק כגון: מדיניות מחירים בתום תקופת 100 ימי הייצוב  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 13)  תשל"ג-1973  מגבית החרום של מלחמת יום הכיפורים  (עמ' 13-29 – כולל קיצוץ בתקציב משרדים) חוק בול ביטחון  הצעה לאישור ייצורן של סדרות נוספות של מטוסים אזרחיים בתעשייה האווירית ועוד.
גל-4470/2 01/01/1973 דו"חות בז"ן  (בתי-זיקוק) – אספקות למפ"ב (מפעלים פטרוכימיים בישראל). כרך ב' דוחות אספקה של חומרים שונים למפעלים פטרוכימיים
חצ-8024/6 02/01/1973 חוזרי הסברה בעיות נפט במזרח התיכון  סקרי דעת קהל במדינות העולם לאחר מלחמת יום הכיפורים; דעת הקהל בצרפת ביחס לישראל ולערבים; האהדה לישראל ולערבים באירופה – ממצאים השוואתיים מתוך סקרי דעת הקהל בשש מדינות אירופה; סיכומי עיתונות שבועי – פברואר-יוני 1973; לקט עיתונות ערבית שהופצה לנציגויות;
חצ-8009/1 22/01/1973 מועצת אירופה. כרך א' סיכומים דוח האסיפה המייעצת של מועצת אירופה
א-296/65 28/01/1973 מסמכים שמורים – צילום דוגמאות עיטורים – צה"ל בתיק צילומי עיטורי העוז  הגבורה והמופת של צה"ל.
גל-18073/12 01/02/1973 אומנות ביאנלה סנפאולי. בתיק התכתבות בנוגע לתערוכת הביאנלה.
חצ-8395/1 01/02/1973 תיק ירושלים.
חצ-4334/23 01/02/1973 דרום אפריקה – עתונות. קטעי עיתונות ומידע על דרום אפריקה
חצ-4913/24 01/02/1973 קורס מנהיגי נוער חוץ – פרסומים
ג-6489/11 27/02/1973 ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר בארה"ב סקירת העתונות הישראלית בנוגע לביקורה המדיני של גולדה מאיר בוושינגטון ופגישותיה עם הנשיא ניקסון בעניין עמדת ישראל ומצבה הגיאופוליטי עם מדינות האזור
חצ-8075/2 28/02/1973 ישראל והעולם הערבי קטעי עיתונות ודיווחים ועידת משפט הים
חצ-6719/9 01/03/1973 Jacob Javits דיווחים  נאומיו  הודעותיו של ג'ייקוב יעבץ  סנאטור רפובליקני מניו-יורק.
חצ-8009/2 11/03/1973 מועצת אירופה. כרך ב' סיכומים
גל-6814/2 13/03/1973 אגף התכנון – לודים – חמד תשריטים (מפות תכנון) של המושב חמד ומסמכי תכנון בנושא.
חצ-3821/39 01/04/1973 בורמה – נכסי המדינה בחוץ לארץ
חצ-8019/4 01/04/1973 אגודות ידידות ישראל- מדינות זרות. כרך ב' אגודה לידידות לשכת מסחר ישראל יפן
ג-6465/18 03/04/1973 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – כללי. כרך ה' בתיק התכתבויות אל ראש הממשלה  גולדה מאיר בנושאים שונים: חוזר בנושא שיפור המגזר הציבורי  פיקדון ראש הממשלה למפעל הנצחת חללי חטיבת "הראל" במלחמת ששת הימים  הצעת מועמדים כדירקטורים בחברות הממשלתיות  חוזר בעניין השבתת מכוניות ממשלתיות פעם בשבוע  תמיכה כספית למשפחה יהודית החיה בפקיעין העתיקה  הפגנות נגד ראש הממשלה ועוד.
חצ-5993/2 01/05/1973 י. שמעוני – הודו התכתבות בנוגע לסרטים דוקומנטריים על הודו עבור הטלויזיה הישראלית  עמדתה של הודו במועצת הבטחון  מאמר אנטי-ישראלי  דיווחים מקונסוליית בומביי למשרד ומהמשרד לקונסוליה  קטעי עתונות
חצ-8294/4 01/05/1973 מדגסקר- מז"ת. כרך ג'
א-7264/4 01/05/1973 רפורמה מוניציפאלית בערי גוש דן – הוכן עפ"י הזמנת משרד הפנים. נספחים ד' וה' – הטיפול בבעיות איכות הסביבה  אתרי בילוי וספורט
חצ-8140/4 01/08/1973 סיני. כרך ג'
ג-10580/4 01/08/1973 סדרי יום של הממשלה סדרי יום  הצעות חוק והחלטות בנושאים: הקמת האוניברסיטה הפתוחה  נוהל המעבר לשימוש בדלק דל-גופרית בתחנת הכח רדינג בתל אביב  אישור פרוטוקול להארכת תוקף הסכם שמן זית  חוק החייל המשוחרר (הוראת שעה)  תשל"ד-1973  הסכמים בדבר שיתוף פעולה בענייני תיירות בין ישראל ובין אורוגוואי ואיטליה  פתיחת שנת הלימודים האקדמית – תשל"ד ועוד.
גל-51118/96 02/09/1973 בית חולים ד"ר בתר בתיק הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבית חולים ד"ר בתר
חצ-8747/7 21/09/1973 ניתוק היחסים עם ישראל. בתיק התכתבויות בנוגע לניתוק היחסים הדיפלומטים עם ישראל ע"י רוב מדינות אפריקה – אתיופיה  בוציאנה  זמביה  טנזניה  לסוטו   מדגסקר  יחסי אתיופיה-ישראל  עמדת אתיופיה לנסיגת השטחים הכבושים אשר בידי ישראל  נתונים כלכליים של מדגסקר  יחסי מדגסקר-ישראל  יחסים עם האיים הקומורים  מלאווי ויחסיה עם ישראל ועוד
חצ-8160/9 01/10/1973 רומניה – תגובות העתונות למלחמת יום-כיפור
חצ-8154/2 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות א'-ד'
חצ-8154/3 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות ב'.
חצ-8154/4 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית". אות ג'.
חצ-8154/7 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית" במצרים.
חצ-8154/8 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית" אותיות מ'.
חצ-8154/9 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ו ומדינות לפי "אלף בית"  סוריה.
חצ-8154/10 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות ס'.
חצ-8155/4 01/10/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום כיפור. כרך א'
חצ-8088/5 01/10/1973 ש"א (ועידה לבטחון ושתוף פועלה באירופה) כרך ב'
חצ-6717/6 01/10/1973 TAFT ROBERT [סנטור מאוהיו  רפובליקן] דיווחים  נאומיו  מכתביו
גל-6884/3 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ג' עצומה של תושבי תל-אביב-יפו למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
גל-6884/5 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ה' עצומה של אזרחים ישראלים למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
גל-6884/6 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ו' עצומה של אזרחים ישראלים למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
גל-6884/7 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ז' עצומה של אזרחים ישראלים למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
גל-6884/8 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ח' עצומה של אזרחים ישראלים למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
גל-6884/2 06/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ב' עצומה תלמידים תושבי תל-אביב-יפו למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
חצ-8173/2 16/10/1973 מלחמת יום- כיפור. החלטות הממשלה והכנסת קטעי עתונות  תמלולי ראיונות ונאומים ממרכז התעוד של משרד החוץ  בנוגע להחלטות הממשלה והכנסת במלחמת יום הכיפורים והשלכותיה: החלטה 338 של מועצת הביטחון של האו"ם  חוק מלווה המלחמה  מענה להצהרת ממשלת יפן על מדיניותה החדשה לגבי הסכסוך במזרח התיכון ועוד.
