אועדת השרים לענייני בטחון 1953

פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ג' בתמוז התשיג – 16.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ט' בתמוז התשיג – 22.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – א' באב התשיג – 13.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כט באב התשיג – 10.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יג באלול התשיג – 24.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – טו באלול התשיג – 26.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כז באלול התשיג – 7.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ו' בתשרי התשיד – 15.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יג בחשון התשיד – 22.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יא בכסלו התשיד – 18.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – טז בכסליו התשיד – 23.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כב בכסליו התשיד – 29.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כד בכסליו התשיד – 1.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ח' בטבת התשיד – 14.12.53 כאן