גקבינט המלחמה

בימים שקדמו למלחמה ובמהלך מלחמת יום הכיפורים עצמה התנהלו ישיבות הממשלה במתכונת של "ועדת שרים לענייני ביטחון".

הישיבות כללו ישבות והתייעצויות ביטחוניות במספר פורומים

הישיבות מרוכזות בתיק "התייעצות צבאית מדינית אצל ראש הממשלה (קבינט המלחמה)" שנאסף ממספר תיקים שהופקדו בארכיון.

ניתן לעיין בחלק מהסטנוגרמות כאן