דצמבר 2020

.1 | 8442 תיקים - 662,151 עמודים - 14 לדצמבר 2020

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
חצ-4563/19 1970-01-01 איראן – יהדות.
מת-3/3 1975-01-01 דיוקן של גולדה מאיר דיוקן גובלן רקום של גולדה מאיר. חתום בראשי התיבות ר"א  1975 מידות: 51X62 ס"מ
מת-3/4 1971-12-05 גזיר עיתון ממוסגר – ברוכה הבאה גולדה מאיר עמוד ממוסגר מהעיתון היידי הפורוורד מיום 5/12/1971 – ברוכה הבאה גאלדה מאיר. מצדה השני של המסגרת הקדשה ותמונות מאת מתתיהו ורחל וויז' ניו-יורק. מידות: 45X65
מת-3/5 1977-06-05 מגילת הוקרה ליצחק רבין לציון הצלחת מבצע אנטבה מגילת הוקרה ליצחק רבין לציון הצלחת מבצע אנטבה. כוללת כתובת הקדשה בעברית ובאנגלית מארגון הנשים הציוניות בדרום אפריקה וחתימות חברות הארגון (מהן גם מישראל). המגילה עוצבה במתכונת של ספר תורה. מידות: 20X66 ס"מ (במצב סגור). כעשרה מטרים חתימות.
מת-3/6 1979-01-01 רישום של מנחם בגין  ג'ימי קרטר ואנואר סאדאת רפרודוקציה של רישום פחם של מנחם בגין  ג'ימי קרטר ואנואר סאדאת לכבוד הסכם השלום בין ישראל למצריים. חתום על ידי  האמן היהודי אמריקאי – פיליפ רטנר Phillip Ratner. מידות: 52X67 ס"מ.
פ-2488/29 1939-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם הועד הפועל של ההסתדרות התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  בנוגע לנושאים: מכתבים שנשלחו לכל משקי ההתיישבות העבודת  "מפעל כופר הישוב"  דרישת קרובים מגרמניה ע"י הממשלה  חגיגות האחד במאי ועוד.
פ-2491/7 1935-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם ברית הפיקוח ורשם האגודות השיתופיות התכתבויות וחליפת מסמכים בין כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ ורושם האגודות השיתופים  בנוגע לנושאים: הגשת דו"חות ומאזנים  תקנות ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ ועוד.
פ-2491/9 1933-01-01 ארגון כפר מנחם – שאלוני מועמדים לכפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית שאלוני מועמדים לכפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית הכוללים את פרטיהם האישיים כגון: שם  גיל  מאיזו עיר וארץ  מצב משפחתי  ניתנות  מקצוע וכו'.
א-7935/12 1964-10-03 רכש מארה"ב 804/71 2 יולי 64 פברואר 65 (המשך מתיק 11) צילומי התכתבות ומברקים  וסיכומי פגישה בנוגע לרכישת נשק מארה"ב.
מת-3/7 1970-01-01 דיוקן של גולדה מאיר ציור בצבע על תצלום שחור לבן של גולדה מאיר (מודפס/מוצמד לעץ). חתום על ידי אלינה מסטרס (Elaina MasTers) מידות: 50X60 ס"מ
ג-3824/14 1948-01-01 קטעי עתונות – התנועה הציונית והיהודית בגולה ארצות-הברית  המגבית היהודית המאוחדת (כרך א') בתיק – קטעי עיתונות מעיתונים שונים בארץ וגם מחו"ל. בכתבות  על פעילותם של יהדות אמריקה בשטח המדיני והכלכלי; על משלחת ארגונים מאמריקה לעידוד בניין בתים בארץ; מפעל שיכון גדול לעולים במסגרת המגבית היהודית המאוחדת; כתבות על מרד נגד התנועה הציונית ומשא-ומתן ליישוב הסכסוך במגבית היהודית המאוחדת  סכנת פילוג במגבית היהודית המאוחדת ועוד.
ג-3824/15 1948-01-01 קטעי עתונות – התנועה הציונית והיהודית בגולה ארצות-הברית  המגבית היהודית המאוחדת (כרך ב') בתיק – קטעי עיתונות על פעילותה של המגבית היהודית המאוחדת בגולה; בקטעי העיתונות גם ויכוחים בין אבא הלל סילבר  יושב-ראש המגבית היהודית המאוחדת להנרי מורגנטאו  מזכיר האוצר של ארצות-הברית; קטעי העיתונות הם מהעיתונים: הצופה  Palestine post  דבר  חרות.
ג-3824/16 1948-01-01 קטעי עתונות – התנועה הציונית והיהודית בגולה ארצות-הברית  המגבית היהודית המאוחדת (כרך ג') קטעי עיתונות מעיתונים בארץ: הבוקר  חרות  הצופה  הארץ  קול העם  דבר – המדווחים על פעילותה של התנועה הציונית בארצות-הברית   על המשבר במגבית היהודית המאוחדת  על אנטישמיות גוברת בארצות-הברית והמלחמה בה; על עלייתה של הפועל המזרחי בארצות-הברית והתעוררות דתית ביהדות אמריקה  קטעי עיתונות על חינוך ציוני בגולה ועל קליטת עולים.
פ-2018/24 1949-01-01 יצחק בן-צבי – פנקסים שלושה פנקסים ובהם רשימות בכתב ידו של יצחק בן-צבי בנושאים שונים סיורים שערך בגליל  כפרים ערביים  יהודי רוסיה (ברית המועצות).
חצ-4588/19 1970-12-01 ישראל – מרוניטים. התכתבות  דוחות בתיק גם התכתבות בענין הכפרים איקרית ובירעם
ג-769/17 1950-06-01 מדור המוסיקה – פרנק פלג – פרטי התכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  משרד החינוך וגורמים ציבוריים ופרטיים בנושאים שונים: בקשות מוסיקאים שמחפשים עבודה  הזמנות למסיבות וקונצרטים  פעילות המדור  מכתבי תודה ועוד.
ג-769/19 1949-08-01 מדור המוסיקה – המכון האתנולוגי למוסיקה יהודית תזכירים  דו"חות והתכתבויות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  מנהלת המכון האתנולוגי למוסיקה יהודית ד"ר אסתר גרזון-קיווי  משרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לפעילות המכון  שכר  תשלומים  תקציב  אסיף ומחקר מוזיקה יהודית מזרחית  הקמת מכון למוזיקה יהודית מזרחית ועוד.
ג-3825/11 1948-05-20 קטעי עתונות – התנועה הציונית והיהדות בגולה – אמריקה הדרומית והמרכזית  ספורט (כרך ב') בתיק – קטעי עיתונות על התנועה הציונית ופעילותה של היהדות בגולה – בעיקר בארצות אמריקה הדרומית והמרכזית.
גל-18793/6 1963-05-30 המכון האוניברסיטאי בחיפה שני הסכמים בין עיריית חיפה לאוניברסיטה העברית על הקמת המכון האוניברסיטאי בחיפה וניהולו (הראשון מ-1963 והשני מ-1969)  הודעה לעיתונות על ההסכם השני  פרוטוקול וסיכון של ישיבות הוועדה לקביעת תקנות החברה להחזקת וניהול המכון האוניברסיטאי  הצעות לתקנון והתקנון הסופי למועצת הנורים למכון  חוות דעת על המכון והתכתבות נלווה של מנהלי ומרצי המכון. מלבד ההסכם הראשון (עמודים 83 – 84)  כל שאר המסמכים הם מיולי – דצמבר 1969.
ג-4840/4 1971-01-01 באר שבע בתיק תקציב מאושר של עיריית באר שבע לשנת 1971-72  תמצית תקציב לשנים 1971-72  סקירה על הצעת תקציב  שינויים ותיקונים לתקציב  בדיקת הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים 1971-72  הצעת תקציב עיריית באר שבע. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-8424/7 1978-03-01 דרום לבנון – כניסת צה"ל. (כרך ג')
חצ-3550/24 1964-01-01 יוגוסלביה – יחסים עם מדינות
חצ-3550/26 1964-01-01 יוגוסלביה – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3550/27 1965-01-01 יוגוסלביה – דוחות והערכות
חצ-3550/35 1964-01-01 יוגוסלביה – הנציגות בישראל.
חצ-3550/40 1964-01-01 יוגוסלביה – נציגות ישראל
חצ-3550/41 1964-01-01 יוגוסלביה – עתונות וקשרי חוץ
ג-769/20 1950-09-07 מדור המוסיקה – חקר המוסיקה הישראלית תזכיר והתכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  מנהלת המכון האתנולוגי למוסיקה יהודית ד"ר אסתר גרזון-קיווי  היועץ המקצועי של המכון אפרים דיזהב וגורמים נוספים בנוגע לחקר המוסיקה היהודית והישראלית ועוד.
גל-46221/4 1952-11-04 שילומים מגרמניה נמל חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים משרד התחבורה בנוגע לפיתוח נמל חיפה מכספי השילומים: מימון רכישות מגרמניה עבור נמל חיפה במסגרת השילומים  רשימות ציוד וחומרים  חישוב ריבית  מבדוק צף ועוד
ג-774/20 1939-01-21 מדור המוסיקה – אנסמבל למוסיקה קאמרית של יוליאן ברודצקי התכתבות באנגלית בין מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך פרנק פלג למנצח יוליאן ברודצקי (Julian Brodetzki) בנוגע לעבודתו המוסיקלית של ברודצקי כמנצח על הרכב קאמרי  תכניתו להקים הרכב כזה בישראל ועוד. בתיק חוברת הסבר על פעילות האנסמבל של ברודצקי הכוללת צילומי מכתבים שקיבל ממוסיקאים שונים בשנים 1939 – 1944 וביניהם המלחין איגור סטרווינסקי (החוברת עצמה הודפסה כנראה ב-1949).
ג-774/18 1950-03-01 מדור המוסיקה – הקצבות וסטיפנדיות התכתבות בין מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך פרנק פלג להנהלת המשרד  המרכז הישראלי למוסיקה חדישה וגורמים נוספים בנוגע להענקת הקצבות ומלגות (סטיפנדיות) לנגנים ומוסיקאים ישראלים שונים ועוד.
גל-48141/13 1977-03-03 רמלה (כרך ב') תרשימים ותכניות מפורטות  לוח שטחים  תכנון מדידות וחשבונות על עבודות מדידה ועוד.
גל-48160/14 1970-02-26 אזור מפות ותרשימים  התכתבויות בנושא עבודות מדידה באזור.
פ-309/18 1947-01-01 מחמוד אל-בוד'רי – חאג' חג'אזי עלי אל-בזלמיט  דיר אבו-טור תרשימים של תוכנית להרחבת מבנה בדיר אבו-טור בירושלים  שהוכנו עבור חג'אזי אל-בזלמיט.
פ-309/42 1919-01-01 מחמוד אל-בוד'רי – חאג' חאפט' טחאן תרשימים של תוכנית לבנית בית  שהוכנו עבור חאג' חאפט' טחאן משכונת מקור-חיים בירושלים.
חצ-3539/6 1964-01-01 דנמרק – הצלת היהודים
גל-22812/25 1971-05-23 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בדרך עין כרם צובא בתיק – תכנית בניין ערים בדרך עין-כרם – צובא. בקשה מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאישור לשטח למתקני טיהור וביוב בדרך עין כרם וצובא; פנייה לשר הפנים יוסף בורג בעניין התנגדות להקמת מכון טיהור שופכין בעין-כרם – צובא; תכנית תכנון עיר מפורטת – ייעוד שטח למתקני טיהור למי שופכין עירוני צפוני בדרך עין כרם – צובה
חצ-8383/15 1981-11-01 תכנית השלום הסעודית ועידות פאס.
חצ-3594/1 1964-01-01 קולומביה – משרד החוץ וענייני פנים קולומביה – משרד החוץ וענייני פנים
חצ-3594/5 1965-01-01 קולומביה – ביקורי ישראלים קולומביה – ביקורי ישראלים
חצ-3594/7 1964-01-01 קולומביה – יהודים  מגביות קולומביה – יהודים  מגביות
חצ-3594/13 1965-01-01 קולומביה – תעמולה ערבית קולומביה – תעמולה ערבית
חצ-4558/23 1970-01-01 דרום אפריקה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4558/24 1970-01-01 דרום אפריקה- דיווחים  הערכות מצב וסקירות.
חצ-4558/34 1970-02-01 דרום אפריקה – התכתבות בנוגע לגולים מדיניים ותנועות מחתרת.
ג-4841/7 1971-03-10 גוש חלב נתוני התקציב לשנת 1971/72  העברות מסעיף לסעיף ועוד.
פ-2321/21 1933-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפות עברית  אנגלית וצרפתית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור". הדפסה  הפצה ועוד.
פ-2321/11 1933-10-09 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבויות של אנשים שונים עם איתמר בן-אב"י בשפה העברית  הצרפתית והאנגלית בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2217/76 1969-02-07 התכתבויות בנוגע להוצאת כתבי נחום סלושץ לאור. התכתבות בין רחל בן צבי ואברהם הרצפלד והעתק מכתב מפרופסור .אריה טרטקוברמ"ברית העברית העולמית"  לצבי איזקסון בנוגע לוועד הציבורי להוצאת כתבי נחום סלושץ וכן חשבון להוצאת כתביו.
מפה-1817/1 1972-09-01 ישראל – סיני – גליון דרומי בתיק מפת דרום סיני  כוללת את הערים אילת ואופירה  מפרץ סואץ  מיצר גובל  מפרץ אילת  מיצר טיראן  שטחים בירדן עם העיר עקבה ובסעודיה; איי טיראן (יטבת) וצנפיר; סומן קו אל-עריש – רס מוחמד. רשת ישראל. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל בספטמבר 1972; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל ב- מאי 1979. המפה זהה למפה מספר 1816.
פ-2063/3 1910-11-18 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "על שתי השביתות" שהתפרסם בכתב העת "האחדות".
חצ-4584/2 1970-01-01 יוגוסלביה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך א'
חצ-4584/3 1971-01-01 יוגוסלביה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ב'
חצ-4584/4 1970-01-01 יוגוסלביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-61654/12 1973-07-01 קתדרה לקואופרציה אוניברסיטת חיפה מסמכים של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא קתדרה לקואופרציה אוניברסיטת חיפה  הכוללים:  תכתובת עם משרדי ממשלה בעניין הקמת קתדרה לקואופרציה באוניברסיטת חיפה. הצעות לתכניות לימודים  סיכומי דיונים עם נשיא האוניברסיטה  הצעות להסכם בין האוניברסיטה למשרדי ממשלה בעניין הקמת הקתדרה ומימונה.
פ-2218/29 1935-11-01 קטע עיתונות. מאמר היסטורי בשם "קורות ימים עברו" על יהדות רוסיה מאת צבי שמשי שהתפרסם ב"הבוקר". בתיק תדפיס הטיוטה למאמר.
פ-2322/1 1928-06-04 מכתב מעובד בן-עמי לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לפעילות הסתדרות החקלאים הצעירי – "בני בנימין" (ארגון של בני המושבות של העלייה הראשונה).
גל-46232/10 1983-01-01 תעריפי טיסה
פ-2315/21 1953-10-23 צבי נדב – טיוטת ראשי פרקים לספר "השומר" בתיק גם מכתב ממניה שוחט אל צבי ורחל נדב בנוגע לכנס בבית הנשיא לקראת הוצאת הספר לאור.
פ-2321/16 1933-09-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית  הצרפתית והאנגלית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור" ולתיאטרון הבימה.
פ-2316/31 1945-08-26 צבי נדב – מכתב מרובי רוברטסון לרחל נדב. מכתב בשפה האנגלית מרובי רוברטסון  קצין ועיתונאי אנגלי ששירת בארץ ישראל  לרחל נדב. במכתב הוא מספר על עזיבתו הפתאומית  דרכו חזרה לאנגליה בגמר שירותו ואשפוזו בבית חולים בצרפת ממנו הוא כותב ומבקש להתעדכן במה שקורה בארץ. המכתב מתורגם לעברית
פ-2322/5 1929-06-30 איתמר בן-אב"י – מכתב מנציג "ועד הקהילה העברית של יפו ותל אביב" לאיתמר בן-אב"י מכתב מנציג "ועד הקהילה העברית של יפו ותל אביב" לאיתמר בן-אב"י  ובו הבעת תודה על הרצאתו.
גל-3869/3 1963-03-07 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – ישמח משה- פתח תקווה תכנית מפרטת לבניית שטח גני תקווה – ישמח משה  התכתבות עם הסוכנות היהודית הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית התיישבות של חסידי סאסוב
חצ-8876/14 1980-08-01 פולין – יהדות.
פ-2316/6 1924-04-01 תזכיר על הסיור לעבר הירדן (מרץ – אפריל 1924) – על אפשרויות הפיתוח של גידול בקר וצאן ושל החקלאות במואב ובאדום/ צבי נדב תזכיר על הסיור לעבר הירדן (מרץ – אפריל 1924) – על אפשרויות הפיתוח של גידול בקר וצאן ושל החקלאות במואב ובאדום מאת צבי נדב. בנוסף  בתיק התעתיק הראשון ברוסית שנכתב ע"י רעייתו של צבי  רחל נדב בשובו מהסיור ב-1924. כמו כן  קיים תעתיק חדש יותר של התזכיר ברוסית ותרגומו לעברית שנעשה ע"י רחל נדב בנובמבר 1977.
פ-1947/3 1961-01-31 מזכיר הנשיא – התכתבות מכתב מאת מיכאל פלד  מזכירו האישי של הנשיא יצחק בן-צבי  אל מר דוד שניר בנוגע להערותיו לספר "זכרונות ורשומות".
פ-2322/48 1930-08-22 מכתב מעובדיה קומי לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית מעובדיה קומי מכתב העת "מנורה" לאיתמר בן-אב"י.
פ-2323/35 1929-01-01 מברקים שנשלחו מאיתמר בן-אב"י ואליו מאנשים שונים מברקים בשפה האנגלית שנשלחו מאיתמר בן-אב"י ואליו מאנשים שונים בנושאים אישיים ופוליטיים.
פ-2323/36 1941-01-08 איתמר בן-אב"י – קבלה שניתנה מטעם מילון בן-יהודה קבלה שניתנה לרב ג'. א. פילו מטעם מילון בן-יהודה.
פ-2321/17 1933-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית (חלקה באותיות לטיניות)  הצרפתית והאנגלית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2321/18 1933-03-19 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית (באותיות לטיניות) והצרפתית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
גל-56381/3 1948-11-01 חקירת מקרי מוות – קציה יונג מקבוץ שמיר
פ-2316/7 1924-03-01 צבי נדב – דו"ח צבי נדב מהסיור בעבר הירדן. דו"ח צבי נדב בשפה הרוסית מהסיור בעבר הירדן ובו מסקנות בנושא אפשרויות הפיתוח של סחר הצמר  כולל תרגום התזכיר לעברית על ידי יוסף ברסלבי.
פ-2324/78 1932-04-08 מכתב מאירגון "הסוכנות היהודית למען פלשתינה" לאיתמר בן-אב"י מכתב מאירגון "הסוכנות היהודית למען פלשתינה" לאיתמר בן-אב"י בנוגע לתרומתו לאירגון.
פ-2324/79 1932-08-31 מכתב מ"ביטאון פלסטין" לאיתמר בן-אב"י מכתב ממערכת העיתון "ביטאון פלסטין" לאיתמר בן-אב"י בנוגע למעמדו של ש. שוויק ככותב בעיתון "דואר היום".
חצ-4626/41 1970-01-01 רודזיה – גולים מדיניים  תנועות שחרור ומחתרת.
גל-22104/16 1993-02-01 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – פלדיאל מרדכי – מנהל מדור חסדי אומות העולם
ג-6432/6 1967-12-01 בתי-ספר גבוהים – האוניברסיטה העברית התכתבות בעניני תקציב האוניברסיטה לשנת 1968/69  דו"ח לשנת תשכ"ז  פעילות המרכז לקידום השלום ע"ש הרי טרומן ועוד. בתיק גם דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בטקס 50 שנה להנחת אבן-היסוד לאוניברסיטה העברית הר-הצופים (24.7.1969)
פ-2321/6 1933-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבויות בצרפתית  גרמנית בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2321/7 1933-09-19 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית  הצרפתית והאנגלית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2316/2 1924-03-05 צבי נדב – חשבונות מהנסיעה לעבר הירדן פנקסי הוצאות בעבר הירדן בסיום מ-5.3.1924 – 13.4.1924  בו צבי נדב שימש כגזבר. בנוסף  פקס חשבונות על הוצאות הדרך מג'דידה ים המלח – 6.3.1924 – 29.3.1924 במען.
פ-2321/9 1933-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית (בעיקר באותיות לטיניות)  הצרפתית והאנגלית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
מת-8/5 1973-11-01 רקמת גובלן שער האריות רקמת גובלן המבוססת על בול שער האריות בסך 0.15 של ישראל  שייצא לכבוד יום העצמאות תשל"ב – 1972. כולל את הכיתוב "G-D BLESS YOU  GOLDA MEIR". מידות: 33X33 ס"מ
נ-1/12 1958-03-08 חגיגות העשור – תרומות יהודי פינלנד תרומת יהודי פינלנד לכבוד עשור למדינת ישראל-שמות התורמים. רשימת התורמים הנוצרים לקרן הקיימת לנטיעת יער בישראל (תרומת 1600 עצים).  כרך א'
נ-1/15 1957-10-30 חגיגות העשור – תכניות חגיגות העשור לוח האירועים לשנת העשור-חגיגות ביישובי המיעוטים  תכנית ארצית לטקסי יום הזיכרון וחגיגות העצמאות  במות הסברה  סרטים  תכנית סיורים בשנת העשור  תכנית לחגיגות אזוריות ביישובי עולים בחג העצמאות  חוגים משתתפים בחגיגות  דו"ח על סיור בארופה מאת שלמה ארזי והעברתו לנשיא (השתתפות בחגיגות לאומיות ולימוד דרכי ארגונן)  הזמנת הנשיא לסעודה חגיגית לסיום תכניות שנת העשור.   כרך ד'
נ-24/5 1954-06-01 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנת הנישא בן צבי להשתתף בשמחות  ערבי זכרון  פתיחות חגיגיות וכו'
נ-24/7 1953-07-12 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות תיק המשך- הזמנות לנשיא יצחק בן צבי אירועים  חגיגות  בתי כנסת  חניכת מקומות ועוד
נ-24/8 1955-11-01 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות לנשיא המדינה בן צבי- בקשות להשתתפותו באירועים  חגיגות ועוד
נ-24/9 1955-11-02 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנות לנשיא המדינה בן צבי- בקשות להשתתפותו באירועים  חגיגות אזכרות  תפילות ועוד
נ-24/10 1956-07-01 בן-צבי יצחק – הזמנות – א' – ח' הזמנת שנשלחו לשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  לאירועים  טקסים  חתונות  ברי מצווה  אירועים של האוניברסיטה העברית  ועידות  תערוכות  כנס יובל יסוד "השומר"  הועידה השמינית של התאחדות האיכרים בישראל  טקסי גילוי אנדרטאות ועוד.
נ-24/11 1956-07-01 בן-צבי יצחק – הזמנות – ט' – ת' הזמנת שנשלחו לשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  לאירועים  טקסים  חתונות  ברי מצווה  אירועים של האוניברסיטה העברית  ועידות  תערוכות  טקסי גילוי אנדרטאות ועוד.
מת-12/4 1970-02-22 מגן זכוכית עם מגן דוד מגן זכוכית + מדליית מגן דוד מוטבעת  הוענק לראש הממשלה גולדה מאיר על ידי הווטרנים היהודיים של ארה"ב. מידות: 23×29 ס"מ
מת-12/5 1950-01-01 מנורה שבעה קנים ממתכת מוזהבת מנורה שבעה קנים ממתכת מוזהבת. מידות: 18X22 ס"מ
מת-12/6 1948-11-26 אגרת ברכה ותעודות של הקרן הקיימת מתלמידים ביה"ס כצנלסון מגבעתיים לרה"מ בן גוריון אגרת ברכה ותעודות של הקרן הקיימת מתלמידי בית הספר כצנלסון מגבעתיים לרה"מ בן גוריון  בתוך נרתיק מתכת גלילי. כ"ד חשוון תש"ט מידות הנרתיק הסגור: 36X5 ס"מ
מת-12/7 1973-01-22 מגזרת מתכת על בד הוענק לשגריר ישראל בארה"ב יצחק רבין על ידי מפלגת הלייבור בישראל. מידות: 54×36 ס"מ
מת-12/8 1949-11-27 אגרת ברכה לנשיא חיים ויצמן לכבוד יום הולדתו ה-75  אגרת ברכה לנשיא חיים ויצמן לכבוד יום הולדתו ה-75 – ו' כסלו תש"י  נתונה בגליל עץ זית מהודר. נשלח על ידי מורי ותלמידי בית הספר תחכמוני ירושלים
מת-13/1 1987-01-01 פסל ראש של יצחק שמיר פסל ראש של יצחק שמיר – עשוי גבס צבוע זהב. חתום: ליין ט. מידות: 25x25x35 ס"מ
נ-25/4 1958-08-14 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (א' – ה') הזמנות  א'-ה'
נ-25/5 1958-09-10 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (ו' – י') הזמנות שקיבל הנשיא יצחק בן-צבי לאירועים ציבוריים ושמחות משפחתיות ותשובות מלשכת הנשיא. בין ההזמנות  גם הזמנה לאירוע 80 שנה לישיבה של פתח תקווה שעליה חתומים רב העיר פתח-תקווה ראובן כ"ץ וראש העיר פנחס תרשיש (עמוד 148).
נ-25/6 1958-08-15 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (כ' – נ') הזמנות  כ'-נ'. בבין ההזמנות  הזמנה משר החקלאות קדיש לוז לכנז החקלאות הבינלאומי בישראל (עמוד 4).
נ-25/7 1958-08-31 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (ס' – ת') הזמנות  ס'-ת'
נ-25/8 1959-08-26 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (א' – ב') הזמנות  א'-ב'
נ-25/9 1959-07-05 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון – (ג' – ה') הזמנות  ג'-ה'
נ-26/8 1961-10-01 בן-צבי יצחק – הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון לפי סדר א"ב של מוסדות הזמנת הנשיא לטקסים  ועידות  ימי זיכרון. (הזמנות  ע'-ת'). השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-26/12 1953-09-23 עדות – חלק א' קטעי עיתונות מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע לעדות המזרח  טענות על אפליה על רקע עדתי  עדות דתיות בישראל ועוד.
נ-26/13 1954-05-19 עדות – חלק ב' קטעי עיתונות מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע לעדות המזרח  טענות על אפליה על רקע עדתי  עדות דתיות בישראל ועוד.
נ-30/9 1963-05-05 תשובות שנשלחו 8 מכתבי ברכות לנשיא זלמן שז"ר על מועמדותו והיבחרו לנשיא המדינה. הושחרו פרטים בעמ' 45 מטעמי הגנה על צנעת הפרט  ובעמ' 84-85 מטעמי הגנה על זכויות יוצרים.
נ-31/7 1953-04-01 ספרים לנשיא 1 – א'-י' מכתבי תודה עבור קבלת חוברות
נ-31/8 1953-03-18 ספרים לנשיא 1 – כ'-ת' מכתבי תודה על קבלת ספרים וחוברות
נ-31/9 1953-10-01 ספרים לנשיא 2 – א'-י' מכתבי תודה של הנשיא עבור קבלת ספרים וחוברות
נ-31/10 1956-05-01 ספרים לנשיא 2 – כ'-ת' מכתבי תודה לשולחי ספרים לנשיא יצחק בן צבי.
נ-32/7 1960-03-03 ספרים לנשיא 5ג – כ'-ס' בתיק מכתבים שונים שצורפו לספרים שקיבל הנשיא יצחק בן-צבי וכן מכתבי התשובה מלשכת הנשיא. הספרים עצמם אינם מצורפים בתיק. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-32/8 1960-03-31 ספרים לנשיא 5ד- ע'-ת' בתיק מכתבים שונים שצורפו לספרים שקיבל הנשיא יצחק בן-צבי וכן מכתבי התשובה מלשכת הנשיא. הספרים עצמם אינם מצורפים בתיק. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-32/9 1961-08-27 ספרים לנשיא 6א – א'-ג' בתיק מכתבים שונים שצורפו לספרים שקיבל הנשיא יצחק בן-צבי וכן מכתבי התשובה מלשכת הנשיא. הספרים עצמם אינם מצורפים בתיק. בתיק בוצעו השחרות בשל זכויות יוצרים  ניתן לעיין בחומר במושחר באולם הקריאה בארכיון המדינה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-32/9 1961-08-27 ספרים לנשיא 6א – א'-ג' בתיק מכתבים שונים שצורפו לספרים שקיבל הנשיא יצחק בן-צבי וכן מכתבי התשובה מלשכת הנשיא. הספרים עצמם אינם מצורפים בתיק. בתיק בוצעו השחרות בשל זכויות יוצרים  ניתן לעיין בחומר במושחר באולם הקריאה בארכיון המדינה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-32/10 1961-09-08 ספרים לנשיא 6ב – ד'-י' התכתבויות בנושא ספרים שנשלחו לנשיא יצחק בן-צבי.
נ-32/11 1961-08-20 ספרים לנשיא 6ג – כ'-ק' התכתבויות בנושא ספרים שנשלחו לנשיא בן-צבי.
נ-32/12 1961-10-13 ספרים לנשיא 6ג – ר'-ת' התכתבויות בנושא ספרים שנשלחו לנשיא בן-צבי.
נ-33/7 1964-01-01 ספרים לנשיא 8ד' צ'-ת' בתיק מכתבים שונים שצורפו לספרים שקיבל הנשיא זלמן שזר וכן מכתבי התשובה מלשכת הנשיא. הספרים עצמם אינם מצורפים בתיק. בתיק בוצעו השחרות של עמודים בשל זכויות יוצרים  החומר המושחר ניתן לעיון באולם הקריאה בארכיון המדינה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-33/10 1961-08-29 תמונות של הנשיא 2א' בתיק – התכתבויות  מכתבי תודה ומתן תצלומים לבית הנשיא ובקשות מלשכת הנשיא להעביר תמונות של הנשיא למוסדות שונים ממקומות ואירועים שהנשיא יצחק בן-צבי נכח בהם; כתבה על הנשיא יצחק בן צבי ב-"Fruit Trades' journal"; תצלומים של נשיא המדינה בן-צבי ורעייתו בבית ההבראה 'מרגוע לעובד' באשקלון  1962; סדרת תצלומים מביקורם של בן-צבי ורעייתו בכורזים; תצלומים של הנשיא בעת ביקורו במושב אביחיל;
נ-33/11 1959-01-02 תמונות של הנשיא 2ב' התכתבויות ומכתבי תודה על מתן צילומי הנשיא יצחק בן-צבי לגופים שונים במהלך סיוריו בארץ  באירועים ובתערוכות בהן ביקר; אלבום נח"ל בעת ביקור נציגי הנח"ל בבית הנשיא – האלבום נמסר לנשיא המדינה; תצלומים מתוך טקס חיילים מצטיינים לשנת תש"ך –  1960 שצולמו בבית הנשיא; תצלומים גם מביקור הנשיא אצל עדת השומרונים;
נ-33/12 1953-07-21 פרטים הקשורים באישיותו של הנשיא 1א' בתיק – קטעים מתוך Who's who – קטעים ביוגרפיים על הנשיא יצחק בן-צבי; קטע מפרוטוקול הדן על חוק התקציב – התשט"ז – 1956 – המשך דבריו של חבר הכנסת יוחנן בדר; כלי מבטא של פועלי "פלשטין" (הפועלים בארץ-ישראל) – סקירה על העיתון; ביוגרפיה קצרה על הנשיא יצחק בן-צבי בהמשך לבקשתו של עורך Europa Publications Ltd. מזכר על מסיבה לכבוד נשיא המדינה יצחק בן-צבי במלאת יובל שנים לעלייתו לארץ; קורות חייו של יצחק בן-צבי בהתאם לבקשת עורך העיתון "El Norte"; מחזה על חייו של הנשיא יצחק בן-צבי – "The Eternal Light"; שיחה עם מר יצחק בן-צבי עם עיתונאי עיתון 'הצופה'; מאמר על תודות חייו של בן-צבי בשבועון היווני "איליוס";
נ-33/13 1920-04-01 פרטים הקשורים באישיותו של הנשיא 1ב' מסמכים שונים הקשורים באישיותו של הנשיא יצחק בן צבי: מכתב התפטרות מהנהלת הועד הלאומי  אילן יוחסין של המשפחה  קורות החיים של הנשיא בכתב ידו  קטעי עיתונות  שיחות עם הנשיא  התכתבויות על ביוגרפיה על הנשיא מהוצאת who's who in america    רשימת מדליות של הנשיא  צילומי תלושי מזון  בקשות מלשכת הנשיא לתיקון ידיעות אודותיו שפורסמו בעיתונים ועוד.
נ-33/14 1929-02-01 פרטים הקשורים באישיותו של הנשיא 2 מסמכים שונים הקשורים באישיותו של הנשיא יצחק בן צבי: כתבה מתורגמת לעברית שפורסמה בעיתון תורכי  התכתבויות בנוגע לביוגרפיות על הנשיא ורעייתו בהוצאות "who's who"  "the middle east" (מי ומי)  קורות חיי הנשיא יצחק בן צבי מאת זלמן שז"ר  ערך 'הנשיא' באנציקלופדיית "כל בו לעולה – דע את ישראל"  קטע מיומנו בעניין השילומים מגרמניה  קטעי עיתונות ביידיש ועוד.
פ-2321/19 1933-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות של איתמר בן-אב"י בעברית (בעיקר באותיות לטיניות)  אנגלית וצרפתית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2321/20 1933-04-22 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה האנגלית והצרפתית עם אנשים שונים בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
פ-2070/22 1972-07-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר שולמית קלוגאי מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת" לזכר גיסתה המשוררת שולמית קלוגאי. למאמר מצורף גליון שלם של "דבר הפועלת" הכולל מאמרים בנושאים: נישואים אזרחיים  אינטרנציונל הסוציאליסטי  תקציב המדינה  ראיון עם נאוה ארד ועוד.   ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2070/23 1960-01-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי – "לדמותו של ידידנו אברהם עמנואלי ז"ל" מאמר בשם "לדמותו של ידידנו אברהם עמנואלי ז"ל" שהתפרסם בחוברת "כתבי אברהם עמנואלי".
פ-2070/24 1939-03-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי – דברים לדברים לזכר אורי אילן  מאת רחל ינאית בן-צבי  תחת הכותרת "לא בגדתי" לזכר אורי אילן  לוחם צה"ל שנפל בשבי הסורי במבצע "צרצר" והתאבד בשבי הסורי.
פ-2070/25 1938-03-15 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר לר' יוסף גולובצ'יק  מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר לר' יוסף גולובצ'יק במלאת שלושים לפטירתו שהתפרסם בעיתון "דבר".
פ-2329/2 1934-01-06 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין הקרן הקימת לישראל התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לשליחותו של איתמר בן-אב"י בארה"ב.
פ-2329/3 1936-11-13 מכתב מגרשון גלברט לאיתמר בן-אב"י. מכתב ובו בקשה מצד גרשון גלברט להפגש עם איתמר בן-אב"י בעת ביקורו בפילדלפיה.
פ-2332/1 1933-12-15 איתמר בן-אב"י – גליונות של העיתון "דרור" 18 גליונות של השבועון "דרור" בעריכת איתמר בן-אב"י מתאריך 15.12.1933. כמו כן  בתיק קריאה לפרסום מודעות בעיתון ובה מידע על העיתון.
פ-2332/3 1938-03-04 מכתב מל. אברמוביץ לאיתמר בן-אב"י. מתן מכתב המלצה לגב' פרידלנדר (בעניין מכירת מגרשים באמריקה).
פ-2332/4 1937-11-19 מכתב מאשר ספיר לאיתמר בן-אב"י מכתב מאשר ספיר לאיתמר בן-אב"י בנוגע למאמר מאת איתמר בן-אב"י.
פ-2332/6 1937-01-02 מכתב מאריה בעהם לאיתמר בן-אב"י. מכתב בעהם בנוגע לפעילות המכון הרפואי "פסטיר". בתיק גם מכתב מלאה בן יהודה(?) לבן-ציון בנוגע למכון פסטר ולמורשתו של אליעזר בן-יהודה במלאת שמונים שנה להיוולדו. פניית ועד ההסתדרות הרפואית העברית לציבור הרופאים לתמוך בשרותי מכון פסטר לרפוי כלבת ואבעבועות.
פ-2332/7 1937-01-01 איתמר בן-אב"י – חוזר מטעם אגודת "זרובבל" חוזר מטעם אגודת "זרובבל"  בנוגע לכנס שעתיד להתקיים.
פ-2332/8 1938-11-02 מכתב מג'נס בורצ'רט לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית בנושא חברת "עתיד בע"מ"  חברה לשרות ימי.
פ-2332/9 1938-11-15 מכתב מא. טיבור לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית (בכתב יד) בנושאים אישיים.
פ-2332/10 1938-11-08 מכתב מארגון "בני ברית" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית בנוגע להרצאתו של איתמר בן אבי ב'"בני ברית".
פ-2322/29 1942-12-17 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות עם איתמר בן אב"י בנוגע להנצחת זכרו של אביו  אליעזר בן-יהודה: ארגון נשף לזכרו על ידי קבוצת "שפת ציון" של ישראל הצעיר ומכתבים מאת יעקב ריצ'מן ויוסף גרוס בנוגע לכתיבה עליו.
פ-2316/3 1924-03-06 צבי נדב – יומן צבי נדב היומן בשפה הרוסית ובו מתועד סיורו בעבר הירדן.
פ-2316/4 1924-03-18 צבי נדב – יומן צבי נדב היומן בשפה הרוסית ובו מתועד סיורו בעבר הירדן  כולל הגירסה בשפה העברית שתרגמה רחל נדב.
פ-2316/9 1945-01-01 צבי נדב – מכתב מיהודה אלמוג לצבי נדב מכתב מיהודה אלמוג לצבי נדב בנוגע להשתתפותו בהוצאת קובץ במלאת שלושים שנה לכפר גלעדי. בתיק גם הזמנה לטקס במלאת שלושים שנה להקמת כפר גלעדי.
פ-2316/10 1954-01-01 צבי נדב – התכתבות בין שאול אביגור לבין צבי ורחל נדב התכתבות בנוגע לספר "מימי שמירה והגנה" שכתב צבי נדב.
פ-2070/32 1970-01-01 דברי פתיחה לספר "אבנים בחומה" של רפאל חיים הכהן מאת רחל ינאית בן-צבי דברי פתיחה לספר "אבנים בחומה" של רפאל חיים הכהן (מראשי העדה הפרסית בירושלים) דברי פתיחה לספר "אבנים בחומה" של רפאל חיים הכהן מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2322/10 1924-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות בנוגע לעבודתו בעיתון "דואר היום" ו"ניו פלסטין".
פ-2322/49 1940-12-01 מכתבים מפריהוף סלומון לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה האנגלית מפריהוף סלומון לאיתמר בן-אב"י בנוגע למילון בן-יהודה.
פ-2322/12 1929-01-01 מכתבים מ"ההתאחדות העולמית של הנוער העברי" לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה הצרפתית בנושא פעילות ההאחדות העולמית של הנוער העברי.
פ-2322/13 1935-05-01 מכתבים מאיתמר בן-אב"י לאנשים שונים מכתבים בשפה האנגלית מאיתמר בן-אב"י לידידיו שהתגוררו בהודו ההולנדית.
פ-2322/14 1942-08-01 מכתב ממערכת העיתון "THE DAY" (היום) לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה האנגלית ממערכת העיתון "THE DAY" (היום) לאיתמר בן-אב"י בנוגע לכתבה שעתידה להתפרסם בעיתון.
פ-2322/15 1925-01-01 מכתבים מגורמים שונים לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה העברית והאנגלית מגופים ציוניים שונים כגון ההסתדרות הציונית בארץ ישראל וועד הצירים לארץ ישראל אל איתמר בן-אב"י בעניני כספים.
פ-2322/16 1934-01-01 מכתבים מאיתמר בן-אב"י לאנשים שונים מכתבים בשפה האנגלית מאיתמר בן-אב"י לאנשים שונים בנוגע לפעילות הקרן הקיימת לישראל.
פ-2322/17 1934-01-01 איתמר בן-אב"י – הרצאות בבית העם רשימת הנושאים והאישים שהועלו בהרצאות בבית העם  כולל רשימת המרצים. התאריך משוער.
פ-2322/18 1929-11-01 מכתבים מנתן שטראוס לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה אנגלית מנתן שטראוס לאיתמר בן-אב"י בנוגע לד"ר הולמס.
פ-2322/19 1930-12-01 מכתב מסוכנות הנסיעות "וגון לייט" לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה הצרפתית מסוכנות הנסיעות "וגון לייט" לאיתמר בן-אב"י בנושא נסיעותיו לחו"ל.
ג-6502/15 1969-01-01 מועצה מקומית ראש-העין התכתבות עם מועצה מקומית ראש-העין  מינהל מקרקעי ישראל  משרד החקלאות  משרד החינוך והתרבות בנושאים הבאים: בניה  מוסדות חינוך  העלאת עצמותיו של הרב שלום שבזי מתימן ועוד
ג-6502/16 1969-01-01 מועצה מקומית – אור-יהודה התכתבות עם המועצה המקומית  הסתדרות יוצאי מצרים באור-יהודה ומשרד השיכון בנושא מדיניות איכלוס ובניה
ג-770/13 1950-05-23 מדור המוסיקה – דו"חות המדור על פעולותיו +  Music Bulletin (בוליטינים מוסיקליים) בתיק דו"חות ותזכיר על פעולות המדור למוסיקה  גליונות בוליטין של המדור באנגלית בנושאי מוסיקה  התכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  משרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לדו"חות ולבוליטינים ועוד.
פ-2315/1 1932-01-01 צבי נדב – חוזר בשם "תולדות קלוב התעופה" החוזר נמצא בעזבונו של צבי נדב ובו ציוני תאריכים בתולדות קלוב התעופה.
פ-2315/2 1933-05-23 צבי נדב – הסכם בין "קלוב התעופה" לבין אוסקר גרדן  טייס מדרום-אפריקה בתיק גם תזכיר מטעם "קלוב התעופה" לממשלת המנדט בנוגע להסכם הנ"ל וכן פרוטוקול האסיפה הכללית של קלוב התעופה.
פ-2315/3 1934-03-01 צבי נדב – מכתב מצבי נדב לחברי "קלוב התעופה" המכתב עוסק בפתיחת קורס מטעם "קלוב התעופה".
