ועדת השרים לענייני בטחון 1965

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות מכיוון שטרם הושלם תהליך החשיפה

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – י' בניסן התשכ"ה – 12.4.65 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ז' באייר התשכ"ה – 9.5.65 כאן