ועדת השרים לענייני בטחון 1968

סטנוגרמה ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון כ טבת תשכח   21.1.68 כאן
סטנוגרמה ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון – כז טבת תשכח- 28.1.68 כאן