פ-2315/4 1935-01-01 צבי נדב – קלוב התעופה הארץ ישראלי התכתבות בשפה האנגלית בנוגע לפעילות האירגון.
פ-2489/12 1939-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. התכתבויות וחליפת מסמכים של מזכירות כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית  בנוגע לנושאים: החלטות כינוס ארגון "מנחם" מיום 1.5.1939  ההתיישבות המחודשת על אדמות הכפר בתופת "חומה ומגדל" ועוד.
פ-2070/33 1971-07-17 הספד מאת רחל ינאית בן-צבי הספד לזכר נתן גולדברג שהתפרסם בעלון "איילת השחר".
פ-2070/34 1962-08-01 הספדים על אהרון חיים הכהן הספדים מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בביטאון מועצת פועלי ירושלים "במועצה".
פ-2070/35 1958-04-01 הספדים על אברהם משה קולר הספדים מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בעלון קבוצת גבע. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4619/33 1970-01-01 קולומביה – מינויים של משרד החוץ הקולומביאני דיווחים של נציגי ישראל.
פ-2063/26 1909-12-01 פרוטוקול הישיבה של הקונגרס הציוני התשיעי. תדפיס הפרוטוקול הכולל דברים מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2063/27 1918-08-01 מאמרים מאת מחברים שונים. מאמרים מאת ברל כצנלסון  אריה לייב יפה  לוי אשכול ומחברים נוספים שהתפרסמו בחוברת "בעבודה: קונטרס חברים".
פ-2064/2 1971-01-11 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות ובהם דברים לזכר אנשים שונים  דברים בכנס מורים; דברים על ערים ואתרים בארץ ישראל  ביקורת על ספרי אהרון ראובני ודברי נאום בכנסים שונים. תיאור יפהפה של רחל ינאית בן-צבי של העיר יפו בתקופת העלייה השנייה; ערבי עיון עבור יהודי צ'כיה וליהודי פרס; חלוקת מלגות; גלות יהודי תימן; סיפורים על בעיות המים בירושלים ועוד נושאים. הודעה לעיתון 'מעריב' – רחל ינאית וחברי 'החוג לשלמות הארץ' המחייבים התנחלות בכל חלקי המולדת כדרך להסדר שלום עם שכנינו במחאה על דברי חברי מפ"ם בסוגיה זו; דברים על אריה לייב לוין – רבנם של האסירים; 'אחדות' – עיתון של פועלים; ביקור בפצאל – יישוב חדש בבקעת הירדן – רשמים מהביקור; תמצית הפעולות של הקרן בארצות-הברית בתחום החינוך ובתי הספר הקשורים אתנו; רחל ינאית בן-צבי על יוסף הכט ומניה שוחט; תיאוריה הציוריים של רחל ינאית בן-צבי על סיוריה ברחבי ארץ ישראל; רחל ינאית והחינוך החקלאי וההתיישבותי עליו גדלה; רחל ינאית על בנה עלי ששכלה.    התאריך הינו משוער.
פ-2064/2 1971-01-11 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות ובהם דברים לזכר אנשים שונים  דברים בכנס מורים; דברים על ערים ואתרים בארץ ישראל  ביקורת על ספרי אהרון ראובני ודברי נאום בכנסים שונים. תיאור יפהפה של רחל ינאית בן-צבי של העיר יפו בתקופת העלייה השנייה; ערבי עיון עבור יהודי צ'כיה וליהודי פרס; חלוקת מלגות; גלות יהודי תימן; סיפורים על בעיות המים בירושלים ועוד נושאים. הודעה לעיתון 'מעריב' – רחל ינאית וחברי 'החוג לשלמות הארץ' המחייבים התנחלות בכל חלקי המולדת כדרך להסדר שלום עם שכנינו במחאה על דברי חברי מפ"ם בסוגיה זו; דברים על אריה לייב לוין – רבנם של האסירים; 'אחדות' – עיתון של פועלים; ביקור בפצאל – יישוב חדש בבקעת הירדן – רשמים מהביקור; תמצית הפעולות של הקרן בארצות-הברית בתחום החינוך ובתי הספר הקשורים אתנו; רחל ינאית בן-צבי על יוסף הכט ומניה שוחט; תיאוריה הציוריים של רחל ינאית בן-צבי על סיוריה ברחבי ארץ ישראל; רחל ינאית והחינוך החקלאי וההתיישבותי עליו גדלה; רחל ינאית על בנה עלי ששכלה.    התאריך הינו משוער.
פ-2064/3 1968-01-01 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות ומאמרים של רחל ינאית בן-צבי הכוללים דברים לזכר אנשים שונים  דברים שנאמרו בכנסים וראיונות שונים כגון: הכנס החמישי של מדעי היהדות המוקדש ל"יד בן-צבי"  סיור בסיני – ערב חג מתן תורה – 8.6.1970  רשימות על יצחק בן-צבי  תואר האם – בית הנשיא – 29.5.1974  פגישה עם חוג פיוניר פרויין  בצריף בירושלים – 16.2.1974  "בן-גוריון"  "דברים על בן-גוריון (2.12.1973)  "מי אנחנו?"  פרוטוקולים מישיבות מרכז מפא"י – 5.12.1973  "זיכרונותיי מהביקורים בסלוניקי"  רחל ינאית – לחוברת ההגנה בירושלים  דירת שרד בעיר העתיקה  משה טבנקין מראיין את רחל ינאית בן-צבי  פגישה עם צאת ספרה "דרכי סיפרתי" (20.12.1972)  פקיעין – ביקור בשנת 1926  "צריף הנשיא  הספד ליהודה אלמוג – יולי 1972  כנס אחיע"ם – 27.71972  שולמית קלוגאי  כנס מורים של קרן הספריות  פגישה עם בנות ברית מכל הארץ בצריף – 20.6.1972  כנס התנועה למען ארץ ישראל השלמה – 5.6.1972  יצחק בן-צבי – ליום הולדתו השבעים  יהדות בבל – אפריל 1973  בכנס המבצרים ומערכות המים במדבר יהודה  סמינר "ארץ בנימין"  "בדרך אל משואה והגלגל"  סימפוזיון – "היישוב היהודי החדש בא"י" – יולי 1970 – ליובל "השומר"  טכס הענקת תואר "אם השנה" תשכ"ח לגב' צביה יפת   "קיילה גלעדי"  לזכרו של יעקב אחוה  נאומה על הר הצופים בחמישים שנה להגנת ירושלים  דבריה על המשוררת לאה גולדברג  בציפיה לתנופה – מת
פ-2071/3 1923-02-07 נאומי רחל ינאית בן-צבי דברים שנשארה רחל ינאית בן-צבי באירועים: הועידה השנייה של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (1923) ובוועידה החמישית של אחדות העבודה (1926).
פ-2315/8 1938-02-05 צבי נדב – פרוטוקולים ודוחות של ישיבות "קלוב התעופה". בתיק גם התכתבות של צבי נדב עם גורמים שונים בנוגע לפעילות "קלוב התעופה"; דו"חות שנתיים ועוד.
פ-2315/9 1939-01-01 צבי נדב – פרוטוקולים ודוחות של ישיבות "קלוב התעופה" בתיק פרוטוקולים  דו"חות והתכתבות של צבי נדב עם גורמים שונים בנוגע לפעילות "קלוב התעופה". בנוסף  הצעת תקנון של מרכז הקלובים לתעופה.
פ-2064/4 1925-05-26 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות ובהם דברים לזכר אנשים שונים  רשמים מאירועים שונים (ביקור בקהילות היהודיות בחלב ובדמשק ועוד).
פ-2065/1 1920-01-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים בעניני משפחה וענינים אישיים; עניינים הנוגעים לוועד הפועל של ההסתדרות ופעולות לטובת שינוי מצב העבודה בארץ; קניין קרקעות;
פ-2065/2 1920-02-08 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים בעניני משפחה וענינים אישיים.
פ-2065/3 1920-03-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעניני משפחה וענינים אישיים.
פ-2065/4 1920-04-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים בעניני משפחה וענינים אישיים.
פ-2065/5 1920-05-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים בעניני משפחה וענינים אישיים.
פ-2065/6 1920-07-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים בעניני משפחה וענינים אישיים.
פ-2065/7 1920-08-01 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יצחק בן-צבי. התכתבות בנוגע למאמר שכתב יצחק בן-צבי.
חצ-4619/40 1970-02-01 קולומביה – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4620/1 1970-03-01 קולומביה – עניני פנים
חצ-4620/2 1970-03-01 קולומביה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל התכתבות בנושא קשרים עם ההסתדרות  קשרים עם השמאל בקולומביה ועוד.
חצ-4620/3 1971-07-01 קולומביה – איגודים מקצועיים בקולומביה – דו"חות על כנסים ויחסים בין האיגודים השונים במדינה.
חצ-4620/4 1971-07-01 קולומביה – פשע  ארגוני מחתרת. דו"חות על מקרי חטיפות בבוגוטה ואיומים נגד נציגויות דיפלומטיות.
חצ-4620/7 1970-04-01 קולומביה – יהודים ויהדות.
חצ-4620/12 1970-05-01 קולומביה – ברכות לחגים לאומיים.
חצ-4620/13 1970-01-01 קולומביה – ברכות  תנחומים  נימוסין.
גל-42477/3 1997-06-17 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הצעות שהוגשו לועדה הצעות שהובאו לוועדה.
גל-42477/10 1997-08-06 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – ועדת גיור קטינים ישיבת הועדה – פרוטוקול
פ-2315/15 1960-06-01 צבי נדב – ברום שחקים – מאסף לעניני תעופה – מופיע לזכרו של מהנדס פ.י. פיאטלי הספר "ברום שחקים – מאסף לעניני תעופה – מופיע לזכרו של מהנדס פ.י. פיטלי (פידיה יעקב פיאטלי)" – בהוצאת צבא הגנה לישראל – "מערכות". העורכים ד"ר דוד אביר וסא"ל גרשון ריבלין. תסדיר: מרים נתנאל. בספר מאמר שכותרתו "כך צמחו כנפינו: על ראשיתו של הקלוב הארצישראלי לתעופה" מאת צבי נדב. הספר הופקד בארכיון יד בן-צבי ע"י רחל נדב ב-1977.
פ-2065/11 1923-07-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי במהלך שהותו באירופה  בנוגע לנושאים: מצבם החומרי הקשה  הקונגרס הציוני העולמי ב-13  ועידת פועלי ציון בברלין  ועידת ארץ ישראל העובדת  חייה בירושלים  בנם עמרם ועוד.
פ-2065/12 1924-01-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי במהלך שהותו במצרים  בנוגע לנושאים: בניהם עמרם ועלי  משק הפועלות  אי בחירתם למוסדות ההסתדרות ועוד.
פ-2065/31 1928-01-01 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי במהלך שהותה בכפר סבא אצל חברתה שושנה (?) בנוגע לבניהם  עמרם ועלי.
פ-2072/40 1970-03-03 הוועידה החקלאית ה-11 – נאום רחל ינאית בועידה "לא נזוז מהגבולות" דבריה של רחל ינאית בן-צבי בישיבה ג' של הוועידה החקלאית ה-11 שנערכה בתל אביב.
פ-2072/32 1932-09-09 ליום חולדה/ רחל ינאית המאמר "ליום חולדה" מאת רחל ינאית בן-צבי אשר התפרסם בעיתון "דבר" ב-3.10.1932. בנוסף  בתיק הרשימה בשולי "יום חולדה" מאת "ש.ב."  אשר פורסם במדור "מכתבי חברים" בעיתון "דבר" ב-9.9.1932. בעיתון "דבר" מתאריך 4.10.1932 תוקן שכותב ההערכה הביקורתית לחגיגת המצבה ("עבודה" והגנה") הוא "ב.ש.".
ג-4720/6 1948-08-30 המועצה למען השבת – שבת התכתבויות וחליפת מסמכים מהמועצה הציבורית למען השבת ליד משרד הדתות בנוגע לנושאים ויישובים שמתחילים באותיות ק'-ת': קול ישראל  חלוקת קרח  אדמות קק"ל  רכבת ישראל ושמירת השבת   עתיד "ברית השבת"  חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחניתו)  תשי"ד-1954  חילול שבת ביישובים שונים ועוד. (המשך מתיק 5)
פ-2329/46 1943-02-16 מכתב מ"ההסתדרות הציונית של ארה"ב" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית בנוגע להרצאה שעתיד איתמר בן-אב"י לשאת.
פ-2329/49 1943-02-01 מכתב מרבי י. לרמן לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה האנגלית בנושאים אישיים.
פ-2329/50 1943-02-01 מכתבים מארגון הקרן הקימת לישראל לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה האנגלית בעניני כספים ובנוגע לשליחותו של איתמר בן-אב"י בארה"ב.
פ-2334/1 1910-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י רשימות למילון בשפה העברית בתעתיק לטיני ורשימת שמות עיתונים יהודיים בארץ ישראל ובחו"ל.
פ-2334/2 1933-12-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות בשפה העברית בתעתיק לטיני בנוגע לעיתון "דרור".
פ-2334/3 1927-02-24 מכתב מ"המחקר היהודי-חברתי" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית ובו בקשה למסירת פרטים ביוגרפיים על אליעזר בן-יהודה.
פ-2324/11 1927-02-01 מכתב מהקונסוליה הצרפתית בפלשתינה לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה הצרפתית מנציג הקונסוליה הצרפתית בפלשתינה לאיתמר בן-אב"י בנושאים אישיים. הודעה בכמה שפות לגבי כרטיס נסיעה.
פ-2324/12 1924-02-20 קבלות שניתנו לאיתמר בן-אב"י מאירגונים שונים. קבלות וחשבונות שונים.
פ-2065/35 1929-07-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לעלי ולעמרם בן-צבי.
פ-2065/36 1929-08-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לנסיעת יצחק בן-צבי לקונגרס בפולין.
פ-2065/38 1931-05-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע למצב בריאותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2065/39 1931-06-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע למצב בריאותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2065/40 1931-09-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע למצב בריאותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2065/41 1932-07-14 מכתב מיצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לפעילותו של יצחק בן-צבי בוועד הלאומי כגון המלחמה על מי ההשקיה.
פ-2065/43 1933-02-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע להשתתפותה של רחל ינאית בן-צבי בקונגרסים שונים ולסיורו של יצחק בן-צבי במצרים.
פ-2065/44 1933-10-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנוגע לסיורו של יצחק בן-צבי בסוריה ובלבנון.
פ-2065/45 1929-08-28 מאורעות תרפ"ט דוח על מצב הביטחון בארץ ישראל. דוח על מצב הביטחון הרעוע בדרך חיפה-צמח וכן על שריפת הגורן במנחמיה ופוריה.
פ-2065/46 1927-01-01 תזכיר ומכתבים בנושא יישוב הנגב. תזכיר בשפה האנגלית בנושא תוכנית יישוב הנגב שהוגש למשלחת מטעם הסוכנות היהודית ומכתב מיצחק בן-צבי אל ד"ר פרנקל באותו נושא.
חצ-8872/7 1985-01-01 יהדות.
פ-2065/47 1939-04-30 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי מכתבים שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: אירוחו של הסופר אהרן אברהם קבק בקיבוץ גבע  דחיית הרצאתה במגן דוד אדום בשכונת הדר הכרמל בחיפה  הזמנה למושב השנתי של אספת הנבחרים של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל ומכתב מבבה אידלסון על מועצת הפועלות.
פ-2065/48 1932-07-08 מכתבים מבתיה לישנסקי ויצחק בן-צבי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים שנשלחו אל רחל ינאית בן-צבי במהלך שהותה בחיפה  בנוגע לנושאים: מיצחק בן-צבי על בניהם עלי ועמרם  משק הפועלות  הוועד הלאומי ובנוגע לעלי ולעמרם בן-צבי. בנוסף  מכתב מאחותה  בתיה לישנסקי על הילדים וחשיבות מנוחתה.
פ-2065/49 1941-07-28 מכתב מנתן לוריא אל רחל ינאית בן-צבי מכתב מנתן לוריא (נכדה של דודת רחל ינאית) אל רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לבני משפחות לישנסקי ובן-צבי. בנוסף  בתיק תמונות של משפחתו.
פ-2065/50 1946-01-01 דברים לזכר שלמה רוזנקרנץ דברים בגרמנית לזכר שלמה רוזנקרנץ  מומחמה לנייר וקרטון  שהעלה את הרעיון להקמת בית חרושת לסוכר בשנות השלושים.
פ-2324/42 1927-04-01 מכתבים ממאיר ויסגל לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה האנגלית ממאיר ויסגל לאיתמר בן-אב"י בנוגע לאירגון "THE NEW PALESTINE".
פ-2324/62 1927-03-01 מכתב מ"JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY" לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה האנגלית מ"JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY" לאיתמר בן-אב"י בנוגע לעיתון "דואר היום".
פ-2067/4 1927-09-07 נאומים מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי מהקונגרס הציוני הט"ו פרוטוקול בגרמנית של נאומי יצחק ורחל ינאית בן-צבי  נציגי מפלגת אחדות העבודה  בקונגרס הציוני העולמי ה-15 שנערך בבאזל. בנוסף  בתיק מכתב מאת רודולף אברמוביץ בצירוף הכתבה שכותרתה "שנת 5688" אותה כתב בעיתון הרומני "Opinia sionistă" (הדעה הציונית).
נ-29/36 1954-05-01 חסות הנשיא ל"ידידי הילד היהודי" התכתבות עם הפדרציה הציונית בצרפת בעניין מתן בקשה למתן חסות הנשיא.
נ-29/37 1952-12-01 חסות הנשיא "יום הילד היהודי" בקשה לנשיא המדינה יצחק בן צבי לקבל תחת חסותו את "יום הילד היהודי". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-29/31 1962-01-01 חסות הנשיא לועד בינלאומי להנצחת שואת אירופה בקשה לנשיא לקבל על עצמו נשיאות הכבוד של הועד הבינלאומי להנצחת שואת יהודי אירופה להקמת "גל-עד" בששת מחנות ההשמדה שבפולין.
נ-29/32 1955-09-01 חסות הנשיא לועד בינלאומי למען פליטי ערב בקשת חסות הנשיא לועד בינלאומי למען פליטי ערב.
נ-29/33 1956-11-01 חסות הנשיא לועד היובל לדר' ואלך תגובת בית הנשיא לבקשה למתן חסות הנשיא לועד היובל לדר' ואלך.
נ-29/34 1961-12-01 חסות הנשיא לועדה ציבורית לציון יובל 75 לסופר יהודה בורלא חסות הנשיא יצחק בן צבי לועדה ציבורית לציון יובל 75 לסופר יהודה בורלא.
נ-29/38 1961-04-23 חסות הנשיא ליום היסוד של ההסתדרות החקלאית לפועלי יהודה מכתב אחד נשלח לנשיא מהמרכז החקלאי
נ-29/39 1953-10-18 חסות הנשיא ליום הפרג בישראל התכתבות  אגוד החיילים המשוחררים בישראל ארגון נכי מלחמת העולם השנייה- מתנדבי הישוב
נ-29/40 1959-04-08 חסות הנשיא יער יוסף שפרינצק מכתבים לנשיא בן-0צבי מקרן קיימת לישראל בנוגע להקמת יער על שם יוסף שפרינצק
נ-29/41 1953-06-01 חסות הנשיא – תערוכת כיבוש השממה בישראל התכתבות בנוגע לטכס פתיחה לתערוכה
נ-29/42 1954-01-06 חסות הנשיא – ליגה למלחמה בשחפת בתיק התכתבויות – פנייה אל נשיא המדינה  מר יצחק בן צבי  ורעייתו לקבל תחת חסותם את הליגה למלחמה בשחפת בישראל
נ-29/43 1956-10-24 חסות הנשיא – מוזיאון אתנו גרפי בחיפה בתיק התכתבויות בנוגע להקמת מוזיאון אנתולוגי בחיפה ובבאר שבע
נ-29/44 1962-09-23 חסות הנשיא למועדון הלאומי לרכיבה ומרוצי סוסים בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  בנוגע לבקשת מועדון רכיבה "כרמל" – המועדון הלאומי לרכיבה ומרוצי סוסים בישראל להענקת חסות הנשיא למועדון.
גל-48167/13 1993-11-21 רמלה צפון (כרך ג') מפות ותרשימים  התכתבויות ונתונים בנושא עבודות מדידה ורישום ברמלה.
גל-48167/16 1994-05-17 רמלה צפון מפות ותרשימים  התכתבויות בנושא עבודות מדידה ורישום ברמלה.
גל-48162/1 1986-07-23 מטולה (כרך א') רשימת בעלויות  הערות למדידות  הזמנת עבודות מדידה  מפות ותרשימים  תכנית מפורטת ועוד.
כ-1407/19 2001-02-26 הכשרה והעסקה של עולים חדשים בעבודות בנייה- פרוטוקול הכנסת ה – 15 ועדת העלייה והקליטה פרוטוקול
מת-20/4 1975-10-03 תבליט עץ מאת משה סעידי תבליט קרמיקה על בסיס עץ  שי מאת אמן הקרמיקה משה סעידי מקיבוץ כפר מנחם לראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר. מידות: 22X22X8.5 ס"מ
מת-20/5 1987-03-10 שתי תעודת כבוד מעיריית מגדל העמק לראש הממשלה יצחק שמיר שתי תעודת כבוד מעריית מגדל העמק לראש הממשלה יצחק שמיר. אחת התעודות  מ-10 במרץ 1987  היא הענקת אזרחות כבוד לראש הממשלה מאת המועצה המקומית. השנייה  מ-26 ביוני 1987  היא תעודת הוקרה על הכרזתה של מגדל העמק כעיר. מידות: 29X39 ס"מ
מת-20/6 1960-12-15 תעודת פרס לציון 100 שנה להולדתה של הנרייטה סאלד – הוענק לגולדה מאיר תעודת פרס לציון 100 שנה להולדתה של הנרייטה סאלד – הוענק לשרת החוץ גולדה מאיר. עברית ואנגלית. מידות: 44X35 ס"מ
מת-21/1 1983-10-10 פסל ראש של יצחק שמיר פסל ראש של יצחק שמיר  שם האומן: ג'. זק"ש גודל: 17x20x30 ס"מ
מת-21/2 1983-10-10 פסל ראש של יצחק שמיר פסל ראש של יצחק שמיר עשוי מגבס אומן לא ידוע גודל: 30×19 ס"מ
נ-26/14 1959-08-27 שומרונים התכתבויות בנוגע לעדה השומרונית. אל העין מאמר ויום עיון של יצחק בן צבי בנושא יהושע וספר יהושע מבחינת שומרונית. תמונות שומרונים  ישיבת ועד העדה השומרונית בישראל
מת-21/3 1950-01-01 פסל ראש לא מזוהה פסל ראש לא מזוהה אמן לא ידוע גודל 40×17
מת-22/1 1988-05-01 עצומה עם חתימות לשלום – מגילת נייר ארוכה מגולגלת על מוטות עץ מעוטרים עצומה עם חתימות לשלום. חתימות בעברית  אנגלית וערבית מכל רחבי הארץ.
מת-22/2 1973-01-01 מגילת חתימות שהוענקה לראש הממשלה גולדה מאיר במלאת 25 שנים לעצמאות ישראל מגילת חתימות שהוענקה לראש הממשלה גולדה מאיר במלאת 25 שנים לעצמאות ישראל  נייר עבה מגולגל על עצים מוזהבים. מידות: 62X22 ס"מ (במצב סגור)
מת-22/3 1986-01-01 צלחת פליז מעוטרת – הוענקה לאברהם שריר על ידי משטרת ישראל  חתומה על ידי מפכ"ל המשטרה דוד קראוס. קוטר: 31 ס"מ
מת-22/4 1990-11-06 תעודת נטיעת עצים לכבוד רה"מ יצחק שמיר ליום הולדתו ה- 75  לכבוד רה"מ יצחק שמיר ליום הולדתו ה- 75  ניטעו 75 עצים בהרי ירושלים במימון תנועת הליכוד בנתניה. מידות: 33X46 ס"מ
מת-22/5 1988-05-14 תעודת הוקרה ליצחק שמיר מאת  afro- world jewish solidarity movment תעודת הוקרה ליצחק שמיר מאת  afro- world jewish solidarity movment מידות: 36X44 ס"מ
מת-22/6 1985-03-19 שיר לכבוד ראש הממשלה שמעון פרס לרגל קבלת אזרחות כבוד ברמלה הפייטן: יוסף כהן-פנחס  רמלה מידות: 29X42 ס"מ
מת-22/7 1969-03-17 קריקטורה של גולדה מאיר קריקטורה של גולדה מאיר  חתומה על ידי "הדו" מידות: 30X37 ס"מ
מת-22/8 1969-03-17 צילום שחור לבן של גולדה מאיר צילום שחור לבן של גולדה מאיר  מודפס על קרטון שם השולח: גדי הוז  טורנטו מידות: 34X27 ס"מ
מת-23/1 1969-11-01 תעודת הרשמה בספר הזהב של קרן קיימת לישראל – הוענקה לאבא אבן  תעודת הרשמה מהודרת בספר הזהב של קרן קיימת לישראל – הוענקה לאבא אבן על ידי קהילת בית שלום בטורנטו. שם השולח: אסתר גלאס  טורונטו מידות: 41X31 ס"מ
פ-2330/1 1932-01-01 רשימות ביוגרפיות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות ביוגרפיות מאת איתמר בן-אב"י. פורסמה יצירה יתומה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2331/3 1934-12-04 העתקי מכתבים לעבודה מתקופת היותו במזרח הרחוק מכתבים בשפה האנגלית בנוגע לעיתון "דרור".
פ-2332/11 1931-01-01 מאמרי ביקורת על מאמרים מאת איתמר בן-אב"י מאמרי ביקורת בשפה הצרפתית מאת אנשים שונים.
פ-2332/13 1930-01-01 רשימת פגישות של איתמר בן-אב"י עם אנשים שונים רשימת פגישות של איתמר בן-אב"י. התאריך הינו משוער.
פ-2332/15 1938-09-13 איתמר בן-אב"י – ירחוני  La Terre retrouvée שני גיליונות של העיתון בצרפתית "La Terre retrouvée".
פ-2067/5 1945-10-01 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בשפה היידיש והאנגלית בשם "יער החלוצה" ו"A SHIP COMES IN".
מת-9/7 1950-01-01 תבליט גבס – דיוקן לא ידוע תבליט גבס צבוע – דיוקן לא ידוע שם האומן: דבורין מידות: 22X28 ס"מ
מת-16/2 1988-01-01 פסל עץ – 40 שנה לישראל פסל עץ המבוסס על סמליל חגיגות 40 שנה לישראל. נוצר ונשלח לרה"מ יצחק שמיר על ידי האמן יעקב יובל מירושלים. מידות: 43.5×24.5 ס"מ
מת-16/3 1987-01-01 בסיס עץ עם מנורת פלורוסנט מוקדשת לגולדה מאיר  תאורת אולטרא מנורת פלורוסנט עם בסיס עץ מוקדשת לגולדה מאיר. כנראה הייתה בסיס ללוח זכוכית שהואר על ידיה – הלוח חסר. שם השולח: הרמן פרלמן  וושינגטון מידות: 30x16x9 ס"מ
מת-17/1 1986-12-26 אפליקציה ממוסגרת עם נוף התיישבות  הוענקה על ידי בית מבוא חורון ליצחק שמיר. אפליקציה של משק  טרקטור  עץ וכו' מידות: 47X58 ס"מ
מת-17/2 1979-03-26 סמלים יהודיים וציוניים חקוקים בעץ ומעוטרים ברסיסי זכוכיות צבעוניות  מנורה  ספר תורה  לוחות הברית  דגל ישראל ומגן דוד.  הקדשה ביידיש לראש הממשלה מנחם בגין מאת יחזקאל האפער ואטעווידעא. מידות: 53X31 ס"מ
מת-17/3 1976-05-01 הדפס רישום של יצחק רבין הדפס רישום של יצחק רבין בבית הכנסת סיני (בארה"ב?) על נייר דמוי קלף. ממוסגר בתוך פרספקס. מידות: 36X29 ס"מ
מת-17/4 1978-11-19 תבליט של זאב ז'בוטינסקי אל תזלזלו בכח הזכות תבליט ברונזה בצורת מגן של זאב ז'בוטינסקי עם הקדשה לראש הממשלה מנחם בגין מאת חנן שחר חבר מרכז. מידות: 30X21 ס"מ
מת-17/5 1979-09-03 מגן מתכת שהוענק למנחם בגין מגן מתכת שהוענק לראש הממשלה מנחם בגין לרגל הסכם השלום עם מצריים מאת מרכז ג'ון קנדי. מידות: 38X25 ס"מ
מת-17/6 1969-03-17 ריקוע מתכת של גולדה מאיר דיוקן של גולדה מאיר  ריקוע נחושת על בסיס עץ.
מת-19/2 1971-09-01 מגן מתכת על עץ שנשלח לגולדה מאיר  מגן מתכת על עץ שנשלח לגולדה מאיר לציון היותה מזכירת העמותה בשנים 1934 – 1932 שם השולח: נשים חלוצות מידות: 30X24 ס"מ
מת-19/3 1970-02-01 מגן ממתכת שהוענק לגולדה מאיר שם השולח: הווטרנים היהודים של ארה"ב מידות: 19X24 ס"מ
מת-9/4 1984-10-09 ציור טבע דומם עם לוחות הברית ציור טבע דומם עם לוחות הברית  שמן/אקריליק על לוח עץ. ציור ונשלח על ידי "דוד" לשגרירות ישראל בניו יורק בעבור ראש הממשלה שמעון פרס.
מת-9/5 1969-03-17 דיוקן של גולדה מאיר דיוקן של גולדה מאיר על רקע מגן דוד  שמן על עץ חתום: J.P Rudd מידות: 54X78 ס"מ
מת-9/6 1950-01-01 דיוקן של חיים ויצמן דיוקן של נשיא המדינה חיים ויצמן  שמן על בד. קרעים בכמה מקומות.  האמן: חתן פרס ישראל לציור  פנחס ליטבינובסקי. מידות: 95X123 ס"מ
מת-10/1 1957-11-29 חנוכיית נחושת חנוכיית נחושת שנשלחה אל דוד בן-גוריון מאת אריה מוזר חנוכה תשי"ז מידות:25X22 ס"מ
מת-10/2 1950-05-22 דיוקן של דוד בן-גוריון דיוקן של דוד בן-גוריון מעוצב מבולי דואר עברי  הוכן ונמסר לראש הממשלה בן גוריון על ידי העולה החדשה גילה שטרן מכפר עטה. יום העצמאות תש"י מידות: 25X30 ס"מ
מת-10/3 1969-03-17 תבליט דיוקן של גולדה מאיר תבליט דיוקן של גולדה מאיר  עשוי עור חתום: S. Giraud מידות: 42×33 ס"מ
מת-10/4 1988-02-01 מגן כבוד מהכנסיה האנגליקנית – ונצואלה מגן כבוד (מתכת על עץ) מהכנסייה האנגליקנית בונצואלה לרגל 40 שנות מדינת ישראל. מידות: 27X20 ס"מ
פ-2076/33 1953-09-04 הודו – יהודים כתבות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "גרוסלם פוסט" בשם "LETTER TO A FRIEND IN INDIA" ו"?COLOUR PREJUDICE IN ISRAEL" מאת רחל ינאית בן-צבי ורבקה ראובן  התכתבות בעברית ואנגלית בין ד"ר עמנואל אולסבנגר לבין אנשים שונים בנושא עדת "בני ישראל" בהודו ויהודי הודו בכלל.
פ-2330/2 1930-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י רשימות בשפה העברית בתעתיק לטיני בנושאים שונים. התאריך הינו משוער.
פ-2330/3 1930-01-01 כתבים מאת איתמר בן-אב"י. כתבים בשם "ברקים" מאת איתמר בן אב"י  קטעי עיתונים הקדשה לאמו דבורה.. התאריך משוער
פ-2330/4 1930-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. פתקים בנושא המילון העברי-הלטיני. התאריך הינו משוער.
פ-2331/7 1933-01-01 מחקר בנושא אלוהים וה"בריאה" מאת איתמר בן-אב"י המחקר בשפה העברית ובתעתיק לטיני (כתב יד). התאריך משוער.
פ-2332/16 1938-01-01 מכתב ממ. רודנסקי לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע להשתתפותו של איתמר בן-אב"י באספת הקרן הקימת בפריז.
פ-2332/17 1938-01-01 מכתב מב. פרימר לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית בנוגע להרצאת איתמר בן-אב"י על אגודת "ברית הנער הציוני ולמען ארץ ישראל בצרפת".
פ-2332/18 1938-01-01 מכתב מס. מלך לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית בנוגע להרצאות שנשא איתמר בן-אב"י.
פ-2332/19 1938-01-01 עוד להתחיות דתנו בארצה – איתמר בן-אב"י  מאמר מאת איתמר בן אב"י עם הערות ותיקונים. התאריך הינו משוער.
פ-2332/20 1938-01-01 איתמר בן-אב"י – רשימת הוצאות בזמן השהייה בפריז. איתמר בן אב"י – הוצאות בחו"ל
נ-29/35 1962-01-30 חסות הנשיא לועד הציבורי להנצחת כתבי ישעיהו פרס בקשת חסות מהנשיא יצחק בן צבי להשתתפות במסיבה לרגל הוצאת הספר הראשון של כתבי ישעיהו פרס ז"ל  ע"י הועד הציבורי להוצאת כתבי ישעיהו פרס ז"ל.
פ-2334/11 1920-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות בשפה העברית בתעתיק לטיני ובהם שירים  חיבורים ועוד.
פ-2324/46 1929-08-07 מכתב מי. יונוביץ לאיתמר בן-אב"י. מכתב מי. יונוביץ לאיתמר בן-אב"י ובו בקשה להיפגש עימו.
פ-2324/72 1926-09-26 מכתב ממ.ח. לוי לאיתמר בן-אב"י. מכתב  ממ.ח. לוי לאיתמר מוועד העיר ליהודי ירושלים לאיתמר בן-אב"י בנוגע למילון בן-יהודה.
פ-2324/73 1929-02-10 מכתב מהשבועון "בוסתנאי" לאיתמר בן-אב"י מכתב מהשבועון "בוסתנאי" לאיתמר בן-אב"י ובו בקשה למאמריו של אליעזר בן-יהודה בנושא תולדות הישוב החקלאי בארץ ישראל.
פ-2324/74 1931-05-03 מכתב מד"ר מ. ירדני לאיתמר בן-אב"י. מכתב מד"ר מ. ירדני לאיתמר בן-אב"י בנוגע לחוברות שעתיד הראשון להוציא לאור.
פ-2324/75 1932-07-15 מכתב ממקס נורדאו לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית ממקס נורדאו לאיתמר בן-אב"י בנושאים אישיים.
פ-2324/65 1927-02-05 מכתב מדונטי לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית מדונטי לאיתמר בן-אב"י בענינים אישיים.
פ-2488/6 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם "החקלאית" התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין "החקלאית – אגודה הדדית לאחריות המקנה בערבון מוגבל"  בנוגע לנושאים: ביקור וטרינר לפיקוח על הבהמות מבאר טוביה  ביטוח על סוסים ועוד.
פ-2488/7 1937-01-12 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם ברית הפיקוח התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ  בנוגע לנושאים: דו"ח סטטיסטי לתקופת 12 חודשים במסתיימים ב-30 בספטמבר 1937  סידור חוב עבור עבודת הביקורת ועוד.
פ-2488/8 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם ארגון עובדי הפלחה התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין ארגון עובדי הפלחה  בנוגע לנושאים: הצטרפות לארגון  קורס לעובדים במכונות חקלאיות ברמת יוחנן  שאלות על הזריעות בכפר מנחם ועוד.
פ-2488/9 1937-01-01 ארגון כפר מנחם – מכתבים מחברים ולחברים התכתבויות וחליפת מסמכים בין מזכירות כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין חברי הארגון  בנוגע לנושאים: חוזרים שחולקו לחברי הארגון  תשלום חובות  סידור הדירות במושב  המאמר "שנה לעליית כפר מנחם" ועוד.
פ-2488/10 1937-01-01 ארגון כפר מנחם – שאלוני מועמדים שמונה שאלוני מועמדים לכפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית.
פ-2067/10 1970-01-01 ביוגרפיה על רחל ינאית בן-צבי ביוגרפיה מתוך הספר "אנשי העלייה השניה"  כרך א'.
פ-2072/41 1960-01-13 ועידת הפועלות השמינית – הרצאות  דיונים והחלטות חוברת ועידת הפועלות השמינית – הרצאות  דיונים והחלטות  י – י"ג טבת תש"ך – 10 – 13 ינואר 1960. בחוברת דברים שנשאה רחל ינאית בן-צבי בועידה  שכותרתם "נחדש את היקוד שיקד בנפשנו".
פ-2331/9 1928-12-01 טיוטת מכתב מאיתמר בן-אב"י לסר ג'והן צ'נסלור. טיוטת מכתב של איתמר בן אב"י לסר ג'והן צ'נסלור (הנציב העליון ה-3 של בריטניה) בנושאים פוליטיים. התאריך הינו משוער.
פ-2331/10 1934-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין הנהלת הקרן הקיימת לישראל. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לפעילות הקרן הקימת לישראל.
פ-2331/11 1934-01-01 איתמר בן-אב"י – רשימות למילון עברי בתעתיק לטיני בתרגום לאנגלית. רשימות למילון עברי בתעתיק לטיני בתרגום לאנגלית (מילים באות A).
פ-2331/12 1931-01-03 מברקים מאיתמר בן-אב"י לאנשים שונים. מברקים בשפה האנגלית והצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2331/13 1933-01-01 התכתבות  בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והצרפתית בנוגע לעיתון העברי "דואר היום" (עיתון יומי בעריכת בן-אב"י)  ו"דרור" (שבועון בעריכתו).
פ-2331/14 1934-01-01 איתמר בן-אב"י – סיפור שהובא לידיו. סיפור שהובא מתוך אוסף העיתונות של זלמן פבזנר. התאריך הינו משוער.
פ-2331/15 1933-01-01 איתמר בן-אב"י – טפסים שונים. הצהרה לבקשת רשיון להוצאת עיתון לאור  הצהרה מעורך העיתון "דרור" ועוד.
פ-2332/22 1923-01-01 מכתבים מולנטין ויליאמס לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2332/24 1930-01-01 איתמר בן-אב"י – דפים ממילון דפים מן המילון העברי – עברי – באותיות לטיניות.
פ-2334/5 1930-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות למילון בשפה העברית באותיות לטיניות.
פ-2334/6 1924-07-30 מכתבים מארגון "AMERICAN ZION COMMONWEALTH" לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה האנגלית בנוגע להקצאת קרקע על ידי הארגון לאמיל ברלינר בבלפוריה (עמק יזרעאל).
פ-2334/9 1933-07-28 איתמר בן-אב"י – סדר היום של ישיבת לשכת חירם  לשכת מוריה ולשכת ברקאי. סדר היום של ישיבת סיום לקראת חופשת הקיץ 1933 של לשכת חירם  לשכת מוריה ולשכת ברקאי.
פ-2334/10 1960-02-01 מכתב מיצחק מלוך לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לשמות עבריים. בתיק גם דף מתוך ספר שהתעתד לצאת לאור בשם "היכל המשקלים: קונקורדנציה לכל משקלי השמות בלשון העברית"
פ-2324/44 1937-01-01 מכתב מיפה גולדשטיין לאיתמר בן-אב"י. מכתב ובו מחאה על דברים שהתפרסמו בעיתון "דואר היום".
פ-2324/66 1925-01-01 מכתב מפרדה אפשטיין לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית מפרדה אפשטיין לאיתמר בן-אב"י בענינים אישיים.
פ-2324/68 1930-01-01 מכתב מ"PUBLIC LEDGER COMPANY" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית מ"PUBLIC LEDGER COMPANY" לאיתמר בן-אב"י בענינים מקצועיים. התאריך משוער.
פ-2324/69 1927-01-01 מכתב ממקריב לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע להרצאה שנשא איתמר בן-אב"י. התאריך משוער.
פ-2324/70 1927-04-05 מכתב ממנחם מור לאיתמר בן-אב"י. מכתב ממנחם מור לאיתמר בן-אב"י בנוגע לספר שכתב בן-אב"י על אביו אליעזר בן-יהודה.
פ-2324/71 1948-07-01 מכתב משי טשרנוביץ לאיתמר בן-אב"י. מכתב משי טשרנוביץ לאיתמר בן-אב"י בנוגע לביקורו של הראשון בפולין.
פ-2488/11 1937-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם הסתדרות הפועלים החקלאים התכתבויות וחליפת מסמכים בין כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית להסתדרות הפועלים החקלאיים  בנוגע לנושאים: תשלום חובות  רכישת טרקטור  הצעת תקציב לשנת תרצ"ז-תרצ"ח  החלטות האסיפה השנתית של הארגון  הוצאות סידור והקמת המחנה של ארגון "מנחם" באידנבה ועוד.
פ-2488/12 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם המרכז החקלאי התכתבויות וחליפת מסמכים בין מזכירות כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין המרכז החקלאי (הסתדרות הפועלים החקלאים)  בנוגע לנושאים: הצעת תקציב הארגון  רכישת דינמו  הזמנת אפרוחים  שאלת זריעת השדות  התישבות בבאר טוביה ב'  הצעת תקציב לשנת תרצ"ט ועוד.
פ-2488/13 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם ועד הארגונים והמושבים התכתבויות וחליפת מסמכים בין כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין ועד הארגונים והמושבים  בנוגע לנושאים: נטיעת חורשה לזכרו של מנחם אוסישקין  קבלת חברים  שמירה על היישוב  סלילת כביש בין גדרה לגן יבנה  תביעות חברים עוזבים ועוד.
פ-2067/11 1963-04-03 מאמר בשם "החינוך לחקלאות – חינוך לשליחות" מאת רחל ינאית בן-צבי
פ-2067/15 1934-04-01 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לחווה ישראלי מכתב תנחומים על מות בן-ציון ישראלי שהתפרסם בעלון "כנרת". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-6000/22 1947-02-24 CORRESPONDENCE: RE – OPERATION "POLLY" – התכתבות: בעקבות מבצע 'פולי' התכתבות וטפסים בנוגע להכנת  ביצוע ומסקנות ביניים של הפעולה במצבע הקשור בעזיבת הבריטים את הארץ ככוח מאורגן על כל המנהלות והנלווה של הפעולה.
מ-6000/23 1947-07-15 DEDUCTIONS & REFUNDS J.S.P – ניכוי והחזר כספי [תשלומי שוטרים] במ.י.ע. התכתבות בנוגע לענייני כספים  חיוב וזיכוי של שוטרים בנוגע לכנסות וחיוב בעקבות אובדן ציוד ותשלומים בגין מטלות אחרות.