חצ-8024/5 21/10/1973 משרד החוץ – חוזרי הסברה מס' 366-388 ענייני הסברה; חוברות. הצהרת ראש הממשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים ב-13 באוקטובר 1973; החלטה משותפת של ארצות-הברית וברית המועצות להפסקת אש במזרח התיכון. החלטה שנתקבלה על-ידי מועצת הביטחון של האו"ם ב-22 באוקטובר – ראשי פרקים להסברה; תקציב צבאי של מדינות ערב בין הנשים 1949-1973 – נתונים; מלחמת יום כיפור – קווים להסברה – בתוך כך  עמדות ישראל והערבים כלפי החלטת 338; טבלת מהלך המלחמה – טבלה כרונולוגית; מטרות המלחמה הערביות – נספח; מפות לא רשמיות הנוגעות לחזית סוריה ומצרים בזמן הפסקת האש  אוקטובר 1973;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים. (קריקטורה  עמ' 3  סגור ל-70 שנה)
חצ-8024/4 23/10/1973 משרד החוץ – חוזרי הסברה מס' 341-365 בתיק – תעודות ממחלקת ההסברה במשרד החוץ – מאמרים בנושא אנרגיה בעיות האנרגיה והמזרח התיכון – מאמרי רקע  וקווי יסוד להסברה; תדריך הסברה המיועד לשימוש כחומר רקע בלתי רשמי לנציגים ישראליים בשיחותיהם על נושא האנרגיה; מאמרים בגרמנית ובספרדית. ענייני נפט; הודעת ראש הממשלה גולדה מאיר על פרוץ מלחמת יום כיפור בשידור רדיו; ראיון עם שר החוץ אבא אבן בנוגע להפרדת הכוחות בין ישראל למצרים; הצהרת שר החוץ אבא אבן לעצרת הכללית של האו"ם; הצהרת ראש הממשלה מאיר בכנסת ב-16 באוקטובר 1973;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים. (תצלומים – עמ' 151  ייפתחו לעיון ב-2023; קריקטורות – עמ' 151 – ייפתחו לעיון ב-2043)
ג-6068/7 24/10/1973 לשכת השר והמנכ"ל – אגרות מלווה מלחמה ובטחון מרצון התכתבויות בנושא מלווה מרצון בשעת המלחמה
גל-6884/4 28/10/1973 מלחמת יום כיפור 1973 – עצומת קרובי שבויים ישראלים במצרים וסוריה. כרך ד' עצומה של תושבי תל-אביב-יפו למען שחרור שבויי מלחמת יום כיפור שנמצאים בסוריה ובמצרים.
חצ-5255/2 29/10/1973 לשכת השר אבא אבן – שיחות עם המצרים בק"מ 101 (הפרדת כוחות) פרוטוקול וסיכומים מפגישות בין משלחות צבאיות; רישום שיחת משה דיין עם גנרל סילאסוו (כולל נוסח הסכם על הפסקת האש ב – 11.11.73)  פגישות עם נציגי הצבא המצרי  שיחות הפסקת האש עם המצרים  החלפת שבויים  פצועים וגופות חיילים. ההסכם עם מצרים בעניין הפסקת האש  פגישת נציגי צה"ל והצבא המצרי  שיחת שר הביטחון והגנרל סילאסוואו ועוד
חצ-3285/17 01/12/1973 אתיופיה – תיק עבודות והשקעות.
חצ-5239/6 12/12/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ח/ 1 התכתבות וחילופי מברקים בין שר החוץ אבא אבן אנשי משרד החוץ (מרדכי קדרון  משה רביב  משה מלמד  יעקב דורון ואחרים)  הצלב האדום וגורמים נוספים בנוגע למצב השבויים הישראלים בסוריה שנשבו במלחמת יום הכיפורים והמגעים המדיניים למען שחרורם ולמען איתור נעדרי צה"ל בחזית המצרית.
גל-6869/5 01/01/1974 עצומות תלמידים ואזרחים בעד עונש מוות למחבלים – כרך א' עצומות תלמידים ואזרחים בעד עונש מוות למחבלים
חצ-7320/3 01/01/1974 הסדרים חלקיים ישראל – ארה"ב
ג-6715/3 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – פגישות וביקורים עם ראש הממשלה – פניות הציבור. כרך ב'
ג-6715/13 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – פגישות עם כתבי רדיו וטלויזיה. כרך ב'
ג-6904/13 01/01/1974 חוברות משרד החוץ מיהדות ברה"מ (המשך מתיק מס' 12). פניות של יהודי ברה"מ אל גורמים ציבוריים
חצ-7332/9 01/01/1974 דוד ליטמן – יהודי סוריה צרפתית וקצת ספרדית
חצ-7332/10 01/01/1974 דוד ליטמן – יהודי סוריה ארגון היאס  HIAS
א-5015/41 01/01/1974 מכון דיוויס – קלטות אודיו עם ראיונות אישיים – יהושע פלמון ראיון עם יהושע פלמון – יחסים עם ערבים  הסוגייה הפלסטינית  ירדן וכו'
חצ-6812/6 26/03/1974 לשכת המנכ"ל – גרמ"ז ( גרמניה מזרחית ) מדיניות  שאלת הפיצויים – דיווחים פנימיים  מנציגויות; התכתבות. בתיק – התכתבויות בנוגע לדרישת ישראל מממשלת גרמניה המזרחית לתשלום פיצויים לישראל לשם יישבום של פליטים יהודים מאירופה בישראל; עוד בתיק – על עמדתה השלילילית של גרמניה המזרחית כלפי ישראל בעניין מתן הפיצויים והמדיניותה האנטי-ישראלית כלפי ישראל; דיווחים מננציגויות ישראל בברלין ובבון בנוגע לפיצויים; הודעה משותפת קובנית–מזרח-גרמנית באשר לתוקפנותה של ישראל כנגד מדינות ערב ועמדתה כי שלום כולל ייכון רק לאחר נסיגת ישראל מהשטחים שנכבדו ב-1967 והבטחת זכויותיהם הלגיטימיות של העם הפלסטיני.
א-7115/10 01/05/1974 רה"מ יצחק רבין – תיק י. רבין – סכסוך ישראלי-ערבי פרטי-כל מפגישת רה"מ עם שליחו של נשיא רומניה נ. צ'אושסקו; תזכיר יהושפט הרכבי על מו"מ עם הפלשתינאים; כתבות חצ"ב וכו'
א-7038/5 05/05/1974 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה (מאי 1974) צילומי פרוטוקולים מפגישות ראש הממשלה גולדה מאיר והשרים אבא אבן משה דיין  שמעון פרס ויצחק רבין עם הנרי קיסינג'ר
חצ-9353/14 06/05/1974 שיחות עם קיסינג'ר סטנוגרמות של פגישות ראשי הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין  לבין מזכיר המדינה של ארצות הברית ד"ר הנרי קיסינג'ר ומשלחותיהם.
חצ-6814/6 21/05/1974 לשכת המנכ"ל – הפרדת כוחות  – סוריה הסכם ההפרדה עם סוריה תלונה סורית על המצאות חולייה באזור המפורז מול קונטרה ; תגובת הסורים לתלונתנו על חדיר  הארכת מנדט האונדו"ף על ידי סוריה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מקצין הקישור עם האו"ם; החלטות או"ם וכו' ( כולל הסכם הפרדת הכוחות ופרוטוקול על הקמת כח המשקיפים על הפרדה מ- 30.5.74 )
א-7799/10 28/06/1974 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים שמואל מיקוניס – פגישות 25-16 עדותו של שמואל מיקוניס.
א-298/12 27/12/1974 מסמכים שמורים – לשכות השרים בתל-אביב טבלה עם נתונים על לשכות שהרים בתל אביב
חצ-8371/12 01/01/1975 אוטונומיה.
גל-6869/10 01/01/1975 עצומה למען סיפוח השטחים עצומה הקוראת לסיפוח השטחים המשוחררים.
גל-6870/10 01/01/1975 עצומה בענין שחיתות בעירית נתניה עצומה בעניין שחיתות בעיריית נתניה
חצ-6725/12 01/01/1975 2- Jacob Javits דיווחים  נאומיו  הודעותיו של ג'ייקוב יעבץ  סנאטור רפובליקני מניו-יורק.
ג-6725/11 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – משרדי הממשלה בעיות מנגנון ומנהלה משרד האוצר המרכז למיכון משרדי
טס-11493/4 01/01/1975 הגברת גולדה מאיר אלבום תצלומים (61 תצלומים שחור לבן וצבע) כנראה מטקס השקת הספר GOLDA MEIR – MI VIDA במלון פלזה בתל אביב.
גל-6539/6 01/01/1975 . תקציב מטבע חוץ התכתבות שר התחבורה גד יעקובי  בנוגע לתעשיית תבור
גל-6883/2 09/01/1975 עצומת יהודי ארה"ב למען בטחון ישראל וסיפוח יהודה ושומרון.
