ביצחק בן-צבי – הנשיא השני: מבחר תעודות מפרקי חייו (1963-1884)

כרך ההנצחה לזכרו של יצחק בן-צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, מתעד את סיפור חייו של אחד מן הבולטים במנהיגי היישוב שהובילו את מפעל תקומת ישראל בארצו.
הביוגרפיה המתועדת שלפנינו מבוססת על מבחר מתוך יומניו, איגרותיו ודברים שנשא יצחק בן-צבי בהזדמנויות שונות. מכל אלה עולה דמותו כמנהיג ומתווה דרך שקורותיו שזורים בתולדות תנועת הפועלים והיישוב היהודי בארץ-ישראל מימי העלייה השנייה, דרך ימי המנדט הבריטי ועד הקמת המדינה. מן הספר משתקפת אישיותו הרבגונית של הנשיא השני של מדינת ישראל ומתגלה דיוקנו האישי של יצחק בן-צבי, איש המשפחה על שמחותיו ויגוניו, איש הרעים שלבו פתוח לכל ואזנו קשובה תמיד לאחר ולשונה; חוקר סקרן של עבר והווה שפניו מופנות בחיבה אל עדות ישראל ושבטיו הנידחים במזרח.
בספר מובאות 185 תעודות ולצדן מבואות היסטוריים, וציונים ביוגרפיים, המאירים את אירועי התקופה. בספר משולבות תמונות רבות הנותנות ביטוי לתולדות ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל ולראשית ימיה של המדינה.
581 + כ"א עמ', בכריכה קשה.
ירושלים, ארכיון מדינת ישראל. תשנ"ח, 1998.
עורך: חגי צורף

לצפייה בגרסה הדיגיטלית המלאה של הספר באתר ארכיון המדינה