מ-6000/24 1943-02-26 [RETURN OF ARMS AND WARLIKE STORS – דוח על מלאי ציוד לחימה רשימות  טפסים ושוברים בדבר תנועה  השאלה  מינייה ורישום ציוד מלחמה  כלי נשק.
מ-6000/25 1945-12-27 CIRCULARS – GENERAL – חוזרים כלליים מכתבים רשמיים והנחיות כלליות שנשלחו בדרך כלל מהמפקדה הארצית  חלקם חתומים על ידי המפקח הכללי בדבר התנהלות המשטרה  היחידות והשוטרים הבודדים במצבים שונים.
מ-6000/26 1948-01-05 NOTICE BOARD INFORMATION – מידע ללוח המודעות חוזרים ומידע לפרסום כללי ולידיעת כלל ציבורי השוטרים
ג-9516/42 1994-06-06 ארכיון טורעאן התכתבות בנושא ביקורת על מצב הרשומות במועצה המקומית טורעאן
פ-2334/35 1920-01-01 פסוקי בראשית ושמות – איתמר בן-אב"י מחברת ובה העתקי פסוקים מספרי בראשית ושמות  כתובים בשורות קצרות ובצידם הערות.
פ-2334/36 1914-11-01 איתמר בן-אב"י – שיר בשפה האנגלית. שיר בשפה האנגלית
פ-2334/37 1914-11-01 איתמר בן-אב"י – מברק מטעם השגרירות האוסטרו-הונגרית. מברק בשפה הגרמנית ובו דוח על קרבות במלחמת העולם הראשונה.
פ-2334/38 1920-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י רשימות בנוגע לכתיבת השפה העברית באותיות לטיניות.
פ-2334/39 1920-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות בנושא הכתיב העברי החדש  עיתון עברי באותיות לטיניות ועוד.
פ-2334/40 1935-01-01 מכתב מיצחק שקולניק לאיתמר בן-אב"י. מכתב בענינים אישיים.
פ-2334/41 1910-07-08 מכתב מחיים הררי לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לכתבי איתמר בן-אב"י.
פ-2334/68 1981-03-01 מכתב מבת אהרי לאיתמר בן-אב"י. מכתב מבת אהרי בנוגע לביקורו של איתמר בן-אב"י בקובנה – על התרשמותה של בת האהרי על הרצאתו של איתמר בן-אב"י בשפה העברית.
פ-2334/78 1931-02-26 קבלות וחשבונות שונים שניתנו לאיתמר בן-אב"י. קבלות וחשבונות שונים שניתנו לאיתמר בן-אב"י.
פ-2335/15 1926-02-08 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה העברית והאנגלית לאיתמר בן-אב"י בנושאים אישיים.
פ-2335/22 1919-07-28 מכתבים מ"ועד הצירים" לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה העברית והאנגלית בנוגע להעסקתו של איתמר בן-אב"י ב"ועד הצירים".
פ-2334/44 1930-01-01 מאמר מאת איתמר בן-אב"י. מאמר מאת איתמר בן-אב"י שנכתב במלאת חצי יובל לעיר תל-אביב.
פ-2334/45 1920-01-01 רשימות של חשבונות שונים שנכתבו על ידי איתמר בן-אב"י. רשימות של חשבונות שונים שנכתבו על ידי איתמר בן-אב"י.
פ-2334/81 1920-01-01 מכתב מהנהלת "בית העם" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לתכנית הבניין עבור מבנה בית העם שעובדה על-ידי המהנדסים הקר – ילין.  התאריך הינו משוער.
פ-2334/83 1931-09-10 איתמר בן-אב"י – מכתב מאלמוני. מכתב בשפה האנגלית שהכותב והמען אינם ברורים בענינים משפטיים ואישיים של משפחת בן-אב"י.
פ-2334/84 1920-01-01 מכתב מאלמוני לאיתמר בן-אב"י. מכתב שהתפרסם בעיתון "דואר היום" אודות הראשון לציון יעקב מאיר. התאריך הינו משוער.
פ-2334/86 1930-02-03 מברקים מאיתמר בן-אב"י לאנשים שונים. מברקים בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2334/87 1922-01-28 איתמר בן-אב"י – מכתב מעומר טולון לאחמד זכי פשה. מכתב בשפה הצרפתית בנושא ערביי ארץ ישראל.
פ-2335/25 1920-01-01 איתמר בן-אב"י – HASSOLEL תזכיר באנגלית שכותרתו "הסולל" – פרטים מקדימים.
ג-4754/1 1956-06-01 חוק ההקדשות הצעת חוק המקומות הקדושים  הצעת חוק ההקדשות לצרכי צדקה ותקנות בדבר פיקוח על הקדשות יהודיים ועוד.
פ-2488/14 1937-12-31 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם מפא"י התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין מפלגת פועלי ארץ ישראל  בנוגע לנושאים: קבלת שאלוני הרשמה של חברים חדשים  תשלום עבור מס הועידה ועוד.
פ-2488/15 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם קופת החולים של ההסתדרות התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  בנוגע לטיפול רפואי בחברי הארגון.
פ-2067/16 1954-01-01 דוחות וחוברות מטעם עליית הנוער בשפה האנגלית  כולל דברים מאת יצחק ורחל ינאית בן-צבי.
פ-2082/11 1915-01-01 חיבור בשם "סטטיסטיקה של פועלי יבנאל ובית וגן" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטה של החיבור
פ-2330/5 1940-10-01 איתמר בן-אב"י – כרטיסי ביקור של אנשים שונים תאריך משוער
פ-2330/6 1926-01-01 איתמר בן-אב"י – ספרים בצרפתית ובגרמנית מאת מחברים שונים. בתיק ספרים בצרפתית ובגרמנית מאת מחברים שונים וכן ספר באנגלית –  מדריך ללימוד עברית מאת איתמר בן אב"י.     ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2334/15 1933-11-28 מכתב מאביל הידה לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית בנושאים מדיניים ובטחוניים בארץ ישראל.
פ-2334/16 1919-11-29 התכתבות במברקים בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות בשפה האנגלית בנושאים אישיים.
פ-2488/16 1937-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות וחוזים עם באי כח הסוכנות היהודית התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית בנוגע לחוזים בין הארגון לבאי כח הסוכנות היהודית: הקבלן יצחק זביקלסקי וחברת "מכניקה וקידוח" של יוסף עמנואל ויוסף ריבקינד לפיתוח תשתיות מים (קדיחת באר מים)  השכרת מכונות  הקמת בית מכונות  הלוואת קרן היסוד ועוד.
פ-2488/17 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם קרן קימת לישראל – הלשכה הראשית התכתבויות וחליפת מסמכים של כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין קרן קימת לישראל  בנוגע לנושאים: נטיעת עצים  פרטי ארצות המוצא של חברי הארגון  המצב הכלכלי הקשה של הישוב  סכסוך קרקע עם הכפר אידניבה ועוד.
פ-2488/19 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – תרשים של בית מכונות. תרשים של בית מכונות (או באר ביטחון) שנבנה מחוץ לחומות כפר מנחם.
פ-2488/20 1938-07-10 ארגון כפר מנחם – מכתבים מהמכון לחקר הכלכלה אל ארגון כפר מנחם. מכתבים מהמכון לחקר הכלכלה אל ארגון כפר מנחם ובהם בקשות למידע בנוגע לתוצרת החקלאית של כפר מנחם.
פ-2488/21 1938-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם המחלקה להתישבות התכתבויות וחליפת מסמכים  בין כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין המחלקה להתישבות חקלאית בסוכנות היהודית לארץ ישראל  בנוגע לנושאים: סיוע במימון רכישת כלי עבודה חקלאיים  עבודות פיתוח תשתיות כגון הוצאות קידוח באר מים  ביטוח שדות הפלחה ועוד.
פ-2488/22 1939-01-01 ארגון כפר מנחם – התכתבות עם חברת אמיקא התכתבויות וחליפת מסמכים בין מזכירות כפר "מנחם" – ארגון פועלים להתישבות שיתופית לבין חברת "אמיקא"  בנוגע לנושאים: חוות דעת בעניין תכנית השקאה עבור באר טוביה ב'  חלוקת המים בבאר טוביה ב'  רשימת המועמדים להתישבות  חוזה בין חברת אמיקה ובין המתיישבים ועוד.
פ-2335/1 1921-03-25 מברקים לאיתמר בן-אב"י וממנו מאנשים שונים מברקים בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2335/2 1939-01-07 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות בשפה העברית באותיות לטיניות בנושאים שונים.
פ-2072/47 1962-01-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "על ראשיתה של הגמנסיה העברית בירושלים" שהתפרסם בספר היובל של הגמנסיה העברית בירושלים.
פ-2072/49 1926-01-01 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בשפה העברית והיידיש בנושא הספר הלבן  גבולות ארץ ישראל  הועידה החקלאית  מאורעות תרפ"ט ועוד. בתיק גם מאמר בשפה היידיש מאת יצחק בן-צבי אודות פעילות ההסתדרות.
פ-2334/47 1936-05-01 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י. מכתבי ברכה במלאת יובל לאיתמר בן-אב"י.
פ-2335/17 1934-04-26 מכתב לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית בעניני משפחה.
פ-2335/19 1919-09-19 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י מכתבים בשפה האנגלית בנוגע לשירות הצבאי במלחמת העולם הראשונה.
פ-2334/48 1929-03-31 איתמר בן-אב"י – חשבונות של חברה הדדית "אשראי"  תל-אביב  בע"מ"
ג-5280/4 1972-02-13 גוש-חלב התכתבויות בנושא מענק איזון למועצה המקומית גוש חלב  העברות מסעיף לסעיף; תקציב מאושר לשנת הכספים 1973/74 ועוד.
פ-2334/89 1920-12-24 מכתב ממשרד החוץ בבריטניה לאיתמר בן-אב"י מכתב תגובה בשפה האנגלית על מכתבו של איתמר בן-אב"י.
פ-2334/91 1927-09-17 גלויה מש. שוורץ לאיתמר בן-אב"י גלויה ובה בקשה להיפגש עם איתמר בן-אב"י.
פ-2334/92 1924-05-04 מכתב מ"ההנהלה הציונית בארץ ישראל" לאיתמר בן-אב"י מכתב בעניין חוב של קבוצת דייגים בעתלית להנהלה הציונית בארץ ישראל.
פ-2334/93 1920-01-01 פתקית מהפטמן לאיתמר בן-אב"י פתקית בנוגע להרצאה שעתיד איתמר בן-אב"י לשאת. התאריך הינו משוער.
פ-2335/29 1922-04-02 מכתב מאלמוני לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה האנגלית אודות אבא הלל סילבר.
חצ-9355/5 1982-09-01 אוטונומיה – תכנית ריגן
פ-2335/3 1929-12-12 רשימות מאת איתמר בן-אב"י רשימות בנושא היחסים עם ערביי ארץ ישראל ועוד.
חצ-9353/15 1974-12-01 ועדת החקירה – מלחמת יום-הכיפורים שיחות עם קיסינג'ר
פ-2335/4 1926-12-06 מכתב מהנרי לוין לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
גל-19024/17 1989-11-04 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ניר עקיבא בתיק – בקשה להיתר בנייה ואישורה על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מחוז דרום. בתכנית – שינוי ייעוד מאיזור מגורים לבעלי מקצוע לאישור מגורים בנחלה חקלאית; מרחב תכנון מקומי שמעונים – תשריטי מפות – תכנית מפורטת – מושב ניר עקיבא;
פ-2334/73 1939-01-01 גלויה מפרופ' היינריך לווה לאיתמר בן-אב"י גלויה ובה הבעת תודה על הספר "ישעיאות" שכתב ושלח אליו איתמר בן-אב"י.
נ-393/14 1959-11-04 תקציב והצעות תקציב – לשכת הנשיא כרך 2 – התכתבויות בנוגע לתקציב לשכת הנשיא לשנת 1960-1961 ושנת 1961-1962: פירוט הצעת תקציב  ארנונה  סעיפי ביטוח  הנחיות להצעת תקציב  קטע מפרוטוקול ישיבת ועדת הכספים ועוד.
נ-393/15 1956-11-30 תקציב והצעות תקציב – לשכת הנשיא כרך 3 –  התכתבויות בנוגע לתקציב לשכת הנשיא לשנת 1961-1962 ושנת 1962-1963: תקציב פעולות  פירוט הצעת תקציב  השתתפות בתקציב תזמורת צה"ל  ארנונה  סעיפי ביטוח  דו"חות על ביצוע תקציב  הנחיות להצעת תקציב  גליונות עבודה לחלוקת ההוצאות הארגוניות ועוד.
פ-2335/5 1921-01-10 כרטיסי חשבונות שונים של איתמר בן-אב"י. רישיונות  קבלנות וכרטיסי נסיעה.
פ-2335/6 1919-01-01 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים התכתבות בשפה העברית והצרפתית בנוגע לעיתון "דואר היום" ובנושאים אישיים.
ג-1944/3 1958-11-11 מועצה מקומית אור יהודה בתיק דוח כספי לשנת 1958/1959 של מועצה מקומית אור יהודה.
מת-14/1 1983-10-10 פסל ראש של יצחק שמיר פסל ראש של יצחק שמיר  עשוי גבס צבוע בסגנון אבן. חתום: ש.ד מידות: 35x28x23 ס"מ
מת-15/1 1950-01-01 פסל ראש לא מזוהה (רבין?) פסל ראש לא מזוהה (רבין?)  יציקת ברונזה. חתום: just מידות: 29x18x22 ס"מ
מת-16/1 1948-01-01 פסל ברונזה בצורת מנורה עם דמויות פסל ברונזה בצורת מנורה עם דמויות במקום קנים מידות: 31×21 ס"מ
גל-6473/5 1972-02-17 מינהל התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב בתיק תכניות אישורים ושרטוטים לתוספת בנייה גוש 6164 חלקות 18 19
גל-3978/26 1952-12-29 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – חדרה – זיתא בתיק בקשה לשינוי תב"ע בזיתא של מגרד בבעלות קק"ל ממגרש ציבורי למסחר.
גל-22902/21 1966-04-14 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נהלל הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית תכנית בניה בנהלל
גל-3977/29 1954-03-24 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – הדר השרון שרטוט כביש הצפון תכנית מפורטת
פ-2334/25 1920-01-01 איתמר בן-אב"י – כרטיסי ביקור של אנשים שונים כרטיסי ביקור של אנשים שונים. התאריך הינו משוער.
פ-2334/26 1920-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י רשימות בנוגע לכתביו של איתמר בן-אב"י. התאריך הינו משוער.
פ-2334/17 1934-01-01 מכתב מד"ר פריץ נסאו לאיתמר בן-אב"י מכתב בשפה הגרמנית בנושאים אישיים.
פ-2334/18 1929-01-03 מכתב מפליקס רוזנבליט לאיתמר בן-אב"י. מכתב מפליקס רוזנבליט (פנחס רוזן) לאיתמר בן-אב"י. בנוגע לגיוס כספים עבור ההסתדרות הציונית.
פ-2334/19 1928-11-13 מכתב ממקס ברוד לאיתמר בן-אב"י. מכתב מכתב ממקס ברוד לאיתמר בן-אב"י בשפה האנגלית בעניני כספים.
פ-2334/20 1928-01-01 מכתב מבורי אוסו לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה הצרפתית מבורי אוסו לאיתמר בן אבי
פ-2334/21 1933-08-01 מאמר בשם "לא אוכל להחשות" מאת ב-ציון כ"ץ. מאמר בנוגע לרצח ארלוזורוב.
גל-22901/22 1976-04-12 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – יודפת בתיק תכניות והיתר להקמת יודפת על קרקע חקלאית.
ג-2071/38 1961-01-30 ירכא דיוני תקציב מועצה מקומית ירכא.
גל-48190/12 1973-03-09 ירושלים – אבו תור (כרך א') מסמכי תכנון ומפות (תשריטים) של שכונת אבו תור בירושלים  שאליהם מצורפים כרקע מסמכים מתקופת המנדט הבריטי (אחד מהם מ-13.2.1942).
ג-9516/12 1992-01-15 ארכיון גוש-חלב בתיק דו"ח ביקורת רשומות – מועצה מקומית גוש חלב
פ-2334/32 1920-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות בשפה העברית באותיות לטיניות בנוגע לתרגום יצירה ספרותית מאת שלונסקי. התאריך הינו משוער.
פ-2083/17 1925-09-01 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין בצר ישראל. התכתבות בנושא ראשית דגניה.
פ-2335/9 1939-11-01 איתמר בן-אב"י – תזכיר מטעם "ועד בית העם ירושלים". תזכיר ובו פירוט פעולות ומטרת בית העם. הפצת השכלה עממית כללית ויהודית לציבור על מנת להקל על העולה החדש. ריכוז הנוער והבאת מיטב המרצים
מגע-2/17 1963-12-01 מחנה הפליטים אל- דהישה בקשות של פליטים בנושאים שונים והטיפול בהן  מכתב אל המפקד באיזור בית-לחם בענין חלוקת מזון ושמיכות לפליטים  סיכום ישיבה של נציגי הפליטים במחנה.
פ-2335/60 1919-02-01 איתמר בן-אב"י – Eug Etienne (שר המלחמה לשעבר בצרפת) הזמנתו את בן-אב"י לבקר בביתו הזמנה לאיתמר בן אב"י לביקור
פ-2335/62 1925-11-01 איתמר בן-אב"י – L'information – מכתב המנהל לחברת "הסולל" מכתב בנוגע לפגישה עם בן-אב"י בקהיר
פ-2335/63 1920-07-01 איתמר בן-אב"י – מכתב ביאנהיים לגב' דה סולה פול התכתבות של איתמר בן אב"י לגב' דה סולה פול
פ-2335/65 1911-08-01 איתמר בן-אב"י – Prof. G. Langenscheidt Verlagsbuchhandlung (בעניין מילונים) מכתב בגרמנית
פ-2335/67 1921-11-01 איתמר בן-אב"י – תזכיר בענין פגישת וייצמן – ריאד תזכיר בנוגע לפגישה בנוגע להסכמה על עקרונות. הצעתו של איתמר בן אב"י
תת-36/21 1914-01-01 ספר תקנות שכונת מאה-שערים ביפו תרע"ד מתוך תיק קרקעות של בית-המשפט ביפו 71/24
גל-22922/22 1980-06-09 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נהלל בית הספר החקלאי התיכון נהלל-מחוז צפון: מרחב תכנון מקומי "יזרעאלים"  תכנית מפורטת ג/4223 לצרכי הסדר רישום. מצורפים תשריטים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מת-23/2 1971-12-01 ילד מושיט "ארבעה מינים" לאדם מבוגר – הדפס צבעוני הוקדש לגולדה מאיר לרגל מלאת 50 שנה לעלייתה ארצה באוניה "פוקהונטס" (SS Pocahontas) יחד עם קבוצת יהודים מארצות הברית על ידי אחד מחברי הקבוצה: זלמן רפפורט ממושב בית חרות. האמנית: יהודית ילין מידות: 37X52 ס"מ
מת-23/3 1981-12-06 דיוקן של מנחם בגין פורטרט של מנחם בגין  שמן על בד (מסגרת שבורה חלקית) שם האומן: רעיה (ריה) ארגי בלחובסקי Raya ARGI – BELAHOVSKY  מידות: 42X50 ס"מ
מת-23/4 1946-01-01 אטלס היסטורי של התנ"ך באנגלית – THE WESTMINSTER HISTORICAL ATLAS TO THE BIBLE בעריכת ג'ון ארנסט וו'ריט ופלויד ויויאן פילסון  הוצאת ווסטמינסטר מידות: 28X40 ס"מ ניתן לצפות בסריקה המלאה באולם הקריאה של הארכיון מטעמי זכויות יוצרים.
מת-23/5 1983-02-22 דיוקן של סוניה פרס (?) דיוקן של סוניה פרס (?)  שמן על בד במסגרת עץ. האמנית: יהודית פיסק מידות: 57X50 ס"מ
מת-23/6 1952-04-12 רישום דיוקן של דוד בן גוריון רישום דיוקן של דוד בן גוריון  פחם על נייר מידות: 56X46 ס"מ
גל-22633/3 1956-05-24 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נוף הכרמל תכנית בנין ערים מס. 370 "שינוי ייעוד קרקע בתכנית ב.ע.34" (נוף הכרמל).
גל-42615/5 1960-01-17 סכנין – שטח שיפוט סכנין – הרחבת שטח שיפוט. צו המועצות המקומיות 1941  צו בדבר המועצה המקומית סכנין.  התכתבויות ועוד.
גל-22910/21 1975-11-17 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נחל שיאון בתיק התכתבויות בנוגע לתוכניות בניין ערים – נחל שיאון  עמוד 5 מפה – ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-3343/1 1935-02-12 שפא עמר   Shafa 'Amr – Haifa Sub-Dist. בתיק מפה טופוקדסטרית של איזור שפא עמר (שפרעם) והסביבה הקרובה; סומנו גבולות הגושים וחלקות  הכפר  המועצה המקומית; מס' הגושים הזמניים סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של הדרכים  סוגי הנטיעות בצד ימין – טבלת רישום האדמות במפה בסיס המפה – מדידות – 1928-9; תיקוני נטיעות – אוגוסט 1932; ( הודפס ) ע"י Survey of Palestine – מאי 1933 חתימות מנהל מחלקת המדידות  פקיד המחוז על תשלום המס 12.2.35 ופקיד השומה 1935
גל-42481/6 1998-05-01 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – פניות לועדה בנושא גיור פניות שהוגשו לועדה  קטעי עיתונות
מת-7/5 1969-10-28 ציור – אגרטל ומשקפיים ציור – אגרטל ומשקפיים  צבעי פסטל על קרטון שם האומן: בלה לביא – לובסטג  נתניה מידות: 66X52 ס"מ
מת-7/6 1973-04-24 קולאז' חתיכות עץ – חסידים רוקדים חסידים רוקדים  קולאז' חתיכות עץ  הקדשה לגברת עליזה בגין נוצר ונשלח על ידי תלמידי בית-ספר אבן ספיר  אייר תשמ"ב מידות: 48X58 ס"מ
מת-7/7 1978-05-03 תבליט מתכת – מראה העיר שיקגו מהאוויר תבליט מתכת מוצמד לעץ  מראה העיר שיקגו מהאוויר. הקדשה מאת ראש העיר מיכאל א. בילנדיק (Michael Anthony Bilandic) לראש הממשלה מנחם בגין חותם על ידי MCMLXXV K. MAGER מידות: 64X55 ס"מ
מת-8/1 1973-04-20 צילום גולדה מאיר  צילום גולדה מאיר בהדלקת נרות תמונה מטקס יום העצמאות ה- 5  1953 בניו-יורק שם האומן: וורנר  עיתון  N.Y lterald tribun מידות: 45X37 ס"מ
מת-8/2 1972-01-01 דיוקן של גולדה מאיר רפרודוקציה של רישום פחם/גרפיט של גולדה מאיר.  חתום על ידי אידה ליבי דנגרוב (Ida Libby Dengrov) 1972. מידות: 38X30 ס"מ
גל-48193/7 1978-09-20 נצרת – בנה ביתך דו"ח עבודות מדידה.
גל-22641/23 1978-05-08 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה – מפרץ חיפה תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה – מפרץ חיפה.
ג-4785/8 1949-06-10 עניני שבת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות  בנוגע לענייני שבת: "חוק השבת ומועדי ישראל  תש"ט-1949"  הצעה של תכנית חצי יום מנוחה באמצע השבוע  עלון ידיעות המועצה הציבורית למען השבת  חוקי עזר לסגירת ופתיחת חנויות  תביעה משפטית נגד הנהלת "אשד"  חוזה חכירה חקלאי בין חברת קרן קימת לישראל בע"מ ובין קבוצה (קבוץ) – חילול שבת על אדמות קק"ל  ימי מנוחה לשאינם יהודים ועוד.
מת-8/3 1969-09-19 גולדה מאיר על שער המגזין Time גולדה מאיר על שער המגזין Time (מוצמד ללוח עץ) מידות: 34X27 ס"מ
מת-8/4 1969-03-17 תבליט דיוקן של גולדה מאיר תבליט דיוקן של גולדה מאיר מנחושת. חתום: בלייר  גבעתיים  מידות: 37X28 ס"מ
מת-8/6 1969-03-17 תבליט דיוקן של גולדה מאיר תבליט דיוקן של גולדה מאיר. חתום: מ"ב מידות: 37X27 ס"מ
מת-8/7 1949-01-01 ציור של בית חיים ויצמן ברחובות ציור של בית חיים ויצמן ברחובות  שמן על בד. חתום: אל. בורשטיין מידות: 61X50 ס"מ
נ-27/8 1959-01-01 יהודי דרום אמריקה מסמכים שנשלחו ללשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע ליהודים דרום אמריקה: חוברת שכותרתה "ההתפתחות היהודית ההיסטורית – איי הבתולה – 1665 – 1959" (Jewish Historical Development in The Virgin Islands – 1665 – 1959) ותמונה של בית כנסת באי סנט תומאס באיי הבתולה שנשלחו ע"י ח"כ ישראל ישעיהו-שרעבי. בנוסף  בתיק דין וחשבון מסיורו ב"יודן סבנה" בסורינאם של שגריר ישראל בונצואלה  אריה אורון (דצמבר 1962).
מת-8/8 1969-03-17 דיוקן של גולדה מאיר רישום דיוקן של גולדה מאיר שם האומן: Jacob Gains (כולל קורות חיים אמנותיים) מידות: 57X45 ס"מ
נ-27/9 1964-06-17 יהודי אוסטרליה מסמכים שנשלחו ללשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע ליהודי אוסטרליה: The Jews in Australia – The Bulletin
מת-9/1 1981-01-01 ציור של מנחם בגין בבית כנסת ציור של מנחם בגין בבית כנסת מחזיק ספר תורה  שמן על בד חתום: סאלי קטשר (SALLY KATCHER) מידות:68X58 ס"מ
נ-27/10 1964-06-01 יהודי ברזיל דו"ח על מפגש יהודי-נוצרי בריו דה ז'ניירו.
נ-27/11 1959-10-13 איסלם באפריקה סקירות וחומר רקע על פעילות של מדינות ערב ומדינות מוסלמיות באפריקה בהקשר לישראל.
נ-27/14 1957-01-01 האחמדים (מיעוטים) התנועה האחמדית: היסטוריית הכת  ברכות לנשיא על סיועו לבניית בית ספר אחמדי  רשימות ספרים ועוד.
נ-27/15 1954-10-14 העדה האשכנזית התכתבויות בנוגע לבקשת תושבי שיכון עולים עפולה-עלית להקמת בית כנסת לעדה האשכנזית.
נ-27/16 1954-10-04 סובוטניקים (אדבנטיסטים) מסין התכתבויות בנושא עליית קבוצות סובוטניקים  אדבנטיסטים ושומרי שבת משנחאי סין לישראל.
נ-27/17 1962-08-23 כוזרים התכתבות בנוגע להיסטוריית הכוזרים  בעיות וחילוקי דעות.
נ-27/18 1956-04-08 האוכלוסיה היהודית בעולם דו"ח המתאר את מספר האוכלוסייה היהודית בעולם בחלוקה ליבשות וארצות לשנים 1953-1954  דו"ח שפורסם ב American Jewish Yearbook.
נ-27/19 1922-04-01 הקארנים מבורמה (מחקר) מחקר אנתרופולוגי ואתנולוגי על הקארנים – אוניברסיטת אוהיו  ארה"ב וקטעים מתוך "דברי ימי הקארנים"  שהועברו לנשיא יצחק בן צבי מצירות ישראל ברנגון (יאנגון)  בורמה (מינאמר).
נ-27/20 1959-04-28 יהודים בארה"ב התכתבויות בנוגע ליהודי ארה"ב אל הנשיא יצחק בן צבי: בקשת פגישה מהתאחדות עולי אמריקה הלטינית בישראל  חוזר מנכ"ל משרד החינוך 1959  בקשת פגישה לקראת יום יהדות ארה"ב.
נ-27/21 1953-02-08 עדות וקהילות – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע לעדות וקהילות שונות במדינת ישראל: התאחדות עולי בריטניה  גורל ספריות יהדות סלוניקי  דו"ח על מסע הצלת רכוש תרבותי יהודי באירופה מטעם האוניברסיטה העברית ומשרד הדתות  ספטמבר – דצמבר 1952  דו"ח הברית העברית העולמית מביקור בקרב היישובים היהודיים באירופה  מאמר ופרוטוקול שיחה עם מר בן-גפן מקיבוץ תל יצחק על היהודים האינדיאנים במקסיקו  יהדות הרפובליקה הדומיניקנית  יהדות קולומביה  פרוטוקול המועצה העליונה לעניני עדות המזרח ליד הוועד הפועל של הסתדרות העובדים (2.4.1958)  מחקרי מקרא – שבטים שונים שנבלעו בישראל ועוד.
גל-42479/16 1997-07-01 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – ועדת גיור פרוטקול ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל העוסק בנשואים שונים: גיור באמצעות הרבנות הראשית או בתי הדין הרבניים  הרישום כיהודי בתעודת הזהות  תמיכות משרד הדתות  רישום לנישואין  הכרה ביהדות ועוד.
גל-42479/17 1997-07-07 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – ועדת גיור פרוטוקול ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל. בהשתתפות השר יעקב נאמן  יולי אדלשטיין  יוסף בורג  יצחק (בוז'י) הרצוג  הרב ד"ר נורמן לם  אודי רגב  ראובן המר  נועם סולברג  בובי בראון  אתי פלפל  אריאל וייס  ראובן המר  הרב משה מרון  שמעון שטיין  הרב רבינוביץ'.
גל-42479/12 1997-07-15 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – ועדת גיור פרוטוקול ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל. שותפים לשיחה: השר יעקב נאמן  הרבנים צימרמן והירש מארה"ב.
גל-42479/7 1997-07-23 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין השר יעקב נאמן  אורי רגב ואחרים בועדה-פרוטוקול ישיבת הועדה מתאריך 23.7.1997 (בהשתתפות רפאל בלטר  נשיא הנהלת איחוד הקהילות היהודיות בארה"ב-האיחוד האורתודוכסי) בפרוטוקול מתאריך זה נשמט העמוד הראשון שמופיע בפרוטוקול זהה בתיק העוקב: גל-42479/8
חצ-9781/11 1986-04-01 קולומביה – ארגונים יהודיים
גל-14289/17 1967-06-01 . הדואר בשטחי הממשל הצבאי ובירושלים המזרחית
גל-14289/18 1967-08-01 . הדואר בשטחי הממשל הצבאי ובירושלים המזרחית
גל-42479/8 1997-07-23 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין יעקב נאמן  אורי רגב ואחרים בועדה-פרוטקול ישיבת הועדה מתאריך 23.7.1997 (בהשתתפות רפאל בלטר  נשיא הנהלת איחוד הקהילות היהודיות בארה"ב-האיחוד האורתודוכסי). הפרוטוקול זהה לזה שבתיק הקודם גל-42479/7 (בתוספת העמוד הראשון שנשמט מהתיק הקודם).
גל-42479/9 1997-07-16 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין השר יעקב נאמן  הרב ראובן המר ואחרים בועדה-פרוטוקול מישיבת הועדה בתאריך 16.7.1997 (בהשתתפות ד"ר זרח ורהפטיג).
גל-42479/4 1997-08-05 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין יעקב נאמן  חיים רמון ואחרים בועדה-פרוטוקול ישיבת הועדה מתאריך 5.8.1997
גל-42479/5 1997-07-29 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין יעקב נאמן  הרב אורי רגב ואחרים בועדה-פרוטוקול ישיבת הועדה מתאריך 29.7.1997 (בהשתתפות משה שמיר).
גל-42479/6 1997-07-24 ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל – הועדה לענין חוק ההמרה רישומי שיחות בין יעקב נאמן  הרב המר  הרב אורי רגב  הרב בן-דהן ואחרים בועדה-פרוטוקול ישיבת הועדה מתאריך 24.7.1997 (בהשתתפות שמואל שניצר).
חצ-9781/23 1986-04-01 קולומביה – קשרים במישור דתי ועדתי
גל-91/45 1948-01-01 לשכת המנהל הכללי – מרכזיות טלפון במדינה מרכזיות טלפון במדינה.
חצ-9781/26 1986-04-01 קולומביה – עניני פנים
חצ-9781/27 1986-04-01 קולומביה – פעולות מחתרת  גולים
חצ-9781/28 1986-04-01 קולומביה – מסולמים וערבים בארץ הכהונה
גל-14297/9 1974-07-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/10 1975-11-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/11 1982-07-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/12 1983-02-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/13 1983-05-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/14 1983-06-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/15 1982-09-01 . ייצור ציוד טלפוני
גל-14297/16 1983-09-01 . ייצור ציוד טלפוני
חצ-9781/21 1986-04-01 קולומביה – אגודות ידידות רשמיות
גל-22912/33 1977-10-12 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – יודפת בתיק תכניות ואישורים למאגר קולחי כרמיאל ביודפת.
נ-373/2 1971-09-12 ברכות לראש השנה תשל"ב (2) ברכות שנה טובה לכבוד השנה החדשה לנשיא זלמן שזר. הברכות מרחבי הארץ ומעולם כולו. מכתבי ילדים מבית הספר הישראלי בטהרן  ומתלמידי בית הספר הישראלי בניירובי. כן ברכות מאנשים פרטים.
נ-373/5 1971-04-25 ברכות ליום העצמאות 1971 ברכות לנשיא שזר לכבוד יום העצמאות ה-23 למדינה-ברכות מאזרחים  ציורים מילדי הגן ותלמידי בית ספר יסודי (ציורי ילדי גן מ"מ ב' רעננה). השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-9781/30 1986-04-01 קולומביה – יהדות קולומביה
חצ-9806/3 1986-04-01 דו"ח מחמ"ד (מחלקת המדינה של ארה"ב) על זכויות האדם
ג-1947/16 1958-05-19 מועצה מקומית מעיליא דוח כספי
ג-1948/15 1958-01-01 מועצה מקומית ראש-העין מועצה מקומית ראש העין- דוח כספי לשנים 1958-1959 תקבולים והוצאות שוטפות: ארנונה  שירותי שמירה  רווחה   משכורות ועוד
גל-21967/10 1957-03-01 חקיקה ראשית – ועדת שרות המדינה חקיקה ראשית מועצת שירות המדינה.
נ-28/28 1962-02-04 יהודים באינדונזיה
חצ-4877/16 1974-03-05 קורסים – קורסים עם איראן תזכירים  חליפת מברקים  דו"חות  העתקי תקציבים והתכתבות בנוגע לקורסים שונים שנערכים תוך שיתוף-פעולה בין משרד החוץ לאירן בתחומי השקייה  שיווק  חקלאות  בקר וכו'.
גל-14302/15 1974-12-01 . קשר רדיו טלפוני בין לאומי
גל-14302/16 1975-04-01 . קשר רדיו טלפוני בין לאומי
גל-14302/17 1975-08-01 . קשר רדיו טלפוני בין לאומי
גל-14302/18 1950-09-01 . תחנת ממסר איתנים
נ-27/24 1958-02-27 יהודי יפן התכתבויות  מסמכים  פגישות
מת-9/2 1969-03-17 דיוקן של גולדה מאיר דיוקן של גולדה מאיר  גירים/עפרונות צבע על נייר מידות 48X58 ס"מ
מת-9/3 1969-09-13 גילוף בעץ – השואה (?) גילוף בעץ של דמויות בבית כנסת בגולה גבעת עדה תש"ל  מידות: 56X27 ס"מ
מת-10/6 1977-01-01 מגן כבוד – מכללת המלחמה הלאומית  וושינגטון מגן כבוד – מכללת המלחמה הלאומית (National War College)  וושינגטון ללא פרטים למי הוענק. מידות: 26×33 ס"מ
מת-11/1 1977-02-06 אלבום התחייבויות לתרומה למגבית המאוחדת – במסגרת משלחת בחסות יצחק רבין אלבום התחייבויות לתרומה למגבית המאוחדת של קרן היסוד הכולל התחייבות של 108 פעילים. הוכן במסגרת משלחת בין לאומית בחסות ראש הממשלה יצחק רבין והוענק לו. מידות: 43X31 ס"מ
מת-11/2 1972-04-01 יונת השלום מוטבעת בזכוכית יונת השלום מוטבעת בזכוכית הוענקה לראש הממשלה גולדה מאיר מידות:23X40 ס"מ
מת-11/3 1972-04-19 תבליט שנהב (?) לזכר חללי קישנב תבליט שנהב (?) לזכר חללי קישניב  הוענק לשר החוץ אבא אבן חתום: יערי מידות: 15X13 ס"מ
מת-12/1 1986-12-02 מפה דקורטיבית של ארץ ישראל וסמלי חילות השדה של צה"ל הוענק לראש הממשלה יצחק שמיר בביקורו בחילות השדה שם השולח: אלוף אורי שגיא  מפקד חיילות השדה מידות: 27X37 ס"מ
מת-12/2 1966-08-01 מגן מתכת ובו סמלי פיקודי וחילות צה"ל מגן מתכת ובו סמלי פיקודי וחילות צה"ל  הוענק לגולדה מאיר מצה"ל זמן קצר לאחר עזיבתה את תפקיד שרת החוץ. מידות: 23X17 ס"מ
גל-48194/8 1975-06-05 תל אביב – רמת אביב דוחות מדידה ומיפוי. תל אביב.
מ-5999/1 1944-01-14 משטרת היישובים העבריים DRESS – WEARING OF – מדים – תלבושת התכתבות  רשימות ושוברים בנוגע לציוד הלבשה מהאפסנאות המרכזית למחוז וליחידות. מכתבי דרישת בגדים ואביזרי לבוש או הודעות על אספקתם. סימול מקורי מלא: G/40/44/45/46/47.
מ-5999/2 1944-01-31 LEAVE U.K. INSTRUCTIONS – הנחיות לעזיבת [שטח] הממלכה המאוחדת [בריטניה] הודעות הכוללות הנחיות כלליות לעזיבה ונסיעה לחופשה או לשחרור; מכתבים ורשימות פרטניות לגבי יוצאים לחופשה או אי מתן אישור לחופשה או חופשה בתנאים מגבילים. עדכונים והנחיות נקודתיות לגבי התנהגות וכללים בזמן ובמקום מסוים לפי התנאים והמצב באותם נסיבות. סימול מקורי מלא: G/41/44/45/46/47.
מ-5999/3 1948-03-08 LEAVE UNITED KINGDOM INSTRUCTIONS – הנחיות לעזיבת [שטח] הממלכה המאוחדת [בריטניה] שתי הודעות הכוללות הנחיות פרטניות לגבי יוצאים לחופשה או אי מתן אישור לחופשה או חופשה בתנאים מגבילים. עדכונים והנחיות נקודתיות לגבי התנהגות וכללים בזמן ובמקום מסוים לפי התנאים והמצב באותם נסיבות.
מ-5999/4 1946-12-03 SECURITY – בטחון שלושה מכתבים והודעות הקשורים לבטחון ציבורי  אזרחי שוטף בשכונת 'מנורה' בטבריה ומהמזח בנמל העיר.
מ-5999/5 1944-12-30 CYCLES – LICENCES – ETC. – אופניים – רשיונות וכדומה התכתבות והודעות על אספקתם של חלקי חילוף לאופניים  רישוי כלי רכב ותיקון במסגרת הפעילות המבצעית של שוטרים הרכובים על כלים אלו.
מ-5999/6 1945-09-19 INVENTORY – KIT HEADQUARTERS PERSONNEL – רשימת מצאיי – ערכת ציוד של אנשי מטה שלושה טפסים של אישרי אספנאות על ציוד אישי של השוטרים: אלבר קובי  זכי יאיר לוי ויעקב קובי.
מ-5999/7 1945-12-31 CERTIFICATES OF APPOINTMENT – AUXILIARY POLICE כתבי מינוי של שוטרים מוספים התכתבות  רשימות ופניות אישיות בנוגע לקבלה או הוצאה משירות של שוטרים מוספים ביחידות השונת.
מ-5999/10 1946-07-23 REJECTED ON MEDICAL EXAMINATION  – [מועמדים לגיוס ש]נפסלו בבדיקות הרפואיות הודעה בודדת על צבי לחמי ונסיבות אי קבלתו לשירות כשוטר.
מ-5999/11 1946-08-12 WATER BILLS – SHATTA POLICE POST – חשבונות מים – תחנת המשטרה שאטה טופסי הוראות תשלום בהמחאה או במזומן בדבר חשבונות המים של התחנה למשק תל יוסף ולספקים אחרים.
מ-5999/12 1946-10-03 EX-SERVICE PERSONNEL EMPLOYMENT OF – העסקתם של מגוייסים לשעבר [משוחררים] התכתבות  רשימות והודעות פרטניות בנוגע לקליטת משחררים בעיקר חיילים בתוך המלחמה לשירות פעיל במשטרה.
מ-5999/13 1947-01-19 EX-SERVICE PERSONNEL EMPLOYMENT OF – העסקתם של מגוייסים לשעבר [משוחררים] התכתבות  רשימות והודעות פרטניות בנוגע לקליטת משחררים בעיקר חיילים בתוך המלחמה לשירות פעיל במשטרה.
מ-5999/14 1946-10-27 PATROLS – J.S.P. TIBERIAS TOWN – סיורים – מ.י.ע.  – העיר טבריה דיווחים ורישמים על פעילות סיור בשטחי העיר טבריה של יחידות מקרב מ.י.ע.
מ-5999/15 1947-01-05 PATROLS – J.S.P. TIBERIAS TOWN – סיורים – מ.י.ע.  – העיר טבריה דיווחים ורישמים על פעילות סיור בשטחי העיר טבריה של יחידות מקרב מ.י.ע. כולל ציונים מדיוקים לגבי אזורי ושכונות בעיר בהן בוצעה הפעילות: קרית שמואל ו'העיר'.
מ-5999/16 1947-02-26 REGISTRATION OF BRITISH PERSONNEL – רישום פטירות של שוטרים בריטיים שני מכתבים בנוגע לרישום האופן הנדרש לרישום הודעות פטירה של אנשי סגל בריטיים במשטרה.
נ-29/46 1953-06-01 חסות הנשיא – המועצה הלאומית למניעת תאונות התכתבות בעניין פעילות המועצה הלאומית למניעת תאונות.
נ-29/47 1956-02-01 חסות הנשיא – תערוכה "האטום לצרכי שלום" נאום הנשיא בפתיחת התערוכה "האטום לצרכי שלום".