גל-6884/12 01/02/1975 עצומת "רץ" נגד הלוואות לא צמודות למפלגות גדולות. עצומת "רץ" נגד הלוואות לא צמודות למפלגות גדולות.
חצ-6859/9 01/04/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות; ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  סיכומי שיחות  התכתבות וכו' ( כולל סיכומי שיחות שה"ח עם הנרי קיסינג'ר ב- 21-22.4.75 )
גל-9659/6 03/06/1975 תיכון עין מאהל – נצרת בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לתיכון עין מאהל:תוצאות בחינות בגרות  בחינות גמר בגאוגרפיה  שינוי בחינה והרכב.
חצ-6863/1 01/07/1975 השר יגאל  אלון – ארה"ב – בועז מגעים עם ארה"ב – דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
א-8199/4 01/07/1975 רה"מ יצחק רבין – סיכומי שיחות עם ראש הממשלה סיכום פגישה עם ד"ר גרשון כהן דיקן בית המדרש לרבנים בניו יורק
חצ-8389/20 01/07/1975 תיק חברון.
חצ-9343/12 01/08/1975 פגישת מזכיר המדינה עם ראש-הממשלה
חצ-9343/15 01/08/1975 פגישת מזכיר המדינה עם ראש-הממשלה
חצ-6860/2 01/08/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; נאומים  תזכירים וכו' ( כולל סיכום פגישה עם האמריקאים בנושא נפט ב- 14.8.75 )
גל-22815/6 09/10/1975 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב שואבה תכנית בניין ערים מפורטת – שואבה – יעוד שטח ציבורי פתוח למגורים
גל-12480/15 14/10/1975 ישיבת בני-עקיבא (נתניה) התכתבות בין שר הדתות לישיבת בני-עקיבא נתניה.
א-4997/9 01/11/1975 לשכת השגריר שמחה דיניץ – תיק מס'  2 חומר מצולם – (המשך מתיק 8) נאומים  ראיונות לעתונות של ש. דיניץ בנוגע למצב המדיני במזה"ת  מדינת ישראל ויהדות. (המשך בתיק 10)
פ-2083/16 03/12/1975 חוברות מטעם "כינוס ירושלים לאחדות ישראל" חוברות בשפה העברית והאנגלית  כולל היתר הכניסה למשכן הכנסת שניתן לרחל ינאית בן-צבי.
א-7785/8 05/12/1975 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים – שמואל מיקוניס – פגישות  5-1- הדפסה שניה  עותק שני. תמליל מראיון אישי עם ח"כ שמואל מיקוניס.
גל-2314/31 01/01/1976 הועדה המערבית גרמניה ישראל
גל-20512/4 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .166 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .166
גל-20512/5 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .165 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .165
גל-20512/6 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .167 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .167
גל-20512/7 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .169 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .169
גל-20512/8 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .171 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .171
גל-20512/11 01/01/1976 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .168 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .168
גל-6884/11 01/01/1976 הכנסת השמינית – עצומה למען השארת ילדי משפחת יונדף בני הורים גרושים בגרמניה עצומה למען השארתם בארץ של ילדי משפחת יונדף  דב (דובי) ומנחם  עם אמם שרה במדינת ישראל.
גל-6869/1 01/01/1976 עצומה מאת נציג של Mother Basilea Schlink בקשר למניעת צילום סרט של Jens Jørgen Thorsen בישראל עצומה של אזרחי דנמרק כהמשך לבקשתה של Mother Basilea Schlink בקשר למניעת צילום סרט של Jens Jørgen Thorsen על ישו בישראל.
א-2008/32 01/01/1976 פקודת סדרי השלטון והמשפט. תקנות שע"ח
א-2037/19 01/01/1976 תכנית מתאר ארצית לדרכים. חוק התכנון והבנייה- 1965 תוכנית מתאר ארצית לדרכים
א-2043/7 01/01/1976 דשנים וחומרים כימיים בע"מ. הגדלת הון המניות הרשום של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ ורכישת מניות בחברה ע"י "כימיקלים לישראל בע"מ – הצעה להחלטה
א-7785/9 16/01/1976 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים – שמואל מיקוניס – (המשך מתיק 8) פגישות 10-6 תמליל מראיון אישי עם ח"כ שמואל מיקוניס על פעילותו הפוליטית  מק"י ועוד.
ג-7077/16 01/04/1976 קשרים עם דרום אפריקה
פ-813/6 01/05/1976 נסיעה לארצות הברית מברקים  קטעי עיתונות והתכתבות בנושאים: קבלת פרס ה- A.F.L. CIO COMMUNITY ותואר כבוד של WELLESLET COLLEGE
גל-6883/3 08/05/1976 עצומת התנועה הפמיניסטית למען הפלות התנועה הפמיניסטית – סניף ירושלים
גל-3536/11 23/05/1976 פרוטוקול – ישיבות העיריות המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – נתניה פרוטוקול – ישיבות העיריות המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – נתניה.
ג-3469/6 06/06/1976 לשכת מנהל מחוז ירושלים – רמות מרכז – רמות פולין התכתבויות בנושא תכנון ופיתוח בשכונת רמות
א-7785/10 11/06/1976 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים – שמואל מיקוניס – (המשך מתיק 9) פגישות 15-11 תמליל מראיון עם ח"כ שמואל מיקוניס על פעילותו הפוליטית במק"י והיחס לברית המועצות.
א-7094/5 01/07/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע וכו' חלק א'
א-2003/15 16/09/1976 פקודת הראיות התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע להצעות חוק לתיקון פקודת הראיות: הוכחת אמרות והודיות נאשם  הודעות עד מחוץ לבית המשפט  הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס. 4)  עדות שותף לעבירה וחזקת זמן ייצור והצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס. 6). בנוסף  בתיק החלטות ועדות שרים לענייני חקיקה בנושא.
גל-3743/9 18/10/1976 קרית טבעון בתיק העברת נתוני התקציב לשנת 1976 להכנת תקציב מאושר  תקציב מאושר לשנת 1976  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל  הצעת תקציב לשנת הכספים 1976-77.
ג-9616/10 01/12/1976 מסמכים שמורים – הודעה בדבר חיפושי נפט בדרום סיני
גל-6870/2 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך א' עצומה של תלמידי בית ספר ממלכתי דתי נווה יעקב הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/3 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ב' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/4 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ג' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/5 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ד' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/6 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ה' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/7 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ו' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/8 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ז' עצומה של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-6870/9 01/01/1977 עצומת האגודה לתרבות הדיור ליום הסביבה הבינלאומי  הכנסת התשיעית. כרך ח' עצומה בשפה הערבית של תלמידי בית ספר הקוראת להחדרת תרבות הדיור והסביבה בירושלים.
גל-8372/4 01/01/1977 חטיבה 16 קטעי עיתונות  הזמנה והתכתבות עם משטרת ישראל בנושא כנס חטיבת ירושלים/מחוז 16
גל-20512/12 01/01/1977 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס'  .177 לשכה ראשית – מועצת מקרקעי ישראל מס' .177
חצ-8451/8 01/02/1977 סיירוס ואנס.
גל-6869/4 01/02/1977 עצומות בענין השחיתות בחוק מימון מפלגות עצומות בענין השחיתות בחוק מימון מפלגות
גל-12915/6 01/02/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – השתתפות בשמחה ובאבל. כרך ג' ברכות ראש הממשלה מנחם בגין כולל תצלומים בסוף התיק
חצ-6861/7 01/05/1977 השר יגאל  אלון – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  נאומים וכו'
חצ-6863/8 01/05/1977 השר יגאל  אלון/משה  דיין – ארה"ב – בועז מגעים עם ארה"ב  אירופה – דיווחים מנציגויות
א-7375/3 01/05/1977 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – קרטר  ואנס ובז'יז'ינסקי פרסומים  מברקים  וסקירה בנוגע לעמדתם בשאלת הסכסוך במזרח התיכון.
א-2041/13 08/05/1977 מטבע חוץ. החלטת ממשלה בנוגע העברת הפיקוח על המטבע לבנק ישראל
א-7799/9 26/06/1977 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים שמואל מיקוניס עדותו של שמואל מיקוניס.
