ועדת השרים לענייני בטחון 1966

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות מכיוון שטרם הושלם תהליך החשיפה שלהן.

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"א באייר התשכ"ו – 1.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ו באייר התשכ"ו – 16.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – כ"ח באייר התשכ"ו – 18.5.66 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – כ"ה בתשרי התשכ"ז – 9.10.66 כאן