נ-30/3 1963-05-01 לשכת הנשיא – ברכות שלא נענו כי אין כתובות 3 ברכות ומברקים בעברית אנגלית וערבית שנשלחו לנשיא המדינה זלמן שזר עם היבחרו וכניסתו לתפקיד. המכתבים ללא כתובת ולכן הוכנסו לתיק של מכתבים שלא נענו
נ-30/5 1963-05-01 ברכות רשומות נשלחו תשובות מכתבי ברכה של אנשים פרטיים ומוסדות לנשיא המדינה השלישי זלמן שזר לרגל היבחרו לתפקיד נשיא המדינה
נ-30/6 1963-05-01 לשכת הנשיא – ברכות: מברקים הסתדרויות ואירגונים יהודיים בגולה אישים בגולה 7 מכתבי ברכה ומברקים של ראשי ארגוני יהודים בעולם לנשיא המדינה השלישי זלמן שזר לרגל היבחרו לתפקיד הנשיא
מת-18/2 1988-05-17 צילום מודל של גן תעשיה בבית-שמש  הוענק לראש הממשלה יצחק שמיר על ידי חברת מבני תעשיה. מידות: 60X70 ס"מ
מת-18/3 1983-10-10 שטיח גובלן עם נוף ירושלים ייוצר על ידי מפעל השטיחים גלנויט – כרמל  בנתיבות. הופקד בארכיון על ידי לשכת רה"מ יצחק שמיר. מידות: 99X60 ס"מ
מת-18/4 1975-11-10 תקליט – נאומים באו"ם נגד ההחלטה כי הציונות היא גזענות תקליט מסחרי ובו נאומי חיים הרצוג – שגריר ישראל באו"ם ודניאל פטריק מויניהאן – שגריר ארה"ב באו"ם נגד החלטה 3379 של העצרת הכללית של האו"ם שהשוותה את הציונות לגזענות. הופק על ידי חברת: SPOKEN ARTS ניתן להאזין לתקליט המלא באולם הקריאה של ארכיון המדינה.
גל-55245/10 1978-07-01 תקנון לעבודת הממשלה
פ-2866/1 1946-09-01 מסמכי יבוא – בנק דיסקונט קבלות על קניה/מכירה של סחורה  מסמכי ייבוא עבור רשויות המכס  כולל תיאור וכמות הסחורה  מסמכי בנק דיסקונט לגבי תשלומי אשראי לחברות ייבוא  אישורי ייבוא לחברות ועוד.
פ-2100/1 1970-03-26 התכתבות בין יצחק טבנקין לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בדבר הקמת אירגון למען שלמות ארץ ישראל.
גל-57427/6 1956-05-09 מועצה מקומית ראש העין – עבודות ציבוריות תקציב למועצה מקומית ראש העין;  הוצאות עבור עבודות ציבורית; החלפת קווי מים וביוב; הקמת בית מטבחיים; התקשרות עם קבלנים
חצ-2605/28 1951-01-01 החלפת נציגים – פרגוואי
פ-2379/2 1952-04-30 חומר של השופט אולשן – תעודות מניה אחרי הקמת המדינה כרטיס חבר באיגוד בניני האומה ע"ש אולשן סימי. תעודות מניה של יצחק אולשן ואשתו בחברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה בע"מ ושל בניני האומה בע"מ.
ג-3265/5 1953-01-20 מועצה מקומית אור יהודה – עבודות ציבוריות התכתבויות ממשרד הפנים – האגף לשלטון עצמי (המחלקה ליישובי עולים) אל הועד המאוחד אור יהודה בעניין תקציב פיתוח – עבודות ציבוריות: בניה  גידור  ביוב  כבישים  הקמת תחנה לעזרה ראשונה  ייבוש ביצות  ביתני תעשייה  חשמל  הלוואות לפיתוח ועוד.
ג-3266/21 1951-05-08 מועצה אזורית הדר השרון – עבודות ציבוריות תקציב לסלילת כבישים
מ-6000/6 1947-01-06 [CORRESPONDENCE – התכתבות] תיק מפוצל המשך מתיק 5 התכתבות בנוגע למקרים של העברת התפקידים או העברה בין יחידות של שוטרים בתפקידים ובדרגות שונות. כולל רשימות שיבוץ ומצבה של יחידות ופלוגות שונות. דיווח על הפסקת שירות  חזרה לשירות  חופשות מסיבות שונות וכיוצא בזה. המשך לתיק המקורי: J/5/2/JSP  ראו גם: 6000/5. התיק נמצא ללא כריכה מקורית; התיק פוצל לשני חלקים בגלל גודלו.
מ-6000/8 1948-02-26 DECLARATION SPECIAL CONSTABLES – הצהרות של שוטרים מיוחדים מסמך בודד על השוטר פרידריק קרסבוים (Frederik Karseboom).
מ-6000/10 1946-01-14 CORRESPONDENCE – REWARDS – התכתבות – גמול  פרס [לשוטרים] התכתבות וטפסי הרשמה עם המלצות של מפקדים למתן קידום  ציון לשבח  פרס או גמול אחר לשוטרים אשר בלטו בעת שרותם באירוע חד פעמי או לאורך זמן.
מ-6000/11 1948-01-26 COURT OF TAC W. LANDES & THEFT OF RIFLE – חקירה אודות ו[לתר] לנדס וגניבת נשקו התכתבות ודיווח וחקירה אודות נסיבות השוד וגניבת הנשק בכביש חיפה נצרת ליד יגור והעברת השוטר לטיפול רפואי בבית החולים רוטשילד בחיפה בעקבות התקיפה.
מ-6000/12 1946-01-31 CORRESPONDENCE – GENERAL – התכתבות – כללית התכתבות של הנחיות ועניינים כלליים הקשורים בפעולת השוטרים והמשטרה כגון: איתורים הקשורים לשירות בזמן מלחמת העולם – 'מדליית ההגנה'; תשלומי שכר ותשלומים מיוחדים; הודעת המפקח הכללי של המשטרה GRAY מס' 1 מ-6 ביוני 1946; מצעד ניצחון ציון שנה לסוף המלחמה; הנחיות לפטרול ועוד.
מ-6000/13 1944-02-01 COURTS OF ENQUIRY – GENERAL (INSTRUCTIONS RE) – וועדות חקירה – כללי (הנחיות) רשימת הוועדות והאירועים  נשיא הוועדה ותאריך כינוסה פעולתה ומספר התיק שהיא מטפלת בבדיקתו. כולל חקירת מקרי מוות.
מ-6000/14 1939-06-16 COURTS OF ENQUIRY – DEATHS & ENJERIES OF JSP PERSONNEL'S – וועדות חקירה – [מקרי] מוות ופציעה של שוטרים במ.י.ע. רשימת הוועדות והאירועים  נשיא הוועדה ותאריך כינוסה פעולתה ומספר התיק שהיא מטפלת בבדיקתו. כולל התכתבות לפי תיקי חקירת של המקרים השונים. פרט: פניית איתמר בן ברק מפקד חניתה  ביוני 1939 לפטרו מן המשטרה למשך חודשיים מסיבות משפחתיות. הטיפול בפנייתו וסידור מילוי המקום.
מ-6000/15 1948-02-27 COURTS OF ENQUIRY – C.O ENQUIRY – ועדת חקירה – עין השופט התכתבות ועדויות שנגבו במהלך חקירה בנוגע לאירוע שהתרחש בעין השופט ב-26 בפברואר 1948.
מ-6000/16 1948-02-27 SEIZURE OF RIFLE ERA NO.608708 BY THE ARMY OF TEL AMAL – תפיסה של רובה על ידי יחידה מתל עמל התכתבות ועדויות שנגבו במהלך חקירה בנוגע לאירוע שהתרחש ברחוב הירדן בעיר חיפה ב-27 בפברואר 1948 במהלכו נעלם נשק של המשטרה.
מ-6000/17 1947-10-14 COURTS OF ENQUIRY – ACCIDENT TO J.S.P. NO.674C – ועדת חקירה – [בנוגע] לתאונת רכב מס. 674C דוח בטופס על האירוע ותוצאות ראשוניות של חקירתו.
מ-6000/18 1945-10-28 COURTS OF ENQUIRY –  STORES ARMS & VEHICLES J.S.P – וועדות חקירה – מלאי נשק ורכבים במ.י.ע. רשימת הוועדות והאירועים  נשיא הוועדה ותאריך כינוסה פעולתה ומספר התיק שהיא מטפלת בבדיקתו. כולל התכתבות לפי תיקי חקירת של המקרים השונים.
מ-6000/19 1944-10-20 DISCIPLINE & COMPLAINTS JSP – משמעת ותלונות מ.י.ע. התכתבות בנוגע להאשמה  הגשת כתב אישום פלילי ודיון בדבר פעולתם הבלתי חוקית לכאורה של שוטרים במהלך שרותם.
מ-6000/20 1946-01-01 DISCIPLINE & COMPLAINTS JSP – משמעת ותלונות מ.י.ע. התכתבות בנוגע להאשמה  הגשת כתב אישום פלילי ודיון בדבר פעולתם הבלתי חוקית לכאורה של שוטרים במהלך שרותם. רשימות של תיקים בחקירה.
מ-6000/21 1945-12-31 DISCIPLINE & COMPLAINTS – GENERAL (INSTRUCTIONS) – משמעת ותלונות – כללי (הוראות) התכתבות בנוגע להאשמה  הגשת כתב אישום פלילי ודיון בדבר פעולתם הבלתי חוקית לכאורה של שוטרים במהלך שרותם.
חצ-4921/9 1974-01-01 פרגוואי – מומחים (כרך א')
חצ-4921/10 1974-01-01 פרגוואי – מומחים (כרך ב')
חצ-4921/12 1974-01-01 פרגוואי – חקלאות
מ-5999/17 1941-07-14 TYPEWRITERS – מכונות כתיבה התכתבות וטופסי אפסנאות שונים בנוגע לציוד השלמה  תיקון  החלפה ומכונות חדשות והודעות על דרישה ואספקת ציוד בתחום זה.
מ-5999/18 1947-03-15 SPECIAL CONSTABLES – DUTIES OF – תפקידי השוטרים המיוחדים שתי הודעות כלליות והנחיות בדבר תפקוד השוטרים הללו ונסיבות העסקתם וכן האפשרות להעביר הנחיות בנוגע אליהם.
מ-5999/20 1947-07-29 CERTIFICATES OF APPOINTMENT – LOSS OF:  – אובדן של כתבי מינוי [של שוטרים] מכתבים ותצהירים של שוטרים/נוטרים בנוגע לאובדן התעודה או כתב המינוי שלהם במהלך השירות וחקירה או טיפול אחרי במקרים הללו.
מ-5999/22 1947-11-15 EMPLOYMENT BRITISH POLICE ON EVACUATION FROM PALESTINE – העסקה במשטרה הבריטית במהלך הפינוי מפלסטינה הנחיות כלליות של המפקדה בירושלים בנושאי האיוש וההעסקה של שוטרים לקראת ובזמן הפינוי. התכתבות הנושאים פרטיים סביב עניין זה.
מ-5999/23 1948-01-03 INSTRUCTIONS RE LOSS OR STOLEN FIREARM AND AMMUNITION – הוראות בדבר טיפול באבידות וגניבה של נשק ותחמושת שלושה מסמכים העוסקים בנושא החסר שגילו יחידות משטרת יישובים עבריים ערב הפינוי של הארץ על ידי הבריטים. החל בהנחיות כלליות ועד טיפול במקרים שהתרחשו באופן שוטף והטיפול בהם.
מ-5999/24 1945-12-31 ACCOUNTS GENERAL – חשבונות כללי התכתבות  רשימות ודוחות בנוגע לתשלומים בתחומים שונים: שכר  שירותים ואספקה.
מ-5999/25 1946-01-03 ACCOUNTS – HIRE OF TRANSPORT – חשבונות – הכשרת [שרותי] תעבורה התכתבות  רשימות ודוחות בנוגע לתשלומים בנושא הובלות ונסיעות כולל חשבוניות וקבלות של ספקי שירות.
מ-5999/26 1946-01-07 ACCOUNTS SPORTS FUND ALLOCATIONS – חשבונות – הקצבות לקרן הספורט התכתבות  רשימות ודוחות בנוגע לתשלומים בנושא קיום מפעלי ספורט  אימונים  תחרויות וכנסים. כולל חשבוניות וקבלות של ספקי שירות.
מ-5999/27 1945-07-07 ACCOUNTS T[RANSPORT] & T[RAVELLING[ ALLOWANCES – חשבונות הקצבה להסעה והובלה התכתבות  רשימות ודוחות בנוגע לתשלומים בנושא הובלות ונסיעות כולל חשבוניות וקבלות של ספקי שירות.
מ-5999/28 1946-01-01 BARRACK & BUILDINGS – GENERAL – קסרקטינים ומבנים – כללי התכתבות ודוחות בנוגע לתוכניות  ביצוע ותשלומים בתחומים עבודות הבנייה  האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה.
מ-6000/1 1945-12-18 CRIME & INCIDENTS GENERAL – עבירות ותקריות – כללי התכתבות  דוחות וחקירות בנוגע לאירועים חריגים כגון: התקפות מזויינות על כוחות משטרה והמרחב בשליטתו  תאונות מבצעיות ותאונות דרכים וכן התנגשויות אלימות בהם היו מעורבים שוטרים ואזרחים בתחומי השליטה של יחידות המחוז.
מ-6000/2 1946-01-04 CRIME & INCIDENTS TRESPASSING & DESTRUCTION OF CROPS  – עבירות ותקריות – השגת גבול והרס של גידולים התכתבות  דוחות וחקירות בנוגע לאירועים של פגיעה או נסיון פגיעה בתוצרת חלקאית  בשטחים ובציוד המצוי בהם. ואשר באירועים אלו היו מעורבים שוטרים ואזרחים בתחומי השליטה של יחידות המחוז.
מ-6000/3 1947-12-29 INCIDENTS – CASUALTIES – תקריות – [שוטרים] מיוחדים התכתבות  דוחות בנוגע לאירועים שבהם היו מעורבים שוטרים ואזרחים בתחומי השליטה של יחידות המחוז בתקריות שונות. בין היתר פציעתו של עובדיה נגרי שמוזכרת גם בתיק: מ-2453/71 בארכיון המדינה
מ-6000/4 1946-01-10 CORRESPONDENCE – J.S.P. PERSONNEL – התכתבות – כוח אדם מ.י.ע. התכתבות ונהלים בנושאים עקרוניים ובטיפול פרטני של שוטרים כולל זכויות וחובות בשירות וכתוצאה משירות במשטרה. כולל בקשות אישיות ובהן: בקשתו של משה מיזלס  שוטר שניפגע במילוי תפקידו  לאפשר לאחיו דוד מיזלס שאישתו לאוקדיה לעלות לארץ  ב-8 ביוני 1947.
מ-6000/5 1945-12-28 [CORRESPONDENCE – התכתבות] תיק מפוצל המשך בתיק 6 התכתבות בנוגע למקרים של העברת התפקידים או העברה בין יחידות של שוטרים בתפקידים ובדרגות שונות. כולל רשימות שיבוץ ומצבה של יחידות ופלוגות שונות. דיווח על הפסקת שירות  חזרה לשירות  חופשות מסיבות שונות וכיוצא בזה. [המשך התיק המקורי: J/5/2/JSP  ראו גם: 6000/6].
גל-137/8 1971-04-08 הועדה המתמדת לעידוד תיירות יהודית התכתבות בנושא הקמת ועדה משותפת למשרד התיירות וההסתדרות הציונית  כדי לעודד תיירות יהודית לארץ.
גל-19942/7 1995-10-05 כנסי מנהלי לשכות חו"ל דיוני כנס מנהלי לשכות אירופה עם השר; דו"ח תמציתי על כנס מנהלי לשכות צפון-אמריקה. הדיונים כוללים רשימות מנהלי לשכות שונים  דיווחים על מצב התיירות ממדינות שונות  נתונים סטטיסטיים בנושא  תקציבים ועוד.
ג-5421/8 1956-07-01 חוק ההקדשות הדתיים היהודיים חוק ההקדשות הדתיים היהודיים ( רישום ) 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים
מת-18/5 1951-02-01 ספר אורחים של מוסד ממלכתי ספר אורחים של מוסד ממלכתי – סמל המדינה בכריכה. לא כתוב של איזה מוסד (אולי משרד ראש הממשלה). שמות ותאריכים של אורחים בין השנים 1951 ל- 1954. מידות: 33X26 ס"מ
מת-18/6 1988-01-01 מגן מתכת על עץ לכבוד 40 שנה לעצמאות המדינה ניתן על ידי רפאל רוזלס פנה  וונצואלה
מת-19/5 1975-12-29 מגן מתכת על בד עם תבליט ירושלים  מגן מתכת על בד עם תבליט ירושלים הוענק לגולדה מאיר בקליבלנד  אוהיו. מידות: 39X30 ס"מ
מת-19/6 1971-12-03 מגן/מדליית היהדות – הוענקה לגולדה מאיר מגן/מדליית היהדות – הוענקה לגולדה מאיר שם האומן: צ'רלס ארנסט Charles Ernest Jehelers  וושינגטון מידות: 27X32 ס"מ
מת-20/1 1959-05-13 הדפסה מהודרת של  "עצומת בלקסטון" הדפסה מהודרת ומכורכת של  "עצומת בלקסטון" (Blackstone Memorial) משנת 1891 שהוענקה לשגריר ישראל בוושינגטון אבא אבן. מידות: 40X49 ס"מ
מת-20/2 1950-01-01 תיק ציורי "איוב" מאת הצייר חיים ליפשיץ  26 הדפסים המבוססים על פסוקי ספר איוב. בכל דף מודפס הפסוק בעברית ובלטינית. מידות: 32X42 ס"מ
מת-20/3 1957-11-16 אזרחות כבוד של לוס אנג'לס לאבא אבן תעודה מהודרת של אזרחות כבוד של לוס אנג'לס שהוענקה לשגריר ישראל בארצות הברית אבא אבן. מידות 27X37 ס"מ
פ-356/33 1945-10-01 עו"ד סרי א-סכאכיני התכתבות סביב התפטרותו של סרי א-סכאכיני מהקונסוליה האמריקאית.
ג-1915/11 1959-01-01 ראש העין ראש העין – דוחות כספיים.
פ-2070/4 1968-12-08 אליעזר רגב – שלושים למותו חוברת "אליעזר רגב – שלושים למותו"  אשר יצאה לאור ב-3.1.1969 ע"י הקיבוץ המאוחד גבעת ברנר. בחוברת מופיעים דבריה של רחל ינאית בן-צבי  בין שאר מספידיו של רגב. בנוסף  בתיק מודעת האזכרה לרגב ובקשת הקיבוץ מינאית בן-צבי לכתוב דברים לזכרו.
גל-14835/14 1950-03-12 משרדי נסיעות-פאטרא – כללי חברת נסיעות: הסדרי תשלום  נסיעות  הדרכות טיולים  צליינות  תלונות  תכניות הסיורים  רשימות התיירים  הודעות על בואם וצאתם של התיירים; התכתבות וכו'
ג-6522/22 1969-01-01 האוניברסיטה העברית בירושלים הזמנת ראש הממשלה לטכס חנוכת מרכז שיינפלד לתורשת האדם במדעי החברה  התכתבות בנושאים שונים כגון: הקמת ועדה עליונה לענייני חברה  צוותי עבודה לקראת ועידת השלום  הפיקוח הישראלי ערבי המשותף  תקציבי האוניברסיטה  מחקר האליטות בישראל  תרומות לאוניברסיטה ועוד
פ-2070/2 1976-01-01 הספד לזכר חיה קרול מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד שהתפרסם בחוברת זיכרון ביום השלושים למותה של חיה קרול.
פ-2070/3 1969-12-05 דברים לזכר אליעזר רגב. נאום שנשאה רחל ינאית בן-צבי בשם "להמשיך ברוחו" במלאת שנה למותו של אליעזר רגב.
ג-6520/12 1969-01-01 רפואה – כללי התכתבות בנושאים: מחסור ברופאים  דוח הועדה לעניין בתי ספר לרפואה ועוד
גל-48306/5 1965-01-01 גן שמואל (כרך א') תרשימי סביבה
גל-48306/6 1985-10-13 גן שמואל (כרך ב') תרשימי סביבה  הערות לעבודות מדידות.
גל-48306/7 1985-10-25 גן שמואל (כרך ג') מפות ותרשימים  הערות למדידות  מפרטים טכניים  תכנית מפורטת.
פ-2102/23 1957-05-01 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בשם "אצל הסבתא של כפר גלעדי" מאת יחזקאל המאירי.
חצ-4392/30 1967-11-01 סטודנטים אפריקנים בטכניון התכתבות בענין סטיפנדיות ישראל ואונסק"ו למשתלמים אפריקניים  טקס סיום קורס לסטודנטים מארצות מתפתחות.
גל-48242/16 1981-11-27 מטולה הערות על המדידות  רשימת בעלויות  הזמנות עבודה לתכנון ועוד.
גל-9066/15 1973-01-01 אירועי ה- כ"ה למדינה התכתבות על קיום אירועי יום העצמאות ה-25 של מדינת ישראל בתל אביב ובירושלים  שנת הכ"ה. שינוי מועדי האירועים. אירוע של בני ברית. בתיק מסמך הכנה למצעד צה"ל בירושלים  הסעת 20 000 תיירים למצעד
גל-21986/39 1962-11-01 חקיקה ראשית – חוק לביטול פקודת הפיקוח על הבדואים  י. רמיס תשכ"ג – 1962 (ק"ד)
חצ-4422/16 1971-02-01 קולומביה – תכנון המים לישראל (תה"ל)
חצ-4422/17 1970-07-01 קולומביה – שירות לאומי בצבא.
חצ-4422/18 1969-02-01 קולומביה – נח"ל וחקלאות.
חצ-4422/19 1970-03-01 קולומביה – קורסים ניידים
חצ-4422/20 1970-01-01 קולומביה – משתלם במטעים
חצ-4422/21 1970-01-01 קולומביה – משתלמים ומבקרים בישראל. כרך א'
חצ-4422/22 1971-02-01 קולומביה – משתלמים ומבקרים בישראל. כרך ב'
חצ-4422/23 1970-02-01 קולומביה – משתלמים לשעבר
חצ-4422/24 1970-02-01 קולומביה – קשרים בין-אוניברסיטאיים
חצ-4422/25 1970-01-01 קולומביה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4422/26 1970-07-01 קולומביה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4422/27 1971-01-01 קולומביה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ג'
חצ-4422/28 1971-05-01 קולומביה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ד'
חצ-4423/2 1970-01-01 קולומביה – מומחי מש"ב ומשרד הביטחון/צה"ל
חצ-4420/4 1970-02-01 פרגוואי – חקלאות.
חצ-4420/6 1969-12-01 פרגוואי – משתלם ומבקרים בישראל
חצ-4420/7 1970-01-01 פרגוואי – שיתוף פעולה (סיוע) טכני
חצ-4420/8 1970-05-01 פרגוואי – מומחי מש"ב
גל-53077/8 2005-05-01 הכשרה מקצועית אמדוקס. מכללת ספיר. פיטום אווזים. שרה חורש. חברת טבע.
גל-21987/15 1949-03-01 חקיקה ראשית – חוק מבקר המדינה (תיקון) תשי"ב – 1952
גל-21281/12 1957-04-01 חקיקה ראשית – הצעת חוק לתיקון דיני עונשין – פטור מאחריות פלילית
פ-4094/2 1975-09-01 קטעי עיתונות בנושאים מדיניים ופוליטיים שונים קטעי עיתונות ובהם ידיעות  כתבות ומאמרים בנושאים מדיניים ופוליטיים שונים: יחסי ישראל עם ארה"ב  הסכמי ההפרדה עם מצרים בסיני ועם סוריה בגולן  אש"ף  תחילת מלחמת האזרחים בלבנון  המדיניות הכלכלית של הממשלה  גוש-אמונים  המערכת המפלגתית ועוד.
חצ-2886/25 1965-12-01 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות בפרויקט בויאקה – (חווה חקלאית) קולומביה. כרך א'
חצ-2886/26 1967-01-01 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות בפרויקט בויאקה – (חווה חקלאית) קולומביה. כרך ב'
חצ-2886/30 1967-01-01 שיתוף פעולה בינלאומי – ביקור רמטכ"ל קולומביה בארץ ושיגור קצין נח"ל לקולומביה
חצ-2886/31 1965-12-01 שיתוף פעולה בינלאומי – קולומביה – כללי מר דיאגדו משתלם מישראל מטעם האו"ם  קורס נייד לקואופרציה בתחבורה דו"ח מסכם ביקור משלחת מקולומביה וכו'.
גל-48222/3 1987-06-14 כנרת – מוביל מים מליחים פרטים על הטיית מי מעיינות.
גל-48295/7 1979-02-02 רמלה I (כרך א') מפות ותרשימים  הערות בנושא עבודות מדידה ורישום ברמלה.
חצ-4201/25 1968-12-01 ישראל – אוניברסיטה – התכתבות בנוגע למגעים בינלאומיים של האוניברסיטאות.
גל-43378/1 1972-12-12 הרשות לפיתוח ותכנון – ימת ברודוויל נתונים על דייג ברצועת עזה וצפון סיני  תכנית הפיתוח סבחת אל-ברדוויל ותמונות.
גל-43378/2 1969-06-29 הרשות לפיתוח ותכנון – ברודוויל ואל-עריש תכנית להקמת מפעל לעבוד  הקפאה ואחסנה של דגים ומזון אחר ליצוא – באל עריש. אינטרפוד בע"מ. סקר דייג בימת ברדוויל
גל-43378/3 1972-01-03 הרשות לפיתוח ותכנון – ברודוויל ואל-עריש סקר דייג בים התיכון בצפון סיני. תכניות לפיתוח האזור
גל-48250/8 1972-01-14 רמלה מפות ותרשימים  התכתבויות בנושא עבודות מדידה ורישום ברמלה.
חצ-4218/32 1968-01-01 סודאן – ממשלות גולות וגולים. מקלט מדיני ותנועות שחרור  בתיק התכתבות בנוגע לדרום סודאן (המשך בתיק 33) כרך א' בתיק מסמכים ביטחוניים אשר מוגבלים לעיון עד שנת 2058.
פ-2071/20 1955-04-01 מכתב מאלי גידרון  מנהל בית החולים שערי צדק  אל מערכת העיתון "ג'רוזלם פוסט". מכתב בשפה האנגלית בנוגע לפעילותה של רחל ינאית בן-צבי כאשת הנשיא.
פ-2071/22 1930-01-01 חיבור בשם "על שפת הירדן בערבה" מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "על שפת הירדן בערבה" מאת רחל ינאית בן-צבי.
חצ-1937/11 1965-11-01 קולומביה – דו"ח סקר ראשוני על אפשרויות פיתוח מלאכה ותעשיה זעירה
תת-41/12 1953-01-01 סדרת חמש שנות מדינת ישראל – קליטת עליה פרק בסידרה מאת ש. אייזנשטדט  בנוגע לקליטת עליה. סקירה על בעיות קליטת העלייה – תיאור הגלויות העיקיריות  המבנה התרבותי והחברתי שלהן; המבנה הארגוני של תהליך הקליטה – סוכנויות הקליטה העיקריות והבעיות החברתיות הנלוות – מחקרים שנכתבו אודות העלייה; הסבר על הקהילות בגולה – מצבם הכלכלי  היחס לשלטונות ולתרבות שם  תפקידה של התנועה הציונית בקהילות אלה; יהדות תימן – על הקהילות  מצבן  ועלייתן לארץ; סיכיום כללי לבעיות כלליות של קהילות היהודים בארצות המזרח התיכון בעיקר לגבי קהילות צפון אפריקה בקשר לעלייתן לארץ-ישראל; תכנון העלייה ההמונית  פעולות דתיות  בעיות תעסוקה  היחסים עם השלטונות והמאבק לעלייה – מניעי העלייה; נתונים על קליטת העלייה; דיור בשיכוני קבע  ריכוזים עירוניים ומושבים; מגמו הקליטה בפיתוח וחיזוק הביטחון; על מקומו של הצבא בקליטת העלייה; יחס היישוב לעלייה – אידיאולוגיה אל מול מציאות והתהוותה של חברה חדשה.
מפה-5619/1 1983-06-01 קו הגבול באיזור טאבה בתיק תרשים של רישומי קו הגבול באזור טבה לפי גירסות שונות ( 11 ) בשנים 1906 – 1948; למעלה – פירושים לקוים ( מס' 2-14 ) ופירוט המפות הערות – מספרי המפות מתיחסים למספור באטלס מצרי; הרשת וקו החוף – לפי UTM 1:50 000; תיקון פרטים – יוני 1983
גל-62077/2 2000-06-04 כיכר התחבורה מודיעין בתיק- התכתבויות בנוגע לבניית כיכר התחבורה בעיר מודיעין. תיק של משרד הבינוי והשיכון – מינהל תכנון והנדסה. תכניות מאושרות למכרז לטובת בניית התחנה המרכזית הזמנית במודיעין  מכרז השלמות  מפרט וכתב כמויות  שרטוטים ותכניות בנייה.
חצ-2924/18 1968-02-01 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מאיראן בחברת תה"ל.
חצ-2946/6 1968-01-01 קולומביה – סיוע התכתבות בענין סיוע לקולומביה בשיווק הדרים  שיגור מומחה חקלאי לצוות בויאקה ומומחה להגדלת יבולי גרעינים  מינוי שר החקלאות של קולומביה  דו"ח על עבודת מש"ב בקולומביה ועוד כרך א'
פ-4103/7 1996-01-01 איקרית וברעם (המשך מתיק מס' 6) פרוטוקולים והתכתבות בין שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין  שר המשפטים דוד ליבאי  ועד עקורי בירעם וגורמים נוספים בנוגע להמלצות ועדת השרים לעניין איקרית ובירעם ועוד. בתיק תכנית של משרד החקלאות לפיתוח הישובים הסמוכים לאיקרית ובירעם.
א-4181/2 1982-01-31 המנכ"ל מתיתיהו שמואלביץ – המשא ומתן על על האוטונומיה (ממשל עצמי לפלסטינאים ביהודה  שומרון ועזה)
פ-2071/26 1930-01-01 פרוטוקולים של ישיבות מפלגת פועלי ארץ ישראל. מסמכים של אוסף יד יצחק בן צבי בנושא פרוטוקולים של ישיבות מפלגת פועלי ארץ ישראל.
פ-2071/28 1966-05-01 פרוטוקול של כנס מועצות תלמידי בית הספר החקלאיים. מסמכים של אוסף יד בן צבי בנושא פרוטוקול של כנס מועצות תלמידי בית הספר החקלאיים.
פ-2141/22 1976-10-14 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שבתי טבת. התכתבות אודות זכרונותיה של רחל ינאית מתקופת קום המדינה וכתיבת הביוגרפיה של בן גוריון על ידי שבתי טבת.
פ-4151/6 2002-04-30 אנטישמיות ואנטי ציונות בעולם סקירות אשר הוכנו ע"י יפה נקר  ספריה – שירותי מידע בכנסת  בנוגע לנושאים: מגמות אנטישמיות בתקופת האינתיפאדה 2000 – 2003 (כולל עדכונים על אירועי אנטישמיות ברחבי העולם)  גילויי אנטישמיות ואנטי-ציונות ברחבי העולם בתקופת האינתיפאדה בישראל 2000 – 2004  אנטישמיות ואנטי-ציונות ברחבי העולם בשנים 2000 – 2005 – סקירה מס. 1  סקירה מס. 2 – 2005 – 2006 וסקירה מס. 3 – ממלחמת לבנון השניה – יולי 2006 ועד דצמבר 2006.
חצ-4236/20 1968-01-01 קולומביה – עניני נימוסין ברכות ותנחומים
חצ-4236/1 1968-03-01 קולומביה – משרד החוץ מינויים במשרד החוץ הקולומביאני
חצ-4236/6 1968-01-01 קולומביה – עניני פנים משבר מדיני בקולומביה
חצ-4236/7 1969-10-01 קולומביה – מפלגות – קשרים בין מפלגות
חצ-4236/8 1968-06-01 קולומביה – יחסי הבנה בין דתות  ביקור האפיפיור  מפגש יהודי-קתולי
חצ-4236/11 1968-01-01 קולומביה – הסברה ישראלית.
חצ-4236/12 1968-03-01 קולומביה – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-2028/31 1959-07-01 שיתוף פעולה בינלאומי עם סומליה – כללי השטפונות בסומליה  פעילות מערב גרמנית במזרח-אפריקה  סקירה על סומליה וכו'.
חצ-4174/19 1968-03-01 איראן – יהדות פעילות הקהילות היהודיות באיראן.
חצ-4195/14 1968-01-01 יוגוסלביה – יחסים מדיניים עם מדינות אחרות.
גל-48241/19 1979-10-12 תל אביב – מלון רמת אביב חלוקה ואיחוד גושים.
פ-2218/23 1954-11-01 דברי הספד על צבי שמשי. דברי הספד בשם "האב" שנכתבו לזכרו של צבי שמשי במלאת שנה לפטירתו  על ידי ישראל רייכרט. בתיק גם מכתב תודה מרחל בן צבי לישראל ונדיה רייכרט על שליחת דברי ההספד.
חצ-2941/10 1968-01-01 קולומביה – קואופרציה חקלאית התכתבות בענין משתלם בענף גידול הגפן מקולומביה  תשלומים למומחי מש"ב פרוייקט בוייאקה בקולומביה ועוד
חצ-2941/14 1968-01-01 קולומביה – מש"ב כללי דו"ח על השתלמות של מומחה מקולומביה בהזרמה מלאכותית משתלמים קולומביאנים בגידול מטעים
חצ-2941/15 1968-01-01 קולומביה – משתלמים ומלגות התכתבות בענין משתלמים מקולומביה בישראל
חצ-2941/18 1968-01-01 קולומביה – מומחי מש"ב  תנאי שירות התכתבות בענין תשלומים למומחי מש"ב בבויאקה  פטור ממכס ותוספות כספיות עבור מומחי מש"ב ועוד
חצ-2941/19 1968-12-01 קולומביה – שיתוף פעולה מש"בי התכתבות בענין הפצת ירחון קולומביאני של אגודת הרופאים  שיחות עם אנשי מש"ב משלוח חומר בספרדית לישראל בנושא יעור והכשרת הקרקע  הסכם עם קולומביה בענין גידול בוטנים ועוד
פ-2071/14 1943-01-01 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בנושא אסון טביעת 140 חיילי יחידת התובלה העברית בצבא הבריטי  מאמר בנושא חוות הלימוד (מרכז לחקר ההר) בירושלים וכן מאמר בשם "ליובל הששים של השומר". בתיק גם התכתבות של רחל בן-צבי עם מ. טלמון בנוגע למאמרה שהתפרסם בחוברת "הד ההגנה".
פ-2071/15 1939-01-01 פרוטוקול אסיפת הנשים נגד הספר הלבן. פרוטוקול האסיפה שארגנה את הפגנת נשות ירושלים נגד הספר הלבן. בתיק גם התכתבות של משלחת הנשים עם מזכיר הנציב העליון בשפה האנגלית וכן טיוטת נאום רחל ינאית בן-צבי בנוגע להפגנה נגד הספר הלבן.
חצ-1909/1 1963-05-01 פרס – (איראן) – כללי שיתוף פעולה  סיוע טכני  תכנון חבל סיסטאן  ביקורי אישים  רפורמה אגררית וכו'.
פ-2071/18 1928-07-01 נאום מאת רחל ינאית בן-צבי. נאום שנשאה רחל ינאית בן-צבי בנושא הנוער העברי באמריקה.
מגע-44/5 1958-11-01 בית-ספר בנות אל-ת'ורי התכתבות עם מושל ירושלים בענייני תחזוקה  ענייני כספים  תוכניות בנייה.
חצ-1932/10 1959-01-01 ניגריה – כללי טפסי בקשה לקבלה לעבודה בשירות הציבוי הניגרי כרך ב'
מגע-49/21 1950-02-01 ספרים וחפצים לשימוש דתי שנמצאו בקבר רחל התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בעניין התכולה שנמצאה בקבר רחל.
גל-7165/12 1971-01-01 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – האוניברסיטה של חיפה
נ-43/64 1953-12-09 JEWISH FRONTIER מכתב מצורף לעלון תעמולה שנשלח אל הנשיא.
נ-43/65 1957-02-21 JEWISH HISTORICAL SOCIETY OF ENGLAND ניוזלטר ודו"חות שנתיים של האגודה  התכתבות בנושא בחירתו של הנשיא זלמן שזר לחבר כבוד בחברה.
נ-43/66 1961-12-20 JUDAICA FOUNDATION התכתבויות בנושא הוצאה לאור של אנציקלופדיה "יודאיקה".
פ-2065/13 1925-08-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ששהתה בוינה בנוגע לקונגרס הציוני הארבעה עשר בוינה.
מ-1779/30 1940-09-01 CORONER'S INQUEST: YA'AQOV KOBLINSKI OF TEL LITWINSKY חקירת מקרה מוות: יעקב קובלינסקי מתל ליטוינסקי עדויות ורישום פורמלי ובהם הקביעה של סיבת המוות ופרטי האירוע שבו התאבד יעקב קובלינסקי מתל ליטוינסקי
נ-19/101 1953-07-01 בן-צבי יצחק –  מוצא הזמנה לטקס הנחת אבן-פינה לבית ההבראה "בית מרדכי" במושבה מוצא שנשלחה לנשיא יצחק בן-צבי ע"י ישראל הוברמן מאגודת "בית מרדכי"  התכתבות בין שליש הנשיא סא"ל יוסף כרמל למזכיר הצבאי לרה"מ סא"ל נחמיה ארגוב בנוגע להסדרי הבטחון במוצא.
חצ-2898/14 1966-04-01 שיתוף פעולה בינלאומי – המכון האפריקני ב"אורט" נתניה.
ח-1613/11 1975-03-20 קידוח גיתית ובריכת גיתית התכתבויות בנושא
ג-2185/40 1948-06-01 הנהלה – קרקעות נטושים. התיק עוסק בנכסי נפקדים. נושא זה אינו מטופל עד שתתקבל החלטת ועדת שרים בנושא.
פ-2069/26 1938-01-31 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת חיבור בשם "על ההכשרה החקלאית של הנוער". התאריך הינו משוער.
פ-2069/28 1937-01-01 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת חיבור בנושא ילדי טהרן. התאריך הינו משוער.
פ-2069/29 1920-01-01 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת חיבור בשם "אנו מתרפקים על העבר". התאריך הינו משוער.
ג-85/19 1951-01-01 שירותי המודיעין – החוברת "בעית הביטחון" דוד בן גוריון. התכתבות  חשבונות וקטעי עתונות בענין תרגום והפצה של החוברת ע"פ נאומיו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. בתיק הגהות של החוברת בצרפתית  יידיש והונגרית. חומר הסברה.
גל-2033/17 1957-05-05 מועצה מקומית אור יהודה  מים התכתבויות בין המועצה לחברת מקורות בנוגע לתשתיות המים
פ-2063/1 1907-01-01 רשימות מאת יצחק בן-צבי. קטע מספרו של יצחק בן-צבי בנוגע לפועלי ציון בעליה השניה. בתיק גם מאמר בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "פארווערטס" בנוגע לכנס העולמי הקרוב של פועלי ציון ולקופת הפועלים.
פ-2065/26 1928-01-05 מכתבים וגלויות מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים וגלויות מרחל ינאית בן-צבי לבעלה יצחק בן-צבי במהלך נסיעה לארה"ב וקנדה בנוגע לחוויותיה מהמסע (נסיעה לצורך מפגשים  עם פעילות "נשים חלוצות").
פ-2069/31 1963-01-01 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי קטעים מתוך יומנים  ביקורות על ספרים שונים  נאומים שנשאה רחל ינאית בן-צבי ועוד.
פ-2069/33 1960-01-01 נתיבות בחינוך החקלאי: פרקי עבר והווה/ יוסף שפירא ספר "נתיבות בחינוך החקלאי: פרקי עבר והווה" מאת יוסף שפירא  אשר הוצא לאור ע"י האגף לחינוך חקלאי  משרד החקלאות וההסתדרות הפועלים החקלאיים  המרכז החקלאי. בספר תת פרק שכותרתו "שתי אהבות – ירושלים ואדמת המולדת" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2069/25 1932-09-16 באר טוביה (רשמי דרך)/ רחל ינאית בן-צבי דברים שכתבה רחל ינאית בן-צבי על ביקורה במושב באר טוביה.
מת-29/2 1959-01-01 דיוקן תבליט של דוד בן גוריון תבליט ברונזה של דוד בן גוריון נשלח על ידי חברי פועלי ציון והבונים מלוס אנג'לס אמן: .J. Nicolosi.si  מידות: 36X44 ס"מ
מת-29/3 1953-06-01 אלבום מזכרת מערב בהשתתפותו של אבא אבן אלבום מזכרת מערב בהשתתפותו של שגריר ישראל באו"ם ובארצות הברית – אבא אבן. קטעי עיתונות  תמונות וכו'. מידות (כשהוא סגור): 28X22 ס"מ
מת-29/4 1972-06-22 ציורים לאבא אבן מילדי גנים בכפר סבא צרור ציורים מילדי הגנים בשכונת יוספטל בכפר סבא שנשלחו לשר החוץ אבא אבן. נשלח על ידי הגננות חנה גריצי ודליה רגב. מידות: 35X45 ס"מ
מת-29/5 1969-03-17 הטבעת זכוכית – דיוקן של גולדה מאיר דיוקן של ראש הממשלה גולדה מאיר מוטבע בזכוכית שם האומן: H. Perbilar (?) מידות:27X37 ס"מ
פ-2063/2 1910-07-01 לפועלים/ ינאית המאמר "לפועלים" מאת רחל ינאית בן-צבי  אשר פורסם בשלושה חלקים בביטאון "האחדות – עתון לעניני הפועלים והמוני העם בארץ ישראל": על הפועל העירוני  הסתדרות הפועלים וערכה  מה לעשות בראשית ההתאחדות.
פ-2063/16 1914-12-30 קרל קויטסקי (ליובל הששים שלו)/ ינאית המאמר "קרל קויטסקי (ליובל הששים שלו)" מאת רחל ינאית  אשר פורסם בביטאון "האחדות – עיתון לעניני הפועלי והמוני העם בארץ ישראל" ב-30.12.1914. שמו נכתב גם קרל קויטסקי או קׇרְל קׇאוּצקי (Karl Kautsky).
פ-2063/18 1908-10-01 שיחות מדיניות – א. בית מורשי העם/ ינאית חוברת שכותרתה "שיחות מדיניות – א. בית מורשי העם" מאת רחל ינאית בהוצאת "אחדות – הוצאת "פועלי ציון" בארץ ישראל  תרס"ט. ירושלים. בנוסף  בתיק טיוטות וחומר רקע למאמר שבחוברת.