גל-12887/29 30/06/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אמנסטי אינטרנשיונל – קשרים בינלאומיים – מוסדות וארגונים בינ"ל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לאמנסטי אינטרנשיונל: מעצר מנהלי וטענות על עינויים בחקירות עצירים ביטחוניים  העברת הטיפול בפניות הארגון ללשכת היועץ המשפטי לממשלה  אסירי ציון הכלואים בברית המועצות ועוד.
גל-2248/3 05/07/1977 ועידה כלכלית הועידה הכלכלית – הכנס הבינלאומי השישי של ועדות המחשבים. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-281/21 01/08/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – ביקור ראש-הממשלה מנחם בגין ברומניה (מנהלי) מברקים  וקטע עתונות בענין הסידורים המנהליים לקראת ביקור ראש-הממשלה ברומניה.
ג-9566/8 11/08/1977 רה"מ מנחם בגין – העתקי מכתבים יוצאים מכתבים יוצאים מתקופת כהונתו של מנחם בגין כראש הממשלה תגובות למכתבים של אזרחים ושל אנשים בארץ ומחוצה לה – תודות  ברכות  ותשובות לשאלות בנושא עלייה  יישוב הארץ  אירועי חגיגות עצמאות ויוזמות שלום.
ג-9566/9 04/09/1977 רה"מ מנחם בגין – העתקי מכתבים יוצאים מכתבים יוצאים של מנחם בגין עת כיהן כראש הממשלה  תגובות על מכתבים שקיבל מאזרחים ומאישים שונים בארץ ובעולם במגוון נושאים ובהם: שואה ותקומה התיישבות בארץ  שירות נשים בצבא  ארץ ישראל השלמה בתיק גם ברכות ותודות
גל-12895/16 18/10/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התאחדות עולי אמריקה וקנדה. התכתבות בנוגע לעלייה ולהתיישבות
גל-59241/7 23/10/1977 התכנון לשיפוץ מסגד אישור חיפה מגרש למשרד הדתות וועד הווקף המוסלמי חיפה התכנון לשיפוץ מסגד אישור חיפה מגרש למשרד הדתות וועד הווקף המוסלמי חיפה.
גל-59250/9 23/10/1977 תוכניות לשיפוץ מסגד אשיר עיאללה חיפה תשריטים (מפות תכנון) של תוכניות לשיפוץ מסגד אשיר עיאללה בחיפה  רשימת כמויות של מוצרים לבניה ומסמך בנושא של ועד הנאמנים להקדש המוסלמי בחיפה בנוגע לשיפוץ המסגד.
חצ-6899/5 01/01/1978 השר משה דיין – הועדה המדינית פרטי-כל מדיוני הועדה המדינית עם מצרים וארה"ב 17-18.1.78  ישיבות הממשלה .15 29.1; דיווחים  רישומי שיחות  סקירות  החלטות הממשלה  טיוטות של הצהרת העקרונות וכו'
א-4181/12 01/01/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – האוטונומיה (ממשל עצמי לפלסטינאים ביהודה  שומרון ועזה) – התישבות  תכניות ישובים  מעמד משפטי
חצ-8463/4 01/01/1978 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8464/5 01/01/1978 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
א-4321/2 01/01/1978 רה"מ מנחם בגין – לבנון. פרסומים  מברקים ודיווחים ממשרד החוץ  סיכומים ועוד
א-7005/12 01/01/1978 השר שמואל תמיר – חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה השר שמואל תמיר – חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה
גל-12851/10 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – כביש רמות. מכתבים מאזרחים לראש ממשלת ישראל מנחם בגין בנושאים הקשורים ליחסי דת ומדינה ובהם  שכונת רמות בירושלים ;הפגנות נגד כפייה דתית וסגירת כבישים יהדות התפוצות ועוד
גל-3028/16 01/01/1978 ועדת שרים לעניני ירושלים – פורום חברי הכנסת
גל-12903/3 01/01/1978 יהודה אבנר – ברית חרות-הצה"ר – המרכז בסן-פאולו  ברזיל – מברקי ברכה לבגין שמות ומספרי טלפונים של תומכי ראש הממשלה מנחם בגין בסן פאולו – ברית חרות הצה"ר
א-7264/1 15/02/1978 דו"ח הועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל. כרך א' בתיק דוח הועדה לבירור הפשיעה בישראל מפברואר 1978
א-7264/2 15/02/1978 דו"ח הועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל. כרך ב' בתיק דו"ח הועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל  פברואר 1978
חצ-6865/5 01/03/1978 השר משה דיין – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות ופגישות  תזכירים  התכתבות וכו' ( כולל דו"ח ישיבת הממשלה מ- 5.3.78 )
חצ-8463/5 01/04/1978 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8464/6 01/04/1978 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-5594/24 13/08/1978 לשכת התכנון המחוזית – גוש 3741 חלקה 36 – בית חנן בקשה להקמת בית מגורים לבן ממשיך  בית חנן  גוש 3741 חלקה 36  אישור הוועדה המחוזית ותוכניות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-9336/8 01/09/1978 תגובות בעולם הערבי להסכמי קמפ-דיוויד
חצ-6834/7 01/10/1978 לשכת המנכ"ל – וושינגטון דיווחים שוטפים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל וכו' ( כולל נוסח הסכם שלום עם מצרים) כרך 1
א-4177/9 01/10/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – חוזה השלום עם מצרים טיוטות של חוזה השלום בין ישראל למצרים  סעיפים בחוזה  נספחיו ומכתבים נלווים (כולל הההסדרים סביב נסיגת ישראל מסיני). בתיק מכתב מעו"ד אפרים יפה לרה"מ מנחם בגין הכולל הצעה להשתמש במונחים "יהודה ושומרון" ו"ערביי ארץ-ישראל" במקום "הגדה המערבית" ו"פלשתינאים" בתרגום הרשמי של מסמכי "קמפ דייוויד א'".
חצ-8463/6 01/11/1978 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
מפה-7702/1 01/11/1978 מסמכים שמורים – מפת אזורים בסיני מפת סיני לקראת הסכם השלום עם מצרים
פ-832/7 01/12/1978 גולדה מאיר – מלאווי קטעי עתונות על מותה.
פ-832/16 01/12/1978 גולדה מאיר – פרו קטעי עתונות על מותה.
א-7375/5 01/12/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – קרטר  ואנס ובז'יז'ינסקי מברקים ופרסום קטעי עתונות בנוגע להתבטאויות וראיונות עיתונאים של קארטר  ואנס ובז'יז'ינסקי בנוגע לתהליך השלום במזרח התיכון.
גל-6869/7 01/01/1979 עצומה לנבחרי העם מטעם תנועת "עם יפה בארץ יפה". עצומה לנבחרי העם מטעם תנועת "עם יפה בארץ יפה". למען שמירה על תרבות דיון.
א-4185/5 01/01/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – תנועות שחרור לאומי ברחבי העולם
א-4185/6 01/01/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – תנועות שחרור לאומי ברחבי העולם
א-4318/1 01/01/1979 רה"מ מנחם בגין – אוטונומיה 5 פרוטוקולים של התת-ועדה הטכנית של הוועדה לאוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה ושל הוועדה לאוטונומיה בראשות השר יוסף בורג (המשך בתיק מס' 2)
גל-12915/4 01/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – השתתפות בשמחה ובאבל. כרך א' הזמנות לבר מצוות וחתונות  מברקי ברכה לנישואין  מברקי השתתפות באבל ועוד.
גל-6869/8 06/02/1979 עצומה למען שלום אמת – כנסת- 9 עצומה של אזרחים אמריקנים הקוראת לקידום ההתיישבות ביהודה ובשומרון  להימנעות ממסירת שטחים.
גל-6869/3 21/02/1979 עצומות נעמ"ת בעד סעיף 5 בחוק ההפלות. ‘עצומה של ארגון נעמ"ת התומכת בביטול הסעיף בחוק העונשין האוסר על הפסקת היריון מסיבות כלכליות.
חצ-8463/7 01/03/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-6869/2 04/03/1979 עצומות נעמ"ת בעד ביצוע חוק שירות לאומי. עצומות נעמ"ת בעד ביצוע חוק שירות לאומי.
גל-6870/11 29/04/1979 עצומה בענין יהודי אתיופיה. עצומה בעניין יהודי אתיופיה.
חצ-8463/8 01/05/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8462/2 01/06/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8388/8 01/06/1979 הועדה לעניני הרובע.
חצ-8419/11 01/09/1979 מצרים – אוטונומיה.
