בועדת השרים לענייני בטחון 1954

פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ו' באדר א' התשיד – 9.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יב באדר א' התשיד – 15.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יט באדר א' התשיד – 22.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יב באדר ב' התשיד – 17.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יח באדר ב' התשיד – 23.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כה באדר ב' התשיד – 30.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ב' בניסן התשיד – 5.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – טו באייר התשיד – 18.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כב באייר התשיד – 25.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יד בסיוון התשיד – 15.6.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יח בתמוז התשיד – 19.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כו בתמוז התשיד – 27.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כו באב התשיד – 25.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשטו  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יג בחשון התשטו – 9.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשטו  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – ה' בכסליו התשטו – 30.11.54 כאן