פ-2063/19 1909-05-01 בר כוכבא /ינאית חוברת שכותרתה "בר כוכבא" מאת רחל ינאית בהוצאת "אחדות – הוצאת "פועלי ציון" בארץ ישראל  תרס"ט. ירושלים. בנוסף  בתיק טיוטות ומיקרופילמים למאמר שבחוברת.
חצ-5374/24 1973-04-01 פרגואי – מוסלמים במדינה
פ-2063/4 1911-03-24 לבחירות בעדה האשכנזית בירושלם/ ינאית המאמר "לבחירות בעדה האשכנזית בירושלם" מאת רחל ינאית  אשר פורסם בביטאון "האחדות – עיתון לעניני הפועלי והמוני העם בארץ ישראל" ב-24.3.1911.
פ-2063/5 1911-06-01 שאלת היציאה וסיבותיה הכלכליות/ ינאית המאמר "שאלת היציאה וסבותיה הכלכליות" מאת רחל ינאית  אשר פורסם בביטאון "האחדות – עיתון לעניני הפועלי והמוני העם בארץ ישראל" ב-1.6.1911. המאמר עוסק בשאלת היהודים שעזבו את ארץ ישראל לאחר שעלו.
פ-2063/6 1911-06-18 ועדי הפועלים/ ינאית המאמר "…" מאת רחל ינאית  אשר פורסם בביטאון "האחדות – עיתון לעניני הפועלי והמוני העם בארץ ישראל" ב-18.6.1911. המאמר עוסק בהקמת ועדי פועלים לחקלאים העברים בארץ ישראל.
גל-48308/9 1955-11-02 סריס  צובה  צטף סריס  צובה וצטף – תכניות  מפות ועוד.
גל-43404/7 1964-03-10 הרשות לפיתוח ותכנון – שמורות טבע ופארקים התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד החקלאות ובין משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל בנוגע להכרזה על שמורות טבע חדשות: תכנית ארצית לגנים לאומיים ושמורות טבע  הקמת מרכז הדרכה ללמודי שדה ליד הר מירון  ועדה לבחינת הצעות לשמורות טבע  התיישבות בנחל לימון  שטחי מרעה  הכרזות על שמורות טבע  מים בשמורות טבע  הצעת חוק העתיקות  תשכ"ז 1967  שמורות טבע ברמת הגולן ועוד.
פ-2488/24 1939-10-16 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין המחלקה להתישבות בסוכנות היהודית. התכתבות בין המחלקה להתישבות חקלאית בסוכנות לבין הנהלת ארגון כפר מנחם (ארגון פועלים והתיישבות שיתופית בע"מ) בנוגע לתמיכה כספית של הסוכנות בארגון ולכלי עבודה חקלאיים בכפר מנחם.
מת-28/2 1968-02-01 תמונה של יצחק רבין בוועידה  תמונה של יצחק רבין בוועידה. מידות: 34X29 ס"מ
מת-28/3 1948-01-01 תבליט עץ – דיוקן של חיים ויצמן  דיוקן של חיים ויצמן מגולף בלוח עץ. מידות: 26X36 ס"מ
מת-28/4 1986-12-16 ברכה ליצחק שמיר ברכה לראש הממשלה יצחק שמיר מאת תלמידי ממ"ד רמב"ם הרצליה  הוענקה בביקור במקום. עץ על נייר דמוי קלף. מידות: 38X26 ס"מ
מת-28/5 1985-11-01 תמונות חיילים מודפסות על מתכת תמונות חיילים מודפסות על מתכת  הוענקו לשמעון פרס כמזכרת מביקור ב"חילות השדה" (לימים "זרוע היבשה") חתום על ידי עופר דרורי  אלוף חילות השדה. מידות: 43X36 ס"מ
פ-2063/21 1915-10-01 העבודה/ רחל ינאית המאמר "העבודה" מאת רחל ינאית  אשר פורסם בספר "בין הזמנים" בהוצאת יוסף ארדשטיין  דפוס "הגליל" בצפת  תרע"ו.
פ-2063/23 1915-01-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "מן העמל אל העבודה" שהתפרסם בקובץ "על הסף".
פ-2063/24 1918-01-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "גלגולי שחרור" שהתפרסם בקובץ "על הסף".
פ-2063/25 1918-01-01 פרוטוקול ועידת המתנדבים הראשונה בארץ ישראל. פרוטוקול הכולל דברים מאת רחל בן-צבי שהתפרסם בקובץ "על הסף".
פ-2063/8 1911-07-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "למצב הדעות בסלוניקי" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
פ-2063/9 1911-07-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "הישוב הישן והקופה הלאומית" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
פ-2063/10 1911-07-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "ועידת פועלי ציון העולמית" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
פ-2063/11 1911-02-03 לשאלת הקולטורה בא"י/ ינאית המאמר "לשאלת הקולטורה בא"י" ("לשאלת הקולטורה בארץ ישראל") מאת רחל ינאית  אשר פורסם בשמונה חלקים בין 3.2.1911 – 3.4.1911 בעיתון "האחדות – שבועון לעניני הפועלים והמוני העם בארץ ישראל".
חצ-5334/1 1972-09-30 רצח מינכן – מברקים
חצ-5334/2 1972-09-30 רצח מינכן – מברקים
חצ-5334/3 1972-09-30 רצח מינכן – מברקים
פ-2063/12 1911-08-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "הקונגרס האמיגרציוני באיטליה" שהתפרסם בכתב העת "האחדות".
פ-2063/13 1912-04-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשני חלקים בשם "ממרחקי הגלות" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטות המאמר.
פ-2063/14 1914-08-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "האינטרנציונל בערב המלחמה" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
פ-2063/15 1914-12-01 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשני חלקים בשם "מקוה ישראל" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
מפה-6240/1 1960-02-01 ירושלים – תוכנית גוש לצורך שומא – גוש 30084 בתיק צילום שרטוט אומדן שטחים עירוניים בירושלים. גוש 30084 מחלקת המדידות – ישראל   שבט תש"ך – פברואר 1960. כל זכויות ההעתקה שמורות.
פ-2067/17 1954-07-08 מכתב מהקונסוליה הישראלית בארה"ב אל לשכת הנשיא. מכתב בנוגע לשליחת מאמר אל הנשיא למטרת ביקורת.
פ-2065/14 1925-11-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנוגע לחקירת המים בנגב ולעמרם בן-צבי.
פ-2065/16 1926-01-01 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים אל יצחק בן-צבי בנוגע לשהיתה של רחל ינאית בן-צבי בישיבת הועד הלאומי  ביקורה בפקיעין ועוד.
גל-16710/2 1974-10-10 רמלה – העיר העתיקה תכנית פיתוח ושיקום מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא רמלה – העיר העתיקה תכנית פיתוח ושיקום  הכוללים: שרטוטים  שיקום העיר העתיקה  תכנון מקומי  מרכז תרבות נוצרי וכומי דברים של ישיבה.
גל-2769/21 1987-07-17 מטה חגיגות ה- 40 למדינת ישראל – פרוייקט תערוכת ה-40 למדינת ישראל – ביתן מגילת העצמאות פרויקט תערוכת מגילת העצמאות לרגל חגיגות יום העצמאות ה–40 של מדינת ישראל. הסכם עבודה עם חברת גרפיק ארט על העמדת אמצעים אלקטרוניים ותאורה ביריד. התכתבות על מיקום הביתן. התכתבות עם גנז המדינה פרופ' אברהם אלסברג על אפשרות הצגת מגילת העצמאות או העתק שלה ביריד העצמאות. בקשה מצה"ל להשאלת זרקורים
חצ-9765/6 1986-04-01 ארגנטינה  – מוסלמים בארץ הכהונה
מפה-4737/1 1942-02-03 ( נקודת משטרה – סילת אד דהאהר )  Police Post – Silat adh Dhahr בתיק צילום תרשים של תכנית בנין נקודת המשטרה בסילת אד דהאהר – תכניות של קומות קרקע וא' נתונים – מס' סידורי – 049; מס' – חסר; שורטט – ע"י DB; תאריך – 3.2.42; חתימות של אדריכלים – חסרות
מפה-4751/1 1940-04-02 ( מטה המחוז ותחנת משטרה – נבלוס )   District Headquarters & 2nd Class Police Station – Nablus בתיק תרשים תכנית של מטה המחוז ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בנבלוס ( שכם ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע והמרתף ( Sub-Ground ) נתונים – מס' סידורי 029; Number B/1583; שורטט ע"י Sl; תאריך 2.4.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל; למטה באמצע רשום – בוטל ( Cancelled )
גל-22685/36 1976-02-22 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גני תקוה גני תקווה – תכנית בניין ערים
ג-2180/11 1949-08-22 הנהלה – התישבות חיילים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע להתיישבות של חיילים משוחררים: ארגוני חיילים להתיישבות – רשימת גרעינים כולל יחידות מוצא  הלוואות לשיקום משקי חיילים ועוד.
מת-29/6 1950-01-01 תעודה שהוענקה לאבא אבן תעודה שהוענקה לאבא אבן שגריר ישראל בארה"ב  בערב התרמה בו השתתף. חתימת משתתפים  תורמים וכו' דיו זהב על נייר משובח. מידות:  37X31 ס"מ
גל-2776/8 1987-05-29 מטה חגיגות ה- 40 למדינת ישראל – פרוייקט מגילת העצמאות כרך מס' 1: מבצע החתמה של אזרחי ישראל הזדהות מגילת העצמאות לרגל חגיגות יום העצמאות ה-40  צילום של החתימות המקוריות  פירוט מועדי ומקומות ההחתמה  סיכום של המבצע   פניה לעיריות שונות להשתתף במבצע ההחתמה  פירוט עלויות יחסי ציבור: מוסף פרסומי לשנת ה-40  הצעות לסיסמאות וסטיקרים  תשדירי פרסומת  התכתבות כללית (פלקט גדול עם צילום חתימות חותמי המגילה הופרד ונמצא במחסן 1).
פ-2967/11 1971-08-15 מס רווחי הון ומס שבח מקרקעין בתיק התכתבויות וניירותעמדה שהוגשו לועדה לרפורמה במיסוי בראשותו של פרופ' חיים בן שחר.
מת-24/2 1977-05-17 דיוקן של מנחם בגין דיוקן של מנחם בגין  שמן על בד  מסגרת עץ מידות: 92X80 ס"מ
מת-29/1 1979-05-08 מיקרוגרפיה של טקס חתימת הסכם השלום עם מצרים מיקרוגרפיה של טקס חתימת הסכם השלום עם מצרים באמצעות מילות חוזה השלום. כולל מכתב תודה של בגין על משלוח המיקרוגרפיה. אמן: אברהם חבה
כר-108/1 1948-07-01 הצעות לדגל של מדינת ישראל מתוך תחרות שנערכה ביולי 1948 בתיק פלקט ועליו הצעות שונות לסמל מדינת ישראל. הפלקט נערך ע"י הגנזך להצגה בתערוכת ה-50 שנערכה בתפן ב-1995 .
גל-2777/13 1986-12-15 מטה חגיגות ה- 40 למדינת ישראל – פרוייקטים שונים – הקהל התכתבות בין עמות המטה לארגון עליה לרגל לבין משרד ההסברה לקיים אירוע הקהל ממלכתי בחול המועד סוכות במסגרת חגיגות ה-40 למדינת ישראל  הצעת תכנית מפורטת למעמד  פירוט תקציב  תחקיר עם דעות של אנשי ציבור שונים על מעמד חג הסוכות בעם היהודי. הגשת בקשה לתקצוב המעמד  הזמנה רשמית למעמד הקהל. תכנית הארוע
מת-28/6 1951-05-03 אלבום מזכרת מביקור של דוד בן גוריון בארה"ב אלבום מזכרת מביקור של ראש הממשלה דוד בן גוריון בארה"ב.  קטעי עיתונות  הזמנות  כרזות ועוד. מידות (כשהוא סגור):36X31X6
מת-28/7 1973-05-14 פסיפס – דיוקן של גולדה מאיר  דיוקן מעוטר של ראש הממשלה גולדה מאיר עשוי שברי קרמיקה על לוח עץ. הוכן על ידי יעקב לוין JACOB LEVIN  וושינגטון מידות: 30X32 ס"מ
מת-28/8 1976-06-16 אלבום ציורים של ילדי גני חובה בנתיבות שהוענק ליצחק רבין אלבום ציורים של ילדי גני חובה בנתיבות שהוענק לראש הממשלה יצחק רבין בביקורו במקום. מידות: 36X25 ס"מ
מת-29/7 1997-04-18 ספר מנחמים ממניסק על פטירתו של הנשיא חיים הרצוג ספר מנחמים על פטירתו של הנשיא חיים הרצוג  ברוסית. כולל דף מידע על הנשיא לשעבר שהוכן על ידי שגרירות ישראל במינסק יום למחרת פטירת הנשיא. מידות: 22X31 ס"מ
מת-29/8 1950-01-01 אלבום תמונות שנשלח מתלמידי הקולג' הלאומי בארה"ב אלבום תמונות שנשלח מתלמידי הקולג' הלאומי בארה"ב. האלבום כולל בעיקר תמונות ופרטים קצרים על מונומנטים היסטוריים ואדריכליים בארצות הברית. מידות (כשהוא סגור): 26X30 ס"מ
מת-30/1 1980-01-01 אוסף ציורים של ילדי גנים ובתי ספר שהוקדשו ליצחק נבון אוסף גדול של ציורים של ילדי גנים ובתי ספר שהוקדשו ליצחק נבון ולילדיו.  ברכות שונות מהילדים לרפואה והצלחה. גדלים משתנים.
גל-62205/2 2005-01-31 מבני דת יבילים רשימת בתי כנסת יבילים; הצעת תקציב – בדואים – גליל – שכונות ותיקות; תכנית עבודה לפיתוח שכונות ותיקות במגזר הערבי ובמגזר היהודי.
גל-22686/20 1977-07-20 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – המרכז – גני תקווה  ממ/1194 – תכנית מפורטת להסדרת צומת  גני תקוה גוש 6720 ח' 366  97  אשר הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה "המרכז".
גל-22694/14 1957-02-01 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – חגור בתיק תכנית בנין ערים של מושב עובדים חגור.
חצ-4876/12 1975-05-01 קורסים – מנהיגי קואופרטיבים – קולומביה תזכירים  התכתבות  חליפת מברקים ומזכר (בספרדית – מטעם מרכז ללימודי קואופרציה וענייני עבודה לאמל"ט – אמריקה הלטינית) בנושא.
ג-2183/13 1948-06-08 הנהלה – בית-הספר החקלאי ע"ש כדורי התכתבויות ומסמכים בנוגע לבית הספר מיד לאחר הקמת המדינה והתאמת המוסד החקלאי למציאות החדשה.
ג-2183/14 1950-04-17 הנהלה – קבלת תלמידים לכדורי. התכתבויות בנוגע לקבלת תלמידים ובקשות להתקבל לבית הספר. שכר לימוד בבית הספר
ג-2183/15 1948-08-01 הנהלה – תלמידים ושכר לימוד – כדורי. בקשות תלמידים להתקבל לבית הספר
ג-2183/16 1949-08-17 הנהלה – קבלת תלמידים לכדורי. תיק נוסף בקשות תלמידים להתקבל לבית הספר
ג-2183/17 1949-03-07 הנהלה – חשבונות ביה"ס כדורי התכתבויות ומסמכים בנוגע לניהול בית הספר
ג-2183/19 1948-09-04 הנהלה – תוצרת המשק בביה"ס כדורי. דו"חות על מכירת תוצרת חקלאית
גל-2007/15 1953-02-01 דשנים וחומרים כימיים בע"מ – מפרץ חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות המים בנוגע לחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ: צינורות  מחירי מים  מאזנים  מצב משק המים בחברה  פרס קפלן ועוד.
מפה-5048/1 1937-01-01 ( תל-אביב – תכנית תכנון עירוני – אדמות כלנק והסביבה ) Tel Aviv – TPL Scheme 30 – Clenk Land & Neighbourhood בתיק תרשים תכנית תכנון עירוני של אדמות כלנק והסביבה על-גבי נייר שקוף שביר לבן ( בעפרון ); סומנו גבולות העיר  גבולות התכנית  גבולות המגרשים ( ללא מספרים )  אדמה בבעלות המדינה  אדמות שהוצעו בתמורה  בנין מח' המדידות המתוכנן  כבישים הקיימים והמתוכננים; כולל רחובות יהודה הלוי  קרית ספר  כורש  אוליפנט ואח'; בצד ימין למעלה – מפה קטנה של מיקום המתחם בסביבה 1:10000 סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים נתונים – מס' התכנית TP/442/37; שאר הנתונים – חסרים
גל-22696/28 1949-11-28 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר הניצחון כפר הניצחון – תכניות בנין ערים.
נ-739/84 1997-10-26 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מטה המאבק של ארגוני האיידס בישראל פנייה לבית הנשיא לסיוע בתקצוב סל הבריאות בנושא שבנדון
פ-2320/1 1933-01-03 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית  האנגלית והצרפתית בנושאים אישיים וציבוריים.
נ-734/13 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הארגון הארצי של יהודי כורדיסטאן בישראל הזמנת הנשיא לחגיגות הסהרנה של יהודי כורדיסטאן
נ-734/15 1993-05-16 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מכון העם והמדינה התכתבות עם הרב אפרים זלמנוביץ ראש המכון בעניין קידום רעיון השלום
נ-734/16 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קרן אברהם התכתבות עם מכון אברהם לדו קיום בין יהודים וערבים ובעניינו בתיק מכתב מדר' ראובן גל מנהל מכון כרמל למחקרים חברתיים על אלן סליפקא שהקים את מכון אברהם
נ-734/17 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – סובלנות התכתבות עם תנועת סובלנות – תנועה לא מפלגתית למניעת אלימות בעיקר בבקשה מהנשיא לעשות כדי למנוע קיטוב ואלימות לפני הבחירות
נ-734/18 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – תיכון אילון התכתבות עם ראש מועצת תלמידים בתיכון אילון בחולון על אפשרות של ביקור הנשיא בבית הספר
נ-734/20 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – זכרון מנחם התכתבות עם זכרון מנחם – המרכז הישראלי לסיוע ותמיכה בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בתיק מכתב מיו"ר העמותה חיים ארנטל המבקש לכלול ילדים חולי סרטן מטעם העמותה במפגש אחרון עם המלך חוסיין לפני מותו
נ-734/23 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – א.ש.ש תקשורת התכתבות על תערוכה מסין
נ-734/27 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – The Romanian Ortodox Church התכתבות עם הכנסייה האורתודוכסית הרומנית בישראל: בעיקר ברכות לחגים ובקשה  לאור הסכם השלום עם ירדן  לפתוח את אגן הטבילה על גדות הירדן לעולי רגל נוצרים
נ-734/28 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – Archbishop of Galilee התכתבות בית הנשיא עם נציגות הקהילה היוונית הקתולית בישראל. בתיק מכתב גינוי לטבח במערת המכפלה בפברואר 1994
נ-734/29 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קופטים  עדה התכתבות עם דר' אנבא אברהאם ארכיבישוף הכנסייה הקופטית בירושלים על תרומת ויצמן לתהליך השלום
נ-734/31 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – שומרונים  עדה התכתבות עם מנהיגי העדה השומרונית בישראל  בחולון ובהר גריזים  בין השאר על שמירת מעמדה של העדה בהר גריזים בעקבות החלת האוטונומיה ביהודה ושומרון בעקבות הסכם השלום עם הפלסטינים ועל פיתוח הישוב השומרוני קריית לוזה בהר גריזים
נ-734/32 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – Cutos of the Holy Land התכתבות עם האפוטרופוס של המקומות הקדושים בארץ הקודש מטעם המסדר הפרנציסקני
נ-734/33 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הסתדרות ישורון ירושלים התכתבות על השתתפות הנשיא בטקס הנחת אבן הפינה להקמת מרכז עולמי לתרבות יהודית  מפעל משותף של אוניברסיטת טורו בארצות הברית ובית הכנסת ישורון בירושלים
נ-734/34 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין התכתבות עם בית הנשיא בנושאים שונים – בעיקר הבקשות לכתוב מכתב לידידי המכללה בתיק מכתבים דומים של הנשיא חיים הרצוג וראש הממשלה יצחק שמיר מ- 1988
נ-734/35 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – האגודה לעידוד המחקר  הספרות והאומנות התכתבות עם אח"י – האגודה לעידוד המחקר  הספרות והאמנות  מיסודם של יוצאי עיראק בישראל
ג-9974/6 1992-07-01 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות – ועידת בריסל סיכומי דיונים שהתקימו בועידת בריסל באנגלית
נ-734/41 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התאחדות חברות הטלויזיה בכבלים פניית יוסף (טומי) לפיד לנשיא עזר ויצמן בעניין ביקורו בארץ של נשיא ההתאחדות האירופית לטלוויזיה בכבלים
מפה-4819/1 1940-03-14 ( תחנת משטרה – רמלה – תרשים התכנית )   Police Station – Ramle – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של תחנת משטרה ברמלה על-גבי נייר שקוף מוצהב; תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 011; מס' שרטוט – חסר; שורטט ע"י – חסר; תאריך 14.3.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 16.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות בצד שמאל – פס אדום והודעת ביטול בעפרון אדום לפי פקודת תח' לעבודות צבוריות ב- 26.3. ( Cancelled D.P.W. Order ) עם חתימה
גל-18830/6 1996-12-23 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי מוריה – אשקלון  חינוך מיוחד בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר הממלכתי דתי מוריה באשקלון
נ-735/2 1993-10-24 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קיבוץ להבות הבשן בתיק תיאור פגישת נציגי קיבוץ להבות הבשן עם הנשיא עזר ויצמן בנוגע לכוונה להעמיד לדין את האלוף עמירם לוין בקשר לחלקו באסון צאלים ב'
נ-735/4 1993-10-26 לשכת הנשיא עזר ויצמן – בית-ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים תכתובת בין הנשיא עזר ויצמן ואנשי לשכתו עם המכון הגבוה לטכנולוגיה – מכון לב. הזמנות לכינוסי יובל וקשר עם אגודת הידידים של המכון בארה"ב
נ-735/5 1993-11-08 לשכת הנשיא עזר ויצמן – להקת מחול בת-שבע בתיק מכתב מאוהד נהרין  מנהל להקת המחול "בת שבע" אל  הנשיא עזר ויצמן בדבר חשיבות האמנות לאדם ועל יחסו של ויצמן לאמנות המחול
נ-735/8 1993-10-27 לשכת הנשיא עזר ויצמן – זהב"י תכתובת בין לשכת הנשיא עזר ויצמן לבין "זהב"י (האגודה לזכויות המשפחות ברוכות הילדים בישראל)
נ-735/9 1993-11-21 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התאחדות הסטודנטים בישראל בתיק  התכתבות בין התאחדות הסטודנטים בישראל לבין הנשיא עזר ויצמן. מחאה נגד השביתה באוניברסיטאות  מחאה נגד חוסר יכולתם של סטודנטים מעזה ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ביו"ש ופעילות רחבה של ההתאחדות במטרה לעורר את דעת הקהל לנושא השבויים והנעדרים  כולל עריכת ערב הזדהות .
נ-735/10 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איגוד ישראל בריטניה וחבר העמים איגוד ישראל  בריטניה וחבר העמים מודה לנשיא עזר ויצמן על הברכות ששלח לאירועי ציון יום השנה להכרזת בלפור.
ג-2419/25 1958-01-01 לשכת השר – זבלים וכימיקלים  התכתבות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות בנושא ייצור ושימוש בדשנים כימיים  בעיקר של חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ: סקירה בנושא "הביקוש לדשנים כימיים"  פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל; סיכומי דיונים וסקירה בענין השימוש במי אמוניה לדישון שדות  דו"ח ייצור דשנים  הענקת פרס קפלן לחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ ועוד.
חצ-5758/1 1976-02-01 בקשת קולומביה לתמיכתנו
גל-62209/2 2005-02-01 תיק מבצעים בתיק תוספות סיוע הניתנות לרוכשי דירה – טבלה מתוקנת חתומה ע"י שר האוצר  בנימין נתניהו  ושר הבינוי והשיכון  יצחק הרצוג
חצ-3914/1 1969-12-01 שטחים א'
חצ-3914/2 1971-05-01 שטחים ב'
גל-19791/10 1956-02-16 לשכת המנכ"ל – חבל לכיש התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות בנוגע להקמה ופיתוח של חבל לכיש: הקמת מרכז עירוני – גתה (קריית גת)  עליות לקרקע של יישובים וגרעינים  מקומות תעסוקה ועוד.
ג-2094/53 1955-11-21 חיפה בתיק התכתבויות בנוגע לחוק עזר לחיפה (אגרת היתר לעקירת עצים)  הצעת חוק עזר לחיפה בדבר שימור עצים
גל-62350/11 1995-11-21 הרכב ועדות השרים + תקנון לעבודת הממשלה קווי יסוד של ממשלת פרס. חלוקת תיקים. הסכם קואליציוני העבודה – מרצ לקראת הקמת ממשלת שמעון פרס. נוסח ההזמנה לועידת מדריד.
גל-62109/8 2005-09-01 התנתקות – נצר חזני  מגדל אייל  כפר דרום  אשקלון  כרמיה  יד בנימין פרוטוקולים של סיכומי דיונים וסיורים בישובים שיועדו לפינוי במסגרת תכנית ההתנתקות. נצר חזני  מגדל אייל  כפר דרום  אשקלון  כרמיה  יד בנימין
חצ-2625/21 1961-12-01 הכשרת מורים אפריקנים לערבית
חצ-2625/22 1958-12-01 כללי-גמעית אל אסלם-אוניברסיטה אסלאמית
חצ-4432/3 1970-09-30 לבנון
חצ-4470/10 1969-09-01 יהודה ושומרון שכם
גל-18980/3 1998-12-01 המנכ"לית שלומית עמיחי – הכשרה והסמכה לניהול בית ספר (מכון סולד) בתיק התכתבויות בנוגע להכשרה והסמכה לניהול בית ספר  עמודים 72-118 ועמודים 121-222 – מתן קרדיט למכון סאלד
חצ-2403/16 1951-01-01 מדיניות רוסיה במזרח התיכון סקירות  גילויי-דעת  אינפורמציה ושיחות עם נציגים רוסיים.
חצ-9336/3 1978-09-01 פסגת קמפ-דיוויד
חצ-9336/1 1981-08-01 תכנית פהד (תכנית השלום הסעודית)
חצ-4473/2 1970-09-30 לבנון כרך ב'
גל-17495/2 1994-06-28 לשכת השר יעקב צור – מנהל מקרקעי ישראל – החלטות  כרך ב דיונים ומחלוקות בעניין החלטות מינהל מקרקעי ישראל בקשר לשינוי ייעודן של קרקעות חקלאיות ובעניין הרחבת מושבים  קיבוצים וישובים חקלאיים  רישום זכויות חקלאים בקרקע  הצעת מדיניות להפשרת קרקעות חקלאיות  תיקונים של משרד החקלאות לחוק התכנון והבניה  טיוטת דוח ועדת פוגל מ-30.6.94  מחלוקת על מסקנות הועדה וחוות דעת של עורך דין חיים צדוק על טיוטת הדוח של ועדת פוגל  הצעת חוק של חבר הכנסת אלי גולדשמיט בעניין רישום זכויות החקלאים בקרקע ועוד
גל-19800/4 1974-05-17 לשכת המנכ"ל – המועצה לשיווק פרי הדר. התכתבויות ודו"חות בנושא
גל-19807/10 1973-03-04 לשכת המנכ"ל – המועצה לשיווק פרי הדר. דו"חות שיווק
גל-19808/3 1973-06-26 לשכת המנכ"ל – נזקים. התכתבויות ומסמכים בנוגע לפיצוי חקלאים על נזקי טבע שפגעו בתוצרת החקלאית
גל-19805/4 1960-04-07 לשכת המנכ"ל – ועדת הארבעה בענין הירקון התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל המים בנוגע לאפיק הירקון ומימיו.
גל-18987/8 2000-01-19 המנכ"לית שלומית עמיחי – מכללות אקדמאיות להכשרת מורים הכשרות מורים; תקציב המכללות; הרחבת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל; ייצוג לכל פלחי האוכלוסייה באוניברסיטאות מכללת עמק הירדן- פירוט תוכנית לימודים
מ-1814/49 1936-10-14 Applications for a Licences to sell Intoxicating Liquors-בקשות לרישיונות למכירת משקאות משכרים במיכל תיקי פרט של מבקשי רישיונות למכירת משקאות משכרים. [מספרים מקוריים מ – 1 עד 90. מספרים 11  16  39  51 – 53  66  67  72 – 75  79 חסרים]. יהודה מנצור
חצ-2432/7 1949-03-01 וש"נ (ועדת שביתת הנשק) לבנון – דו"חות  התכתבות
פ-2320/12 1933-11-10 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה העברית והצרפתית מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
נ-739/73 1997-09-09 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עמותת עדי עד הנצחות התכתבות לגבי תמיכת הנשיא ממפעל ההנצחה שבנדון מכתב הנשיא בעברית ובאנגלית לתמיכה בפעולות העמותה
נ-732/19 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קבוץ גזר פגישת הנשיא עם נבחרת הנוער לבייסבול היוצאת לייצג את ישראל בתחרות בגרמניה
נ-732/26 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – לקוממיות לקוממיות – מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו: מכתב נלווה לחוברת בנושא זהירות בדרכים ומכתב תשובה מבית הנשיא
נ-732/28 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הקהילה הבאהית הבינלאומית התכתבות בית הנשיא עם ראשי הקהילה הבהאית הבינלאומית בחיפה  הזמנתו לביקורים  ברכות לחגים  מיגע על הקהילה
נ-732/29 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הועד האולימפי בישראל התכתבות בית הנשיא עם הוועד האולימפי הבינלאומי והוועד הישראלי  מכתב אלכס גלעדי לנשיא על היבחרו כנציג ישראל לוועד האולימפי הבינלאומי
ג-395/12 1949-11-13 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – תכנית להסברה פנימית בארץ ובשטח הפלסטי והגרפי. בתיק התכתבות בעניין הכנת תכנית לפרסום ברחבי הארץ בנושאים שונים כגון פריון העבודה  צנע  מיסוי וכד'
ג-395/19 1950-07-11 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – סמל ספורטיבי לנבחרות ישראל בתיק התכתבות מול משרד החינוך בנוגע לסמל רשמי לנבחרות ישראל בספורט.
ג-395/20 1950-03-21 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – סמל הנכים בתיק התכתבויות בנוגע לסמל הנכים לנכי מלחמת השחרור וזכויות יתר לעונדי סמל זה.
ג-395/22 1949-10-23 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – סמלי עלייה בתיק התכתבות בנוגע להכנת סמל לקציני העלייה בבקרת הגבולות.
ג-395/26 1949-09-28 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – סמל לתוצרת ירושלים בתיק התכתבות בנוגע להכנת סמל לתוצרת ירושלים.
נ-739/75 1997-10-19 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ועד ציבורי לשמר את האתרים היהודיים הקדושים בוילנה פנייה לבית הנשיא לסייע בהשבת ספרי תורה מוילנה ציון בית הנשיא כי העניין טופל ללא הבהרות נוספות ספרי התורה הושבו לבסוף רק למעלה משלוש שנים מאוחר יותר – בינואר 2001
נ-739/78 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בתיק תכתובת בנוגע לשביתות והסכמי שכר עם הדור הצעיר של המחנכים באקדמיה בישראל
נ-739/81 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הסתדרות המורים בתיק בקשות חסות בית הנשיא לאירוע בתחום החינוך כמו גם התכתבות בנוגע להסכמי שכר של מורים
פ-2320/13 1932-02-08 מכתבים מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י. מכתבים בשפה העברית והצרפתית מאנשים שונים לאיתמר בן-אב"י בנוגע לתפקידו כעורך העיתון "דרור".
חצ-6898/1 1980-06-01 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכום שיחה  טיוטות המסמכים וכו'
מת-23/7 1982-01-01 כרזת הזמנה לצעדה – March for soviet jewry כרזת הזמנה לצעדה – March for soviet jewry מידות: 37X59 ס"מ
מת-23/8 1985-04-07 אמנה למען יהודה ושומרון וחבל עזה אמנה למען יהודה ושומרון וחבל עזה מודפסת על מתכת (על בסיס עץ)  כולל חתימות של אישים שונים. הוגשה לראש הממשלה יצחק שמיר על ידי המועצה המקומית רמת ישי. מידות: 65X35 ס"מ
מת-24/1 1952-01-01 דיוקן אישה (שרה דורון?) דיוקן אישה (שרה דורון?)  שמן על בד  מסגרת עץ הצייר: דוד כהן מידות: 94X124 ס"מ
מת-24/3 1980-12-19 דיוקן של מנחם בגין דיוקן של מנחם בגין  שמן על בד  מסגרת עץ. הוענק לראש הממשלה על ידי הציירת עדית צעירי. מידות: 59X73 ס"מ
מת-24/4 1978-01-01 ציור בריאת האדם ציור בריאת האדם  נשלח לרה"מ מנחם בגין  אותה תמונה נשלחה לנשיא מצרים אנואר סאדאת. שם השולח: קבוצה מאלבמה  ארה"ב מידות: 62X123 ס"מ
מת-24/5 1977-01-01 ציור דגלי ישראל ומצרים שלובים דגלי ישראל ומצרים שלובים  שמן על בד. כתובת הקדשה  דגלים של ידידות (אנגלית).  שם האומן: טריל ג'ונסון Terryl Johnson  ארה"ב מידות:100X70 ס"מ
מת-24/6 1991-01-01 דיוקן של יצחק שמיר דיוקן של יצחק שמיר על רקע נמל יפו  שמן על בד חתום: JMS(?) מידות: 88X74 ס"מ
מת-24/7 1977-01-01 ציור של אנואר סאדאת  מנחם בגין וג'ימי קרטר  העתק ציור דיוקנאות מנהיגי המדינות החתומות על הסכם השלום בין ישראל למצרים מביטים אל האופק. שם האומן: ג'והן זקו John Zaccheo מידות: 62X78 ס"מ
מת-24/8 1979-01-01 ציור קולאז' של אנואר סאדאת  מנחם בגין וג'ימי קרטר העתק ציור דיוקנאות מנהיגי המדינות החתומות על הסכם השלום בין ישראל למצרים מביטים אל האופק. יונת שלום  החתימה על ההסכם  קמפ דויד  חיבוק בין בגין לסאדאת. שם האומן: Sol Schreibman מידות: 70X76 ס"מ
מת-24/9 1977-01-01 ציור אוטופי של חייל יהודי וחייל ערבי עם יונת שלום ציור אוטופי של חייל יהודי וחייל ערבי עם יונת שלום דורכים על כלי נשק ישנים. ברקע  טנק עם תותח שבור. כיתוב בערבית: משריף ח'ואג'ה  באקה אל-גרבייה. לאדון אליעזר (עזר?) ויצמן. שמן על בד. מידות: 79X50 ס"מ
מת-24/10 1972-03-15 מגילת אזרחות כבוד משותפת של נצרת ונצרת עילית  נשלחה לרה"מ גולדה מאיר מגילת אזרחות כבוד משותפת של נצרת ונצרת עילית  נשלחה לרה"מ גולדה מאיר. חתומים: מרדכי אלון  ראש מועצת נצרת עלית וח"כ סייף אלדין זועבי  ראש העיר נצרת. כתובה בדיו על קלף  מסגרת מהודרת.  מידות: 50X93 ס"מ
חצ-6820/13 1975-07-01 לשכת המנכ"ל – איראן דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  תדריכים אודות התנהגות עם עמיתים איראניים מ- 9.9.75
פ-3142/12 1973-03-10 התכתבות עודד אבישר התכתבות בין עודד אבישר למנהל "יד יצחק בן צבי" יהודה בן-פורת וגורמים נוספים בנוגע למחקריו על תולדות יהודי חברון וטבריה ובנושאים נוספים  מאמר עיתונות עלמחקריו של אבישר בעיתון "דבר"  10.3.1973.
ג-271/29 1948-09-08 מחלקת נסיעות – רשיונות לפקידים ממשלתיים נסיעות פקידים ממשלתיים-רשיונות לעובדי מדינה.
ג-278/37 1948-07-04 דו"ח שבועי על פעולות חקירה דו"חות סטטיסטיים שבועיים של המדור לחקירות ומשפטים על קובלנות  התראה ופתיחת תיקים (מספר הקובלנות והפעולות-התראות  ביטול והעברה לתובע).
חצ-6876/8 1983-02-01 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  נאומים וכו' מהתיק הוצאו מסמכים העוסקים בחומר מודיעין גולמי ובפרסומי מודיעין. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2073. מסמך נוסף הוחזר לתיק והתיק הועבר לסריקה מחודשת.
גל-62216/13 1987-08-20 שיקום שכונות התכתבויות וטפסים בנושא עבודות והלוואות לזכאים במסגרת פרויקט שיקום שכונות; מדריך למשתמש במערכת הממוחשבת לשיקום שכונות.
נ-738/16 1995-01-08 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מרכז טיפוח יזמות בישראל בתיק התכתבות בנוגע לטיפוח יזמות עסקית בישראל
פ-2324/55 1927-03-01 מכתב מיהודה מלר לאיתמר בן-אב"י. מכתב ובו בקשה לפרסם את מאמריו של איתמר בן-אב"י בירחון היהודי-צרפתי "LA REVUE LITTERAIRE JUIVE" שהוא עורכו.
גל-62114/6 1990-06-01 קרית גת תכנית אב להרחבת הישוב  סקר בקרס המושבים סביב קריית גת
נ-738/25 1995-03-14 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מוזיאון השעווה הישראלי בתיק בקשות לנשיא ליצירת פסל שעווה בדמותו שיוצג במוזיאון השעווה הישראלי המוזיאון נסגר בשנה המתוכננת ולא ברור אם הרעיון יצא אל הפועל בתיק תשובת הנשיא
נ-739/72 1997-11-04 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית גני תקווה התכתבות אל הנשיא בנוגע לאתר חיריה וקריאות לפינויו
גל-60381/12 2004-01-01 גני תקווה  גוש חלב דוחות כספיים מפורטים כולל דוחות ביקורת של גני תקווה וגוש חלב תקבולים  הפירוט הכנסות  הוצאות תקציב וכו'
חצ-7067/12 1981-03-01 משנה למנכ"ל ח. בר-און  – קנדה התכתבות פנימית עם נציגויות; סקירות  חילופי אגרות בין רה"מ לבין רה"מ חבל קוויבק
ג-279/26 1950-02-28 מפקד לשיכון מפקד לשיכון – שאלון
נ-732/33 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התנועה למען איכות השלטון בישראל התכתבות בית הנשיא עם התנועה לאיכות השלטון בנושאים שונים כגון – חנינות בשנת היובל  התערבות הנשיא בהקדמת הבחירות  טענות בדבר פוליטיזציה של מוסד הנשיאות  מפלגת ש"ס נגד מערכת המשפט ועוד
נ-732/36 1998-06-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (כרך 2) התכתבות בית הנשיא עם אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בעניינים שונים. בתיק מכתב של הנשיא ויצמן לנשיא ארה"ב לשעבר קרטר בעניין ועידה לרגל עשרים שנה לקמפ דייוויד
נ-732/37 1998-06-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – נווה שלום התכתבות בית הנשיא עם הישוב המשותף נווה שלום בעניינים שונים ובעיקר בנושא התכנית להקמת שכונה חמשפחות יוצאי הימ"מ בסמוך ליישוב  שהוקם על אדמות שנרכשו ממנזר לטרון  והחשש שהקמת השכונה לא תאפשר לישוב להתרחב ותבטל את אופיו המיוחד
נ-732/39 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – נעל"ה התכתבות על פרויקט נעל"ה – נוער עולה ללא הורים  בקשות לסיוע ממשרד השיכון והקליטה  ההחלטה לסגור את הפרויקט ולהעביר את הנושא לטיפול הסוכנות היהודית  פירוק נעל"ה  קליטת ילדים עולים מאתיופיה במסגרות חינוך של הקיבוצים ובפרט במוסד חינוכי של השומר הצעיר – מבואות עירון  והתנאים הנדרשים לשם כך
נ-732/41 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית כרמיאל התכתבות בנושאים שונים  בין השאר על טקס בר מצווה לילדי עולים מחבר העמים ומאתיופיה
נ-732/44 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודה לידידות ישראל – צרפת מכתב אחד בלבד בעניין אירוע לעת מאה שנים לפרשת דרייפוס
נ-732/45 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית בית-שמש התכתבות עם המרכז לטיפול בבעיות חברתיות בבית שמש  עם שלום פדידה ראש עיריית בית שמש ועם האגודה למניעת אלכוהוליזם ברמת גן על ביקורים אפשריים של הנשיא ותמיכה במפעלים אילו
נ-732/46 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – חיים וסביבה התכתבות הארגון "חיים וסביבה – ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה" עם בית הנשיא בבקשה לחזק את תרומת הנשיא להגברת התודעה בכל הקשור לאיכות הסביבה ואקולוגיה
נ-732/47 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – שישים פלוס בתיק מכתב אחד בלבד מעמותת ששים פלוס – הארגון לאזרח המבוגר
נ-732/48 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התאחדות התעשיינים התכתבות עם התאחדות התעשיינים  הזמנות לאירועים  דף פתיחה מאת הנשיא ויצמן לספר התעשיינים  תכנית כלכלית חברתית ל-2020  התכתבות על בעיות המשק הישראלי  המיתון והאבטלה  צמצום מספר העובדים הזרים והחלפתם בעובדים ישראלים ופלסטינים  אינפלציה  חיזוק התעשייה בירושלים  שאלת השתתפות הנשיא בקמפיין לעידוד רכישת תוצרת הארץ (כחול לבן) ועוד
גל-22775/19 1966-07-01 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חגור תכנית בניין ערים של מושב עובדים חגור.
גל-22775/20 1973-02-01 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חגור תכנית בנין ערים של מושב עובדים חגור.
