דדוד בן-גוריון – ראש הממשלה הראשון: מבחר תעודות (1963-1947)

כרך זה מתעד את שנות כהונתו של דוד בן-גוריון בתפקיד ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
ראשיתה של התקופה הנסקרת בימי מלחמת העצמאות, וסופה בימי התבססותה של המדינה. בשנים אלה נדרשה החברה בישראל לפלס לה דרכים, לעצב מסגרות ולקבץ לתחומיה מאות אלפי יהודים. בקשיים מרובים, בהתמודדו עם מתנגדים קשים ונמרצים, עשה בן-גוריון בכל אלה והוריש לבאים אחריו בהגה המדינה מסורת שלטון והישגים כבירים.
הקורא בפרקי הספר יגלה את רב-גוניותו של דוד בן-גוריון, המדינאי המנוסה ורב התושייה, שבכל מעשה ומעשה שנפל לידיו, מהקמת צה"ל ובניינו ועד למאבק הפוליטי בסבכי הקואליציה – מעולם לא סר החזון הגדול מנגד עיניו.
בספר מובאות 168 תעודות ולצדן מבואות היסטוריים, וציונים ביוגרפיים, המאירים את אירועי התקופה. בספר משולבות תמונות רבות הנותנות ביטוי לראשית ימיה של מדינת ישראל.
619 + י"ח עמ', בכריכה קשה.
ירושלים, ארכיון מדינת ישראל. תשנ"ז, 1996.
עורך: אלי שאלתיאל

לצפייה בגרסה הדיגיטלית המלאה של הספר באתר ארכיון המדינה