ועדת השרים לענייני בטחון 1967

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"א בטבת התשכ"ז – 3.1.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ה בטבת התשכ"ז – 7.1.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ז בטבת התשכ"ז – 9.1.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – א' בשבט התשכ"ז – 12.1.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ד' בשבט התשכ"ז – 15.1.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ט' באדר א' התשכ"ז – 19.2.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י' באדר א' התשכ"ז – 20.2.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ד' באדר ב' התשכ"ז – 16.3.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ב באדר ב' התשכ"ז – 3.4.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ח באדר ב' התשכ"ז – 9.4.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – א' בניסן התשכ"ז – 11.4.1967 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – א' בניסן התשכ"ז – 11.4.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ל' בניסן התשכ"ז – 10.5.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ז' באייר התשכ"ז – 17.5.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – י"א באייר התשכ"ז – 21.5.1967 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"א באייר התשכ"ז – 21.5.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ג באייר התשכ"ז – 23.5.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – ט"ז באייר התשכ"ז – 26.5.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – י"ז באייר התשכ"ז – 27.5.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ב באייר התשכ"ז – 1.6.1967 כאן
פרוטוקול דיון מטכ"ל מיוחד עם ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ג באייר התשכ"ז – 2.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ה באייר התשכ"ז – 4.6.1967 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ה באייר התשכ"ז – 4.6.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ז באייר התשכ"ז – 6.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ח באייר התשכ"ז – 7.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ט באייר התשכ"ז – 8.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מצומצמת של ועדת השרים לענייני בטחון – א' בסיון התשכ"ז – 9.6.1967 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – א' בסיון התשכ"ז – 9.6.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ב' בסיון התשכ"ז – 10.6.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ב' בסיון התשכ"ז – 10.6.1967 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה של ועדת השרים לענייני בטחון – ז' בסיון התשכ"ז – 15.6.1967 (בבוקר) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ו' בסיון התשכ"ז – 14.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ז' בסיון התשכ"ז – 15.6.1967 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ' בסיון התשכ"ז – 28.6.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ט' בתמוז התשכ"ז – 17.7.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – י"א בתמוז התשכ"ז – 19.7.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – כ"א בתמוז התשכ"ז – 29.7.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – א' באב התשכ"ז – 7.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת השרים לענייני בטחון ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – ח' באב התשכ"ז – 14.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ח' באב התשכ"ז – 14.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ד באב התשכ"ז – 20.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – י"ח באב התשכ"ז – 24.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ח באב התשכ"ז – 24.8.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – כ"ח באב התשכ"ז – 3.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – ג' באלול התשכ"ז – 8.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ח' באלול התשכ"ז – 13.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י' באלול התשכ"ז – 15.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת השרים לענייני בטחון ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – ט"ז באלול התשכ"ז – 21.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת השרים לענייני בטחון ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – כ"ב באלול התשכ"ז – 27.9.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת השרים לענייני בטחון ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – כ"ו באלול התשכ"ז – 1.10.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ז באלול התשכ"ז – 2.10.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת השרים לענייני בטחון ועדת השרים שנתמנתה על פי החלטת הממשלה 692 – ז' בתשרי התשכ"ח – 11.10.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ד בתשרי התשכ"ח – 18.10.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ח בתשרי התשכ"ח – 22.10.1967 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ח בתשרי התשכ"ח – 22.10.1967 (בערב) כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ג' בחשוון התשכ"ח – 6.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – ט' בחשוון התשכ"ח – 12.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ב בחשוון התשכ"ח – 15.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ג בחשוון התשכ"ח – 16.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ט בחשוון התשכ"ח – 22.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת של ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ה בחשוון התשכ"ח – 28.11.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – ד' בכסלו התשכ"ח – 6.12.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ב בכסלו התשכ"ח – 14.12.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – י"ח בכסלו התשכ"ח – 20.12.1967 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ד בכסלו התשכ"ח – 26.12.1966 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ה בכסלו התשכ"ח – 27.12.1967 כאן
פרוטוקול ישיבה מורחבת ועדת השרים לענייני בטחון – כ"ט בכסלו התשכ"ח – 31.12.1967 כאן