נ-738/28 1995-03-16 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ל.כ.ן לקידום כדורסל וספורט נשים התכתבות בנוגע להענקת גביע בכדורסל נשים עם בית הנשיא
נ-739/56 1996-10-10 לשכת הנשיא עזר ויצמן – תיכון טכנולוגי חולון עדכון בית הנשיא אודות כוונה להפיק מחזמר בבית הספר על משפחת ויצמן ותשובת בית הנשיא
ג-272/22 1948-11-09 שיכון פליטים  משמר העם מכתבים ובקשות על שיכון פליטים ועל פינוי בניני בתי-ספר ממשפחות פליטים. לתיק מצורפת חוברת בנושא מוסדות החינוך לבנות (שפיצר) ירושלים-תולדות המוסדות  דרכי עבודתם וכו'. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-1553/15 1910-01-01 לוי אשכול – מכתבים  תמונות  גלויות  תעודה פרוטוקול
חצ-6803/7 1972-01-01 לשכת המנכ"ל – פליטים השתלבותם הכלכלית של הפליטים הערביים בשטחים – תזכירים  סקירות  הצעות  נתונים סטטיסטיים; דיווחים פנימיים ( כולל ראשי-פרקים לשיחה עם רוברט מקנמרה  נשיא הבנק העולמי לפתוח )
חצ-6997/2 1977-01-01 מנכ"ל  שלמה אבינרי – התכתבות התכתבות עם משרדי הממשלה  אנשי משה"ח  אישים ומוסדות בארץ וחו"ל בענינים שונים; חוות-דעת משפטיות וכו' ( כולל מכתב ממשטרת ישראל בנושא " הכושים העבריים " וכו' )
ג-278/49 1948-08-19 מחלקת נסיעות  פקידים תגבור מחלקת הנסיעות בשני עובדים.
ג-395/30 1949-05-15 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – דגלי וסמלי התעופה בתיק התכתבוית ודוגמא לדגל התעופה האזרחית וכן התכתבויות בנושא סימולי דרגות לעובדי התעופה האזרחית.
ג-395/31 1949-07-20 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – קביעת תמונתו הרשמית של ד"ר בנימין זאב הרצל ז"ל בתיק התכתבויות מול קרן היסוד  הסוכנות היהודית  קק"ל וצלמניה "פרי אור" בעניין בקשה לקבלת תמונות מהם לצורך קביעת תמונתו הרשמית של ד"ר בנימין זאב הרצל ז"ל. לבסוף נבחרה תמונה מתוך התמונות שנשלחו ע"י צלמניה "פרי -אור". בתיק התכתבויות בלבד ללא תמונות.
ג-395/33 1949-09-08 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – סמל לבית הספר לאחיות בתיק התכתבויות ודוגמא לסמל לבית הספר לאחיות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-396/6 1948-01-01 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – הצעות לסמלים וחותמות של גופים ציבוריים בתיק דוגמאות לחותמות וסמלי הנוטריון הציבורי  בתי המשפט שלום  עליון ומחוזי  קונסוליית ישראל בניו יורק  לשכת נשיא המדינה  משרד ההוצאה לפועל  המקפח על התעבורה בדרכים ומשרד הביטחון. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-396/8 1948-01-01 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה –  הכנות גרפיות וציורים עבור תעודות רשמיות בתיק הכנות גרפיות וציורים עבור תעודות רשמיות ודוגמא לשטר מקרקעים שמי. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49759/9 2003-03-01 פניות ציבור  5 פניות ותלונות מאישים בארץ ובחו"ל לשר המשפטים יוסף לפיד ואישים אחרים ( העתקים לשר לפיד )  תשובות המשרדים ועוד ( כולל מכתבי מר אדריאן ויינר מדבלין אירלנד לראש המפלגה השמרנית  ראשי רדיו BBC ואישים אחרים בבריטניה – העתקים לשר לפיד )
נ-739/63 1997-01-20 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית כפר שמריהו בתיק התכתובת בנוגע להזמנת הנשיא לעצרת בכפר שמריהו
נ-739/64 1997-05-28 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המכללה האקדמית נתניה פניית לשכת הנשיא בעניין הכשרת מהנדסים
נ-739/65 1996-12-31 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הוצאת הקיבוץ המאוחד בקשה למתן חסות הנשיא לכתיבת ספר המחבר בין דת  חילוניות ומסורת ישראל
פ-2322/8 1935-01-06 התכתבות בין איתמר בן-אב"י לבין אנשים שונים. התכתבות של איתמר בן-אב"י בשפה העברית  האנגלית והצרפתית עם אנשים שונים בנוגע לעבודתו בקרן הקימת לישראל.
פ-3075/7 1949-06-14 הצעות תקציב לשנת 1949/50 הצעת תקציב להכנסה והוצאה לשנת הכספים 1949/50  הצעת תקציב של מנהל התכנון לשנה זו שהוגשה עם מכתב נלווה ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת דוד צבי פנקס.
פ-3075/8 1948-10-01 תקציב המדינה – נאומים של דוד צבי פנקס בכנסת ובמועצת המדינה נאומים של דוד צבי פנקס במועצת המדינה הזמנית ובכנסת (בה כיהן תקופה ארוכה כיו"ר ועדת הכספים) בנושא תקציב המדינה והחקיקה הקשורה אליו.
פ-3075/9 1948-12-01 כלכלה וכספים – נאומים של דוד צבי פנקס בכנסת ובמועצת המדינה נאומים של דוד צבי פנקס במועצת המדינה הזמנית ובכנסת (בה כיהן תקופה ארוכה כיו"ר ועדת הכספים) בנושא המדיניות הכלכלית של הממשלה  חוקים בעלי אופי כלכלי ונושאים כלכליים נוספים.
פ-3075/10 1933-01-01 כלכלה וכספים – נאומים ומאמרים של דוד צבי פנקס נאומים ומאמרים של דוד צבי פנקס בנושאים כלכליים שונים: יוזמה פרטית ותכנון  יחסי עבודה  בנקאות וכספים  המדיניות הכלכלית של תנועת "המזרחי" ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3075/11 1928-03-01 כלכלה וכספים – נאומים ומאמרים של כותבים שונים גליונות כתבי עת ומאמרים בעברית ובאנגלית של כותבים שונים (אליעזר קפלן  פרץ ברנשטיין ואחרים)  ברובם בעיתונים יומיים ובכתבי עת שנסגרו  העוסקים בנושאים כלכליים שונים הקשורים לתחומי פעילותו של דוד צבי פנקס.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3077/6 1952-08-14 מכתבי ומברקי תנחומים למשרדי התחבורה והחוץ על פטירת השר דוד צבי פנקס מכתבי ומברקי תנחומים למשרדי התחבורה והחוץ על פטירת שר התחבורה דוד צבי פנקס  מאת מוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל ומאת נציגי מדינות שונות (המכתבים הועברו ע"י המשרדים הנ"ל אל אלמנת השר לאה פנקס).
פ-3077/8 1977-03-01 בנתיבי חסד ואמת – ספר השנה של חברא קדישא בתל-אביב-יפו והמחוז ספר השנה כולל מדור מיוחד לזכרו של שר התחבורה המנוח דוד צבי פנקס (הספר נשלח עם מכתב נלווה לאלמנתו לאה פנקס). הספר כולל מאמרים מאת הרבנים הראשיים של תל-אביב חיים דוד הלוי ויצחק ידידיה פרנקל ושל ראש המועצה הדתית בתל-אביב פנחס שינמן.
ג-7986/4 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – תיק מרואיינים תקצירי עדויות בפני מרכז הועדה עורך-דין חנן פיינגולד.
ג-7986/7 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – מסמכים ששימשו להכנת הדו"ח כתב מינוי לועדה  דפי נתונים על הדמוגרפיה של ירושלים  חוות-דעת על סגירת כבישים בארץ  החלטת בג"צ בענין כביש בר-אילן ועוד.
ג-7986/9 1996-01-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – תקדימים וסמכויות משפטיות תקדימים וסמכויות משפטיות בענין סגירת כבישים בארץ  פסקי-דין  חוות-דעת משפטיות  סיכום החלטת "ועדת שטורם" שקדמה ל"ועדת צמרת" לענין סגירת רחוב בר-אילן ועוד.
ג-7986/10 1996-10-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – דו"ח הועדה.
ג-4023/1 1948-01-01 ועדת הסמלים הממשלתית  – הצעות ודוגמאות בתיק שרטוטי הדגמה לדגל שבעת הכוכבים.
חצ-6834/2 1982-01-01 לשכת המנכ"ל – יחסי ישראל – ארה"ב – כללי דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  חילופי איגרות בין רה"מ ( מנחם בגין ) לנשיא ( רונלד רייגן ) וכו' ( כולל רישום שיחת רה"מ עם אלכסנדר הייג ב- 14.1.82 )
פ-583/25 1947-05-16 מוסדות לאומיים – הסוכנות היהודית התכתבות בדבר תמיכה בפעולות האגודה ובדבר הקשרים עם המחלקה המדינית ונציגי הסוכנות בחו"ל בעניין התערבותם לטובת העצורים בפני הממשלה בלונדון ומוסדום האו"ם.
פ-3073/10 1934-06-27 יהדות התפוצות ועליה לארץ – פועלו של דוד צבי פנקס מאמרים  נאומים ושיחה ברדיו של דוד צבי פנקס  בנושאים הקשורים ליהדות התפוצות ולעליה לארץ (במיוחד על יהדות אוסטריה  הונגריהה וארצות הברית)  מכתבים יוצאים של פנקס וקטעי עיתונות בנושא  תזכיר וביוליטין של "הליגה הבינלאומית להצלת יהדות ערב" שנשלחו אל פנקס.  בתיק גם סיכום מאת יצחק בן-צבי על "המכון לחקר העדות היהודיות במזרח התיכון".  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3075/3 1949-02-01 ועדת הכספים בראשות דוד צבי פנקס מכתבים יוצאים ונכנסים של ח"כ דוד צבי פנקס כיו"ר ועדת הכספים של הכנסת (ולפניה של מועצת המדינה הזמנית) בענייני הועדה ובנושאים כלכליים שונים. בין המכותבים: שר האוצר אליעזר קפלן חברי כנסת מהוועדה (ביניהם שושנה פרסיץ (עמודים 283 – 286) ויוחנן בדר (עמוד 329)). פרוטוקולים מישיבות הוועדה  הצעות תקציב  דו"ח באנגלית על ענף הפרדסים  סיכומים בכתב ידו של פנקס ועוד.
פ-3074/20 1948-08-01 התכתבות בין דוד צבי פנקס לשר האוצר פקודת מס הכנסה – 1948  התכתבות בין דוד צבי פנקס (כחבר הועדה לכספים וכלכלה במועצת המדינה הזמנית)  שר האוצר אליעזר קפלן וגורמים נוספים במשרד האוצר ומחוצה לו (ביניהם ראש עיריית תל אביב ישראל רוקח) בנוגע לפקודת מס הכנסה  תקציב המדינה ועניינים כלכליים נוספים  הצעות להעלאה בשעורי המיסים ועוד.
פ-3075/5 1949-05-01 ועדת הכספים בראשות דוד צבי פנקס – דיוני התקציב ומס הכנסה חוק התקציב לשנת 1949/50  הסתיגויות והצעות לשינויים בחוק  מכתב מיו"ר ועדת הכספים דוד צבי פנקס לשר האוצר אליעזר קפלן ומכתבים מח"כים שונים אל פנקס בנוגע לתקציב ולנושאים כלכליים אחרים (ביניהם: זכויות נשים בעבודה)  סיכומים בכתב ידו של פנקס  הצעת חוק הארנונה מטעם ח"כ ד"ר יוחנן בדר ועוד.
פ-3075/6 1949-10-10 ועדת המשנה של ועדת הכספים בראשות דוד צבי פנקס פרוטוקולים של ועדת המשנה לענייני מס הכנסה של ועדת הכספים של הכנסת בהשתתפות יו"ר הועדה דוד צבי פנקס וחברי הכנסת ד"ר יוחנן בדר  אברהם הרצפלד  ברל רפטור  ישראל רוקח ואחרים ובהשתפות מוזמנים לוועדה: החשב הכללי מרדכי זגגי  מנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית לוי אשכול  מזכ"ל הסתדרות העובדיפ פנחס לובליאנקר (לבון)  מנכ"ל בנק לאומי אהרן ברט ואחרים. הפרוטוקולים דנים בענייני מיסוי  בעניין חוב הסוכנות היהודית  בעניני שיכון עולים ועוד.
פ-3076/18 1952-08-14 קטעי עיתונות על מותו של השר דוד צבי פנקס קטעי עיתונות בעברית וביידיש הכוללים דיווחים על מותו והלווייתו של שר התחבורה דוד צבי פנקס וסקירות על דמותו.
פ-3076/19 1952-08-15 נאומים  מאמרי הספד וקטעים שונים לזכרו של השר דוד צבי פנקס נאומים ומאמרי הספד לזכר שר התחבורה המנוח דוד צבי פנקס של ראש הממשלה דוד בו-גוריון (נרום במליאת הכנסת)  שר החינוך בן-ציון דינבורג (דינור)   תפילה לזכרו מאת הרב הראשי לישראל בן-ציון מאיר חי עוזיאל  קטעים לזכרו בבטאונים של תנועת "המזרחי" וגורמים אחרים ועוד.
פ-3077/5 1952-08-14 מכתבי ומברקי תנחומים להסתדרות "המזרחי" ולבנק "המזרחי" על פטירת השר דוד צבי פנקס מכתבי ומברקי תנחומים להסתדרות "המזרחי" ולבנק "המזרחי" על פטירת שר התחבורה דוד צבי פנקס  מאת מוסדות  ארגונים ואישי ציבור.
חצ-6817/12 1974-01-01 לשכת המנכ"ל – רפ"ג ( מערב גרמניה ) דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל
פ-3075/12 1932-01-17 כלכלה וכספים – מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס בעניינים כלכליים שונים הקשורים לפעילותו הציבורית והעסקית. בין המכותבים:   שר האוצר אליעזר קפלן  התעשיין פרנק כהן  מנכ"ל בנק אנגלו פלסטינה (לימים בנק לאומי)  ד"ר אהרן ברט  יו"ר התאחדות בעלי התעשיה בא"י אריה שנקר (עמוד 132)  עורך העיתון "מעריב" עזריאל קרליבך (עמוד 2)ואחרים.
גל-2657/13 1976-01-01 המלצות הועדה למעמד האישה המלצות הועדה למעמד האישה שבט תשל"ח (פברואר 1978). מינוי חברי ועדה.
תת-27/17 1925-11-17 חברות אשלג התכתבות  תזכירים  דו"ח חברת אשלג א"י (הועתק מ-"Palestine Post" מ- 11.1.49)
פ-3075/16 1936-10-15 חברת "שמשון" והקשרים בינה לבין דוד צבי פנקס ויורשיו נוסח חוזה בין חברת "שמשון" – בתי חרושת ארץ-ישראליים למלט-פורטלנד בע"מ לבין דוד צבי פנקס לגבי צירופו להנהלת החברה (1936)  חוברת ודוחו"ת באנגלית על עבודת החברה  מכתב ממשפחת פנקס להנהלת החברה בנוגע לרישום אלמנתו לאה פנקס כיורשתו של פנקס בהנהלת החברה (1964) ועוד.
פ-3070/17 1935-12-01 כתבות וקטעי עיתונות בעברית ובאנגלית על דמותו של דוד צבי פנקס כתבות וקטעי עיתונות על דמותו של דוד צבי פנקס כאיש ציבור (פעיל בתנועת "המזרחי"  ח"כ  שר וכו') ועל אישיותו.
פ-3070/18 1936-02-01 כתבות וקטעי עיתונות ביידיש  גרמנית והונגרית על דמותו של דוד צבי פנקס כתבות וקטעי עיתונות על דמותו של דוד צבי פנקס כאיש ציבור ועל אישיותו. רוב הכתבות הן מ-1951-1952 מתקופת כהונתו של פנקס כשר התחבורה.
פ-3070/19 1949-06-01 כתבות וקטעי עיתונות בעברית  יידיש והונגרית על דמותו של דוד צבי פנקס ועל תנועת "המזרחי" כתבות וקטעי עיתונות על פעילותו הפרלמנטרית  המדינית והפוליטית של דוד צבי פנקס ועל תנועת "המזרחי" שבמסגרתה פעל. אחד מקטעי העיתונות הוא מכתב גלוי אל פנקס בנושא החינוך במחנות העולים.
פ-2324/15 1930-01-01 מכתב מיצחק שלוסברג לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה העברית באותיות לטיניות מיצחק שלוסברג לאיתמר בן-אב"י בנוגע למאמר שרצה לפרסם. התאריך משוער.
פ-2324/16 1930-01-01 איתמר בן-אב"י – דף ממילון עברי (תעתיק לטיני)-אנגלי. דף ממילון עברי (באותיות לטיניות)-אנגלי שהגה איתמר בן-אב"י. התאריך משוער.
ג-7984/1 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – פרוטוקולים לאחר הגהה
ג-7985/1 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – פרוטוקולים פרוטוקולים עם תיקונים בכתב-יד לקראת הגהה. כרך א'
ג-7985/10 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – תיקי עמדות עמדות שהוגשו לועדה עם העדויות ועמדות שהוגשו ללא קשר לעדויות  ניירות עמדה של מוסדות ואישי ציבור  הצעות סיכום של חברי הועדה ועוד.
ג-7985/11 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – דואר נכנס  כללי מכתבים מאישי ציבור בענין יחסי חילונים-חרדים.
ג-7986/1 1996-09-01 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת – מינהלה הזמנת עדים לועדה  הזמנת חומר  ציוד  מזון  דו"חות נוכחות של חברי הועדה ועוד.
פ-2324/13 1929-04-26 מאמר בנושא פועלו של איתמר בן-אב"י. העתק מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" על פועלו של איתמר בן-אב"י בנושא הכתב העברי באותיות הלטיניות.
גל-48751/2 1985-01-01 [דין וחשבון של הצוות לבדיקת ההסדרים התחיקתיים בשוק ההון] חלק א' המשך בתיק 3. דין וחשבון של הצוות לבדיקת ההסדרים התחיקתיים בשוק ההון.
תת-27/19 1946-03-15 אוסף "המדינה בדרך" שהוכן ע"י סופיה יודין מכתבים ותזכירים שונים באנגלית אשר הוגשו לועדת אונסקו"פ – הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל (United Nations Special Committee on Palestine): טיוטת החלטת או"ם על מעמד ירושלים (26.1.1948)  "למען צדק  חירות ושלום"/ לוחמי חירות ישראל  שימועים ציבוריים בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל (15.3.1946)  "התעשייה היהודית בארץ ישראל"  "חברת אשלג ארץ-ישראלית"  "נשים יהודיות ובנייתה מחדש של ארץ ישראל"  "מערכת הצדק בארץ ישראל"  תזכיר מאת הקהילה התימנית דרך הועד הלאומי  תזכיר מאת התאחדות עולי רומניה ועוד.
תת-27/30 1935-08-01 חומר של הקונסוליה הגרמנית חומר קונסולרי  הענקת דרכונים  כרטסות של חברות יהודיות  חשבוניות ועוד.
פ-2324/2 1930-01-01 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. קורות החיים של האר"י (יצחק לוריא אשכנזי)  יליד המאה השש עשרה  שליקט איתמר בן-אב"י.
תת-15/6 1953-10-01 חברת השילומים בתיק מסמכים הקשורים להסכם השילומים: ריכוז חומר לתכנית האניות  דו"חות חודשיים על ביצוע הסכם השלומים וסיכומי ישיבות.
פ-2324/82 1931-05-07 מכתב מ"קרן היסוד לארץ ישראל" לאיתמר בן-אב"י. מכתב מ"קרן היסוד לארץ ישראל" לאיתמר בן-אב"י ובו מובעת תודה על השתתפותו באספה מטעמם.
תת-1/14 1932-02-18 מכתב תשובה של נציב עליון א. ווקופ לשופט עליון (בעילום שם) לגבי תביעה נגד עורך עתון מצרי בענין המופתי מ-18.2.32
תת-1/15 1948-04-01 תעודה בדבר מסירת בנין משטרת מטולה ע"י שלטונות המנדט לידי מוכתר מטולה מ-1.4.48 התיק מתוך אוספים תעודות מיוחדות – הועבר למשרד ראש הממשלה ע"י גרשון בן-דב (גרשון קוסקובצקי)  ממטולה  מכתב אישור של א. אלסברג על קבלת התעודה.
ג-275/2 1948-07-01 שונות – מכתבי ד"ר יוסף אל עובדי ועדת ירושלים. התכתבויות של המושל הצבאי של ירושלים דב יוסף (ברנרד) עם אישים שונים  מכתב תנחומים לאב שבנונפל בקרב  בקשת עזרה לעולה חדש. המכתבים נחתמו בשם ב. יוסף
גל-48751/25 1949-03-01 פרקליט נפת יפו – חוזרים והוראות מפרקליט המדינה
פ-3079/3 1949-08-01 ועידת "המזרחי" – תש"ט – חלקו של דוד צבי פנקס רשימות בעלי תפקידים שונים בועידה העולמית של תנועת "המזרחי" בתש"ט שכתב דוד צבי פנקס  חילופי מברקים של פנקס עם אנשי התנועה רפאל גרינברג ומר הולנדר לקראת הועידה  טיוטות החלטה של קבוצת נציגי סניפים של "המזרחי" בארצות שונות.
פ-3079/4 1923-06-01 בנק "המזרחי" – מכתבים של דוד צבי פנקס ומסמכים אחרים מכתבים יוצאים ונכנסים בגרמנית ועברית של דוד צבי פנקס בעניינים הקשורים לבנק "המזרחי" בראשית תקופת פעילותו (1927-1926). בין המכותבים: פיליפ מאיר  ה. צבי פרבשטיין ואחרים. מכתבי ברכה שנשלחו אל הנהלת בנק "המזרחי" במלאת עשרים שנה לבנק (1944-1943)  חוברות תקנות של הבנק בעברית ובאנגלית  שינויים ומילואים לתקנות  דו"חות שונים על הבנק בגרמנית ואנגלית ועוד. בתיק מאמר מאת אליהו משה גנחובסקי מ-1924 בביטאון של תנועת "המזרחי"בנושא פתיחת בנק "המזרחי" בארץ ישראל.
חצ-8960/1 1984-04-01 בלגיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-744/17 1957-07-14 אגף חו"ל – תזמורת צה"ל. אגף חו"ל – תזמורת צה"ל. התכתבות בין מאיר דה שליט מוועדת אירועי העשור  מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס  מנצח תזמורת צה"ל שלום ריקליס ואנשי משרד החוץ (מיכאל פרגאי  שמעיה סמילן וישראל מאיר) בנוגע לארגון ותיאום הופעות של תזמורת צה"ל ותזמורת הגדנ"ע בחו"ל במסגרת חגיגות שנת העשור למדינה.
תת-4/4 1927-07-01 מכתב מא. גודמן לב. סטיינברג מ- 7.7.27 סיפור על טיול לא"י
תת-16/18 1891-01-01 דברי דואר מא"י העותומנית (2.1891 – 12.1910) ועוד התכתבות אישית  של רוזה שניאורסון (בת שניאור שניאורסון) ברוסית  אנגלית ויידיש במהלך הנסיעות שלה בבלרוס  לטביה ובריטניה.  שמו של אבא של רוזה – שניאור שניאורסון (יש בסוף גם מכתב ביידיש שנשלח לחדרה  עבור האיש עם אותו שם) בסוף התיק – יש מסמכים שקשורים לקרקעות של האנשים בשם יוסף טרידל ומלכה כץ  משנת 1927. המכתבים והגלויות המתוארכים הם מהשנים: 1908 – 1910.
תת-17/1 1949-05-01 דגל ישראל (מקופל בשקית) הדגל הונף ליד משרדי האו"ם ב12.5.49
תת-14/25 1955-04-19 חומר הקשור לאל"מ נחמיה ארגוב  מזכיר צבאי של ראש הממשלה כמה עותקים של המכתב האחרון שכתב נחמיה ארגוב לרה"מ דוד בן-גוריון לפני התאבדותו  מכתבים מארגוב לטדי קולק ומכתבים משתי עובדות במשרד רה"מ לקולק על צניעותו ונדיבותו של ארגוב מכתב אחד נכתב בחייו ואחד לאחר מותו).
תת-30/8 1953-08-25 מחקר משותף של האוניברסיטה העברית וקרן קרנגי לענין השלום הבינלאומי קרן קרנגי לעניין השלום הבינלאומי והאוניברסיטה העברית – מדיניות לאומית וגישות כלפי האומות המאוחדות – מחקר על ישראל – טיוטת דו"ח. Carnegie Endowment for International Peace and The Hebrew University of Jerusalem – National Policy and Attitudes towards The United Nations – Study on Israel – Draft Report.
תת-5/24 1936-01-01 ספר רישום העדים שנרשמו להופעה לפני הועדה הממלכתית הבריטית (ועדת פיל) ספר רישום העדים שנרשמו להופעה לפני הועדה הממלכתית הבריטית (ועדת פיל)-עדים ערבים  בריטים ויהודים  בעלי עיסוקים שונים  ביניהם ראש עירית ירושלים וראש עירית בית לחם (טבלת העדים מחולקת לפי שם  לאום ומקצוע/עיסוק).
תת-18/19 1937-04-25 תעודות המפלגה הנאצית הגרמנית בא"י והקונסוליה הגרמנית תיק העוסק בתעודות של המפלגה הנאצית הגרמנית והקונסוליה הגרמנית בישראל. בו נידונים אירועים שונים שלה מפלגה כמו נאום יום ההולדת של היטלר וכדומה.
ג-276/2 1948-04-07 ועדות מייעצות כתב מינוי של ועדת ירושלים על-ידי הנהלת הסוכנות (חתום על-ידי בן- גוריון). חלוקת התפקידים בין חברי הוועדה  מינוי חברי הועדות המייעצות לענייני חשמל  דלק  חלוקת מזון  תעסוקה  הסברה  תחבורה  אספקה ועוד. מינוי נשים לועדות מתוך הצעות של "איגוד עקרת הבית"  פרוטוקול ישיבת ועדת השיכון ודו"ח ועדת השיכון (מאי 1948). בתיק גם פירוט תולדות חייו ופעולותיו של פרופ' שלום גולדמן.
פ-3079/5 1948-09-01 יחידות ממשלתיות שונות – פעילותו של דוד צבי פנקס מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס בנוגע לפעילותה של הועדה לענייני המנגנון הממשלתי (בה היה חבר) ובעניינים מינהליים אחרים. בין המכותבים: יו"ר הוועדה שמואל רפפורט  שר המשפטים פליכס רוזנבליט (רוזן) ואחרים. תזכירים שונים  פרוטוקול הועדה בענייני האמנה והקמה של בנק ממלכתי  המלצות ועדת המשנה ביחס לחוק הקמת בנק מרכזי לישראל  מאמר של ק. מנדלסון ואחרים בנושא ועוד.  הוצאו מסמכים מהתיק בשל צנעת הפרט.
פ-3071/4 1948-09-01 מאמרים לספר הכלכלה של הוועד הלאומי מאמרים וטיוטות מאמרים בעברית ובגרמנית (חלקם בכתבי יד) מאת כותבים שונים שנכתבו עבור ספר הכלכלה של הועד הלאומי (שנגנז בסופו של דבר) בתחומים כלכליים בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה: הביטוח בא"י  המטבע הישראלי ועוד (לשניים מהמאמרים מצורפים מכתבים קצרים ממזכ"ל משרד התחבורה מ. אטר לדוד צבי פנקס ומד"ר א. להמן לד"ר א. אטינגר  העורך הכלכלי של "הארץ").  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5423/10 1951-02-01 חוק המשפחה  ושויון האשה חוק המשפחה ושויון האשה 1951 – הצעת חוק  סקירת שר המשפטים
פ-3070/20 1950-11-01 מאמרים ונאומים של  דוד צבי פנקס וכתבות עליו בעיתונות מאמרים מאת דוד צבי פנקס ונאומים שלו שהודפסו בעיתון בנושאים שונים: יחסי דת ומדינה  הכנסת ועוד  כתבות וקטעי עיתונות על פעילותו הפרלמנטרית והפוליטית של פנקס. החומר בתיק הוא במגוון שפות: יידיש (הרוב)  אנגלית  גרמנית  הונגרית ועברית (ידיעה אחת).  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2485/5 1934-06-11 ארגון כפר מנחם – מכתבים מ"הועד הארצי לקרן היסוד בארץ ישראל" לועד ארגון כפר מנחם. מכתבים בעניני כספים.
תת-21/22 1956-09-23 מכתב דוד בן-גוריון למנכ"ל משרד הדתות ש. ז. כהנא בענין "נטורי-קרתא" מ- 23.9.56 שני מכתבים של בן גוריון. האחד בנושא נטורי קרתא והשני גיוס בני ישיבות
פ-3070/3 1925-01-01 תעודות אישיות ועסקיות של דוד צבי פנקס תעודות אישיות של דוד צבי פנקס מתקופות שונות בחייו: תעודת עליה  תעודות ציר לכינוסים של "המזרחי" וכינוסים ציוניים כלליים שונים  כרטיסי חבר של ארגונים שונים  תעודת חבר כנסת  תעודת חבר ממשלה ועוד  מסמכים עסקיים שונים שלו.
פ-3070/10 1926-06-01 הזמנות שקיבל דוד צבי פנקס לארועים שונים ההזמנות הם מטעם גורמים ממשלתיים ופרטיים שונים לאירועים שונים וביניהם אירועי יום העצמאות.
גל-20470/5 1965-08-22 לשכה ראשית – פרוטוקול – נצרת  פארק הכרמל וכפר מעיליה. פרוטוקולים מישיבות מנהל מקרקעי ישראל בנושא פארק הכרמל  כפר מעיליה ונצרת
מפה-1608/1 1940-01-01 מפת עבודה ללא מקרא הקטנה ממפות שהוצאו לאור בשנים 1933 ו 1937. העתק שני במספר 1608/2. ללא פרטים וללא תאריך
פ-3071/14 1931-04-03 המשפט הפומבי על תוצרת הארץ בהשתתפות דוד צבי פנקס פרוטוקול של משפט דמה שנערך ע"י תנועת "תוצרת הארץ" והנהגת היישוב בא"י המנדטורית נגד המגזרים הכלכליים השונים ה"אשמים" בקנית תוצרת חוץ ובפגיעה בתוצרת הארץ (במשפט השתתף דוד צבי פנקס בתפקיד הקטגור הכללי לצד דוד רמז ואישי ציבור נוספים)  כרוז המודיע על פתיחת המשפט  כתבות עיתונות על המשפט  בקשת הוועד הלאומי שפנקס ירצה באסיפת הנבחרים בנושא תוצרת הארץ  נוסח ההרצאה  תזכיר מאת "התאחדות בעלי התעשיה בארץ-ישראל" לקונגרס הציוני ה-17 בבאזל ועוד.
פ-3074/10 1949-03-01 מאמרים ונאומים בכנסת של דוד צבי פנקס ואחרים מאמרים ונאומים בכנסת של ח"כ דוד צבי פנקס בנושאים פרלמנטריים שונים הקשורים לעבודתו בכנסת: חקיקה  מדיניות הממשלה  עמדה בהצבעות אי-אמון בממשלה ועוד.
מת-25/7 1980-01-01 פסיפס – סמל המועצה המקומית חצור הגלילית סמלה של המועצה המקומית חצור הגלילית עשוי אבני פסיפס על בסיס עץ. הוענק לסגן ראש הממשלה יגאל ידין. האמן: י. זריהן מידות: 54X42 ס"מ
ג-6366/19 1966-01-01 האוניברסיטה העברית כרך 3
טס-11434/69 1937-01-01 קורס מכ"ים 1937 בקרית ענבים  עין שלמה רבינוביץ  "עבדו"  צביקה הורוביץ ובץ מתוך אוסף יגאל ידין; בתצלומים – קורס מכ"ים 1937 בקרית ענבים; בתצלום –  עין שלמה רבינוביץ  "עבדו"  צביקה הורוביץ ובץ.
מת-25/8 1959-04-05 תעודת הוקרה ממתכת ועץ שהוענקה לאבא אבן על ידי הסתדרות עברית באמריקה.  תעודה ממתכת ועץ.  הוענקה לשגריר ישראל באו"ם אבא אבן על ידי הסתדרות עברית באמריקה במשתה השנתי שלהם שנערך במלון וולדורף אסטוריה בניו יורק. מידות: 54X43 ס"מ
מת-25/9 1951-05-30 שטר חוב סמלי של מדינת ישראל לגולדה מאיר (אנגלית) הטבעה במתכת של שטר חוב סמלי של מדינת ישראל לשרת העבודה גולדה מאיר (אנגלית). מידות: 61X46 ס"מ
מת-25/10 1978-10-30 פרס השלום למנחם בגין תעודת "פרס השלום" לראש הממשלה מנחם בגין. הוענק על ידי: SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION מידות: 54X44 ס"מ
מת-26/2 1958-05-15 תבליט לזכר חללי קישנב ופטלארה נשלח לראש הממשלה דוד בן-גוריון.  האמן: יערי מידות: 12X16 ס"מ
מת-26/7 1969-11-01 קולאז' דיוקן של גולדה מאיר מפיסות עץ – פורניר קולאז' דיוקן של גולדה מאיר מפיסות עץ – פורניר. נעשה ונשלח לראש הממשלה גולדה מאיר על ידי אברהם פריש מקריית אתא. מידות: 32X32 ס"מ
מת-26/8 1987-12-21 תעודה הוקרה לאברהם שריר מהתנועה לאחדות ישראל תעודה הוקרה לשר התיירות אברהם שריר מהתנועה לאחדות ישראל לרגל הגעת מיליון וחצי תיירים למדינת ישראל בשנת 1987. מתכת על בסיס עץ. שם השולח: ליאון י. תמן יו"ר התנועה. מידות: 18X35 ס"מ
מת-27/1 1969-03-17 פסל ראש של גולדה מאיר פסל ראש של גולדה מאיר  גבס צבוע על בסיס עץ. מידות: 25X25X35 ס"מ
מת-27/2 1969-03-17 פסל ראש של גולדה מאיר פסל ראש של גולדה מאיר  חימר (?) צבוע על בסיס עץ. מידות: 12X12X30 ס"מ
מת-28/1 1983-10-10 תמונה של יצחק שמיר  תמונה של יצחק שמיר עם הקדשה בכתב יד.  מידות: 27X22 ס"מ
חצ-8892/18 1981-08-01 הקהיליה האירופאית – הכוח הרב לאומי.
חצ-8892/19 1981-08-01 הקהיליה האירופאית – הכוח הרב לאומי.
חצ-8892/20 1981-11-01 השתתפות הקהיליה האירופית בכוח הרב לאומי
מת-25/3 1992-09-22 רבעיית תמונות של כרמיאל רבעיית תמונות של כרמיאל  הוענקה על ידי ראש העירייה עדי אלדר לראש הממשלה יצחק רבין. צילום: יאיר קורין מידות: 88X68 ס"מ
מת-25/4 1989-10-12 ושבו בנים לגבולם – ציור שנשלח לראש הממשלה יצחק שמיר  ציור שנשלח לראש הממשלה יצחק שמיר ובמרכזו הפסוק "ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו  ל"א  ט"ז). כרזות  כתובות  ספר תורה ותעודת עולה. נשלח על ידי עולים ממרכז הקליטה ברעננה.  דיו שחור  זהב וכסף על נייר. מידות: 52X72 ס"מ
מת-25/5 1971-01-01 דיוקן של גולדה מאיר דיוקן של גולדה מאיר  פחם על נייר שם האומן: Pat Jaruio מידות: 58X74 ס"מ
מת-25/6 1986-11-02 תעודת יקיר ההתיישבות בחבל עזה – לראש הממשלה יצחק שמיר תעודת הוקרה שהוענקה לראש הממשלה יצחק שמיר על ידי המועצה האזורית חוף עזה (ובראשה: ראובן רוזנבלט) לרגל עשור להתיישבות בחבל. דיו שחור וזהב על מגזרת נייר.  הוכן על ידי אמירה כהן – "סדנה לאמנות יהודית" בנוה דקלים.  מידות: 66X52 ס"מ
תת-10/9 1965-06-14 בלה רבדין – מרטין בובר – חיים ויצמן סיכום פגישה עם פרופ' מרטין בובר (ירושלים  יום ששי 29 בדצמבר 1961). בנוסף  בתיק מכתב מדוד בן-גוריון בנוגע למרטין בובר והסיבה שבגינה חיים ויצמן לא חתם על הכרזת העצמאות (צילום).  בתיק ג 7102/20 התכתבות אודות הפקדת הפריט בארכיון תנאי ההפקדה נמצאים בתיק 7102/20-ג
פ-3071/10 1935-07-01 פרסומים מטעם הוועד הלאומי בתחום העבודה הסוציאלית חוברות ופרסומים אחרים בעברית וגרמנית מטעם הועד הלאומי בתחום העבודה הסוציאלית: "ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ ישראל" (1935)  "השרות הסוציאלי בכנסת ישראל" (1946)  "ט"ו שנות שרות סוציאלי בארץ ישראל" (1947) ועוד.
פ-3071/16 1933-01-01 ההתייחסות בארץ לנושאי השואה והיחס לגרמניה נאומים ומאמרי עיתונות מאת דוד צבי פנקס ואחרים בנושא חורבן יהדות אירופה בשואה  הניצחון במלחמת העולם השניה   היחס לגרמניה וה"שילומים" אחרי השואה  קטעי עיתונות בעברית (הרוב)  יידיש וגרמנית בנושא תגובת הישוב בא"י לנוכח הידיעות על השואה ובנושא "השילומים"  כרוזים בנוגע להחרמת תוצרת גרמניה הנאצית לפני השואה ובנוגע להפגנות ותפילות של יהודים בא"י לנוכח הידיעות על ההשמדה ועוד. רק חלק מהמסמכים מתוארך וטווח התאריכים לתיק כולו משוער.
גל-46182/3 2001-04-01 גלגל"צ  תשדירים  תכניות טי וי  מבצעים כללי
פ-3072/1 1938-06-01 החינוך הדתי והחינוך בארץ  בכלל – קטעי עיתונות ומאמרים ונאומים של דוד צבי פנקס ואחרים מאמרים ונאומים של דוד צבי פנקס ואחרים (יצחק רפאל עציון  הרב יעקב ברמן ועוד) בנושאים שונים הקשורים לחינוך: החינוך הדתי מזרם "המזרחי"  הצעות להנהגת חינוך אחיד והחינוך בארץ בכלל  תזכיר מאת הועד המפקח על בתי הספר של "המזרחי" בארץ ישראל על חינוך "המזרחי"  כתבות וקטעי עיתונות בנושאים אלה ובנוגע לפעילותו הציבורית של פנקס בתחום החינוך.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3076/8 1951-10-01 שר התחבורה דוד צבי פנקס – קטעי עיתונות על פועלו קטעי עיתונות על פועלו של השר דוד צבי פנקס במסגרת משרד התחבורה ובמסגרת תנועת "המזרחי" (המשל בתיק מס' 9).
נ-734/9 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – יד פנינה אנשי העמותה מבקשים להעניק לנשיא עותק מהספר בהוצאתם: "למען תזכור" על מסעות בני נוער לפולין
ג-269/22 1948-09-01 לשכת המסחר ירושלים פרוטוקול מישיבה לשכת המסחר ירושלים בין דייר הולנדר (מנהל אגף המסחר במשרד) נציגי לשכת המסחר ירושלים והמושל הצבאי ( .(17.9.48
פ-3074/18 1951-08-03 ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין "מחתרת ג'למי" דו"ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת התנהגות המשטרה כלפי העצורים מקבוצת "ברית הקנאים" במחנה ג'למי (ג'למה)  המכונה "מחתרת ג'למי"  הערות שר המשפטים על דו"ח הועדה.
ג-5424/24 1951-11-01 משפט נגד טריפוס ושוורצברד בית-משפט המחוזי ירושלים – היועץ המשפטי לממשלה נגד דוד טריפוס וזאב שוורצברד – פסק-דין; מכתבי עו"ד י. סלומון ליועץ המשפטי לממשלה ומפקח הכללי של משטרת ישראל בדבר ביטול המשפט נגד קציני המשטרה וכו'
פ-3074/19 1947-09-01 חוברות באנגלית ובגרמנית בנושאים מדיניים חוברת מאת שגריר ארה"ב באו"ם": "What the United Nations Means to the United States"  חוברת מאת אבא אבן: "Israel Strikes at Bases of Aggression; Acts in Self-Defense"   חוברות בגרמנית על קנטון ציריך בשוויץ.
גל-6045/3 1955-02-13 חטיבת מזון – חזירים – גידול ושיווק – הסדר חדש פסק דין (צו) של השופט העליון צבי ברינזון בעתירות לבג"צ של אוגן לזרוביץ וסעדה ג'ורג' סעד בעניין גידול חזיר והתכתבות של אנשי חטיבת המזון בנוגע לפס"ד ולסוגיית גידול חזירים בישראל.
נ-734/2 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – The Episcopal charch in jerusalem & the M.e מכתב אחד בלבד של הבישוף של הכנסיה האפיסקופלית והאנגליקנית בירושלים ובמזרח התיכון בו הוא מברך את הנשיא בברכת שנה טובה ועל תחילתו של תהליך שלום וחתימת הסכם אוסלו  ספטמבר 1993
נ-734/8 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – The jerusalem post התכתבות עם מערכת העיתון ג'רוזלם פוסט בתיק נאום עזר ויצמן בעת ביקור סאדאת בירושלים
פ-3071/2 1936-06-01 נאומים ומאמרים של דוד צבי פנקס בנושאים ציוניים מתקופת המנדט נאומים שנשא דוד צבי פנקס בועד הלאומי  באסיפת הנבחרים ובפורומים אחרים ומאמרים שכתב בתקופת המנדט בנושאים הקשורים לתנועה הציונית : היחסים בין ההנהגה הציונית והיישוב לממשלת המנדט  היחסים בין קבוצות וזרמים בתוך היישוב  דמותם של מנהיגים ציוניים שונים ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3145/71 1950-10-01 מכתב רחל ינאית אל סופיה יודין-עיתון "Pioneer Woman"  עיתוני "Pioneer Woman" "די פיאנערן פרוי" מהשנים 1950  1955 במלאת 25 ו-30 לארגון. בעיתונים כתבות המתיחסות לרחל ינאית בן-צבי וציטוט מדבריה בועידה ה-30 של הארגון (מתיחסת בדבריה גם לסופיה יודין). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נ-734/4 1993-05-01 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת האקדמאים למח"ר התכתבות עם אגדות האקדמאים (מדעי הרוח והחברה) בעניינים שונים
גל-60481/6 1994-12-01 הוראות נוהל אזרחות (נאז"ר) חוברת נהלים בנושא
גל-60482/10 1999-07-28 דוח סופי תחקיר התקלות במערכת "אביב" מימצאים והמלצות ירושלים בתיק דוח תחקיר התקלות במערכת "אביב".
גל-60460/2 2003-03-26 מועצת תכנון עליונה פרוטוקולים מועדת המשנה להתנגדויות וועדת המשנה להתיישבות בנושא תכניות בנייה  עררים על החלטות ועדות תכנון מקומיות ועוד.