חצ-6841/3 01/09/1979 לשכת המנכ"ל – אוטונומיה דו"חות משיחות המליאה וקבוצות עבודה  ניירות-עבודה; דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל  התכתבות וכו' ( כולל דיווחי היועצת המשפטית ר. לפידות מהמשלחת לרה"מ )
א-4316/7 01/09/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – צוות עבודה על האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
חצ-8462/3 01/10/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-12844/15 12/11/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אהוד אולמרט. פניות ציבור לראש הממשלה לשעבר מנחם בגין בנושאים שונים; תזכיר מאת חבר הכנסת אהוד אולמרט בנושא היערכות הממשלה בתחום ההסברה; עותק ממכתבו של חבר הכנסת אהוד אולמרט לנשיא ארצות-הברית לשעבר ג'ימי קרטר – המכתב נשלח בעקבות דיון שהתקיים במועצה ליחסי חוץ של ניו יורק. בין הנושאים הנדונים על מדיניות ישראל בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה;
גל-6869/11 21/11/1979 עצומה בעד שירות שווה של תנועת הצופים עצומה של שבטי הצופים המוחים כנגד פטור מגיוס לבנות דתיות.
פ-2108/3 30/11/1979 חוברת לזכר רחל ינאית בן-צבי חוברת ובה צילום כתבות אודות רחל ינאית בן-צבי ודברים לזכרה מאת מחברים רבים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-4316/10 01/01/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – צוות עבודה על האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה עיקרי הצעת ישראל לדגם האוטונומיה לערביי ארץ ישראל תושבי יהודה  שומרון וחבל עזה
חצ-8388/9 01/03/1980 הועדה לעניני הרובע.
חצ-8402/1 01/05/1980 ירושלים.
א-4316/14 01/07/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – שיחות האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
חצ-8388/10 01/08/1980 הועדה לעניני הרובע.
חצ-8358/2 01/09/1980 אוטונומיה. (כרך א')
גל-6870/12 01/10/1980 עצומת ועדי פועלים בדבר שכר מינימום עצומה של וועדי עובדים למען העלאת שכר המינימום.
א-7383/7 01/11/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב מברקים וסקירות בנוגע לדיווחים המדיניים של שגרירות ישראל בוושינגטון לירושלים  בנושאים: בחירת רייגן לנשיא ארה"ב והשפעותיה הצפוניות על המזרח התיכון  מתיחות בין סוריה לירדן  גירוש ראשי הערים בגדה ועוד. (המשך בתיק 8)
גל-6870/13 17/11/1980 עצומת ועדי פועלים בדבר שכר מינימום עצומה של וועדי עובדים למען העלאת שכר המינימום.
גל-51367/5 23/11/1980 רשימת חטיבה 43 – משרד ראש הממשלה הדפסת מחשב כרוכה של מפתח לרשימת משרד ראש הממשלה.
גל-6870/1 30/12/1980 עצומת ועדי פועלים בדבר שכר מינימום עצומה של וועדי עובדים למען העלאת שכר המינימום.
חצ-8407/6 01/01/1981 אוטונומיה – תיק מבצעי.
פ-2658/10 24/02/1981 ארכיון אישי גד יעקבי בתיק מסמכים  פרוטוקולים ופרטי חברי ועדת הסברה כלכלית חברתית של מפלגת העבודה בתקופת האינפלציה בארץ ולקראת הבחירות לכנסת ה- 10.     ​
א-8196/12 01/07/1981 רה"מ מנחם בגין – שיחות (המשך מתיק מס' 11) סיכומי שיחות ופגישות של ראש הממשלה השגריר לואיס והשליח המיוחד של ארה"ב פיליפ חביב
ג-8161/13 09/09/1981 ועדת השרים לעניני סמלים וטקסים ועדת שרים לענייני סמלים וטקסים- סדרי דין  עניינים ממלכתיים  תמונת ראש הממשלה  הנח זרים  חידוש הדלקת משואות ועוד
חצ-8402/14 01/10/1981 אוטונומיה
חצ-8358/1 01/10/1981 אוטונומיה.
א-4142/12 18/10/1981 ארגוני הקניות התכתבות וחליפת מסמכים בין לשכת סגן שר החקלאות  מיכאל דקל  לארגוני הקניות השונים בנוגע לבעיות שלהם  פתיחת ספרי החשבונות שלהם בפני מיופה כוח של משרד החקלאות ועוד.​
חצ-8374/9 01/11/1981 אוטונומיה. (כרך א')
ג-8211/20 11/11/1981 חברת גפים בע"מ הגדלת הון המניות הרשום של החברה
חצ-6841/7 01/01/1982 לשכת המנכ"ל – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מהיועצת המשפטית על שיחות אוטונומיה; סיכומי שיחות  סקירות וכו'
חצ-8403/6 01/01/1982 אוטונומיה.
חצ-6850/9 01/03/1982 לשכת המנכ"ל – הסכם השלום – תגובות למבצע – מחיר השלום – לפי הארצות סקירות העתונות  קטעי-עתונות  תרגומי מאמרים
חצ-8383/16 01/03/1982 ירושלים – מעמדה המדיני.
חצ-9346/10 01/03/1982 יחסי איראן-ישראל
גל-55254/6 15/03/1982 תוכניות עבודה – מיכון ומערכות מידע בתיק התכתבויות של מערך המיכון בנציבות המדינה בנוגע לתכניות עבודה  דוחות פעילות  תקציבים  תקנים  מיחשוב משכורות ועוד.
גל-12921/8 30/03/1982 רה"מ מנחם בגין – הזמנות להופעות וטקסים הזמנת ראש הממשלה מנחם בגין לטקסים ואירועים שונים (ארועי זיכרון והנצחה לאישים  טקסי הענקת פרסים  ימי עיון באוניברסיטאות  כנסים רפואיים ועוד) על ידי מוסדות חינוך  ארגונים וחברות בארץ ובחו"ל  הסתדרות העובדים  התאחדויות עולים  ועדי בתי כנסת (הכנסת ספר תורה  תפילות חגיגיות  חנוכת בית הכנסת הגדול)  רשויות מקומיות וישובים (טקסי עליה לקרקע  חגיגות יובל למועצות מקומיות  הענקת אזרחות כבוד). בקשות לברכת ראש הממשלה ומתן חסותו לארועים שונים ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7376/7 01/05/1982 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – רייגן – הייג – בוש (המשך מתיק 6) מברקים פרסום קטעי עתונות בנוגע לנאומיהם וראיונותיהם העיתונאיים של הנשיא רייגן  שר החוץ הייג  וסגן הנשיא בוש בנושאים שונים כולל המלחמה בלבנון כוחות אמריקנים בלבנון  העימות בין הגושים  ועוד.
חצ-8374/11 01/06/1982 אוטונומיה. (כרך ג')
חצ-7074/9 01/08/1982 משנה למנכ"ל ח. בר-און – התכתבות – כללי  – ארה"ב התכתבות ודיווחים מנציגות; רישומי שיחות; תמלילי תדרוכי דוברי המחמ"ד ובית הלבן וכו' ( כולל תכנית פיליפ חביב לפינוי אנשי אש"ף מלבנון  תיקונים  חוות-דעת משפטיות )
חצ-8379/10 01/01/1983 (יו"ש) יהודה ושומרון. (כרך ב')
חצ-8383/12 01/01/1983 יוזמת רייגן והתכנית הצרפתית.
גל-3028/14 01/01/1983 ועדת שרים לעניני ירושלים – שאילתא בנוגע לפרוייקט פיתוח השטח הסמוך להר-הבית שבבעלות הוואקף המוסלמי
א-362/8 01/01/1983 דוח ועדת החקירה לאירועי סברה ושתילה דו"ח ועדת החקירה לאירועי סברה ושתילה (עברית ואנגלית)
גל-14789/50 28/02/1983 סרטים – בחירתה של סופי בתיק בקשה ואישור להקרנת הסרט בחירתה של סופי.
