ועדת השרים לענייני ביטחון 1973

התייעצות צבאית-מדינית, 3 באוקטובר 1973 כאן
התייעצות אצל ראש הממשלה, 6 באוקטובר 1973, בשעה 08:05 כאן
תדרוך 7 באוקטובר 1973 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 7 באוקטובר 1973, בשעה 09:10 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 7 באוקטובר 1973, בשעה 13:40 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 7 באוקטובר 1973, בשעה 14:50 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 7 באוקטובר 1973, בשעה 23:50 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 8 באוקטובר 1973, בשעה 09:50 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 8 באוקטובר 1973, בשעה 19:50 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 9 באוקטובר 1973, בשעה 07:30 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 9 באוקטובר 1973 בשעה 19:00 כאן
התייעצות צבאית-מדינית, 10 באוקטובר 1973 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 10 באוקטובר 1973 בשעה 9:35 כאן
דיון אצל ראש הממשלה, 10 באוקטובר 1973 בשעה 21:10 כאן