גל-60484/23 2000-05-01 הוראות ניהל לשירותי מינהל אוכלוסיין כרך 2 מתוך  – נהלים וטפסים2 ביקורת גבולות  פנקס בוחרים נהלי עבודה  בקשה לקבלת תעודת זהות
גל-386/1 1948-09-01 פיצויים תאונות עבודה חוזרים  דו"חות והתכתבות בענין גיבוש תקנות הפיצויים; פיצוי נפגעי תאונות או עובדים שגויסו לצבא ולעבודות הביצורים; הסדרת נושאים טכניים ועוד.
פ-2323/34 1929-12-05 קבלות וחשבונות של איתמר בן-אב"י מבנק ברקליס. קבלות וחשבוניות.
פ-2323/37 1931-01-11 פרסומים שונים של ספרי איתמר בן-אב"י. פרסומים בשפה האנגלית והצרפתית של ספרי איתמר בן-אב"י.
נ-218/8 1976-01-01 ועדה למחקר ישומי ותעשיתי המלצות וסיכומים של הוועדה למחקר יישומי ותעשייתי באוניברסיטאות ופרוטוקולים מפגישות של החוג לדיון במדיניות מדע בישראל. ועדות שהתכנסו בחסות נשיא המדינה אפרים קציר מדיניות מדעית לאומית רשימות משתתפים במפגשי החוג  תוכניות הועדה למחקר יישומי במועצה להשכלה גבוהה. רעיונות לשיתופי פעולה בין המחקר האקדמי לתעשייה.
ג-5049/74 1959-07-05 תנו לי לחיות בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תנו לי לחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/76 1959-07-03 נוער ללא חוק בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוער ללא חוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/77 1959-07-03 איש המחתרת בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש המחתרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/78 1959-07-03 חמים וטעים בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמים וטעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/79 1959-06-25 הסופה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/80 1959-06-01 נער הגישה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נער הגיישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5049/81 1959-06-25 ספינת האהבה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספינת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/82 1959-06-25 השדכנית בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השדכנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/134 1956-11-06 גיל הבגרות בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיל הבגרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5039/135 1956-12-02 המרשעת בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרשעת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5039/136 1956-11-26 זארק חאן בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זארק חאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/83 1959-06-25 הבוקניר בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוקניר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/82 1960-07-25 רגע של סכנה בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקצ'רס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגע של סכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/84 1960-07-26 תענוגי החיים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגי החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/85 1960-07-25 ספינת הגאז בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספינת הג'אז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/86 1960-07-01 הרקולס ומלכת לידיה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרקולס ומלכת לידיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/87 1960-07-31 בנים ואוהבים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנים ואוהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/88 1960-06-30 זרמי זעם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרמי זעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/89 1960-06-27 ספורה של רות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורה של רות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/90 1960-08-03 טרנטלה באנדלוזיה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרנטלה באנדלוזיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה.
ג-5054/91 1960-08-01 אחדות הלבבות בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחדות הלבבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/92 1960-08-02 הנדון שסרב לדבר בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנדון שסרב לדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/93 1960-05-08 נקמת המסכה השחורה בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת המסכה השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/94 1960-08-11 הארי האפריקאי בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארי האפריקאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/95 1960-08-07 מים חיים בקשת "קול פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מים חיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/1 1960-07-01 קייס ולילה בקשת "קול פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קייס ולילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/2 1960-06-20 הזמר המיואש בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמר המיואש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/3 1960-06-09 המרגלים בפעולה בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגלים בפעולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/4 1960-05-18 הקנאה בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/5 1960-07-20 להבות הנקמה בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להבות הנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/6 1960-06-14 נחפזים וזועמים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נחפזים וזועמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/7 1960-08-10 ממבו בר בקשת "בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ממבו בר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/8 1960-08-23 בשליחות מסוכנת בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשליחות מסוכנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/9 1960-08-12 האסקימוסי מאלסקה בקשת "מרקורי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האסקימוסי מאלסקה" בישראל.
ג-5055/11 1960-08-10 מבצע אמסטרדם בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע אמסטרדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/12 1960-08-15 השבוי בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השבוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/13 1960-08-02 זעם האקדחן בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם האקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/14 1960-08-20 במערכות ספרד בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במערכות ספרד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/15 1960-07-28 חידת ילדי הפלא בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חידת ילדי-הפלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/17 1960-08-22 הסטודנטים בצרה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסטודנטים בצרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/18 1960-07-31 העולם האבוד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/19 1960-08-09 נשים ללא מחר בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים ללא מחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/20 1960-08-15 39 המדרגות בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "39 המדרגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/21 1960-08-24 מעונות חורף בקשת "יאיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעונות חורף" בישראל.
ג-5055/22 1960-08-24 ישראל בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ישראל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/23 1960-08-24 ג'וני איש צרה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני איש-צרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/24 1960-08-19 הפירט השחור בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפירט השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/25 1960-08-24 סרטי אלמדון לנוער בקשת "פדי- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת סרטי אלמדון לנוער בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקולים מישיבת המועצה.
ג-5055/26 1960-05-11 הוא נפל בפח בקשת א. בינשטוך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוא נפל בפח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/27 1960-08-31 מדע ופשע בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדע ופשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/28 1960-09-01 הפרחח בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרחח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/29 1960-08-31 המין השולט בקשת "ליון פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המין השולט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/30 1960-08-31 פנימה והחוצה בקשת "ליון-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנימה והחוצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/31 1960-09-07 הטנגו האחרון בקשת "ג'יג'י ארטוררו פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטנגו האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/32 1960-08-30 המין הנמלט בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המין הנמלט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/6 1961-12-27 חמשת המושחתים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשת המושחתים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/7 1961-12-27 אבגניה גרנדה בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבגניה גרנדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5062/8 1961-12-27 החיים יתחילו מחר בקשת "חברת הקרנה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים יתחילו מחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/9 1961-12-25 לילות אתונה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות אתונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/10 1962-01-01 האיטלקיה והאהבה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיטלקיה והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/11 1961-12-31 האיש מנצרת בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש מנצרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/12 1962-01-01 בקשה לחנינה בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקשה לחנינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/13 1962-01-08 בלהט הטוויסט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלהט הטוויסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/14 1961-11-16 קומצ'רוס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומצ'ורס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/49 1961-11-16 אשת חיל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשת חיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/37 1961-11-16 עיר ללא רחמים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/38 1961-11-19 הנערה במסכה בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה במסכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/39 1961-11-19 טרזנה מלכת הג'ונגל בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזנה מלכת הג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/40 1961-11-19 מסיבת הביטניקים בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסיבת הביטניקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/41 1961-11-20 התענוג של חברתו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התענוג של חברתו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/42 1961-11-20 אהבה נוצצת בקשת "פארמוניט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה נוצצת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/43 1961-11-19 העולם בלהבות בקשת "אבו נסים קלוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם בלהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/44 1961-04-12 הבאר והמטוטלת בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבאר והמטוטלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/45 1961-11-24 גברת מרפל בקשת "פוקס המאה העשרים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברת מרפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/46 1961-11-22 צלו של החתול בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלו של החתול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/47 1961-11-22 בן הזאב בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן הזאב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/48 1961-11-30 פרעה מלך הדמים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרעה מלך הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/50 1961-11-16 נפתולי מצפון בקשת "טוונטי סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפתולי מצפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/52 1961-11-06 הסוכנת המסתורית בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכנת המסתורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/53 1961-11-21 המפקח מגרה חוקר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפקח מגרה חוקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/54 1961-11-12 החופשה המסעירה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החופשה המסעירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/55 1961-11-12 בצל הספק בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצל הספק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/56 1961-11-24 הנערה בחלון הראווה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה בחלון הראווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/13 1961-10-17 נשים בגהינום בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/14 1962-09-13 טרזן נגד הגורילה בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן נגד הגורילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/15 1962-09-16 ידיד המשפחה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידיד המשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/16 1962-09-16 מרד הפרטיזנים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפטן לשי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/17 1962-09-09 שבעת הסמוראים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת הסמוראים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/18 1962-09-14 הנאהבים מטרואל בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאהבים מטרואל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/19 1962-09-18 הפיתוי המסוכן בקשת "חקמט- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפיתוי המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/20 1962-09-17 רומולוס ורמוס בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומלוס ורומוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/21 1962-09-20 מצ'יסטה בארץ הענקים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצ'יסטה בארץ הענקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/22 1962-09-19 הסיבוב האחרון בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסיבוב האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/23 1962-09-02 היפיפיה והמיליונר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפיפיה והמיליונר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/25 1962-10-02 הנימפות בקשת "פלדשטיין וילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנימפות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/26 1962-10-04 לברלין וחזרה בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לברלין וחזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5065/27 1962-10-04 האדם שירה בליברטי ולנס בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם שירה בליברטי ולנס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/28 1962-10-02 הקוזקים מהצפון בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוזקים מהצפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/29 1967-10-05 אשה ללא בושה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה ללא בושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/30 1962-10-10 המנצחים והמנוצחים בקשת "קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנצחים והמנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/31 1962-10-11 מפרץ הדמים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפרץ הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/32 1962-10-15 השבדית והאהבה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השבדית והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/33 1962-09-02 שליחות לבורניאו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליחות לבוריאנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/34 1962-10-12 השוד האלגנטי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד האלגנטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/35 1962-12-12 לילות סוערים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות סוערים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/36 1962-09-02 האיש בשם איקירו בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש בשם איקירו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/37 1962-10-12 יוליה את מקסימה בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוליה את מקסימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/38 1962-10-14 הכוח הוא הכל בקשת הלל סולומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכח הוא הכל" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/39 1948-01-01 אי הגבורה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי הגבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/40 1962-09-20 ילד מצפה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילד מצפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/41 1962-08-25 הטיטנים בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטיטנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/42 1962-09-20 זרע כל רע בקשת "יונייטדנ ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרע כל רע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/43 1963-02-06 השליח ממנצ'וריה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השליח ממנצ'וריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/44 1962-08-25 קיד גלאהד בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיד גלאהד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/45 1962-10-18 היום הארוך ביותר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום הארוך ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/46 1962-10-17 הגלדיאטור הבלתי מנוצח בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגלדיאטור הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/47 1962-10-17 קפיטן קלג בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפיטן קלג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/48 1962-10-17 כלם נפלו סביבי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כולם נפלו סביבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/49 1962-10-17 שלש שנים בגהינום בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש שנים בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/50 1962-10-21 מסתרי פריז בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסתורי פריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/51 1962-10-21 באראבס בקשת "א.ד מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באראבס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/52 1962-10-17 באש ובחרב בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באש ובחרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/53 1962-10-22 קורטוב של דבש בקשת "נורמאפילם בע"מ  חיפה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורטוב של דבש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/54 1962-10-18 טרזן בהודו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן בהודו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/55 1962-08-28 בנו של קפטן בלאד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של קפטן בלאד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/56 1962-10-22 ברית דמים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברית דמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/57 1962-08-20 הנחש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנחש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/58 1962-10-18 זעקת הלב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת הלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/60 1964-03-05 מלך סורוסים הפראי בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הסוסים הפראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/61 1964-02-10 הויקינג הנוקם בקשת "אס-פיל9ם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הויקינג הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/62 1964-03-10 שיגעון-הקיץ בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון-הקיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/63 1964-03-18 צעירים בחופשה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/64 1964-03-18 עורכת דין במכנסים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עורכת דין במכנסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/65 1964-03-18 הסטודנטים הפראיים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסטודנטים הפראיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/66 1964-02-10 החיים הטובים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים הטובים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/67 1964-03-25 עלילות העני והנסיך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלילות העני והנסיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/68 1964-03-23 האריות מקסטיליה בקשת "דניאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האריות מקסטיליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/69 1964-03-23 עיר המסתורין בקשת "דניאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר המסתורין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/70 1964-03-19 דירה לרווקות בלבד בקשת "א.ד מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דירה לרווקות בלבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/71 1964-03-24 חמש ערים בקשת "א.ד מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמש ערים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.
ג-5209/72 1964-04-01 מאין אתה בא ג'ון בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאין אתה בא ג'ון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/73 1964-03-01 כקליפת הבננה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליפת הבננה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/74 1963-12-04 הסוד השלישי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוד השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/75 1964-04-08 לחיות את חיי בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לחיות את חיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/76 1964-04-12 ראמונה בקשת "בראומין פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראמונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/77 1964-04-08 נשיקת הברזל בקשת "Joseph Hakimi" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשיקת הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/78 1964-02-15 הסוס בלי הראש בקשת "פורום פילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוס בלי הראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/79 1964-02-15 מעגל האהבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעגל האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/80 1964-04-14 איזה עולם מטורף בקשת "ENGLAND" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה עולם מטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/81 1964-04-02 המסית בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/83 1963-03-25 אדי והיד השחורה בקשת "סונפילם פריץ זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי והיד השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/84 1964-04-02 אחות על גלגלים בקשת "מנספילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחות על גלגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/85 1964-04-01 מירוץ היצרים בקשת א. בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "מירוץ היצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/86 1964-03-09 אולי תרדו שם בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אולי תרדו שם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/87 1964-04-22 נצחון מצ'יסטה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נצחון מצ'יסטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/88 1964-04-22 דודים יקרים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דודים יקרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/89 1964-04-22 הפשיטה הגדולה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפשיטה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/90 1964-04-13 כולם רועדים מאדי בקשת י. קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כולם רועדים מאדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/91 1964-04-13 הסוכן הסודי בקשת י קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן הסודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5209/92 1964-04-28 ינושיק בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ינושיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/1 1964-04-23 ד"ר ניומן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר ניומן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/2 1964-04-23 הספורט האהוב על הגבר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הספורט האהוב על הגבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/3 1964-04-27 מי טמון בקברי בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי טמון בקברי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/4 1964-04-29 גן הגיר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גן הגיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/5 1964-05-05 פרשת קריסטין קילר בקשת "סאבי נ מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת קריסטין קילר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/6 1964-05-04 טרוס מלך הברברים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרוס מלך הברברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/7 1964-05-10 אהבה בסקנדינביה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסקנדיביה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/8 1964-05-10 רבק המורד בקרטגה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רבק המורד בקרטגה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/9 1964-05-13 בלי בדאי בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בילי בדאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/10 1964-05-11 בת-שבע והגלדיאטורים בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת-שבע והגלדיאטורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/11 1964-05-08 האקדוחן המהיר בקשת "א.ד מטלון ושות' בע"מ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדוחן המהיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/12 1964-05-14 נשים וחיי לילה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים וחיי לילה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/13 1964-05-14 המופקרת בקשת "חקמט- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המופקרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/62 1966-01-09 השנים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/63 1966-01-09 חופשה בהרמון בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בהרמון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/64 1966-01-17 הנסיך הנרדף בקשת נתן מולגן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך הנרדף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/65 1966-01-09 הגיזרה הצרפתית בקשת ""אנפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיזרה הצרפתית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/66 1966-01-06 התאונה בקילומטר 707 בקשת "חברת "קרנאור"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאונה בקילומטר 707" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/67 1966-01-09 רינגו בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רינגו" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/68 1966-01-10 המוהיקני האחרון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המוהיקני האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/70 1965-11-21 עולמם של צעירים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמם של הצעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/71 1966-01-09 אדי בעקבות חוטפי המדענים בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי בעקבות חוטפי המדענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/72 1966-01-09 מבצע חשאי 777 בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע חשאי 777" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/73 1966-01-14 יסורי ילדה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי ילדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/74 1966-01-12 המשכונאי בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשכונאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/75 1966-01-09 העשירים והעניים בקשת "רוט- סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העניים והעשירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/76 1966-01-18 מרוץ הזכיה הגדולה בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוץ הזכיה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/77 1966-01-17 המחצית השלישית בקשת "חברת "קרנאורי"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחצית השלישית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/78 1966-01-23 גיבורי טלמרק בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורי טלמרק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/79 1966-01-24 איש פשוט ורעשן בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש פשוט ורעשן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/80 1966-01-23 סוכן 077 במבצע בלודי מרי בקשת "יונייטד שוילי פילם מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן 077 במבצע בלאדי מרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/81 1966-01-23 כשהאקדח מדבר בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשהאקדח מדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/82 1966-01-18 הגדול בספורי תבל בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגדול בספורי תבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/83 1966-01-23 מקשמיר באהבה בקשת Joseph Hakimi מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקשמיר באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/84 1966-01-25 חטיפתה של בני בקשת "חב. אלברט ד.מטלון ושות. בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפתה של בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/85 1966-01-26 שלישיה במטה כפולה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלישיה במיטה כפולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/86 1966-01-30 הבית במונטבידאו בקשת "בראומין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית במונטיבידאו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/87 1966-01-31 אהבה בסימלא בקשת Joseph Hakimi מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסימלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/88 1966-01-27 הרפתקאה בפלורנס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקה בפלורנס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/89 1965-10-28 פושע המדינה בקשת "חברת "קרנאור"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פושע המדינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/90 1966-02-03 מבצע זנזיבר בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע זנזיבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/91 1966-02-07 בשמה של אמא בקשת "בראומין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשמה של אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/92 1963-05-10 אהבה והקרבה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה והקרבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/93 1965-12-13 רחוב ללא מוצא בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב ללא מוצא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/94 1966-02-07 חזרה לביירות בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרה לביירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/95 1966-01-27 המשולש בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשולש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5216/96 1966-02-10 המרגל בצל המוות בקשת "רג'ואן. דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל בצל המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/1 1966-02-13 אשה אמריקאית בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה אמריקאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/2 1965-11-21 נתיב התהילה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נתיב התהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/3 1966-02-10 מבצע גולדיגנגר בקשת "רג'ואן- דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע גולדגינגר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/4 1966-02-10 הפרשים מתקיפים בסערה בקשת "סאבי נ.  מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרשים מתקיפים בסערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/5 1966-02-06 המשתיקים בקשת "חב. א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשתיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/6 1966-01-14 האיש שלנו פלינט בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש שלנו פלינט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/7 1966-02-17 רפסודיה אוקראינית בקשת "חברת "קרנאור"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רפסודיה אוקראינית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/8 1966-02-02 רגע של אהבה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגע של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/9 1966-02-20 התקפה על מבצר גרנט בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקפה על מבצר גרנט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/10 1966-02-17 לורד המלחמה בקשת דוד מלאך לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לורד המלחמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/11 1966-02-17 האקדחים מדברים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדחים מדברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/78 1967-06-18 הוצאה מיוחדת בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוצאה מיוחדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/79 1966-11-14 מחול השעות בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול השעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/80 1967-06-02 בתולה לנסיך בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתולה לנסיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/81 1967-06-18 אחרי בחורים בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחרי בחורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/82 1967-06-11 האיש שלנו פרדי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באיש שלנו פרדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/83 1967-05-22 נערת א-גו-גו בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת א-גו-גו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/84 1967-06-22 ד"ר גולדפוט בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר גולדפוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/85 1967-06-22 שגעון הקצב בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון הקצב" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/86 1967-06-25 האיטלקים הללו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיטלקים הללו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/87 1967-06-25 הזקן והילד בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזקן והילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/88 1967-06-25 התשוקה לילד בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התשוקה לילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/89 1967-08-21 תקלה בירח הדבש בקשת "נורמא פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תקלה בירח הדבש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/90 1967-06-29 קוזה נוסטרה – אויב הפ.בי.אי בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוזה נוסטרה- אויב הפ.בי.אי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/91 1967-07-06 התעלומה הכפולה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התעלומה הכפולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/92 1967-06-30 גרושין נוסח אמריקה בקשת "א. ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גרושין נוסח אמריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/93 1966-12-07 צלילי הזמר בקשת "בראומן ביל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלילי הזמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/94 1967-05-26 מצעד הצחוק הגדול של מ.ג.מ בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד הצחוק הגדול מ.ג.מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/95 1967-05-28 המרגל בעל האף הקפוא בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל בעל האף הקפוא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/96 1967-06-28 מלכת הויקינגים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכתת הויקינגים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/97 1967-06-28 שנים לדרך בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שניים לדרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/98 1967-07-07 אהבה ודמעות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ודמעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/99 1967-07-10 פצצת הרעם בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פצצת הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/100 1967-07-12 בת כפר בפריז בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת כפר בפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/101 1967-07-03 פרסונה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרסונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/102 1967-07-03 המתלחשים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתלחשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/103 1967-07-18 התאונה בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/104 1967-07-17 צלף מקצועי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלף מקצועי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/105 1967-07-03 יותר מדי לגבר אחד בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יותר מדי לגבר אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/106 1967-07-18 בשרות החשאי בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשרות החשאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/107 1967-07-19 הקבצנית בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקבצנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/108 1967-07-03 הגנב מפריש בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב מפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/109 1967-07-20 גיימס טונט בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'יימס טונט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5222/110 1967-03-24 סינדרלה בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סינדרלה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/1 1967-07-19 מילי המודרנית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מילי המודרנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/2 1967-07-24 היום בו צפו הדגים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום בו צפו הדגים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/3 1967-07-24 הרמאי החביב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרמאי החביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/4 1967-07-20 דמעות של אושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעות של אושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/5 1967-07-23 הרץ העירום בקשת "וררנר ברוס פ.נ.פ אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרץ העירום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/6 1967-07-13 במעלה המדרגות היורדות בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעלה המדרגות היורדות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/7 1967-07-24 ששה ימים לנצח בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ששה ימים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/8 1967-07-24 ריגול הקומנדו בקזבלנקה בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגול הקומנדו בקזבלנקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/9 1967-07-24 כשהרוח רוצה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשהרוח רוצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/10 1967-07-24 בא בקלות נעלם בקלות בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בא בקלות נעלם בקלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/11 1966-02-25 הנערה והגנרל בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה והגנרל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/12 1967-07-30 שנים עשר הנועזים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שנים עשר הנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/76 1968-07-07 בשליחות הביון לברלין בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשליחות הביון לברלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/77 1968-07-03 שערוריה בספרד בקשת "יוניוטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בספרד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/78 1968-07-03 הבלגן הגדול בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלגן הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/79 1968-03-15 לאהוב כמו גבר בקשת "דוד מלאך בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאהוב כמו גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/80 1968-07-02 הקרב על אנציו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על אנציו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/81 1968-07-09 גנב היהלומים בקשת "הנדסים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנב היהלומים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5227/82 1968-07-04 אליל הנשים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליל הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/83 1968-07-09 פטוליה בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטיליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/84 1968-07-09 הכומתות הירוקות בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכומתות הירוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/85 1968-07-10 הנוער לשלטון בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוער לשלטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/86 1968-07-16 השודדים מדוראנגו בקשת יונה פרידמן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השודדים מדוראגנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/87 1968-07-02 כנופית הכריש בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופית הכריש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/88 1968-02-22 גברת טאגארט בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברת טאגארט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/89 1968-07-07 בנדולרו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנדולרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/90 1968-05-09 טום דולר בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טום דולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/91 1968-07-03 אהבה ביריד בקשת ששון אספיר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ביריד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/92 1968-07-08 אקדוחן מול צלף בקשת "י.א.פ.ק בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדוחן מול צלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/93 1968-07-07 ארמון הקסמים בקשת "דניאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון הקסמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/94 1968-07-17 עתאב בקשת יוסף בילוס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עתאב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/95 1968-07-22 מפרץ הנקמה בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפרץ הנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/96 1968-07-21 בלדה לאקדוחן בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לאקדוחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/97 1968-07-20 היי ילדה טובה אמא! בקשת "סרטי שפירא בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היי ילדה טובה אמא!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/98 1968-09-19 יום הדין בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הדין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/99 1968-07-04 בנות הגיל המסוכן בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות הגיל המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5227/100 1968-07-14 הקוטלים בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוטלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/1 1968-07-17 בלהט התשוקה בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלהט התשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/2 1968-07-21 מעיין האהבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעיין האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/3 1968-07-01 הגהנום לגיבורים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגהנום לגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/4 1968-07-08 משחקי גורל בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי גורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/5 1968-07-25 אהבת נשים בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/6 1968-08-05 נקמת האחים בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת האחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/7 1968-07-24 מחרוזת הפנינים בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחרוזת הפנינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/8 1968-07-28 מחיר התשוקה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר התשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/9 1968-07-27 כולם סולחים – אני לא בקשת "קדוש פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כולם סולחים – אני לא" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/10 1968-07-21 דו"ח אינטימי בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו"ח אינטימי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/11 1968-07-31 אין שלום לרינגו בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין שלום לרינגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/12 1968-07-31 אצבעוני והענק בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אצבעוני והענק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/13 1968-07-31 תענוגות נעורים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגות נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/14 1968-07-25 מחול המרצחים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול המרצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/15 1968-08-02 אהבותיה של כריסטינה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של כריסטינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
חצ-4924/7 1974-01-01 קולומביה – חקלאות
מת-30/2 1950-01-01 אוסף תעודות נטיעת עצים של קרן קיימת לישראל תעודות על נטיעת עצים על שם אישים שונים (בעיקר על שם דוד בן גוריון) מסניפי הקרן הקיימת לישראל מרחבי העולם ותעודת רישום של גולדה מאיר בספר הזהב של הקרן הקיימת. גדלים שונים.
מת-30/3 1948-01-01 אוסף מכתבים ותעודות לאבא אבן אוסף של מאות מכתבים ותעודות שנשלחו או הוענקו לאבא אבן מקהילות וגופים שונים ברחבי העולם. ניירות בגדלים שונים. חלקם ממוסגרים.
מת-30/4 1980-02-07 מגילת אבן פינה למבנה בית ספר ביהוד  מגילת אבן פינה לאגף נוסף בית הספר הממ"ד "במעלה" ביהוד  הוגשה לסגן ראש הממשלה יגאל ידין. עפרון וטושים על נייר דמוי קלף. מידות: 52X37 ס"מ
מת-30/5 1969-10-16 רישום דיוקן של האפיפיור יוחנן פאולוס ה-2 העתק רישום דיוקן של האפיפיור יוחנן פאולוס ה-2. שם האומן: William wylie tomes jr  אילינוי  ארה"ב מידות: 31X36 ס"מ
מת-30/6 1969-07-10 כתבה על גולדה מאיר ממגזין LOOK כתבה על גולדה מאיר ממגזין LOOK  מוצמדת לעץ מידות: 32X40 ס"מ
מת-30/7 1956-06-19 רישום וצילום של גולדה מאיר שני אוגדנים ובהם צילום של גולדה מאיר וכן רישום של גולדה מאיר וגב' Walter clay lowdermilk. מידות: 28X36 ס"מ
מת-30/8 1967-06-19 נאום אבא אבן באו"ם + התשובה לאנטבה – 2 תקליטים שני תקליטים. באחד מהם נאום אבא אבן באו"ם ב-19/06/1967 לאחר מלחמת ששת הימים. ונאום חיים הרצוג באו"ם ב-9-13/07/1976 לאחר מבצע אנטבה.
מת-31/1 1985-08-01 אלבום ביקורים של אברהם שריר ברחבי הארץ תמונות מביקורים של חה"כ והשר אברהם שריר בגוש קטיף  מפרץ אמנון  צרעה  נתניה ועוד מידות (במצב סגור): 30X25 ס"מ
מת-31/2 1992-03-09 ספר תנחומים על מנחם בגין נוצר בנציגות ישראל באומות המאוחדות בז'נבה ונשלח לארץ לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין. מידות (במצב סגור): 31X23 ס"מ
מת-31/3 1979-03-26 פוטומנטאז' מטקס חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים פוטומנטאז' מטקס חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים. מנחם בגין  אנואר סאדאת ורוזולין קרטר (?) עם גדרות תיל ויונת שלום. מידות: 49X35 ס"מ
מת-31/6 1973-01-31 מגילת העצמאות – חריטה במתכת חריטה במתכת של מגילת העצמאות (בפורמט שונה מהמקובל) ממוסגרת בהידור. הוענקה לראש הממשלה גולדה מאיר באירוע של הבונדס (?). מידות: 56X42X5 ס"מ
מת-31/7 1974-01-01 ציור נוף – נשלח לגולדה מאיר ציור אגם  צבעי גואש על קרטון  מסגרת עץ. צויר על ידי דליה אבידן ונשלח לגברת גולדה מאיר על ידי רב סמל אברהם אבידן. מידות: 44×60 ס"מ
מת-31/9 1979-06-11 כרזה באותיות גותיות המבוססת על חמשת חומשי תורה כרזה מפוארת באותיות גותיות המבוססת על חמשת חומשי תורה.  קליגרפיה על קלף וקישוטי בד מודבקים. מידות: 66×96 ס"מ
מת-31/10 1969-01-20 פסל של אסתר המלכה – מתנה מנשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון  פסל של אסתר המלכה מוצב על בסיס עץ ועליו החותם הנשיאותי של ארצות הברית. מתנה מנשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון. מידות: 18X15X35 ס"מ
ג-5228/17 1968-08-02 הכוכב הנוצץ בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוכב הנוצץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/18 1968-08-04 הבוגד  הנוצץ והאמיץ בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוגד  הנוצץ והאמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5228/19 1968-03-31 קליפורניה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליפורניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-12412/4 1958-01-26 דו"חות המליאה – 110 – 118 פרוטוקולים מישיבות ועדת השמות הממשלתית מס' 110 – 118  אשר בסדר היום שלהן: צרוף חברים לוועדה  שמות לתלים ולחרבות  שמות לעצמים גיאוגרפיים  שמות יישובים  שמות לאתרים עתיקים  ערעור הקיבוץ הארצי השומר הצעיר בנוגע להנצחת יצחק יצחקי (לישבסקי)  מועצה אזורית יבנה  שם המושב עין טיריה (פקיעין החדשה) – בהשתתפות נשיא המידנה  יצחק בן-צבי.
ג-5040/17 1956-12-17 איסטנבול בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איסטנבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/15 1956-12-17 נכתב ברוח בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נכתב ברוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/16 1956-12-17 אחים אויבים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחים אויבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/18 1956-11-20 צעקת הנקם בקשת ע. ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעקת הנקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/19 1956-12-12 אין דרך אחרת בקשת דוד קריגין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין דרך אחרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5040/20 1956-12-23 אלברט ר.נ בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלברט ר.נ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/21 1956-12-23 הביגמיה הכפויה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביגמיה הכפויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/22 1956-12-25 הענק בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/23 1956-12-25 אשת שטנים בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיושנל פיקטרס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשת שטנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/24 1957-01-02 כבוד להונגריה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבוד להונגריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/26 1956-12-30 שנאה  אהבה ובגידה בקשת "פלורה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שנאה  אהבה ובגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/27 1956-12-31 סקנדל בסורנטו בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקנדל בסורנטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/28 1956-12-31 בתי הסוררת בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי הסוררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/29 1956-12-26 האדם שידע יותר מדי בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם שידע יותר מדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/30 1956-12-26 קדוש בזירה בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קדוש בזירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/31 1956-12-26 הכל הולך בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל הולך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/32 1956-12-26 אומנים ודוגמניות בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אומנים ודוגמניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/33 1956-12-22 פולי ברג'ר בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פולי ברג'ר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/34 1956-12-30 בית התה של ירח אוגוסט בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית התה של ירח אוגוסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/35 1956-12-30 מאבק המינים בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאבק המינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/36 1957-01-02 חיט לגברות בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיט לגברות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/37 1957-01-06 האקדחן בקשת "Rko Radio Pictures of Israel Inc." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/38 1957-01-06 יפהפיה מסוכנת בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יפהפיה מסוכנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/39 1956-12-23 קוטפת האורז בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוטפת האורז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/40 1956-12-23 נערות בנות זמננו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות בנות זמננו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/41 1956-12-31 ספורם של הנאהבים האומללים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורם של הנאהבים האומללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/42 1957-01-09 בית הסוהר העליז בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית הסוהר העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/43 1957-01-09 הימנון הקרב בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הימנון הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/44 1957-01-08 הקש ברוק רוק בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקש ברוק רוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/45 1956-12-16 בנות השמונה עשרה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות השמונה עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/46 1956-12-16 האובד בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האובד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/47 1956-12-16 אין אהבה גדולה מזו בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין אהבה גדולה מזו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/48 1957-01-10 איש המסילה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש המסילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/49 1957-01-07 האי המבוצר בקשת אלברט ד. מטלון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האי המבוצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5040/50 1957-01-21 גרף שפיי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גרף שפיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/52 1957-01-27 האב וילדתו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האב וילדתו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/53 1957-01-23 מלחמה ושלום בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמה ושלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/54 1957-01-09 אנסטסיה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנסטסיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/54 1958-04-26 הצעירים אינם בוכים בקשת "איגל- פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצעירים אינם בוכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/55 1945-04-25 צוקי דובר הלבנים בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוקי דובר הלבנים" בישראל: הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/56 1958-04-28 דונטלה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דונטלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/57 1958-04-27 רעם האלימות בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעם האלימות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/58 1958-05-02 הצמאון לפורענות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצמאון לפורענות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/74 1958-05-14 ליאנה – נערת הג'ונגל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליאנה – נערת הג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/59 1958-05-01 עפריתה האנם בקשת "פורטימקס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עפריתה האנם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/60 1958-05-05 שלגונית ואדמונית בקשת "סרטי נוער ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלגונית ואדמונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/61 1958-05-05 בסמטאות פריס החשוכות בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסמטאות פריס החשוכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/62 1958-05-05 חייה הכפולים של טרזה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייה הכפולים של תרזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/63 1958-05-06 הסערה בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/64 1958-05-18 האמת אודות האשה בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמת אודות האשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/65 1958-05-06 הנרל החמודה בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנרל החמודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/66 1958-04-14 אנינה בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/67 1958-04-15 חולשת בשרים בקשת "אלינוע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חולשת בשרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/68 1958-05-07 הנערה מברלין בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה מברלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/69 1958-05-07 הנרדף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנרדף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/70 1958-05-09 אנדרו העליז בקשת "מטרו-  גולדן – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנדרו העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/71 1958-05-09 זעקת אימה בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת אימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/72 1958-05-02 במדרון החיים בקשת שאול גוהר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במדרון החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/73 1958-05-12 מכתב אהבה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכתב אהבה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/75 1958-05-06 במצולות ים בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במצולות ים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/76 1958-05-06 פלוגת המחץ בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלוגת המחץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5044/77 1958-05-08 שירת הלב היהודי בקשת "טרופין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת הלב היהודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/89 1959-04-17 משחק הזווגים בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק הזווגים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5048/90 1959-04-12 היכלי ירק בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היכלי ירק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5048/91 1959-04-16 הבטלנים בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטלנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/92 1959-04-19 הקרב האחרון בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/93 1959-05-03 מה טוב להיות רווק בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה טוב להיות רווק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5048/94 1959-03-29 אל תפנה ראשך בני בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תפנה אחורה בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/1 1959-04-26 הרופא על פרשת דרכים בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרופא על פרשת דרכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/2 1959-04-30 הרוזנת מריצה בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוזנת מריצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/12 1959-05-03 דרך הבושה בקשת "ג'ק פישלום ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרך הבושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/13 1959-05-05 הגג בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/14 1959-05-05 תעלולי נרון בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלולי נרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/15 1959-05-05 ג'וזפין ומחזריה בקשת "מרקו מסרי ובניו  מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וזפין ומחזריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/16 1959-05-05 ריו בראבו בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריו בראבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/17 1959-05-08 הבלרינה ואני בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלרינה ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/18 1959-05-08 הדחליל בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדחליל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/19 1959-05-07 הדודנים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדודנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/20 1959-05-07 הגוף בו כה חשקתי בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף בו כה חשקתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/21 1959-05-07 בין שתי להבות בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין שתי להבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/22 1959-04-23 אנה לוקסטה בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנה לוקסטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/23 1959-05-10 מזכרונותיו של בלש בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזכרונותיו של בלש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/25 1959-04-16 שיירת הצוענים בקשת "יהוריוף ופרחי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיירת הצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  הרישיון שניתן.
ג-5049/26 1959-04-24 אהבה ראשונה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/27 1959-05-12 פנינים שחורות בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנינים שחורות" בישראל: תקציר הסרט  הרישיון שניתן.
ג-5049/29 1959-05-17 אשה רעה – רעה ממות בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה רעה- רעה ממות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/30 1959-05-26 הבטחת אהבה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטחת אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/31 1959-05-25 היתומה והעשיר בקשת "צברה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היתומה והעשיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5049/32 1959-05-31 הקפיטן השחור בקשת "שרל שליק ואולאי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקפיטן השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5049/33 1959-05-22 זעקת הרחוב בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת הרחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/34 1959-06-01 העריק בקשת חיים גלפנד מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העריק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/35 1959-06-03 בית האהבה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/36 1959-05-31 האיש החייב למות בקשת "יונייטד ארטיסטס אינטרנשונל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש החייב למות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/37 1959-06-01 תעלולי בת השבע-עשרה בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלולי בת השבע-עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5049/38 1959-06-03 בז ההרים (יאורוק אפה) בקשת יצחק רוזנצביג מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בז ההרים (יאורוק אפה)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5054/61 1960-07-01 הטורפים הצעירים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטורפים הצעירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/62 1960-07-01 אנשי המחילות בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי המחילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/63 1959-02-08 פעמוני הנישואין בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעמוני הנישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/64 1960-07-01 איפה הצדק בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איפה הצדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/65 1960-07-10 החיים בידך בקשת "חברת הקרנה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים בידך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  הרישיון שניתן.