ח-1442/1 01/03/1983 תיק דרום אפריקה תיק דרום אפריקה
ג-9620/7 23/05/1983 מסמכים שמורים – פרוטוקול ועדת המנכ"לים לפיתוח ירושלים וסביבותיה מיום 23.5.1983 בצרוף מפת ירושלים וסביבותיה פיתוח ירושלים וחלוקות תכנון ואחריות עירונית ואזורית
א-4343/12 01/07/1983 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: אנטישמיות במרכז אמריקה וביקור ראש הממשלה בארה"ב (המשך בתיק 13)
חצ-8412/13 01/08/1983 ארה"ב – יוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
חצ-8412/14 01/11/1983 ארה"ב – יוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
א-4362/15 01/12/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – כנסת החלטת ועדת הכנסת על הנהגת שאילתה בעל פה ונוהל בעניין שאילתות בעל פה בכנסת ומסקנות ועדת העליה והקליטה בנושא הסכנה הדמוגרפית לעם היהודי
חצ-8412/12 01/02/1984 ארה"ב – יוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
ג-9515/76 27/03/1984 ארכיון לב-השרון התכתבות בין גנזך המדינה  (מחלקת הפיקוח) למועצות האזוריות דרום השרון ולב השרון בנוגע לשימור וניהול החומר הארכיוני המצוי אצלם  סיכומי ביקורים של נציגי הגנזך בארכיונים של המועצות  לצורך מתן ייעוץ והדרכה לניהול הרשומות  סידור ושמירת החומר.
גל-21426/6 01/04/1984 יעוץ משפטי – בחירות לכנסת – 1984 יעוץ משפטי – בחירות לכנסת – 1984
חצ-8757/6 01/07/1984 ניגריה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-70187/18 26/12/1984 רחובות יהודים משיחית יהודים משיחיים ברחובות.
חצ-7004/5 01/04/1985 מנכ"ל  דוד  קמחי – התכתבות דיווחים מנציגויות  אנשי משה"ח; התכתבות עם מוסדות; דו"חות ודפים יומיים וכו' ( כולל דיווח על דיון באמ"ן לגבי חילופי שבויים ( 3 תמורת 1150 )
א-4392/10 26/04/1985 ראש הממשלה שמעון פרס – גרמניה המערבית מברקי משרד החוץ המשך בתיק מס' 11
פ-4083/4 01/11/1985 שואת יהודי רומניה בהיסטוגרפיה שיתוף פעולה מחקרי היסטורי בין ישראל לרומניה
גל-21359/7 01/12/1985 יעוץ משפטי – חוק הארכיונים יעוץ משפטי – חוק הארכיונים
ג-13944/5 14/01/1987 אזורי עדיפות לאומית הצעת החלטה מטעם האגף לתיאום  מעקב ובקרה במשרד רה"מ לדיון ועדת מנכ"לים לסיווג אזורי עדיפות לאומית (בצירוף מפות מוצעות לחלוקת האזורים ורשימות היישובים בעדיפות לאומית)  החלטות ממשלה  פרוטוקולים של ישיבות ממשלה  מזכרים מטעם מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין והמשנים למזכיר אהרן לישנסקי ואריה זוהר בנוגע להגדרת אזורי עדיפות לאומית והתכתבות בנושא.
גל-2778/9 12/02/1987 מטה חגיגות ה-40 למדינה – פרוייקטים שונים מטה חגיגות ה-40 למדינת ישראל -סיכומי ישיבות והתכתבויות בין יו"ר המטה  יעקב אגמון  לרשות השידור  אגף התרבות  תנועות ומוסדות תרבות והנצחה שונים בנוגע לתכנון  ארגון ומימון אירועי שנת ה-40 למדינה  הגשת הצעות לאירועים בתחום המוסיקה והתרבות: כנס מדליקי משואות מאז קום המדינה  כנס לבעלי עיטורים של צה"ל  כנס בנושא העפלה  פסטיבל מחול בתי-ספר  כנסי לוחמים  פסטיבל כלים עממיים  קונצרטים מיוחדים  פסטיבל שירי עבודה  חידון השפה העברית בהפקת רשות השידור ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-7383/3 01/05/1987 פרשת בוררות טאבה – MEMORIAL OF THE ARAB REPUBLIC – DOCUMENTARY ANNEXES .NOS.1-23
גל-23798/77 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת אור החיים
ג-7383/8 01/10/1987 פרשת בוררות טאבה – COUNTER MEMORIAL OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT-  DOCUMENTARY ANNEXES
פ-2199/32 18/02/1988 ארכיון העיר ירושלים חוברת "ארכיון העיר ירושלים – רשימת חטיבות ואוספים עיקריים".
גל-70178/16 23/05/1988 יהודים משיחיים עיסוק בהתמודדות מול מסיון נוצרי  אשר הופעל בעיקר ע"י יהודים משיחיים.
גל-58678/22 26/07/1988 חדרה גוש: 10037  תוכנית בניין ערים (תב"ע) – תשריטי  תוכניות מפורטות ומסמכי תכנון נלווים.
חצ-6995/3 01/07/1989 שר החוץ  משה  ארנס – ארה"ב דיווחים משגרירות  אנשי משה"ח; תמלילי ראיונות  תדרוך דובר המחמד; ניירות-עבודה  רישומי שיחות וכו' ( כולל תמליל שיחת שהב"ט יצחק רבין עם עוזר מזכיר המדינה ג'. קלי ). מהתיק הוצאו תעודות המוגבלות לעיון עפ"י סעיף 5ב בתוספת הראשונה לתקנות העיון  לבדיקה חוזרת ב2040
נ-443/68 02/10/1989 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – מוזיאון עמדת בית תורגמן התכתבות עם נציגי מוזיאון עמדת בית תורגמן בנוגע לעריכת ראיון לנשיא.
גל-69963/13 01/11/1989 תלפיות שיקום תלפיות.
גל-70178/21 01/01/1990 יחודים משיחיים קטעי עיתונות בנושא יהדות ונצרות
גל-51879/4 16/07/1990 גני תקווה – כללי דיור ובניית שיכונים בגני תקוה.
גל-58667/23 18/09/1990 קרית טבעון תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות.
גל-14036/10 01/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  21-20
גל-14036/6 12/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  13-12
גל-14036/7 14/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  15-14
גל-14036/8 16/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  17-16
גל-14036/9 18/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  19-18
גל-14037/1 22/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  23-22
גל-14037/2 24/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  25-24
גל-14037/3 26/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  27-26
גל-14037/4 28/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  29-28
גל-14037/5 30/06/1991 מהדורת חדשות – 1/7-30/6 – 1991
גל-14037/6 02/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  3-2
גל-14037/7 04/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  5-4
גל-14037/8 06/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  7-6
גל-14037/9 08/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  9-8
גל-14037/10 10/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  11-10
גל-14038/1 12/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  13-12
גל-14038/2 14/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  15-14
גל-14038/3 16/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  17-16
גל-14038/4 18/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  19-18
גל-14038/5 20/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  21-20
גל-14038/6 22/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  23-22
גל-14038/7 24/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  25-24
גל-14038/8 26/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  27-26
גל-14038/10 30/07/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  31-30
גל-48563/10 01/08/1991 . קשרים עם ברית-המועצות
גל-14039/1 01/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  2-1
גל-14039/2 03/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  4-3
גל-14039/3 05/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  6-5
גל-14039/4 07/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  8-7
גל-14039/5 09/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  10-9
גל-14039/6 11/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  12-11
גל-14039/7 13/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  14-13
גל-14039/8 15/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  16-15
גל-14039/10 19/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  20-19
גל-14040/1 21/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  22-21
גל-14040/2 23/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  24-23
גל-14040/4 27/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  28-27
גל-14040/5 29/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  30-29
גל-14040/6 31/08/1991 מהדורת חדשות – 1/9-31/8 – 1991
גל-14040/7 02/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  3-2
גל-14040/8 04/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  5-4
גל-14040/9 06/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  7-6
חצ-11008/11 01/10/1991 וושינגטון – ועידת השלום מדריד התכתבות בנושא ועידת השלום במדריד ב 1991. בתיק תמלילי ראיונות עם ראש הממשלה שמיר  שר החוץ ארנס  סגן שר החוץ נתניהו  קטעי עיתונות בנושא הועידה ועוד.
חצ-11008/12 01/10/1991 וושינגטון – ועידת השלום מדריד התכתבות בנושא ועידת מדריד והשתתפות ישראל בוועידה. בתיק תמלילי נאומים שנישאו בוועידה  תקצירי עיתונות ממדינות שונות העוסקים בוועידה ועוד
גל-69417/3 03/10/1991 שמעה מפרטי בנייה למגורים בשמעה  התכתבויות בנושא העברת רכוש  הוראות אכלוס ושיווק דירות.
גל-70168/6 21/10/1991 אלע"ד התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לעדות נוצריות במשרד לעניני דתות  בנוגע לגליונות אלע"ד (האגף לעדות דתיות): CHRISTIANS AND ISRAEL – A QUARTERLY PUBLICATION FROM JERUSALEM  לקט מידע בתחום העדות הדתיות – ינואר 1992  דצמבר 1992  ינואר – פברואר 1993  מעמד היהודים וזכותם על ארץ ישראל על פי האסלאם ועוד.
גל-69014/5 15/04/1992 אתרי בנייה ותכנון במזרח ירושלים התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תכניות בנייה במזרח ירושלים  הקמת מחלף שער מזרח ועוד.
גל-16885/1 15/11/1992 לשכת השר יאיר צבן – דוברות – רשות השידור  הערוץ השני. לשכת השר יאיר צבן – דוברות – רשות השידור  הערוץ השני. עוסק בקליטת עלייה מרוסיה.
גל-52715/9 01/12/1992 סמים/ אלכוהול
גל-23304/12 01/09/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם השלום – חתימת מסמך העקרונות הישראלי-פלשתינאי.
ג-9626/36 01/09/1993 מסמכים שמורים – חילופי המסמכים עם אש"פ שנחתמו ע"י רה"מ ויו"ר אש"פ + הסכם העקרונות עם אש"פ שנחתם בבית-הלבן ביום 13.9.1993
ג-10472/8 09/09/1993 הסכם עם אש"פ – ספטמבר 1993  הסכם אוסלו  הסכם קהיר  הסכם העברת הסמכויות – אוגוסט 1994 הסכם עם אש"פ – ספטמבר 1993  הסכם אוסלו  הסכם קהיר  הסכם העברת הסמכויות – אוגוסט 1994.
גל-62895/14 04/10/1993 ועדת שרים להפרטה תזכירים וסיכומי דיונים של ועדת מנכ"לים להיגוי השיחות הכלכליות  דיונים בנושא הסדרי הביניים הכלכליים עם הרשות הפלסטינית.
גל-43701/1 01/01/1994 סמנכ"ל תיאום ותכנון – ועדת שרים – יהודה ושומרון תכניות בינוי בשטחי יהודה ושומרון תכניות עבודה דוחות הוצאות ותקציב
גל-54796/18 01/01/1994 צה"ל הסכמי שכר למשפטנים בצבא קבע.
חצ-10982/1 01/01/1994 וושינגטון – וורן כריסטופר
גל-19268/11 01/02/1994 לשכת השר עוזי ברעם – פיתוח מזרח ירושלים דו"ח מבקרת המדינה לשנת 1993. תזכירים והתכתבות בנושא פיתוח תשתיות תיירותיות ע"י החברה לפיתוח הרובע היהודי. סיכומי ישיבות בענין הקמת פרוייקטים:עיר דוד  עמק המלך ופרוייקטים ומפעלים נוספים במימון העיריה.
ג-9627/8 01/02/1994 מסמכים שמורים – א. הסכם היסוד עם הכס הקדוש (בותיקן). ב. הסכם עם צרפת בדבר שיתוף-פעולה בתחומי המחקר והפיתוח
נ-736/14 06/03/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ועדת העורכים בתיק פנייה מאריה שומר אל ועדת העורכים לגבי אופן הדיווחים על השתתפות נשיא המדינה באירועים ממלכתיים.
נ-723/2 14/07/1994 לשכת הנשיא עזר וייצמן – מנדלוביץ יוסף בתיק התכתבות של יוסף מנדלביץ  יו"ר תנועת עולים שיבת ציון  בעניין תנאי אסירי ציון.
גל-22123/44 29/09/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Streisand – Barbara Streisand הזמנת הזמרת ברברה סטריסנד לאירוע 3000 שנה לירושלים
ג-8038/11 01/10/1994 חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית – 26.10.1994
ג-9628/5 26/10/1994 מסמכים שמורים – חוזה השלום הממלכה ההאשמית של ירדן חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית – 26.10.1994.
גל-41859/13 01/12/1994 ארץ המכתשים – סיכום המלצות ועדת מנכ"לים בתיק 3 חוברות סיכום המלצות ועדת מנכ"לים בנושא ארץ המכתשים.
גל-43701/2 01/01/1995 סמנכ"ל תיאום ותכנון – ועדת שרים – יהודה ושומרון פעילות משדר השיכון ביושבי יו"ש בנייה בהר חומה החלטות ממשלה תכניות לפיתוח אזורי עדיפות לאומית השקעות ובנייה: גבעת זאב   מעלה אדמים  בית אל
כ-1500/13 01/01/1995 גמלאי התעשייה הצבאית (תע"ש) – 8.3.00 פרוטוקול מדיון בוועדת העבודה  הרווחה והבריאות בנושא וחומר רקע כגון: תע"ש כחברה עסקית  החלטת הממשלה להפיכתה לחברה בערבון מוגבל  תכנית עסקית כוללת רב שנתית  הסרת נטל תשלומי הפנסיה מהחברה  תזרים המזומנים לשנים 2000 – 2002 – הגדרת הבעיה והצעה של פתרונות חלופיים ועוד.
נ-803/90 01/07/1995 קרן וקסנר אירוע בבית הנשיא בהשתתפות חניכי התכנית
ג-12409/6 18/10/1995 מצודת רמת-נפתלי ע"ש חיילי הבריגדה היהודית (מצודת חי'ל) התכתבות בין ישראל טלית לבין אישים שונים בקשר להסבת שם היישוב רמות-נפתלי לשם מצודת הבריגדה היהודית
פ-2124/16 01/11/1995 מאמרים אודות מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "מניה שוחט: ביום השנה לפטירתה של מניה"  ו"מניה שוחט בגבורות".
גל-40412/21 05/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – Baha'i International Community חומר רקע והתכתבויות בנושא העדה הבהאית בישראל
גל-69853/9 20/03/1996 אילת – צפון אילת חלק א בתיק התכתבויות  סיכומי ישיבות  דיונים ושרטוטים בנוגע לתכנית מתאר – אילת צפון
ג-12661/4 01/07/1996 בדואים. כרך א' פרוטוקולים של ועדת השרים לטיפול בענייני הבדואים החלטות ממשלה מכתבים חומר בענייני תקציב בינוי ופיתוח במגזר הבדואי
ג-12675/3 01/07/1996 עזבונות – הקצבות למוסדות שונים (הנצחת אישים  פורום אנטישמיות) ייעוד קרנות עיזבון לטובת המדינה
גל-60464/3 25/06/1997 תקציב ופיתוח אלקנה תקציב ופיתוח אלקנה.
ג-12791/7 29/06/1997 חקיקה – פקודת הראיות: דיני הראיות מסמכים מועדת שרים לענייני חקיקה  בנוגע לחקיקת תיקונים דיני הראיות: תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 13)  תזכיר חוק פקודת הראיות (תיקון חסינות בעלי מקצוע)  תזכיר חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 6)  תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון – עדות שותף)  ריכוז הערות המשרד לביטחון הפנים בעניין טיוטת חוק פקודת הראיות (תיקון חסיונות בעל מקצוע) והחלטות ועדת השרים לענייני חקיקה בנושא.
ג-12661/5 01/09/1997 בדואים. כרך ב' החלטות ממשלה בעניין בינוי פיתוח ושיכון בתוך יישובים בדואים סקירות ודוחות של המנהלת לקידום המגזר הבדואי מכתבים  תלונות  הצעות ייעול שהוגשו לשרים בממשלה ענייני תקציב ורגולציה בעניין פיתוח יישובי מיעוטים
פ-4103/14 03/12/1997 התכתבות עם רשויות (המשך מתיק מס' 13) התכתבות של ח"כ אמנון רובינשטיין עם לשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושאים משפטיים שונים: הפרטת חברת"אל-על" וסוגית הטיסה בשבת  בעיות משפטיות סביב פעולות רכישת הבתים במזרח ירושלים ע"י עמותת אלע"ד. בתיק צילומי מסמכים בנושא "אל על" משנים קודמות: דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת נושא העבודה בשבתות ובמועדי ישראל בחברת "אל על" (1982) עתירה לבג"צ של עובדי נתב"ג נגד הממשלה ו"אל על" ופסקי דין מעתירה קודמת בנידון (1982) והחלטת ממשלה בנושא (המשך בתיק מס' 15).