ג-5054/66 1960-04-29 האריות בקרב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האריות בקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/67 1960-07-10 בלדה לחייל בקשת "חברת הקרנה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לחייל" בישראל: הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5054/68 1960-07-13 עיני אהבה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיני אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/69 1960-07-11 שאיפתי לכוכבים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאיפתי לכוכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/70 1960-07-11 אלופי הקרקס בקשת "אלברט ד. מטחון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי הקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/71 1960-05-30 מזימת הגנרל בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזימת הגנרל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/72 1960-06-06 החונקים מבומבי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החונקים מבומבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/73 1960-07-10 הגנרל דלה רוברה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנרל דלה רוברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/74 1960-06-23 במלכודת בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/75 1960-06-22 פורצי המבצר בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי המבצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/76 1960-07-20 כל כדור פוגע בקשת "ג'יג'י כטנברגפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל כדור פוגע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/77 1966-07-21 אל קפונה בקשת "רג'ואן את דניאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל קפונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/78 1960-07-21 המטדור בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/79 1960-06-21 רעיתי משתעשעת בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעיתי משתעשעת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/80 1960-08-10 כנופיתו של בעל הצלקת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיתו של בעל הצלקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5054/81 1960-07-25 המושחתת בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושחתת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5061/57 1961-11-27 אהבות מפורסמות בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבות מפורסמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/58 1961-11-15 נקמת הפלגש בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הפילגש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/59 1961-11-20 מבוא סתום בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבוא סתום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/60 1961-11-20 לנשים נולד בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לנשים נולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/61 1961-11-28 חטא וחרטה בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטא וחרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/62 1961-11-28 נסיך ומרגל בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נסיך ומרגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/63 1961-11-26 חיוכי ליל קיץ בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיוכי ליל קיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/64 1961-12-03 האבירים בקשת "גלפנד חיים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האבירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/65 1961-11-22 כסף  נשים ואקדחים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כסף  נשים ואקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/66 1961-11-30 זוהר בדשא בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זוהר בדשא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/67 1961-11-30 אהבותיה של סוזן בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של סוזן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/68 1961-08-25 הבו לנו חתנים בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבו לנו חתנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/69 1961-08-30 Caravan Petrol בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Caravan Petrol" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/70 1961-12-05 פלאי אלדין בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלאי אלדין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/71 1961-12-10 הגברים ואני בקשת "אס- פילם בע"ם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגברים ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/72 1961-12-05 חתן על תנאי בקשת "בסודו דוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתן על תנאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/73 1961-12-10 העקורים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העקורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/74 1961-12-07 עין השטן בקשת "סרטי אורב ושטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עין השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/75 1961-11-27 הלילה העירום בקשת "ארצי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה העירום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/76 1961-12-10 הסיבוב הכפול בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסיבוב הכפול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/77 1961-11-28 אהבהבי יום חול בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבהבי יום חול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/78 1961-12-10 הגאים והאמיצים בקשת "ג'יג'י אכטבג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגאים והאמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/79 1961-12-10 פורצי השאול בקשת "ג'יג'י אכטנברגפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי השאול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/80 1961-12-10 El Battalion De Las Sombras בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "El Battalion De Las Sombras" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/81 1961-08-01 הטירה המסתורית בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירה המסתורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/82 1961-12-04 העין האכזרית בקשת ברוך דינר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העין האכזרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/83 1961-12-10 הטוויסט הוא המלך בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטוויסט הוא המלך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/84 1961-11-19 אהבה ברומא בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/85 1961-01-22 נס הזאבים בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס הזאבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  מועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/86 1961-12-13 בין ערב ובוקר בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בי ערב ובוקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/87 1961-12-19 החלומות בקשת יהושוע מינקוב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/88 1961-12-18 במקצב הטוויסט בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במקצה הטוויסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/89 1961-12-18 הנערות זורעות את הרוח בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה זורעת את הרוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/90 1961-12-19 בעל החלומות בקשת "סרטי יורם גרוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/91 1961-12-20 תחת אש התביעה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחת אש התביעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/92 1961-12-26 אטלס בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אטלס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/93 1961-09-04 הנערה בעלת עיני הזהב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה בעלת עיני הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/94 1961-11-28 ניני בקשת "יצרני מפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5061/95 1961-03-30 לאמת שלש פנים בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאמת שלוש פנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/1 1961-12-20 עיר ללא רחמים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5062/2 1961-12-20 X-15 בקשת  "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "X-15" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/3 1961-12-20 חרב הקסמים בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרב הקסמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/4 1961-12-20 היום בו הוצת העולם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום בו הוצת העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/5 1961-12-27 השטן בשעה ארבע בקשת "אלברט ד. מטלון ושות: בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן בשעה ארבע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/59 1962-10-15 יום הזעם בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/60 1962-10-27 נקמת פושע בקשת "א' בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת פושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/61 1962-10-24 המהפכה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקט. אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המהפכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/62 1962-10-24 דו"ח צ'פמן בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו"ח צ'פמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/63 1962-10-28 הבריחה מזחריין בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבחירה מזחריין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/64 1962-10-22 גבר לא יבין זאת בקשת "אספילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר לא יבין זאת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/65 1962-10-22 האמריקאים באים בקשת "אס פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמריקאים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/66 1962-10-23 השודד מסיציליה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השודד מסיצליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/67 1962-10-24 הלב הגנוב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלב הגנוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/68 1962-10-18 שלוש מאות הספרטאים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש מאות הספרטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/69 1962-08-28 האילם ממונמרטר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האילם ממונמרטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/70 1962-10-18 האקדחים המשתוללים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדחים המשתוללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/71 1962-10-23 השודדים מטורטוגה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השודדים מטורטוגה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/72 1962-10-28 עלילות הרוזן ממונטה קריסטו בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלילות הרוזן ממונטה קריסטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/73 1962-10-28 הזהב השחור בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזהב השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/74 1962-11-11 האיש עם המונוקל השחור בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש עם המונוקל השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/75 1962-11-07 מלחמת הכפתורים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכפתורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/76 1962-10-24 קונגו ויוה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קונגו ויוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/77 1962-11-11 זעם הברברים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הברברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/78 1962-11-10 אדי והנשים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי פילם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/79 1962-11-13 טייסת הדמים בקשת שלמה א. אבוטבול מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייסת הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/80 1962-11-15 עליצות פריזאית בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עליצות פריזאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/81 1962-11-14 גבורי ההרים בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורי ההרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/82 1962-11-18 גורלה של בתי בקשת "צברה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלה של בתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/83 1962-11-12 אהבה ורצח בקשת הלל סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ורצח" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/84 1962-11-12 אשתקד במרינבד בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשתקד במרינבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/85 1962-11-12 בכל הון שבעולם בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בכל הון שבעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/86 1962-11-12 ג'ול וג'ים בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'יל וג'ים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/87 1962-11-20 בוק ג'ונס והסוס הלבן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוק ג'ונס והסוס הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/88 1962-11-22 בוק ג'ונס והיתום בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוק ג'ונס והיתום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/89 1948-01-01 המליונר המסתורי בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המליונר המסתורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/90 1962-11-20 אווה בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/91 1962-11-18 הלילה או לעולם לא בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה או לעולם לא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/92 1962-11-26 חבורת הכרך בקשת "ארטנברג" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/93 1962-11-20 שעור לנשואין בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעור לנשואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/94 1962-09-23 ויה מאלה בקשת חיים פלדמן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויה מאלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/95 1962-11-22 לולו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לולו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/96 1962-11-25 הופעות סביב עולם בקשת "הכוכב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הופעות סביב עולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/97 1962-11-19 היא לא רצחה בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היא לא רצחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/98 1962-11-19 טלפונים ופגישות בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טלפונים ופגישות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/99 1962-11-25 3 הנאשמים בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 הנאשמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/100 1962-11-25 האקדחנים מגבעת הדמים בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדחנים מגבעת הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/101 1962-11-20 בשפת האקדחים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשפת האקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/102 1962-12-01 מורפין – אסון החיים בקשת הלל סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורפין – אסון החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/103 1962-11-18 5 גיבורים שנפלו בקשת "י. טרופין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "5 גבורים שנפלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5065/104 1962-11-18 הבטליון האבוד בקשת "י. טרופין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטליון האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/14 1964-03-10 זעקת הלב השבור בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת הלב השבור" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/15 1964-05-13 הבריחה הנועזת בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה הנועזת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/16 1964-05-20 נשים לענין בקשת "סרטי א.א. איזנברג ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים לענין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/17 1964-05-20 נמל התשוקות בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמל התשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/18 1964-05-20 שופט הנוער בקשת "בראמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שופט הנוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/19 1964-05-25 אתמול היום ומחר בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתמול החום ומחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/20 1964-05-21 על גבורה ואהבה בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק. " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על גבורה ואהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/21 1964-05-10 הזמנה לתליה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמנה לתליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/22 1964-05-24 שבעת הדמויות של ד"ר לאו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת הדמויות של ד"ר לאו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/23 1964-05-26 עינים סגולות בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עינים סגולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/24 1964-05-28 שפטו אותם בצדק בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שפטו אותם בצדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/25 1964-05-31 זורו הנוקם במסכה בקשת "דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זורו הנוקם במסכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/26 1964-05-28 שבעת הבלתי מנוצחים בקשת "דניאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת הבלתי מנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/27 1964-06-01 מטריות שרבורג בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטריות שרבורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/28 1964-06-01 המעגל בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/29 1964-06-01 מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה בקשת שלמה כץ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/30 1969-06-03 בלכיש בקשת הסוכנות היהודית מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלכיש" בישראל: הבקשה והרישיון שניתן.
ג-5210/31 1964-05-31 הנוער במחתרת בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוער במחתרת"  בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/32 1964-05-27 אשה לעולם לא תשכח בקשת "חברת ניפוניס למסחר בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה לעולם לא תשכח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/33 1964-06-01 נערים וחתיכות בקשת "דניאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערים וחתיכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/34 1964-06-02 הכנופיה היפנית בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנופיה היפנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/35 1964-05-24 טמהין בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טמהין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/36 1964-06-09 מלחמת בבל באשור בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת בבל באשור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/37 1964-05-21 אמריקה אמריקה בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמריקה אמריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/38 1964-06-14 העיקר הבריאות בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיקר הבריאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/39 1964-06-14 שערוריה בסקוטלנד יארד בקשת "שבעת הכוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בסקוטלנד יארד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/40 1964-06-14 הזמנה לאקדוחן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמנה לאקדוחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/41 1964-06-14 שעתם האחרונה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעתם האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/42 1964-06-17 כך עולים לצמרת בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כך עולים לצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/43 1964-06-15 פליני 1/2 8 בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פליני 1/2 8" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/44 1964-06-15 הנועזים והאוהבים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנועזים והאוהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/45 1964-06-14 מר קוניאק בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מר קוניאק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/46 1964-06-28 חורף אחרון בקשת "י. קרבל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חורף אחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/47 1964-06-14 ריקוד האקדחים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריקוד האקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/49 1964-06-14 נוכלים בריביירה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוכלים בריביירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/50 1964-06-14 יפוי כח לרצח בקשת "אוניברסל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יפוי כוח לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/51 1964-06-14 גורלו של אקדחן בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלו של אקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/52 1964-06-14 הכל למען הנצחון בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל למען הניצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/53 1964-06-14 זעם הקרב בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/54 1964-06-14 השודדים הופיעו עם שחר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השודדים הופיעו עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/55 1964-06-19 האוהבים בלבן בקשת "א. ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוהבים בלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/56 1964-06-24 שמשון נגד זורו בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמשון נגד זורו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/57 1964-06-28 לואיזה וששת בעליה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לואיזה וששת בעליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/58 1964-04-26 בקט בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5210/59 1964-05-30 או סולה מיו בקשת "בראומן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "או סולה מיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/12 1966-02-23 בסיס X סודי ביותר בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסיס X סודי ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/13 1966-02-25 ליידי ל. בקשת "יצפילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליידי ל." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/14 1966-02-17 מאדם X בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאדם X" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/15 1966-02-18 מיליארד בשולחן הביליארד בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיליארד בשולחן הביליארד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/16 1966-01-17 חולות קלהרי בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חולות קלהרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/17 1966-02-28 הקרבן העשירי בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרבן העשירי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/18 1966-02-28 7 חרבות ל- 7 אחים בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "7 חרבות ל-7 אחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/19 1966-02-15 חרב הנשיא בקשת "חב. אלברט ד. מטלון ושות. בעמ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרב הנשיא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/20 1966-02-28 דייזי בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דייזי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/21 1966-01-14 בלדה בכחול בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה בכחול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/22 1966-03-01 פאנטומס חוזר בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאנטומס חוזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/23 1966-02-27 המרגל שחזר מן הכפור בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל שחזר מן הכפור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/25 1965-11-21 פרנקי וג'וני בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרנקי וג'וני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/26 1966-02-27 מבצע דינמיט בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע דינמיט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/28 1966-01-26 עם הראש בקיר בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם הראש בקיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/29 1966-02-25 אני אשה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5217/30 1966-02-27 קרן אור באפילה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרן אור באפלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/31 1948-01-01 מג'נון לילה בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מג'נון לילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/32 1966-03-02 יום אחד בלונדון בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום אחד בלונדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/33 1966-03-02 המרגל שחזר מן הגהינום בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל שחזר מן הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/34 1966-03-02 שידול נוסח פריז בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שידול נוסח פריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/35 1966-02-02 מאמריקה לפקינג בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאמריקה לפקינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/36 1966-02-02 מבצע ישראל בפורט- סעיד בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע ישראל בפורט- סעיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/37 1966-02-17 הסוכן הכפול מ- H.A.R.M בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן הכפול מ-H.A.R.M" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/38 1966-03-10 3 לילות אהבה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 לילות אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/39 1966-03-08 ד"ר פרטוריוס בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר פרטוריוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/40 1966-03-07 מועדון הפורצים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מועדון הפורצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/41 1966-02-28 סווינג המרגלים בקשת "זאב רוט סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סווינג המרגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/42 1965-08-30 ניקוטינה בקשת "חברת "קרנאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניקוטינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/43 1966-02-17 שליחות מסוכנת בליסבון בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליחות מסוכנת בליסבון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/44 1966-02-17 פטרול במערב בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטרול המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/45 1966-02-17 רנצ'ו בראבו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רנצ'ו בראבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/46 1966-03-13 עולמם של אבוט וקוסטלו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמם של אבוט וקוסטלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/47 1966-03-13 דירת הפגישות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דירת הפגישות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/48 1966-03-13 ראיתי מה שעשית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראיתי מה שעשית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/49 1966-02-24 בדמעות וביסורים בקשת "מנספילם – חברה להפצת סרטי קולנוע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדמעות וביסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/50 1966-03-23 רצח בריו בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח בריו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/52 1966-03-10 הפושע מבומבי בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפושע מבומבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/53 1966-03-02 איך להצליח אצל בחורות בלי להתאמץ בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איך להצליח אצל בחורות בלי להתאמץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/54 1948-01-01 בואינג בואינג בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בואינג בואינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/55 1966-03-20 רוכל המוסיקה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוכל המוסיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/56 1966-03-23 סודות אי הדמים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודות אי הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/13 1962-08-16 מצביאו של השטן בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצביאו של השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/14 1967-07-27 הגורל בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/15 1967-07-30 אהבה בסיטונות בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסיטונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/16 1967-07-29 מדריך לגבר הנשוי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדריך לגבר הנשוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/17 1967-07-24 הרפתקאות השמן והרזה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות השמן והרזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/18 1967-07-30 מבוקש בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבוקש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/19 1967-08-01 הטירה המסתורית בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירה המסתורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/20 1967-07-19 יהלומי הכתר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומי הכתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/21 1967-08-02 אתה כבר נער גדול בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה כבר נער גדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/22 1967-08-02 מטוקיו באהבה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטוקיו באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/71 1960-09-13 קאן – קאן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאן – קאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5055/72 1960-10-03 פנטזיה על הקרח בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנטזיה על הקרח" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5055/73 1960-10-02 הספוטניק בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הספוטניק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5055/74 1960-09-26 טומי הטוריאדור בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טומי הטוריאדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/17 1962-01-10 התמימים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התמימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/18 1962-01-10 טקסי לטוברוק בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טקסי לטוברוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/19 1962-01-10 נעורי המלך דוד בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערי המלך דוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/20 1962-01-15 מתהילה לדכאון בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתהילה לדיכאון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/21 1962-01-15 פולחן הקבורה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פולחן הקבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/22 1962-01-15 עיר הנקמות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר הנקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/23 1961-12-22 אהובי חזור אלי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובי חזור אלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/24 1962-01-15 שירת התוף והפרח בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת התוף והפרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/25 1962-01-15 להבות הקרב בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להבות הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/26 1962-01-15 עדות ואליבי בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עדות ואליבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/27 1962-01-22 על סף החיים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על סף החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/28 1962-01-21 מותה של יפהפיה בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מותה של יפהפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/29 1962-01-17 תותחי המכשפה השחורה בקשת "מטרו- גולדוין -מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תותחי המכשפה השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/30 1962-01-21 האושר הגנוב בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האושר הגנוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/31 1962-01-23 יוהנה של המלאכים בקשת חיים גלפנד מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוהנה של המלאכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/32 1962-01-21 ההפלגה העליזה בקשת "א. ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההפלגה העליזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/33 1962-01-21 קיץ בעשן בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיץ בעשן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/34 1962-01-21 הגיישה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/35 1962-01-21 במקצבי הוואי בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במקצב הוואי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/36 1962-01-21 סעודה בטיפאני בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סעודה בטיפאני" (ידוע גם כ-"ארוחת בוקר בטיפאני") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/37 1962-02-19 הגנב העליז בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/38 1962-01-18 מה מתרחש במטבח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה שמתרחש במטבח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/39 1962-01-18 נצחונו של מיכאל סטרוגוף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נצחונו של מיכאל סטרוגוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/40 1962-01-28 אל – סיד בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל – סיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/41 1962-01-29 קרנבל בקשת "גראומון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרנבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/42 1962-01-18 אלימות מתוקה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלימות מתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/43 1962-02-05 מלחמת טרויה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת טרויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/44 1961-12-25 בית הבושות בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית הבושות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/45 1962-02-04 מראה מעל הגשר בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מראה מעל הגשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/46 1962-02-01 משפחה שכזאת בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחה שכזאת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/47 1962-02-07 עד כלות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד כלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/48 1962-02-07 על ספסל בפארק בקשת ""כראומין" חברה ליבוא והפצת פילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על ספסל בפארק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/49 1961-12-31 אכזבת נעורים בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אכזבת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/47 1962-12-19 אורסוס בעמק האריות בקשת "פורום פילם בע"ם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורסוס בעמק האריות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/48 1962-12-27 היפוליטה היפהפיה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפוליטה היפהפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/49 1963-01-01 אהבת נעורים בקשת "נאג'י ברקובץ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/50 1962-12-18 היונה שלכדה את רומא בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היונה שלכדה את רומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/51 1962-12-20 מבצע פ.ב.אי. 98 בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע פ.ב.אי. 98" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/52 1963-01-04 מריה פנטגיוטיסה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מריה פנטגיוטיסה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/53 1963-01-03 הוד מעלתו דון קמילו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוד מעלתו דון קמילו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/54 1963-01-06 חבקיני אמא בקשת מאיר חיים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבקיני אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/55 1962-11-18 המרגלים שבגדו בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגלים שבגדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/56 1963-01-07 כח ותהילה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כח ותהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/57 1963-01-03 המצור על סירקוזה (ארכימדס) בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המצור על סירקוזה" (ארכימדס) בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/58 1963-01-14 הגונב מן הגנב – פטור בקשת "סןנפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגונב מן הגנב – פטור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/59 1963-01-17 איך מצליחים באהבה בקשת "קוניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איך מצליחים בעבודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/60 1963-01-15 היהודי הנודד בקשת הלל סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היהודי הנודד" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/61 1963-01-15 (ג'ודו) מכח הנצחון בקשת הלל סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "(ג'ודו) מכת הנצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/62 1963-01-21 הבה נתראה בירח בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבה נתראה בירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/63 1962-12-19 (כבד את אביך) ילד זר במשפחה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "(כבד את אביך) ילד זר במשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/64 1963-01-20 נערות נערות נערות בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות נערות נערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/65 1962-12-12 נקמת אורסוס בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת אורסוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/66 1963-01-20 המושבע השביעי בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושבע השביעי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/67 1963-01-20 הרפתקאות נאבאחו בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות נאבאחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5066/68 1963-01-20 נדנדה בשניים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נדנדה בשניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/69 1963-01-20 ד"ר נו בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר נו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/70 1963-01-21 בין שתי אהבות בקשת "זוהר ת"ד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין שתי אהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/71 1962-12-20 ג'יפסי בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'יפסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/72 1962-12-03 המרד על הבאונטי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרד על הבאונטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/73 1963-01-20 אהבה בגבעות החול בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בגבעות החול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/74 1963-01-20 צ'רלי צ'פלין בסופרמרקט בקשת שאול גוריר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'רלי צ'פלין בסופרמרקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/76 1963-01-23 בגלל גוף אשה בקשת "Naor- Film Tel Aviv" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בגלל גוף אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/77 1962-01-20 הבלונדינית על אם הדרך בקשת "מונדיאל פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלונדינית על אם הדרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/78 1963-01-27 פגישה גורלית בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה גורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/79 1963-01-23 הגשם הקיצי בקשת עזרא שאול מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגשם הקיצי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/81 1963-01-31 השדכנית הקטנה בקשת אדוארד רג'ואן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השדכנית הקטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/82 1963-01-30 קליאופטרה בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליאופטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/83 1963-02-03 יסורי אהבה בקשת "מאיר- רג'ואן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/84 1963-02-03 חוטפי הסביניות בקשת "י. טרופין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוטפי הסביניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/85 1963-02-04 צרור של צרות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צרור של צרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/86 1963-02-06 מלחמת המונגולים בקשת סאבי נ. מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת המונגולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/87 1963-02-04 מערת התאוות בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מערת התאוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/88 1963-02-12 אף מלה למורגנשטיין בקשת "כונס הנכסים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אף מילה למורגנשטיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/90 1963-02-06 הסיסמה היא גבורה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסיסמה היא גבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/91 1963-02-11 נפוליאון ה- 2  – הנשר הצעיר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפוליאון ה-2 – הנשר הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/13 1964-07-30 הקרב בהרים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב בהרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/14 1964-08-12 בעקבות החמה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות החמה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/15 1964-08-10 יום עם הקרקס הנודד בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוםעם הקרקס הגדול" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/16 1964-06-28 עלילות מולי בראון בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלילות מולי בראון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/17 1964-08-17 מורדי אור בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורדי אור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/18 1964-08-11 אנית השדים בקשת "חב' א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנית השדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/19 1964-08-09 אוניות הקרב בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוניות הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/20 1964-08-12 יין ונשים בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יין ונשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/21 1964-08-12 ג'סי ג'יימס נגד הדלטונים בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'סי ג'יימס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/22 1964-06-28 מערבה למונטנה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מערבה למונטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/23 1964-08-28 אל תאמר זאת בכתב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תאמר זאת בכתב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/24 1964-08-05 אהבה ראשונה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/25 1964-08-05 דמעות האהבה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/26 1964-07-16 עושי החלומות בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עושי החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/27 1964-08-21 הבו בנות לאילת בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבו בנות לאילת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/28 1964-08-23 השאילי לי את בעלך בקשת "חב' א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השאילי לי את בעלך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/29 1964-08-21 חיילים בגשם בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיילים בגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/30 1975-07-21 קרא לי בוואנה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרא לי בוואנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/31 1964-07-26 אליקי והפרופסור בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליקי והפרופסור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/32 1964-08-25 נקמת גיבורי הרקולנו בקשת "קוליארפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת גבורי הרקולנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/33 1964-08-23 מעגל הגיר המודרני בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעגל הגיר המודרני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/34 1964-08-27 אקטונה טפיל הנשים בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקטונה טפיל הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/35 1964-08-13 מרכבת החוק בקשת "פרמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרכבת החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/36 1964-08-23 השטן בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/37 1964-08-20 הנערה ירוקת העינים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה ירוקת העיניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/38 1964-08-19 עצרו רכבת ברלין 349 בקשת "פריז " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עצרו רכבת ברלין 349" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/39 1964-03-23 סקרמוש בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקרמוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/40 1964-08-24 עולם החי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם החי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/41 1964-06-14 בעלה של אשתי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעלה של אשתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/42 1964-09-06 עשרת הגלדיאטורים בקשת "רג'ואן – דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשרת הגלדיאטורים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/43 1964-09-09 סנגם בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סנגם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/44 1964-09-03 מטורף  מטורף  מטורף העולם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטורף  מטורף  מטורף העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/45 1964-08-31 תשוקה סובבת עולם בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה סובבת עולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/46 1964-08-24 פסיכו 59 בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסיכו 59" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/47 1964-09-03 נערתו של בובה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערתו של בובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/48 1964-09-02 אשה של קש בקשת "יונוטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה של קש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5211/49 1964-08-27 גבול האבדון בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבול האבדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ל-5220/5 1949-05-01 צבי זהר כרטיס שירות  התפטרות  בקשת שחרור מהחייל  בית דין חוקר  קצין תנועה מחוז חיפה  הוצאות העברה ודיור.
ל-5220/7 1952-05-01 ישראל ימיני שחרור מהחייל  התפטרות  צה"ל  משפט צבאי  הורדה בדרגה  הרשעה  אונס  משמר הגבול  שבועת אמונים  קורות חיים  שאלון למועמד לקצינות  כרטיס שירות  בקשת חנינה.
ל-5220/10 1948-05-01 זלוטניק יעקב חוות דעת  יחזקאל סהר  אישור משכורת אחרונה  משטרת המנדט  תשלום שכר  החזרת ציוד  בקשת בירור פיטורים  מכתב לראש הממשלה.
ל-5220/13 1953-05-01 אריה דיאמנט
ל-5219/1 1949-05-01 אברהם מושביץ הערכת עובד  כתב מינוי  קצין משטרה  המלצה להעלאה בדרגה  שאלון קצינים  אישור שירות במשטרה  שופט שלום  העברה למשרד המשפטים  דירה לשיכון  בית משפט השלום בעכו  ראיון עם מפכ"ל המשטרה  תוספת מקצועית.
פ-2324/1 1929-07-25 מכתב מהאוניברסיטה העברית לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע להקמת בית החולים האוניברסיטאי בירושלים.
ג-5223/23 1967-08-02 תעלומה בחדר הנעול בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומה בחדר הנעול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5223/24 1967-06-25 נבדה ג'ו בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נבדה ג'ו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5223/25 1967-06-12 ג'וני ווסט בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני ווסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5223/26 1967-08-02 נוער הזהב לאן בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוער הזהב לאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5223/27 1967-08-08 אתה חי רק פעמיים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה חי רק פעמיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/28 1967-08-08 יסורי יתום בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי יתום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/29 1967-08-06 מגדל המות בקשת "פלדשטיין וילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגדל המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/30 1967-07-07 נערת החוף בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת החוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/31 1967-08-03 הנוקם בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/32 1967-07-03 מסביב לעולם בלילה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסביב לעולם בלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/33 1967-07-14 ריפיפי באמסטרדם בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריפיפי באמסטרדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/34 1967-08-14 שוד מליון השטרלינג בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד מליון השטרלינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/35 1967-08-08 המכשפות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכשפות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/37 1967-08-14 ספינת האהבה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספינת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/38 1967-08-20 הכוכב השחור בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוכב השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/39 1967-08-16 לאדוני באהבה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאדוני באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/40 1967-08-16 קאזינו רויאל בקשת "א.א. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאזינו רויאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/41 1967-08-27 עליז ושמח בקשת "גלוריה בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עליז ושמח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/42 1967-08-29 הבוזזים בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוזזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/43 1967-08-30 האהובה על הכל בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהובה על הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/44 1967-08-15 יום הטבח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הטבח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/45 1967-08-27 הסרן האמיץ מקפניק בקשת "סונפלם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסרן האמיץ מקפניק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/46 1967-08-08 האדם ה- 13 בקשת "יויטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם ה-13" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/47 1967-07-10 העקרב נגד הש.ב. בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העקרב נגד הש.ב." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/48 1967-08-23 ד"ר סין בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר סין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/49 1967-08-28 הטובים  הרעים והקשורים בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטובים הרעים והקשוחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/50 1967-08-31 השיטה בקשת "Joseph Hakimi Film" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוער על החוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/51 1967-09-05 אשה בחולות בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה בחולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/52 1967-09-03 סופר ארגו בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופר ארגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/53 1967-09-03 הדודות העליזות בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדודות העליונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/54 1967-09-04 קרון האש בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרון האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/55 1967-09-06 בנו של חייל בקשת "יצפילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של חייל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5223/57 1967-09-07 הצרפתים באים… בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצרפתים באים…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/50 1964-09-02 בן- השייך בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן -השייך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/51 1962-10-30 מוסיקה של אמריך קלמן בקשת "בראומין פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוסיקה /של אמריך קלמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/52 1964-09-09 בודהה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודהה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/53 1964-05-14 מיומנה של נערה בת 17 בקשת "גפד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיומנה של נערה בת 17" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/54 1964-09-10 הבלדה ללוחם בקשת "גפק פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלדה ללוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/55 1964-09-10 זעם עם שחר בקשת "גפד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/56 1964-09-10 הקרב תחת האש בקשת "גפד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב תחת האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5211/57 1964-09-03 טייסת 633 בקשת "יוניטד אראטיסטס אוף ישראל  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייסת 633" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/91 1966-04-22 השוטר בניו-יורק בקשת "סביון פילם – רוט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוטר בניו יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/92 1966-04-26 אצבע על ההדק בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אצבע על ההדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/93 1966-04-28 חיים לוהטים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים לוהטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/94 1966-04-28 בעבור חופן דולרים בקשת "מלאך- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעבור חופן דולרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/95 1966-04-18 מהודו באהבה בקשת "J. Hakimi" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהודו באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/96 1966-04-28 הכל למען עיניך בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל למען עיניך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/97 1966-04-24 איה הלילה בקשת "רג'ואן- דניאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איה הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/98 1966-04-12 מצעד האהבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/99 1966-04-29 לוכדי המרגלים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוכדי המרגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5217/100 1966-05-05 זוגות נאהבים בקשת הלל סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זוגות נאהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/5 1967-10-20 זר בבית בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר בבית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/7 1967-10-13 יצאנית הצמרת בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצאנית הצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/8 1967-10-29 המורד בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המורד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/9 1967-10-30 שתי פנים לסכנה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי פנים לסכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/10 1967-10-23 מרוסיה בבגידה בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוסיה בבגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/11 1967-11-01 60 שעות לסואץ בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "60 שעות לסואץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/12 1967-10-20 בשרות הצבא החשאי בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשרות הצבא החשאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/13 1967-10-27 דו-קרב מסביב לעולם בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו- קרב מסביב לעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/14 1967-10-27 האכזריים  החלשים והחזקים בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האכזריים  החלשים והחזקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/15 1967-11-01 נקמה ללא רחמים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמה ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/16 1967-10-22 חגיגות האהבה בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חגיגות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/17 1967-10-22 כדור אחד לכל פושע בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כדור אחד לכל פושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/18 1967-11-01 ידיו של אקדחן בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידיו של אקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/20 1967-09-28 דו-קרב הצלפים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו- קרב הצלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/21 1967-10-31 מסע לעולם ה-ל.ס.ד בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסע לעולם ה-ל.ס.ד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/22 1967-10-15 היווניה המודרנית בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היווניה המודרנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/23 1967-11-07 רדיפה סביב העולם בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רדיפה סביב העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/24 1967-11-07 כוכב במשפחה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכב במשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/25 1967-11-12 פצוץ בחצות בקשת "סרטי גבע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פצוץ בחצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/26 1967-11-07 בית אמא בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/27 1967-11-07 הקרב נגד האפשים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב נגד האפשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/28 1967-11-12 רצח בעד 10.000 דולר בקשת "Stiller – Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח בעד 10.000 דולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/29 1967-11-08 היצ'קיריק בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היצ'קיריק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/30 1967-11-07 המרגל הבלתי נראה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל הבלתי נראה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/31 1967-11-16 זוג הנוכלים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זוג הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/32 1967-11-05 אהובת השלושה בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת השלושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/33 1967-11-05 בורח מן הימים בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בורח מן הימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/34 1967-11-09 לגיון הנקם בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לגיון הנקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/35 1967-09-17 פנצו ויללה נוקם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנצו ויללה נוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/36 1967-10-22 הקופים באים  האמריקאים באים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקופים באים  האמריקאים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/37 1967-11-19 אפאנאצ'י בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפאנאצ'י" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/38 1967-10-29 פו הדב בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פו הדוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/39 1967-11-20 בונד אקספרס בקשת "אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בונד אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/40 1967-11-23 אלימות ביריחו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלימות ביריחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/41 1967-11-22 אח  איזה לילה בקשת "" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אח  איזה לילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/42 1967-11-22 ההרפתקן בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההרפתקן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/43 1967-11-20 השחקנים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השחקנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/44 1967-12-01 עמק הבובות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמק הבובות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/45 1967-11-27 מלחמתו של הגנרל קסטר בקשת גבריאל קסטר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמתו של הגנרל קסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/46 1967-08-13 הבנק  המשטרה ואני בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבנק  המשטרה ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5224/47 1967-11-28 הצנחנים יוצאים לקרב בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצנחנים יוצאים לקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/8 1968-07-01 ארמון הקלפים בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון הקלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/9 1968-10-08 ווקט בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ווקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/10 1968-10-09 ערב אחד ברכבת בקשת "פוק'ספילם ת"א" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ערב אחד ברכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/11 1968-09-29 טרנס – אירופה – אקספרס בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרנס- אירופה- אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/12 1968-10-10 לילה בפריס בקשת "Joseph Hakimi Film" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/13 1968-10-08 חיים או מוות בקשת "סרטי הגליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים או מוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/14 1969-07-04 ידיד לעת צרה בקשת "יצפילם בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידיד לעת צרה " בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/15 1968-10-13 הרווק בקשת "חב. הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרווק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/16 1968-10-09 הסוד של סבטלנה בקשת "דניאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוד של סבטלנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/17 1969-10-08 שגעון האהבה בקשת "ח. גלפנד הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/18 1968-09-16 האקדחן מאל-פאסו בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדוחן מאל- פאסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/19 1968-10-10 זכרונותיה האינטימיים של כוכבנית בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זכרונותיה האינטימיים של כוכבנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/20 1968-08-05 שנת 2001 – אודיסיאה בחלל בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שנת 2001- אודיסאה בחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/21 1968-10-20 רכבת החתית בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רכבת תחתית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/22 1968-10-17 צלף מול צלף בקשת "מלאך- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלף מול צלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/23 1968-10-17 סודי ביותר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודי ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/24 1968-09-25 רחל רחל בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחל רחל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/25 1968-10-20 סימפונית הפשע בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סימפונית הפשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/26 1968-10-10 אשה למכירה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה למכירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/27 1968-10-20 ג'והני המלט בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני המלט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/28 1968-10-08 מאספהן באהבה בקשת "דניאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאספהן באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/29 1968-10-20 בדויה בפריז בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדויה בפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/30 1968-09-01 נהר האהבה בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נהר האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/31 1968-09-01 הענבים המרים בקשת "קולנוע י"ם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענבים המרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/32 1968-10-24 האשה השלש עשרה בקשת "מחמד חמדן חסין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה השלש עשרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/34 1968-10-27 מנון 70 בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מנון 70" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/35 1968-10-24 אוניבאבא בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוניבאבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/36 1968-10-28 השגעון הגדול בקשת "סרטי חן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השגעון הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/37 1968-10-22 קיטוש בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיטוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/38 1968-10-28 קשתו של פיניאן בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשתו של פיניאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/39 1968-10-22 אל תגביה את הגשר – הנמך את הנהר בקשת "אד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תגביה את הגשר- הנמך את הנהר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/40 1968-10-24 רכבות נשמרות היטב בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רכבות נשמרות היטב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/41 1968-10-24 אדם ושמו ג'ייסון בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם ושמו ג'ייסון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/42 1968-10-24 בלדה לגנגסטר בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לגנגסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/43 1968-10-17 הפטפטן בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפטפטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/44 1968-10-17 בומבה בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בומבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/45 1968-10-21 מזל טוב בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזל טוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/46 1968-10-27 שני לבבות לאהבה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני לבבות לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/47 1968-05-15 סמי דייויס בקשת "סרטי גלובס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמי דייויס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5229/48 1968-10-24 משחק ושמו רצח בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק ושמו רצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/49 1968-10-15 כיצד שודדים בנק בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כיצד שודדים בנק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/50 1968-10-30 עינים של זהב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עינים של זהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/51 1968-10-05 אשה בצמרת בקשת "פרקס ת"א" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/52 1968-10-29 כל כדור בול בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל כדור בול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5229/53 1968-11-03 המלחים משתעשעים בקשת "יונייטד ארטיסט אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלחים משתעשעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2218/14 1963-01-01 אוצרות טבע – אמוניה תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. בתיק – התכתבויות הנוגעות לתכנית השקעה במתקן אמוניה ואוריאה בכימיקלים ופוספטים – שחרור תקציבי מתקציב הפיתוח; תזכיר לשר החקלאות והפיתוח  חיים גבתי על עתיד ייצור האמוניה לחקלאות ולתעשייה לצרכי הארץ לשנים 1980-1973; נתונים על דרישות האמוניה נתונים על אספקת אמוניה; תהליך ייצור האמוניה;
ג-396/17 1949-01-01 [סקיצות – סיכת התייר] סקיצות של סיכת התייר (סיכה שיענדו התיירים המבקרים בישראל) שנשלחו לועדת הסמלים הממשלתית במסגרת תחרות שקיימה הועדה והתכתבות נלוות בעניין.
ג-5040/137 1957-01-01 חתנים בשפע בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתנים בשפע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/138 1957-07-22 שלש נפשות באשה אחת בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלש נפשות באשה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/139 1957-07-22 הצריף הקטן בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצריף הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5040/140 1957-04-29 ארץ ללא חוק בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ ללא חוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/1 1948-01-01 בתי היפהפיה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי היפהיפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/2 1957-04-30 אש ברחובות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש ברחובות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/3 1957-04-30 בת צחוק עונה לכל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת צחוק עונה לכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/4 1957-05-07 בני הזר בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISREAL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני הזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/6 1957-04-23 אני סנטימנטלי בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני סנטימנטלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/7 1957-04-24 איזה לילות מוזרים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה לילות מוזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/8 1957-04-23 אכזבה שבלב בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אכזבה שבלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/9 1957-04-23 מוכרת האשליות בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוכרת האשליות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/10 1957-04-23 אמריקני ברומא בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמריקני ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/11 1957-05-09 נשים בכל בקשת "שטיינר פילם חברה להשכרת פילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים בכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/12 1957-05-02 אדם בקרב בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם בקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/13 1957-05-17 הבציר בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבציר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/14 1957-05-12 טרזן והספרי האבוד בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן והספרי האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/16 1957-05-16 הנער בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/17 1957-05-16 גודזילה בקשת "איגל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גודזילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/18 1957-05-21 שעור באהבה בקשת "שרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעור באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5041/19 1957-05-21 נשמת כינור צועני בקשת "שרפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשמת כנור צועני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/20 1956-11-20 הפכתי למלשין בקשת "ורדינון עקיבא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפכתי למלשין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/21 1957-05-02 בשרות הבטחון בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשרות הבטחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/22 1957-05-02 בשר ורוח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשר ורוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/23 1957-05-24 הלב העיוור בקשת מרסל ליבוביץ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלב העיוור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון  שניתן.
ג-5041/24 1957-05-26 האם בקשת "השגרירות הסובייטית" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האם" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/25 1957-05-28 בנות סוערות בקשת אהרון זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות סוערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/26 1957-05-20 איזבלה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזבלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/27 1957-05-25 פשעים ברחובות בקשת זהר אלשינסקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פשעים ברחובות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/28 1957-05-28 עולם הדממה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם הדממה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5041/29 1957-05-28 על פני פריז בקשת "יאירפילם " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על פני פריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/24 1958-06-16 מונה בקשת "איגל-פילם דיסטריביוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/25 1958-06-16 חאטים – טאי בקשת "איגל פילם דיסטריביוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חאטים – טאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/26 1958-06-16 הגולם בקשת "מרקור-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/27 1958-06-22 פגישות בסתר בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישות בסתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/28 1958-06-22 במלכודת שעון הזמן בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת שעון הזמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/29 1958-06-27 אבות ובנים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבות ובנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/30 1958-06-25 שערוריה באישל בקשת א. זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה באישל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/31 1958-07-06 היום (הכי) היפה בחיי בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום (הכי) היפה בחיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5045/32 1958-07-10 באל באופרה בקשת "בינשטוק אלברט פינסקר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באל באופרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5045/33 1958-03-18 חיי פרנץ שוברט בקשת "ש. גלמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי פרנץ שוברט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5045/34 1958-07-01 כל עוד יש לך אם בקשת "מרקור – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל עוד יש לך אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/35 1958-07-01 גואליונה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גואליונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/36 1958-06-30 היעוד המופלא בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היעוד המופלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/37 1958-06-30 וידוי בין 4 עינים בקשת חיים ליטוניסקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידוי בין 4 עינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/38 1958-06-29 תבת נח בקשת "וורנר ברוס. נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תבת נוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5045/39 1958-06-29 נוער ללא מחר בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוער ללא מחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/31 1959-07-20 השטן שבאשה בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן שבאשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/32 1959-08-16 כפילו של ג'סי ג'יימס בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפילו של ג'סי ג'יימס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/34 1959-08-16 טימבקטו בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טימבקטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/35 1959-08-16 איש המערב בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/36 1959-08-18 החוטף העליז בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטף העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/37 1959-08-20 עייזה אטגאואז בקשת "שמץ סעד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עייזה אטגאואז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  הרישיון שניתן.
ג-5050/38 1959-07-03 באזני העם אשירה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באזני העם אשירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/39 1959-08-20 הופ… אדי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הופ… אדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/40 1959-07-14 סמפונית הקופים בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמפונית הקופים" בישראל.
ג-5050/41 1959-08-23 עם עלות הרוח בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם עלות הרוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/42 1959-08-21 הקפיטן שלא אמר נואש בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקפיטן שלא אמר נואש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/43 1959-08-21 חצוצרת הקסם בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חצוצרת הקסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/44 1959-08-20 חופשה לנאהבים בקשת "טוונטיס סנטורי  פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה לנאהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/45 1959-08-24 טרזן הבלתי מנוצח בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/46 1959-08-24 ימים ולילות בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימים ולילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/47 1959-10-09 סיפור אהבתי בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5050/48 1959-08-26 היפה בנשי ערב בקשת "איגל-פילם דיסטריסיוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה בנשי ערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/49 1959-08-27 זעם הים בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/50 1959-08-24 שודדי הים לאור הירח בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שודדי הים לאור הירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5050/51 1959-08-25 השעיר לעזאזל בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השעיר לעזאזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/15 1961-12-20 הרווק העליז בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס"מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרווק העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5062/16 1961-12-20 ארבעה בנים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעה בנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/1 1962-11-18 שריקות בערפל בקשת "י. טרופין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שריקות בערפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/2 1948-01-01 שערי הגיהינום בקשת "י. טרופין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערי הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/3 1962-11-26 גהינום במדבר בקשת מר ר. סרוסי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיהנום במדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/4 1962-11-26 מול אקדח שלוף בקשת מר ה. סרוסי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מול אקדח שלוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/5 1962-11-26 האקדוחנית הנוקמת בקשת ר. סרוסי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדחונית הנוקמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/6 1962-11-26 בין אש ופלדה בקשת מר ר. סרוסי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין אש ופלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/7 1962-11-28 אהבה ואופנה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ואופנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/8 1962-12-05 החיים המרים בקשת מיר רמן וצ. רודש מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים המרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/9 1962-11-11 גיבור בגיבורים שמשון בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבור בגיבורים שמשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/10 1962-11-25 הגלמודה בקשת "אביב  פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגלמודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/11 1967-12-03 הפרחחים העליזים בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרחחים העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/12 1962-08-29 משמר המלכה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משמר המלכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/13 1962-12-05 הנערה היפה בעולם בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה היפה בעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/14 1962-12-03 בודד בחורף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודד בחורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/15 1962-12-03 במחצית הדרך בקשת חברת "הקרנה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במחצית הדרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/16 1962-12-05 הנסיך ובת הדייג בקשת חברת "הקרנה" המועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך ובת הדייג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/17 1962-12-03 דני השובב בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דני השובב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/18 1962-12-10 עולם הסקס בלילה בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם הסקס בלילה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/19 1962-12-12 צ'רלי הולך העירה בקשת "קומבור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'רלי הולך העירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/20 1962-12-10 אדי וידידו בקשת "מונופילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי וידידו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/21 1962-12-10 האויב שבצל בקשת "מונופילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האויב שבצל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/22 1962-01-25 בדידות נעורים בקשת "נורמא פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדידות נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/23 1962-01-25 חופשה במפקדה בקשת "נורמא פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה במפקדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/24 1962-11-20 במבחן התשוקה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקט. אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במבחן התשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/25 1962-11-20 עמידת הגבורה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמידת הגבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/26 1962-12-06 אלקטרה בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלקטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/27 1962-12-06 חמשה מילין לחצות בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשה מילין לחצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/28 1962-12-03 נשואין בהרצה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשואין בהרצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/29 1962-12-03 האריה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/30 1962-12-03 האיש שלנו טרוי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש שלנו טרוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5066/31 1962-12-17 בצל אהבתך בקשת "גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצל אהבתך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5066/32 1962-12-14 לקוי חמה בקשת י. קרבל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לקוי חמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/33 1962-12-03 הסייף מסיאנה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסייף מסיאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/34 1962-12-19 ימי א' עם סיביל בקשת "אלברט ד. מטלון שות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימי א' עם סיביל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/35 1962-12-17 המלחמה היא חייו בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלחמה היא חייו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/36 1962-12-17 פראי המערב בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פראי המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/37 1962-12-17 אנג'לינה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנג'לינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5066/38 1962-12-16