פ-5846/1 01/01/1998 ועידת דרבן – פרסומים של האיחוד האירופי על גזענות פרסומים של האיחוד האירופי שכותרתם:  The European Parliament Human Rights – Major International Instruments Cultural Diversity – Against Racism – European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia VIENNA FORUM – official opening of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna  "MOI  RACISTE!?"  "Setting up the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia – "Giving Europe a Soul You can do something for better mutual understanding and against xenophobia  antisemitism and racism  בנוסף  בתיק הפרסום: UNITED for Intercultural Action – European Address Book Against Racism – EDITION 2000
גל-18386/8 16/06/1998 סגן השר משה פלד – דו"ח צוות בנמשרדי בנושא מופעי חוץ רב משתתפים דו"ח צוות בנמשרדי בנושא מופעי חוץ רב משתתפים.
גל-69437/9 16/11/1998 מעבר משכירות לבעלות דיור ציבורי מעבר משכירות לבעלות דיור ציבורי.
גל-58722/37 01/01/1999 שער הירדן פרויקטים בתיק התכתבויות בנוגע ל"שער הירדן" – פארק תעשייה ישראלי-ירדני – הקמת פארק תעשייה ואזור סחר חופשי על גבול ישראל-ירדן  בעמודים 15  113 מפות – ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-11298/5 25/01/1999 המנכ"ל יוסי קוצ'יק – רמת הגולן התכתבויות בנושא ביקורים ביישובי רמת הגולן  סיכומי דיונים בנושא פיתוח וצרכי היישובים  חומר רקע  אפשרות להעתקת יישובי הגולן לאור המו"מ מול סוריה ועוד.
גל-69870/2 24/05/1999 הועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית כללי הועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית כללי.
ג-13980/1 01/09/1999 רפורמה במגזר הציבורי המרכז הישראלי לקידום חברתי כלכלי  תנאים לחידוש הצמיחה
גל-42732/26 19/06/2000 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – מועצת הקולנוע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האוצר אברהם (בייגה) שוחט  בנוגע למועצה הישראלית לקולנוע: הצעת חוק הקולנוע (תיקון תקציב הקולנוע)  התש"ס-2000  פרוטוקולים מישיבות המועצה  קריטריונים לתמיכת המועצה ביצירה הקולנועית  הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה – נייר עמדה  מינהלת המועצה  מימוש חוק הקולנוע התשנ"ט-1999  המלצת המועצה הישראלית לקולנוע: מבחנים לתמיכה בתחום הקולנוע ועוד.
ג-13293/9 05/07/2000 רפורמה במס הכנסה (ועדת ון בסט) תזכירי וטיוטות חוק לחוקים שונים בעניני מיסוי וקרקעות (חוק מס עזבון  חוק מקרקעין (שבח  מכירה ורכישה) וחוק לתיקון ממס הכנסה והתכתבות נלווית.
גל-69849/2 17/07/2000 ועדה בין משרדית הוועדה הבינמשרדית להכנת תכניות אב ומתאר.
חצ-10945/3 01/09/2000 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- קולנוע וסרטים
פ-5846/2 01/01/2001 ועידת דרבן – טיוטת העבודה בדרבן מתוך אוסף פרטי של דינה פורת. בתיק – דיונים  נספחים והערות המתייחסות לוועידת דרבן – ועידת האו"ם נגד גזענות ושנאת הזר שנערכה בחסות האו"ם באוגוסט 2001 בעיר דרבן שבדרום אפריקה; בתיק – טיוטות מישיבות הדיונים בין השאר בנושאים הנוגעים לענייני המזרח התיכון  פלסטינים  פליטים  גזענות  התנחלויות  וזכויות האדם; נקיטת צעדים עבור זכויות אדם והערות לכך. טיוטת תכנית הכנס – דעות והערות של מדינות העולם המשתתפות בכנס. דיונים על גזענות  ואפלייה – אפלייה על רקע גזעני  קרבנות הגזענות; ושאי חינוך ובריאות; חינוך לילדים ונוער ופקידים ציבוריים.
כ-1603/13 01/01/2001 כנסת 15 – אישור רשימת גני ילדים על פי חוק לימוד חובה חינם לגילאי 3-4 בתיק פרוטוקול מיום 1.1.2001 מישיבת ועדת החינוך והתרבות שבכנסת בנושא: אישור רשימת גני ילדים על פי חוק לימוד חובה חינם לגילאי 3-4.
גל-55942/14 23/01/2001 הצעות לתיקונים בחוק לימוד חובה בתיק התכתבויות הנוגעכות לתיקונים לחוק לימוד חובה  הרחבתו עד לגיל 18  עבודת נוער  רישום למוסדות לימוד  מניעת הרחקת תלמידים ועוד. כרך מס' 1
גל-69172/22 10/05/2001 עכו  גוש 18039  חלקות 10 14 42 43 54 עכו  גוש 18039  חלקות 10 14 42 43 54
גל-62898/3 01/05/2002 בנקים – דקסיה – בנק לתעשיה ניהול כלכלי  הפרטה ותכנון עבודה עבור הבנק לתעשייה ע"י הממשלה.
גל-69853/11 01/05/2002 אילת – צפון אילת חלק ג בתיק התכתבויות  סיכומי ישיבות  דיונים ושרטוטים בנוגע לתכנית מתאר – אילת צפון
גל-54716/27 01/07/2002 התיישבות הבדויים בנגב – הצעת עקרונות פעולה לממשלה סקירה מקצועית- עקרונות פעולות הממשלה במגזר הבדואי
גל-55962/3 09/03/2003 הצעות לתיקונים בחוק לימוד חובה הצעות לתיקונים בחוק לימוד חובה כרך מס' 2
ג-17938/3 06/05/2003 אזורי עדיפות לאומית התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה  בנוגע לאזורי עדיפות לאומית: הכללת יישובים נוספים  סיוע קו התפר – מתן סיוע לבניה ולמגורים (תשתיות) ביישובי קו התפר – אזורי עדיפות לאומית  אזורי עדיפות לאומית בתיירות  בג"צ 11163/06 – ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואח' נגד ראש הממשלה – ביטול מפת אזורי עדיפות לאומית בחינוך ועוד.
רש-2534/17 01/06/2003 דו"ח הועדה למעבר ל-5 ימי חלוקת דואר הצעת יעול למעבר לחלוקת דואר ל- 5 ימים מצגת
גל-69853/10 22/09/2004 אילת – צפון אילת חלק ב בתיק התכתבויות  סיכומי ישיבות  דיונים ושרטוטים בנוגע לתכנית מתאר – אילת צפון
רש-5236/5 01/11/2004 הכרזת מונופולין – ויסוצקי/04 בירור
כ-1336/4 01/12/2004 חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם  התשס"ה-2004 התקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו התשס"ה (7 בדצמבר 2004)
ג-17959/14 08/08/2005 חוק העיטורים בצה"ל חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל
גל-69855/11 08/03/2006 פרוגרמה פרויקט צפון אילת בתיק פרוגרמה וסיכומי דיונים בנוגע לתכנית מתאר – אילת צפון
ג-14800/48 01/05/2006 Baha'I World Centre
ג-14803/81 09/05/2006 India תיק הודו (INDIA) מכיל חילופי ברכות בין אהוד אולמרט לשגריר הודו בישראל וכן לראש ממשלת הודו
גל-69030/5 14/07/2008 החלטות שרה צימרמן צביה אפרתי סופיה אלדור ציפי בירן י שוורץ אריאל לוין החלטות ממשלה ומעקב על יישומן  הנוגעות לתכנון ובנייה  תכנית לחיזוק הצפון  חיילים משוררים   בניית כיתות לימוד ועוד
רש-5228/14 01/09/2008 תעשית אבן וסיד בע"מ – אייל ישר בע"מ/08 תעשית אבן וסיד בע"מ – אייל ישר בע"מ/08
גל-68585/24 11/03/2012 תיק ממונה על השכר חוזה בין ההסתדרות לאוצר.
גל-69175/1 16/01/2013 הר הזיתים 30895 ת.ח 15341 239/12 הר הזיתים 30895 ת.ח 15341 239/12